2010 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ"

Transkript

1 2010 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ

2 Sunuda Neler Var? 1. YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ 2. YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI (YGS) 3. LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI (LYS) VE YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI 4. AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI(AOBP) VE YERLEġTĠRME PUANI HESAPLAMALARI

3 YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ Tek aģamalı sınav iki aģamalı hale gelmiģtir. Sınavın birinci aģaması her öğrencinin katılması gereken ortak bir sınavdır. Sınavın ikinci aģaması beģ farklı oturumda ve farklı zamanlarda yapılacak bir sınavdır. Öğrenciler YGS nin yanında en az 2 Lisans YerleĢtirme Sınavına girmek zorundadır. Meslek Liselerinin alanındaki lisans programları için sadece YGS ye girmek yeterli olacak. Adayların yerleģtirme puanları hesaplanırken her iki sınavdaki baģarıları dikkate alınacaktır. YGS de 6, LYS de 12 olmak üzere toplam 18 puan türü hesaplanacaktır.

4 YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ Sınavlarda geçmiģ yıllara benzer Ģekilde sorular sorulacak. Soru sayısı fazla olacak. Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiģ uygulaması ile öğrenci alınacak; sınavsız geçiģ sonucunda boģ kalan kontenjanlara YGS puan türleri ile öğrenci alınacak. Meslek Lisesi öğrencileri kendi alanlarındaki lisans programlarına YGS puanına göre yerleģecek.

5 YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ YGS ile LYS ağırlıklı puanlarının her biri kendi içinde arasında hesaplanacak. AOBP en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak Ģekilde hesaplanacak. YerleĢtirme puanları hesaplanırken AOBP adayın kendi alanındaki programlarda 0,15; alanı dıģındaki programlarda ise 0,12 katsayısı ile çarpılacak.

6 Meslek Liselerinin Ek Puanı Meslek lisesi öğrencilerine, kendi alanlarındaki lisans programlarını tercih etmeleri durumunda AOBP leri 0,06 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan değer 0,15 katsayısı ile hesaplanan puana eklenecek.

7 ÖRNEK: Ticaret Meslek Lisesi/ Kız Meslek Lisesi/Endüstri Meslek Lisesi (BiliĢim Teknolojileri) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. (Puan Türü YGS-1) Meslek Lisesi (en fazla 75 puan) + (en fazla 25 puan) Y YGS-1 = YGS-1 + (AOBPx0,15) + (AOBPx0,06) Genel Lise (Fen Bilimleri alanı) (en fazla 75 puan) Y YGS-1= YGS-1 + (AOBP x 0,15)

8 1. BASAMAK SINAVI YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI (YGS)

9 YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI Y G S ye K i m l e r G i r m e l i d i r? Meslek Yüksekokullarının sınavsız geçiģten boģ kalan kontenjanlarına, Açık öğretim Programlarına, Ġkinci aģama sınavlarına (LYS) katılma, Meslek Liselerinin kendi alanındaki lisans programlarına, Polis Meslek Yüksek Okullarına, Hava,Deniz,Kara ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokullarına, Özel Yetenek Gerektiren Programlara, YGS Puanları esas alınarak yerleģtirme yapılır.

10 YGS DE BAġARILI OLMA SINIRLARI YGS de ( ) arası puan alanlar Sınavsız geçiģten boģ kalan Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih edebileceklerdir. YGS de (180) ve üzeri puan alanlar Hem sınavsız geçiģten boģ kalan Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan alan adaylar, LYS sınavlarından istediklerine girme hakkı kazanırlar. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına baģvurabilmek için YGS puanlarından herhangi birinin 140 ve üzeri olması gerekir.

11 YGS TEST KAPSAMI TESLER DERS SORU SAYISI TÜRKÇE TÜRKÇE 4 0 SOSYAL BĠLĠMLER TEMEL MATEMATĠK FEN BĠLĠMLERĠ Testlerin Niteliği TARĠH COĞRAFYA FELSEFE MATEMATĠK FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ TOPLAM SORU SAYISI Sınav Süresi 160 dakika Ortak Müfredata dayalı testler (ÖSS ilk 4 test ile benzer) Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı: Tek Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı

12 YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI PUAN TÜRLERĠ PUAN TÜRÜ Testlerin % Olarak Ağırlıkları TÜRKÇE TEM.MAT. SOSYAL BĠL. FEN BĠL. Eski Puan Türü YGS-1 % 20 % 40 % 10 %30 YGS-2 % 20 %30 % 10 % 40 YGS-3 % 40 % 20 %30 % 10 YGS-4 % 30 % 20 %40 % 10 YGS-5 % 37 % 33 % 20 % 10 SAY-1 YERĠNE SÖZ-1 YERĠNE EA-1 YERĠNE YGS-6 % 33 % 37 % 10 % 20

13 YGS-1 ĠÇĠN ÖRNEK VERECEK OLURSAK Matematik ve Fen ağırlıklı bir puan türüdür. 1 Matematik Sorusu = 4 Sosyal Bilimler Sorusu 1 Fen Bil. Sorusu = 3 Sosyal Bil. Sorusu 1 Matematik Sorusu = 2 Türkçe Sorusu 1 Fen Bil. Sorusu = 1,5 Türkçe Sorusu

14 2. BASAMAK SINAVLARI LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI (LYS)

15 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI (L Y S) LYS Sınavları YGS de baraj puanını aģmıģ (180 YGS puanı) öğrencilerin katılacağı sınavdır. LYS de bir programı tercih edebilmek için ilgili LYS puan türünde en az 180 puan almak gerekir. Lisans Programı okumak isteyen öğrenci YGS nin yanında LYS Sınavlarından en az ikisine girmek zorundadır. Meslek Liselerinin alanında ek puanlı lisans programları için sadece YGS ye girmeleri yeterli olacak. Ġsteyen öğrenciler birden fazla LYS ye girerek tercih hakkını artırabilir. Örneğin; MF puanı için Matematik- Geometri (LYS 1) ve Fen Bilimleri (LYS 2) testlerine girerken isterse TM puanı için ek olarak Türk dili Edebiyatı (LYS 3) testine de girerek tercih Ģansını artırabilir.

16 L Y S Polis Akademisi ve Harp Okullarına girmek isteyen öğrencilerin de LYS sınavına girmeleri gerekir. (Puan türleri için 2011 ÖSYS BaĢvuru Kılavuzuna bakınız). Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler LYS de istedikleri testen sınava girerek puan alabilir ve tercih yapabilir. LYS de geçmiģ yıllara göre daha fazla soru vardır. Bilgi ağırlıklıdır,derslerin konu ayrıntıları önemli hale gelmiģtir.

17 Öğrenciler girmek istedikleri yüksek öğretim programının puan türüne göre hangi oturuma katılacaklarına karar vereceklerdir.

18 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI TESTLERĠNĠN KAPSAMI TEST TESTĠN KAPSAMI SORU SAYISI TESTĠN SÜRESĠ LYS-1 LYS-2 LYS-3 LYS-4 Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya Tarih Coğrafya-2 Felsefe Grubu Psikoloji Sosyoloji Mantık DAKĠKA 45 DAKĠKA 45 DAKĠKA 45 DAKĠKA 45 DAKĠKA 85 DAKĠKA 35 DAKĠKA 65 DAKĠKA 25 DAKĠKA 45 DAKĠKA LYS-5 Yabancı Dil DAKĠKA

19 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVI PUAN TÜRLERĠ SÖZ 1 SAY 1 EA 1 Yerine SAY-2 Yerine EA-2 Yerine SÖZ-2 Yerine YGS LYS MF LYS TM LYS TS YGS 1 YGS 2 YGS 3 YGS 4 YGS 5 YGS 6 MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 TM 1 TM 2 TM 3 TS 1 TS 2

20 1.MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 Yerine) PUAN TÜRÜ Türkçe Tem. Mat. T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. Fiz. Kim. Biyoloji MF-1 % 11 % 16 % 5 % 8 % 26 % 13 % 10 % 6 % 5 MF-2 % 11 % 11 % 5 % 13 % 16 % 7 % 13 % 12 % 12 MF-3 % 11 % 11 % 7 % 11 % 13 % 5 % 13 % 14 % 15 MF-4 % 11 % 14 % 6 % 9 % 22 % 11 % 13 % 9 % 5 MF-1 Puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Programlar için MF-2 Puan türü Fen Ağırlıklı Temel Programlar için MF-3 Puan türü Sağlık Bilimleri Programlar için MF-4 Puan türü Mühendislik ve Teknik Programlar için

21 MF-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % MAT L Y S Matematik % FEN 5 0 Türkçe %11 Tem.Mat.%16 Sosy.Bil.%5 FenBil.%8 Matematik %26 Geometri %13 Fizik %10 Kimya %6 Biyoloji %5 % 40 % 60

22 MF-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Aktüerya Bilimleri Matematik Mühendisliği Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Ġstatistik Ġstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik Matematik Mühendisliği Matematik Öğretmenliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik ve Bilgisayar Sayısal Programlar (Fen Ed. Fak.) Uygulamalı Matematik Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

23 MF-2 Puanı Yüzde Grafiği YGS LYS Testlerin Ağırlıkları % Fen Bilimleri % Türkçe %11 Tem.Mat.%11 Sosy.Bil.%5 FenBil.%13 Matematik %16 Geometri %7 Fizik %13 Kimya %12 Biyoloji %12 % 40 % 60

24 MF-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Bahçe Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bitki Koruma Tarım ĠĢletmeciliği Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Programları Fizik Tarımsal Biyoteknoloji Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Fizik Öğretmenliği Kimya

25 MF-3 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % L Y S Fen Bilimleri % Türkçe %11 Tem.Mat.%11 Sosy.Bil.%7 FenBil.%11 Matematik %13 Geometri %5 Fizik %13 Kimya %14 Biyoloji %15 % 40 % 60

26 MF-3 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Biyokimya DiĢ Hekimliği Ebelik (Fakülte) Eczacılık HemĢirelik (Fakülte) HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıp Veterinerlik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fak) Genetik ve Biyomühendislik Gerontoloji

27 MF-4 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % L Y S Matematik+Fizik % Türkçe %11 Tem.Mat.%14 Sosy.Bil.%6 FenBil.%9 Matematik %22 Geometri %11 Fizik %13 Kimya %9 Biyoloji %5 % 40 % 60

28 MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar-Enformatik BiliĢim Sistemleri Mühendisliği BiliĢim Sistemleri ve Teknolojileri Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliği Çevre bilimleri ve Yönetimi Çevre Mühendisliği Deniz UlaĢtırma ĠĢletme müh. (Fak) Deri Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği

29 MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım Enerji sistemleri Mühendisliği Enformasyon Teknolojileri Fizik Mühendisliği Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri ĠĢletme Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Geomatik mühendisliği Gıda mühendisliği Güverte (Fakülte) Harita Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hidrojeoloji Mühendisliği Ġç Mimarlık Ġmalat mühendisliği ĠnĢaat mühendisliği ĠĢletme Mühendisliği Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği

30 MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Jeoloji Mühendisliği Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kimya Mühendisliği Kimya ve Proses Mühendisliği Kimya-Biyoloji Mühendisliği Kontrol Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği Mimarlık Mühendislik Programları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Nükleer Enerji Mühendisliği

31 ġehir ve Bölge Planlama MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Orman Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Polimer Mühendisliği Sayısal Programlar (Fen ed. Fak) Tarım Makineleri Tekstil Mühendisliği Uçak Mühendisliği Uzay Mühendisliği Üretim Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Sayısal Programlar (Müh.Mimarlık Fak.) Sistem Mühendisliği Su Ürünleri Mühendisliği (Fakülte)

32 2.TM Grubu Puan Türleri (EA-2 Yerine) PUAN TÜRÜ T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. TD ve Edb. Coğ-1. TM-1 % 14 % 16 % 5 % 5 % 25 % 10 % 18 % 7 TM-2 % 14 % 14 % 7 % 5 % 22 % 8 % 22 % 8 TM-3 % 15 % 10 % 10 % 5 % 18 % 7 % 25 % 10 TM-1 Puan türü Matematik ağırlıklıdır. TM-2 Puan türü Matematik ve Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır. TM-3 puan türü Matematik ile Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.

33 TM-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Matematik % 51 MAT L Y S ED-COĞ % 40 % 60

34 TM-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Bankacılık (Fakülte) Bankacılık ve Finans Bankacılık ve sigortacılık (Fakülte) Bilgi ve Belge Yönetimi ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Deniz ĠĢletmeciliği ve Yönetimi Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi Yönetim Bilimleri Programları Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ġktisadi Programlar Ġktisat Ġnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) ĠĢletme ĠĢletme-Ekonomi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe (Fakülte) Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim(Fak.) Pazarlama (Fakülte)

35 Uluslararası ĠĢletme TM-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Sağlık Ġdaresi Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Fakülte) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) Tarım Ekonomisi Tekstil GeliĢtirme ve Pazarlama Turizm ĠĢletmeciliği (Fakülte) Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik (Fak) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Uluslararası Finans (Fakülte) Uluslararası ĠĢletme Yönetimi Uluslararası ĠĢletmecilik Uluslar arası ĠĢletmecilik ve Ticaret Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık Uluslararası Lojistik Yönetimi Uluslar arası Ticaret (Fakülte) Uluslar arası Ticaret ve Finansman Uluslar arası Ticaret ve ĠĢl.(Fakülte) Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Uluslar arası Ġktisat,ĠĢletme Programları Yönetim BiliĢim Sistemleri

36 TM-2 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S Matematik+Türkçe+Türk Dili ve Edb. % 80 % 40 % 40

37 TM-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Aile ve Tüketici Bilimleri Siyaset Bilimi Avrupa Birliği ĠliĢkileri EĢit Ağırlıklı Programlar (Fakülte) Hukuk Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Uluslar arası ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Kamu Yönetimi Küresel ve Uluslar arası ĠliĢkiler Sınıf Öğretmenliği

38 TM-3 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S % 40 % 60

39 TM-3 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Antropoloji Arkeoloji Çocuk GeliĢimi (Fakülte) Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Felsefe Felsefe Grubu Öğretmenliği Klasik Arkeoloji Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Sosyal Hizmetler (Fakülte) Sosyal Programlar Sosyoloji Prehistorya

40 3.TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 Yerine) T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) PUAN TÜRÜ Türkçe Tem. Mat. Sos.Bil. Fen Bil. TD ve Edb. Coğr. -1 Tarih Coğr.-2 Fels. Grubu TS-1 % 13 % 10 % 12 % 5 % 15 % 8 % 15 % 7 % 15 TS-2 % 18 % 6 % 11 % 5 % 25 % 5 % 15 % 5 % 10 TS-1 Puan türü Sosyal Bilim Programları için TS-2 puan türü Türkçe-Edebiyat ve Tarih Programları için

41 TS-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S Sosyal Bil. % 57 SOS % 40 % 60

42 TS-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basın ve Yayın Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Dünya Dinleri Gazetecilik Görsel ĠletiĢim Tasarımı Halkbilim Halkla ĠliĢkiler Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım ĠletiĢim ĠletiĢim Bilimleri ĠletiĢim Sanatları ĠletiĢim Tasarımı Kültür Yönetimi Medya ve ĠletiĢim Medya ve ĠletiĢim Sistemleri Radyo,sinema ve Televizyon Radyo ve Televizyon Reklam Tasarımı ve ĠletiĢimi Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla ĠliĢkiler Sinema ve Televizyon Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Türk Halkbilimi Yeni Medya

43 TS-2 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S Türk Dili ve Edb.+Türkçe+Tarih % 58 % 40 % 60

44 TS-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Tarih ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tarih Öğretmenliği Hititoloji Türk Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Sanat Yönetimi Türkçe Öğretmenliği Sümeroloji

45 4.YABANCI DĠL GRUBU PUAN TÜRLERĠ PUAN TÜRÜ T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) Türkçe Tem.Mat Sos.Bil. Fen Bil. Yabancı Dil DĠL-1 % 15 % 6 % 9 % 5 % 65 DĠL-2 % 25 % 7 % 13 % 5 % 50 DĠL-3 % 48 % 7 % 20 % 5 % 20 DĠL-1 Puan türü Ġngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için öngörülmüģtür. DĠL-2 puan türü diğer Batı Dil Programları için öngörülmüģtür. DĠL-3 puan türü Doğu Dil Programları için öngörülmüģtür.

46 DĠL-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % LYS Türkçe %15 Tem.Mat.%6 Sosy.Bil.%9 FenBil.%5 Yabancı Dil %65 % 35 % 65

47 DĠL-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Çeviribilim (Alm.,Fr.,Ġng.) Ġngiliz Dil bilimi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Dili ve KarĢılaĢtırmalı Edeb. Ġngilizce Öğretmenliği Dil Ağırlıklı Programlar Ġngilizce Öğretmenliği (AÖF) Dilbilim KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Alm.,Fr.,Ġng.) Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Öğretmenliği Mütercim-Tercümanlık (Alm.,Fr.,Ġng.) Turist Rehberliği (Alm.,Fr.,Ġng.)

48 DĠL-2 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % L Y S Türkçe %25 Tem.Mat.%7 Sosy.Bil.%13 FenBil.%5 Yabancı Dil %50 % 50 % 50

49 DĠL-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Arnavutça BoĢnakça Bulgar Dili ve Edebiyatı ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı Çeviribilim (Batı Dilleri) Dilbilim (Batı Dilleri) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Hırvat Dili ve Edebiyatı Ġtalyan Dili ve Edebiyatı KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Batı Dilleri) Latin Dili ve Edebiyatı Leh Dili ve Edebiyatı Mütercim-tercümanlık (Batı Dilleri) Turist Rehberliği (Batı Dilleri) Yunan Dili ve Edebiyatı Yunanca Hungaroloji Ġspanyol Dili ve Edebiyatı

50 DĠL-3 Puanı Yüzde Grafiği Y G S T es tlerin Ağ ırlıkları % L Y S Türkçe % 48 Tem.Mat.% 7 S osy.b il.% 20 F enb il.% 5 Y abancı Dil % 20 % 80 % 20

51 DĠL-3 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Çeviribilim (Doğu Diller) Çin Dili ve Edebiyatı Dilbilim (Doğu Dilleri) Fars Dili ve Edebiyatı KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri) Kore Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri) Rus Dili ve Edebiyatı Turist Rehberliği (Doğu Dilleri) Urdu Dili ve Edebiyatı Gürcü Dili ve Edebiyatı Hindoloji Japon Dili ve Edebiyatı Japonca Öğretmenliği

52

53 YGS LYS PUANI: AOBP PUANI: Yeni sınav sistemine göre adayların gerek YGS, gerek LYS, gerekse AOBP puanları en küçüğü 100, en büyüğü de 500 olacak Ģekilde hesaplanacak.

54 ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (OBP) AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (AOBP) OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak. OBP ve AOBP nin değer aralığı aralığında olacaktır.

55 Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP) Öğrencinin 9,10,11,12 sınıf yıl sonu baģarı puanlarının toplamının 4 e bölünmesiyle Diploma Puanı, Diploma Puanının Okul dağılımı karģılığında aldığı değer ise OBP yi oluģturur. Öğrencinin Diploma Puanı,Okul BaĢarı Ortalamasından ne kadar yüksekse öğrenci o kadar avantajlı olur.

56 AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (AOBP) AOBP, okulun YGS ortalamasının öğrencinin OBP sine olan katkısıdır. Okulun YGS deki ortalaması yükseldikçe öğrencinin AOBP side yükselecektir.

57 AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (AOBP) OBP hesaplandıktan sonra son sınıf öğrencilerinin YGS ortalamalarının ortalamalarına göre ağırlandırılarak 3 tane AOBP hesaplanacaktır: AOBP-SAY AOBP-SÖZ AOBP-EA YGS-1 ve YGS-2 YGS-3 ve YGS-4 YGS-5 ve YGS-6 Ağırlıklandırma sonucu değeri 500 olan OBP değiģmeyecek; 500 ün altında olan OBP ler okulun YGS baģarısı oranında artacaktır.

58 AOBP HESAPLAMASINDA OKUL YGS ORTALAMASININ KATKISI OKUL ORT. DüĢük BaĢarılı Okul ÖSYS ORT. (265 ) EN AZ AOBP Ö Ğ R E N C Ġ N Ġ N OBP AOBP O B P SĠ OBP AOBP EN YÜKSEK AOBP Normal BaĢarılı Okul ÖSYS ORT. ( 416 ) Çok BaĢarılı Okul ÖSYS ORT: ( 475 )

59 2010-ÖSYS YERLEġTĠRMEDE AOBP NĠN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR 2010-ÖSYS YGS ile LYS her puan türünde Türkiye genelinde ilk bine giren adaylar BÜTÜN PROGRAMLAR (AOBP X 0,15)

60 YerleĢtirme Puanının Hesaplanması (Genel Lise türleri) YerleĢtirme Puanı Sınav Puanı (YGS veya LYS) Y-YGS= YGS + Y-LYS-MF= LYS-MF + (AOBP X 0,15) (AOBP X 0,15) (AOBP X 0,15) Y-LYS-TM= LYS-TM + (AOBP X 0,15) Y-LYS-TS= LYS-TS + (AOBP X 0,15) Y-LYS-DĠL= LYS-DĠL + (AOBP X 0,15) YerleĢtirme Puanları hesaplanırken,ağırlıklı BaĢarı Puanı (AOBP) 0,15 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS) eklenecektir.

61 YerleĢtirme Puanının Hesaplanması (Meslek Liseleri) YerleĢtirme Puanı Sınav Puanı (YGS veya LYS) Y-YGS= YGS + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-MF= LYS-MF + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-TM= LYS-TM + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-TS= LYS-TS + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-DĠL= LYS-DĠL + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Meslek Lisesi öğrencilerine, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri durumunda AOBP leri 0,06 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan değer 0,15 katsayısı ile hesaplanan puana eklenecek.

62 Ġstediğiniz bölüme kavuģmanız dileğiyle.

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan ve FDD Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ve ekibinin desteğiyle hazırlanmış bu bilgileri bizimle paylaşan eğitim danışmanı ve yazarı

Detaylı

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır.

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. YGS ve SONRASI YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. Eski sistemde sınavın birinci bölümüne denk

Detaylı

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! 2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! GÜNCELLEME UYARISI Bu slayt 2 Ocak 2013 tarihinde güncellenmiştir. Güncelleme bilgileri; 2013 YGS-LYS tarihleri, ücretleri bilgisi güncellendi. 2013 yılında Sınavsız

Detaylı

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark 2009 ÖSS 2009 YDS Türkçe Tes. Mat-1 Tes. Sos. Bil.-1 Tes. Fen Bil.-1 Tes. Edb-Sos.Bil. Tes. Mat-2 Tes. Sos. Bil.-2

Detaylı

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2015 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 & LYS Ocak, 2014 2014 LYS I. Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () Başvuru tarihi : Ocak 2014 Sınav tarihi : 23 Mart 2014, Pazar

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 19.03.2015 1 ATATÜRK MESLEKİ VE ANADOLU 19.03.2015 2 19.03.2015 3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS Başvuru Tarihleri : 02.01.2014-15.01.2014 Sınav Tarihi

Detaylı

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS 23.03.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik-Geometri) 2014-LYS1 15.06.2014 Lisans Yerleştirme

Detaylı

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*)

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) ÖN LİSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir lisans 87,8165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans Türkçe Öğretmenliği lisans Türkoloji lisans programından

Detaylı

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ 1/ 15 Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel talebinde

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 4001 Herhangi bir lisans programından 4002 Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans 9346 4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans 3342 4004 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 3372 4005 Türkçe Öğretmenliği lisans

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS)

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS) YGS- LYS REHBERİM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS) 2 GENEL BİLGİLER BİRİNCİ AŞAMA - YGS 15 MART 2015 PAZAR - 10:00 YGS İKİNCİ AŞAMA - LYS LYS 4 SOSYAL 13 HAZİRAN 2014 MATEMATİK 14 Haziran

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı