Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER. Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER. Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com"

Transkript

1 FARKLI KAYIT YÖNTEMLERİNİN ADLİ KONUŞUCU TANIMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği ÖZET Konuşucu tanıma çalışmalarının en çok adli ses incelemeleri alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Suçla ilgili adli bilim incelemeleri, gittikçe artan bir biçimde, kişilerin, arkalarında bıraktıkları benzersiz izlere dayanarak teşhis edilmesine dayanmaktadır. Genellikle suç öğesi taşıyan bir konuşma, örneğin bir fidye talebi veya bomba ihbarında olduğu gibi, sabit telefon veya cep telefonu hattı üzerinden kaydedilmiş biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, rüşvet, tehdit, cinayet gibi davalarda herhangi bir kayıt cihazı mikrofonu da konuşma kaydı almak için kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda ise televizyon veya radyoda yayınlanmış bir programdaki konuşma kayıtları suç konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda ise stüdyoda bulunan mikrofon farklı bir kayıt kanalını oluşturmaktadır. Yukarıda bahsedilen durumlarda bir ses bilgisi uzmanı adli konuşucu tanıma işlemi gerçekleştirmektedir. Yani, suç öğesi taşıyan kayıttaki konuşmayı, suçluyu saptamak ya da şüpheliyi elemek amacı ile şüpheliden alınmış olan konuşma kayıtları ile karşılaştırmaktadır. Sadece, yukarıda örneği verilen adli sesbilgisi incelemelerinde değil, konuşma veya konuşucu sınıflandırma amacı ile yapılan diğer incelemelerde de, araştırmacılar tek bir kayıt ortamını kullanmayı tercih etmektedir. Bunun gerekçesi, doğası gereği birçok değişken etkene açık olan konuşmaların, değişiklik yaratıcı etken sayısını en aza indirgemek ve böylece konuşucu tanıma/sınıflandırma çalışmalarındaki hata oranını azaltmaktır. Bu çalışma sonucunda, farklı kayıt ortamları kullanılarak kaydedilmiş konuşmalardan kaynaklanan değişken etkenlerin istatistiksel olarak önemli olup olmadığı ortaya koyulacaktır. Böylece, konuşucu tanıma/sınıflandırma çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulmasına ihtiyaç duyulan veri tabanlarının daha sistemli ve amacına uygun olarak hazırlanması sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler: Adli sesbilgisi/akustik, konuşucu tanıma, formant frekansı analizi. 1. GİRİŞ Ülkemizde adli konuşucu tanıma üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle veri tabanı oluşturmaya ve adli amaçlı konuşucu tanıma yöntemi geliştirmeye yönelik çalışmalara rastlanmaktadır (Güner, 1999; Malkoç, 2001). Adli ses incelemelerinden biri olan konuşucu tanımada kullanılan yöntemlerden biri olarak konuşucu karşılaştırma yönteminden bahsedilmektedir. İşitsel ve cihaza dayalı olarak yapılan bu incelemede, suç konusu (orijinal) kayıtta geçen konuşmalar ile şüpheli kişilerden alınan ses örnekleri karşılaştırılmaktadır. Bu 1

2 amaçla, orijinal kayıtta geçen konuşmaya dayalı bir mukayese konuşma metni oluşturulmakta ve orijinal kaydın yapılmış olduğu kayıt ortamı yeniden oluşturularak, aynı kayıt ortamında mukayese konuşma kaydı yapılmaktadır. Daha sonra orijinal konuşma kaydı ile, sonradan oluşturulmuş olan mukayese konuşma kaydı karşılaştırılarak bir sonuca varılmaktadır (Malkoç, 2001). Adli olaylarda karşılaşılan ses kayıtlarında çoğunlukla mikrofon, sabit telefon, cep telefonu, manyetik bant gibi farklı kayıt kanallarının kullanıldığı görülmektedir. Her adli olayda, adli ses inceleme yönteminde, aynı kayıt ortamının kullanılması bazen mümkün olamayabilmektedir. Bu durumda farklı kayıt kanalları kullanılarak inceleme yapılması gerekebilmektedir. Böyle bir durumda sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi için, kayıt kanallarının konuşma üzerinde yarattığı etkinin incelenmesi gerekmektedir Formant Frekansları ve Konuşucu Tanıma Alanyazına bakıldığında, farklı kayıt kanallarının insan sesi üzerindeki etkilerine yönelik bazı çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmalarda formant frekanslarının temel alındığı görülmektedir. Formant frekansları, konuşucuya özgü anatomik konuşma yolu yapısından kaynaklanan değişimleri yansıtmadaki hassasiyetlerinden dolayı konuşucu tanıma incelemelerinde sıklıkla kullanılan parametrelerden biri haline gelmiştir. Özellikle gırtlak ve ağız boşluğunda, ciğerlerde oluşan havanın, sesletim esnasında yarattığı titreşimlerin meydana getirdiği rezonans frekansının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: F res = s*c / 4l (1) Burada, F res rezonans frekansı, s sabit katsayı, C sesin havadaki hızı, l ise ses yolu uzunluğudur. Erkeklerde ortalama ses yolu uzunluğunun 17,6 cm ve bunun da ortalama F 1=500 Hz, F 2=1500 Hz ve F 3=2500 Hz civarında formant frekans değerleri oluşturduğu bilinmektedir. Kadınlarda ortalama ses yolu uzunluğu 14,8 cm olup ortalama F 1=600 Hz, F 2=1800 Hz ve F 3=2500 Hz civarında formant frekans değerleri oluşmaktadır. Çocuklarda ise ortalama ses yolu uzunluğu 8,8 cm dir ve ortalama F 1=1000 Hz, F 2=3000 Hz ve F 3=5000 Hz civarında formant frekans değerleri meydana gelmektedir. Meydana gelen bu frekans değerleri, (1) deki formülde ses yolu uzunlukları yerine konarak hesaplanmaktadır. Bu verilere bakıldığında oluşan frekans değerleri ile ses yolu uzunluğu arasında bir ters orantı bulunduğu görülmektedir. Dolayısı ile ses yolu uzadıkça formant frekansları düşmektedir (Kent ve Read, 2002). Formant frekanslarındaki değişim üzerinde, ses yolu uzunluğunun yanında, ağız ve gırtlak boşluğu büyüklüğünün de etkisi olmaktadır. Örneğin gırtlak boşluğu genişledikçe F 1 azalmakta, F 2 artmaktadır (Fry, 1979) (Şekil 1.1). Şekil 1.1 Gırtlak boşluğu / Formant frekansı ilişkisi. Ağız boşluğu genişlediğinde ise, F 1 in arttığı, F 2 nin azaldığı görülmektedir (Fry, 1979) (Şekil 1.2).

3 Şekil 1.2 Ağız boşluğu / Formant frekansı ilişkisi. Ayrıca, dudakların yuvarlaklaştırılması da genel olarak formant frekans değerlerinde azalmaya, F 2 ve sonraki formant frekans değerlerinde ise genliğin düşmesine sebep olmaktadır (Ladefoged ve Maddieson 1996) (Şekil 1.3). Şekil 1.3 Yuvarlaklık / Formant frekansı ilişkisi. Yukarıda bahsedilen ayırt edici özelliklerinden dolayı bu çalışmada formant frekansları üzerinde yoğunlaşılmıştır Formant Frekansları ve Kayıtları 300 Hz 3400 Hz arasında iletim yapan sabit telefon hatlarının konuşmanın akustik özelliklerini etkilediği bilinmektedir. Örneğin Künzel (2001), bant geçiren süzgeç etkisinin yaşandığı telefon hattı üzerinden yapılan kayıtlarda F 1 de yükselme meydana geldiğini belirtmektedir. Bunun nedeni telefon hattı iletiminde mevcut 300 Hz alt kesim frekansının en düşük enerjiye sahip frekans tepeciğinde yukarı doğru bir kayma yaratmasıdır. Künzel ayrıca, telefon hattı bant geçiren süzgecinin üst kesim frekansı olan 3000 Hz in 3 khz seviyesi civarında yalancı bir formant oluşturduğunu iddia etmektedir. Ancak Nolan (2002) bunun teknik bir hata olduğunu düşünmektedir. Sabit telefon hatlarından alınan konuşma kayıtları üzerinde yapılan çalışmalarda F1 in yükseldiği, F 1 de görülen bu yükselmenin açık ünlülerde %1 oranında, kapalı ünlülerde ise % 14 oranında gerçekleştiği; erkeklerde ve kadınlarda durumun değişmediği, F 2 nin ise etkilenmediği tespit edilmiştir (Nolan, 1983 ve Künzel 1995) Yukarıda belirtilen akustik özellik etkilenmesi, 300 Hz 3200 Hz arasında iletim yapan mobil telefon hatları için de geçerlidir. F 1 de ortalama % 29 oranında artış meydana gelmektedir. Açık ünlüler üzerindeki etki kapalı ünlülerde olduğundan daha azdır. Cinsiyet farklılığı durum değişikliği yaratmamaktadır. Sabit telefon hatlarından farklı olarak ortalama % 97 oranında, F 2 de bir miktar azalma görülmektedir. Ayrıca, yine sabit telefon hatlarından farklı

4 olarak F 3 ün 3000 Hz den fazla olduğu durumlarda, F 3 de % 5 veya daha fazla oranda azalma görülmektedir (Byrne ve Foulkes 2004). 2. YÖNTEM 4 farklı erkek konuşucuya ait, 3 farklı ortamda yapılmış kayıtlar kullanılmıştır: Orijinal (suça konu) kayıt telefon hattı erkek konuşucu Mikrofon kaydı Behringer Dynamic Model - erkek konuşucu Mukayese kaydı telefon hattı - erkek konuşucu Adli ses incelemelerinde karşılaşılan duruma yakın bir ortam oluşturmak amacıyla, karşılaşılma sıklığının daha fazla olması nedeni ile sadece erkek konuşucular kullanılmıştır. Ayrıca, adli ses incelemelerinde kullanılan yöntemi uygulamak açısından, orijinal kayıtta tespit edilen kayıt ortamı (sabit telefon hattı) yeniden oluşturularak mukayese kaydı oluşturulmuştur. Dolayısı ile, kapsam dar tutularak sadece iki kayıt kanalı arasında (sabit telefon ve mikrofon) karşılaştırma yapılmıştır. Konuşma kayıtlarının ayrıştırılmasında CoolEdit Pro. (Sürüm ) yazılımı kullanılmıştır. Ayrıştırılan konuşmalardaki seslerin başlangıç ve bitişlerinin tespiti ve bu seslere ait formant frekanslarının tespiti Praat (Sürüm ) yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Praat da elde edilen formant frekans değerleri Microsoft Excel (Sürüm 2007) programına aktarılarak fark hesaplamaları yapılmıştır. Türkçede bulunan 8 adet ünlünün tamamını içeren konuşma örnekleri incelenmiştir. Orijinal kayıt ve telefon kaydı kontrollü olarak yapılmıştır. Ancak, aynı oturumda mikrofon kaydı yapılmamış olduğundan farklı oturumda yapılan mikrofon kayıtları kullanılmıştır. Bu nedenle orijinal kayıt ile telefon kaydında aynı sözcükler kullanılabilmiştir. Mikrofon kaydından ise orijinal kayıttan inceleme için seçilen sözcüklerle benzer ses çevrelerinde bulunan sözcükler seçilmiştir. 3. TARTIŞMA Orijinal Kayıt (yoldadır ) Mikrofon (sırasınd a) (yoldadır ) /ı/ F 1 (Hz) /ı/ F 2 (Hz) /ı/ F 3 (Hz) Fark Ortalaması Tablo /ı/ ünlüsüne ait formant frekansları. Elde edilen verilerin çoğunda, Tablo 3.1 de görüldüğü gibi, telefon kaydı formant frekans değerlerinin orijinal kayıttaki değerlere yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca, alanyazında yapılan araştırma neticesinde görülen F 1 deki yükselme, bu çalışmada elde edilen verilerde de göze çarpmaktadır. Ancak, /a/ ünlüsüne ait bir örnekte, mikrofon kaydına ait F 1 ve F 2 nin, beklenenin aksine orijinal kayda daha yakın olduğu bir durumla karşılaşılmıştır (Tablo 3.2). Her ne kadar telefon kaydına ait formant frekans değerleri ortalaması orijinal kayda daha yakın olsa da telefon kaydının sadece F 3 de orijinal kayda yaklaştığı, F 1 ve F 2 de daha uzak olduğu tespit edilmiştir.

5 Orijinal Kayıt Mikrofon (çıkan) (Diyarbakır) /a/ F 1 (Hz) /a/ F 2 (Hz) /a/ F 3 (Hz) Fark Ortalaması (Diyarbakır) Tablo /a/ ünlüsüne ait formant frekansları. Bunların yanında, bir örnekte mikrofon kaydındaki /i/ ünlüsüne ait formant frekans değerleri ortalamasının, beklenmedik bir şekilde orijinal kayda daha yakın olduğu görülmüştür (Tablo 3.3). Bu örnekte telefon kaydına ait F 1 orijinal kayda oldukça yakınken, F 2 ve F 3 oldukça uzaklaşmıştır. Orijinal Kayıt (görüşmedin) Mikrof on (yerine) /i/ F 1 (Hz) /i/ F 2 (Hz) /i/ F 3 (Hz) Fark Ortalaması (görüşmedin ) Tablo /i/ ünlüsüne ait formant frekansları. Ancak aynı /i/ ünlüsü farklı bir ses çevresinde örneklendiğinde tamamen farklı bir görünüm ortaya çıkmakta ve telefon kaydına ait formant frekans değerleri, belirgin bir biçimde orijinal konuşmaya yaklaşmaktadır (Tablo 3.4). Orijinal Kayıt (hiç) Mikrofo n (gibi) (hiç) /i/ F /i/ F /i/ F Fark Ortalaması Tablo /i/ ünlüsüne ait formant frekansları (farklı ses çevresi. Alanyazında incelenen çalışmalara bakıldığında, farklı kayıt kanallarının konuşma seslerine ait formant frekansları üzerindeki etkilerinin net olarak ortaya konduğu, ancak bu etkilerin adli ses incelemelerine ne şekilde yansıdığına pek değinilmediği görülmektedir. Bu çalışma da, görülen bu eksiklikten yola çıkmıştır. Tablo 3.1 de sergilenen görünümün, incelenen 8 ünlüye ait örneklerin bir çoğunda ortaya çıkması, aynı kayıt kanalı kullanılarak alınan ses kayıtları arasında yapılacak olan mukayese incelemesinde kayıt ortamı kaynaklı, konuşucu dışı fark etmenlerinin en aza indirgendiğini göstermektedir. Bu da yapılacak olan incelemenin,

6 sadece konuşucu kaynaklı (intra/within-speaker) veya konuşucular arası (inter-speaker) farklarda yoğunlaşılmak sureti ile daha sağlıklı yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Ancak, Tablo 3.2 de ve özellikle Tablo 3.3 de sergilenen görünüm ise, sadece formant frekanslarının farklı kayıt ortamlarında birbirlerine olan yaklaşımlarına bakılarak kayıt kanalı seçimine gidilmesinin, düşük bir oranda da olsa, yanıltıcı olabileceğini göstermektedir. Bu durum her ne kadar olumsuz bir sonuç gibi görünse de, farklı kayıt kanalının, aynı kayıt kanalından daha fazla orijinal konuşmaya yaklaşmasının adli ses incelemelerinde bir fayda sağlayacağı açıktır. Farklı kayıt kanalları arasındaki farkın istatiksel olarak önemli olmadığı böyle bir durumda, inceleme yapan uzmanın orijinal kayıtla aynı kayıt kanalını oluşturarak bir daha mukayese kaydı hazırlamasına gerek kalmayacak ve böylece eldeki hazır kayıtlar arasında doğrudan konuşucu mukayese incelemesi yapılabilecektir. 4. SONUÇ Alanyazında bahsedilen telefon hattı etkisinin incelenen örneklerin tamamında aynı şekilde gerçekleştiği, F 1 in telefon kayıtlarında belirli oranda yükselme sergilediği görülmüştür. Örneklerin birçoğunda farklı kayıt kanalları kullanılarak yapılan farklı konuşma kayıtlarında formant frekanslarında kayıt kanalı kaynaklı değişimler bulunduğu tespit edilmiştir. Adli konuşucu tanıma incelemelerinde kayıt kanalları farklı konuşmalar üzerinde yapılan incelemelerde bu değişimler göz önünde bulundurulmalıdır. Mukayese incelemesi yapılacak olan konuşma kayıtları arasında belirgin değişimin görüldüğü durumlarda, mukayese kayıtları şüpheli kayıt ile aynı kayıt kanalı kullanılarak tekrar oluşturulmalıdır. Bununla birlikte incelenecek kayıtlar arasındaki değişimin istatistiksel olarak önemli olmadığı durumlarda farklı kayıt kanalları üzerinde inceleme yapılmasında bir sakınca olmadığı bu çalışma neticesinde ortaya konmuştur. Devam eden bir çalışmanın bir parçası olması nedeni ile bu çalışmada, sınırlı sayıda konuşucu ile sadece iki farklı kayıt kanalı üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu çalışmanın devamında konuşucu ve kayıt kanalı sayısı artırılarak ve de aynı konuşucunun farklı kayıt kanallarındaki ses örneklerine ait formant frekans değerlerine bakılarak değişken sayısı en aza indirgenecektir. Bu şekilde yapılacak olan ileri düzey bir çalışmanın daha aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. Kaynakça Byrne, C., Foulkes, P. (2004). The Mobile Phone Effect on Vowel Formants. Speech, Language and the Law 11(1) Fry, D.B The physics of speech. New York: Cambridge University Press. Güner, L Türkçe Konuşma ve Konuşucu Tanımaya Yönelik Veri Tabanı Örneklemi. Ankara: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kent, R.D. ve Read, C Acoustic Analysis of Speech. Canada: Thomson Learning. Künzel, H.J Field procedures in forensic speaker recognition, in J. windsor Lewis (ed.) Studies in General and English Phonetics in Honour of Professor JD O Connor, Künzel H. J. (2001) Beware of the telephone effect : The influence of telephone transmission on the measurement of formant frequencies. Forensic Linguistics 8, Ladefoged, P. ve Maddıeson, I Sounds of the world s languages. Oxford: Blackwells. Malkoç, E Adli Amaçlı Konuşma ve Konuşucu Tanımadaki Etmenlerden Biri Olarak Prosody (Bürün) Öğeleri. Ankara: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Nolan, F The Phonetic Bases of Speaker Recognition. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication). Nolan F The telephone effect on formants: a response. Forensic Linguistics 9,74 8

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN KIRMIZI IŞIK VE ÖTEKİ GÜVENLİK KURALLARI İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA ÖRNEĞİ, TÜRKİYE

KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN KIRMIZI IŞIK VE ÖTEKİ GÜVENLİK KURALLARI İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA ÖRNEĞİ, TÜRKİYE Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi International Journal of Traffic and Transportation Safety Cilt 1, Sayı 1, 2014 Vol. 1, No.1, 2014 KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ Şükran DĐLMAÇ *, Ahmet CAN **, Semiha KARTAL *** *TÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Đnşaat Müh. Böl., **TÜ Mühendislik

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY* kursat@metu.edu.tr Özet

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı