Kitaplik adlı Programın Turbo Pascal Kodları:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kitaplik adlı Programın Turbo Pascal Kodları:"

Transkript

1 Kitaplik adlı Programın Turbo Pascal Kodları: uses crt,printer; type alankayit=record no:word; adi,soyadi:string[15]; sinifi :string[2]; kitap:array [1..3] of word; kitapek:array[1..3] of word; aldigitarih:array[1..3]of string[10]; teslimtarihi:array[1..3]of string[10]; dusunceler:string[25]; type demirbaskayit=record demirbasno:word; kitabinadi:string[30]; yazarinadi:string[30]; kategorisi:string[1]; basimtarihi:string[4]; neredengeldigi:string[20]; fiyati:longint; dahaoncekimdeydi:word; type sifrekayit=record s:string[40]; var dosyaalankayit:file of alankayit; alankayitdegiskeni:alankayit; dosyademirbaskayit:file of demirbaskayit; demirbaskayitdegiskeni:demirbaskayit; dosyasifre:file of sifrekayit; sifrekayitdegiskeni:sifrekayit; sor:shortint; 1

2 devam,sorsana:char; x,i,ilk,son,say,kac,ara:word; k:integer; cevap:string[1]; yazaradi:string[20]; aranan:string; const bos2=' '; bos4=' '; bos10=' bos15=' bos20=' bos30=' bosluk=' '; '; '; '; '; kitapturleri:array[1..10] of string[29]= ('[1] - Matematik','[2] - Geometri ','[3] - Fizik ','[4] - Kimya ', '[5] - Biyoloji ','[6] - Edebiyat ','[7] - Tarih ','[8] - Ansiklopedi, Sözlük', '[9] - Bilgisayar, Dergi','[0] - Diğer '); label basla,kitapalmavermeye,ekranaliste{kitapbulmaya},yaziciyaliste,kitapk aydina, kitapdegisikligine,kitapalankisidegisikligine,ekranakitapalankisi,yaziciy akitapalankisi, kitapalankisikaydina,cikisa; procedure ciftcizgicerceve(x1,y1,x2,y2:word); var i:word; gotoxy(x1,y1); write('é');for i:=x1+1 to x2-1 do write('=');write('»'); for i:=y1+1 to y2-1 do gotoxy(x1,i);write('º');gotoxy(x2,i);write('º'); 2

3 gotoxy(x1,y2);write('è');for i:=x1+1 to x2-1 do write('=');write('¼'); procedure baslik; var i,j,k:word; for i:=1 to 80 do for j:=1 to 24 do if (j in [5..14]) and ((i=5) or (i=6) or (i=23) or (i=24) or (i=36) or (i=37) or (i=43) or(i=44) or (i=47) or (i=48)or(i=57)or(i=58)or(i=62)or(i=63)or(i=65)or(i=66)) then gotoxy(i,j);write(' ');end else gotoxy(i,j);write('±'); if (j in [7..14]) and ((i=13)or(i=14)or(i=17)or(i=18)or(i=29)or(i=30)or(i=33) or(i=34)) then gotoxy(i,j);write(' '); if (((i=10)or(i=11))and(j in [5..6]+[12..14])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j=5)and(i in [20..27])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j=5)and(i in [38..41])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j=10)and(i in [38..41])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [6..9])and(i in [40..41])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [9..10])and(i in [45..46])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [5])and(i in [50..55])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [6..14])and(i in [50..51]+[54..55])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [9..10])and(i in [52..53])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [6..7])and(i in [59]))or((j in [7..9])and(i in [60])) or((j in [9..11])and(i in [61])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [5..6]+[13..14])and(i in [67..69]))or ((j in [9..10])and(i in [67..68])) then gotoxy(i,j);write(' '); {PROGRAMI yazısı} if ((i in [27,32,38,41,43,48,53,56,58,62,65])and(j in[18..24])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [18,21])and(i in [28,29,33,34,49,50,54,55])) then gotoxy(i,j);write(' '); 3

4 if ((j in [18,24])and(i in [39,40,44,45,64,66])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [18..21])and(i in [30,35,51])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [18,19,21..24])and(i in [46])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [19..21])and(i in [59,61])) then gotoxy(i,j);write(' '); if ((j in [21..23])and(i in [60])) then gotoxy(i,j);write(' '); gotoxy(13,5); write(' ±± ');gotoxy(29,5); write(' ±± '); gotoxy(13,14);write(' ');gotoxy(29,14);write(' '); gotoxy(9,7);write(' ');gotoxy(8,8);write(' ');gotoxy(7,9);write(' '); gotoxy(8,10);write(' ');gotoxy(9,11);write(' '); gotoxy(33,22);write(' ');gotoxy(34,23);write(' ');gotoxy(35,24);write(' '); gotoxy(49,22);write(' ');gotoxy(50,23);write(' ');gotoxy(51,24);write(' '); gotoxy(45,21);write(' '); ciftcizgicerceve(25,1,52,3);gotoxy(26,2);write(' İZMİR FEN LİSESİ '); procedure dosyalariac; assign(dosyaalankayit,'alanlar.dat'); {$i-} reset(dosyaalankayit);{$i+} if ioresult<>0 then rewrite(dosyaalankayit); assign(dosyademirbaskayit,'demirbas.dat'); {$i-} reset(dosyademirbaskayit);{$i+} if ioresult<>0 then rewrite(dosyademirbaskayit); procedure dosyalarikapa; 4

5 close(dosyaalankayit);close(dosyademirbaskayit); procedure sifresor; var j:word; yedek,sifre,esassifre,yenisifre,yenisifre1,yenisifre2:string; assign(dosyasifre,'sifre.dat'); {$i-} reset(dosyasifre);{$i+} if ioresult<>0 then rewrite(dosyasifre); seek(dosyasifre,0);read(dosyasifre,sifrekayitdegiskeni); {sifrekayitdegiskeni.s:=' ailhš r oş avf l dfpsadsadtıoğ ğrçcllm'; seek(dosyasifre,0);write(dosyasifre,sifrekayitdegiskeni);} yedek:=concat(sifrekayitdegiskeni.s[3],sifrekayitdegiskeni.s[21],sifrek ayitdegiskeni.s[39], sifrekayitdegiskeni.s[19],sifrekayitdegiskeni.s[33],sifrekayitdegiskeni.s [17], sifrekayitdegiskeni.s[1],sifrekayitdegiskeni.s[10],sifrekayitdegiskeni.s[ 9]); esassifre:=''; for i:=1 to 9 do if yedek[i]<>' ' then j:=i; esassifre:=copy(yedek,1,j); gotoxy(3,23);write(' '); gotoxy(3,20);write('şifreyi Giriniz: ');window(3,21,24,21);clrscr; textcolor(blue);readln;readln(sifre);textcolor(white);window(1,1,80,25); j:=0; for i:=1 to length(sifre) do if sifre[i]='/' then j:=i; if j<>0 then yenisifre:=copy(sifre,j+1,length(sifre)- j);yenisifre1:=yenisifre; sifre:=copy(sifre,1,j-1); 5

6 if sifre<>esassifre then textcolor(white);gotoxy(3,20);write(#7,'şifreniz Yanlış..! '); gotoxy(3,21);write('doğru şifre için '); gotoxy(3,22);write('tel: '); gotoxy(3,23);write('hasan KORKMAZ''ı arayın');halt;end else if (sifre=esassifre) and (j<>0) then for i:=1 to 9-length(yenisifre) do yenisifre:=yenisifre+' '; sifrekayitdegiskeni.s[3]:=yenisifre[1]; sifrekayitdegiskeni.s[21]:=yenisifre[2]; sifrekayitdegiskeni.s[39]:=yenisifre[3]; sifrekayitdegiskeni.s[19]:=yenisifre[4]; sifrekayitdegiskeni.s[33]:=yenisifre[5]; sifrekayitdegiskeni.s[17]:=yenisifre[6]; sifrekayitdegiskeni.s[1]:=yenisifre[7]; sifrekayitdegiskeni.s[10]:=yenisifre[8]; sifrekayitdegiskeni.s[9]:=yenisifre[9]; gotoxy(3,21);textcolor(white);write('yeni şifreyi '); gotoxy(3,22);write('tekrar giriniz: '); window(3,23,12,23);clrscr;textcolor(blue);readln(yenisifre2); textcolor(white);window(1,1,80,25); if yenisifre1=yenisifre2 then seek(dosyasifre,0);write(dosyasifre,sifrekayitdegiskeni); gotoxy(3,21);write('dikkat...! '); gotoxy(3,22);write('şifreniz Değişti...'); gotoxy(3,23);write('devam için bir tuş...');repeat until keypressed; end else gotoxy(3,21);write('dikkat...! '); gotoxy(3,22);write('şifreniz değişmedi...'); gotoxy(3,23);write('devam için bir tuş...');repeat until keypressed; 6

7 procedure kitapilkislemi; for i:=ilk+1 to son do seek(dosyademirbaskayit,i-1);demirbaskayitdegiskeni.demirbasno:=i; demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi:=bos20;demirbaskayitdegiskeni.ya zarinadi:=bos20; demirbaskayitdegiskeni.basimtarihi:=bos2; demirbaskayitdegiskeni.neredengeldigi:=bos20; demirbaskayitdegiskeni.fiyati:=0; write(dosyademirbaskayit,demirbaskayitdegiskeni); procedure kitapkategorisi; ciftcizgicerceve(50,2,78,13); gotoxy(55,2);write(' Kitap Kategorileri '); for i:=1 to 10 do gotoxy(51,i+2);write(kitapturleri[i]); procedure kitapbilgigirisi; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kitap Kaydı '); window(2,2,78,24); gotoxy(1,1);write('kitap Kayıt Bilgileri giriliyor...'); gotoxy(1,2);write('dosyadaki Son Kitabın Demirbaş No''su: ',filesize(dosyademirbaskayit)); gotoxy(5,22);write('kitap Kaydına Son Vermek İçin 0 değerini giriniz...'); gotoxy(1,3);write('======================================= ='); gotoxy(1,4);write('demirbaş No...:');readln(x); if x=0 then exit; 7

8 if x-1>filesize(dosyademirbaskayit) then ilk:=filesize(dosyademirbaskayit);son:=x;kitapilkislemi; gotoxy(5,22);write(' '); seek(dosyademirbaskayit,x-1); demirbaskayitdegiskeni.demirbasno:=x; gotoxy(1,5);write('kitabın Adı...:');readln(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi); gotoxy(1,6);write('kitabın Yazarı...:');readln(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi); window(1,1,80,25); kitapkategorisi; window(2,2,78,24); gotoxy(1,7);write('kitabın Kategorisi...:');readln(demirbaskayitdegiskeni.kategorisi); window(50,2,78,13);clrscr;window(2,2,78,24); gotoxy(1,8);write('basım Tarihi...:');readln(demirbaskayitdegiskeni.basimtarihi); gotoxy(1,9);write('nereden Geldi...:');readln(demirbaskayitdegiskeni.neredengeldigi); gotoxy(1,10);write('fiyatı...:');readln(demirbaskayitdegiskeni.fiyati); gotoxy(1,11);write(' nceden Kimdeydi (No''su):');readln(demirbaskayitdegiskeni.dahaoncekimdeydi); seek(dosyademirbaskayit,x-1); write(dosyademirbaskayit,demirbaskayitdegiskeni);dosyalarikapa; window(27,3,50,15);clrscr;window(2,2,78,24); kitapbilgigirisi; procedure tumliste; var k1,k2,k3:string; 8

9 dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Tüm Liste ');window(2,2,78,24); for i:=0 to filesize(dosyademirbaskayit)-1 do seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitd egiskeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,30); k3:=copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,20); writeln(i+1:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); if (i+1) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure kitapalantumliste; var k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alan Kişilerin Tüm Listesi ');window(2,2,78,24); for i:=0 to filesize(dosyaalankayit)-1 do seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni);{write( 'i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); writeln(i+1:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', 9

10 k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); if (i+1) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure yaziciyakitapalantumliste; var k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alan Kişilerin Tüm Listesi Yazıcıya');window(2,2,78,24); for i:=0 to filesize(dosyaalankayit)-1 do seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni);{write( 'i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); writeln(i+1:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); writeln(lst,i+1:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); if (i+1) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure kitapalankisiarama; 10

11 var k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alan Kişi(leri) Bulma ');window(2,2,78,24); ciftcizgicerceve(4,4,27,10); gotoxy(5,5);write('[1]-ada Göre Arama '); gotoxy(5,6);write('[2]-soyada Göre Arama '); gotoxy(5,7);write('[3]-ç ı k ı ş '); gotoxy(4,8);write('ì======================¹'); gotoxy(5,9);write('tercihiniz [ ]'); repeat gotoxy(24,9);read(sor);until sor in [1,2,3]; clrscr;aranan:=''; if sor=3 then exit; if sor=1 then gotoxy(1,1);write('aranan Kişinin Adı: ');readln;readln(aranan);say:=0; for i:=0 to filesize(dosyaalankayit)-1 do seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni);{write( 'i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); if copy(alankayitdegiskeni.adi,1,length(aranan))=aranan then say:=say+1; writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr;end{;} if sor=2 then 11

12 gotoxy(1,1);write('aranan Kişinin Soyadı: ');readln;readln(aranan); say:=0; for i:=0 to filesize(dosyaalankayit)-1 do seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni);{write( 'i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); if copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,length(aranan))=aranan then say:=say+1; writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure aranankitaplistesi; var k1,k2,k3,k4:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Aranan Kitap(ları) Bulma ');window(2,2,78,24); ciftcizgicerceve(4,4,31,10); gotoxy(5,5);write('[1]-kitap Adına Göre Arama'); gotoxy(5,6);write('[2]-yazar Adına Göre Arama'); gotoxy(5,7);write('[3]-ç ı k ı ş '); gotoxy(4,8);write('ì==========================¹'); gotoxy(5,9);write('tercihiniz [ ]'); repeat gotoxy(26,9);read(sor);until sor in [1,2,3]; clrscr;aranan:=''; if sor=3 then exit; 12

13 if sor=1 then gotoxy(1,1);write('aranan Kitabın Adı: ');readln;readln(aranan);say:=0; for i:=0 to filesize(dosyademirbaskayit)-1 do seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitd egiskeni); str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi; k3:=copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,30); k4:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kategorisi,1,2); if copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,length(aranan))=aranan then say:=say+1; writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k4+copy(bos10,1,1-length(k4))+'³', k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+'³',k3+copy(bos20,1,20-length(k3))); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr;end{;} if sor=2 then gotoxy(1,1);write('aranan Kitabın Yazarı: ');readln;readln(aranan); for i:=0 to filesize(dosyademirbaskayit)-1 do seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitd egiskeni); str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,30); k3:=demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi; k4:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kategorisi,1,2); if copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,length(aranan))=aranan then say:=say+1; writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k4+copy(bos10,1,1-length(k4))+'³', k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+'³',k3+copy(bos20,1,20-length(k3))); 13

14 if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure yaziciyakayitnoyagoreliste; var k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kayıt Numarasına Göre Kitap Alanlar Listesi Yazıcıya');window(2,2,78,24); gotoxy(5,2);write('dosyanın Son Kayıt No''su: (*',filesize(dosyaalankayit),'*)'); gotoxy(5,3);write('listenin İlk Kayıt No''su : ');readln(x);ilk:=x; gotoxy(5,4);write('listenin Son Kayıt No''su : ');readln(x);son:=x; if son>filesize(dosyaalankayit) then son:=filesize(dosyaalankayit);clrscr; say:=0; for i:=ilk-1 to son-1 do say:=say+1;seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegi skeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); writeln(lst,say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); 14

15 if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure yaziciyakitapalankisiarama; var k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Aranan Kitap Alan Kişi(leri) Yazıcıya ');window(2,2,78,24); ciftcizgicerceve(4,4,27,10); gotoxy(5,5);write('[1]-ada Göre Arama '); gotoxy(5,6);write('[2]-soyada Göre Arama '); gotoxy(5,7);write('[3]-ç ı k ı ş '); gotoxy(4,8);write('ì======================¹'); gotoxy(5,9);write('tercihiniz [ ]'); repeat gotoxy(24,9);read(sor);until sor in [1,2,3]; clrscr;aranan:=''; if sor=3 then exit; if sor=1 then gotoxy(1,1);write('aranan Kişinin Adı: ');readln;readln(aranan); say:=0; for i:=0 to filesize(dosyaalankayit)-1 do seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni);{write( 'i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); if copy(alankayitdegiskeni.adi,1,length(aranan))=aranan then say:=say+1; writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', 15

16 k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); writeln(lst,say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr;end{;} if sor=2 then gotoxy(1,1);write('aranan Kişinin Soyadı: ');readln;readln(aranan); say:=0; for i:=0 to filesize(dosyaalankayit)-1 do seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni);{write( 'i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); if copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,length(aranan))=aranan then say:=say+1; writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); writeln(lst,say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; 16

17 readln;window(1,1,80,25); procedure yazicitumlistesi; var k1,k2,k3:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Tüm Kitap Listesi Yazdırılıyor...');window(2,2,78,24); writeln(lst,'tüm Kitap Listesi'); for i:=0 to filesize(dosyademirbaskayit)-1 do seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitd egiskeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,30); k3:=copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,20); writeln(i+1:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); writeln(lst,i+1:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); if (i+1) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure demirbasnoyagoreliste; var k1,k2,k3:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Demirbaş Numarasına Göre Liste ');window(2,2,78,24); gotoxy(5,2);write('dosyanın Son Kayıt No''su: (*',filesize(dosyademirbaskayit),'*)'); gotoxy(5,3);write('listenin İlk Demirbaş No''su : ');readln(x);ilk:=x; gotoxy(5,4);write('listenin Son Demirbaş No''su : ');readln(x);son:=x; if son>filesize(dosyademirbaskayit) then son:=filesize(dosyademirbaskayit); 17

18 clrscr; say:=0; for i:=ilk-1 to son-1 do say:=say+1;seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,de mirbaskayitdegiskeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,30); k3:=copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,20); writeln(say:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure kayitnoyagoreliste; var k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kayıt Numarasına Göre Kitap Alanlar Listesi ');window(2,2,78,24); gotoxy(5,2);write('dosyanın Son Kayıt No''su: (*',filesize(dosyaalankayit),'*)'); gotoxy(5,3);write('listenin İlk Kayıt No''su : ');readln(x);ilk:=x; gotoxy(5,4);write('listenin Son Kayıt No''su : ');readln(x);son:=x; if son>filesize(dosyaalankayit) then son:=filesize(dosyaalankayit); clrscr; say:=0; for i:=ilk-1 to son-1 do say:=say+1;seek(dosyaalankayit,i);read(dosyaalankayit,alankayitdegi skeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(alankayitdegiskeni.no,k1); k2:=alankayitdegiskeni.sinifi; k3:=copy(alankayitdegiskeni.adi,1,15); k4:=copy(alankayitdegiskeni.soyadi,1,15); str(alankayitdegiskeni.kitap[1],k5); str(alankayitdegiskeni.kitap[2],k6); 18

19 str(alankayitdegiskeni.kitap[3],k7); writeln(say:5,'-','³'+k1+copy(bos10,1,5- length(k1))+'³',k2+copy(bos10,1,2-length(k2))+'³', k3+copy(bos20,1,15-length(k3))+'³',k4+copy(bos10,1,15- length(k4))+'³',k5+copy(bos10,1,6-length(k5))+'³', k6+copy(bos10,1,6-length(k6))+'³',k7+copy(bos10,1,6-length(k7))+'³'); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure demirbasnoyagoreyazicilistesi; var k1,k2,k3:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Demirbaş Numarasına Göre Yazıcı Listesi ');window(2,2,78,24); gotoxy(5,3);write('listenin İlk Demirbaş No''su : ');readln(x);ilk:=x; gotoxy(5,4);write('listenin Son Demirbaş No''su : ');readln(x);son:=x; clrscr; if son>filesize(dosyademirbaskayit)-1 then son:=filesize(dosyademirbaskayit); writeln(lst,' Demirbaş Numarasına Göre Kitap Listesi ');window(2,2,78,24); say:=0; for i:=ilk-1 to son-1 do say:=say+1;seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,de mirbaskayitdegiskeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,30); k3:=copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,20); writeln(say:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); writeln(lst,say:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); if (say) mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; 19

20 readln;window(1,1,80,25); procedure turegoreliste; var k1,k2,k3:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kitap Listesi ');window(2,2,78,24); window(1,1,80,25); kitapkategorisi; window(2,2,78,24); gotoxy(1,1);write('hangi Kategorideki Kitaplar Listelenecek?');readln(cevap); gotoxy(1,2);write('dosyanın Son Kaydı (* ',filesize(dosyademirbaskayit),' *)'); gotoxy(1,3);write('hangi Kayıttan?[ ]'); gotoxy(17,3);readln(ilk); gotoxy(1,4);write('hangi Kayda Kadar? [ ]'); gotoxy(23,4);readln(son); if son>filesize(dosyademirbaskayit) then son:=filesize(dosyademirbaskayit); clrscr; val(cevap,x,k); if x=0 then x:=10; gotoxy(5,1);write(kitapturleri[x],' Türü Kitap Listesi '); window(2,2,78,24);gotoxy(1,1);write(' '); window(50,2,78,13);clrscr;window(2,2,78,24); say:=0; for i:=ilk-1 to {filesize(dosyademirbaskayit)-1}son-1 do seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitd egiskeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} if demirbaskayitdegiskeni.kategorisi=cevap then say:=say+1; str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,30); k3:=copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,20); writeln(say:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', 20

21 k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); if say mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure turegoreyazicilistesi; var k1,k2,k3:string; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Türe Göre Yazıcı Kitap Listesi ');window(2,2,78,24); window(1,1,80,25);kitapkategorisi;window(2,2,78,24); gotoxy(1,1);write('hangi Kategorideki Kitaplar Listelenecek?');readln(cevap); gotoxy(1,2);write('hangi Kayıttan?[ ]');gotoxy(17,2);readln(ilk); gotoxy(25,2);write('hangi Kayda Kadar?[ ]');gotoxy(44,2);readln(son); val(cevap,x,k); gotoxy(5,1);write(kitapturleri[x],' Türü Kitap Listesi '); window(2,2,78,24);gotoxy(1,1);write(' '); window(50,2,78,13);clrscr;window(2,2,78,24); writeln(lst,kitapturleri[x],' Türü Kitap Listesi '); say:=0; for i:=ilk-1 to {filesize(dosyademirbaskayit)-1}son-1 do seek(dosyademirbaskayit,i);read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitd egiskeni);{write('i=',i,'cevap=',cevap);readln;} if demirbaskayitdegiskeni.kategorisi=cevap then say:=say+1; str(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno,k1); k2:=copy(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi,1,30); k3:=copy(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi,1,20); writeln(say:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); writeln(lst,say:5,'-','³ '+k1+copy(bos10,1,5-length(k1))+' ³ ',k2+copy(bos30,1,30-length(k2))+' ³ ', k3+copy(bos20,1,20-length(k3))+' ³'); 21

22 if say mod(20)=0 then gotoxy(5,23);write('devam İçin (Enter) ');readln;clrscr; readln;window(1,1,80,25); procedure alanbilgigirisi; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alan Kişi Bilgileri giriliyor... '); window(2,2,79,24); gotoxy(1,2);write('==================================='); window(21,4,78,24);clrscr;window(2,2,79,24); gotoxy(1,3); write('okul No :');readln(alankayitdegiskeni.no); write('sınıfı :');readln(alankayitdegiskeni.sinifi); write('adı :');readln(alankayitdegiskeni.adi); write('soyadı :');readln(alankayitdegiskeni.soyadi); seek(dosyaalankayit,{alankayitdegiskeni.no}x-1); write(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); procedure kitapalankisikaydi; var x:word; dosyalariac; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alan Kişi Bilgileri giriliyor... '); window(2,2,79,24); gotoxy(3,2);write('kitap Alacak Kişinin No''su: (Son Vermek için 0) [ ]'); gotoxy(3,3);write('======================================= =================');gotoxy(53,2);readln(x); if x=0 then dosyalarikapa;exit; alankayitdegiskeni.no:=x; gotoxy(3,4);write('sınıfı :');readln(alankayitdegiskeni.sinifi); gotoxy(3,5);write('adı :');readln(alankayitdegiskeni.adi); gotoxy(3,6);write('soyadı :');readln(alankayitdegiskeni.soyadi); seek(dosyaalankayit,{alankayitdegiskeni.no}x-1); write(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); clrscr;kitapalankisikaydi; procedure kitapalankisininbilgilerinigoster; var encok,encokalan,n:word; 22

23 seek(dosyaalankayit,x-1); read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); window(1,1,79,25); ciftcizgicerceve(39,1,79,19); gotoxy(40,2);write('okul No :',alankayitdegiskeni.no); gotoxy(40,3);write('sınıfı :',alankayitdegiskeni.sinifi); gotoxy(40,4);write('adı :',alankayitdegiskeni.adi); gotoxy(40,5);write('soyadı :',alankayitdegiskeni.soyadi); gotoxy(60,6);write('seri No: ',alankayitdegiskeni.kitapek[1]); gotoxy(60,10);write('seri No: ',alankayitdegiskeni.kitapek[2]); gotoxy(60,14);write('seri No: ',alankayitdegiskeni.kitapek[3]); gotoxy(40,18);write('düşünceler :',alankayitdegiskeni.dusunceler); encok:=filesize(dosyademirbaskayit); encokalan:=filesize(dosyaalankayit); if (alankayitdegiskeni.kitap[1]>0) and (alankayitdegiskeni.kitap[1]<encok+1) then seek(dosyademirbaskayit,alankayitdegiskeni.kitap[1]-1); read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitdegiskeni); gotoxy(40,6);write('1. Kitap No:',demirbaskayitdegiskeni.demirbasno); gotoxy(40,7);write('kitabın Adı:',demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi:25); gotoxy(40,8);write('yazarı :',demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi:25); n:=demirbaskayitdegiskeni.dahaoncekimdeydi; if (n>0) and (n<encok+1) then seek(dosyaalankayit,n-1); read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); gotoxy(40,9); write('kimdeydi :',alankayitdegiskeni.adi+' '+alankayitdegiskeni.soyadi); alankayitdegiskeni.adi:=bos10;alankayitdegiskeni.soyadi:=bos10;end else gotoxy(40,9);write('kimdeydi :','-'); end else gotoxy(40,6);write('1. Kitap No:','-'); gotoxy(40,7);write('kitabın Adı:','-'); gotoxy(40,8);write('yazarı :','-'); gotoxy(40,9);write('kimdeydi :','-'); 23

24 if (alankayitdegiskeni.kitap[2]>0) and (alankayitdegiskeni.kitap[2]<encok+1) then seek(dosyademirbaskayit,alankayitdegiskeni.kitap[2]-1); read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitdegiskeni); gotoxy(40,10); write('2. Kitap No:',demirbaskayitdegiskeni.demirbasno); gotoxy(40,11);write('kitabın Adı:',demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi:25); gotoxy(40,12);write('yazarı :',demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi:25); n:=demirbaskayitdegiskeni.dahaoncekimdeydi; if (n>0) and (n<encok+1) then seek(dosyaalankayit,n-1); read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); gotoxy(40,13); write('kimdeydi :',alankayitdegiskeni.adi+' '+alankayitdegiskeni.soyadi); alankayitdegiskeni.adi:=bos10;alankayitdegiskeni.soyadi:=bos10;end else gotoxy(40,13);write('kimdeydi :','-'); end else gotoxy(40,10);write('2. Kitap No:','-'); gotoxy(40,11);write('kitabın Adı:','-'); gotoxy(40,12);write('yazarı :','-'); gotoxy(40,13);write('kimdeydi :','-'); n:=0; if (alankayitdegiskeni.kitap[3]>0) and (alankayitdegiskeni.kitap[3]<encok+1) then seek(dosyademirbaskayit,alankayitdegiskeni.kitap[3]-1); read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitdegiskeni); gotoxy(40,14);write('3. Kitap No:',demirbaskayitdegiskeni.demirbasno); gotoxy(40,15);write('kitabın Adı:',demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi:25); gotoxy(40,16);write('yazarı :',demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi:25); n:=demirbaskayitdegiskeni.dahaoncekimdeydi; end else 24

25 gotoxy(40,14);write('3. Kitap No:','-'); gotoxy(40,15);write('kitabın Adı:','-'); gotoxy(40,16);write('yazarı :','-'); if (n>0) and (n<encokalan+1) then alankayitdegiskeni.adi:=bos10; alankayitdegiskeni.soyadi:=bos10; seek(dosyaalankayit,n-1);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); gotoxy(40,17);write('kimdeydi :',alankayitdegiskeni.adi+' '+alankayitdegiskeni.soyadi); alankayitdegiskeni.adi:=bos10;alankayitdegiskeni.soyadi:=bos10; end else gotoxy(40,17);write('kimdeydi :-'); window(1,1,79,25); procedure devammi; gotoxy(5,22);write('devam Etmek İster misiniz?(e/h) [ ]'); gotoxy(38,22); procedure kitapalma; var hak:word; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alma Bilgileri giriliyor... ');window(2,2,79,24); gotoxy(1,2);write('==================================='); gotoxy(1,3); window(2,10,20,19);clrscr;window(2,2,79,24); hak:=0; seek(dosyaalankayit,x-1);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); if alankayitdegiskeni.kitap[3]<>0 then gotoxy(3,3);write('kitap alma hakkı yok...!'); gotoxy(3,4);write('kitap alma hakkını '); gotoxy(3,5);write('ana Menü''nün '); gotoxy(3,6);write('9.seçeneğinden yapabilirsiniz...'); exit; if (alankayitdegiskeni.kitap[2]<>0) and (alankayitdegiskeni.kitap[3]=0) then hak:=1; if (alankayitdegiskeni.kitap[1]<>0) and (alankayitdegiskeni.kitap[2]=0) then hak:=2; 25

26 if alankayitdegiskeni.kitap[1]=0 then hak:=3; gotoxy(1,9); repeat gotoxy(1,8);write('kaç Kitap Alacak :');readln(kac); until kac<=hak; if hak=3 then for i:=4-hak to kac do write(i,'. Kitap Dem. No :');readln(alankayitdegiskeni.kitap[i]); write(i,'. (Varsa) Ek D. No, Yoksa 0 girin:');readln(alankayitdegiskeni.kitapek[i]); write(i,'. Kitap Al. Tar. :');readln(alankayitdegiskeni.aldigitarih[i]); write(i,'. Kitap Tes.Tar. :');readln(alankayitdegiskeni.teslimtarihi[i]); if hak=2 then for i:=4-hak to kac+1 do write(i,'. Kitap Dem. No :');readln(alankayitdegiskeni.kitap[i]); write(i,'. (Varsa) Ek D. No, Yoksa 0 girin:');readln(alankayitdegiskeni.kitapek[i]); write(i,'. Kitap Al. Tar. :');readln(alankayitdegiskeni.aldigitarih[i]); write(i,'. Kitap Tes.Tar. :');readln(alankayitdegiskeni.teslimtarihi[i]); if hak=1 then for i:=4-hak to kac+2 do write(i,'. Kitap Dem. No :');readln(alankayitdegiskeni.kitap[i]); write(i,'. (Varsa) Ek D. No, Yoksa 0 girin:');readln(alankayitdegiskeni.kitapek[i]); write(i,'. Kitap Al. Tar. :');readln(alankayitdegiskeni.aldigitarih[i]); write(i,'. Kitap Tes.Tar. :');readln(alankayitdegiskeni.teslimtarihi[i]); write('düşünceler :');readln(alankayitdegiskeni.dusunceler); seek(dosyaalankayit,x- 1{alankayitdegiskeni.no});write(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); procedure kitapdegisikliginedevam; gotoxy(5,22);write(bosluk);gotoxy(5,22); 26

27 write('düzeltilecek bilginin Numarası (Son vermek için 0) [ ]');gotoxy(57,22); readln(kac); if kac=0 then exit; if kac=1 then gotoxy(30,4);readln(demirbaskayitdegiskeni.demirbasno);end else if kac=2 then gotoxy(30,5);readln(demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi);end else if kac=3 then gotoxy(30,6);readln(demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi);end else if kac=4 then gotoxy(30,7);readln(demirbaskayitdegiskeni.kategorisi);end else if kac=5 then gotoxy(30,8);readln(demirbaskayitdegiskeni.neredengeldigi);end else if kac=6 then gotoxy(30,9);readln(demirbaskayitdegiskeni.basimtarihi);end else if kac=7 then gotoxy(30,10);readln(demirbaskayitdegiskeni.fiyati);end else if kac=8 then gotoxy(30,11);readln(demirbaskayitdegiskeni.dahaoncekimdeydi);end ; seek(dosyademirbaskayit,x-1); write(dosyademirbaskayit,demirbaskayitdegiskeni);kitapdegisikligined evam; procedure kitapdegisikligi; var sorsana:char; clrscr; gotoxy(5,1);write(' Kitap Bilgilerinde Değişiklik ');window(2,2,78,24); window(1,1,80,25); window(2,2,79,24); write('dosyadaki Son Kitap Demirbaş No''su : ',filesize(dosyademirbaskayit)); gotoxy(1,2);write('değişiklik yapılacak kitabın Demirbaş No? : '); gotoxy(1,3);write('======================================= =======');gotoxy(46,2);readln(x); if (x>filesize(dosyademirbaskayit)) or (x<1) then kitapdegisikligi; seek(dosyademirbaskayit,x- 1);read(dosyademirbaskayit,demirbaskayitdegiskeni); 27

28 gotoxy(1,4);write('[1]-demirbaş No...: ',demirbaskayitdegiskeni.demirbasno); gotoxy(1,5);write('[2]-kitabın Adı...: ',demirbaskayitdegiskeni.kitabinadi); gotoxy(1,6);write('[3]-kitabın Yazarı...: ',demirbaskayitdegiskeni.yazarinadi); gotoxy(1,7);write('[4]-kitabın Kategorisi...: ',demirbaskayitdegiskeni.kategorisi); gotoxy(1,8);write('[5]-nereden Geldiği...: ',demirbaskayitdegiskeni.neredengeldigi); gotoxy(1,9);write('[6]-basım Tarihi...: ',demirbaskayitdegiskeni.basimtarihi); gotoxy(1,10);write('[7]-fiyatı...: ',demirbaskayitdegiskeni.fiyati); gotoxy(1,11);write('[8]-daha nce Kimdeydi (No): ',demirbaskayitdegiskeni.dahaoncekimdeydi); gotoxy(5,22);write(bosluk);gotoxy(5,22); write('aradığınız kayıt bu mu (E/H)? [ ]');gotoxy(36,22);readln(sorsana); if upcase(sorsana)='e' then kitapdegisikliginedevam; procedure alankisidegisikligi; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alan Kişi Değişikliği '); window(2,2,79,24); gotoxy(1,1);write('dosyanın Son Kayıt No''su :[ ',filesize(dosyaalankayit),' ]'); gotoxy(1,2);write('değişecek Kişinin No''su '); gotoxy(1,3);write('===========================');{gotoxy(27,2); } {window(3,4,78,24);} repeat gotoxy(27,2);write(' ');gotoxy(27,2);readln(x); until x in [1..filesize(dosyaalankayit)]; window(3,4,78,24); kitapalankisininbilgilerinigoster; window(2,2,78,24); if x>filesize(dosyaalankayit) then alankisidegisikligi; 28

29 seek(dosyaalankayit,x-1);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); gotoxy(1,4);write('[ 1]-No :',alankayitdegiskeni.no); gotoxy(1,5);write('[ 2]-Adı :',alankayitdegiskeni.adi); gotoxy(1,6);write('[ 3]-Soyadı :',alankayitdegiskeni.soyadi); gotoxy(1,7);write('[ 4]-Sınıfı :',alankayitdegiskeni.sinifi); gotoxy(1,8);write('[ 5]-1. Kitap:',alankayitdegiskeni.kitap[1]); gotoxy(20,8);write('[ 6]-Seri No:',alankayitdegiskeni.kitapek[1]); gotoxy(1,9);write('[ 7]-Al. Tar.:',alankayitdegiskeni.aldigitarih[1]); gotoxy(1,10);write('[ 8]-Tes.Tar.:',alankayitdegiskeni.teslimtarihi[1]); gotoxy(1,11);write('[ 9]-2. Kitap:',alankayitdegiskeni.kitap[2]); gotoxy(20,11);write('[10]-seri No:',alankayitdegiskeni.kitapek[2]); gotoxy(1,12);write('[11]-al. Tar.:',alankayitdegiskeni.aldigitarih[2]); gotoxy(1,13);write('[12]-tes.tar.:',alankayitdegiskeni.teslimtarihi[2]); gotoxy(1,14);write('[13]-3. Kitap:',alankayitdegiskeni.kitap[3]); gotoxy(20,14);write('[14]-seri No:',alankayitdegiskeni.kitapek[3]); gotoxy(1,15);write('[15]-al. Tar.:',alankayitdegiskeni.aldigitarih[3]); gotoxy(1,16);write('[16]-tes.tar.:',alankayitdegiskeni.teslimtarihi[3]); gotoxy(1,17);write('[17]-düşünce.:',alankayitdegiskeni.dusunceler); gotoxy(5,22);write(bosluk);gotoxy(5,22); write('aradığınız kayıt bu mu (E/H)? [ ]');gotoxy(36,22);readln(sorsana); if upcase(sorsana)='e' then repeat gotoxy(5,22);write(bosluk);gotoxy(5,22); write('düzeltilecek bilginin Numarası kaç? [ ]');gotoxy(42,22);readln(kac); if kac=1 then gotoxy(15,4);readln(alankayitdegiskeni.no);end else if kac=2 then gotoxy(15,5);readln(alankayitdegiskeni.adi);end else if kac=3 then gotoxy(15,6);readln(alankayitdegiskeni.soyadi);end else if kac=4 then gotoxy(15,7);readln(alankayitdegiskeni.sinifi);end else if kac=5 then gotoxy(15,8);readln(alankayitdegiskeni.kitap[1]);end else if kac=6 then gotoxy(33,8);readln(alankayitdegiskeni.kitapek[1]);end 29

30 else if kac=7 then gotoxy(15,9);readln(alankayitdegiskeni.aldigitarih[1]);end else if kac=8 then gotoxy(15,10);readln(alankayitdegiskeni.teslimtarihi[1]);end else if kac=9 then gotoxy(15,11);readln(alankayitdegiskeni.kitap[2]);end else if kac=10 then gotoxy(33,11);readln(alankayitdegiskeni.kitapek[2]);end else if kac=11 then gotoxy(15,12);readln(alankayitdegiskeni.aldigitarih[2]);end else if kac=12 then gotoxy(15,13);readln(alankayitdegiskeni.teslimtarihi[2]);end else if kac=13 then gotoxy(15,14);readln(alankayitdegiskeni.kitap[3]);end else if kac=14 then gotoxy(33,14);readln(alankayitdegiskeni.kitapek[3]);end else if kac=15 then gotoxy(15,15);readln(alankayitdegiskeni.aldigitarih[3]);end else if kac=16 then gotoxy(15,16);readln(alankayitdegiskeni.teslimtarihi[3]);end else if kac=17 then gotoxy(15,17);readln(alankayitdegiskeni.dusunceler); seek(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni.no- 1);write(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); gotoxy(5,22);write(bosluk);gotoxy(5,22);write('başka düzelecek bilgi var mı? (E/H) [ ]'); gotoxy(42,22);devam:=upcase(readkey); until devam<>'e'; gotoxy(5,22);write(bosluk);gotoxy(5,22);write('başka düzelecek kayıt var mı? (E/H) [ ]'); gotoxy(42,22);devam:=upcase(readkey); if devam='e' then alankisidegisikligi; procedure ilkislem; for i:=ilk to son-1 do alankayitdegiskeni.no:=i+1; alankayitdegiskeni.adi:=bos15;alankayitdegiskeni.soyadi:=bos15; 30

31 alankayitdegiskeni.sinifi:=bos2; alankayitdegiskeni.kitap[1]:=0;alankayitdegiskeni.kitap[2]:=0;alankayit degiskeni.kitap[3]:=0; alankayitdegiskeni.aldigitarih[1]:=bos10;alankayitdegiskeni.aldigitarih[ 2]:=bos10;alankayitdegiskeni.aldigitarih[3]:=bos10; alankayitdegiskeni.teslimtarihi[1]:=bos10;alankayitdegiskeni.teslimtari hi[2]:=bos10;alankayitdegiskeni.teslimtarihi[3]:=bos10; alankayitdegiskeni.dusunceler:=bos10; seek(dosyaalankayit,i);write(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni);e nd; procedure anamenu; textbackground(blue);textcolor(white); window(2,2,78,24);clrsc r;window(1,1,80,25); gotoxy(5,1);write(' Ana Menü '); window(1,1,79,25);ciftcizgicerceve(3,4,39,17); gotoxy(3,15);write('ì===================================¹'); gotoxy(5,5);write('kitap Verme... [1]'); gotoxy(5,6);write('kitap Listesi (Ekrana)... [2]'); gotoxy(5,7);write('kitap Listesi (Yazıcıya)... [3]'); gotoxy(5,8);write('kitap Alan Kişi (Ekrana)... [4]'); gotoxy(5,9);write('kitap Alan Kişi (Yazıcıya).. [5]'); gotoxy(5,10);write('kitap Kaydı... [6]'); gotoxy(5,11);write('kitap Kaydı Değişikliği... [7]'); gotoxy(5,12);write('kitap Alan Kişi Kaydı... [8]'); gotoxy(5,13);write('kitap Alan Kişi Değişikliği. [9]'); gotoxy(5,14);write('ç ı k ı ş... [0]'); gotoxy(5,16);write('t e r c i h i n i z [ ]'); {Program Başlıyor} textcolor(white);textbackground(blue); baslik; window(2,19,25,24);clrscr;window(1,1,80,25);ciftcizgicerceve(2,19,25, 24); gotoxy(3,20);write('yazan: Hasan KORKMAZ'); gotoxy(3,21);write('izmir Fen Lisesi'); gotoxy(3,23);write('devam İçin (Enter)'); 31

32 repeat until keypressed;window(1,1,80,25); sifresor; basla: clrscr; anamenu;repeat gotoxy(36,16);readln(sor);until sor in[0..9]; if sor=1 then goto kitapalmavermeye; if sor=2 then goto ekranaliste{kitapbulmaya}; if sor=3 then goto yaziciyaliste{kitapalankisibulmaya}; if sor=4 then goto ekranakitapalankisi; if sor=5 then goto yaziciyakitapalankisi; if sor=6 then goto kitapkaydina; if sor=7 then goto kitapdegisikligine; if sor=8 then goto kitapalankisikaydina; if sor=9 then goto kitapalankisidegisikligine; if sor=0 then goto cikisa; kitapalmavermeye: dosyalariac; window(1,1,80,25);clrscr;ciftcizgicerceve(1,1,79,25); gotoxy(5,1);write(' Kitap Verme ');window(2,2,78,24); repeat gotoxy(1,1);write('kitap Alacak Kişinin No''su: ');readln(x); if x>filesize(dosyaalankayit) then ilk:=filesize(dosyaalankayit);son:=x;ilkislem; seek(dosyaalankayit,x-1);read(dosyaalankayit,alankayitdegiskeni); kitapalankisininbilgilerinigoster;kitapalma; devammi; cevap:=upcase(readkey);gotoxy(5,22);write(' '); until cevap<>'e'; dosyalarikapa;goto basla; ekranaliste: clrscr; 32

33 gotoxy(5,1);write(' Kitap Listesi ');window(1,1,80,25); ciftcizgicerceve(5,5,37,13); gotoxy(6,6);write('[1]-tüm Liste'); gotoxy(6,7);write('[2]-bir Türe Göre Liste'); gotoxy(6,8);write('[3]-demirbaş No''ya Göre Liste'); gotoxy(6,9);write('[4]-aranan Kitap(ların) Listesi'); gotoxy(6,10);write('[5]-ç ı k ı ş '); gotoxy(5,11);write('ì===============================¹'); gotoxy(6,12);write(' T e r c i h i n i z [ ]'); gotoxy(30,12);readln(x); if x=1 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);tumliste;goto ekranaliste; if x=2 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);turegoreliste;goto ekranaliste; if x=3 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);demirbasnoyagoreliste;got o ekranaliste; if x=4 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);aranankitaplistesi;goto ekranaliste; if x=5 then goto basla; goto ekranaliste;goto basla; yaziciyaliste: clrscr; gotoxy(5,1);write(' Yazıcı Kitap Listesi ');window(1,1,80,25); ciftcizgicerceve(5,5,36,12); gotoxy(6,6);write('[1]-tüm Liste'); gotoxy(6,7);write('[2]-bir Türe Göre Liste'); gotoxy(6,8);write('[3]-demirbaş No''ya Göre Liste'); gotoxy(6,9);write('[4]-ç ı k ı ş '); gotoxy(5,10);write('ì==============================¹'); gotoxy(6,11);write(' T e r c i h i n i z [ ]'); gotoxy(30,11);readln(x); 33

34 if x=1 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);yazicitumlistesi;goto yaziciyaliste; if x=2 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);turegoreyazicilistesi;goto yaziciyaliste; if x=3 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);demirbasnoyagoreyazicilis tesi;goto yaziciyaliste; if x=4 then goto basla; goto yaziciyaliste;goto basla; kitapkaydina: clrscr;dosyalariac;kitapbilgigirisi;dosyalarikapa;goto basla; kitapdegisikligine: clrscr;dosyalariac;kitapdegisikligi;dosyalarikapa;goto basla; ekranakitapalankisi: clrscr; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alanlar Listesi ');window(1,1,80,25); ciftcizgicerceve(5,5,37,12); gotoxy(6,6);write('[1]-tüm Liste'); gotoxy(6,7);write('[2]-kayıt No''ya Göre Liste'); gotoxy(6,8);write('[3]-kitap Alan Kişi(leri) Arama'); gotoxy(6,9);write('[4]-ç ı k ı ş '); gotoxy(5,10);write('ì===============================¹'); gotoxy(6,11);write(' T e r c i h i n i z [ ]'); gotoxy(30,11);readln(x); if x=1 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);kitapalantumliste;goto ekranakitapalankisi; if x=2 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);kayitnoyagoreliste;goto ekranakitapalankisi; if x=3 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);kitapalankisiarama;goto ekranakitapalankisi; 34

35 if x=4 then goto basla; goto ekranaliste;goto basla; yaziciyakitapalankisi: clrscr; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alanlar Listesi Yazıcıya');window(1,1,80,25); ciftcizgicerceve(5,5,37,12); gotoxy(6,6);write('[1]-tüm Liste'); gotoxy(6,7);write('[2]-kayıt No''ya Göre Liste'); gotoxy(6,8);write('[3]-kitap Alan Kişi(leri) Arama'); gotoxy(6,9);write('[4]-ç ı k ı ş '); gotoxy(5,10);write('ì===============================¹'); gotoxy(6,11);write(' T e r c i h i n i z [ ]'); gotoxy(30,11);readln(x); if x=1 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);yaziciyakitapalantumliste;g oto yaziciyakitapalankisi; if x=2 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);yaziciyakayitnoyagoreliste; goto yaziciyakitapalankisi; if x=3 then window(2,2,78,23);clrscr;window(1,1,8,25);yaziciyakitapalankisiarama ;goto yaziciyakitapalankisi; if x=4 then goto basla; goto ekranaliste;goto basla; kitapalankisikaydina: clrscr;gotoxy(5,5);kitapalankisikaydi;goto basla; kitapalankisidegisikligine: dosyalariac;clrscr; gotoxy(5,1);write(' Kitap Alan Kişi Değişikliği '); window(2,2,79,24); gotoxy(1,1);write('dosyanın Son Kayıt No''su :[ ',filesize(dosyaalankayit),' ]'); gotoxy(1,2);write('değişecek Kişinin No''su : '); 35

36 gotoxy(1,3);write('==========================');gotoxy(25,2);al ankisidegisikligi; kitapalankisininbilgilerinigoster; cevap:=upcase(readkey); if cevap='e' then goto kitapalankisidegisikligine; dosyalarikapa;goto basla; cikisa: clrscr; for i:=1 to 10 do ciftcizgicerceve(i,i,i+40,i+3); gotoxy(i+1,i+1);write(' Tıkh, tıkh, eyyi gunner...! gotoxy(i+1,i+2);write( ' Hihooohahahahahaaahh... end. '); '); 36

SİSTEM BİRİMİ VE EKRAN KOMUTLARI

SİSTEM BİRİMİ VE EKRAN KOMUTLARI BÖLÜM 6 SİSTEM BİRİMİ VE EKRAN KOMUTLARI Ekran komutları ekrandaki görüntü tasarımı için kullanılan komutlardır. Bu komutların program içinde kullanılabilmesi için, program başlığı satırından sonra USES

Detaylı

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil 9. SINIFLAR 1.Yazılı 19 Mart 2014 Sağlık - Tarih 1.Yazılı 21 Mart 2014 Kimya Yabancı Dil 1.Yazılı 24 Mart 2014 Fizik - Coğrafya 2.Yazılı 21 Nisan 2014 Sağlık - Tarih 2.Yazılı 24 Nisan 2014 Kimya Yabancı

Detaylı

KAYITLAR BÖLÜM 14. 14.1 Giriş

KAYITLAR BÖLÜM 14. 14.1 Giriş BÖLÜM 14 KAYITLAR 14.1 Giriş Bir kayıt, bir nesneyle ilgili verilerin bir araya getirilmesidir. Öğrenci kayıtları, taşıt kayıtları, stok kayıtları günlük yaşantımızda karşılaştığımız yaygın kayıtlardır.

Detaylı

ALT PROGRAMLAR BÖLÜM 11. 11.1 Giriş. 11.1.1 Alt Programlar Hakkında Genel Bilgiler

ALT PROGRAMLAR BÖLÜM 11. 11.1 Giriş. 11.1.1 Alt Programlar Hakkında Genel Bilgiler BÖLÜM 11 ALT PROGRAMLAR 11.1 Giriş Yapısal programlamanın en önemli yaklaşımlarından biri, temel uygulamayı bir takım parçalara bölerek gerçekleştirmektir. Pascal'da bu parçalar altyordam (procedure) veya

Detaylı

TEKRARLAMA DEYİMLERİ BÖLÜM 9. 9.1 Giriş. 9.2 For-Do

TEKRARLAMA DEYİMLERİ BÖLÜM 9. 9.1 Giriş. 9.2 For-Do BÖLÜM 9 TEKRARLAMA DEYİMLERİ 9.1 Giriş Bu bölümde program içerisinde belirli blokların herhangi bir şarta bağlı olarak veya şarttan bağımsız bir şekilde ardışık olarak çalıştırılması için kullanılan deyimler

Detaylı

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40%

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40% YGS 1 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 2 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 3 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 4 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 5 PUAN OLUŞUMU 37% 33% 20% YGS 6 PUAN OLUŞUMU 20% 33% 37% MF 1 PUAN OLUŞUMU

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

YGS BİYOLOJİ. Test A E D A C D B D D A B 2 D A E E D D D B A A B C 3 B A C D A C C A D B C E D E

YGS BİYOLOJİ. Test A E D A C D B D D A B 2 D A E E D D D B A A B C 3 B A C D A C C A D B C E D E YGS BİYOLOJİ Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 A E D A C D B D D A B 2 D A E E D D D B A A B C 3 B A C D A C C A D B C E D E 4 E B E C B E C D C E 5 E D B C D E A A B C C E 6 A C D E E E A

Detaylı

9. SINIF. final 9. Sınıf Aylık Dergi Seti FİNAL EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERE VERİLECEK KAYNAKLAR. TOPLAM - 110t. Kurumun KDV li Alış Fiyatı

9. SINIF. final 9. Sınıf Aylık Dergi Seti FİNAL EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERE VERİLECEK KAYNAKLAR. TOPLAM - 110t. Kurumun KDV li Alış Fiyatı 9. Sınıf Aylık 9. SINIF 9. Sınıf Aylık Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Bankası Fen Bilimleri Bilgi Bankası TOPLAM - 110t Sipariş Verilecek Yayıncılık 10. Sınıf Aylık 10. SINIF 10. Sınıf Aylık Türk Dili ve

Detaylı

Pascal Programlama Dili

Pascal Programlama Dili Pascal Programlama Dili Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN Z.K.Ü. Çevre Müh. Bölümü Pascal Programlarının Yapısı Program program_adı; Uses unitler type Özel veri tipleri Const Sabitler Label etiketler var değişken

Detaylı

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 9.SINIFLAR (En fazla üç ders seçilebilir ) TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 BİYOLOJİ 2 3 ingilizce 6 5 ( istediğiniz kurs öğretmenini adını yazınız) na katılmak isteyen öğrenciler

Detaylı

2015 2016 İLKOKUL FİYAT LİSTESİ

2015 2016 İLKOKUL FİYAT LİSTESİ İLKOKUL FİYAT LİSTESİ 2. SINIF TÜRKÇE ATK KİTAP 272 9786053720799 21,00 2. SINIF MATEMATİK ATK KİTAP 240 9786053721987 19,00 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ ATK KİTAP 248 9786053720805 19,50 2. SINIF İNGİLİZCE

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

Bilgisayar Programlarının geliştirilmesinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:

Bilgisayar Programlarının geliştirilmesinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir: PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilgisayar Programlarının geliştirilmesinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir: 1. Problemin Tanımlanması : Problemi çözmek için elimizde hangi veriler var ve neler isteniyor,

Detaylı

Pascalda oluşturulacak dosyalar değişkenler gibi programın başında tanımlanır.

Pascalda oluşturulacak dosyalar değişkenler gibi programın başında tanımlanır. DOSYALAMALAR Programlama bilgilerin her zaman ekrana yazdırılması veya değişkenlerde tutulması yeterli olmayabilir. Programın çalışması sonucu girilen yada hesaplanan her bilgi manyetik ortama programda

Detaylı

TOPLAM 29 14 14 7 ÇOCUKLARDA SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ GENÇLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ SOSYAL HİZMET ALANLARI (*)

TOPLAM 29 14 14 7 ÇOCUKLARDA SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ GENÇLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ SOSYAL HİZMET ALANLARI (*) ALAN/DAL MESLEK LİSESİ AİLE VE TÜKETİCİ ALANI (ÇEVRE, TÜKETİCİ, SOSYAL DESTEK HİZMETLER, EV VE KURUM DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER 9.

Detaylı

Sınav Dağılım & IMKB Endeks

Sınav Dağılım & IMKB Endeks Sınav Dağılım & IMKB Endeks Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Veri Yapıları Proje-1 Hüseyin YAŞAR 05-06-7657 Didem KAYALI 05-06-7669 Umut BENZER 05-06-7670 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Sürüm: 0.2 Bölüm

Detaylı

Pascal Programlama Dili (2. hafta)

Pascal Programlama Dili (2. hafta) Pascal Programlama Dili (2. hafta) Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN Z.K.Ü. Çevre Müh. Bölümü Đşlem Sırası Öncelik 1 2 3 4 Đşlem Not *, /, Div, Mod, And +, -, Or Eğer aynı işlemciden birden fazla

Detaylı

9/A ANADOLU LİSESİ DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

9/A ANADOLU LİSESİ DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 9/A ANADOLU LİSESİ DERS PROGRAMI 1 KİMYA BİYOLOJİ AST.UZAY BİL. RESİM/MÜZİK İNGİLİZCE 2 KİMYA BİYOLOJİ AST.UZAY BİL. DİL ANLATIM İNGİLİZCE 3 İNGİLİZCE FİZİK COĞRAFYA DİL ANLATIM SOSYAL ET. 4 İNGİLİZCE

Detaylı

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr BÖLÜM 7 PASCAL ARŞİVİ 7.1 Giriş Pascal Arşivi, programcılara sistem, ekran, grafik ve yazıcı birimleri için hazırlanmış standart yardımcı programlardan oluşmuştur. Pascal içinde bulunan arşiv fonksiyonları

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları 2. Veri Tipleri Turbo Pascal bilgisayar programlama dili ile programlama yapabilmek için bilgisayara işlem yapacağımız verilerin tiplerini bildirmemiz gereklidir. Veri tipleri değişken olabileceği gibi

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS NOTLARI BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (ALGORİTMALAR, AKIŞ ŞEMALARI ve PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ) DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Yar. Doç. Dr. Tarık ERFİDAN Yar. Doç. Dr. Birol ARİFOĞLU Kocaeli Üniversitesi Elektrik

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERSLERİN 1.DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERSLERİN 1.DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İN 1.DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 9/A-B-C-D DİL VE ANLATIM 06.11.2014 15.12.2014 05.01.2015 2.SAAT TARİH 06.11.2014 15.12.2014 05.01.2015 4.SAAT

Detaylı

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ BÖLÜM SINAVI (FEN 2) 23.02.2015 Pazartesi MATEMATİK 1 03.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (TÜRKÇE 1) 05.03.2015 Perşembe İNGİLİZCE 1 10.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (MATEMATİK 3)

Detaylı

PHYS 121 General Physics I (Yrd.Doç.Dr. E. TARHAN) Fizik Bölümü F1. PHYS 121 General Physics I (Yrd.Doç.Dr. G. ARAL) Fizik Bölümü F3

PHYS 121 General Physics I (Yrd.Doç.Dr. E. TARHAN) Fizik Bölümü F1. PHYS 121 General Physics I (Yrd.Doç.Dr. G. ARAL) Fizik Bölümü F3 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS PROGRAMI BÖLÜM : FİZİK PROGRAM : LİSANS SINIF : 1 08.45-09.30 09.45-10.30 10.45-11.30 11.45-12.30 13.30-14.15 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 2012-2013

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları 8- Turbo Pascal Programlama İle Dosya İşlemleri Dosya işlemleri bilgisayar programlamada verilerin tekrar kullanılması açısından çok önemlidir. Yazılan bilgisayar programlarında elde edilen sonuçlar eğer

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 - - - TOPLAM 29 14 14 7

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 - - - TOPLAM 29 14 14 7 ALAN/DAL MESLEK LİSESİ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (ÖN BÜRO, KAT HİZMETLERİ, OPERASYON VE REZERVASYON DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. 10.

Detaylı

Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Bölüm 2 ALGORİTMA

Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Bölüm 2 ALGORİTMA İçindekiler Önsöz... 5 Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I. GİRİŞ... 17 II. PROGRAMLAMA DİLLERİ... 19 III. İŞLEMLER... 20 A. Matematiksel İşlemler... 21 B. Karşılaştırma İşlemleri... 26 C. Mantıksal İşlemler...

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AY KASIM EKİM AY AY ARALIK 15 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 22 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 2 DENEME 2 3 Pazartesi Fransızca 1 4 Salı 5 Çarşamba Fransızca 1 Fransızca 1 DENEME 3 DENEME

Detaylı

BÖLÜM 6. ÇEŞİTLİ KONULARDA ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

BÖLÜM 6. ÇEŞİTLİ KONULARDA ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI BÖLÜM 1. GİRİŞ BÖLÜM 2. ALGORİTMALARA GENEL BAKIŞ BÖLÜM 3. ALGORİTMALAR BÖLÜM 4. ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI BÖLÜM 5. DOSYALAMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 6. ÇEŞİTLİ KONULARDA ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI ALGORİTMALARA

Detaylı

KTÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

KTÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER 1-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KTÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER Kontenjan Başvuran Sayısı Kayıt Yapan Sayısı En Düşük Başvuru Puan

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ALAN/DAL MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI, ENDÜSTRİYEL KALIP, BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI, MAKİNE BAKIM ONARIM, MERMER İŞLEME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME,

Detaylı

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI AALAN/DAL MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (MOBİLYA VE İÇ MEKÂN RESSAMLIĞI, İÇ MEKÂN VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA SÜSLEME SANATLARI, MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ, AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DOSYALAR BÖLÜM 12. 12.1 Giriş. 12.2 Text Dosyalar

DOSYALAR BÖLÜM 12. 12.1 Giriş. 12.2 Text Dosyalar BÖLÜM 12 DOSYALAR 12.1 Giriş Bir program yaparken, bilgilerin her zaman ekrana yazdırılması sorunumuzu çözemeyebilir. Örneğin; bir işyerinde stok kontrol bilgilerinin bilgisayar ile denetimi söz konusu

Detaylı

Window Script Host. Message Box Kullanımı. Pupup(Acilir)Message Kullanımı. Arslan ACAR www.andabilgi.com www.arslanacar.com

Window Script Host. Message Box Kullanımı. Pupup(Acilir)Message Kullanımı. Arslan ACAR www.andabilgi.com www.arslanacar.com Message Box Kullanımı Dim MsgBaslik Dim MsgIcerik MsgBaslik="Mesaj Başlığı" MsgIcerik="Mesaj içeriği" MsgBox MsgIcerik, 64, MsgBaslik 'Mesaj kutusundaki simge için kod değerleri: '16(Hata) '64(Dikkat)

Detaylı

2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ

2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 4. SINIF 4. YAZILI DERS TARİHİ SAATİ TÜRKÇE 12.03.2013 2.DERS 02.05.2013 2.DERS 30.05.2013 2. DERS MATEMATİK 26.03.2013 2.DERS 30.04.2013 2.DERS 21.05.2013 2. DERS FEN VE TEKNOLOJİ 05.03.2013 2.DERS 04.04.2013

Detaylı

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi 1 Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır. Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve

Detaylı

Belli sayıda eleman ekleme; type ip=^t; t=record data:integer; next:ip; end; listem=ip; var op,list:listem; c:char; i,a,el:integer;

Belli sayıda eleman ekleme; type ip=^t; t=record data:integer; next:ip; end; listem=ip; var op,list:listem; c:char; i,a,el:integer; Belli sayıda eleman ekleme; type ip=^t; t=record data:integer; next:ip; listem=ip; var op,list:listem; c:char; i,a,el:integer; (* Öncelikle tanımlamalar yapılmalıdır. Biz ip adlı pointer yapımızı listem

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER KILAVUZU Değişiklik Numarası: 1.0 24/12/2012 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 1 19.12.2012 TARĐHLĐ TĐCARĐ DEFTERLERE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ KAPSAMINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER...

Detaylı

EKSEN LE ÇALIŞAN KAZANIR! LİSE ÜRÜN KATALOĞU

EKSEN LE ÇALIŞAN KAZANIR! LİSE ÜRÜN KATALOĞU EKSEN LE ÇALIŞAN KAZANIR! LİSE ÜRÜN KATALOĞU 2014-2015 Türkiye nin Yeni Yayın Konsepti Kavramsal daire modelinde, müfredâta uygun, yeni ve nitelikli ürünler... dijital.eksenyayinlari.com e-kart Ürünler

Detaylı

Maslak Kampüsü Lise Sınav Takvimi

Maslak Kampüsü Lise Sınav Takvimi 1.DÖNEM 1.SINAVLAR 11 KASIM ÇARŞ. 12 KASIM PERŞ. 13 KASIM UMA 16 KASIM P.TESİ 17 KASIM SALI 18 KASIM ÇARŞ. - 2.DERS GEOMETRİ MATEMATİK DİL VE ANLATIM T.D.EDEBİYATI 2.YABANI DİL 7.DERS BİYOLOJİ İNGİLİZE

Detaylı

31.05.2015 13:47:00 1

31.05.2015 13:47:00 1 2014-2015 II. Dönem ML - 10. Sınıf / I Şubesi BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ORTAK SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ 59 SERHAT TÜZÜNER BEDEN EĞİTİMİ Toplam 1 Kayıt Listelenmiştir. 31.05.2015 13:47:00 1 2014-2015 II.

Detaylı

GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) DERS SAATİ 08:30 09:15 09:25 10:10

GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) DERS SAATİ 08:30 09:15 09:25 10:10 6 7 8 0-06 GÜZ YARIYILI HAFTALIK PROGRAMI (YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) 08:0 09: 09: 0:0 0:0 :0 : :00 :00 : : :0 :0 : : 6:0 (A ŞUBESİ)- (A ŞUBESİ)- (A ŞUBESİ)- (B ŞUBESİ) (B ŞUBESİ) (B ŞUBESİ) EBE

Detaylı

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ALAN/ DAL MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (BOBİNAJ, BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ, ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ, ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ, ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : 2009-2010 DÖNEMİ : 2 SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI :

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : 2009-2010 DÖNEMİ : 2 SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : TÜRKÇE 12.03.2010 26.04.2010 31.05.2010 2, Saat MATEMATİK 29.03.2010 01.05.2010 02.06.2010 PAZARTESİ 2, Saat BİYOLOJİ 19.03.2010 28.05.2010 CUMA CUMA FİZİK 23.03.2010

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ 9/A SINIFI YAZILI TAKVİMİ İNGİLİZCE 1 08.03.2016 Salı MATEMATİK 1 11.03.2016 Cuma FİZİK 1 14.03.2016 Pazartesi DENEME I 3 28.03.2016 Pazartesi COĞRAFYA 1 30.03.2016 Çarşamba ALMANCA/FRANSIZCA 1 01.04.2016

Detaylı

Kredili Sistem Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları:

Kredili Sistem Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları: Kredili Sistem Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları: Kredili sisteme 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılında geçilmiştir. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılına kadar kredili sistem devam etmiştir. Ek-2 belgesi

Detaylı

SINIF BAZINDA ÖĞRETMEN LİSTESİ Anasınıfı 4 Yaş

SINIF BAZINDA ÖĞRETMEN LİSTESİ Anasınıfı 4 Yaş 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SINIF BAZINDA ÖĞRETMEN LİSTESİ Anasınıfı 4 Yaş Anasınıfı 5 Yaş Muhammed M.Çaktı/Nihal Karagöz : Lego Anasınıfı 6 Yaş 12 SINIF BAZINDA

Detaylı

ÖZEL ALEV LİSESİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV TARİHLERİ

ÖZEL ALEV LİSESİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV TARİHLERİ 01 / 01 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV LERİ 19.0.01 Salı ALMANCA.. 0.0.01 Çarşamba 1.0.01 Perşembe TÜRKÇE 7.0.01 Çarşamba İNGİLİZCE.. 19.0.01 Cuma ALMANCA...0.01 Perşembe TÜRKÇE 6.0.01 Cuma

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : 9-A ALANI : SINIF ve ŞUBE : 9-A ALANI : DERSLER 1.Sınav Tarihi Ders Saati DERSLER 2.Sınav Tarihi Ders Saati 4.Sınav Tarihi Ders Saati DERSLER 1.Sınav Tarihi Ders Saati 2.Sınav Tarihi Ders

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

Programın çalışma yönünün değiştirilmesi için kullanılan GOTO deyiminin genel kullanımı şu şekildedir; GOTO Etiket;

Programın çalışma yönünün değiştirilmesi için kullanılan GOTO deyiminin genel kullanımı şu şekildedir; GOTO Etiket; BÖLÜM 8 KONTROL DEYİMLERİ 8.1 Giriş Kontrol komutları olarak; GOTO, IF ve CASE deyimlerini inceleyeceğiz. Bunlardan GOTO deyimi programın akış yönünü değiştirmek için, CASE ve IF deyimleri belirli bir

Detaylı

2016 YILI. EDİTÖR YAYINEVİ Eğitimin yeni tarzı... KATALOĞU YGS - LYS İLKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM. (1-2-3-4. Sınıflar) (5-6-7-8.

2016 YILI. EDİTÖR YAYINEVİ Eğitimin yeni tarzı... KATALOĞU YGS - LYS İLKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM. (1-2-3-4. Sınıflar) (5-6-7-8. İLKOKUL (1-2-3-4. Sınıflar) EDİTÖR YAYINEVİ Eğitimin yeni tarzı... 2016 YILI KATALOĞU ORTAOKUL (-6-7-8. Sınıflar) ORTAÖĞRETİM (9-10-11-12. Sınıflar) YGS - LYS ILKOKUL 3 EDİTÖR YAYINEVİ SUNAR Okul dersleri

Detaylı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı A ^ T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı Sayı : 79031618-121.02-E. 18269567 Konu : Kurul Kararı 01.11.2017 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) Hayat Boyu Öğrenm e Genel M üdürlüğünün

Detaylı

altın nesil 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM LİSE SINAV TAKVİMİ Coğrafya 1 Coğrafya 1 Dil Anlatım 1 Dil Anlatım 1 Edebiyat 1 Edebiyat 1

altın nesil 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM LİSE SINAV TAKVİMİ Coğrafya 1 Coğrafya 1 Dil Anlatım 1 Dil Anlatım 1 Edebiyat 1 Edebiyat 1 altın nesil AY EKİM GÜN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM LİSE SINAV TAKVİMİ 9 A/B 10 A/B 11/TM 11/FM 12/TM 12/FM 27 Salı DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 AY GÜN 9 A/B 10 A/B 11/TM 11/FM

Detaylı

Eksen le Çalısan Kazanır! Eksen. Lise. ÜRÜN Kataloğu

Eksen le Çalısan Kazanır! Eksen. Lise. ÜRÜN Kataloğu Eksen le Çalısan Kazanır! Eksen Lise ÜRÜN Kataloğu 2015-2016 9. Sınıf SORU FASİKÜLLERİ YENİ 9. Sınıf Tüm Dersler Soru Fasikülleri 448 sayfa / Renkli 42.00 2 Dil ve Anl. / Türk Edb. 72 Syf Tarih Coğrafya

Detaylı

2014 / 2015 LYS DÜZEY BELİRLEME SINAVI FORMATI

2014 / 2015 LYS DÜZEY BELİRLEME SINAVI FORMATI LYS DÜZEY BELİRLEME SINAVI FORMATI LYS DBS (DÜZEY BELİRLEME SINAVI) MF 1.test Türkçe 20 Türkçe 20 2.test Matematik-Geometri 40 Matematik 30 3.test Fen Bilimleri 40 Fizik 14 Kimya 13 Biyoloji 13 Türkçe

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

SAYIN VELİLERİMİZİN, ÖĞRETMENLERİMİZİN, ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİSİNE; 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ SINAV TAKVİMİ LİSE HAZIRLIK SINIFI

SAYIN VELİLERİMİZİN, ÖĞRETMENLERİMİZİN, ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİSİNE; 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ SINAV TAKVİMİ LİSE HAZIRLIK SINIFI LİSE HAZIRLIK SINIFI ÇE SEÇ.FİZİK SEÇ.KİMYA SEÇ. SEÇ. 18.11.2014 10.12.2014 30.12.2014 19.03.2015 15.04.2015 21.05.2015 11.11.2014 06.01.2015 10.03.2015 26.05.2015 1. SINAV 2.SINAV 2. SINAV 1. SINAV 2.SINAV

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AY EYLÜL 20 Salı DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 YGS 1 DENEME 1 YGS 1 EKİM 18 Salı DENEME 2 DENEME 2 AY 1 Salı

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ Bilgisayar programlamasının amacı insan ile makine arasında ilişki kurmak ve haberleşmeyi sağlamaktır. Yüksek Seviyeli Diller Alçak Seviyeli Diller (High Level Language) (Assembly

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Türk T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Rehberlik

Detaylı

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR 1. SINAV 12 EKİM 2014 PAZAR 1. TARAMA 25-26 EKİM 2014 TARİHLERİNDE DAĞITILIR 2. DENEMEYE AİT. 2. SINAV 2 KASIM 2014 PAZAR 3. SINAV 7 ARALIK 2014 PAZAR 2. TARAMA 20-21

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 - - - TOPLAM 29 14 14 7

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 - - - TOPLAM 29 14 14 7 ALAN/ DAL MESLEK LİSESİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI (HALKLA İLİŞKİLER, MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ, KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI, ORGANİZASYON SORUMLUSU, FUAR ORGANİZASYON SORUMLUSU DALLARI)

Detaylı

perakende fiyat kataloğu 2013-2014

perakende fiyat kataloğu 2013-2014 perakende fiyat kataloğu 2013-2014 çünkü insan değerlidir Üniversite Hazırlık Ürünleri YGS - LYS Soru Kitapları * YGS Türkçe 400 27.50 YGS Tarih 208 14.30 YGS Coğrafya 240 16.50 YGS Felsefe 160 12.00 YGS

Detaylı

YABİL. Yeni Gelen Öğrencinin Sigorta Girişinin Yapılması İşlemleri KILAVUZU. Ocak

YABİL. Yeni Gelen Öğrencinin Sigorta Girişinin Yapılması İşlemleri KILAVUZU. Ocak YABİL İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ PROGRAMI Yeni Gelen Öğrencinin Sigorta Girişinin Yapılması İşlemleri KILAVUZU Ocak - 2017 Yazılım Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Detaylı

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKÇE www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com 2013 www.ilusegitim.com 0 232 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 www.ilusegitim.com

Detaylı

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları A) 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılından önce okuyanlar sınıf sistemi öğrencisidir. B) Sınıf sisteminde Ek-2 belgesi düzenlenmektedir. C) Ek-2 Belgesi

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI ÜCRETLİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI ÜCRETLİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI ÜCRETLİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ SIRA NO : KİTABIN ADI KDV'DAHİL SATIŞ FİYATI İLKÖĞRETİM 1 ALMANCA 4-DERS KİTABI 2,75 TL 2 ALMANCA 4- ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 3,00

Detaylı

2012-Lys. LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 16 Haziran 2012, Cumartesi, Saat 14.30, 120 dakika

2012-Lys. LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 16 Haziran 2012, Cumartesi, Saat 14.30, 120 dakika 2012-Lys LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) 16 Haziran 2012, Cumartesi, Saat 10.00, 120 LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 16 Haziran 2012, Cumartesi, Saat 14.30, 120 LYS-4: Lisans

Detaylı

KARLISU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

KARLISU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ KARLISU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ DERS SEÇİMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER! Sevgili öğrenciler, Ders seçimi dilekçesinde yer alan çizelgelerde ortak dersler ve seçmeli

Detaylı

Kullanıcı kodunuz, Aile hekimleri için Aile Hekimliği numarasıdır. Diğer kullanıcıların ise ad ve soyadlarıdır. ( Arada boşluk olmadan).

Kullanıcı kodunuz, Aile hekimleri için Aile Hekimliği numarasıdır. Diğer kullanıcıların ise ad ve soyadlarıdır. ( Arada boşluk olmadan). GENSİS OTOMASYON SİSTEMİ 1.GİRİŞ Sistemimize kullanmak için kullanıcı kodu ve şifresinizi girmeniz gerekmektedir. Daha sonraki girişlerde aynı kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapacaksanız, BENİ HATIRLA

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME KURSU TEKLİF ÇİZELGESİ KURS MERKEZİ YÖNETİM KURULU:

FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME KURSU TEKLİF ÇİZELGESİ KURS MERKEZİ YÖNETİM KURULU: FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME KURSU TEKLİF ÇİZELGESİ KURS MERKEZİ YÖNETİM KURULU: Adı Soyadı: Burhan SEYMEN Görevi/Ünvanı Müdür Yardımcısı ÖĞRETMENİN ADI SOYADI KADROSUNUN BULUNDUĞU

Detaylı

FEN LİSESİ STAJ GRUPLARI

FEN LİSESİ STAJ GRUPLARI 0-6 GÜZ DÖNEMİ FEN LİSESİ STAJ GRUPLARI (MAYIS DÖNEMİ GRUPLARI) Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Kırklareli işbirliği ile yürütülen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının 0-6

Detaylı

Öğretim Programı Öğretmen ve Akademisyen Görüş Formu

Öğretim Programı Öğretmen ve Akademisyen Görüş Formu Öğretim Programı Öğretmen ve Akademisyen Görüş Formu Değerli Meslektaşlarımız; Bu çalışmanın amacı Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan öğretim programlarına ilişkin görüşlerinizi

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2 Kullanma Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ........................................................ 2 SİSTEME GİRİŞ.................................................. 2 BİLGİSAYAR ENVANTERİ...........................................

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2008-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV PROGRAMI (17-18-19 ARALIK 2014)

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV PROGRAMI (17-18-19 ARALIK 2014) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV PROGRAMI (17-18-19 ARALIK 2014) SINIFLAR DERS ADI SINAV GÜNÜ SINAV SAATİ DİL VE ANLATIM 17.12.2014 ÇARŞAMBA 4.DERS 9. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Problem. N sayıda öğrencinin boy ortalaması. N: Öğrenci sayısı S: Başlangıç değeri TOP: Toplam BOY: Boy ORT: Ortalama. Algoritma

Problem. N sayıda öğrencinin boy ortalaması. N: Öğrenci sayısı S: Başlangıç değeri TOP: Toplam BOY: Boy ORT: Ortalama. Algoritma TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEMEL BİLGİSAYAR BİL. VE BASIC PROG. DİLİ DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Problem N sayıda öğrencinin boy ortalaması N: Öğrenci sayısı S: Başlangıç

Detaylı

MATEMATİK ZÜMRESİ KİTAP ve İHTİYAÇ LİSTESİ

MATEMATİK ZÜMRESİ KİTAP ve İHTİYAÇ LİSTESİ Anadolu Lisesi MATEMATİK ZÜMRESİ KİTAP ve İHTİYAÇ LİSTESİ 9. sınıf matematik 120 yaprak, A4, kareli defter 10. sınıf matematik 120 yaprak, A4, kareli defter 11. sınıf matematik 40 yaprak, A4, kareli defter

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları 1. Giriş Turbo Pascal bilgisayar programlama dili DOS işletim sistemi altında çalışan bilgisayar programlama dili aracıdır. Genel amaçlı bir programlama dili ve aynı zamanda gerekli operatör komutları

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ D15-FARABİ-01. Fen Edebiyat Fakültesi, BURDUR. Tel: 0 248 213 32 35. E-posta: farabi@mehmetakif.edu.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ D15-FARABİ-01. Fen Edebiyat Fakültesi, BURDUR. Tel: 0 248 213 32 35. E-posta: farabi@mehmetakif.edu. Taraf MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ D15-FARABİ-01 Yrd. Doç. Dr. Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU Kurum Koordinatörü Fen Edebiyat Fakültesi, BURDUR Tel: 0 248 213 32 35 E-posta: farabi@mehmetakif.edu.tr Taraf HARRAN

Detaylı

8255 (3 x 8) PARALEL INPUT/OUTPUT-INTERFACE

8255 (3 x 8) PARALEL INPUT/OUTPUT-INTERFACE 8255 (3 x 8) PARALEL INPUT/OUTPUT-INTERFACE 8255 yongasının(entegre Devre) içerisinde 3 tane 8 bitlik giriş-çıkış birimi vardır. PortA, PortB ve PortC olarak isimlendirilmiştir. Beslendiğinde direkt kendi

Detaylı

PROJE TESLİM ALMA EKRANI (ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ VE YÜKSEKOKULLAR)

PROJE TESLİM ALMA EKRANI (ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ VE YÜKSEKOKULLAR) PROJE TESLİM ALMA EKRANI (ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ VE YÜKSEKOKULLAR) ÖNEMLİ NOT: Online olarak Biriminize ulaşmış olan proje başvurularının mutlaka proje yöneticisi tarafından imzalanmış çıktıları

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI ANA BİLİM DALI: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 30 2,50 80 15 3,00 80 ANA BİLİM DALI: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ PROGRAMI 35 2,00 55 ANA BİLİM DALI: ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 30 2,50 75 10

Detaylı

SON SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN YGS HAZIRLIK KURSU. Dilekçenin elden tesliminin mümkün olmadığı durumlarda faks veya e-posta ile gönderilebilir.

SON SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN YGS HAZIRLIK KURSU. Dilekçenin elden tesliminin mümkün olmadığı durumlarda faks veya e-posta ile gönderilebilir. SON SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN YGS HAZIRLIK KURSU Başvuru Tarihleri: 12-19/06/2015 tarihleri arası Başvuru Şekli: Dilekçe (En son sayfada yer almaktadır) Başvuru Yeri: Okul İdaresi Dilekçenin elden tesliminin

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN YATAY GEÇİŞ BAŞVR KOŞLLARI VE KONTENJANLARI 2016-2017 Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1. SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI :

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1. SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : TÜRKÇE 12.11.2009 10.12.2009 07.01.2010 PERŞEMBE 3, Saat MATEMATİK 17/11/2009 05.01.2010 BİYOLOJİ 02.12.2009 12.01.2010 ÇARŞAMBA 6, Saat 7, Saat FİZİK 16/11/2009 04.01.2010

Detaylı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI 2015-2016 Öğretim Yılı Güz

Detaylı

ÖZEL İKEM FEN ve ANADOLU LİSESİ YAZ PROGRAMI

ÖZEL İKEM FEN ve ANADOLU LİSESİ YAZ PROGRAMI ÖZEL İKEM FEN ve ANADOLU LİSESİ YAZ PROGRAMI 1. HAFTA (30 Haziran - 4 Temmuz) - Matematik dersi için program konuları şu şekilde -.SINIFLARA: Fonksiyonlar -10.SINIFLARA: İkinci derece denklemler -11.SINIFLARA:

Detaylı

ÖZEL TAKEV ANADOLU VE FEN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ MALZEME LİSTESİ

ÖZEL TAKEV ANADOLU VE FEN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ MALZEME LİSTESİ ÖZEL TAKEV ANADOLU VE FEN LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ MALZEME LİSTESİ 1) MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ MALZEME LİSTESİ HAZIRLIK SINIFLARI 1. 100 SAYFALIK KARELİ HARİTA METHOD

Detaylı

KAYIT YAPTIRAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR

KAYIT YAPTIRAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 20-204 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI VE BAŞVURU SAYILARI BAHAR 4.YY KONTENJAN KAYIT YAPTIRAN KABUL EDİLECEK

Detaylı