SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız."

Transkript

1 11. SINIFLAR SAYFA 31 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. Ülkelerin gelişmişlik yapılarına göre ülkeler ya nüfuslarını azaltmaya çalışır yada arttırır.gelişmiş ülkeler genel olarak nüfus artışını arttırmaya çalışır çünkü mevcut yapı içerisinde nüfus artışı oldukça düşüktür doğum oranları iyice düşmüştür.buda ülkede üreten aktif nüfus oranını azaltmış bağımlı yaşlı nüfus oranını arttırmıştır.nüfus dinamizmini kaybetmiş yapılan gelişme hamlelerini destekleyecek yapıda değildir.bu ülkeler artışı destekler Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ise durum farklıdır bu ülkelerdeki mevcut şartların tam olarak gelişmemesinden dolayı eğitim hizmetleri yetersizidir.kadının iş hayatındaki rolü sınırlıdır ve doğurganlığı fazladır.doğumlar fazladır buda artışı destekler bu ülkelerde mevcut ekonomik yapıları içerisinde kendisine yetecek nüfusu oluşturmak için aile planlaması şeklinde tedbirler alarak nüfusu azaltmaya çalışmaktadır.aksi takdirde mevcut nüfus sayısı sanayileşme ve şehirleşmenin önünde gittiği için işsizilik vb sorunlaır beraberinde getirir. SORU-2-Dünya nüfusunun her 20 yılda 2 kat arttığını varsayalım.bu durumun ileride oluşturacağı sorunlar nelerdir. Byle bir olay dünya için tam bir felaket olur.mevcut kaynaklar yaşam alanları yetersiz kalır. Dünyanın doğal yapısı çok daha fazla bozulur.şu anki aşırı nüfusun bize yaşattığı yan etkiler çok daha ağır şekilde etkilerin gösterir. SORU-3-Dünyada Nüfus artışı doğal seyrine bırakılsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı. Böyle bir durum dünya için çok da iyi sonuçlar doğurmaz.çünkü artış hızının fazla ve az olduğu ülkeler ülkelerin sayılarına bakarsak genel olarak artış oranı fazla olan ülkeler sayıca fazladır.denge oluşması pek söz konusu olmaz.artışın fazla olmasıda dünyanın mevcut yaşam alanlarının daralmasına yol açardı. ENDONEZYA VE FRANSA NÜFUS POLİTİKALARI 1

2 Endonezya nın gelişmemiş yapısı içerisinde doğum oranlarının fazla olması ve mevcut ülke imkanlarının bu nüfus artışını kaldıramamasına yol açtığından nüfus azaltıcı politika uygular. Fransa ise gelişmiş yapısıyla şu an için nüfusunun isteklerini rahatlıkla karşılayabilecek bir ekonomik yapıya sahiptir.ancak gelişimin devam ettirmek için yapması gereken yatırımları destekleyecek bir nüfus yapısı yoktur.genç nüfus azdır yaşlı nüfus fazladır buda ileriki dönemlerde Fransa için sıkıntıları beraberinde getireceğinden kontrollü bir şekilde nüfusunu arttırmak ister. 11 SINIFLAR SAYFA ETKİNLİK ÇALIŞMALARI Kitabınızda bazı ülkelerin 2006 yılına ait nüfus piramitleri verilmiştir.bu piramitlerden ve ön bilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. SORU-1-Piramitler arasındaki farklılıklar nelerdir.? Piramitlerde ülke nüfusları,doğum oranları,ölüm oranları cinsiyet yapısı,nüfusun yaş yapıları farklılık göstermektedir. SORU-2-Piramitlerden hangisi nüfusu hızla azalan bir ülkeyi göstermektedir. Piramitlerde özellikle Japonya nüfusu hızla azalan özellik gösteriyor.gelişmiş bir ülke olmasından kaynaklı olarak doğum oranların düşmesi uygulanmış nüfus politikaları da bunda etkili olmuştur.ilk olarak nüfusu desteklemiş artış oranı % 2 ye çıkmış 1948 de azaltıcı politika uygulamış ve artış oranını %1 e düşürmüş.1990 lara gelince artış oranı iyice azalmış arttırmaya yönelik politika uygulasa da başarılı olamamıştır.. SORU-3-Ülkelerden hangisinin nüfusu hızla artmaktadır.? 2

3 Endonezya da hızlı nüfus artışı görülmektedir taban genişlemektedir.doğum oranları yüksektir.gelişmekte olan bir ülkedir.eğitim seviyesi yeteri düzeyde değildir,aile planlaması çalışmaları yetersizdir.ayrıca ülkede sağlık hizmetlerinin gelişme göstermesi çocuk ölümlerini de azaltarak artışa katkıda bulunur. SORU-4-Endonezya nüfus planlaması yoluyla ülkesinde sanayileşme ve kentleşmenin önünde giden artışı azaltarak işsizlik sorununu çözmeyi,bağımlı nüfus oranını azaltmayı,eğitim sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlamaktadır. Japonya ise arttırıcı politikalar uygulayarak yaşlanan nüfusunu doğum oranlarını arttırarak dinamizm kazandırmayı amaçlıyor.mevcut gelişimine yönelik yapacağı yatırımlara için gerekli genç dinamik nüfus sağlamak istiyor SAYFA 33 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Kitabınızda ki grafikte Japonya nın 2005 yılına kadar belirlenmiş ve 211 yılına kadar tahmini nüfusu verilmiştir.buradan hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. SORU yılında Japonya nüfusu ne kadardır? 100,2 milyon SORU-2-Hangi yıldan itibaren nüfus artış hızında düşüş tahmin edilmektedir.bu düşüşün ardındaki sebebler hakkında neler söylenebilir? Yaklaşık 2020 yıllarda düşüş eğilimi beklenmektedir.gelişmiş ülke olmasından dolayı doğum oranları düşük,kadının iş hayatındaki rolü fazla eğitim seviyesi yüksektir.gelişmiş ülke olmasının getirdiği sosyal yapı bunu destekler. SORU yılından günümüze kadar olan zaman aralığını nüfus değişimini yorumlayınız yılından itibaren hızlı bir nüfus artışı mevcut ancak arası dönem 2. dünya savaşını nedeniyle azalma göstermiş.1980 li yıllara kadar kısmen artış devam ediyor ancak sonrasındaki artış önceki dönemlere oranla azalma gösteriyor. LİSE 3. SINIFLAR SAYFA ETKİNLİK ÇALIŞMALARI Aşağıdaki tabloda Japonya nın yıllara göre yaş gurupları dağılımı verilmiştir.buradan hareketle Japonya nın ileride ne gibi sorunlar yaşayabileceğini nedenleriyle birlikte söyleyiniz. Yıllar Yaş gurupları Yıllık Ortalama artış oranı(%) 3

4 Toplam nüfus (milyon) 0-14 (Milyon) (Milyon) ,4 61,5 5,3 1, ,9 82,3 12,4 0,61 120, ,0 85,4 23,5 0,04 127,2 Tablo incelendiğinde Japonya nın nüfus artış oranının azaldığı görülmektedir.doğum oranlarının azalmasıyla paralel olarak genç nüfus oranında düşme yaşlı bağımlı nüfus oranında artma gözlenmektedir.ileriki dönemlerde yapılan yatırımları desteklemek amaçlı genç ve dinamik nüfusun azalması Japonya için sıkıntı oluşturacak yine bağımlı yaşlı nüfusun artması da Japon ekonomisini olumsuz etkileyecektir.nüfus artışının giderek düşmesi ileriki dönemde Japon nüfusunun azalmasına sebeb olacak nüfus kendini yenileyemeyecek ve dinamizmini kaybedecektir. 11.SINIF SAYFA 35 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Kitabınızda 1950 den 1999 a kadar Fransa nın nüfusu kaydedilen gelişmeler verilmiştir.buradan hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. SORU-1-Fransa nın nüfusu hangi dönemlerde en fazla artış göstermişitr. En fazla artış dönemi yılları arasındaki dönemdir.tablo incelendiğinde bu dönemde doğal artışla beraber göç dalgası etkilidir. SORU-2-Nüfusun değişmesinde göçlerin etkisi nasıl olmuştur. Fransa ve çeşitli Avrupa ülkeleri 2. dünya savaşından sonra ortaya çıkan iş gücü eksikliğini gidermek için 1960 dan yaklaşık 1970 li yıllara kadar ülkelerine işçi göçü almıştır.bu dönemde gerek işçi göçü gerekse bu göçle beraber ülke nüfus yapısının değişmesi doğurganlığı etkilemiş ve doğal nüfus artışı göçle beraber ön plana çıkmıştır. 11.SINIF SAYFA 38 ETKİNLİK ÇALIŞMASI 4

5 Kitabınızdaki haritadan grafikten ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. SORU-1-Şehirleşme en hızlı hangi dönemde gerçekleşmiştir? Biraz eskiye gidersek 1848 sanayi sanayi inkilabı ile başlangıç gösteriyor.sonrasında ise dan sonra ağırlık kazanıyor. Haritaya bakıldığında özellikle yeşil noktaların ağırlık kazandığı görülmektedir.buda bize şehirleşmenin beraberinde nüfus artışını da getirdiğinden 10 milyon üstü şehirlerde artış görülmektedir.yaklaşık olarak 1990 sonrası 2000 li yıllarda şehirleşme hız kazanmıştır. SORU-2-Şehirlerin hızlı gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur. Coğrafi konum özellikleri,ulaşım,sanayi faaliyetlerinin gelişme göstermesi bu süreci hızlandırmıştır. SORU yılında şehirlerin nüfus gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz.? Şehirleşmeye bağlı sanayi devrimiyle başlayan süreç lı yıllar sonrasında 2000 li yıllarda gelişimini devam ettirmektedir.bu süreç 2030 lu yıllarda da mevcut teknolojik ve bilimsel gelişmeler hızlı şehirleşme,şehirlerdeki yaşam standartlarının çekiciliği ile başlayan göç hareketi ve nüfus artışı bu yıllarda da artış göstererek devam edecektir. SORU-4-Haritada nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerin ağırlıklı olarak güneydoğu Asya da yoğunluk kazanmasının sebebi nedir. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yasama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır. Güney Doğu Asya Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede, bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır. ( tarım) Japonya: Sanayileşmenin ve kısmen madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.önemli bir Pazar alanı oluşturur. 11.SINIFLAR SAYFA 46 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Etkinlik-1 SORU-1-Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen şehirleri sembollere uygun olarak işaretleyiniz. New York-Küresel etki gösterir. Londra-Küresel etki gösterir Kudüs-Küresel etki gösterir Amsterdam-Küresel etki gösterir Kütahya-Yerel etki gösterir Yeni Delhi-Bölgesel etki gösterir Milano-Küresel etki gösterir Nairobi-Bölgesel etki gösterir Hong Kong-Küresel etki gösterir 5

6 SORU-2-İşaretlediğiniz şehirlerin etkilerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız. New York dünya finas merkezi özelliği gösterir beraberinde ekonomi ve ticaretin merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Londra ekonomi ve ticaretin bir diğer merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Amsterdam, Hollanda nın başkenti olmasının yanında önemli bir liman şehri ve ticaretin bir başka küresel merkezidir. Ayrıca siyasi platformda birçok uluslar arası kuruluşun merkezidir. Milano İtalya nın sanayi ve ticaret başkentidir.beraberinde kültürel fonksiyonlar ve ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır. Kütahya da sanayi, tarım ve ticaret gelişmiştir ve etki alanı yereldir. Kudüs 3 din için de kutsal olan bir merkezdir. Nairobi,Kenya nın başkentidir. Yeni Delhi, Hindistan ın başkentidir.bölgenin ekonomi ve yerleşme merkezidir. Hong Kong, Asya-Pasifik bölgesindeki önemli finans, ticaret ve ulaşım merkezi konumundadır. Etkinlik-2 SORU-1-Aşağıdaki tabloda Hamburg şehrinin bulunduğu ülke, etki alanı ve etkin fonksiyonu verilmiştir. Siz de diğer şehirlerin bulunduğu ülkeyi, etki alanını ve fonksiyonunu tespit ediniz (Bazı şehirler birden fazla fonksiyonu ile ön plana çıkabilir). Şehirler Ülkeler Etki alanları Fonksiyon Yerel Bölgesel Küresel İstanbul Türkiye Küresel Ekonomi,din,liman Londra İngiltere Küresel 6

7 ABD Ekonomi,siyasi,kültürel Roma İtalya Küresel Din,ekonomi,siyasi,Kültürel Moskova Rusya Küresel Siyasi,Enerji,Ekonomi Kudüs İsrail Küresel Din Hamburg Almanya Küresel Liman Los Angeles Küresell Kültürel Mexico City mexico Bölgesel Siyasi,Ekonomi, Kahire Mısır Bölgesel Siyasi,Kültürel Jakarta Endonezya Yerel Siyasi,Ekonomik Liman Bakü Azerbeycan Yerel Siyasi,sanayi Delhi Hindistan Bölgesel Siyasi Ekonomi Yoruma açık bir tablo ufak tefek farklılıklar olabilir SORU-2-Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında etkili olan faktörleri yorumlayınız. Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında şehrin coğrafi konumu, nüfusu,ekonomik,siyasi,kültürel ve dini özellikleri etkili olmuştur. İstanbul un İstanbul boğazında bulunması,türkiye nin en önemli limanı 7

8 olması,hristiyan lar için kutsal yerlerin bulunması, Londra nın başkent olması,küresel finans merkezlerinden biri olması,tarihi eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması, Roma nın başkent olması, Vatikan ın Roma da yer alması,ticaretin gelişmiş olması, Tarihi eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması, Moskova nın Dünya nın büyük devlerinden biri olan Rusya ve B.D.T nin merkezi olması, Kudüs ün 3 din için de kutsal olan bir merkez olması, Hamburg un Almanya ve Avrupa nın en önemli limanlarından biri olması, Los Angeles in Amerikan sinemasının merkezi olması, Mexico City nin Meksika nın başkenti olması, Kahire nin Mısır ın başkenti olması, Jakarta nın Endonezya nın başkenti olması,önemli bir ticaret ve liman şehri olması, Bakü nün Azerbaycan ın Başkenti olması ve mevcut enerji kaynakları, Delhi nin Hindistan ın başkenti ve ekonomik merkez olması. 11.SINIFLAR SAYFA 47 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. SORU-1- Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır? Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.çin de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin'de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne, baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır.çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır. SORU-2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir? Doğumlar,Ölümler(Savaşlar,salgın hastalıklar,doğal afetler),göçler,sınırların değişmesi SORU-3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız. Genç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise.ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran 8

9 bir rol oynar.aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar. SORU-4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir? Roma; Siyasi,dini ve kültürel anlamda çok gelişen bir kenttir. Roma, dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun başkenti idi.bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. 1870' te Birleşik İtalya'nın başkenti olmuştur.siyasi, dinî ve kültürel odak noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.roma, Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya'dan çok daha büyüktür. SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? volumlu Sonuçları vkişi başına düşen gelirin artması veğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi vişsizliğin azalması vköyden kente göçün azalması vsosyal sorunların azalması vtasarrufların artması vtüketimin azalması vdevletin giderlerinin azalması vülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi Olumsuz Sonuçları vcinsiyet dengesizliği vyaşlı nüfus oranının artması(bağımlı nüfus oranının artması) vgenç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması vaktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması vülkenin savunma gücünün azalması vsosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması SORU-6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur? New York'un caddelerinden biri olan Wall Street, dünyanın bir numaralı finans merkezi olması, dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır. ABD'nin eski başkenti olması, ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması, 9

10 SORU-7- Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını belirleyiniz. Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar, sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir,devletin vergi gelirleri azalır, Tasarruflar azalır,kişi başına düşen gelir azalır,eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez,sosyal sorunlar artar,üretim azalır, Devletin giderleri artar,ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir,dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar,iç ve dış göçler artar. SORU-8- Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden olur? Tasarruflar azalır,kişi başına düşen gelir azalır,üretimin azalması, devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar.ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur. Yaşlı nüfus oranının artması(bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması,aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması, Ülkenin savunma gücünün azalması,sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır, SORU-9- Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler etkili olmuştur? Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta ( ) kurulmuştur.sanayi,ticaret ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır.özellikle ticaret,sanayi,liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur. SORU-10- Ölüm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif nüfus, demografik şişme kavramalarını açıklayınız. Ölüm Oranı: Genel olarak, genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır. Nüfus Patlaması: Bir ülkede ölüm oranlarının düşmesi, doğumların artması ve şehrin özelliklerinden dolayı yoğun göçlerle nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır. Nüfus Planlaması:Ülke öz kaynakları doğrultusunda ülkelerin uygulamış oldukları nüfusu kontrol altında tutmaya yönelik politikalara denir. Nüfus Politikası:Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne nüfus politikası denir. 10

11 Aktif nüfus: yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir.çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır. Demografik Şişme: Kentlerin sanayi, ekonomik, kültürel özelliklerini gerçekleştirmeden, aşırı nüfuslanarak büyümesidir.şanlı Urfa ve Diyarbakır ın terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun artması SORU-11- Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız. Japonya nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır. SORU-12- Aşağıdaki piramitte Japonya'nın (tahminî)yılları arasındaki nüfus değişimi gösterilmiştir.bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus politikası uygulamış olabilir? Özellikle 1950 yılından sonra nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uygulamıştır yılına kadar Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. SORU-1-Şehirsel fonksiyonlar sanayi, ulaşım,ticaret,,liman, kültür, turizm ve eğitimdir. SORU-2-Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler fonksiyonel özellikleri Nüfusu ve etki alanlarının genişliğidir. SORU-3-Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel çaptadır. SORU-4-Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan fonksiyonu Önemli bir liman özelliği göstermesidir. SORU-5-Nairobi,Bakü,Diyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken,roma,mekke,londra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır. SORU-6-New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında Finans merkezi olması, ticari, siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur. SORU-7-Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir. 11

12 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. SORU-1-Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler sınıflandırması içinde yer almaz? A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askerî SORU-2-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır? A)Şam B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York SORU-3-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye sahiptir? A)Marsilya B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke SORU-4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir? A)Amsterdam B)Marsilya C)İstanbul D)İskenderiye E)Varşova SORU-5-Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur? A)Almanya B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya SORU-6-Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir? A)Manila B)Mekke C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu SORU-7-Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A)Tarım B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri SORU-8-New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkilidir? A)Ulaşım B)Ticaret C)Tarım D)Maden E)Sanayi SORU-9-Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir? A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan E)Kanada SORU-10-Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenemez? A)İşsizlik oranının azalması B)İç ve dış göçlerin artması C)Kalkınma hızının artması D)Genç nüfus oranının azalması E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması 12

13 SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri değildir? A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi B)Aile planlaması C)Savaşların artması D)Bebek ölüm oranlarının artması E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması SORU-12-Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır? A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi E)İç göçlerin teşvik edilmesi SORU-13-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır? A)Marsilya B)Amsterdam C)İstanbul D)Rotterdam E)Paris SORU-14-Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluşturmaz? A)Hindistan B)Fransa C)Pakistan D)Mısır E)Çin 11. SINIF SAYFA 50 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI Mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır. ÜRETİM Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasıdır. DAĞITIM Mal ve hizmetlerin kullanımıdır. TÜKETİM Kitabınızdaki kavram haritasını inceleyerek doğal unsurların üretim,tüketim,dağıtım faaliyetleri üzerine etkisinin nasıl olduğunu değerlendiriniz. Üretim tüketim dağıtım etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.bunlar sanayi tesisi için yer seçimi,su, iklim ve yer şekilleridir. Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşabilecek bir yerdedir. Örneğin, konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde kurulur.üretim etkisi Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Kâğıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi 13

14 tesislerde de su büyük önem taşır. (üretime etkisi) Su büyük önem taşır bu noktada suyun varlığı miktarı yada yokluğu kurulacak tesis üzerinde etki oluşturarak üretim ve beraberinde üretilecek ürünün dağıtım ve tüketimine etkide bulunur. İklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler, iklim koşullarının bu maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır. Gemi tezgâhları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma koşullarını güçleştirir. (üretime etkisi) İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar, verimi düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır. Yer şekilleri, ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini de etkiler. Ham maddenin gerek işleneceği tesise götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulabilmesi ulaşımla bağlantılıdır. Kara yolları ve demir yolları güzergâhları yer şekillerinden etkilenir. Enerji hatlarının güzergâhları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına gömülmelidir. Bu da yer şekilleri ve iklimle ilgilidir. Hidroelektrik enerji için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir. Yer şekilleri, iklim ve su kaynakları, bitki örtüsünün gelişmesinde etkili olur. Bitki örtüsü tarımsal hammadde kaynaklarının ortaya çıkması üzerinde etkili olarak üretimi etkiler. İklim şartları dağıtımı da etkiler. Kar yağışları, don olayları gibi iklim olayları dağıtımında aksamasına neden olur. Yer şekilleri ise ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim,dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkilemiş olur.uygun ulaşım koşulları hem üretilen ürünün rahatça mevcut pazarlara taşınmasına sebeb olarak maliyeti düşürür tüketimi destekler. Sonuç olarak mevcut sanayi kollarının gerek yer seçimi gerekse üretim miktarı bunun pazarlara taşınması ve tüketilmesinde iklim,su,yer şekilleri doğrudan yada dolaylı etkide bulunur.dönem dönem üretimi destekleyici özellik gösterebilir dönem dönem şartları zorlaştırabilir Unutulmamalıdır ki üretim,dağıtım ve tüketim bozulmaz bir halkadır.tüketimdeki artış direk üretimi etkiler bu iki etkenin oluşmasında dağıtım koşullarıda önemli rol oynar ürettiğinizi dağıtamazsanız tüketim miktarı azalır talep gelmediği içinde üretim düşer. 11.SINIFLAR SAYFA 78 ETKİNLİK ÇALIŞMASI 14

15 Kitabınızdaki resimde küçük menderes ovasının bir kısmının resmi verilmiştir. SORU-1-Araziler hangi amaçla kullanılmıştır ve bunun üzerinde yer şekilleri nasıl etkili olmuştur. Resimlere bakıldığında genel bilgilerimizden de faydalanarak bölgenin horst ve graben alanlarından oluştuğunu söyleyebiliriz.bu bölge özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğunluk kazandığı toprak ve iklim özelliklerine sahiptir.genel olarak tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı beraberinde tarıma dayalı yer yer sanayi tesislerinin bulunduğu yerleşmeler gözlenmektedir.yamaçlara doğru yerleşmeler görülmekle birlikte yayılım verimli tarım arazilerine doğrudur.yer şekilleri bunda önemli bir etkendir.horst alanlar yükselti ve engebe şartlarından dolayı yerleşmeleri horstlar arasında kalan bölgelere yönlendirmiştir. SORU-2-Arazilerin gelecekteki muhtemel kullanımı ile ilgili senaryolar oluşturunuz. Arazilerin gelecekte kullanımı ile ilgili olarak hızlı nüfus artışı ve insanların barınma ihtiyaçları için konut yapımı ve diğer ihtiyaçları için üretim tesislerinin kurulması gelecekte mevcut tarımsal alanların iyice daralmasına yol açacaktır.insanlar bir noktadan sonra tarımsal faaliyetlerin önemini kavradığı noktada yerleşmeler yamaç bölgelere kullanım alanı olarak ölü noktalara kayabilir tarımsal alanlar korunmaya çalışılabilir. 11.SINIF SAYFA ETKİNLİK ÇALIŞMALARI Sektörlerin ülke ekonomisi içerisindeki oranı gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir.geri kalmış ülkelerde tarım sektörü ülke ekonomisi içinde önemli bir yer tutarken hizmet ve sanayi geri plandadır.gelişmiş ülkelerde ise durum tersidir. Kitabınızdaki grafiklerden ve bilgilerden faydalanarak Türkiye nin gelişmişlik düzeyini tartışınız. SEKTÖRLER %65,5 HİZMET 15

16 %24,4 TARIM %10,1 SANAYİ Burada belirtilen değerler sektörlerin ekonomiye katkılarıdır.her ne kadar tarım sektörünün ekonomiye katkısı az gibi gözükse de tarımda çalışan kişi sayısı çok tur.sanayi sektöründe çalışan kişi sayısı ise azdır.buradaki dağılım ülkemizin tarım toplumundan kurtulup sanayi ve hizmet sektörüne geçiş sürecinin yansıtıldığı yani gelişmekte olan bir ülke yapısı olduğunu göstermektedir. SAYFA 80 ETKİNLİK PANO ÇALIŞMASI /1 Aşağıdaki tabloda Türkiye nin coğrafi konumu ile ilgili bazı faktörler ve bu faktörlerden bir tanesinin ekonomiye katkısı açıklanmıştır. Siz de diğer faktörlerin etkisini tablodaki boşluklara yazınız. Coğrafi konum özellikleri Ekonomiye katkısı Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve boğazlara sahip olması:ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı hinterlandı çok iyi limanlara sahiptir.bu özelliği uluslar arası ticaret faaliyetlerinde ülkemize ciddi avantajlar sağlar.karadeniz e komşu ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki deniz ticareti boğazlar yoluyla yapılır ve böylece ülkemize stratejik önem kazandırır.turizm yoluyla çeşitli gelirler elde edilir. Önemli/stratejik enerji ve yer altı kaynaklarına sahip olması ve bu kaynaklar bakımından zengin ülkelere komşu olması:enerji kaynakları aktarımı açısından son derece önemli stratejik bir noktadadır.sanayi için gerekli olan hammadde ve enerji kaynaklarına kolayca erişilebilir.komşu ülkelerin sahip olduğu petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına ulaştırılmasında ülkemiz önemli bir yere sahiptir. Farklı mevsimlerin yaşanması:turizm faaliyetleri için önemli avantajlar sağlar.buna bağlı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında plaj turizmi gelişirken yükseltinin kış sporları için uygun olduğu dağlarda ise kayak turizmi gelişir.turizm açısından çeşitlilik sunması ülkemiz için ciddi bir avantajdır. Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı yerde olması:kıtalar arası ulaşım bağlantılarının ülkemizden sağlanması gerek ekonomik gerekse kültürel açıdan ülkemize katkılar sağlar. Bu durum ülkemize stratejik açıdan önem kazandırır.bu kıtalar arasındaki ulaşım bağlantısını ülkemiz kurar. Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktasında yer alması:ülkemize kültür turizmi faaliyetleri açısından avantaj sağlar.sahip olduğu bu özellik ülkemizde 16

17 turizm açısından zenginlik sağlar.kültürel kaynaşmaya yardımcı olur. Ülkemizde hem doğu hem de batı medeniyetlerine ait tarihi eserleri görebilmek mümkündür. Bulunduğu bölgeye göre zengin su kaynaklarına sahip olması:geleceğin en önemli kaynaklarından biri su olacaktır.enerji kaynağı olarak ülkemiz hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından Avrupa da 3. sıradadır. AyrıcaOrtadoğu nun can damarı olan Fırat ve Dicle kaynaklarını ülkemizden alır ve bu durum ülkemizin stratejik önemini arttırmaktadır.tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olur. 11.SINIF SAYFA 80 ETKİNLİK ÇALIŞMASI /2 Türkiye nin doğu boylamları ile kuzey enlemleri arasında yer aldığını düşününüz. Bu yeri atlasınızdan tespit ederek aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler bugünkünden farklı olur muydu? Sebebini belirtiniz? Evet farklı olurdu.çünkü iklim,toprak yapısı,denize göre konum,yükselti şartları,stratejik avantajlarımız ortadan kalkabilir yada değişirdi bizde mevcut konum özelliklerimize göre ekonomik faaliyetlerimizi belirlerdik 2.Bu konum Türkiye nin ekonomisini nasıl etkilerdi? Açıklayınız. Ülkemizin matematik konumu belirtilen enlemler olduğunda Türkiye şu anki iklim özelliklerinden farklı özellikler gösterirdi.iklim çeşitliliği ortadan kalkar buda ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini olumsuz etkilerdi.yine özel konum özelliklerimiz değişirdi bu noktada şu an ekonomik faaliyetlere yön veren konum avantajlarımızı kaybederdik.enerji kaynakları geçiş noktasında olmaz,asya Avrupa yı birbirine bağlamaz geçmişten gelen tarihsel kültür zenginliklerine sahip olamazdık.bu özellikler birleştiğinde ekonomik faaliyetlerimizdeki çeşitlilik azalır yada değişirdi. SAYFA 81 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Kitabınızdaki grafikte Türkiye arazisinin yükselti basamaklarına göre oranı verilmiştir. Ön bilgilerinizden ve atlasınızdan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. SORU-1-Türkiye arazisinin ne kadarında verimli bir şekilde tarım yapılabilir? Bu araziler Türkiye nin nerelerinde yoğunlaşmıştır? 17

18 Kitabınızda bir üst paragrafta tarım yapılabilecek uygun alanlar için 500 m den az olan arazilerimizin daha uygun olduğu belirtilmiştir.bu alanlar toplam arazimiz yalnızca % 16 sını meydana getirmektedir.bu araziler Türkiye nin kıyı bölgelerinde ve ülkemizin batısında yoğunlaşmıştır. SORU-2-Türkiye de arazinin ne kadarı, tarımda verimin azaldığı ve yerleşmenin zorlaştığı kuşakta yer alır? Bu araziler Türkiye nin nerelerinde yoğunlaşmıştır? 1000 m nin üzerine çıkıldığında tarım da verim azalır ve yerleşme zorlaşır.uygun düzlükler olsa bile çoğu kez iklim şartlarının elverişsizliği tarımda çeşitliliği engeller. Bu araziler toplam arazimizin %58 ini meydana getirmektedir. Bu alanlar ülkemizin Kuzey Anadolu dağları, Toros dağları ve Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. 11.SINIF SAYFA 83/1/2 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Aşağıdaki tabloda Türkiye nin ekonomisini etkileyen iklim olaylarından birisi açıklanmıştır. Siz de diğer iklim olaylarının olumlu ve olumsuz etkisini tablodaki boşluklara yazınız. Kar yağışlarının yoğun görülmesi: Kış sporlarının gelişmesine bağlı olarak turizm gelirlerin artması. Bu etkiler yaygın olarak Bursa, Kayseri, Bolu, Erzurum, Kars illerinde görülür.ulaşımda zorlukların yaşanması, bazı işletmelerin maliyetinin artması, açık hava da çalışılan tesislerin üretime ara vermesi. Bu etkiler genellikle ülkemizin doğusunda görülür. Güneşlenme süresinin uzun olması: Deniz turizmin gelişmesini, ısıtma maliyetlerinin düşmesini, güneş enerjisi potansiyelinin fazla olmasına yol açar.akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.kuraklık yaşanmasına neden olur.akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Yaz mevsiminin yağışsız geçmesi: Deniz turizmin gelişmesini sağlar. Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünlerinin 18

19 yetişmesine imkân tanır.akdeniz,ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.kuraklığın ve orman yangınlarının artmasına neden olur.akdeniz,ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Yıl boyunca yağışın görülmesi: Su kaynakları zenginleşir, hidroelektrik potansiyeli artar, gür ormanlar gelişebilir.karadeniz kıyılarımızda görülür.ulaşım zorlaşır, sel ve heyelan olayları artar.karadeniz kıyılarımızda görülür. Donma olayının yaşanması: Kış turizminin gelişmesini sağlar,doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.ulaşım zorlaşır, tarımsal üretim ve ekonomi de kayıplar ortaya çıkar.doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür. 11.SINIF SAYFA 83/2 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Kitabınızda Türkiye nin 2000 yılına ait nüfus piramidi görülmektedir. Piramide bakarak; SORU-1-Nüfusun yaş yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Nüfus piramiti incelendiğinde doğum oranlarını kontrol altına almaya çalışanbir ülke özelliği göstermektedir.ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Yaşlı nüfus oranı azdır. SORU-2-Nüfusun yaş yapısının ülkemiz ekonomisine sağladığı avantajlar ve Dezavantajlar nelerdir?tartışınız. Genel olarak düşünüldüğünde ülkemiz nüfus yapısında genç nüfus oranı fazladır. İş sıkıntısının yaşanması, nüfus artış hızının ve bağımlı nüfus oranın fazla olması ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Buna karşın nüfusun mevcut genç nüfusun eğitilerek nitelikli hâle gelmesi ve istihdamın sağlanması durumunda ülkemiz için nüfus, önemli bir zenginlik olacaktır. Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Sevgili gençler bu etkinlikler yoğun üniversite temposunda sizlerin zaman kayıplarınızı azaltarak bir nebze faydamız olması açısından hazırlanmaktadır.sizlerde gereken bilinci göstererek bu etkinliklerden 19

20 faydalanmanız noktasında kopyala yapıştırmadan ziyade cevapları anlamaya çalışarak faydalanmanız temennimizdir.aksi takdirde yapmış olduğumuz çalışma amacına ulaşmaz ve sizlerde sadece günü kurtarmış olursunuz.kafanıza yatmayan cevaplara müdahale etmeniz gerekirse yorum bölümlerinden tartışmaya açmanız önerilmektedir.aksi takdirde buradaki günü kurtarma talebiniz ileriki hayatınızda geleceğinizi kaybetmeye yönelik sizleri ciddi bir hataya sürükler 11.SINIF SAYFA ETKİNLİK ÇALIŞMASI Aşağıda Türkiye millî gelirin farklı yıllara ait sektörel dağılımı verilmiştir. Buna göre; SORU-1-Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımında uygulanan ekonomik politikaların etkisi nasıl olmuştur?tartışınız. Tablolar incelendiğinde özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal faaliyetler ön plana çıkmakta bu yıllardan sonra özellikle 1950 sonra sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmeye yönelik politikalar ön plana çıkmakta ve bu değişim sonucunda tarımsal pay azalmış sanayi ve hizmet sektöründe artışlar gözlenmiştir. SORU-2-Yıllara bağlı olarak en fazla değişim hangi sektörde olmuştur? Bu değişim neyi ifade eder? Şekillerdeki rakamlar incelendiğinde en fazla değişim tarımsal sektörde gözlenmekte bu değişim ülkemizin yavaş yavaş tarım toplumu özelliğinden kurtularak sanayileşme yolunda adımlar attığının gelişmeye yönelik hamleler gösterdiğinin bir göstergesidir. %45 den %16 lara kadar gerilemiş buradaki gerileme sanayi ve hizmet sektörünün etkin bir konuma geldiğinin bir göstergesi ülkenin geliştiğinin bir işaretidir. SORU-3-Sektörlerdeki değişimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik sektörel dağılımı hakkında senaryolar oluşturunuz. Tarım sektörünün ekonomi içinde payı giderek azalacaktır. Sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin payı giderek artacaktır. 11.SINIF SAYFA 86 ETKİNLİK ÇALIŞMASI 20

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Tablo 6.1. : Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı

Tablo 6.1. : Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı 6. EKONOMĐK YAPI 6.1. TARIM 1927 yılında tarım sektörü milli gelirden % 67, sanayi sektörü % 10 ve hizmet sektörü ise % 23 oranında pay almakta iken 72 yıl sonra 1987 sabit fiyatlarıyla bu oranlar tarım

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:11. Sayı:1.Haziran 2007 ss.63-80 Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma A Study on The Economics of Adana Kayahan TÜM 1 ÖZET Bu çalışmada Adana ekonominin geleceği

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı