Deniz Denizel S a y f a 1. Amnesic Void / 18 Ekim Öncü Söz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz Denizel S a y f a 1. Amnesic Void / 18 Ekim 2012. Öncü Söz"

Transkript

1 1 Öncü Söz Ülkemizde sanatın büyük bir bölümü, özellikle İstanbul odaklı galerilerde ve yabancı küratörlerin çağdaş sanat üzerinde şekillenen projeleri tarafından yönlendirilmektedir. Bununla birlikte çağdaş sanatın karmaşık sığlığı, çok çeşitlilik fenomeni ve popülasyon fazlalığı ile birlikte sanat algısını tersyüz etmiş ve mutlak iyi nin değerini düşürmüştür. Ülkemizde kendini özel projelerle ispatlamış pek çok sanatçı, küratör veya sanat eleştirmeni bulunmasına rağmen, sanat izleyicisi artık çoğu zaman manipüle edilmiş bir zihinle ülkemiz dışında icra edilen sanata hiçbir zaman bizim yetişemeyeceğimizi; onun, bizimkinden üstün olduğu gibi hastalıklı bir düşünceye kapılmıştır. Batı nın kültür asimilasyonu planları derinlemesine işlemekte ve zihinlerimizi dejenere etmektedir. Bu proje her şeyden önce, sanatın önce ülkemizde, sonra da İstanbul un dışında herhangi bir yerde yapılamayacağını düşünen bu kadim kesime cevap niteliğindedir. Amaç ve Kapsam Günümüz itibariyle daha önce bahsedildiği gibi sanat algısı yozlaşmış ve sürekli yinelenen sanat eserleri yüzünden artık oldukça nadir gün yüzüne çıkacak şekilde görünen, gerçekten iyi olan sanat eserleri doğru biçimde algılanmamakta ve değer bulmamaktadır. Fotoğraf sanatının yalnızca Belgesel Fotoğraf, sanat sinemasının Bağımsız Avrupa Sineması ve sanat eserinin Çağdaş Sanat Eseri olarak algılandığı günümüzde, anlamın biçim estetiğinin önüne geçip kendi özerkliğini ilan etmediği, hem biçimsel olarak yüksek, hem de sunduğu önerme açısından doğru; aynı zamanda sunum ve yöntem açısından da eşsiz bir sanat projesini izleyiciye sunmak, Amnesic Void ekibi olarak en büyük amacımızdır. Görüş ve Hedef Sanatın göreceli olduğu yalanıyla birlikte hedeflenen herkesin sanatçı olabileceği yönündeki hastalıklı ve ütopik düşünce, gerçekten sanatçı olanın önünü kesen ve değersiz olanı değerli kılan irrasyonel bir yaklaşımdır. Her şeyden önce sanatta keskin sınırlar olmasaydı, Rönesans tan günümüze herkes sanatçı olurdu ve Aristoteles, Battista Alberti, Nicolas Boileau, Wilhelm Hegel ve Leo Tolstoy gibi büyük düşünürler bunca teori ortaya atmazlardı. Bizim görüşümüz ve hedefimiz kadim estetikle, biçim ve anlam idealini olacak en iyi şekilde sentezleyerek sanat izleyicisinin algısında doğru ve ideal bir izlenim bırakmaktır. Sergi Direktörü Deniz DENİZEL Deniz Denizel S a y f a 1

2 2 Amnesic Void Sergisi Hakkında İnsanın postmodernite olgusu ile birlikte kendine yabancılaşmasını, geç kapitalizm ve postmodernizme karşı, idealizm ile gerçeğe meydan okuma modeli yerine, imajinasyon ile gerçeğe yabancılaşma modelini benimsemesini farklı medyumlarla ifade eden Amnesic Void 1 projesi, adının da öngerektirdiği gibi postmodern insanın özsel benliğinden uzaklaşmasını ve onu unutmasını betimleyen bir metafordur. Özellikle 1945 ile 1970 arası şekillenen ve modernizmin devamı veya ardılı / tamamlayıcısı olarak ifade edilen postmodernizm, içinde birçok sosyokültürel, psikososyolojik ve sanatsal tavrı bulunduran yeni ve melezleşmiş bir kültür paradigmasıdır. Sanatsal bağlamda pastiche, kitsch, anakronizm, perspektivizm, eklektisizm ve plüralizm gibi eğilimlere sahip olan postmodernizm, psiko-sosyolojik olarak içinde yabancılaşma, narsisizm, hedonizm, emotivizm ve multifreni gibi pek çok kavram barındırır. Amnesic Void projesinde, seçilmiş sanatçılar postmodernizmin özellikle psiko-sosyolojik kavramlarını altyapısına kodlayan görsel metinler ile izleyici karşısına çıkacaktır. Projede sanat eğitimlerini farklı disiplinlerden almış sekiz özel sanatçı, imgeledikleri Amnesic Void temasını, tür ve stil sınırı olmaksızın yine farklı medyumları kullanarak görsel metinlere dönüştürecek; projenin eklektik bir yapıyla konunun bağlamının izleyiciye sunulması sağlanacaktır. Bu noktada yorum olgusu kendini özerk biçimde ortaya koyacaktır. Benimse bu projedeki rolüm direktörlüktür. 2 Amnesic Void projesinin gerçekleşmesi, içinde hem gelenekçi tavrı, hem de güncel sanatı barındıran vizyonuyla, Türkiye çağdaş sanat konjonktürü, bağımsız interdisipliner sanatlar ve İzmir Akademik Entelijansiyası adına oldukça önemlidir. Çünkü felsefenin doğduğu Ege toprağının Akdeniz kültürü ile birleştiği, Grek kültürü ve Türklük paradigmasının birbirine mükemmele yakın sentezlendiği güzel İzmir de, sanatın genç ve dinamik bir vizyonla ilerlemesine katkıda bulunmak, Türkiye nin gözünü İzmir e çekmek ve genel sanat ideasına katkıda bulunmak en büyük amacımdır. Proje 18 Ekim 2012 de İzmir Çetin Emeç Sanat Galerisi nde, saat 18:00 de sergilenecek ve 13 Kasım 2012 tarihine kadar sürecektir. 1 Amnesic Void: Unutkanlığa dayalı boşluk anlamına gelir; bir insanın, sorumluluğu reddetmesi odaklı hiçliğe dönüşünü ifade eder. Amnezi, tıpkı şizofreni gibi zihinsel bir hastalıktır. Amnezi ye yakalanan birisi, parça parça geçmişini ve hayatın nesnel gerçeklerini unutmaya başlar; sonunda ise tamamen hayali bir gerçekliğin içinde kaybolur. 2 Direktörün Görevi: Projenin bağlamını ortaya koymak, sanatçıları organize etmek ve eserleri seçmektir. Deniz Denizel S a y f a 2

3 3 Amnesic Void Manifestosu Gerçeklik her daim bir filozofun ve sanatçının başlıca kaynağı ve kendinden amaçlı bir düşmanı olmuştur. Lakin postmodern birey, kendini bir sanatçı kadar özgür ve bir filozof kadar yetkin sanmaktadır. Hâlbuki o, çamurun içindedir ve üstün bir insan gibi yıldızlara dönük değildir onun yüzü. Sonsuzca ölümlü olan sonluluk paradigması, postmodern bireyi kandırır: O der ki, hiçbir zaman ölmeyecekmiş gibi yaşa Ancak insan bir gün ölür ve mesele, bir gün ölecek olmaktır. Bu surette ölüm düşüncesi insanı kendine ve Tanrı ya yabancılaştırır. Yaşam, onun içinde yolumuzu bulmaya çalıştığımız bir boşluktur. Bu boşluk benliğimizin tüm karanlık odalarını kaplar ve düşünemediğimiz, öngöremediğimiz ve karşılaştığımız her rastgele kader örgüsüyle kendini yetkin kılar. Bununla insan, her boşluğa düştüğünde geçmişini unutur, izlerini de görmek istemez. Ancak insanın kaçtığı en büyük şey, yine kendi ve mutlak gerçektir. Gün öyle olur ki, insan kendini bulur ve mutlak gerçeğin altında, tıpkı kendi idamını bekleyen bir mahkûm gibi ezilir. İşte bu noktada insan kendinden başlayarak hayattaki her şeyden vazgeçer; hem de hayattaki her şeye karşı saklı tuttuğu değiştirilmemişlik maskesine rağmen. Mutlak gerçeğe yabancılaşan bireyin sahip olduğu büyük bir silah daha vardır: Gayrişahsilik. O, mutlak gerçeğe yabancılaşma prototiplerinde her zaman kendini normal olmakla tanzim eder, ancak anormal olmayı da reddetmez. Çünkü o normal görünmeyi arzulayacak kadar tehlikeli ve anormal olduğunu gizleyecek kadar da ikiyüzlüdür. Maskeler, mutlak gerçeğin reddi ve varlığın boşluğu İşte yaşamın parodisi. Bu parodi başından sonuna varoluşçu bir alegoriyi benliğinin en dibinde barındırır. Yaşam boştur, çünkü akıp giden zaman acıyı ve mutluluğu da yanında götürür. Her şey, tıpkı esen rüzgârı yakalamaya çalışmak kadar beyhudedir. Bu surette insanın kendini unutmasından daha melodramatik bir şey vardır: Yaşamın bizi unutması. Deniz DENİZEL Deniz Denizel S a y f a 3

4 4 Deniz DENİZEL 1986 da İzmir de doğdu. On yedi yaşındayken felsefi kavramlarla ilgili yazmaya başladı de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü nü kazandı da Işığın ve Gölgenin Portreleri ve Eternità olmak üzere iki sergi açtı da Var Oluş Anlamsızdır adlı denemesini Felsefe Ekibi internet dergisinde yayımladı de 920 Nanometre adlı projesini A. Adnan Saygun Sanat Merkezi nde sergiledi, Birinci Uluslararası İzmir Sanat Bienali ne katıldı ve Fotoğraf Bölümü nden kuramsal tez ile mezun oldu de ise İzmir Yaşar Üniversitesi nde Hollywood Sineması nda Form Estetiği seminerini verdi ve Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi nde Sanatın Yeni Evresi Olarak Bilgisayar Oyunları adlı makalesini yayımladı. Bunlarla birlikte içinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı nın da eğitmen olarak yer aldığı pek çok kurs programı ve özel seminere katılmıştır. Aynı zamanda Engin Dergi de denemeleri ve Fotoritim Dergisi nde sanatla ilgili araştırma yazıları yayımlanmıştır. Şimdiyse İzmir de özel bir kurumda fotoğraf ve sinema üzerine dersler vermektedir Deniz Denizel S a y f a 4

5 5 Fırat NEZİROĞLU 1981 İzmir doğumlu olan Fırat Neziroğlu, 2001 de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü ve Devlet Konservatuarı, Modern Dans bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu. Aynı üniversitede Tekstil Bölümü nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik bölümlerini tamamladı. Aynı bölümde 2010 a kadar akademisyenlik yapan Neziroğlu, başta Londra, Münih, Paris, Washington, New-York, Venedik ve Roma olmak üzere, pek çok şehirde kumaş koleksiyonlarını ve sanat eserlerini sergiledi. Sanatla ilgili pek çok seminer ve atölye çalışması düzenledi. Şimdi de kurduğu özel ekibiyle İzmir de modern dans gösterileri düzenlemekte ve İstanbul CDA Projects te çalışmaktadır Deniz Denizel S a y f a 5

6 6 Ali Yaşar İŞGÖREN 1978 yılında Karadeniz, Ereğli de doğdu. İzmir de ilköğretim eğitimini tamamladıktan sonra, 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü nden mezun oldu ve aynı yıl içinde farklı deneyimler kazanmak için yurtdışına gitti. Türkiye ye döndüğünde birçok tasarım ofisinde tasarım sorumlusu olarak görev aldı. Tasarım Yarışmalarında aldığı derecelerle birlikte şu an Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım Bölümü nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Aynı zamanda İzmir Yaşar Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır Deniz Denizel S a y f a 6

7 7 Serkan ERGÜN 1980 de İzmir de doğan Serkan Ergün, yılları arasında Ege Üniversitesi, Resim Topluluğu nda eğitmen olarak görev yaptı, aynı zamanda yılları arasında da Enmersan Mermer Fabrikası nda heykeltıraş olarak çalıştı yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü nden mezun oldu den itibaren başta Seba Sanat Galerisi ve Ephesos Sanat Merkezi olmak üzere, pek çok sanat kurumunda illüstrasyonla ilgili atölye çalışmaları ve demonstrasyonlar gerçekleştirdi deyse İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi nde retrospektif sergisini açtı. Şimdiyse resim sanatında bireysel üslupla gerçekçi tavrı sentezlemek adına çalışmalar yapmaktadır. serkanergun.org Deniz Denizel S a y f a 7

8 8 Ayberk OLGAY 1983 yılında İzmir de doğdu de İzmir Ekonomi Üniversitesi Kısa Film topluluğunun başkanlığını yaptı ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü nde Temel Sinema Eğitimi seminerlerini gerçekleştirdi de Kronos Media Design yapım şirketini kurdu da 1 den 5 e Kısa Film Yarışması nda birincilik ödülü alan Fetüs filminin yönetmenliğini üslendi de İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü nden mezun oldu ve Karşıyaka Film Atölyesi nde eğitmenlik yapmaya başladı de Süleyman Demirel Kısa Film Yarışması nda birincilik ödülü alan Modern Zamanlar adlı filmin görüntü yönetmenliğini yapmıştır. Şimdi ise kurduğu İzmir Film Atölyesi nde eğitmenlik yapmaktadır Deniz Denizel S a y f a 8

9 9 Mehmet ÇELİKSAN 1984 te İzmir de doğdu yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü nden kuramsal tez ile mezun oldu ten bu yana pek çok karma sergiye katıldı ve 2009 da Uludağ Üniversitesi nde Konakta Siesta adlı sunumunu gerçekleştirdi de EBSO Sergi Salonu nda Vira adlı sergisini açtı, aynı isimli sunumu MARFOD ta gerçekleştirdi ve Ege Sanat Dergisi nde Fotoğraf ve Maske adlı makalesini yayımladı de İzmir Üniversitesi Fotoğraf Buluşması nı düzenlemiştir. Şimdiyse Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Bölümü nde yüksek lisans tezini vermekte ve İzmir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nde fotoğraf dersi vermektedir Deniz Denizel S a y f a 9

10 10 Atilla ALPAR 1982 de İzmir de doğdu da İstanbul Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü nden, Varlam Nikoladze nin yönettiği Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu sergileyerek dereceyle mezun oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi, Devlet Konservatuar ında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Birçok dizide rol aldı, tiyatro oyununda oynadı ve içlerinde Dougles Cockle, Teresa Brayshaw ve Marina Markovic gibi isimlerin de olduğu pek çok atölye eğitimi aldı de İzmir Yaşar Üniversitesi nde Metot Oyunculuğun Kuramsal Açılımı adlı seminerini verdi ve BeşArt Sanat Okulu nda Sahne Dövüşü atölye çalışmasını gerçekleştirdi. Şimdi ise İzmir deki bazı özel kurumlarda Kamera Oyunculuğu dersi vermekte, bazı yabancı tiyatro oyunlarını da Türkçeye çevirmektedir Deniz Denizel S a y f a 10

11 11 Deniz YILDIRIM 1987 de İzmir de doğdu da İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü nü kazandı. Üniversitede Edebiyat, Şiir, Sanat Tarihi ve Felsefe alanlarında çeviri dersleri alan Yıldırım, Mark Bills in The Art of Satire: London in Caricature adlı kitabından bir bölüm çevirip, satir üzerine araştırma yaparak mezun oldu. Aynı dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü nü kazandı. Bunların dışında Sadri Alışık Kültür Merkezi nde diksiyon, İstanbul Hatırası Fotoğraf Stüdyosu nda temel fotoğrafçılık ve Akademi 35 Buçuk ta oyunculuk eğitimleri almıştır. Aynı zamanda Kampüs Dergisi, Kadıköy Life ve Best of Luxury Bazaar gibi dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. Şimdiyse Türk Dizilerinde Sosyal Muhafazakârlık, RTÜK dışı Öğeler adlı teziyle ilgilenmekte ve İstanbul Büyük Kulüp Dergisi nde yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktadır Deniz Denizel S a y f a 11

12 12 Kaan ATAMER 1988 de İzmir de doğan Kaan Atamer, 2005 yılında Belgesel Fotoğraf Kulübü nde birçok belgesel fotoğraf atölyesine katıldı. Sonrasında ise belirli oranda karma fotoğraf sergisine dâhil oldu yılında İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği nde temel fotoğraf eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü ne kabul edildi de Deniz Denizel in A. Adnan Saygun Sanat Merkezi nde açtığı 920 Nanometre sergisinde süpervizörlük görevini üstlendi. RTL Production da pek çok kültür sanat organizasyonunda Sanat Yönetmeni olarak yer almıştır. İlk kişisel serisi olan Experimental Landscapes sersini oluşturmuş ve yayınlamıştır. İzmir Güzel Sanatlar Oyuncuları nın sahne ve sinema organizasyonlarında yer almış ve 2013 yılında vizyona girecek olan Moya - Hitit Yıldızı filminde set ve set arkasının görsel metinlerini oluşturmuştur deyse fotoğraf eğitimini tamamlamış ve şimdiyse kurgusal ve sinematografik çalışmalar ortaya koymaktadır Deniz Denizel S a y f a 12

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 2 Katalogta yer alan sanatçılar ve eserleri alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Türkan Saylan a Saygı Türkan Saylan,

Detaylı

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 Afsad ın ücretsiz yayınıdır. Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 2 Foto-Haber 5 İMece İlker Maga 6 Soyut Fotoğraf Gökhan Bulut 7 f/64özcan Yurdalan 8 Söyleşi Nayef Hashlamoun 13 Yorum

Detaylı

Kapak görseli: Boğaziçi Caz Korosu

Kapak görseli: Boğaziçi Caz Korosu Kapak görseli: Boğaziçi Caz Korosu PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 2 Nisan, 14:00 TÖREN Radyo Ege Kampüs Ödülleri-2013 Radyo Ege Kampüs *Etkinlik davetiyelidir. Davetiyeler: Radyo Ege Kampüs/Ege

Detaylı

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor.

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor. Başarmak için... İçindekiler Plato Meslek Yüksekokulu Kuruluş 4 Dış Ticaret Programı 68 Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı 6 Adalet Programı 72 Yüksekokul Müdürünün Mesajı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Detaylı

hmet YEŞİL Abdullah HEKİMHAN Serdar LEBLEBİCİ zimet KARAMAN Engin ORKMAZ Orhan UMUT Hakan ESMER Ercan AYÇİÇEK Ser tap YEĞİN Fatih KARAKAŞ Ceyhun YA AN

hmet YEŞİL Abdullah HEKİMHAN Serdar LEBLEBİCİ zimet KARAMAN Engin ORKMAZ Orhan UMUT Hakan ESMER Ercan AYÇİÇEK Ser tap YEĞİN Fatih KARAKAŞ Ceyhun YA AN 08-16 KASIM 2014 hmet YEŞİL Abdullah HEKİMHAN Serdar LEBLEBİCİ zimet KARAMAN Engin ORKMAZ Orhan UMUT Hakan ESMER Ercan AYÇİÇEK Ser tap YEĞİN Fatih KARAKAŞ Ceyhun YA AN Zuhal BAYS R Dinçer GÜNGÖRÜR Yiğit

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

Eğitim dinamik bir süreç

Eğitim dinamik bir süreç www.ahaber.anadolu.edu.tr HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 526 11-14 ARALIK 2009 Türkiye nin eksiği kültürel program Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 3 Aralık günü Olimpiyat Rüzgârı konulu bir panel

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Fotoğraf: Mesut Yılmaz Sevgili TEGV Dostları, Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2012 bizim için hızlı, benim için

Detaylı

BURHAN DOĞANÇAY: TÜRK RESSAMLARI ÖNCE TÜRK KOLEKSİYONERLER DESTEKLEMELİ REDDEDİYORUZ! BURADAYIZ! SANATÇILAR GİRİŞİMİ BİLDİRGESİ

BURHAN DOĞANÇAY: TÜRK RESSAMLARI ÖNCE TÜRK KOLEKSİYONERLER DESTEKLEMELİ REDDEDİYORUZ! BURADAYIZ! SANATÇILAR GİRİŞİMİ BİLDİRGESİ Güzel Sanatlar Platformu Mayıs - Haziran 2012 Sayı:2 ÜCRETSİZDİR RÖPORTAJLAR ARTİN DEMİRCİ DİETER MAMMEL FEMİN&ART MUSTAFA EREN PINAR SELİMOĞLU SAYAT UŞAKLIGİL SEMİH ZEKİ SEVİL SERT KÖŞE YAZILARI BELKIS

Detaylı

Köln de sanat galerisi

Köln de sanat galerisi www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 546 31 MAYIS - 6 HAZİRAN 2010 Prof. Dr. Mumcu dan anayasa konferansı Tarih Kulübü nün düzenlediği etkinliğe konuşmacı olarak

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

TASARIM. taklidin. Yaratıcılık. zıddıdır

TASARIM. taklidin. Yaratıcılık. zıddıdır TASARIM A L I B AT I K U N T E R Ş E K E R C I O Ğ L U P E T E R Z E C N E V Z A T S A Y I N G Ü R B Ü Z D O Ğ A N E K Ş I O Ğ L U F E V Z I Y A Z I C I : D E L I C E S I N E S A D E L I K S T E P H A

Detaylı

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN N AN DO UM AÇILI KUTLAMA DO UM GÜNÜ YILDÖNÜMÜ MAYIS 2014 SAYI: 21 TÜRK EĞİTİM VAKFI tev.org.tr SAYI: 21 MAYIS 2014 İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte

Detaylı

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında Neden +1T? Günümüz dünyasında iletişim imkâ nlarının gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azalıyor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tanımlanıyor.

Detaylı

POPÜLER TARİHE USTA KALEM

POPÜLER TARİHE USTA KALEM Tek amacımız sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de kalıcı eserleriyle aydınlatacak ve insanlığa fayda sağlayacak gençler Üniversitemiz seçkin akademik kadrosu, modern kampüsü ve

Detaylı

İçindekiler. 2 üniversiteden haberler. 6 portre Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Boyacı

İçindekiler. 2 üniversiteden haberler. 6 portre Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Boyacı Dergi Bilkent Sayı : 20 ISSN 1305-5178 Aralık 2013 Bilkent Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Kürşat Aydoğan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör Prof. Dr. Orhan Aytür İçindekiler 2 üniversiteden haberler

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYONKARAHİSAR -1- Yayın Kurulu Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Öğr. Gör. Ömer BİLDİK Okt. Fakı Can YÜRÜK Hazırlayan Öğr. Gör. Kayhan DONAT Ferhat

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Tıp Öğrencileri İYTE de TOPLULUK FAALİYETLERİ. HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Tıp Öğrencileri İYTE de TOPLULUK FAALİYETLERİ. HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof. Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı Eğitim Klasikleri Dizisi - 1 John Dewey OKUL ve TOPLUM 3. Baskı Yazar: John Dewey Çeviri: H. Avni Başman Dizi Editörü: Doç. Dr. Bahri Ata Sadeleştiren ve Yayıma Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı

Detaylı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı ART BOYA SANAT DERGİSİ ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 4 SAYI: 15 MAYIS-HAZİRAN 2009 17. yy. dan günümüze natürmort nesnesinin değişen görünümleri Yrd. Doç. Sevil Saygı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

AÇI OKULLARI E-HABER

AÇI OKULLARI E-HABER AÇI OKULLARI E-HABER Yeni Yerleşkeler... 2 Açı Okul Öncesi Küçükyalı Yerleşkesi... 2 Açı Okul Öncesi Zekeriyaköy Yerleşkesi... 2 Stratejik Plan... 3 Açı Okul Öncesi... 3 İlkokul Ortaokul... 4 Lise... 6

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen Alev (Barutçu) Öztürk 1979 Sainte Pulcherie,1982 Notre Dame de Sion mezunudur. Yüksek öğrenimine Boğaziçi İşletme Fakültesi'nde devam etmiş, 1987 yılında mezuniyet sonrası Yapı ve Kredi Bankası, Tekstilbank

Detaylı

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır.

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Yaşam Merkezi İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. 2 SAYI 17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek

Detaylı