SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?"

Transkript

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Raportörlüğüne 1 Nisan 2010 Perşembe günü saat ye kadar 208 adet soru e- posta ve faks şeklinde iletilmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Jüri Üyeleri 3 Nisan 2010 Cumartesi günü toplanarak soru-cevap çalışmasını tamamlamıştır. Ekte yer alan ve yarışma raportörlüğü tarafından konularına göre gruplandırılmış olan sorular raportörlüğe gönderildiği şekilde yayınlanmıştır. SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi? Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 15. Maddesine göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili Oda üyesi olmak gerekmektedir. Ekipte yer alan yardımcılar ve danışmanlar için bu şart aranmamaktadır. 2- Şartnamede, yarışmaya katılacakların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şartı aranacak koşullar arasında bulunuyor. Bu şart, yarışmaya katılacak ekibin danışman ve yardımcıları için de geçerli midir? Mimarlar odasına kayıtlı olmayan sanatçı veya mühendisler de danışman veya yardımcı olarak ekibe dahil olabilirler mi? Bkz. Cevap 1 3- Yarışmada ekip başı mimarlar odası kayıtlı olması şartı ile müellif veya yardımcı olarak yabancı ülke lisanslı mimar yarışmaya katılabilir mi? Bkz. Cevap 1 4- Yarışma katılımcılarından yalnızca ekip temsilcisinin odaya kayıtlı Türk Mimar olması yeterli midir? Diğer katılımcılar, mimar, mühendis, peyzaj vb, yabancı uyruklu ve odaya kayıtlı olmayabilirler mi? Bkz. Cevap 1 Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 13. Maddesine göre, ekip olarak katılım halinde, bütün belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. 5- Yarışma ekibi, sadece mimarlık odası üyesi olanlardan mı oluşacak peyzaj mimarları da ekip içinde yer alabilir mi? Yer alamazlarsa projede yardımcı olarak yer alabilirler mi? Ekip başı ve ekip yalnızca mimarlardan oluşacaktır. Diğer disiplinlere mensup katılımcılar yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler. 6- Jüri üyelerinin, yanlarında çalışanlarının eşleri, yarışmaya katılabilir mi? Bkz. Yarışma Şartnamesi Madde 6 7- Yarışma şartnamesinde öğrencileri sınırlayan bir ifade bulunmamakta. Mimarlık Lisans öğrencileri de katılabilir mi? Hayır. 1

2 8- Merhaba, ben Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Öğrenci Üyesiyim. "3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ" kısmında "Yarışma serbest, ulusal ve iki kademeli Mimari Proje yarışmasıdır." ifadesinin yer alması, ve "6. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" nın tamamını yerine getirmem, yarışmaya katılmamda bir engel olmadığı anlamına gelir mi? Gelmez. Lisans öğrencileri, ekip başı ve ekip üyesi olarak yarışmaya katılamaz ancak yardımcı olarak katılabilirler. 9- Durumun aksini belirten bir ifadenin yer almayıp " KİMLİK ZARFI" nda " Yarışmacının/ekip temsilcisi ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi,...koymaları gereklidir." ifadesinin yer almasıyla ortaya çıkan anlaşılmazlığı giderir misiniz? Bkz. Cevap Uzmanlarda mühendis odalarından belge alacaklar mı? Evet. 11- Yarışmanın ilk aşamasında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisi için kimlik belgelerinin gönderilmesi gerekiyor mu? Bkz. Cevap Yarışmanın ikinci kademesinde yer alması beklenen teknik ekibin ilk aşamada belirtilmesi gerekli midir? ( İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi gibi) Bkz. Cevap Akustik ve sahne mekaniği raporunu yazacak kişilerin (genelde öğretim üyesi vb. kişiler) oda belgesi alabilmesi için nasıl bir yöntem izlenecek. Ayrıca kişiler yabancı ülkeden olursa ne düşünüyorsunuz? Yardımcı ve danışmanlar için Oda belgesi istenmemektedir. Mühendislik raporlarını yazacak kişilerin TMMOB nin ilgili Odalarına kayıtlı olması gerekmektedir. Sahne mekaniği ve akustik raporu danışmanlık mahiyetinde olup, herhangi bir Oda kaydı belgesi aranmamaktadır. 14- Gerekli ve yeterli Mimarlık bilgisi olan herkesin (mezun, öğrenci) istenen tasarımı yapabileceği, ve de spesifik ölçeklerde detay istenmeyip, avan proje düzeyinde çizimlerin istenmesi, Mimarlık Öğrencilerinin de bu konuda üretkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmakta mıdır? Hayır ancak yardımcı olarak katılabilirler. 15- Yarışma takımlarında mimarlarla beraber iç mimarların da çalışmasında bir sakınca var mıdır öğrenmek istedim. İç mimarlar yardımcı ve danışman olarak yer alabilirler. 16- Düzenlemiş olduğunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması'na ekip olarak katılacakların arasında Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği İç Mimarlar Odasına kayıtlı olanların katılabilmesi mümkün müdür? Bkz. Cevap 15 2

3 17- Her proje için ayrı şartname almak kaydıyla, aynı kişi/kişiler birden fazla projeyle yarışmaya katılabilir mi? Evet, ancak Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 32. Maddesine göre yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. 18- Bir mimar (veya Mimarlar Ekibi) birden fazla proje ile (elbette farklı rumuzlarla) yarışmaya katılabilir mi? Bkz. Cevap Bir mimarın (veya Mimarlar Ekibinin) farklı rumuzlarla yarışmaya katılmış, birden fazla projesinin; beğenilmesi halinde, ilk seçmelerdeki 12 proje arasına katılması ve daha sonra ikinci etaptaki yarışmaya katılması mümkün mü? Bkz. Cevap İki proje ile katılım sağlanabilir mi? Eğer bu mümkünse 2 ayrı katılım bedeli mi yatırılmalıdır? Bkz. Cevap 17, iki ayrı katılım bedeli yatırılmalıdır. 21- Neden müellif olarak açık alanları da düşünerek 1 peyzaj mimarı, kent içinde olduğunu düşünerek 1 kent plancısı, bir strüktürü olduğunu düşünerek 1 inşaat mühendisi şartı getirmediniz. Bu odaların gönlünü hoş etmeyi neden seçmediniz? Yarışmanın içeriği gereği bu konuda bir açıklama gerekli görülmemiştir. 22- Proje müellifleri listesine, mimar olmayan yardımcı elemanların isimleri de yazılabilir mi? Evet. 23- Yarışma şartnamesinde, ekip üyelerinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olma zorunluluğu açık şekilde belirtilmiş. Fakat yarışmanın konusunun da "opera" gibi birçok sanatın kesiştiği bir sanatla ilgili olması dolayısıyla, ekibin mimarlardan oluşması koşulu ile diğer sanat disiplinlinlerinden sanatçılar da ekibe farklı bir şekilde katılabilir mi? Görsel sanatlarda üye olunacak bir oda olmaması hatta alaylı sanatçıların çokluğunu da belirterek sorumu somutlaştırmak gerekirse; tasarım ve görsel sanatlar eğitimi almış ama iki okuldan da mezun olmamış, "yönetmen" bir arkadaşım ekibimde "yardımcı" sıfatıyla yer alabilir mi? Yer alabilirse bu başvurunun kimlik zarfında ne şekilde yer alacağını detaylı olarak açıklayabilir misiniz? Yardımcı ve danışman olarak yer alabilirler. Kimlik zarfında sadece isimlerinin bulunması yeterlidir. 24- Yarışma şartnamesinin Kimlik Zarfı başlıklı Maddesinde yarışmacılardan aynı zarf içinde Katılım Tutanağı nda verilen bilgilerin aynıları bir sonraki satırda neden tekrar istenmektedir? Kimlik zarfı içinde bahsedilen bilgilerin yer alması yeterlidir. 25- Şartnamede yapının nihai kullanıcısı belirtilmemiştir. Yapı sadece İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından mı kullanılacak yoksa başka (kamu ya da özel) kurumlar tarafından kullanımlarına izin verilecek midir? Olası başka kurumlar nelerdir? Yapının ana işlevi opera ve bale temsilleri olmakla birlikte, uzun dönemde farklı kullanım biçimlerine ve kullanım esnekliklerine açık olacağı varsayılmaktadır. Yapının kurumsal sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi dir. 3

4 26- Yarışmaya katılım için oda kaydı var ise yüksek lisansa devam ediyor olmak bir sorun teşkil eder mi? Hayır. ŞARTNAME ALIMI 27- Şartname alımı ile ilgili bedelin banka hesabınıza ödenmesinden sonra, yarışma şartnamesi yurtdışındaki adresime gönderilebilir mi? Yarışmacılar, şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu belirtilen faksa iletirlerse, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine ödemeli olarak gönderilecektir. 28- Belirtilen ödemenin belirtilen hesaba yatırılması durumunda şartname tarafımıza kargo ya da posta yolu ile gönderilebilir mi? Başka bir yol ile şartnameyi İstanbul da temin olanağı var mıdır? Bkz. Cevap 27 YARIŞMA SÜRECİ 29- Belirtilen soru ve cevap tarihi birinci ve ikinci aşamayı mı kapsamaktadır? İkinci aşamada daha detaylı bir şekilde hazırlanacak proje surecinde ortaya çıkabilecek sorular raportörlüğe iletilebilir mi? Juri, ikinci aşamaya kalanlara ilişkin önerilerini her ekibe ayrı ayrı bildirecektir. İkinci kademede sorucevap olanağı yoktur. 30- Yarışmanın ikinci kademesinde de soru cevap olacak mı? Hayır. 31- Yarışmanın hangi aşamasında projenin bütçesi yarışmacılara iletilecek? Önsözde belirtildiği gibi İzmir e uluslararası standartta bir opera binası kazandırmak hedeflenmektedir. Bütçe bu hedef doğrultusunda oluşturulacaktır. 32- İkinci kademedeki maliyetler, proje ve yapı kalitesi doğrultusundaki yapı maliyetleri midir? İkinci kademede istenilen maliyet raporu, yapının gerçek maliyetini temsil edecektir. BİRİNCİ VE İKİNCİ KADEMEDE İSTENİLENLER 33- Teslim için neler gerekli, plan, kesit A0 veya A1 kaç tane pafta gerekli? İstenilen dokümanlar ve pafta kısıtları yarışma şartnamesinde belirtilmiştir. 34-1/750 çizimleri istenen ve 1/500 planları ile final değerlendirilmesi olacak yarışmada, inşaat mühendisi jüri üyesinin ilk aşamada danışman olarak yer alması, 2. aşamada değerlendirmeye katılması yarışmanın başarısı için daha uygun olmaz mıydı? Şartname, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır. 4

5 35- Paftaların dikey ve yatay kullanımı serbest midir? Serbesttir. 36- Bazı ekiplerin neredeyse imzaları olacak şekilde, eskizlerini el çizimlerini tarayarak bilgisayar ortamında boyayarak sunması, Şartname Madde 10 c) Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan eserler. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır) maddesine göre değerlendirilecek midir? Eserin sahibinin kimliğini açıkça belirleyici unsurlar dışında ifade serbesttir. 37- Tartışma ortamının kaybolmaması, kamuoyunun yalan yanlış duyumlarla yanıltılmaması için 2.aşamaya geçen ekiplerin adının duyurulması, 1. kademe değerlendirme tutanaklarının, bu aşamanın bitimi ile beraber tüm katılımcılara yollanması mümkün müdür? Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 37. Maddesi gereğince olanaksızdır aşamalı yarışmaların özel durumu gözetildiğinde; yarışmayı açan kurum olarak belediye ve yarışma raportörlüğü 1. aşamayı geçen müelliflerin kimliklerinin jüri üyelerinden gizlenmesini hangi yöntemle sağlayacaktır? Raportörlük çalışma düzeni bu gizliliği koruyacak şekilde oluşturulmuştur. 39- İzmir Büyükşehir Belediyesi nin ödülleri ödemede ki hassasiyeti malumdur. Yalnızca kayıtlara geçmesi bakımından soruyoruz. Jüri olarak ödül ve mansiyonların ödenmesinde takipçi olacak mısınız? Yoksa yarışmacı ile idare bu süreçte baş başa mı kalacaktır? Yarışma şartnamesinin 18. Maddesi ne göre, yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde, ikinci kademede istenilenleri eksiksiz olarak teslim eden yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 29. maddesine göre net olarak ödenir. 40- Asil Jüri listesinde ilan edilen isimlerin tamamı jüri değerlendirmesine katılmayı bir sorumluluk olarak görmekte midir? Bkz. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin Asli Jüri Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili 20. Maddesi. 41- Statik, elektrik ve mekanik... vs raporlar için odalarına kayıtlı meslek mensuplarının hazırladığı bir rapor mu istenmektedir.(isim, imza ve onay içeren) Yada bir inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makina mühendisinin proje hakkında yapabileceği yorumların tarafınıza iletilmesi midir? Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlar da Şartname nin sonunda yer alan Katılım Tutanağı nı doldurmak zorundadırlar. (Bkz. Yarışma Şartnamesinin KİMLİK ZARFI maddesi) Etap da verilecek kimlik zarfının içine, ilgili mühendislik dallarını hazırlayan uzmanların kimlikleri koyulacak mı? (çünkü bu etap da uzman raporu istenmemektedir) Uzmanların kimliği 2. Etap da kimlik zarfına koyulması daha uygun olmaz mı? Bkz. Cevap 41 5

6 43- Birinci aşamada kullanılacak 3 adet A1 kağıt normu yatay olarak mı kullanılacaktır? Serbesttir adet A1 normunu geçmemek şartıyla 1. Aşamada bazı planlar ve kesit, görünüşler 1/500 ölçeğinde çizilebilir mi? Yarışma Şartnamesinin 9.1. Birinci Kademede İstenenler Maddesine uyulacaktır. 45- Yazışma adresi zarfında, yarışmaya katılan müelliflerin ismi değil, başka bir isim istenmektedir. Bunun sebebi 1. Aşama da finale kalan yarışmacılara sonuçları ve raporları postalamak için midir? Ancak şartname alırken adres verdiğimiz için, zaten yarışmacıların kimlikleri ortaya çıkmaktadır. İsteyen bir raportör adresten finale kalan yarışmacıyı bulur. Finale kalan yarışmacıların kimlik bilgilerinin gizli kalması son derece önemlidir. Yarışmacıların kimliklerini gizlemek için, başka adres ve isim vermesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple başka bir formül bulunamaz mı? Örneğin belediyenin internet sitesinde, finale kalan projelerin rumuzlarını ve altında jüri raporlarını yayınlasanız olur mu acaba? Finale kalan tüm raporlar okunur. Bu durum bir sakınca yaratır mı? Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği nin 37. Maddesine göre; ilk kademede seçilen proje sahiplerine, jüri raporunda yalnız kendi projelerine ait olan eleştiriler ve programlarda meydana gelebilecek değişiklikler, ilk kademenin sona ermesinden en geç onbeş (15) gün sonra bildirilir. 46- Şartnamenin 11. maddesindeki uyulması gereken yönetmelikler nelerdir? Temel olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik vb. 47- Teslim formatı olarak iki adet kopya istenmiş bulunmaktadır. Bunların 1 tanesi fotoblok üzeri A1 diğeri ise poster şeklinde rulo olarak gönderilecek, yoksa ikinci kopya olarak belirtilen takım A3 formatında istenen teslim midir? Jüri tarafından birinci kademede 1 takım A1- fotobloklanmış sunuş paftaları ve bunların küçültülmüş A3 nüshaları istenmektedir. İkinci kademede ise 1 takım A0- fotobloklanmış sunuş paftaları ve bunların küçültülmüş A3 nüshaları istenmektedir. 48- Yarışmanın birinci aşamasında sunulması istenen rapor pafta üzerinde verilecek olan metinden mi ibarettir? Yoksa ayrıca daha detaylı bir rapor eki istenmekte midir? Tasarım ana fikirlerini ifade eden mimari açıklama raporu pafta üzerinde yer alacaktır. Ayrıca daha ayrıntılı bir rapor eki istenmemektedir. 49- Yarışmanın tesliminde kargo makbuzunun fakslanması istenmektedir. Taşıma yönetmelikleri gereği bu makbuzda isim beyan edilmesi zorunludur. Bu durumda yarışma paftalarının anonimliği nasıl korunacaktır? Makbuzlarda geçecek ismin ekip üyeleri olması zorunlu değildir. Ayrıca makbuzlar raportörlük tarafından muhafaza edilecek ve jüriye iletilmeyecektir. 50-1/750 ölçek mimari sunum standartlarımızın dışındadır. Ölçeğin 1/1000 ya da 1/500 olarak değiştirilmesi düşünülüyor mu? Vaziyet planı için ayrıca bir ölçek verilecek mi? Vaziyet planı kapsamı ve ölçeği yarışmacılara bırakılmıştır. 6

7 51- Adres zarfı içinde adres belirtirken kimlik belgesinde bulunan isimler kesinlikle yer almayacaktır yazıyor. Kimlik zarfı içinde eklediğimiz kimlik belgesindeki yarışmacıların isimleri sırasıyla sadece adresler mi olacak? Kimlik zarfı ve adres zarfı farklı belgelerdir. Yarışmacıların isimleri sadece kimlik zarfında yer alacaktır. YARIŞMA EVRAKLARI 52- Örnek olarak verdiğiniz Washington daki Kennedy merkezinin ana girişi salonun sahne tarafındandır. Fuaye tarafından değil. Bunun yarışma için yanlış yönde yönlendirici bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Ekler arasında yer alan kısa film, sahne ve orkestra çukurunda kullanılabilecek mekanik aksamın açıklanması amaçlıdır. Jürinin yarışmacılara kesin önerisi olarak algılanmamalıdır. Jüri farklı önerilere açıktır. 53- İzmir kentinin bütününe dair bir ulaşım ağı ve çeşitliliği şeması verilmesi mümkün mü? Şartnamede verilen ulaşım paftası sadece alana yakın çevreden trafik yaklaşımlarını gösteriyor olması nedeniyle yetersiz bulunmuştur. Proje önerisi için yakın çevre trafik düzenini gösterir mevcut paftanın yeterli olduğu düşünülmektedir. Daha detaylı bilgi için adresindeki belgelerden yararlanılabilir. İzmir Ulaşım Ana Planı na da aynı adresten ulaşılabilir. 54- Alanı kent içindeki konumunu gösteren ve İzmir kentinin bütününü içeren bir çizim gönderilmesi mümkün mü? Gerekli bilgiler şartname eklerinde yer almaktadır. 55- Maket sınırı dosyasındaki çizimde yakın cevre sınırını ifade eden çizgilerin dışında kalan alana müdahale edilmeyeceğini ve bir öneri yapılmayacağını anlıyorum, doğru mudur? Maket sınırı, yapılacak maket için belirlenmiştir. 56- Altyapı raporu dosyasındaki çizimlerde herhangi bir lejant verilmemiş. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Örneğin Ø 250 DF yazan kırmızı bir hat var, bunun su hattı olduğunu zannediyorum ama kırmızıyla ifade edilmiş olması tereddüde düşürüyor. Bunları netleştirecek bir lejant eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İlgili çizimde, Kırmızı Katman İZSU, Mavi Katman TEDAŞ, Pembe Katman Bilgi Ağları nı göstermektedir. Yapılaşma alanında yer alan mevcut hatların taşınması mümkündür. 57- Halihazır harita ve plankote dosyasındaki çizimde proje alanı içindeki 2 numaralı layer ile çizilmiş sarı hat ve 43 numaralı layer ile çizilmiş çizgilerin neyi ifade ettiklerini tam olarak açıklamanızı rica ediyorum. İlgili çizimde Katman 43 Şev taramalarını, Katman 2 Eğrileri göstermektedir. 58- Alanın CAD çizimleri tam bir kargaşa halinde çünkü raster imaj olarak CAD e çağrılmış dosyalardan oluşuyor. İdarenizin yarışmacılara temiz bir CAD çizimi göndermesinin bütün yarışmacıları düşündüğümüzde çok önemli bir enerji kaybının önüne geçeceğini düşünüyoruz. İmar koordinatları şeklinde verilen Aplikasyon Krokisi nin ülke koordinatlı hale dönüştürülmüş şekli ve imar planının, halihazır haritası ile çakışık olan son şekli adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması linki üzerinden görülebilir. Tasarıma esas olarak Aplikasyon Krokisi kabul edilecek, yapılaşma sınırları imar planından alınacaktır. 7

8 59- Biz mimarlar, her şeyi imar planı üzerinde düşündüğümüz için, çevre düzeni yapılacak alan, maket sınırı, a,b,c,d,e alanları sınırı bilgilerinin, autocad programıyla çizilmiş imar planı üzerine işaretlenmesi gerekmektedir. Bu şekliyle,imar planı autocad ile gönderilmiş ve esas imar planı tiff resmi,ikisi değişik paftalardadır.bu durumda net olarak anlaşılmıyor. Tüm bilgilerin, tiff resmi olan imar planı paftasının üzerinde ve 1/1000 autocad çizimi olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bkz. Cevap Şartnamede verilen DWG dosyaları teknik çizime altlık oluşturabilecek nitelikte değildir. (Çizim layerlarında düzenleme yapılamamaktadır, Çizim 3. boyutta düzensizdir). Daha düzenli ve temizlenmiş bir altlık verilmesi mümkün müdür? Bkz. Cevap Verilen 1/1000 planda çevre planları scan edilmiş tiff formatlı doküman, üzerine dwg formatında ilave bilgi verileri çizimleri yapılmış. İkisini beraber açtığınızda ölçek farkı bulunmakta. Düzenlenecek yakın çevre alanının CAD programıyla çizilmiş dokümanın DWG formatıyla yarışmacılara gönderilmesi rica olunur. Bkz. Cevap Verilen aplikasyon krokisindeki koordinatların, verilen DWG formatındaki dökümanlar üzerine sağlıklı oturtulabilmesi için ortak nokta verilmesi. Bkz. Cevap Aplikasyon Krokisindeki ve no lu poligonlar A Bölgesinin içerisinde kalıyor; Aplikasyon Krokisinde bir hata mı var? Bkz. Cevap Verilen dokümanlardan halihazır, aplikasyon, 1984 yılına ait imar planı arasında yol ve yarışma sınırları, arsa sınırları konusunda farklar bulunmaktadır. Tasarım yapılırken hangisi esas alınacaktır? Bkz. Cevap İmar durumu ile hali hazır harita arasında farklar bulunmaktadır. Tasarım sürecinde hangisi dikkate alınmalıdır? Bkz. Cevap Halihazır harita ve plankote çiziminde Opera Binası yapılacak alan imar planı ve mevcut durumda farklı gözüküyor. Mevcut yol bina alanını içinde gözüküyor. Opera binası alanının sınırları imar planındaki boyuta göre mi belirlenecek? Aplikasyon krokisi mevcut durumu mu gösteriyor?yoksa imar planındaki sınırları da mı? Bkz. Cevap A Bölgesi, B Bölgesi ve 2040 Sokak kesişimlerinin olduğu alanda İmar planı ve Halihazır durum farklılık göstermektedir. Halihazırdaki yol ve parsel sınırları mı esas alınacaktır? Bkz. Cevap 58 8

9 İMAR KULLANIM APLİKASYON 68- Konu hakkında daha fazla bilgi için A, B,C,... bölgelerini pafta planı veya daha detaylı bilgi alabilmemiz mümkün mü? Yarışma Şartnamesinin, 4. Yarışmanın Konusu ve Yeri Maddesinde gerekli bilgiler yer almaktadır. 69- İmar planı değişikliği, yol, güzergah, kavşak yeri ve şekli değişikliği önerilebilir mi? Şartname kapsamında belirlenmiş yapı programının gerçekleştirilmesi, bu işleve ayrılmış, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi ne ait olan ve imar planı ile tanımlanmış A bölgesinde gerçekleştirilecektir. Ancak tasarımcılardan, ilke olarak B, C, D, E bölgeleri için önerilen kamusal işlevleri, bölgesel ulaşım sistemini, Mavişehir girişini (2040 Sokak) ve diğer kullanım biçimlerini, sosyal dokunun, çevredeki yaşamın ve geleceğe dönük kentsel beklentileri doğal ve kültürel sürdürülebilirlik doğrultusunda ve yeni yapılaşma önermeksizin düzenlemeleri beklenmektedir. Bu bağlamda çevre düzenine ilişkin öğelerin verilmiş olan imar planındaki ana hedeflerden sapmaksızın gözden geçirilmesi önerilebilir. 70- D-C-B-E numaralı arsalarda yapılacak çevre düzenlemesinde istenen bir ihtiyaç programı var mıdır, yoksa bu yarışmacının önerisine mi bırakılmıştır? 71-1/1000 İmar Planında Gösterilen Kıyı kenar çizgisi, yapılaşma kısıtlamalarına esas kıyı kenar çizgisi midir? Böyleyse D, C, ve B alanlarında yapılaşma koşulları nelerdir. Bu alanlarda imar planından farklı kullanım önerilebilir mi? 72- Yarışma alanı A-B-C-D-E olmak üzere beş ana bölüme ayrılmış ve her bir bölgeye farklı işlevler yüklenilmesi öngörülmüştür. Bu bölgelere belirtilen işlev dışında bir işlev yüklemesi önerilebilir mi? Örneğin: E bölgesinde opera yapısını konumlandırmak gibi... Ve jüri verdiği cevabın ne denli arkasında duracaktır. 73- Otopark ve park alanı olarak tanımlanan alanlar başka işlevler için değerlendirilebilir mi? 74- Kıyı şeridi tasarıma bağlı olarak revize edilebilir mi? 75- B, C ve D Bölgeleri bir bütün olarak düşünülebilir mi? C Bölümü sadece açık otopark olarak mı kullanılmalıdır yoksa bu üç bölge bir bütün halinde ele alınıp yeni bir çözüm üretebilir miyiz? 76-1/1000 imar planı kararlarına göre otopark (C), park (D), çok işlevli spor (B) alanlarına ayrılan işlevlerin aynen korunarak bir planlama yapılması mı beklenmektedir yoksa bu işlevlerin toplam yarışma alanı içinde farklı yerlerde çözümü önerilebilir mi? Yeni düzenlemede aynı işlevlere aynı arsa oranında yer verilmesi zorunlu mu? 9

10 77- A,b,c,d,e bölgelerinde katılımcılardan istenilen, sırasıyla opera binası, çok işlevli semt spor alanı, açık otopark alanı, park alanı, serbest alan fonksiyonlarını bölgelerin belirtilen sınırları içinde çözme zorunluluğu mu vardır? Özellikle b,c,d,e bölgeleri bir bütün olarak ele alınıp, istenilen fonksiyonlar farklı yerlerde çözülebilir mi? 78- B, C ve D bölgeleri olarak tanımlanan alanlar üzerinde opera binası ile ilişkilendirilecek kapalı ve/veya yarı açık mekanlar yapılabilir mi? 79- Öndeki çok işlevli spor alanında çeşitli aktiviteleri aktarma imkanı var mıdır? (imar durumu açısından) 80- Çok işlevli semt spor alanı olarak tanımlanan alan üzerinde opera binası ile ilişkilendirilecek kapalı mekanlar yapılabilir mi? 81- Ulaşım Verileri Raporu; a - Proje Alanı A Bölgesi ile B-C-D Bölgeleri arasındaki 2040 sokağın iptali mümkün müdür? b - Proje Alanı B-C-D Bölgeleri ile E Bölgesi arasındaki sokağın iptali mümkün müdür? sokak iptal edilebilir mi? Yayalaştırabilir mi? Yer altına alınabilir mi? Farklı bir renge boyanarak (örneğin yeşil) yaya yoluymuş gibi gösterilebilir mi? Verdiğiniz cevabın takipçisi olacak mısınız? 83- Yarışma alanı olarak verilen bölgede A ve B bölgeleri arasından geçen yolu yeraltına almak veya iptal etmek gibi bir olanağımız var mı? Ayrıca jüri yarışma süreci içerisinde verdiği cevabın arkasında ne denli duracaktır? 84- Yakın çevre sınırı ile tabir edilen alan içindeki yollarda düzenlemeler yapılabilir mi? 85- B,C,D bölgesi ile E bölgesi ve E bölgesi ile sahil arasında kalan yollar yayalaştırılabilir mi? 86- İmar planında gösterilen A-B-C-D-E alanları arasında kalan ana cadde haricindeki mevcut yollar tasarıma göre yeniden şekillendirilebilir ya da tamamen kaldırılabilir mi? Bölgeler arasındaki yollara ne kadar müdahale edilebilir? 87- A ve B parselleri arasındaki yol trafiğe kapatılıp tasarım alanına dahil edilebilir mi? Bu alanda su öğesi veya yeşil alan tasarlanabilir mi? 10

11 88- Projenin bina yapılacak arsası olan (A) bölgesi ile mevcutta spor alanı olarak görülen (B) arsası arasında ulaşım verileri dosyasında görülen 2040 sokak tasarımda dikkate alınacak mı? Bu yolun ileride yapılması öngörülüyor mu? 89- Planda B-C-D alanları ile E alanı arasındaki yaya yolu fotoğraflarda yani mevcutta bulunmamaktadır. Planda yapılması düşünüldüğü şekilde tasarıma dahil edilme zorunluluğu var mıdır yoksa bu yolun yapılıp yapılmaması veya güzergahı tamamen tasarımcının iradesine mi bağlıdır? Bu alan diğer B-C ve D alanları ile birleştirilebilir mi? 90- A bölgesinin diğer bölgelerle olan ilişkisini daha güçlü kurabilmek için 2040 sokak kotuyla oynanabilir mi? 91- Kıyı kenar çizgisi ile kıyı arasında gözüken taşıt yolu korunmalı mıdır? 92- Otopark için kıyı ile arazi arasında kalan spor alanı kullanılabilir mi? 93- Yine bu bağlamda C no lu parsel açık otopark olarak belirtilmiş olmakla birlikte, çevre düzenlemesi sırasında açık otopark yeri değiştirilebilir mi? 94- Arsanın A, B,C,D ve E Bölgeleri arasında yer alan yollara ve kıyı şeridinden geçen ana yola müdahale etmek mümkün müdür? Örneğin araç yollarını yerin altına alabilir miyiz? 95- C Bölgesi Açık Otopark Alanı olarak belirtilen bölgede açık otopark önerileceği belirtilmiştir. Açık otopark kesin olarak bu alanda mı olmalı yoksa bahsedilen ihtiyacın yeri projenin tasarım ilkelerine göre değiştirilebilir mi? 96- Mevcutta açık otopark alanı olan ve yine otopark alanı olarak tasarlanması istenen alan (C) bölgesi metrekare alanı aynı kalmak koşulu ile B veya D alanları ile yer değiştirilerek tasarlanabilir mi yoksa mevcut yerinin yeni tasarımda sabit kalması zorunlu mudur? 97- C bölgesinde hâlihazırda açık otopark mevcuttur. Şartnameye göre bu açık otopark korunacak mıdır? 98- Yapı konmaması düşünülen bölümlerde açık, yarı açık belki gerekli noktalarda kapalı mekan önerileri yapılabilir mi? Görüşünüz nedir? 11

12 99- Mevcut kıyı mevzuatı ile çelişecek yapılaşmayı önerecek projelere jürinin yaklaşımı nedir? Bkz. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 100- B bölgesi için istenilen çok işlevli semt spor alanı bölgenin yakın çevresinde yeterli gözüken spor imkânları göze alındığında sadece yeşil alan olarak düzenlenebilir mi? Tersi durumunda bu bölgede katılımcılardan istenilen spor işlevleri hangi sporların; kaç adet sahasını içermelidir? 101-1/1000'lik haritada gösterilmiş olan; yollardan çekilme mesafelerine uyulacak mıdır? Evet, yapı yaklaşma sınırlarına uyulacaktır Yapı yaklaşma sınırına uyulacak mı? Bu konuda bir sınırlama getiriliyor mu? Evet Çekme mesafesi, bahçe mesafeleri ve h max. gibi konularda İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ne uygunluk mu aranacaktır? Yoksa bu kriterler yarışmacı inisiyatifine mi bırakılmıştır? Yapı yaklaşma sınırlarına uyulacaktır, bina için bir yükseklik sınırlaması yoktur Opera binası için yükseklik sınırı maksimum nedir? 105- Proje kapsamında bina gabarisi (yüksekliği) ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır? 106- İmar durumu ile ilgili olarak, 1/1000 lik İmar Planında A Bölgesi için inşaat yaklaşma sınırı kuzeydoğu hududunda 25 m, diğer hudutlarda 5 m olarak görünmekte, yarışma dokümanları arasında maksimum bina yüksekliği ile ilgili bir veri yer almamaktadır. Bina gabarisi nedir? 107- Aplikasyon Krokisindeki poligon noktalarına göre oluşturduğumuz A Bölgesi Autocad çizimini, 1/1000 lik İmar Planı ve Halihazır Harita ile çakıştırdığımız zaman farklılık ortaya çıkmaktadır. Ayrıca A ve B Bölgeleri arasında yer alan yol da Halihazir Harita ve İmar Planında farklıdır. Çalışmalarımızda hangi planı baz almalıyız? Proje önerisi hazırlanırken imar planına uyulacaktır Kıyı kenar çizgisi ile kıyı arasında kalan alanda hali hazır haritada ve fotoğraflarda bulunan yapılar ne kadar dikkate alınmalıdır? Yapılar dikkate alınmayacaktır Yarışma alanının güneyindeki 2040 Sokak 1/1000 ölçekli çizimde ve aplikasyon krokisinde, halihazır durumdakinden farklı görünmektedir. Geçerli olanın belirtilmesi. İmar planı ve aplikasyon krokisi yeterlidir Yarışmacılara resmi imar durumu verilecek midir? Eklerdeki bilgiler yeterlidir. 12

13 111- İhtiyaç programın tamamının A bölgesinde çözülmesi mi gerekmektedir yoksa bir kısmı diğer bölgelere yayılabilir mi? A bölgesi içinde yer alacaktır Opera binası için belirlenmiş olan taks/kaks oranı var mıdır? Hayır yoktur. Bkz. yarışma şartname ekindeki imar planı Şartname ekinde verilen imar planında belirtilen bölgeleme ve işlev ilişkisinde değişiklik yapılması mümkün müdür? (Örneğin yapının su kıyısına alınması) Hayır A bölgesiyle b bölgesi bir bütün olarak düşünülüp, opera binasının b bölgesine doğru kaydırılması düşünülebilir mi? Hayır Balıkçı barınağı ve binası kalacak mıdır? Başka yere kaydırılabilir mi? Balıkçı barınağı imar planında yer almamaktadır. Konunun değerlendirilmesi yarışmacıya bırakılmıştır Sahildeki Balıkçı Barınağı Tasarıma dahil edilebilir mi? Bkz. Cevap Kıyı şeridinde, mevcut küçük marina korunacak mıdır? Kıyı şeridi düzenlenmesi kapsamında kaldırılabilir mi? Bkz. Cevap Balıkçı barınağı korunacak mı? Sahil bölümünde bir düzenleme isteniyor mu? Bkz. Cevap Mendirek kaldırılabilir mi? / 1/1000 imar planlarında görünmüyor? Bkz. Cevap Proje alanı kıyısında yer alan dalgakıran dikkate alınmayıp, bu dalgakıranın yerinde daha farklı düzenlemeler yapılabilir mi? Bkz. Cevap Sahildeki balıkçı barınağı yıkılabilir mi? ileride marina yapılması planlanıyor mu? Bkz. Cevap Park alanında bulunan Şehitler Anıtı kalacak mıdır? Yeri değiştirilebilir mi? Kaldırılabilir mi? Anıt korunacaktır. Yerinin değiştirilmesi önerilebilir B bölgesindeki ŞEHİTLER ANITI korunacak mıdır? Bkz. Cevap

14 124- E arazisinde bulunan şehitler anıtı kaldırılabilir ya da yeri değiştirilebilir mi? Bkz. Cevap E bölgesinde bulunan Şehitlik anıtının yerine müdahale edilebiliyor mu, başka bir yere taşınabilir mi? Bkz. Cevap E alanı içinde yer alan Şehitler Anıtı taşınarak proje kapsamındaki farklı bir bölgede kullanılabilir mi yoksa yerinin sabit bırakılma zorunluluğu var mıdır? Bkz. Cevap Şehitler anıtı tasarım doğrultusunda yarışma alanı içinde taşınabilir mi? Bkz. Cevap Yapı Kooperatif Merkezi Binası yıkılabilir mi? Yapı Kooperatif Merkez Binası İdare tarafından kaldırılacaktır Proje Alanı E Bölgesindeki, Emlak Bankası Yapı Kooperatifi Şantiye Binası yok sayılacak mıdır? Bkz. Cevap E Bölgesinde bulunan Emlak Bankası Yapı Kooperatifi Şantiyesi olarak belirtilen binalar korunacak mıdır? Bu bölgede yapılaşma koşulları nelerdir? Bkz. Cevap Proje alanı içinde korunması gereken ağaç vb. görünmüyor bu şekilde korunması gereken herhangi bir şey var mıdır ve kıyıdaki emlak bankası yapı kooperatifi şantiyesinin bizi bağlayan bir durumu var mıdır? Bkz. Cevap Konservatuar Müdürlüğü binası kalacak mıdır? Yıkılabilir mi? Konservatuar Müdürlüğü Binası idare tarafından kaldırılacaktır A Bölgesiyle belirtilen Opera Alanı nında, Halihazır durumda 2038 Sokak sınırı boyunca yer alan bant şeklindeki yol ve Karşıyaka Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü Binası korunacak mıdır? Karışıklık yaratmaması açısından A Bölgesi sınırının net bir şekilde tekrar verilmesi faydalı olacaktır. Bkz. Cevap 132, aplikasyon krokisi esas alınacaktır Yarışma alanının doğusundaki 2038 Sokak ile yarışma alanı arasında kalan tali yol üzerindeki Konservatuar Müdürlüğüne ait yapı korunacak mı? Bkz. Cevap Opera binası arazisinin yanında yer alan (yol kenarında) Karşıyaka Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü Binası yıkılabilir mi, ya da başka bir yere taşınması önerilebilir mi? Bkz. Cevap

15 136- Fotoğraflarda ve mevcut haritada görülen yapılaşma arsasının sağ bölümünde bulunan tek katlı bina (Üzerinde Karşıyaka Bel. Konservatuar Müdürlüğü yazan) nın üzerinde bulunduğu ve ayrı bir refüjle ayrılmış alan, açık alan tasarımı olarak parsele dahil edilebilir mi veya burası araç giriş çıkış alanı olarak tasarlanacak komplekse dahil edilebilir mi? Bkz. Cevap Arsanın doğusundaki ana yol üzerinde bulunan tek katlı yapının yıkılacağı mı varsayılacaktır? Bkz. Cevap Arsanın, içinde yüksek bloklar olan yan parseli ile arasında mevcut araç yolu var mıdır, varsa genişliği nedir, yok ise bu noktada araç yolu oluşturulabilir mi? Planda gösterilen yaya yolu servis yolu olarak kullanılabilir A arazisinin batısında kalan yol ulaşım amacı ile kullanılabilinir mi? Bkz. Cevap A ve B arazileri üstgeçit (yaya aksı için) ile birbirine bağlanabilinir mi? 141- Yarışma alanının doğusundaki 2038 Sokak ile yarışma alanı arasında kalan tali yol yarışma alanına dahil edilebilecek mi? Alana dahil edilemez Arsanın batısındaki yol halka açık mıdır, özel mülk müdür? Parseldeki çekme mesafesi kaç metre olacaktır? Gerektiğinde servis yolu olarak kullanılabilecek yaya yoludur. Çekme mesafesi imar planında belirtilmiştir Bina parseli (A) çevresinin trafik akışı tasarımda değiştirilebilir mi? 144- İhtiyaç programında belirtilen otopark kapalı mı yoksa açık alan olarak mı tasarlanmalı? İhtiyaç programında kapalı olarak verilen otopark alanı açık olarak düzenlendiğinde, açık olarak düzenlenen kadarı toplam inşaat alanından düşülecektir Otoparkın tamamı kapalı olarak düşünülebilir mi? C bölgesindeki açık otopark alanı programdaki otopark kapasitesine dahil midir? Bkz. Cevap Proje Alanı C Bölgesi Otopark Alanı olarak tanımlanmış. ( Halende otopark olarak görünüyor. ) C Bölgesinde proje bünyesinde tasarlanacak Otopark; İhtiyaç programında istenen otopark miktarına dahil edilecek midir? Hayır. 15

16 147- İhtiyaç Programında m2 lik Otopark Alanı m2 toplam alana dahil edilmiş görünüyor. Bu, C Bölgesindeki açık otopark alanı haricinde A Bölgesinde de 190 araç, 2 kamyonet ve yıkama alanının bulunduğu kapalı bir mekan yapılacağı anlamına mı geliyor? Evet Programda 190 araçlık 5000m2 olarak tanımlanan otopark sanatçılar tarafından mı yoksa ziyaretçiler tarafından mı kullanılacaktır? Tüm kullanıcılara açık olacaktır araçlık otopark ticari amaçlı olarak herkese açık mı olacaktır? Yoksa sadece temsil günlerinde sadece seyircilere yönelik mi çalışacaktır? Bkz. Cevap Yarışma şartnamesinin Yarışmanın konusu ve yeri başlıklı 4. Maddesinde C Bölgesi: Açık otopark alanı olarak belirtilen yerin alanı, şartnamedeki ihtiyaç programının P- OTOPARK kısmında belirtilen 5000 m2 otopark alanına dahil midir? Hayır Kapalı otopark şart mı? 152- C bölgesinde istenilen açık otopark ihtiyaç programında istenilen 192 araçlık otoparktan ayrı mıdır? Bu açık otopark b,c,d bölgelerinin sınırları içinde daha uygun bir yerde ele alınabilir mi? Ayrıdır Otoparktan kastedilen toprak altı mıdır? Yarışmacıya mı bırakılmıştır? İHTİYAÇ PROGRAMI 154- Sofita, Dimmer, Kordo kelimelerini açıklayabilir misiniz? Yarışmacının araştırması beklenmektedir Ana giriş dışında, diğer birimleri ilgilendiren bina girişleri ile alakalı daha detaylı bilgi verilebilir mi? Bale ve Opera birimlerinin girişi ayrı olarak mı düzenlenecek, yoksa ana hizmet birimleri girişinden giriş holüne ayrı bir sanatçı kapısı mı bu işlevi görecek? Atölye personeli, yine bu girişimi kullanacak yoksa kendi birimlerine yakın bir giriş düzenlenecek mi? 156- VİP-Protokol girişine araç yanaşması istenmekte midir? Evet. 16

17 157- İhtiyaç Programında bildirilen a - E 5. - Solist-Korist Soyunma Makyaj odaları 2 adet; b - F 1., 2., satırlardaki tanımlanan mekanlara benzemektedirler. Mükerrer tanımlar olabilir mi? Hayır F 7. satırda Orkestra Odası 40 kişilik ( B 6.satırda Orkestra Çukuru 120 kişilik )? 120 kişilik orkestra maksimum sayıdır. (Wagner vb. eserleri için) Bu tür eserlerin sahnelenme sayısı sınırlıdır. Toplam 80 kişilik soyunma odası genel kullanım için yeterlidir J 18., 19., 20. Tanımlar aynı odayı kullanabilir gibi? Bu mahallerin tamamı birbirinden bağımsız olarak düşünülecektir. Ortak kullanım söz konusu değildir sayfa 12 de OPERA MÜDÜRÜ 2 adet yazıyor. Eğer 2 adetse toplam m2 160 m2 olmalıdır. Toplamı 80 m2 olup, müdür ve sekretarya olarak düzenlenecektir Şartnamedeki ihtiyaç programının K- ANA HİZMET BİRİMLERİ başlığı, GENEL MÜZİK DİREKTÖRÜ VE SEKRETER kısmında 2 adet 30 m2 lik oda isteniyor ancak toplam alan yine 30 m2. Doğrusu 2x15=30 olarak mı yoksa 2x30=60 m2 olarak mı düşünülecektir. Toplamı 30 m2 olup, genel müzik direktörü ve sekretarya olarak düzenlenecektir Ana salon sahne ile ilgili teknik bölümler içinde adı geçen Basın odası nın sahneyi görme zorunluluğu var mıdır? Hayır Koro-kordo soyunma odaları için sahne yakınında yer alacaktır açıklaması sahneyle aynı kotta olacaklarını mı ifade eder? Eğer öyle ise f bölümündeki diğer mekanlar için aynı şey geçerli midir? Evet Fazla inşaat alanı veya ihtiyaç programının tamamımın yerleştirilmesi Teknik raportörce kontrol edilecek midir? Yoksa bunlar fikir vermek amaçlı metinler midir, jüri şartnameyi yarışmacılar kadar dikkate alacak mıdır? İhtiyaç Programı nda belirtilen toplam alan + / - %10 oranında değişkenlik gösterebilir Program metre karelerinde (+ / - ) bir aralık var mıdır? Bkz. Cevap Ek programlar önerilebilir mi? Bkz. Cevap Önerilere açık kısımlar var. Bu öneriler m2 artışlarıyla oluşabilir mi? Bkz. Cevap Ana salon için istenen 1200 metrekarelik alana localar dahil midir? Evet. 17

18 169- Marangozhanenin yakın olacağı sahne altı asansörü hakkında daha detaylı bilgi verilebilir mi? Ana salon sahnesi aynı zamanda atölyelerin bulunduğu kata inen asansör olarak düşünülmelidir J bolumu marangozhane işlevinin açıklamasında yer alan asansörün ölçüleri ne olmalıdır? Opera sahne mekanizmasının incelenmesi önerilmektedir. Bkz. Cevap Dekorların sahnelere taşınması düşey sirkülasyon ile sağlanırsa bu asansörün ölçüleri ne olmalıdır? Opera sahne mekanizmasının incelenmesi önerilmektedir. Bkz. Yarışma Şartname eklerinde yer alan Teknik Bilgiler Sahne ve Sahne Arkası İlişkileri ve film Ana salon arka sahne açıklamasında yer alan asansörler kaç adettir? İşlevleri ve ölçüleri nedir? Ana sahne mekanizmasının incelenmesi önerilmektedir Ana salon alt sahne yüksekliği için bir sınır var mıdır? (mekanik aksam için) Ana salon alt sahne yüksekliği min m. dir Ana salon alt sahne yüksekliği için istenen bir değer var mıdır? Bkz. Cevap Ana salon sahne ağzı genişliği ne kadar olacaktır? Ana salon sahne ağzı genişliği m. dir Büyük salon sahne ağzı büyüklüğü artırılabilir mi? Bkz. Cevap Ana salon arka sahnesinde yer alacak olan, dekor asansörleri kaç adet ve de minimum ebatları ne kadar olmalıdır? 178- Sofita yüksekliği 40 m. Çok fazla değil midir? Değildir. Bu ölçü alt sahne yüksekliğini de içermektedir m olarak belirlenmiş olan sofita yüksekliğinin başlangıç ve bitiş kotları net olarak tarif edilebilir mi? Bkz. Cevap Yarışma şartnamesinde belirtilen sahne büyüklüğü, boyutları ve sahne ağzı göz önüne alındığında benzer örneklerde olduğu gibi sofita yüksekliğinin sahne kotundan itibaren taşıyıcı sistemi de dahil olmak üzere 30 metre yükseklik yeterli olmaktadır. 40 metre yükseklik fazla değil mi? Bkz. Cevap

19 181- İhtiyaç programından alıntı: ANA SALON SAHNESİ Net m. genişliğinde m. derinliğinde olacak, sahne ağzı yüksekliği 9.00 m, sofita yüksekliği m. olacaktır. ANA SALON YAN SAHNELER Ana sahnenin her iki yanında m. X m. boyutlarında olacaktır. Yan sahne yüksekliği 9.00 m. olacaktır. ANA SALON ARKA SAHNE m. X m. boyutlarında ve sahne yüksekliği 9.00 m. olacaktır. a- Performans sanatlarının sahnelendiği mekanlarda, sahne üstü makara sisteminin yan sahnelere ve arka sahnelere de hizmet edebilmesi açısından, arka ve yan sahnelerin de aynı yükseklikte olması tercih edilir. Fakat ihtiyaç programında ve şemalarda arka ve yan sahne yüksekliklerinin ana sahne üstü yüksekliğinden çok düşük olduğunu görmekteyiz. Sayın jüri üyeleri bu konuyu nasıl değerlendiriyorlar? Sahne üstü ile ilgili, şartnamede verilen yükseklikler kesin midir? Sofita sistemi sadece ana sahnede kullanılmaktadır. Yan sahneler sadece dekor değişimlerinde ana sahnede olan ve desteğini yerden alan dekorların değişimi için kullanılan mekanlardır. b- Küçük sahnenin yüksekliği ne olacaktır? Küçük sahnede önerilen ölçüler; portal yüksekliği 6.50 m., sofita yüksekliği min m., sahne ağzı genişliği m. dir Küçük salonunda sofitası var mıdır? Bkz. Cevap Yarışma ihtiyaç programında, sayfa 5 ' te, ''Ana salon ve yan sahneler'' başlığı altında yer alan ''Ana sahnenin her iki yanında m. X m. boyutlarında olacaktır. Yan sahne yüksekliği 9.00 m. olacaktır. 2. ve 3. sahneler yan sahnede hazırlanacaktır. Dekor depolama imkanlıdır. Akustik yalıtım yapılacaktır. Küçük salon sahnesiyle ilişkilendirilecektir.'' Bölümünde altı çizili yeri daha detaylı açıklayabilir misiniz? Ana sahnenin yan sahnelerinden biri küçük salona da yan sahne olarak hizmet mi verecektir? Eğer böyle ise bu bir zorunluluk mudur yoksa küçük salon ayrı bir yerde ve kendi yan sahnesiyle bağımsız olarak tasarlanabilir mi? Evet, bağımsız olarak tasarlanabilir Ana Salon ve Küçük Salon aynı anda kullanılacak mıdır? Ana Salon Yan Sahneleri ile Küçük Salon Sahnesi arasındaki ilişki ne şekilde kurulacaktır? Salonların eş zamanlı olarak farklı etkinlikler için kullanılabileceği göz önüne alınmalıdır. Sahne arkasında kimi işlevlerde ortak kullanımlar öngörülebilir Küçük salon sahne ağzı genişliği ve yüksekliği ne kadar olacaktır? Bkz. Cevap Küçük salon için istenen bir sahne yüksekliği var mıdır? Bkz. Cevap

20 187- Küçük salon için yan sahne istenmiyor mu? Büyük salonun yan sahnesini mi kullanacaklar? Bkz. Cevap 184 ve Cevap Küçük salon da sofita istenmekte midir yoksa black box tarzında düz tavanlı bir salon önerilebilir mi? Bkz. Cevap Sahne ilişkileri dosyasındaki 3 boyut çizimlerde orkestra çukuru altında bir mekan daha görülmektedir. Bu mekan nedir? Ek çizimlerde orkestra çukuru altında bulunan iki bölümden birincisi çukuru sahne katıyla sıfırlayacak olan hidrolik sistemin mekanizması içindir. İkinci alt boşluğun yapılıp yapılmaması veya kullanımı yarışmacılara bırakılmıştır Büyük ve küçük salonun aynı anda kullanılması işletme, sahne paylaşımı ve akustik kriterler de göz önüne alınarak öngörülüyor mu? Sahne paylaşımı olmaksızın aynı anda kullanılmaları mümkündür Ana salon yan sahnelerinin küçük sahne ile ilişkilendirilmesi ne şekilde olacaktır? İki salon sahnelerin yan yana olması mı beklenmektedir? 192- Kulis, büyük ve küçük salonlara hizmet edecek şekilde iki parça halinde düşünülebilir mi? Tek bir hacimin her iki salona da hizmet etmesi mi istenmektedir? 193- Ana ve küçük salonda aynı anda gösterim olabilir mi? Evet Ana salon sahnesindeki duman bacası nedir? Hangi kottan baslar? Ölçüleri nedir? Bkz. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Madde 4-n 195- Atölyelerin gözetleneceği galeri oluşumu konusu açıklanabilir mi? Hangi birim tarafından gözetlenmesi amaçlanmaktadır? Yapılan dekorların izlenilmesi amaçlıdır İhtiyaç programında atölyeleri gözetlemek için galeri tasarlanacaktır ibaresi geçmektedir. Atölyeleri gözetleme önceliği olan birimlere açıklık getirilebilir mi? Bkz. Cevap a- Dekor deposu hangi girişe yakın düzenlenecektir? Atölye girişine yakın olarak düşünülecektir. b- Büyük depolar yapı dışında yer alacaktır ifadesinden ne anlatılmaya çalışılmaktadır, açıklanabilir mi? Bu tip depolar operanın yıllık repertuarının saklanacağı semt dışı depolardır. Opera binası ile ilişkilendirilmesi düşünülmemektedir. 20

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinin yapılacağı

Detaylı

SORULAR VE YANITLARI

SORULAR VE YANITLARI AÇIKLAMALAR * Soruların yazım şekline müdahale edilmemiştir. SORULAR VE YANITLARI YARIŞMA SINIRI İLE İLGİLİ SORULAR: 1. Yarışma sınırını halihazır dwg çizim dosyası üzerine işleyebilir misiniz? Sınır sadece

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI 1- İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okuyorum. Bu yarışmaya öğrenciler katılamıyor

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi nin yapılacağı alanın tasarlanması ile ilgili yarışma ilanının

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR 15.08.2015 BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR SORU 1 07.08.2015 1- Bodrum kat yüksekliği 6.50 mt olarak belirlenmiştir. Bu yükseklik içinde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI (Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.) YARIŞMAYA KATILIM

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soru ve Cevaplar

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soru ve Cevaplar Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soru ve Cevaplar Soru 1 Mimarlar Odasına kayıtlıyım ama yaklaşık 1 senelik borcum var kayıt yaptırırken bu bir sıkıntı

Detaylı

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları Tarih: 05 Eylül 2011 Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. EMİNEVİM İstanbul-Tuzla da Konut Yerleşimi Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari

Detaylı

BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE YANITLAR

BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE YANITLAR BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE YANITLAR Bornova Belediye Binası ve Çevresinin tasarlanması ile ilgili yarışma 20.05.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanması ile yarışma

Detaylı

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonu"nun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir?

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonunun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir? 1)SORU 1) Mevcut arazi içerisindeki bütün ağaçlara müdahale edilebilir mi, farklı bir noktaya taşınabilir mi? Şartnamedeki 4-Yapının Tanımı bölümünün son paragrafında belirtildiği üzere tasarımı zorlayıcı

Detaylı

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru ve Yanıtları

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru ve Yanıtları Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir. 1. Bilim Merkezi Yarışması için üç mimar yarışmaya katılmak istiyoruz. Grubumuzda bir arkadaşımız Almanya'da mimarlık okumuş, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar

Detaylı

VAN İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR-YANITLAR

VAN İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR-YANITLAR VAN İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR-YANITLAR Soru 1. Şartnamede yarışmacıdan istenenler bölümünde belirtilen projeyle ilgili mesleki raporlar (inşaat, makine, elektrik ve peyzaj)

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

6. Kapalı alan sınırımız 500 m²dir. bu alana tuvalet-servis odası-mutfak gibi alanlar dahil midir? Evet. Bakınız yanıt 1.

6. Kapalı alan sınırımız 500 m²dir. bu alana tuvalet-servis odası-mutfak gibi alanlar dahil midir? Evet. Bakınız yanıt 1. PROSteel 2015 SORULAR 1. Kapalı alanlarda konsol eleman (balkon) kullanabiliyor muyuz? Bu konsol kısım 500 metrekareye dahil mi? Tasarladığımız yapının açık alnında bir kısıtlama var mı? Toplam m² yi aşmamak

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI Soru-1.Şartname bedelini TR54 0001 2009 3040 0007 0000

Detaylı

HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ. 1. Yarışmanın Biçimi

HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ. 1. Yarışmanın Biçimi HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Yarışmanın Biçimi HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü (HSBC) tarafından genç sanatçılar arasında yapılacak (35 yaş ve altı) ulusal ve iki aşamalı

Detaylı

SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ŞARTNAME İLE İLGİLİ SORULAR SORU 1. Yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Şartname için 50 TL yatırma zorunluluğu var mıdır?

Detaylı

SORU-CEVAP. Alana ilişkin verilen belgelerde eğim çizgileri verilmemiştir. Eğim düşünülmeden mi proje tasarlanacak?

SORU-CEVAP. Alana ilişkin verilen belgelerde eğim çizgileri verilmemiştir. Eğim düşünülmeden mi proje tasarlanacak? ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI-VII B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ TRAKYA BÜYÜKKENT BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR

Detaylı

Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması

Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması YARIŞMANIN AMACI Mimarlar Odası Kayseri Şubesi nin ve Melikgazi Belediyesi nin ortaklaşa açtığı yarışmanın amacı ; geleceğin profesyonelleri

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME 1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI İlçemiz Çerkezköy, Tekirdağ ın

Detaylı

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu.

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. AMAÇ Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. 1994 yılında Rabat ta (Fas) kurulan UMAR, Akdeniz çevresinde bulunan ülkelerdeki

Detaylı

KAYSERİ YAYA ÜST GEÇİDİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KAYSERİ YAYA ÜST GEÇİDİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KAYSERİ YAYA ÜST GEÇİDİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ 2. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI 3. YARIŞMA ALANI 4. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 5. YARIŞMAYA

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR

KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR 1. Sayın yetkili, Konak Belediyesi Mimari Proje yarışması ile ilgili olarak teknik şartname ve ekleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ MİM 402 TASARIM STÜDYOSU VI (DİPLOMA PROJESİ) ÖĞRENCİ SORULARI VE YANITLARI ÖĞRENCİ KÜLTÜR VE

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR

EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR Soru 1- Açık otopark veya kapalı garaj istenmekte midir? Cevap evet ise kaç araçlık? Cevap 1- İstenmemektedir. (Bkz. Şartname Madde VII-B1-g.) Soru 2-Proje

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası proje yarışması kapsamında yarışma raportörlüğüne iletilen tüm soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. 1. SORU: İmar yönetmeliğine göre 50 metreden fazla

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI SORU- CEVAP

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI SORU- CEVAP 7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI SORU- CEVAP SORU 1. Yarışmaya tek ya da iki mimar olarak katılabiliyor muyuz yoksa peyzaj mimarı ve şehir bölge plancı bulunmak

Detaylı

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi MİMARİ: Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda öğrenci kulüpleri tarafından kullanılacak bir

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU - 1 SORULAR - CEVAPLAR 1- Yarışmada danışman olarak inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi isteniyor mu?

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR İTÜ Bilim Merkezi ve Müzesi TEKNİK ŞARTNAME Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda halka açık bir bilim merkezi ve müzesinin tasarımını içermektedir.

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR Modelleme ve Tasarım %20 PUANLAMA - Mimarı modelleme ve tasarım kararları - Yapısal modelleme, yapısal modelleme kararları ve yapısal analizler - MEP modelleme

Detaylı

CAFERAĞA SPOR ve KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

CAFERAĞA SPOR ve KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI + CAFERAĞA SPOR ve KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1 Metropoldeki gelişmeler sonucunda gerçekleşen kimi işlev kaymaları nedeniyle ve kimi yeni ulaşım olanaklarının etkisi ile Kadıköy merkez kesimi,

Detaylı

İSTANBUL MİNYATÜR BAHÇE TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI YARIŞMA KOŞULLARI

İSTANBUL MİNYATÜR BAHÇE TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI YARIŞMA KOŞULLARI İSTANBUL MİNYATÜR BAHÇE TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2015 YARIŞMA KOŞULLARI YARIŞMA KOŞULLARI 1. Düzenleyen Yarışma, İ.Ü Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş, TMMOB Peyzaj

Detaylı

Soru4 Köprü tasarım yarışmanıza katılmak için İMO'ya üyelik şartı dışında aidat borcu bulunmama zorunluluğu var mıdır?

Soru4 Köprü tasarım yarışmanıza katılmak için İMO'ya üyelik şartı dışında aidat borcu bulunmama zorunluluğu var mıdır? Soru1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odasına üye bir peyzaj mimarıyım. Yarışmanın katılım koşullarına baktığımda 'mimar kökenli üyeler ibaresi' dikkatimi çekti. Yarışma peyzaj mimarlarına da açık mıdır? gerekmektedir.

Detaylı

ÖZEL ALMAN LİSESİ EK YAPILARI MİMARİ PROJE YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ÖZEL ALMAN LİSESİ EK YAPILARI MİMARİ PROJE YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖZEL ALMAN LİSESİ EK YAPILARI MİMARİ PROJE YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ TEMMUZ- 2015 0 ÖZEL ALMAN LİSESİ EK YAPILARI MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI Kuruluşu 1868 yılına dayanan Türkiye

Detaylı

YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR

YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR soru ve cevaplar Soru 1 Sadece 1 bölge üzerinde

Detaylı

TERMİNAL KOMPLEKSİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TERMİNAL KOMPLEKSİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ TERMİNAL KOMPLEKSİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN KONUSU: Uşak İç Ege bölgesinde, İzmir i Ankara ve iç bölgelere bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Uşak bu bağlamda

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ARKEOLOJİK ALANDA ÇATI

ARKEOLOJİK ALANDA ÇATI Çatıder Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Çatıder Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması ARKEOLOJİK ALANDA ÇATI MİLAS UZUNYUVA ANIT MEZARI ARKEOPARKI KORUYUCU ÇATISI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Detaylı

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Katılımcı Bilgileri Seçici Kurul Rumuz : Fatih ÖZÇELİK Adı Soyadı : Lütfü ŞİMŞEK Adresi : Nurullah ÇELEBİ Posta Kodu : Ömer BAŞER Telefon : Özel ÇELİK

Detaylı

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir.

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ ALTAY MAHALLESİ, 326 Ada, 63 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN 2017 T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Detaylı

"KAYSERİ İLİ, SAHABİYE MAHALLESİ" KENTSEL YENİLEME PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KAYSERİ İLİ, SAHABİYE MAHALLESİ KENTSEL YENİLEME PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ "KAYSERİ İLİ, SAHABİYE MAHALLESİ" KENTSEL YENİLEME PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 Kocasinan-KAYSERİ Tel: (0 352) 222 89 60 Web: http://www.kayseri.bel.tr

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI, MEYDAN VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI İmar Planında kent merkezi olarak

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI

ELAZIĞ BELEDİYESİ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI ELAZIĞ BELEDİYESİ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI Soru : Proje alanı içerisinde 1000 araçlık kapalı otopark için mevcut zemin kotunun ne kadarlık altında projelendirme

Detaylı

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI KURGU Yeni tasarlanan W Istanbul W Lounge ta kullanılacak eşyaların tasarımını genç tasarımcılara emanet eden W Istanbul, Türkiye de eğitim alan tasarım öğrencilerini

Detaylı

TURKISHBLUE DENİM TASARIMI YARIŞMASI TANITIM DOSYASI

TURKISHBLUE DENİM TASARIMI YARIŞMASI TANITIM DOSYASI TURKISHBLUE DENİM TASARIMI YARIŞMASI TANITIM DOSYASI 2007 AMAÇ Türk denim sektörünün dünya pazarındaki payını arttırmak ve global markalarla rekabet edebilmek genç ve özgür tasarımlarla mümkündür. Ülkemizi

Detaylı

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz.

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz. Değerli Akademisyen ve Öğrenciler. Çalışmaların son teslim tarihinin 15 Haziran 2012 olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Basılı şartname sayfa 10 daki 1 Ağustos günü deyişini lütfen dikkate almayınız.

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

T.C BORNOVA BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BORNOVA BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ T.C BORNOVA BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA BELEDİYE BİNASI ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI MAYIS 2015 1 BORNOVA BELEDİYE BİNASI ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ 1.

Detaylı

Beylikdüzü Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları

Beylikdüzü Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları Beylikdüzü Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları SORU 1.İmar planında park olarak gosterilen parsele yapı gelmeyecek midir? YANIT 1: Mer`i planlı alanlar

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru - Yanıtları

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru - Yanıtları SORULAR YANITLAR 1- Şartname www.caycuma.bel.tr adresinde görülebilir diyor ancak hiçbir bilgi yok. Ne zaman yüklenecek? Yarışma Şartnamesi ve ekleri www.caycuma.bel.tr adresi, Duyurular ve İlanlar bölümünde

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri

5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri 5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri -2016- TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) 1. DÜZENLEYEN Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı: Hediyem İstanbul Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması Yarışmanın Konusu: İSTKA Hediyem İstanbul Tasarım ve Modelleme Atölyesi

Detaylı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Ö Ğ R E N C İ O D A Ğ I. Ö ğ r e n c i K ü l t ü r v e S a n a t M e r k e z i

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Ö Ğ R E N C İ O D A Ğ I. Ö ğ r e n c i K ü l t ü r v e S a n a t M e r k e z i İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ MİM 402 TASARIM STÜDYOSU VI (BİTİRME PROJESİ) I.JÜRİ GRUBU Ö Ğ R E N C İ O D A Ğ I Ö ğ r e n c i

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI

ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI 1-3. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak için öğrenci olmamın bir engel olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

Detaylı

YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ÖDÜL HEYKELİ YARIŞMASI YÖNETMELİK EK 1

YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ÖDÜL HEYKELİ YARIŞMASI YÖNETMELİK EK 1 YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ÖDÜL HEYKELİ YARIŞMASI YÖNETMELİK EK 1 YARIŞMA KAPSAMI : Farklı disiplinlerde kültür ve sanat çalışmalarına destek olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tarafından 1997 yılından

Detaylı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ T U R İ Z M O D A Ğ I. T u r i z m v e R e k r e a s y o n M e r k e z i

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ T U R İ Z M O D A Ğ I. T u r i z m v e R e k r e a s y o n M e r k e z i İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ MİM 402 TASARIM STÜDYOSU VI (BİTİRME PROJESİ) II.JÜRİ GRUBU T U R İ Z M O D A Ğ I T u r i z m v e

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ÇANAKKALE BELEDİYESİ YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI Seçici kurul asıl ve danışman üyeleri yarışma sorularının

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI 2016 YILI ŞARTNAMESİ

KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI 2016 YILI ŞARTNAMESİ KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI 2016 YILI ŞARTNAMESİ Geleneksel İHKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması KOZA, genç yeteneklerini arıyor. Bu sene 24.sü düzenlenecek KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması,

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Sorular ve Cevaplar

Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Sorular ve Cevaplar Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Sorular ve Cevaplar 1.Şartnameye göre ekipteki her kişi için kimlik zarfı olacağını anlıyorum. Doğru mudur? Tek bir kimlik zarfı içinde, tüm ekip üyelerinin

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

HALI Adı Soyadı :... PROFESYONEL KATEGORİ BAŞVURU FORMU TK B. Dosya No :...

HALI Adı Soyadı :... PROFESYONEL KATEGORİ BAŞVURU FORMU TK B. Dosya No :... TK B HALI Adı Soyadı :... Dosya No :... PROFESYONEL KATEGORİ BAŞVURU FORMU İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ YENİBOSNA

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE TOKİ - EMLAK KONUT GYO A.Ş. 7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ... 3 2. YARIŞMANIN AMACI... 3 3. YARIŞMANIN KONUSU... 3 3.1.

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Yapı kabuğunun yaşam alanına katkıları

Yapı kabuğunun yaşam alanına katkıları 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu Mimarlık Öğrencileri için ULUSAL PROJE YARIŞMASI Yapı kabuğunun yaşam alanına katkıları 1. Yarışmanın Konusu 2. Yarışmanın Amacı 3. Yarışmanın Türü 4. Yarışmaya Katılım

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AMFİ TİYATRO VE ÇEVRE STRÜKTÜRÜ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AMFİ TİYATRO VE ÇEVRE STRÜKTÜRÜ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AMFİ TİYATRO VE ÇEVRE STRÜKTÜRÜ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI 1 Yarışmanın Konusu ve Amacı: Anadolu Antik Tiyatro yapı geleneğinin en gelişmiş örnekleri

Detaylı

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME Yarışmanın Amacı Seramik sektörü alanında tasarımın önemini vurgulamak Genç tasarımcıları desteklemek ve seramik sektörüne teşvik edip, başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bridgetti 17 Köprü Yarışması

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bridgetti 17 Köprü Yarışması MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bridgetti 17 Köprü Yarışması 1. Yarışmanın Vizyonu ve Amacı Bridgetti 17 köprü yarışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı