İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)"

Transkript

1 İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

2 İÇİNDEKİLER 1. İZMİR-KİRAZLI İLÇESİNE GENEL BAKIŞ COĞRAFİK KONUM VE BÖLGENİN TANITILMASI İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DURUMU İklim Durumu Bitki Örtüsü Durumu JEOLOJİK YAPISI TOPOĞRAFİK ÖZELLİKLERİ DEPREM DURUMU PLANLAMA ALANINDAKİ RÜZGAR ÖLÇÜM BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERİ PLANLAMA SINIRLARI PLANLAMA KARARLARI GÖRÜŞLER Resim Dizini Resim 1:İzmir ili deprem haritası... 4 Resim 2:Alares klimatojik haritası Resim 3:Enerji yoğunluğu haritası Resim 4:Dünyadan rüzgar türbin örnekleri....9 Tablo Dizini Tablo 1:Rüzgar yönü ve şiddeti. 5 Tablo 2:Proje özet bilgi formu Tablo 3. Alan Dağılımları Şekil Dizini Şekil 1:Türbin alanı ve diğer alanları gösterimi Grafik Dizini Grafik 1- Planlama Alanında Arazi Kullanımı Grafiği

3 1. İZMİR-KİRAZ İLÇESİNE GENEL BAKIŞ 1.1.Coğrafik Konum ve Bölgenin Tanıtılması Kiraz, Ege Bölgesi nin biraz iç kesiminde İzmir iline bağlı, Bozdağ ın yakınında güzel bir ovaya bakan düzlükte kurulmuş olan bir ilçedir. Bozdağ dan Salihli'ye, Aydın dağlarından Nazilli'ye ve Alaşehir'e geçit oluşturmaktadır.denizden yüksekliği (rakımı) 312 metre, yüzölçümü 585 km2 dir. ( Hektar) İzmir e olan uzaklığı 140 km.dir. Batısında Ödemiş, güney-batısında Beydağ, kuzeyinde Manisa nın Salihli, kuzey-doğusunda Manisa nın Alaşehir ve güneyinde Aydın ın Nazilli ilçeleri, Kiraz ın komşu yerleşim alanlarıdır İklim ve Bitki Örtüsü Durumu İklim Durumu Kiraz da Akdeniz ikliminin İç Ege tipi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İklim, ova kısmında ılıman, yüksek kısımlarda biraz serttir. Ancak, Ocak ayı ısı ortalaması 10, Şubat ayı ısı ortalaması 8 derece civarındadır. Yazları sıcaklık gölgede derece civarındadır ama son yıllarda bu ortalama dereceye kadar yükselmeye başlamıştır. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos tur. Kışın yükseklerde kar yağışı da görülür. En yağışlı ay Aralık tır, genellikle Kasım-Mayıs ayları arası yağış görülür. Kiraz ovasına, özellikle de ilçe merkezine kar hemen hemen hiç yağmaz. Kiraz lılar karı, ancak Kiraz ı çevreleyen dağların doruklarında görürler Bitki Örtüsü Durumu Kiraz coğrafyasın yabani hayvan olarak; tavşan, tilki, çakal, kurt, yaban domuzu, kirpi, sansar, keklik, çulluk, karatavuk, güvercin, yılan ve bıldırcın yetişir ve avlanır. Nehir ve derelerin derin yerlerinde sazan, alabalık ve çay balığı da bulunur ve avlanır Jeolojik Yapısı İzmir İlinin bulunduğu yer Dördüncü zaman başlarında "Egeid" ismi verilen bir kara parçası ile kaplı idi. Ege Bölgesi ve İzmir İlinin bulunduğu alan deniz seviyesinde hafif dalgalı (Penoplen) düzlükler halinde idi. Bu zamanda Doğu Anadolu'nun Yunanistan'a kadar olan bölgesi kuzey ve güneyden Alp kıvrımlarının etkisi ile sıklaştırılmaya başlandı. Şiddetli basınçlarla bazı yerler örneğin; Anadolu Yarımadası yükselirken Ege Denizinin bulunduğu Egeid Kıtası alçalmaya ve çökmeye başladı. Bu Kıta parçasının üzeri Akdeniz'in suları ile kaplanmıştır. Çökme sonucu Batı Anadolu Bölgesinde doğu-batı doğrultusunda kırılmalar olmuştur. Sürekli şekilde sıkıştırılan bu bölgede kırıklar arasında kalan bazı yerler yükselerek dağları (Horst) bazı yerlerde alçalarak ovaları (Graben) oluşturdu. Ovalar karaların içine doğru sokulmuş körfezlerde son buluyordu. Bazı körfezlere dökülen akarsular zamanla körfezi doldururlar. Ege Bölgesi ve İzmir İlinin daha doğrusu Batı Anadolu'nun oluşumu henüz son bulmamıştır. Olaylar aynı şekilde süregelmekte yer kabuğunun henüz yerleşmediği sık sık olan depremlerden ve onların yarattığı sonuçlardan anlaşılmaktadır. Yalnız volkanik faaliyetlere rastlanılmamaktadır. 2

4 1.4. Topoğrafik Özellikleri Kiraz ilçesi jeolojik olarak I.Zamana (Paleozoyik) ait metamorfik ve kırıntılı kayalar ile IV.Zaman (Kuaterner) arazileri ise tektonik oluklarda (graben alanları) daha yaşlı arazileri bir manto gibi kaplamış durumdadır. İlçenin tek akarsuyu, Bozdağ dan (Çatak ve Dokuzlar civarından) doğup, ilce içinden geçen Küçük Menderes ırmağıdır. Küçük Menderesi iki koldan beslenmektedir. Bir kol Bozdağ üzerinden Çatak ve Dokuzlar köyleri yakınlarından çıkarak, Kiraz merkezinden geçip güneye doğru akan ana koldur. Diğer kol ise; Kiraz Ovasının güneyinden ve doğusundan Çavüş dağından çıkarak Çay Ağzı ndan geçip gelen Han Çayı (Ulu Çay) ve güney doğusundan Haliller Çayı ile Eserler deresi, kuzey doğusundan Suludere, Veliler ve başka küçük kollar da katılmaktadır. Her iki kol, Kiraz ın 5 km kadar güneyinde birleşir ve Küçük Menderes adını alarak Karaman Köyü topraklarından sonra, Beydağ ilçesi topraklarını, oradan Ödemiş topraklarını da sulayarak, 150 km. akarak Selçuk un Pamucak sahilinden Ege Denizi ne dökülür. Nehir çoğu yerde yazın kurumaya başlamıştır. Tarım sulamasında ancak Mayıs ve Haziran aylarında faydalanılmaktadır. Nehrin suları yıllardır, Kiraz Ovası nda sulu tarım için kullanılmaktadır. Irmak üzerinde yapımı tamamlanan Beydağ Barajı; Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ovalarında sulu tarımı daha verimli hale getirecektir. Kiraz, çevresindeki dağlar sebebiyle, bir vadi içerisinde kurulmuştur. Merkezde, hiç bir yükselti yoktur. Kiraz Ovası, yeraltı suları bakımından çok zengindi. Ancak, son yıllardaki küresel ısınmanın da etkisiyle yeraltı sular m. aşağıya çekilmiş bulunmaktadır. Artezyen ve derin kuyulardan elde edilen sularla, sulu tarım yapılmaktadır. Kuyu suları, soğuk ve genellikle içmeye uygundur. Ancak bazı yörelerde, iyot eksikliği sebebiyle guatr hastalığına sıkça rastlanmaktadır. Özellikle; Sarısu, Tekke ve Çavuş Düzü yörelerindeki su kaynakları, yaz aylarında karpuzu bile çatlatacak kadar soğuk olabilmektedir. İlçenin köylerinde içme suyu sorunu yoktur. En önemli iki sıradağı vardır. Kuzeyinde m. yüksekliğinde Bozdağ, batısında aynı dağlardan ayrılan alçak tepeler bulunmaktadır. Güneyinde Aydın (Karıncalı) Dağ, doğusunda Çavuş Dağı ile daha ileride Alaşehir sınırındaki Gözlübaba yükseltisi (1890 m.) bu dağların kollarıdır m. yüksekliğindeki Beydağ ın kuzey-doğu yönünde ayrılan kolları vardır. Bozdağ ın üzerinde yer alan; Çavuş Düzü, Tekke, Ozan, Ovacık, Karakoyun, Emenler ve Dokuzlar yaylaları önemli yaylalarıdır. İlçenin orta kısımlarını, Küçük Menderes çevresinde uzanan Kiraz Ovası kaplamaktadır. Bu ova; 2.Jeolojik Zaman a ait çöküntü ovalardandır. Kapladığı alan yaklaşık 160 km2 dir. Çanak biçimindedir ve kuzeyden güneye doğru hafif meyillidir Deprem Durumu İzmir ili Deprem Haritasında, İzmir il ve ilçelerinin içinde bulundukları deprem kuşakları gösterilmektedir. Harita incelendiğinde, İzmir ilinin tamamının birinci derece deprem kuşağında olduğu görülmektedir. 3

5 İzmir ili Deprem Haritası Resim-1 de gösterilmektedir. Resim 1:İzmir ili deprem haritası 2.PLANLAMA ALANINDAKİ RÜZGAR ÖLÇÜM BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERİ Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretme amacına yönelik olarak ülkemizin önemli rüzgâr potansiyeline sahip olduğu bilinen İZMİR bölgesinde arazi varlığı ve mülkiyeti de dikkate alınarak yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen, KİRAZ sınırları içerisinde gerçekleştirilmek istenen bu proje için kurulacak ölçüm sisteminin koordinatları belirlenmiştir. (Bk. Alares yerleşkesi) Öte yandan bölgede var olan özel sektöre ait diğer veriler, KİRAZ /İZMİR ALARES RES mevkiinde rüzgâr potansiyelinin proje sahası ve civarında ortaya çıkarılması için proje sahası içinde bulunan 80m ölçüm sistemlerinden ve bölgeye çok yakın referans ölçüm sistemlerinden yararlanılmıştır. Ölçüm sistemi bölgede rüzgâr değerlerinin en hâkim olduğu ve rüzgârın serbest akışını engellemeyen bir noktada yer almaktadır. Rüzgâr ölçüm sisteminden alınan 20, 50 ve 80 m seviyelerdeki ölçüm sonuçlarının ışığında, rüzgâr değerlerinin yeterli olduğu saptanan bu bölgeye daha sonra kredibil micro-sitting ve finansman çalışmalarının gerektirdiği kadar ölçüm sistemleri kurulması düşünülmektedir. Proje sahasının bulunduğu bölge için rüzgâr potansiyeli açısından Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) uzun yıllar klimatojik rasat rüzgâr kayıtlarından da yararlanılmıştır. DMİ nin Klimatojik Haritası ile Bölge ile ilgili kayıtları Resim-2 de verilmektedir. 4

6 Resim 2:Alares klimatojik haritası Saha genel olarak class II dir. Yapılan rüzgar kaynağı modellemesine göre, sahada rüzgar ortalaması 6,5-7 m/sn arasında Kuzeydoğu-Güneybatı yönlerinde olmak üzere değişmektedir. Tablo 1 de yer alan rüzgar yönü, şiddeti ve yoğunluğu göz önüne alınarak türbin koordinatları tespit edilmiştir. Tablo 1:Rüzgar yönü ve şiddeti Türbin yerleşimlerinde temin edilen datalara göre oluşturulan model de göz önüne alınmıştır. (Bk. Resim-3) 5

7 Resim 3:Enerji yoğunluğu haritası Ancak, zirvede mevcut sahanın dar olması nedeniyle türbinlerin arasındaki gölgeleme etkisini minimize etmek parametresi de dikkate alındığında, çalışılan türbin yerleşimlerinde ve dolayısı ile türbin seçimlerinde sınırlamalar ortaya çıkmaktadır. Seçilen türbin yerlerinde elde edilecek enerji miktarları Tablo-2 de Koordinatlarla birlikte Proje Özet Bilgi Formunda sunulmuştur. Site Location [m] Turbine Elevation [m] a.s.l. Height [m] a.g.l. Net AEP [GWh] Wake loss [%] T.1 ( , ) Nordex N90-2,5MW T.2 ( , ) Nordex N90-2,5MW T.3 ( , ) Nordex N90-2,5MW T.4 ( , ) Nordex N90-2,5MW Tablo 2:Proje özet bilgi formu Buna göre 10 MW kurulu güçteki söz konusu santralden yılda; park etkisiz ve park etkili Kw/s enerji elde edilecek olup rüzgar ortalaması 6,5 m/sn ve %33 kapasite oluşacağı varsayılmaktadır. 6

8 3. PLANLAMA SINIRLARI Proje alanını ayrıntılı tanımlarsak; Proje alanının kuzeydoğusunda Doğancılar köyü,kuzeyinde Kibar,İğneli ve Akpınar köyleri, doğusunda Dağarlar köyü, güneydoğusunda Taşlıyatak köyü bulunmaktadır. Planlamaya konu olan alan, İzmir/Kiraz ilçe sınırları içinde yer almaktadır.proje alanında için mevcut kadastral yollar kullanılmıştır. 4.PLANLAMA KARARLARI Rüzgar enerji santrali kurulması düşünülen planlama alanı, Ege Bölgesi, İzmir İli, Kiraz İlçesinde, 709 Ha olarak lisanslanan alanda; 4 türbine ilaveten gene aynı saha içinde kurulacak olan dağıtım merkezi ve idari bina ile toplam yaklaşık 4,21 ha lık alanı kapsamaktadır. Bu da genel alanın % 0,006 si olmaktadır. Rüzgar Ölçümlerine göre, bölgenin rüzgar potansiyelinin çok iyi bir durumda olduğu fizibilite raporları ile ortaya çıkarılmıştır. Rüzgar Enerji Santrallerinden üretilen enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynağı olmasından ve çevresine en ufak bir zarar vermemesinden dolayı 4628 sayılı Elektrik Piyasası ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunlar ile desteklenmektedir. Ülke ve Bölge Ekonomisine bir çok katkı sağlayacak olan Rüzgar Enerji Santrali tesisleri bölgeye hem Elektrik bakımından maddi avantajlar sağlayacak hem de istihdam bakımından da kronikleşmiş bir sorun olan işsizliğe, Rüzgar sektörü için kurulmuş olan yan sanayilerde ve tesislerde çözümler sunacaktır. Bu bölgede yapılacak olan bu proje ile sanayi alanına enerji ihtiyacı yönünden de bir katkı sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla ülkemizde yapılan ve yapılacak olan rüzgar enerjisi santralleri hem enerji kaynağı hem de enerji ihtiyacı yönünden oldukça önemlidir. Yapılacak olan rüzgar santralı 10 MW kurulu güç ile gelişmekte olan Türkiye nin ve çevrenin yaz turizmine dönük yatırımların olması nedeniyle özellikle yazın mevcut dağıtım merkezlerine alternatif katkı sağlayacağı deneniyle enerji üretiminde ayrı bir yere sahip olacaktır. Rüzgar enerjisi yenilenebilir ve temiz bir enerji üretimini beraberinde getirmektedir. Rüzgar türbinlerinin Ülkemizde yeni yeni gündeme gelmesi sebebi ile türbinlerin teknik özellikleri, uygulama örnekleri ve yararları konularında aydınlatıcı bilgiler üst kısımda geniş olarak verilmiştir. Diğer enerji kaynaklarına dayalı olarak üretilen elektrik santralleri ile mukayese edilerek bakıldığında, ruzgar santrallarının çevresine verebileceği zarar en az seviyede olacağı görülecektir. Toprak alında yer alacak olan temel yapıları ve toprak üstünde kurulacak olan 10 m. Çaplı kuleler göz önüne alındığında, dağıtım merkezi dahil 0,4 ha dışında tüm alan eskisi gibi kullanılabilecektir. Yapılan Planlama çalışması, planın kapsadığı arazinin fiziksel özellikleri, mevcut kadastral durumu, toprak kullanımı ve rüzgarın yönü, gücü, verimliliği vb. daha birçok kriter dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Planlama alanında her biri 2,5 MW lık (Nordex N90 2,5 MW) 4 adet Rüzgar Enerjisi Üreten Türbin; hakim rüzgar yönü ve rüzgardan maksimum düzeyde yararlanabilecek şekilde alanda konuşlandırılmıştır. Söz konusu türbinlerin her biri yaklaşık 5 metrelik yarıçapa sahip olarak 78,5 m 2 lik alanı kaplamaktadır. Her bir türbin altında jeolojik raporlarına dayalı olarak (burada yaklaşık 20X20 m = 400 m.2) uygun boyut ve gerekli (yaklaşık 2-2,5 m) yükseklikteki mütemadi beton temel ve gerekirse Fore kazık sistemiyle araziye oturtulacaktır. 7

9 Bu alana 15 şer m uzakta yer alan 50X50 m. boyutlarında (2500 m2) vinç alanı (crane alan) bırakılmış olup bu alana 20,25 m uzaklıkta yer alan 90x90 m. boyutlarında yapılaşma alanı, bu alana 5 metre uzaklıkta 100x100 m boyutlu yapılaşma ve nihayetinde gene 5 m. uzaklıkta bu alanları çevreleyen onama bandı ile çevrelenmiştir. Yerden metre yükseklikte dönecek olan kanatlar, aşağıda eskiden yapılmakta olan şeylerin devamına etki etmeyecektir. Bu alanlar ayrıca Rüzgar Enerji Santrali Üretim Merkezleri olarak planlandıklarından RES (Rüzgar Enerji Santrali) alanının ve yakın çevresinde herhangi bir yapıya izin verilmeyecektir. Bu teknik gerekçeyle de özellikle orman ve mera alanları bir kez daha koruma altına alınmaktadır. Bir türbin alan ve çevresindeki diğer alanları betimler çizimlere (Şekil 2) de yer verilmiştir. Şekil 1:Türbin alanı ve diğer alanları gösterimi Sağlık Koruma Bantları dışında yakın alanlarda da yapı yasağı uygulanacaktır. Bu bağlamda her bir türbin 3,4 Ha lık bir alanı etkisi altına almaktadır. Yukarıda da değinildiği üzere, rüzgar türbinlerinin yapısal özelliklerine bakıldığı zaman türbin pervanesinin yere olan yüksekliği metredir. Dünyadaki örneklerine bakıldığı zaman da türbinlerin altında her türlü sosyal aktivitelerin yapılabildiği görülmektedir (Bk. Fotoğraflar). Bu sebeplerden türbinlerin oturduğu alanlarda bugünkü arazi kullanımı ne ise aynı kullanıma devam edilebilecektir. 8

10 Resim 4:Dünyadan rüzgar türbin örnekleri Türbinler arası hareketin sağlanması ve teknik hizmetlerin rahat bir şekilde yapılabilmesi için arazi durumu da göz önüne alınarak türbinler bağlantılar mevcut kadastral yolları ile planlanmıştır. Kadastral yolların kenarında kalan santral alanları için her hangi bir imar yolu düşünülmemiş, mevcut durum korunmuştur. Alandaki enerjinin aktarımını ve türbinlerin çalışmasını sağlayacak olan türbinler-arası Enerji Nakil Hatları her bir türbin alanından geçecek şekilde Trafo Merkezi görevini üstlenecek olan planda yeri belirtilmiş olan Dağıtım Merkezine (DM) ulaşacaklardır. Enerji nakil hatları yer üstünden TEDAŞ ın önereceği şekilde sağlanacaktır. Planlanan DM yaklaşık 2100 m 2 lik (60x35m.) bir alanı kaplamaktadır. Çalışma alanında planlanmış olan 4 adet rüzgar türbininden yıllık Toplam kwh/yıl tahmini ortalama enerji üretimi sağlanacaktır. Yapılacak bu tesisin hem yenilenebilir bir şekilde enerji üretmesi ve çevresi için hiçbir olumsuz zarar getirmemesi hem de yukarıdaki yılık üreteceği elektrik miktarına bakıldığında yaklaşık 8300 konutun yani yaklaşık kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak olan bu tür tesisin Ülkemiz için önemli bir yatırım olduğu görülmektedir. Toplam planlanan alan ve planlama alanının kullanım türlerine göre alan dağılımları Tablo-3 de verilmiştir. ALARES RES PROJESİ NAZIM İMAR PLANI ALAN DAĞILIMI TURBİN ALANI (M2) ŞALT SAHASI(M2) YOL M ALAN(M2) TOPLAM PLANLAMA ALANI M2/HA YOL YOL İLE HARİÇ BİRLİKTE İZMİR/KİRAZ / /12.2 Tablo 3. Alan Dağılımları 9

11 29% TURBİN ŞALT YOL 69% 2% Grafik 1- Planlama Alanında Arazi Kullanımı Grafiği Planlama alanının %29 u (3.6 ha) türbin, %69 u (8.4 ha) taşıt yolu ve %2 si (0.2 ha) şalt sahası olarak planlanmıştır. (bk. Grafik 1) Tüm bu olumlu yönler göz önüne alındığında, bölge yatırımcılar açısından cazip ve yatırıma açık, istihdam sağlamak bakımından da avantajlı bir konuma gelecektir. Ülke ve bölge çıkarları gözetildiğinde, Ülkemizin enerji ihtiyacına ve kaynaklarına bakıldığında yapılan bu planlama çalışmasının yararlılığı ortaya çıkacaktır. Yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çalışma alanı incelendiğinde planlama kriterleri açısından herhangi sakınca görülmeyerek İmar Planı yapılmıştır. Kullanılacak türbinler çevrenin doğal görüntüsüne entegre olabilecek, estetik görünüşte dizaynı yapılmış kanat, gövde ve kuleden oluşmaktadır. ALARES Rüzgar Santrali ne en yakın yerleşim birimi yaklaşık 350 m uzaklıkta bulunduğundan gerek inşaat, gerekse işletme aşamasında insan sağlığına etki edebilecek gürültü meydana gelmeyecektir. Tesis yeri kuşların yoğun bulunduğu ve kuş göç yollarının bulunduğu bir alan değildir. Türbinler mümkün olduğunca kullanım alanları kenarlarına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede tarım ve hayvancılık uğraşlarını engelleme en az seviyede tutulacaktır. İnşaat ve işletme esnasında evsel nitelikli katı atıklar, atığın cinsine göre ayrı poşetlerde toplanarak, haftada bir olmak üzere araçlarla Belde Belediyesi temizlik işlerine verilecektir. Böylelikle atık yönetimi sağlanacaktır. ALARES Rüzgar Santralı Projesi tarihinde kabul edilen 5346 sayılı Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun amaçlarına hizmet edecek bir projedir ve bu Kanun çerçevesinde teşvik edilecektir. Tüm bu olumlu yönler göz önüne alındığında, bölge yatırımcılar açısından cazip ve yatırıma açık, istihdam sağlamak bakımından da avantajlı bir konuma gelecektir. Ülke ve bölge çıkarları gözetildiğinde, Ülkemizin enerji ihtiyacına ve kaynaklarına bakıldığında yapılan bu planlama çalışmasının yararlılığı ortaya çıkacaktır. Yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çalışma alanı incelendiğinde planlama kriterleri açısından herhangi sakınca görülmeyerek İmar Planı yapılmıştır. 10

12 5.GÖRÜŞLER BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı nın tarihli 2944 sayılı yazısında; bahse konu proje alanında mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisleri bulunmadığı bildirilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısında; bir bölümü Avşar Barajı nın uzun mesafeli koruma alanında, bir bölümünün de Beydağ Barajı yağış havzasında kalan türbinlerin, yanından geçen derelerde her iki taraftan da 10 ar metre koruma mesafesi bırakılması, dere yataklarının boş bırakılması ve serbest akışına etki edilmemesi, dere yatakları üzerine yapılacak köprüler için ilgili idareden izin alınması, inşaat aşamasında ortaya çıkacak atık/atık suyun çevre araziye ulaşması ve deşarj edilmesinin engellenmesi, yine bu atık/atık suyun mevzuata uygun biçimde bertaraf edilmesi, inşaat ve işletme faaliyetleri sırasında oluşacak zarar-ziyan, ilgili hukuki sorunlarda ilgili idarenin sorumluluğunun bulunmadığı bildirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman İşletme Genel Müdürlüğü ne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında T4 türbinin tapuda kayıtlı ziraat arazisi olduğu bildirilmiş olup Hazine adına kamulaştırma yapılacaktır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısında; proje sahasının 1 yıl izlenmesi, proje ile ilgili olarak elde edilen verilerle faaliyetin üremesi muhtemel türler ve göçmen türler üzerinde tehlike oluşturacağının tespiti durumunda; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu nun 4. Maddesi ve ilgili Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 7. Maddenin d bendinde Yaban hayvanlarının konaklama, üreme, kışlama ve önemli göç alanlarının bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip edilmesi yasaktır. ve e bendinde Yaban hayvanlarının üreme, göç ve kışlama dönemlerinde biyolojik döngülerini engelleyecek faaliyetlerin yapılması yasaktır. İfadeleri gereğince proje sahasındaki türbinlerin bu türlerin üreme ve göç döneminde durdurulması, Peyzaj Onarım Planı nın uygulanacağının, yol kenarlarında Peyzaj Onarım Planında yer alan hususlar göz önünde bulundurularak onarım gerektirecek alanların iyileştirileceğinin veya eski haline getirileceğinin, yöreye uygun türlerle ağaçlandırma yapılacağının söz konusu taahhütte yer alması, yaban hayatı izleme programının ve 6 ayda bir izleme raporlarının ilgili Genel Müdürlüğe ve 2. Bölge Müdürlüğü ne sunulması, yol açımı esnasında oluşacak hasarların, peyzaj onarım planı doğrultusunda iyileştirilip eski haline getirilmesi, Peyzaj Onarım Planı Raporu ile Ornitolojik ve Ekolojik Değerleme raporunda belirtilen öneri ve tedbirlere uyarak, izleme sonucu kuşlar için tehlike arz eden dönemlerde türbinlerin durdurulması, tekrar izleme sonucunda gerekli görülürse türbinin bulunduğu yerden kaldırılacağı noter onaylı taahhüt edilmesi koşuluyla faaliyetin gerçekleştirilmesinde bir sakınca görülmediği bildirilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü nün tarihli sayılı yazısında; söz konusu alanın sorumluluk ağları içerisindeki otoyol, devlet ve il yollarına cephesi bulunmamakta 11

13 olup imar planı yapılmasında idareleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Manisa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih 849 sayılı yazısında; 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanuna istinaden çıkarılan ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, türbin sayısında artış planlanmasında ilgili valiliğe müracaat edilmesi, ekolojik çevrenin bozulmaması, çevrenin korunması ve geliştirilmesinin gerektiği bildirilmiştir. Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, İzmir İl Müdürlüğü nün tarih sayılı yazısında; T3 türbinin Doğancılar Köyü-Oyukkıran Mahallesine bağlı 15.8 kv enerji nakil hattının yakınından geçtiği belirtilmiş olup, bu doğrultuda belirtilen 15.8 kv enerji nakil hattının güzergahının masraflar tarafımızdan karşılanması kaydıyla değiştirilmesi veya T3 türbinin yeri değiştirilmesinin gerektiği belirtilmiştir. İzmir Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün tarihli, sayılı yazısında İzmir ili Kiraz ilçesine isabet eden 1298,25 m² lik dağıtım merkezi ve 38122,22 m²lik türbin yeri olmak üzere 3, ha kuru marjinal tarım arazisinin tarım dışı amaçlı olarak kullanımının uygun görüldüğü bildirilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun tarihli toplantı ve 39 numaralı karar sırasına göre; Alares Rüzgar Enerji Santrali Üretim tesisi için Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca verilen EÜ/3323-4/2007 numaralı üretim lisansı kapsamında yer alan tesislerin kurulabilmesi için gerekli olan ve belirtilen taşınmaz malların sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19uncu Maddesi gereğince kamulaştırılmasında kamu yararının bulunduğuna karar verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarihli 1001 sayılı yazısında; proje kapsamındaki türbin alanlarının 2863 sayılı Kanun kapsamında Kurumları yetki çerçevesinde kalan, bugüne kadar tespit ve tescili tamamlanmış herhangi bir sit veya korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı koruma alanı içerisinde kalmadığı; çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Mülki İdare Amirliğine veya en yakın Müze Müdürlüğü ne haber verilmesinin gerektiği bildirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü nün tarihli sayılı yazısında; imar planına konu alanların Kiraz ilçesi, Doğancılar, İğdeli, Kibar, Taşlıyatak köyleri sınırları içerisinde ve orman sayılmayan alanlarda kaldığı, 2/B ye konu edilen alanlardan olmadığı, söz konusu alanlarla ilgili herhangi bir mahkeme kararının bulunmadığı, bu nedenle ilgili alanlarda imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü nün tarihli ve 4610 sayılı yazısında; söz konusu alan ve çevresinde herhangi bir tesis, plan ya da projeleri bulunmadığını bildirmiştir. 12

14 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü nün yazısında; Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nın iptal edildiği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılma aşamasında, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri dikkate alınarak proje bütününü kapsayacak şekilde imar planlarının hazırlanması ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması ve yürürlükteki mevzuat uyarınca onay işlemlerinin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir. Alaşehir Belediye Başkanlığının (Şehircilik ve İmar İşleri Müdürlüğü) tarihli ve sayılı yazısında; bahse konu alanın belediye sınırları dışında yer almasından dolayı, bu proje için görüş bildirmelerinin mümkün olmadığını bildirmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nün sayılı yazısında bahse konu alanın herhangi bir Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kalmadığı, planlama alanının milli park, tabiat parkı, sulak alan vb koruma alanlarında kalıp kalmadığı hakkında bilgi ve görüşün Orman ve Su İşleri Bakanlığı ndan alınması, tabiat varlığı ya da doğal sit statüsü bulunan alanlardan olup olmadığının Manisa Valiliği tarafından tespit edilmesinin gerektiği, planlama alanında belirtilen koruma alanlarının bulunması durumunda proje sahasına ilişkin imar planı teklifinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik hükümleri ile, tarih ve 5035 sayılı Bakanlık Olur u ile onaylanan Korunan Alanlarda Plan İnceleme ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Yönerge ve Yönerge ekinde yer alan Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esasları doğrultusunda hazırlanarak, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararı ve Valilik Teknik İnceleme Raporu ile birlikte bakanlığa iletilmesi gerektiği bildirilmiştir. Koruma alanlarının bulunmaması halinde ise bakanlıkça bir sakınca görülmediği bildirilmiştir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı nın tarihli ve sayılı yazısında; yapılan incelemeler sonucunda elektronik sistemler, işletme kriterleri, hava seyrüsefer usulleri açısından olumsuz bir etkisinin olmayacağı ve bu nedenle imar planının yapılmasında bir mahsur bulunmadığı fakat proje hakkında sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun zorunlu gördüğü diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınması gerektiği bildirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün sayılı yazısında; talep konusu alanın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi sınırları kapsamında kalmadığı tespit edildiği ve ayrıca alanda bakanlığın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma bulunmadığı bildirilmiştir. Manisa Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü tarihli ve 325 sayılı yazısında; proje alanın Manisa Belediyesi mücavir saha dışında kaldığı bildirilmiştir. 13

15 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısında; madenler açısından toprak kaybı yaratmayacağından söz konusu projenin gerçekleşmesinde bir sakınca bulunmadığı, proje koordinatlarında herhangi bir değişiklik durumunda Genel Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı nın tarihli ve 1177 sayılı yazısında; ileride yasal bir sorun ile karşılaşılmaması maksadıyla Düşey Engel Veri Tabanı projesi kapsamında türbinlere ait bilgilerin Harita Genel Komutanlığı na gönderilerek, MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına bilgi verilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün tarihli ve 2836 sayılı yazısında; 23 Ağustos 2013 tarih ve 2874 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik in 14üncü maddesi kapsamında ilgili seyrüsefer hizmet sağlayıcısı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ne görüş için başvurulması ve ayrıca konuya ilişkin olarak söz konusu Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğu kapsamında yer alan diğer konularda görüş alınması gerektiğini bildirmiştir. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın tarihli ve 754 sayılı yazısında; çalışma alanını kapsayan bölgede teşeküllerine ait mevcut ve yapım aşamasında herhangi bir tesislerinin bulunmadığını bildirmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş nin tarihli ve sayılı yazısında; projede yer alan türbinlerin koordinatları doğrultusunda yapılan inceleme sonucu şirketlerine ait mevcut radyo/link şebekesinin olumsuz yönde etkilenmeyeceğinin tespit edildiği bildirilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın tarihli ve sayılı yazısında; Eksel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine, Alares Rüzgar Enerji Santrali üretim tesisi için tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere üretim lisansı verildiği, projeye ait nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre onaylaması konusunda bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. İzmir Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı nın tarihli ve sayılı yazısında; rüzgar enerji alanı olarak belirlenen sınır içinde imar planı yapılmasında teknik açıdan bir sakınca görülmediği bildirilmiştir. İzmir Valiliği, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısında; söz konusu alanın Mülga İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nden devir alınan arşiv kayıtlarına göre doğal sit alanı olarak belirlenen alanlar içerisinde kalmadığı, proje alanının Manisa il sınırları içerisinde kaldığı, Mülga Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün tarih ve 68 sayılı ÇED gerekli değildir belgesinin olduğu ve yapılacak planlama çalışmasında 3194 sayılı İmar Kanunu varsa üst ölçekli planlar ve plan notları ve ilgili diğer tüm mevzuatın dikkate alınması gerekmektedir. 14

16 Manisa Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün tarihli ve 1469 sayılı yazısında; kurulması düşünülen Alares üretim tesisinin İzmir ili Kiraz ilçe sınırları içerisinde kaldığından idarelerince yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir. Manisa Valiliği İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarihli ve 8885 sayılı yazısında; toprak koruma projesinin onaylandığı, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın tarih ve bila sayılı yazıları ile yazı ekinde bulunan Manisa Alaşehir ilçesi Dağarlar köyü, Elmalık mevkii, 276 ada, 9, 11 ve 12 parsellerde kayıtlı 0, ha büyüklükte alanın tarım dışına çıkarılması talebi, bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazıları ile 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 13.maddesi gereğince çevre tarım arazilerine ve yörede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması, hazırlanan Toprak Koruma Projesine ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü nün tarih ve sayılı görüş yazılarında belirtilen hususlara aynen uyulması kaydıyla ha büyüklükte alanın tarım dışına çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarihli ve 1001 sayılı yazısında; proje alanının 2863 sayılı kanun kapsamında kurumları yetki çerçevesinde kalan, bugüne kadar tespit ve tescili tamamlanmış herhangi bir sit veya korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı korunma alanı içerisinde kalmadığı, ancak çalışmalar esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı kanunun 4. Maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Mülki İdare Amirliğine veya en yakın Müze Müdürlüğü ne haber verilmesi gerektiğini bildirmiştir. İzmir Valiliği, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında Alares Rüzgar Enerji Santrali üretim tesisi güzergahı için İzmir ili Kiraz ilçesine isabet eden alan ile ilgili olarak tarih ve /16497 sayılı yazılarındaki görüşün geçerli olduğunu bildirmiştir. 15

17 16

18 17

19 18

20 19

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Ülkemizin enerji alanındaki 2023 yılı stratejik hedeflerinden biri olan 20.000 MW rüzgar enerjisi santrali kurulu gücüne* ulaşılması için son derece kritik bir döneme girilmiştir. 20.000 MW / 2023 hedefine

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 İÇİNDEKİLER I HAVZA GENEL DURUMU... 1 I.1 Yerleşim Alanları... 5 I.2 Coğrafi Durum... 8 I.3 Arazi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı E2682 V. 8 Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. Public Disclosure Authorized ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu 25/26/27 Nisan 2014 2 Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591 ESAS NO : 2014591 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VEKİLİ: AV. ZÜHAL SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Bestekar Sk. No: 495 K.Dere-ÇankayaANKARA MÜDAHİL (DAVACI YANINDA) : HÜSEYİN

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı