SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?"

Transkript

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Raportörlüğüne 1 Nisan 2010 Perşembe günü saat ye kadar 208 adet soru e- posta ve faks şeklinde iletilmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Jüri Üyeleri 3 Nisan 2010 Cumartesi günü toplanarak soru-cevap çalışmasını tamamlamıştır. Ekte yer alan ve yarışma raportörlüğü tarafından konularına göre gruplandırılmış olan sorular raportörlüğe gönderildiği şekilde yayınlanmıştır. SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi? Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 15. Maddesine göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili Oda üyesi olmak gerekmektedir. Ekipte yer alan yardımcılar ve danışmanlar için bu şart aranmamaktadır. 2- Şartnamede, yarışmaya katılacakların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şartı aranacak koşullar arasında bulunuyor. Bu şart, yarışmaya katılacak ekibin danışman ve yardımcıları için de geçerli midir? Mimarlar odasına kayıtlı olmayan sanatçı veya mühendisler de danışman veya yardımcı olarak ekibe dahil olabilirler mi? Bkz. Cevap 1 3- Yarışmada ekip başı mimarlar odası kayıtlı olması şartı ile müellif veya yardımcı olarak yabancı ülke lisanslı mimar yarışmaya katılabilir mi? Bkz. Cevap 1 4- Yarışma katılımcılarından yalnızca ekip temsilcisinin odaya kayıtlı Türk Mimar olması yeterli midir? Diğer katılımcılar, mimar, mühendis, peyzaj vb, yabancı uyruklu ve odaya kayıtlı olmayabilirler mi? Bkz. Cevap 1 Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 13. Maddesine göre, ekip olarak katılım halinde, bütün belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. 5- Yarışma ekibi, sadece mimarlık odası üyesi olanlardan mı oluşacak peyzaj mimarları da ekip içinde yer alabilir mi? Yer alamazlarsa projede yardımcı olarak yer alabilirler mi? Ekip başı ve ekip yalnızca mimarlardan oluşacaktır. Diğer disiplinlere mensup katılımcılar yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler. 6- Jüri üyelerinin, yanlarında çalışanlarının eşleri, yarışmaya katılabilir mi? Bkz. Yarışma Şartnamesi Madde 6 7- Yarışma şartnamesinde öğrencileri sınırlayan bir ifade bulunmamakta. Mimarlık Lisans öğrencileri de katılabilir mi? Hayır. 1

2 8- Merhaba, ben Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Öğrenci Üyesiyim. "3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ" kısmında "Yarışma serbest, ulusal ve iki kademeli Mimari Proje yarışmasıdır." ifadesinin yer alması, ve "6. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" nın tamamını yerine getirmem, yarışmaya katılmamda bir engel olmadığı anlamına gelir mi? Gelmez. Lisans öğrencileri, ekip başı ve ekip üyesi olarak yarışmaya katılamaz ancak yardımcı olarak katılabilirler. 9- Durumun aksini belirten bir ifadenin yer almayıp " KİMLİK ZARFI" nda " Yarışmacının/ekip temsilcisi ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi,...koymaları gereklidir." ifadesinin yer almasıyla ortaya çıkan anlaşılmazlığı giderir misiniz? Bkz. Cevap Uzmanlarda mühendis odalarından belge alacaklar mı? Evet. 11- Yarışmanın ilk aşamasında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisi için kimlik belgelerinin gönderilmesi gerekiyor mu? Bkz. Cevap Yarışmanın ikinci kademesinde yer alması beklenen teknik ekibin ilk aşamada belirtilmesi gerekli midir? ( İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi gibi) Bkz. Cevap Akustik ve sahne mekaniği raporunu yazacak kişilerin (genelde öğretim üyesi vb. kişiler) oda belgesi alabilmesi için nasıl bir yöntem izlenecek. Ayrıca kişiler yabancı ülkeden olursa ne düşünüyorsunuz? Yardımcı ve danışmanlar için Oda belgesi istenmemektedir. Mühendislik raporlarını yazacak kişilerin TMMOB nin ilgili Odalarına kayıtlı olması gerekmektedir. Sahne mekaniği ve akustik raporu danışmanlık mahiyetinde olup, herhangi bir Oda kaydı belgesi aranmamaktadır. 14- Gerekli ve yeterli Mimarlık bilgisi olan herkesin (mezun, öğrenci) istenen tasarımı yapabileceği, ve de spesifik ölçeklerde detay istenmeyip, avan proje düzeyinde çizimlerin istenmesi, Mimarlık Öğrencilerinin de bu konuda üretkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmakta mıdır? Hayır ancak yardımcı olarak katılabilirler. 15- Yarışma takımlarında mimarlarla beraber iç mimarların da çalışmasında bir sakınca var mıdır öğrenmek istedim. İç mimarlar yardımcı ve danışman olarak yer alabilirler. 16- Düzenlemiş olduğunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması'na ekip olarak katılacakların arasında Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği İç Mimarlar Odasına kayıtlı olanların katılabilmesi mümkün müdür? Bkz. Cevap 15 2

3 17- Her proje için ayrı şartname almak kaydıyla, aynı kişi/kişiler birden fazla projeyle yarışmaya katılabilir mi? Evet, ancak Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 32. Maddesine göre yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. 18- Bir mimar (veya Mimarlar Ekibi) birden fazla proje ile (elbette farklı rumuzlarla) yarışmaya katılabilir mi? Bkz. Cevap Bir mimarın (veya Mimarlar Ekibinin) farklı rumuzlarla yarışmaya katılmış, birden fazla projesinin; beğenilmesi halinde, ilk seçmelerdeki 12 proje arasına katılması ve daha sonra ikinci etaptaki yarışmaya katılması mümkün mü? Bkz. Cevap İki proje ile katılım sağlanabilir mi? Eğer bu mümkünse 2 ayrı katılım bedeli mi yatırılmalıdır? Bkz. Cevap 17, iki ayrı katılım bedeli yatırılmalıdır. 21- Neden müellif olarak açık alanları da düşünerek 1 peyzaj mimarı, kent içinde olduğunu düşünerek 1 kent plancısı, bir strüktürü olduğunu düşünerek 1 inşaat mühendisi şartı getirmediniz. Bu odaların gönlünü hoş etmeyi neden seçmediniz? Yarışmanın içeriği gereği bu konuda bir açıklama gerekli görülmemiştir. 22- Proje müellifleri listesine, mimar olmayan yardımcı elemanların isimleri de yazılabilir mi? Evet. 23- Yarışma şartnamesinde, ekip üyelerinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olma zorunluluğu açık şekilde belirtilmiş. Fakat yarışmanın konusunun da "opera" gibi birçok sanatın kesiştiği bir sanatla ilgili olması dolayısıyla, ekibin mimarlardan oluşması koşulu ile diğer sanat disiplinlinlerinden sanatçılar da ekibe farklı bir şekilde katılabilir mi? Görsel sanatlarda üye olunacak bir oda olmaması hatta alaylı sanatçıların çokluğunu da belirterek sorumu somutlaştırmak gerekirse; tasarım ve görsel sanatlar eğitimi almış ama iki okuldan da mezun olmamış, "yönetmen" bir arkadaşım ekibimde "yardımcı" sıfatıyla yer alabilir mi? Yer alabilirse bu başvurunun kimlik zarfında ne şekilde yer alacağını detaylı olarak açıklayabilir misiniz? Yardımcı ve danışman olarak yer alabilirler. Kimlik zarfında sadece isimlerinin bulunması yeterlidir. 24- Yarışma şartnamesinin Kimlik Zarfı başlıklı Maddesinde yarışmacılardan aynı zarf içinde Katılım Tutanağı nda verilen bilgilerin aynıları bir sonraki satırda neden tekrar istenmektedir? Kimlik zarfı içinde bahsedilen bilgilerin yer alması yeterlidir. 25- Şartnamede yapının nihai kullanıcısı belirtilmemiştir. Yapı sadece İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından mı kullanılacak yoksa başka (kamu ya da özel) kurumlar tarafından kullanımlarına izin verilecek midir? Olası başka kurumlar nelerdir? Yapının ana işlevi opera ve bale temsilleri olmakla birlikte, uzun dönemde farklı kullanım biçimlerine ve kullanım esnekliklerine açık olacağı varsayılmaktadır. Yapının kurumsal sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi dir. 3

4 26- Yarışmaya katılım için oda kaydı var ise yüksek lisansa devam ediyor olmak bir sorun teşkil eder mi? Hayır. ŞARTNAME ALIMI 27- Şartname alımı ile ilgili bedelin banka hesabınıza ödenmesinden sonra, yarışma şartnamesi yurtdışındaki adresime gönderilebilir mi? Yarışmacılar, şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu belirtilen faksa iletirlerse, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine ödemeli olarak gönderilecektir. 28- Belirtilen ödemenin belirtilen hesaba yatırılması durumunda şartname tarafımıza kargo ya da posta yolu ile gönderilebilir mi? Başka bir yol ile şartnameyi İstanbul da temin olanağı var mıdır? Bkz. Cevap 27 YARIŞMA SÜRECİ 29- Belirtilen soru ve cevap tarihi birinci ve ikinci aşamayı mı kapsamaktadır? İkinci aşamada daha detaylı bir şekilde hazırlanacak proje surecinde ortaya çıkabilecek sorular raportörlüğe iletilebilir mi? Juri, ikinci aşamaya kalanlara ilişkin önerilerini her ekibe ayrı ayrı bildirecektir. İkinci kademede sorucevap olanağı yoktur. 30- Yarışmanın ikinci kademesinde de soru cevap olacak mı? Hayır. 31- Yarışmanın hangi aşamasında projenin bütçesi yarışmacılara iletilecek? Önsözde belirtildiği gibi İzmir e uluslararası standartta bir opera binası kazandırmak hedeflenmektedir. Bütçe bu hedef doğrultusunda oluşturulacaktır. 32- İkinci kademedeki maliyetler, proje ve yapı kalitesi doğrultusundaki yapı maliyetleri midir? İkinci kademede istenilen maliyet raporu, yapının gerçek maliyetini temsil edecektir. BİRİNCİ VE İKİNCİ KADEMEDE İSTENİLENLER 33- Teslim için neler gerekli, plan, kesit A0 veya A1 kaç tane pafta gerekli? İstenilen dokümanlar ve pafta kısıtları yarışma şartnamesinde belirtilmiştir. 34-1/750 çizimleri istenen ve 1/500 planları ile final değerlendirilmesi olacak yarışmada, inşaat mühendisi jüri üyesinin ilk aşamada danışman olarak yer alması, 2. aşamada değerlendirmeye katılması yarışmanın başarısı için daha uygun olmaz mıydı? Şartname, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır. 4

5 35- Paftaların dikey ve yatay kullanımı serbest midir? Serbesttir. 36- Bazı ekiplerin neredeyse imzaları olacak şekilde, eskizlerini el çizimlerini tarayarak bilgisayar ortamında boyayarak sunması, Şartname Madde 10 c) Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan eserler. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır) maddesine göre değerlendirilecek midir? Eserin sahibinin kimliğini açıkça belirleyici unsurlar dışında ifade serbesttir. 37- Tartışma ortamının kaybolmaması, kamuoyunun yalan yanlış duyumlarla yanıltılmaması için 2.aşamaya geçen ekiplerin adının duyurulması, 1. kademe değerlendirme tutanaklarının, bu aşamanın bitimi ile beraber tüm katılımcılara yollanması mümkün müdür? Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 37. Maddesi gereğince olanaksızdır aşamalı yarışmaların özel durumu gözetildiğinde; yarışmayı açan kurum olarak belediye ve yarışma raportörlüğü 1. aşamayı geçen müelliflerin kimliklerinin jüri üyelerinden gizlenmesini hangi yöntemle sağlayacaktır? Raportörlük çalışma düzeni bu gizliliği koruyacak şekilde oluşturulmuştur. 39- İzmir Büyükşehir Belediyesi nin ödülleri ödemede ki hassasiyeti malumdur. Yalnızca kayıtlara geçmesi bakımından soruyoruz. Jüri olarak ödül ve mansiyonların ödenmesinde takipçi olacak mısınız? Yoksa yarışmacı ile idare bu süreçte baş başa mı kalacaktır? Yarışma şartnamesinin 18. Maddesi ne göre, yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde, ikinci kademede istenilenleri eksiksiz olarak teslim eden yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 29. maddesine göre net olarak ödenir. 40- Asil Jüri listesinde ilan edilen isimlerin tamamı jüri değerlendirmesine katılmayı bir sorumluluk olarak görmekte midir? Bkz. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin Asli Jüri Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili 20. Maddesi. 41- Statik, elektrik ve mekanik... vs raporlar için odalarına kayıtlı meslek mensuplarının hazırladığı bir rapor mu istenmektedir.(isim, imza ve onay içeren) Yada bir inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makina mühendisinin proje hakkında yapabileceği yorumların tarafınıza iletilmesi midir? Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlar da Şartname nin sonunda yer alan Katılım Tutanağı nı doldurmak zorundadırlar. (Bkz. Yarışma Şartnamesinin KİMLİK ZARFI maddesi) Etap da verilecek kimlik zarfının içine, ilgili mühendislik dallarını hazırlayan uzmanların kimlikleri koyulacak mı? (çünkü bu etap da uzman raporu istenmemektedir) Uzmanların kimliği 2. Etap da kimlik zarfına koyulması daha uygun olmaz mı? Bkz. Cevap 41 5

6 43- Birinci aşamada kullanılacak 3 adet A1 kağıt normu yatay olarak mı kullanılacaktır? Serbesttir adet A1 normunu geçmemek şartıyla 1. Aşamada bazı planlar ve kesit, görünüşler 1/500 ölçeğinde çizilebilir mi? Yarışma Şartnamesinin 9.1. Birinci Kademede İstenenler Maddesine uyulacaktır. 45- Yazışma adresi zarfında, yarışmaya katılan müelliflerin ismi değil, başka bir isim istenmektedir. Bunun sebebi 1. Aşama da finale kalan yarışmacılara sonuçları ve raporları postalamak için midir? Ancak şartname alırken adres verdiğimiz için, zaten yarışmacıların kimlikleri ortaya çıkmaktadır. İsteyen bir raportör adresten finale kalan yarışmacıyı bulur. Finale kalan yarışmacıların kimlik bilgilerinin gizli kalması son derece önemlidir. Yarışmacıların kimliklerini gizlemek için, başka adres ve isim vermesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple başka bir formül bulunamaz mı? Örneğin belediyenin internet sitesinde, finale kalan projelerin rumuzlarını ve altında jüri raporlarını yayınlasanız olur mu acaba? Finale kalan tüm raporlar okunur. Bu durum bir sakınca yaratır mı? Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 37. Maddesine göre; ilk kademede seçilen proje sahiplerine, jüri raporunda yalnız kendi projelerine ait olan eleştiriler ve programlarda meydana gelebilecek değişiklikler, ilk kademenin sona ermesinden en geç onbeş (15) gün sonra bildirilir. 46- Şartnamenin 11. maddesindeki uyulması gereken yönetmelikler nelerdir? Temel olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik vb. 47- Teslim formatı olarak iki adet kopya istenmiş bulunmaktadır. Bunların 1 tanesi fotoblok üzeri A1 diğeri ise poster şeklinde rulo olarak gönderilecek, yoksa ikinci kopya olarak belirtilen takım A3 formatında istenen teslim midir? Jüri tarafından birinci kademede 1 takım A1- fotobloklanmış sunuş paftaları ve bunların küçültülmüş A3 nüshaları istenmektedir. İkinci kademede ise 1 takım A0- fotobloklanmış sunuş paftaları ve bunların küçültülmüş A3 nüshaları istenmektedir. 48- Yarışmanın birinci aşamasında sunulması istenen rapor pafta üzerinde verilecek olan metinden mi ibarettir? Yoksa ayrıca daha detaylı bir rapor eki istenmekte midir? Tasarım ana fikirlerini ifade eden mimari açıklama raporu pafta üzerinde yer alacaktır. Ayrıca daha ayrıntılı bir rapor eki istenmemektedir. 49- Yarışmanın tesliminde kargo makbuzunun fakslanması istenmektedir. Taşıma yönetmelikleri gereği bu makbuzda isim beyan edilmesi zorunludur. Bu durumda yarışma paftalarının anonimliği nasıl korunacaktır? Makbuzlarda geçecek ismin ekip üyeleri olması zorunlu değildir. Ayrıca makbuzlar raportörlük tarafından muhafaza edilecek ve jüriye iletilmeyecektir. 50-1/750 ölçek mimari sunum standartlarımızın dışındadır. Ölçeğin 1/1000 ya da 1/500 olarak değiştirilmesi düşünülüyor mu? Vaziyet planı için ayrıca bir ölçek verilecek mi? Vaziyet planı kapsamı ve ölçeği yarışmacılara bırakılmıştır. 6

7 51- Adres zarfı içinde adres belirtirken kimlik belgesinde bulunan isimler kesinlikle yer almayacaktır yazıyor. Kimlik zarfı içinde eklediğimiz kimlik belgesindeki yarışmacıların isimleri sırasıyla sadece adresler mi olacak? Kimlik zarfı ve adres zarfı farklı belgelerdir. Yarışmacıların isimleri sadece kimlik zarfında yer alacaktır. YARIŞMA EVRAKLARI 52- Örnek olarak verdiğiniz Washington daki Kennedy merkezinin ana girişi salonun sahne tarafındandır. Fuaye tarafından değil. Bunun yarışma için yanlış yönde yönlendirici bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Ekler arasında yer alan kısa film, sahne ve orkestra çukurunda kullanılabilecek mekanik aksamın açıklanması amaçlıdır. Jürinin yarışmacılara kesin önerisi olarak algılanmamalıdır. Jüri farklı önerilere açıktır. 53- İzmir kentinin bütününe dair bir ulaşım ağı ve çeşitliliği şeması verilmesi mümkün mü? Şartnamede verilen ulaşım paftası sadece alana yakın çevreden trafik yaklaşımlarını gösteriyor olması nedeniyle yetersiz bulunmuştur. Proje önerisi için yakın çevre trafik düzenini gösterir mevcut paftanın yeterli olduğu düşünülmektedir. Daha detaylı bilgi için adresindeki belgelerden yararlanılabilir. İzmir Ulaşım Ana Planı na da aynı adresten ulaşılabilir. 54- Alanı kent içindeki konumunu gösteren ve İzmir kentinin bütününü içeren bir çizim gönderilmesi mümkün mü? Gerekli bilgiler şartname eklerinde yer almaktadır. 55- Maket sınırı dosyasındaki çizimde yakın cevre sınırını ifade eden çizgilerin dışında kalan alana müdahale edilmeyeceğini ve bir öneri yapılmayacağını anlıyorum, doğru mudur? Maket sınırı, yapılacak maket için belirlenmiştir. 56- Altyapı raporu dosyasındaki çizimlerde herhangi bir lejant verilmemiş. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Örneğin Ø 250 DF yazan kırmızı bir hat var, bunun su hattı olduğunu zannediyorum ama kırmızıyla ifade edilmiş olması tereddüde düşürüyor. Bunları netleştirecek bir lejant eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İlgili çizimde, Kırmızı Katman İZSU, Mavi Katman TEDAŞ, Pembe Katman Bilgi Ağları nı göstermektedir. Yapılaşma alanında yer alan mevcut hatların taşınması mümkündür. 57- Halihazır harita ve plankote dosyasındaki çizimde proje alanı içindeki 2 numaralı layer ile çizilmiş sarı hat ve 43 numaralı layer ile çizilmiş çizgilerin neyi ifade ettiklerini tam olarak açıklamanızı rica ediyorum. İlgili çizimde Katman 43 Şev taramalarını, Katman 2 Eğrileri göstermektedir. 58- Alanın CAD çizimleri tam bir kargaşa halinde çünkü raster imaj olarak CAD e çağrılmış dosyalardan oluşuyor. İdarenizin yarışmacılara temiz bir CAD çizimi göndermesinin bütün yarışmacıları düşündüğümüzde çok önemli bir enerji kaybının önüne geçeceğini düşünüyoruz. İmar koordinatları şeklinde verilen Aplikasyon Krokisi nin ülke koordinatlı hale dönüştürülmüş şekli ve imar planının, halihazır haritası ile çakışık olan son şekli adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması linki üzerinden görülebilir. Tasarıma esas olarak Aplikasyon Krokisi kabul edilecek, yapılaşma sınırları imar planından alınacaktır. 7

8 59- Biz mimarlar, her şeyi imar planı üzerinde düşündüğümüz için, çevre düzeni yapılacak alan, maket sınırı, a,b,c,d,e alanları sınırı bilgilerinin, autocad programıyla çizilmiş imar planı üzerine işaretlenmesi gerekmektedir. Bu şekliyle,imar planı autocad ile gönderilmiş ve esas imar planı tiff resmi,ikisi değişik paftalardadır.bu durumda net olarak anlaşılmıyor. Tüm bilgilerin, tiff resmi olan imar planı paftasının üzerinde ve 1/1000 autocad çizimi olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bkz. Cevap Şartnamede verilen DWG dosyaları teknik çizime altlık oluşturabilecek nitelikte değildir. (Çizim layerlarında düzenleme yapılamamaktadır, Çizim 3. boyutta düzensizdir). Daha düzenli ve temizlenmiş bir altlık verilmesi mümkün müdür? Bkz. Cevap Verilen 1/1000 planda çevre planları scan edilmiş tiff formatlı doküman, üzerine dwg formatında ilave bilgi verileri çizimleri yapılmış. İkisini beraber açtığınızda ölçek farkı bulunmakta. Düzenlenecek yakın çevre alanının CAD programıyla çizilmiş dokümanın DWG formatıyla yarışmacılara gönderilmesi rica olunur. Bkz. Cevap Verilen aplikasyon krokisindeki koordinatların, verilen DWG formatındaki dökümanlar üzerine sağlıklı oturtulabilmesi için ortak nokta verilmesi. Bkz. Cevap Aplikasyon Krokisindeki ve no lu poligonlar A Bölgesinin içerisinde kalıyor; Aplikasyon Krokisinde bir hata mı var? Bkz. Cevap Verilen dokümanlardan halihazır, aplikasyon, 1984 yılına ait imar planı arasında yol ve yarışma sınırları, arsa sınırları konusunda farklar bulunmaktadır. Tasarım yapılırken hangisi esas alınacaktır? Bkz. Cevap İmar durumu ile hali hazır harita arasında farklar bulunmaktadır. Tasarım sürecinde hangisi dikkate alınmalıdır? Bkz. Cevap Halihazır harita ve plankote çiziminde Opera Binası yapılacak alan imar planı ve mevcut durumda farklı gözüküyor. Mevcut yol bina alanını içinde gözüküyor. Opera binası alanının sınırları imar planındaki boyuta göre mi belirlenecek? Aplikasyon krokisi mevcut durumu mu gösteriyor?yoksa imar planındaki sınırları da mı? Bkz. Cevap A Bölgesi, B Bölgesi ve 2040 Sokak kesişimlerinin olduğu alanda İmar planı ve Halihazır durum farklılık göstermektedir. Halihazırdaki yol ve parsel sınırları mı esas alınacaktır? Bkz. Cevap 58 8

9 İMAR KULLANIM APLİKASYON 68- Konu hakkında daha fazla bilgi için A, B,C,... bölgelerini pafta planı veya daha detaylı bilgi alabilmemiz mümkün mü? Yarışma Şartnamesinin, 4. Yarışmanın Konusu ve Yeri Maddesinde gerekli bilgiler yer almaktadır. 69- İmar planı değişikliği, yol, güzergah, kavşak yeri ve şekli değişikliği önerilebilir mi? Şartname kapsamında belirlenmiş yapı programının gerçekleştirilmesi, bu işleve ayrılmış, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi ne ait olan ve imar planı ile tanımlanmış A bölgesinde gerçekleştirilecektir. Ancak tasarımcılardan, ilke olarak B, C, D, E bölgeleri için önerilen kamusal işlevleri, bölgesel ulaşım sistemini, Mavişehir girişini (2040 Sokak) ve diğer kullanım biçimlerini, sosyal dokunun, çevredeki yaşamın ve geleceğe dönük kentsel beklentileri doğal ve kültürel sürdürülebilirlik doğrultusunda ve yeni yapılaşma önermeksizin düzenlemeleri beklenmektedir. Bu bağlamda çevre düzenine ilişkin öğelerin verilmiş olan imar planındaki ana hedeflerden sapmaksızın gözden geçirilmesi önerilebilir. 70- D-C-B-E numaralı arsalarda yapılacak çevre düzenlemesinde istenen bir ihtiyaç programı var mıdır, yoksa bu yarışmacının önerisine mi bırakılmıştır? 71-1/1000 İmar Planında Gösterilen Kıyı kenar çizgisi, yapılaşma kısıtlamalarına esas kıyı kenar çizgisi midir? Böyleyse D, C, ve B alanlarında yapılaşma koşulları nelerdir. Bu alanlarda imar planından farklı kullanım önerilebilir mi? 72- Yarışma alanı A-B-C-D-E olmak üzere beş ana bölüme ayrılmış ve her bir bölgeye farklı işlevler yüklenilmesi öngörülmüştür. Bu bölgelere belirtilen işlev dışında bir işlev yüklemesi önerilebilir mi? Örneğin: E bölgesinde opera yapısını konumlandırmak gibi... Ve jüri verdiği cevabın ne denli arkasında duracaktır. 73- Otopark ve park alanı olarak tanımlanan alanlar başka işlevler için değerlendirilebilir mi? 74- Kıyı şeridi tasarıma bağlı olarak revize edilebilir mi? 75- B, C ve D Bölgeleri bir bütün olarak düşünülebilir mi? C Bölümü sadece açık otopark olarak mı kullanılmalıdır yoksa bu üç bölge bir bütün halinde ele alınıp yeni bir çözüm üretebilir miyiz? 76-1/1000 imar planı kararlarına göre otopark (C), park (D), çok işlevli spor (B) alanlarına ayrılan işlevlerin aynen korunarak bir planlama yapılması mı beklenmektedir yoksa bu işlevlerin toplam yarışma alanı içinde farklı yerlerde çözümü önerilebilir mi? Yeni düzenlemede aynı işlevlere aynı arsa oranında yer verilmesi zorunlu mu? 9

10 77- A,b,c,d,e bölgelerinde katılımcılardan istenilen, sırasıyla opera binası, çok işlevli semt spor alanı, açık otopark alanı, park alanı, serbest alan fonksiyonlarını bölgelerin belirtilen sınırları içinde çözme zorunluluğu mu vardır? Özellikle b,c,d,e bölgeleri bir bütün olarak ele alınıp, istenilen fonksiyonlar farklı yerlerde çözülebilir mi? 78- B, C ve D bölgeleri olarak tanımlanan alanlar üzerinde opera binası ile ilişkilendirilecek kapalı ve/veya yarı açık mekanlar yapılabilir mi? 79- Öndeki çok işlevli spor alanında çeşitli aktiviteleri aktarma imkanı var mıdır? (imar durumu açısından) 80- Çok işlevli semt spor alanı olarak tanımlanan alan üzerinde opera binası ile ilişkilendirilecek kapalı mekanlar yapılabilir mi? 81- Ulaşım Verileri Raporu; a - Proje Alanı A Bölgesi ile B-C-D Bölgeleri arasındaki 2040 sokağın iptali mümkün müdür? b - Proje Alanı B-C-D Bölgeleri ile E Bölgesi arasındaki sokağın iptali mümkün müdür? sokak iptal edilebilir mi? Yayalaştırabilir mi? Yer altına alınabilir mi? Farklı bir renge boyanarak (örneğin yeşil) yaya yoluymuş gibi gösterilebilir mi? Verdiğiniz cevabın takipçisi olacak mısınız? 83- Yarışma alanı olarak verilen bölgede A ve B bölgeleri arasından geçen yolu yeraltına almak veya iptal etmek gibi bir olanağımız var mı? Ayrıca jüri yarışma süreci içerisinde verdiği cevabın arkasında ne denli duracaktır? 84- Yakın çevre sınırı ile tabir edilen alan içindeki yollarda düzenlemeler yapılabilir mi? 85- B,C,D bölgesi ile E bölgesi ve E bölgesi ile sahil arasında kalan yollar yayalaştırılabilir mi? 86- İmar planında gösterilen A-B-C-D-E alanları arasında kalan ana cadde haricindeki mevcut yollar tasarıma göre yeniden şekillendirilebilir ya da tamamen kaldırılabilir mi? Bölgeler arasındaki yollara ne kadar müdahale edilebilir? 87- A ve B parselleri arasındaki yol trafiğe kapatılıp tasarım alanına dahil edilebilir mi? Bu alanda su öğesi veya yeşil alan tasarlanabilir mi? 10

11 88- Projenin bina yapılacak arsası olan (A) bölgesi ile mevcutta spor alanı olarak görülen (B) arsası arasında ulaşım verileri dosyasında görülen 2040 sokak tasarımda dikkate alınacak mı? Bu yolun ileride yapılması öngörülüyor mu? 89- Planda B-C-D alanları ile E alanı arasındaki yaya yolu fotoğraflarda yani mevcutta bulunmamaktadır. Planda yapılması düşünüldüğü şekilde tasarıma dahil edilme zorunluluğu var mıdır yoksa bu yolun yapılıp yapılmaması veya güzergahı tamamen tasarımcının iradesine mi bağlıdır? Bu alan diğer B-C ve D alanları ile birleştirilebilir mi? 90- A bölgesinin diğer bölgelerle olan ilişkisini daha güçlü kurabilmek için 2040 sokak kotuyla oynanabilir mi? 91- Kıyı kenar çizgisi ile kıyı arasında gözüken taşıt yolu korunmalı mıdır? 92- Otopark için kıyı ile arazi arasında kalan spor alanı kullanılabilir mi? 93- Yine bu bağlamda C no lu parsel açık otopark olarak belirtilmiş olmakla birlikte, çevre düzenlemesi sırasında açık otopark yeri değiştirilebilir mi? 94- Arsanın A, B,C,D ve E Bölgeleri arasında yer alan yollara ve kıyı şeridinden geçen ana yola müdahale etmek mümkün müdür? Örneğin araç yollarını yerin altına alabilir miyiz? 95- C Bölgesi Açık Otopark Alanı olarak belirtilen bölgede açık otopark önerileceği belirtilmiştir. Açık otopark kesin olarak bu alanda mı olmalı yoksa bahsedilen ihtiyacın yeri projenin tasarım ilkelerine göre değiştirilebilir mi? 96- Mevcutta açık otopark alanı olan ve yine otopark alanı olarak tasarlanması istenen alan (C) bölgesi metrekare alanı aynı kalmak koşulu ile B veya D alanları ile yer değiştirilerek tasarlanabilir mi yoksa mevcut yerinin yeni tasarımda sabit kalması zorunlu mudur? 97- C bölgesinde hâlihazırda açık otopark mevcuttur. Şartnameye göre bu açık otopark korunacak mıdır? 98- Yapı konmaması düşünülen bölümlerde açık, yarı açık belki gerekli noktalarda kapalı mekan önerileri yapılabilir mi? Görüşünüz nedir? 11

12 99- Mevcut kıyı mevzuatı ile çelişecek yapılaşmayı önerecek projelere jürinin yaklaşımı nedir? Bkz. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 100- B bölgesi için istenilen çok işlevli semt spor alanı bölgenin yakın çevresinde yeterli gözüken spor imkânları göze alındığında sadece yeşil alan olarak düzenlenebilir mi? Tersi durumunda bu bölgede katılımcılardan istenilen spor işlevleri hangi sporların; kaç adet sahasını içermelidir? 101-1/1000'lik haritada gösterilmiş olan; yollardan çekilme mesafelerine uyulacak mıdır? Evet, yapı yaklaşma sınırlarına uyulacaktır Yapı yaklaşma sınırına uyulacak mı? Bu konuda bir sınırlama getiriliyor mu? Evet Çekme mesafesi, bahçe mesafeleri ve h max. gibi konularda İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ne uygunluk mu aranacaktır? Yoksa bu kriterler yarışmacı inisiyatifine mi bırakılmıştır? Yapı yaklaşma sınırlarına uyulacaktır, bina için bir yükseklik sınırlaması yoktur Opera binası için yükseklik sınırı maksimum nedir? 105- Proje kapsamında bina gabarisi (yüksekliği) ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır? 106- İmar durumu ile ilgili olarak, 1/1000 lik İmar Planında A Bölgesi için inşaat yaklaşma sınırı kuzeydoğu hududunda 25 m, diğer hudutlarda 5 m olarak görünmekte, yarışma dokümanları arasında maksimum bina yüksekliği ile ilgili bir veri yer almamaktadır. Bina gabarisi nedir? 107- Aplikasyon Krokisindeki poligon noktalarına göre oluşturduğumuz A Bölgesi Autocad çizimini, 1/1000 lik İmar Planı ve Halihazır Harita ile çakıştırdığımız zaman farklılık ortaya çıkmaktadır. Ayrıca A ve B Bölgeleri arasında yer alan yol da Halihazir Harita ve İmar Planında farklıdır. Çalışmalarımızda hangi planı baz almalıyız? Proje önerisi hazırlanırken imar planına uyulacaktır Kıyı kenar çizgisi ile kıyı arasında kalan alanda hali hazır haritada ve fotoğraflarda bulunan yapılar ne kadar dikkate alınmalıdır? Yapılar dikkate alınmayacaktır Yarışma alanının güneyindeki 2040 Sokak 1/1000 ölçekli çizimde ve aplikasyon krokisinde, halihazır durumdakinden farklı görünmektedir. Geçerli olanın belirtilmesi. İmar planı ve aplikasyon krokisi yeterlidir Yarışmacılara resmi imar durumu verilecek midir? Eklerdeki bilgiler yeterlidir. 12

13 111- İhtiyaç programın tamamının A bölgesinde çözülmesi mi gerekmektedir yoksa bir kısmı diğer bölgelere yayılabilir mi? A bölgesi içinde yer alacaktır Opera binası için belirlenmiş olan taks/kaks oranı var mıdır? Hayır yoktur. Bkz. yarışma şartname ekindeki imar planı Şartname ekinde verilen imar planında belirtilen bölgeleme ve işlev ilişkisinde değişiklik yapılması mümkün müdür? (Örneğin yapının su kıyısına alınması) Hayır A bölgesiyle b bölgesi bir bütün olarak düşünülüp, opera binasının b bölgesine doğru kaydırılması düşünülebilir mi? Hayır Balıkçı barınağı ve binası kalacak mıdır? Başka yere kaydırılabilir mi? Balıkçı barınağı imar planında yer almamaktadır. Konunun değerlendirilmesi yarışmacıya bırakılmıştır Sahildeki Balıkçı Barınağı Tasarıma dahil edilebilir mi? Bkz. Cevap Kıyı şeridinde, mevcut küçük marina korunacak mıdır? Kıyı şeridi düzenlenmesi kapsamında kaldırılabilir mi? Bkz. Cevap Balıkçı barınağı korunacak mı? Sahil bölümünde bir düzenleme isteniyor mu? Bkz. Cevap Mendirek kaldırılabilir mi? / 1/1000 imar planlarında görünmüyor? Bkz. Cevap Proje alanı kıyısında yer alan dalgakıran dikkate alınmayıp, bu dalgakıranın yerinde daha farklı düzenlemeler yapılabilir mi? Bkz. Cevap Sahildeki balıkçı barınağı yıkılabilir mi? ileride marina yapılması planlanıyor mu? Bkz. Cevap Park alanında bulunan Şehitler Anıtı kalacak mıdır? Yeri değiştirilebilir mi? Kaldırılabilir mi? Anıt korunacaktır. Yerinin değiştirilmesi önerilebilir B bölgesindeki ŞEHİTLER ANITI korunacak mıdır? Bkz. Cevap

14 124- E arazisinde bulunan şehitler anıtı kaldırılabilir ya da yeri değiştirilebilir mi? Bkz. Cevap E bölgesinde bulunan Şehitlik anıtının yerine müdahale edilebiliyor mu, başka bir yere taşınabilir mi? Bkz. Cevap E alanı içinde yer alan Şehitler Anıtı taşınarak proje kapsamındaki farklı bir bölgede kullanılabilir mi yoksa yerinin sabit bırakılma zorunluluğu var mıdır? Bkz. Cevap Şehitler anıtı tasarım doğrultusunda yarışma alanı içinde taşınabilir mi? Bkz. Cevap Yapı Kooperatif Merkezi Binası yıkılabilir mi? Yapı Kooperatif Merkez Binası İdare tarafından kaldırılacaktır Proje Alanı E Bölgesindeki, Emlak Bankası Yapı Kooperatifi Şantiye Binası yok sayılacak mıdır? Bkz. Cevap E Bölgesinde bulunan Emlak Bankası Yapı Kooperatifi Şantiyesi olarak belirtilen binalar korunacak mıdır? Bu bölgede yapılaşma koşulları nelerdir? Bkz. Cevap Proje alanı içinde korunması gereken ağaç vb. görünmüyor bu şekilde korunması gereken herhangi bir şey var mıdır ve kıyıdaki emlak bankası yapı kooperatifi şantiyesinin bizi bağlayan bir durumu var mıdır? Bkz. Cevap Konservatuar Müdürlüğü binası kalacak mıdır? Yıkılabilir mi? Konservatuar Müdürlüğü Binası idare tarafından kaldırılacaktır A Bölgesiyle belirtilen Opera Alanı nında, Halihazır durumda 2038 Sokak sınırı boyunca yer alan bant şeklindeki yol ve Karşıyaka Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü Binası korunacak mıdır? Karışıklık yaratmaması açısından A Bölgesi sınırının net bir şekilde tekrar verilmesi faydalı olacaktır. Bkz. Cevap 132, aplikasyon krokisi esas alınacaktır Yarışma alanının doğusundaki 2038 Sokak ile yarışma alanı arasında kalan tali yol üzerindeki Konservatuar Müdürlüğüne ait yapı korunacak mı? Bkz. Cevap Opera binası arazisinin yanında yer alan (yol kenarında) Karşıyaka Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü Binası yıkılabilir mi, ya da başka bir yere taşınması önerilebilir mi? Bkz. Cevap

15 136- Fotoğraflarda ve mevcut haritada görülen yapılaşma arsasının sağ bölümünde bulunan tek katlı bina (Üzerinde Karşıyaka Bel. Konservatuar Müdürlüğü yazan) nın üzerinde bulunduğu ve ayrı bir refüjle ayrılmış alan, açık alan tasarımı olarak parsele dahil edilebilir mi veya burası araç giriş çıkış alanı olarak tasarlanacak komplekse dahil edilebilir mi? Bkz. Cevap Arsanın doğusundaki ana yol üzerinde bulunan tek katlı yapının yıkılacağı mı varsayılacaktır? Bkz. Cevap Arsanın, içinde yüksek bloklar olan yan parseli ile arasında mevcut araç yolu var mıdır, varsa genişliği nedir, yok ise bu noktada araç yolu oluşturulabilir mi? Planda gösterilen yaya yolu servis yolu olarak kullanılabilir A arazisinin batısında kalan yol ulaşım amacı ile kullanılabilinir mi? Bkz. Cevap A ve B arazileri üstgeçit (yaya aksı için) ile birbirine bağlanabilinir mi? 141- Yarışma alanının doğusundaki 2038 Sokak ile yarışma alanı arasında kalan tali yol yarışma alanına dahil edilebilecek mi? Alana dahil edilemez Arsanın batısındaki yol halka açık mıdır, özel mülk müdür? Parseldeki çekme mesafesi kaç metre olacaktır? Gerektiğinde servis yolu olarak kullanılabilecek yaya yoludur. Çekme mesafesi imar planında belirtilmiştir Bina parseli (A) çevresinin trafik akışı tasarımda değiştirilebilir mi? 144- İhtiyaç programında belirtilen otopark kapalı mı yoksa açık alan olarak mı tasarlanmalı? İhtiyaç programında kapalı olarak verilen otopark alanı açık olarak düzenlendiğinde, açık olarak düzenlenen kadarı toplam inşaat alanından düşülecektir Otoparkın tamamı kapalı olarak düşünülebilir mi? C bölgesindeki açık otopark alanı programdaki otopark kapasitesine dahil midir? Bkz. Cevap Proje Alanı C Bölgesi Otopark Alanı olarak tanımlanmış. ( Halende otopark olarak görünüyor. ) C Bölgesinde proje bünyesinde tasarlanacak Otopark; İhtiyaç programında istenen otopark miktarına dahil edilecek midir? Hayır. 15

16 147- İhtiyaç Programında m2 lik Otopark Alanı m2 toplam alana dahil edilmiş görünüyor. Bu, C Bölgesindeki açık otopark alanı haricinde A Bölgesinde de 190 araç, 2 kamyonet ve yıkama alanının bulunduğu kapalı bir mekan yapılacağı anlamına mı geliyor? Evet Programda 190 araçlık 5000m2 olarak tanımlanan otopark sanatçılar tarafından mı yoksa ziyaretçiler tarafından mı kullanılacaktır? Tüm kullanıcılara açık olacaktır araçlık otopark ticari amaçlı olarak herkese açık mı olacaktır? Yoksa sadece temsil günlerinde sadece seyircilere yönelik mi çalışacaktır? Bkz. Cevap Yarışma şartnamesinin Yarışmanın konusu ve yeri başlıklı 4. Maddesinde C Bölgesi: Açık otopark alanı olarak belirtilen yerin alanı, şartnamedeki ihtiyaç programının P- OTOPARK kısmında belirtilen 5000 m2 otopark alanına dahil midir? Hayır Kapalı otopark şart mı? 152- C bölgesinde istenilen açık otopark ihtiyaç programında istenilen 192 araçlık otoparktan ayrı mıdır? Bu açık otopark b,c,d bölgelerinin sınırları içinde daha uygun bir yerde ele alınabilir mi? Ayrıdır Otoparktan kastedilen toprak altı mıdır? Yarışmacıya mı bırakılmıştır? İHTİYAÇ PROGRAMI 154- Sofita, Dimmer, Kordo kelimelerini açıklayabilir misiniz? Yarışmacının araştırması beklenmektedir Ana giriş dışında, diğer birimleri ilgilendiren bina girişleri ile alakalı daha detaylı bilgi verilebilir mi? Bale ve Opera birimlerinin girişi ayrı olarak mı düzenlenecek, yoksa ana hizmet birimleri girişinden giriş holüne ayrı bir sanatçı kapısı mı bu işlevi görecek? Atölye personeli, yine bu girişimi kullanacak yoksa kendi birimlerine yakın bir giriş düzenlenecek mi? 156- VİP-Protokol girişine araç yanaşması istenmekte midir? Evet. 16

17 157- İhtiyaç Programında bildirilen a - E 5. - Solist-Korist Soyunma Makyaj odaları 2 adet; b - F 1., 2., satırlardaki tanımlanan mekanlara benzemektedirler. Mükerrer tanımlar olabilir mi? Hayır F 7. satırda Orkestra Odası 40 kişilik ( B 6.satırda Orkestra Çukuru 120 kişilik )? 120 kişilik orkestra maksimum sayıdır. (Wagner vb. eserleri için) Bu tür eserlerin sahnelenme sayısı sınırlıdır. Toplam 80 kişilik soyunma odası genel kullanım için yeterlidir J 18., 19., 20. Tanımlar aynı odayı kullanabilir gibi? Bu mahallerin tamamı birbirinden bağımsız olarak düşünülecektir. Ortak kullanım söz konusu değildir sayfa 12 de OPERA MÜDÜRÜ 2 adet yazıyor. Eğer 2 adetse toplam m2 160 m2 olmalıdır. Toplamı 80 m2 olup, müdür ve sekretarya olarak düzenlenecektir Şartnamedeki ihtiyaç programının K- ANA HİZMET BİRİMLERİ başlığı, GENEL MÜZİK DİREKTÖRÜ VE SEKRETER kısmında 2 adet 30 m2 lik oda isteniyor ancak toplam alan yine 30 m2. Doğrusu 2x15=30 olarak mı yoksa 2x30=60 m2 olarak mı düşünülecektir. Toplamı 30 m2 olup, genel müzik direktörü ve sekretarya olarak düzenlenecektir Ana salon sahne ile ilgili teknik bölümler içinde adı geçen Basın odası nın sahneyi görme zorunluluğu var mıdır? Hayır Koro-kordo soyunma odaları için sahne yakınında yer alacaktır açıklaması sahneyle aynı kotta olacaklarını mı ifade eder? Eğer öyle ise f bölümündeki diğer mekanlar için aynı şey geçerli midir? Evet Fazla inşaat alanı veya ihtiyaç programının tamamımın yerleştirilmesi Teknik raportörce kontrol edilecek midir? Yoksa bunlar fikir vermek amaçlı metinler midir, jüri şartnameyi yarışmacılar kadar dikkate alacak mıdır? İhtiyaç Programı nda belirtilen toplam alan + / - %10 oranında değişkenlik gösterebilir Program metre karelerinde (+ / - ) bir aralık var mıdır? Bkz. Cevap Ek programlar önerilebilir mi? Bkz. Cevap Önerilere açık kısımlar var. Bu öneriler m2 artışlarıyla oluşabilir mi? Bkz. Cevap Ana salon için istenen 1200 metrekarelik alana localar dahil midir? Evet. 17

18 169- Marangozhanenin yakın olacağı sahne altı asansörü hakkında daha detaylı bilgi verilebilir mi? Ana salon sahnesi aynı zamanda atölyelerin bulunduğu kata inen asansör olarak düşünülmelidir J bolumu marangozhane işlevinin açıklamasında yer alan asansörün ölçüleri ne olmalıdır? Opera sahne mekanizmasının incelenmesi önerilmektedir. Bkz. Cevap Dekorların sahnelere taşınması düşey sirkülasyon ile sağlanırsa bu asansörün ölçüleri ne olmalıdır? Opera sahne mekanizmasının incelenmesi önerilmektedir. Bkz. Yarışma Şartname eklerinde yer alan Teknik Bilgiler Sahne ve Sahne Arkası İlişkileri ve film Ana salon arka sahne açıklamasında yer alan asansörler kaç adettir? İşlevleri ve ölçüleri nedir? Ana sahne mekanizmasının incelenmesi önerilmektedir Ana salon alt sahne yüksekliği için bir sınır var mıdır? (mekanik aksam için) Ana salon alt sahne yüksekliği min m. dir Ana salon alt sahne yüksekliği için istenen bir değer var mıdır? Bkz. Cevap Ana salon sahne ağzı genişliği ne kadar olacaktır? Ana salon sahne ağzı genişliği m. dir Büyük salon sahne ağzı büyüklüğü artırılabilir mi? Bkz. Cevap Ana salon arka sahnesinde yer alacak olan, dekor asansörleri kaç adet ve de minimum ebatları ne kadar olmalıdır? 178- Sofita yüksekliği 40 m. Çok fazla değil midir? Değildir. Bu ölçü alt sahne yüksekliğini de içermektedir m olarak belirlenmiş olan sofita yüksekliğinin başlangıç ve bitiş kotları net olarak tarif edilebilir mi? Bkz. Cevap Yarışma şartnamesinde belirtilen sahne büyüklüğü, boyutları ve sahne ağzı göz önüne alındığında benzer örneklerde olduğu gibi sofita yüksekliğinin sahne kotundan itibaren taşıyıcı sistemi de dahil olmak üzere 30 metre yükseklik yeterli olmaktadır. 40 metre yükseklik fazla değil mi? Bkz. Cevap

19 181- İhtiyaç programından alıntı: ANA SALON SAHNESİ Net m. genişliğinde m. derinliğinde olacak, sahne ağzı yüksekliği 9.00 m, sofita yüksekliği m. olacaktır. ANA SALON YAN SAHNELER Ana sahnenin her iki yanında m. X m. boyutlarında olacaktır. Yan sahne yüksekliği 9.00 m. olacaktır. ANA SALON ARKA SAHNE m. X m. boyutlarında ve sahne yüksekliği 9.00 m. olacaktır. a- Performans sanatlarının sahnelendiği mekanlarda, sahne üstü makara sisteminin yan sahnelere ve arka sahnelere de hizmet edebilmesi açısından, arka ve yan sahnelerin de aynı yükseklikte olması tercih edilir. Fakat ihtiyaç programında ve şemalarda arka ve yan sahne yüksekliklerinin ana sahne üstü yüksekliğinden çok düşük olduğunu görmekteyiz. Sayın jüri üyeleri bu konuyu nasıl değerlendiriyorlar? Sahne üstü ile ilgili, şartnamede verilen yükseklikler kesin midir? Sofita sistemi sadece ana sahnede kullanılmaktadır. Yan sahneler sadece dekor değişimlerinde ana sahnede olan ve desteğini yerden alan dekorların değişimi için kullanılan mekanlardır. b- Küçük sahnenin yüksekliği ne olacaktır? Küçük sahnede önerilen ölçüler; portal yüksekliği 6.50 m., sofita yüksekliği min m., sahne ağzı genişliği m. dir Küçük salonunda sofitası var mıdır? Bkz. Cevap Yarışma ihtiyaç programında, sayfa 5 ' te, ''Ana salon ve yan sahneler'' başlığı altında yer alan ''Ana sahnenin her iki yanında m. X m. boyutlarında olacaktır. Yan sahne yüksekliği 9.00 m. olacaktır. 2. ve 3. sahneler yan sahnede hazırlanacaktır. Dekor depolama imkanlıdır. Akustik yalıtım yapılacaktır. Küçük salon sahnesiyle ilişkilendirilecektir.'' Bölümünde altı çizili yeri daha detaylı açıklayabilir misiniz? Ana sahnenin yan sahnelerinden biri küçük salona da yan sahne olarak hizmet mi verecektir? Eğer böyle ise bu bir zorunluluk mudur yoksa küçük salon ayrı bir yerde ve kendi yan sahnesiyle bağımsız olarak tasarlanabilir mi? Evet, bağımsız olarak tasarlanabilir Ana Salon ve Küçük Salon aynı anda kullanılacak mıdır? Ana Salon Yan Sahneleri ile Küçük Salon Sahnesi arasındaki ilişki ne şekilde kurulacaktır? Salonların eş zamanlı olarak farklı etkinlikler için kullanılabileceği göz önüne alınmalıdır. Sahne arkasında kimi işlevlerde ortak kullanımlar öngörülebilir Küçük salon sahne ağzı genişliği ve yüksekliği ne kadar olacaktır? Bkz. Cevap Küçük salon için istenen bir sahne yüksekliği var mıdır? Bkz. Cevap

20 187- Küçük salon için yan sahne istenmiyor mu? Büyük salonun yan sahnesini mi kullanacaklar? Bkz. Cevap 184 ve Cevap Küçük salon da sofita istenmekte midir yoksa black box tarzında düz tavanlı bir salon önerilebilir mi? Bkz. Cevap Sahne ilişkileri dosyasındaki 3 boyut çizimlerde orkestra çukuru altında bir mekan daha görülmektedir. Bu mekan nedir? Ek çizimlerde orkestra çukuru altında bulunan iki bölümden birincisi çukuru sahne katıyla sıfırlayacak olan hidrolik sistemin mekanizması içindir. İkinci alt boşluğun yapılıp yapılmaması veya kullanımı yarışmacılara bırakılmıştır Büyük ve küçük salonun aynı anda kullanılması işletme, sahne paylaşımı ve akustik kriterler de göz önüne alınarak öngörülüyor mu? Sahne paylaşımı olmaksızın aynı anda kullanılmaları mümkündür Ana salon yan sahnelerinin küçük sahne ile ilişkilendirilmesi ne şekilde olacaktır? İki salon sahnelerin yan yana olması mı beklenmektedir? 192- Kulis, büyük ve küçük salonlara hizmet edecek şekilde iki parça halinde düşünülebilir mi? Tek bir hacimin her iki salona da hizmet etmesi mi istenmektedir? 193- Ana ve küçük salonda aynı anda gösterim olabilir mi? Evet Ana salon sahnesindeki duman bacası nedir? Hangi kottan baslar? Ölçüleri nedir? Bkz. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Madde 4-n 195- Atölyelerin gözetleneceği galeri oluşumu konusu açıklanabilir mi? Hangi birim tarafından gözetlenmesi amaçlanmaktadır? Yapılan dekorların izlenilmesi amaçlıdır İhtiyaç programında atölyeleri gözetlemek için galeri tasarlanacaktır ibaresi geçmektedir. Atölyeleri gözetleme önceliği olan birimlere açıklık getirilebilir mi? Bkz. Cevap a- Dekor deposu hangi girişe yakın düzenlenecektir? Atölye girişine yakın olarak düşünülecektir. b- Büyük depolar yapı dışında yer alacaktır ifadesinden ne anlatılmaya çalışılmaktadır, açıklanabilir mi? Bu tip depolar operanın yıllık repertuarının saklanacağı semt dışı depolardır. Opera binası ile ilişkilendirilmesi düşünülmemektedir. 20

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR SORU-CEVAPLAR KATILIM ŞARTLARI 05.08.2013 1. Yarışma ekibinde en az 1 mimar, 1 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı olmak zorunda mıdır? Bunlar tek başlarına da katılabilirler mi? Şartnamenin 6.a maddesinde

Detaylı

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2010 DÜZCE 1 BAŞKAN LARDAN Nusret ÖZSOY Metin BÜYÜK Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İnançların bütün gelenek ve ritüelleriyle sorunsuz bir biçimde yaşanmasını savunmak, yanı sıra bazı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 Yarışmanın Adı; Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI İstanbul un Yeni Kurulan İlçeleri İçin Mülki ve Beledi Kurumların Konumlandırılmasına Yönelik Bir Analiz: KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA (Proje

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 KENTSEL CANLANDIRMA & TOPLUM GELİŞİMİ Uluslararası, iki aşamalı yarışma, 2012 İçerik: Katılımcılar: Organizasyon: Resmi web sitesi: İngiltere-Nottingham

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı