B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu. Bu versiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu. Bu versiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer."

Transkript

1 B.R.A.H.M.S. Aktiengesellschaft Haberleşme: B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu Sipariş B.R.A.H.M.S, B.R.A.H.M.S Aktiengesellschaft ın kayıtlı ticari markasıdır. Bu dökümandaki diğer ürün isimleri, tanımlama maçları için kullanılırlar; Bunlar ilgili firmaların kayıtlı ticari markaları ve/veya ticari markaları TRACE P ürünleri izleyen patentlerin bir veya daha fazlası altında üretilir: EP EP 25- EP EP EP EP Bu versiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer. olabilirler. Müşteri Hizmetleri İnternet: Tarih: Önceki versiyona göre içerik değişiklikleri Yeni içerik Kullanım klavuzun da ürüne özel içerik B.R.A.H.M.S. KRYPTOR/KRYPTOR Compact Birlikte.Adı ve Kullanım Amacı: KRYPTOR-FREE BHCG kiti; otomatik KRYPTOR taki serum,veya plasmada kanser antijeni olan FREE BHCG immunofluresan analizi için dizayn edilmiştir. Bu ürün B.R.A.H.M.S. KRYPTOR ve B.R.A.H.M.S. KRYPTOR compact ile birlikte kullanılabilir. 2. Giriş hcg, serbest veya birbirine fiziksel olarak bağlı olan α ve β ünitelerinden oluşur. Tüm hormonlar biyolojik aktivite gösterirler. α alt ünitesi FSH, LH, ve TSH pituitary glandlerinde geneldir. Bu KRYPTOR-FreeβhCG analizi tanı için ve plasental orijinili ( moles, kronik karsinoma, chorioepitheliame) veya testis orijinli ( seminomatous grem cell tümörleri, troplastik hücre bileşenleri içiren non seminomatous tümörler) tropholbalstic tümörlerim izlenmesinde kullanışlıdır. Aynı zamanda hamilelikleri Down Sendromu açısından izlemek için kullanılabilir. Böyle durumlarda AFP seviyeleri, maternal yaş ve gestational yaş gibi biyolojik ve diğer klinik veriler ile KRYPTOR Free β hcg analizi ilişkilendirilmelidir.. İçerik. Kit FREE BHCGKRYPTOR son kullanma Cryptate Conjugate XL665 Conjugate.2 Aksesuarlar 5.7ml DILUNET 5,5ml Bar code card FREE BHCG II KRYPTOR CAL Kitle beraber sağlanmaz Son Kullanma Anti-FREE BHCGmonoklonal ab.; europium kryptat Bovin albümin, buffer, immünö edilmemiş sıçan İmmünoglobülin ile konjugat halindedir. Anti-FREE BHCGmonoklonal ab.; XL665, Bovin albümin, buffer, immünö edilmemiş sıçan İmmünoglobülin ile konjugat halindedir. İnsan serumu, koruyucu klavuzuna bak. Bar kod kit hakkında tüm

2 Kullanım amacı: / daki saklanmış olan standart eğriyi tekrar ayarlamak için FREE BHCG II KRYPTOR CAL 6 0,88ml Bar code card Yüksek Saflıkta insan FREE BHCG,buzağı serumu sodyum azid, ve koruyucular /Kryptor klavuzuna bak. Bar kod kit hakkında tüm 4. UYARILAR TM KRYPTOR QC Kitle beraber sağlanmaz. Son Kullanma Kullanım amacı: / daki Multiparametrik kalite kontrolü TM KRYPTOR QC KONTROL TM KRYPTOR QC KONTROL2 AFP, CA5-, CA9-9,FREE BHCG ve PSA, insan serumu, ve koruyucu AFP, CA5-, CA9-9,FREE BHCG ve PSA, insan serumu, ve koruyucu Bu doküman da ve KRYPTOR /KRYPTOR COMPACT kullanıcı klavuzun da yer alan bilgilere göredir. -Etiketteki son kullanma tarihine bak -Farklı reaktif kitlerindeki reaktifler karıştırma -Ünitenin elementleri çıkarma -Reaktifleri mikrobiyolojik kontaminasyondan koru -Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, klinik araştırmalarla, hastaların medikal geçmişleri ile, önemli operasyonlar öncesi bulgularla desteklenmelidir. Kit Potasyum Florid KF içerir: Xn R/20/2/22, S Yutulması, ciltle teması ve solunması zararlıdır -Tozlarını soluma. Ciltle temas etmesinden sakın. Sıçramasından sakın ve aerosol formasyonundan korun Bar code card Barkot etiketleri. Diğer Gereksinimler Her kontrol için 20 adet klavuzuna bak. Bar kod kit hakkında tüm klavuzuna bak Reaktiflerdeki insan orijinli ham maddeler onaylanmış kitlerle test edildi ve anti-hiv, anti-hiv 2 anti-hcv antikorları ve HBs antijenleri negatif bulundu.buna rağmen bu tip ürünlerin hepatit, HIV virüsü, veya herhangi bir viral enfeksiyonu kesinlikle transfer etmeyeceğini söylemek imkansızıdır, bütün insan orijinli ham madde içeren örneklere potensiyal bulaşıcı madde gibi davranılmalıdır. Reaktiflerle ve numunelerle işlem yapılırken genel laboratuar ve ön güvenlik tedbirleri alınmalıdır. -Ağızla pipetleme -Çalışmadan sonra ellerini yıka Kitler beraber sağlanmaz. KRYPTOR Sarfları Çalışma sırasında koruyucu önlük, koruyucu gözlük ve eldiven giy Numunelerle ve reaktiflerle çalışırken, çalışma bölgesinde yeme, içme veya sigara içme KRYPTOR COMPACT Sarfları -Kirliliği emici kağıtla al -Temizleme için kullanılan tüm materyaller bulaşıcı laboratuar atığı gibi imha edilmelidir. -Suya, toprağa ve atık sistemine karışmasını engelle -Kullanılmış reaktif plakaları, ve reaktif kitleri lokal kurallara göre potansiyel bulaşıcı laboratuar atıklar olarak atılmalıdır. -Boş kaplar lokal geri dönüştürücülere verilmelidir. 5. Prensip: Kryptor / TRACE ( Time Resolved Amplified Cryptate Emission Zamana Bağlı Kryptat Emisyonu) teknolojisini kullanır. Bu metot non-radyoaktif enerji 2

3 transferini kullanır. Bu transfer iki fluroresent işaret arasında oluşur.verici (donor): Europium Kryptat,Alıcı (acceptor):xl665immunometrik çalışma prosedüründe bu iki işaretleyici antibody e bağlanır. Yayılımdan sonra kryptat uzun ömürlü fluroresent sinyali 660nm de emer (a). XL nm de sinyali kabul eder(b), ki bu sinyal kısa sürelidir. (c). Bu transfer immünolojik komplekste vericinin alıcıya yakınlığına bağlıdır. Sinyal antijen- antibody kompleksinin oluşumu sırasında ölçülür. Özel Floresant antijenli oranlı- çift seçim yoluyla elde edilir: spectral (dalga boyuna bağlı ayrım) ve temporal ( zaman dağılımına göre ölçüm). Bu, immünolojik kompleks tarafından emilen sinyalin gerçek ölçümünü sağlar. İki dalga boyu(620/665) arasındaki oran medyumdan yayılan optik transmisyonun gerçek zamanlı CV ölçümü yapılmasını sağlar. Kryptor sistemleri homojendir ve yıkama veya ayırma işlemi gerektirmez. Böylece immünolojik kompleksi rahatsız etmeden datalar elde edilir. 6.KULLANIM Örnek volüm İnkübasyon Süresi Ünitesi Çevrim Faktörü Ölçüm Aralığı Otomatik Dilüsyon Ölçüm Aralığı Örnek Tipi Kitin Boarddaki Miadı Kalibratör Kalibratör Stabilitesi Metodun Prensibi *Eğer çalışma 24 saat içinde yapılacaksa numuneleri C de saklanabilir.çalışılmayacaksa, parçalar halinde -20 o Cde saklanabilir. *Tekrar dondurma ve çözme tavsiye edilmez *Örnekler Kryptor/ ta kullanımına uygun olan tüplere (-7mm yarıçaplı)koyulmalı.bu tüp primary tüp olabilir. * Örnek tüpleri örnek tüpün çapına bağlı olarak boş hacim içermelidir. Mesala mm çaplı tüpe 50μL ekstra örnek eklenmelidir. *Kullanıcı tarafından veya otomatik olrak dilüsyo yapılabileceği düşünülmeli ve gerekli volüm 70μL eklenmelidir. * Ikterik, hemolitik, ve hiperlipemik örnekler; veya bulanık örnekler; fibrin içeren örnekler yanlış pozitif sonuç verir. Böyle örnekler cihaz tarafından işaretlenir. / ında operasyon ve bakım kullanıcı kılavuzunda ki gibidir. ünite kapak açıldıktan sonra cihaza yerleştirilmelidir.her reaktif ünitesinin uygunluğu bar kod okutulduktan sonra cihaz tarafından kontrol edilir. Reaktif Ünitelerin lanması: Garanti bandını kutudan ayırın Kapağın üstüne bastırarak jelatini açın sonra KRYPTOR tarafından otomatik olarak belirtilen zamanlarda düzenli olarak yapılmalıdır. Bu kalibrasyonlar tek kullanımlık kalibratör vialleri kullanılır. Bu sayede standart kalibratör eğrisi çizilir, ve ekranda görülebilir. Çalışma stepleri şöyledir: *Konjugatlar ve örnekler kuyucuklara dağıtılır; ve periyodik olarak yayılan sinyal ölçülür. *Örnek konsantrasyonu direkt okuma alanından daha fazla olmalıdır. Bu kısa sürede ölçülür,gerekirse dilüsyon yapılır ve test tekrarlanır. *Floresan sinyal alındıktan sonra cihaz sonuçları standart eğrisine göre değerlendirir. Kalibrasyon *Kalibrasyon her yeni reaktif kit lotunda yapılmalıdır., kalibrasyon eğrisinin tekrar ayarlanabilmesi için Kryptor/ otomatik olarak uyarır. *Kalibratörler kez kullanılır. *Oda sıcaklığında veya carouselde kalibratörleri 2 saatten fazla bırakma. *Her yeni lot numaralı kalibratör için kalibratör bar kodu okut *Daha detaylı bilgi için COmpact kullanıcı klavuzuna bakınız Kontrol * En az her kalibrasyondan sonra olmak üzere günde en az bir kez kontrol çalışın *Numune tüpü gibi kontrol tüpünü direkt yerleştirin *Her tüpü tüp üzerindeki etikette yazan miktar kadar distile su ile çözün.(50 μs/cm den az iletkenlik tavsiye edilir.) *Pudra formunun iyice çözülmesi için 5 dk. Bekle *Homojen kontrol örneği *Çözdükten sonra C de 8 saatten fazla, C de 24 saatten fazla bırakma. *Çözünmüş vialleri daha sonra kullanmak üzere parçalara ayırıp c de ay saklanması tavsiye edilir. *Ölçüm için viali hemen kullan *Ayrılan parçalardan kullanılacak olan viali hemen çöz ve kullan *Bir kez çözülünce bir daha dondurma *Tüpler üzerine KRYPTOR/KRYPTOR Compact tanıyacağı etiketleri yapıştır *Her yeni lotda bar kod kağıdını kayıt et *Daha detayı bilgi için KRYPTOR/KRYPTOR COMPACT kullanıcı klavuzuna bak 7.KALİTE KONTROL İyi laboratuar pratikleri kontrol örneklerinin alınan sonuçların daha sağlıklı olması için rutin ölçülmesini gerektirir.bu örnekler çalışılan örneklerle aynı günde çalışılması gerekmektedir. Alınan sonuçlar uygun istatistiksel kayıtlarla gözlenmelidir. Eğer gerekirse, KRYPTOR/KRYPTOR COMPACT otomatik olarak bu istatistiksel analizi Levey Jennings grafikleri kullanarak çalışma aralıklarının kalitesini kontrol eder. Medikal laboratuardaki kantitatif testler için ulusal kalite kontrol rehberlerine göre davranılması zorunludur. Mesel, test netliği, ve duyarlılığı laboratuar içerisinde. kontrol grupları ile kontrol edilir. Eğer kabul edilemez kontrol sonuçları çıkarsa bunun nedeni laboratuar standart prosedürlerine göre kontrol edilmeli ve çalışma tekrarlanmalıdır. 8.REFERANS ARALIĞI 06 sağlıklı numunelerin %98 i 5U/mL in altındadır. Not: Üreticinin ticari kitteki datalara veya laboratuarlarının kendi örnek sonuçlarına göre kendi referans aralıklarının kullanılması tavsiye edilir. Yukarıdaki data serumda çalışılmış ve endikasyonlara göre belirtilmiştir. 9.ÇALIŞMA PERFORMANSLARI / için Standart eğrisi her Alt limit. seferinde belirtilmeye gerek yoktur. Cihaz tarafından bar kot okuyucusu tarafından kalibrasyon kartı okunmasından sonra Gerçek profiller kullanılarak alt limit %95 olasılıkla.0u/ml saklanır.kalibrasyon mutlaka ilk kullanımda yapılmalıdır, ve olarak hesaplanmıştır.

4 Duyarlılık Fonksiyonel çalışma duyarlılığı (%20 CV) 7.2U/mLdır Özgüllük Bu çalışmada kullanılan antikor FREE BHCG ölçümüne özgüldür. Doğruluk/ Hatasızlık Yüksek konsantrasyonlu örnekler seyreltilir. Yakalama yüzdeleri 92 ve %08 arasındadır. TEKNOLOJİ Hatasızlık/ High Dose Hook Yüksek Konsantrasyon Etkisi 00000U/mL kadar HDH etkisi gözlenmemiştir. Kesinlik/ Intra-Assay CV Bu değerler farklı konsantrasyonlardaki örnekler kullanılarak elde edimiştir. Örnek Ortalama (U/mL) Çalışma içindeki CV 6.4% % Kesinlik/ Inter-Assay CV Bu değerler farklı konsantrasyonlardaki örnekler kullanılarak elde edimiştir. Örnek Ortalama (U/mL) Çalışma içindeki CV 6 4.8% % Etkileyen faktörler Faktör Hemoglobin Bilirübin Trigliserit Tanım 5g/L kadar önemli etkisi yoktur 60μg/L kadar önemli etkisi yoktur 8g/L kadar önemli etkisi yoktur Eser -yok- 0.BİBLİYOGRAFİ ANALİT 4

5 . SEMBOLLER KRYPTOR ürün etiketlerinde ve kullanıcı kılavuzlarında kullanılan semboller SEMBOL KULLANIMI SEMBOL KULLANIMI SEMBOL KULLANIMI Medikal Cihazın Kullanım amacı In Vitro Tanı Medikal Üretim Kodu Cihaz İçerik Tampon Solüsyon Solüsyon Çantalar Kalibratör Solüsyon / Solüsyon Solüsyon4/ Solüsyon 4 Plaka İçerir Kontrol Solüsyon2 / Solüsyon 2 Torba içerir Plakalar Vialler içerir Verilen miktar kadar distile su ile çözün.(50 μs/cm den az iletkenlik tavsiye edilir.) 0.75mL gibi Vialler Pudra Vial Çözme işlemi Üreticinin adresi ve adı Kullanma Alman Kanunlarına Yeşil Nokta Kayıtlı Ticari Marka Katalog Numarası Yeterli sayıda test içerir Kullanıcı Klavuzu Kompakt Diske bakın Biyolojik Zararlı Koruyucu eldiven giy Koruyucu Gözlük tak Ellerini yıka Genel regülatör imza Genel Koruyucu İmza Sigara İçme Yeme ve içme yasak Tehlikeli İrrite edici TRACE Teknolojisinin ticari markası Isı Limitleri CE belirleyici etiket, 98/79/EC on IVD Medikal Cihazlar Tekrar Kullanma CE belirleyici etiket, 98/79/EC on IVD Medikal Cihazlar Liste II ye göre kayıt numarası ile birlikte Uyarı/ Dikkate Al/ Gerekli dokümana bak Kazara ölçümler Atık FUJIREBIO markası Ticari 5

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

IRT neonatal screening ELISA

IRT neonatal screening ELISA Kullanım Talimatları IRT neonatal screening ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic KAN ŞEKERİ TAKİP SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: March 3, 2010 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour TS UG - Turkey New Layout - Contour

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ BÖLÜM 2 PERSONEL BÖLÜM 3 TESİSLER VE EKİPMAN BÖLÜM 4 DOKÜMANTASYON BÖLÜM 5 ÜRETİM BÖLÜM 6 KALİTE KONTROL BÖLÜM 7 KONTRATLI

Detaylı

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti IVD Almanya'da Üretilmiştir ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Kullanım Talimatları Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 040) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 050)

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) REF 7900001 16 Test Kiti Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) I-TR KULLANIM AMACI In vitro diagnostik kullanım içindir. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit'i tüm kanda dolaşan epitel orijinli (CD45-,

Detaylı

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ?

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? Laboratuvar Güvenliği Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır.

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Kullanım Amacı: VACUETTE Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak kullanılır. VACUETTE tüpler, profesyonel

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

www.genplaza.com İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2.

www.genplaza.com İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2. İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2.2 Yazılım yükleme 3. Genel Çalışma 3.1 Örnek büyüklüğü (tavsiye): 3.2 Genel ölçüm protokolü 3.3

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

HIV combo Calibrators

HIV combo Calibrators ACCESS Immunoassay System HIV combo 2 x 50 A59428 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki HIV p24 antijen ve HIV-1/O/2'ye dönüģen antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir.

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / 11 1. Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Elektronik Müh. Cihan KANIŞ Biyomedikal Birim Yöneticisi Kan Hizmetleri Yönetimi TÜRK KIZILAYI

Elektronik Müh. Cihan KANIŞ Biyomedikal Birim Yöneticisi Kan Hizmetleri Yönetimi TÜRK KIZILAYI Elektronik Müh. Cihan KANIŞ Biyomedikal Birim Yöneticisi Kan Hizmetleri Yönetimi TÜRK KIZILAYI 1 ÇEVRE, CİHAZ, EKİPMAN VE MATERYALLERİN YÖNETİMİ VE KALİTEYE ETKİSİ BİYOMEDİKAL 2 BİYOMEDİKAL KAN BANKACILIĞI

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı