NOT: ÖSYM Yerleştirme Puanlarına web adresinden ulaşılabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOT: ÖSYM Yerleştirme Puanlarına http://www.osym.gov.tr/belge/1-4127/sinav-arsivi.html web adresinden ulaşılabilir."

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME (ÖSYM) PUANI İLE YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, DEĞERLENDİRME - KAYIT TAKVİMİ VE KONTENJANLAR 1 Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1 i dikkate alınarak, merkezi yerleştirme (ÖSYM) puanı ile yatay geçişi kabul edilecek öğrencilerden istenen şartlar, gerekli belgeler ile başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir. A- ŞARTLAR : 1-Öğrencinin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir. 2-Başvuran öğrenci sayısının yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda taban puandan düşük olmamak şartı ile adayların kayıtları yapılır. Başvuran aday sayısının yayınlanan kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır. 3-Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecektir. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramazlar. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kanunlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamazlar.) 4-Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.) 5-Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de dördüncü madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz. 6-Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler(ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa). 7-Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezî yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler. 8-Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanı dikkate alınır. 9-Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınır. Kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanması yapılır. 10-Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay

2 geçiş yapabilecekler. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınması, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabileceklerdir. (Yükseköğretim kuramlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan "İlgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilecektir) 11-DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan Önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamazlar. 12-Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarına sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilecektir. M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerdir. 13-Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir. 14-Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının Merkezi Yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz. 15-İlahiyat Fakülteleri ile Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü hariç, Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji Fakültesinin diğer programlarında hazırlık sınıfı isteğe bağlı olup, bu programlara başvuran öğrenciler dilekçelerinde hazırlık sınıfı okuyup okumayacaklarını da belirtmeleri gerekmektedir. 16-Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerdir. 17-Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz. NOT: ÖSYM Yerleştirme Puanlarına web adresinden ulaşılabilir. 2

3 3 B-GEREKLİ BELGELER : 1- Öğrenci Belgesi 2-ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi nin internet çıktısı 2- Öğrenci farklı puan türünden (MF1, MF2, TM1 vb.) bir programa geçmek istiyorsa, bu puan türünü gösteren ÖSYM internet çıktısı (Şartlar 4. Maddede belirtilen husus) 3-Nüfus cüzdanı fotokopisi 4-Transkript(Öğrenim Durum Belgesi) 5-Ders İçerikleri C-BASVURU YERLERİ, TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ : 1-Yatay geçiş başvuruları 11 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulun dekanlık/müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılır. 1- Eksik belgelerle veya belirtilen süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Ayrıca, postayla yapılan başvurulardaki eksik belgelerden ve gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. 2- Başvurular ilan edilen şartlar çerçevesinde ilgili birimlerde ön incelemeye tabi tutulur. Şartları sağlayan adayların değerlendirme ve intibak işlemleri Fırat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ne uygun olarak ilgili bölüm/programının intibak komisyonu tarafından yapılır. Yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 3- Öğrencilerin kesin kayıtları, Keban/Sivrice/Maden/Kovancılar/Karakoçan ve Baskil Meslek Yüksekokulları kendi meslek yüksekokulunda, diğer fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının kayıtları ise belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. 4- Başvurular ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır. 03 Şubat 2015 Başvuruların başlaması 11 Şubat 2015 Başvuruların sona ermesi Şubat 2015 Başvuruların değerlendirilmesi Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 18 Şubat 2015 gönderilmesi 20 Şubat 2015 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin web sayfasında ilanı Şubat 2015 Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması Şubat 2015 Öğrencilerin ders kayıtlarını yapması 23 Şubat 2015 Derslerin Başlaması 23 Şubat-6 Mart 2015 Ders kayıtlarının danışmanlarınca onaylanması

4 D-KONTENJANLAR 4 PUAN HAZIRLIK Fakülte/Yüksekokul/MYO Bölüm/Program TÜRÜ SINIFI SINIF SINIF 3.SINIF 4.SINIF Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü TS Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü (İÖ) TS-2 3 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğit.Böl YGS Fen fakültesi Biyoloji MF Fen fakültesi İstatistik MF Fen fakültesi İstatistik (İÖ) MF-1 5 Fen fakültesi Kimya MF Fen fakültesi Matematik MF Mühendislik Fak Kimya Müh. MF Mühendislik Fak Jeoloji Müh. MF Mühendislik Fak Çevre Müh. MF Mühendislik Fak Çevre Mühendisliği (İÖ) MF Mühendislik Fak Metalurji ve Malz. Mühendisliği MF Mühendislik Fak Metalurji ve Malz. Mühendisliğ (İÖ) MF Mühendislik Fak Mekatronik Mühendisliği MF Mühendislik Fak Biyomühendislik MF Mühendislik Fak Biyomühendislik (İÖ) MF Su Ürünleri Fak Su Ürünleri Müh. MF Teknoloji Fak Adli Bilişim Mühendisliği MF-4 1 Teknoloji Fak Adli Bilişim Mühendisliği(İÖ) MF-4 1 Teknoloji Fak Adli Bilişim Mühendisliği(M.T.O.K) MF-4 1 Teknoloji Fak Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K) (İÖ) MF-4 1 Teknoloji Fak Enerji Sistemleri Mühendisliği MF Teknoloji Fak Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF Teknoloji Fak Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K) MF-4 6 Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K) Teknoloji Fak (İÖ) MF-4 3 Teknoloji Fak İnşaat Mühendisliği MF Teknoloji Fak İnşaat Mühendisliği(İÖ) MF Teknoloji Fak İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K) MF-4 3 Teknoloji Fak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF Teknoloji Fak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İÖ) MF Teknoloji Fak Otomotiv Mühendisliği MF Teknoloji Fak Otomotiv Mühendisliği(İÖ) MF Teknoloji Fak Yazılım Mühendisliği MF Teknoloji Fak Yazılım Mühendisliği(İÖ) MF İktisadi ve İdari Bil. Fak. İktisat TM İktisadi ve İdari Bil. Fak. İktisat (İÖ) TM İktisadi ve İdari Bil. Fak. İşletme TM İktisadi ve İdari Bil. Fak. İşletme (İÖ) TM İktisadi ve İdari Bil. Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM İktisadi ve İdari Bil. Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) TM İnsani ve Sos. Bil. Fak. Alman Dili ve Edebiyatı DİL İnsani ve Sos. Bil. Fak. Coğrafya TS

5 5 İnsani ve Sos. Bil. Fak. Coğrafya(İÖ) TS İnsani ve Sos. Bil. Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 2 İnsani ve Sos. Bil. Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 2 İnsani ve Sos. Bil. Fak. Sosyoloji TM İnsani ve Sos. Bil. Fak. Tarih TS İnsani ve Sos. Bil. Fak. Tarih (İÖ) TS İnsani ve Sos. Bil. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS İnsani ve Sos. Bil. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS Spor Bilimleri Fak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ÖZEL YETENEK 4 2 Elazığ Sağlık YO. Hemşirelik YGS Elazığ Sağlık YO. Ebelik YGS Elazığ Sağlık YO. Beslenme ve Diyetetik YGS-2 3 Sivrice MYO Arıcılık YGS-6 2 Sivrice MYO Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6 2 Sivrice MYO Turizm ve Otel İşletmeliciği YGS-6 5 Sivrice MYO Harita Kadastro YGS-1 5 Sivrice MYO Harita Kadastro (İÖ) YGS-1 5 Kovancılar MYO İşletme Yönetimi YGS Kovancılar MYO Bilgisayar Programcılığı YGS EOSB Maden MYO Bilgisayar Programcılığı YGS EOSB Maden MYO Elektronik Teknolojisi YGS EOSB Maden MYO Kaynak Teknolojisi YGS EOSB Maden MYO Kimya Teknolojisi YGS EOSB Maden MYO Yapı Denetimi YGS EOSB Maden MYO İnşaat Teknolojisi YGS Keban MYO Çevre Koruma ve Kontrol YGS 2 4 Keban MYO Elektrik Enerji Üretim İletim ve Dağıtım YGS 1 4 Keban MYO Geoteknik YGS 2 4 Keban MYO Gıda Teknolojisi YGS 2 4 Keban MYO Hayvansal Üretim YGS 2 4 Keban MYO Maden Teknolojisi YGS 2 4 Baskil MYO Bahçe Tarımı YGS Karakoçan MYO Bilgisayar Programcılığı YGS Karakoçan MYO Bilgisayar Programcılığı İÖ) YGS Karakoçan MYO Çocuk Gelişimi YGS Teknik BilimlerMYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO Elektrik (İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO Mekatronik (İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO Tekstil Teknolojisi(İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO Makine(İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO İnşaat Teknolojisi(İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO Mobilya ve Dekorasyon(İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO Otomotiv Teknolojisi(İÖ) YGS Teknik BilimlerMYO Elektronik Teknolojisi(İÖ) YGS-1 5 5

6 6 FIRAT ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA MÜDÜRLÜĞÜNE / ELAZIĞ... Üniversitesi... Fakültesi/Yüksekokulu/MeslekYüksekokulu... Bölümü/Programı... nolu..... sınıf öğrencisiyim. Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz bölümüne/programına merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan, nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM sonuç belgesi, transkript ile ders içeriklerine ait belgeler ektedir. Gereğini arz ederim... /... /2015 EKLER: Adı ve Soyadı (imza) ADRES Tlf:

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ YATAY GEÇİŞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Fakültemiz Bölümlerine yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrenciler için 3 tür geçiş yolu bulunmaktadır: 1- Kurumiçi Yatay Geçiş 2- Kurumlar arası Yatay Geçiş

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN -2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY Not: Bu Yönerge Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı oturumda alınan 80 sayılı kararla kabul edilmiştir. T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2014 2015

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kodu Adı *Hazırlık/ Eğitim Dili ÖSYM Kılavuz Süre kılavuz Türü Kontenjan En Küçük En Büyük KILAVUZ_ Bakınız. Tanıtım Kitapçıkları Linkleri Atatürk Eğitim Fakültesi 107210014

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer Meslek

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak (04.07.2014 gün ve 05 Sayılı Senato Kararı) (08.05.2014 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı) (11.10.2013 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı (06.04.2012 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı) (23.02.2012 gün ve 03 Sayılı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİBÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Başvuru Şartları: Kontenjanlar: 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı