TİCARİ İŞLETME KURULUŞ REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ İŞLETME KURULUŞ REHBERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: TİCARİ İŞLETME KURULUŞ REHBERİ Hazırlayan Hilal MÜFTÜOĞLU

3 GREN AJANS Reklamcılık ve Matbaacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İncirli, Çalışlar Cad. No: 52 D.3 Bahçelievler/ISTANBUL Tel: (0.212) "a:(0.2î Fax: (0.212)

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 7 I. TİCARİ İŞLETME 8 A. GERÇEK KİŞİLER 8 1. Tacir 8 a) Gerçek Kişi Tacirlerde Kuruluş İşlemleri 9 B. TÜZEL KİŞİLER Kollektif Şirketler 11 a) Kollektif Şirketlerde Kuruluş İşlemleri Komandit Şirketler 13 a) Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler.. 16 a) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri Limited Şirketler 19 a) Limited Şirketlerde Kuruluş İşlemleri Anonim Şirketler 24 a) Anonim Şirketlerde Kuruluş İşlemleri 24 - Ani Kuruluş İşlemleri 24 - Tedrici Kuruluş İşlemleri 30

5 II. ŞİRKET KURULUŞLARINDA ALINAN VERGİ RESİM VE HARÇLAR Damga Vergisi Harçlar 32 a) Ticaret Sicili Harçları 32 b) Noter Harçları 33 c) Belediye'ce Alınan Harç ve Ücretler İstanbul Ticaret Odası'nca Alınan Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat İlan 36 III. ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 37

6 ÖNSÖZ Ticari hayat özellikle son yıllarda büyük gelişmeler göstererek uluslararası boyutlara ulaşmıştır. Bu gelişmeler fertlerin bir araya gelerek büyük ortaklıklar kurmalarını zorunlu kılar hale gelmiştir. Serbest piyasa sisteminin temelini oluşturan ve öncelikle küçük tasarrufların değerlendirilmesi ile kuru an fert firmaları yanında, özellikle yabancı ortaklarla birleşerek ekonomik alanda yerlerini bulan şirketler de giderek artmaktadır. Odamız, ticari faaliyete başlamak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kuruluş safhasında yardımcı olunması amacıyla ilki 1965 yılında yayınlanan ve daha sonra 1983 yılınca revize edilen bir rehber hazırlamıştır. Aradan geçen uzun zaman içinde mevzuatta yapılan değişiklikler, günün ihtiyaçlarına uygun olarak anılan rehberin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Gerçek ve tüzel kişi firmalarının kuruluş işlemleri hakkında, güncel ve uygulamaya yönelik bilgilerin verildiği bu rehberin ticari faaliyete başlamak isteyenlere yararlı olmasını diler, yayını hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Şefi Hilal Müftüoğlu'na teşekkür ederim. Prof Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

7

8 GİRİŞ Ticaret, toplum hayatının ve doğal koşulların zorunlu kıldığı bir faaliyet türüdür. İhtiyaç maddelerinin, bir kâr karşılığında tüketiciye, belirli bir an ve mekânda sağlanması işlem ve hizmetleri ticareti meydana getirir. Toplumların içinde ve aralarında oldukça yaygın öneme ulaşmış ilişki ve işlemlerin bir hukuk düzenine bağlanması zorunlu kılınmıştır. Günümüzde ticarete ilişkin tüm düzenlemeler Türk Ticaret Hukuku esaslarına göre hazırlanmış, ticarete ilişkin diğer mevzuatımızda bu temel kanun dikkate a ınarak düzenlenmiştir. 7

9 I. TİCARİ İŞLETME Ticaret yapmak maksadıyla kurulan ticarethane, fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer müesseler ticari işletme sayılır (TTK Md.11). Bir ticari işletmede şu unsurlar bulunmalıdır: Yapılan faaliyet gelir sağlamayı amaçlamalı, devamlılık arzetmeli ve müstakil bir faaliyet olmalıdır. Bir gelir sağlamayı amaçlamayan veya devamlı olmayan faaliyetlerle TTK'nun 17. maddesinde tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmayan küçük çaplı ve şahsi emeğe dayalı faaliyetler ticari işletme sayılmaz. A. GERÇEK KİŞİLER 1. Tacir Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK Md.14). Ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, ilan vs. vasıtalarıyla halka bildiren ve Ticaret Sicili'ne kaydettirerek keyfiyet ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidirler. Birden fazla kişilerin emek ve sermayelerini müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeleri halinde ortaya çıkan şirket TTK'nda düzenlenmemiş veya özel kanunla kurulmamışsa adi şirkettir. Adi şirketlerin tüzel kişiliği olmadığı gibi tacir de sayılmazlar ve Ticaret Sicili'ne tescil edilmezler. Adi şirketler Borçlar Kanunu'nun maddelerine göre tanzim edilirler. 8

10 a) Gerçek Kişi Tacirlerde Kuruluş İşlemleri 1. Ticari Unvan Tasdiknamesi düzenlenir ve noterden tasdik ettirilir (3 adet). 2. Noter tasdikli imza beyanı çıkartılır. 3. Noter tasdikli en az 2 adet resimli Nüfus Hüviyet sureti çıkartılır. 4. Muhtardan ikâmetgâh senedi alınır. 5. İşyerinin bağlı bulunduğu Belediye Şube Müdürlüğü-nden ise başlama belgesi (T cari Durum Tasdiknamesi) alınır. Bu belgeyi alabilmek için Belediye Şub Î Müdürlüğü' ne verilecek belgeler şunla dır: i) Noter tasdikli işyeri tapusu veya kira kor tratının fotokopisi (mal sahibi ise emlak vergisi t orcu olmadığına dair yazı), ii) Tacirin ikametgah ve noter tasdikli Hüvr et Sureti, iii) Ticari Unvan Tasdiknamesi, iv) İmza beyanı (Noter tasdikli), v) 2 adet dilekçe (dilekçenin birinde işyerinin alanı (m2) belirtilmelidir). 6. Ticaret Sicili Memurluğuna müracaat edilerek tescil işlemi yaptırılır. Tescil için Ticaret Sicili Memurluğu'na verilecek belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş Ticari Unvan Tasdiknamesi, ii) Noterlikçe tasdik edilmiş resimli Nüfus Hüviyet Sureti, iii) Belediye Şube Müdürlüğü'nden alınan Ticari Durum Tasdiknamesi, iv) Dilekçe. 9

11 7. İşyerinin bulunduğu yer Vergi Dairesine müracaat edilerek mükellefiyet tesis ettiririlir. Vergi Dairesi'ne verilecek belgeler şunlardır: i) Nüfus Hüviyet sureti, ii) İkametgah senedi, iii) Kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi, iv) Noter tasdikli imza beyanı, v) Dilekçe. 8. Ticaret Odasına müracaat edilerek kuruluş işlemleri tamamlanır ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Ticaret Odası'na müracaatta verilecek belgeler şunlardır: i) Oda'dan alınacak Oda Kayıt Beyannamesi doldurulur. ii) Ticaret Sicili'nden alınan bütün evraklar, iii) Noter tasdikli imza beyannamesi, iv) Belediye Şube Müdürlüğü'nden alınan işe başlama belgesi (Ticari Durum Tasdiknamesi) fotokopisi, v) Noter tasdikli işyeri kira kontratı veya işyeri tapusu, vi) Vergi Dairesi'ne kayıt yaptırıldığına dair belge veya vergi levhası fotokopisi, vii) Bir resim ve noter tasdikli Resimli Nüfus Hüviyet sureti. Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen firmaların kuruluş işlemleri tamamlanmış olur. 10

12 B. TÜZEL KİŞİLER Türk Ticaret Kanunu ticaret şirketlerine tüzel kişilik tanımaktadır. Ancak bu kişiliğe dayanılarak yapılacak tasarrufları da ana sözleşmeleri ile sınırlamış bulunmaktadır. Kollektif, Komandit, Limited ve Anonim Şirketler ile Kooperatifler ticaret şirketleri sayılmışlardır (TTK Md.136). 1. Kollektif Şirketler Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış şirketlerdir (TTK Md.153). Kollektif şirketler en az iki gerçek şahıs tarafından kurulabilir ve ortaklar, şirket alacaklarına karşılık tüm mal varlıkları ile sorumludurlar. Kollektif şirket ana sözleşmesi yazılı şekle tabidir ve ana sözleşmede bulunması gereken asgari şartlar TTK Md.155 ile belirlenmiştir. a) Kollektif Şirketlerde Kuruluş İşlemleri: 1. TTK hükümlerine göre hazırlanmış ana sözleşme noterden tasdik ettirilir (3 adet). 2. Ortakların imza beyanları, Nüfus Hüviye: Suretleri ve işlerinin kira kontratı veya tapu senec i fotokopisi noterden tasdik ettirilir. 3. Ortakların ikametgah senedi çıkartırılır. 4. Şirket Merkezinin bulunduğu yerin Belediye Şube Müdürlüğü'nden işe başlama belgesi (Ticari Durum Tasdiknamesi) alınır. Ticari Durum Tasdiknamesi alınabilmesi için 11

13 şirketlerin Belediye'ye verecekleri belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş şirket ana sözleşmesi, ii) Noterlikçe tasdikli imza sirküleri, iii) Noterlikçe tasdikli kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi (mal sahibi ise emlak vergi borcu olmadığına dair yazı), iv) Ortakların nüfus hüviyet suretleri ve ikametgah senetleri, v) 2 adet dilekçe (dilekçede işyeri m2 ayrıca belirtilecek). 5. Şirketin tescili için Ticaret Sicili Memurluğuna müracaat edilir. Ticaret Sicil'e müracaatta gerekli belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş şirket ana sözleşmesi (2 adet), ii) Noterlikçe tasdikli imza sirküleri (2 adet), iii) Ortaklara ait tasdikli Nüfusu Hüviyet suretleri, iv) Dilekçe. Bu maddede belirtilen belgelerle, şirket ana sözleşmesinin noterlikçe tasdik edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil'e müracaat edilerek tescil işleminin yapılması gereklidir. 6. Şirket merkezinin bulunduğu yer Vergi Dairesi ne müracaat edilerek mükellefiyet tesis ettirilir. Vergi Dairesi'ne verilecek belgeler şunlardır: i) Şirket anasözleşmesi (1 adet), ii) İmza beyannamesi (1 adet), iii) Kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi (1 adet), iv) Ortaklara ait Nüfus Hüviyet Suretleri ve ikametgah senetleri, 12

14 v) Ticaret Sicil'den alınan Sicil Tasdiknamesi vi) Dilekçe. 7. Ticaret Odasına müracaat edilerek kuruluş işlemleri tamamlanır ve kuruluş Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur. Ticaret Odası'na müracaatta verilecek belgeler şunlardır: i) Oda'dan alınacak Oda Kayıt Beyannamesi doldurulur ve şirket yetkililerince imzalanır. ii) Ticaret Sicili'nden alınan bütün evraklar, iii) İmza beyannameleri, iv) Vergi Dairesi'ne kayıt yaptırıldığına dair belge veya vergi levhası fotokopisi, v) Noter tasdikli işyeri kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi, vi) Ortakların birer resmi ve resimli nüfus suretleri. Ticaret Sicili'ne tescil ve kuruluşun Türkiye Tbaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile kuruluş işlemleri tamamlanmış olur. 2. Komandit Şirketler Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu koydukları se maye ile sınırlandırılmış olan şirketlerdir (TTK Md.243). Komandit şirketler en az iki gerçek veya bir gerçek ve bir tüzel kişi tarafından kurulabilir. Komandite şirketlerde iki çeşit ortak bulunur: Komandite ortak; gerçek kişi olan ve şirketin borç ve alacaklarına karşı sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaktır. Komanditer ortak; gerçek veya tüzel kişi olabilen, şirket 13

15 temsilinde rolü olmayan ve sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olan ortaklardır. Komanditer ortak şahsi emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz. Komandit şirket anasözleşmesi, kollektif şirket sözleşmesinde belirtilen hususları kapsar. Ancak anasözleşmede komandite ve komanditer ortakların adları, ikametgahları, uyrukları ve katıldıkları sermaye miktarının ayrı ayrı gösterilmesi gereklidir. Şirket unvanında komanditer ortakların isimleri yer alamaz. Anasözleşmede şirketin komandit olduğu açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde şirket kollektif şirket sayılır. a) Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri: 1. TTK hükümlerine göre hazırlanmış anasözleşme noterden tasdik ettirilir (3 adet). 2. Şirketi temsile yetkili ortakların imza beyanları, Resimli Nüfus Hüviyet suretleri ve işyerinin kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi noterden tasdik ettirilir. 3. Ortakların ikametgah senetleri çıkartılır. 4. Şirket merkezinin bulunduğu yerin Belediye Şube Müdürlüğü'nden Ticari Durum Tasdiknamesi alınır. Belediye'ye verilecek belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş şirket anasözleşmesi, ii) Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, iii) Noterlikçe tasdik edilmiş kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi (Mal sahibi ise emlak vergi borcu olmadığına dair yazı), 14

16 iv) Ortakların Nüfus Hüviyet suretleri ve ikametgah senetleri, v) 2 adet dilekçe (dilekçenin birinde işyerinin m2'si belirtilmelidir). 5. Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat edilerek şirketin tescili talep edilir. Ticaret Sicil Memurluğu'na müracaatta gerekli belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş şirket anasözleşmesi (2 adet), ii) Komandite ortakların noter tasdikli resimli Nüfus Hüviyet suretleri, iii) Şirketi temsile yetkili komandite ortak veya ortakların noter tasdikli imza beyannameleri (2 adet), iv) Belediye Şube Müdürlüğü'nden alınmış Ticari Durum tasdiknamesi, v) Dilekçe (Dilekçede bütün ortakların imza arı bulunmadır). 6. Şirket merkezinin bulunduğu Vergi Daire sine müracaat edilerek mükellefiyet tesis ettirilir. Vergi Dairesi'ne müracaatta verilecek be geler şunlardır: i) Şirket anasözleşmesi (1 adet), ii) İmza beyannamesi (1 adet), iii) Kurucuların ikametgah ve Nüfus Hüviyet suretleri, iv) Kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi (1 adet), v) Ticaret SicıTden alınan Sicil Tasdiknamesi, vi) Dilekçe. 7. Ticaret Odasına müracaatla kuruluşun üanı yaptırılır. Oda'ya kayıt ve ilan için gerekli belgeler şunlardır: i) Oda'dan alınacak Oda Kayıt Beyannamesi dol- 15

17 durulur ve şirket yetkililerince imzalanır. ii) Ticaret Sicili'nden alınan tüm evraklar, iii) İmza beyannameleri, iv) Vergi Dairesi'ne kayıt yaptırıldığına dair belge veya vergi levhasının fotokopisi, v) Noter tasdikli kira kontratı veya tapu senedinin fotokopisi, vi) Ortakların birer resmi ve resimli Nüfus Hüviyet suretleri. Ticaret Sicil'e tescil ile tüzel kişilik kazanmış olan şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazete'nde ilanı ile kuruluşu tamamlanmış olur. 3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Sermayesi paylara bölünen ve ortaklardan bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirkettir (TTK Md.475). Bu tür şirketlerde iki çeşit ortak vardır: - Sorumlulukları sınırlı, - Sınırsız ortaklar. Şirketin yönetimi, anonim şirketler yönetim kurulunun görevleri ile sorumluluklarına dair hükümler çerçevesinde yürütülür. Şirkete ancak komanditer ortaklar denetici olabilirler. Şirket kurucu üyelerin 5'ten az olmaması ve kurucuların en az birinin komandite olması gerekir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması gerekmemektedir. 16

18 a) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri: 1. TTK hükümlerine göre anasözleşme hazırlanır, bütün kurucular tarafından imzalanır ve no erce tasdik ettirilir (3 adet). 2. Tüm ortakların imza beyanları, resimli Nüfı s Hüviyet suretleri ve işlerinin kira kontratı ve ya tapu senedi fotokopisi noterden tasdik ettirilir. 3. Ortakların ikametgah senetleri çıkartılır. 4. Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakan Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak kuruluşun onaylanması talep edilir. Mahkemeye verilecek belgeler şunlardır: i) Kurucular tarafından imzalanmış, şirketin kurulması ile ilgili koşulların yerine getirildiğine dair beyanname, ii) Noterlikçe tasdik edilmiş anasözleşme (2 adet), iii) Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün yatırıldığını gösteren banka mektubu ve dekont, iv) Noterlikçe tasdik edilmiş nüfus hüviyet suretleri, 5. Şirket merkezinin bulunduğu yerin Belediye Şube Müdürlüğünden Ticari Durum Tasdiknamesi alınır. Ticari Durum Tasdiknamesi alınabilmesi içn Belediyeye verilecek belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş şirket anasözleşmesi ve imza sirküleri, ii) Noterlikçe tasdik edilmiş işyerinin kira kont atı veya tapu senedi fotokopisi (mal sahibi var ise emlak vergi borcu olmadığına dair yazı), 17

19 iii) 2 adet dilekçe (açılan işyerinin alanı dilekçenin birinde ayrıca belirtilmelidir). 6. Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat edilerek şirketin tescili talep edilir. Ticaret Sicil Memurluğu'na verilecek belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş anasözleşme (2 adet), ii) Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün yatırıldığına dair banka mektubu ve dekontu, iii) Noterlikçe tasdikli nüfus hüviyet suretleri, iv) Temsile yetkili ortakların noterlikçe tasdikli imza sirküleri (2 adet), v) Belediye'den alınan Ticari Durum Tasdiknamesi, vi) Mahkeme kararı, vii) Dilekçe. 7. Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Vergi Dairesine müracaat edilerek mükellefiyet tesis ettirilir. Vergi Dairesi'ne müracaatta verilecek belgeler şunlardır: i) Şirket anasözleşmesi (1 adet), ii) İmza beyannameleri (1 adet), iii) Kurucuların tümünün ikametgah ve nüfus hüviyet suretleri, iv) Kira kontratı veya tapu senedinin fotokopisi (1 adet), v) Ticaret Sicili'nden alınan Sicil Tasdiknamesi, vi) Dilekçe. 8. Ticaret Odasına müracaatla kuruluşun ilanı yaptırılır. Oda'ya kayıt ve ilan için gerekli belgeler şunlardır: i) Oda'dan alınacak "Oda Kayıt Beyannamesi" doldurulur ve şirket yetkililerince imzalanır. 18

20 ii) Ticaret Siciii'nden alınan tüm evraklar, iii) İmza Beyannameleri, iv) Vergi Dairesi'ne kayıt yaptırıldığına dair belge veya vergi levhasının fotokopisi, v) Noter tasdikli kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi, vi) Ortakların birer resmi ve resimli Nüfus Hüviyet suretleri. Ticaret Sicil'e tescil ile tüzel kişilik kazanılmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne yaptırılacak ilan ile kuruluş işlemleri tamamlanmış olmaktadır. 4. Limited Şirketler İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafıncan bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan şirketlerdir (TTK Md.503). Limited şirketlerde ortak sayısı en az iki ve en çok elli olarak sınırlandırılmış olup, bu şirketler sigortacılık ve bankacılık faaliyetlerinde bulunamazlar. Limited şirketlerin esas sermayesinin en az on bin Türk Lirası olması şarttır. Bu şirketler hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Aksi kararlaştırılmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatı ile şirketlerini yönetmeye ve temsile yetkilidirler. a) Limited Şirketlerde Kuruluş İşlemleri: 1. Şirket anasözleşmesi kurucular tarafından hazırlanır, bütün kurucular tarafından imzalanır ve noterden tasdik ettirilir (6 adet). 19

21 Ancak; Kurucular arasında yabancı uyruklu şahıs veya 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'na tabi gerçek ve tüzel kişi varsa, sözleşmenin 6. maddesinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının tarihi, numarası, yerli ve yabancı uyruklu ortakların pay adedi, tutarları ve yabancı uyruklu ortakların taahhütlerinin ne şekilde karşılanacağı açıkça belirtilmelidir. 2. Şirket sermayesinin %25'i (1/4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Merkez Bankası'na veya diğer muteber bir bankaya yatırılır. Banka mektubu ve dekontu alınır. (Banka mektubu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na hitaben yazılmalı ve 1/4 sermayeyi yatıranların ad ve soyadları, taahhüt ettikleri ve yatırdıkları pay bedelleri gösterilmelidir. Bakanlığın talimatı olmadıkça yatırılan paranın şirkete veya kuruculara iade edilmeyeceği mektupta açıkça belirtilmelidir). 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek kuruluş izni alınır. Kuruluş izni için Bakanlığa verilecek belgeler şunlardır: i) Noterlikçe tasdik edilmiş anasözleşme (6 adet), ii) Sermayenin %25'inin Bakanlık adına bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve makbuzu, iii) Kuruluşa izin verilmesine dair dilekçe (Kapaklı dosya içerisinde). Ancak Kuruluşta ayni sermaye var ise yukarıdaki belere: - Ayni sermayenin değer tespiti için ilgili mahkeme 20

22 tarafından alınan bilirkişi atama ilanı, - İlgili mahkeme tarafından tasdikli bilirkişi raporu, - Ayni sermaye içinde nakil vasıtası veya gayrimenkul var ise bunların üzerinde TAKYİDAT (devredilemez, ipotek, haciz vb.) kaydının bulunup bulunmadığına dair Tapu Sicil veya Trafik Müdürlüğü'nden alınacak yazılar ilave edilmelidir. Ayrıca kurucular arasında: - Hükmi şahıs var ise, yetkili organın iştirak kararının aslı veya tasdikli örneği, - Dışarıda yerleşik yabancı uyruklu şahıs var ise, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının aslı veya tasdikli örneği ile döviz alım bordrosu, - Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklu şahıs var ise, dışarıdan döviz getirmelerine gerek olmadığına dair Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yazısı ve oturma izni belgelerinin aslı veya tasdikli örneği, sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanı - nu'na tabi hakiki veya hükmi şahıs var is», Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının ve te >vik belgesinin aslı veya tasdikli bir örneği ile dö^ iz alım bordrosunun dilekçeye eklenmesi gere [inektedir. 4. Şirket merkezinin bulunduğu yer Belediye Ç ube Müdürlüğü'nden Ticari Durum Tasdiknamemi alınır. Bu belge için Belediye'ye: i) Bakanlıktan tasdik edilmiş anasözleşme, ii) Noter tasdikli imza sirküleri, 21

23 ii) Kurucuların ikametgah ve noter tasdikli nüfus suretleri, iv) Noter tasdikli işyeri kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi, v) 2 adet dilekçe (dilekçenin birinde işyerinin alanı (m2), diğerinde ise sermaye belirtilecektir.) 5. Bakanlık'tan izin alındıktan sonra şirket merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili Memurluğuna müracaat edilerek tescil işlemi yaptırılır. Tescil için verilecek belgeler şunlardır: i) Bakanlıkça onaylanmış anasözleşme (4 nüsha), ii) Sermayenin %25'inin yatırıldığına dair banka mektubu, iii) Ayni sermaye konmuşsa buna ait bilirkişi raporu örneği, iv) Belediye Şube Müdürlüğü'nden alınan Ticari Durum Tasdiknamesi, v) Kurucuların noterlikçe tasdikli Nüfus Hüviyet suretleri, vi) Şirketi temsile yetkili kişilerin noterlikçe tasdikli imza sirküleri (2 adet), vii) Dilekçe (Dilekçede tüm ortakların kimlikleri, taahhüt ettiği ve ödediği sermaye, müdür veya müdürlerin isimleri ve şirketi nasıl temsil edecekleri belirtilmelidir). 6. Vergi Dairesine müraccat edilerek mükellefiyet tesis ettirilir. Bunun için Vergi Dairesi'ne verilecek evraklar şunlardır: i) Ticaret Sicili'nden alınan sicil tasdiknamesi, ii) Anasözleşme (1 adet), iii) İmza sirküleri (1 adet), 22

24 iv) Ortaklara ait noterlikçe onaylı nüfus hüviyel suretleri ve ikametgah senetleri, v) Kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi, vi) Dilekçe. 7. Ticaret Odası'na kayıt ve kuruluşun ilanı yaptırılır. Bunun için Ticaret Odası'na verilecek belgeler şunlardır: i) Oda'dan alınacak "Oda Kayıt Beyannames " doldurulur ve ortalarca imzalanır. ii) Ticaret Sicili'nden alınan bütün evraklar, iii) İmza beyannamesi, iv) Vergi Dairesi'ne kayıt yaptırıldığına dair belge veya Vergi Levhası fotokopisi, v) Noterlikçe tasdik edilmiş işyeri kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi, vi) Şirket ortaklarının birer resmi ve resimli nütus hüviyet suretleri. Oda bu belgelere dayanarak şirketin kaydını yapar ve hazırlanan ilan metni Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. 8. Bankadaki bloke sermaye çözülür. Bloke çözümü için bankaya verilecek belgeler şunlardır: i) Bakanlıkça onaylı, Ticaret Sicili Memurluğı! nca tescil edilmiş anasözleşme, ii) Anasözleşmenin Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanması için ödenen ücrete ait belge ; iii) Bakanlıkça düzenlenmiş AL-1 formu. İlgili banka başvuru üzerine sermaye üzerindeki blokeyi çözer ve belgeleri üç işgünü içerisinde iadeli taahhütlü olarak Bakanlığa gönderir. Ayrıca, şirketler anasözleşmesinin ilan edildiği 23

25 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile bakanlıkça düzenlenmiş AL-1 formunun ilanı takip eden 5 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak bir yazı ekinde Bakanlığa gönderirler. 5. Anonim Şirket Anonim şirket, bir unvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız varlıklarıyla sorumlu bulunan şirkettir (TTK Md. 269). Anonim şirketlerde ortakların sorumlulukları şirket alacaklarına karşı koydukları sermaye ile sınırlıdır. Kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilen Anonim Şirketlerin ana sözleşmelerinde şirket mevzuunun hudutları açıkça gösterilmelidir (TTK Md.271). Özel kanunlarda (Sermaye Piyasası Kanunu vb.) aksine hüküm olmadıkça Anonim Şirketlerde esas sermaye miktarı TL'ndan aşağı olamaz. Bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şarttır (TTK Md.277). Anonim şirketler tedrici veya ani şekilde kurulabilir. Ani kuruluş, şirket paylarının kurucular tarafından tamamen taahhüt edilmesiyle olur. Tedrici kuruluş ise, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt olunması ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur (TTK Md.276). a) Anonim Şirketlerde Kuruluş İşlemleri Ani Kuruluş İşlemleri 1. Şirket anasözleşmesi hazırlanarak kurucular 24

26 tarafından imzalanıp bu imzalar noterlikçe tasdik edilir. Ancak; - Kurucular arasında yabancı uyruklu şahıs veya 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'na tabi hakiki veya hükmi şahıs var ise; anasözleşmenin 6. maddesinde, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının; tarihi, numarası, yerli ve yabancı uyruklu ortakların hisse adedi, hisse tutarları ve yabancı uyruklu ortakla ın taahhütlerini ne şekilde karşılayacaklarının açıkça belirtilmesi, - Kurulacak şirkete ayın nevinden sermaye konulması halinde; anasözleşmenin 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 279/4 ve 303. maddelerine göre düzenlenmesi, - Kurulacak şirketin ortak sayısının 100 den fazla olması halinde; anasözleşmenin sayılı Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri gözönüne alınarak düzenlenmesi, zorunludur. 2. Sermayenin 1/4'ünün Sanayi ve Ticaret Hakanlığı adına Merkez Bankası'na veya diğer bir muteber bankaya yatırıldığını gösteren banka me ;tubu ve makbuzu alınır (Banka mektubu Sanayi * e Ticaret Bakanlığı'na hitaben yazılmalı ve 1/4 ser nayeyi yatıranların ad ve soyadları kısaltılmadan, taahhüt ettikleri ve yatırdıkları pay bedelleri açıkça gösterilmelidir. Bakanlığın talimatı olmad kça yatırılan paranın şirkete veya kuruculara ade edil- 25

27 meyeceği mektupta açıkça belirtilmelidir). 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır. Bakanlıktan izin alınması için bir dosya ekinde verilecek belgeler şunlardır: i) Kuruluşa izin verilmesine dair dilekçe, ii) Noter tasdikli 6 adet anasözleşme, iii) Sermayenin 1/4'ünün yatırıldığına dair banka mektubu ve makbuzu. Ancak; - Kurucular arasında hükmi şahıs var ise; yetkili organının iştirak kararının aslı veya tasdikli bir örneği, - Kurucular arasında dışarıda yerleşik yabancı uyruklu şahıs var ise; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının aslı veya tasdikli bir örneği ve döviz alım bordrosu, - Kurucular arasında Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklu şahıs var ise; dışarıdan döviz getirmelerine gerek bulunmadığına dair Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve oturma izin belgesinin aslı veya tasdikli bir örneği, - Kurucular arasında 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'na tabi hakiki veya hükmi şahıs var ise; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının ve teşvik belgesinin aslı veya tasdikli bir örneği ve döviz alım bordrosu. - Ayın nevinden sermaye konması veya şirketin mevcut bir işletmeyi devralması sözkonusu ise; ayni sermayenin değerinin ve işletmenin öz 26

28 varlığının tespitine dair, mahkemenin bilirkişi atama kararı ve bilirkişi raporunun mahkemece tasdikli bir sureti, - Ayni sermaye olarak gayrimenkul veya nakil vasıtası konulduğu takdirde; gayrimenkul üzerinde ipotek veya herhangi bir takyidatın, nakil vasıtası üzerinde ise, mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair Tapu Sicili veya Trafik Müdürlüğünden yazı, - Yabancı sermaye ile kurulacak şirket erde, yabancı ortakların taahhütlerini ayın olarak karşılanması isteniyor ise; ayni serma/enin tamamının ülkemize getirilip, tescilinin yapıldığına dair, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün yazısı, - Bir ticaret şirketinin nev'i anonim şirket nevine çevrilecek ise; dönüşüm yapar şirketin yetkili organ kararı, nev'i değiştiren şirketin öz varlığının tespitine dair, mahkemenin bil rkişi atama kararı ile mahkemece tasdikli bilirkişi raporu ve nev'i değişikliği yapan şirketin (koli aktif, komandit şirketin) ve ortaklarının vergi bor olarının bulunmadığına dair Vergi Dairesi'nden alacakları belgenin aslı veya tasdikli bir örneği, döı üşüm yapan şirkete ait Ticaret Sicili Gazeteler dilekçeye eklenmelidir. 4. Şirket Merkezinin bulunduğu Belediye Şube Müdürlüğü'nden işe başlama (Ticari Dumm Tasdiknamesi) Belgesi alınır. Bu belgeyi alabilmek için Belediye Şube Müdürlüğü'ne şu belgeler verilir. 27

29 i) Bakanlıktan tasdik edilmiş şirket anasözleşmesi, ii) Noterden tasdik edilmiş imza sirküleri, iii) Noterden tasdik edilmiş işyerinin kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi ile kurucuların ikametgah ve nüfus suretleri. iv) 2 adet dilekçe (dilekçenin birinde işyerinin alanın (m2) belirtilmelidir. 5. Şirketin kuruluşu mahkemeden onaylanmalıdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonraki 15 gün içinde ticaret merkezinin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakan Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak kuruluşun onaylanması gerekir (TTK Md.299). Bunun için mahkemeye şu belgeler verilir: i) Kurucu ortaklar tarafından imzalanmış, Anonim Şirketin kurulması ile ilgili koşulların yerine getirildiğine ait beyanname, ii) Bakanlıkça onaylanan 5 adet anasözleşme iii) Banka mektubunun tasdikli örneği, iv) Dilekçe. 6, Mahkemece tasdik edilen şirket merkezinin bulunduğu yer Ticaret Siciline müracaat edilerek tescil işlemi yaptırılır. Tescil için Ticaret Sicil'e verilecek belgeler şunlardır: i) Mahkeme kararının tasdikli örneği (3 adet), ii) Bakanlıkça onaylı anasözleşme (3 adet), iii) Banka mektubu, iv) Belediye Şube Müdürlüğü'nden alınan Ticari Durum Tasdiknamesi, v) Temsile yetkili kişilerin noterlikçe tasdikli imza sirküleri ve buna ait Yönetim Kurulu kararları, vi) Dilekçe. 28

30 Bu belgelere istinaden Ticaret Sicili Memuru tescile karar verir ve şirket tescil edilir. 7. Vergi Dairesi ne müracaat edilerek mükellefiyet tesis ettirilir. Bunun için vergi dairesine verilecek evraklar şunlardır; i) Ticaret Sicili'nden alınan sicil tasdiknamesi ii) Anasözleşme (1 adet) iii) İmza Sirküleri (1 adet) iv) Ortaklara ait noterlikçe onaylı nüfus hüvyet suretleri ve ikametgah senetleri v) Kira kontratı veya tapu senedi fotokopis vi) Dilekçe 8. Ticaret Odası'na kayıt ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan yaptırılır. Bunun için Oda'ya verilecek belgeler şunlardır: i) Odadan alınacak "Oda Kayıt Beyannamesi" doldurulur ve ortaklar tarafından imzalanır. ii) Ticaret Sicili'nden alınan bütün evraklar iii) İmza beyannamesi iv) Vergi Dairesi'ne kayıt yaptırıldığına dair belge veya vergi levhası fotokopisi v) Noterlikçe tasdik edilmiş işyeri kira kontratı veya tapu senedi fotokopisi vi) Şirket ortaklarının birer resmi ve resimli nüfus hüviyet suretleri Oda bu belgelere dayanarak şirketin kaydını yapar ve hazırlanan ilan metni Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. 9. Bloke para çözülür. Bloke paranın çözülmesi için bankaya verilecek belgeler şunlardır: i) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ve Ti- 29

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLER. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. (TTK 504)

LİMİTED ŞİRKETLER. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. (TTK 504) LİMİTED ŞİRKETLER Limited şirket iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI F-75/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No 1996-41 TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL ÖNSÖZ Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ: ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası LĠMĠTED ġġrket Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız.

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız. 1-Şirketinizi Ticaret Sicili'ne tescil edip aynı gün Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan için verdiğinizde, yine aynı gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir. 2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) KURULUŞ : MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

YENİ SÜREÇTE ANONİM ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE ANONİM ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE ANONİM ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri

Detaylı

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN)

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nden talep edilen belgelere ait harçlar ve oda ücretleri 2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) BELGE ADI HARÇ MİKTARI Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi (Tapu Müdürlüğü için Alınan

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kayseri Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 14408 KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : 21.01.1988 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek

Detaylı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ İŞLETME KAYDI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Vergi Levhası Fotokopisi 2. Esnaf Sanatkarlardan Kaydı Yoktur Belgesi 3.

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA Şirket nasıl kurulur: 1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor. 2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır.

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır. ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ TANIM Şirket : Kişilerin belirli ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek, emek ve varlıklarını belirledikleri ortak amacı gerçekleştirmek üzere bir sözleşme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) 01 GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

AIG SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM-1 KURULUŞ VE AMAÇ

AIG SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM-1 KURULUŞ VE AMAÇ AIG SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM-1 KURULUŞ VE AMAÇ Kuruluş: Madde 1:Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Ek-2 ÖRNEK KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Kapasite Raporu BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI STANDARTLARI 1. Kapasite Talep Formu ve Taahhütname 2. Arazi ve Bina Kiralık ise Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi,Kira

Detaylı