İBRAHİM AKAR KİŞİSEL BİLGİLER / PERSONAL DETAILS EĞİTİM / EDUCATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İBRAHİM AKAR KİŞİSEL BİLGİLER / PERSONAL DETAILS EĞİTİM / EDUCATION"

Transkript

1 İBRAHİM AKAR İLETİŞİM / CONTACT Adres / Adress: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Kat 4 Beytepe Yerleşkesi Çankaya/ANKARA/TURKEY E-posta/ Web: KİŞİSEL BİLGİLER / PERSONAL DETAILS UYRUĞU / NATIONALITY : TC / TURKISH DOĞUM YERİ / BORN IN : BALIKESİR DOĞUM TARİHİ / DATE OF BIRTH : EĞİTİM / EDUCATION Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı- İlköğretim Doktora Programı / Hacettepe University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Primary Education- Primary Education Ph.D (Dissertation focus: Competencies for Classroom Teachers of the Gifted in Regular Classrooms) Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı-Üstün Zekalılar Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez konusu: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Rehberlik Hizmetlerine olan Gereksinimleri) / Anadolu University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Special Education-Teaching of Gifted Children M.A. (Thesis subject: Guidance Needs of Gifted Students) Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Bilimsel H. / Anadolu University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Special Education, Scientific Prep.

2 Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü- Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı / Balıkesir University, Necatibey Education Faculty, Department of Elementary Education, Primary Teaching Undergraduate Program Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler / Balıkesir Sırrı Yırcalı Anatolian High School - Social Sciences İŞ DENEYİMİ / WORK EXPERIENCE 2/ /2014 Misafir Araştırmacı, Arizona Üniversitesi / Visiting Scholar, University of Arizona 4/ Araştırma Görevlisi (ÖYP), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Research Assistant (TSTP), Hacettepe University Faculty of Education 2 10/2010-4/2011 Araştırma Görevlisi (ÖYP), Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Research Assistant (TSTP), Kastamonu University Faculty of Education 11/2007-2/2009 Araştırma Asistanı ve Mentör- Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (107K059 nolu TÜBİTAK Projesi) / Research Assistant and Mentor, Anadolu University Faculty of Education Education Programs for Gifted and Talented Students (TÜBİTAK project) 9/ /2010 Sınıf Öğretmeni -T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / Primary Teacher - Ministry of Turkish National Education KONUŞTUĞU YABANCI DİLLER / FOREIGN LANGUAGES İNGİLİZCE: İLERİ DÜZEY ( EC Malta 2011) ALMANCA: TEMEL İSPANYOLCA: TEMEL ENGLISH: ADVANCED (EC Malta 2011) GERMAN: BEGINNER SPANISH: BEGINNER KULLANDIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMLARI / QUALIFIED PC PROGRAMS SPSS, LISREL, Macromedia(Dreamweaver, Flash, Fireworks), Microsoft Office.

3 GÖREV ALDIĞI ULUSLARARASI PROJELER / INTERNATIONAL ACTIVITIES & PROJECTS 2014 Misafir Araştırmacı, Arizona Üniversitesi DISCOVER Projeleri (REAPS & STEM) / Visiting Scholar, University of Arizona DISCOVER PROJECTS (REAPS & STEM) 7-8/2010 Paving Roads: Gönüllü Çalışma Kampı(UNESCO)-Şarköy, Tekirdağ-Kamp Lideri / Paving Roads: Voluntary Workcamp (UNESCO)-Şarköy, Tekirdağ, Turkey- Camp Leader Save Energy isimli Okul Ortaklıkları Projesi(Comenius)- Proje Koordinatörü / School Partnership Project (Comenius) called Save Energy - Project Coordinator 3 8/2008 Arkeoloji: Gönüllü Çalışma Kampı(UNESCO)-Boiro, İspanya-Gönüllü Katılımcı / Archeology: Voluentary Work camp (UNESCO)- Boiro, Spain- Volunteer GÖREV ALDIĞI ULUSAL ETKİNLİK ve PROJELER / NATIONAL ACTIVITIES & PROJECTS 1/2013 Üstün zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi 1. İstanbul Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, Tartışmacı / 1 st İstanbul Workshop on Gifted Education, İstanbul University, Discursory Participant 11/2007-2/2009 Üstün Yetenekliler Eğitim Programları(107K059 nolu TÜBİTAK Projesi)- Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi -Araştırma Asistanı ve Mentör / Education Programs for Gifted and Talented Students (TÜBİTAK project) - Anadolu University, Faculty of Education -Research Assistant and Mentor 3/2009 Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi- Düzenleme Kurulu Üyesi / II. Congress on Turkish Gifted Children Co-ordination board member

4 BİLİMSEL MAKALELER / SCIENTIFIC ARTICLES 1) Akar, İ. (2014). Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları İndeksi nin (YÖDİndeksi) Türkçe ye Uyarlanması / Adaptation of The Creativity Fostering Teacher Behavior Index (CFTIndex) to Turkish Language. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 14 (1), (With an Extended Abstract in English) 2) Akar, İ. & Uluman, M. (2013). Sınıf Öğretmelerinin Üstün Yetenekli Öğrencileri Doğru Aday Gösterme Durumları / Elementary Education Teachers Accuracy in Nominating the Gifted Students, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Journal of Gifted Education Research, 1 (3), (With an Extended Abstract in English) 4 3) Akar, İ. & Şengil-Akar, Ş. (2013). The Effectiveness of the Creative Reversal Act on Students Creative Thinking: Further Evidence from Turkey. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Techonology, 12 (4) ) Akar, İ. & Şengil-Akar, Ş. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Üstün Yetenek Kavramı Hakkındaki Görüşleri / Primary School Inservice Teachers Perceptions about Giftedness. Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu Education Journal (2), (With an Extended Abstract in English) 5) Şengil-Akar, Ş. & Akar, İ. Twice or Thrice Exceptional? A Case Study of an Academically Gifted Albino. (Raporlaştırılıyor / Being reported) 6) Akar, İ.. Üstün Yetenekli Çocuk Algısı Ölçeği / Gifted Child Perceptions Scale. (Raporlaştırılıyor / Being reported) 7) Akar, İ. Üstün Yetenekli Öğrenciyi Kaynaştırma Eğitimine Dahil Etmek / Including and Mainstreaming the Gifted Children in Regular Classrooms. (Üzerinde çalışılıyor / Working on it) 8) Akar, İ., Şengil-Akar, Ş. & Güçyeter, Ş. Ulusal Alan Yazında Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Araştırmaları: İleriye Dönük Öngörüler / Scientific Studies about Giftedness in Turkish National Literature: Future Predictions. (Üzerinde çalışılıyor / Working on it)

5 KATILDIĞI ULUSLARARASI ETKİNLİKLER ve BU ETKİNLİKLERDE SUNULAN BİLDİRİLER / PAPERS PRESENTED IN INTERNATIONAL CONFERENCES & CONGRESSES 1) Akar, İ. (No paper, just participated). 14th International ECHA Conference. September- 2014, Ljubljana, Slovenia. 2) Akar, İ. (No paper, just participated). The 1th International Conference on the Science of Creative Thinking. September/November-2013, Bologna, Italy. 3) Akar, İ. (No paper, just participated). The 3th International Conference on Talent Development and Excellence. September-2013, Antalya, Turkey. 4) Akar, İ. (No paper, just participated). Global / Gifted July-2013, Coventry, England. 5 5) Gücüm, B., Akar, İ., Akçam, İ. & Akdal, P. Who is The Academically Successful Pre- Service Teacher? London International Conference on Education. November-2012, London- England. 6) Akar, İ. (No paper, just participated). 13th International ECHA Conference. September- 2012, Münster, Germany. 7) Şengil-Akar, Ş. & Akar, İ. How Disadvantages Become Gift(s)? A Case Study of an Academically Gifted Albino s Parental Support. 12th Asia Pasific Conference on Giftedness: Nurturing Talent, Growing Potential. July-2012, Dubai-United Arab Emirates. 8) Şengil-Akar, Ş. & Akar, İ. Twice or Thrice Exceptional? A Case Study of an Academically Gifted Albino. The 19th Biennial World Conference of the WCGTC: Making a World of Difference for Gifted Children. August-2011, Prag-Czech Republic. 9) Akar, İ., Uluman, M. & Şengil-Akar, Ş. An Investigation of the Elementary School Teachers Accurate Nomination Level of Gifted Children: A Comprehensive Analysis. 5 th International Conference on Excellence in Education: Giftedness-Creativity- Development. July-2011, İstanbul-Turkey.

6 10) Akar, İ. & Şengil-Akar, Ş. The Effectiveness of the Creative Reversal Act on Students Creative Thinking: Further Evidence from Turkey. 5 th International Conference on Excellence in Education: Giftedness-Creativity-Development. July-2011, İstanbul-Turkey. 11) Şengil, Ş., Akar, İ., Açıkgöz, S. & Güler, E. İlköğretim Öğrencilerinin İzledikleri TV Programlarını Algılamaları Üzerine Bir Araştırma / Primary Level Students Perceptions of Watched TV Programs. 1st International Congress of Educational Research. May-2009, Çanakkale-Turkey. 12) Akar, İ. & Şengil, Ş., Primary School Teachers Perceptions of Giftedness. 1st International Congress of Educational Research. May-2009, Çanakkale-Turkey. 13) Sak, U., Akar, İ., Demirel, Ş., Karabacak, F., Turkan, Y. & Şengil, Ş. TMT-Test of Mathematical Talent: It s development and pscyhometric properties, 4 th International Conference on Intelligence and Creativity, October-2008, Münster-Germany. 6 14) Akar, İ., Creativity Fostering Behaviors in Turkish Pre-School Teachers, 4 th International Conference on Intelligence and Creativity, October-2008, Münster-Germany. KATILDIĞI ULUSAL ETKİNLİKLER ve BU ETKİNLİKLERDE SUNULAN BİLDİRİLER / PAPERS PRESENTED IN NATIONAL CONFERENCES & CONGRESSES 1) Akar, İ., Şengil-Akar, Ş. & Güçyeter, Ş. Ulusal Alan Yazında Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Araştırmaları: İleriye Dönük Öngörüler / Scientific Studies about Giftedness in Turkish National Literature: Future Predictions. 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Kasım, 2012, Ankara-Turkey. 2) Akar, İ. & Uluman, M. Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencileri Aday Göstermedeki Başarı Durumları / Elementary School Teachers Accurate Nomination Level of Gifted Children. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs- 2011, Sivas-Turkey.

7 3) Akar, İ. & Şengil, Ş. İlköğretim Okullarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Üstün Yetenek Hakkındaki Görüşleri / Primary School Teachers Perceptions of Giftedness. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ekim-2009, İzmir-Turkey. 4) Akar, İ., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Rehberlik Gereksinimleri / Guidance Needs of Gifted Children. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Mart-2009, Eskişehir-Turkey 5) Sak, U., Karabacak, F., Akar, İ., Demirel, Ş., Turkan, Y. & Şengil, Ş. MYT-Matematik Yetenek Testi: Gelişimi ve Psikometrik Özellikleri / TMT- Test of Mathematical Talent: Its Development and Psychometric Properties, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Mart-2009, Eskişehir-Turkey. 7 6) Şengil, Ş & Akar, İ. Matematiksel Problem Oluşturma Stratejisi: M-POS / Mathematical Problem Posing Strategy: M-POS, 7. Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Kasım-2008, İzmir-Turkey. 7) Akar, İ. & Demirel, Ş. Üstün Yetenekliler Eğitim Programları-Program Tanıtımı / Education Programs for Talented Youth: Program Presentation, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği Kongresi, Temmuz-2008, Ankara-Turkey. 8) Şengil, Ş. & Akar, İ. Üstün Matematik Yeteneğinin Gelişimi / Development of Mathematical Giftedness, 6. Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Kasım-2007, Ankara- Turkey. YAZDIĞI KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ / BOOKS & BOOK SECTIONS 1. Taba Stratejileri- Genellemelerin Uygulanması Kitap Bölümü (Basıma Hazırlanıyor) / Taba Strategies- Application of Generalizations Book Section (Being Prepared). 2. Etik İkilemlerin Çözümü Kitap Bölümü (Basıma Hazırlanıyor) / Resolution of Moral Dilemmas Book Section (Being Prepared).

8 3. Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Konulu Ulusal Tez ve Makale Özetleri E-kitap (Basıma Hazırlanıyor) / National Dissertation, Thesis and Scientific Article Abstracts about Giftedness E-book (Being Prepared). VERDİĞİ DERSLER/ COURSES BEING TAUGHT Lisans / Undergraduate EBB 393 Özel Eğitim / Special Education İSÖ 436 İlköğretimde Kaynaştırma / Inclusion in Primary Education İSÖ 378 Okul Deneyimi / School Experience SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR / OWNED CERTIFICATES 8 Özel Eğitim, Web Tasarımı, Okul sağlığı, İzci Liderliği, İlkyardım, Yabancı Dil (İngilizce), TKY Temsilciliği, Kalite Teknikleri, Sivil Savunma, Yabancı Dil İleri Seviye-EC-Malta. / Special Education, Web Design, School Health, Scout Leadership, First Aid, Foreign Language (English), Total Quality Management Representive, Quality Techniques, Civil Defence, Foreign Language (English-Advanced-EC Malta). İLGİ ALANLARI / INTERESTS Hobiler; Hobbies Web tasarimi, Gitar çalmak, Seyahat etmek, Kamp yapmak, Spor; Futbol, Masa Tenisi, Voleybol, Basketbol, Badminton, Yüzme, Bisiklete Binme, Folklor. / Web Design, Playing guitar, Travelling, Camping, Playing footballtable tennis- volleyball-basketball- badminton, Swimming, Biking, Folk dances. Entellektuel ; Intellectual Psikoloji ve psikometri, Üstün zeka ve üstün yetenek kuramlari, Üstün yetenekli öğrenciler, Yetenek ve yetenek gelişimi, Karakter eğitimi, Yaraticilik, Tarih, Edebiyat, Arkeoloji / Psychology & Psychometry, Conceptions of giftedness, Gifted education, Talent support & development,

9 Character education, Creativity & fostering creativity, History, Literature, Archeology. Alana Özgü ; Domain Specific 9 Üstün yetenekli öğrencilerin normal sınıf ortamlarında desteklenmeleri, Normal sınıflardaki üstün yeteneklilerin sınıf öğretmenlerine yönelik eğitim programları, Üstün yetenekli öğrencilere yönelik hızlandırma, zenginleştirme, farklılaştırma ve bireyselleştirme uygulamaları, Üstün yetenekli öğrenciler için etkili aday gösterme teknikleri, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde sınıf öğretmenlerinin yeterliklerinin arttırılması, Iki kere özel öğrenciler, Üstün yetenekli öğrencilerin rehberlik hizmetlerine olan gereksinimleri, Üstün yetenekli öğrencilere yönelik öğretmen tutum ve özyeterlik ölçeklerinin geliştirilmesi, Üstün yetenekli çocuk algısı ölçeği, Ulusal alan yazındaki üstün yetenek araştırmalarının niceliğini arttırma yolları, Yetenek alanlarına özgü tanılama testleri, Sınıf ortamında yaratıcılığı teşvik etme, Öğretmenlerin yaratıcılığa teşvik edici davranışları, Yaratıcılığı destekleyici öğretim araçları ve etkilikleri / Supporting gifted students in regular classrooms, Training programs for primary teachers of gifted in regular classrooms, Enrichment- Acceleration-Differentiation-Individualization applications for gifted students, Effective nomination techniques for gifted students, Improving self-efficacy of teachers of gifted students, Twice exceptional students, Guidance needs of gifted students, Development of attitudes towards gifted and self-efficacy of gifted and gifed education scales for teachers, Gifted child perception scale, Ways to increase the quantity of gifted research in Turkish literature, Identification tests particular to talent areas, Fostering creativity in regular classrooms, Creativity fostering teacher behivors, Various tools and techniques that improve creativity and their effectiveness.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

Derece Kurum Alan Tarih. Eğitim Bilimleri 2008 Tezsiz University of Turku,

Derece Kurum Alan Tarih. Eğitim Bilimleri 2008 Tezsiz University of Turku, Dr. Mustafa ÖZTÜRK İletişim Adres: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Beytepe Yerleşkesi 06800 Beytepe Çankaya / Ankara Tel: +90 312 297 80 92 Faks: +90 312 299 21 58 E-posta (1): mustafaozturk@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl .ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı:.Gamze Sart. Doğum Tarihi: 27 01 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve ĠĢ Ġdaresi

Detaylı

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory KARAHAN / The Effects of a Communication and Conflict Resolution Skill Training Program... 859 Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory Ahmet SABAN* Abstract Recently,

Detaylı

MUSIC TEACHERS VIEWS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN LEARNING DOMAINS IN THE PRESENT SECONDARY SCHOOL SIXTH GRADE CURRICULUM

MUSIC TEACHERS VIEWS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN LEARNING DOMAINS IN THE PRESENT SECONDARY SCHOOL SIXTH GRADE CURRICULUM MUSIC TEACHERS VIEWS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN LEARNING DOMAINS IN THE PRESENT SECONDARY SCHOOL SIXTH GRADE CURRICULUM ABSTRACT Assist. Prof. Dr. Onur KÖKSAL Selcuk University School Of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: NAZİME TUNCAY Doğum Tarihi : 22/09/78 Yer : Lefkoşa Milliyet : Kıbrıslı Web Siteleri : http://www.nazimetuncayuzaktanegitim.com Blogları : http://www.sanalduslerveozelgercekler.blogspot.com

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Preservice Teachers Sense of Efficacy and Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey

Preservice Teachers Sense of Efficacy and Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey Preservice teachers efficacy and opinions toward inclusion, 1 Preservice Teachers Sense of Efficacy and Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey Öğretmen adaylarının yeterlik

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Gönül Kırcaali-İftar Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1962 Yabancı dil : İngilizce E-posta adresi : giftar@anadolu.edu.tr ÖĞRENİM Doktora : Toronto Üniversitesi,

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı