kamu emekçileri bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kamu emekçileri bülteni"

Transkript

1 Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken düzenin seçim oyunu bir kez daha sahneleniyor... Çözüm işçilerin ve emekçilerin birleşik-devrimci mücadelesinde! 12 Haziran yaklaşırken her türden ve renkten burjuva düzen partileri emekçilerin karşısına sözde sosyal taleplerle çıkmaya başladılar. Oysa onyıllardır bu ülkeyi hep onlar, asalak sermaye sınıfının temsilcileri yönetti. Sağıyla, sözde soluyla, faşist milliyetçisi, islamcısı ve liberaliyle, sermaye düzeninin tüm partileri, sırayla hükümetler kurdular. Ancak bugüne kadar hiçbiri işçi ve emekçilerin sorunlarına çözüm olmadı, olamazlar. Emeğiyle geçinenler açlık, işsizlik ve sefalet batağında debelenirken bir avuç asalak servetine servet, refahına refah kattı. Yabancı sermaye ile birlikte ülkenin temel kaynaklarını ve üretim araçlarını elinde tutan bu asalak takımının serveti büyürken, iç ve dış borç yükü de katbe kat arttı. 9 yılı bulan AKP hükümeti döneminde, tüm cumhuriyet tarihinin en büyük dış borç ödemeleri yapılmış olmasına karşın, dış borç yükü katlanarak 300 milyar dolara dayandı. Devlet bütçesinin önemli bir bölümünü faiz ödemesi olarak yutan iç borçlar ise devasa boyutlara ulaştı. 20 milyon insanımız yoksulluk sınırı altında yaşarken, çalışan her iki kişiden biri sosyal güvenceden tümüyle yoksun durumdadır. Milyonlarca insanımız ise işsizlik batağında debelenmektedir. Kapitalist sömürü düzeni varlığını koruduğu müddetçe, hangi hükümet gelirse gelsin, sandıktan hangi sonuçlar çıkarsa çıksın, bu tablo değişmeyecektir. Türlü renklerle simgelenen düzen partilerinin hepsi de özünde sermayenin politikalarının savunucuları olmakla birlikte, milyonlarca emekçinin desteğini almaya, dolayısıyla demokrasi oyunu oynamaya mecbur oldukları için, sözde emekçilerin taleplerini dile getirmek zorunda kalmaktadırlar. Keza M K

2 2 - yıllardır seçim süreçlerinde emekçi kitleleri boş vaatlerle oyalayarak kandırmaktadırlar. Sanki mevcut iktidar ilişkileri alt üst olmuş, sömürücü egemenlerin düzeni tümden yıkılmış, yerine işçi ve emekçilerin iktidarı kurulmuş gibi parlamentoyu çözüm yolu olarak göstermektedirler. Burjuvazinin parlamentosu özünde sermaye iktidarını emekçi kitlelerin gözünde meşrulaştırmaya, onların desteğini almaya yarayan bir kurumdur. Biz biliyoruz ki birçok yasa parlamentodan önce TÜSİAD, MÜSİAD gibi sermaye temsilcileri tarafından hazırlanmakta, İMF, Dünya Bankası gibi emperyalist kurumlar tarafından dayatılmakta ve yasalaşmaktadır. Burjuva düzen partileri ve parlamentosu işçi ve emekçilerin sorunlarının çözüldüğü yerler değildir. Burjuvazinin parlamentosu emekçi kitleler üzerinde her geçen gün artan sömürünün perdelendiği önemli bir silahtır. Sermaye sınıfı bu yolla sömürü koşullarını meşrulaştırmakta ve sömürücü düzenini çok zorlanmadan ayakta tutabilmektedir. Sermayenin parlamentosunun sınıfsal niteliğine bakıldığında dahi bu gerçek tüm çıplaklığıyla görülebilmektedir. Sermayenin meclisinde patronlar, tefeciler, tüccarlar ve onların temsilcileri, yeminli uşakları vardır. Burjuva parlamentosu öyle yasaları onaylamaktadır ki, bu yasalar hep işçi ve emekçilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmaya yöneliktir. SSGSS yasası, bölgesel asgari ücret uygulaması, esnek ve güvencesiz çalışmaya yönelik düzenlemeler vb. hep burjuvazinin parlamentosunda kabul edilmiştir. Özcesi, sermayenin vekilleri de nerede durduklarının, hangi sınıfa ait olduklarının bilincindedirler ve buna göre hareket etmektedirler. Burjuva parlamentosu öyle oluşturulmaktadır ki, bir işçi ya da emekçinin aday olabilmesi için dahi onbinlerce lirayı bulan paralar ödemesi gerekir. İşçi ve emekçilerin aday olmasının önü baştan kesilmiştir. Düzen partilerinde aday adayı olabilmek için dahi en az 3 bin lira haraç yatırmak gerekmektedir. Bağımsız adaylık ise işçi ve emekçiler için tümden imkansız hale getirilmektedir. İşçi ve emekçiler bunun için 7 bin 734 lira devlete haraç ödemek zorundadır. Bu haliyle emekçi kitleler için burjuvazinin anayasasında yazılı olan seçme ve seçilme hakkı da göstermelik bir ibareden başka bir şey değildir. Yüzde on seçim barajı da benzer bir mantığın ürünüdür. Sermayenin işçi ve emekçileri yanıltma yollarından biri de sendika ağalarını aday listelerinden göstermektir. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi nin istifa edip CHP gibi sermaye devletinin kurucusu olan bir partiden aday adayı olması emekçi kitleleri aldatmaya yöneliktir. Bu tutumun kendisi, emekçi kitlelere çözüm yolu olarak en has sermaye partilerinden biri olan CHP yi, dolayısıyla burjuvazinin parlamentosunu sunmaktır. Rıdvan Budak, Bayram Meral ve daha birçok sendika ağası gibi o da benzer bir yoldan geçerek sermaye sınıfına hizmet etmeye devam etmektedir. Reformist-liberal sol parti ve çevreler ise, sermayenin seçim oyunu karşısında halkın adayları nı meclise göndermek iddiasıyla girmekte, seçimleri ve parlamentoyu çözüm olarak sunmakta, böylece emekçi kitleler içerisinde boş hayaller yaymaktadırlar. Bir emek örgütü olan KESK in seçimlerdeki tutumu, emekçilere hak ve özgürlükler mücadelesini göstermek olmalıdır. Torba yasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki değişiklik tasarısı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda yapılmak istenen değişiklikler ve daha birçok saldırı emekçilerin kazanımlarını tehdit etmektedir. İşte böylesi bir dönemde KESK, üyelerine bu sorunlar karşısında çözüm yeri olarak parlamentoyu değil örgütlülüğü ve mücadele alanlarını göstermelidir. KESK, üyesi olduğu binlerce kamu emekçisini sermayenin saldırılarına ve yasalarına karşı mücadeleye hazırlamalı, uzun soluklu grev eksenli bir mücadele programı ile alanlarda yerini almalıdır. Sosyalist Kamu Emekçileri KESK'ten 4/C kararına tepki KESK, Anayasanın kamu hizmetlerinin yürütülmesinde süreklilik ve düzenlilik esastır hükmüne rağmen 44 bin 4-C liyi mağdur ederek 4-C Anayasaya uygundur kararını veren yargıyı eleştirdi. KESK MYK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 12 Eylül referandumu sonrası mahkemenin yeniden yapılandırılması, AKP nin yeni üyeleri atmasından sonra oluşan yeni yapısıyla ret kararını alması manidardır. Geçen hafta raportör ilk sinyali vermiş, 4/C ile istihdam edilmenin anayasaya aykırı olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Yani Anayasa Mahkemesinin aldığı karar bizi şaşırtmadı, perşembenin gelişi çarşambadan zaten belliydi. Açıklamada Anayasanın kamu hizmetlerinin yürütülmesinde süreklilik ve düzenlilik esastır hükmüne rağmen 44 bin 4-C liyi mağdur ederek 4-C Anayasaya uygundur kararını bu kadar kolay verebilen yüksek yargının, gelecekte benzer davalarda da hükümetin doğrudan direktiflerine uygun kararlar vermesi şaşırtıcı olmayacaktır denildi.

3 - 3 Kamu emekçileri hareketinin geleceği KESK ve sarı sendikalar KESK, kamu emekçilerinin dişe diş mücadelesiyle bedeller ödenerek kuruldu. Fiili meşru mücadele anlayışıyla sokaklarda kurulan KESK, kamu emekçilerinin bizzat kendi eseridir. Kamu emekçileri hareketinin gelişip güçlenmesini dizginleyemeyen sermaye iktidarı, bizim sahte sendika yasası dediğimiz 4688 sayılı yasayla, grev ve toplusözleşme hakkı olmaksızın sendika kurma hakkını tanıdı (!). Böylece yasa öncesinde daha özgürce ve emekçilerin örgütlü gücüne yaslanarak varlığını sürdüren KESK ve bağlı sendikalar yasa cenderesi altına alındı. Yasa ile KESK i cendere altına alan sermaye iktidarı, kendi güdümünde kurdurmuş olduğu sendikalara ise bizzat bu yasa ile meşruiyet kazandırmış oldu. Yasa öncesinde kamu emekçilerinin tek meşru örgütü KESK iken, sermayenin, düzen partilerinin ve devlet kurumlarının olanakları ile büyütülen güdümlü sendikalar toplu görüşme oyununun muhatapları haline getirildi. Bu sendikalar eliyle kamu emekçileri, toplu görüşme oyununun seyircileri haline getirilerek sahalardan tribünlere taşındı. Böylece kamu emekçilerinin birliği bölünerek saldırıları göğüsleme ve hak elde etme olanakları zayıflatılmış oldu ve mücadelenin yerini müzakere aldı. Kamu-Sen in 2008 yılında yaşanan kapitalist krize karşı sunduğu öneriler, bu sendikanın mücadeleci (!) pratiğini anlatmak için yeterlidir. Kamu-Sen in o yıllarda kamuoyuna sunduğu Krize Karşı Önlem Paketi krizin tüm yükünü emekçilerin üstüne yıkıyordu. Sanki krizin sorumlusu emekçilermiş gibi, yükünü de onların çekmesini istemek nasıl bir sendikacılık anlayışının önerisi ve göstergesi olabilir? Kamu-Sen, krize karşı sunduğu pakette emekçileri tasarruflu ampul kullanmaya, yerli malı ürünler tüketmeye çağırmıştı. Aynı sendika, torba yasa gibi bir yasaya karşı göstermelik eylemleri bir yana bırakırsak, hareketsiz ve suskun kaldı. Yasa meclisten geçerken bir iki bürokratla yapılan basın açıklamaları ile koca saldırı maddeleri geçiştirildi. Onlar meclis koridorlarında bürokratlarla kulisler yaparken, KESK, DİSK ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin çağrısı ile Ankara da toplanan binlerce işçi ve emekçi, polisin coplu-biber gazlı saldırılarına maruz kalıyordu. AKP eliyle palazlandırılan Memur Sen ise hükümet sözcüsü gibi torba yasanın arkasında duruyordu. Memur Sen, torba yasa ile ilgili çıkardığı broşürde de tıpkı yasayı yapan sermaye hükümeti gibi yasanın getirilerini sayıp dökmektedir. Torba yasanın emekçilere ne gibi saldırılar taşıdığı açıktır. Bu yasa, kamu emekçilerinin iş güvencesini tehdit eden, esnek ve güvencesiz çalışmayı dayatan maddelerle doludur. Yasaya göstermelik konulan 1-2 madde de bu saldırıların üstünü perdelemekten öte hiçbir anlam ifade etmemektedir. Memur Sen, dönemin dinsel gericiliğinin odağı olan Refah Partisinin bürolarında kuruldu. Memur Sen de sermaye tarafından başarıyla kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediliyor. Kamu Sen ırkçı-şoven duyguları kullanarak kamu emekçileri mücadelesini sekteye uğratırken, Memur Sen de dinsel söylemi ve kurulan dinci, gerici hükümetlerin gücünü kullanarak

4 4 - mücadeleyi sekteye uğratmaktadır. Memur Sen in en önemli özelliği; üyelerini, mevcut iktidarın olanaklarını kullanarak tayin, torpil, görevde yükselme vb. gibi vaatlerle avutması, bu işleri başarı ile organize etmesidir. Bu aynı pratik daha önce yıllarca Kamu Sen tarafından başarıyla yerine getirilmiştir. Memur Sen de sendikacılığın içini boşaltmak adına Kamu Sen den aşağı kalır uygulamalara imza atmamıştır. Sözgelimi, üyelerine çanta dağıtmak, 25 bin TL lik hayat sigortası yaptırmak, alışverişlerde indirim sağlamak, tatil köylerinde organizasyonlar ayarlamak, belli mağazalardan ve markalardan üyelerine indirim kuponları dağıtmak gibi sendikacılık tarihine altın harflerle(!) geçen uygulamalara imza atmaktadır. Yani Memur Sen yöneticileri, kendilerini bir dükkan sahibi yerine koyuyor; üyelerini de müşteri gibi değerlendiriyorlar. Henüz üye olmamış kamu emekçilerini de dükkanına bağlamak için vaatlerde bulunuyorlar. Sendikacılık dışında üyelerine birçok hizmeti sunan ve bu yarışta birbirlerine toz kondurmayan bu sendikalar, üyelerinin iş güvenceleri başta olma üzere özlük, ekonomik, sosyal ve siyasal hakları tırpanlanırken seslerini çıkartmıyorlar. Her iki sendikanın da kılları dahi kıpırdamıyor. Son birkaç aydır süren sağlık emekçilerinin mücadelesinin hiçbir yerinde olmadıkları gibi, Nisan tarihlerinde yapılan iki günlük grevde de adları geçmiyordu bu sendikaların. Memur Sen in toplu görüşme süreçlerinde izlediği çizgi ise evlere şenliktir. Emekçiler için yüzdelik artışlara imza atan Memur Sen, bunu kazanım olarak anlatma yüzsüzlüğünü bile göstermiştir. Yine aynı sendika, olağan kongresinde sermayenin temsilcisi bir başbakanı konuşturmuştur. Kongrede konuşan başbakan, referandum sürecindeki bu sendikanın evet çi tutumunu göklere çıkarmıştır. Başbakan konuşmasının devamında, Memur Sen in sendikal mücadelede yeni bir damar açtığını, bu damarın hâlâ soğuk savaş ikliminden çıkamamış, eylemleri ve kavramları geçmiş yüzyılda kalan, ideolojik sendikal anlayışlara karşı en güzel cevap olduğunu iddia edebilmiştir. Başbakan aynı konuşmada grev yapmayı bir hak değil, kırmak, dökmek gibi eylemlerle bir tutarak da aslında bu örgütün emek mücadelesinde hiçbir anlam ifade etmediğini ilan etmiştir. Düşünün ki emek mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunu iddia eden bir sendikanın kürsülerinden emekçilerin baskı ve sömürüye karşı etkili silahlarından biri boşa düşürülüyor, adına sendika diyen bu örgüt de bu açıklamaları ayakta alkışlıyor! Memur Sen in sendikacılık anlayışının en kristalize örneği yakın dönemde İzmir de karşımıza çıkmıştır. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Memur Sen e bağlı Sağlık-Sen işyeri temsilcisi, 25 Kasım 2009 grevine katılan SES işyeri temsilcilerini, memuriyeti suistimal ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla savcılığa şikâyet etmiştir. Düşünün ki bir sendika kamu hastanelerindeki özelleştirmelere karşı, sağlıkta taşeron ölüm demektir, parasız ve nitelikli sağlık hizmeti talepleri ile alanlara çıkarken diğer bir sendika(!) da bu pratiği baltalayan bir saldırı sergiliyor. Demek ki Sağlık-Sen, sağlığın paralı ve niteliksiz, çalışanların da iş güvencesiz ve taşeron çalışmasını istiyor. KESK, kamu emekçileri mücadelesinde önemli bir kilometre taşıdır. Sermaye iktidarının tüm saldırılarına karşı kamu emekçilerinin ödedikleri bedellerle kurulan KESK, her ne kadar zaman içerisinde mücadeleden belli oranda geri düşse de, içinde kıvılcımlar barındıran tek konfederasyondur. Kamu emekçileri KESK e bağlı sendikaların çatısı altında birleşmeli, sermayenin tasfiye saldırılarına karşı örgütlü mücadeleyi yükseltmelidirler. Sosyalist Kamu Emekçileri / Manisa

5 - 5 Eleme sınavları kaldırılsın! Sınavsız-sömürüsüz-parasız eğitim! 27 Mart ta yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı nın sonuçları açıklandı. 1.7 milyon gençten baraj puanını aşamayanların umutları bir sonraki yıla ertelendi. Yeterli puanı alanlar ise baştan kaybedilmiş bir yarışta yollarına devam etme hakkı kazandılar. Şifre skandalı tartışmaları hala devam ederken sınav sonuçları da yeni iddiaları beraberinde getirdi. 38 bin 269 genç sıfır puan aldı. Eğitim sisteminin sözde eşitliği, olanaksızlıkları ile daha ilköğretim sıralarında bozulan Hakkari, Şırnak ve Ardahan eleme sınavından tam not alamadı. Bu iller en başarısız iller olarak açıklandı. Yıllardır bir milyonu aşkın genci geleceksizliğe mahkum eden, umutlarını, hayallerini çalan eleme sınavı, öğrencilerin can pazarına dönüştü. Manisa da Ebru Yaşar adlı öğrenci ÖSYM nin sınav sonucunu yanlış açklaması sonucunda astım krizine girdi. Bursa da ise lösemi tedavisi gören Ece Akyüz adlı öğrenci yine ÖSYM nin puanını yanlış açıklaması nedeniyle sinir krizi geçirdi. Kocaeli nin Körfez ilçesinde bir genç kız, özel bir dershanenin camından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Genç kız ağır yaralandı ve vücudunda kırıklar oluştu... Bir de şifrelerin, kopyaların bedelini canları ile ödeyenler oldu. Nevşehir de şifre iddialarının yaşandığı günlerde İsmail Paslanmaz isimli genç ve sınavın açılanmasından sonra Mersinli Sıdıka Soydan pencerenin parmaklıklarına kendini asarak intihar etti. Tüm bu yaşananların sorumluları ise TV karşısında arsızca kendilerini aklama açıklamaları yaptılar. Şifrelenmiş gelecek vaatleri... Artık gençlerimiz için ölüm kalım savaşına dönüştürülen eleme sınavları; KPSS de yaşanan kopya skandalı, YGS de şifrelenip dağıtılan sorular ve son olarak ALES üzerinden gelişen iddialar ile geçerlilik ve güvenirliliğini tamamen kaybetmiştir. İlk olarak 10 Temmuz 2010 da yapılan KPSS sınavı ile ortaya çıkan kopya iddiaları yaklaşık 10 yıldır soruların önceden belirlenmiş öğrencilere dağıtıldığı gerçeğini açığa çıkarmıştı. Soruların mail yoluyla binlerce kişiye ulaştırılıp 120 kişi tam puan almasıyla ayyuka çıkan pervasızlık, 400 bin işsiz öğretmenin yılardır boş umutlarla oyalandığını kanıtlamıştı. İlk günlerde MEB ve YÖK suç çetesi tarafından üzeri örtülmeye çalışılsa da artan tepkiler yüzünden kopya kabullenilmiş ve ÖSYM de istifalar olmuş, sınav iptal edilmişti. Ancak KPSS nin iptali ile yine faturayı ödeyenler güvencesiz çalışmaya ve işsizliğe mahkum edilen öğretmenler olmuştu. Aralarına ÖSYM nin de katıldığı suç şebekesi ALES ve YGS de de gençlerin geleceklerini karartmaya devam ettiler. 27 Mart ta bir milyonu aşkın öğrenci yaşamlarını 3 saate sığdırılmış bir sınavda ter döktüler. Sınavdan kısa bir süre sonra Artvin de yaşayan Avukat Ayla Varan ve özel bir dershane öğretmeni Fahri Akyüz aldıkları kopya duyumlarının

6 6 - üzerine soruları inceleyerek şifre skandalını ortaya çıkardılar. Skandalın kamoyuna yansımasından hemen sonra liseliler alanlara çıktı. Umut tacirlerinden hesap sordular. Her yerelden YGS, LGS kaldırılsın. Sınavsız üniversite, eşit, parasız eğitim istiyoruz sloganları yükseldi. Liseli gençlik, biriken öfkesini, Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim talebini sokaklara taşıdı. Başta şifrelemeyi yalanlayanlar ise; gençlerin gelecekleri üzerinden oynadıkları oyunları başka başka yalanlarla süsleyen yeni açıklamalar yapmak zorunda kaldılar. ÖSYM Başkanı Ali Demir in içinde bulunduğu durumu açıklamakta güçlük çekmesi üzerine; her olayda söyleyecek bir sözü olan Erdoğan, YGS mağduru gençlere şifre tavsiyelerinde bulundu. Gençlerimiz rahat olsunlar, müsterih olsunlar, gönül rahatlığı içinde ikinci sınava hazırlansınlar. Ben ÖSYM nin yaptığı açıklamalardan tatmin oldum. diyerek suç ortaklarını savundu. Tıpkı KPSS kepazeliğinde Ünal Yarımağan ın iptal edilen sınavın güvenirliliği konusundaki net söylemleri gibi... Erdoğan, aymazlığını daha da arttırarak liseli gençliğin YGS karşıtı eylemlerini provakatörlük olarak nitelendirdi. Gençlerin hissiyatını malzeme haline getirmek açık söylüyorum ahlaksızlıktır. Taksim de bin kişiyi yürütmek problem değil. Biz de kalkarız onların karşısına 10 bin tane genci koyarız. Ama biz gerilimden yana değiliz açıklaması ile şifre skandalı ile ayyuka çıkan kendi ahlaksızlıklarını liseli gençliğe yüklemeye çalıştı. Sınavın incelenmesinin savcılığa devredilmesinden sonra şifre skandalının tüm sorumluları gençliğin geleceğini yüce Türk adaleti nin eline teslim etti. Liselilerin yılan hikayesine dönen sınavın akıbetini öğrenmek için bekleyişleri bir ayı aşkın sürdü. Bu süreçte liselilerin öfkesini dindirmek adına umut tacirleri bir dizi çabaya girişti. KPSS de yaşanan kopya skandalına rağmen soruların basılmasında ısrar edilen Meteksan A.Ş nin bile sürece dair söyleyecek sözü oldu. Kendi şirketi ve kopya şebekesinin masumiyetini kanıtlamak için kurumsal olarak hiçbir yetkisi olmayan Meteksan A.Ş dürüstlüğünü iddia eden bir açıklama yaptı. ÖSYM, YGS ye giren öğrencilere mektup göndererek hem öğrencilere nasihatler verdi hem de alanlara çıkıp hesap soran gençlere tehditlerde bulundu. Şifrelemenin yanlışlıkla olduğunun vurgulandığı mektupta Değerli öğrenciler, ÖSYM size hak ve adalet ölçülerinde modern çağın imkanlarını kullanarak bir sınav hazırlamış, yürütmüş ve değerlendirmelerini tamamlamıştır. Tüm bu süreçte sizleri rahatsız edecek hiçbir oluşum söz konusu değildir. Son günlerde sizlerin heyecan ve duyarlılığınızı harekete geçirmek üzere oluşturulan senaryoların hiçbir dayanağı yoktur. denilerek YGS karşıtı eylemleri ve 15 Nisan okul boykotunu karalamaya çalıştı. Ayrıca ÖSYM Başakanı Ali Demir kendini aklama gezileri yaparak çeşitli gazetelerle basın toplantıları gerçekleştirdi. Sınav çetesi tehdit ve inkar politikasını sadece gençlere değil; olayı ortaya çıkaran Avukat Ayla Varan a da uyguladı. Şifre skandalını ortaya çıkaran Avukat Ayla Varan, olayın gündeme gelmesinin ardından telefonla tehditler aldığını anlatırken, Olay ortaya çıkınca telefonla arayan bazı kişiler küfürler savurdu, bu işle uğraşmamamızı istedi, sonumuzun iyi olmayacağını söyledi. Bu tehditler bir süre sürdü. Ancak ben ve eşim bu tehditleri ciddiye almadık. dedi. Avukat ve eşine yönelik tehditler, eleme sınavlarında eşitlik ilkesine göre davrandıklarını iddia edenlerin tezgahlarının ortaya çıkmasından duydukları rahatsızlığın ve samimiyetsizliklerinin tescillenmesidir. Gençliğin sınavsız ve sömürüsüz eğitim talebi ve sendikalar Gençlik YGS karşıtı tüm eylemlerde çürümüş eğitim ve sınav sisteminin ağır faturasını bu kez ödemeyeceklerini haykırdı. Zincirleme, kalem kırma gibi birçok eylemle süreç işletildi. 15 Nisan da tüm lise ve dengi okullarda boykot kararı alındı. Erdoğan ve Ali Demir in provakatörlük demogojileri sökmeyince okul idareleri tarafından zorlamalar başladı. Boykot günü öğrencilerin üzerine okul kapıları kilitlendi. Öğrenciler ikna edilmeye çalışıldı. Bazı liselerde okul idareleri daha da ileri giderek öğrencilere tehditler savurdu. Tüm baskı ve engellemelere rağmen liseliler 15 Nisan da kararlılıklarını alanlarda gösterdiler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve birçok ilde binlerce öğrenci sokaklara

7 - 7 döküldü. Parasız ve sınavsız üniversite talebi mücadele alanlarında yükseltildi. Gençler alanlarda geleceğine sahip çıkarken; eğitim sendikalarından Eğitim Sen dışındaki sendikalar suskunluğunu bozmadı. Eğitim sistemindeki bozuklukları kendi çıkarları için dillerine pelesenk edenler, sınav sisteminin mağduru öğrencileri alanlarda yalnız bıraktılar. Eğitim Sen ise YGS karşıtı eylemler örgütledi ve boykota destek verdi. Ancak sürecin örgütlenmesinde ve gençliğe yönelik karalama ve tehditlerin karşısında durulması konusunda eğitim sendikaları sınıfta kaldı. Daha yaygın ve güçlü eylem ve etkinlikler örgütlenmedi. Sorun sadece YGS ye giren öğrencilerin üzerine yıkıldı. Yıllardır sendikaların da söylemi olan sınav ve eğitim sisteminin adaletsizliğine karşı öğrencilerin okul boykotu, öğretmenleri de bağlayan, yaygın çalışmasının yapıldığı bir hale büründürülmemesi sürece sığ bakışın bir ürünüdür. Öğrenci, öğretmen ve velilerin aktif katılımı ile sürecin işletilmesi hala bir görev olarak sendikaların önünde durmaktadır. Ya şifrelenmiş bir gelecek ya mücadele İlköğretime başladığı günden itibaren iyi bir gelecek yalanları ile kandırılan, bireysellik ve rekabete zorlanan öğrencilere sunulan tek seçeneğin hayal kırıklığı ve işsizlik olduğu, son bir yılda eleme sınavlarında yaşanan skandallarla açıkça gün yüzüne çıkmıştır. YGS, LYS, KPSS...ve gençlerin emeklerini hiçe sayan, hayatla ölüm arasında pazarlığa zorlayan daha nice eleme sınavı, işçi ve emekçiler ve çocuklarına güvenceli ve özgür bir yarınlar değil, yalan, soygun ve sonunda okul ve iş kapılarının kapandığı bir gelecek sunuyor. Milyonlarca işçi-emekçi çocuğu ya ilköğretim sıralarında temel hakkı olan eğitim hakkından yoksun bırakılıyor ya da lise ve üniversiden mezun olup işsizliğe mahkum ediliyor. Her yıl sınav sömürüsüne onlarca genç hayat kurban veriliyor. Artık her evde eleme sınavlarından dolayı psikolojik yıkım yaşayan bir genç bulunuyor. Çaresizlik içinde her yıl unutların ötelenmesinin çözüm olmadığı ortadadır. Parasız, Bilimsel, Demokratik, Bilimsel, Anadilde Eğitim için mücadele onlarca sınava karşı tek seçenek olmalıdır. Bu talepler için öğrenci, öğretmen, veli ve sendikalar birleşik-örgütlü mücadele ekseninde harekete geçmelidir. Sosyalist Kamu Emekçileri / Gebze BES'lilere müdür emriyle saldırı Sosyal güvenlik emekçilerinin sorun ve taleplerini dile getirmek üzere 5 Mayıs Perşembe günü BES İstanbul 3 Nolu Şube tarafından Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında gergin anlar yaşandı. Kadıköy SGM önünde toplanan BES üyeleri, Kadıköy SGM Müdürü Mahmut Kotan ın keyfi müdahaleleri ile karşılaştı. Basın açıklaması henüz başlamamışken ÖGB bir televizyon kanalı tarafından görüntü alınmak istenmesinı engellemeye çalıştı. Yaşanan tartışmalar sonunda BES liler giriş kapısı önüne doğru ilerlerken, Kanal B kameramanı giriş kapısı dışından görüntü almaya başladı. Basın açıklaması başladığında ise ikinci kez müdahale gerçekleşti. Açıklamanın yapıldığı alana gelen Kadıköy SGM Müdürü Mahmut Kotan özel güvenlik birimlerine kurum dışından gelenlerin çıkarılması yönünde talimat verdi. Sendika şube yöneticileri ve üyelerin biz bu kurumda örgütlü sendikayız tepkisi ile karşılaşan Kotan, bunu da başaramayınca Şube Başkanı Ahmet Acar ın basın açıklamasını okuduğu sırada polis şefi edasıyla ÖGB'ye engelleme-dağıtma talimatı verdi. Bunun üzerine özel güvenlik ile BES üyeleri arasında gerilim yaşandı. Baskılar karşısında taviz vermeyen BES üyeleri, yaşanan arbede sonrasında basın açıklamalarını gerçekleştirdiler. Basın açıklaması BES İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ahmet Acar tarafından okundu. Acar, SGK çalışanlarına ek ödeme aldığı gerekçesi ile yüzdelik zamlar dışında ek ödeme artışı ve ücret iyileştirmesi yapılmadığına dikkat çekti. Bunun maaşların erimesine ve yoksulluk sınırının altında kalmasına yol açtığını belirtti sayılı yasa ile düzenlenen vergi ve prim afları çerçevesinde, Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında iş yükünün arttığını hatırlatan Acar, bu süreç boyunca sosyal güvenlik kurumlarında hafta sonları da dahil olmak üzere zorunlu fazla mesai uygulaması getirildiğini belirtti. Katılmayan personele disiplin soruşturmaları açıldığını ifade etti. Açıklama sonrasında Kotan ın daveti üzerine bir kısım Şube Yönetim Kurulu üyesi ve sendika temsilcisi ile Kotan arasında bir görüşme yapıldı. Kotan ın yaşanan olayları acemilikle açıkladığı ve özür dilediği öğrenildi. Sosyalist Kamu Em ekçileri / İstanbul

8 8 - Egitimde soygun düzeni, TKY ve Okul Aile Birlikleri Eğitimin paralı hale gelmesi her geçen yıl yeni boyutlar kazanarak devam etmektedir. Anayasa da eğitimin parasız olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, okullarda para toplama işi kurumsallaşarak devam etmektedir. Okula ilk kaydolan ya da başka bir okuldan nakil gelen öğrencilerden bağış adı altında alınan, yer yer çok yüksek miktarlara varan kayıt parasını bir kenara bırakırsak, çoğu eğitim kurumunda aylık ve düzenli olarak eğitime katkı payı adı altında para toplanmaktadır. Bu para toplama işi, önceleri okulu güzelleştirme, okul koruma vb. adlar altında kurulan dernekler aracılığı ile gerçekleştirilmekteydi. Koruma derneklerinin kapatılmasından sonra ise hem okul aile birlikleri aracılığıyla velilerle iş birliği içinde(!) hem okul yönetimlerinden oluşan kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Olayın bir diğer boyutu ise Toplam Kalite Yönetimi (TKY) adı altında eğitim emekçilerinin bu sürece ortak edilmesidir. Eğitim kurumlarında okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan TKY ekibi çevre olanaklarını araştırarak okula kaynak yaratmakta ve böylece okuldaki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik projeler(!) hazırlamaktadır. Bu olanaklar genellikle maddi durumu görece daha iyi olan hayırsever velilerden sağlanmaktadır. Bu durum her şeyden önce neo-liberal politikaların ve kemer sıkma politikalarının bir sonucudur. Devlet neo-liberal politikalar gereği eğitim kurumlarının maddi ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılamamakta, bu görevi yönetmeliklerle kurulan okul TKY ekibi ve okul aile bilirliklerine havale etmektedir. Eğitim kurumunda çocuğu okuyan çoğu kişi, eğitim kurumlarında toplanan paralara hem çocuğunun daha nitelikli eğitim göreceğini düşündüğü için hem de çocuğunun zor durumda kalmaması için vermektedir. Eğitim kurumlarında para toplamak zorunda kalan eğitim emekçilerinin öğrencileri üzerindeki saygınlığı zedelendiği gibi öğrenci aileleriyle de karşı karşıya gelmektedir. Bir eğitim emekçisinin öğrencilerinden para toplaması mesleki etik değerlerde de bir erozyona neden olmaktadır. Eğitim kurumlarının maddi ihtiyaçlarının TKY, Okul Aile Birlikleri vb. adlar altında doğrudan toplumun sırtına yüklenmesi hem toplumsal farklılaşmayı ortaya çıkarmakta hem de derinleştirmektedir. Emekçi çocukları, emekçi semtlerinde ve kırsalda çok kalabalık sınıflarda ve sağlıksız koşullarda en temel eğitim araçlarından dahi yoksun olarak eğitim görmektedirler. Bu ailelerin, çocuklarının okuduğu eğitim kurumlarını doğaldır ki zengin semtleri ya da burjuva ailelerinin daha yoğunlukta olduğu semtlerdeki eğitim kurumları gibi yüksek maliyetli eğitim araçlarıyla donatmaları mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda toplumsal eşitsizlik, gittikçe farklılaşan eğitim kurumları üzerinden de kendini ortaya koymaktadır. Bir tarafta -Okul Aile Birliği ve TKY tarafından sağlananen ideal koşullara ve en yeni teknolojilere sahip eğitim kurumlarında eğitim gören burjuva aile çocukları, diğer tarafta -Okul Aile Birliği ve TKY tarafından doğal olarak sağlanamayan- her türlü kötü koşulda ve olanaksızlıklar içinde okumaya çalışan emekçi aile çocukları yer almaktadır. Bir kez yaşam standartları ve yetişme koşulları bakımından kıyaslanamayacak ölçüde farklılaşan emekçi aile çocukları ile burjuva aile çocukları, eğitim kurumları üzerinden de kıyaslanamayacak ölçüde farklılaşmaktadırlar. Daha okul öncesi eğitim sırasında ortaya çıkan bu farklılaşma boyutlanarak üniversite kapılarına kadar dayanmaktadır.

9 - 9 Eğitim sendikalarının TKY ve Okul Aile Birlikleri aracılığı ile eğitim kurumlarında para toplanmasına ( ki 7-8 yıl öncesine kadar belli ölçülerde tepki gösteriyorlardı) tepki göstermemeleri -Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen in bu konuda tepki göstermesi beklenemez, tepki gösterseler dahi bu popülist bir çıkıştan öteye gitmez- bu durumun sendikalar cephesinde de kanıksandığını ortaya koymaktadır. Eğitim Sen TKY ve okul aile birlikleri üzerinden yapacağı teşhirle ve bu konuda gerçekleştireceği güçlü bir kampanyayla hem çocukları okullarda okuyan emekçi ailelerinin desteğini kazanacak hem de daha geniş kesimler üzerinde etki yaratma olanağı yakalayacaktır. Eğitim Sen eğer parasız eğitimi en temel taleplerinden biri olarak ortaya koyuyorsa TKY ve okul aile birliklerine son verilmesini de en temel talepleri içerisine almalıdır. Eğitim Sen üyesi bir eğitim emekçisi Anadolu Üniversitesi nde mobbing ve sürgün Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu(YDYO) nda iki öğretim elemanı Kıbrıs taki Açık Öğretim Fakültesi Bürosuna sürgün edildi. Konuyla ilgili YDYO önünde basın açıklaması yapan Eğitim Sen üyesi eğitim emekçileri, sürgünlerin geri çekilmesini istedi. Eğitim Sen adına basın metnini okuyan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan Yavuz un uygulamalarının binlerce öğrenciyi, yüzden fazla eğitim emekçisini mağdur ettiğini dile getirdi. Eğitimle ilgili aksaklıkları dile getiren ve çözüm önerileri sunan öğretim elemanlarına YDYO Müdürü Prof. Dr. Handan Yavuz tarafından, 2010 yaz ayında görev tanımına uymayan ve yapılması mümkün olmayan cezalandırma ve sindirme amacı taşıyan görevler verildiğini iddia eden Şanlı, bu görevlendirmelerin ise öğretim elemanları tarafından yargıya taşındığına dikkat çekti. Bunun adı sürgündür İdari mahkemelerce görevin iptaline dair kararların verildiğini hatırlatan Şanlı, buna rağmen mobbing in (psikolojik yıldırma) bitmediğini ve bu kişilerin başka fakültelerde görevlendirildiğini açıkladı. Şanlı sözlerini şöyle sürdürdü: Dahası öğretim üyelerimiz Müge Kanatlar ve Hülya İpek, Müdürü Handan Yavuz tarafından maruz kaldıkları itham ve hakaretlere istinaden açmış oldukları hukuki süreç devam ederken ve mahkeme Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü nden konu hakkında soruşturma açmasını talep etmişken, Rektörlük üyelerimizi Kıbrıs AÖF bürosuna görevlendirmiş, yüksekokul ile ilişkileri kesilmiştir. Bu kabul edilemez uygulamanın adı sürgündür. Basın açıklamasına öğretim elemanları ve öğrenciler destek verdi.

10 10 - Tüm yurtta coşkulu, kitlesel ve görkemli 1 Mayıs! Taksim: Son sözü direnenler söyledi 1 Mayıs kutlamalarının kalbinin attığı Taksim de yüzbinler buluştu. İşçiler, emekçiler, Kürt halkı ve gençlik dört ayrı koldan yürüyerek alana girdiler. Kitlesel olduğu kadar coşkulu olan Taksim 1 Mayısı na devrimci bir politik hava egemendi. Liseli ve üniversiteli gençliğin yoğun bir katılım gösterdiği 1 Mayıs a, son noktayı ise direnişçi işçiler koydu. Dört koldan yapılan yürüyüşlerin ardından girilen 1 Mayıs alanı erken saatlerden itibaren hınca hınç doldu. Önceki 1 Mayıslardan farklı olarak bu yıl herhangi bir sendika başkanı kürsüden konuşmadı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kürsü işgalinden sonra bu kez sendika başkanları konuşmaktan kaçındılar. Konuşmaların yerine 1 Mayıs ı örgütleyen konfederasyon ve odaların imzasını taşıyan bir ortak metin, direnişçi işçiler tarafından okundu. Bericap, Casper direnişlerinden birer işçi ve bir sağlık emekçisi metni okudu. Ayrıca devimci ve ilerici siyasetlerin ortak imzasını taşıyan bir başka metin de Kürtçe ve Türkçe okundu. Bu iki metin dışında da kürsüden başka bir konuşma yapılmadı. Bunun yerine ise program müzik gruplarıyla dolduruldu. Grup Yorum, Kardeş Türküler ve Agire Jiyan sahne alan müzik gruplarıydı. Müzik gruplarının marşları ve türküleriyle alanda coşkulu bir hava oluşturulurken, 1 Mayıs a damga vuranlar ise direnişçi işçiler oldu. Bariyerleri aşarak kürsüye çıkan Konak işçileri mücadeleden yana bir hava estirirken, görevliler tarafından sahneden indirildiler. Ancak onlarla birlikte bekleyen Ontex/Canbebe ve PTT direnişçilerinin kararlılığı sayesinde, program direnişçi işçilerin sahneye davet edilmesiyle noktalandı. Sahneye yumrukları ve coşkulu sloganlarıyla çıkan direnişçi işçiler, Tertip Komitesi ni kendilerine söz vermemesinden dolayı kınarken, alana sınıf mücadelesinin soluğunu taşıdılar. Taksim 1 Mayısı na böylelikle son noktayı koydular. Ankara da kitlesel ve coskulu 1 Mayıs Ankara da bu yıl 1 Mayıs DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk-İş Bölge Temsilciliği, Ankara Tabip Odası ve TMMOB Ankara İKK nın çağrısı ile Sıhhiye Meydanı nda gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda kimi sendikaların Taksim e gitme kararları, mitingin toplam olarak örgütlenmesini etkilemiş ve parçalı bir tablo yaratmıştı. Bu yıl kimi

11 devrimci güçler dışında sendika, oda ve sol güçlerin 1 Mayıs a Ankara da katılma kararı mitinge katılımı da arttırdı. Sendikaların çağrısının son hafta yoğunlaşmasına, Ankara da ancak son hafta miting havası esmesine rağmen mitinge 20 bini aşkın işçi ve emekçi katıldı. 1 Mayıs marşının okunmasının ardından Tertip Komitesi adına DİSK Bölge Temsilcisi Kani Beko konuşurken, KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan İbrahim Kara da bir konuşma yaparak mücadele çağrısını yükseltti. Miting programı, Grup Kibele nin Türkçe, Kürtçe, İtalyanca söylediği devrimci marşlarla son buldu. Izmir de kitlesel 1 Mayıs 1 Mayıs İzmir de de kitlesel biçimde kutlandı. Gündoğdu Meydanı nda gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingine 50 bini aşkın işçi ve emekçi katıldı. Yürüyüş kollarının Gündoğdu Meydanı na ulaşmasının ardından miting programına geçilmeden önce direnişteki Konak Belediyesi taşeron işçileri kürsüden söz alma taleplerini ilettiler. Talepleri karşılanmayan işçilerin kürsüye çıkmak isteyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Taleplerinde ısrarcı olan işçiler kürsüden, kitleye seslendiler. Konak Belediyesi işçisi Gülbeniz Deniz, sendikal bürokrasiyi teşhir eden konuşmasında direnişlerle dayanışmayı yükseltme çağrısı yaptı. Bu konuşmanın ardından saygı duruşu ve Enternasyonal Marşı yla miting programı başladı. Petrol- İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek, KESK MYK üyesi İlhami Şahbaz, KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Abdullah Tunalı ve TMMOB adına Erdal Çiftçi tarafından yapılan konuşmalarla kitleye seslenildi. Müzik gruplarının sahne almasıyla devam eden 1 Mayıs programı, coşkulu halaylarla son buldu. Her yer 1 Mayıs alanı! 1 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bursa da gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingine 10 bini aşkın işçi ve emekçi katılırken, Adıyaman, Antakya, Antep, Dersim, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mardin, Samsun, Şırnak, Tokat ve daha birçok il ve ilçede binlerce emekçi alanlara çıktı. Kürt illerinde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında anadilinde eğitim, eşitlik, barış ve özgürlük talepleri öne çıkarken, YSK nın veto kararına karşı tepkiler dile getirildi KESK ten 1 Mayıs degerlendirmesi Türkiye nin pek çok ilinde yüzbinlerin katılımıyla gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Yönetim Kurulu tarafından yazılı açıklama yapıldı. KESK, 1 Mayıs ın 130 a yakın il ve ilçede büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını hatırlatarak, kutlanan tüm yerlerde geçmiş yıllara oranla daha geniş bir katılımın olduğuna dikkat çekti. Emeğe yönelik saldırıların püskürtülmesi ve birleşik mücadele için umutlarımızı tazelemiş, moral vermiştir diyerek durumu değerlendirdi. Etkinliklerin 1 Mayıs ın içinin boşaltılması çabalarına da büyük bir cevap olduğunu ve özüne uygun olarak kutlandığını belirten KESK yönetim kurulu şunları söyledi: AKP iktidarının esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma dayatmasına, taşeronlaştırmaya, sağlık ve eğitimin ticarileştirilmesine, Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan politikasına, inanç ve ifade özgürlüğü önündeki engellere, cezaevlerindeki tecride-hak ihlallerine, kadına yönelik şiddete, cins ayrımcılığına, sınav sistemindeki adaletsizliğe ve şifrelemeye, tüm anti demokratik uygulamalara karşı, milyonlar, kendi rengi, kimliği ve farklılığıyla aynı talepler etrafında birleşmiştir. 1 Mayıs 2011 kutlamaları emekçilerin birliği ve halkların kardeşliğinin sloganlarla sınırlı kalmayıp aynı talepler etrafında mücadele alanında an be an yaşanması açısından da anlamlı olmuştur diyen KESK, milyonların Güvenli iş, güvenli gelecek, insanca yaşam, eşitlikçi-özgürlükçü-barışçıldemokratik-farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bağımsız bir Türkiye özlemini dile getirdiğini belirtti. Milyonlarca işçinin, emekçinin, gencin, kadının kendi bayramlarında sermayeye ve iktidara mesajlarını, taleplerini bir kez daha 1 Mayıs alanlarından haykırdığı söylenerek Hiç kimse şölen havasında kutlandı, bitti düşüncesi ile alanlara yansıyan talepleri ve mücadele azmini görmezden gelmemeli, 1 Mayıs 2011 iyi okunmalı, sonuçlar çıkarılmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır denildi. KESK yönetim kurulu açıklaması 1 Mayıs ta açığa çıkan iradenin ve birleşik mücadelenin büyüyerek ilerleyeceğine inanıyoruz ifadeleriyle son buldu.

12 Nisan da beyaz grev Türkiye yi sardı çalışmaya karşı ücretsiz ve eşit sağlık hakkı için polikliniklerden grev çadırlarına, alanlara indiler. İstanbul Sağlık emekçileri Nisan da iki günlük grev yaptılar ve hastane önlerini eylem alanlarına çevirerek taleplerini dile getirdiler. KESK e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES), Türk Tabipleri Birliği(TTB) ve DİSK e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası(Dev Sağlık-İş) nın aktif katılımıyla örgütlenen iki günlük grevde Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği de çağrıcı kurumlar arasında yer aldılar. Sağlıkta ticarileştirme ve köleleştirme saldırılarına karşı gerçekleştirilen grev, İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük kentlerde katılım %100 ü buldu. Üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde hizmetler tümüyle dururken, devlet hastanelerinde ise oldukça yüksek bir katılım oranı yakalandı. Birinci basamak sağlık kurumları ve bazı özel hastanelerden de sağlık emekçileri greve katılım sağladı. Birçok üniversitede tıp öğrencileri derslere girmeme kararı aldı. Muayenehaneler, özel hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezlerinde sağlık emekçileri hizmet vermedi. Emekçilerin de desteğini alan grev ile sağlık emekçileri, sağlığın özelleştirilmesine ve güvencesiz İstanbul da İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Tıp Fakültesi) Temel Birimler Binası ve Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde grev çadırı kuruldu ve yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca Sus sus artık Recep Akdağ sus artık!, Yasaşın sınıf dayanışması!, Herkese sağlık güvenli gelecek!, Performans sağlığa zararlıdır!, Sağlık haktır satılamaz! sloganları atıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi nde ise ağırlığını hekimlerin oluşturduğu yüzlerce sağlık emekçisi iş bırakarak eylem yaptı. Hastanede acil servis dışında birçok birimde sağlık hizmeti verilmedi. Grev çadırına Bu hastanede grev var yazılı dövizler ve pankartlar asan SES ve Tabip Odası üyesi emekçiler grev önlüklerini giyerek poliklinikler önünde toplandılar. Mesleki onurumuza saygı istiyoruz, Geleceğimizden umutsuzuz dövizlerini açtılar. Marmara Üniversitesi Hastanesi nde de greve katılım yüzde yüz oldu. Sabah saatlerinden itibaren grev önlüklerini giyerek hastane bahçesinde buluşan sağlıkçılar hasta ve hasta yakınlarına grev hakkında bilgi verdi. Grevin ikinci gününde ise merkezi eylem Kadıköy de yapıldı. Öğle saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi nde toplanan sağlık emekçileri kortejler oluşturarak Kadıköy İskelesi ne yürüdüler. 2 bini aşkın emekçinin katıldığı yürüyüş miting havasında geçti. En önde Nisan mitingini örgütleyen sağlık örgütlerinin imzalarının yer aldığı İş, gelir, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, herkese eşit ücretsiz sağlık için G(ö)revdeyiz yazılı pankart arkasında sıralanan sağlıkçılar yağan yağmura rağmen coşkulu sloganlar eşliğinde yürüdüler. İzmir Beyaz grev İzmir de olumsuz hava koşullarına rağmen yüksek katılımla gerçekleşti. Pek çok hastanede

13 iş bırakma oranları %80 ila %100 arasında değişirken yağmura rağmen kitlesel halde alanlara çıkıldı. Sabah erken saatlerden itibaren İzmir in neredeyse tüm hastanelerinde greve çıkıldı. Ege Üniversitesi nde sabah saatlerinde hastane girişinde Bu işyerinde grev var! pankartı açıldı. 9 Eylül Üniversitesi nde de grev pankartı sabah saatlerinde asıldı. Yağmur nedeniyle hastanenin içerisinde toplanan emekçiler SES DEÜ temsilciliği, Geleceğin sağlık çalışanları pankartları ve taleplerin yer aldığı dövizler taşıdı. 9 Eylül Üniversitesi 10 kadar otobüs kaldırarak merkezi mitinge katılım sağladı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde sabah asılan grev pankartının ardından saat da basın açıklaması yapıldı. İş bırakma oranının yüksek olduğu hastaneden öğlen saatlerinde tutulan otobüslerle SES İzmir Temsilciliği ne geçildi ve Alsancak taki mitinge katılım sağlandı. Yeşilyurt Devlet Hastanesi nde de greve katılımın yüksek olduğu öğrenilirken bakanlığın kale olarak tanımladığı ve kimsenin katılmayacağını söylediği Bozyaka SSK dan da greve katılım olması dikkat çekti. Karşıyaka Devlet Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi nde ise iş bırakma %100 oranında gerçekleştirildi. Hasta yakınlarının bir kısmı da tutulan araçlarla birlikte eyleme katıldı. Cumhuriyet Meydanı nda buluşan kitle buradan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ne yürüdü ve müdürlük önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Ankara Sabahın erken saatlerinde iş yerlerinde toplanmaya başlayan sağlık emekçileri, hastanelerde çıkıp önce Numune Hastanesi ne ardından Abdi İpekçi Parkı na gelerek fiili bir miting düzenlediler. Numune Hastanesi, Hacettepe, Tıp Fakültesi ve Dışkapı başta olmak üzere birçok hastanede bildiri dağıtımları gerçekleşti. Numune Hastanesi nde sağlık emekçileri 100 kişiyle diğer hastane ve işyerlerinden gelecek emekçileri beklediler. Diğer hastanelerden katılımların tamamlanması ile miting gerçekleştirildi. Mitinge katılım 4 bin kişiyi buldu. Grevin ikinci gününde ise buluşma noktası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önü oldu. Bursa Bursa da sağlık emekçileri yaptıkları bir eylem ile

14 14 - grevlerini duyurdular. Mesai başlangıcıyla önlüklerini giyerek greve çıkan sağlık emekçileri ve taşeron sağlık işçileri saat 9.00 da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Hastalarımız performans puanı değildir, Mesleki bağımsızlığımız için g(ö)revdeyiz, İyi hekimlik ve sağlık hakkı için g(ö)revdeyiz pankartlarının açıldığı eyleme akademisyenler, öğretim görevlileri, hekimler, asistan hekimler ve tıp öğrencileri katıldı. Dev Sağlık-İş te örgütlü bulunan taşeron işçiler de Güvencesizliğe, taşeronlaştırmaya başkaldırıyoruz/ DİSK Dev Sağlık-İş pankartı, önlükleri ve taleplerinin yazılı olduğu dövizlerle g(ö)revlerinin başındaydı. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı eylemde idarenin ve polisin baskıları da teşhir edildi. Polisin doktorları görevlerinin başına geçmeye zorladığı ifade edilirken taşeron işçilerin de yoğun baskı ve tehdit altına alındıkları belirtildi. Eylem sırasında telefonla tek tek aranarak tehdit edilen taşeron işçilerden bir kısmının eylemden çıkarak çalışmaya döndükleri gözlendi. Eylem bitişinde de işçilere çalışmaya dönmeleri için taşeron tarafından baskı yapılmaya başlandı. Eylemde diğer hastanelerdeki durum ile ilgili de bilgi verildi. Muradiye Devlet Hastanesi nde işin tamamen durdurulduğu, Onkoloji de alana özgü durumlar dışında çalışılmadığı, Çekirge Devlet Hastanesi nde de çok büyük bir katılım olduğu belirtildi. Hemen ardından da Çekirge Devlet Hastanesi nde başhekimin polis çağırdığı ve müdahale edilmeye çalışıldığı haberi ulaştı. Beyaz grev her yerde! Nisan da yurdun dört bir yanında greve çıkan sağlık emekçileri, sermayenin sağlıktaki özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarını teşhir ederek, herkese ücretsiz, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmeti talep ettiler. Sağlık emekçileri, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Van ve diğer tüm il ve ilçelerde iki günlük greve yaygın bir şekilde katıldılar. Asistan hekimlerden eylem Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan asistan hekimler 5 Mayıs günü eylemdeydi. Asistan hekimler acil servis önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında aralıksız 33 saat mesai yapmak zorunda bırakıldıklarını ve döner sermayeden para alamadıklarını belirterek hastane idaresini ve Sağlık Bakanlığı nı protesto etti. Asistan mağdur, hastalar yasta, hastanemiz iflasta pankartının açıldığı basın açıklamasını Psikiyatri Kliniğinde görevli asistan hekim Ulaş Yılmaz okudu. 33 saate varan mesailerle haftada yaklaşık 110 saat çalıştıklarını belirten Yılmaz, bu sürenin insan haklarına aykırı olduğunu söyledi. Bu kadar ağır ve yıpratıcı şartlarda çalışan hekim acaba hastasına ne kadar faydalı olabilir? diye sordu ve hastanenin zararda olması gerekçe gösterilerek aylardır hiç bir asistan hekimin hak ettiği ücreti alamadığını sözlerine ekledi. Yılmaz açıklamaya asistan hekimlerin taleplerini sıralayarak devam etti. Çok ciddi bir emek hırsızlığı ve hak gaspı yaşanmaktadır. Biz, Ocak 2011'den itibaren ödenmeyen veya eksik ödenen döner sermaye ek ödemelerinin iade edilmesini istiyoruz. Esnek mesai saatlerine son verilmesi ve çalışma saatlerinin resmi olarak belirlenmesini istiyoruz. Nöbet sonrası izin hakkımızın kullandırılmasını istiyoruz'' dedi. Açıklamanın ardından İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Oğan asistan hekimlerin çok ağır şartlar altında insanlık dışı çalışma koşullarında görev yaptıklarını belirterek İstanbul Tabip Odası'nın asistan hekimlerin arkasında olduğunu dile getirdi. Numune'de direniş kazandı Adana Numune Hastanesi'nde çalışırken işten atılan taşeron sağlık işçileri 115 gün süren direnişlerinin ardından direnişlerini kazanımla noktaladılar. Numune Hastanesi'nde çalışırken bünyesinde çalıştıkları taşeron şirketin sözleşmelerini feshetmeleri üzerine işçiler 4 Ocak günü hastane önünde direnişe başlamışlardı. İşçiler direnişleri boyunca, işe geri alınma talebiyle çeşitli eylemler gerçekleştirerek seslerini duyurmaya çalıştılar. Dev Sağlık-İş Sendikası öncülüğünde mücadele eden işçiler Adana'da emekçilerin de desteğiyle direnişlerini kazanımla sonuçlandırdılar.

15 SES 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı (Kısaltılmış haber metnidir. Haberin tam metni sitemizde yer almaktadır) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 7. Olağan Genel Kurulu Nisan tarihleri arasında Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Salonu nda gerçekleşti. Salonda Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı Sosyal hizmet sadaka değil haktır!, Kadın cinayetlerine, şiddet, taciz ve tecavüze son!, İşgüvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi!, Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde sağlık ve sosyal hizmet!, Yaşasın halkların özgür ve gönüllü birlikteliği!, Performans, ek ders, ek ödeme değil insanca yaşayacak temel ücret! yazılı pankartlar yer aldı. İlk gün sinevizyon gösteriminin ardından SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun açılış konuşmasını yaptı. Yorgun konuşmasında, KESK in 12 Eylül ün zor koşullarında 89 Bahar Eylemleriyle başlayan grevli TİS li sendika, haklar ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğünü söyledi. SES in kuruluş sürecini anlattı. SES in fiili-meşru mücadele ile kurulduğunu, bugün 92 şube ve temsilciliğe ulaştığını belirtti. SES in sokağın kendisi olduğunu vurgulayan Yorgun, toplumsal muhalefetin vicdanı ve sözcüsü olduğunu da sözlerine ekledi. SES in emekçi halkların, barış ve özgürlükler diyenlerin tarihi olduğunu söyledi. AKP nin sağlıkta yıkım programlarına ve geliştirilen mücadeleye değinen Yorgun, KESK in dahi bir bütün olarak karşı çıkmadığı bir süreçte SES in bunu görerek işyerlerinde ve sokaklarda sesini yükselttiğini ifade etti. YSK nın barış, emek, demokrasi bloğunun başını çektiği bağımsız adaylara, ÖDP ye ve ESP ye karşı saldırılarına; KESK e ve SES e yönelik baskı, gözaltı ve tutuklama terörüne; kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz ile emek sömürüsüne; Kürt halkına yönelen baskılara vb. değinen yorgun, 12 Eylül benzeri baskı ve zorun sürdüğünü söyledi. Yorgun, sınıf mücadelesinde sosyal diyalogcu anlayışın sınıfa yönelik olumsuz etkilerinden söz etti. Sendikaların sınıf örgütü olmaktan uzak olduğunu, bu nedenle yeniden yapılandırılmaları gerektiğini vurguladı. Uzun zamandır genel kurullarda yaşanan kısır döngünün ciddi ve köklü bir değişimle ortadan kaldırabileceğini söyledi. Örgütsel düzenlemelerin ve

16 16 - yeniden yapılanmaların hayata geçirilemediğini sözlerine ekledi. Fiili meşru mücadeleyi yükseltme ihtiyacına vurgu yaptı ve yapay işçi memur ayrımının aşılması gerektiğini söyleyerek toplumsal hareket sendikacılığını gerekçelendirdi. Bütün emekçilerin ortak bir zeminde örgütlü olarak yan yana gelmesinin önemini anlattıktan sonra KESK in bu rolü oynaması gerektiğini sözlerine ekledi. Taşeron, sözleşmeli, ücretli çalışanların sorunlarına ve esnek çalışmanın SES e yönelik ayaklarını anlattı. Mücadelenin yeni döneminin işyerlerinden doğru başlatılması gerektiğini söyledi ve bu görevin de SES e düştüğünü ifade etti. 1 Mayıs ın tatil ilan edilmiş olmasının önemli bir kazanım olduğunu ve bu kazanımın emekçilerin mücadelesi sonucu olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs ın ruhuna yönelik saldırıların devlet tarafından devam ettiğini söyledi. 1 Mayıs ın yaygın kutlanması ve yeniden bir kararlığa dönüştürülmesi ve mücadele çağrısıyla sözlerini sonlandırdı. Genel kurulu selamlayarak başarılar diledi. Ardından konukların konuşmalarına geçildi. Bu bölümde KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar ilk konuşmayı yaptı. Çınar, Nisan greviyle genel kurul sürecini birleştiren SES i ve üyelerini kutladı. SES in eylemli sürecinin kendilerine yürünmesi gereken yolu gösterdiğini söyledi. Grevin oylanarak alınmasının ve diğer örgütlerin katkılarının alınmasının anlamlı olduğunu dile getirdi. Zor dönem tarifi yapan Çınar, emekçilere yönelik saldırıları kapsamlı bir şekilde anlattı. Ardından emekçilerin birleşerek ve mücadele ederek kazanacaklarını vurguladı. Tayyip Erdoğan ın Memur Sen in genel kurulunda greve yönelik saldırı konuşmalarına değindi. Tayyip Erdoğan a en iyi yanıtın grevle verileceğini söyledi. Sağlık emekçilerinin bunu kanıtladığını ifade etti. Torba yasa, esnek ve kuralsız çalışma, iş cinayetleri, YSK nın bağımsız adaylara yönelik hak gaspı, devlet terörüne güncel gelişmelerle birlikte değinen Çınar, genel kurul sürecinin bu bütünlüğün görülmesi bakımından anlamlı olduğunu söyledi. Genel kurulun tüm sorunlara ve saldırılara karşı mücadele programı çıkarmasının önemini vurguladı. Çınar ın konuşmasının ardından DSP Genel Başkanı Masum Türker, TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kıbrıs Türk Memurları Sendikası ndan bir temsilci, BDP MYK üyesi Yüksel Mutlu tarafından konuşmalar yapıldı. Genel kurulda EMEP, ÖDP, SDP, TKP yöneticileri de konuşarak delegeleri ve kurulu selamladılar. Çalışma raporlarının ardından delege konuşmalarına geçildi. İlk gün 11, ikinci gün ise 70 delege söz alarak konuşma yaptı. (Konuşma özetlerine sitemizden ulaşılabilir.) Yapılan konuşmalarda eleştiri ve öneriler dile

17 getirilirken, gruplar arasındaki ittifak ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar da konuşmalara yansıdı. Raporların onaylanması ve tahmini bütçenin kabul edilmesinden sonra önergelerin oylanmasına geçildi. Kabul edilen tüzük değişikliği önergeleri: Sağlık ve sosyal hizmetlerin anadilinde sunulması; taşeron işçilerin örgütlenmesine engel teşkil eden ve tüzükte SES in örgütlenme alanını tarif eden tüm ifadelerin tüm sağlık çalışanlarının örgütü şeklinde değiştirilmesi; tüzükte yer alan toplugörüşme ifadesi yerine toplusözleşme ifadesinin konulması, toplu eylem ve greve karar verir ifadesinin yer alması; sendikada Kadın Sekreterliği oluşturulması, bunun için eğitim ve basın yayın sekreterliklerinin birleştirilmesi, dış ilişkiler görevini ise genel sekreterin yürütmesi (oy çokluğu); hukuk ile toplusözleşme sekreterliğinin birleştirilmesi (oy çokluğu); temsilciliklerin şubelere değil illere bağlı olması, MTK ya katılması; yeni şube açmak için genel kurul kararının beklenmemesi, bu yetkinin MYK ya verilmesi; nispi temsil sisteminin uygulanması; yönetimlerde ve temsiliyette %30 kadın kotası uygulanması (oy çokluğu). Kabul edilmeyen tüzük değişikliği önergeleri: İTK ve ŞTK ların seçimlerinin daha sık yapılması, en az yılda bir kez bu seçimlerin yenilenmesi, üyelerin genel kurullara doğrudan katılımı, delegelik sisteminin kaldırılması; düşük geliri olan şubelere genel merkezden yapılan ödemenin yüzdelik olarak artırılması, geliri fazla olan şubelerin ise düşürülmesi; sendikanın aşağıdan yukarıya yapılanması, profesyonelliğin sınırlandırılması; iki dönem üst üste aynı kişilerin yönetime gelememesi durumunun temsilcilikleri kapsamaması. Kabul edilen karar önergeleri: Sağlığın piyasalaştırılması üzerine sağlığın tanımının yeniden yapılması için kurultay/sempozyum/çalıştay örgütlenmesi; Kürt sorunu başta olmak üzere toplumsal sorunlarda muhataplarıyla görüşülmesi, demokratik özerklik talebinin desteklenmesi (oy çokluğu); tüm ayrışmalara karşı mücadele edilmesi; cinsiyetçi yaklaşımın reddedilmesi, kadının özgürleşmesinin desteklenmesi; öğrenci komisyonları kurulması; sağlık çalışanlarının sağlığı için komisyonlar kurulması; güvencesizleri örgütlemek amacıyla merkezi olarak güvencesizler komisyonu kurulması; insana ve insan hayatına verilen değer gereği çatışmalarda ölenlerin mezarlarının uzmanlarca açılması ve ailelerine teslim edilmesi için çaba gösterilmesi; baskı ve sürgünlere karşı merkezden oluşturulacak mücadelenin MTK larda belirlenmesi ve KESK e hakim kılınmaya çalışılması; 27 Şubat, 13 Mart, Nisan eylem ve grevinde dile getirilen 4 temel talebe yanıt verilmemesi durumunda mücadelenin devam etmesi, hak almayı hedefleyen eylemler yapılması; insan hakları ve cezaevi komisyonları kurularak diğer kurumlarla birlikte mücadele yürütülmesi; döneminde kadın kurultayı yapılması, KESK e kadın kurultayı yapma önerisinin sunulması; merkezi eğitim konusunda toplumsal cinsiyetçi eğitime karşı eğitim verilmesi; 2011 yılı içerisinde MTK yönetmeliğinin tüzüğe uygun hale getirilmesi; sayısı 50 nin altına düşmesi halinde şube temsilcilikleri kapatma yetkisinin MYK ya verilmesi; çevre kirliliği, doğanın korunması için yerel ve uluslar arası kuruluşlar, kitle ve meslek örgütleri ile çalışma yürütülmesi; MYK üyelerinin evlerini Ankara ya taşıması halinde harcırah verilmesi; YK ve sendika çalışanlarının başka şehirlerde görevlendirilmesi halinde günlük yevmiye verilmesi, yol masraflarının ve konaklama ücretlerinin karşılanması; din ve vicdan özgürlüğünün tesis edilmesi, laiklik, konut, eğitim ve sağlık hakkı, grev ve TİS vb. taleplerin ve hakların yer aldığı anayasa için mücadele edilmesi; gayrı menkul alınması ve satılması, kiralanması, ipotek vb. İçin MYK ya yetki verilmesi; şube açılması, sınırlarının belirlenmesi, temsilcilikler açılması için MYK ya yetki verilmesi; Kasım 2011 tarihinde gerçekleşecek ulusal kongrenin şubelerde başlatılmasının karar altına alınması; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nün içeriğine uygun eylem ve etkinliklerle kutlanması; bir emek hareketi yaratılması (oy çokluğu); toplumsal cinsiyetçi role karşı mücadele yürütülmesi, gençliğin ve kadının örgütlenmesi için gençlik ve kadın örgütlenmesi yaratılması (oy çokluğu); kamu hastane birlikleri tasarısı vb. saldırılara karşı mücadele edilmesi, bilgilendirme yapılması; kadına yönelik taciz ve tecavüzde kadının beyanının esas alınması; işyeri meclisleri kurulması, üye olsun olmasın tüm çalışanların katıldığı meclisler oluşturulması (oy çokluğu); kapitalizm karşıtı mücadelede stratejik 5

18 18 - ayak (kapitalizm karşıtı mücadele, kamusal alanın yeniden kazanılması, işçi sınıfının parçalılığına karşı mücadele, demokratik hak ve özgürlükler, halkın sağlık ve sosyal hakları) üzerine mücadelenin inşa edilmesi, bunun için program oluşturulması; hareket sendika ilişkisinin yeniden kurulması (oy çokluğu) Kabul edilmeyen karar önergeleri: İşçi sınıfı mücadelesinde tavrı net olan uluslararası konfederasyonlara üye olunması ve ETUC dan KESK in çekilmesi için üst kurula önerge sunulması; AKP nin hazırlattığı TÜSİAD anayasasına hayır denilmesi; sendika çalışanlarının ücretlerinin artırılması. 3. gün yapılan oylamanın ardından yönetime Demokratik Emek Platformu ndan Bedriye Yorgun, Mehmet Sıddık Akın, Hasan Kaldık; Devrimci Sendikal Dayanışma dan Çetin Erdolu, Zülfikar Kartal Akçay; Devrimci Kamu Çalışanları ndan Şinasi Dursun; Emekçi Memur dan Aslıhan Han Özden seçildi. Genel kurulda Sosyalist Kamu Emekçileri SES Genel Kurullarına Giderken ve KESK te Genel Kurullar Süreci ve Sosyalist Kamu Emekçileri nin Temel Mücadele İlkeleri başlıklı broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdiler. Devrimci Memur Hareketi ile DSD de kurulda bildiri dağıttılar. Sosyalist Kamu Emekçileri BAT- Samsun Sigara işçilerine KESK'ten ziyaret Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulu bulunan British American Tobacco (BAT) firmasına ait Ballıca fabrikasında 31 Mart sabahından bu yana işgal eylemlerini sürdüren Tek Gıda-İş üyesi 120 işçiye, 9 Nisan günü KESK Samsun Şubeler Platformu tarafından 10 Nisan günü destek ziyareti gerçekleştirildi. Saat da tren garından otobüs kaldıran KESK üyeleri Samsun Sigara Fabrikası na ulaşarak buradan yürüyüş halinde fabrika girişine geldiler. İçerde bulunan işçiler kendilerini desteklemeye gelen KESK lileri sloganlarla karşıladılar. Fabrika önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını KESK Samsun Şubeler Platformu dönem sözcüsü Uğurcan Albak okudu. Açıklamada, son 20 yıldır çok sayıda kamu kurumunun özelleştirilerek birçok işçinin işsizliğe, birçoğunun da 4/C, 4/B, 4/A gibi esnek istihdam koşullarında güvencesizliğe mahkum edildiği ifade edildi. KESK'in direnişteki işçilerin her zaman yanında olacağı ve direnişlerine destek vereceği söylenerek açıklamayı sonlandırıldı.

19 Yapı Yol Sen 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı Yapı Yol Sen 4. Olağan Genel Kurulu Nisan tarihlerinde Ankara da, Eğitim Sen Genel Merkezi nde yapıldı. İki gün süren kongrenin ilk gününde geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve genel değerlendirme konuşmaları yapıldı. Genel Kurula konuk olarak katılan BES Genel Başkanı Osman Biçer ve Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik birer konuşma yaparak, genel kurulu selamladılar. Önergelerin tasnif edilip düzenlenmesi için bir önerge komisyonu oluşturuldu. Komisyon oluşumu sonrasında Genel Başkan Haydar Arslan kürsüye davet edildi. Arslan, çalışma raporlarının önceden üyelerin mail adreslerine atıldığını belirterek, uzun olan çalışma raporunun biriki maddesi dışında okunmamasını önerdi. Öneri delegeler tarafından kabul edilince disiplin ve denetleme kurulu raporlarına geçildi. Disiplin raporunun okunmasının ardından KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar kürsüye davet edildi. Konuşmasına, aynı saatlerde yapılan Kültür Sanat Sen Genel Kurulu ndan selam getirdiğini söyleyerek başlayan Çınar, AKP nin emekçilere dönük saldırılarına, gazeteci tutuklamalarına, KPSS ve LGS skandallarına, Kürt sorunu ve F tiplerinde yatan hasta tutuklulara vb. değindi. Sağlık emekçilerinin yapacağı iki günlük greve destek olunması gerekliliğine değinerek, yaklaşan 1 Mayıs ın tarihsel önemine uygun olarak kutlanması gerektiğini söyledi. Son olarak delegeleri KESK in örgütlülüğünü büyütmeye çağıran Çınar, kongreyi selamlayarak konuşmasını tamamladı. Çınar ın konuşması sonrasında delegelere söz hakkı verildi. İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Onay, Ortadoğu daki emekçi halkların ayaklanmalarına, ülkede yaşanan taşeronlaştırma, esnek ve kadrosuz çalışma gibi saldırılara değinerek bu saldırılara karşı ortak mücadele edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Genel kurullarda yaşanan grup pazarlıklarına dikkat çeken Onay, süreçlerin kısır ve dar işletildiğine vurgu yaptı. KESK in, saldırılara karşı müdahalede yetersiz kaldığını belirterek, saldırıların grev eksenine oturan ve altı doldurulan pratiklerle göğüslenebileceğini söyledi. Mehmet Ali Köseoğlu ise, karayolları, kadastro ve il afet müdürlüklerinde yaşanan özelleştirme saldırılarına değindi. Mezarda emeklilik ve esnek çalışmaya da değinen Köseoğlu, Kürt ulusuna karşı yapılan kirli savaşa da vurgu yaptı. TEKEL direnişinin önemine değinerek, sendikaların özelleştirmeye karşı mücadelede hazırlıksız olduklarını söyledi. Sendikaların amaç değil araç olması gerektiğini söyleyen Köseoğlu, sınıf ve kitle sendikacılığının yaşatılması vurgusu yaptı. İstanbul Şube Başkanı Nizamettin Orhan konuşmasında, genel kurulda gelecek üç senenin çalışma planının hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı. Sendikaların önlerinde hedeflerinin olması gerektiğine değinen Orhan, hedefli bir çalışmanın sendikalara sonuç getireceğini söyledi. Ateşi altan yakarız; üstten yakarsak olmaz diyerek taban çalışmasına vurgu yaptı. Genel kurullarda özeleştiri mekanizmasının çalıştırılması gerektiğini söyleyen Orhan, İstanbul şubesinin çalışmalarına değindi. Ardından sözü Genel Örgütlenme Sekreteri Nihat Bayram aldı. Üç yıllık süreçte yaptıkları çalışmalara değinen Bayram, konuşmasının büyük bölümünde emek sermaye çelişkisine vurgu yaptı. İşyerlerinde üyelerin baskı, sindirme ve yıldırma politikalarıyla yüz yüze kaldığını söyleyen Bayram, önümüzdeki dönemde de bizleri oldukça zorlu bir süreç bekliyor dedi. Yıllardır özelleştirmelere karşı mücadele verdiklerini, yasaların emekçilere rağmen geçtiğini söyleyen Bayram, temel amacın ekonomik mücadele değil demokrasi mücadelesi olması gerektiğine vurgu yaptı ve referandum sürecine değindi. 1 Mayıs ın kitlesel bir şekilde kutlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğine değinen Bayram, bu genel kurulun sadece seçilmek için değil, geleceğe yönelik programın da

20 20 - oluşturulduğu bir genel kurul olması dileğiyle konuşmasını bitirdi. Konuşmasına Kürtçe başlayan Batman temsilcisi Hüseyin Yıldırım a kısa süre sonra bazı delegeler tepki gösterdi. Salondan Kürtçe konuşmaya karşı itirazlar yükseldi. Bir kısım delege salonu terk etmeye başladı. Yıldırım bunun ardından konuşmasına Türkçe devam etmek zorunda kaldı ve delegelerin anlayışsızlığına değindi. Buna rağmen bazı delegeler itirazlarına devam etti. Divan ise karışıklığa müdahale ederek, devlet tarafından baskı gören bir halkın temsilcilerine böyle bir tepki göstermenin demokratik olmadığını belirtip delegeleri sakinleştirdi. Yıldırım, konuşmasına Kürt siyasetçilerinin son dönemde yaşadıkları saldırılara değinerek devam etti. AKP nin Kürt açılımındaki samimiyetsizliğine vurgu yapan Yıldırım, yaşanan tüm baskı ve şiddete rağmen Kürt halkının direndiğini söyledi. İstanbul Şube delegesi İbrahim Yıldızhan ise bir önceki delegenin Kürtçe konuşmasına tepki gösterenleri eleştirerek, herkesin kendisini istediği gibi ifade edebilmesi konusunda özgür olması gerektiğini söyledi. AKP hükümetinin sermayenin hedeflerini gerçekleştirmede çok planlı ve istikrarlı ilerlediğini söyleyen Yıldızhan, buna karşı sendikaların aynı kararlılık ve planla ilerlemediğini söyledi. Uzun bir süredir yapılan eylemlerin günü kurtarmaya yönelik, oldubitti tarzında olduğunu belirten Yıldızhan, fiili-meşru mücadele anlayışının tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini ve burada bulunan kadroların bunu gerçekleştirebilecek düzeyde olduğuna inandığını söyledi. Yıldızhan, Sürekli işsiz ve güvencesizler üzerine konuştuk durduk. Kürt sorunun çözümünü konuştuk durduk. Ama biz kendi sorunlarımız üzerine ne kadar çözüm üretebildik? Biz sınıf sendikacılığını unuttuk, sokağı unuttuk Kendi zincirlerimizden kurtulmadan güvencesizleri örgütleyemeyiz. KESK daha kendi sorunlarını çözemezken Kürt sorununu çözmeye yönelmesi yanlıştır diyerek örgüte yönelik eleştirilerini sundu. Eleştirilerini devam ettiren Yıldızhan, 4688 sayılı yasanın kabulü ile örgütün basın açıklaması dışında hiçbir şey yapamaz hale geldiğini belirtti. Artık sendikanın önüne somut hedefler koymasını isteyerek, grev eksenli militan bir mücadele hattı yaratmalıyız dedi ve tapu-kadastroda çalışan emekçilerin sorunlarının çözümü için işgal vb. eylem tarzlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra sözü Kamu Emekçileri Cephesi nden Çetin Dinçer aldı. İlk olarak çalışma raporundan bir bölüm okuyan Dinçer, Kürtçe konuşan delegeye yapılan müdahaleye değindi. Şeyh Bedrettin den, Pir Sultan dan, 68 kuşağının önderlerinden, Mahirlerden, İbolardan, Denizlerden bahseden Dinçer, bu önderlerin yükselttiği isyan bayrağı son 30 yıldır Kürt halkının elindedir. Tüm baskılara, ödenen bunca bedele rağmen bu bayrağı bu güne taşımıştır Kürt emekçileri. Bu isyan sadece sosyalistlerin değil kendine insanım diyen herkesin isyanıdır. Yine bu isyan kendini var etmeye çalışan Alevilerin isyanıdır. Bu yüzden bizler bu bayrağı kim taşıyorsa; Alevi, Kürt

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER 2010 ve 2011 1 MAYISLARINDA 1 MAYIS ALANINDAYDIK 2010 yılında, Taksim'de 32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için yüzbinlerce emekçi meydanı doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. Kamu Hastane Birlikleri 3. Yıl Değerlendirmesi: Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor

BASIN AÇIKLAMASI. Kamu Hastane Birlikleri 3. Yıl Değerlendirmesi: Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016 BASIN AÇIKLAMASI Kamu Hastane Birlikleri 3. Yıl Değerlendirmesi: Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor Artık Sağlık Bakanlığı kaynakları da ifade etmeye başladılar. Kamu

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası e-bülten İstanbul Dişhekimleri Odası nisan 2012 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Temel İlk Yardım Kursu Başladı On Binlerce Sağlıkçı Alanlarda BİLİMSEL ETKİNLİKLER Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 139 140 Şubemiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu dile getirdiğimiz kamusal hizmetlerin özelleştirilmesine, sosyal güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 28 Nisan 2017 Yurt İçi, Gümrük Kapısı ve Yurt Dışı Sandıkları Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuçları Tablo 1.A Sandık Seçmen

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nin dört köşesindeki emekçiler iş bıraktı! Tarih : 17.06.2013 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Gezi Parkı yla başlayan protestolara yönelik polisin sert müdahalesi nedeniyle

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 267 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB, TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU ETKİNLİKLERİ 07 Ocak 2010 Tekel İşçileri ziyaret

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Asistan Hekim Özlük Hakları Mücadelesi TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Dr. Mihriban Yıldırım

Asistan Hekim Özlük Hakları Mücadelesi TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Dr. Mihriban Yıldırım Asistan Hekim Özlük Hakları Mücadelesi TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Dr. Mihriban Yıldırım Asistanlık öncesi süreç: İstifa etmiş işsiz hekimler, Pratisyen hekimliğin zorlukları, TUS. Hak talebi,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Sorunların Merkezinde Öğretmenler Değil, Eğitimi Ticarileştiren Politikalar Bulunuyor!

Sorunların Merkezinde Öğretmenler Değil, Eğitimi Ticarileştiren Politikalar Bulunuyor! SORUNLARIMIZ ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR 12 Eylül cuntasının ilan ettiği 24 Kasım öğretmenler günü bir kez daha bildik ritüellerle kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yılda öğretmenlerimiz için sahte övgüler dizilecek,

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

YÖK'e 28. Yılında da HAYIR!

YÖK'e 28. Yılında da HAYIR! On5yirmi5.com YÖK'e 28. Yılında da HAYIR! Kuruluşunun 28. yıldönümünde YÖK, yurdun dört bir köşesinde üniversite öğrencilerince protesto edildi. Protesto edenler arasında öğretim görevlileri ve sivil toplum

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı