AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI"

Transkript

1

2 Ana teminatlar: Mesleki Sorumluluk Meslek mensubunun; İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi; Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller; Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, Gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar teminat altındadır.

3 Hakaret Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle oluşan hasar talepleri teminat altındadır. Manevi Tazminat Talepleri Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat talepleri teminat altındadır. Savunma masrafları Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

4 YARGI BENZERİ MASRAFLAR TEMİNATI Savunma Masrafları Sigortalı ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir Alt Sorumluluk Limiti ne tabidir. Bu alt limit, Sorumluluk Limiti nin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

5 İLETİŞİM MASRAFLARI TEMİNATI Sigortacı, Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı tarafından: police altında teminat altına alınmış bir Talep nedeniyle Sigortalı nın itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da Sigorta Ettiren in herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin maluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigorta Ettiren in katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları nı karşılayacaktır: Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti ne tabidir. Bu alt sorumluluk limiti, Sorumluluk Limiti nin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

6 TEVKİL TEMİNATI!!! Sigortalının ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı sigortalı haricinde yetkili kıldığı avukatların, tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır. Poliçede sigortalı tanımında sayılan gerçek ve tüzel kişiler haricinde tevkil yetkisi kullandırılarak yetkili kılınan avukatlara ödenen tazminat rücuya tabidir.

7 5 YIL GERİYE YÜRÜRLÜK Sigortalının, poliçe başlangıcından itibaren geçmiş 5 yıl içerisinde mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde olmayan hatalı eylemler sonucu poliçe dönemi zarfında ilk kez kendisine karşı talepte bulunulması koşuluyla oluşan hasar talepleri teminat altındadır. 2 YIL UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ Sigortacı nın yenilememesi durumunda Sigorta Ettiren bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 24 ay içinde, ilk kez bu dönemde Sigortalı ya talepte bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir Talep i Sigortacı ya ihbar etmek hakkına sahiptir. Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırılık da bulunulması ve bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.

8 EMEKLİLİK/MESLEĞİ BIRAKMA TEMİNATI Sigortalı nın Sözleşme Dönemi içerisinde vefat, sakatlık ya da emeklilik durumuna bağlı olarak Mesleki Hizmetler ine son vermesi durumunda; (i) Sigortalı, mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim süresine hak kazanacaktır. Bu 2 (iki) yıl içerisinde Sigortalı, aleyhine yapılabilecek tazminat taleplerini, Sözleşme Dönemi ya da 2 (iki) yıllık bildirim süresi içerisinde bildirebilecektir. (ii) Bu poliçedeki teminat Geriye Yürürlük Tarihi nde ya da sonrasında ve Sigortalı nın mesleği bırakmasından önce gerçekleşen Hatalı Eylem ler için geçerli olacaktır. Bu zeyilnamenin amacına istinaden 2 yıllık bildirim süresi; (i) Bu sigorta poliçesinin ya da teminatlarının başka bir sigorta şirketi tarafından yenilenmesi ya da değiştirilmesi durumunda, (ii) Sigortalı mesleği bıraktığı tarihi yazılı olarak bildirmez ise uygulanmayacaktır.

9 Ek teminatlar: KAYIP DÖKÜMANLAR: Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan müvekkillere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar. Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti ne tabidir. Poliçe teminat limiti nin 100,000 TL den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır. Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.

10 5 yıl geriye yürürlük nasıl çalışır? Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır. Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır Geriye yürürlük periyodu 2010 Poliçe dönemi 2011 Hatalı eylemin gerçekleştiği zaman Hasar talebinin oluştuğu ve sigortacıya bildirilmesi gereken dönem

11 PROGRAMIN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır. Yıllık cirosu TL den fazla olan meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir. Vergi levhası sahibi avukat sayısının 2 den fazla olduğu ve/veya vergi levhası sahibi avukat sayısı/sgk lı çalışan avukat sayısı oranının ½ den küçük olduğu durumlarda programdan ayrı bir değerlendirme söz konusu olacaktır. Şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren; müşterilerinize kurumsal finansman ve/veya yapılandırılmış finansman hizmeti veren; Türkiye dışındaki ülkelerdeki yasa ve kanunlarla ilgili alanlarda da hizmet veren; meslek mensubunun hastalık, vefat, sakatlık durumlarında işlerini yürütecek başka bir avukatın bulunmaması durumlarında, meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

12 Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi gerekmektedir. Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir TL den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir. Bir şirket tarafından bordrolu olarak çalışan avukatlar bu programa dahil olmayacaktır.

13 CHARTIS SİGORTA NIN FARKLILIĞI Geriye dönük 5 yıl içinde yapılan hatalardan dolayı poliçe döneminde gelen hasarların meslek mensubunun poliçe öncesinde bu durumdan haberdar olmaması veya bilmemesi şartı ile teminat altına alınması Poliçede belirtilen şartlar uyarınca 2 yıl uzatılan bildirim süresi uygulaması Meslek mensubuna karşı yapılacak manevi tazminat talepleri teminat altındadır. Yargı Benzeri Masraflar Teminatı Tevkil teminatı İletişim Masrafları Teminatı Emeklilik/Mesleği Bırakma Teminatı

14 HASAR DURUMUNDA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN (MÜVEKKİLİN) TALEP YAZISI GEREKMEKTEDİR. HİÇBİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALIYA ÖNCEDEN YAPILMIŞ VEYA HALİHAZIRDA BİR HASAR TALEBİNİ VEYA BİR HASAR TALEBİNE NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR DURUMUN POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN MAKUL OLARAK BİLİNDİĞİ HAL VE DURUMLARI TEMİNAT ALTINA ALMAZ. Eğer varsa; Erken Ödeme İskontosu uygulanan cezalarda bu iskonto hasar hesaplamasına dahil edilmektedir.

15 CHARTIS BRÜT PRİM TABLOSU Sigortalının cirosu TL den küçük ise; MUAFİYET BRÜT TEMİNAT LİMİTİ PRİM TL TL 632 TL TL TL 674 TL TL TL 779 TL TL TL 989 TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL NOT!!! VERGİ LEVHASI SAHİBİ AV. SAYISI 2 ise bu net tutarlar 2 ile çarpılacaktır.

16 Program dahilinde uygulanacak muafiyet; YTL Not: Program dışında çalışılan teklifler için uygulanacak prim ve muafiyet tutarları farklılık gösterebilir.

17 ÖDEME TARİHİ ÖDENEN MİKTAR ÖRNEK HASAR AÇIKLAMASI 04/05/ Haciz yazısının gönderilmemesi 19/02/ Tazminat davasında süre hesaplama hatası 03/07/ EPDK nın kestiği idari para cezasına istinaden açılan idare mahkemesinde verilen davanın reddine ilişkin kararı sigortalı avukatın temyiz hatası 08/06/ Sigortalının dava süresini hesaplama hatası 19/11/ Sigortalı müvekkilinin idare tarafından verilen atama kararının iptaline ilişkin açılan davanın kazanılması ardından müvekkilinin eksik maaş ve hakedişlerinin tahsili talebi ile açması gereken davada sigortalı avukatın davayı kazanacağına kanaat edilmiş ve eksik maaş ve hakedişleri tazminat olarak ödenmesi 11/09/ Sigortalının hatası nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada müvekkili aleyhine çıkan karar kesinlemiş ve müvekkili hapis cezası almış ve hapse girmiştir. Sigortalının hatası söz konusu olmasaydı müvekkili hapse girmeyecek ve hapse girme süresi uzayacaktır. Dosyanın karar tarihi itibari ile ceza zamanaşımı süresinin dolmasına 11 ay kalmış olması da dikkate alınmış olup, maddi ve manevi tazminat dahil TL ödenmiştir. 25/09/ Sigortalının hatalı ve fazla talebi nedeniyle karşı taraf vekili için müvekkilleri aleyhine doğan dava vekalet ücretleri tazminat olarak ödenmiştir. 23/02/ Sigortalı müvekkilinin aleyhine açılmış olan boşanma davasında davayı kaybetmiş ve temyiz süresini kaçırmıştır. Davada mahkeme sigortalının müvekkilini kusurlu bulmuş maddi tazminat ile nafakaya hükmetmiştir. Dosya kapsamı incelendiğinde sigortalının müvekkilinin boşanmada kusuru olduğuna dair güçlü deliller olmadığından bu yönde yargıtay içtihatlarıda dikkate alınarak kararın bozulması yönünde kanaat olduğundan maddi tazminat bedeli ödenmiştir. 19/02/ Sigortalının nmüvekkilleri adına yapmış olduğu icra dosyasındaki hatalı talep nedeniyle idarenin icra hukuk mahkemesine şikayeti üzerine mahkeme tarafından şikayetin kabulüne dair verilen karar nedeniyle sigortalı müvekkilleri aleyhine hükmedilen yargılama masrafları ile dava vekalet ücretleri tazminat olarak ödenmiştir. 04/05/ Müvekkili tarafından icra işlemi yapılmak üzere tevdi edilmiş olan çek ve çeke ilişkin tahsilat makbuzu nedeniyle ilamsız icra takibine başlanılmış, yetki itirazı üzerine dosya yetkili icra dairesinde yeniden takip yapıldığı ve borçlunun borca itirazı nedeniyle takibin durduduğu ve bunun üzerine itirazın iptali davası açılmıştır. Açılan itirazın iptali davasından feragat edilmiştir. Davadan feragat edilmiş olması nedeniyle borçlu yönünden, ciranta şirketin borca batık olması nedeniyle şirket yönünden çeke ilişkin alacağın tahsil kabiliyeti tamamen sona erdirilmiştir. Sigortalı tarafından davadan fergat edilmiş olmasının sebebi yanlış dava açmış olduğunu düşünmesi olduğu belirtilmiştir. Sigortalı avukatın kusuru da dikkate alınarak kendisine kısmi ödeme yapılmıştır.

18 HASAR EVRAKLARI Avukat Mesleki Sorumluluk hasarlarında öncelikli olarak hatanın farkedildiği anda hasar ihbarında bulunulması gerekiyor. Hatalı yapılan işlemden dolayı sigortalı sorumluluğunu evraklarla/mahkeme kararıyla vb. ispat etmelidir. İstenilen Evraklar Sigortalımızın kusura ilişkin detaylı beyanı Müvekkilin beyanı Dava dilekçeleri ve davaya ilişkin tüm duruşma tutanakları Diğer yapılan bildirimler/yazışmalar Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan (Hasar ne zaman oldu/içeriği nedir?, Sorumluluğunuz nedir? Hangi kayıtlar hatalı yapıldı? Hata ne zaman ve kim tarafından farkedildi?, vb.). Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucunu bildirir kesin mahkeme kararı Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası) imza ya da kaşe/imza lı beyan (Rücu lu hasarlar dışında, YTL ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname gerekmemektedir.) Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair ödeme makbuzları

19 HEDİYE TEMİNATLAR!!! KREDİ KARTI GÜVENCESİ TEMİNATI YILLIK TOPLAMDA 500TL, KREDİ KARTI BAŞINA 150TL!!! COMBINED VE FİNSANSAL SİGORTALAR DEPARTMANI İŞBİRLİĞİ İLE; Yangın,Yıldırım,İnfilak, Ekteminatlar, Deprem,Glkhhknh ve Terör, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık YTL (Eksik-Aşkın Sigorta Uygulaması yapılmayacaktır.) İşveren Mali Mesuliyet Kişi Başı TL Kaza Başına TL 3.Şahıs Mali Mesuliyet Kişi Başı TL Kaza Başı TL Maddi : TL Ferdi Kaza Ölüm: TL Sürekli Sakatlık TL Kazaen Tedavi Masrafları Vergi lev. Sah. Av için 3.500TL OTOMATİKTİR.

20 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!!!!

MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. "KEŞKE YAPTIRSAYDIM" DEĞİL "İYİ Kİ YAPTIRMIŞIM!" DEYİN AIG SİGORTA A.Ş. nin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için hazırlamış olduğu

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013 1 Sigortanın Konusu 1.1 İşi alan olarak sigortalının, ister nakliye, taşıma, depolama işleri isterse de alışıldığı üzere taşımacılığa ait diğer işlerle ilgili olsun, ücret karşılığında yapılan taşıma sözleşmelerinden

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

Panik yok! BodyCard var...

Panik yok! BodyCard var... Panik yok! BodyCard var... Panik yok! BodyCard var... BODYCARD KART GÜVENLİK PAKETİ'nin ayrıcalıklı dünyasına hoş geldiniz. Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

Detaylı