kamu emekçileri bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kamu emekçileri bülteni"

Transkript

1 Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken düzenin seçim oyunu bir kez daha sahneleniyor... Çözüm işçilerin ve emekçilerin birleşik-devrimci mücadelesinde! 12 Haziran yaklaşırken her türden ve renkten burjuva düzen partileri emekçilerin karşısına sözde sosyal taleplerle çıkmaya başladılar. Oysa onyıllardır bu ülkeyi hep onlar, asalak sermaye sınıfının temsilcileri yönetti. Sağıyla, sözde soluyla, faşist milliyetçisi, islamcısı ve liberaliyle, sermaye düzeninin tüm partileri, sırayla hükümetler kurdular. Ancak bugüne kadar hiçbiri işçi ve emekçilerin sorunlarına çözüm olmadı, olamazlar. Emeğiyle geçinenler açlık, işsizlik ve sefalet batağında debelenirken bir avuç asalak servetine servet, refahına refah kattı. Yabancı sermaye ile birlikte ülkenin temel kaynaklarını ve üretim araçlarını elinde tutan bu asalak takımının serveti büyürken, iç ve dış borç yükü de katbe kat arttı. 9 yılı bulan AKP hükümeti döneminde, tüm cumhuriyet tarihinin en büyük dış borç ödemeleri yapılmış olmasına karşın, dış borç yükü katlanarak 300 milyar dolara dayandı. Devlet bütçesinin önemli bir bölümünü faiz ödemesi olarak yutan iç borçlar ise devasa boyutlara ulaştı. 20 milyon insanımız yoksulluk sınırı altında yaşarken, çalışan her iki kişiden biri sosyal güvenceden tümüyle yoksun durumdadır. Milyonlarca insanımız ise işsizlik batağında debelenmektedir. Kapitalist sömürü düzeni varlığını koruduğu müddetçe, hangi hükümet gelirse gelsin, sandıktan hangi sonuçlar çıkarsa çıksın, bu tablo değişmeyecektir. Türlü renklerle simgelenen düzen partilerinin hepsi de özünde sermayenin politikalarının savunucuları olmakla birlikte, milyonlarca emekçinin desteğini almaya, dolayısıyla demokrasi oyunu oynamaya mecbur oldukları için, sözde emekçilerin taleplerini dile getirmek zorunda kalmaktadırlar. Keza M K

2 2 - yıllardır seçim süreçlerinde emekçi kitleleri boş vaatlerle oyalayarak kandırmaktadırlar. Sanki mevcut iktidar ilişkileri alt üst olmuş, sömürücü egemenlerin düzeni tümden yıkılmış, yerine işçi ve emekçilerin iktidarı kurulmuş gibi parlamentoyu çözüm yolu olarak göstermektedirler. Burjuvazinin parlamentosu özünde sermaye iktidarını emekçi kitlelerin gözünde meşrulaştırmaya, onların desteğini almaya yarayan bir kurumdur. Biz biliyoruz ki birçok yasa parlamentodan önce TÜSİAD, MÜSİAD gibi sermaye temsilcileri tarafından hazırlanmakta, İMF, Dünya Bankası gibi emperyalist kurumlar tarafından dayatılmakta ve yasalaşmaktadır. Burjuva düzen partileri ve parlamentosu işçi ve emekçilerin sorunlarının çözüldüğü yerler değildir. Burjuvazinin parlamentosu emekçi kitleler üzerinde her geçen gün artan sömürünün perdelendiği önemli bir silahtır. Sermaye sınıfı bu yolla sömürü koşullarını meşrulaştırmakta ve sömürücü düzenini çok zorlanmadan ayakta tutabilmektedir. Sermayenin parlamentosunun sınıfsal niteliğine bakıldığında dahi bu gerçek tüm çıplaklığıyla görülebilmektedir. Sermayenin meclisinde patronlar, tefeciler, tüccarlar ve onların temsilcileri, yeminli uşakları vardır. Burjuva parlamentosu öyle yasaları onaylamaktadır ki, bu yasalar hep işçi ve emekçilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmaya yöneliktir. SSGSS yasası, bölgesel asgari ücret uygulaması, esnek ve güvencesiz çalışmaya yönelik düzenlemeler vb. hep burjuvazinin parlamentosunda kabul edilmiştir. Özcesi, sermayenin vekilleri de nerede durduklarının, hangi sınıfa ait olduklarının bilincindedirler ve buna göre hareket etmektedirler. Burjuva parlamentosu öyle oluşturulmaktadır ki, bir işçi ya da emekçinin aday olabilmesi için dahi onbinlerce lirayı bulan paralar ödemesi gerekir. İşçi ve emekçilerin aday olmasının önü baştan kesilmiştir. Düzen partilerinde aday adayı olabilmek için dahi en az 3 bin lira haraç yatırmak gerekmektedir. Bağımsız adaylık ise işçi ve emekçiler için tümden imkansız hale getirilmektedir. İşçi ve emekçiler bunun için 7 bin 734 lira devlete haraç ödemek zorundadır. Bu haliyle emekçi kitleler için burjuvazinin anayasasında yazılı olan seçme ve seçilme hakkı da göstermelik bir ibareden başka bir şey değildir. Yüzde on seçim barajı da benzer bir mantığın ürünüdür. Sermayenin işçi ve emekçileri yanıltma yollarından biri de sendika ağalarını aday listelerinden göstermektir. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi nin istifa edip CHP gibi sermaye devletinin kurucusu olan bir partiden aday adayı olması emekçi kitleleri aldatmaya yöneliktir. Bu tutumun kendisi, emekçi kitlelere çözüm yolu olarak en has sermaye partilerinden biri olan CHP yi, dolayısıyla burjuvazinin parlamentosunu sunmaktır. Rıdvan Budak, Bayram Meral ve daha birçok sendika ağası gibi o da benzer bir yoldan geçerek sermaye sınıfına hizmet etmeye devam etmektedir. Reformist-liberal sol parti ve çevreler ise, sermayenin seçim oyunu karşısında halkın adayları nı meclise göndermek iddiasıyla girmekte, seçimleri ve parlamentoyu çözüm olarak sunmakta, böylece emekçi kitleler içerisinde boş hayaller yaymaktadırlar. Bir emek örgütü olan KESK in seçimlerdeki tutumu, emekçilere hak ve özgürlükler mücadelesini göstermek olmalıdır. Torba yasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki değişiklik tasarısı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda yapılmak istenen değişiklikler ve daha birçok saldırı emekçilerin kazanımlarını tehdit etmektedir. İşte böylesi bir dönemde KESK, üyelerine bu sorunlar karşısında çözüm yeri olarak parlamentoyu değil örgütlülüğü ve mücadele alanlarını göstermelidir. KESK, üyesi olduğu binlerce kamu emekçisini sermayenin saldırılarına ve yasalarına karşı mücadeleye hazırlamalı, uzun soluklu grev eksenli bir mücadele programı ile alanlarda yerini almalıdır. Sosyalist Kamu Emekçileri KESK'ten 4/C kararına tepki KESK, Anayasanın kamu hizmetlerinin yürütülmesinde süreklilik ve düzenlilik esastır hükmüne rağmen 44 bin 4-C liyi mağdur ederek 4-C Anayasaya uygundur kararını veren yargıyı eleştirdi. KESK MYK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 12 Eylül referandumu sonrası mahkemenin yeniden yapılandırılması, AKP nin yeni üyeleri atmasından sonra oluşan yeni yapısıyla ret kararını alması manidardır. Geçen hafta raportör ilk sinyali vermiş, 4/C ile istihdam edilmenin anayasaya aykırı olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Yani Anayasa Mahkemesinin aldığı karar bizi şaşırtmadı, perşembenin gelişi çarşambadan zaten belliydi. Açıklamada Anayasanın kamu hizmetlerinin yürütülmesinde süreklilik ve düzenlilik esastır hükmüne rağmen 44 bin 4-C liyi mağdur ederek 4-C Anayasaya uygundur kararını bu kadar kolay verebilen yüksek yargının, gelecekte benzer davalarda da hükümetin doğrudan direktiflerine uygun kararlar vermesi şaşırtıcı olmayacaktır denildi.

3 - 3 Kamu emekçileri hareketinin geleceği KESK ve sarı sendikalar KESK, kamu emekçilerinin dişe diş mücadelesiyle bedeller ödenerek kuruldu. Fiili meşru mücadele anlayışıyla sokaklarda kurulan KESK, kamu emekçilerinin bizzat kendi eseridir. Kamu emekçileri hareketinin gelişip güçlenmesini dizginleyemeyen sermaye iktidarı, bizim sahte sendika yasası dediğimiz 4688 sayılı yasayla, grev ve toplusözleşme hakkı olmaksızın sendika kurma hakkını tanıdı (!). Böylece yasa öncesinde daha özgürce ve emekçilerin örgütlü gücüne yaslanarak varlığını sürdüren KESK ve bağlı sendikalar yasa cenderesi altına alındı. Yasa ile KESK i cendere altına alan sermaye iktidarı, kendi güdümünde kurdurmuş olduğu sendikalara ise bizzat bu yasa ile meşruiyet kazandırmış oldu. Yasa öncesinde kamu emekçilerinin tek meşru örgütü KESK iken, sermayenin, düzen partilerinin ve devlet kurumlarının olanakları ile büyütülen güdümlü sendikalar toplu görüşme oyununun muhatapları haline getirildi. Bu sendikalar eliyle kamu emekçileri, toplu görüşme oyununun seyircileri haline getirilerek sahalardan tribünlere taşındı. Böylece kamu emekçilerinin birliği bölünerek saldırıları göğüsleme ve hak elde etme olanakları zayıflatılmış oldu ve mücadelenin yerini müzakere aldı. Kamu-Sen in 2008 yılında yaşanan kapitalist krize karşı sunduğu öneriler, bu sendikanın mücadeleci (!) pratiğini anlatmak için yeterlidir. Kamu-Sen in o yıllarda kamuoyuna sunduğu Krize Karşı Önlem Paketi krizin tüm yükünü emekçilerin üstüne yıkıyordu. Sanki krizin sorumlusu emekçilermiş gibi, yükünü de onların çekmesini istemek nasıl bir sendikacılık anlayışının önerisi ve göstergesi olabilir? Kamu-Sen, krize karşı sunduğu pakette emekçileri tasarruflu ampul kullanmaya, yerli malı ürünler tüketmeye çağırmıştı. Aynı sendika, torba yasa gibi bir yasaya karşı göstermelik eylemleri bir yana bırakırsak, hareketsiz ve suskun kaldı. Yasa meclisten geçerken bir iki bürokratla yapılan basın açıklamaları ile koca saldırı maddeleri geçiştirildi. Onlar meclis koridorlarında bürokratlarla kulisler yaparken, KESK, DİSK ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin çağrısı ile Ankara da toplanan binlerce işçi ve emekçi, polisin coplu-biber gazlı saldırılarına maruz kalıyordu. AKP eliyle palazlandırılan Memur Sen ise hükümet sözcüsü gibi torba yasanın arkasında duruyordu. Memur Sen, torba yasa ile ilgili çıkardığı broşürde de tıpkı yasayı yapan sermaye hükümeti gibi yasanın getirilerini sayıp dökmektedir. Torba yasanın emekçilere ne gibi saldırılar taşıdığı açıktır. Bu yasa, kamu emekçilerinin iş güvencesini tehdit eden, esnek ve güvencesiz çalışmayı dayatan maddelerle doludur. Yasaya göstermelik konulan 1-2 madde de bu saldırıların üstünü perdelemekten öte hiçbir anlam ifade etmemektedir. Memur Sen, dönemin dinsel gericiliğinin odağı olan Refah Partisinin bürolarında kuruldu. Memur Sen de sermaye tarafından başarıyla kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediliyor. Kamu Sen ırkçı-şoven duyguları kullanarak kamu emekçileri mücadelesini sekteye uğratırken, Memur Sen de dinsel söylemi ve kurulan dinci, gerici hükümetlerin gücünü kullanarak

4 4 - mücadeleyi sekteye uğratmaktadır. Memur Sen in en önemli özelliği; üyelerini, mevcut iktidarın olanaklarını kullanarak tayin, torpil, görevde yükselme vb. gibi vaatlerle avutması, bu işleri başarı ile organize etmesidir. Bu aynı pratik daha önce yıllarca Kamu Sen tarafından başarıyla yerine getirilmiştir. Memur Sen de sendikacılığın içini boşaltmak adına Kamu Sen den aşağı kalır uygulamalara imza atmamıştır. Sözgelimi, üyelerine çanta dağıtmak, 25 bin TL lik hayat sigortası yaptırmak, alışverişlerde indirim sağlamak, tatil köylerinde organizasyonlar ayarlamak, belli mağazalardan ve markalardan üyelerine indirim kuponları dağıtmak gibi sendikacılık tarihine altın harflerle(!) geçen uygulamalara imza atmaktadır. Yani Memur Sen yöneticileri, kendilerini bir dükkan sahibi yerine koyuyor; üyelerini de müşteri gibi değerlendiriyorlar. Henüz üye olmamış kamu emekçilerini de dükkanına bağlamak için vaatlerde bulunuyorlar. Sendikacılık dışında üyelerine birçok hizmeti sunan ve bu yarışta birbirlerine toz kondurmayan bu sendikalar, üyelerinin iş güvenceleri başta olma üzere özlük, ekonomik, sosyal ve siyasal hakları tırpanlanırken seslerini çıkartmıyorlar. Her iki sendikanın da kılları dahi kıpırdamıyor. Son birkaç aydır süren sağlık emekçilerinin mücadelesinin hiçbir yerinde olmadıkları gibi, Nisan tarihlerinde yapılan iki günlük grevde de adları geçmiyordu bu sendikaların. Memur Sen in toplu görüşme süreçlerinde izlediği çizgi ise evlere şenliktir. Emekçiler için yüzdelik artışlara imza atan Memur Sen, bunu kazanım olarak anlatma yüzsüzlüğünü bile göstermiştir. Yine aynı sendika, olağan kongresinde sermayenin temsilcisi bir başbakanı konuşturmuştur. Kongrede konuşan başbakan, referandum sürecindeki bu sendikanın evet çi tutumunu göklere çıkarmıştır. Başbakan konuşmasının devamında, Memur Sen in sendikal mücadelede yeni bir damar açtığını, bu damarın hâlâ soğuk savaş ikliminden çıkamamış, eylemleri ve kavramları geçmiş yüzyılda kalan, ideolojik sendikal anlayışlara karşı en güzel cevap olduğunu iddia edebilmiştir. Başbakan aynı konuşmada grev yapmayı bir hak değil, kırmak, dökmek gibi eylemlerle bir tutarak da aslında bu örgütün emek mücadelesinde hiçbir anlam ifade etmediğini ilan etmiştir. Düşünün ki emek mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunu iddia eden bir sendikanın kürsülerinden emekçilerin baskı ve sömürüye karşı etkili silahlarından biri boşa düşürülüyor, adına sendika diyen bu örgüt de bu açıklamaları ayakta alkışlıyor! Memur Sen in sendikacılık anlayışının en kristalize örneği yakın dönemde İzmir de karşımıza çıkmıştır. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Memur Sen e bağlı Sağlık-Sen işyeri temsilcisi, 25 Kasım 2009 grevine katılan SES işyeri temsilcilerini, memuriyeti suistimal ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla savcılığa şikâyet etmiştir. Düşünün ki bir sendika kamu hastanelerindeki özelleştirmelere karşı, sağlıkta taşeron ölüm demektir, parasız ve nitelikli sağlık hizmeti talepleri ile alanlara çıkarken diğer bir sendika(!) da bu pratiği baltalayan bir saldırı sergiliyor. Demek ki Sağlık-Sen, sağlığın paralı ve niteliksiz, çalışanların da iş güvencesiz ve taşeron çalışmasını istiyor. KESK, kamu emekçileri mücadelesinde önemli bir kilometre taşıdır. Sermaye iktidarının tüm saldırılarına karşı kamu emekçilerinin ödedikleri bedellerle kurulan KESK, her ne kadar zaman içerisinde mücadeleden belli oranda geri düşse de, içinde kıvılcımlar barındıran tek konfederasyondur. Kamu emekçileri KESK e bağlı sendikaların çatısı altında birleşmeli, sermayenin tasfiye saldırılarına karşı örgütlü mücadeleyi yükseltmelidirler. Sosyalist Kamu Emekçileri / Manisa

5 - 5 Eleme sınavları kaldırılsın! Sınavsız-sömürüsüz-parasız eğitim! 27 Mart ta yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı nın sonuçları açıklandı. 1.7 milyon gençten baraj puanını aşamayanların umutları bir sonraki yıla ertelendi. Yeterli puanı alanlar ise baştan kaybedilmiş bir yarışta yollarına devam etme hakkı kazandılar. Şifre skandalı tartışmaları hala devam ederken sınav sonuçları da yeni iddiaları beraberinde getirdi. 38 bin 269 genç sıfır puan aldı. Eğitim sisteminin sözde eşitliği, olanaksızlıkları ile daha ilköğretim sıralarında bozulan Hakkari, Şırnak ve Ardahan eleme sınavından tam not alamadı. Bu iller en başarısız iller olarak açıklandı. Yıllardır bir milyonu aşkın genci geleceksizliğe mahkum eden, umutlarını, hayallerini çalan eleme sınavı, öğrencilerin can pazarına dönüştü. Manisa da Ebru Yaşar adlı öğrenci ÖSYM nin sınav sonucunu yanlış açklaması sonucunda astım krizine girdi. Bursa da ise lösemi tedavisi gören Ece Akyüz adlı öğrenci yine ÖSYM nin puanını yanlış açıklaması nedeniyle sinir krizi geçirdi. Kocaeli nin Körfez ilçesinde bir genç kız, özel bir dershanenin camından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Genç kız ağır yaralandı ve vücudunda kırıklar oluştu... Bir de şifrelerin, kopyaların bedelini canları ile ödeyenler oldu. Nevşehir de şifre iddialarının yaşandığı günlerde İsmail Paslanmaz isimli genç ve sınavın açılanmasından sonra Mersinli Sıdıka Soydan pencerenin parmaklıklarına kendini asarak intihar etti. Tüm bu yaşananların sorumluları ise TV karşısında arsızca kendilerini aklama açıklamaları yaptılar. Şifrelenmiş gelecek vaatleri... Artık gençlerimiz için ölüm kalım savaşına dönüştürülen eleme sınavları; KPSS de yaşanan kopya skandalı, YGS de şifrelenip dağıtılan sorular ve son olarak ALES üzerinden gelişen iddialar ile geçerlilik ve güvenirliliğini tamamen kaybetmiştir. İlk olarak 10 Temmuz 2010 da yapılan KPSS sınavı ile ortaya çıkan kopya iddiaları yaklaşık 10 yıldır soruların önceden belirlenmiş öğrencilere dağıtıldığı gerçeğini açığa çıkarmıştı. Soruların mail yoluyla binlerce kişiye ulaştırılıp 120 kişi tam puan almasıyla ayyuka çıkan pervasızlık, 400 bin işsiz öğretmenin yılardır boş umutlarla oyalandığını kanıtlamıştı. İlk günlerde MEB ve YÖK suç çetesi tarafından üzeri örtülmeye çalışılsa da artan tepkiler yüzünden kopya kabullenilmiş ve ÖSYM de istifalar olmuş, sınav iptal edilmişti. Ancak KPSS nin iptali ile yine faturayı ödeyenler güvencesiz çalışmaya ve işsizliğe mahkum edilen öğretmenler olmuştu. Aralarına ÖSYM nin de katıldığı suç şebekesi ALES ve YGS de de gençlerin geleceklerini karartmaya devam ettiler. 27 Mart ta bir milyonu aşkın öğrenci yaşamlarını 3 saate sığdırılmış bir sınavda ter döktüler. Sınavdan kısa bir süre sonra Artvin de yaşayan Avukat Ayla Varan ve özel bir dershane öğretmeni Fahri Akyüz aldıkları kopya duyumlarının

6 6 - üzerine soruları inceleyerek şifre skandalını ortaya çıkardılar. Skandalın kamoyuna yansımasından hemen sonra liseliler alanlara çıktı. Umut tacirlerinden hesap sordular. Her yerelden YGS, LGS kaldırılsın. Sınavsız üniversite, eşit, parasız eğitim istiyoruz sloganları yükseldi. Liseli gençlik, biriken öfkesini, Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim talebini sokaklara taşıdı. Başta şifrelemeyi yalanlayanlar ise; gençlerin gelecekleri üzerinden oynadıkları oyunları başka başka yalanlarla süsleyen yeni açıklamalar yapmak zorunda kaldılar. ÖSYM Başkanı Ali Demir in içinde bulunduğu durumu açıklamakta güçlük çekmesi üzerine; her olayda söyleyecek bir sözü olan Erdoğan, YGS mağduru gençlere şifre tavsiyelerinde bulundu. Gençlerimiz rahat olsunlar, müsterih olsunlar, gönül rahatlığı içinde ikinci sınava hazırlansınlar. Ben ÖSYM nin yaptığı açıklamalardan tatmin oldum. diyerek suç ortaklarını savundu. Tıpkı KPSS kepazeliğinde Ünal Yarımağan ın iptal edilen sınavın güvenirliliği konusundaki net söylemleri gibi... Erdoğan, aymazlığını daha da arttırarak liseli gençliğin YGS karşıtı eylemlerini provakatörlük olarak nitelendirdi. Gençlerin hissiyatını malzeme haline getirmek açık söylüyorum ahlaksızlıktır. Taksim de bin kişiyi yürütmek problem değil. Biz de kalkarız onların karşısına 10 bin tane genci koyarız. Ama biz gerilimden yana değiliz açıklaması ile şifre skandalı ile ayyuka çıkan kendi ahlaksızlıklarını liseli gençliğe yüklemeye çalıştı. Sınavın incelenmesinin savcılığa devredilmesinden sonra şifre skandalının tüm sorumluları gençliğin geleceğini yüce Türk adaleti nin eline teslim etti. Liselilerin yılan hikayesine dönen sınavın akıbetini öğrenmek için bekleyişleri bir ayı aşkın sürdü. Bu süreçte liselilerin öfkesini dindirmek adına umut tacirleri bir dizi çabaya girişti. KPSS de yaşanan kopya skandalına rağmen soruların basılmasında ısrar edilen Meteksan A.Ş nin bile sürece dair söyleyecek sözü oldu. Kendi şirketi ve kopya şebekesinin masumiyetini kanıtlamak için kurumsal olarak hiçbir yetkisi olmayan Meteksan A.Ş dürüstlüğünü iddia eden bir açıklama yaptı. ÖSYM, YGS ye giren öğrencilere mektup göndererek hem öğrencilere nasihatler verdi hem de alanlara çıkıp hesap soran gençlere tehditlerde bulundu. Şifrelemenin yanlışlıkla olduğunun vurgulandığı mektupta Değerli öğrenciler, ÖSYM size hak ve adalet ölçülerinde modern çağın imkanlarını kullanarak bir sınav hazırlamış, yürütmüş ve değerlendirmelerini tamamlamıştır. Tüm bu süreçte sizleri rahatsız edecek hiçbir oluşum söz konusu değildir. Son günlerde sizlerin heyecan ve duyarlılığınızı harekete geçirmek üzere oluşturulan senaryoların hiçbir dayanağı yoktur. denilerek YGS karşıtı eylemleri ve 15 Nisan okul boykotunu karalamaya çalıştı. Ayrıca ÖSYM Başakanı Ali Demir kendini aklama gezileri yaparak çeşitli gazetelerle basın toplantıları gerçekleştirdi. Sınav çetesi tehdit ve inkar politikasını sadece gençlere değil; olayı ortaya çıkaran Avukat Ayla Varan a da uyguladı. Şifre skandalını ortaya çıkaran Avukat Ayla Varan, olayın gündeme gelmesinin ardından telefonla tehditler aldığını anlatırken, Olay ortaya çıkınca telefonla arayan bazı kişiler küfürler savurdu, bu işle uğraşmamamızı istedi, sonumuzun iyi olmayacağını söyledi. Bu tehditler bir süre sürdü. Ancak ben ve eşim bu tehditleri ciddiye almadık. dedi. Avukat ve eşine yönelik tehditler, eleme sınavlarında eşitlik ilkesine göre davrandıklarını iddia edenlerin tezgahlarının ortaya çıkmasından duydukları rahatsızlığın ve samimiyetsizliklerinin tescillenmesidir. Gençliğin sınavsız ve sömürüsüz eğitim talebi ve sendikalar Gençlik YGS karşıtı tüm eylemlerde çürümüş eğitim ve sınav sisteminin ağır faturasını bu kez ödemeyeceklerini haykırdı. Zincirleme, kalem kırma gibi birçok eylemle süreç işletildi. 15 Nisan da tüm lise ve dengi okullarda boykot kararı alındı. Erdoğan ve Ali Demir in provakatörlük demogojileri sökmeyince okul idareleri tarafından zorlamalar başladı. Boykot günü öğrencilerin üzerine okul kapıları kilitlendi. Öğrenciler ikna edilmeye çalışıldı. Bazı liselerde okul idareleri daha da ileri giderek öğrencilere tehditler savurdu. Tüm baskı ve engellemelere rağmen liseliler 15 Nisan da kararlılıklarını alanlarda gösterdiler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve birçok ilde binlerce öğrenci sokaklara

7 - 7 döküldü. Parasız ve sınavsız üniversite talebi mücadele alanlarında yükseltildi. Gençler alanlarda geleceğine sahip çıkarken; eğitim sendikalarından Eğitim Sen dışındaki sendikalar suskunluğunu bozmadı. Eğitim sistemindeki bozuklukları kendi çıkarları için dillerine pelesenk edenler, sınav sisteminin mağduru öğrencileri alanlarda yalnız bıraktılar. Eğitim Sen ise YGS karşıtı eylemler örgütledi ve boykota destek verdi. Ancak sürecin örgütlenmesinde ve gençliğe yönelik karalama ve tehditlerin karşısında durulması konusunda eğitim sendikaları sınıfta kaldı. Daha yaygın ve güçlü eylem ve etkinlikler örgütlenmedi. Sorun sadece YGS ye giren öğrencilerin üzerine yıkıldı. Yıllardır sendikaların da söylemi olan sınav ve eğitim sisteminin adaletsizliğine karşı öğrencilerin okul boykotu, öğretmenleri de bağlayan, yaygın çalışmasının yapıldığı bir hale büründürülmemesi sürece sığ bakışın bir ürünüdür. Öğrenci, öğretmen ve velilerin aktif katılımı ile sürecin işletilmesi hala bir görev olarak sendikaların önünde durmaktadır. Ya şifrelenmiş bir gelecek ya mücadele İlköğretime başladığı günden itibaren iyi bir gelecek yalanları ile kandırılan, bireysellik ve rekabete zorlanan öğrencilere sunulan tek seçeneğin hayal kırıklığı ve işsizlik olduğu, son bir yılda eleme sınavlarında yaşanan skandallarla açıkça gün yüzüne çıkmıştır. YGS, LYS, KPSS...ve gençlerin emeklerini hiçe sayan, hayatla ölüm arasında pazarlığa zorlayan daha nice eleme sınavı, işçi ve emekçiler ve çocuklarına güvenceli ve özgür bir yarınlar değil, yalan, soygun ve sonunda okul ve iş kapılarının kapandığı bir gelecek sunuyor. Milyonlarca işçi-emekçi çocuğu ya ilköğretim sıralarında temel hakkı olan eğitim hakkından yoksun bırakılıyor ya da lise ve üniversiden mezun olup işsizliğe mahkum ediliyor. Her yıl sınav sömürüsüne onlarca genç hayat kurban veriliyor. Artık her evde eleme sınavlarından dolayı psikolojik yıkım yaşayan bir genç bulunuyor. Çaresizlik içinde her yıl unutların ötelenmesinin çözüm olmadığı ortadadır. Parasız, Bilimsel, Demokratik, Bilimsel, Anadilde Eğitim için mücadele onlarca sınava karşı tek seçenek olmalıdır. Bu talepler için öğrenci, öğretmen, veli ve sendikalar birleşik-örgütlü mücadele ekseninde harekete geçmelidir. Sosyalist Kamu Emekçileri / Gebze BES'lilere müdür emriyle saldırı Sosyal güvenlik emekçilerinin sorun ve taleplerini dile getirmek üzere 5 Mayıs Perşembe günü BES İstanbul 3 Nolu Şube tarafından Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında gergin anlar yaşandı. Kadıköy SGM önünde toplanan BES üyeleri, Kadıköy SGM Müdürü Mahmut Kotan ın keyfi müdahaleleri ile karşılaştı. Basın açıklaması henüz başlamamışken ÖGB bir televizyon kanalı tarafından görüntü alınmak istenmesinı engellemeye çalıştı. Yaşanan tartışmalar sonunda BES liler giriş kapısı önüne doğru ilerlerken, Kanal B kameramanı giriş kapısı dışından görüntü almaya başladı. Basın açıklaması başladığında ise ikinci kez müdahale gerçekleşti. Açıklamanın yapıldığı alana gelen Kadıköy SGM Müdürü Mahmut Kotan özel güvenlik birimlerine kurum dışından gelenlerin çıkarılması yönünde talimat verdi. Sendika şube yöneticileri ve üyelerin biz bu kurumda örgütlü sendikayız tepkisi ile karşılaşan Kotan, bunu da başaramayınca Şube Başkanı Ahmet Acar ın basın açıklamasını okuduğu sırada polis şefi edasıyla ÖGB'ye engelleme-dağıtma talimatı verdi. Bunun üzerine özel güvenlik ile BES üyeleri arasında gerilim yaşandı. Baskılar karşısında taviz vermeyen BES üyeleri, yaşanan arbede sonrasında basın açıklamalarını gerçekleştirdiler. Basın açıklaması BES İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ahmet Acar tarafından okundu. Acar, SGK çalışanlarına ek ödeme aldığı gerekçesi ile yüzdelik zamlar dışında ek ödeme artışı ve ücret iyileştirmesi yapılmadığına dikkat çekti. Bunun maaşların erimesine ve yoksulluk sınırının altında kalmasına yol açtığını belirtti sayılı yasa ile düzenlenen vergi ve prim afları çerçevesinde, Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında iş yükünün arttığını hatırlatan Acar, bu süreç boyunca sosyal güvenlik kurumlarında hafta sonları da dahil olmak üzere zorunlu fazla mesai uygulaması getirildiğini belirtti. Katılmayan personele disiplin soruşturmaları açıldığını ifade etti. Açıklama sonrasında Kotan ın daveti üzerine bir kısım Şube Yönetim Kurulu üyesi ve sendika temsilcisi ile Kotan arasında bir görüşme yapıldı. Kotan ın yaşanan olayları acemilikle açıkladığı ve özür dilediği öğrenildi. Sosyalist Kamu Em ekçileri / İstanbul

8 8 - Egitimde soygun düzeni, TKY ve Okul Aile Birlikleri Eğitimin paralı hale gelmesi her geçen yıl yeni boyutlar kazanarak devam etmektedir. Anayasa da eğitimin parasız olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, okullarda para toplama işi kurumsallaşarak devam etmektedir. Okula ilk kaydolan ya da başka bir okuldan nakil gelen öğrencilerden bağış adı altında alınan, yer yer çok yüksek miktarlara varan kayıt parasını bir kenara bırakırsak, çoğu eğitim kurumunda aylık ve düzenli olarak eğitime katkı payı adı altında para toplanmaktadır. Bu para toplama işi, önceleri okulu güzelleştirme, okul koruma vb. adlar altında kurulan dernekler aracılığı ile gerçekleştirilmekteydi. Koruma derneklerinin kapatılmasından sonra ise hem okul aile birlikleri aracılığıyla velilerle iş birliği içinde(!) hem okul yönetimlerinden oluşan kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Olayın bir diğer boyutu ise Toplam Kalite Yönetimi (TKY) adı altında eğitim emekçilerinin bu sürece ortak edilmesidir. Eğitim kurumlarında okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan TKY ekibi çevre olanaklarını araştırarak okula kaynak yaratmakta ve böylece okuldaki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik projeler(!) hazırlamaktadır. Bu olanaklar genellikle maddi durumu görece daha iyi olan hayırsever velilerden sağlanmaktadır. Bu durum her şeyden önce neo-liberal politikaların ve kemer sıkma politikalarının bir sonucudur. Devlet neo-liberal politikalar gereği eğitim kurumlarının maddi ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılamamakta, bu görevi yönetmeliklerle kurulan okul TKY ekibi ve okul aile bilirliklerine havale etmektedir. Eğitim kurumunda çocuğu okuyan çoğu kişi, eğitim kurumlarında toplanan paralara hem çocuğunun daha nitelikli eğitim göreceğini düşündüğü için hem de çocuğunun zor durumda kalmaması için vermektedir. Eğitim kurumlarında para toplamak zorunda kalan eğitim emekçilerinin öğrencileri üzerindeki saygınlığı zedelendiği gibi öğrenci aileleriyle de karşı karşıya gelmektedir. Bir eğitim emekçisinin öğrencilerinden para toplaması mesleki etik değerlerde de bir erozyona neden olmaktadır. Eğitim kurumlarının maddi ihtiyaçlarının TKY, Okul Aile Birlikleri vb. adlar altında doğrudan toplumun sırtına yüklenmesi hem toplumsal farklılaşmayı ortaya çıkarmakta hem de derinleştirmektedir. Emekçi çocukları, emekçi semtlerinde ve kırsalda çok kalabalık sınıflarda ve sağlıksız koşullarda en temel eğitim araçlarından dahi yoksun olarak eğitim görmektedirler. Bu ailelerin, çocuklarının okuduğu eğitim kurumlarını doğaldır ki zengin semtleri ya da burjuva ailelerinin daha yoğunlukta olduğu semtlerdeki eğitim kurumları gibi yüksek maliyetli eğitim araçlarıyla donatmaları mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda toplumsal eşitsizlik, gittikçe farklılaşan eğitim kurumları üzerinden de kendini ortaya koymaktadır. Bir tarafta -Okul Aile Birliği ve TKY tarafından sağlananen ideal koşullara ve en yeni teknolojilere sahip eğitim kurumlarında eğitim gören burjuva aile çocukları, diğer tarafta -Okul Aile Birliği ve TKY tarafından doğal olarak sağlanamayan- her türlü kötü koşulda ve olanaksızlıklar içinde okumaya çalışan emekçi aile çocukları yer almaktadır. Bir kez yaşam standartları ve yetişme koşulları bakımından kıyaslanamayacak ölçüde farklılaşan emekçi aile çocukları ile burjuva aile çocukları, eğitim kurumları üzerinden de kıyaslanamayacak ölçüde farklılaşmaktadırlar. Daha okul öncesi eğitim sırasında ortaya çıkan bu farklılaşma boyutlanarak üniversite kapılarına kadar dayanmaktadır.

9 - 9 Eğitim sendikalarının TKY ve Okul Aile Birlikleri aracılığı ile eğitim kurumlarında para toplanmasına ( ki 7-8 yıl öncesine kadar belli ölçülerde tepki gösteriyorlardı) tepki göstermemeleri -Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen in bu konuda tepki göstermesi beklenemez, tepki gösterseler dahi bu popülist bir çıkıştan öteye gitmez- bu durumun sendikalar cephesinde de kanıksandığını ortaya koymaktadır. Eğitim Sen TKY ve okul aile birlikleri üzerinden yapacağı teşhirle ve bu konuda gerçekleştireceği güçlü bir kampanyayla hem çocukları okullarda okuyan emekçi ailelerinin desteğini kazanacak hem de daha geniş kesimler üzerinde etki yaratma olanağı yakalayacaktır. Eğitim Sen eğer parasız eğitimi en temel taleplerinden biri olarak ortaya koyuyorsa TKY ve okul aile birliklerine son verilmesini de en temel talepleri içerisine almalıdır. Eğitim Sen üyesi bir eğitim emekçisi Anadolu Üniversitesi nde mobbing ve sürgün Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu(YDYO) nda iki öğretim elemanı Kıbrıs taki Açık Öğretim Fakültesi Bürosuna sürgün edildi. Konuyla ilgili YDYO önünde basın açıklaması yapan Eğitim Sen üyesi eğitim emekçileri, sürgünlerin geri çekilmesini istedi. Eğitim Sen adına basın metnini okuyan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan Yavuz un uygulamalarının binlerce öğrenciyi, yüzden fazla eğitim emekçisini mağdur ettiğini dile getirdi. Eğitimle ilgili aksaklıkları dile getiren ve çözüm önerileri sunan öğretim elemanlarına YDYO Müdürü Prof. Dr. Handan Yavuz tarafından, 2010 yaz ayında görev tanımına uymayan ve yapılması mümkün olmayan cezalandırma ve sindirme amacı taşıyan görevler verildiğini iddia eden Şanlı, bu görevlendirmelerin ise öğretim elemanları tarafından yargıya taşındığına dikkat çekti. Bunun adı sürgündür İdari mahkemelerce görevin iptaline dair kararların verildiğini hatırlatan Şanlı, buna rağmen mobbing in (psikolojik yıldırma) bitmediğini ve bu kişilerin başka fakültelerde görevlendirildiğini açıkladı. Şanlı sözlerini şöyle sürdürdü: Dahası öğretim üyelerimiz Müge Kanatlar ve Hülya İpek, Müdürü Handan Yavuz tarafından maruz kaldıkları itham ve hakaretlere istinaden açmış oldukları hukuki süreç devam ederken ve mahkeme Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü nden konu hakkında soruşturma açmasını talep etmişken, Rektörlük üyelerimizi Kıbrıs AÖF bürosuna görevlendirmiş, yüksekokul ile ilişkileri kesilmiştir. Bu kabul edilemez uygulamanın adı sürgündür. Basın açıklamasına öğretim elemanları ve öğrenciler destek verdi.

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı 25 21 Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu

Detaylı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı İlker Belek üniversitenin onurudur, elinizi ondan çekin! Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği nin basın açıklamasını

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları Yalnızlaşan Erdoğan ın Akıbeti Belli Oluyor Yerel Seçimlerle Kurucu Meclise Giden Yolu Açalım s.18 s.16 aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) sayı: 35 www.kozonline.org SALLANAN AKP'YE BİR DARBE

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Uzun İş Saatlerine, Düşük Ücretlere, Taşeronluğa, Anti-Demokratik Uygulamalara

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İstanbul Tabip Odası 2011-2012 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR!

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2013 Fiyatı: 1,00 TL ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! POLİS ÇADIRLARI DHL İŞÇİLERİNDEN ANILDI SÖKTÜ... PROTESTO 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

Katil var, hırsız var, sağlık yok!

Katil var, hırsız var, sağlık yok! Akademik Meslek Örgütleri nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası na destek Mesleğinin gereğini yerine getiren hekimleri cezalandıramazsınız! Sağlık Bakanlığı nın Gezi eylemlerinde

Detaylı

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2014 Fiyatı: 1,00 TL EGEMENLER ARASINDAKİ İKTİDAR MÜCADELESİNDE TARAF OLMAYALIM! BAĞIMSIZ SINIF MÜCADELESİNİ GELİŞTİRELİM! 1 MAYIS 2014... SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q.

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q. AKP Hükümeti, Kürt halkının mücadelesine karşı şovenist olduğu kadar dinci-gerici bir çığırtkanlığa da daha yoğun olarak başvurmaya başladı; son dönemde şovenizm, dinci-gericilik ve erkek egemenciliğinin

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014 İstanbul Tabip Odası 2013-2014 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

İŞÇİ GÜCÜ TÜMTİS T HY İŞ ÇİSİ TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI SAYI 33 HAZİRAN 2013 İR!

İŞÇİ GÜCÜ TÜMTİS T HY İŞ ÇİSİ TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI SAYI 33 HAZİRAN 2013 İR! İŞÇİ GÜCÜ T HY İŞ ÇİSİ YA LN I Z D EĞİLD İR! SAYI 33 TÜMTİS TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI HAZİRAN 2013 BASKILARA RAĞMEN BİRLİK VE MÜCADELE KAZANACAK! MERKEZ YÖNETİM KURULU 16 Haziran Akşamının

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor!

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor! Torba yasa onaylandı! Dünyadan Türkiye ye bakış Global Post - 07 Ocak 2014 Yaralı göstericileri tedavi eden doktorlar tutuklanacak The New York Times - 17 Ocak 2014 Türkiye: Tartışmalı sağlık kanun tasarısı

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU TEMMUZ 2010 HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Mehmet Zubaroğlu Meltem Çavdar Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz Ayın Konuğu: SGBP sözcüsü Kenan Öztürk Sivas ta yakan da, aklayan da aynı >> 8 Bekir Karayel: Emeğin kurtuluşuna adanmış bir yaşam >> 16 sayı 2 >> 11 halk gazetesi Kurucusu: Mustafa Suphi (1883-1921) 2.50

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip Genç hekimler G(ö)REV de! İzmir, İstanbul ve Ankara da asistan hekimler, iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktılar. Asistan hekim eylemlerinin

Detaylı

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 2 Sosyal-İş Gazetesi 1 MAYIS TÜM YURTTA KUTLANDI... 4-8 ÇANKAYA BELEDİYESİ NDE TAŞERONLAŞTIRMAYA KARŞI BİRLEŞİK MÜ- CADELE... 9 ÇANAKKALE

Detaylı