yayı daha güçlü kılacağını ve yerel yönetimlerin otoritelerinin sarsılacağını

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yayı daha güçlü kılacağını ve yerel yönetimlerin otoritelerinin sarsılacağını"

Transkript

1 URLA BELEDİYE BAŞKANI İLE YAPİLAN GÖRÜŞME "Herşey İnsan için" Sorunlar sorunu yaşayanlarca, yaşandığı yerde, yaşandığı zamanda çözümlenebilir....ve yaşam, mutlaka onu yaşayanlarca, yaşandığı yerde organize edilmelidir. Bu sözler İzmir'in şirin kıyı ilçelerinden olan urla Belediyesinin, hizmet binasının dışında sizleri karşılamaktadır. Bu bakış açısını içeride de yakalamak mümkün. urla Belediye Başkanı Sayın Bülent BARATALI'nın Odamız Yönetim Kurulunu kabul etmeleri ve edindikleri 1920'Ii yıllara ait 1/ 25000'lik haritaların bizlerce incelenmesini istemesi, Başkanın bilinçli bir duyarlılığıydı. Yapılan incelemede edinilen ilk izlenim; bu haritaların projeksiyon hesap tekniğinden uzak, kenar ve enlem, boylam bilgilerine sahip olmayan ve üzerinde Arapça yazılarının olduğu renkli haritalardı. 10 adet olan bu haritalar, bu yıllardaki İzmir'i görmemizi sağlıyordu. Şimdi mevcut yapılaşmanın ve değişimin boyutları karşılaştırmalı olarak ve daha net olarak görsel anlamda izlenebilir. Bu haritalara ilişkin; Odamız ile urla belediyesi arasında yakın bir gelecekte daha yakın bilgi alışverişinin oluşturulacağı muhakkaktır. Refahyol hükümetinin, işgal edilmiş hazine arazilerinin yer leşenlere satılacağını açıklaması, urla Belediye Başkanı Sayın Bülent BARATALI tarafından endişe ile karşılanmıştır. Görüşmelerimizin ağırlıklı yanını da bu konu oluş turmuştur. Sayın Başkanın belediye mücavir sahalaında gecekondulaşmaya (kaçak yapılaşmaya) müsaade etmediklerini ve yukarıda sahip çıkılan sözler gereği, sorunun kendi mahallelerinde yer edinemeyeceğini ve buna asla müsaade etmeyeceklerini bildirmişlerdir. Böylesine bir gelişmenin yağmayı, dolayısı ile maf- yayı daha güçlü kılacağını ve yerel yönetimlerin otoritelerinin sarsılacağını söyleyen BARTALI, olaya politik yatırımlar mantığı ile değil ülke çıkarları açısından bakmak gerekir, dedi. Bu konu ile ilgili haftasonu Cumhuriyet Gazetesinin haftanın konuğu köşesinde açıklamalarda bulunacağını belirten BARATALI, belediyelerinde oluşturmaya çalıştıkları Kent Bilgi Sistemi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. İki üniversite, urla ve Çeşme Belediyesinin ataklığında kurulan ünibel Şirketi aracılığı ile bu çalışmaların organize edilmeye çalışıldığını belirten Baratalı, yeni hizmet binalarına yakında geçeceklerini ve burada oluşturulacak bir birimle bu çalışmalara daha da hız verileceğini açıkladı. Belediyeye ait dosyanın irdelendiğini belirten Baratalı Kadastro Müdürlüğü ile de ortak çalışmaların başlatıldığını belirtti. 12 belediyenin katılımı ile oluş turulan Yarımadalar Belediyeler Bir liğinin de başkanlığını yürüten Ba ratalı'nm istediği, devletin kendilerin engellememesi, imar affı konusunda hassas davrandıklarını tekarlayan baratalı, biz daha ön celeri tahsis belgesi dahi vermedik. Masumiyetin altındaki yağma an layışının yaşama geçirilmesine her zaman karşı olduk. Gecekondular artık eski kondular değil. Bunların içinde çok katlı olanları da var. Kı sacası çıkarılan aflara karşıyız. Görüşmemizin sonunda oluşturulacak kent bilgi sistemi çalışmalarının coğrafi bilgilere ilişkin kısmında, Odanın görüşlerinin kendileri için önemli olacağını vurgulamıştır İzmir ÖZEL SEKTÖRÜMÜZDE DEV ADIM: İZMİR GRUP HARİTA A.Ş. Klasik ölçme ve haritacılığın yerini bilgisayar destekli ölçme ve çizime, çizgisel haritaların yerini grafik ve özniteliklerin birleştiği coğrafi-kent bilgi sistemlerine, teodolit ve nivoların yerini robot ölçü setleri ve uydu radyo alıcılarına, hava fotoğraflarının yerini uydu görüntülerine bırakmaya başladığı günümüzde mesleğimiz de hem ismini hem de işlevini değiştiriyor. Ancak bu değişim; bilim ve tek nolojiyi üretemeyen, teknoloji satın alan ülkemizde, ekonomik yönden güçlü olmayı gerektirmektedir. Son on yıldır yapılan büyük ihalelerde, özel sektörümüz salt ekonomik güçsüzlük olarak özetleyebileceğimiz; bazen alet parkının yetersiz kalması, bazen teminatın dahi yetersiz kalması gibi nedenlerle kendi meslek alanındaki işlerin başka mesleklere ait kurumlarca yapılmasına seyirci kalmıştır. Bu zorlukları aşabilen ancak bağlı bulundukları holdinglerin ekonomik gücünden destek alan bir-iki kurumumuz olmuştur. İzmir'de gerçekleşen yola çıkan 23 harita mühendisi, sahibi bulundukları 16 harita şirketi ve 3 bürosu ile mesleki ve maddi birikimlerini, teknik olanaklarını, bilgi ve deneyimlerini birleştirerek, yüzyılımızın teknolojisini sektörümüze kazandırmayı amaçladılar. Kurucular, İzmir özelinde gerçekleştirdikleri güçbirliği ile gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında resmi ya da özel her türlü yersel ve fotogrametrik çizgisel ve sayısal harita işleri yapmaya yeni ve güçlü bir kuruluşla: İzmir Grup Harita A.Ş. ile aday oluyorlar. Kuruluşu oluşturan firmaların bünyesinde; toplam 16 elektronik ölçü seti, 4 elektronik uzaklık ölçer, 16 teodolit, 20 takometre, 30 nivo, 36 bilgisayar, 4 AO plotter, 4 A3 plotter, 5 sayısallaştırcı, 4 arazi ve 25 binek oto bulunuyor. Bu firmalarda 70'in 41

2 GPS doktorası çalışması vardır. Ayrıca bizim yürütmekte olduğumuz projeler var.bunlardan ilki 1989 yi- lında başlayan Kuzey Anadolu Fay kuşağı üzerinde plaka hareketlerinin saptanmasına ilişkin olandır. Aynı amaca çok benzeyen ve marmara Bölgesini kapsayan yer kabuğu ha- roketlerini iz lemeye yö nelik lışmalarımız var. Bunun dı şında TEM otoyolu üze rinde Karasu Viyadüğü ile 2.5 km.'lik bir bataklık üze rinden geçen otoyol pro jesine ilişkin çalışmalarımı z olacak, bu çalışmada ilk kez kendi alı cılarımızı kul lanacağız. Deformasyon ölçmelerinde ilk kez bize ait olan alıcıları -.. Ve bu çalışmalar altışar ay arayla yenilenecek. Daha uygulamaya başlamadık. Önümüzdeki günlerde baş- layacağız. Bu proje iki yıl sürecek, üniversiteler böyle bir projeye kaynak bulamazlar. Kaynak için TÜ- BİTAK, DPT, KGM'nin kapılarını aşındırdık. Sadece güleryüz bulabildik. Bir mcklupld Almanya'dan \Vulk svagen Vakfı bize 70 bin mark gönderdi. ça uygulamaya yönelik projelerimiz oldu. İller bankası için Zonguldak Metropolitan alanında 160 noktalı bir ağ tasarlandı. Zonguldak'a giderek, 4 alıcı ile 9 gün ölçü yaptık. Önümüzde duran problemlere bakmak istiyorum. Öncelik olarak GPS standartlarının oluşturulması gerekiyor. Tüm meslektaşların aynı bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Bu yönetmelik bir disiplin ve yaptırım içermelidir. Meslek çevrelerince benimsenen bir yönetmelik olmalı. Ben bu yönetmeliği uygulamıyorum demeyecek bir yönetmelik olmalı. Şimdiki mühendislerin öğrenmeleri gereken ilk şeyin GPS olduğuna inanıyorum. GPS ölçme değerlendirme alanında uygulama yapılıp, uzmanlar yetiştirmeli. Ancak o zaman etkin ve doğru olarak kullanılabilir. kullanacağız. Çözümlenmesi gereken diğer sorun ise, Jeodezik amaçlara hizmet etmesi açısından sıfırına dereceden diyebileceğimiz ve birinci derece nirengi ağından daha önce geçecek olan ağın kurulması gerekiyor. Arkadaşlar, yakın geleceğimizi görmemiz lazım, ülkemizde sürekli kayıt ve yayın yapn GPS noktası olsa demek ki kullanıcısı olan herbirimiz, bir tek alıcı ile kadastro çalışması yapabilecek duruma geleceğiz,. O nokta ile alıcımızla ilişki kurup bazı ölçebilecek, koordinat ölçebilecek duruma gelmiş olacağız. Bu aletler çok pahalı aletlerdir. Ja ponlar piyasaya girip belli bir yolu alana kadar ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bugün dünyanın birçok ül kesinde de böyle yapıyorlar. Bu alet lerin sayısı arttıkça, hızdan ve doğ ruluktan yana kazancımız artmaktadır. Birlikte çalışıp, birlikte üretmeye kendimizi hazırlamalıyız. Bunlara sihirli kutular gibi bakmamamız lazım. Ölçümde sonucu etkileyecek yan faktörler olabilir, bunları dikkate almamız gerekiyor. Ayrıca ortak çalışmalarda; bir araya getirilen farklı marka aletlerde 43

3 "faz merkezleri" konusuna dikkat edilmeli ve uyumlu hale getirilmelidir. Sunuş: Prof. Dr. Tevfik Ayan Dr. Rahmi Nurhan Çelik İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Derleyen: Zafer Beydilli HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İzmir dünyanın en güzel köşelerinden biridir, üzün bir körfezin başındaki korunaklı konumu gelişmeye dönük bir liman kenti olmasını sağlamıştır. Buna doğal güzellikler, verimli topraklar ve kusursuz iklim koşulları da eklendiğinde, İzmir'in tarih öncesi çağlardan bu yana varlığını sürdürmesine şaşmamak gerekir. Sabahları başlayan ve akşama dek süren imbat, sıcaklığı hafifletir. İmbat esmeyince, sıcağa dayanmak daha güçtür. Yaz yağmuru enderdir. Bugün artık nerdeyse kentin ortasında kalan ve yoğun yapılaşma ile kaplanmış olan tepe Antik çağda PAGOS dağı olarak adlandırıldı. Bugünkü ismi ise; Kadifekale'dir. Burdaki olağanüstü manzara insanı büyüler. İki Kardeşler doruğu, gerisinde Karaburun Kütlesini saklarken günümüzde üzerine çöken bulutlarla yağacak yağmurun ilk müjdecisi olurlar. Körfezin bugünkü kızan kıyısı, 1886 yılına dek Gedizin getirdiği mil ile oluşmuş bir birikintidir. Daha sonra nehrin yatağı değiştirilerek bugünkü konuma getirilmiştir. Doğa Pagos Dağının düz tepesini sanki antik kentin akropolisi için özellikle biçimlendirilmiştir. Oysa, eski İzmir'in kurulduğu ilk yer burası değildir. Genelde ilk Yunan kolonistleri kuracakları yerleşme için iki tür çevreyi yeğlemişlerdir. Denize yakın orta yükseklikte bir tepe ya da ana karaya dar bir kıstak ile bağlanan, küçük bir yanmada, Smyrna her iki koşulda sağlanmış ilk Aiol kenti için ikinci seçenek ağır basmıştır. Smyrna'nın Aiol öncesi dönemi ile ilgili bir çok efsane vardır. ilk Yunan kentinin tarihine ilişkin bilgi fazla değildir. Herodotos, Kolophon'dan kovulan bir grup loniahnın Smyrna'ya sığındığını bildirir. Sığınmacılar bu konukseverliğin karşılığını yerli halk bir şenlik dolayısı ile kent dışına çıktığında, kenti ele geçirerek ödemişlerdir. Smyrna'nın tarihinde İskender'in önemli bir yeri vardır. Buraya gelen ve kısa bir süre için pagos dağında avlanmaya çıkan İskender, burada gördüğü rüyada bir kent kurup eski yerleşmedeki halkı da taşımaya karar verir. Roma gibi Smyrnn'inda bir günde inşaa edilmeyeceği ama, Bayraklı'daki yerleşmelere İskender zamanında son verildiği kazılardan görülmektedir Smyma Güzelliği ile ayrı bir ün kazanır. Strabon, Smyra'nın tüm kentlerden güzel olduğunu dile getirmiş, başka yazarlar da bu düşünceye katılmışlardır. Çağımız yazarları da İzmir ve çevresinin güzelliğine değinmeden geçemezler. Ama Strabon'un ifade ettiği kavram farklıdır. O doğa değil insan eliyle yaratılanları kastetmektedir. Ne yazık ki, eskiçağda kenti bezeyen sayısız güzel yapıdan pek azı kalmıştır günümüze. Sokakların taş döşendiğini - Hellenistik kentler için ender bir özellik- vurgulayan Stragon, mimarların ağaç yetiştirmeyi gözardı etmeleri nedeniyle yağmurlu havalarda sokakların çamurla dolduğundan söz eder. Modern kentinde benzer sorunları vardır. Yaz günlerinde bir akşamüstü Alsancak'taki "Kordon Boyu"nda gezintiye çıkan herkesin kokudan anlayacağı gibi kanalizasyon körfeze verilmiştir ve imbat akıntının açık denize ulaşmasını engellemektedir. Meles'in tanımlaması üzerine çok tartışılmıştır. Bayraklı ile Pagos dağı arasındaki ırmakların sayısı altıdan az değidir ancak bunlardan üçü Meles'ie ilgili ihtimallerede göz önüne alınabilir. Meles'i besleyen pınarların başında bir mağara yer alır; işte Homeros'un destanlarını burada yazdığı söylenir. Meles'in kaynağındaki "Ma- ğara ise günümüze hiçbir kalıntı bırakmayan yapay bir öğe idi kuşkusuz. Homeros ile Smyma arasındaki ilişki o kadarla kalmaz. Destan kahramanlarının içeceği, Pramnos şarabı, bir anlatıma göre burada üretilmiştir. Bayraklı kazısı tarihsel açıdan önemli sonuçlar doğurmuştur. Tepekule'nin eski Aiol yerleşmesi olduğuna kuşku yoktur. Kalıntılar Smyrna'nın ilkin bir Aiol, sonra ion yerleşmesi olduğu yolunda bilgi veren yazılı kaynaklan onaylamakta, ayrıca kentin Lydia kralı Alyattes tarafından yakıldığı tarihi de yaklaşık biçimde doğrulamaktadır. Kuzeyde yer alan kalıntılar içinde en önemli olanı kuşkusuz Tantalos'un Mezarıdır. Perslere ait bir vali veya yüksek rütbeli bir memurun mezarıdır varsayımı üzerinde durulmaktadır. Pagos dağjndaki Yeni Smyrna es kisinden çok' farklı bir kenttir. Ne ki, antikçağdan bu yana süreklilik gös teren yerleşmelerde sıklıkla izlendiği gibi yeni Smyrna'da da Hellenistik ve Roma dönemlerinden günümüze ar takalanlar pek azdır. Kentin son yir mili yıllardaki dev gelişimi, gö rülebilenlerin bir çoğunda örtüşmüştür. Tiyatro biraz daha fazla iz bırakmıştır. Basmane istasyonundan yukarıya doğru büyük yangından (1922) kurtulabilen eski evler arasındaki dar sokaklardan yürüyüp, yamacın yaklaşık üçte ikisini kat edince, geniş bir çukura varılır. Tepeye yönelen evlerle ayrılan sokak'ın ulaştığı çukur, son zamanlarda yapılan evlerle dolmuştur, fakat tiyatroya ait bazı kalıntılar hala görülebilmektedir. Eğer buranın kazısı gerçekleştirilebilseydi hiç kuşku yok ki, Yeni Smyma kalıntılarına göz alıcı bir yapıt eklenecekti. Şimdi namazgah adı verilen, Roma dönemi kentinin Agorası, Kadifekale'den bakıldığında kentin içinde belirgin bir öğe olarak göze çarpar. Dikdörtgen biçimindeki orta alan, sütunlu galerilerle çevrilmiştir. Sütunların çoğu bugün ayaktadır. Kuzey kenarında büyük bir basilika -ticari işlerle işlemlerin yürütüldüğü yapı- yer 44

4 alır. Basilika'nın üstünde ise tonozlar yer alır. Kentin 10 km. batısında, çeşme yolunun güneyinde Agamemnon Hamamları vardır. Kullanılan ad antik çağa aittir. Bugün suyun kaynadığı yerde halkın büyük rağbet gösterdiği kaplıca tesisleri vardır. Antik tesisler hiçbir kalıntı bırakmamıştır. Kaynağın çevresindeki köhne kalıntıların antik çağ ile ilgisi yoktur. İzmir çevresi, bazıları çok eskilere giden ve birinci derecede önem taşıyan, küçük yerleşmeler ve bağımsız anıtlar açısından olağanüstü zenginlikler gösterir. Bu zenginlikleri gelecek sayılarda paylaşmak ümidiyle... Derleyen Zafer Beydilli Kaynak: George E. Bean,Eski Çağda Ege bölgesi YÖNETİM KURULUMUZ SÖKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ Şube Genel Kurulumuzdaki genel eğilim gereği, temsilciliklerin mahallinde ziyaretine Söke ilçe temsilciliği ile başladık. Sorunların yeinde incelenmesi ve meslektaşlarla oda arasındaki diyalogun daha sağlıklı kurulması açısından, bu tür oluşumların önemli olduğunun bilincindeyiz. Katılımın yüksek olduğu toplantıda, genel bilgilendirmenin ardından, meslektaşlarımızdan tek tek sorunları, önerileri ve beklentileri dinledik. Sorunlar yöresel ve ulusal boyutta olmak üzere oluşmaktadır. Konuşulan konular; liste bildirimi, birim fiyat uygulaması, fatura denetimi, mesleğin saygınlığının arttırılması, sosyal etkinliklere daha çok önem verilmesi, fiyat kırımlarının önlenmesi, grafik haritalarda birim fiyatın yükseltilmesi, iş alanlarımızın genişletilmesi, mesleğin tanıtımının yapılacağı programların yapılması, soyal ve ekonomik dayanışmayı sağlayacak bir birlikteliğin oluşturulması vs. konulan üzerinde konuşuldu. Temsilciliğe sadece bir denetim görevlisi gözü ile bakılmamasını, gerçek anlamda bir meslek temsilcisi kimliğinin oluşturulması gerektiği vurgulanarak, bu doğrultuda bir takım oluşumlara öncelik verilmesine karar verildi. Mesleki temsilde ve etkinlikte oda genel merkezinin her türlü yardımın yanında olduğu vurgulanarak, önemli olanın böylesine bir süreci başlatmak olduğu vurgulandı. "YASADIŞI YAPILAŞMA" PANELİ PROGRAMI Tarih: 20 Eylül 1996 Cuma Yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis salonu 1. Oturum: (14:30-16:40) Yönetici: Prof. Dr. Ruşen Keleş 14:40-14:50 Dr. Burhan Özfatura (İzmir Şüyükşehir Belediye Başkanı) 14:50-15:00 Mimar Tülay Yesügey (İBŞ İmar İşleri Daire Başkanı) 15:00-15:10 Mimar Gayyur Haydaroğlu (Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı) 15:10-15:20 Yük. Şeh. Planl. Tuncay Karaçorlu (Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı) 15:20-15:30 Harita Yük. Müh. Muhittin Selvitopu (Harita ve Kadastro Müh. Od. İzm. Şube temsilcisi) 15:30-15:40 Betül Uyar (Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı) 15:40-15:50 Av. Noyan Özkan (İzmir barosu Temsilcisi) 15:50-16:00 Y. Elk. Müh. Musa Öztufan (Elekt. Müh. Odası İzmir Şube Başkanı) 16:00-16:10 Alaattin Aksak (Asarlık belediye Başkanı) 16:10-16:20 İnş. Müh. Mehmet Karcı (İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı) 16:20-16:30 İsmail Yılmaz (RP İzmir Milletvekili 16:30-16:4 Yavuz Yokaş (Bor-Koop Başkanı) 45

5 Y. Doç. Dr. Ali ERDİ Çok çeşitli faktörlerin etkisi ve tercihi ile insanlar toplum halinde yaşamayı benimsemişler ve ona her zaman büyük istek ve yönelme ihtiyacı duymuşlardır. İnsanlığın tercihi ve buna dayalı olarak toplumsal yaşam, çeşitli mesleklerin ve kuralların oluşumuna sebep olmuş kişi ve meslek davranışlarında uyulması ve tercih edilmesi gereken normlar belirlemiştir. Toplumun çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir zaman aralığında ve çok büyük tecrübelerin sonucunda ortaya çıkan mesleki disiplinler (topluluklar) kendi varoluş sebeplerine uygun olarak ve varlıklarını onurlu bir şekilde sürdürebilmek için, kendi mesleki davranış normlarını belirleyip ona uygun davranışlarını sürdüregelmişlerdir. Bu davranış normlarının tutarlılığı ve meslek elemanlarının bu normlara uygun davranış göstermeleri, mesleki disiplinler arasındaki farklılıkları ve toplum içindeki saygınlıklarını belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir. Bir başka ifade ile mesleki davranış normlarının kendi içerisindeki tutarlılığı ile meslek elemanlarının bu kurallara uymada gös- 46 terdikleri hassasiyet, mesleğin toplum içerisindeki saygınlığı ve kabulü ile doğru orantılıdır. Mesleklerin ve onun elemanlarının her zaman toplum nezdinde hakettikleri yerde olduklarını söylemek mümkündür. Zira toplumsal sağduyu onları olması gereken yere büyük deneyim ve gözlemler sonucu resmetmiştir ve bu tarihin şaşmaz terazisi gibi kutsal ve anlamlı bir tariftir. Hiçbir davranış veya meslek kendisini şaşmaz toplum terazisini uzun süre aldatacak olması gerekenden farklı bir konuma veya değere oturtamaz. Bunun tersi de doğrudur. Bir meslek hak ettiği toplumsal yargı ve değerden uzun süre aşağıda tutulamaz. Bu düşüncelerden hareketle, mesleklerin toplumsal değerdeki yerini belirleyen en önemli faktör, o meslek elemanlarının meslek ve insanlık ilkelerine uygun veya uygun olmayan davranışlarıdır. Meslek elemanlarının ideal anlamda tariflenmiş mesleki mesleki ilkelere (normlara) uygun davranışları, kendilerine ve bir rol üstlendikleri topluma çağdaş, mutlu, başarılı ve kendi iç barışını sağlamış yaşamayı mümkün kılacaktır. Aksinde ise tariflenmiş rollerin ve ilkelerin yok olmasına sebep olunacak, toplumsal düzenden ve onurlu bir yaşamdan söz edilemeyecektir. Yukarıdaki görüşlerden ha-,reketle bir meslek elmanında iki tür sorumluluktan bahsetmek mümkündür. Bunlar, çoğu zaman mensubu olmakla öğünülen ve onun sunduğu imkanlar ile iyi bir yaşam sürülen meslek, diğeri ise içerisinde yaşanılan toplum. Mensubu olup yaşam hakkı elde edilen bu iki oluşumun koyduğu ilke ve normlara uygun hareket etme her şeyden önce bir insanlık ödevidir, olması gereken normlara uygun hareket etmeme ise mensubu olunan mesleki veya toplumsal kurumlarca dışlanma, yok sayılma sonucunu doğuracaktır. Meslek elemanı, olması gereken mesleki veya toplumsal ilke veya normlara uygun hareket etmediği veya bu yolda çaba göstermediği takdirde, yukarıdaki iki şıktan birini veya her ikisini kabul ettiği anlamı çıkarılabilecektir. Meslekler veya toplumlar ilkelerle hayat bulur. Bu ilkeler hem insanidir, hem de evrenseldir. Meslek mensuplarının ilkele uymada gösterdikleri hassasiyet, mesleğin kişiliğini ve evrenselliğini güçlendirecektir. Zıddı davranış ise mesleği küçültecektir. Bilindiği gibi, bu ilkeleri yaşatmak ve mesleği toplum içerisinde hak ettiği yere getirerek bulunulan noktadan daha yukarılara taşımak amacı ile oluşmuş meslek odalarının önemli görevlerinden biri de elemanların ilkelere uygun meslek yaşamını sürdürmelerini izlemek ve sağlamaktır. Bu noktada ilkelere aykırı davranışlarda meslek odalarının da rolünün ve sorumluluğunun bulunduğunu söylemek haksızlık olmasa gerekir. Zira odalar, ilkeleri yaşatmak ve yeni ilkelerle meslekleri yeni ufuklara taşımada rol sahibi kurumlardır. Yukarıdaki satırlardan sonra böyle bir yazı neden kaleme alındı? gibi bir sorunun akla gelebileceği düşünülmektedir. Meslek yaşamını ilkelere uygun olarak sürdürmüş birçok meslektaşımın yazıyı garip bulacağı endişesini de taşımaktayım. Çok sayıda meslektaşımın ve şahsımın büyük bir üzüntü ile izlediği bazı davranışlar, bu yazının ele alınmasında büyük rol sahibi olmuştur. Özellikle, özel sektör ve buna bağlı diğer meslek faaliyetlerinde gözlenen olumsuz ve ilkesiz davranışlar, mesleğin geleceğini, kişiliğini, onurunu, saygınlığını ve toplumun mesleğe bakış açısını olumsuz bir şe-

6 kilde etkileyecek duruma gelmiştir. Öyle ki ileride giderilmesi güç olacak tahribatlar maalesef kendi meslek elemanlarımızca yapılmaktadır, bu ilkesizlik ve mesleğe saygısız davranışlar, bir diğer etkileşimli olunan birimlerin, mesleği daha fazla küçültücü ve aşağılayıcı kararlar almalarına zemin hazırlamaktadır. Meslek elemanlarının ilke ve mesleğe saygı kaygılarından uzak ihale indirimleri yapmaları, kamu kurumlarının bu zaaftan istifade ile geçmiş yılların birim fiatları ile ihale açmaları, bir bütün olduğu takdirde anlamlı ve meslek işi yapıldığı söylenebilecek iken mesleği sadece poligon çukuru kazmaya ve bunu ihaleye kadar götüren anlayış, yine yardımcı elemana hak ettiği emeğin değerini tam ve zamanında ödemeden faaliyetlerini sürdürme çabalan, bütün bunların bir sonucu olarak ekonomik, teçhizat ve kurumlaşma olarak büyüyemeyip güdük kalan bir sektör, diğer mesleklerce çaresizliği izlenen meslek elemanları olma durumuna gelinmesi ve diğerleri ilkesizlik ve olumsuzluklara örnek olarak verilebilir. Bir çoğunluğun, bir mesleğin parçası olmak kişinin seçimiyle, özgür iradesi ile ancak mümkündür. Bir meslek elemanı olarak görülme, kabul edilme ise diğer meslek elemanları ile birlikteliğin ve onların kabulü ile mümkündür, eğer meslek benimsenmemişse ve ilkeleri ile yaşanmaz ise, onun bir parçası olduğunun söylenmesi güçtür. Söylense de o onurun yaşanması ve birlikte olma zevki gerçek anlamda yaşanamayacaktır? Meslek ilkelerinin yaşatılması konusunda meslek kuruluşları gereğini yapmadıkları takdirde varılan sonuç da en az ilkesizler kadar sorumluluk sahibi olacakları muhakkaktır. Bu ilkesizlerle mücadele aslında varoluş nedenleridir. Bir meslek elemanı olmak demek; -Ciddi bir sorumluluk ve mesleğe gölge getirme kaygılarının yaşanması demktir, -Meslek onurunun her zaman duyulması ve yaşatılması demektir, -Bir meslek grubunun mensubu olunduğunun her zaman gururla ifadesi ve bu duygu ile yaşanması demektir, -Bazı ilkesiz davranışlarla mesleğin yara almasından endişe duymak ve ilkesizlere karşı mücadele etmek demektir,- Mesleğin onur ve kişlik bayrağını yeni nesillere olabildiğince yukarılarda teslim etme çabası demektir, -Yeni nesillere kişilikli davranışlarla örnek olmak demektir. Yukarıda "Toplumda mesleğin yerini belirleyen en önemli faktör, mesleklerin ilkeleri ve mslek elemanlarının bu ilkelere saip çıkmalarıdır" demiştik. Hiç bir meslek, toplumda hak ettiği yerde bulunmamasının sebebini başka yerde aramamalıdır. Zira mesleği bulunulan noktaya ve arzu edilen noktaya getiren veya getirecek olan, o mesleğin kendi elemanlarının davranış ve tercihleridir. Son sözler olarak meslek onurunun ve kişiliğinin yaşatılmasında fert fert meslek elemanları ile meslek odaları birinci derecede sorumludur. Mesleği toplum nezdinde hak etmediği onursuz ve küçük düşürücü noktaya çekmek isteyenlere gereken cevabı verecek olan da yine bunlardır. Meslek elemanlarının onursuz ve kişiliksiz davranışlarına dur demek, hem mesleki bir görev hem de insani ve vicdani bir görevdir. Haydi mesleğimizin kişilik, onur ve fazilet bayrağını yükseltmeye ve bunlara zarar vereceklerle mücadeleye. Arş. Grv. S. Savaş Durduran Trafik, yayaların, hayvanların, kara, demiryolları ve hava vasıtalarının hareketli ya da gidiş gelişi olarak tanımlanabilir. Türkiye'de trafik denince kara trafiği akla gelir. Motorlu araç sayısının ve nüfusun giderek artması, otomotiv sanayindeki gelişmeler her geçen yıl trafik kazalarının artmasına neden olmaktadır, aslında, trafik kazaları birçok sebeplerden meydana gelmektedir. Birçok ülkede yapılan araştırma ve çalışmaların sonunda yapılan gruplandırmada şu ana ana başlıklar tesbit edilmiştir. 1. İnsan Hatası Trafik kazlarının meydana gelmesinde en önemli etken insan hatalarıdır. Çünkü aracı o kullanır, araca o biner ve aracın karşısında yola inen yaya odur. Birçok araştırmalar sonunda trafik kazalarının oluşmasında en büyük pay ister sürücü, ister yaya olsun insan en büyük etkindir. Bu pay % 95'tir ve bunun yaklaşık % 70 sürücüsünün ve % 25'i yolcu ve yayalarındır. 2. Deneyim Araç kullanmadaki km. adedi ve değişik şartlarla karşılaşma fazlalığı kişilere deneyim kazandırmakta ve tehlikeli durumlarda neler yapılacağını bilmek ve refleks sahibi olmak imkanını yaratmaktadır. Acemi sürücülerin neden olduğu kaza adedi fazladır ve acemilerin bu sebeple daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 3. Yaş Kazaya sebebiyet veren sürücülerin çoğunluğu genelde 25 yaşına kadar gençler ve 60 yaşın üstündeki yaşlılar teşkil etmektedir. Gençlerdeki deneyimsizlik ve cesaret ve ataklık, yaşlılardaki refleks zayıflamaları ve çabuk yorulma başlıca faktörlerdir. 4. Cinsiyet Yapılan istatistikler kadın sürücülerin daha dikkatli ve daha ihtiyatlı olduklarını göstermektedir. Oransal 47

7 olarak da kadınların neden olduğu trafik kazaları, erkeklerin neden olduğu trafik kazalarından daha azdır. Ancak orta yaştaki kadın sürücülerin trafik kurallarını hafife aldıkları izlenmiştir. 5. Boy ve kilo Yapılan çalışmalarda çok kısa boyluların ve çok uzun boyluların kaza yapmaya müsait olduklarını göstermektedir. Araçların belli standartlarda ve ölçülerde üretilmesi bunun başlıca sebebi olmaktadır. Bazı ülkelerde boyca kısa olanlara sürücü belgesi verilmemekte veya kullanacağ ı araç tipi belirlenmektedir. 6. Psikolojik Faktörler Kişilerin ev ve iş yaşamının, maddi durumlarının olumsuzlukları ve psikolojik olarak rahat bulunmadıkları zamanlarda araç kullanmak kaza ihtimalini artırmaktadır. 7. Eğitim Trafik eğitimi bütün ülkelerin başlıca sorunu olmaya devam etmektedir. Bazı ülkelerdeki bu eğitim ana okullarında verilmeye başlanılmaktadır. 8. Trafik Kurallarına uymak Deneyimi, yaşı, cinsiyeti, fizik ya pısı, psikolojik yapısı, eğitimi ne olur sa olsun sürücünün ve yayanın trafik kurallarına uyması kaza ihtimalini çok büyük oranda azaltmaktadır. Trafiğin zararlarından biri de GÜ- RÜLTÜ kirliliğidir sessiz bir ortamda, şiddetle çalan klakson sesinin yarattığı gürültüyü düşünelim. Bir anda hiç farkı na varmadan vücudumuzdaki stres ortaya çıkar. Böylece trafiğin sebep olduğu gürültünün insanda meydana getirdiği etki. gözükmektedir. Böyle basit bir olay, sağlık açısından vücudun dengesini değiştirmektedir. Biliyoruz ki, ses şiddetinin ölçü birimi desibel'dir (db7 İnsanın dayanabileceği ses şiddeti ise 0-80 db arasıdır. Bunun üzeindeki sesler insan kulağında fiziksel zarar meydana getirir. Bazı trafik taşıtlarının çıkarmış olduğu seslerin şidetleri aşağıdadır. Kalkış yapan Jet uçağı: 160 db m. yükseklikten uçan jet : 120 db km/saat hız yapan araba : db km/saat hız yapan araba : db km/saat hız yapan araba : db 140 km/saat hız yapan araba : db Yolun eğiminin artması da gürültüyü 2-7 db arasında artırmaktadır. Türkiye'de trafik denince taşıtların çıkarmış olduğu gürültüler diğer bir deyimle gürültü kirliliği akla gelmektedir. Bunu da taşıtlardan çıkan klakson sesleri meydana getirmektedir. Klakson gürültüleri taşıtların yol açtığı bir sesmiş gibi görünse de insan parmağının ucuna bağlı bir sestir. İnsanlar kızınca, sinirlenince, coşkulanınca, sevinince, kardeşi evlenince, takım maçı kazanınca oğlu sünnet olunca, karşı cinsten birini görünce, başka biri hata yapınca, o gün işleri iyi gitmeyince hep klakson çalarlar. Bunların hepsi, insanların her duygu ve isteğinin arabanın klaksonunda yaşamak istemesidir. Burada trafik ve gürültünün toplum yaşamındaki zararları gözükmektedir. Böylece trafiğe çıkan insanların kurallara uymaları yanında birbirlerinin, sokaktaki insanların ve evinde oturan insanların kulaklarına daha saygılı olmayı öğrenmeleri gerekmektedir.çevre ve insanlara olumsuz etkisi en fazla olan gürültüye karşı önlemler alınabilir. Bunun başında GÜRÜLTÜ HARİTALARI oluşturmak gelmektedir. Trafiğin çok yoğun olduğu bölgeler gürültü haritalarına işlenerek gürültünün en az ve en çok olduğu bölgeler belirlenir. Örnek olarak Ankara Belediyesinin oluşturmuş olduğu gürültü haritaları verilebilir. Ankara'nın en kalabalık ve trafiğin yoğun bölgelerinde yapılan ölçümlerden hareketle şehrin bir bölümünün Gürültü haritası yapılmıştır. Ölçümlerden db hafif dereceden db orta dereceli 90 db üzeri şiddetli derecede etkili olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma sonunda Hoşdere caddesinin en yüksek sesli yer olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni olarak belediye otobüsü, kamyonlar otomobillerin bir arada bulunması gösterilmiştir. Sadece belediye otobüsü ve otomobillerin bulunduğu yollarda gürültü oranlarının çok az olduğu anlaşılmıştır. Çevre Bakanlığı belediyelere en kısa zamanda Gürültü Haritaları çıkarılması konusunda bir genelge göndermiş olması gürültü haritalarını gündeme getirmiştir. Belediyelerce oluşturulacak Gürültü Haritalarının aslında bir çok yararları vardır. Bunları kirlilik boyutlarının anlaşılmasında, bölgesel kirliliğin belirlenerek alınacak önlemlerin tesbitinde ve konu ile ilgili hazırlanacak fizibilite raporlarının gürültü durumlarının bilinmesinde ve son olarak özel amaçlar için oluşturulacak haritalara altlık olmak üzere sıralayabiliriz. Çevre ve insan üzerinde etkisi olan trafik faktörünün özellikle gürültü ile ilgili olan kısmında aşağıdaki önlemleri almak suretiyle olumsuz etkiler en aza indirilebilir. '' 1. Gürültü ile ilgili yasal önlemler alınmalıdır. 2. Trafik cezası sadece hız aşan lara değil, gürültü limitini aşanlara da verilmelidir. 3. Belediyelerce gürültü haritaları oluşturulmalıdır. 4. Gereksiz yere klakson çalma ya sağı getirilmelidir. 5. İçkili araba kullanılmamalıdır. 6. Herkes hakkına rıza gös termelidir. 7. Aşırı süratten kaçınılmalıdır. 8. Yasaklara uyulmalıdır. 9. Trafik eğitimine çocuk yaşta başlanmalıdır. Trafik ve gürültü karmaşası bu tür önlemler sayesinde en aza indirilecek, çevreye ve insanlara zararları yok edilecektir. Trafik kazalarının ve Gürültü haritaları oluşturularak çevreye olan zararların en az olduğu sağlıklı, çağdaş bir toplum olma dileğiyle... Kaynaklar 1. Trafik Kaz. Önl. Dem. Büi, 1993 Sayı.238, İstanbul 2. Bilim ve Teknik Dergisi, TÜ BİTAK, Sayı: 37, cilt: 28, sayfa : 72, 1995, İstanbul

8 BAS!N BİLDİRİSİ Konu: İmar affs Son günlerde kamuoyuna yansıyan, hükümetin kaynak ara y ışın ti alet edilmek istenen "İmar allı" aslında hepimizin bildiği gibi ülkeye hiçbir yarar getirmeyecek, çarpık yapılaşmaya teşvik edeceği gibi; gelecek nesillere dağ gibi yığılmış soıunları da taşıyacaktır. Bugüne kadar yerleşim alan larının idam fermanı olarak 1 I İane af çıkarılmış şehirleşme ve sosyal dengeler açısından lam bir çarpıklık meydana gelmiştir. Kentlere bir bakıp sonucunu düşünelim. Büyük kentleri kuşatan ormanlar yine yanacak, öbek öbek hazine arazileri arsaya dönüşecek çirkin ve çarpık yapılar ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda dar cj«--1 i11 i arazi mafyasının kurbanları olan vatandaş: polis ve /abıla ile karşı karşıya gelecektir. Yine basında ve televizyonda üzücü olaylar kamuoyunu meşgül'edecektir. Ülkemizde "İmar affı"ndan sözetmek arazi mafyasını harekete geçirmek demektir. Büyük kentlerde belediye başkanlarımızın feryatlarını şimdiden duymaya başladık. Gecekondularla mücadele eden belediye başkanlarımızın yüz ifadelerini görür gibiyiz. Bir de ülkemizde yasalara saygılı olan, şehirleşmeye uygun plan ve proje ile inşaatlarını yapan, yaptıran dürüst vatandaşların durumu ne olacak, onlara haksızlık yapmaya kimin ne hakkı var. "İmar affı"nı düşünen ilgililerin sağduyusuna sesleniyoruz. İyi düşünsünler, iyi karar versinler. Gelecek nesillere altından çıkılamayacak sorunlar bırakmasınlar! Hüseyin SAĞLAM Trabzon Şube Başkanı ::), :! > 49

9 Yazan: The. Deyrolle Çeviri: Reşat Ekrem Koçu Derleyen: Hüseyin Karaosmanoğlu reder. ünlü tarihçi Reşat Ekrem KOÇU da orjinali Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde olabileceği sanılan bu dergiden ilginç bulduğu bölümleri dilmize çevirir. The. Deyrolle'nin bundan tam fevkalade güzel. Yalçın kayalar arasında muhteşem ormanlar Değirmendere bu kayalıklardaki boğazlarda şelaleden şelaleye yuvarlanıyor. İrtifaa ve hemen daimi gibi olan sisli, puslu havaya rağmen, köy Tarih akı şında se yahatnamelerin büyük önemi vardır. Başta ünlü seyyah Ev liya Çelebi olmak üzere bir çok seyyahımız diyarlar do laşmış, gitmiş görmüş, gördükleriyle geç mişe kapı ara layıp, zamana ışık tutmuşlar. Ayrıca çok es kilerden beri ya bancılar da ül kemize gelmiş, onlar da gezmiş görmüş ve incelemişler. Dö nüşlerinde gördüklerini ak ka ğıtlara dökmüşler. Ama ne yazık ki bunlardan pek azı di limize çevrilerek bize kadar ge lebilmiştir. İşte bunlardan biri; Fransa hükümeti tarafından Türkiye'nin doğu vilayetlerinde bir teknik seyahate memur edildiği anlaşılan Theophile Deyrolle adında bir haturalisttir. Bu doğa bilimcisi 1869 yılında Trabzon vilayetinden başlayarak doğu vilayetlerimizi dolaşır. Seyahat notlarını kendi kaleminden çkan seyahat mecmuasında "Voyage dans Le Lazistan et Anneni" başlığı altında neş yıl önce kaleme aldığı rahmetli Reşat Ekrem KOÇÜ'nun dilimize çevirdiği o zamanın Hamsiköyü ve civarı işte böyle anlatılmaktadır. Hamsiköy 1869 temmuzunun sonunda, Trabzondaki Fransız konsolosu Mösyö Derche', Trabzon'dan 11 saat uzakta Hamsiköy'de kurdurttuğu çadırlara beni de davet etti. Hamsiköy, Yerköprü hanlarının biraz ötesinde, Zigana dağının şimal yamacında dört bin kadem irtifaında. Civarda Erzurum yolu inşaatına nezaret eden Türk zabitleri vardı. Hamsiköy civarının tabii manzarası civarında hububat, bilhassa mısır ekiliyor. Bütün bu civar dağlarında maden suyu kaynakları var; memleket halkının bunlardan haberi yok. Mayıs ayında her taraf çiçeklerle bezenmiş. Hamsiköyde Ağustosun 15'ine kadar kaldım. Civardan hayli nebat ve böcek çeşitleri topladım... Şimdi Hamsiköy Tarihi Trabzon-İranyolu Hamsiköy'den sert kıvrımlar çi : zerek yükselir sonra da Zigana doruklarından aşıp gider. Tarih boyu at, merkep, deve katarı ile başta ipekliler olmak üzere paha biçilmez yükler bu yoldan

10 Tarihi Trabzon-İranyolu Hamsiköy'den sert kıvrımlar çizerek yükselir sonra da Zigana doruklarından aşıp gider. Tarih boyu at, merkep, deve katarı ile başta ipekliler olmak üzere paha biçilmez yükler bu yoldan taşınmıştır. Şimdi rastlanılan yol artıkları, konaklama yerleri, mevkii isimleri daha da belirgini han kalıntıları o dönemden kalma önemli izlerdendir. Yeşil çuha üzerine saçılmış inci tanelerini andıran tipik Hamsiköy evlerinin günümüze kadar ulaşanları da vardır. The. Deyrolle'nin bundan tam 127 yıl evvel tanımladığı Hamsiköy 1 ün havasında, taşında, toprağında önemli değişmeler yok. Yine alçalıp yükselen tepelerde yeşille gök mavi iç içedir. Yine yeşilin her tonu çiçeğin binbîr türü böceğin yüzlercesi burada bulunmaktadır. Böylesine renkli ve zengin bitki örtülü yöreyi, canlı müze ya da tabiat (Arboretum) müzesi olarak adlandırıp yazarın tarifine eklemek gerekir. Şimdi bu harika yerin ormanları gelişi güzel kesimle tahrip edilmiş orman sahaları daraltılmıştır. Az da olsa çevre kirliliği buraları da gelip bulmuştur. Tarım alanlarında ekim azalarak verim düşmüştür. Fenni gübre kullanımı ürünlerin damak tadının bozulmasına sebep olmuştur. Yazarın sözünü ettiği zaptiye nezaretindeki yol genişleme ça lışmaları bir süre sonra Hamsiköy'de tamamlanmıştır. Bun dan sonra kervandaki hayvanlar genişletilmiş yol lardan daha rahat akıp gitmişti. Tarihi kervan katarı yıllar boyu Hamsiköy'den böyle gelip böyle giderken bir başka yerde bilim adamları bu görevi ma kinelere yaptırmak için düşünce üretiyor, uğraşlar veriyordu. Bir zaman sonra tasarımlar gerçek oldu. Teknolojinin baş dön dürücü icraatlarından olan mo torlu araçlar taşımacılık alanına girdi. Böylece son kervan katarı Hamsiköy'ün yokuşlu yol larından ağır ağır gelip ge çerken arkasından ilk motorlu araçlar aynı yolları hızlı hızlı çı karak doruklarından aşıp gitti. Hamsiköy bir dönem motorlu araçların uğrak yeri oldu. Yola da transit yolu adı verildi. Yolcu ve sürücüler Hamsiköy'de mola verip sütlaç yedi. Yerli inek sütlerinden pişirilen sütlaçlaın ünü dışa bile yayıldı. Sırf sütlaç yemek için gelip gidenler oldu. Devletçe Hamsiköye süt inekleri getirtildi. Sütler bollaştı, ama bir türlü eski tat ve kıvam tutturulamadı. Tarihi zigana yolu için uzun zaman güzergahlar arandı. Dağa tünel açıldı. Yol tamamen Hamsiköy'ün dışına kaydırıldı. Böylece Hamsiköy araç gürültüsü ve egsoz gazlarından kurtuldu. Ama ekonomik canlılığını da kaybetmiş oldu. Şimdi temiz hava berrak sular sessiz sakin bir ortamda bitkileri, böcekleri, çiçekleri, kuşları kısaca doğayı sevenler için Cennetin bir köşesi tarihin bir mirasıdır Hamsiköy... DUYURU Satılık aiet: * Wıld T2, Icclık (Sehpası ile birlikte) Wıld T1A, 1c lık (Sehpası ile birlikte)»dıstomat, Topcon DIV1-S2 (3 adet prizma, prizma tutucuları, jalonları, 1 adet adaptör) TOPCON otomatik nivo (Sehpası ile birlikte) Not: İstek olması halinde set halinde ya da tek tek verilir. Tel:

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

pazarlarımızın dikkatine

pazarlarımızın dikkatine HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Sayı: t

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

sayısal haritalardan taşkın tahmin we erken uyars sistemlerinde yararlanma

sayısal haritalardan taşkın tahmin we erken uyars sistemlerinde yararlanma sayısal haritalardan taşkın tahmin we erken uyars sistemlerinde yararlanma Prof. Dr. Şenol Kuşçu ÖZET Baraj, gölet, köprü ve menfezlerin; yol Bir dere ya da ırmağın yağış havzasının hendeklerinin, şehirlerde

Detaylı

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. TANIM Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Jeomorfologların görevleri

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-5 Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar 5 Yılda Modern Hale Dönüşecek Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu hedefinin Karabağlar ı

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

HARİTA TEKNİKERİ TANIM

HARİTA TEKNİKERİ TANIM TANIM Arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI Karar No:1 Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığının, tabii afetler karşısında acil olarak kullanacağı yardım malzemelerini depolayabilmesi için, ilçemiz sınırları

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ TANIM Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Gürültü ve Gürültü Kirliliği 5.1. Gürültü: Genel Bakış İnsan ve çevre

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

BURSA İLİ NİN DEPREMSELLİĞİ VE TARİHİ PANELİ

BURSA İLİ NİN DEPREMSELLİĞİ VE TARİHİ PANELİ BURSA İLİ NİN DEPREMSELLİĞİ VE TARİHİ PANELİ Düzenleyen : Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği Tarih : 16 Ağustos 2008 Saat : 17:30 Yer : Osmangazi Belediyesi Ördekli Kültür Merkezi 16 Ağustos

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

DÜNYA NIN EN BÜYÜK SUALTI HAZİNESİ..!

DÜNYA NIN EN BÜYÜK SUALTI HAZİNESİ..! BİR ÇALIŞTAY IN ARDINDAN (2) DÜNYA NIN EN BÜYÜK SUALTI HAZİNESİ..! Bir şöleni andıran öğle yemeği sonrası devam eden çalıştayda ilk konuşmacı; Ege Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Harun Özdaş oldu Türkiye

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

ÇEVRE HİZMETLERİ ELEMANI

ÇEVRE HİZMETLERİ ELEMANI TANIM Hava ve gürültü kirliliği ölçümü yaparak, geri dönüşümlü ve kazanımlı atıkların kontrolünü yapan kişidir. A-GÖREVLER - Hava, su ve toprak analizleri yapar, - Kirlilik düzeylerini belirler, - Kirlilik

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP Problem değil üretiyoruz. Problem değil çözüm çözüm üretiyoruz. GROUP HAKKIMIZDA İSTAŞ TURİZM, Kurulduğu günden bu yana turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı konularında faaliyet gösteren bir kuruluştur.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR En azından sanatla ilgisi olanlar, dünya tarihinin en eski çizimlerin, İspanya daki Altamira Mağarası ile Fransa daki Lasque Mağarası duvarına yapılmış hayvan resimleri

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Birlik Parkı Birlik Parkı Değerli hemşehrilerim, Çiçek Gibi Bir Konya sloganıyla Konya genelinde yaptığımız yeşil alan çalışmalarımız kapsamında 2005 yılında hizmete sunduğumuz Birlik Parkı, kısa sürede

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Beşiktaş'taki. tedbir alındı. İSMAİL Tarman İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan B.T. hakkında. tarafından tedbir alındı.

Beşiktaş'taki. tedbir alındı. İSMAİL Tarman İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan B.T. hakkında. tarafından tedbir alındı. 11 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Tedbir alındı İSMAİL Tarman İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan B.T. hakkında öğrencilerine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

2.3. ASANSÖR KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

2.3. ASANSÖR KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 2.3. ASANSÖR KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yüksek katlı binalarda, katlar arasındaki yolculukların vazgeçilmezi asansörlerin güvenli olup olmadığı konusu tüm kullanıcıların

Detaylı

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI tmmob makina mühendisleri odası YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI Yalova ARALIK 1997 mmo yayın no : 208 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:36/1-A Demirtepe-ANKARA

Detaylı

Park Ayazma Villaları için start verildi

Park Ayazma Villaları için start verildi Park Ayazma Villaları için start verildi 01 Haziran 2015 Haber Linki: http://www.buyuktire.com/haber-5982- %E2%80%98park_ayazma_villalari%E2%80%99_icin_start_verildi.html Batı Koop. tarafından Tire Maltepe

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü TEKNIK BILGI Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü Ümit Payidar ALTINOK* Özellikle büyük kentlerde ve endüstriyel kesimlerde bulunan gürültü insan sağlığını tehdit edici en önemli unsurlardan biridir. Fiziksel

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı