Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi"

Transkript

1 Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Dikkat: BT den bahsettiğimizde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve cihazlarını (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar) kastetmekteyiz. İncelemek istediğimiz durum tablet bilgisayar kullanımı öncesi olduğu için soruların çoğu BT ye genel olarak değinmektedir. Sadece anketin G kısmı tablet bilgisayarlara ilişkin motivasyonunuz ve planlarınızla ilgilidir. Tablet Bilgisayar Pilot Uygulamasından bahsettiğimizde, Acer ve European Schoolnet tarafından düzenlen, sınırlı süresi olan (2012 öğretim yılının sonuna kadar), spesifik eğitsel deneme sürecini kastetmekteyiz. Page 1 - Heading A. Siz ve okulunuz Page 1 - Question 1 - Choice - One Answer (Bullets) Ülkeniz Estonya Fransa Almanya İtalya Portekiz İspanya Türkiye İngiltere Page 1 - Question 2 - Open Ended - Comments Box Okulunuzun adı Page 1 - Question 3 - Choice - One Answer (Bullets) Cinsiyetiniz Erkek

2 Kiz Page 1 - Question 4 - Choice - One Answer (Bullets) Yaşınız 26 yaş altı yaş üstü Page 1 - Question 5 - Choice - One Answer (Bullets) Okuldaki göreviniz Okul müdürü Öğretmen BT koordinatörü Ders koordinatörü Diğer, lütfen belirtiniz: Page 1 - Question 6 - Choice - One Answer (Bullets) Okulunuzdaki öğrenci sayısı < ,000 >1,000 Page 1 - Question 7 - Choice - One Answer (Bullets) Ne zamandır öğretmenlik yapıyorsunuz? Bir yıldan az süredir 1-4 yıldır 5-10 yıldır yıldır 20 yıldan fazla süredir Page 1 - Question 8 - Choice - Multiple Answers (Bullets) Hangi dersleri veriyorsunuz? [Up To 33 Answers] Biyoloji Kimya Vatandaşlık

3 Klasik Diller (Latince ve Yunanca) Dizayn ve Teknoloji Drama/Tiyatro Ekonomi Çevre Eğitimi Ahlâk Avrupa Araştırmaları Coğrafya Jeoloji Sağlık Eğitimi Tarih Sanat Tarihi Ülke Ekonomisi Bilişim/BT Hukuk Matematik/Geometri Medya Eğitimi Yabancı Diller (örneğin İspanyolca, Fransızca) Müzik Türk Dili ve Edebiyatı Felsefe/Mantık Beden Eğitimi Fizik Siyaset Psikoloji Din/İlahiyat Toplum Bilimleri/Sosyoloji Özel Eğitim Görsel Sanatlar Diğer, lütfen belirtiniz: Page 2 - Heading B. Okuldaki BT kullanımınız Lütfen Acer Bilgisayar Tabletlerinin kullanımını dikkate alarak cevaplamayınız. Page 2 - Question 9 - Choice - One Answer (Bullets) Sizce BT kullanımı okulunuzda desteklenmekte midir? Asla Biraz Kısmen Epeyce Page 2 - Question 10 - Choice - One Answer (Bullets) Öğretiminizi desteklemek için ne zamandır BT kullanıyorsunuz? Bir yıldan az süredir 1-3 yıldır

4 4-6 yıldır 6 yıldan fazla süredir Page 2 - Question 11 - Choice - One Answer (Bullets) Eylül 2011 ile Ocak 2012 arası sınıfta BT kullanımınızın oranı neydi? Tüm dersler için neredeyse %100 Tüm dersler için %75 ten fazla Tüm dersler için %51 ile %75 arası Tüm dersler için %25 ile %50 arası Tüm dersler için %11 ile %24 arası Tüm dersler için %10 dan az Hiç kullanmadım Page 2 - Question 12 - Rating Scale - Matrix Aşağıda belirtilen cihazları, araçları ve programları okulda ne sıklıkta kullanırsınız? M a s a ü s t ü b i l g i s a y a r Dizüstü bilgisayar veya netboo k Tablet bilgisaya r (örneğin ipad ) A k ı l l ı t a h t a A k ı l l ı t a h t a p r o g r a m ı Elektronik kitap okuyucusu (örneğin Kindle, Sony Digital Reader) D i j i t a l d e r s k i t a b ı Belli konularda eğitici programlar (örneğin Cabrilog gibi matematik ve fen programları) Sanal öğrenme ortamları veya Öğrenme yönetimi sistemleri (örneğin Blackboard, Moodle, Angel) S ı n ı f y ö n e t i m i p r o g r a m ı Page 2 - Question 13 - Choice - One Answer (Bullets) Aşağıdaki cihazlardan hangisini okulda en çok kullanırsınız? Masaüstü bilgisayar Dizüstü bilgisayar veya netbook Her ikisni Hiçbirini Page 2 - Question 14 - Rating Scale - Matrix Yukarıda belirtmiş olduğunuz cihazları (masaüstü veya dizüstü bilgisayar) aşağıdaki aktiviteler için ne sıklıkta kullanırsınız? İ d a r i i ş l e r D e r s p l a n l a m a s ı D e r s s u n u m u D e r s t a k i b i D e ğ e r l e n d i r m e P r o f e s y o n e l g e l i ş i m

5 Page 2 - Question 15 - Rating Scale - Matrix Aşağıda belirtilen aktiviteleri ne sıklıkta gerçekleştirirsiniz? Öğrenciler tarafından ders esnasında kullanılacak öğrenme materyallerini veya kaynaklarını internetten araştırmak Ders sunumları hazırlamak için uygulamalar kullanmak Öğrencilere düşüncelerinizi bildirmek veya onları değerlendirmek için BT kullanmak Verdiğiniz derste mevcut dijital öğrenme kaynaklarını kullanmak veya değerlendirmek Öğrencilere yönelik dijital öğrenme materyallerinizi kendiniz tasarlamak Okulun internet sitesinden öğrencilere ödev göndermek Ebeveynlerle online iletişim kurmak Diğer öğretmenler ve/veya sınıflarla online olarak işbirliği yapmak Okulun internet sitesi/sanal öğrenme ortamı/öğrenme platformundan materyal indirmek/yüklemek/aramak Page 2 - Question 16 - Choice - Multiple Answers (Bullets) Öğrencilere BT destekli ders sunduğunuzda aşağıda belirtilen materyal türlerinden genelde hangisini kullanırsınız? Uygun seçeneklerin tümünü işaretleyiniz. İnternette araştırdığım materyaller Resmi ulusal veya bölgesel eğitsel kaynaklardan alınmış online materyaller Resmi Avrupa eğitsel kaynaklardan alınmış online materyaller Okulun Sanal Öğrenme Ortamında bulunan materyaller Okuldaki diğer öğretmenlerden aldığım materyaller (örneğin ders planları) Ülkedeki diğer öğretmenlerden aldığım materyaller (örneğin ders planları) Avrupa daki diğer öğretmenlerden aldığım materyaller (örneğin ders planları) Elektronik çevrimdışı materyaller (örneğin, CD-ROM, DVD) Page 2 - Question 17 - Rating Scale - Matrix Aşağıdaki ifadeler ne ölçüde öğretiminiz için geçerlidir (BT destekli veya desteksiz)? Ö ğ r e n m e h e d e f l e r i b e l i r l e r i m Ö n c e k i d e r s l e r i ö z e t l e r i m Öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol ederim Ö d e v l e r i g ö z d e n g e ç i r i r i m Sunumlarım, tanıtımlarım ve anlatımlarım tüm sınıfa yöneliktir Öğrencilerin grup halinde çalışmalarına izin veririm Öğrencileri yeteneklerine göre ve aldıkları görevleri ayırdederek gruplandırırım Öğrencileri sınıf aktivitelerinin planlamasına dâhil ederim Öğrencilerden kendi çalışmalarını değerlendirmelerini isterim Öğrencilerin proje çalışmalarına izin veririm Öğrencilerden bir konu hakkında tartışmalarını isterim Öğrencileri sorgulamaya dayalı aktivitelere dâhil ederim Öğrencilerin kendi ürünlerini tasarlamalarına izin veririm E p e y c e K ı s m e n B i r a z A s l a Page 3 - Heading C. Evdeki BT kullanımınız Lütfen Acer Bilgisayar Tabletlerinin kullanımını dikkate alarak cevaplamayınız.

6 Page 3 - Question 18 - Rating Scale - Matrix Aşağıdaki cihazlardan hangisini genelde evde kullanırsınız? M a s a ü s t ü b i l g i s a y a r Dizüstü bilgisayar veya netboo k Tablet bilgisayar (örneğin ipad ) A k ı l l ı t a h t a A k ı l l ı t a h t a p r o g r a m ı Elektronik kitap okuyucusu (örneğin Kindle, Sony Digital Reader) D i j i t a l d e r s k i t a b ı Belli konularda eğitici programlar (örneğin Cabrilog gibi matematik ve fen programları) Sanal öğrenme ortamları veya Öğrenme yönetimi sistemleri (örneğin Blackboard, Moodle, Angel) S ı n ı f y ö n e t i m i p r o g r a m ı Page 3 - Question 19 - Choice - One Answer (Bullets) Aşağıdaki cihazlardan hangisini genelde evde kullanırsınız? Masaüstü bilgisayar Dizüstü bilgisayar veya netbook Her ikisni Hiçbirini Page 3 - Question 20 - Rating Scale - Matrix Yukarıda belirtmiş olduğunuz cihazları (masaüstü veya dizüstü bilgisayar) aşağıdaki aktiviteler için ne sıklıkta evde kullanırsınız? İ d a r i i ş l e r D e r s p l a n l a m a s ı D e r s s u n u m u D e r s t a k i b i D e ğ e r l e n d i r m e P r o f e s y o n e l g e l i ş i m Page 3 - Question 21 - Rating Scale - Matrix Aşağıda belirtilen aktiviteleri ne sıklıkta evde gerçekleştirirsiniz? Öğrenciler tarafından ders esnasında kullanılacak öğrenme materyallerini veya kaynaklarını internetten araştırmak Ders sunumları hazırlamak için uygulamalar kullanmak Öğrencilere düşüncelerinizi bildirmek veya onları değerlendirmek için BT kullanmak Verdiğiniz derste mevcut dijital öğrenme kaynaklarını kullanmak veya değerlendirmek Öğrencilere yönelik dijital öğrenme materyallerinizi kendiniz tasarlamak Okulun internet sitesinden öğrencilere ödev göndermek Ebeveynlerle online iletişim kurmak Diğer öğretmenler ve/veya sınıflarla online olarak işbirliği yapmak Okulun internet sitesi/sanal öğrenme ortamı/öğrenme platformundan materyal indirmek/yüklemek/aramak

7 Page 4 - Heading D. BT destekli profesyonal gelişiminiz ve işbirliği aktiviteleriniz Page 4 - Question 22 - Rating Scale - Matrix Aşağıda belirtilen konularda ne sıklıkta profesyonel gelişim veya eğitim alırsınız? BT becerilerini geliştirme (internet kullanımı ve genel uygulamalar) Teknoloji destekli öğretim (BT nin eğitsel kullanımı) Cihazlar ve ekipmanlarla ilgili eğitim (akıllı tahtalar, özel araçlar, v.b.) Öğrenme uygulamalarına ilişkin belli konularda eğitim (özel dersler, simülasyonlar, v.b.) Sanal öğrenme ortamlarının kullanımı Sosyal ağ kullanımı (bloglar, vikiler, v.b.) H e r h a f t a İki haftada bir H e r a y 3 a y d a b i r 6-12 ayda bir Hiçbir zaman Page 4 - Question 23 - Rating Scale - Matrix Aşağıda belirtilen aktiviteleri diğer öğretmenlerle (BT destekli veya desteksiz) ne sıklıkta gerçekleştirirsiniz? Öğrenme materyalleri hakkında fikir alışverişi ve tartışma BT ile ilgili konularda fikir alışverişi ve tartışma Öğrencilerin kişisel gelişimi konusunda tartışma E k i p k o n f e r a n s l a r ı n a k a t ı l m a E k i p h a l i n d e ö ğ r e t m e Düşüncelerinizi belirtmek için diğer öğretmenleri gözlemleme Sınıflar ve yaş grupları arası ödevleri ve etkinlikleri koordine etme Profesyonel konuları diğer öğretmenlerle tartışmak için online topluluklara katılma (adres listeleri, Twitter, bloglar, v.b. ) H e r h a f t a İki haftada bir H e r a y 3 a y d a b i r 6-12 ayda bir Hiçbir zaman Page 4 - Question 24 - Choice - Multiple Answers (Bullets) Uygun seçeneklerin tümünü işaretleyiniz. Okuldaki aktivitelerimi hazırladığımda, BT yi (masaüstü veya dizüstü bilgisayar)... Okulda ders ve ödev hazırlamak için bizzat kullanırım. Evde ders ve ödev hazırlamak için bizzat kullanırım. Okulumdaki diğer öğretmenlerle birlikte çalışmak ve aktiviteler hazırlamak için kullanırım. Evde online olarak diğer öğretmenlerle birlikte çalışmak ve aktiviteler hazırlamak için kullanırım. Ülkenin başka okullarındaki diğer öğretmenlerle birlikte çalışmak ve aktiviteler hazırlamak için kullanırım. Başka ülkelerin okullarındaki diğer öğretmenlerle birlikte çalışmak ve aktiviteler hazırlamak için kullanırım. Page 5 - Heading E. BT kullanımı konusunda güveniniz ve beceriniz Page 5 - Question 25 - Rating Scale - Matrix Aşağıda belirtilen amaçlar için BT kullanımı konusunda güveninizi nasıl değerlendirirsiniz? İ d a r i i ş l e r D e r s p l a n l a m a s ı D e r s s u n u m u D e r s t a k i b i D e ğ e r l e n d i r m e Ç o k i y i İ y i Y e t e r l i Y e t e r s i z

8 P r o f e s y o n e l g e l i ş i m Page 5 - Question 26 - Rating Scale - Matrix Aşağıda belirtilen görevler konusunda becerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Genel BT becerileri (internet kullanımı ve genel uygulamalar) Teknoloji destekli öğretim (BT nin eğitsel kullanımı) Cihazlar ve ekipmanlarla ilgili eğitim (akıllı tahtalar, özel multimedya araçları, v.b.) Öğrenme uygulamalarına ilişkin belli konularda eğitim (özel dersler, simülasyonlar, v.b.) Sanal öğrenme ortamlarının kullanımı Sosyal ağ kullanımı (bloglar, vikiler, v.b.) Ç o k i y i İ y i Y e t e r l i Y e t e r s i z Page 6 - Heading F. BT ye karşı tutumunuz Page 6 - Question 27 - Rating Scale - Matrix Aşağıdaki ifadeler sizing için ne ölçüde geçerlidir? BT, hâlihazırda kullanmış olduğum öğretim metodumu zenginleştiriyor ve destekliyor BT, yeni öğretim metodları keşfetmemde yardımcı oluyor BT, verdiğim dersin içeriğini zenginleştiriyor BT, çapraz müfredatlı projeler yürütmeme olanak sağlıyor BT, derslerin hazırlanışında ve takibinde zaman kazanmamı sağlıyor BT, öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmemde daha fazla imkân sağlıyor BT; öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler arasındaki diyalog ve iletişimi destekliyor BT nin okuldaki atmosfer üzerinde olumlu bir etkisi var e BT nin öğrencilerin derslerinde olumlu bir etkisi var BT nin öğrencilerin ders sonuçlarında olumlu bir etkisi var E p e y c e K ı s m e n B i r a z A s l a Page 6 - Question 28 - Choice - One Answer (Bullets) BT nin okullardaki kullanımı hakkında araştırmalar okudunuz mu? Evet Hayır Page 7 - Heading G. Tablet bilgisayar kullanımıyla ilgili planlarınız Page 7 - Question 29 - Choice - Multiple Answers (Bullets) Uygun ifadeyi seçiniz (her ikisi de mümkün) Tablet Bilgisayar Uygulaması kapsamında bana bir tablet bilgisayar temin edildi Tablet Bilgisayar Uygulaması kapsamında öğrencilerime tablet bilgisayarlar temin edildi

9 Page 7 - Question 30 - Choice - One Answer (Bullets) Uygun ifadeyi seçiniz Pilot uygulamaya katılmam istenildi Pilot uygulamaya katılmayı talep ettim Diğer, lütfen belirtiniz: Page 7 - Question 31 - Choice - Multiple Answers (Bullets) Tablet bilgisayarı ne tür aktivitelerde kullanmayı planlıyorsunuz? Uygun tüm seçenekleri işaretleyiniz. [Up To 24 Answers] Tablet bilgisayarların sağladığı imkânları keşfetmek Yönetim (örneğin sınıfların düzeni, öğrencilerin bilgilendirilmesi) Ders planlaması Ders sunumu Değerlendirme Profesyonel gelişim Meslektaşlarla iletişim Ebeveynlerle iletişim Öğrencilerle iletişim Meslektaşlarla işbirliği (örneğin profesyonel uygulama paylaşımı) Öğrencilerle işbirliği Sınıf düzenini/yönetimini araştırma Belirli kaynak ve programları araştırma ve uygulama İnternette araştırma Öğrencilerin kişiselleştirilmiş öğrenimini teşvik etme Özel ihtiyaçları olan öğrencilere aktiviteler sunma İşbirlikçi öğrenci aktivitelerini destekleme Alıştırma yapma Oyun oynama Dijital okuma/hikaye anlatma Sunumlar Deneyler Dijital öğrenme kaynakları geliştirme Okulun internet sitesinden veya sanal öğrenme ortamından materyal indirme/yükleme/arama Diğer, lütfen belirtiniz: Page 7 - Question 32 - Choice - One Answer (Bullets) Özellikle tablet bilgisayar kullanımı hakkında araştırmalar okudunuz mu? Evet Hayir Cevabınız evet ise, lütfen ilgili konuları belirtiniz: Page 7 - Question 33 - Open Ended - Comments Box Aydınlatmak istediğiniz ve araştırmamızı geliştireceğini düşündüğünüz herhangi bir konu var mı?

10 Page 7 - Question 34 - Open Ended - Comments Box E-posta adresiniz (isteğe bağlı) Cevaplarınızın bazıları için sizinle tekrat irtibata geçmemiz gerekebilir. Eğer kabul ederseniz, bu amaçla bize e-posta adresinizi bildiriniz. Cevaplarınız gizli tutulacak ve e-posta adresiniz üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Eğer sizinle irtibata geçilmesini istemiyorsanız e-posta adresinizi belirtmemeniz yeterli.

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması. Öğretmenler için nihai değerlendirme anketi

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması. Öğretmenler için nihai değerlendirme anketi Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için nihai değerlendirme anketi Page 1 - Heading A. Siz ve okulunuz Description Page 1 - Question 1 - Choice - One Answer (Bullets)

Detaylı

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ İ Ş Ş İ İ Ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ Ö Ö Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ İ ğ ğ Ç İ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ Ö ğ ğ ğ

Detaylı

Ğ Ğ ö Ş Ş Ğ Ş Ş Ü Ş Ğ Ğ Ğ ö ö Ğ Ş Ş Ğ Ğ ö Ğ ö ö ö ö ö ö ö ö Ü Ş Ö Ö Ö Ş Ş Ç Ü ö Ü Ü Ğ ö «ö ö ö Ğ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö ö Ü ö

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü Ö Ü Ö Ö Ö Ü Ö Ü Ü Ü Ü Ü İ İ Ü Ü Ö Ö Ü Ö Ü Ö Ü Ö İ Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ü Ö İ Ö Ü Ö İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö İ Ü İ Ü İ İ İ İ İ İ İ Ö İ Ü İ İ İ Ö İ Ö Ö İ İ Ö Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö

Detaylı

ö Ü Ü ö Ö ğ ğ ğ ö Ü Ş ö Ü Ğ ö Ü ö Ü ö ğ ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ü ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ğ Ç ğ Ç Ş ö Ç ö ğ Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö Ş ğ Ç ğ Ç ğ ğ Ç Ş ö ö ö ğ Ç Ş Ç ö ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ «ğ ğ ğ ö ö «ö ğ ğ

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ ö üğü ü öğ ü ü ü ü Ö ği İ ü ö İ ğ Ğ Ü Ç ö üğü ö ü ü Ç ğ ü ğ Ş ğ ü ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ü ü ö Ö Ş Ö ğ ö ü Ç ğ İ Ç Ü Ç ğ ğ Ü Ü ü «ü ö üğü İ Ü Ö Ü İ Ş İ Ü ü ö ü ö ğ ü İ «Ö ü ö ü İ ğ Ş ü Ş ö ö ü

Detaylı

ü ü ü ö ü ü Ö Ö Ö öğ öğ ü ü İ ç ö ü ü ü Ü ü ö ü ü ö ö ö ö ö ç ö ö ü ö ü İ Ö Ü ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü ü ü ç ü ö ç Ö ü ç ö ö ö ü ü ö ö ö ç ü ç ö ç ö ö ü ö ö ç ü ç ç ö ü ü ü ü ö ü ü ö ü Ö Ö ö ü ü Ö ö ö ö ü ü

Detaylı

ü ü üğü ğ Ö ü ö üş ö İ ü ü üğü ş ğ ç İ ç Ş ç ş ğ ş ş ğ ç ö ç ğ ş ş ş ö ü ğ ş ğ ü ü üğü ü ğ ö ü ü üğü ş ğ ş ş ş ö ü ç ğ ö ü ğ ö ü ü üğü ş ö ğ ç ğ ü ü üğü ü ğ ü ü üğü ü ü ü üğ ü ğ ö ü ğ ş ö üş ü ü üğü ü

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

ç ç ö Ğ Ö Ş ö ü ü Ş ç ö ü ç ğ ü ç ç Ğ Ü Ü ÜĞÜ ç ö ö ü ç ü üç ç ğ ü ü Ş ğ ü ü üğü ç ö ö ü ç ü ö ç Ş Ş ü ü üğü Ğ Ğ Ş ü üğü Ğ ç ü ö ğ ü ö Ö Ü Ş ü ü ü Ğ ğ ü ö ğ ü ü üğü ğ Ö Ğ ğ ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ğ ç ç ö

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

ç Ğ Ü ç ö Ğ «ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç Ç Ö Ü ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ö ö ç ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ö Ç ç ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ü ö ç ç ç ç ç Ç Ç ç ç Ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üü ş ş ö üü Ü ü ü ö ü ç ü ü ü Ö Ü Ü Ö ç ç ş ş ç ç ü İ ü ç Ü ç ş ö üü ö ü ü ç ş ş ü ş ş ç ş ş ü ü ü ç ü ş ü ç Ş ü Ü ç ü ü ü ç ş ş ö ş Ö ş Ö ş ö ü ç ş Ç Ü Ç ş Ç İ Ü İ Ü Ş ş ü ş ö çü ü Ç Ü ü ö ş

Detaylı

Ç Ç ü Ş ç Ü İ İ İ İ İ Ü İ İ Ş ğ ü Ö ç ç ü ç İ Ü ç İ İ ü ç ü ç İç ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö Ü İ Ö İ ç ö ğ ü ö ç ç ö ç ö ü ğ ğ Ş ç Ç Ç Ş ü ö ç ğ ç ü ü ü ö ö ü ö ü ü ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ü ç ö ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ü ü

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ğ Ğ Ş Ç Ş Ö Ş Ç İ Ç İ Ç Ş Ç Ü İ İ İ Ş Ş Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ğ Ş Ç Ö Ş Ö Ö İ Ş Ç Ş Ş Ç Ş Ğ Ğ Ğ Ç İ Ğ Ş Ş Ç Ç Ş İ Ç Ş Ş Ş Ş İ Ğ Ö Ö Ş Ç Ş Ç Ş Ş Ş Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ç Ç Ç Ö Ş Ç Ö Ö Ş İ İ Ç Ş Ş Ğ Ü Ş İ Ö

Detaylı

ü Ğ İ Ğ ü İ ç ü ü ü ç Ç ü ü ç Ç ü ü ç ü ü Ü Ç Ü ç ü ü ü ü ü ç Ç ü ü ç İ ü Ğ Ş İ İ ü Ğ İ Ğ ü İ Ö üçü ü Ö Ö ü Ö ü İ İ Ş Ğ İ İĞİ ü ü ü Ğİ İ Ğ İ Ğ ü Ö Ö Ü İĞİ ü Ü İ İ Ğİ ü ü Ğ İ İ İ İ İ İ ç ü ç ü ç ü ü ç ü

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ Ö ö üğü Ş ü öğ ü ç Ç ü ü ü Ç Ü ç ğ ç ğ Ğ ç Ş ğ ç ö ğ ğ ü ç Ü Ç ö üğü ö ü ü İİ Ç ğ ü ğ ç ğ ü ü ü ç ü ü Ş ü ğ ç ü ü ç ü ü ç ö Ö Ş Ö ğ ö ü ç ğ İ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü İ ü ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç Ç ç ü ç Ş

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İ Ü Ç İ Ş Ş İ İ Ü İ İ İ İ İ İÇİ Ö Ö Ç Ç Ç İ Ü Çİ İ Ü Ü İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç Ş İ İ İ İ Ü Çİ Ö İ Ü Çİ İ İ Ü İİ İ Ç Ö İ Ö İ Ç Ç İ Ç Ö İ İ İİ İ Ç Ç Ç Ü İ Ç İ Ç İ Ş Ç İ Ğ İ İ İ İ

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı

ç ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ Ü ç ğ ğ ğ ç Ü ç ç ç ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

Ü ş ğ ğ Ü ş Ç ğ ş ş Ç ğ ş Ü ğ Ü ş ğ Ü Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ş ş ş Ç Ç Ö ş ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş Ü Ç ğ ş ğ ş ş ğ Ü ğ ş ş ğ ş ş ş ş ş ş ğ ğ ş ş ş ş ş ş ş Ü ğ ş ş Ü Ç ğ Ç Ç ş ş ş ğ ş Ö ÇÜ Ö ş ğ Ö ş ş ğ ş

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ş Ö Ü Ü Ğ Ğ ü ü ü ü ü Ö Ü ü ü ü Ş ü ü Ş Ş ü ü ü ü üü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü Ç ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü Ç Ş Ç üü Ş ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü Ü ü ü

Detaylı

ç ü ü ç ç ş İ Ç Ü ş İ Ç Ü ç ş ü İ Ç Ü ş ş ç ş ü Ö ü Ö İş ş ç İ Ç Ü ş ş ç ü ç ş ş İ Ç Ü ş ç Ü İ Ç Ü İ Ç Ü ü ç ş ş ş İ Ç Ü ç ü ş İ Ç Ü İş ş ş ü ş İ Ç Ü ş ü ş üç ü ş ş ş ç ü ü ç ş ş ş ş ü ş ü ü ş ç ü ç ç

Detaylı

Ç Ü ğ Ç ç Ğ ç Ü ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ç Ö Ş Ö ğ ç ğ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü Ç Ü ğ ğ Ü ğ ç Ç ğ Ü ç ç ğ Ğ Ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ş Ç Ö Ö ç Ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç Ü ç ç ç ğ Ö Ü Ç Ş Ş ç Ö ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

Ş İ İ ç İ İ İ İ ç Ş ü ü ü ü ç ü üç ü ü ü ç ü ü Ü İ Ğ Ş üç ü İ ü ü ü ç ü ç Ç ç İ ü üç ü Ç üç ü ç ç Ç ü Ç ç üç ü ç Ç ç ç ç ç Ğ Ğ ç İ ü ü ç ç ç ü ü ü Ü ç ç ü ç ç ü ü ü Ö ü ü ü ü Ü ü ü ç ü ç ç ü ü ü ü ç ü

Detaylı

Ü Ü Ğ Ş Ş Ş Ş Ş Ü Ğ ç Ş Ğ Ü Ü Ğ Ü Ş Ö ç ç Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş Ş ç ç Ç Ü Ş Ç Ç Ü Ş Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş Ğ Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç Ç ç Ç ç ç ç

Detaylı

Ğ ü ü ç ş ş ğ ğ ğ ğ Ö ü ğ ş ğ ü ş Ç ş ş Ç ş ü ü ü ğ ç ç ş ü ş ş Ç ş ü ü ü ü ğ ş ş ü ü ş ş ş ü ü ğ ü üğü ş ç ü ü Ç ç ğ ü ü üğü ğ ü ç ş ş ş ş ğ ç ü ü ü ş ş ş Ç ş Ç ğ Ç ğ Ç Ç ü ş ş ü Öğ ü ş ş ğ ç Ç Ç ş Ç

Detaylı

İ Ğ Ş İ» Ğ Ğ ö Ğ ö ö Ç ö Ç İ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç ö ö ö ö ö ö İ İ ö ö ö Ü ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö İ ö ö İ ö ö İ İ ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç İ İ ö İ İ İ İ Ö İ Ç ö ö Ö Ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Detaylı

Ğ Ğ Ö İ İĞİ» Çö İ İ İĞİ Ç İ İĞİ Ü İ İĞİ İ İ ö ö ö Ğ İ ç Ö Ö ö ö ö ç ç ö Ö ö ö ö ö ö Ö ç ç ç ç ç Ğ ç Ğ İ Çö öğ ö İ İ İ ç ö ö ç Ğ İ ö ö İ İĞİ İ İĞİ Ğ Ç Ğ ö ö ö Ğ ç Ö Ö ö ç ö Ö ö ö ç ö ö ö ç Ö ç ç ç ç ç Ğ

Detaylı

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 9.SINIFLAR (En fazla üç ders seçilebilir ) TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 BİYOLOJİ 2 3 ingilizce 6 5 ( istediğiniz kurs öğretmenini adını yazınız) na katılmak isteyen öğrenciler

Detaylı

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık butik akademik lise 6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık Kişiye özel programımız ile başarıyı garantileyin. Hangi liseden mezun olduğunuzdan çok hangi üniversiteden mezun olduğunuz önemlidir.

Detaylı

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI 1-Cinsiyetiniz A-Erkek B-Kadın 2-Yaşınız A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ 3-Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? A-0-2 yıl

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

Okullarda Netbook pedagojilerinin Tanıtımı Acer-Avrupa Okul Ağı Eğitici Netbook Pilot Uygulaması. Türkiye. Kasım 2011

Okullarda Netbook pedagojilerinin Tanıtımı Acer-Avrupa Okul Ağı Eğitici Netbook Pilot Uygulaması. Türkiye. Kasım 2011 Okullarda Netbook pedagojilerinin Tanıtımı Acer-Avrupa Okul Ağı Eğitici Netbook Pilot Uygulaması Türkiye Kasım 2011 Türkiye'nin değerlendirmesi ile ilgili bölüm 1 Pilot Uygulama Düzeni: Türkiye Pilot Okullar

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

Ü Ğ Ğ ŞŞ ş Ğ ö Ğ ç ö ö ş ş ş ö ö ç ö ş Ç Ğ Ğ ç ş Ğ ş ç ö ş ç ş ş ö ö ş ö ş Ü ş ş ş ç ç Ü ş ş ö ş ş ö ş ş ş ö ç ş ö ş ş ö ş ş ç Ş ş ö ş ş ö ö Ç ç Ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ş ç

Detaylı

Ü Ü İ İ İ Ğİ Ü Ö İ İ Ğ Ğ İ ç İ Ğ ç ç ç İ ç ç İ İ ç ç ç İ ç ç İ ç ç ç Ü Ü İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç Ü İ ç ç İ Ö ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç Ü Ü ç İ ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş ö ö ö ğ Ş ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ Ş ö ö ğ ö ğ ğ Ç ğ ö ğ ğ ö ö ğ ğ ö Ö Ç ö Ç ö Ç ö Ç ö ğ ö ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ Ö Ü ğ Ç Ç Ç ğ ö ğ ğ ğ ö ö Ş Ç ğ Ö Ş ğ ö Ç Ş ğ Ç Ş Ç Ş ö ö ö ö Ç ğ

Detaylı

Ğ İĞİ Ü ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ö Ç Ç Ç Ğ Ç ÜÜ Ğ Ş Ğ Ç Ğ Ç Ğ Ğ İ Ş İ İ ğ ğ ğ İ İ İ İ Ü İ ğ ğ ğ ÖÇ ğ ö ğ ö ö ğ ö ö ğ Ç ğ ö ö ğ ö ö ö ö ğ ğ ö ğ ğ ö ö Ç Ü İ Ş İ İ ğ Ş İ İ İ İ Ş ö Ç ö ö ğ ğ ö ö ğ ö Ç Ç İ İŞ İ

Detaylı

«Ğ ğ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ğ Ü Ü İ İ Ğ ğ ğ İ İ Ü Ü İ İ Ü İ Ğ Ü Ü ÜĞÜ Ğ İİ İ Ü ğ İ İ İ İİ İ İ Ç İ İ İ ö ö ö ğ İ İ Ö İ ö ğ Ö ğ ö ö ğ ö İ ğ ğ ğ ğ Ü Ü İ İ İ Ğ ğ ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ö ğ ğ ö ğ İ ğ İ ö ğ ğ ğ ğ

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet konağı 17400 - Çan, Turkey Tel.: +902864161030 Fax: +902864161044 can.meb.gov.tr O4: Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Kursu Çok kültürlü ve çok etnik yapılı grupların

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

ü Ş ç Ş üç ü ö ü ö ö ü ö ç ü Ö ö ü ü ö ö üç ü ö ç ç ç ç ç Ö ü üç ü ö ç Ç ö ç ç ç Ş ö ç ö ü ö ç ç Ç Ç ç ç ç üç ü ö Ç ç ü ö ü ç ü ö ü ö ü ç ü ç Ğ Ğ ö ü ç ü ö Ş ç ö ü ü ü ü üö ü ü ü ö ö ü ü ç ö ö ö ç ç ü

Detaylı

ç Ğ İ Ğ İ ç ç İ ö ç ö ç ç ç ç ö ö İ İ ç ç ö ç Ü Ü İ İİĞ İÜ Ş ç Ç Ş ç ç ç ç ö ç ç İ «ç İİ İ İ İ Ş ç İ Ş ö Ş Ç Ç ö ç ç ç Ğ ö Ş ö Ş Ğ ç ç Ğ ç Ç ç ç ç ö ç ç ç İ Ş Ğ ö Ğ ç ç ç ö İ ç Ç İ Ş Ğ İ ç İ İİ ç ç Ğ İ

Detaylı

İ Ç Ü ş İ İ ö üğü ş ş ö üğü ü ü İ öğ ü Ç İ Ö Ü ü ğ ç ö ü ü ü ç ç ş ş ğ ç ç İ Ç Ü ş ö üğü İ İ İ İ İ İ ö ü ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü İ Ç Ü ş ö üğü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü Ç ü ş ü ğ Ç ğ ü ü ü ü ü Ç ş ş

Detaylı

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Değerlendirmesi

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Değerlendirmesi TR Okullarda Tablet Bilgisayarların Kullanımı: Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Değerlendirmesi YÖNETİCİ ÖZETİ Yayınlayan European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) Rue de Trèves

Detaylı

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş Giriş Bu anket dil öğretiminde dil işlemeyle ilgili teknolojilerin kullanımını araştırmaktadır. Neden bu ankete katılıyorsunuz? Bu anket Avrupa da dil öğreniminde kullanılmakta olan dil ve/ya metin işleme

Detaylı

Ü ü «öü ü ö ü ö ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ö ü ü ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ü üü ö ü ü ü ö ö ö Ş ö ö Ş ö ö Ş Ş ü Ç Ç ö ö ü ü ö Ş ü ö Ç ü ü ö ü ü ü ü Ç ö ö ü ü ö ü ö Ş ö ü üü Ü ü ö ü ü Ö Ö Ü ü ü ü ü ö ü Ç ü ö ü ü ü Ü ü ö

Detaylı

Ü Ü Ü Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü Ü Ü ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç Ü Ü ç ç Ü ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç Ö ç Ü Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç ç ç Ö ç ç ç ç ç ç

Detaylı

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40%

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40% YGS 1 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 2 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 3 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 4 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 5 PUAN OLUŞUMU 37% 33% 20% YGS 6 PUAN OLUŞUMU 20% 33% 37% MF 1 PUAN OLUŞUMU

Detaylı

İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ

İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ İşveren Markası ve İtibar Yönetimi 18 Ekim 2012 Burçak Pak Yılmaz Yenibiris.com Portal Koordinatörü İşveren Markası İşveren Markası İletişim

Detaylı

Ü Ü Ğ ç İ Ş Ğ ç İ Ü İ Ü Ş Ö ç ç Ğ» Ü Ş Ü Ş Ş İ İ İ ç ç ç Şİ İ İ ç Ç İ Ü Ş İ İ Ç Ç Ü Ş İ İ İ İ Ü İ İ Ü Ü ÜÜ İ Ş İ İ ç ç ç İ İ İ İ ç İ ç İ İ İ İ ç ç ç ç ç İ ç İ ç ç ç İ ç İ ç ç ç Ğ Ç ç İ ç ç ç ç ç ç İ ç

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü ÜĞ Ö Ö Ç ç Ö ç

Ğ Ğ Ü Ü ÜĞ Ö Ö Ç ç Ö ç Ğ ç Ğ ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç ç Ğ Ğ Ü Ü ÜĞ Ö Ö Ç ç Ö ç Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ç ç Ö ç ç ç ç Ğ Ö Ö Ö Ö Ö ç Ö Ğ Ğ Ö Ö Ğ «Ğ Ç ç Ö ç ç ç Ö ç Ç Ğ Ğ Ğ ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ç Ö ç Ğ Ü ÜĞÜ Ö ç Ö Ğ Ç Ö Ö ç Ö Ü Ö Ö ç Ö ç ç Ö ç ç ç Ö ç

Detaylı

Ğ Ö İ» Ğ İ ç ç Ü Ö İ İ Ğ Ü Ş İ İ Ü Ü ç Ş ç ç ç İ İ Ğ Ğ «Ğ Ğ Ğ ç Ö ç ç Ö ç Ö Ç Ö Ç İ İ Ç Ö Ö ç Ö İ İ İ ç Ö ç Ö » Ğ ç Ş İ ç ç Ş Ş İ Ç Ö İ Ö ç ç Ö ç ç ç İ Ü ç Ç ç ç Ö ç ç ç ç Ö Ü İ İ Ğİ İ Ğ Ğ ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ğ ğ ğ Ç ğ Ş Ü ğ ğ ğ Ö ğ Ç ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ç ğ Ç Ş Ç ğ Ç Ç Ş Ü Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ş Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ç ğ Ç ğ ğ ğ Ş Ş Ş Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş Ç Ş ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş » Ü Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

perakende fiyat kataloğu 2013-2014

perakende fiyat kataloğu 2013-2014 perakende fiyat kataloğu 2013-2014 çünkü insan değerlidir Üniversite Hazırlık Ürünleri YGS - LYS Soru Kitapları * YGS Türkçe 400 27.50 YGS Tarih 208 14.30 YGS Coğrafya 240 16.50 YGS Felsefe 160 12.00 YGS

Detaylı