Stok Kontrol. Önceki Derslerin Hatırlatması. Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(2) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stok Kontrol. Önceki Derslerin Hatırlatması. Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(2) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(1)"

Transkript

1 Stok Kontrol Önceki Derslerin Hatırlatması Ders 7 Farklı Bir Stok Yönetimi Durumu Uzun Dönemli Stok Problemi Talep hızı sabit, biliniyor Birim ürün maliyeti sabit Sipariş maliyeti sabit Tedarik Süresi ihmal edildi (0) Elde bulundurma maliyeti ortalama stok miktarının oranı Stoktaki birim sayısı her an yönetim tarafından bilinir Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli (Stoksuz Kalma Yok) Ekonomik Üretim Miktarı Modeli (Stoksuz kalmalı) Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli (Stoksuz Kalmalı) Ekonomik Üretim Miktarı Modeli (Stoksuz Kalma Yok) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(1) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(2) Bir orman ürünleri işletmesinin ürün gamında 4 farklı tip ürün yer almaktadır. Bu ürünlerin yıllık talepleri 300 ürün/yıl ile ürün/yıl arasında değişmektedir. Her bir ürünün ne kadar yer kapladığı, sipariş maliyeti, elde bulundurma maliyeti ve satın alma maliyeti bilinmektedir. Sayısal bilgiler sonraki yansıda verilmiştir. İşletmenin stok alanında toplam m 2 lik stok yeri mevcuttur. Stok alanı kısıtı altında toplam maliyeti minimize eden sipariş büyüklüğünü bulun. Ürün Talep (yıllık) Sipariş maliyeti Elde bulundurma maliyeti Satın alma maliyeti % 10 % 10 % 10 % Alan/Birim Mevcut toplam stok alanı= m 2 1

2 Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(3) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(4) İşletmenin vermeye çalıştığı kararlar nelerdir? 4 ürün için vermesi gereken sipariş miktarları Karar Değişkenleri: Q 1 : Ürün 1 in sipariş miktarı Q 2 : Ürün 2 nin sipariş miktarı Q 3 : Ürün 3 ün sipariş miktarı Q 4 : Ürün 4,ün sipariş miktarı Performans kriteri nelerdir? Toplam maliyetin minimizasyonu Amaç Fonksiyonu: Min TM 1 +TM 2 +TM 3 +TM 4 TM i : i. ürünün toplam maliyeti TM i = i. ürünün sipariş maliyeti+ i. ürünün stok maliyeti TM i =(K i D i /Q i )+(h i Q i /2) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(5) Problemin Matematiksel Formülasyonu Kısıtlar nelerdir? Minimize TM 1 +TM 2 TM 3 +TM 4 4 ürün sipariş toplamının kapladığı alan 1200 m 2 den fazla olamaz. Kısıtlayıcılar 12Q 1 +25Q 2 +5Q 3 +20Q (Stok alanı kısıtı) Kısıtlayıcılar: 12Q 1 +25Q 2 +5Q 3 +20Q Q 1 1 Q 2 1 Q 3 1 Q 4 1 Herhangi bir ürünün sipariş miktarı en az 1 olmalı 2

3 Maliyet (TL) Model Doğrusal mı? Excel Solver (1) Ürün 4 Sipariş-Stok-Toplam Maliyet Grafikleri Q Bu derste, oluşturacağımız modellerin çözümü için Excel Solver kullanacağız. Excel Solver (2) Excel Solver (3) Excel Solver in bileşenleri şunlardır: Girdiler (Inputs): Amaç ve kısıtlayıcıları şekillendirmek için gerekli verilerdir. Değişen Hücreler (Changing Cells): Değerleri, karar değişkeni rolünü oynayacak tasarlanmış hücreler kullanılır. Excel, karar değişkenlerinin optimal değerlerini bulmak için, bu hücrelerin içeriklerini değiştirir. Hedef (Amaç) Hücre (Target Cell): Bu hücre, amaç fonksiyonun değerini hesaplamak için değişen hücreleri referans alan bir formül içerir. 3

4 Excel Solver (4) Excel Solver (5) Kısıtlayıcılar: Kısıtlayıcılar, solver diyalog kutusunda belirtilecektir. Sol ve sağ taraf bölümleri ile ilgili hücreler, değişen hücreleri referans alacak şekilde excel tablosunda hazırlanmalıdır. Negatif olmama kısıtlayıcıları: Solver diyalog menüsünde bir kutucuğa tik atılarak belirtilebilir. Yada Doğrusal Model Varsay (Assume Linear Model) bölümü tiklenir. Öneri: Tüm formüllerde sayılar yerine, mümkün olduğunca girdi hücresi referanslarını kullanın. ESM Problemi İçin Çözüm Başka Bir Stok Kontrol Problemi Karar değişkenlerinin farklı başlangıç değerleri ile Solver da tekrar çözerek, bulduğumuz çözümün global optimum olup olmadığı araştırılmalıdır. Global Optimal Çözüm: Q 1 =271 Q 2 =648 Q 3 =760 Q 4 =38 Global Optimal Net Maliyet: 44859,81 TL Diyelim ki ev hayvanları için dondurulmuş gıda üreten bir firmanın Balıkesir dağıtımcısısınız. Yerel pet shoplarla 4 ay için sırasıyla 50, 65, 100 ve 70 ton ön ödemeli ürün satış kontratlarınız mevcut ve bu kontratlardaki siparişler tam zamanında karşılanmalı. Üreticinin size toptan satış fiyatları aydan aya farklılık göstermektedir. Gelecek 4 ayın birim fiyatları sırasıyla 5, 8, 4, 7 TL dir. Her ay ise üreticiye en fazla 80 ton ürün sipariş verebilirsiniz. Eğer talebi karşıladıktan sonra elinizde kalan ürün varsa, bu ürünlerin bir kısmını sonraki dağıtıma kadar aylık 2 TL maliyetle soğuk hava deposunda muhafaza edebilir ve geri kalan kısmını hayvan barınaklarına hibe edebilirsiniz. 4 ay sonra üretici firma ürün reçetesini ve paketlerini değiştirmeyi planlamaktadır. Eğer 4 ayın sonunda elinizde satmadığınız ürün kalırsa, bunları ancak indirimli 6 TL birim fiyatla pet shoplara satabilirsiniz. Gelecekteki 4 ay da stoklarınızı nasıl yönetmelisiniz? 4

5 Dağıtımcının Operasyonel Kararları(1) Şu ana kadar gördüğünüz modeller bu problem için kullanılabilir mi? Gelecek 4 ayda almanız gereken kararlar nelerdir? 4 ayın her birinde ne kadar ürün sipariş edilmelidir? 3 ayın her birinde ne kadar ürün depolanmalı ve 4. aydan sonra ne kadar ürün satılmalıdır? 4 ayın her birinde ne kadar ürün hibe edilmelidir? Dağıtımcının Operasyonel Kararları (2) Farklı kararları kıyaslamak için hangi performans ölçümünü kullanmalıyız? Net maliyet minimize edilmeli (sipariş maliyeti + elde bulundurma maliyeti- sondaki yeniden satıştan elde edilen gelir) Kararlarınız hangi kısıtları karşılamalı? Her ay en çok 80 ton sipariş edilebilir. Her ayki talep karşılanmalı Yapılan varsayımlar nelerdir? Verilen tüm parametrelerin bilindiğini ve kesin olduğunu varsayıyoruz. Burada sipariş maliyeti bulunmadığını ve hibeyle ilişkili maliyet yada fayda bulunmadığını varsayıyoruz. Matematiksel Modelin Formulasyonu (1) Matematiksel Modelin Formulasyonu (2) Karar Değişkenleri: Q 1, Q 2, Q 3, Q 4 : 4 ayın her birinde sipariş edilen ürün miktarı x 1, x 2, x 3, x 4 : 4 ayın her birinin sonunda depolanan/satılan ürün miktarı s 1, s 2, s 3, s 4 : 4 ayın sonunda hibe edilen ürün miktarı Kısıtlayıcılar: Açıkça belirtilmiş veya ima edilmiş tüm kısıtlayıcılar ve tahditler. 1., 2., 3., 4. aydaki stok dengesi kısıtları Sipariş kapasitesi kısıtları Amaç Fonksiyonu: Karar değişkenleri terimleriyle performans kriterini ifade et. AF, maksimize mi yoksa minimize mi edilmeli. 5

6 Matematiksel Modelin Formulasyonu (3) (Versiyon 1) Min Z 5Q 1 +8Q 2 +4Q 3 +7Q 4 +2(x 1 +x 2 +x 3 )-6x 4 (Net maliyet amacı) Matematiksel Modelin Formulasyonu (Öncekinden farklı, fakat denk) Karar Değişkenleri: Q 1, Q 2, Q 3, Q 4 : 4 ayın her birinde sipariş edilen ürün miktarı Q 1 =50+x 1 +s 1 Q 2 +x 1 =65+x 2 +s 2 (1. aydaki stok dengesi kısıtı) (2. aydaki stok dengesi kısıtı) x 1, x 2, x 3, x 4 : 4 ayın her birinin sonunda depolanan/satılan ürün miktarı Min Z 5Q 1 +8Q 2 +4Q 3 +7Q 4 +2(x 1 +x 2 +x 3 )-6x 4 (Net maliyet amacı) Q 1 50+x 1 (1. aydaki stok dengesi kısıtı) Q 3 +x 2 =100+x 3 +s 3 (3. aydaki stok dengesi kısıtı) Q 2 +x 1 65+x 2 (2. aydaki stok dengesi kısıtı) Q 4 +x 3 =70+x 4 +s 4 (4. aydaki stok dengesi kısıtı) Q 3 +x x 3 (3. aydaki stok dengesi kısıtı) Q 1, Q 2, Q 3, Q 4 80 Q 1, Q 2, Q 3, Q 4, x 1, x 2, x 3, x 4, s 1, s 2, s 3, s 4 0 (Sipariş kapasitesi kısıtları) Q 4 +x 3 70+x 4 Q 1, Q 2, Q 3, Q 4 80 Q 1, Q 2, Q 3, Q 4, x 1, x 2, x 3, x 4 0 (4. aydaki stok dengesi kısıtı) (Sipariş kapasitesi kısıtları) Excel Solver Çözüm (Versiyon 1) Excel Solver Çözüm (Versiyon 2) 6

7 Pet Gıda Dağıtımcısı Problemi İçin Optimal Çözüm Optimal Çözüm: Q 1 =80 x 1 =30 s 1 =0 Q 2 =55 x 2 =20 s 2 =0 Q 3 =80 x 3 =0 s 3 =0 Q 4 =70 x 4 =0 s 4 =0 Optimal Net Maliyet: 1750 TL 7

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 1.HAFTA Amacı:Karar vericiler işletmelerde sahip oldukları kaynakları; insan gücü makine ve techizat sermaye kullanarak belirli kararlar almak ister. Örneğin; en iyi üretim miktarı

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Dr. Özgür Kabak GAMS Giriş GAMS (The General Algebraic Modeling System) matematiksel proglamlama ve optimizasyon için tasarlanan yüksek seviyeli bir dildir. Giriş dosyası:

Detaylı

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma 2 13.1 Normal Dağılımın Standartlaştırılması Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ Kenan KILIÇASLAN Okul No:1098107203 1. DESTEK VEKTÖR MAKİNELER

Detaylı

END801 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ TEMELLERİ DERS NOTLARI

END801 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ TEMELLERİ DERS NOTLARI END801 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ TEMELLERİ DERS NOTLARI Dr. Y. İlker Topcu Teşekkür: Prof. W.L. Winston'ın "Operations Research: Applications and Algorithms" kitabı ile Prof. J.E. Beasley's YA ders notlarının

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 Editör: Doç. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ İZMİR 2015 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı

Konu 11. Fiyat Belirleme Stratejileri

Konu 11. Fiyat Belirleme Stratejileri .. Konu 11 Piyasa Gücü Olan Şirketler İçin Fiyat Belirleme Stratejileri Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 118 Hadi Yektaş Piyasa Gücü Olan Şirketler

Detaylı

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ 5.1. Maliyet-Hacim-Kar Analizleri ve Başabaş Noktası 5.1.1. Katkı Payı Yaklaşımı 5.1.2. Eşitlik Yaklaşımı 5.1.3. Katkı Payı ve Eşitlik Yaklaşımlarının Birleştirilmesi 5.2.

Detaylı

END331 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS NOTLARI

END331 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS NOTLARI END33 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS NOTLARI (-) Dr. Y. İlker Topcu Teşekkür: Prof. W.L. Winston'ın "Operations Research: Applications and Algorithms" kitabı ile Prof. J.E. Beasley's YA ders notlarının bu

Detaylı

AMAÇ PROGRAMLAMA TEKNİĞİ VE ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINA UYGULANMASI ÖRNEKLERİ

AMAÇ PROGRAMLAMA TEKNİĞİ VE ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINA UYGULANMASI ÖRNEKLERİ AMAÇ PROGRAMLAMA TEKNİĞİ VE ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINA UYGULANMASI ÖRNEKLERİ The Application Examples of the Goal Programming Technique to Forest Resources Planning Ersin YILMAZ Doğu Akdeniz Ormancılık

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İÇİNDEKİLER 1 Önsöz 3 2 Projenin Tanımı ve Amaçları 3 3 Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 6 4 Rotalama

Detaylı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı 1. TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif

Detaylı

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt OCAKTAN Benzetim (Simülasyon) in Tarihsel Gelişimi Simülasyon kelimesinin modern anlamda

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

Konu 5 Üretim Süreci ve Maliyetler

Konu 5 Üretim Süreci ve Maliyetler Konu 5 Üretim Süreci ve Maliyetler Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 92 Hadi Yektaş Üretim Süreci ve Maliyetler İçerik 1 Giriş 2 Kısa Dönem ve Uzun

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları Bölüm 1: Fiyatlama Bahar 2003 SPX S&P 500 Endeksi Opsiyonları S&P 500 endeksi, geniş bir endüstri yelpazesinden alınan 500 hisse senedinin kapitalizasyon

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ 2014 V 1.3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 127-162 Yusuf BAYRAKTUTAN Ferhat PEHLİVANOĞLU Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği An Efficiency Analysis In Health Businesses:

Detaylı

Doğru Kurumsal Kaynak Planlama (ERP - Enterprise Resource Planning) Sisteminin Seçimi

Doğru Kurumsal Kaynak Planlama (ERP - Enterprise Resource Planning) Sisteminin Seçimi Doğru Kurumsal Kaynak Planlama (ERP - Enterprise Resource Planning) Sisteminin Seçimi Yedi Hayati Kusurdan Kaçınma Yöntemleri Susan J. O Connor (Yazarın izniyle yeniden basılmıştır) Yönetici Özeti Kimya,

Detaylı