TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ IN GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ IN GELİŞİMİ"

Transkript

1

2 TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ IN GELİŞİMİ Türkiye de 1990 yıllarına kadar olan döneme bakıldığında, binaların %13-15 kadarı merkezi sisteme bağlı kalorifer tesisatı ile sınırken, geri kalan binalarda soba kullanılmaktaydı. En önemli enerji kaynaklarından biri olan doğal gaz, hava kirliliği ile mücadele için ülkemizde 1989 yılında, önce Ankara, ardından da 1992 yılından itibaren İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmit ve Eskişehir de ısınma amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.

3 TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ IN GELİŞİMİ Türkiye de doğal gaz için yılları arasında toplam başvuru yapan abone sayısı 6,7 milyondan 9,2 milyona ulaşarak %37 oranında artmıştır. 900 TÜRKİYE DOĞALGAZ SEKTÖRÜ GELİŞİMİ milyon EURO Doğalgaz Pazar büyüklüğü 2010 yılında 1,5 milyar TL ye ulaşmış sonu itibarı ile 2 Milyar TL yi geçmesi beklenmektedir

4 DOĞAL GAZ KULLANAN İLLER 2003 yılında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından başlatılan doğal gazın yaygınlaştırılması projesi kapsamında gerçekleştirilmeye başlanan doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleriyle, başta iletim hatlarının geçtiği illerimiz olmak üzere, ülkemizin tamamına yakınında doğal gaz kullanımı hedeflenmiştir. Doğal gaz dağıtımı yapılan iller yılı itibarı ile 63 ilde doğal gaz kullanılmaktadır sertifikalı doğalgaz taahhüt firması bulunmaktadır yılı itibariyle 9,2 milyon abone sayısına ulaşılmıştır. - 7,5 milyon doğal gaz kullanıcısı bulunmaktadır. Doğal gaz olmayan iller

5 DOSİDER Doğal gazın ülkemizde kullanılmaya başlanmasından sonra, 1993 yılında DOSİDER (Doğal Gaz Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) kurulmuştur.

6 DOSİDER Ülkemiz sektörünün önde gelen 26 yerli ve yabancı firması DOSİDER üyesidir. Bu firmalar ülkemizdeki ısıtma sektörünün yaklaşık %95 ini teşkil etmektedir.

7 DOSİDER DOSİDER olarak 18 yıldır, güçlü ve kaliteli hizmet anlayışına vakıf, satış öncesi ve sonrası yüksek kalitede müşteri memnuniyetini amaç edinmiş ve gerekli tüm satış ve servis ağları ile bu konudaki sağlam altyapısını geliştirmiş üye firmalarımızla, yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma teknolojileri için tüketiciyi bilinçlendirme ve konfor düzeyini geliştirme konularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Doğal gaz sektöründe kaliteden ödün vermeyen ve tüm ürünleri CE, EN ve TSE gibi uluslararası standartlara sahip üyelerimiz, tüketicilerin ihtiyacı olduğu anda yaygın satış ve teknik servis kanalları ile her türlü desteğe hazırdırlar.

8 DOSİDER İN AMAÇLARI Tüketicilerin doğru ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli hizmet ve malzeme almalarını sağlamak, Doğal gaz sektöründe haksız rekabet yapılmasını önlemek, Uygulamada; proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunu sağlamak, Yasa, yönetmelik, şartname, standart vb. hazırlanmasına katkıda bulunmak, Üretimde uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak, Doğal gaz ile ilgili kamu ve özel kuruluşların işbirliği hususunda zemin oluşturmak, Sektörün ortak sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.

9 DOSİDER ÜYESİ FİRMALARIN SORUMLULUĞUNU TAŞIDIĞI ÜRÜNLER Kazan Kombi Brülör Doğal Gaz Sobası Sayaç Halen, doğal gaz kullanan kentlerimizde; 5000 adet Yetkili Satıcı 2200 adet Yetkili Servis 2400 adet Proje Taahhüt Firması faaliyetlerini sürdürmektedir. Sektörümüzün yaratığı istihdam yaklaşık kişidir. DOSİDER üyeleri ürünlerin yılık toplam pazarı 2 Milyar TL seviyesine yaklaşmaktadır.

10 DOSİDER ORGANLARI Yönetim Kurulu Ankara Komitesi Tanıtım ve Pazarlama Komitesi Teknik Komite

11 DOSİDER YÖNETİM KURULU Dr. Celalettin ÇELİK Başkan Levent TAŞKIN Başkan Vekili Süleyman BULAK Genel Sekreter H.Önder ŞAHİN Üye Orhan ERCEK Üye Duran ÖNDER Üye Dr. Murat AKDOĞAN Üye Haluk EREN Üye

12 DOSİDER KOMİTELER Tanıtım ve Pazarlama Komitesi Tanıtım ve Pazarlama Komitesi Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle çeşitli tanıtım faaliyetlerini yürütmek, sektörümüzde haksız rekabetin önlenebilmesi ve sektörün gelişiminin takibi amacıyla kurulmuştur. Komitemiz, üye firmalarımızın satış/pazarlama, ürün bölümlerinin yöneticilerinden oluşmaktadır. Teknik Komite Teknik Komite Cihazlarla ilgili standartların, yönetmeliklerin alt yapısının hazırlanması, yasa, tüzük ve yönetmelikler için görüş oluşturularak sektörümüze katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üye firmalarımızın teknik bölümlerinin yöneticilerinden oluşmaktadır. Ankara Komitesi Ankara Komitesi Dernek adına, Ankara da EPDK, ETKB, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TSE vb. kurum ve kuruluşlarda sektörümüz ile ilgili çalışmaların izlenmesi, başlatılan çalışmaların süreç ve gelişmeleri ile ilgili bilgi temini ve üye firmalarımızın ortak konularının aynı platformda paylaşılarak gerekli çözüm yollarının bulunabilmesi amacıyla kurulmuştur. Ankara Komitesi üyelerimiz, Ankara da Bölge Müdürlüğü veya Temsilciliği bulunan üye firmalarımızın Bölge Müdürü veya yöneticilerinden oluşmaktadır.

13 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR Revize edilmesi planlanan bazı standartlar ile ilgili ( TS 12514, TS 10070, TS 12676, TST EN 777-1, TSE EN 416-1) görüş bildirilmiştir. TSE 7363 ün Ortak İç Tesisat Şartnamesi paralelinde revizyon başvuruları yapılmaktadır. Bu konuda ilgili kurumlarla ortak çalışmalar düzenlenmektedir. Üzerinde çalışılan konular; 1- Değişim pazarı ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları, 2- Kaskad baca bağlantıları ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları, 3- Sistem sertifikasına sahip cihazlardan dahi baca hesaplarının istenmesi şeklindedir.

14 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR Türk Standartlar Enstitüsü Ortak İç Tesisat Şartnamesi nın yayınlanması ve uygulanması konusunda gerekli yerlere ziyaretler gerçekleştirilerek, konu hakkında görüşmeler yapılmıştır. Gaz Yakan cihazlara ait yönetmeliklerle ilgili TSE standartları arasında uyum sağlanması önerilmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. TSE nin Ayna komitelerine katılım sağlanarak (Servis Hizmet standartları, TSE 7363, TS12514, TS vb.) standart revizyon, hazırlık çalışmalarında yer alınması için girişimler yapılmaktadır.

15 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR ( BEP Enerji Verimliliği Konuları ) Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde yayınlanan Yönetmeliklerin ( BEP, Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği, vb.) takibi, oluşumu ve revizyon gerekliliği aşamalarında ilgili kurum ve kuruluşlarla (Bayındırlık Bakanlığı, E.İ.E, Enerji Bakanlığı vb.) yakın işbirliği yapılarak, ilgili toplantı ve aktivitelere katılım sağlanarak derneğimizin görüş ve önerileri iletilmiş, oluşumlarda etkinlik sağlanmıştır. Bu konularda gelişmeler takip edilmektedir. E.İ.E tarafından hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı ile ilgili Dernek görüş ve önerilerimizi bildiren bir çalışma yapılmış, Ulusal Strateji belgesine katkı sunulmuştur. Bu çalışma ve sonuçları yakından takip edilerek ilgili konularda öneriler verilmektedir. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile ilgili gelişmeler ile 2011 ve sonrası için öngörüler paylaşılmakta ve izlenmektedir.

16 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen GAZTEK toplantılarına katılım sağlanmakta,alınan kararlara uygun faaliyetler yapılmaktadır. Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Katı Yakıtlı Kazanların Piyasa denetimleri ile ilgili PGD Kontrol Listesi Taslağı incelerek, konu hakkında görüşler verilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik hakkındaki çalışmalara yönelik bilgi alınmıştır. Bakanlık tarafından hazırlanan sektörümüzle ilgili her türlü (Yetkili Servislerimizle ilgili Yönetmelikler dahil) Kanun,Yönetmelik vb. hazırlık ve revizyon çalışmalarında yer almaktayız.

17 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR GAZMER MYK bünyesinde oluşturulan, Doğal Gaz Yakıcı Cihaz Servisi Meslek Standardı nın hazırlanması çalışmalarına, Teknik Komite üyelerimizden oluşturulan bir komite katılmıştır. Sektörümüzle ilgili olan bu tür Meslek standardlarının hazırlanmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sektörümüz için çok önemli taşıyan bu çalışmanın sonuçlarını memnuniyetle gözlemekteyiz.

18 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR GAZMER ile kurulan irtibatlar ve konunun önemini ifade eden görüşmeler neticesi Tüm Gaz Dağıtım şirketlerince ayrı ayrı istenen ürün modelleri, test vb. raporların tek bir kanaldan izlenebilmesi sağlanmıştır.sertifikasyon kapsamında sektörümüzü yakından ilgilendiren bu tür konularda GAZMER ve GAZBİR ile karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve uzlaşılması, uygulanabilir ve etkin çözümleri sağlamaktadır. GAZMER ile DOSİDER in ilgili komiteleri arasında sektörün geliştirilmesi ile ilgili periyodik toplantılar yapılmaktadır.

19 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR İGDAŞ tarafından İstanbul un tüm ilçelerinde halkı doğal gaz kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf Seminerlerine katılımda bulunulmaktadır. Özellikle İGDAŞ ve diğer gaz firmaları ile işbirliği, ziyaretler ve ortak faaliyetler devam etmektedir.

20 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR Dosider faaliyetleri ve Dosider e üye kuruluşların tanıtıldığı Dosider Tanıtım Kataloğu, 2010 yılında yeniden düzenlenmiştir. Özellikle doğal gazın yeni geldiği yerlerdeki tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik yeni içeriği ile tasarlanan Dosider Tüketici Bilgilendirme Kataloğu bastırılarak, ilgili bölgelere dağıtımı yapılmıştır.

21 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR 2010 yılında Tanıtım ve Pazarlama Komitemiz tarafından İZGAZ, BURSAGAZ, AGDAŞ ve İGDAŞ firmalarına ziyaretler yapılmıştır. Ayrıca GAZDAŞ, KAYSERİGAZ yetkilileri ile Dernek merkezimizde, Tanıtım ve Pazarlama Komitesi üyelerimizin de katıldığı toplantılar organize edilmiştir.

22 FAALİYETLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KONULAR Dosider GAZDAŞ ile ortaklaşa bir kampanya düzenleyerek, yeni abonelikler için uygun ödeme koşulları ve hediyeler kazanma fırsatı yaratmıştır. İZGAZ a doğalgaz aboneliği yaptıran her 99. kişiye, DOSİDER desteğiyle bedava kombi veren İZGAZ, talihlilere hediyelerini törenle teslim etmiştir yılında İZGAZ, GAZDAŞ(Gaziantep) ve AKMERCAN(Adıyaman) firmalarına toplam 65 adet kombi desteğinde bulunulmuştur.

23 Teşekkür ederiz.

DOSİDER (DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ) Tanıtım Kataloğu Nisan 2012

DOSİDER (DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ) Tanıtım Kataloğu Nisan 2012 2 DOSİDER (DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ) Tanıtım Kataloğu Nisan 2012 Yayına Hazırlayan : Reklamarka Tasarım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tel : 0212 275 06 14 www.reklamarka.com ISBN

Detaylı

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: Giriş I. Yönetim - Denetim Kurulları / Görev Dağılımı II. Kurumsal İlişkiler a) Paydaşlarla İlişkiler b) TÜRKAK

Detaylı

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA-KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ İSKİD

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA-KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ İSKİD İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA-KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ İSKİD AMAÇ İSKİD'in amacı, iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı tüm üyeleri arasında işbirliği sağlamak, üyelerinin

Detaylı

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam Faalİyet Raporu 211-212 - 213 /ugetam İçindekiler BAŞKANIN MESAJI 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 2 GENEL MÜDÜRÜN MESAJI 3 YÖNETİM KURULLARIMIZ 5 ORGANİZASYON ŞEMASI 6 KURULUŞ VE TARİHÇE 8-9 KALİTE

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

2014 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015. Kayıtlı Sermaye 10.800.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 10.800.000 TL

2014 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015. Kayıtlı Sermaye 10.800.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 10.800.000 TL ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu 2014 2014 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015 Kayıtlı Sermaye 10.800.000 TL Çıkarılmış Sermaye 10.800.000 TL İÇİNDEKİLER Yönetim

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim.

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim. Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler Sosyal Sorumluluk KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Standardı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) sürdürülebilirlik

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2010 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU PharmaVision BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ni, 26 Mayıs 2010 tarihinde sektörel bazda 33 ilaç şirketi ile birlikte imzalamış; böylece sosyal, çevresel ve yönetim performansını

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar O.

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı