KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Doç. Dr. Muhsin KAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No: Bu Proje 14 / 09 / 2007 Tarihinde, Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği /Oy Çokluğu İle Kabul Edilmiştir. Doç. Dr. Muhsin KAR Yrd. Doç. Dr. Seyhan TAŞ Yrd. Doç. Dr. İ. Ethem TAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI DANIŞMAN: Doç.Dr. Muhsin KAR Yıl: 2007, Sayfa: 33 Jüri: Doç.Dr. Muhsin KAR Yrd. Doç. Dr. Seyhan TAŞ Yrd. Doç. İ. Ethem TAŞ Sağlık, beşeri sermaye birikimi açısından çok önemlidir. Sağlıklı bir toplumun kamuya olan yükü az olacağı gibi, işgücü kaybı ve verimliliği de yüksek olacaktır. Türkiye de sağlık sistemi uygulanan genel ekonomi politikaları çerçevesinde önemli değişmeler göstermektedir sonrası devletin ekonomide azalan rolüne paralel olarak, sağlıkta da önemli reformlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. En son olarak tüm sosyal güvenlik kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu altında toplanmış ve Genel Sağlık Sigortasının oluşturulmaya çalışılması sağlık sektörünü derinden etkileyen gelişmelerdir. Bu projede İlk olarak sağlık sektöründe ve sisteminde meydana gelen değişmeler incelenmiştir. Ardından temel sağlık göstergeleri açısından Kahramanmaraş, Türkiye ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Kahramanmaraş ın sağlık göstergeleri açısından Türkiye nin gerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kahramanmaraş, Sağlık, Reformlar. I

5 DEPARTMENT OF ECONOMICS INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA PROJECT A COMPARISION OF KAHRAMANMARAŞ WITH TURKEY IN TERMS OF THE MAIN HEALTH INDICATORS SUPERVİSOR: Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR Year: 2007, Pages: 33 Jury: Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR Asst. Prof. Dr. Seyhan TAŞ Asst. Prof. Dr. İ. Ethem TAŞ Health is very important in terms of human capital accumulation. The health expenditure may be low in a healthy society and loss in labour force will be low and productivity will be higher. In Turkey, the health system showed important changes associated with the economic policies. After 1980, in parallel to the decreasing role of the state in the economy, there were important reforms in the health and they have been continuing. The latest, all the social security institutions are put together under the Social Security Institution and General Health Insurance has been tired to establish. In this project, initially, the changes in the health sector and system are investigated. After that, Kahramanmaraş is compared with Turkey in terms of the main health indicators. It has been seen that Kahramanmaraş is lagging behind Turkey with regard to the health indicators. Keywords: Turkey, Kahramanmaraş, Health, Reforms. II

6 ÖNSÖZ Bu projenin hazırlanmasında birçok kişinin katkısı olmuştur. Öncelikle proje konusunun seçilmesinden tamamlanmasına kadar, her zaman teşviklerini gördüğüm, bütün kaynaklarını bana açan ve mesai saatleri dışında bile zamanını bana ayıran danışmanım. Doç. Dr. Muhsin KAR a teşekkür ederim. Ayrıca, başından beri sağladığı katkıları ve özverisinden dolayı öncelikle eşim Seyhan ŞEREFOĞLU na, projemde yardımcı olan Furkan ŞEREFOĞLU ve İffet ARIKAN a teşekkürlerimi bir borç bilirim. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET I ABSTRACT...II ÖNSÖZ..III İÇİNDEKİLER..IV ÇİZELGELER LİSTESİ V ŞEKİLLER LİSTESİ. VI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA SAĞLIĞIN YERİ VE ÖNEMİ Sağlığın Tanımı Sağlığın Önemi 6 4. TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜ VE REFORM ÇALIŞMALARI sağlık Politikasının tarihsel Gelişimi Döneminde Gelişmeler Döneminde Gelişmeler Döneminde Gelişmeler Döneminde Gelişmeler Yılı Sonrası Gelişmeler Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Durum ve Reform.. Uygulamaları Mevcut Durum Sağlık Hizmetlerinde Reform Uygulamaları TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI SONUÇ VE ÖNERİLER 30 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ 33 IV

8 KISALTMALAR LİSTESİ AB ABD BYKP DB DİE DPT DSÖ IMF OECD GSYİH GSS SB SSK TBMM : Avrupa Birliği, : Amerika Birleşik Devletleri, : Beş Yıllık Kalkınma Planları, : Dünya Bankası, : Devlet İstatistik Enstitüsü, : Devlet Planlama Teşkilatı, : Dünya Sağlık Örgütü, : Uluslararsı Para Fonu, : İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, : Genel sağlık Sigortası, : Sağlık Bakanlığı, : Sosyal Sigortalar Kurumu, : Türkiye Büyük Millet Meclisi, V

9 ŞEKİLLER LİSTESİ SAYFA NO Şekil 5.1. Türkiye de Hekim Başına Düşen Hasta Sayısı 20 Şekil 5.2. Türkiye de Hemşire Sağlık Memuru Ebe Başına Düşen Hasta 21 Sayısı, Şekil 5.3. Türkiye de Eczacı Başına Düşen Hasta Sayısı, 22 Şekil 6.1. Yıllara Göre Bir Hekime Düşen Nüfus Kahramanmaraş Ve Türkiye 24 Karşılaştırması, Şekil 6.2. Yıllara Göre Bir Eczacıya Düşen Nüfus Kahramanmaraş Türkiye 25 Karşılaştırması, Şekil 6.3. Yıllara Göre Sağlık Teknisyeni Başına Düşen Nüfus 26 Kahramanmaraş Türkiye Karşılaştırması, Şekil 6.4. Yıllara Göre Hemşire- Ebelere Düşen Nüfus Kahramanmaraş 26 Türkiye Karşılaştırması VI

10 ÇİZELGELER LİSTESİ SAYFA NO Çizelge 4.1. Değişik Ülkelerde Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH oranı, Çizelge 5.1. Türkiye de Demografik Göstergelerde Gelişmeler 23 Çizelge 6.1. Kahramanmaraş ve Türkiye Sağlık Göstergeleri Karşılaştırmaları 27 VII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ Ekonomik büyümenin temel unsurlarından birisi emektir. Emek verecek bireylerin toplumların emek için, dolayısıyla emeğin iktisadi katkısının doğru ve düzgün olabilmesi için bireyin ve toplumların sağlık seviyelerinin yüksek olmaları gerekir. Sağlıklı bireyler daha verimli çalışabilir ve topluma daha fazla katkıda bulunabilir. Dünya devletleri birinci dünya ikinci dünya ve üçüncü dünya devletleri olmak üzere çoklu gruba ayrılır. Birinci dünya devletlerinin ülke ekonomileri yüksek, yaşam standartları yüksek, toplumdaki ortalama yaşam beklentileri ve ortalama yaş seviyeleri üçüncü dünya devletlerine göre çok daha yüksektir. Bu da bize sağlığın iktisadi hayattaki yerinin çok önemli olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bireyler sağlıklı projeler üretir ve emeğin daha verimli şekilde üretime katılmasını sağlar. Bireyin, kendi sağlığı dışında yakın çevresindeki insanların sağlık durumları da performansını ve iktisadi hayattaki katkısını olabildiğince etkilemektedir. Türkiye de cumhuriyetin kuruluşundan bu yana belli yıllarda sağlıkta reformlar yapılmış ve ülke ekonomisi siyasi ve iktisadi hayatı geliştikçe sağlıkta yapılan reformların uygulanabilirliği artmıştır. Ancak küreselleşmenin de etkisiyle sağlık alanında özellikle son yıllarda yapılan yenilikler önemli reform girişimleri olarak nitelendirilebilir. Bu çalışma sağlığın iktisadi hayattaki yerini ve önemini ve Türkiye de ve Kahramanmaraş bölgesindeki sağlık göstergeleri ile sağlık alanında gelinen durumu karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde sağlıkla ilgili çeşitli tanımlara ve sağlığın önemine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde Türkiye de sağlığın tarihsel gelişimi ve reform hareketleri incelenmiştir. Beşinci bölümde Türkiye de sağlık göstergeleri ele alınmış ve altıncı bölümde Türkiye göstergeleri Kahramanmaraş göstergeleri ile karşılaştırılarak Kahramanmaraş ilinin sağlık alanındaki gelişmeleri tartışılmıştır. Sonuç bölümünde sağlıkla ilgili gelişmelerde son durum ele alınarak, önerilere yer verilmiştir. 1

12 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Beşeri sermaye hem eğitimin, hem sağlığın bir sonucu olarak tanımlandığı halde pratikte araştırma yönelimi temelde eğitim ağırlıklı olmuştur. Kurumsal ya da ampirik çalışmalarda sağlığın büyüme üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Sağlık sektörü dünya ülkelerinde özellikle 1960 lı yıllardan itibaren üzerinde yoğun çalışmalar yapılırken ülkemizde bu alandaki çalışmalar 1980 li yıllardan itibaren yoğunluk kazanmıştır. Sağlık alanındaki çalışmalar sonucunda, ülkemizde bu alanda günümüze kadar sağlığa yönelik reformların uygulamadaki eksikliklerin de etkisiyle istenilen sonuçlara ulaşılmadığı, sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gerektiği belirtilmektedir. ŞAHİN ve TOP (2002), çalışmasında sağlık sistemlerinin yeni yaklaşım ve stratejileri incelenmiştir. İlk önce sağlık sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için hangi özelliklere ihtiyaç duyulduğu üzerinde durarak, ardından egemen faktörlerden biri olan küreselleşmenin sağlık sektörü açısından getirdiklerini tartışmışlardır. Son kısımda 21. yüzyılın sağlık sistemleri tasarlanırken dikkat edilecek konular ile hükümetler ve sağlık bakanlıklarının karşılaşacakları sorunlara dikkat çekilmiş, b duruma sağlık sistemlerinin nasıl yanıt verebilecekleri açıklanmıştır. KARABULUT ve EMSEN (2003), çalışmasında ilk önce gelişmiş ülke standartları da dikkate alınarak sağlık sektöründeki mevcut durumu karşılaştırmalı olarak tespit edilmiş, sonra, halkın gelir düzeyi, birikmiş yapı ve sorunlar, yöre ülkeleri açısından konumu ve sağlık turizm potansiyeli gibi bölgenin kendine özgü koşullarını dikkate alan bir model önerilmiştir. Böylece sağlık hizmetleri sisteminin iyileşmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. YETKİNER (2005), çalışmasında sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmiştir. Emeğin üretime katılma etkinliğini belirleyen unsurlardan birinin sağlıklılık olduğu, üstelik emeğin kendi sağlıklılığı kadar toplumsal sağlıklılık ile de yakından ilintili olduğu ifade edilmektedir. Çalışmada ayrıca piyasa mekanizmasının sağlığın dışsallık etkisini göz önüne almamasından dolayı Pareto etkinliği sağlanamadığı ve kamunun başarılı bir ekonomik performans için sağlık konusunda daha etkin rol alması gerekliliği savı simülasyonlar yardımı ile gösterilmiştir. Çalışmada standart Ramsey modeli kullanılmıştır. İkinci bölüm birinci kısımda en temel ve emek sağlığının veri olarak alındığı bir model çalışılmış, sağlığın geçişsel ve uzun erimli nasıl etkileyeceği dışsallık varsayımı altında gösterilmiştir. İkinci kısımda ilk kısımda veri olarak alınan sağlık değişkeni içsel hale getirilerek model yeniden çözülmüştür. Her iki modelde dışsallık etkisine yer verilmiş ve sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin sanıldığın da büyük olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, simülasyonlar yardımı ile sosyal planlama ve piyasa çözümü arasındaki fark ortaya konmuştur. Çalışmada sonuç olarak sağlığın toplumsal bir sorun olarak da ele alınması gerektiği gösterilmiştir. Üçüncü bölümde bulgular özetlenmiş ve modelde ilerde yapılabilecek iyileştirmelere değinilmiştir. TABAN (2007), çalışmasında sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki nedensellik çerçevesinde ele alınmıştır. Taban, ilk önce sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri teorik olarak incelemiş, ardından konuyla ilgili ampirik çalışmalara yer vermiştir. Çalışmasının son bölümünde, dönemine ait toplam sağlık harcamaları ve doğuşta yaşam beklentisi değişkenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri eşbütünleşme yöntemi ile araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda doğuşta yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığına ulaşırken, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlamamıştır. Toplam sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedenselliğe rastlanmamasını, bu alana yapılan harcamaların yetersiz ve verimsiz olduğu ve 2

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR bu harcamaların daha etkin-verimli alanlarda kullanılması için bu konuda acil reformlara gereksinim bulunduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etmiştir. ORHANER (2006), çalışmasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) kanun tasarısının hazırlanma gerekçeleri üzerinde durulmuş, ve Genel Sağlık Sigortası, Türkiye nin ekonomik ve sosyal şartları göz önüne alınarak eleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı nın Türk sağlık sistemi üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerle önemli değişiklikler meydana getireceği ve sistemin mükemmel olması önceden alınacak tedbirler ve uygulama öncesinde yapılacak kapsamlı çalışmalarla mümkün olacağı sonucuna varmıştır. 3

14 BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA SAĞLIGIN YERİ 3. BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA SAĞLIĞIN YERİ VE ÖNEMİ Bu bölümün birinci kısmında sağlık ve sağlıkla ilgili olan sağlık hizmetleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tedavi hizmetleri, ikinci basamak tedavi hizmetleri, üçüncü basamak tedavi hizmetleri, sağlık göstergesi, surveyans, hakkaniyet, etkinlik, verimlilik, kapsama düzeyi, prevelans, indisans, morbidite, hastalık hızı, vak a ölüm hızı, kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı, toplam doğurganlık hızı, doğumdan beklenen yaşam süresi tanımları yapılacaktır. İkinci kısımda ise sağlığın önemine yer verilecektir Sağlığın Tanımı Sağlık: Çeşitli kaynaklara göre yapılan sağlık tanımlarının geneli bireyin yaşamını sürdürürken negatif durumda bulunmaması yönü üzerinde yoğunlaşmıştır. En geçerli sağlık tanımı Dünya Sağlık Örgütü nün kuruluş anayasasında yer verilen Bireyin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir şeklindeki tanımıdır (www.sabem.saglik.gov.tr, 2004: 3). Sağlıkla ilgili olan diğer bazı tanımlar aşağıdaki gibidir (www.sabem.saglik.gov.tr., 2007a:7); Sağlık Hizmetleri: Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalığın tedavisi ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır. Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Bu tanım kişisel hijyen kuralları, sağlık eğitimi, yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklaşma, aile planlaması, erken teşhis, ilaç ve serumla koruma hizmetlerini kapsar. Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri: Tanımı ve stratejileri 1978 yılında Alma Ata Konferansında belirlenen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, hastanın ilk başvurduğu hekim tarafından evde ve/veya ayakta muayene ve tedavi edilmesi hizmetidir. İkinci Basamak Tedavi Hizmeti: Hastanın ilk başvurduğu hekim tarafından teşhis ve tedavisinin sağlanamadığı durumda, sevk edildiği sağlık kuruluşundan aldığı tedavi hizmetidir. Üçüncü Basamak Tedavi Hizmeti: Hastanın ikinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamında yer almayıp, sevk edildiği en üst düzeyde ve/veya ileri tıp teknolojisi uygulanan üst ihtisas dallarından olan bir sağlık kuruluşunda aldığı tedavi hizmetidir. Sağlık Göstergesi: tanımlanmış bir nüfusun sağlık durumunu yansıtan veya gösteren bir ölçüttür. Surveyans: Bir hastalığın ortaya çıkması ve yayılması ile ilgili bütün konularda ve hastalığın önlenmesine yönelik yapılan aralıksız izleme çalışmalarıdır. Hakkaniyet: Sağlık hizmetlerine tüm insanların ihtiyaçları ölçüsünde ulaşmaları, hizmetlerin finansmanında herkesin mali güçleri oranında katkıda bulunmaları ve sağlık göstergeleri ile ilgili farkların azaltılmasıdır (Sağlık Bakanlığı, 2007). Etkinlik ve Verimlilik: Sağlık hizmetleri sunumunda uygulanacak politikaların halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi etkinliği ifade eder. Verimlilik ise kaynakların uygun şekilde 4

15 BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA SAĞLIGIN YERİ kullanılması sonucu maliyeti düşürüp, aynı kaynakla daha fazla hizmet üretilmesidir (Sağlık Bakanlığı, 2007). Kapsama Düzeyi: Belli bir hizmeti alan kişileri ve haneleri gerçekte bu hizmete ihtiyacı olanların tümüyle karşılaştıran, genellikle yüzde olarak ifade edilen bir ölçüttür. Prevelans: Belli bir anda belli bir nüfustaki eski ve yeni vakaların, olayların veya durumların sayıyla ifadesidir. İnsidans: Belli bir toplumda, bir zaman diliminde-genellikle bir yıl- görülen yeni vakalar, olaylar ve başvuruların toplam sayısıdır. Morbidite: Herhangi bir şekilde iyi olma durumundan bir ayrılıştır. Hastalık Hızı (Morbidite hızı): Belli bir toplumda ve belli bir süre içinde klinik olarak hastalananların oranını gösteren insidans hızıdır. Vak a Ölüm hızı: Bir hastalığa bağlı olarak ölenlerin o hastalığa yakalanan kişilere yüzdesidir. Kaba Doğum Hızı: Bir bölgedeki belli bir sürede olan canlı doğumların, aynı bölgede aynı süredeki toplam nüfusa bölümünün binde olarak ifadesidir. Kaba Ölüm Hızı: Bir bölgede belli bir sürede herhangi bir nedenden dolayı ölenlerin, aynı bölgede aynı sürede toplam nüfusa bölümünün binde olarak ifade edilmesidir. Türkiye de kaba ölüm hızları 1940 lı yıllarda binde 30 seviyelerinde iken (Sağlık Bakanlığı, 2006: 1), 2006 yılına gelindiğinde binde 6,90 dır. Ana Ölüm Hızı: Belirli bir bölgede bir yıl boyunca, gebeliğe bağlı görülen ölümlerin aynı bölgede aynı sürede canlı doğuma bölümünün yüzbinde olarak ifadesidir. Bu gösterge annelerin doğumda karşılaştıkları ölüm riskini, ana sağlığı hizmetlerinin yeterli olup olmadığını ve toplumun genel sosyoekonomik durumunu gösterir. Bebek Ölüm Hızı: Bir bölgede 0-1 yaş arası bir yıl içinde ölen çocukların aynı bölgede aynı sürede canlı doğum sayısına bölünmesinin binde olarak ifadesidir. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri; o ülkenin ticari kapasitesi, kişi başına düşen gelir miktarı, ortalama yaşam süresi gibi parametrelerden daha önemli olan bebek ölüm hızı ile değerlendirilmektedir. Bebek ölüm hızı çocuk sağlığının genel göstergesi değil, o ülkenin eğitim düzeyinin de göstergesidir (Aslan ve Şenol, 2006: 66 dan atıf yapan Tahsin, 2001). Türkiye de bebek ölüm hızı 1998 yılında binde 43 iken, 2003 yılında binde 29 a düşmüştür (Sağlık Bakanlığı, 2006: 1). Toplam Doğurganlık Hızı: Kadınların doğum yapma davranış ve alışkanlıklarının değişmeyeceği varsayımıyla, Her bin kadının sahip olacağı tahmin edilen toplam çocuk sayısıdır. Toplam doğurganlık sayısının 2.1 olması nüfusun artış ve eksilmesini karşılayacağı yani var olan nüfusun devamını sağlayacak bir değer olduğu kabul edilir. Türkiye de 1970 lerin başında Toplam Doğurganlık Hızı (Total Fertility Rate) 5 iken, 1998 yılında 2.6, 2003 yılında 2.3 olarak bulunmuştur (Sağlık Bakanlığı, 2006: 1). Doğumda Beklenen Yaşam Süresi: Bir kişinin doğumundan itibaren yaşaması beklenilen ortalama yıl sayısıdır (www.sabem.saglik.gov.tr., 2007a, 8-10). Türkiye de

16 BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA SAĞLIGIN YERİ yılı itibariyle doğumda beklenen yaşam süresi, ulusal düzeyde dir. En yüksek batı bölgesinde 71.14, en düşük ise doğu bölgesinde dir (Sağlık Bakanlığı, 2004: 2) Sağlığın Önemi Kişinin sahip olduğu bilgi, beceri, tecrübenin üretime yansıması olarak kabul edilen beşeri sermayenin iktisadi kalkınmadaki önemi tarihsel süreçte sürekli olarak artmış ve günümüz toplumlarının refah artışındaki rolü inkâr edilemez bir gerçek olmuştur. Beşeri sermayenin asıl kaynağını oluşturan eğitim olmakla birlikte, onu besleyen ve gelişmesine olumlu katkıda bulunan bir diğer önemli unsur da sağlık düzeyidir (Taban, 2004: 3). Çünkü sağlıklı bireylerin daha iyi eğitilebilir olması, ayrıca bireylerin eğitilmesi durumunda eğitim yatırımlarından daha uzun yararlanma imkânı doğacak olması eğitimin yanında sağlığın da ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Berber, 2007). Ekonomik büyümenin en temel unsurlarından biri olan emek, mikro düzeyde ele alındığı taktirde emek verimliliği bireysel emek sağlıksızlığı oranında düşecektir. Örneğin grip olan bir çalışanın verimliliği sağlıklı olan çalışanın verimliliğinden daha düşük olacaktır. Makro seviyede ele alındığında ise toplam ve bireysel emek verimliliği düşecektir. Emek verimliliği belirtildiği gibi sadece bireyin sağlıklılığı ile sınırlı değildir. Hane halkından birinin örneğin kanser olması bireyi hem psikolojik hem de aile ferdinin iyileşmesine zaman ayıracak zorunda kalması o çalışanın verimini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu örnekte görüldüğü gibi sağlıksızlık sadece bireysel düzeyde etkileri olan bir etmen değil, buna ilaveten bireysel sağlıksızlıkların toplamı bir dışsallık etmeni olarak sağlıklı emek gücünün verimliliğini etkileyebilmektedir. Büyüme yazınında sağlığın tanımını elle tutulur olarak Muysken, Yetkiner ve Ziesemer (MYZ) yapmıştır. Sağlığı asıl olarak emek verimliliğini belirleyen bir etmen şeklinde gören MYZ (2003), onu bu bağlamda- makro düzeyde- sağlıklı emeğin toplam emeğe oranı olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan yola çıkarak MYZ sağlığın makroekonomik değerler üzerindeki hem uzun erimli hem de geçişsel etkisini göstermişlerdir. MYZ (2003) e göre daha başarılı bir makroekonomik performansa daha sağlıklı bir emek stoğu ile ulaşılmaktadır (Yetkiner, 2005: 3-5). Sağlığın iktisadi büyümedeki etkisi üzerine Yetkiner (2005) in yaptığı çalışmaya bakıldığında, sağlık bir ekonominin makroekonomik performansına pozitif katkı sağlamakta, üstelik bu katkı düşünüldüğünden daha büyük olabilmektedir. Hem genel olarak sağlığın hem de sağlığın dışsallık etkisinin makroekonomik performans üzerindeki etkisinin gösterildiği bu çalışmada, sağlığın dışsallık etkisi de dikkate alındığında makroekonomik performans üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Yetkiner, 2005: 21-22). Sağlık düzeyindeki artış oranının verimlilik artışına etkisi konusunda tatmin edici birebirlik rakamsal bir ilişkiye ulaşılmamış fakat sağlık düzeyinin yüksek olmasının, verimliliğe dolayısıyla ülke kalkınmasına olumlu etki yaptığı çalışmaların çoğu ile desteklenmiştir. Yapılan çalışmalar ile sağlık düzeyinin yetersizliğinin, hastalıkların, çocuk ölümlerinin, ortalama ömrün kısa oluşunun; sağlığın ne tür bir üretim kaybına neden olacağını ortaya koyarak iktisadi verimlilik açısından etkileri incelenmiştir. Sağlık konusunda ilgili yetersizliklerin iktisadi verimlilik ve gelişme açısından olumsuz etkileri, özet olarak, aşağıdaki gibidir (Berber, 2007); 6

17 BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA SAĞLIGIN YERİ Toplumda sıkça ve sürekli olarak görülen hastalıklar çalışan kişilerin üretkenliğini büyük ölçüde zayıflatmakta, böylece işçilerin aktif çalışma süresi azalmaktadır. Yetersiz beslenme birçok hastalığa neden olmaktadır. Yetersiz beslenme sonucu zayıflayarak güçsüz kalan kişilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak işe yeterince adapte olamadıkları, halsiz, uyuşuk ve dikkatsiz oldukları saptanmıştır. Küçük yaşlardaki yetersiz beslenmenin kişiler üzerinde özellikle zihinsel gelişimi sonradan telafisi mümkün olmayacak şekilde yavaşlattığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin hem öğrenimde hem de iş hayatındaki tecrübelerinde zorlanacakları bir gerçektir. Hastalıklar emeği ile hayatını devam ettirmek zorunda olan kişileri fazla bilgi ve beceri gerektirmeyen düşük verimli tarım sektörüne itmekte, böylece bu kişiler düşük ücret ve gelirle hayatlarını devam ettirmektedirler. Yüksek oranda bebek ve çocuk ölümleri ve ortalama ömrün kısalığı emek arzını büyük ölçüde azaltan etkenler arasındadır. Bunun yanında bebek ölümlerinin doğurganlığı yükseltmesi çalışabilir durumdaki kadın işçinin hamilelik ve sonrası dönemlerde üretimde atıl kalmasına neden olmaktadır. Ortalama ömrün kısalığı kişilerin aktif çalışabilme sürelerini düşürmesiyle emek arzını daraltırken, eğitimin toplam verimliliğini önemli ölçüde düşürmektedir. Eğitime yapılacak yatırımın kişisel ve sosyal getirisi azalması beşeri sermaye birikimini azaltmakta, buna bağlı olarak kişilerin verimliliği düşürmektedir. Bunun aksine ortalama ömrün uzaması ile eğitimin maliyet getiri ilişkisini pozitif şekilde etkilemekte, aynı zamanda ülkedeki çalışabilir işgücü miktarını arttırmaktadır (Berber, 2007). 7

18 TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜ 4. TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜ VE REFORM ÇALIŞMALARI Özellikle 1980 lerin başlarında ekonomik nedenlerle ortaya çıkan ve kısmen mistik bir yönü de olan küreselleşmenin, dünyanın genel ekonomik, sosyal, siyasal arenası yanında ülkelerin sağlık politikası dâhil birçok politikasını etkisi altına aldığı görülmektedir. Küreselleşmenin sağlık hizmetlerine yansıması 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Küresel sağlık konusunda verilen ilk sınav olarak,19. ve 20. yüzyılda çok sayıda ülkenin epidemilerle mücadele etmek için bir araya gelmesi ve çiçek hastalığı başta olmak üzere bazı hastalıkların eradike etmede başarılı olması değerlendirilmektedir (Şahin ve Top, 2007: 5) li yıllarda özellikle 1973 yılından 1977 yılına kadar, sağlık hizmetleri ve sağlık düzeyi yoğun tartışmalara konu olmuştur yılında Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin gerek nitelik gerekse nicelik bakımından toplumun gelişmesinin gerisinde kaldığı sonucuna varmıştır. Bu tespitin ardından DSÖ, durumun iyileştirilmesi için aldığı kararlardan ilki olarak, bir takım hedeflerin belirlenmesi olmuştur. Bu amaçla 1977 yılında toplanan DSÖ 30. Genel Kurulu nda herkese sağlık hedefleri belirlenmiştir (Aktan ve Işık, 2007). DSÖ nün başını çektiği küresel sağlık vizyonu özetle herkese sağlık vizyonunu esas almaktadır. Yaşam kalitesi ve süresini arttırma, ülkeler içindeki ve ülkeler arasındaki sağlık eşitliğini geliştirme ve sürdürülebilir sağlık sistemlerini herkese ulaşılabilir kılma bu vizyonun uygulamaya dönük amaçlarıdır Son elli yıldır Kıta Avrupa sı eksenli yaşanan gelişmelere bakıldığında, genişlemenin sürekli devam ettiği, Birliğe aday ülkelerin sağlık sektörü dâhil tüm standartlarını Birliğin standartlarına ulaştırmaya çalıştıkları görülmektedir. Yeni yüzyılda Avrupa Birliğine aday ülkelerin sağlık sistemlerinden beklentileri şu başlıklar altıda toplanmaktadır (Şahin ve Top, 2007); Sağlık sistemlerinin yasal ve örgütsel çerçevesini yeniden yapılandırma, Şeffaf ve bürokratik olmayan Avrupa Birliği sağlık piyasasını genişletme, Hastaların sağlık sistemindeki rollerini arttırma, Kapsamlı kalite güvenliği sistemleri uygulama, Orta ve Doğu Avrupa bloğu ülkelerin tam üyelikleri için gerekli kaynak ve ortamların yaratılması, Sağlık ve sağlığı geliştirme arasında bütünleşmeyi ve işbirliğini arttırma (Şahin ve Top, 2007: 5) Sağlık Politikasının Tarihsel Gelişimi Döneminde Gelişmeler Cumhuriyet öncesi sağlık alanında, İç İşleri Bakanlığı na bağlı Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen savaş durumlarında acil sağlık hizmetlerine yönelik birkaç yasadan başka 8

19 TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜ ciddi bir düzenleme yapılmamıştır. İlk Sağlık Bakanlığı Mayıs 1920 tarihinde kurulmuş ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte sağlık hizmetlerinin kurumsallaştırılması yönünde çalışmalar başlamıştır. Bu dönemde, tıp öğretimi cazip hale getirmek için öğrencilere burslar ve ücretsiz konaklama imkânları sağlanması sonucu doktor sayısında ciddi artışlar görülmüştür yılında doktor sayısı 554 iken, 1930 yılında ye, 1940 ta ye yükselmiştir. Bu dönemde ayrıca sağlık personelinin eğitimine başlanmıştır (Savaş vd., 2002: 13) yılları arasında Türkiye nin ulusal sağlık politikasında ağırlıkla Sağlık Bakanlığının koruyucu hizmetlere öncelik vermesi hedeflenmiş, tedavi edici hizmetler yerel yönetimlere devredilmiş, her ilçede hükümet tabipliği kurulmuş, o gün için sağlık sorunu olan konularda dikey yapılanma olarak tanımlanan tüberküloz, sıtma, trahom, sifilis, cüzam gibi salgın hastalıklara yönelik programlar yürütülmüştür. Aynı dönemde dünya pratiğine bakıldığında ağırlıklı olarak, tek amaçlı sağlık yapılanmasına uygun düzenlemelerin olduğu görülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2007: 4) Döneminde Gelişmeler İkinci Dünya Savaşında aktif olarak yer almamasına rağmen Türkiye de sağlık göstergeleri gerilemiş, sıtma, tifo ve çiçek epidemileri belirmiştir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde Refik Saydam dönemine benzer yaklaşım bu dönemde de sürmüştür yılında Sıtma İle Olağanüstü Mücadele Yasası parlamento da kabul edilmiştir. Verem ile mücadele için şehirlerde Verem Savaş Derneği nin kırsal kesimlerde Sağlık Bakanlığı nın hizmet vermesine karar verilmiş, ancak Sağlık Bakanlığı nın bu konuda beklenen başarıyı gösterememesi üzerine 1960 yılında Verem Savaş Müdürlüğü kurulmuştur yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) öncelikle beden işçilerine sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur yılında da anneye ve çocuğa doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmeti verilmesi amacıyla kurulmuştur (Savaş vd., 2002:14) yılı Batı tipi demokrasiye geçilmesi nedeniyle Türkiye nin gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu dönemde diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi ulusal sağlık politikaları ve stratejileri kökten değişmiştir. Belediye hastanelerinin neredeyse tamamı kamulaştırılmış ve Sağlık Bakanlığı na bağlanmıştır. Yeni devlet hastaneleri kurulmuş, kırsal kesimde koruma ve iyileştirme hizmetlerinde görevli bulunan sağlık çalışanları kent hastanelerinde görevlendirilmiştir. Ücretlerin daha yüksek tutulması ve özel muayene yapma izni verilmesi çalışanlar açısından kentleri daha cazip hale getirmiş ve bu durum sonucunda çoğunun koruyucu hizmetlerindeki görevlerini bırakarak hastanelere geçmesi ile sonuçlanmıştır lerin sonunda ise insan kaynağının dengesiz dağılımı Türkiye deki sağlık hizmetlerinin başlıca sorunu haline gelmiştir (Ergür ve Öztek, 1996: 2) Döneminde Gelişmeler 1960 yılında sektörler arası bir yapı niteliğinde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nin koordinasyonuyla sağlık dâhil olmak üzere her sektör planlanan sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir (Ergür ve Öztek, 1996: 2) yılından sonra sağlık sektöründe 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile 554 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun olmak üzere iki önemli düzenleme getirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2007: 15). 9

20 TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜ Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 1960 lı yıllardan itibaren Türkiye de tüm sağlık hizmetleri devletin görevi olarak kabul edilmiş, koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetleri merkezden tek elden yürütülmeye başlanmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik bir örgütlenme modeline dayalı olarak sağlık ocakları ve bunlara bağlı sağlık evleri ile herkesin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması ilkesi benimsenmiştir (Aktan, 2007: 2). En uzak bölgelere dahi kurulan bu sağlık ocakları temel sağlık hizmetleri, ana-çocuk, aile planlaması, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve tedavi hizmetleri ile çevre ve okul sağlığı hizmetlerini vermektedir (Ergör ve Öztek,1996:2). Sosyalleşme Yasası 1960 lı yıllarda nüfusun yüzde 70 ini oluşturan kırsal alanda yaşayanların sağlık sorunlarını önceleyen bir anlayışla hazırlanmıştır. Sanayileşmenin etkisiyle giderek değişen kırsal alanda yaşayanların oranı 1990 lı yılların sonunda yaklaşık yüzde 35 e düşerken, kentsel alanda yaşayanların oranının yaklaşık yüzde 65 e yükselmesine karşılık, sosyalleştirme yasasında kentsel alanda yaşayan insanların gereksinimlerini karşılamaya yönelik düzenlemelerin yapılmaması şeklinde sıralanabilir (Pala, 2007) li yılların sonuna kadar temel sağlık hizmetleri, sağlık ocaklarını güçlendirmeye yönelik çabalar görülmüş, ancak sistemde köklü değişmeler yapmayı amaçlayan girişimler gerçekleştirilmemiştir. Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) desteği ile 1979 yılında Alma-Ata Bildirgesinin ardından başlatılan temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi projesi kurumsal bir çalışma olmaktan öteye geçememiştir (Ergör ve Öztek, 1996:5) Döneminde Gelişmeler 1925 yılında Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekaleti adı altında kurulan ve ülkedeki tüm sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile görevlendirilen Sağlık Bakanlığı nın ismi, tarihinde ve 356 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre geliştirilen merkez ve taşra örgütü, bu günkü örgüt ve yönetim biçimini almıştır (Aktan, 2007:2). Türkiye de 1980 li yıllarda, 1980 öncesi sağlık politikalarında kabul gören sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik alt yapı ve örgütlenme ile ilgili değişiklikleri içeren yaklaşımlardan öte, sağlık sisteminin tüm bileşenlerinde sorun olduğu ve sağlık sisteminin değiştirilmesine yönelik reform düşüncesi ile harekete geçilmiştir. Küresel kapitalizmin 1970 li yıllarda sağlıkta başlattığı neoliberal dönüşümün ilk ipuçlarına 1982 Anayasasında rastlanmaktadır Türkiye de 1982 anayasası 56.maddesi ile devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemekle görevlendirilmiş, böylece sağlık hizmetleri, devletin sunmakla yükümlü olduğu bir hizmet olmaktan çıkarılmıştır. İlk önce reform adıyla anılan bu yaklaşım geçtiğimiz yirmi yıl içinde devletin sağlık hizmetlerinden çekilerek sağlıkta özelleştirmenin ilk sinyallerini vermiştir ve 2002 yılında özelleştirme girişimleri daha güçlü bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Pala, 2007) Döneminde Temel Sağlık Hizmetleri Yasası, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergileri, Bağ-kur Sağlık Sigortasının Kurulmasına Dair Yasa yürürlüğe 10

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi

Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi Doç. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi HUSEP Sunum içeriği Sağlık Reformunun

Detaylı

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015 Sağlık Tanımı Türk Sağlık Sistemi Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Sağlık Nedir? Sağlık negatif yönden hastalığın yokluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Pozitif yönden sağlık; bireylerin hayata katılabilme yetenekleri,

Detaylı

Sağlıkta Maliyet Kavramı. Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlıkta Maliyet Kavramı. Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıkta Maliyet Kavramı Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Sektörü (Piyasası) Sağlık sektörünü diğer sektörlerden ayıran temel farklılık,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi SAĞLIK HİZMETİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANI Giriş Bir ülkenin en önemli kaynağı insandır. Toplumu oluşturan bireylerin ve dolayısıyla toplumun en büyük zenginliği ise sağlığıdır. Bireylerin ve toplumların sağlık hizmetine olan gereksinimi sonsuz

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Mehtap Tatar

Prof. Dr. Mehtap Tatar Ulusal Sağlık k Hesapları Prof. Dr. Mehtap Tatar 15.04.2006 Hacettepe Üniversitesi Sağlık k Ekonomisi ve Sağlık k Politikası Araştırma rma ve Uygulama Merkezi (HÜSEP) Ulusal Sağlık k Hesapları Amaç: Türkiye

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA GÜNDEM Türkiye - Genel Bilgiler Orijinal - Jenerik İlaç Türkiye İlaç Sektörü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırma Değerlendirme ve

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TURKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI Sağlık Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı Yapılanması Birinci Basamak Sağlık

Detaylı

Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005

Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005 Türkiye Sağlık Harcamaları: Uygunluk, Verimlilik, Hakkaniyet Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005 Sunum İçeriği Amaç & Yaklaşım Temel Bulgular Politika Önerileri 2 Çalışmanın Cevaplamaya

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015 Sağlıkta Maliyet B.Burcu TANER Mayıs.2015 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. Hedef Daha geniş kitleler için daha iyi sağlık

Detaylı

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Veysel SARICI Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümü Özet: Bu çalışmada, petrol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL

SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL Seyit YALÇIN KALKINMA BAKANLIĞI 1 SUNUM İÇERİĞİ - MEVCUT DURUM (ALTYAPI-HARCAMA) - 10. KALKINMA PLANI (GENEL) - 10. KALKINMA PLANINDA SAĞLIK - ÖNCELİKLİ

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI

SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Geçmiş

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Sosyal politika çerçevesi neden önemli?

Sosyal politika çerçevesi neden önemli? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Sosyal politika çerçevesi neden önemli? 3 Şubat 2009 Slide 2 Kısaca TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2004 de TOBB un desteğiyle kuruldu

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı