yayı daha güçlü kılacağını ve yerel yönetimlerin otoritelerinin sarsılacağını

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yayı daha güçlü kılacağını ve yerel yönetimlerin otoritelerinin sarsılacağını"

Transkript

1 URLA BELEDİYE BAŞKANI İLE YAPİLAN GÖRÜŞME "Herşey İnsan için" Sorunlar sorunu yaşayanlarca, yaşandığı yerde, yaşandığı zamanda çözümlenebilir....ve yaşam, mutlaka onu yaşayanlarca, yaşandığı yerde organize edilmelidir. Bu sözler İzmir'in şirin kıyı ilçelerinden olan urla Belediyesinin, hizmet binasının dışında sizleri karşılamaktadır. Bu bakış açısını içeride de yakalamak mümkün. urla Belediye Başkanı Sayın Bülent BARATALI'nın Odamız Yönetim Kurulunu kabul etmeleri ve edindikleri 1920'Ii yıllara ait 1/ 25000'lik haritaların bizlerce incelenmesini istemesi, Başkanın bilinçli bir duyarlılığıydı. Yapılan incelemede edinilen ilk izlenim; bu haritaların projeksiyon hesap tekniğinden uzak, kenar ve enlem, boylam bilgilerine sahip olmayan ve üzerinde Arapça yazılarının olduğu renkli haritalardı. 10 adet olan bu haritalar, bu yıllardaki İzmir'i görmemizi sağlıyordu. Şimdi mevcut yapılaşmanın ve değişimin boyutları karşılaştırmalı olarak ve daha net olarak görsel anlamda izlenebilir. Bu haritalara ilişkin; Odamız ile urla belediyesi arasında yakın bir gelecekte daha yakın bilgi alışverişinin oluşturulacağı muhakkaktır. Refahyol hükümetinin, işgal edilmiş hazine arazilerinin yer leşenlere satılacağını açıklaması, urla Belediye Başkanı Sayın Bülent BARATALI tarafından endişe ile karşılanmıştır. Görüşmelerimizin ağırlıklı yanını da bu konu oluş turmuştur. Sayın Başkanın belediye mücavir sahalaında gecekondulaşmaya (kaçak yapılaşmaya) müsaade etmediklerini ve yukarıda sahip çıkılan sözler gereği, sorunun kendi mahallelerinde yer edinemeyeceğini ve buna asla müsaade etmeyeceklerini bildirmişlerdir. Böylesine bir gelişmenin yağmayı, dolayısı ile maf- yayı daha güçlü kılacağını ve yerel yönetimlerin otoritelerinin sarsılacağını söyleyen BARTALI, olaya politik yatırımlar mantığı ile değil ülke çıkarları açısından bakmak gerekir, dedi. Bu konu ile ilgili haftasonu Cumhuriyet Gazetesinin haftanın konuğu köşesinde açıklamalarda bulunacağını belirten BARATALI, belediyelerinde oluşturmaya çalıştıkları Kent Bilgi Sistemi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. İki üniversite, urla ve Çeşme Belediyesinin ataklığında kurulan ünibel Şirketi aracılığı ile bu çalışmaların organize edilmeye çalışıldığını belirten Baratalı, yeni hizmet binalarına yakında geçeceklerini ve burada oluşturulacak bir birimle bu çalışmalara daha da hız verileceğini açıkladı. Belediyeye ait dosyanın irdelendiğini belirten Baratalı Kadastro Müdürlüğü ile de ortak çalışmaların başlatıldığını belirtti. 12 belediyenin katılımı ile oluş turulan Yarımadalar Belediyeler Bir liğinin de başkanlığını yürüten Ba ratalı'nm istediği, devletin kendilerin engellememesi, imar affı konusunda hassas davrandıklarını tekarlayan baratalı, biz daha ön celeri tahsis belgesi dahi vermedik. Masumiyetin altındaki yağma an layışının yaşama geçirilmesine her zaman karşı olduk. Gecekondular artık eski kondular değil. Bunların içinde çok katlı olanları da var. Kı sacası çıkarılan aflara karşıyız. Görüşmemizin sonunda oluşturulacak kent bilgi sistemi çalışmalarının coğrafi bilgilere ilişkin kısmında, Odanın görüşlerinin kendileri için önemli olacağını vurgulamıştır İzmir ÖZEL SEKTÖRÜMÜZDE DEV ADIM: İZMİR GRUP HARİTA A.Ş. Klasik ölçme ve haritacılığın yerini bilgisayar destekli ölçme ve çizime, çizgisel haritaların yerini grafik ve özniteliklerin birleştiği coğrafi-kent bilgi sistemlerine, teodolit ve nivoların yerini robot ölçü setleri ve uydu radyo alıcılarına, hava fotoğraflarının yerini uydu görüntülerine bırakmaya başladığı günümüzde mesleğimiz de hem ismini hem de işlevini değiştiriyor. Ancak bu değişim; bilim ve tek nolojiyi üretemeyen, teknoloji satın alan ülkemizde, ekonomik yönden güçlü olmayı gerektirmektedir. Son on yıldır yapılan büyük ihalelerde, özel sektörümüz salt ekonomik güçsüzlük olarak özetleyebileceğimiz; bazen alet parkının yetersiz kalması, bazen teminatın dahi yetersiz kalması gibi nedenlerle kendi meslek alanındaki işlerin başka mesleklere ait kurumlarca yapılmasına seyirci kalmıştır. Bu zorlukları aşabilen ancak bağlı bulundukları holdinglerin ekonomik gücünden destek alan bir-iki kurumumuz olmuştur. İzmir'de gerçekleşen yola çıkan 23 harita mühendisi, sahibi bulundukları 16 harita şirketi ve 3 bürosu ile mesleki ve maddi birikimlerini, teknik olanaklarını, bilgi ve deneyimlerini birleştirerek, yüzyılımızın teknolojisini sektörümüze kazandırmayı amaçladılar. Kurucular, İzmir özelinde gerçekleştirdikleri güçbirliği ile gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında resmi ya da özel her türlü yersel ve fotogrametrik çizgisel ve sayısal harita işleri yapmaya yeni ve güçlü bir kuruluşla: İzmir Grup Harita A.Ş. ile aday oluyorlar. Kuruluşu oluşturan firmaların bünyesinde; toplam 16 elektronik ölçü seti, 4 elektronik uzaklık ölçer, 16 teodolit, 20 takometre, 30 nivo, 36 bilgisayar, 4 AO plotter, 4 A3 plotter, 5 sayısallaştırcı, 4 arazi ve 25 binek oto bulunuyor. Bu firmalarda 70'in 41

2 GPS doktorası çalışması vardır. Ayrıca bizim yürütmekte olduğumuz projeler var.bunlardan ilki 1989 yi- lında başlayan Kuzey Anadolu Fay kuşağı üzerinde plaka hareketlerinin saptanmasına ilişkin olandır. Aynı amaca çok benzeyen ve marmara Bölgesini kapsayan yer kabuğu ha- roketlerini iz lemeye yö nelik lışmalarımız var. Bunun dı şında TEM otoyolu üze rinde Karasu Viyadüğü ile 2.5 km.'lik bir bataklık üze rinden geçen otoyol pro jesine ilişkin çalışmalarımı z olacak, bu çalışmada ilk kez kendi alı cılarımızı kul lanacağız. Deformasyon ölçmelerinde ilk kez bize ait olan alıcıları -.. Ve bu çalışmalar altışar ay arayla yenilenecek. Daha uygulamaya başlamadık. Önümüzdeki günlerde baş- layacağız. Bu proje iki yıl sürecek, üniversiteler böyle bir projeye kaynak bulamazlar. Kaynak için TÜ- BİTAK, DPT, KGM'nin kapılarını aşındırdık. Sadece güleryüz bulabildik. Bir mcklupld Almanya'dan \Vulk svagen Vakfı bize 70 bin mark gönderdi. ça uygulamaya yönelik projelerimiz oldu. İller bankası için Zonguldak Metropolitan alanında 160 noktalı bir ağ tasarlandı. Zonguldak'a giderek, 4 alıcı ile 9 gün ölçü yaptık. Önümüzde duran problemlere bakmak istiyorum. Öncelik olarak GPS standartlarının oluşturulması gerekiyor. Tüm meslektaşların aynı bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Bu yönetmelik bir disiplin ve yaptırım içermelidir. Meslek çevrelerince benimsenen bir yönetmelik olmalı. Ben bu yönetmeliği uygulamıyorum demeyecek bir yönetmelik olmalı. Şimdiki mühendislerin öğrenmeleri gereken ilk şeyin GPS olduğuna inanıyorum. GPS ölçme değerlendirme alanında uygulama yapılıp, uzmanlar yetiştirmeli. Ancak o zaman etkin ve doğru olarak kullanılabilir. kullanacağız. Çözümlenmesi gereken diğer sorun ise, Jeodezik amaçlara hizmet etmesi açısından sıfırına dereceden diyebileceğimiz ve birinci derece nirengi ağından daha önce geçecek olan ağın kurulması gerekiyor. Arkadaşlar, yakın geleceğimizi görmemiz lazım, ülkemizde sürekli kayıt ve yayın yapn GPS noktası olsa demek ki kullanıcısı olan herbirimiz, bir tek alıcı ile kadastro çalışması yapabilecek duruma geleceğiz,. O nokta ile alıcımızla ilişki kurup bazı ölçebilecek, koordinat ölçebilecek duruma gelmiş olacağız. Bu aletler çok pahalı aletlerdir. Ja ponlar piyasaya girip belli bir yolu alana kadar ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bugün dünyanın birçok ül kesinde de böyle yapıyorlar. Bu alet lerin sayısı arttıkça, hızdan ve doğ ruluktan yana kazancımız artmaktadır. Birlikte çalışıp, birlikte üretmeye kendimizi hazırlamalıyız. Bunlara sihirli kutular gibi bakmamamız lazım. Ölçümde sonucu etkileyecek yan faktörler olabilir, bunları dikkate almamız gerekiyor. Ayrıca ortak çalışmalarda; bir araya getirilen farklı marka aletlerde 43

3 "faz merkezleri" konusuna dikkat edilmeli ve uyumlu hale getirilmelidir. Sunuş: Prof. Dr. Tevfik Ayan Dr. Rahmi Nurhan Çelik İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Derleyen: Zafer Beydilli HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İzmir dünyanın en güzel köşelerinden biridir, üzün bir körfezin başındaki korunaklı konumu gelişmeye dönük bir liman kenti olmasını sağlamıştır. Buna doğal güzellikler, verimli topraklar ve kusursuz iklim koşulları da eklendiğinde, İzmir'in tarih öncesi çağlardan bu yana varlığını sürdürmesine şaşmamak gerekir. Sabahları başlayan ve akşama dek süren imbat, sıcaklığı hafifletir. İmbat esmeyince, sıcağa dayanmak daha güçtür. Yaz yağmuru enderdir. Bugün artık nerdeyse kentin ortasında kalan ve yoğun yapılaşma ile kaplanmış olan tepe Antik çağda PAGOS dağı olarak adlandırıldı. Bugünkü ismi ise; Kadifekale'dir. Burdaki olağanüstü manzara insanı büyüler. İki Kardeşler doruğu, gerisinde Karaburun Kütlesini saklarken günümüzde üzerine çöken bulutlarla yağacak yağmurun ilk müjdecisi olurlar. Körfezin bugünkü kızan kıyısı, 1886 yılına dek Gedizin getirdiği mil ile oluşmuş bir birikintidir. Daha sonra nehrin yatağı değiştirilerek bugünkü konuma getirilmiştir. Doğa Pagos Dağının düz tepesini sanki antik kentin akropolisi için özellikle biçimlendirilmiştir. Oysa, eski İzmir'in kurulduğu ilk yer burası değildir. Genelde ilk Yunan kolonistleri kuracakları yerleşme için iki tür çevreyi yeğlemişlerdir. Denize yakın orta yükseklikte bir tepe ya da ana karaya dar bir kıstak ile bağlanan, küçük bir yanmada, Smyrna her iki koşulda sağlanmış ilk Aiol kenti için ikinci seçenek ağır basmıştır. Smyrna'nın Aiol öncesi dönemi ile ilgili bir çok efsane vardır. ilk Yunan kentinin tarihine ilişkin bilgi fazla değildir. Herodotos, Kolophon'dan kovulan bir grup loniahnın Smyrna'ya sığındığını bildirir. Sığınmacılar bu konukseverliğin karşılığını yerli halk bir şenlik dolayısı ile kent dışına çıktığında, kenti ele geçirerek ödemişlerdir. Smyrna'nın tarihinde İskender'in önemli bir yeri vardır. Buraya gelen ve kısa bir süre için pagos dağında avlanmaya çıkan İskender, burada gördüğü rüyada bir kent kurup eski yerleşmedeki halkı da taşımaya karar verir. Roma gibi Smyrnn'inda bir günde inşaa edilmeyeceği ama, Bayraklı'daki yerleşmelere İskender zamanında son verildiği kazılardan görülmektedir Smyma Güzelliği ile ayrı bir ün kazanır. Strabon, Smyra'nın tüm kentlerden güzel olduğunu dile getirmiş, başka yazarlar da bu düşünceye katılmışlardır. Çağımız yazarları da İzmir ve çevresinin güzelliğine değinmeden geçemezler. Ama Strabon'un ifade ettiği kavram farklıdır. O doğa değil insan eliyle yaratılanları kastetmektedir. Ne yazık ki, eskiçağda kenti bezeyen sayısız güzel yapıdan pek azı kalmıştır günümüze. Sokakların taş döşendiğini - Hellenistik kentler için ender bir özellik- vurgulayan Stragon, mimarların ağaç yetiştirmeyi gözardı etmeleri nedeniyle yağmurlu havalarda sokakların çamurla dolduğundan söz eder. Modern kentinde benzer sorunları vardır. Yaz günlerinde bir akşamüstü Alsancak'taki "Kordon Boyu"nda gezintiye çıkan herkesin kokudan anlayacağı gibi kanalizasyon körfeze verilmiştir ve imbat akıntının açık denize ulaşmasını engellemektedir. Meles'in tanımlaması üzerine çok tartışılmıştır. Bayraklı ile Pagos dağı arasındaki ırmakların sayısı altıdan az değidir ancak bunlardan üçü Meles'ie ilgili ihtimallerede göz önüne alınabilir. Meles'i besleyen pınarların başında bir mağara yer alır; işte Homeros'un destanlarını burada yazdığı söylenir. Meles'in kaynağındaki "Ma- ğara ise günümüze hiçbir kalıntı bırakmayan yapay bir öğe idi kuşkusuz. Homeros ile Smyma arasındaki ilişki o kadarla kalmaz. Destan kahramanlarının içeceği, Pramnos şarabı, bir anlatıma göre burada üretilmiştir. Bayraklı kazısı tarihsel açıdan önemli sonuçlar doğurmuştur. Tepekule'nin eski Aiol yerleşmesi olduğuna kuşku yoktur. Kalıntılar Smyrna'nın ilkin bir Aiol, sonra ion yerleşmesi olduğu yolunda bilgi veren yazılı kaynaklan onaylamakta, ayrıca kentin Lydia kralı Alyattes tarafından yakıldığı tarihi de yaklaşık biçimde doğrulamaktadır. Kuzeyde yer alan kalıntılar içinde en önemli olanı kuşkusuz Tantalos'un Mezarıdır. Perslere ait bir vali veya yüksek rütbeli bir memurun mezarıdır varsayımı üzerinde durulmaktadır. Pagos dağjndaki Yeni Smyrna es kisinden çok' farklı bir kenttir. Ne ki, antikçağdan bu yana süreklilik gös teren yerleşmelerde sıklıkla izlendiği gibi yeni Smyrna'da da Hellenistik ve Roma dönemlerinden günümüze ar takalanlar pek azdır. Kentin son yir mili yıllardaki dev gelişimi, gö rülebilenlerin bir çoğunda örtüşmüştür. Tiyatro biraz daha fazla iz bırakmıştır. Basmane istasyonundan yukarıya doğru büyük yangından (1922) kurtulabilen eski evler arasındaki dar sokaklardan yürüyüp, yamacın yaklaşık üçte ikisini kat edince, geniş bir çukura varılır. Tepeye yönelen evlerle ayrılan sokak'ın ulaştığı çukur, son zamanlarda yapılan evlerle dolmuştur, fakat tiyatroya ait bazı kalıntılar hala görülebilmektedir. Eğer buranın kazısı gerçekleştirilebilseydi hiç kuşku yok ki, Yeni Smyma kalıntılarına göz alıcı bir yapıt eklenecekti. Şimdi namazgah adı verilen, Roma dönemi kentinin Agorası, Kadifekale'den bakıldığında kentin içinde belirgin bir öğe olarak göze çarpar. Dikdörtgen biçimindeki orta alan, sütunlu galerilerle çevrilmiştir. Sütunların çoğu bugün ayaktadır. Kuzey kenarında büyük bir basilika -ticari işlerle işlemlerin yürütüldüğü yapı- yer 44

4 alır. Basilika'nın üstünde ise tonozlar yer alır. Kentin 10 km. batısında, çeşme yolunun güneyinde Agamemnon Hamamları vardır. Kullanılan ad antik çağa aittir. Bugün suyun kaynadığı yerde halkın büyük rağbet gösterdiği kaplıca tesisleri vardır. Antik tesisler hiçbir kalıntı bırakmamıştır. Kaynağın çevresindeki köhne kalıntıların antik çağ ile ilgisi yoktur. İzmir çevresi, bazıları çok eskilere giden ve birinci derecede önem taşıyan, küçük yerleşmeler ve bağımsız anıtlar açısından olağanüstü zenginlikler gösterir. Bu zenginlikleri gelecek sayılarda paylaşmak ümidiyle... Derleyen Zafer Beydilli Kaynak: George E. Bean,Eski Çağda Ege bölgesi YÖNETİM KURULUMUZ SÖKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ Şube Genel Kurulumuzdaki genel eğilim gereği, temsilciliklerin mahallinde ziyaretine Söke ilçe temsilciliği ile başladık. Sorunların yeinde incelenmesi ve meslektaşlarla oda arasındaki diyalogun daha sağlıklı kurulması açısından, bu tür oluşumların önemli olduğunun bilincindeyiz. Katılımın yüksek olduğu toplantıda, genel bilgilendirmenin ardından, meslektaşlarımızdan tek tek sorunları, önerileri ve beklentileri dinledik. Sorunlar yöresel ve ulusal boyutta olmak üzere oluşmaktadır. Konuşulan konular; liste bildirimi, birim fiyat uygulaması, fatura denetimi, mesleğin saygınlığının arttırılması, sosyal etkinliklere daha çok önem verilmesi, fiyat kırımlarının önlenmesi, grafik haritalarda birim fiyatın yükseltilmesi, iş alanlarımızın genişletilmesi, mesleğin tanıtımının yapılacağı programların yapılması, soyal ve ekonomik dayanışmayı sağlayacak bir birlikteliğin oluşturulması vs. konulan üzerinde konuşuldu. Temsilciliğe sadece bir denetim görevlisi gözü ile bakılmamasını, gerçek anlamda bir meslek temsilcisi kimliğinin oluşturulması gerektiği vurgulanarak, bu doğrultuda bir takım oluşumlara öncelik verilmesine karar verildi. Mesleki temsilde ve etkinlikte oda genel merkezinin her türlü yardımın yanında olduğu vurgulanarak, önemli olanın böylesine bir süreci başlatmak olduğu vurgulandı. "YASADIŞI YAPILAŞMA" PANELİ PROGRAMI Tarih: 20 Eylül 1996 Cuma Yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis salonu 1. Oturum: (14:30-16:40) Yönetici: Prof. Dr. Ruşen Keleş 14:40-14:50 Dr. Burhan Özfatura (İzmir Şüyükşehir Belediye Başkanı) 14:50-15:00 Mimar Tülay Yesügey (İBŞ İmar İşleri Daire Başkanı) 15:00-15:10 Mimar Gayyur Haydaroğlu (Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı) 15:10-15:20 Yük. Şeh. Planl. Tuncay Karaçorlu (Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı) 15:20-15:30 Harita Yük. Müh. Muhittin Selvitopu (Harita ve Kadastro Müh. Od. İzm. Şube temsilcisi) 15:30-15:40 Betül Uyar (Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı) 15:40-15:50 Av. Noyan Özkan (İzmir barosu Temsilcisi) 15:50-16:00 Y. Elk. Müh. Musa Öztufan (Elekt. Müh. Odası İzmir Şube Başkanı) 16:00-16:10 Alaattin Aksak (Asarlık belediye Başkanı) 16:10-16:20 İnş. Müh. Mehmet Karcı (İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı) 16:20-16:30 İsmail Yılmaz (RP İzmir Milletvekili 16:30-16:4 Yavuz Yokaş (Bor-Koop Başkanı) 45

5 Y. Doç. Dr. Ali ERDİ Çok çeşitli faktörlerin etkisi ve tercihi ile insanlar toplum halinde yaşamayı benimsemişler ve ona her zaman büyük istek ve yönelme ihtiyacı duymuşlardır. İnsanlığın tercihi ve buna dayalı olarak toplumsal yaşam, çeşitli mesleklerin ve kuralların oluşumuna sebep olmuş kişi ve meslek davranışlarında uyulması ve tercih edilmesi gereken normlar belirlemiştir. Toplumun çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir zaman aralığında ve çok büyük tecrübelerin sonucunda ortaya çıkan mesleki disiplinler (topluluklar) kendi varoluş sebeplerine uygun olarak ve varlıklarını onurlu bir şekilde sürdürebilmek için, kendi mesleki davranış normlarını belirleyip ona uygun davranışlarını sürdüregelmişlerdir. Bu davranış normlarının tutarlılığı ve meslek elemanlarının bu normlara uygun davranış göstermeleri, mesleki disiplinler arasındaki farklılıkları ve toplum içindeki saygınlıklarını belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir. Bir başka ifade ile mesleki davranış normlarının kendi içerisindeki tutarlılığı ile meslek elemanlarının bu kurallara uymada gös- 46 terdikleri hassasiyet, mesleğin toplum içerisindeki saygınlığı ve kabulü ile doğru orantılıdır. Mesleklerin ve onun elemanlarının her zaman toplum nezdinde hakettikleri yerde olduklarını söylemek mümkündür. Zira toplumsal sağduyu onları olması gereken yere büyük deneyim ve gözlemler sonucu resmetmiştir ve bu tarihin şaşmaz terazisi gibi kutsal ve anlamlı bir tariftir. Hiçbir davranış veya meslek kendisini şaşmaz toplum terazisini uzun süre aldatacak olması gerekenden farklı bir konuma veya değere oturtamaz. Bunun tersi de doğrudur. Bir meslek hak ettiği toplumsal yargı ve değerden uzun süre aşağıda tutulamaz. Bu düşüncelerden hareketle, mesleklerin toplumsal değerdeki yerini belirleyen en önemli faktör, o meslek elemanlarının meslek ve insanlık ilkelerine uygun veya uygun olmayan davranışlarıdır. Meslek elemanlarının ideal anlamda tariflenmiş mesleki mesleki ilkelere (normlara) uygun davranışları, kendilerine ve bir rol üstlendikleri topluma çağdaş, mutlu, başarılı ve kendi iç barışını sağlamış yaşamayı mümkün kılacaktır. Aksinde ise tariflenmiş rollerin ve ilkelerin yok olmasına sebep olunacak, toplumsal düzenden ve onurlu bir yaşamdan söz edilemeyecektir. Yukarıdaki görüşlerden ha-,reketle bir meslek elmanında iki tür sorumluluktan bahsetmek mümkündür. Bunlar, çoğu zaman mensubu olmakla öğünülen ve onun sunduğu imkanlar ile iyi bir yaşam sürülen meslek, diğeri ise içerisinde yaşanılan toplum. Mensubu olup yaşam hakkı elde edilen bu iki oluşumun koyduğu ilke ve normlara uygun hareket etme her şeyden önce bir insanlık ödevidir, olması gereken normlara uygun hareket etmeme ise mensubu olunan mesleki veya toplumsal kurumlarca dışlanma, yok sayılma sonucunu doğuracaktır. Meslek elemanı, olması gereken mesleki veya toplumsal ilke veya normlara uygun hareket etmediği veya bu yolda çaba göstermediği takdirde, yukarıdaki iki şıktan birini veya her ikisini kabul ettiği anlamı çıkarılabilecektir. Meslekler veya toplumlar ilkelerle hayat bulur. Bu ilkeler hem insanidir, hem de evrenseldir. Meslek mensuplarının ilkele uymada gösterdikleri hassasiyet, mesleğin kişiliğini ve evrenselliğini güçlendirecektir. Zıddı davranış ise mesleği küçültecektir. Bilindiği gibi, bu ilkeleri yaşatmak ve mesleği toplum içerisinde hak ettiği yere getirerek bulunulan noktadan daha yukarılara taşımak amacı ile oluşmuş meslek odalarının önemli görevlerinden biri de elemanların ilkelere uygun meslek yaşamını sürdürmelerini izlemek ve sağlamaktır. Bu noktada ilkelere aykırı davranışlarda meslek odalarının da rolünün ve sorumluluğunun bulunduğunu söylemek haksızlık olmasa gerekir. Zira odalar, ilkeleri yaşatmak ve yeni ilkelerle meslekleri yeni ufuklara taşımada rol sahibi kurumlardır. Yukarıdaki satırlardan sonra böyle bir yazı neden kaleme alındı? gibi bir sorunun akla gelebileceği düşünülmektedir. Meslek yaşamını ilkelere uygun olarak sürdürmüş birçok meslektaşımın yazıyı garip bulacağı endişesini de taşımaktayım. Çok sayıda meslektaşımın ve şahsımın büyük bir üzüntü ile izlediği bazı davranışlar, bu yazının ele alınmasında büyük rol sahibi olmuştur. Özellikle, özel sektör ve buna bağlı diğer meslek faaliyetlerinde gözlenen olumsuz ve ilkesiz davranışlar, mesleğin geleceğini, kişiliğini, onurunu, saygınlığını ve toplumun mesleğe bakış açısını olumsuz bir şe-

6 kilde etkileyecek duruma gelmiştir. Öyle ki ileride giderilmesi güç olacak tahribatlar maalesef kendi meslek elemanlarımızca yapılmaktadır, bu ilkesizlik ve mesleğe saygısız davranışlar, bir diğer etkileşimli olunan birimlerin, mesleği daha fazla küçültücü ve aşağılayıcı kararlar almalarına zemin hazırlamaktadır. Meslek elemanlarının ilke ve mesleğe saygı kaygılarından uzak ihale indirimleri yapmaları, kamu kurumlarının bu zaaftan istifade ile geçmiş yılların birim fiatları ile ihale açmaları, bir bütün olduğu takdirde anlamlı ve meslek işi yapıldığı söylenebilecek iken mesleği sadece poligon çukuru kazmaya ve bunu ihaleye kadar götüren anlayış, yine yardımcı elemana hak ettiği emeğin değerini tam ve zamanında ödemeden faaliyetlerini sürdürme çabalan, bütün bunların bir sonucu olarak ekonomik, teçhizat ve kurumlaşma olarak büyüyemeyip güdük kalan bir sektör, diğer mesleklerce çaresizliği izlenen meslek elemanları olma durumuna gelinmesi ve diğerleri ilkesizlik ve olumsuzluklara örnek olarak verilebilir. Bir çoğunluğun, bir mesleğin parçası olmak kişinin seçimiyle, özgür iradesi ile ancak mümkündür. Bir meslek elemanı olarak görülme, kabul edilme ise diğer meslek elemanları ile birlikteliğin ve onların kabulü ile mümkündür, eğer meslek benimsenmemişse ve ilkeleri ile yaşanmaz ise, onun bir parçası olduğunun söylenmesi güçtür. Söylense de o onurun yaşanması ve birlikte olma zevki gerçek anlamda yaşanamayacaktır? Meslek ilkelerinin yaşatılması konusunda meslek kuruluşları gereğini yapmadıkları takdirde varılan sonuç da en az ilkesizler kadar sorumluluk sahibi olacakları muhakkaktır. Bu ilkesizlerle mücadele aslında varoluş nedenleridir. Bir meslek elemanı olmak demek; -Ciddi bir sorumluluk ve mesleğe gölge getirme kaygılarının yaşanması demktir, -Meslek onurunun her zaman duyulması ve yaşatılması demektir, -Bir meslek grubunun mensubu olunduğunun her zaman gururla ifadesi ve bu duygu ile yaşanması demektir, -Bazı ilkesiz davranışlarla mesleğin yara almasından endişe duymak ve ilkesizlere karşı mücadele etmek demektir,- Mesleğin onur ve kişlik bayrağını yeni nesillere olabildiğince yukarılarda teslim etme çabası demektir, -Yeni nesillere kişilikli davranışlarla örnek olmak demektir. Yukarıda "Toplumda mesleğin yerini belirleyen en önemli faktör, mesleklerin ilkeleri ve mslek elemanlarının bu ilkelere saip çıkmalarıdır" demiştik. Hiç bir meslek, toplumda hak ettiği yerde bulunmamasının sebebini başka yerde aramamalıdır. Zira mesleği bulunulan noktaya ve arzu edilen noktaya getiren veya getirecek olan, o mesleğin kendi elemanlarının davranış ve tercihleridir. Son sözler olarak meslek onurunun ve kişiliğinin yaşatılmasında fert fert meslek elemanları ile meslek odaları birinci derecede sorumludur. Mesleği toplum nezdinde hak etmediği onursuz ve küçük düşürücü noktaya çekmek isteyenlere gereken cevabı verecek olan da yine bunlardır. Meslek elemanlarının onursuz ve kişiliksiz davranışlarına dur demek, hem mesleki bir görev hem de insani ve vicdani bir görevdir. Haydi mesleğimizin kişilik, onur ve fazilet bayrağını yükseltmeye ve bunlara zarar vereceklerle mücadeleye. Arş. Grv. S. Savaş Durduran Trafik, yayaların, hayvanların, kara, demiryolları ve hava vasıtalarının hareketli ya da gidiş gelişi olarak tanımlanabilir. Türkiye'de trafik denince kara trafiği akla gelir. Motorlu araç sayısının ve nüfusun giderek artması, otomotiv sanayindeki gelişmeler her geçen yıl trafik kazalarının artmasına neden olmaktadır, aslında, trafik kazaları birçok sebeplerden meydana gelmektedir. Birçok ülkede yapılan araştırma ve çalışmaların sonunda yapılan gruplandırmada şu ana ana başlıklar tesbit edilmiştir. 1. İnsan Hatası Trafik kazlarının meydana gelmesinde en önemli etken insan hatalarıdır. Çünkü aracı o kullanır, araca o biner ve aracın karşısında yola inen yaya odur. Birçok araştırmalar sonunda trafik kazalarının oluşmasında en büyük pay ister sürücü, ister yaya olsun insan en büyük etkindir. Bu pay % 95'tir ve bunun yaklaşık % 70 sürücüsünün ve % 25'i yolcu ve yayalarındır. 2. Deneyim Araç kullanmadaki km. adedi ve değişik şartlarla karşılaşma fazlalığı kişilere deneyim kazandırmakta ve tehlikeli durumlarda neler yapılacağını bilmek ve refleks sahibi olmak imkanını yaratmaktadır. Acemi sürücülerin neden olduğu kaza adedi fazladır ve acemilerin bu sebeple daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 3. Yaş Kazaya sebebiyet veren sürücülerin çoğunluğu genelde 25 yaşına kadar gençler ve 60 yaşın üstündeki yaşlılar teşkil etmektedir. Gençlerdeki deneyimsizlik ve cesaret ve ataklık, yaşlılardaki refleks zayıflamaları ve çabuk yorulma başlıca faktörlerdir. 4. Cinsiyet Yapılan istatistikler kadın sürücülerin daha dikkatli ve daha ihtiyatlı olduklarını göstermektedir. Oransal 47

7 olarak da kadınların neden olduğu trafik kazaları, erkeklerin neden olduğu trafik kazalarından daha azdır. Ancak orta yaştaki kadın sürücülerin trafik kurallarını hafife aldıkları izlenmiştir. 5. Boy ve kilo Yapılan çalışmalarda çok kısa boyluların ve çok uzun boyluların kaza yapmaya müsait olduklarını göstermektedir. Araçların belli standartlarda ve ölçülerde üretilmesi bunun başlıca sebebi olmaktadır. Bazı ülkelerde boyca kısa olanlara sürücü belgesi verilmemekte veya kullanacağ ı araç tipi belirlenmektedir. 6. Psikolojik Faktörler Kişilerin ev ve iş yaşamının, maddi durumlarının olumsuzlukları ve psikolojik olarak rahat bulunmadıkları zamanlarda araç kullanmak kaza ihtimalini artırmaktadır. 7. Eğitim Trafik eğitimi bütün ülkelerin başlıca sorunu olmaya devam etmektedir. Bazı ülkelerdeki bu eğitim ana okullarında verilmeye başlanılmaktadır. 8. Trafik Kurallarına uymak Deneyimi, yaşı, cinsiyeti, fizik ya pısı, psikolojik yapısı, eğitimi ne olur sa olsun sürücünün ve yayanın trafik kurallarına uyması kaza ihtimalini çok büyük oranda azaltmaktadır. Trafiğin zararlarından biri de GÜ- RÜLTÜ kirliliğidir sessiz bir ortamda, şiddetle çalan klakson sesinin yarattığı gürültüyü düşünelim. Bir anda hiç farkı na varmadan vücudumuzdaki stres ortaya çıkar. Böylece trafiğin sebep olduğu gürültünün insanda meydana getirdiği etki. gözükmektedir. Böyle basit bir olay, sağlık açısından vücudun dengesini değiştirmektedir. Biliyoruz ki, ses şiddetinin ölçü birimi desibel'dir (db7 İnsanın dayanabileceği ses şiddeti ise 0-80 db arasıdır. Bunun üzeindeki sesler insan kulağında fiziksel zarar meydana getirir. Bazı trafik taşıtlarının çıkarmış olduğu seslerin şidetleri aşağıdadır. Kalkış yapan Jet uçağı: 160 db m. yükseklikten uçan jet : 120 db km/saat hız yapan araba : db km/saat hız yapan araba : db km/saat hız yapan araba : db 140 km/saat hız yapan araba : db Yolun eğiminin artması da gürültüyü 2-7 db arasında artırmaktadır. Türkiye'de trafik denince taşıtların çıkarmış olduğu gürültüler diğer bir deyimle gürültü kirliliği akla gelmektedir. Bunu da taşıtlardan çıkan klakson sesleri meydana getirmektedir. Klakson gürültüleri taşıtların yol açtığı bir sesmiş gibi görünse de insan parmağının ucuna bağlı bir sestir. İnsanlar kızınca, sinirlenince, coşkulanınca, sevinince, kardeşi evlenince, takım maçı kazanınca oğlu sünnet olunca, karşı cinsten birini görünce, başka biri hata yapınca, o gün işleri iyi gitmeyince hep klakson çalarlar. Bunların hepsi, insanların her duygu ve isteğinin arabanın klaksonunda yaşamak istemesidir. Burada trafik ve gürültünün toplum yaşamındaki zararları gözükmektedir. Böylece trafiğe çıkan insanların kurallara uymaları yanında birbirlerinin, sokaktaki insanların ve evinde oturan insanların kulaklarına daha saygılı olmayı öğrenmeleri gerekmektedir.çevre ve insanlara olumsuz etkisi en fazla olan gürültüye karşı önlemler alınabilir. Bunun başında GÜRÜLTÜ HARİTALARI oluşturmak gelmektedir. Trafiğin çok yoğun olduğu bölgeler gürültü haritalarına işlenerek gürültünün en az ve en çok olduğu bölgeler belirlenir. Örnek olarak Ankara Belediyesinin oluşturmuş olduğu gürültü haritaları verilebilir. Ankara'nın en kalabalık ve trafiğin yoğun bölgelerinde yapılan ölçümlerden hareketle şehrin bir bölümünün Gürültü haritası yapılmıştır. Ölçümlerden db hafif dereceden db orta dereceli 90 db üzeri şiddetli derecede etkili olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma sonunda Hoşdere caddesinin en yüksek sesli yer olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni olarak belediye otobüsü, kamyonlar otomobillerin bir arada bulunması gösterilmiştir. Sadece belediye otobüsü ve otomobillerin bulunduğu yollarda gürültü oranlarının çok az olduğu anlaşılmıştır. Çevre Bakanlığı belediyelere en kısa zamanda Gürültü Haritaları çıkarılması konusunda bir genelge göndermiş olması gürültü haritalarını gündeme getirmiştir. Belediyelerce oluşturulacak Gürültü Haritalarının aslında bir çok yararları vardır. Bunları kirlilik boyutlarının anlaşılmasında, bölgesel kirliliğin belirlenerek alınacak önlemlerin tesbitinde ve konu ile ilgili hazırlanacak fizibilite raporlarının gürültü durumlarının bilinmesinde ve son olarak özel amaçlar için oluşturulacak haritalara altlık olmak üzere sıralayabiliriz. Çevre ve insan üzerinde etkisi olan trafik faktörünün özellikle gürültü ile ilgili olan kısmında aşağıdaki önlemleri almak suretiyle olumsuz etkiler en aza indirilebilir. '' 1. Gürültü ile ilgili yasal önlemler alınmalıdır. 2. Trafik cezası sadece hız aşan lara değil, gürültü limitini aşanlara da verilmelidir. 3. Belediyelerce gürültü haritaları oluşturulmalıdır. 4. Gereksiz yere klakson çalma ya sağı getirilmelidir. 5. İçkili araba kullanılmamalıdır. 6. Herkes hakkına rıza gös termelidir. 7. Aşırı süratten kaçınılmalıdır. 8. Yasaklara uyulmalıdır. 9. Trafik eğitimine çocuk yaşta başlanmalıdır. Trafik ve gürültü karmaşası bu tür önlemler sayesinde en aza indirilecek, çevreye ve insanlara zararları yok edilecektir. Trafik kazalarının ve Gürültü haritaları oluşturularak çevreye olan zararların en az olduğu sağlıklı, çağdaş bir toplum olma dileğiyle... Kaynaklar 1. Trafik Kaz. Önl. Dem. Büi, 1993 Sayı.238, İstanbul 2. Bilim ve Teknik Dergisi, TÜ BİTAK, Sayı: 37, cilt: 28, sayfa : 72, 1995, İstanbul

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

Başkan Cengiz ATAK yaptı

Başkan Cengiz ATAK yaptı TT.1:Layout 1 17.04.2015 18:03 Page 1 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Manisaʼya yenilik getireceğine inandığım Karsanʼdan 53 adet ATAK aldık. Bu araçlar da, diğerleriyle birlikte entegre

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı HİTAM Mühendislik Ltd.

Detaylı

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ 2006/189 İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ (Hukuk - İdari - Ekonomik ve Sosyal Tedbirler) SEMİNER AÇIŞ TEBLİĞLER PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 2 Eylül 2006 Cumartesi günü, Conrad İstanbul Balo Salonu n da

Detaylı

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SAYI 21 EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SUNUŞ YIL 60, HENÜZ YOLUN BAŞI... Yıllar önce oluşturmaya başladığımız hayallerimiz ilk önce ulusal ve bölgesel yatırımları ile Türkiye nin

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

aysedemir_canay@hotmail.com

aysedemir_canay@hotmail.com Editörden Ayşe DEMİR aysedemir_canay@hotmail.com KEŞKE ÇOCUK OLSAK Geçirdiğimiz günler bugün ve sonrası Yaşanmışlıkların içinde onlarca mutluluk, belki bir o kadar da üzüntüyle, kederle neşeyle geçirdiğimiz

Detaylı

Yakarışı duydular. Toplu taşımadaki son gelişmeleri konuştular

Yakarışı duydular. Toplu taşımadaki son gelişmeleri konuştular TT.S1:Layout 1 02.02.2013 22:21 Page 1 Raylı sistemin belirleyici rolü Dünyanın tüm metropollerinde insanların iş ve yaşam alanları arasındaki raylı sistemi değerlendirmeleri konusunda yapılan araştırmaların

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

S rumluluk. Hintli gibi yaşamak. Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar. Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç. www.tukcev.org.

S rumluluk. Hintli gibi yaşamak. Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar. Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç. www.tukcev.org. S rumluluk Nisan-Mayıs-Haziran 2012 www.tukcev.org.tr Hintli gibi yaşamak Dünya Çevre Günü Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç 2 Doðal kaynaklarý yeniden

Detaylı

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi Başbakan Erdoğan ğ partisinin i i grup toplantısın- t da yaptığı konuşmada merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Başbakan Erdoğan

Detaylı

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi nde tutulan Libyalılarla görüştük. NATO nun Libya ya düzenlediği operasyonlar kapsamında, tıbbi yardım için Mısrata dan İzmir e getirilen Libyalılar, ülkenin

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular,

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular, önsöz Yıl: 53 Sayı: 625 Aralık 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim Yeri

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!..

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!.. DENİZ TİCARETİ Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270 Onu anmak ve anlamak!.. MDTO nın Aylık Yayın Organı Kasım 2014 Yıl: 22 Sayı: 270 MDTD Basın Meslek İlkelerine Uyar. İÇİNDEKİLER 5-6 Ulu Önder Atatürk Mersin de

Detaylı

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU ÇANAKKALE TiCARET BORSASI MART 2012 SAYI 1 DERGİSİ CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline

Detaylı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın ilan edilişinin 94 üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

Mete Büyükakıncı. Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık

Mete Büyükakıncı. Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık 1_Layout 1 1/12/13 5:54 PM Page 1 UND nin seçimi... Engin Özmen çekildi, Çetin Nuhoğlu tek aday Volvo Trucks ve Renault Trucks güçlerini birleştirdi Ekol Lojistik, Ro-Ro seferlerine başladı 12 Ocak Cumartesi

Detaylı