MONTAJ, KULLANIM ve BAKIM 4 GN1/1 ELEKTRKL BASINÇLI BUHARLI KOMBI FIRIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MONTAJ, KULLANIM ve BAKIM 4 GN1/1 ELEKTRKL BASINÇLI BUHARLI KOMBI FIRIN"

Transkript

1 MONTAJ, KULLANIM ve BAKIM 4 GN1/1 ELEKTRKL BASINÇLI BUHARLI KOMBI FIRIN

2 Model TR C1 Su boaltım jeneratörü ½ UNI ISO 7/1 I Elektrik kablo girii 38 C4 Güvenlik boaltım jeneratör mili ½ UNI ISO 7/1 C2 Su boaltım ve piirme odası 1/2UNI ISO 7/1 C3 Seviye kontrol sondaları drenajı 12 mm B Sıcak ya da souk su girii (maksimum 7 F süresi) ½ UNI ISO 7/1 ma Elektrik kablo balantısı

3 TR A Genel elektrik dümesi B Çalıtırma dümesi C Uyarı ııı Pime devam etmektedir D Dönüümlü uyarı ııı: piirmenin bitmesi ve kapaın açılması E 0 dan 60 dakikaya kadar zaman ayarı E1 Piirme döngüsünü balatan düme F Fırın odasındaki basınç selektörü G Jeneratördeki su seviyesinin kontrol dümesi H Buharlı jeneratörün gazölçeri I Fırın odasının gazölçeri

4 ÇNDEKLER I. KURULUM BLGLER 1.Veri levhası Teknik veriler Yerletirme Elektrik balantısı Besleme kablosunun balantısı Su aının balanması Su boaltım borusunun balanması Jeneratöre suyun doldurulması Güvenlik araçları Bazı aksamların yedekleriyle deitirilmesi için bilgiler..06 II. KULLANIM BLGLER 1. Kullanıcı için bilgiler Buharlama ilemi Piirme döngüsünün balaması Piirme döngüsünün bitii ve kapaın açılması Kapatma Arıza halinde kapatma Temizlik ve muhafaza Jeneratörün periyodik bakımı Çalıma bozuklukları Uyarılar...07 Temel Aksamlar...08

5 I.KURULUM ÇN YAPILMASI GEREKEN LEMLER Kurulum ilemleri konunun uzmanı olan kiiler tarafından daha önceden belirlenen standart normlara göre yapılmalıdır. 1. VER LEVHASI Veri levhası cihazın sa köesindeki panel üzerinde bulunmaktadır. 2. TEKNK VERLER ( modeli) Besleme gerilimi: V3N- Maksimum güç: (380V 3N-)30,5 KW Maksimum emme gücü: 52 A Besleme kablosu bölümü: 5X10 mm2 Besleme geriliminin su basıncı: 1,5/4 bar Maksimum su tüketimi: 50l/h Not: Fırın sadece sabit kuruluma uygundur. 3.1 KURULUM YER * Cihazı sadece yeterli alanların olduu yerlere kurun. * Cihazı güvenlik normlarına uygun olarak kurun. (UNI-CIG numaralı genelge ve 5 Mart 1990 tarihine ait 46 numaralı kanun) 3.2 YERLETRME * Balantı ebatlarında olduu gibi, cihazı yerletirmek için gerekli görülen alanın ebatlarını örenmek için, teknik verilere ve bu kullanım kılavuzunun ilk sayfalarında gösterilen emalara bakın. * Cihazın sa yan yüzü dier yüzeylerden en az 50 cm uzak durmalıdır. Böylece gerekli bakım ve müdahalelerin yapılabilmesi için uzman kiiye yeterli bo alan kalır. Aynı ekilde cihazın sol ve arka yüzeyleri de en az 10 santimlik bir uzaklıkta durmalıdır. 3.3 UYARILAR * Cihazı ve buna balı olarak çalıma yüzeyinin yüksekliini makinenin ayarlanabilir ayaklarını sıkarak ya da geveterek yerletirin. * Yapıtırıcı artıkların cihaz üzerinde kalmasını önleyecek ekilde, koruyucu yüzeyi makinenin dı duvarlarından büyük bir dikkatle çıkartın. Tüm bunlara karın cihazın üzerinde tutkal ve benzeri yapıkan maddeler kalırsa uygun bir çözücü maddeyle yapıkan maddeyi silin. * Bu makine ve dier tüm makineler ya teknik servis elemanı ya da elektronik cihazlar konusunda uzman kiiler tarafından kurulmalıdır. *Dıardan gelen bir yangın riski öngörülmemitir. 4. ELEKTRK BALANTISI - Cihaz 400V nötr trifaz ile çalıacak ekilde yapılmıtır. -Yatay kontrol tablosunu takmak için aaıdaki ilemleri uygulayın: -Kontrol tablosunun alt eridinin iki ucundaki 2 vidayı gevetin. -Kontrol tablosunun bir kısmını alt tarafından çekin ve balantı kablosunu gazölçerden kopartın. - K filtrelerini (elektrik emasına bakınız) açmak için aaıdaki ilemleri uygulamak gerekmektedir: -Makinenin kapaını açın ve dı kapaını sabitleyen üç vidayı gevetin. -Kumanda tablosunu sabit sabitleyen köe kapaının yanda bulunan 2 vidasını gevetin: -Kumanda tablosunu arkadan çıkartın -Elektrik kutusunun muhafazasını çıkartın. 4.1 BESLEME KABLOSUNUN BALANTISI Besleme kablosunun cihaza balamak için aaıdaki ilemleri uygulayın: Hidrolik borularla aynı çizgide bulunan fırının arka kısmına yerletirilmi olan kablo kabının I (1. resim) deliinden kabloyu geçirin. Levhada gösterildii gibi ara kablo balantısına yakın yerletirilmi olan nötr (N) ve faz (L) balantılarının yerine dikkat ederek balanmı olan elektrik emasına göre balantı kablosunu ma genel balantısına balayın. Elektrik akımına balanan esnek kablo HO7RN-F lastiindeki yalıtma tipinden az olmayacak özellikte olmalıdır. Besleme kablosu sert plastik ya da metalik bir tüpün içine yerletirilmelidir. Eer balantı zaten var olan bir iletken aracılııyla salanmısa, kurulum borusu cihazın içine yerletirilmemelidir. Ayrıca tüpün keskin yerlerinin olmamasına özen gösterilmelidir. Elektrik akımındaki balantı otomatik bir elektrik dümesi aracılııyla yapılmalıdır ve balantılar arasındaki boluk en az 3 mm olmalıdır. Apparatı topraa balamak zorunludur. Bu amaç için, balantının ara kablosunun içinde toprak kablosuna balanması gereken + sembollü bir kablo vardır. Ayrıca aygıt eit güçteki bir sistemin içine yerletirilmelidir ve bu sistemin etki gücü önceden belirlenen standart ölçülerde olmalıdır. Kablo kabının I (resim 1) yakınına yerletirilmi olan eit güç dümesiyle belirtilmi bir vida aracılııyla balantı yapılır. Eit güçteki iletkenin en az 10 mm2lik bir alanı olmalıdır. Sözü edilen balantı özelliklerine dikkat edilmedii taktirde ortaya çıkabilecek her türlü fonksiyon bozukluu firmamızın sorumluluu altında deildir. Balantı salandıktan sonra, makine çalıtıında besleme geriliminin normal gerilimin+ve - %10 deerinden fazla uzaklamadıından emin olun. 5. SU BALANTISI Cihaz kPa (1,5+4 bar) deerleri arasındaki su basıncına dayanacak ekilde tasarlanmıtır. Önemli uyarı! Cihaz çalıırken jeneratördeki su basıncı 150kPa (1,5 bar) deerinden az olmamalıdır. Jeneratörün besleme suyu 0,5 F olmalıdır. Bakım bölümünde belirtildii gibi haftalık temizlik ve bakımın gerçekletirilebilmesi için 7 F deerinin üzerine çıkılmaması gerekir. Suyun kireçten arındırılması için poliposforat kullanmayın. Cihaz çalımadıı zaman kapanabilecek bir musluu ve mekanik filtreyi su borusunun üzerine yerletirin. 6. BORU BALANTISI SUYUN BOATILMASI Su boaltım sistemi eer fırın duvara yanamıyorsa yana ya da öne yerletirilebilir, ancak arkaya ve üst yüzeye kesinlikle yerletirilmemelidir. Tüm boaltım sistemleri aynı kollektöre balanabilir. Not: Su boaltım sisteminin uzantısı olan fırın odası C2 (resim 1) sifonlu olmamalıdır. Bu arada fırın odası su boaltım sistemi resim 2 de gösterildii gibi kodlu modelimiz kullanılarak ve resim 3 te belirtildii gibi sifonlu biriktirme kuyucuuna balanabilir. 7. SU JENERATÖRÜNÜN DOLDURULMASI Cihaza monte edilen elektrik dümesini yerletirin. Suyu kapama musluun açın.

6 D jeneratörünün iki uçlu boaltım subaplarının ve E su seviyesinin KAPALI pozisyonda olduundan emin olun. Sübaplar fırın odasının altına yerletirilmitir ve dolapçıın kapaklarını açarak yanar (resim 4). Yeil renkli A dümesine basın (resim 6). Dümenin yanması cihazın gerilim altında olduunu gösterir. Kırmızı renkteki ııklı B dümesine basın ve ıık sönünceye kadar dümeye basın. B dümesi söner sönmez buharlı jeneratör çalımaya balar. Eer uyarı ııı sönmezse, referans oyuu ile aynı çizgide olması gereken su seviyesini G uyarı dümesi aracılııyla kontrol edin. (resim 6) Not: Kırmızı renkteki ııklı B dümesine basınca su jeneratörünün dolma ilemi bitinceye kadar otomatik olarak çalıır. Dümenin sönmesi su jeneratörünün yeterli miktarda su depoladıı anlamına gelir. Jeneratör dolduktan sonra, aynı düme sadece buhar jeneratörünün çalıtırılması için kullanılacaktır. Böylece su seviyesi otomatik olarak sabit kalacaktır. Ancak su seviyesinin çok alçalması halinde bou bouna B dümesine tekrar tekrar basmayın. Böyle bir sonuçla karılaırsanız Çalıma Bozuklukları adlı bölümü okuyun. 8. GÜVENLK ARAÇLARI Fırın aaıdaki parçalardan olumutur: 2 adet elektrik sigortası 230Vluk ana ve 24V luk yedek akımın korunması için kullanılan filtrelerin yakınındaki ara kablonun üzerine yerletirilmitir.gerekli olduu zaman eskiyen sigortaları deitirmek için elektrik akımını kesin ve filtreleri açmak için Elektrik Balantısı bölümünde de belirtilen ilemleri uygulayın. Sigortaları muhafaza eden kutunun kapaını açın, sigortayı çıkartın ve yerine aynı deerdeki dier sigortaları koyun. Buhar jeneratöründeki su seviyesini kontrol eden çift elektrikli araç üç sonda aracılııyla çalıır: -Biri çalımayla ilgili sondadır -ki tanesi de güvenlikle ilgili sondalardır ki bu iki sonda su seviyesinin dümesi halinde buharlı jeneratörü devre dıarı bırakır ve su seviyesinin eski haline dönmesi için devreye girer. Fırın odası güvenlik kapaının tıpası pime odasının arta kalan buharının uçmasına yardımcı olur.(konuyla ilgili olarak pime döngüsünün sonukapaın açılmasını açıklayan 4 paragrafı okuyun.) Güvenlik subabı C4 (resim 1) 0,9 bara ayarlanmıtır. P kapaının mili (resim 7) mikro elektrik dümesini çalıtırır. 9. BAZI KOMPONENTLERN DETRLMES ÇN BLGLER (Bu ilemler kurulum konusunda yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır.) Cihazın arka panelini çıkarttıınızda aaıdaki aksamlara ulaırsınız: Sondalar ve su seviyesi kontrol bardaı Çıkartılabilir kumanda panelini açtıınızda aaıdaki aksamlara ulaırsınız: Basınçlı pime odasının döngü selektörleri Buharlı jeneratör güvenlik subabı Besleme ara kablosu Elektrik sigortaları Mikro elektrik dümesi güvenlik kapaı Zaman ayarı Genel elektrik dümesi ve kumanda dümeleri Transformatör Pime odasının geciktiren kapatma mili Su seviyesi kontrolleri Sa yüzü çıkartınızda aaıdaki aksamlara ulaırsınız: Elektrikli mil yükleme buharlı piirme odası Elektrikli mil boaltma buharlı piirme odası Elektrikli mil buharlı piirme odası Buharlı jeneratör güvenlik mili Basınçlı piirme odası kontrolü için dümeler Buharlı jeneratörün güvenlik dümesi II.KULLANIM BLGLER 1. KULLANICI ÇN BLGLER UYARILAR: Makinenin muhafaza, kullanım ve kurulum açısından çok önemli bilgiler içerdiinden bu kullanım kılavuzunu çok dikkatli okuyun. Farklı ilemler için bir bavuru kaynaı olacaı için bu kılavuzu özenle muhafaza edin. Cihazın kurulumu sadece konu ile ilgili yetkin kiilerce yapılmalıdır. Fırının tam kullanım kapasitesi aaıda belirtilmitir: - 4 leen GN 1/1 h 65-3 leen GN 1/1 2h h 65-2 leen GN 1/1 1 h 150+1h leen GN 1/1 1 h h 65 - Piirmeye balamadan önce piirme odasının ve leen kabının temizliini sıcak su ve çok youn olmayan bir deterjan kullanarak yaptıktan sonra bol suyla durulayın. Cihazın dı kısmını sı fıkırtarak temizlemeyin. Seviye belirteci G (resim 6) aracılııyla su seviyesinin referans oyuunda belirtilen düzeyde olduundan emin olun. Cihaz buharlı tüm piirmeler için uygundur. Eer piirme esnasında sirke ve benzeri keskin malzemeler kullanılması gerekiyorsa, üretici firmanın bazı ayarlamalar yapması gereklidir. Elektrik ve akımını bozuk çalıma gibi durumlarda devre dıı bırakın. Üretici firma kullanım kılavuzunda belirtilen uyarıların dikkate alınmadıı durumlarda meydana gelebilecek çalıma bozukluklarından sorumlu deildir. 2. BUHARIN ÇALIMASI Genel su musluunu açın. Cihaza monte edilmi olan otomatik elektrik dümesini çalıtırarak elektrik akımını devreye sokun. Yeil renkli ııklı A dümesine basın. Bu dümenin ııının yanması cihazın gerilim altında olduunu gösterir. Aynı zamanda zil de devreye girer ki söz konusu zil kırmızı renkli B dümesine basarak buharlamanın çalımaya baladıını gösterir. Dümenin sönmesi ve zil sesinin kesilmesi jeneratördeki buharlamanın gerçekletiini gösterir. Eer buharlama gerçeklemezse, G uyarı dümesi aracılııyla jenratördeki su seviyesini kontrol edin. Jeneratörün içindeki basınç H gazölçeri tarafından yükseltilir. Gaz ölçerin gösterdii deer 0,7 ve 0,95 bar arasında bir deer olmalıdır. Basınç yaklaık 0,7 barın altına dütüünde, otomatik olarak ısıtma rezistansları devre dıı kalır. 3. PRME DÖNGÜSÜNÜN BALAMASI Kapaı kapatın ve kapaın kolunu yukarı doru sonuna kadar döndürerek kapaı bloke edin.

7 Aaıdaki bilgiler ııında F selektörünü döndürerek piirilecek yemekler için gerekli olan basıncı seçin. Düük basınçlı piirme 0,20+0,40 bar Orta basınçlı piirme 0,40+0,60 bar Yüksek basınçlı piirme 0,80+0,90 bar Piirme zamanını ayarlamak için E dümesini döndürün. Elbette ki döngü seçimi piirilen gıdaların tipine, seçilen basınca balı olarak deiir. stediiniz piirme zamanına göre E dümesini ayarladıktan sonra, E1 dümesine basın. Sarı renkteki C uyarı lambasının yanması piirme döngüsünün baladıını gösterir. Not: Günün ilk saatlerinde fırını 2-3 dakika kadar içinde yemek yokken çalıtırmak suretiyle fırın odasının ısınmasını salayın. Dikkat! Eer piirme döngüsünü baında D uyarı lambası yanarsa, kapaın tam kapanmadıı ya da piirme iini balatan E1 dümesine basılmamı demektir. Fırın odasındaki basınç I gazölçeri ile kontrol edilir. 4.PRME DÖNGÜSÜNÜN BT VE KAPAIN AÇILMASI Yanmı durumda olan C uyarı lambasının sönmesi ve D uyarı lambasının yanması ve de E zaman dümesinin durması piirme döngüsünün bitmi olduu anlamına gelir. Kapaı açmadan önce, piirme odası I gazölçerinin sıfırlanmı ve ııklı D lambasının yanıyor durumda olup olmadıından emin olun. Kapaı açmak için aaıdaki ilemleri uygulayın: (resim 5) Kapaın kolunu kapatma pozisyonu olan O dan güvenlik pozisyonu 1 e çevirin. Bu pozisyonda piirme odasında kalan fazla buharın dıarı çıkması salanır. Kalan tüm buharın dıarı çıkması için birkaç saniye bekleyin. Kapak kolunu 1 güvenlik pozisyonundan 2 kanca güvenlik pozisyonuna getirin. Kapak kolunu 2 kanca güvenlik pozisyonundan 3 açma pozisyonuna getirin. Bu pozisyonda kapaı güvenle açmanız mümkündür. 5.KAPATMA (resim 6 ) A genel elektrik dümesini kapatın. Cihaza monte edilen otomatik dümeyi devre dıı bırakın ve su musluunu kapatın. Piirme ilemi sırasında büyük taneli tuz kullanmayın, çünkü tuz taneleri piirme odasına dökülerek makinenin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle çok ufak taneli tuz kullanılması önerilir. Yılda en az bir defa makinenin bakım için servise gönderin. Böylece makinenin muhafazası kolaylaır ve dolayısıyla ömrü uzar. Makinenin temizlii için asitli maddeler kullanmaktan kaçının. DKKAT! Makineyi su fıkırtarak ya da basınçlı su vererek temizlemeyin, çünkü elektrikli aksamların suyla teması güvenlik açısından çok sakıncalıdır. 8. JENERATÖRÜN PERODK BAKIMI Kireç ve benzeri oluumları önlemek için haftada bir basınç altındaki jeneratörden 2-3 litre suyu boaltın. Bu ilemi gerçekletirmek için, iki uçlu D milini biraz açın (resim 4).Her altı ayda bir iki uçlu D milini açarak jeneratördeki tüm suyu boaltın. ki uçlu E milinin 2-3 saniye boyunca açarak, seviye kontrol camını temizleyin. (resim 4) Not: Dıarı çıkan sıcak boaltım suyuna dikkat edin. Buharlı jeneratör yılda en az bir defa olmak üzere teknik servisin bakımına gönderilmelidir. 9.ÇALIMA BOZUKLUKLARI Uyarı: Makinenin iç kısımlarıyla ilgili kontrolleri mutlaka bir yetkili tarafından yapılmalıdır. Piirme esnasında ya da piirme döngüsünün baında B uyarı dümesinin (resim 6) sönmesi ve zil sesinin çalması u anlama gelir: Jeneratörün içindeki su seviyesi normaldir. (referans oyuuna uygun olması gereken su seviyesini G uyarı dümesi aracılıyla da kontrol edebilirsiniz.)aksi halde grup kontrol seviyesi, sondaların seviyesi ve su elektrik milinin etkin bir ekilde çalııp çalımadıını kontrol edin. Besleme suyunun basıncı 1,5 bardan az olmamalıdır. Eer buharlama ilemini balatan kırmızı renkli B dümesine bastıınızda bu dümenin ııı sönmüyorsa ve zil sesi kesilmiyorsa H gazölçerinin basınç deerinin 1 den fazla olmadıından emin olun.

MONTAJ ÇALITIRMA VE BAKIM LVA70 MEYVE VE SEBZE YIKAYICI VE SIKMA MAKNES LVA70 660 038

MONTAJ ÇALITIRMA VE BAKIM LVA70 MEYVE VE SEBZE YIKAYICI VE SIKMA MAKNES LVA70 660 038 MONTAJ ÇALITIRMA VE BAKIM LVA70 MEYVE VE SEBZE YIKAYICI VE SIKMA MAKNES LVA70 660 038 MONTAJ DYAGRAMI ekil 1 LVA70 Model 660038 B: Souk içme suyu balantı girii 3/4 UNI-ISO7/1 I-Güç kablosu girii C-Su boaltımı

Detaylı

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma... SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO BK 20 HR LCD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3644739

Kullanım kılavuzunuz BEKO BK 20 HR LCD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3644739 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO BK 20 HR LCD için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO BK 20 HR LCD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Detaylı

AT 9000 Duvar Tipi Split Klima

AT 9000 Duvar Tipi Split Klima AT 9000 Duvar Tipi Split Klima Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş GÜVENLK ÖNLEMLER DKKAT Hava

Detaylı

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz YALE HSA 6400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2188659

Kullanım kılavuzunuz YALE HSA 6400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2188659 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki YALE HSA 6400 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları LST 328 Ankastre Bulaşık Makinesi Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su bağlantıları Đlk kullanım uyarıları Teknik veriler Cihazın tanımı, Genel görünüm Kontrol

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

Taļıma emniyet tertibatlarının sökülmesi. Su baďlantısı

Taļıma emniyet tertibatlarının sökülmesi. Su baďlantısı Güvenlik uyarıları Çamaņır makinesi oldukça ađırdır Kaldırırken dikkatli olunmalıdır. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņır makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açık alanlara

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU Beretta Ciao Green C.S.I. kazanı, aşağıdaki Yönetmelikler tarafından öngörülen gerekliliklere uygundur: - 2009/142/CE gaz yönetmeliği - 92/42/CEE Performans

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU cod. - - - DOMItech F 24 KULLNM, MONTJ VE KIM KILVUZU u kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. u uyarılar, emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO G560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336482

Kullanım kılavuzunuz LENOVO G560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336482 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI 801-101 ZAYIF AKIM TESSATI: (*) Çaırma, kapı zili ve kapı açma tesisatı: Iıklı çaırma sortisi: (Ölçü: Ad.;hzarat: % 60) Peel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 lı ı mm 2 'lik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 2263UW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805342

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 2263UW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı