2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara

2 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00 Çoğunluk aranmaksızın : 08 Haziran 2014 Pazar, 12:00 GÜNDEM: 1. Açılış, 2. Divanın oluşturulması, 3. Saygı duruşu, 4. Gündemin okunması, karara bağlanması, Dönemi Çalışma Raporu nun ve Denetim Kurulu Raporu nun okunması ve görüşülmesi, 6. SPK Onaylı Bağımsız Denetim Firması Denetim Raporu nun sunulması, 7. Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10. Mezun olan öğrencilerin diploma törenlerinde yapılan üyeliklerinin gözden geçirilmesi ve üye durumlarının karara bağlanması, 11. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 12. Dilek ve öneriler. 13. Kapanış. 2

3 . İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ...7 A) ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ... 7 B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ... 7 C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ... 9 D) DANIŞMA KURULU E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) ve SORUMLULUKLARIMIZ F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ G) KURUMSAL YÖNETİM H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ I. Lokal İşletme II. Mali Raporlar III. Konsolide Gelir Gider Analizi ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VE ETKİNLİKLERİMİZ...33 I) KOMİTELER a) Burs ve Yardımlar Komitesi b) İşletme Komitesi c) Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi d) Örgütlenme Komitesi e) Yönetim Politikaları Danışma Komitesi f) Etkinlikler Komitesi g) Basın ve Yayın Komitesi II) KOMİSYONLAR a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu b) Engelsiz Yaşam Komisyonu c) Enerji Komisyonu d) İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonu e) Ankara Gönüllü Takımı Komisyonu III) KULÜP VE ATÖLYELER...39 a) Edebiyat Kulübü b) Arkeoloji Kulübü c) Fotoğraf Atölyesi d) Resim Atölyesi e) Heykel Atölyesi f) Sinema Kulübü g) Felsefe Kulübü h) OMD Oyuncuları - Tiyatro Kulübü ı) Opera Kulübü

4 i) Koleksiyon Kulübü j) Yelken Kulübü k) Gezi Kulübü IV) PROJELER...43 a) 100 TL ye Okul Projesi b) ODTÜ Mezunları Derneği THBT Avrupa Birliği Projesi c) ODTÜ Mezunları Derneği Kanun Festivali Projesi d) ODTÜ Mezunları Derneği OMD Athletics Spor Merkezi e) ODTÜ Mezunları Derneği Tenis Kortları ve Paintball Projesi f) ODTÜ Tarihçesi Projesi g) ODTÜ Mezunları Derneği Basketbol Sahası ve Spor Salonu Projesi h) ODTÜ Mezunları Derneği- Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ HAZİRAN MAYIS 2014 ETKİNLİKLERİ YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI ve TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ...60 I Yönetim Dönemi Çalışma Planı II Yönetim Dönemi Tahmini Bütçe Önerisi

5 1. GİRİŞ ODTÜ Mezunları Derneği Dönemi Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş, Türkiye, Dernek ve ODTÜ gündemi ile bağlantılı bir yönetim anlayışı ile çağdaş, çoğulcu ve sosyal hukuk devletini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle, özveri içinde geçtiğimiz dönemde iki yıl boyunca görev yapmıştır. Bir mezun derneği olarak ODTÜ Mezunları Derneği nin üyelerine olduğu kadar üniversitemize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve topluma karşı da sorumlulukları vardır. Dernek olarak duruşumuzun özünü, üyelerimiz, ODTÜ lü kimliğini edindiğimiz Üniversitemiz, ODTÜ mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasında yaratılan dayanışma bilinci ile, ülkenin içinde bulunduğu koşullara yabancılaşmadan çağdaş ve demokratik bir üslupla toplumsal sorunlara çözüm üretebilme çalışmaları oluşturur. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu nun üstlendiği sorumlulukları üç temel noktada sınıflandırabiliriz: 3 Birincisi, mezunlarımızın birikimlerini paylaştığı, birlikte eğlenebildiği, yabancılaşmadan arınabildiği bir ortam sağlamak. 3 İkincisi, diğer ODTÜ bileşenlerini (Rektörlük, öğretim kadrosu, öğrenciler ve çalışanlar) bir araya getirerek sözde değil pratikte birlikteliği sağlamak. 3 Üçüncüsü ise toplumsal sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek, toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak, gerektiğinde tepki ve karşı duruşu sergilemek ki, her üç konuda geçtiğimiz iki yıllık dönem boyunca dikkat ve azimle bu sorumluluklar başarıyla yerine getirilmiştir. ODTÜ Mezunları Derneği; Üyeleri ve mezunları ile bilgi paylaşımı, dayanışma ve sosyal ilişkiler, ODTÜ öğrencileri ile ilişkiler, Üniversite ile ilişkiler, ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkiler (Konsey), Toplumsal sorunlara duyarlı tavrı ve toplumsal sorumlulukları çerçevesindeki çalışmaları, Diğer demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler, Derneğin kurumsal bir yapıda yönetilmesi, Vişnelik Tesisinin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetleri, kapsamında çeşitli asli görevlere sahiptir ve çalışmalarını, bu görevlerini dikkate alarak sürdürmektedir. ODTÜ Mezunları Derneğindeki yönetim sürecinde, ODTÜ Bileşenleri (Üniversitemiz - Öğrencilerimiz Mezunlarımız Derneğimiz - Üyelerimiz ve diğer ODTÜ Mezun Derneklerimiz) gözetilerek yürütülen ve sunulan hizmetlerle demokratik bir dayanışma içinde toplumsal sorunlara karşı üretilen projelerle, ODTÜ kimliği ve duruşu ile geçmişimizden kazandığımız değerlerimize sahip çıkılmıştır. Yönetim Kurulu olarak insan haklarına saygılı, eşitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallarına sadık, ötekileştiren ve ayırımcı söylemlere ise karşı olan tavır devam ettirilmiştir. ODTÜ mezunları toplumun yaşamını direk etkileyen bölümlerin mezunlarıdır. Doğal olarak toplumsal sorunlarla da birebir etkileşimde olacaklardır. Derneğimiz de bu duruşu gösterdiği sürece gerçek bir demokratik kitle örgütü olarak toplumda saygı görmeye devam etmektedir. Tavrımız; aldığımız kültürün ve sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Yönetim Kurulu olarak Derneğimizde yapılan lokal işletmeciliği, üyelerimizin bir arada olmasını pekiştirici bir unsur olarak görülmesinden dolayı devam ettirilmektedir. Ancak Yönetim Kurulu nun buradaki varlığını sadece lokal işletmeciğine indirgemek yapılan bir çok diğer hizmeti gözardı etmek olur. Yönetim Kurulunun görevi yukarıda sıralanan tüm konularda topluma faydalı olmak için özveri ile çalışmaktır. ODTÜ MD Yönetim Kurulu olarak geçmiş dönemlerde Üniversitemizle Derneğimiz arasında kurulan olumlu yapıcı bağın daha da güçlenmesi için çalışmalar sürdürülmüş, Danışma Kurulu ve Konsey toplantıları, YÖNDER projesi gibi çeşitli projelerin kapsamında ODTÜ lü öğrencilere destek olunmaya devam edilmiştir. Derneğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlanmasında da öncülük etmeyi sürdürmektedir Yönetim Kurulu olarak ODTÜ yol olmasın, Eymir bina olmasın anlayışı içinde çevreci, toplumsal anlayış sergileyen bir yaklaşımla hem üniversitemizle birlikte hareket edilmiş, hem de demokratik yollardan ağaçlarımıza, Derneğimize ve Üniversitemize sahip çıkılması amacıyla tüm toplum tarafından takdir gören bir duruş sergilenmiştir. 5

6 Yönetim Kurulu dönemimizde başlatılan ve çok önemsediğimiz projelerimizden birisi de ODTÜ 4. sınıf öğrencilerinin şimdiden Dernekle bağlantılarının tesisi amacıyla, tüm son sınıflara Geçici Tesis Kullanım Kartı verilme projesinin devamının sağlanması olmuştur. Bu proje ile öğrencilerimizin henüz okulla bağları bitmeden, mezun olduktan sonra bir ömür boyunca iş ve sosyal yaşamlarını destekleyici faaliyetlerde bulunacakları Mezunlar Derneğimiz ile ilk bağları yaratılmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerimizden ve üniversitemizden son derece olumlu tepkiler alınmış ve öğrenciler, aileleri ile birlikte Derneğimizi kullanmaya, etkinliklerimize katılmaya başlamışlardır. ODTÜ 4. sınıf öğrencileri ile şimdiden bu bağın kurulması, Mezunlar Derneğimizin, geleceğe ve gençlerimize doğru elini uzatmasının en önemli aşamasıdır. Bir diğer önemli gelişme ise; 100 TL ye Okul Projesi meyvesini vermiş, ODTÜ Mezunları Orta Okulu nun tamamlanarak açılması olmuştur. ODTÜ Mezunlarının ortak bir amaç etrafında toplanarak yardım ve bağışlarıyla inşa edilen okul hepimize gurur vesilesi olmuştur. Derneğimizde gönüllü çalışmalara destek verilmiş, söylemle uygulamanın örtüştüğü ve pratikte yaşandığı bir dönem geçirilmiştir. Bu sayede daha çok üyeyi kucaklayan, daha aktif bir yapı ortaya konmuştur. Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek, farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde, örgüt içi işleyiş ve toplumsal kontrol mekanizmalarına yönelik olarak her an hesap vermeye hazır şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur. Üyelerimiz arasındaki gerçek ve kalıcı bir iletişim için üyelerimizin faaliyet göstermek istedikleri alanlar dedesteklenmiş ve yeni etkileşim ve paylaşımlar için yeni kulüp ve komisyonlar kurulabilmesinin yanında olunmuştur. Çalışma gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasına katkıda bulunmak ve Derneğin toplumda görünürlüğünün arttırılması Derneğin temel görevlerinden birisidir. Tüm üyelerimize yaptıkları değerli katkıları ve gönüllü çalışmaları ile ürettikleri bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu olarak gücümüzü çalışma gruplarında aktif olarak yer alan üyelerimizden almaktayız. Referans olarak barış, insan hakları, anti- ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen, demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen Derneğimiz, her mezununun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile ilişkilerimiz de giderek gelişmiş ve Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya istiyoruz? ortak paydasında dünya görüşümüzün örtüştüğü odalar, sendikalar ve çeşitli vakıflar ve derneklerle sürekli iletişim halinde olunmuş, ortak etkinlikler yapılmıştır. Bunların yanı sıra, yardım amaçlı konserler, ortak paneller düzenlenmekte, çeşitli demokratik kitle örgütlerinin bir araya geldiği organizasyonlarla kimsesiz, ekonomik durumu zayıf çocuklarımızla kitap paylaşımı vb gibi tesiste yer alan çeşitli etkinlikler yapılmakta, Van dahil olmak üzere desteğe ihtiyacı olanlara yardım elimiz uzatılmaktadır. Tüm bu çalışmalar yapılırken diğer ODTÜ Mezun Dernekleri ile yoğun bir ilişkimiz ve ortak çalışmalarımız da sürdürülmekte ve bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği olarak doğal Konsey Başkanlığı da yönetimimiz tarafından devam ettirilmektedir. Yönetim Kurulu olarak yönetim dönemi işletme çalışma planı çerçevesinde üyelerimize sunulan hizmet ve ürün kalitesinden taviz vermeksizin tasarruf önlemleri altında gelir arttırıcı ve maliyeti düşürücü çalışmalar yaparak en iyi hizmeti sunma çabalarımız devam etmiştir. Derneğimizin yıkılan ve yer yer dökülen tüm çatı duvarları alüminyum profil ile kaplanmış ve bundan sonra herhangi bir akma ve dökülme yaşanmayacak şekilde tamir edilmiştir. Yedi yıldır tamirat görmeyen Vişnelik Salonu da yeniden elden geçirilerek ses yalıtımı sağlanacak şekilde yeniden dekore edilmiştir. Havuz ve etrafındaki geniş alana ait yer kaplamaları yeniden yapılmıştır. Dernek sınırlarında yer alan duvarlarda daha düzgün ve temiz bir görüntü sağlanmıştır. Çim Amfi, Kır Düğün Alanı, yeni ODTÜ yolu cephesi için istinad duvarı ve ses bariyeri yapılması çalışmalarında projelendirme işlemi tamamlanmış uygulama için sponsor bulunmuştur. Bu çalışmadöneminde de üç ayda bir toplantı yaparak ortak projeler geliştirilmeye çalışılmıştır. 6

7 Dernekte üye aidatlarına dokuz senedir zam yapılmamış ve artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde yapılan yeni yatırımların dışında ürün ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama politikası güdülerek üyelerimizin minimum fiyata maksimum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin en aza çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır. Yaptığımız çalışmalarda ve sergilediğimiz ODTÜ duruşunda bizleri yalnız bırakmayan, takdir eden ve destek olan tüm üyelerimize, mezun derneklerimize, üniversitemize, mezunlarımıza ve diğer sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkürü bir borç biliriz. 2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ A) ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ 3 Mezunlar arasında dayanışmanın sağlanabileceği ortamlar hazırlanmasına katkıda bulunulmaktadır. 3 Dernekte üye aidatlarına dokuz senedir zam yapılmamış ve artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde yapılan yeni yatırımların dışında ürün ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama politikası güdülerek üyelerimizin minimum fiyata maksimum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin en aza çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır. 3 Dernek üye sayısının artırılmasına yönelik çeşitli projeler üretilmekte ve uygulanmaktadır. Mezunlara ulaşabilmenin firma ziyaretleri ile mümkün olduğu gözlemlenerek çeşitli firma ziyaretleri ile mezunlarımıza Derneğimizin tanıtımı ve üyelik bilgilendirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yeni üye kazanımı sağlanmıştır. Etkinlik, konser, panel, söyleşi, konferans, seminer ve görsel sunumlarla mezun ve üyeler ile ilişkiler güçlendirilmektedir. 3 Çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları ile üyelerin bilgi üretmelerine ve paylaşmalarına olanak sağlanmaktadır. 3 Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Tiyatro Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Felsefe Kulübü, Gezi Kulübü, Koleksiyon Kulübü ve Opera Kulübü gibi kurulan çeşitli sosyal kulüplerle mezun ve üyelerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır. 3 Mezunların bir araya gelebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri çekim merkezi oluşturulmaktadır. 3 Tercih Danışmanlığı ile üyelerinin ve mezunlarının çocuklarına üniversite konusunda yol gösterilmekte ve danışmanlık yapılmaktadır. 3 Konsey İş Merkezi (KİM) web sitesi aracılığı ile mezun ve üyelerin iş süreçlerinde bağlantı imkanı yaratmaktadır. 3 İşyeri Temsilciliğine önem verilerek, çalışmalara devam edilmiştir. 3 Yönetim Kurulumuz üyelerimizin talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek amacıyla her hafta Perşembe günleri Üye Akşamı kavramı ile üyelerimizle bir araya gelebilmektedir. Üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık %80 nini oluşturmaktadır. Mezunlarımızın çalıştığı kurumlar Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek yeni üye yapma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üyelik Verileri: 01 Mayıs 2014 tarihinde üye sayısı: Mayıs 2012 tarihinde üye sayısı: Haziran 2012 Mayıs 2014 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 419 Haziran 2012 Mayıs 2014 döneminde iptal edilen üye sayısı: 219 B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ I. Bursiyerlerimiz; ve öğretim dönemleri başında Derneğimiz Burs ve Yardım Komitesi tarafından veri tabanında yer alan hesaplamalarla belirli bir puanın üzerindeki öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. 3 Bursiyer öğrencilerimizle daha etkin iletişim kurabilmek, onların kişisel gelişimlerine katkı verebilmek, çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için etkinlikler düzenlenmiştir. 7

8 3 Bursiyerlerimizin Dernek le bağlantılarını pekiştirmek için Dernek bünyesinde faaliyet gösteren OMD Tiyatro Oyuncularına (Tiyatro Kulübü) katılmaları ve sergilenen oyunlarda yer almaları sağlanmıştır. 3 Bursiyerlerimizin Derneğimiz bünyesinde yer alan Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü gibi çeşitli sosyal etkileşim gruplarında yer almaları desteklenmiş, Dernekte yapılan panel ve seminer gibi faaliyetlerin duyuruları Dernek ile ilişkilerini pekiştirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bursiyerlerimize iletilmiştir. 3 Bursiyer ve burs veren üye sayılarının arttırılması Dernek olarak en önde gelen amaçlarımızdan birisi olmuştur döneminde toplam 510 öğrenci, döneminde ise toplam 533 öğrenci Derneğimizden burs ve yardım almıştır. 3 Derneğimiz Burs Fonu na düzenli maddi katkı için projeler üretilmeye çalışılmakta, mezunlarımıza, ODTÜ lü firma sahiplerine, ODTÜ lü çalışanlara ve ODTÜ dostlarına Burs Fonu na katkıda bulunmaları için e-posta ve telefon yoluyla ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu dönemde de bağış miktarlarını artırarak ve yeni bağışlarda bulunarak birçok üye, mezun ve ODTÜ dostu Burs Fonu na destek vermeye devam etmişlerdir. Burs veren üye ve ODTÜ dostları yaklaşık 850 kişiye ulaşmıştır. Senelere göre burs geliri ve bursiyer artış grafikleri aşağıda gösterilmektedir: BURS GELİRLERİ BURS GELİR DAĞILIMI 8

9 BURSİYER ÖĞRENCİ SAYILARI II. Bursiyer Etkinliklerimiz; ve öğretim dönemleri etkinlik takvimleri aşağıda sunulmuştur: Yılı Bursiyer Etkinlikleri; 02 Aralık Tanışma Toplantısı 18 Aralık Yılbaşı Kokteyli 03 Mart Çetin Gül Pir Sultan dan Mozart a Bahar Müzikle Güzel 16 Mart Cengiz Bozkurt Yücel Çelikler Söyleşi 31 Mart Film Gösterimi 14 Nisan Tahir Aydoğdu Müzik Ve Fizik 28 Nisan OMD Spor Merkezi Etkinlikleri 12 Mayıs Çim Amfi de Mangal Piknik Yılı Bursiyer Etkinlikleri; 08 Aralık Tanışma Toplantısı- Biz Bize Sohbet 16 Aralık Üye Ve Bursiyerler Yılbaşı Kokteyli 23 Mart Cenk Güray Anadolu daki Tarihsel Müzik Gelenekleri 27 Nisan Murat Özsoy Doğudan Batıya Kentler Ve Düşler-Fotoğraflarla Gezi Günceleri 14 Mayıs Eymir Pikniği 3 Üniversitemizde okumakta olan öğrencilerimizin demokratik, özgür bir üniversite ve parasız eğitim taleplerinde yanlarında olunmuştur. 3 Üniversitemizde bulunan öğrenci topluluklarının çalışmalarına maddi ve manevi katkılarda bulunulmakta, işbirliği halinde ortak etkinlikler düzenlenmektedir. C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ 3 Üniversitemizde yapılan ve Derneğimizin özel olarak davet edildiği pek çok etkinlik ve toplantılarda Derneğimiz temsil edilmiştir. 3 ODTÜ Yolu ve Eymir Gölü konularında üniversitemizle birlikte hareket edilerek gerekli destek verilmiştir. 3 ODTÜ de çalışan tüm öğretim görevlileri ile dayanışma ve iletişimimizin güçlendirilmesi amacıyla Dernekte toplu bir davet organize edilmiş ve toplantı yoğun bir rağbet görmüştür. 3 Üniversitemizin düzenlediği Tanıtım Günleri, Kariyer Fuarı, Kayıt Günleri vb. organizasyonlarda yer alınmış, stantlar kurularak tanıtım görevi yerine getirilmiştir. 3 İlk kez Üniversitemizin EÖPGK (Eğitim-Öğretim Komisyonu) Komisyonu nda Yönetim Kurulu düzeyinde katkı sağlanmış, aktif olarak üç aylık çalışmada yer alınmıştır. Bu suretle yılbaşından itibaren çalışmaları yapılan ODTÜ Eğitim Öğretim Stratejik Planına destek olunmuştur. 9

10 3 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrenci kaydının artması için çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede önerilen projelerin uygulanması sonucu öğrenci sayısında artış sağlanmıştır. Böylelikle tam paralı üniversite algısının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulmuştur. 3 Üniversitemizin tanıtımına destek olma, yeni projelerde mezunların bilgi ve tecrübelerinden faydalanma ve bazı özel projelere katkı ve katılım sağlanması konularında çalışmalara devam edilmiştir. 3 ODTÜ ile iletişim ve destek açısından son derece etkin ve güçlü bir bağ içinde bu dönemde de çalışmalar sürdürülmüştür. 3 ODTÜ ismini ve duruşunu mezunlarımızla birlikte devam ettirecek ve toplumsal dayanışmayı sağlayacak etkinliklerde yer alınmıştır. Başarılı öğrencilerin seçilerek geldiği bir yapıyı oluşturan Üniversitemizde, öğrencilerimizin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde özgürce ifade edebilecekleri bir eğitim ortamının, demokratik ve sosyal hukuk devleti olgusunu destekleyeceği düşünülmektedir. 3 Son altı yıldır çalışmaları sürdürülen ve tarafımızca projelendirilen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı bu dönemde de başarı ile yürütülmüştür. Üniversitemiz ve diğer illerdeki Derneklerimiz ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen program çerçevesinde ODTÜ yü yeni kazanan öğrenciler; Otobüs Terminali ve Tren Gar ında karşılanmış, ODTÜ ye rehber eşliğinde ulaşmaları sağlanmış, kayıt işlemleri ve yurtlara yerleştirilmeleri gibi konularda hizmetler sunulmuştur. D) DANIŞMA KURULU 3 Mevcut Dernek yönetimi ile eski Dernek Başkanları ve ODTÜ Rektörü nün mutat bir şekilde bir araya geldiği Danışma Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde yapılma geleneği sürdürülmüş, tecrübe ve bilgilendirmeye verilen önemle, öneriler dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. 3 Burs ve Eymir konularında Üniversite ile Dernek arasındaki dayanışmanın arttırılması, Derneğin toplumsal olaylara duyarlı, daha etkin bir demokratik kitle örgütü olması için çalışmalar yapılması, sosyal konularda düşüncelerin ve çözüm önerilerinin ortaya koyulması, mezunların etkin katılımlarının özendirilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır. 3 Danışma Kurulu ülke gündemindeki sorunlar ve Dernek-Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak toplanmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) VE SORUMLULUKLARIMIZ Yurtiçinde bulunan ondört Dernek, dört Temsilcilik ve yurtdışında bulunan çok sayıda topluluğumuzla yakın ilişki içinde bulunulmakta, faaliyetlerine destek verilmektedir. I. Derneklerimiz: 1. ODTÜ Mezunları Derneği (Konsey Başkanlığı) 2. İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği 3. Ege ODTÜ Mezunları Derneği 4. Eskişehir ODTÜ Mezunları Derneği 5. Bursa ODTÜ Mezunları Derneği 6. Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği 7. Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği 8. Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği 9. Denizli ODTÜ Mezunları Derneği 10. Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği 11. Mersin ODTÜ Mezunları Derneği 12. Adana ODTÜ Mezunları Derneği 13. Antalya ODTÜ Mezunları Derneği 14. Samsun ODTÜ Mezunları Derneği II. Temsilciliklerimiz 1. Batı Karadeniz Temsilciliği 2. Doğu Karadeniz Temsilciliği 10

11 3. Muğla ve Çevre Temsilciliği 4. Mardin Temsilciliği 5. Yurtdışı Temsilcilikleri Konsey Toplantılarına Derneklerimizin katılım oranı %95 seviyelerindedir. III. Konsey Çalışmalarımız: 3 Konsey toplantılarına Üniversitemiz Rektörü ve Mezunlarla İletişim den Sorumlu Rektör Danışmanı nın eksiksiz katılımı Derneklerin çalışmalarını Üniversiteye aktarabilmesine olanak sağlamakla birlikte ana başlıklarıyla Üniversitemizin yürütmekte olduğu çalışmalardan da Derneklerimizin haberdar olmasını sağlamaktadır. 3 Mezunlar ve Üniversite arasında çift yönlü iletişim kurulması Konsey toplantılarının en önemli amaçlarından birisidir. Derneklerimizin bulunduğu illerde yapılan Konsey toplantıları bu etkileşimi güçlendirmektedir. 3 Olağan Konsey toplantısı üç ayda bir yapılarak, ülke sorunlarına yapıcı çözümler sunma ve yönlendirici bir yol izleme konularında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamakta ve ODTÜ Mezun Dernekleri ile ODTÜ arasındaki koordinasyon ve iletişimi arttırmak üzere bir araya gelmektedir. Geçtiğimiz dönem boyunca Ankara, Antalya, Bursa, Derneklerinin ev sahipliğinde Konsey toplantıları yapılmıştır. Konsey toplantısına, ODTÜ Mezun Dernekleri Başkanı, Konsey Başkanı olarak başkanlık etmekte olup, Üniversite Rektörü ve Tüm ODTÜ Mezun Dernekleri, Şube ve Temsilciliklerin başkanları katılmaktadırlar. 3 Sosyal ve toplumsal sorunlara karşı Üniversitemiz ve Derneklerimizin ortak duruş, dil ve söylem birliği Konsey de alınmış ilkesel kararlardandır. 3 Konseyde öğrencilerin okul seçimi sırasında ODTÜ yü tanıtma ve yönlendirmenin önemi, öğrencilerin Üniversitede okurken mezun Derneklerimiz ile tanışması ve Derneğe sıcak bakmalarını sağlayacak etkinliklerin yapılması konuları da ele alınmaktadır. Üniversite ile ilişkilerinin değerlendirilmesi kapsamında, Üniversite öğrencileri ile ilgili sorunlar ve toplumsal sorunlar görüşülmektedir. Öğrenci sorunları ve çözüm önerileri her Konsey toplantısında ele alınan ana başlık olarak tanımlanabilir. Bu ana başlık kapsamında üretilen YÖNDER Projesi ve Nitelikli Staj projesi örnek verilebilir. 3 ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programımızla Üniversitemize kayıt yapmak için diğer illerden gelen öğrencilerimizi AŞTİ ve Tren Garı ndan karşılanmakta, ODTÜ ye ulaşmaları, kayıt, yurt, burs vb. başvurularını yapmaları amacıyla yardımcı olunmaktadır. Altı yıldır sürdürülen proje Üniversitemiz ve diğer Derneklerimizle işbirliği içinde yürütülmektedir. 3 Derneklerimiz ve Üniversitemiz işbirliğinde öğrencilerimize staj olanakları sağlanması amacıyla yeni bir proje hazırlığı başlatılmıştır. Nitelikli staj imkanı sağlamaya yönelik olarak planlanan projenin önümüzdeki dönem başında uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ 3 Her geçen sene daha da büyütmeyi hedeflediğimiz Bursiyer sayımızı 200 lerden, bu sene 533 e çıkararak, çok büyük bir gelişme kaydedilmiştir. Bunun temelinde; Derneğimizi her gün bir adım ileriye götürme amaç ve azmimizi gören ve takdir eden üyelerimizin katkıları vardır. 3 ODTÜ Mezunları Derneği bir Demokratik Kitle Örgütü olarak üzerine düşen görevleri Dernek Tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirirken, diğer sivil toplum örgütleri ile bağlar güçlendirilmiştir. Ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68 liler Dayanışma Derneği, 78 liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, TMMOB, TTB ve Belediyeler gibi çok sayıda kuruluşla çalışmalar yapılmıştır. 3 Derneğimizde yapılan her türlü panel, seminer ve çalıştaylarda üretilen bilginin toplumla paylaşılması yönünde çalışılmaktadır. Bir Dayanışma grubu olarak çalışmalarını sürdüren Derneğimiz, çeşitli projelerle mezunlarına, üyelerine ve topluma katkıda bulunmaya devam etmektedir. 3 Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve toplumsal sorunların değerlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Derneğimiz ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte, yaklaşık seksen ilköğretim öğrencisinin evlerinden alınarak ODTÜ ye getirilmesi ve ODTÜ öğrencileri tarafından hafta sonlarında eğitim verme çalışmaları 3 yıl boyunca devam ettirilmiştir. UMAG, LÖSEV ve İLK-YAR ile her yıl yapılan ortak çalışmalar bu kapsamdadır. 11

12 12 3 Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusundaki talepleri için üniversitemiz ile aralarında arabuluculuk, sorun çözme ve iyileştirme çabalarımız sürdürülmektedir. 3 Bir dayanışma örgütlülüğü olarak Derneğimiz bünyesinde kurulan Konsey İş Merkezi (KIM) ile iş ve personel arayan mezunlarımızın ODTÜ dayanışması ile buluşmalarına yardımcı olunmaktadır. 3 ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı(AGT) kanalıyla eğitime destek verilerek, ders alma konusunda maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim verilmesinde katkıda bulunulmaktadır. AGT: Derneğimiz bünyesinde oluşan yaklaşık gönüllü çalışan 300 öğrencimizle, ekonomik zorluk içinde bulunan ailelerin çocuklarına eğitim verilmektedir. Projeye Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri nin katkıları da bulunmaktadır. 3 En önemli sosyal yardımlaşma projelerimizden birisi olarak hayata geçen 100 TL ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla inşaatı sürdürülen ODTÜ Mezunları Orta Okulu bitirilmiştir. Okulumuzda eğitim-öğretim, döneminde başlamıştır. 3 THBT ile bir Avrupa Birliği projesi olarak Diyalog için Halk Bilimi Projesi yapılmıştır. 3 İlköğretim Okullarına Yardım Derneği (İlk-Yar) öğrencileri her sene olduğu gibi bu yıl da Derneğimizde ağırlanmıştır. 3 1 Mayıs vb. diğer mitinglerine pankartımız ile katılım sağlanmıştır yılından bu yana ODTÜ de yaşanan öğrenci ve eğitim haklarına yönelik konularda ODTÜ öğrencilerine ve Üniversitemize yardımcı olunması yaklaşımı devam ettirilmiş olup iletişim ve arabuluculuk sağlanmıştır. Öğrencilerin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde özgürce ifade edebilecekleri kolluk kuvvetsiz bir üniversitenin mümkün olacağına inançla, öğrencilerimizin ve üniversitemizin yanında olmaya bundan sonra da devam edecektir. 3 ODTÜ yolu ve Eymir konularında ve diğer toplumsal tabanlı isteklerin yanında yer alınmıştır. 3 Her sene yapılan 2 Aralık etkinlikleri ile Üniversitemizdeki 2 Aralık Anıtı önünde yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anma töreni gerçekleştirilmiştir. 3 Her sene yapılan 6 Mayıs Denizleri Anma kapsamında düzenlenen etkinlikler devam etmiş ve anmaya Dernek pankartı altında üyelerimizle birlikte katılım sağlanmıştır. 3 ODTÜ tarihi içinde yer alan 68 liler in ODTÜ Mezunları Derneğinde ilk kez düzenlenen 68 liler Forumu ile seslerini duyurdukları Foruma yurtiçinden ve yurtdışından pek çok 68 li katılmıştır. Söz konusu proje ODTÜ Mezunları Derneği ve 68 liler Forum Düzenleme Komitesi tarafından Deniz Gezmiş-Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ın idamlarının 40. yılında çok büyük bir katılımla gerçekleştirilmiş, Can Dündar ın Deniz lerin idamı için hazırladığı belgeselin Türkiye deki ilk ön gösterimi yapılmıştır. 3 YÖNDER Projesi kapsamında Üniversitemiz ile birlikte hareket edilerek çeşitli etkinliklerle bu dayanışma güçlendirilmiştir. Altı yıldır çalışmaları sürdürülen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı ile Üniversitemiz ile işbirliği yapılmış ve öğrenciler ODTÜ yurtlarına yerleştirilmiştir. 3 Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaptığı etkinlik, panel, çalıştay ve basın açıklamaları ile Medya da önemli bir yer bulmuştur. Derneğimizin basında görünürlüğü, tanınırlığı artmıştır. G) KURUMSAL YÖNETİM 3 Üniversitemiz haberleri günlük Dernek girişindeki TV den online bağlantı kurularak üyelerimizle paylaşılmaya devam etmektedir. 3 Derneğin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalarda önemli yol katedilmiş; Dernek bir kurum olarak kimlik kazanmış; iş akışları, personel, birim amirlerinin görev ve yetkileri yapılandırılmıştır. 3 Kurumsallaşmanın en önemli sağlayıcılarından birisi olan iş yeri eğitimlerine hız verilmiş, kurum kültürü yaratılması kapsamında kurumsal firmalardan alınan profesyonel eğitim desteği ile personelin kuruma olan aidiyeti pekiştirilmektedir. Personelin kendi arasında, üyelerle ve işyeri ile olan ilişkileri artmaktadır. 3 Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, ku-

13 rumsallaşmanın, demokratikleşmenin ve sosyal hakların varlığının en önemli göstergelerinden birisi olan Sendikalı olma hakkını benimsemiştir. 3 ODTÜ Mezunları Derneği Web Sitesi için yaptırılan sanal web gezinti projesi sonuçlanmıştır. Söz konusu sanal gezinti imkânı ile Dernek Web Sitesi ne girildiği zaman, Dernek içinde üç boyutlu olarak panoramik sanal gezinti yapmak ve Vişnelik in tüm mekânlarını canlı olarak görmek mümkün olmaktadır. Bu uygulama ile diğer çağdaş örneklerinde olduğu gibi Derneğimizin etkin tanıtımı ve bilinirliliğinin artması hedeflemiştir. 3 Dernek bilgi işlem sistemi içinde Burs Komitesinin ölçme, değerlendirme ve cevaplama veri tabanının yenileştirilmesine yönelik proje tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu proje ile her türlü istatistiki bilgi tutulabilecek ve ODTÜ ile eşgüdüm halinde çalışılabilecektir. 3 Bilişim altyapısının yenilenmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla muhasebe için LOGO muhasebe programı, personel maaşlarında ise LOGO BORDRO programı kullanıma geçirilmiştir. Ayrıca yeni bir Firewall cihazının kurulması ile tek ADSL hattından birbirinden izole 3 ayrı network oluşturulmuştur. 3 Restoran otomasyonunun yenilemesi ile artık üye kartları ile hesap açılabilmekte, hesapların takibi ve raporlaması alınabilmektedir. Bilişim sisteminin güçlendirilmesi ile üyelerin katkı payı ve aidat borçları sistemden takip edilebilmekte, tesisi kullanan üyelerin kullanım sıklığı ve harcama tutarı gibi veriler tutulabilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan güncelleştirmeler ve iyileştirmeler sonucu Web sitemize etkinlik arşivi eklenmiş, eski etkinlikler içerisinde arama yaparak bilgilerine ulaşılabilme imkanı yaratılmıştır. Dernek bilgi işlem sistemi içinde Burs Komitesinin ölçme, değerlendirme ve cevaplama veri tabanının yenileştirilmesine yönelik proje tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu proje ile her türlü istatistikî bilgi tutulabilecek ve ODTÜ ile eşgüdüm halinde çalışılabilecektir. 3 Bilişim altyapısının yenilenmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla muhasebe için LOGO muhasebe programı, personel maaşlarında ise LOGO BORDRO programı kullanıma geçirilmiştir. Ayrıca yeni bir Firewall cihazının kurulması ile tek ADSL hattından birbirinden izole 3 ayrı network oluşturulmuştur. 3 Bilişim sisteminin güçlendirilmesi ile üyelerin katkı payı ve aidat borçları sistemden takip edilebilmekte, tesisi kullanan üyelerin kullanım sıklığı ve harcama tutarı gibi veriler tutulabilmektedir. H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ I. LOKAL İŞLETME 3 İşletmenin temel amacı gelir kaynaklarının çoğaltılması ve üyelik gelirlerinden farklı yan gelir kanalları oluşturulmasıdır. Böylece işletmenin sabit giderlerinin karşılanması sağlanmaktadır. 3 Lokal İşletmesi faaliyetlerinin odak noktasını, Dernek üyelerine ve yakınlarına verilmekte olan hizmetlerin, en uygun hizmet kalitesi ve fiyat seviyesinde, kar amacı gütmeden sunulması olarak belirlenmiştir. 3 Artan giderlerle baş edebilmek için uyumlu ve yapıcı bir yönetim anlayışı içinde gelir-gider dengesini mümkün olduğunca dengelemek amacıyla son derece özverili çalışmalar yapılmıştır. Artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde yapılan yeni yatırımların dışında ürün ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama politikası güdülerek üyelerimizin minimum fiyata maximum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin en aza çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır. 3 Dernek ve İşletme personelinin yaklaşık 1 milyon TL yi bulan ve Derneğimizin kuruluşundan beri hiçbir karşılık ayrılmamış olan Kıdem Tazminatlarının üçte ikisinin ödenmesi ile ODTÜ Mezunları Derneğinin gelecekte üstleneceği büyük bir yük peyderpey ödemelerle 8 yıl içinde azaltılmıştır. Ancak bu durum zaman zaman Derneğimizi ve İşletmemizi zorlamış ve karlılığının düşmesine neden olmuştur. Fakat sonuçta Dernek ve İşletmenin bu yükten kurtulduğu göz önüne alınırsa, bu Derneğimiz ve İşletmemiz için çok büyük bir hizmet olmuştur. 3 Piyasada yaşanan para darlığı, gizli mali kriz ve sigara yasağına rağmen hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit tutmak ve yenileme yatırımları ile hizmet mekânlarını daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi Derneğimize getirme çalışmalarına ağırlık veril- 13

14 14 miştir. Yöresel, uluslararası yemekler, özel geceler düzenlenmesi, Kış Bahçesi, Kır Bahçesi Düğün Alanı, Spor Merkezi OMD Athletics ve Tenis Kortlarının açılarak hizmete sokulması, Bar 56 da canlı müzik, Lobi teras alanının genişletilerek daha çok üyeye hizmet verilmesi, Havuz Başı ve Havuz Cafe etkinlikleri, ODTÜ lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma imkânı sağlanması, Çim Amfide irili ufaklı birçok etkinlik ve konser düzenlenmesi, yeni düğün ve organizasyon alanı ile Sinema Alanı nın faal bir şekilde çalıştırılması gibi faaliyetler Tesisin geçtiğimiz dönemlerde daha çok kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalardır. 3 Elektrik tüketimi özel şirketle anlaşılarak %30 ekonomi sağlanmıştır. 3 Yıllar içinde Vişnelik tesisinin eskime ve yıpranması nedeniyle ortaya çıkan yenileme ve yeni mekânlar yaratma ihtiyacı çerçevesinde, artan mali yükler, yeni kullanım alanları oluşturularak telafi edilmeye çalışılmıştır. 3 Üyelerimizin talepleri yerine getirilerek Spor Merkezinin ODTÜ Mezunları Derneği tarafından OMD Athletics ismi ile işletilmektedir. Kuruluş aşamasında geniş bir etüt ve fizibilite çalışması ile piyasa analizleri yapılmış, üye beklentileri araştırılmıştır. Spor Merkezinin modern bir anlayışla yapılandırılması ve diğer bilinen spor merkezleriyle eşdeğer olmasını sağlayacak şekilde gerekli yatırımlar yapılmıştır. En çağdaş donanım ve spor konusunda en yetkin bir kadro ile yeniden açılan OMD Athletics, bünyesinde barındırdığı Tenis Kortları, Yüzme Havuzu, Basketbol, Voleybol, Çim Saha Futbol alanları, masaj, yoga, pilates ve diğer tüm grup egzersizlerini sunacak şekilde planlanmış ve üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Böylece, OMD Athletics, üyelerimizin talepleri kapsamında, modern ekipman ve deneyimli hocalarla yeniden yapılandırılan ve çok uygun fiyatlarla birinci sınıf hizmet veren geniş kapsamlı bir spor merkezi haline gelmiş ve kar edebilir bir noktaya ulaşmıştır. 3 Vişnelik in ilk kurulduğu günden beri yapılması arzulanan Tenis Kortları hayata geçirilmiş ve biri kapalı olmak üzere 3 adet modern donanımlı Tenis Kortu üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. 3 Gençlerin Derneğimizi daha yoğun kullanmaları amacıyla izleyici localarının da bulunduğu çok amaçlı Kapalı Basketbol Salonu yap işlet modeli ile inşaa edilmiş ve 6 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Spor Salonu ndan her ay kira geliri elde edilmektedir. 3 Yine gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgileneceği spor alanlarından birisi olarak Eskrim Kulübü kurulmuş ve yoğun bir ilgi görmüştür. 3 Yeni yatırımlarla üyelerimizin Dernek kullanımlarının arttırılması ve mali yüklerin bu şekilde aşılması kapsamında, Derneğimize kazandırılan bir diğer alan da Kış Bahçesi olmuştur. Açık hava koşullarında yazın bile zor şartlarda kullanılan set üstü teras alanı camla kapatılarak, kapalı bir mekân haline getirilmiş, böylece, gerektiğinde ana restoran kullanılmaksızın, kış aylarında atıl kalan bu alanın kullanımı sağlanmıştır. 3 Vişnelik yaz düğünleri için, üyelerimizin fiyat avantajı ve kaliteli hizmet nedeniyle tercih ettikleri düğün mekânlarımızı arttırmak amacıyla, geçtiğimiz yıllarda yaptırılan Havuz Başı Düğün Alanı na ilave olarak, yaz aylarında Kır Bahçesi Düğün Alanı da hayata geçirilmiştir. 3 Dernek girişinin çökmesi nedeniyle tamiratı yapılmış, yıllarca dayanacak bir şekilde çelik beton atılarak yer zemini yenilenmiş ve granitle kaplanarak uzun ömürlü bir hale getirilmiştir. 3 Vişnelik tesisi, yaptırılmasının üzerinden geçen 15 yıl içinde bozulan ve tamirat isteyen alanlarının çoğalması nedeniyle sürekli tamirat harcaması gerektiren bir yer haline gelmiştir. Dar bütçeli bir kurumun başa çıkamayacağı kadar büyük tamirat harcamalarının her sene ortaya çıkması nedeniyle, bazı alanlarda eskimeyi durdurmak ve her sene yeniden para harcamayı önlemek amacıyla önlemler geliştirilmiş ve kalıcı bir takım yatırımlar yapılarak, her sene yapılacak harcamanın en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda havuz alanı, çiçeklikler ve fayans alanları yeniden ve kalıcı bir şekilde yenilenmiştir. 3 Vişnelik te yeniden oluşturulan «Balık Mutfağı» leziz pişirme teknikleri ve uygun fiyatları ile üyelerimizden büyük ilgi görmüştür. 3 Derneğimiz depoları yenilenerek hijyen hale getirilmiştir. 3 Bahçe alanı, soyunma odaları ve çiçeklik kısımlar ve Derneğin tüm dış kaplamaları Denizli Taşı ile döşenmiştir.

15 3 Üyelerimizin ne istediğine, nasıl bir Dernek hayal ettiklerine kulak verilerek, yeni yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Restoranda kullanılan servis malzemelerinin yenilenmesi talepleri, imkânlar dâhilinde ele alınmış ve eski tip, demode hale gelen yemek tabakları ve servis malzemeleri, sunum ve kullanım açısından çağdaş ve modern çizgiler taşıyan yemek ekipmanı ile değiştirilmiştir. Böylece yeni ve çağdaş mutfak lezzetlerine uygun olarak hazırlanan menülerimizin sunumunun göze de hitap etmesi sağlanmıştır yaş çocuklarımız için Vişnelik te Yaz Kampı ve Yaz Okulu ile küçük çocuklara yönelik jimnastik çalışmaları da üyelerimize sunulmuştur. 3 Vişnelik in yapımdan kaynaklanan akustik sorununun çözümü için ana restoranda bulunan Sahne nin yeri değiştirilmiş, böylece müziğin sesi en aza indirilirken, görsel olarak daha fazla üyeye hitap edebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca ana restorana yukarıdan bakan çember şeklindeki boşluğa üzeri ODTÜ MD logolu cam monte edilerek sesin azaltması sağlanmıştır. 3 Geçtiğimiz yıllarda Düğün Alanı, Havuz Kafe, Playstation Oyun Alanı ve Basketbol Sahası yapımı; Açık Hava Sineması Alanı, Sinema Perde ve Sahne yapımı, Bahçe, Teras iç-dış zemin kaplamaları ve peyzajının yenilenmesi, havuz çevresi mermer ve travertenlerinin yapımı gibi pek çok kalemde çevre düzenlemeleri; çeşitli demirbaş alımları ve bakım-onarımlar yapılmıştır. Ayrıca tesis girişi, lobi, teras kafe, seminer odaları ve lobi restoran bölümleri boyanmış, tesiste bulunan (lobi, teras kafe, ofisler) tüm koltuklar yenilenmiştir. Restoran dış bahçe zemininin kaplaması ile yüzme havuzu savakları ve savak çevrelerinde bulunan zemin kaplamaları yenilenmiş, tesis yazlık alanlarında peyzaj çalışması yapılmış, yeni düğün ve organizasyon alanına hizmet edecek bina inşa edilmiştir. 3 Yeni düğün ve organizasyon alanına çim amfi den geçiş için ara yol bağlantısı tamamlanmış, satın alma ve maliyet birimi için tesis depo girişinde yeni bir ofis yapılmış, tesise yaz aylarında hizmet veren Karafırın ın (pide fırını) tadilatı yapılmıştır. Bunun yanı sıra servis taşımacığı sözleşmesi feshedilerek, tesise iki adet servis aracı alınmış ve personel servisi en ekonomik yöntemle tesis bünyesine dâhil edilerek söz konusu gider azaltılmıştır. 3 Önceki dönemde yapılan çeşitli yenileme ve yatırımların kullanımı sağlanmıştır. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler kullanılarak kameralı görüntü sistemleri ile Dernek güvenliği sağlanmış, restoran ve mutfak otomasyon sistemi kurularak, üye kartları ile mutfak ve muhasebe mutabakatı oluşturulmuş, bilgi işlem alt yapısı sürekli güncellenerek wireless hizmetinin devreye girmesi sağlanmıştır. Sensörlü tuvalet musluk, havlu ve klozet makineleri ile hijyen ve tasarruf sağlanmıştır. Piknik alanı yapılmış, yeni dikilen pek çok ağaç ve çiçekle Derneğimizin peyzajı zenginleştirilmiştir. Havuz Cafe ile yaratılan yeni yerleşim alanında temalı geceler düzenlenmiştir. Dernek resepsiyon bankosu granitle yenilenmiştir. 3 Su giderlerinin azaltılması için ASKİ ile yeni bir anlaşma yapılmıştır. Bu kapsamda ASKİ ile tarifeler yönetmeliği konusunda özel bahçe sulaması fiyatlandırması ile yeni bir abonelik tesis edilmiş ve ATIK SU BEDELSİZ, ekonomik su temini sağlanmıştır. 3 Yukarıda yapılan çalışmalara ilaveten bu dönem Vişnelik Salonu, Salon 56, Lobi Kafe ve Lobi restoran tamamıyla yenilenmiş ve hizmete sunulmuştur. Havuz ve çevresinde bulunan fayans tamiratı ve havuz kubbesi yaptırılmıştır. İdari birimlerin dekorasyonu yenilenmiştir. Tesiste faal bulunan çok sayıda hidrofor, su pompaları, ısıtma soğutma sistemi bakım ve onarımları yaptırılmıştır. Su tesisatı belirli bölgelerde yenilenmiştir. Çeşitli dış alanlara otomatik ve damla sulama sistemi yaptırılmıştır. Tesis üst otoparkının daha güvenli hale gelebilmesi amacıyla raylı sistem kapı yaptırılmıştır. Bahçe oturma grupları yenilenmiştir. 3 Alınan tasarruf tedbirleri kapsamında satın alma ve mal kabul süreçlerinin işletilmesi, ürün ve menü maliyetlerinde maliyet analizi çalışmaları yapılması, tasarruf alanlarının belirlenmesi, satın almada tedarikçi kaynaklarında ciddi tasarruflara gidilmesi, her ay stok sayımı yapılarak stok miktarlarının en aza indirilmesi ve stok maliyetlerinin azaltılması, iletişim giderlerinde tasarruf yapılması, doğal gaz satış fiyatında yaz döneminde yapılan indirimlerden yararlanılması amacıyla bütçe olanakları dikkate alınarak alımlar yapılması, Dernek personelinin özel servis şirketlerince taşınmasındaki maliyetler göz önüne alınarak, Derneğe 2 adet büyük tip minibüs alınarak servisin kendi bünyemizden yapılması gibi pek çok tasarruf tedbiri hayata geçirilmiş olup uygulanmaya devam edilmektedir. 15

16 16 YATIRIM - BAKIM VE ONARIMLAR (TL)

17 17

18 Personel Kıdem ve İhbar Tazminat Ödemeleri Kıdem tazminatı ödemeleri son dönemde artış göstermiştir. Bu duruma personel emeklilikleri ve 10 yılını dolduran çalışanlarımızın SGK Kanunu çerçevesinde kıdem tazminatını hak ederek ayrılma talepleri neden olmaktadır. Bu dönemde artan personel tazminat ödemeleri kıdem tazminatı fonu oluşturulmadığı için Dernek ve İşletme bütçelerinden karşılanmıştır. Personele ödenen kıdem tazminatları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. PERSONEL KIDEM VE İHBAR ÖDEMELERİ (TL) / MAYIS TOPLAM , , , , , , , , ,00 18

19 II. MALİ RAPORLAR 19

20 20

1. YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2012 - Mayıs 2013)

1. YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2012 - Mayıs 2013) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 2014 DÖNEMİ 1. YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2012 - Mayıs 2013) 2013 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 18

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 OLAĞAN GENEL KURULU

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 OLAĞAN GENEL KURULU ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 OLAĞAN GENEL KURULU 14 HAZİRAN 2015 PAZAR 1 2015 OLAĞAN GENEL KURULU KAPSAM: 1. GİRİŞ 2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 3. ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VE ETKİNLİKLERİMİZ I. KOMİTELER II. KOMİSYONLAR

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 2012 DÖNEMİ. ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2010 - Mayıs 2012)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 2012 DÖNEMİ. ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2010 - Mayıs 2012) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 2012 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2010 - Mayıs 2012) 2012 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 26 Mayıs

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014-2016 DÖNEMİ. 1.YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2014 - Mayıs 2015)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014-2016 DÖNEMİ. 1.YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2014 - Mayıs 2015) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014-2016 DÖNEMİ 1.YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2014 - Mayıs 2015) 2015 OLAĞAN GENEL KURULU 1 Toplantı Tarihi: Çoğunluklu: 31 Mayıs 2015 Pazar, 13.30 Çoğunluk aranmaksızın: 14 Haziran

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1 2015 Mart 2016 Mart 1 Üniversitesine DEĞER katan Mezun Mezunlarına DEĞER veren Üniversite Dokuz Eylül e Değer Dokuz Eylüllü ye Değer 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. 34 Yaşındayız

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2016 Mart 2016 Temmuz

2016 Mart 2016 Temmuz 2016 Mart 2016 Temmuz 21.02.17 deuder.org.tr 1 Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Temsilciler Toplantısı DEÜDER 3. Lansmanı 18 Mart 2016 21.02.17 deuder.org.tr 2 Kariyer Planlama

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BILMED in tüzüğünde de yer alan 3 temel misyonu vardır: Bilkent isminin yücelmesine katkıda bulunmak, Tüm Bilkent Mezunlarını tek bir çatı altında toplayarak bir sinerji yaratmak,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Divan seçimi 3. Faaliyet raporunun okunması 4. Denetçi raporunun okunması 5. Hesaplarının tetkiki,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 02 Ekim 2013-15 Ekim 2014 Dönemi Rapor Tarihi 10.10.2014 1 İTÜ GVO BEYLERBEYİ

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

2015 yılında düzlenen fuar 20.000 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yıl fuarımız 100.000 katılımcıyı hedeflemektedir.

2015 yılında düzlenen fuar 20.000 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yıl fuarımız 100.000 katılımcıyı hedeflemektedir. 2-5 Haziran 2016 tarihlerinde Congresium Ankara da gerçekleşecek fuarımızda elektronik oyun konusunda yaratıcı bir fikri, bir projesi ya da aracı olan ve bunu piyasa içerisinde değerlendirmeyi düşünen

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca 23. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 16.192 üyesi, 8 temsilciliği, 3 büyükkent bölge temsilciliği ile Mimarlar Odası bünyesindeki en büyük örgüt birimidir. Yaklaşık olarak Mimarlar

Detaylı

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İçerik İçerik Rotary Hakkında İnsanlık için barış ve iyi niyet ile Kendinden Önce Hizmet Hizmet idealini gerçekleştirme Dostluğu Geliştirme

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Proje Fuarı www.ieu.edu.tr/esmpf 31 Mayıs 2013 Sponsorluk dosyası 1 Proje Fuarı nedir? Bölümümüz öğrencilerinin mezun olmadan önce gerçek iş hayatından

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu DENİZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU, SİZİNLE HAYAT BULUYOR Denizköy İlköğretim Okulu 2012 1 1- ALT PROJENİN ADI VE KONUSU: Denizköy

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU Okulun Fiziki Şartlarını Ve Donanımlarını İyileştirme Projesi ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 SARAYKÖY / DENİZLİ GİRİŞ : Atatürk Ortaokulu 1 Müdür

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2016 2016 Mali Yılı Üniversite bütçesi 47.603.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Proje Fuarı www.ieu.edu.tr/esmpf 31 Mayıs 2013 Sponsorluk dosyası 1 Proje Fuarı nedir? Bölümümüz, öğrencilerinin mezun olmadan önce gerçek iş hayatından

Detaylı

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL DAHİL ETME PROJESİ 2013 Doç.Dr. Halim KAZAN Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ Cengiz YILMAZ Hüseyin ŞANLITÜRK Kadir ERBASAN

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı