2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara

2 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00 Çoğunluk aranmaksızın : 08 Haziran 2014 Pazar, 12:00 GÜNDEM: 1. Açılış, 2. Divanın oluşturulması, 3. Saygı duruşu, 4. Gündemin okunması, karara bağlanması, Dönemi Çalışma Raporu nun ve Denetim Kurulu Raporu nun okunması ve görüşülmesi, 6. SPK Onaylı Bağımsız Denetim Firması Denetim Raporu nun sunulması, 7. Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10. Mezun olan öğrencilerin diploma törenlerinde yapılan üyeliklerinin gözden geçirilmesi ve üye durumlarının karara bağlanması, 11. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 12. Dilek ve öneriler. 13. Kapanış. 2

3 . İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ...7 A) ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ... 7 B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ... 7 C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ... 9 D) DANIŞMA KURULU E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) ve SORUMLULUKLARIMIZ F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ G) KURUMSAL YÖNETİM H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ I. Lokal İşletme II. Mali Raporlar III. Konsolide Gelir Gider Analizi ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VE ETKİNLİKLERİMİZ...33 I) KOMİTELER a) Burs ve Yardımlar Komitesi b) İşletme Komitesi c) Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi d) Örgütlenme Komitesi e) Yönetim Politikaları Danışma Komitesi f) Etkinlikler Komitesi g) Basın ve Yayın Komitesi II) KOMİSYONLAR a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu b) Engelsiz Yaşam Komisyonu c) Enerji Komisyonu d) İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonu e) Ankara Gönüllü Takımı Komisyonu III) KULÜP VE ATÖLYELER...39 a) Edebiyat Kulübü b) Arkeoloji Kulübü c) Fotoğraf Atölyesi d) Resim Atölyesi e) Heykel Atölyesi f) Sinema Kulübü g) Felsefe Kulübü h) OMD Oyuncuları - Tiyatro Kulübü ı) Opera Kulübü

4 i) Koleksiyon Kulübü j) Yelken Kulübü k) Gezi Kulübü IV) PROJELER...43 a) 100 TL ye Okul Projesi b) ODTÜ Mezunları Derneği THBT Avrupa Birliği Projesi c) ODTÜ Mezunları Derneği Kanun Festivali Projesi d) ODTÜ Mezunları Derneği OMD Athletics Spor Merkezi e) ODTÜ Mezunları Derneği Tenis Kortları ve Paintball Projesi f) ODTÜ Tarihçesi Projesi g) ODTÜ Mezunları Derneği Basketbol Sahası ve Spor Salonu Projesi h) ODTÜ Mezunları Derneği- Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ HAZİRAN MAYIS 2014 ETKİNLİKLERİ YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI ve TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ...60 I Yönetim Dönemi Çalışma Planı II Yönetim Dönemi Tahmini Bütçe Önerisi

5 1. GİRİŞ ODTÜ Mezunları Derneği Dönemi Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş, Türkiye, Dernek ve ODTÜ gündemi ile bağlantılı bir yönetim anlayışı ile çağdaş, çoğulcu ve sosyal hukuk devletini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle, özveri içinde geçtiğimiz dönemde iki yıl boyunca görev yapmıştır. Bir mezun derneği olarak ODTÜ Mezunları Derneği nin üyelerine olduğu kadar üniversitemize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve topluma karşı da sorumlulukları vardır. Dernek olarak duruşumuzun özünü, üyelerimiz, ODTÜ lü kimliğini edindiğimiz Üniversitemiz, ODTÜ mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasında yaratılan dayanışma bilinci ile, ülkenin içinde bulunduğu koşullara yabancılaşmadan çağdaş ve demokratik bir üslupla toplumsal sorunlara çözüm üretebilme çalışmaları oluşturur. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu nun üstlendiği sorumlulukları üç temel noktada sınıflandırabiliriz: 3 Birincisi, mezunlarımızın birikimlerini paylaştığı, birlikte eğlenebildiği, yabancılaşmadan arınabildiği bir ortam sağlamak. 3 İkincisi, diğer ODTÜ bileşenlerini (Rektörlük, öğretim kadrosu, öğrenciler ve çalışanlar) bir araya getirerek sözde değil pratikte birlikteliği sağlamak. 3 Üçüncüsü ise toplumsal sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek, toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak, gerektiğinde tepki ve karşı duruşu sergilemek ki, her üç konuda geçtiğimiz iki yıllık dönem boyunca dikkat ve azimle bu sorumluluklar başarıyla yerine getirilmiştir. ODTÜ Mezunları Derneği; Üyeleri ve mezunları ile bilgi paylaşımı, dayanışma ve sosyal ilişkiler, ODTÜ öğrencileri ile ilişkiler, Üniversite ile ilişkiler, ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkiler (Konsey), Toplumsal sorunlara duyarlı tavrı ve toplumsal sorumlulukları çerçevesindeki çalışmaları, Diğer demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler, Derneğin kurumsal bir yapıda yönetilmesi, Vişnelik Tesisinin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetleri, kapsamında çeşitli asli görevlere sahiptir ve çalışmalarını, bu görevlerini dikkate alarak sürdürmektedir. ODTÜ Mezunları Derneğindeki yönetim sürecinde, ODTÜ Bileşenleri (Üniversitemiz - Öğrencilerimiz Mezunlarımız Derneğimiz - Üyelerimiz ve diğer ODTÜ Mezun Derneklerimiz) gözetilerek yürütülen ve sunulan hizmetlerle demokratik bir dayanışma içinde toplumsal sorunlara karşı üretilen projelerle, ODTÜ kimliği ve duruşu ile geçmişimizden kazandığımız değerlerimize sahip çıkılmıştır. Yönetim Kurulu olarak insan haklarına saygılı, eşitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallarına sadık, ötekileştiren ve ayırımcı söylemlere ise karşı olan tavır devam ettirilmiştir. ODTÜ mezunları toplumun yaşamını direk etkileyen bölümlerin mezunlarıdır. Doğal olarak toplumsal sorunlarla da birebir etkileşimde olacaklardır. Derneğimiz de bu duruşu gösterdiği sürece gerçek bir demokratik kitle örgütü olarak toplumda saygı görmeye devam etmektedir. Tavrımız; aldığımız kültürün ve sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Yönetim Kurulu olarak Derneğimizde yapılan lokal işletmeciliği, üyelerimizin bir arada olmasını pekiştirici bir unsur olarak görülmesinden dolayı devam ettirilmektedir. Ancak Yönetim Kurulu nun buradaki varlığını sadece lokal işletmeciğine indirgemek yapılan bir çok diğer hizmeti gözardı etmek olur. Yönetim Kurulunun görevi yukarıda sıralanan tüm konularda topluma faydalı olmak için özveri ile çalışmaktır. ODTÜ MD Yönetim Kurulu olarak geçmiş dönemlerde Üniversitemizle Derneğimiz arasında kurulan olumlu yapıcı bağın daha da güçlenmesi için çalışmalar sürdürülmüş, Danışma Kurulu ve Konsey toplantıları, YÖNDER projesi gibi çeşitli projelerin kapsamında ODTÜ lü öğrencilere destek olunmaya devam edilmiştir. Derneğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlanmasında da öncülük etmeyi sürdürmektedir Yönetim Kurulu olarak ODTÜ yol olmasın, Eymir bina olmasın anlayışı içinde çevreci, toplumsal anlayış sergileyen bir yaklaşımla hem üniversitemizle birlikte hareket edilmiş, hem de demokratik yollardan ağaçlarımıza, Derneğimize ve Üniversitemize sahip çıkılması amacıyla tüm toplum tarafından takdir gören bir duruş sergilenmiştir. 5

6 Yönetim Kurulu dönemimizde başlatılan ve çok önemsediğimiz projelerimizden birisi de ODTÜ 4. sınıf öğrencilerinin şimdiden Dernekle bağlantılarının tesisi amacıyla, tüm son sınıflara Geçici Tesis Kullanım Kartı verilme projesinin devamının sağlanması olmuştur. Bu proje ile öğrencilerimizin henüz okulla bağları bitmeden, mezun olduktan sonra bir ömür boyunca iş ve sosyal yaşamlarını destekleyici faaliyetlerde bulunacakları Mezunlar Derneğimiz ile ilk bağları yaratılmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerimizden ve üniversitemizden son derece olumlu tepkiler alınmış ve öğrenciler, aileleri ile birlikte Derneğimizi kullanmaya, etkinliklerimize katılmaya başlamışlardır. ODTÜ 4. sınıf öğrencileri ile şimdiden bu bağın kurulması, Mezunlar Derneğimizin, geleceğe ve gençlerimize doğru elini uzatmasının en önemli aşamasıdır. Bir diğer önemli gelişme ise; 100 TL ye Okul Projesi meyvesini vermiş, ODTÜ Mezunları Orta Okulu nun tamamlanarak açılması olmuştur. ODTÜ Mezunlarının ortak bir amaç etrafında toplanarak yardım ve bağışlarıyla inşa edilen okul hepimize gurur vesilesi olmuştur. Derneğimizde gönüllü çalışmalara destek verilmiş, söylemle uygulamanın örtüştüğü ve pratikte yaşandığı bir dönem geçirilmiştir. Bu sayede daha çok üyeyi kucaklayan, daha aktif bir yapı ortaya konmuştur. Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek, farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde, örgüt içi işleyiş ve toplumsal kontrol mekanizmalarına yönelik olarak her an hesap vermeye hazır şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur. Üyelerimiz arasındaki gerçek ve kalıcı bir iletişim için üyelerimizin faaliyet göstermek istedikleri alanlar dedesteklenmiş ve yeni etkileşim ve paylaşımlar için yeni kulüp ve komisyonlar kurulabilmesinin yanında olunmuştur. Çalışma gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasına katkıda bulunmak ve Derneğin toplumda görünürlüğünün arttırılması Derneğin temel görevlerinden birisidir. Tüm üyelerimize yaptıkları değerli katkıları ve gönüllü çalışmaları ile ürettikleri bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu olarak gücümüzü çalışma gruplarında aktif olarak yer alan üyelerimizden almaktayız. Referans olarak barış, insan hakları, anti- ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen, demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen Derneğimiz, her mezununun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile ilişkilerimiz de giderek gelişmiş ve Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya istiyoruz? ortak paydasında dünya görüşümüzün örtüştüğü odalar, sendikalar ve çeşitli vakıflar ve derneklerle sürekli iletişim halinde olunmuş, ortak etkinlikler yapılmıştır. Bunların yanı sıra, yardım amaçlı konserler, ortak paneller düzenlenmekte, çeşitli demokratik kitle örgütlerinin bir araya geldiği organizasyonlarla kimsesiz, ekonomik durumu zayıf çocuklarımızla kitap paylaşımı vb gibi tesiste yer alan çeşitli etkinlikler yapılmakta, Van dahil olmak üzere desteğe ihtiyacı olanlara yardım elimiz uzatılmaktadır. Tüm bu çalışmalar yapılırken diğer ODTÜ Mezun Dernekleri ile yoğun bir ilişkimiz ve ortak çalışmalarımız da sürdürülmekte ve bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği olarak doğal Konsey Başkanlığı da yönetimimiz tarafından devam ettirilmektedir. Yönetim Kurulu olarak yönetim dönemi işletme çalışma planı çerçevesinde üyelerimize sunulan hizmet ve ürün kalitesinden taviz vermeksizin tasarruf önlemleri altında gelir arttırıcı ve maliyeti düşürücü çalışmalar yaparak en iyi hizmeti sunma çabalarımız devam etmiştir. Derneğimizin yıkılan ve yer yer dökülen tüm çatı duvarları alüminyum profil ile kaplanmış ve bundan sonra herhangi bir akma ve dökülme yaşanmayacak şekilde tamir edilmiştir. Yedi yıldır tamirat görmeyen Vişnelik Salonu da yeniden elden geçirilerek ses yalıtımı sağlanacak şekilde yeniden dekore edilmiştir. Havuz ve etrafındaki geniş alana ait yer kaplamaları yeniden yapılmıştır. Dernek sınırlarında yer alan duvarlarda daha düzgün ve temiz bir görüntü sağlanmıştır. Çim Amfi, Kır Düğün Alanı, yeni ODTÜ yolu cephesi için istinad duvarı ve ses bariyeri yapılması çalışmalarında projelendirme işlemi tamamlanmış uygulama için sponsor bulunmuştur. Bu çalışmadöneminde de üç ayda bir toplantı yaparak ortak projeler geliştirilmeye çalışılmıştır. 6

7 Dernekte üye aidatlarına dokuz senedir zam yapılmamış ve artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde yapılan yeni yatırımların dışında ürün ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama politikası güdülerek üyelerimizin minimum fiyata maksimum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin en aza çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır. Yaptığımız çalışmalarda ve sergilediğimiz ODTÜ duruşunda bizleri yalnız bırakmayan, takdir eden ve destek olan tüm üyelerimize, mezun derneklerimize, üniversitemize, mezunlarımıza ve diğer sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkürü bir borç biliriz. 2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ A) ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ 3 Mezunlar arasında dayanışmanın sağlanabileceği ortamlar hazırlanmasına katkıda bulunulmaktadır. 3 Dernekte üye aidatlarına dokuz senedir zam yapılmamış ve artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde yapılan yeni yatırımların dışında ürün ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama politikası güdülerek üyelerimizin minimum fiyata maksimum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin en aza çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır. 3 Dernek üye sayısının artırılmasına yönelik çeşitli projeler üretilmekte ve uygulanmaktadır. Mezunlara ulaşabilmenin firma ziyaretleri ile mümkün olduğu gözlemlenerek çeşitli firma ziyaretleri ile mezunlarımıza Derneğimizin tanıtımı ve üyelik bilgilendirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yeni üye kazanımı sağlanmıştır. Etkinlik, konser, panel, söyleşi, konferans, seminer ve görsel sunumlarla mezun ve üyeler ile ilişkiler güçlendirilmektedir. 3 Çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları ile üyelerin bilgi üretmelerine ve paylaşmalarına olanak sağlanmaktadır. 3 Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Tiyatro Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Felsefe Kulübü, Gezi Kulübü, Koleksiyon Kulübü ve Opera Kulübü gibi kurulan çeşitli sosyal kulüplerle mezun ve üyelerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır. 3 Mezunların bir araya gelebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri çekim merkezi oluşturulmaktadır. 3 Tercih Danışmanlığı ile üyelerinin ve mezunlarının çocuklarına üniversite konusunda yol gösterilmekte ve danışmanlık yapılmaktadır. 3 Konsey İş Merkezi (KİM) web sitesi aracılığı ile mezun ve üyelerin iş süreçlerinde bağlantı imkanı yaratmaktadır. 3 İşyeri Temsilciliğine önem verilerek, çalışmalara devam edilmiştir. 3 Yönetim Kurulumuz üyelerimizin talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek amacıyla her hafta Perşembe günleri Üye Akşamı kavramı ile üyelerimizle bir araya gelebilmektedir. Üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık %80 nini oluşturmaktadır. Mezunlarımızın çalıştığı kurumlar Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek yeni üye yapma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üyelik Verileri: 01 Mayıs 2014 tarihinde üye sayısı: Mayıs 2012 tarihinde üye sayısı: Haziran 2012 Mayıs 2014 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 419 Haziran 2012 Mayıs 2014 döneminde iptal edilen üye sayısı: 219 B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ I. Bursiyerlerimiz; ve öğretim dönemleri başında Derneğimiz Burs ve Yardım Komitesi tarafından veri tabanında yer alan hesaplamalarla belirli bir puanın üzerindeki öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. 3 Bursiyer öğrencilerimizle daha etkin iletişim kurabilmek, onların kişisel gelişimlerine katkı verebilmek, çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için etkinlikler düzenlenmiştir. 7

8 3 Bursiyerlerimizin Dernek le bağlantılarını pekiştirmek için Dernek bünyesinde faaliyet gösteren OMD Tiyatro Oyuncularına (Tiyatro Kulübü) katılmaları ve sergilenen oyunlarda yer almaları sağlanmıştır. 3 Bursiyerlerimizin Derneğimiz bünyesinde yer alan Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü gibi çeşitli sosyal etkileşim gruplarında yer almaları desteklenmiş, Dernekte yapılan panel ve seminer gibi faaliyetlerin duyuruları Dernek ile ilişkilerini pekiştirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bursiyerlerimize iletilmiştir. 3 Bursiyer ve burs veren üye sayılarının arttırılması Dernek olarak en önde gelen amaçlarımızdan birisi olmuştur döneminde toplam 510 öğrenci, döneminde ise toplam 533 öğrenci Derneğimizden burs ve yardım almıştır. 3 Derneğimiz Burs Fonu na düzenli maddi katkı için projeler üretilmeye çalışılmakta, mezunlarımıza, ODTÜ lü firma sahiplerine, ODTÜ lü çalışanlara ve ODTÜ dostlarına Burs Fonu na katkıda bulunmaları için e-posta ve telefon yoluyla ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu dönemde de bağış miktarlarını artırarak ve yeni bağışlarda bulunarak birçok üye, mezun ve ODTÜ dostu Burs Fonu na destek vermeye devam etmişlerdir. Burs veren üye ve ODTÜ dostları yaklaşık 850 kişiye ulaşmıştır. Senelere göre burs geliri ve bursiyer artış grafikleri aşağıda gösterilmektedir: BURS GELİRLERİ BURS GELİR DAĞILIMI 8

9 BURSİYER ÖĞRENCİ SAYILARI II. Bursiyer Etkinliklerimiz; ve öğretim dönemleri etkinlik takvimleri aşağıda sunulmuştur: Yılı Bursiyer Etkinlikleri; 02 Aralık Tanışma Toplantısı 18 Aralık Yılbaşı Kokteyli 03 Mart Çetin Gül Pir Sultan dan Mozart a Bahar Müzikle Güzel 16 Mart Cengiz Bozkurt Yücel Çelikler Söyleşi 31 Mart Film Gösterimi 14 Nisan Tahir Aydoğdu Müzik Ve Fizik 28 Nisan OMD Spor Merkezi Etkinlikleri 12 Mayıs Çim Amfi de Mangal Piknik Yılı Bursiyer Etkinlikleri; 08 Aralık Tanışma Toplantısı- Biz Bize Sohbet 16 Aralık Üye Ve Bursiyerler Yılbaşı Kokteyli 23 Mart Cenk Güray Anadolu daki Tarihsel Müzik Gelenekleri 27 Nisan Murat Özsoy Doğudan Batıya Kentler Ve Düşler-Fotoğraflarla Gezi Günceleri 14 Mayıs Eymir Pikniği 3 Üniversitemizde okumakta olan öğrencilerimizin demokratik, özgür bir üniversite ve parasız eğitim taleplerinde yanlarında olunmuştur. 3 Üniversitemizde bulunan öğrenci topluluklarının çalışmalarına maddi ve manevi katkılarda bulunulmakta, işbirliği halinde ortak etkinlikler düzenlenmektedir. C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ 3 Üniversitemizde yapılan ve Derneğimizin özel olarak davet edildiği pek çok etkinlik ve toplantılarda Derneğimiz temsil edilmiştir. 3 ODTÜ Yolu ve Eymir Gölü konularında üniversitemizle birlikte hareket edilerek gerekli destek verilmiştir. 3 ODTÜ de çalışan tüm öğretim görevlileri ile dayanışma ve iletişimimizin güçlendirilmesi amacıyla Dernekte toplu bir davet organize edilmiş ve toplantı yoğun bir rağbet görmüştür. 3 Üniversitemizin düzenlediği Tanıtım Günleri, Kariyer Fuarı, Kayıt Günleri vb. organizasyonlarda yer alınmış, stantlar kurularak tanıtım görevi yerine getirilmiştir. 3 İlk kez Üniversitemizin EÖPGK (Eğitim-Öğretim Komisyonu) Komisyonu nda Yönetim Kurulu düzeyinde katkı sağlanmış, aktif olarak üç aylık çalışmada yer alınmıştır. Bu suretle yılbaşından itibaren çalışmaları yapılan ODTÜ Eğitim Öğretim Stratejik Planına destek olunmuştur. 9

10 3 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrenci kaydının artması için çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede önerilen projelerin uygulanması sonucu öğrenci sayısında artış sağlanmıştır. Böylelikle tam paralı üniversite algısının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulmuştur. 3 Üniversitemizin tanıtımına destek olma, yeni projelerde mezunların bilgi ve tecrübelerinden faydalanma ve bazı özel projelere katkı ve katılım sağlanması konularında çalışmalara devam edilmiştir. 3 ODTÜ ile iletişim ve destek açısından son derece etkin ve güçlü bir bağ içinde bu dönemde de çalışmalar sürdürülmüştür. 3 ODTÜ ismini ve duruşunu mezunlarımızla birlikte devam ettirecek ve toplumsal dayanışmayı sağlayacak etkinliklerde yer alınmıştır. Başarılı öğrencilerin seçilerek geldiği bir yapıyı oluşturan Üniversitemizde, öğrencilerimizin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde özgürce ifade edebilecekleri bir eğitim ortamının, demokratik ve sosyal hukuk devleti olgusunu destekleyeceği düşünülmektedir. 3 Son altı yıldır çalışmaları sürdürülen ve tarafımızca projelendirilen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı bu dönemde de başarı ile yürütülmüştür. Üniversitemiz ve diğer illerdeki Derneklerimiz ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen program çerçevesinde ODTÜ yü yeni kazanan öğrenciler; Otobüs Terminali ve Tren Gar ında karşılanmış, ODTÜ ye rehber eşliğinde ulaşmaları sağlanmış, kayıt işlemleri ve yurtlara yerleştirilmeleri gibi konularda hizmetler sunulmuştur. D) DANIŞMA KURULU 3 Mevcut Dernek yönetimi ile eski Dernek Başkanları ve ODTÜ Rektörü nün mutat bir şekilde bir araya geldiği Danışma Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde yapılma geleneği sürdürülmüş, tecrübe ve bilgilendirmeye verilen önemle, öneriler dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. 3 Burs ve Eymir konularında Üniversite ile Dernek arasındaki dayanışmanın arttırılması, Derneğin toplumsal olaylara duyarlı, daha etkin bir demokratik kitle örgütü olması için çalışmalar yapılması, sosyal konularda düşüncelerin ve çözüm önerilerinin ortaya koyulması, mezunların etkin katılımlarının özendirilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır. 3 Danışma Kurulu ülke gündemindeki sorunlar ve Dernek-Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak toplanmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) VE SORUMLULUKLARIMIZ Yurtiçinde bulunan ondört Dernek, dört Temsilcilik ve yurtdışında bulunan çok sayıda topluluğumuzla yakın ilişki içinde bulunulmakta, faaliyetlerine destek verilmektedir. I. Derneklerimiz: 1. ODTÜ Mezunları Derneği (Konsey Başkanlığı) 2. İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği 3. Ege ODTÜ Mezunları Derneği 4. Eskişehir ODTÜ Mezunları Derneği 5. Bursa ODTÜ Mezunları Derneği 6. Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği 7. Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği 8. Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği 9. Denizli ODTÜ Mezunları Derneği 10. Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği 11. Mersin ODTÜ Mezunları Derneği 12. Adana ODTÜ Mezunları Derneği 13. Antalya ODTÜ Mezunları Derneği 14. Samsun ODTÜ Mezunları Derneği II. Temsilciliklerimiz 1. Batı Karadeniz Temsilciliği 2. Doğu Karadeniz Temsilciliği 10

11 3. Muğla ve Çevre Temsilciliği 4. Mardin Temsilciliği 5. Yurtdışı Temsilcilikleri Konsey Toplantılarına Derneklerimizin katılım oranı %95 seviyelerindedir. III. Konsey Çalışmalarımız: 3 Konsey toplantılarına Üniversitemiz Rektörü ve Mezunlarla İletişim den Sorumlu Rektör Danışmanı nın eksiksiz katılımı Derneklerin çalışmalarını Üniversiteye aktarabilmesine olanak sağlamakla birlikte ana başlıklarıyla Üniversitemizin yürütmekte olduğu çalışmalardan da Derneklerimizin haberdar olmasını sağlamaktadır. 3 Mezunlar ve Üniversite arasında çift yönlü iletişim kurulması Konsey toplantılarının en önemli amaçlarından birisidir. Derneklerimizin bulunduğu illerde yapılan Konsey toplantıları bu etkileşimi güçlendirmektedir. 3 Olağan Konsey toplantısı üç ayda bir yapılarak, ülke sorunlarına yapıcı çözümler sunma ve yönlendirici bir yol izleme konularında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamakta ve ODTÜ Mezun Dernekleri ile ODTÜ arasındaki koordinasyon ve iletişimi arttırmak üzere bir araya gelmektedir. Geçtiğimiz dönem boyunca Ankara, Antalya, Bursa, Derneklerinin ev sahipliğinde Konsey toplantıları yapılmıştır. Konsey toplantısına, ODTÜ Mezun Dernekleri Başkanı, Konsey Başkanı olarak başkanlık etmekte olup, Üniversite Rektörü ve Tüm ODTÜ Mezun Dernekleri, Şube ve Temsilciliklerin başkanları katılmaktadırlar. 3 Sosyal ve toplumsal sorunlara karşı Üniversitemiz ve Derneklerimizin ortak duruş, dil ve söylem birliği Konsey de alınmış ilkesel kararlardandır. 3 Konseyde öğrencilerin okul seçimi sırasında ODTÜ yü tanıtma ve yönlendirmenin önemi, öğrencilerin Üniversitede okurken mezun Derneklerimiz ile tanışması ve Derneğe sıcak bakmalarını sağlayacak etkinliklerin yapılması konuları da ele alınmaktadır. Üniversite ile ilişkilerinin değerlendirilmesi kapsamında, Üniversite öğrencileri ile ilgili sorunlar ve toplumsal sorunlar görüşülmektedir. Öğrenci sorunları ve çözüm önerileri her Konsey toplantısında ele alınan ana başlık olarak tanımlanabilir. Bu ana başlık kapsamında üretilen YÖNDER Projesi ve Nitelikli Staj projesi örnek verilebilir. 3 ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programımızla Üniversitemize kayıt yapmak için diğer illerden gelen öğrencilerimizi AŞTİ ve Tren Garı ndan karşılanmakta, ODTÜ ye ulaşmaları, kayıt, yurt, burs vb. başvurularını yapmaları amacıyla yardımcı olunmaktadır. Altı yıldır sürdürülen proje Üniversitemiz ve diğer Derneklerimizle işbirliği içinde yürütülmektedir. 3 Derneklerimiz ve Üniversitemiz işbirliğinde öğrencilerimize staj olanakları sağlanması amacıyla yeni bir proje hazırlığı başlatılmıştır. Nitelikli staj imkanı sağlamaya yönelik olarak planlanan projenin önümüzdeki dönem başında uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ 3 Her geçen sene daha da büyütmeyi hedeflediğimiz Bursiyer sayımızı 200 lerden, bu sene 533 e çıkararak, çok büyük bir gelişme kaydedilmiştir. Bunun temelinde; Derneğimizi her gün bir adım ileriye götürme amaç ve azmimizi gören ve takdir eden üyelerimizin katkıları vardır. 3 ODTÜ Mezunları Derneği bir Demokratik Kitle Örgütü olarak üzerine düşen görevleri Dernek Tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirirken, diğer sivil toplum örgütleri ile bağlar güçlendirilmiştir. Ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68 liler Dayanışma Derneği, 78 liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, TMMOB, TTB ve Belediyeler gibi çok sayıda kuruluşla çalışmalar yapılmıştır. 3 Derneğimizde yapılan her türlü panel, seminer ve çalıştaylarda üretilen bilginin toplumla paylaşılması yönünde çalışılmaktadır. Bir Dayanışma grubu olarak çalışmalarını sürdüren Derneğimiz, çeşitli projelerle mezunlarına, üyelerine ve topluma katkıda bulunmaya devam etmektedir. 3 Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve toplumsal sorunların değerlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Derneğimiz ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte, yaklaşık seksen ilköğretim öğrencisinin evlerinden alınarak ODTÜ ye getirilmesi ve ODTÜ öğrencileri tarafından hafta sonlarında eğitim verme çalışmaları 3 yıl boyunca devam ettirilmiştir. UMAG, LÖSEV ve İLK-YAR ile her yıl yapılan ortak çalışmalar bu kapsamdadır. 11

12 12 3 Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusundaki talepleri için üniversitemiz ile aralarında arabuluculuk, sorun çözme ve iyileştirme çabalarımız sürdürülmektedir. 3 Bir dayanışma örgütlülüğü olarak Derneğimiz bünyesinde kurulan Konsey İş Merkezi (KIM) ile iş ve personel arayan mezunlarımızın ODTÜ dayanışması ile buluşmalarına yardımcı olunmaktadır. 3 ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı(AGT) kanalıyla eğitime destek verilerek, ders alma konusunda maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim verilmesinde katkıda bulunulmaktadır. AGT: Derneğimiz bünyesinde oluşan yaklaşık gönüllü çalışan 300 öğrencimizle, ekonomik zorluk içinde bulunan ailelerin çocuklarına eğitim verilmektedir. Projeye Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri nin katkıları da bulunmaktadır. 3 En önemli sosyal yardımlaşma projelerimizden birisi olarak hayata geçen 100 TL ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla inşaatı sürdürülen ODTÜ Mezunları Orta Okulu bitirilmiştir. Okulumuzda eğitim-öğretim, döneminde başlamıştır. 3 THBT ile bir Avrupa Birliği projesi olarak Diyalog için Halk Bilimi Projesi yapılmıştır. 3 İlköğretim Okullarına Yardım Derneği (İlk-Yar) öğrencileri her sene olduğu gibi bu yıl da Derneğimizde ağırlanmıştır. 3 1 Mayıs vb. diğer mitinglerine pankartımız ile katılım sağlanmıştır yılından bu yana ODTÜ de yaşanan öğrenci ve eğitim haklarına yönelik konularda ODTÜ öğrencilerine ve Üniversitemize yardımcı olunması yaklaşımı devam ettirilmiş olup iletişim ve arabuluculuk sağlanmıştır. Öğrencilerin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde özgürce ifade edebilecekleri kolluk kuvvetsiz bir üniversitenin mümkün olacağına inançla, öğrencilerimizin ve üniversitemizin yanında olmaya bundan sonra da devam edecektir. 3 ODTÜ yolu ve Eymir konularında ve diğer toplumsal tabanlı isteklerin yanında yer alınmıştır. 3 Her sene yapılan 2 Aralık etkinlikleri ile Üniversitemizdeki 2 Aralık Anıtı önünde yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anma töreni gerçekleştirilmiştir. 3 Her sene yapılan 6 Mayıs Denizleri Anma kapsamında düzenlenen etkinlikler devam etmiş ve anmaya Dernek pankartı altında üyelerimizle birlikte katılım sağlanmıştır. 3 ODTÜ tarihi içinde yer alan 68 liler in ODTÜ Mezunları Derneğinde ilk kez düzenlenen 68 liler Forumu ile seslerini duyurdukları Foruma yurtiçinden ve yurtdışından pek çok 68 li katılmıştır. Söz konusu proje ODTÜ Mezunları Derneği ve 68 liler Forum Düzenleme Komitesi tarafından Deniz Gezmiş-Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ın idamlarının 40. yılında çok büyük bir katılımla gerçekleştirilmiş, Can Dündar ın Deniz lerin idamı için hazırladığı belgeselin Türkiye deki ilk ön gösterimi yapılmıştır. 3 YÖNDER Projesi kapsamında Üniversitemiz ile birlikte hareket edilerek çeşitli etkinliklerle bu dayanışma güçlendirilmiştir. Altı yıldır çalışmaları sürdürülen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı ile Üniversitemiz ile işbirliği yapılmış ve öğrenciler ODTÜ yurtlarına yerleştirilmiştir. 3 Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaptığı etkinlik, panel, çalıştay ve basın açıklamaları ile Medya da önemli bir yer bulmuştur. Derneğimizin basında görünürlüğü, tanınırlığı artmıştır. G) KURUMSAL YÖNETİM 3 Üniversitemiz haberleri günlük Dernek girişindeki TV den online bağlantı kurularak üyelerimizle paylaşılmaya devam etmektedir. 3 Derneğin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalarda önemli yol katedilmiş; Dernek bir kurum olarak kimlik kazanmış; iş akışları, personel, birim amirlerinin görev ve yetkileri yapılandırılmıştır. 3 Kurumsallaşmanın en önemli sağlayıcılarından birisi olan iş yeri eğitimlerine hız verilmiş, kurum kültürü yaratılması kapsamında kurumsal firmalardan alınan profesyonel eğitim desteği ile personelin kuruma olan aidiyeti pekiştirilmektedir. Personelin kendi arasında, üyelerle ve işyeri ile olan ilişkileri artmaktadır. 3 Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, ku-

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi 2-Denetim Kurulu Raporu 3-Hesap Cetvelleri GÜNDEM 1.Başkanın açılış konuşması ve

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2005 31.12.2005 Banka nın Ticaret Ünvanı : Finansbank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere cad. No:129 34394 Mecidiyeköy / İSTANBUL

Detaylı

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim.

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim. Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler Sosyal Sorumluluk KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 BoytaĢ KSS Raporu 2 İçindekiler Rapor Hakkında... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFĠLĠMĠZ... 5 Boytaş Mobilya Hakkında... 6 Dünya standartlarında Üretim...

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2009 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Finansbank A.Ş. Yıllık

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 3 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı

Finansal Göstergeler

Finansal Göstergeler FAALİYET RAPORU 2008 YILI I. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Ortaklık Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 5 Birim Faaliyetler 12 İştirakler Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye deki 5 Şirket ve 5 STK nın İncelemesi Peren Özturan Koç Üniversitesi

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı