KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı"

Transkript

1 KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

2 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile alacakların toplamından, borçların düülmesi sonucunda geriye kalan tutardır. Bu tutar giriimcinin iletmeye koyduu varlıı gösterir. htiyatlar ve kar bilançoda ayrı olarak gösterilseler dahi öz sermayenin unsurlarından sayılır Bilanço Usulünde Ticari Kazanç Nasıl Saptanır? Gelir Vergisi Kanunu'nda, bilanço usulüne göre ticari kazanç, teebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve baındaki deerleri arasındaki müsbet fark olarak tanımlanmıtır. Dönem sonu ile dönem baındaki öz sermayenin karılatırılmasını gerektiren bu sistem, kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir. Öz sermayeyi hesaplayabilmek için ise, iletmeye dahil iktisadi kıymetlerin deerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ticari kazancın belirtilen ekilde saptanması sırasında, Vergi Usul Kanunu'nun deerlemeye ilikin hükümlerine uyulması zorunludur Deerleme Nedir? Deerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlardaki deerlerinin saptanmasıdır. Deerlemeye ilikin hükümlere Vergi Usul Kanunu'nun 258 ve devamında yer alan maddelerinde yer verilmi ve her bir aktif ve pasif kıymetin nasıl deerlenecei belirlenmitir. Bu çerçevede, iktisadi iletmelerin aktifine kayıtlı bulunan menkul kıymetlerin de hesap döneminin sonunda deerlenmesi gerekir Deerleme Ne Zaman Yapılır? Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem baında tekrar açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Buna göre, defterlerin ilgili bulunduu yılın son günü olan 31 Aralık tarihi itibariyle kapatılması gerekmektedir. letmeye dahil mevcutlar, alacaklar ve borçların sayılması, ölçülmesi,tartılması ve deerlemesinin de ilgili yılın 31 Aralık tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, gelir ve kurumlar vergisinin uygulamasında, deerleme günü ilgili yılın 31 Aralık tarihidir. Örnek 1 : Ticaretle uraan mükellef (A)'nın gelirleri gerçek usulde vergilendirilmekte olup, mükellef bilanço usulüne göre defter tutmaktadır. Mükellefin ticari iletmesinden elde ettii gelirler takvim yılı esasına göre gelir vergisine tabi tutulacaktır. Bu durumda, mükellefin hesap dönemi sonu 31 Aralık tarihi olmaktadır. Mükellefin ticari iletmesine dahil iktisadi kıymetlerinin deerlemesini ilgili yılın 31 Aralık tarihi itibariyle yapması gerekir Özel Hesap Döneminde Deerleme Ne Zaman Yapılır? Bazen iletmelerin gösterdikleri faaliyetler takvim yılı dönemine uygun bulunmayabilir. Bu tür mükelleflerin bavurusu halinde Maliye Bakanlıı 12'er aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, özel hesap döneminin kapandıı takvim yılın kazancı sayılır. Bu durumda, deerleme günü özel hesap döneminin kapandıı son gün olacaktır. Örnek 2 : (B) Özel Okul letmecilii A.., öretim döneminin yılın Eylül ayında balaması ve ertesi yılın Haziran ayında bitmesi nedeniyle özel hesap dönemi için Maliye Bakanlıı'na bavurmutur. Maliye Bakanlıı talebi yerinde görmü ve 1 Eylül - 31 Austos tarihleri

3 arasında kalan dönemi özel hesap dönemi olarak belirlemitir. Bu durumda, mükellef kurumun hesap dönemi sonu 31 Austos tarihi olmaktadır. irketin iletmeye dahil iktisadi kıymetlerinin deerlemesini ilgili yılın 31 Austos tarihi itibariyle yapması gerekir Geçici Vergi Açısından Deerleme Ne Zaman Yapılır? 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere göre geçici vergi, tarihinden balamak üzere, yıl içindeki üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanacaktır. Geçici vergiye esas kazançların tespitinde, Vergi Usul Kanununun deerlemeye ilikin hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Deerleme ilemleri, geçici vergi döneminin kapandıı tarih itibariyle yapılacaktır. Bir hesap dönemi ile ilgili olarak 4 ayrı geçici vergi dönemi söz konusu olmaktadır. Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler açısından geçici vergi dönemleri u ekilde olacaktır. Birinci Dönem kinci Dönem Üçüncü Dönem Dördüncü Dönem Ocak - ubat - Mart Nisan - Mayıs - Haziran Temmuz - Austos - Eylül Ekim - Kasım - Aralık Ancak, geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alınacaktır. Örnein, üçüncü döneme ilikin geçici vergi; Ocak - Eylül dönemine ilikin olarak çıkarılacak 9 aylık mali tablolara göre bulunan kazanç üzerinden hesaplanan vergiden, birinci ve ikinci dönemlerde ödenmesi gereken geçici vergilerin indirilmesiyle bulunacaktır. Bu durumda, geçici vergi açısından deerleme günü; 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tabloların kapanı tarihi olan 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri olmaktadır. Örnek 3 : Kurumlar vergisi mükellefi olan (C) Ltd. ti.'nin hesap dönemi takvim yılıdır. Mükellef kurumun, tarihleri arasında kalan döneme ilikin olarak üç aylık mali tablolarını çıkarması gerekmektedir. lk üç aylık dönemde elde edilen geçici vergiye tabi ticari kazancı gösterecek bu mali tabloların hazırlanması sırasında Vergi Usul Kanununda yer alan deerleme hükümlerine uyulması zorunludur. Bu durumda, 1999 yılı 1. dönem geçici vergi beyanına ilikin olarak deerleme günü 31 Mart 1999 tarihi olacaktır Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerde Geçici Vergi Açısından Deerleme Ne Zaman Yapılır? Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, tarihi itibariyle içinde bulundukları üç aylık dönemi takip eden dönemden balamak geçici vergilerini yeni esaslara göre belirleyerek ödeyeceklerdir. Bu mükelleflerin geçici vergiye tabi ilk dönem kazançlarının belirlenmesi için, bu dönemin baı itibariyle mali tabloların çıkartılması gerekmektedir. Geçici vergi beyannamesi verilecek dönemlere ilikin olarak, eski hükümlere göre yıllık beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen geçici vergi taksitleri ise terkin ettirilecektir. Bu esaslar dahilinde, özel hesap döneminin üçer aylık dönemleri itibariyle 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tabloları çıkarılacak ve bu mali tabloların çıkarıldıkları tarihler deerleme günü olarak kabul edileceklerdir. Örnek 4 : 1 Austos - 31 Temmuz özel hesap döneminde faaliyet gösteren bir kurumlar vergisi mükellefinin, geçici vergi dönemleri u ekilde olacaktır.

4 Birinci Dönem kinci Dönem Üçüncü Dönem Dördüncü Dönem Austos - Eylül - Ekim Kasım - Aralık - Ocak ubat - Mart - Nisan Mayıs - Haziran - Temmuz Mükellef kurum, tarihi itibariyle içinde bulunduu Kasım Ocak 1999 dönemini izleyen ubat - Mart 1999 döneminden itibaren yeni esaslara göre geçici vergi ödemeye balayacaktır. Bu durumda, 1998 yılı Kasım ayında verilen kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen geçici vergi taksitlerinden ubat - Ekim 1999 dönemlerine ilikin olanlar terkin edilecektir. Geçici vergiye tabi ilk dönem kazancının belirlenmesi için, dönem baı olan 1 ubat tarihi itibariyle mali tablolar çıkarılacaktır. Dolayısıyla, irketin tüm mevcut, alacak ve borçları bu tarih itibariyle saptanıp deerlemeye tabi tutulacaktır. Daha sonra, irketin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını çıkartacaı 31 Ekim, 31 Ocak, 30 Nisan ve 31 Temmuz tarihlerinin deerleme günü olarak kabul edilmesi ve deerleme ilemlerinin bu günler itibariyle yapılması gerekmektedir. 2. MENKUL KIYMETLERE LKN TEMEL BLGLER : 2.1. Menkul Kıymet Nedir? Menkul kıymetler; ortaklık veya alacaklılık salayan, belli bir meblaı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve artları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kıymetli evraklardır Hangi Tür Menkul Kıymetler Bulunmaktadır? Menkul kıymetlerin türleri aaıdaki gibidir : Hisse Senetleri, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Devlet Tahvilleri, Özel Sektör Tahvilleri, Hisse Senedi ve Tahvil Kuponları, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklıı Senetleri, Toplu Konut daresi ve Kamu Ort. daresi'nce Çıkarılan Tahviller, Finansman Bonoları, Banka Bonoları, Banka Garantili Bonolar, Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler, Kar-Zarar Ortaklıı Belgeleri Hangi Menkul Kıymetler Borsada lem Görmektedir? Bilindii üzere, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası'nda hisse senetleri ilem görmektedir. Bunun yanısıra, MKB'de Tahvil ve Bono Piyasası bulunmaktadır. Bu piyasaya ilikin olarak yayımlanan yönetmeliin 4. maddesiyle, bu piyasada ilem görecek menkul kıymetler aaıdaki gibi belirlenmitir. Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Gelir Ortaklıı Senedi, Özel Sektör Tahvilleri, Varlıa Dayalı Menkul Kıymet, Finansman Bonoları ve Dier Kabul Edilecek Menkul Kıymetler.

5 Ancak, bu piyasada fiilen hazine bonoları ve devlet tahvilleri ilem görmekte, bunların dıında kalan menkul kıymetlerin alım-satım ilemlerine pek rastlanmamaktadır. 3. MENKUL KIYMETLERN DEERLEMESNE LKN YASAL DÜZENLEMELER : Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklik Öncesindeki Uygulama : Vergi Usul Kanunu'nun iktisadi iletmelere dahil kıymetleri deerlemeye ilikin bölümünde yer alan, 4369 sayılı Kanunla yapılan deiiklikten önceki 279'uncu maddesinde, Türk ve yabancı esham ve tahvilatın alı bedeli ile deerlenecei hükme balanmıtı. Bu hüküm uyarınca, dönem sonunda iletmeye dahil olan menkul kıymetlerin deerlemesinde alı bedeli esas alındıı için, söz konusu menkul kıymetlerin alı tarihinden dönem sonuna kadar olan deerlerine ilikin olumlu veya olumsuz farklar dönem kazancına yansıtılamamaktaydı. Dier bir ifade ekliyle, alınan menkul kıymetlerin deerlerinde bir deime olmakla birlikte, bu deiim dönem kazancının hesaplanmasında gözönüne alınamamaktaydı. Söz konusu menkul kıymetlere ilikin olarak elde edilen kazanç, ancak bu menkul kıymetlerin elden çıkarılmasıyla ortaya çıkmakta ve dönem kazancına yansıtılabilmekteydi. Dolayısıyla, ticari kazancın saptanmasına yönelik olarak da dönemsellik ve tahakkuk esasından sapma görülmekteydi. Söz konusu menkul kıymetlerin edinilmesinde kullanılan kredilerin faizlerinin dönem sonlarında gider unsuru olarak dikkate alındıı hususu da göz önünde bulundurulduunda, bir vergi erteleme rejimi ile karılaılmaktaydı Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler : Menkul Kıymetlerin Deerleme Esasları : Açıklanan yöndeki sakıncaları gidermek üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 279'uncu maddesi tarihinde yürürlüe girmek üzere aaıdaki ekilde deitirilmitir : "Madde Hisse senetleri ile fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluan yatırım fonu katılma belgeleri alı bedeliyle, bunlar dıında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile deerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir ekilde olutuu anlaılırsa deerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alı bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden deerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına balı olarak doan ve deerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alı bedeli ile deerlenir." Yapılan bu deiiklikle, iktisadi iletmelere dahil menkul kıymetlerin deerlemesine ilikin belirlenen esaslar u ekildedir. ktisadi iletmelere dahil olan hisse senetleri ile fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluan yatırım fonu katılma belgeleri alı bedeliyle deerlenecektir. Bunların haricinde kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile deerlenecektir. Borsa rayiciyle deerlenmesi gereken menkul kıymetler, borsada ilem görmüyor olabilir. Söz konusu menkul kıymetler borsada ilem görmekle birlikte, deerleme gününde herhangi bir alım-satım ilemi gerçeklememi olabilir. Yahut borsa rayicinin muvazalı bir ekilde oluturulması mümkündür. Bu durumda, bu menkul kıymetlerin deerlemesi u ekilde yapılacaktır. Menkul kıymetin alı bedeline, bu menkul kıymetin vadesinde kur farkları dahil olmak üzere elde edilecek

6 gelirin iktisap tarihinden deerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacaktır. Dier bir ifadeyle, menkul kıymetin ilgili dönemdeki kıst getirisi hesaplanacak ve bu tutar alı bedeline eklenecektir. Borsa rayiciyle deerlenmesi gereken menkul kıymetlerden, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına balı olarak doan ve deerleme günü itibarıyla hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler alı bedeli ile deerlenecektir Menkul Kıymetlerin Deerlemesinde Kullanılacak Ölçüler : 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, iktisadi iletmelerin aktifine kayıtlı bulunan menkul kıymetlerin türüne göre alı bedeli, borsa rayici ve kıst getiri hesaplamasına dayalı üç ayrı deerleme ölçüsü ortaya çıkmıtır. Alı Bedeli Ölçüsü : Vergi Usul Kanunu'nda alı bedelinin tanımına yer verilmemitir. Alı bedelinin, bir iktisadi kıymetin iktisabi için satıcıya ödenen veya borçlanılan mebla olduu yönündeki görü geni ölçüde kabul görmektedir. Borsa Rayici Ölçüsü : Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsasına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin deerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki ilemlerin ortalama deeri olarak tanımlanmıtır. Bununla beraber, normal dalgalanmalar haricinde fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülmesi halinde, son muamele günü yerine deerleme gününden önceki 30 gün içindeki ortalama rayici esas aldırmaya ilikin Maliye Bakanlıı'nın yetkisi bulunmaktadır. Kıst Getiri Ölçüsü : Borsa rayicine göre deerlenmesi gereken menkul kıymetlerin, borsa rayicinin olmaması veya borsa rayicinin muvazaalı bir ekilde olutuunun anlaılması halinde, deerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alı bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden deerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacaktır Sayılı Yasayla Yapılan Deiiklikten Önce Edinilen Menkul Kıymetler Eski Hükümlere Göre mi Deerlenir? Menkul kıymetlerin deerleme ölçüsünü deitiren, Vergi Usul Kanununun 279. maddesinde 4369 sayılı Kanunla yapılan deiiklik tarihinde yürürlüe girmitir sayılı Kanun ise tarihinde yürürlüe girmitir. Söz konusu Kanunda, Kanunun yürürlüe girmesinden önce edinilen menkul kıymetlerin nasıl deerleneceine ilikin olarak geçi dönemini düzenleyen her hangi bir geçici madde yer almamaktadır. Gelir daresi de konuya ilikin görüünü henüz açıklamamıtır. Bu nedenle, deiiklik yapan Kanunun yürürlüe girmesinden önce iktisadi iletmelerin aktifine dahil olan tüm menkul kıymetlerin alı bedeli ile deerlenmeye devam edileceine ilikin görüler ileri sürülmütür. Bu görüe, "kanunların geriye yürümezlii ilkesi" dayanak olarak gösterilmitir. Oysa, Anayasa Mahkemesi'nin E.1989/6, K.1989/42 sayılı Kararında, gerçek anlamda bir geriye yürümeden bahsedilebilmesi için içinde bulunulan yılda farklı yıllarda saptanan göstergelerin esas alınmasıyla ortaya çıkacaı, mali yıl bitmeden yapılan düzenlemelerin uygulanmasının gerçek anlamda geriye yürüme olarak deerlendirilmeyecei belirtilmitir. Menkul kıymetlerin deerleme ölçüsünü deitiren hüküm, 1998 mali yılı bitmeden yürürlüe girmitir. Bu nedenle, iktisadi iletmelerin aktifine tarihinden sonra dahil edilen menkul kıymetlerin, tarihinde yeni hükümlere göre deerlemesi gerçek anlamda geriye yürüme tekil etmez. Ancak, bu tarihten önce edinilen menkul kıymetler için geriye yürümeden bahsedilebilir.

7 Dier taraftan, yapılan deiikliin yürürlük tarihinin olarak belirlenmesi, kanun koyucunun menkul kıymetlerin bu tarih itibariyle yeni hükümlere göre deerlenmesini amaçladıını ortaya koymaktadır. Aksi takdirde, söz konusu hükmün yürürlük tarihi olarak belirlenirdi Yılı Geçici Vergisi çin Yapılan Düzenleme : Geçici vergiye tabi mükellefler bir önceki yıla ilikin hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi üzerinden geçici vergi ödemekteydi sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, mükelleflere ödeyecekleri geçici vergilerin belirlenmesine ilikin istee balı yeni esaslar getirilmiti. Buna göre, mükelleflere üçer aylık bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazançlarından geçici vergi ödeme usulünü seçme olanaı salanmıtı. Bu usul, 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile tüm mükellefler açısından tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmitir. Üçer aylık kazançları üzerinden ilk defa geçici vergi ödeyecek mükellefler, 1999 Ocak - Mart döneminin sonunda yapacakları deerlemede menkul kıymetlerini geçici vergi açısından yeni esaslara göre deerleyeceklerdir yılı içinde üçer aylık bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazançlarından geçici vergi ödeme usulünü seçmi bulunan mükelleflere ise bir olanak salanmıtır. Bu mükellefler, geçici vergi uygulaması açısından 1998 Ekim - Aralık döneminde; Hazine Bonosu, Devlet Tahvilleri, Toplu Konut daresi, Kamu Ortaklıı daresi ve Özelletirme daresi Bakanlıklarınca çıkarılan menkul kıymetleri alı bedeli ile deerleyecektir. (4369 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 20'nci madde) 3.3. Geçici Bütçe Kanunuyla Yapılan Düzenlemeler : Uluslararası finansal piyasalarda çıkan krizin ülkemiz ekonomisine olabilecek olumsuz etkilerinin giderilmesi, kamu kesimi borçlanma gereinin daha uzun vadelere yayılabilmesi ve borçlanma maliyetinin düürülebilmesi gerei ortaya çıkmıtır. Bu amaçla, 30 Aralık 1998 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4387 sayılı 1999 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanunun 5/a maddesinde devlet borçlanma senetlerinin deerlemesine ilikin hükümlere yer verilmitir. Buna göre, 1999 yılı içinde ödenmesi gereken gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi açısından tarihinden önce ihraç edilen vadesi ne olursa olsun tüm devlet orçlanma senetleri ile bu tarihten sonra ihraç edilen vadesi bir yıl veya daha uzun olan aynı neviden menkul kıymetler alı bedeline göre deerlenecektir. Burada görüldüü üzere, menkul kıymetlerin deerlemesinde hangi ölçünün dikkate alınacaı verginin ödenmesine balanmıtır. Baka bir ekilde de Bütçe Kanunuyla geçmi yıla ilikin bir düzenleme yapmaya olanak bulunmamaktadır Yapılan Düzenlemenin Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından Deerlendirmesi : Gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında, 1998 takvim yılına ilikin beyannameler 1999 yılı içinde verilecek ve doacak vergiler bu yıl içinde ödenecektir. Bu nedenle, iktisadi iletmelerin tarihinde aktiflerine kayıtlı bulunan vadesi ne olursa olsun tüm devlet borçlanma senetleri, tarihinden önce ihraç edilmi bulunduu için alı bedeliyle deerlenecektir. etirilen düzenleme sadece devlet borçlanma senetleri açısından geçerlidir. Madde hükmünde yer alan "aynı neviden menkul kıymetlerden" kasıt, devlet borçlanma senetleridir. Bunun haricinde kalan menkul kıymetlerin deerlemesinin, Vergi Usul Kanunu'nun 4369 sayılı Kanunla deiik 279. maddesine göre yapılması gerekir.

8 Dier taraftan, tarihinde yapılacak deerleme ilemleri 2000 yılında ödenecek gelir ve kurumlar vergisine ilikindir. Bu nedenle, tarihinde yapılacak deerleme ilemlerinde Geçici Bütçe Kanunu ile yapılan bu düzenlemelerin dikkate alınması mümkün deildir. Bu tarihte tüm menkul kıymetlerin deerlemesinin, Vergi Usul Kanunu'nun 4369 yılı Kanunla deiik 279. maddesine göre yapılması gerekir Yapılan Düzenlemenin Geçici Vergi Açısından Deerlendirmesi : Yeni düzenlemelere göre geçici vergi, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanarak beyan edilecek ve ödenecektir. Bu durumda, 1999 yılındaki geçici vergiye ilikin 4 beyan döneminin sadece ilk üç dönemine ilikin beyanname 1999 yılı içinde verilecek ve tahakkuk ettirilen vergi bu yıl içinde ödenecektir. Dolayısıyla, bu ilk üç dönemde geçici vergi açısından, tarihinden önce ihraç edilen vadesi ne olursa olsun tüm devlet borçlanma senetleri ile bu tarihten sonra ihraç edilen vadesi bir yıl veya daha uzun olan devlet borçlanma senetleri alı bedeli ile deerlenecektir. Ancak, 1999 yılı Ekim-Aralık dönemine ilikin beyanname 15 ubat 2000 tarihinde verileceinden ve tahakkuk eden geçici vergi bu tarihte ödeneceinden dolayı, tarihinde söz konusu devlet borçlanma senetlerinin deerlemesinde borsa rayicinin esas alınması gerekmektedir. Borsa rayicinin bulunmaması halinde ise, o döneme isabet eden kıst getirilerinin hesaplanarak deerlemeye esas alınması gerekir. 4. MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES : Yeni düzenlemeler uyarınca, iktisadi iletmelerin aktifine kayıtlı bulunan menkul kıymetlerin türüne göre deerleme ölçüleri deiiklik göstermektedir. Hesap dönemi takvim yılı olan iktisadi iletmelere dahil her bir menkul kıymet türü itibariyle yapılacak deerlemeler aaıda açıklanmıtır Hisse Senetleri : Hisse Senedi Nedir? Hisse senedi, bir anonim irketin sermayesinin birbirine eit paylarından bir parçasını temsil eden, kanuni ekil artlarına uygun olarak düzenlenen ve sahibine ortaklık hakkı salayan hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir. irket faaliyetini sürdürdüü ve kar ettii sürece sahibine kar payı getirir. Sabit veya önceden hesaplanabilir bir getiri söz konusu deildir. Elde edilen kar payı irketin karlılıına ve elde edilen karın daıtım kararlarına göre yıldan yıla farklılık gösterir Hisse Senetleri Nasıl Deerlenir? Hisse senetleri önceki düzenlemede olduu gibi, tarihinde de alı bedeliyle deerlenecektir. Hisse senetlerinin deerlemesi sırasında, yapılan madde deiikliinin gerekçesinde belirtildii üzere, bunların ediniminde yüklenilen finansman giderlerinden pay verilmeyecektir. Dier taraftan, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanarak beyan edilmesi ve ödenmesi gereken geçici vergi beyanları açısından da, hisse senetleri yine alı bedeliyle deerlenecektir. Örnek 5 : (A) A.., tarihinde nominal bedeli lira olan borsada ilem gören (X) A..'nin hisse senetlerinden pay baına liradan olmak üzere adet satın almıtır. Satın alınan hisse senetlerinin nominal bedeli lira olup, söz konusu senetler alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Dönem sonunda, söz konusu hisse senedinin borsadaki aırlıklı ortalama fiyatı lira olarak

9 gerçeklemitir tarihinde yapılacak deerlemede bu hisse senetleri borsa rayiciyle deil, alı bedeline göre lira olarak deerlenecektir. Bunun yanında, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanarak ödenmesi gereken geçici verginin hesabında da söz konusu hisse senetleri yine alı bedeli ile deerlenmeye devam edilecektir Bedelsiz Hisse Senetleri Nasıl Deerlenir? Anonim irketler, sermayelerindeki artıları nakit karılıı yapabilmekte veya iç kaynaklarından karılayabilmektedir. Kar veya sermaye yedeklerine mahsuben yapılan sermaye artırımlarında, yeni çıkarılan hisse senetlerinin karılıında ortaklardan nakten bir bedel alınmamaktadır. Bu nedenle, bu hisse senetlerine bedelsiz hisse senedi denilmektedir. Bedelsiz olarak çıkarılan bu hisse senetlerinden, kar yedeklerinden daıtılanların nominal bedelle deerlenmeleri gerekir. Sermaye yedeklerinden daıtılanlar ise, bu senetleri alan iletmenin bilançosunun aktifinde yer alan itirakler kaleminde bir deiiklik yaratmaz. Bu nedenle, bunların miktar itibariyle takip edilmesi gerekir Yatırım Ortaklıklarına likin Hisse Senetleri Nasıl Deerlenir? Yatırım ortaklıkları anonim ortaklık eklinde kurulduu için, bu ortaklıkların sermayesini temsil eden hisse senetlerinin de alı bedeliyle deerlenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu menkul kıymetler, tarihinde de alı bedeliyle deerlenecektir. Ayrıca, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanarak beyan edilmesi ve ödenmesi gereken geçici vergi beyanları açısından da, bu hisse senetleri yine alı bedeliyle deerlenecektir. Örnek 6 : (B) A.., tarihinde nominal bedeli lira olan (Y) Yatırım Ortaklıının hisse senetlerinden pay baına liradan olmak üzere adet satın almıtır. Satın alınan hisse senetlerinin nominal bedeli lira olup, söz konusu senetler alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Dönem sonunda, söz konusu hisse senedinin borsadaki aırlıklı ortalama fiyatı lira olarak gerçeklemitir tarihinde yapılacak deerlemede bu hisse senetleri alı bedeli olan liradan deerlenecektir. Hisse baına görülen liralık deer düüünün mali karın hesabında zarar olarak dikkate alınması mümkün deildir. Bunun yanında, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanarak ödenmesi gereken geçici verginin hesabında da söz konusu hisse senetleri yine alı bedeli ile deerlenecektir Yatırım Fonu Katılma Belgeleri : Yatırım Fonu Katılma Belgesi Nedir? Halktan katılma belgeleri karılıında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin daıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve dier kıymetli madenler portföyü iletmek amacıyla kurulan mal varlıına "Yatırım Fonu" denilmektedir. Fonun tüzel kiilii bulunmamakla birlikte, mal varlıı kurucunun mal varlıından ayrı tutulur. Kurucular, kurdukları fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarını koruyacak ekilde yönetmek zorundadır. Yatırım fonu katılma belgesi, belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karı sahip olduu hakları taıyan ve fona kaç pay ile katıldıını gösteren kıymetli evrak niteliinde

10 bir senet olup, emre veya hamiline yazılı olarak düzenlenmesi mümkündür. Katılma belgelerinin itibari deerleri bulunmamaktadır. Bir fonun pay deeri, toplam fon deerinin tedavüldeki katılma belgelerinin kapsadıı pay sayısına bölünerek elde edilmektedir. Bu deer kurucu tarafından hesaplanmakta ve açıklanmaktadır. Katılma belgesi sahipleri de istedikleri zamanda açıklanan bu deerler üzerinden belgelerini paraya çevirebilmektedir. Katılma belgelerinin getirisi, fon portföyünün yapısına göre deiim göstermektedir. Portföyün tahvil, bono ve benzeri sabit getirili menkul kıymetlerden oluturulması halinde, katılma belgelerinin getirisi de hemen hemen sabit olmaktadır. Ancak, portföyün aırlıklı olarak borsada ilem gören hisse senetlerine balanması halinde ise, borsada oluan fiyat dalgalanmalarından katılma belgelerinin deeri de etkilenmektedir. Hatta kriz dönemlerinde, toplam fon deerinin azalması nedeniyle zarar edilmesi bile söz konusu olabilir Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Nasıl Deerlenir? Fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluan yatırım fonu katılma belgeleri alı bedeli ile deerlenecektir. Bunun haricinde kalan katılma belgelerinin ise borsa rayiciyle deerlenmesi gerekir. Ancak, ülkemizde yatırım fonu katılma belgeleri henüz borsada ilem görmemektedir. Bu tür kıymetlerin deeri günlük olarak bunları ihraç eden kurumlar tarafından ilan edilmekte ve istenildiinde paraya çevrilebilmektedir. Bu nedenle, portföyünde % 51'den daha az Türk hisse senedi bulunan katılma belgelerinin tarihinde yapılacak deerlemesinde, bunların 1998 takvim yılına isabet eden kıst getirilerinin hesaplanarak alı bedeline eklenmesi suretiyle deerlemeye esas alınması gerekir. Örnek 7 : (C) A.., tarihinde (Z) Bankası Yatırım Fonu katılma belgelerinden pay baına liradan olmak üzere 1000 adet satın almıtır. Söz konusu katılma belgeleri alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Fon portföyünün % 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden olumaktadır. (Z) Bankası tarihi için söz konusu katılma belgesinin pay baına deerini lira olarak açıklamıtır. Fon portföyünün % 51'inin Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluması nedeniyle, tarihinde yapılacak deerlemede irket aktifine kayıtlı katılma belgeleri alı bedeliyle deerlenecektir. Örnek 8 : (D) A.., tarihinde (V) Bankası Yatırım Fonu katılma belgelerinden pay baına liradan olmak üzere 1000 adet satın almıtır. Söz konusu katılma belgeleri alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Fon portföyünde hisse senedi yer almamaktadır. (V) Bankası söz konusu katılma belgesinin pay baına deerini tarihi için lira olarak açıklamıtır. Fon portföyünün % 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden olumaması nedeniyle, tarihinde yapılacak deerlemede bu katılma belgelerinin alı bedeliyle deerlenmesi mümkün deildir. Söz konusu katılma belgelerinin borsa rayiciyle deerlenmesi gerekmekteyse de söz konusu katılma belgeleri borsada da ilem görmemitir. Bu nedenle, tarihinde yapılacak deerleme ileminde, katılma belgelerinin alı bedeline, bunların yıl içindeki hesaplanan getirilerinin eklenmesi gerekmektedir. Katılma belgelerinin yıl içindeki getirisi, ( = ) lira olmutur. Bu durumda, katılma belgelerinin tarihi itibariyle deeri, alı bedeline elde edilen getirinin eklenmesiyle bulunacaktır ki, bu da ( = )

11 lira olmaktadır. Dönem sonuna kadar elde edilen liralık getiri 1998 hesap dönemi kazancına dahil edilecek ve üzerinden kurumlar vergisi ödenecektir Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Geçici Vergi Açısından Nasıl Deerlenir? Yapılan yeni düzenlemelere göre geçici vergi, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanarak beyan edilecek ve ödenecektir. Fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluan yatırım fonu katılma belgeleri, geçici vergi açısından da alı bedeli ile deerlenecektir. Bunun haricinde kalan katılma belgelerinin ise borsa rayiciyle deerlenmesi gerekir. Ancak, ülkemizde yatırım fonu katılma belgeleri henüz borsada ilem görmemektedir. Bu tür kıymetlerin deeri günlük olarak bunları ihraç eden kurumlar tarafından ilan edilmekte ve istenildiinde paraya çevrilebilmektedir. Dolayısıyla, bu belgelerin deerlemesinde, bunların deerleme günü itibariyle kıst getirisinin dikkate alınması gerekir. Örnek 9 : (E) A.., tarihinde (M) Bankası Yatırım Fonu katılma belgelerinden pay baına liradan olmak üzere 1000 adet satın almıtır. Söz konusu katılma belgeleri alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Fon portföyünün % 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden olumaktadır. (M) Bankası tarihi için söz konusu katılma belgesinin pay baına deerini lira olarak açıklamıtır. Fon portföyünün % 51'inin Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluması nedeniyle, tarihinde geçici vergi açısından yapılacak deerlemede, irket aktifine kayıtlı katılma belgelerini alı bedeli olan lira olarak deerleyecektir. Örnek 10 : (F) A.., tarihinde (A) Bankası Yatırım Fonu katılma belgelerinden pay baına liradan olmak üzere 1000 adet satın almıtır. Söz konusu katılma belgeleri alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Fon portföyünde hisse senedi yer almamaktadır. (A) Bankası söz konusu katılma belgesinin pay baına deerini tarihi için lira olarak açıklamıtır. Fon portföyünün % 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden olumaması nedeniyle, tarihinde yapılacak deerlemede bu katılma belgelerinin alı bedeliyle deerlenmesi mümkün deildir. Söz konusu katılma belgelerinin borsa rayiciyle deerlenmesi gerekmekteyse de söz konusu katılma belgeleri borsada da ilem görmemitir. Bu nedenle, tarihinde yapılacak deerleme ileminde, katılma belgelerinin alı bedeline, bunların dönem içindeki hesaplanan getirilerinin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu katılma belgelerinin dönemindeki getirisi, ( = ) lira olmutur. Bu durumda, katılma belgelerinin tarihi itibariyle deeri, lira olup, 1999'un ilk üç aylık döneminde elde edilen liralık getiri bu döneme ilikin ticari kazancın bir unsurunu oluturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu tutar geçici vergiye tabi ilk üç aylık döneme ilikin karın hesaplanmasında dikkate alınacak ve tarihinde verilecek geçici vergi beyannamesinde beyan edilecektir Kar- Zarar Ortaklıı Belgeleri : Kar- Zarar Ortaklıı Belgesi Nedir?

12 Anonim irketlerin, kar ve zararlarına ortak olmak üzere çıkardıkları menkul kıymetlerdir. Bu belgeler, bir milyon veya katları eklinde hamiline veya nama yazılı ekilde çıkarılır. Bu belge sahiplerinin kar ve zarara katılma hakkı bulunmakla birlikte, oy kullanma hakları bulunmaz. Vade sonunda anaparalarıyla birlikte kar payı alırlar. Dolayısıyla, bu belgelerin sabit bir getirisi bulunmaz. irketin karlılıına göre getiri elde edilmesi söz konusudur. irketin zarar etmesi halinde, kar payı alınamayacaı gibi anaparanın da zarara isabet eden kısmı geriye alınamaz Kar- Zarar Ortaklıı Belgeleri Nasıl Deerlenir? Kar-zarar ortaklıı belgelerinin esasen borsa rayiciyle deerlenmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu menkul kıymetlerin henüz borsa rayici bulunmamaktadır. Bunların getirileri ise ihraç edenin kar ve zararına balı olarak domakta ve deerleme günü itibariyle hesaplanamamaktadır. Bu nedenle, söz konusu menkul kıymetlerin tarihinde alı bedeli ile deerlenmesi gerekir. Dier taraftan, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanarak beyan edilmesi ve ödenmesi gereken geçici vergi beyanları açısından da, kar-zarar ortaklıı belgeleri yine alı bedeliyle deerlenecektir. Örnek 11 : (G) A.., tarihinde nominal bedeli lira olan (S) Anonim irketince ihraç edilen kar-zarar ortaklıı belgesinden pay almıtır. Satın alınan belgeler, alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Deerlemeye esas alınmak üzere, söz konusu belgelerin borsa rayici bulunmamaktadır. Dier taraftan, tarihi itibariyle (S) Anonim irketinin anılan yılda ne kadar kar ettii henüz belli deildir. Hatta söz konusu dönemde zarar bile etmi olması mümkündür. Dolayısıyla, bu belgelerin dönem içindeki getirisinin hesaplanması da mümkün deildir. Bu nedenle, aktife kayıtlı bulunan belgeler, tarihinde alı bedeline göre lira olarak deerlenecektir. Bunun yanında, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanarak ödenmesi gereken geçici verginin hesabında da, söz konusu belgelerden elde edilecek kar belli oluncaya kadar bunlar yine alı bedeli ile deerlenmeye devam edilecektir Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Geçici Vergi Açısından Nasıl Deerlenir? Yapılan yeni düzenlemelere göre geçici vergi, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanarak beyan edilecek ve ödenecektir. Fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluan yatırım fonu katılma belgeleri, geçici vergi açısından da alı bedeli ile deerlenecektir. Bunun haricinde kalan katılma belgelerinin ise borsa rayiciyle deerlenmesi gerekir. Ancak, ülkemizde yatırım fonu katılma belgeleri henüz borsada ilem görmemektedir. Bu tür kıymetlerin deeri günlük olarak bunları ihraç eden kurumlar tarafından ilan edilmekte ve istenildiinde paraya çevrilebilmektedir. Dolayısıyla, bu belgelerin deerlemesinde, bunların deerleme günü itibariyle kıst getirisinin dikkate alınması gerekir. Örnek 9 : (E) A.., tarihinde (M) Bankası Yatırım Fonu katılma belgelerinden pay baına liradan olmak üzere 1000 adet satın almıtır. Söz konusu katılma belgeleri alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Fon portföyünün % 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden olumaktadır. (M) Bankası tarihi için söz konusu katılma belgesinin pay baına deerini lira olarak açıklamıtır.

13 Fon portföyünün % 51'inin Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden oluması nedeniyle, tarihinde geçici vergi açısından yapılacak deerlemede, irket aktifine kayıtlı katılma belgelerini alı bedeli olan lira olarak deerleyecektir. Örnek 10 : (F) A.., tarihinde (A) Bankası Yatırım Fonu katılma belgelerinden pay baına liradan olmak üzere 1000 adet satın almıtır. Söz konusu katılma belgeleri alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Fon portföyünde hisse senedi yer almamaktadır. (A) Bankası söz konusu katılma belgesinin pay baına deerini tarihi için lira olarak açıklamıtır. Fon portföyünün % 51'i Türkiye'de kurulmu bulunan irketlerin hisse senetlerinden olumaması nedeniyle, tarihinde yapılacak deerlemede bu katılma belgelerinin alı bedeliyle deerlenmesi mümkün deildir. Söz konusu katılma belgelerinin borsa rayiciyle deerlenmesi gerekmekteyse de söz konusu katılma belgeleri borsada da ilem görmemitir. Bu nedenle, tarihinde yapılacak deerleme ileminde, katılma belgelerinin alı bedeline, bunların dönem içindeki hesaplanan getirilerinin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu katılma belgelerinin dönemindeki getirisi, ( = ) lira olmutur. Bu durumda, katılma belgelerinin tarihi itibariyle deeri, lira olup, 1999'un ilk üç aylık döneminde elde edilen liralık getiri bu döneme ilikin ticari kazancın bir unsurunu oluturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu tutar geçici vergiye tabi ilk üç aylık döneme ilikin karın hesaplanmasında dikkate alınacak ve tarihinde verilecek geçici vergi beyannamesinde beyan edilecektir Kar- Zarar Ortaklıı Belgeleri : Kar- Zarar Ortaklıı Belgesi Nedir? Anonim irketlerin, kar ve zararlarına ortak olmak üzere çıkardıkları menkul kıymetlerdir. Bu belgeler, bir milyon veya katları eklinde hamiline veya nama yazılı ekilde çıkarılır. Bu belge sahiplerinin kar ve zarara katılma hakkı bulunmakla birlikte, oy kullanma hakları bulunmaz. Vade sonunda anaparalarıyla birlikte kar payı alırlar. Dolayısıyla, bu belgelerin sabit bir getirisi bulunmaz. irketin karlılıına göre getiri elde edilmesi söz konusudur. irketin zarar etmesi halinde, kar payı alınamayacaı gibi anaparanın da zarara isabet eden kısmı geriye alınamaz Kar- Zarar Ortaklıı Belgeleri Nasıl Deerlenir? Kar-zarar ortaklıı belgelerinin esasen borsa rayiciyle deerlenmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu menkul kıymetlerin henüz borsa rayici bulunmamaktadır. Bunların getirileri ise ihraç edenin kar ve zararına balı olarak domakta ve deerleme günü itibariyle hesaplanamamaktadır. Bu nedenle, söz konusu menkul kıymetlerin tarihinde alı bedeli ile deerlenmesi gerekir. Dier taraftan, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle elde edilen ticari ve mesleki kazançlar üzerinden hesaplanarak beyan edilmesi ve ödenmesi gereken geçici vergi beyanları açısından da, kar-zarar ortaklıı belgeleri yine alı bedeliyle deerlenecektir. Örnek 11 : (G) A.., tarihinde nominal bedeli lira olan (S) Anonim irketince ihraç edilen kar-zarar ortaklıı belgesinden pay almıtır. Satın alınan belgeler, alı bedeli olan liradan alı tarihi itibariyle aktife kaydedilmitir. Deerlemeye esas alınmak üzere, söz konusu belgelerin borsa rayici bulunmamaktadır. Dier taraftan, tarihi itibariyle (S) Anonim irketinin anılan yılda ne kadar kar ettii henüz belli deildir. Hatta söz konusu dönemde zarar bile etmi olması mümkündür.

14 Dolayısıyla, bu belgelerin dönem içindeki getirisinin hesaplanması da mümkün deildir. Bu nedenle, aktife kayıtlı bulunan belgeler, tarihinde alı bedeline göre lira olarak deerlenecektir. Bunun yanında, 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanarak ödenmesi gereken geçici verginin hesabında da, söz konusu belgelerden elde edilecek kar belli oluncaya kadar bunlar yine alı bedeli ile deerlenmeye devam edilecektir.

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Kira Sertifikaları Nasıl Değerlenir? Vergi Bülteni Bülent AK, Yeminli Mali Müşavir

Kira Sertifikaları Nasıl Değerlenir? Vergi Bülteni Bülent AK, Yeminli Mali Müşavir Kira Sertifikaları Nasıl Değerlenir? Vergi Bülteni 2017-5 Bülent AK, Yeminli Mali Müşavir bak@konseydenetim.com.tr Önsöz Son yıllarda finansal piyasalarda ürün çeşitliliğini sağlamak üzere, piyasalara

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

Sirküler no: 001 İstanbul, 2 Ocak 2014

Sirküler no: 001 İstanbul, 2 Ocak 2014 Sirküler no: 001 İstanbul, 2 Ocak 2014 Konu: Borsa İstanbul da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2013 tarihli borsa rayiçleri. Özet: Vergi Usul Kanunu nun 279. maddesi uyarınca;

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Ocak 2013

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Ocak 2013 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Ocak 2013 Konu: İMKB de işlem gören tahvil ve bonoların 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla değerlemesinde esas alınacak borsa rayiçleri. Özet: Vergi Usul Kanunu nun 279. maddesi

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Sirküler No: 058 İstanbul, 1 Temmuz 2015

Sirküler No: 058 İstanbul, 1 Temmuz 2015 Sirküler No: 058 İstanbul, 1 Temmuz 2015 Konu: Borsa İstanbul da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Haziran 2015 tarihli borsa rayiçleri. Özet: Vergi Usul Kanunu nun 279. maddesi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

Sirküler No: 002 İstanbul, 2 Ocak 2014

Sirküler No: 002 İstanbul, 2 Ocak 2014 Sirküler No: 002 İstanbul, 2 Ocak 2014 Konu: Borsa İstanbul da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2014 tarihli borsa rayiçleri. Özet: Vergi Usul Kanunu nun 279. maddesi uyarınca;

Detaylı

Sirküler No: 082 İstanbul, 1 Ekim 2014

Sirküler No: 082 İstanbul, 1 Ekim 2014 Sirküler No: 082 İstanbul, 1 Ekim 2014 Konu: Borsa İstanbul da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Eylül 2014 tarihli borsa rayiçleri. Özet: Vergi Usul Kanunu nun 279. maddesi uyarınca;

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/53. 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/53. 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2014 Sayı: 2014/020 Ref: 4/020

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2014 Sayı: 2014/020 Ref: 4/020 SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2014 Sayı: 2014/020 Ref: 4/020 Konu: BORSA İSTANBUL (BİST) BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI NDA İŞLEM GÖREN BORÇLANMA ARAÇLARININ 31.12.2013 GÜNÜ DEĞERLEMELERİNDE ESAS ALINACAK BORSA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/004 Ref: 4/004

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/004 Ref: 4/004 SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/004 Ref: 4/004 Konu: BORSA İSTANBUL (BİST) BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI NDA İŞLEM GÖREN BORÇLANMA ARAÇLARININ 31.12.2014 GÜNÜ DEĞERLEMELERİNDE ESAS ALINACAK BORSA

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN VE VADELİ

MENKUL KIYMETLERİN VE VADELİ MENKUL KIYMETLERİN VE VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DEĞERLEMESİ Sakıp ŞEKER* I- MENKUL KIYMETLERDE DEĞERLEME A- GENEL AÇIKLAMA 4369 Sayılı Kanun la Vergi Usul Kanunu nun menkul kıymetlerin değerlemesiyle

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş Eurobondların dönem sonu değerlemesi Melike Kılınç 1. Giriş Eurobond, TC Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak temini amacıyla yurtdışında ihraç edilen sabit faizli, uzun vadeli borçlanma senedi olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

Konu: 6637 Sayılı Kanunla Nakdi Sermaye Artışına Getirilen Teşvik Uygulamasının Detayları.

Konu: 6637 Sayılı Kanunla Nakdi Sermaye Artışına Getirilen Teşvik Uygulamasının Detayları. Sayı: 2016/7 Konu: 6637 Sayılı Kanunla Nakdi Sermaye Artışına Getirilen Teşvik Uygulamasının Detayları. 4 Mart 2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmi Gazete'de nakit sermaye artırımlarına teşvik getiren düzenlemeye

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay Sermaye Piyasası Araçları 1 1. Aşağıdakilerden hangisi payların sağladığı mali haklardan biri değildir? a) Kar payı alma hakkı, b) Hazırlık dönemi faizi alma hakkı, c) Tasfiye payı alma hakkı, d) Geri

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016 KONU Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Seri No:9) Resmi Gazete de Yayımlandı. Bilindiği üzere, 07.04.2015

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK

AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Konsolide Mali Tablolar (31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın alım gücüne göre düzeltilmi) (Baımsız Denetim Raporu

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimiyle İlgili Genel Tebliğ

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimiyle İlgili Genel Tebliğ 07 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10. maddesine eklenen düzenlemeyle,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı