2. Kapsam Bu prosedür, UÜ-SK bünyesinde yürütülen değerlendirme ve yeniden değerlendirmesine ilişkin tüm faaliyetleri kapsar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Kapsam Bu prosedür, UÜ-SK bünyesinde yürütülen değerlendirme ve yeniden değerlendirmesine ilişkin tüm faaliyetleri kapsar."

Transkript

1 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / Amaç Bu prosedürün amacı; UÜ-SK klinik ve acil servislerine başvuran hastaların ve yeniden ne yönelik işlemlerin standart ve etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 2. Kapsam Bu prosedür, UÜ-SK bünyesinde yürütülen değerlendirme ve yeniden ne ilişkin tüm faaliyetleri kapsar. 3. Sorumluluk UÜ-SK klinik ve acil servislerinde görev yapan hekim, araştırma görevlisi, hemşire, ebe, diyetisyen ve fizyoterapist bu prosedürü uygulamaktan sorumludurlar. 4. Tanımlar İlk Değerlendirme Hastaya gerekli bakımı anlamak, hasta için en iyi bakım yerini seçmek, bir başlangıç tanısı oluşturmak ve daha önceki herhangi bir bakıma hastanın yanıtını anlamak için öykü ve fizik muayene dahil, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik durumunun değerlendirilmesidir. Yeniden değerlendirme Hastaların ilk tıbbi değerlendirmeleri sonrası tedaviye verilen yanıt, tedavinin devamı, tedavi planının yeniden düzenlenmesi, tedavinin etkinliği veya yan etkiler ya da taburcu etme kararının verilebilmesi amacıyla belirlenen zaman aralıklarında değerlendirilmesidir. İstismar Ağrı, yara, fonksiyon kaybı veya hastalıkla sonuçlanan şiddettir. Mental (Zihinsel) kötü muamele Psikolojik sıkıntıya neden olan bireysel kasti kötü davranma, küçük düşürme (utandırma), taciz, cezalandırma veya mahrumiyetle tehdidi içerir. İhmal Minimal hizmet veya temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak kaynakların eksikliği sonucunda hastanın yaşam kalitesinde bozukluk olmasıdır. Fiziksel kötü muamele Bedensel zarara neden olan bireysel kasti kötü davranma, vurma, tokat, çimdikleme veya tekmeleme ve bedensel cezalandırmayı kullanarak kontrolü içerir. Madde bağımlılığı Bireylerin reçeteli veya reçetesiz ilaç ve alkol bağımlılığıdır. Çocuk hasta 0-18 yaş arası hastalar çocuk hasta olarak değerlendirilir. Bu geniş yaş aralığındaki hastalar farklı özellikler gösterdikleri için çocuk hastalar yenidoğan (0-28 gün), süt çocukluğu (1-12 ay), oyun çocukluğu (13 ay-4 yaş), okul öncesi (5-6 yaş), okul çocuğu (7-11 yaş) ve adolesan (12-18 yaş) olarak ayrılır. Terminal Hasta veya Diğer Ağrılı Hasta

2 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / 10 Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı olan, yaşam beklentisi kısa ve kardiyopulmoner resusitasyon ile geri dönme şansı az olan ölümcül hastalardır. Ağrılı hasta ise hangi sebeple olursa olsun ağrının hayat kalitesinin bozduğu hasta grubudur. Travaydaki Hamile Kadınlar Travay eyleminin başladığı hamile kadınlardır. Psikiyatrik Hasta Daha önce tanı konulmuş ve halen aktif psikiyatrik hastalığı olan ya da değerlendirme anında psikiyatrik hastalığı olduğu düşünülen ve tedaviye ihtiyacı olan hastalardır Kırılgan Yaşlı 85 yaş ve üzerinde olan ya da en az bir günlük aktivitesinde bağımlı olan, ya da 3 ve üstü eşlik eden kronik hastalığı olan, ya da birden çok Geriatrik sendromu olan yaşlılar Taburculuk planlaması İlk değerlendirme aşamasında taburculuk sonrası bakımı kritik olan hastaların bakımının daha sonra nerede, hangi koşullarda yürütüleceğinin belirlenmesi ve olası taburculuk ihtiyaçlarının planlanmasıdır. 5. Dağıtım UÜ-SK Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının tümü elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Bu dokümana, UÜ-SK İntranet ağı üzerindeki kullanıcılar ulaşabilir. 6. İlgili Dokümanlar 6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar Türk Ceza Kanunu Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Hasta Hakları Yönetmeliği Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 6.2. İç Dokümanlar/Form/Rapor/Talimat/Prosedür/Tutanaklar PR-HUD-01 Hasta Kabul Prosedürü PR-HAD-04 Acil Servis Prosedürü PR-HAB-02 Günübirlik Hasta Bakım Prosedürü PR-HAB-04 Anestezi Prosedürü PR-HAB-05 Cerrahi Bakım Prosedürü PR-HAB-10 Klinikte Hasta Bakım Prosedürü PR-HAB-11 Ağrı Değerlendirme ve Tedavi Prosedürü PR-HAB-21 Beslenme İşleyiş Prosedürü PR-HYE-01 Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Prosedürü PR-PKE-04 Personel Yetkilendirme Prosedürü OEK XX Görev Tanımları TA-HUD-01 Hasta Devir/Taşıma Talimatı TA-HAD-04 Hasta Konsültasyon Talimatı TA-HAD-05 Çocuk Hasta Değerlendirme Talimatı TA-HAD-08 Madde/Alkol Bağımlılarına Yaklaşım Talimatı TA-HAD-09 İstismara Uğramış Kişilere Yaklaşım Talimatı

3 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / 10 TA-HAD-10 Bası Yarası Riski Olan Hastalara Yaklaşım Talimatı TA-HAB-XX Klinikte Hasta Bakım Talimatı TA-HAB-39 Ayaktan ve Yatan Hastalara Fizik Tedavi Uygulama Talimatı TA-HAB-41 Rehabilitasyon Uygulama Talimatı TA-EÖK-01 Hasta İzolasyon Talimatı TA-KHG-02 Düşme Riski Değerlendirme ve Önleme Talimatı KLK-HAB-BES Beslenme Kılavuzu FR-HUD-06 Hasta İzlem Kartı FR-HAD-02 Poliklinik İlk Değerlendirme Formu FR-HAD-03-XXX Anabilim/Bilim Dalına Özgü Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD Anestezi Öncesi Hasta Değerlendirme Formu SEDASYON???? FR-HAD Acil Tıp Anabilim Dalı Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Obstetrik Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD Psikiyatri Anabilim Dalı Poliklinik Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı na Özgü Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD-04 Yatan Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD-05 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Poliklinik İlk Değerlendirme Formu FR-HAD-06 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD-07 Hasta İzlem Formu FR-HAD-07-XXX Anabilim Dalına/Bilim Dalına Özgü Poliklinik Hasta İzlem Formu FR-HAD Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tedavi İzlem Formu FR-HAD-08 Madde/Alkol Kötüye Kullanımı/Bağımlılığı Değerlendirme Formu FR-HAD-09 Konsültasyon Formu FR-HAD-11 Yeniden Değerlendirme Formu FR-HAD-15 Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Yatan Hasta Değerlendirme Formu FR-HAD-16 Yatan Hasta Tetkik İzlem Formu FR-HAB-01 Order/İlaç Uygulama Formu FR-HAB-02 Multidisipliner Hasta Bakım Planı FR-HAB-04 /Ebe Bakım Formu FR-HAB-05 Yoğun Bakım Formu FR-HYE-01 Hasta ve Yakını Eğitim Kaydı Formu

4 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / Prosedür 7.1. İş akışı ile ilgili açıklamalar 1 Genel İlkeler UÜ-SK na tetkik amacı dışında başvuran tüm hastalar yasal olarak bu yetkinliğe sahip hekim ve hemşireler tarafından değerlendirilir ve hastaların tıbbi ve hemşirelik bakım ihtiyaçları ilk değerlendirmede belirlenir. Hastaların nde multidisipliner bir yaklaşım kullanılır. Hastalar yetkin hekimler tarafından değerlendirilir ve kayıt altına alınır. Bu kapsamda yetkin hekimler Anabilim/Bilim Dalı tarafından sorumluluk alanları açısından yetkilendirilmiştir. Bunun dışında ayrıca ülke yasalarına göre hasta değerlendirme ve yeniden değerlendirme hak ve yetkisine sahip olan hekimler uzmanlık eğitimleri süresince Personel Yetkilendirme Prosedürü (PR-PKE-04) nde belirtilen kapsam ve gözetim seviyesinde hastaları değerlendirir ve yeniden değerlendirirler.uzman hekimlerin yetkinlikleri Anabilim Dalı bazında hazırlanmış olan Yetkilendirme Formlarında, Araştırma görevlilerin yetkinlikleri ise Görev Tanımlarında (OEK XX) belirtilmiştir. Hasta ilk kapsamında aşağıdaki maddeler değerlendirilmiş olmalıdır. - Sosyokültürel ve ekonomik durumu - Tıbbi hikayesi - Fiziksel muayene - Psikolojik durumu - Fonksiyonel - Beslenme - Ağrı - Düşme riski - Kullandığı ilaçlar İlk değerlendirme sırasında hastadan tüm kurum için standart olan bu bilgiler alındıktan sonra, Anabilim/Bilim Dalına özgü olarak ihtiyaç duyulan bilgileri almaya yönelik ek değerlendirme yapılabilir. Acil hastaların ilk değerlendirilmesi hastanın ihtiyaçları ve şartlarına uygun olarak ve Acil Servis Prosedürü doğrultusunda Acil Serviste gerçekleştirilir. İlk değerlendirme bir ön tanı ile sonlanır. Poliklinik ve Acil Serviste değerlendirildikten sonra yatışı uygun görülen hastaların değerlendirilmesi, klinikte, hemşire ve hekim tarafından başvurudan sonraki ilk 24 saat içinde gerçekleştirilir ve bulgular hasta dosyasında kayıt altına alınır. Mevzuat gereği doğrudan kliniğe veya yoğun bakıma yatışı yapılan hastalar Yatan Hasta Değerlendirme Formu kullanılarak değerlendirilir. Yatışı gerçekleşen tüm hastalar; bakım ve tedavilerinin akut döneminde hekim tarafından durumlarına, bakım planlarına ve bireysel ihtiyaçlarına uygun ve bu prosedür dahilinde belirtilmiş olan zaman aralıkları içerisinde tatil günleri de dahil olmak üzere hergün en az bir kere, o o o tedaviye gösterdikleri yanıt, tedavinin devamı, taburculuk kararının verilebilmesi amacıyla yeniden değerlendilir ve hastanın durumundaki her belirgin değişiklik hastanın dosyasına kayıt edilir. Hastaların değerlendirmeleri sırasında ağrı, fonksiyonel durum, beslenme, psikososyal durum ve düşme riski değerlendirilir ve gerekli durumlarda daha ileri değerlendirme ve tedavileri planlanır. Bu beş element poliklinik

5 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / Yatan hastaların ilk nin yapılması Özellikli Hasta Grubunda Bulunan Hastaların Değerlendirmesi takibine ve yatarak tedavisine karar verilen hastalarda uygun zaman aralıklarıyla yeniden değerlendirilir. UÜ-SK da özellikli hasta grupları çocuk, kırılgan yaşlılar, terminal hastalar, ilaç ve alkol/bağımlısı hastalar, travaydaki hamile kadınlar, psikiyatrik sorunu olan hastalar, istismar ve ihmal kurbanları, şiddetli veya kronik ağrısı olan hastalar, gebelik sonlandırması yaşayan kadınlar, enfeksiyöz veya bulaşıcı hastalığı olan kişiler, kemoterapi veya radyoterapi alan hastalar ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar olarak tanımlanmıştır ve bu özel hasta grupları kendileri için bireyselleştirilmiş özel değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu özel hasta gruplarının değerlendirilmesine yönelik politikalar bu prosedürün altı numaralı maddesi altında tanımlanmıştır. Duyma, işitme, konuşma ve konuşulan dili anlama problemi olanlar için kurum içinde hizmet verilen alanlardan bu hastalar için konsultasyon istenir. Hasta aynı tanı ile aynı Anabilim/Bilim Dalına 30 günden daha sık aralıklarla yatırılırsa tekrar Yatan hasta Değerlendirme Formları doldurulmaz. Yeniden Değerlendirme Formu (FR-HAD-11) na hastanın öykü, fizik muayene, tanı, istenen tetkik ve tedavi planı ile ilgili bulguları içeren yatış notu kaydedilir. Son değerlendirmeden bu yana değişen bulgular yeniden değerlendirme formuna yazılır. 30 günden daha uzun aralıklarla yatan hastalarda Yatan Hasta Değerlendirme formları yeniden doldurulur. Uygun olduğunda, hastalar ve/veya hasta yakınları değerlendirme sürecinin sonuçları ve tanılar konusunda bilgilendirilir ve bu durum hasta dosyasına kayıt edilir. Hastalar ve/veya hasta yakınları planlanan bakım ve tedavi hakkında bilgilendirilir ve hastanın öncelikli gereksinimlerinin neler olduğunun belirlendiği karar sürecine katılırlar. Değerlendirme bulguları sonucunda hekim hastanın öncelikle tedavi ve bakım ihtiyaçlarını göz önüne alarak tanı ve tedavi planı oluşturur. Poliklinikte yatışına karar verilen erişkin ve (ÇSH) dışındaki kliniklere yatışına karar verilen çocuk hastalar; hemşire ve sorumlu hekim tarafından ilk 24 saat içinde değerlendirilir ve değerlendirme bulguları ile ön tanı ve taburculuk planlaması Yatan Hasta Değerlendirme Formunda (FR-HAD- 04) kayıt altına alınır. Acil Servisten yatışı yapılan ya da yoğun bakım ünitesine veya girişim öncesi kliniklere yatan veya yoğun bakımdan kliniklere alınan hastalar ilk 30 dakika içinde değerlendirilir. ÇSH Anabilim/bilim dalı kliniklerine yatış kararı verilen çocuk hastalardan Yoğun Bakım Ünitesine yatırılanlar ilk 30 dakika, kliniklere yatırılanlar ise ilk 2 saat içinde değerlendirilir ve değerlendirme bulguları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yatan Hasta Değerlendirme Formunda (FR- HAD-15) kayıt altına alınır. lik ilk yapılarak 24 saat içinde Yatan Hasta Değerlendirme Formuna (FR-HAD-04) veya Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Yatan Hasta Değerlendirme Formuna (FR-HAD-15) kaydedilir. Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi: Onsekiz yaş altı çocuk hastalar Çocuk Hasta Değerlendirme Talimatı (TA- HAD-05) na uygun olarak değerlendilir. Kırılgan Yaşlı Değerlendirmesi: 85 yaş ve üstü her hasta için Kırılgan Yaşlı Risk Grubu Değerlendirmesi doldurulur. Bu uygulama sırasında hastanın yaş sınır olarak risk grubunda olup olmadığı 1. soru ile değerlendirirlir. 2. soruda hastanın her hangi bir günlük aktivite (mobilizasyon, öz bakım, beslenme, miksiyon/defekasyon gibi ) alanında bağımsız olup olmadığı (bu aktiviteyi gerçekleştirmek için kısmen ya da tümüyle başkasına bağımlı olmak) değerlendirilir. 3. soruda

6 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / 10 sıralanan kronik hastalıklarda herhangi birine sahip olup olmadığı değerlendirilir, bu soruda birden çok şık işaretlenebilir. 4. soruda sıralanan geriatrik sendromlardan herhangi birinin olup olmadığı değerlendirirlir ve gerekirse birden çok şık işaretlenebilir. Değerlendirmenin sonunda sorulan sorulardan herhangi birinin yanıtının Evet olması risk grubunda olduğunu gösterir. Değerlendirmeye göre hastanın riskli grupta olduğu saptanırsa yeniden değerlendirme en az günde bir kez yapılır ve Yeniden Değerlendirme Formuna (FR-HAD-11) kaydedilir. Gerekli görüldüğünde eşlik eden hastalıklar ve geriatrik sendromlara göre konsültasyonları yapılır ya da multidisipliner konseylerde görüşülür ve ortak tedavi planı oluşturulur Terminal Hastaların Değerlendirilmesi Terminal hasta olduğu düşünülen hastanın Yeniden Değerlendirme Formu na (FR-HAD-11) durumu kaydedilir. Hasta ve yakınları ihtiyaçları açısından değerlendirlir. Beslenme durumları,ağrısı olup olmadığı, dini ihtiyaçlarının i yakınlarının yas durumundaki ihtiyaçları klinik çalışanalrı tarafından değerlendilirir. Şiddetli veya Kronik Ağrısı olan Hastaların Değerlendirilmesi Söz konusu hastaların ağrısı Ağrı Değerlendirme ve Tedavi Prosedürü ne (PR-HAB-11) uygun olarak değerlendirilir ve tedavisi planlanır. Gerek görüldüğü taktirde Algoloji Bilim Dalı ndan konsültasyon istenir. Madde ve Alkol Bağımlılarının Değerlendirmesi: İlaç veya alkol bağımlıları için Madde ve Alkol Bağımlılarına Yaklaşım Talimatı (TA-HAD-08) doğrultusunda Konsültasyon Formu (FR-HAD-09) ile Psikiyatri Anabilim Dalı ndan konsültasyon istenir. Bu Anabilim Dalı, Madde/Alkol Kötüye Kullanımı/Bağımlılığı Değerlendirme Formu (FR- HAD-08) düzenleyerek Hasta Değerlendirme Formuna ekler. İstismara Uğramış Kişilerin Değerlendirilmesi: İstismar ve ihmal kurbanları için İstismara Uğramış Kişilere Yaklaşım Talimatı (TA-HAD-09) dikkate alınarak Psikiyatri Anabilim Dalı ndan konsültasyon istenir. Travaydaki Hamile Kadınların veya Gebelik sonlandırması yaşayan kadınların Değerlendirilmesi: Travayda olan hamile kadınlar FR-HAD Obstetrik Hasta Değerlendirme Formu kullanılarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından değerlendirilir. Gebelik sonlandırması yaşayan hastalar Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ndan konsültasyon istenerek değerlendirilir. Psikiyatrik Hastaların Değerlendirilmesi: Psikiyatri klinikleri dışında yatan 18 yaş ve üstündeki pskiyatrik hastalar için Konsültasyon Formu kullanılarak Psikiyatri Anabilim Dalından, 18 yaş altındakiler için ise Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ndan konsültasyon istenir. Enfeksiyöz veya bulaşıcı hastalığı olan kişilerin değerlendirilmesi Yasal mevzuata uygun şekilde değerlendirilen hastalar gerekli mercilere bildirimi yapılarak takip edilir. Kemoterapi veya Radyoterapi Alan Hastalar: Radyoterapi alan hastalar Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı tarafından takip edilirler. Kemoterapi alan hastalar için ise ilaçlar Kemoterapi Kılavuzuna göre değerlendirilerek hazırlanır. Bağışıklığı baskılanmış hastalar: İlgili Anabilim/Bilim Dalları tarafından konsültasyon istenerek

7 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / 10 değerlendirilir. 4 Hastaların psikososyal durum açısından değerlendirilmesi İlk değerlendirme sırasında erişkin ve çocuk hastalarda acil servis ve kliniklerde Hasta Değerlendirme Formlarındaki ilgili bölümler doldurularak psikososyal durumları değerlendirilir. Psikososyal durum sonrasında Sorumlu hekim gerek gördüğünde Hasta Konsültasyon Talimatı (TA-HAD-04) doğrultusunda Konsültasyon Formu (FR-HAD-09) düzenleyerek hastayı ilgili bölüme gönderir. 5 Hastaların düşme riski açısından İlk değerlendirme sırasında Yatan Hasta Değerlendirme Formundaki Düşme Riski ölçeği değerlendirilerek hastanın düşme açısından riskli olup olmadığına karar verilir. Eğer düşme riski var ise düşme için önlem ve yakın gözetim planlanarak Düşme Riski Değerlendirme ve ÖnlemeTalimatı (TA-KHG-02) uygulanır. Düşme riski olan hastaların oda girişlerine dört yapraklı yonca motifi asılarak hasta yakınları ve çalışanlar bu risk açısından uyarılır. Çocuk hastalarda ise 7 yaş altı düşme riski var kabul edilir. 6 Hastaların ağrı Ağrı yapılan ve ağrısı olduğu tespit edilen hastalarda Ağrı Değerlendirme ve Tedavi Prosedürü (PR-HAB-11) doğrultusunda işlem yapılır. 7 Hastaların beslenme durumlarının UÜ-SK na yatan tüm hastalar beslenme riski açısından değerlendirilir. Yatan Hastalarda; hastaların beslenme riski olup olmadığı Yatan Hasta Değerlendirme Formlarında bulunan Beslenme Riskini Değerlendirme Ölçeği ile belirlenir. Eğer risk saptanırsa hekim gerek görürse Beslenme Ünitesinden konsültasyon ister veya diyetisyen yardımı ile hastanın beslenme tedavisini düzenler. Yatan hastalarda ilk yapılan değerlendirmede herhangi bir risk saptanmamış ise hasta 7 gün sonra yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirmeler haftada bir kere olmak üzere hasta yattığı sürece devam edilir. Yeniden değerlendirme kayıtları Yeniden Değerlendirme Formuna yazılır. Diyetisyen 8 Hastaların fonksiyonel durum Yatan hastalar için Yatan Hasta Değerlendirme Formunda (FR-HAD-04) veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yatan Hasta Değerlendirme Formunda (FR-HAD-15) yer alan Fonksiyonel Tarama Testi kullanılır. Hasta son bir ay içinde ortaya çıkan eklem hareket kısıtlılığı, deformite ya da güçsüzlük nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinden herhangi birini yaparken (yardımcı cihazlarla da olabilir) bağımsız değilse sorumlu hekim uygun görürse FTR Uzmanından Konsültasyon Formu (FR-HAD-09) ile konsültasyon istenir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 9 Tanı amaçlı tetkik ve konsültasyonların istenmesi Hastanın klinik durumuna uygun tetkikler ilgili Hizmet Formları (FR-HAD-07- XXX-XX) elektronik sistem üzerinden düzenlenerek istenir. Yatan hastalarda istenen tetkiklerin sonuçları Yatan Hasta Tetkik İzlem Formuna (FR-HAD-16) kaydedilerek hasta dosyasına konulur. Hastanın kuruluş dışında yapılan tetkiklerinin süresi 30 günü geçmişse ya da hekim yeniden yapılmasını gerekli görürse tekrarlanır. Hekim gerek gördüğünde Hasta Konsültasyon Talimatı (TA-HAD-04) doğrultusunda elektronik ortamda Konsültasyon Formu (FR-HAD-09) düzenleyerek hasta için ilgili bölümden değerlendirme ister. Komplike olgular Anabilim Dalı, Bilim Dalı veya multidisipliner konseylere sunularak değerlendirilir. Yetkin Hekim

8 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / Ölmekte olan hastalar ve yakınlarının değerlendirilmesi Ölmekte olan hastalar aşağıdaki maddeler dikkate alınarak değerlendilir ve değerlendirme notları Yatan Hasta Değerlendirme Formunda ve Yeniden Değerlendirme Formunda kayıt altına alınır. a) Bulantı ve solunum zorluğu gibi semptomlar, b) Fiziksel semptomları hafifleten ve ağırlaştıran faktörler, c) Mevcut semptomatik tedavi ve hastanın verdiği cevap, d) Hasta ve yakınlarının manevi oryantasyonu ve uygun olduğu ölçüde, dinî bir gruba katılım, e) Hastanın ve yakınlarının, örneğin ümitsizlik, ızdırap, suçluluk duygusu veya bağışlama gibi manevi endişe veya ihtiyaçları, f) Hastanın ve yakınlarının, örneğin aile içi ilişkiler, evde bakım sağlanıyorsa ev ortamının yeterliliği, mücadele mekanizmaları ve hastanın ve yakınlarının hastalığa verdikleri tepki benzeri psikososyal durumu, g) Hasta, hasta yakınları ve bakıcılar için destek ve dinlenme imkânı, h) Alternatif bir bakım ortamı veya seviyesi gereksinimi ve i) Arkada kalanlara yönelik risk faktörleri, örneğin ailenin mücadele mekanizmaları ve patolojik yas tutma reaksiyonu potansiyeli 11 Tanı ve Tedavi Planının oluşturulması Değerlendirme sonuçları ve tetkiklerden elde edilen bulgular doğrultusunda hastaya en uygun ve en acil ihtiyaçlarına cevap verecek Tanı/Tedavi planı hazırlanır. Hasta Değerlendirme Formunda ilgili kısım doldurulur Hasta ve/veya yakınları tanı veya öngörülen tedavi planı hakkında bilgilendirilir. Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Prosedürü (PR-HYE-01) doğrultusunda gerekirse eğitimler planlanır ve Hasta ve Yakını Eğitim Kaydı Formuna (FR-HYE-01) kaydedilir. Sağlık Bakanlığı nca belirlenen bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde bulunan her tanı için hekim Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Formunu doldurur. Doldurulan formlar UÜ-SUAM ve ARUAM Başhekimliklarine gönderilir. 12 Taburculuğu ve taburculuk sonrası ihtiyaçları özellik taşıyan hastalara ilişkin gerekli planlamanın yapılması UÜ-SK da taburculuk planlaması aşağıdaki hasta gruplarında yatışı takiben en kısa sürede yapılır ve Yatan Hasta Değerlendirme Formu (FR-HAD- 04) na kaydedilir. - Kırılgan yaşlılar (85 yaş üstü) - Mobilize olamayan hastalar - Günlük yaşamda hayatını idame ettirebilmek için yardıma gereksinim duyanlar 13 Yatan hastaların yeniden Yatan hastalar uzman hekim sorumluluğunda, klinikte hastayı takip eden hekimler tarafından tedaviye gösterdikleri yanıtın belirlenmesi, gerektiğinde tedaviye devamın veya tedavi planı güncellenmesi kararının verilmesi ya da taburculuğun planlanması için yeniden değerlendirilirler. Klinik hemşireleri, gerekli ise diyetisyen ve fizyoterapist gibi yardımcı sağlık personeli yeniden değerlendirme sürecine katılır. Değerlendirmelerin kaydedilmesinde aşağıda yer alan kurallar geçerlidir: Tüm yeniden değerlendirme notları hasta dosyasında yazılı olarak bulunmalıdır. Tüm yeniden değerlendirme notları günün tarihi ve değerlendirme yapılan saat ile başlar. Yeniden dğerlendirme notları elektronik sistem üzerinde hasta dosyasına yazılır. Yeniden değerlendirme notunda şunlar bulunmalıdır. Tedavinin güncel durumu ve varsa tedavide yapılan değişiklikler, Varsa klinik durumundaki önemli değişiklikler, Varsa diğer birimler tarafından düzenlenen konsültasyon sonuçlarının özeti, Fizyoterapist Diyetisyen

9 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / 10 Varsa multidisipliner değerlendirme notları (Konsey notları gibi ), Varsa tanıdaki değişiklik, Tedaviye yanıt, Varsa istenen tetkik ve konsültasyonlar, Varsa advers etkiler, Ağrının yeniden Taburculuk/Devir notu. Yeniden değerlendirme notları okunaklı biçimde yazılır. Hekim tarafından yapılan yeniden değerlendirmenin zaman aralıkları aşağıdaki kurallar çerçevesinde belirlenir: Akut hasta tanımına uymayan hastalar en az günde bir kez yeniden değerlendirilir. Akut hasta tanımına uyan hastalar günde en az bir kere olmak üzere hastalığın ağırlık derecesinin gerektirdiği hekimin öngördüğü sıklıkta yeniden değerlendirilir. Yoğun bakım hastaları 12 saate bir yeniden değerlendirilir Yukarıda belirlenen yeniden değerlendirme aralıkları resmi tatiller için de geçerlidir. Yeniden değerlendirme sırasında gerektiğinde tedavi planı güncellenir. Hastaların yeniden uzman hekimin sorumluluğunda klinikte çalışan hekim tarafından yapılır. Yeniden Değerlendirme Formuna (FR-HAD-11) düşülen notlar yetkin hekim tarafından elektronik sistem üzerinde onaylanır. Ayrıca klinik hemşireleri, gerekli ise diyetisyen ve fizyoterapist gibi yardımcı sağlık personeli yeniden değerlendirme sürecine katılır... Nöbeti alan hekim nöbet teslim notunu hastanın yeniden değerlendirme formlarını inceleyerek elektronik sistem üzerine yazılır. Hekim nöbet sırasında yapılan girişimleri, istenen tetkikleri yeniden değerlendirme formuna yazmalıdır. 14 ve Ebeler tarafından yapılan yeniden değerlendirme ve Ebeler tarafından yapılan yeniden değerlendirme, sorumlu hekimin verdiği order doğrultusunda Klinikte Hasta Bakım Prosedüründe (PR-HAB 10) belirtildiği şekilde ve orderda belirtilen aralıklarla yapılır. Hastalar her vardiya başlangıcında hastalardan sorumlu hemşire tarafından yeniden değerlendirilirler. Tüm hemşirelik değerlendirmeleri kliniklerde /Ebe Bakım Formuna (FR-HAB 04), yoğun bakımlarda ise Yoğun Bakım Formuna (FR-HAB 05) kaydedilir. ve ebeler hastanın vital bulgularında, psikolojik, ağrı ve fonksiyonel durumlarında, düşme ve bası yarası risklerinde değişiklik olup olmadığını her vardiyada yeniden değerlendirir. Değişiklik saptanması durumunda alınacak önlemleri kliniklerde /Ebe Bakım Formuna (FR-HAB-04) yoğun bakımlarda ise Yoğun Bakım Formuna (FR-HAB 05) kaydederek sorumlu hekimi bilgilendirir. Ebe Fizyoterapistler tarafından yapılan yeniden değerlendirme Düşme riskinin yeniden FTR Anabilim Dalı tarafından Hasta Konsültasyon Talimatına (TA-HAD- 04) uygun olarak değerlendirilen yatan hastalara FTR Hekimi tarafından uygun görüldüğünde fizik tedavi ve rehabilitasyon programı düzenlenir. Yatan hastalarda fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen yeniden değerlendirmeler ve bakım planları Multidisipliner Hasta Bakım Planı (FR- HAB-02) na kaydedilerek yapılan işlemler hakkında hastanın diğer bakım sağlayıcılarının bilgilendirilmesi sağlanır. Yatan hastalarda düşme riski, değerlendirme formlarında yer alan Düşme Riski Değerlendirme Testi kullanılarak saptanır. Hastadan sorumlu hemşire FTR Uzmanı Fizyoterapist

10 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 02 Aralık / 10 tarafından her vardiyada düşme riski olup olmadığı /Ebe Bakım Formuna (FR-HAB-04) kaydedilir. Değişiklik saptanması durumunda alınacak önlemleri kliniklerde /Ebe Bakım Formu (FR-HAB 04) na yoğun bakımlarda ise Yoğun Bakım Formuna (FR-HAB 05) kaydederek sorumlu hekim bilgilendirilir. Hasta odası girişine yeşil yapraklı yonca figuru asılarak çalışanlar ve hasta yakınları dikkatli olmaları konusunda uyarılır. Düşme riski olmayan yatan hastalar Düşme Riski Değerlendirme ve Önleme Talimatı (TA-KHG-02) nda belirtilen durumlarda düşme riski yeniden değerlendirilir. 17 Ağrının yeniden UÜ-SK larında Ağrı tespit edilen hastalarda ağrının yeniden değerlendirilmesi Ağrı Değerlendirme ve Tedavi Prosedürü doğrultusunda Yeniden Değerlendirme Formuna (FR-HAD-11) na not düşülerek gerçekleştirilir. Değerlendirme sırasında ağrı tespit edilmeyen hastalarda ağrı gelişimi her hemşirelik nöbet değişiminde sorgulanır. Ağrısı gelişen hastalar hekim tarafından Ağrı Değerlendirme ve Tedavi Prosedürü ne uygun olarak değerlendirilir. Ebe 18 Beslenme durumunun yeniden Beslenme sorunu olmayan yatan hastalarda haftada 1 kez Beslenme Tarama Testi hekim tarafından tekrarlanır ve Yeniden Değerlendirme Formuna (FR-HAD-11) kaydedilir. Beslenme riski taşıyan erişkin ve çocuk yatan hastalarda diyet tedavisi düzenlemesi yapılanlar Beslenme İşleyiş Prosedürü (PR-HAB-21) doğrultusunda yeniden değerlendirilir ve Yatan Hasta Değerlendirme Formuna (FR-HAD-04) kaydedilir. Diyet düzenlemesi yapılanların diyet uyumları diyetisyen tarafından haftada en az 1 kez yeniden değerlendirilir ve Diyet İzlem Formuna (FR-HAD-xx) kaydedilir. Beslenme ünitesi tarafından beslenme tedavisi düzenlenen hastalar Beslenme İşleyiş Prosedürü (PR-HAB-21) doğrultusunda sorumlu hekim tarafından yeniden değerlendirilir ve Yeniden Değerlendirme Formuna (FR- HAD-11) kaydedilir. Diyetisyen 8. Gözden Geçirme ve Onaylama Süreç sahibinin gözden geçirmesi: Yönetim temsilcisinin gözden geçirmesi: Yönetimin onayı: : Tarih :

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ UYGULAMA VE YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Yönergenin amacı, Karabük

Detaylı

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ .07.21 26.03.23-02 DEĞERLENDİR: -02 1. AMAÇ: Hastanemizde HKS yer alan şartlarla ilgili iç ve dış kaynaklı dokümanların ve verilerin hazırlanması, kontrolü, onayı, dağıtımı, korunması, güncelleştirilmesi,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1 / 8 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nde ayaktan muayene olan hastalar, acil servise müracaat eden hastalar ve kliniklerde uygulama yapılmak üzere başvuran

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI*

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* Derleyen: Dr. Cem Oktay Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Görev tanımları:

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26350 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Çalışma Kılavuzu Esasları

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Çalışma Kılavuzu Esasları Önsöz Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Çalışma Kılavuzu Esasları Sevgili Öğrenciler, Toplumun sağlık sorunlarının üstesinden gelebilecek ve topluma koruyucu sağlık hizmetlerini sunabilecek bilgi,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL SAYFA 1 / 11 HKPR001 1. KAPSAM ve AMAÇ Bu prosedürün amacı, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lığının Kalite Yönetim Sistemi nde yer alan dokümanların bir düzen içinde hazırlanmasını, onaylanmasını, güncellenmesini,

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ: Bu prosedür hastanemiz iç hizmet birimlerinden(poliklinik, acil servis) ve hastanemiz dışından tedavi amacıyla gelen ve yatarak tedavi görmesi gereken hastalar için yürütülecek hizmetleri

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Karşıyaka Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi çalışanları tarafından üstlenilen;

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKOKUL KURUL KARARLARI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKOKUL KURUL KARARLARI KARAR NO 2011/02-1: Yüksekokulumuz Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Staj Yönergesi görüşüldü. Yüksekokulumuz Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinin "Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı