Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164)"

Transkript

1 Elektronik Resmi Gazete Çarşamba Sayı: (Asıl) Son Güncelleme: :31 Tebliğ Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164) İçişleri Bakanlığından: Sayfa: 18 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Amaç ve Dayanak Madde 1- Bu Tebliğ, belediyelerce verilen yapı ruhsatı standardını ve bu belgenin kullanım şeklini belirlemek üzere 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. Standard Yapı Ruhsatı Kullanma Zorunluluğu Madde 2- Belediyeler, bu Tebliğin yayımlanmasını takip eden üçüncü ayın başından itibaren yeni yapı inşaası, eski yapılara kat ilavesi, tadilat, fosseptik, bahçe duvarı, istinat duvarı vb. inşaatlara başlanılması için, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yeniden hazırlanan ve bu Tebliğ ekinde yer alan "TS 8737" no'lu "Yapı Ruhsatı" belgesini kullanacaklardır. Yapı ruhsatları 1 asıl 2 nüsha olarak düzenlenecek ve bunu onaylayan belediye tarafından yapı ruhsatının aslı yapı sahibine verilecek, 1 inci nüsha belediyede kalacak, 2 nci nüsha ise Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilecektir. İnşaat Maliyetlerini "Yapı Birim Maliyetine" Göre Hesaplama Zorunluluğu Madde 3- Belediyelerce verilen yapı ruhsatı belgelerinde, yapı maliyetinin hesaplanmasında o yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ve grubu itibariyle belirlenen ve Resmi Gazete'de ilan edilen "Yapı Birim Maliyetleri" esas alınacaktır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 210 sıra numaralı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 5- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. Sayfa: 19 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- ICS TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat YAPI RUHSATI KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ 0.1- KONU Bu standard, Yapı Ruhsatı'nın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir TARİF Yapı Ruhsatı Yapı ruhsatı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye veya Valiliklerce, İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen belgedir KAPSAM Bu standard, Yapı Ruhsatı'nı kapsar AMAÇ Bu standardın amacı, Yapı Ruhsatı'nda boyut, malzeme, imalat özellikleri, sayfa düzenlemesi ve bilgi başlıkları yönünden birlik, kullanma ve kontrolde Sayfa 1

2 kolaylık sağlamaktır. 1- SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1.1- SINIFLANDIRMA Sınıflar Yapı Ruhsatı bir sınıftır ÖZELLİKLER Görünüş Genel Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt, lekesiz, deliksiz, yırtıksız, kırışıksız, buruşuksuz, pürüzsüz ve düzgün bir yapıda olmalıdır Renk Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın rengi beyaz olmalıdır Malzeme Kağıt Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt, TS 5735(1)'e uygun, I. hamur kağıt olmalı, üzerine mürekkeple yazıldığında mürekkebi dağıtmamalı, arka yüze geçirmemelidir Yapı Ruhsatının İmali İle İlgili Özellikler - Yapı Ruhsatı üst kenardan tutkallı 100 yapraklı bloklar halinde hazırlanmalıdır. - Baskı şekli ve ölçüleri Föy 1/a, Föy 1/b, Föy 2/a ve Föy 2/b'de verildiği gibi olmalıdır. - Harf ve çizgi karakterleri Çizelge 1'de verildiği gibi olmalıdır. - Çizgiler düzgün ve net, yazılar okunaklı basılmış olmalıdır. - Yapı Ruhsatı ön ve arka yüz baskılı olmalıdır. - 4 nüsha olarak basılacak "Yapı Ruhsatı" formundan sonra gelmek üzere, 2 adet açıklama ve duyuru sayfası yer alacak şekilde blok harman yapılmalıdır. - Kenarları düzgün ve çapaksız kesilmiş olmalıdır. - Föy 1/b'de yer alan "TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI... ZORUNLUDUR" ifadeleri, koyu renkte ve büyük harflerle yazılmalıdır (1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasında verilmiştir. Sayfa: 20 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- ÇİZELGE 1- Yapı Ruhsatı'nın Harf ve Çizgi Karakterleri HARF KARAKTERLERİ Bilgi Başlıkları Boyut ve Özellikler "YAPI RUHSATI" başlığı (Föy 1/a) - 12 Punto büyük harf - Açıklama ve Duyuru kısmındaki yazılar (Föy 2/a, Föy 2/b)- 8 Punto küçük ve büyük harf - "AÇIKLAMA" ve "DUYURU" başlıkları (Föy 2/a), Föy 2/b) - 10 Punto büyük harf - Diğerleri (Föy 1/a, Föy 1/b, Föy 2/a, Föy 2/b) - 6 Punto büyük ve küçük harf - Duyuru sayfası 1. Maddede yer alan..." - 8 Punto büyük harf tam siyah "TÜRK STANDARDLARINA UYGUN TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI... ZORUNLUDUR" ifadeleri (Föy 2/b) ÇİZGİ KARAKTERLERİ Sayfa 2

3 Kenar çerçeve çizgileri 2 Punto tam siyah - Bilgi başlıklarını ayıran yatay ve dikey çizgiler 2 Punto yarım siyah - Satır çizgileri 2 Punto ince - Seçme kutuları (3 mm x 3 mm) 2 Punto ince - Dosyalama işareti (Föy 1/a, Föy 2/a) 2 Punto ince BOYUT VE TOLERANSLAR Boyutlar Yapı ruhsatının basıldığı kağıdın boyutları TS 506 EN 20216'daki A serisinin A4 boyutuna uygun olmalıdır Toleranslar Yapı ruhsatının basıldığı kağıdın boyutlarının toleransları TS 506 EN 20216'ya uygun olmalıdır ÖZELLİK, MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Bu standardda belirtilen özellikler ile bunların muayene ve deney madde numaraları Çizelge 2'de verilmiştir. ÇİZELGE 2- Özellik, Muayene ve Deney Madde Numaraları Sıra NoÖzellik Madde No ve Adı Muayene ve Deney Madde Numaraları Görünüş Kağıt 2.3.1, Yapı Ruhsatı İmali İle İlgili Özellikler Boyut ve Toleranslar Ambalajlama İşaretleme Etiketleme NUMUNE ALMA, MUAYENE VE DENEYLER 2.1- NUMUNE ALMA Bir defada muayeneye sunulan ve en az 1200 adet Yapı Ruhsatı bir parti sayılır. Parti büyüklüğüne göre partiden alınacak numune miktarı Çizelge 3'de verilmiştir. Sayfa: 21 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- ÇİZELGE 3- Partiden Alınacak Numune Miktarları Parti Büyüklüğü Partidan Alınacak Numune SayısıKabul Edilebilir Kusurlu Numune N n Sayısı ve fazlası Parti miktarına göre Çizelge 3'de belirtilen sayıda numunenin Sayfa 3

4 ayrılmasında, partideki Yapı Ruhsatı sayısı N olmak üzere Yapı Ruhsatları 1, 2, 3... N olarak numaralanır veya numaralandıkları varsayılır. Partiden ayrılacak Yapı Ruhsatı sayısı n olmak üzere N/n = r hesaplanır. Bu sayı tamsayı değilse tam sayıya tamamlanır. Partinin herhangi bir yerinden saymaya başlanarak r'inci Yapı Ruhsatı numune olarak ayrılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge 3'e göre ayrılması gereken numune sayısına (n) erişilinceye kadar sürdürülür MUAYENELER Gözle Muayene Madde 2.1'e göre alınan numunelerin tamamı dikkatle gözden geçirilerek: - Kağıtta leke, delik, kırışık, buruşuk, pürüz ve yırtık olup olmadığı, - Kağıdın her iki yüzünün düzgün bir yapıda olup olmadığı, - Kağıdın rengi, - Açıklama ve duyuru sayfasının 4 nüsha Yapı Ruhsatı formundan sonra 2 adet olmak üzere blok içinde yer alıp almadığı, - Yazı ve çizgilerin düzgün, net, okunabilir şekilde ve Çizelge-1'e uygun olup olmadığı, - Yapı Ruhsatının kenarlarının düzgün ve çapaksız olarak kesilip, kesilmediği, - Bloklardaki yaprak sayısının tam olup olmadığı, - Ambalajlamanın Madde 3.1'e uygunluğu, - İşaretlemenin Madde 3.2'ye uygunluğu, - Etiketlemenin Madde 3.3'e uygunluğu yönlerinden muayene edilir, - Sonuçların sırası ile Madde 1.2.1, Madde 1.2.3, Madde 3.1, Madde 3.2 ve Madde 3.3'e uygun olup olmadığına bakılır Boyut Muayenesi Madde 2.1'e göre alınan numunelerin boyutları ile Föy 1/a, Föy 1/b ve Föy 2/a ve Föy 2/b'de verilen ölçüleri TS 5828'e uygun 0,5 mm hassasiyette bir cetvel ile ölçülür. Sonuçların Madde ve Madde 1.3'e uygun olup olmadığına bakılır DENEYLER Kağıdın Fiziksel Özelliklerinin Tayini Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın fiziksel özellikleri TS 5735'e göre tayin edilir. Sonuçların Madde 'e uygun olup olmadığına bakılır Mürekkep Dağılımı Tayini Mürekkep dağılımı tayini, Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt üzerinde TS 5735'e göre yapılır. Sonuçların Madde 'e uygun olup olmadığına bakılır DEĞERLENDİRME Muayene ve deney sonuçları Çizelge-3'deki kabul edilebilir kusurlu numune sayısını aştığı takdirde parti standarda aykırı sayılır MUAYENE VE DENEY RAPORU Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: - Muayenenin ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı ve adresi, muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri, - Muayene ve deney tarihi, - Numunenin tanıtılması, Sayfa: 22 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- - Muayene ve deneyde uygulanan standardların numaraları, - Sonuçların gösterilmesi, - Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler, - Uygulanan, muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, ancak muayene ve deneyde yer almış olan işlemler, - Standarda uygun olup olmadığı, - Rapor tarih ve numarası, 3- PİYASAYA ARZ 3.1- AMBALAJLAMA Yapı Ruhsatı bloklarının 10 adedi renksiz polietilen ile sarılarak paketlenir. Paketler, taşımaya ve depolamaya dayanıklı oluklu mukavvadan veya eşdeğer dayanıklılıkta başka bir maddeden yapılmış kutulara brüt kütlesi en çok 50 kg olacak şekilde yerleştirilmelidir İŞARETLEME Yapı Ruhsatının ön yüzünde sol alt köşesinden başlamak üzere, okunaklı olarak: Sayfa 4

5 - Basımevi veya firmanın adı varsa tescilli markası, - Basıldığı yıl, - Baskı adedi, - Bu standardın işareti ve numarası (TS 8737 şeklinde), yazılmalıdır. Örnek:... Basımevi, 20...,... adet, TS ETİKETLEME İç Ambalajların Etiketlenmesi Her iç ambalaj paketi üzerine en az aşağıda verilen bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak basılmalı veya etiketlenmelidir. - Paketlenmiş maddenin adı, - İmalatçı firma adı ve adresi veya tescilli markası, - İmalat yılı, - Paketteki blok ve yaprak sayısı (Örnek: 10 x 100 adet), - Parti ve/veya seri numarası - Gerektiğinde imalatçı kod numarası, - Bu standardın işareti ve numarası (TS 8737 şeklinde), Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir Dış Ambalajların Etiketlenmesi Her dış ambalaj kutusu üzerine en az aşağıda verilen bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak basılmalı veya etiketlenmelidir. - Ambalajlanmış maddenin adı, - İmalatçı firma adı ve adresi veya tescilli markası, - İmalat yılı, - Ambalajdaki paket ve blok sayısı (Örnek: 50 x 100 adet), - Parti ve/veya seri numarası, - Gerektiğinde imalatçı kod numarası, - Brüt ve net kütlesi, - Bu standardın işareti ve numarası (TS 8737 şeklinde), Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir. 4- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İmalatçı veya satıcı, bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği Yapı Ruhsatı için istendiğinde, standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede satış konusu Yapı Ruhsatının: - Madde 1'deki özelliklere uygun olduğunun, - Madde 2'deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Sayfa: 23 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Föy 1/a YAPI RUHSATI (BUILDING LICENCE) ÖN YÜZ Ölçüler mm'dir YAPI RUHSATI Ruhsat Takip No: Ruhsatı veren kurum2. Ruhsatın veriliş amacı Yeni yapı +-+ İlave +-+ Tadilat 3. Ruhsatın onay tarihi4. Ruhsat no İl: Kullanım değişikliği +-+ Fosseptik +-+ Bahçe duvarı Sayfa 5

6 İlçe: Bucak: Yenileme +-+ Yeniden 5. Pafta no6. Ada no7. Parsel no Köy: Belediye: Mahalle:...8. İmar planı onay tarihi 9. Parselasyon planı 10. İmar durumu tarihi Muhtarlık:... onay tarihi ve no.../.../ /.../ Parselin kullanma 12. Tapu tescil belgesi13. Tapu tescil belgesi amacı ve alanı (m2) veren kurum tarihi ve no Zemin etüdü onay15. ÇED raporu onay 16. Planlanan inşaata17. Planlanan inşaatı18. Ruhsatın geçerlilik tarihi tarihi başlama tarihi bitirme tarihi tarihi.../.../ /.../ /.../ /.../ /.../ YAPI SAHİBİNİN YAPI MÜTEAHHİDİNİN ŞANTİYE ŞEFİNİN Adı soyadı, unvanı24. Adı soyadı, unvanı 25. Hukuki durumu 34. Adı soyadı,35. Oda sicil no +-+ Özel unvanı Kamu Bağlı olduğu 26. Kurum sicil 27. Bağlı olduğu 28. Vergi dairesi 36. Büro tescil37. Oda belge no vergi dairesi no vergi dai. sicil no. no. Sayfa 6

7 Vergi dairesi 29. Sigorta sicil30. Sözleşme 31. Müteahhitlik 38. Sigorta 39. Sözleşme tarihi ve sicil no no tarihi ve no. karne no. sicil no. no Adres23. İmza 32. Adres 33. İmza 40. Adres 41. İmza Yapının ünitelerinin43. Ünite44. Yüzölçümü45. Benzer 46. Toplam yapı 47. Yapının taban 48. Toplam taban kullanma amacı sayısı (m2) yapı sayısı sayısı alanı (m2) alanı (m2) Yapıda bağımsız 50. Toplam bağımsız 51. Yapı İnşaat 52. Toplam yapı bölüm sayısı bölüm sayısı alanı (m2) inşaat alanı (m2) Yapının yol kotu54. Yapının yol kotu55. Yapının toplam56. İlave kat altı kat sayısı üstü kat sayısı kat sayısı sayısı Yapının 58. İlave kat 59. Yapının sınıfı60. Yapının grubu yüksekliği (m) yüksekliği (m) m2 maliyeti 62. Yapının inşaat 63. Yapının arsa 64. Arsa dahil (Bin TL.) maliyeti (Bin TL.) değeri (Bin TL.) yapının maliyeti Sayfa 7

8 Toplam (Bin TL.) YAPI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER ISITMA SİSTEMİ 67. TESİSATLAR 69. ORTAK KULLANIM ALANLARI70. YAPIM SİSTEMLERİ 71. KULLANILAN MALZEME Uzaktan ısıtmalı kalorifer+-+ Yangın tesisatı +-+ Paratoner +-+ Kömürlük +-+ Yığma (Kargir) +-+ Briket +-+ Beton blok Bina içi kalorifer +-+ Haberleşme tes. +-+ Elektrik +-+ Sığınak +-+ İskelet (Karkas) +-+ Tuğla +-+ Hafif panel Kat kaloriferi +-+ Kanalizasyon +-+ Jeneratör +-+ Otopark +-+ Çelik +-+ Taş Doğal gaz sobası +-+ Fosseptik +-+ Hidrofor +-+ Yangın merdiveni +-+ Ahşap +-+ Ahşap Soba +-+ Arıtma Asansör +-+ Betonarme +-+ Kerpiç Klima Ortak depo +-+ Tünel kalıp +-+ Gazbeton SICAK SU Kapıcı dairesi +-+ Yerinde dökme Temin Şekil Yakıt cinsi DÖŞEME Bekçi kulübesi Termosifon +-+ Doğalgaz Plak Kiriş Su deposu +-+ Kompozit YAKIT CİNSİ +-+ Şofben +-+ LPG Mantar döşeme Kuyu suyu +-+ Prefabrik Katı yakıt +-+ Güneş +-+ Kombi +-+ Fuel-oil Asmofen Şehir suyu Fuel-oil +-+ Termal +-+ Güneş kollektörü+-+ Elektrik Ahşap Doğalgaz +-+ Rüzgar +-+ Müşterek +-+ Katı Yakıt+-+ Sayfa 8

9 LPG Termal Elektrik YAPI PROJELERİ Onay tarihi 74. Adı soyadı75. Oda sicil no.76. Büro tescil no.77. Oda belge no.78. Adresi 79. İmza Mimari PROJE.../.../ Statik MÜELLİFİNİN.../.../ Elektrik.../.../ Mekanik tesisat.../.../ Sayfa 9

10 Sayfa: 24 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Föy 1/b YAPI RUHSATI (BUILDING LICENCE) ARKA YÜZ Ölçüler mm'dir YAPI DENETİMİ Adı soyadı 81. Oda sicil no.82. Büro tescil no.83. Oda belge no.84. Adresi 85. İmza Mimari FENNİ Statik Elektrik MES'ULÜN Mekanik tesisat YAPI DENETİM KURULUŞU Kuruluşun adı 87. Yetkilisinin adı soyadı88. Sınıfı89. İzin belge no 90. Adres 91. İmza Sayfa 10

11 RUHSATLA İLE İLGİLİ MUHTELİF GELİRLER 96. Dolgu miktarı (m2) GELİRİN MAHİYETİ 93. Makbuz Tarihi94. Makbuz no.95. Tutarı (Bin TL.) Yol-kanal harcı 97. Kazı miktarı (m2) Bina inşaatı harcı Otopark bedeli 98. Kullanılmayan kazı miktarı (m2) Ceza Diğerleri 99. Kullanılmayan kazının döküleceği yer TOPLAM Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mes'ullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI ve İmar Kanununda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp, bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma İzninin verildiği tarih İnşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden Ruhsat alınacaktır Sayfa 11

12 Düzenleyenin adı soyadı, unvanı, 101. Kontrol edenin adı soyadı, unvanı, imzası, tarih 102. Onaylayanın adı soyadı, unvanı, imzası, imzası, tarih tarih, mühür Başlama tarihinde inşaatı mahalinde kontrol eden teknik görevlilerin adı soyadı, unvanı, imzası 104. İnşaata başlama tarihi 7.../.../ VİZELER VİZE ADI 106. Kontrol107. Fenni Mes'ullerin108. Teknik Elemanın109. Kontrol Edenin 110. Onaylayanın Tarihi Adı soyadı, imzası Adı soyadı, imzası Adı soyadı, imzası Adı soyadı, imzası Toprak Zemin aplikasyon Temel Bodrum Subasman Sayfa 12

13 Kat Çatı Su yalıtımı Isı yalıtımı Kanalizasyon/ Fosseptik Mekanik tesisat Elektrik/İletişim Tesisatı Diğer Hususlar Sayfa 13

14 Sayfa: 25 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Föy 2/a YAPI RUHSATI (BUILDING LIECENCE) Ölçüler mm'dir AÇIKLAMA >Bu Ruhsat, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır. >İmar planı olsun yada olmasın İmar Kanunu'nun 21. Maddesi uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından Yapı Ruhsatı verilmesi zorunludur. >Bu Ruhsat formu, 1 asıl, 3 nüsha olarak düzenlenecektir. Aslı yapı sahibine verilecektir. 1'inci nüsha Ruhsatı veren kurumda kalacaktır. 2'nci nüshası İnşaata başlansın ya da başlanmasın ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'na, 3'üncü nüsha ise ilgili muhtarlığa gönderilecektir. >Yapı inşaasına başlanıldığında; ruhsat formunun inşaata başlama tarihi de işlenerek bu tarihten itibaren onaylı birer örneği bir ay içinde ilgili meslek odalarına ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'na gönderilecektir. >Açıklama ve duyuru sayfasının 1 nüshası yapı sahibine verilecek, 1 nüshası da Ruhsatı veren kurumda kalacaktır. >Yapı Ruhsatı formu okunaklı ve usulüne göre doldurulmak zorundadır. Mimari proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur. Yeterli olmayan bölümler için, yalnızca o bölümü kullanmak koşulu ile ek form düzenlenecek olup, düzenlenecek ek form mutlaka aynı ruhsat tarih ve numarası yazılarak idarece onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. FORMUN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANMASI GEREKLİ GÖRÜLEN BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR >İlave, kat ilavesi, tadilat için verilen Yapı Ruhsatlarında kullanma amacı, yüzölçüm ve ünite sayıları tadilat yapılan kısım/kısımlar için ayrı ayrı belirtilerek doldurulacaktır. İlave, kat ilavesi, tadilat ruhsatlarında, yapının kullanım amacında bir değişiklik oldu ise; mevcut kullanım ve değişiklik sonrası kullanım "111-Diğer Hususlar" bölümünde açıklanacaktır. Sayfa 14

15 Tadilat için verilen Yapı Ruhsatlarında inşaatın maliyeti kısmına tahmini tadilat değeri yazılacaktır. İlave veya kat ilavesinde, ilave kat sayısı 56. bölümde, ilave kat yüksekliği ise 58. bölümde belirtilecektir (katlar) ile 57 (yükseklik) binanın tamamı için belirtilecektir. >RUHSAT TAKİP NO: İlk altı haneye yıl içinde verilen Yapı Ruhsatları 1'den başlayarak yıl sonuna kadar verilen her form için sıralı olarak artarak ayrı numara verilecektir. Bu numara; yeni yapı, ilave, kat ilavesi, tadilat, kullanım değişikliği, fosseptik, istinat duvarı, bahçe duvarı, ruhsat yenileme, yeniden ruhsat vb. için ayırım yapılmaksızın verilecektir. Son iki alana ise; ruhsatın verildiği yılın son iki hanesi yazılacaktır. Örneğin; "2002" yılında verilen "25." Yapı Ruhsatı için " " olarak doldurulacaktır. >2- RUHSATIN VERİLİŞ AMACI: Ruhsat, seçme kutularında belirtilen amaçlardan hangisi için veriliyor ise "X" işareti konulacaktır. Bunların dışında bir amaç için veriliyor ise, boş olan seçme kutusu işaretlenerek yanına amacı yazılacaktır. >8- İMAR PLANI ONAY TARİHİ: Bu bölüme, varsa parsele ilişkin son plan değişikliği tarihi ile birlikte yazılacaktır. >16-17 Yapı ilgilileri arasında yapılan sözleşmelerde yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, fenni mesuller, yapı denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşmelerde esas alınan tarihler yazılacaktır. >24- ADI, SOYADI, ÜNVANI: Yapı Müteahhiti, şahıs ise şahsın adı, soyadı; şirket ise firmanın adı yazılacaktır. >25- HUKUKİ DURUMU: Yapı müteahhidinin hukuki durumunun, "Adi Ortaklık, "Ferdi Mülkiyet", "Kollektif Şirket", "Komandit Şirket", "Umited Şirket", "Anonim Şirket" ve benzerlerinden hangisi olduğu belirtilecektir. >30- SÖZLEŞME TARİHİ VE NUMARASI: Yapı müteahhiti ve yapı sahibinin karşılıklı taahhütlerini içeren noterden onaylı sözleşmenin tarih ve numarası yazılacaktır. > ŞANTİYE ŞEFİ: Şantiye şefi bulundurma zorunluluğu olan yapılar ile, zorunluluk olmasa dahi şantiye şefi görevlendirilen yapılarda doldurulacaktır. >39- SÖZLEŞME TARİHİ VE NO: Varsa şantiye şefi ile müteahhidin karşılıklı taahhütlerini içeren sözleşmenin tarih ve numarası yazılacaktır. >42- YAPININ HER BİR ÜNİTESİNİN KULLANMA AMACI: Ev, apartman, huzurevi, yetimhane, yurt, otel, motel, pansiyon, apart otel, lokanta, idari 2772 amaçlı postahane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplantı salonu, alışveriş merkezi, pasaj, mağaza, dükkan, pasaj içindeki 9 dükkan, bina içinde işyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobüs istasyon, radyo-televizyon yayın, telefon santral, yeraltı veya 7 yerüstü garaj, fabrika, atölye, imalathane, mezbahane, mandıra, soğuk hava deposu, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi, konser salonları, arşiv, kütüphane, okul, metoroloji, devlet-özel-cezaevi-askeri hastane, sanatoryum, dispanser, sağlık ocağı, veteriner, kaplıca, spor (basketbol, tenis, yüzme, jimnastik, buz pateni vb.), ahır-ağıl-tavuk üretme-tahıl ambarı gibi tarımsal amaçlı, cami-kilise gibi dini amaçlı, cezaevi, karakol, askeri, itfaiye, tuvalet vb. kullanma amaçları ile yapıya ilişkin ortak alan (koridor, merdiven boşluğu, asansör boşluğu vb.) ayrıntılı olarak belirtilecektir. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise herbiri ayrı ayrı yazılacaktır. Bu bölüm ruhsata esas kısımlar için doldurulacaktır. >43- ÜNİTE SAYISI: Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise; her bir kullanma amacı için ünite sayısı (bağımsız bölüm sayısı) ayrı ayrı Sayfa 15

16 doldurulacaktır. >44- YÜZÖLÇÜMÜ (m2): Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise; ortak alanları da dahil her bir kullanma amacı için yüzölçümü ilgili bölüme ayrı ayrı yazılacaktır. >45- BENZER YAPI SAYISI: Aynı parsele yapılan ve yapı ile ilgili özellikleri, kullanma amaçları, kat sayısı, yüksekliği vb. özellikleri aynı olan tekrar eden yapıların bulunması durumunda doldurulacaktır. Bir parselde birden fazla ve birbirinden farklı yapı var ise, her yapı için ayrı form doldurulacaktır. Birbirinin tekrarı olan aynı özelliklere sahip yapılar için bu bölümde sayısı belirtilmek üzere tek form doldurulacaktır. >46- TOPLAM YAPI SAYISI: Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parselde bulunan toplam yapı sayısı yazılacaktır. >47- YAPININ TABAN ALANI: Ruhsatı alınan yapının arsa üzerinde kapladığı taban alanı m2 cinsinden yazılacaktır. >48- TOPLAM TABAN ALANI: Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların taban (arsa üzerine oturduğu) alanlarının toplamı m2 cinsinden yazılacaktır. >49- YAPIDA BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI: Ruhsatı alınan yapının "toplam bağımsız bölüm sayısı" yazılacaktır. İlave ve tadilat vb. gibi durumlarda da yapının tüm bağımsız bölüm sayıları belirtilecektir. >50- TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI: Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların "toplam bağımsız bölüm sayısı" yazılacaktır. >51- YAPI İNŞAAT ALANI: Ruhsatı alınan yapının tüm katlarının inşaat alanı m2 cinsinden yazılacaktır. >52- TOPLAM YAPI İNŞAAT ALANI: Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların "yapı inşaat alanlarının" toplamı yazılacaktır. > Yapının yol seviyesi altında kalan, yol seviyesi üstünde kalan ve toplam kat sayısı belirtilecektir. Bu kısım doldurulurken (ilaveler de dahil) yapının sahip olduğu tüm katların sayısı yazılacaktır. > YAPININ SINIFI VE YAPININ GURUBU: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca her yıl yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ hükümlerine göre belirlenecektir. >62- YAPININ İNŞAAT MALİYETİ: İnşaatın yüzölçümü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca tespit edilip yayımlanan, inşaatın sınıfı ve grubuna göre belirlenen son inşaat m2 birim maliyetleri esas birim alınarak bulunan değer olup, arsa değeri hariçtir. >63- YAPININ ARSA DEĞERİ: En son verilen Emlak Vergi Beyannamesinde gösterilen vergi değeri esas alınarak yazılan değerdir. > YAPI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER: Yapıda, seçme kutularında yer alan özelliklerden hangileri bulunuyor ise "X" işareti konulacaktır. >71- KULLANILAN MALZEME: Yapılacak yapıda dolgu maddesi olarak kullanılacak inşaat malzemeleri karışık olarak kullanılacak ise; miktar olarak fazla olanı işaretlenecektir. >73- ONAY TARİHİ: Bu bölüme ruhsat eki projelerin adları ile idarece onay tarihleri yazılacaktır. Sayfa 16

17 > Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulandığı yapılarda, fenni mesuller yerine bu görevi üstlenen ilgili yapı denetim kuruluşunun yetkili kıldığı uzman mimar ve uzman mühendisleri tarafından (Şirketin yapı denetimi izin belgesi ve Ticaret Odası kayıt numaralarını havi kaşe basılmak suretiyle) imzalanacaktır. >104- İNŞAATA BAŞLAMA TARİHİ: Yapı yerinde idare görevlisinin eşliğinde, yapıya başlanılan tarih yazılacaktır. >105- VİZE ADI: Yapı ruhsatını onaylayarak veren ve imzalayan yetkililer tarafından paraf edilecektir Sayfa: 26 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Föy 2/b YAPI RUHSATI (BUILDING LIECENCE) Ölçüler mm'dir DUYURU İmar mevzuatı uyarınca tüm yapılarda TÜRK STANDARDINA UYGUN TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ KULLANILMASI ZORUNLUDUR. Aksi takdirde yapının inşasında ilgisine göre sorumluluğu olanlar ve Yapı Ruhsatında imzası bulunanlar hakkında İmar Kanunu uyarınca yasal işlem tesis edilir. 2. Kireç kuyuları da dahil kazıdan doğan her türlü kazalara ait sorumluluk, yapı sahibi ve/veya müteahhit, varsa şantiye şefine aittir. 3. İdarece belirlenen yer dışında yanlış kazı dökümü yapılması halinde, yapı sahibi ve/veya müteahhit varsa şantiye şefi sorumludur. Bu durumda Toprak Vizesi yapılmayacağı gibi ilgililer hakkında cezai müeyyide uygulanır. 4. Kazı sırasında komşu parseller ve binalar tehlikeye sokulamaz. Tehlike oluşması durumunda, kazı işleminde sorumluluğu olan ve ruhsat formunda imzası bulunan ilgililer hakkında ceza uygulanacağı gibi ruhsatın iptali yoluna da gidilebilir. Tehlike giderilip, zarar tanzim edilmedikçe yapının inşaasına devam edilemez. 5. Belediye veya Valiliklere karşı yapının fenni mesuliyetini üstlenenler, yapıyı tasdikli projelerine, bilimsel ve teknik kurallara ve Türk Standartlarına uygun yaptırmakla, aykırı yapıldı ise derhal ilgili Belediye Başkanlığına veya Valiliğe bildirmekle görevlidirler. Aksine hareket eden fenni mesuller ve/veya yapı denetim kuruluşu ve ilgilileri hakkında İmar Kanunu uyarınca işlem yapılır. Ayrıca fenni mesullerin ve diğer sorumluların bu durumları, 6235 Sayılı Kanun uyarınca cezai işlem yapılmak üzere ilgili meslek odalarına bildirilir. Sayfa 17

18 6. Ruhsat ve eklerinin ve yapı denetim defterinin yapı yerinde bulundurulması zorunludur. Ayrıca yapı yerinde yapı sahibinin, proje müelliflerinin, müteahhidin varsa şantiye şefinin isimleri, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun isimleri ile Yapı Ruhsatı tarihi ve sayısını, pafta, ada, parsel numarasını ihtiva eden en az (0.50m * 0.75 m) ebatlarında bir levha herkesce rahatlıkla görülebilecek bir yerde bulundurulacaktır. 7. Yapının inşasına en geç.../.../20... tarihinde başlanıp, yapı en geç.../.../20... tarihinde Yapı Kullanma İzni alınarak tamamlanacaktır. Yapının inşasına İmar Kanunu'nda yazılı süreler içinde başlanıp başlanmadığı, bitirilip bitirilmediği yapı yerinde kontrol edilecektir. 8. Ruhsat yenilenmesi, yeniden ruhsat düzenlenmesi, ilave, kat ilavesi ve tadilat ruhsatlarında "Yapı Ruhsatı" yeniden düzenlenecek ve onaylanacaktır. Ruhsat yenilenmesinde ruhsatın alındığı tarihteki mevzuat hükümleri geçerlidir. 9. Temel Vizesi dahil vizeler sırası ile yapılmak zorunda olup, bir önceki vize yapılmadan inşaata devam edilemez. Vizeler başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılır. Vizelerde, müteahhit, varsa şantiye şefi ve ilgili mesuller yapı yerinde hazır olacaktır. Vizelerde, TSE belgeli yapı malzemesi ve yapı elemanı kullanılıp kullanılmadığı da denetlenecektir. Tüm kat vizelerinde kalıp, demir donatı ve beton kontrolleri ayrı ayrı yapılacaktır. 10. İmar Kanununa, İmar Planına, Yönetmeliklere, Türk Standartlarına, bilimsel ve teknik kurallara aykırı olmamak üzere yapı ilgilileri arasında yapılan protokol ve sözleşmelerin bir örneği belediye veya valiliklere ruhsat eki olarak verilir. 11. Ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapıya başlandığının tespitinde yapı hemen mühürlenir. İmar Kanunu uyarınca işlem tesis edilir. Yapı 30 gün içinde mevzuata uygun hale getirilmediği taktirde en geç 7 iş günü içinde yıkım kararı alınır. Yapı sahibi, müteahhidi, varsa şantiye şefi ve ilgisine göre fenni mesullere ve/veya yapı denetim kuruluşu ve sorumlularına aynı kanun uyarınca para cezası verilir. Yapının yıkılması para cezası uygulamasını durdurmaz. 12. Yapının gerek projelendirme gerekse uygulama ve denetim aşamalarında "İmar Kanunu, İmar Planı, İmar Yönetmelikleri, Türk Standartları, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, Gürültü Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Hava Kalitesinin Korunmasına İlişkin Yönetmelik, Çevresel Etki ve Değerlendirme Yönetmeliği, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, Kıyı Mevzuatı, Yapı Denetimi Hakkında Mevzuat ve ilgili diğer mevzuat" dikkate alınmak zorundadır. 13. Yapı Sahibi, Müteahhit ve varsa Şantiye Şefinin imzaları yapının İmar Kanununa, İmar Planına, Ruhsat ve eki projelerine, fen, sağlık, sanat kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yapılacağını idareye taahhüt etmektedir. 14. Proje müelliflerince atılan imzalar, Ruhsat eki projelerinin İmar Kanununa, İmar Planına, fen sağlık, sanat kurallarına, Türk Standardlarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olduğunu idareye taahhüt etmektedir. 15. Fenni Mesullerce Ruhsata atılan imzalar, ilgisine göre yapının İmar Kanununa, İmar Planına, fen, sağlık, sanat kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetleneceğini, Sayfa 18

19 uygunsuzluk tespiti halinde yasal işlem yapılmak üzere ilgili idareye bildirileceğini taahhüt etmektedir. Ruhsatın vizeler bölümüne atılan imzalar ise, o bölümdeki imalatın, yapı ruhsatı ve ekleri ile fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığını idareye taahhüt etmektedir. Fenni mesuller, yapının projelerinde de mevzuata aykırılık olduğuna tespit etmeleri halinde halinde bu durumu ilgili idareye bildirmekle görevlidirler. 16. Mimari Proje Müellifinin Fikir ve Sanat Esekleri Kanunu gereği hakları saklıdır * "DUYURU"DA YER ALAN MADDELER TARAFINDAN OKUNARAK KABUL EDİLMİŞTİR * -+ Yapı sahibinin adı, soyadı, imzasımüteahhitin adı, soyadı, imzasışantiye şefinin adı, soyadı, imzasıidare (Onay) * Fenni Mesullerin adı, soyadı, imzasıyapı Denetim Kuruluşu * Mimari * Statik * Mekanik * Elektrik * *5 * < * * Sayfa 19

20 * > < * * * * > Dağarcık Sonu d22ec Content-Disposition: form-data; name="submit" Yükle - Sayfa 20

Tebliğler. Mecburi Standard Tebliği Tebliğ No: 81028. İçişleri Bakanlığından:

Tebliğler. Mecburi Standard Tebliği Tebliğ No: 81028. İçişleri Bakanlığından: 06.09.2001 Perşembe Sayı: 24515 (Asıl) Tebliğler Mecburi Standard Tebliği Tebliğ No: 81028 İçişleri Bakanlığından: Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 10970 "Formlar-Yapı Kullanma

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13264 Şubat 2007 ICS 91.040.01 FORMLAR - YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU Form for burnt-down and collapsed buildings Mühendiklik Hizmetleri Konu Raportörü Dr. Mahmut ÖZDEMİR

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8737 Şubat 1991 ICS 91.040.01 2. baskı (Tadil ile) YAPI RUHSATI Building licence TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA ÖN SÖZ - Bu standard,

Detaylı

ICS: 91.040.01 TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat 1991

ICS: 91.040.01 TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat 1991 Resmî Gazete Sayı : 26419 İçişleri Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile

Detaylı

TEBLİĞ TS FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

TEBLİĞ TS FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 6 Ağustos 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29793 İçişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 15/8/2012

Detaylı

YAPI RUHSATI FORMU DÜZENLEME

YAPI RUHSATI FORMU DÜZENLEME YAPI RUHSATI FORMU DÜZENLEME Yapı Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI

İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI SANAYİ ve İŞ İSTATİSTİKLERİ DAİRES RESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI (12-16 16 Eylül l 2006) GENEL AÇIKLAMALAR Tarihçe TÜİK tarafından standart hale getirilen; İnşaat Ruhsatnameleri Formu 1954 yılından,

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK ÖRNEĞİ Proje Müellifi : Müellifliği Üstlenilen Proje Projenin Türü : Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235

Detaylı

SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1- YAPI SAHİBİ EVRAKLARI 1-1 Dilekçe 1-2 Yapı Ruhsat Bilgi Formu 1-3 Tapu 1-4 İmar Durumu 1-5 Bina Aplikasyon Krokisi 1-6 Çed Raporu 1-7 Ruhsat Harcı 2- YAPI MÜTEAHİT EVRAKLARI SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Başvuru Dilekçesi (Firma antetli-ek_1) 2. Tapu ya da tahsis belgesi 3. Ġnşaat ruhsatı. 4. SSK Ġlişik Kesme Belgesi 5. Vergi Ġlişiği olmadığına

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2015 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı YAPI İZİNLERİ Yapı yıkım izni İstinat duvarı izni Ruhsat öncesi alınacak izinler Hafriyat izni Vaziyet planı onayı Yapı yıkım izni; İmar kanunu kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve Fenni mesuller kamu adına denetim görevini üstlenmektedir. Fenni mesullerin zorunlu durumlar dışında istifa etmeleri mümkün değildir. Yapının tamamlandığı tarih, yapı kullanma izni düzenlenen tarihtir.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ (Ocak-2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ (A Grubu Plancı İmzalı) 3- TAPU 4- NOTER VEKÂLETİ (gerektiğinde) 5- MUVAFAKATNAME (gerektiğinde) 6 AY 2 RESMİ İMAR DURUMU 3- ÇAP (gerektiğinde)

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

BÖLÜM IV. YAPI BELGELERİ Kullanma Amacı Kodları

BÖLÜM IV. YAPI BELGELERİ Kullanma Amacı Kodları BÖLÜM IV YAPI BELGELERİ Kullanma Amacı Kodları 63 KULAMAC_ID KOD AD SIRA 362 99999 Ortak Alan (tüm ortak alanların toplamı _ detay belirtilmeyecek) 1 307 99993 Ortak Alan (diğer ortak alanlar) 2 350 99981

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

( ) T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

( ) T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI (15.04.2007) T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 3 1. GİRİŞ 4 1.1. Tarihçe 4 1.2. Amaç 4 1.3. Kapsam

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Haziran 1993 PAZARTESİ.

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Haziran 1993 PAZARTESİ. T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Haziran 1993 PAZARTESİ Sayı : 21607 YÜRÜTME VE İdare BÖLÜMÜ Dicle Üniversitesinden : Yönetmelikler

Detaylı

Y3A-EmlakVergisiKanunuGenelTebligi

Y3A-EmlakVergisiKanunuGenelTebligi Tebliğler Y3A-EmlakVergisiKanunuGenelTebligi Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30) Maliye - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 10 uncu maddesinde; "Bina

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI (3194-4708 5216 SAYILI YASALAR GEREĞİ) 1 YAPI KONTROLÜ A) 1 LU HAKEDİŞ (Proje İnceleme Bedeli - %10) - Yapı Denetim

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI Sirküler Rapor 04012011/ 10-1 2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI ÖZET : 2011 yılına ait binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012

KURUL KARARI. Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012 12.04.2012 tarih 28262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.12.2010 27787 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 SUNULAN HİZMET PLAN DEĞİŞİKLİĞİ/ TADİLATI MİMARİ 2 PROJE İNCELEME MİMARİ 3 TADİLAT İNCELEME 4 KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Üst yazı/dilekçe 2- Plan değişikliği

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-083 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Emlak Vergisi Tutarları 29.12.2010 tarih ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 seri numaralı

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK (06.03.1991 RG:20806) Amaç BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı