2010 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ"

Transkript

1 2010 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ

2 Sunuda Neler Var? 1. YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ 2. YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI (YGS) 3. LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI (LYS) VE YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI 4. AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI(AOBP) VE YERLEġTĠRME PUANI HESAPLAMALARI

3 YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ Tek aģamalı sınav iki aģamalı hale gelmiģtir. Sınavın birinci aģaması her öğrencinin katılması gereken ortak bir sınavdır. Sınavın ikinci aģaması beģ farklı oturumda ve farklı zamanlarda yapılacak bir sınavdır. Öğrenciler YGS nin yanında en az 2 Lisans YerleĢtirme Sınavına girmek zorundadır. Meslek Liselerinin alanındaki lisans programları için sadece YGS ye girmek yeterli olacak. Adayların yerleģtirme puanları hesaplanırken her iki sınavdaki baģarıları dikkate alınacaktır. YGS de 6, LYS de 12 olmak üzere toplam 18 puan türü hesaplanacaktır.

4 YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ Sınavlarda geçmiģ yıllara benzer Ģekilde sorular sorulacak. Soru sayısı fazla olacak. Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiģ uygulaması ile öğrenci alınacak; sınavsız geçiģ sonucunda boģ kalan kontenjanlara YGS puan türleri ile öğrenci alınacak. Meslek Lisesi öğrencileri kendi alanlarındaki lisans programlarına YGS puanına göre yerleģecek.

5 YENĠ SINAV SĠSTEMĠNĠN GETĠRĠLERĠ YGS ile LYS ağırlıklı puanlarının her biri kendi içinde arasında hesaplanacak. AOBP en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak Ģekilde hesaplanacak. YerleĢtirme puanları hesaplanırken AOBP adayın kendi alanındaki programlarda 0,15; alanı dıģındaki programlarda ise 0,12 katsayısı ile çarpılacak.

6 Meslek Liselerinin Ek Puanı Meslek lisesi öğrencilerine, kendi alanlarındaki lisans programlarını tercih etmeleri durumunda AOBP leri 0,06 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan değer 0,15 katsayısı ile hesaplanan puana eklenecek.

7 ÖRNEK: Ticaret Meslek Lisesi/ Kız Meslek Lisesi/Endüstri Meslek Lisesi (BiliĢim Teknolojileri) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. (Puan Türü YGS-1) Meslek Lisesi (en fazla 75 puan) + (en fazla 25 puan) Y YGS-1 = YGS-1 + (AOBPx0,15) + (AOBPx0,06) Genel Lise (Fen Bilimleri alanı) (en fazla 75 puan) Y YGS-1= YGS-1 + (AOBP x 0,15)

8 1. BASAMAK SINAVI YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI (YGS)

9 YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI Y G S ye K i m l e r G i r m e l i d i r? Meslek Yüksekokullarının sınavsız geçiģten boģ kalan kontenjanlarına, Açık öğretim Programlarına, Ġkinci aģama sınavlarına (LYS) katılma, Meslek Liselerinin kendi alanındaki lisans programlarına, Polis Meslek Yüksek Okullarına, Hava,Deniz,Kara ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokullarına, Özel Yetenek Gerektiren Programlara, YGS Puanları esas alınarak yerleģtirme yapılır.

10 YGS DE BAġARILI OLMA SINIRLARI YGS de ( ) arası puan alanlar Sınavsız geçiģten boģ kalan Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih edebileceklerdir. YGS de (180) ve üzeri puan alanlar Hem sınavsız geçiģten boģ kalan Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan alan adaylar, LYS sınavlarından istediklerine girme hakkı kazanırlar. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına baģvurabilmek için YGS puanlarından herhangi birinin 140 ve üzeri olması gerekir.

11 YGS TEST KAPSAMI TESLER DERS SORU SAYISI TÜRKÇE TÜRKÇE 4 0 SOSYAL BĠLĠMLER TEMEL MATEMATĠK FEN BĠLĠMLERĠ Testlerin Niteliği TARĠH COĞRAFYA FELSEFE MATEMATĠK FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ TOPLAM SORU SAYISI Sınav Süresi 160 dakika Ortak Müfredata dayalı testler (ÖSS ilk 4 test ile benzer) Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı: Tek Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı

12 YÜKSEKÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI PUAN TÜRLERĠ PUAN TÜRÜ Testlerin % Olarak Ağırlıkları TÜRKÇE TEM.MAT. SOSYAL BĠL. FEN BĠL. Eski Puan Türü YGS-1 % 20 % 40 % 10 %30 YGS-2 % 20 %30 % 10 % 40 YGS-3 % 40 % 20 %30 % 10 YGS-4 % 30 % 20 %40 % 10 YGS-5 % 37 % 33 % 20 % 10 SAY-1 YERĠNE SÖZ-1 YERĠNE EA-1 YERĠNE YGS-6 % 33 % 37 % 10 % 20

13 YGS-1 ĠÇĠN ÖRNEK VERECEK OLURSAK Matematik ve Fen ağırlıklı bir puan türüdür. 1 Matematik Sorusu = 4 Sosyal Bilimler Sorusu 1 Fen Bil. Sorusu = 3 Sosyal Bil. Sorusu 1 Matematik Sorusu = 2 Türkçe Sorusu 1 Fen Bil. Sorusu = 1,5 Türkçe Sorusu

14 2. BASAMAK SINAVLARI LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI (LYS)

15 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI (L Y S) LYS Sınavları YGS de baraj puanını aģmıģ (180 YGS puanı) öğrencilerin katılacağı sınavdır. LYS de bir programı tercih edebilmek için ilgili LYS puan türünde en az 180 puan almak gerekir. Lisans Programı okumak isteyen öğrenci YGS nin yanında LYS Sınavlarından en az ikisine girmek zorundadır. Meslek Liselerinin alanında ek puanlı lisans programları için sadece YGS ye girmeleri yeterli olacak. Ġsteyen öğrenciler birden fazla LYS ye girerek tercih hakkını artırabilir. Örneğin; MF puanı için Matematik- Geometri (LYS 1) ve Fen Bilimleri (LYS 2) testlerine girerken isterse TM puanı için ek olarak Türk dili Edebiyatı (LYS 3) testine de girerek tercih Ģansını artırabilir.

16 L Y S Polis Akademisi ve Harp Okullarına girmek isteyen öğrencilerin de LYS sınavına girmeleri gerekir. (Puan türleri için 2011 ÖSYS BaĢvuru Kılavuzuna bakınız). Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler LYS de istedikleri testen sınava girerek puan alabilir ve tercih yapabilir. LYS de geçmiģ yıllara göre daha fazla soru vardır. Bilgi ağırlıklıdır,derslerin konu ayrıntıları önemli hale gelmiģtir.

17 Öğrenciler girmek istedikleri yüksek öğretim programının puan türüne göre hangi oturuma katılacaklarına karar vereceklerdir.

18 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI TESTLERĠNĠN KAPSAMI TEST TESTĠN KAPSAMI SORU SAYISI TESTĠN SÜRESĠ LYS-1 LYS-2 LYS-3 LYS-4 Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya Tarih Coğrafya-2 Felsefe Grubu Psikoloji Sosyoloji Mantık DAKĠKA 45 DAKĠKA 45 DAKĠKA 45 DAKĠKA 45 DAKĠKA 85 DAKĠKA 35 DAKĠKA 65 DAKĠKA 25 DAKĠKA 45 DAKĠKA LYS-5 Yabancı Dil DAKĠKA

19 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVI PUAN TÜRLERĠ SÖZ 1 SAY 1 EA 1 Yerine SAY-2 Yerine EA-2 Yerine SÖZ-2 Yerine YGS LYS MF LYS TM LYS TS YGS 1 YGS 2 YGS 3 YGS 4 YGS 5 YGS 6 MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 TM 1 TM 2 TM 3 TS 1 TS 2

20 1.MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 Yerine) PUAN TÜRÜ Türkçe Tem. Mat. T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. Fiz. Kim. Biyoloji MF-1 % 11 % 16 % 5 % 8 % 26 % 13 % 10 % 6 % 5 MF-2 % 11 % 11 % 5 % 13 % 16 % 7 % 13 % 12 % 12 MF-3 % 11 % 11 % 7 % 11 % 13 % 5 % 13 % 14 % 15 MF-4 % 11 % 14 % 6 % 9 % 22 % 11 % 13 % 9 % 5 MF-1 Puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Programlar için MF-2 Puan türü Fen Ağırlıklı Temel Programlar için MF-3 Puan türü Sağlık Bilimleri Programlar için MF-4 Puan türü Mühendislik ve Teknik Programlar için

21 MF-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % MAT L Y S Matematik % FEN 5 0 Türkçe %11 Tem.Mat.%16 Sosy.Bil.%5 FenBil.%8 Matematik %26 Geometri %13 Fizik %10 Kimya %6 Biyoloji %5 % 40 % 60

22 MF-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Aktüerya Bilimleri Matematik Mühendisliği Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Ġstatistik Ġstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik Matematik Mühendisliği Matematik Öğretmenliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik ve Bilgisayar Sayısal Programlar (Fen Ed. Fak.) Uygulamalı Matematik Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

23 MF-2 Puanı Yüzde Grafiği YGS LYS Testlerin Ağırlıkları % Fen Bilimleri % Türkçe %11 Tem.Mat.%11 Sosy.Bil.%5 FenBil.%13 Matematik %16 Geometri %7 Fizik %13 Kimya %12 Biyoloji %12 % 40 % 60

24 MF-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Bahçe Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bitki Koruma Tarım ĠĢletmeciliği Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Programları Fizik Tarımsal Biyoteknoloji Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Fizik Öğretmenliği Kimya

25 MF-3 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % L Y S Fen Bilimleri % Türkçe %11 Tem.Mat.%11 Sosy.Bil.%7 FenBil.%11 Matematik %13 Geometri %5 Fizik %13 Kimya %14 Biyoloji %15 % 40 % 60

26 MF-3 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Biyokimya DiĢ Hekimliği Ebelik (Fakülte) Eczacılık HemĢirelik (Fakülte) HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıp Veterinerlik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fak) Genetik ve Biyomühendislik Gerontoloji

27 MF-4 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % L Y S Matematik+Fizik % Türkçe %11 Tem.Mat.%14 Sosy.Bil.%6 FenBil.%9 Matematik %22 Geometri %11 Fizik %13 Kimya %9 Biyoloji %5 % 40 % 60

28 MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar-Enformatik BiliĢim Sistemleri Mühendisliği BiliĢim Sistemleri ve Teknolojileri Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliği Çevre bilimleri ve Yönetimi Çevre Mühendisliği Deniz UlaĢtırma ĠĢletme müh. (Fak) Deri Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği

29 MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım Enerji sistemleri Mühendisliği Enformasyon Teknolojileri Fizik Mühendisliği Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri ĠĢletme Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Geomatik mühendisliği Gıda mühendisliği Güverte (Fakülte) Harita Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hidrojeoloji Mühendisliği Ġç Mimarlık Ġmalat mühendisliği ĠnĢaat mühendisliği ĠĢletme Mühendisliği Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği

30 MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Jeoloji Mühendisliği Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kimya Mühendisliği Kimya ve Proses Mühendisliği Kimya-Biyoloji Mühendisliği Kontrol Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği Mimarlık Mühendislik Programları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Nükleer Enerji Mühendisliği

31 ġehir ve Bölge Planlama MF-4 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Orman Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Polimer Mühendisliği Sayısal Programlar (Fen ed. Fak) Tarım Makineleri Tekstil Mühendisliği Uçak Mühendisliği Uzay Mühendisliği Üretim Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Sayısal Programlar (Müh.Mimarlık Fak.) Sistem Mühendisliği Su Ürünleri Mühendisliği (Fakülte)

32 2.TM Grubu Puan Türleri (EA-2 Yerine) PUAN TÜRÜ T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. TD ve Edb. Coğ-1. TM-1 % 14 % 16 % 5 % 5 % 25 % 10 % 18 % 7 TM-2 % 14 % 14 % 7 % 5 % 22 % 8 % 22 % 8 TM-3 % 15 % 10 % 10 % 5 % 18 % 7 % 25 % 10 TM-1 Puan türü Matematik ağırlıklıdır. TM-2 Puan türü Matematik ve Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır. TM-3 puan türü Matematik ile Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.

33 TM-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Matematik % 51 MAT L Y S ED-COĞ % 40 % 60

34 TM-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Bankacılık (Fakülte) Bankacılık ve Finans Bankacılık ve sigortacılık (Fakülte) Bilgi ve Belge Yönetimi ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Deniz ĠĢletmeciliği ve Yönetimi Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi Yönetim Bilimleri Programları Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ġktisadi Programlar Ġktisat Ġnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) ĠĢletme ĠĢletme-Ekonomi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe (Fakülte) Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim(Fak.) Pazarlama (Fakülte)

35 Uluslararası ĠĢletme TM-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Sağlık Ġdaresi Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Fakülte) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) Tarım Ekonomisi Tekstil GeliĢtirme ve Pazarlama Turizm ĠĢletmeciliği (Fakülte) Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik (Fak) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Uluslararası Finans (Fakülte) Uluslararası ĠĢletme Yönetimi Uluslararası ĠĢletmecilik Uluslar arası ĠĢletmecilik ve Ticaret Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık Uluslararası Lojistik Yönetimi Uluslar arası Ticaret (Fakülte) Uluslar arası Ticaret ve Finansman Uluslar arası Ticaret ve ĠĢl.(Fakülte) Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Uluslar arası Ġktisat,ĠĢletme Programları Yönetim BiliĢim Sistemleri

36 TM-2 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S Matematik+Türkçe+Türk Dili ve Edb. % 80 % 40 % 40

37 TM-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Aile ve Tüketici Bilimleri Siyaset Bilimi Avrupa Birliği ĠliĢkileri EĢit Ağırlıklı Programlar (Fakülte) Hukuk Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Uluslar arası ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Kamu Yönetimi Küresel ve Uluslar arası ĠliĢkiler Sınıf Öğretmenliği

38 TM-3 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S % 40 % 60

39 TM-3 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Antropoloji Arkeoloji Çocuk GeliĢimi (Fakülte) Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Felsefe Felsefe Grubu Öğretmenliği Klasik Arkeoloji Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Sosyal Hizmetler (Fakülte) Sosyal Programlar Sosyoloji Prehistorya

40 3.TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 Yerine) T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) PUAN TÜRÜ Türkçe Tem. Mat. Sos.Bil. Fen Bil. TD ve Edb. Coğr. -1 Tarih Coğr.-2 Fels. Grubu TS-1 % 13 % 10 % 12 % 5 % 15 % 8 % 15 % 7 % 15 TS-2 % 18 % 6 % 11 % 5 % 25 % 5 % 15 % 5 % 10 TS-1 Puan türü Sosyal Bilim Programları için TS-2 puan türü Türkçe-Edebiyat ve Tarih Programları için

41 TS-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S Sosyal Bil. % 57 SOS % 40 % 60

42 TS-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basın ve Yayın Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Dünya Dinleri Gazetecilik Görsel ĠletiĢim Tasarımı Halkbilim Halkla ĠliĢkiler Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım ĠletiĢim ĠletiĢim Bilimleri ĠletiĢim Sanatları ĠletiĢim Tasarımı Kültür Yönetimi Medya ve ĠletiĢim Medya ve ĠletiĢim Sistemleri Radyo,sinema ve Televizyon Radyo ve Televizyon Reklam Tasarımı ve ĠletiĢimi Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla ĠliĢkiler Sinema ve Televizyon Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Türk Halkbilimi Yeni Medya

43 TS-2 Puanı Yüzde Grafiği Y G S L Y S Türk Dili ve Edb.+Türkçe+Tarih % 58 % 40 % 60

44 TS-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Tarih ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tarih Öğretmenliği Hititoloji Türk Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Sanat Yönetimi Türkçe Öğretmenliği Sümeroloji

45 4.YABANCI DĠL GRUBU PUAN TÜRLERĠ PUAN TÜRÜ T e s t l e r i n A ğ ı r l ı k l a r ı (%) Türkçe Tem.Mat Sos.Bil. Fen Bil. Yabancı Dil DĠL-1 % 15 % 6 % 9 % 5 % 65 DĠL-2 % 25 % 7 % 13 % 5 % 50 DĠL-3 % 48 % 7 % 20 % 5 % 20 DĠL-1 Puan türü Ġngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için öngörülmüģtür. DĠL-2 puan türü diğer Batı Dil Programları için öngörülmüģtür. DĠL-3 puan türü Doğu Dil Programları için öngörülmüģtür.

46 DĠL-1 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % LYS Türkçe %15 Tem.Mat.%6 Sosy.Bil.%9 FenBil.%5 Yabancı Dil %65 % 35 % 65

47 DĠL-1 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Çeviribilim (Alm.,Fr.,Ġng.) Ġngiliz Dil bilimi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Dili ve KarĢılaĢtırmalı Edeb. Ġngilizce Öğretmenliği Dil Ağırlıklı Programlar Ġngilizce Öğretmenliği (AÖF) Dilbilim KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Alm.,Fr.,Ġng.) Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Öğretmenliği Mütercim-Tercümanlık (Alm.,Fr.,Ġng.) Turist Rehberliği (Alm.,Fr.,Ġng.)

48 DĠL-2 Puanı Yüzde Grafiği Y G S Testlerin Ağırlıkları % L Y S Türkçe %25 Tem.Mat.%7 Sosy.Bil.%13 FenBil.%5 Yabancı Dil %50 % 50 % 50

49 DĠL-2 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Arnavutça BoĢnakça Bulgar Dili ve Edebiyatı ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı Çeviribilim (Batı Dilleri) Dilbilim (Batı Dilleri) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Hırvat Dili ve Edebiyatı Ġtalyan Dili ve Edebiyatı KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Batı Dilleri) Latin Dili ve Edebiyatı Leh Dili ve Edebiyatı Mütercim-tercümanlık (Batı Dilleri) Turist Rehberliği (Batı Dilleri) Yunan Dili ve Edebiyatı Yunanca Hungaroloji Ġspanyol Dili ve Edebiyatı

50 DĠL-3 Puanı Yüzde Grafiği Y G S T es tlerin Ağ ırlıkları % L Y S Türkçe % 48 Tem.Mat.% 7 S osy.b il.% 20 F enb il.% 5 Y abancı Dil % 20 % 80 % 20

51 DĠL-3 PUANLI YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Çeviribilim (Doğu Diller) Çin Dili ve Edebiyatı Dilbilim (Doğu Dilleri) Fars Dili ve Edebiyatı KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri) Kore Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri) Rus Dili ve Edebiyatı Turist Rehberliği (Doğu Dilleri) Urdu Dili ve Edebiyatı Gürcü Dili ve Edebiyatı Hindoloji Japon Dili ve Edebiyatı Japonca Öğretmenliği

52

53 YGS LYS PUANI: AOBP PUANI: Yeni sınav sistemine göre adayların gerek YGS, gerek LYS, gerekse AOBP puanları en küçüğü 100, en büyüğü de 500 olacak Ģekilde hesaplanacak.

54 ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (OBP) AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (AOBP) OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak. OBP ve AOBP nin değer aralığı aralığında olacaktır.

55 Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP) Öğrencinin 9,10,11,12 sınıf yıl sonu baģarı puanlarının toplamının 4 e bölünmesiyle Diploma Puanı, Diploma Puanının Okul dağılımı karģılığında aldığı değer ise OBP yi oluģturur. Öğrencinin Diploma Puanı,Okul BaĢarı Ortalamasından ne kadar yüksekse öğrenci o kadar avantajlı olur.

56 AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (AOBP) AOBP, okulun YGS ortalamasının öğrencinin OBP sine olan katkısıdır. Okulun YGS deki ortalaması yükseldikçe öğrencinin AOBP side yükselecektir.

57 AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI (AOBP) OBP hesaplandıktan sonra son sınıf öğrencilerinin YGS ortalamalarının ortalamalarına göre ağırlandırılarak 3 tane AOBP hesaplanacaktır: AOBP-SAY AOBP-SÖZ AOBP-EA YGS-1 ve YGS-2 YGS-3 ve YGS-4 YGS-5 ve YGS-6 Ağırlıklandırma sonucu değeri 500 olan OBP değiģmeyecek; 500 ün altında olan OBP ler okulun YGS baģarısı oranında artacaktır.

58 AOBP HESAPLAMASINDA OKUL YGS ORTALAMASININ KATKISI OKUL ORT. DüĢük BaĢarılı Okul ÖSYS ORT. (265 ) EN AZ AOBP Ö Ğ R E N C Ġ N Ġ N OBP AOBP O B P SĠ OBP AOBP EN YÜKSEK AOBP Normal BaĢarılı Okul ÖSYS ORT. ( 416 ) Çok BaĢarılı Okul ÖSYS ORT: ( 475 )

59 2010-ÖSYS YERLEġTĠRMEDE AOBP NĠN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR 2010-ÖSYS YGS ile LYS her puan türünde Türkiye genelinde ilk bine giren adaylar BÜTÜN PROGRAMLAR (AOBP X 0,15)

60 YerleĢtirme Puanının Hesaplanması (Genel Lise türleri) YerleĢtirme Puanı Sınav Puanı (YGS veya LYS) Y-YGS= YGS + Y-LYS-MF= LYS-MF + (AOBP X 0,15) (AOBP X 0,15) (AOBP X 0,15) Y-LYS-TM= LYS-TM + (AOBP X 0,15) Y-LYS-TS= LYS-TS + (AOBP X 0,15) Y-LYS-DĠL= LYS-DĠL + (AOBP X 0,15) YerleĢtirme Puanları hesaplanırken,ağırlıklı BaĢarı Puanı (AOBP) 0,15 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS) eklenecektir.

61 YerleĢtirme Puanının Hesaplanması (Meslek Liseleri) YerleĢtirme Puanı Sınav Puanı (YGS veya LYS) Y-YGS= YGS + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-MF= LYS-MF + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-TM= LYS-TM + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-TS= LYS-TS + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Y-LYS-DĠL= LYS-DĠL + (AOBP X 0,15) + AOBP X 0,06) Meslek Lisesi öğrencilerine, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri durumunda AOBP leri 0,06 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan değer 0,15 katsayısı ile hesaplanan puana eklenecek.

62 Ġstediğiniz bölüme kavuģmanız dileğiyle.

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : 24 Mart 2013 Testler ve Soru Sayıları Türkçe : 40 Soru Sosyal Bilimler: 40 Soru Matematik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 YGS / LYS - 2011 Sınav Sistemi Oktay Aydın 24 Eylül 2010 - İstanbul YGS - 2011 Her aday (SG Hariç) LYS geçiş barem: YGS puanı: En az 180 10 Nisan 2011 -??? YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Mesleki Rehberlik Çalışmaları ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları

Mesleki Rehberlik Çalışmaları ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2014 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesleki Rehberlik Çalışmaları 2015 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü, ikinci sınavlar da Haziran ayının 2. yarısında uygulanır.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü, ikinci sınavlar da Haziran ayının 2. yarısında uygulanır. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) Üniversiteye Girişte Sınavlar İki Aşamadan Oluşur. 1. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü,

Detaylı

LYS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları

LYS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları YGS LYS DE DERSLERE UYGULANAN KATSAYILAR /PUAN TÜRLERİ/PUAN TÜRLERİNE GÖRE DERSLERİN AĞIRLIKLARI, SEÇİLEBİLEN MESLEKLER YGS'de hangi test ve/veya dersin hangi puan türünde kaç puanlık bir getirisi var?

Detaylı

YGS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları

YGS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları YGS LYS DE DERSLERE UYGULANAN KATSAYILAR /PUAN TÜRLERİ/PUAN TÜRLERİNE GÖRE DERSLERİN AĞIRLIKLARI, SEÇİLEBİLEN MESLEKLER Abdurrahman KIZGIN Rehber Öğretmen YGS'de hangi test ve/veya dersin hangi puan türünde

Detaylı

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2015 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

2015 DE UYGULANACAK SINAV MODELĠ

2015 DE UYGULANACAK SINAV MODELĠ YGS - LYS 2015 DE UYGULANACAK SINAV MODELĠ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 2015 ÖSYS 1. BASAMAK YGS TÜRKÇE T. MATEMATĠK SOSYAL BĠL. FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

2016 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2016 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ 2016 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ GENEL BİLGİLER YGS - LYS 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. 2016 YGS 13 Mart Pazar saat

Detaylı

ÖSYS 1. AŞAMA (YGS) 2. AŞAMA (LYS) Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

ÖSYS 1. AŞAMA (YGS) 2. AŞAMA (LYS) Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK ÖSYS 1. AŞAMA (YGS) 2. AŞAMA (LYS) TÜRKÇE Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) T. MATEMATİK Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) SOSYAL BİL. Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) FEN BİLİMLERİ Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2014 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan ve FDD Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ve ekibinin desteğiyle hazırlanmış bu bilgileri bizimle paylaşan eğitim danışmanı ve yazarı

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 2013-2014 -LYS nin Genel İlkeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı iki aşamalı olacaktır. (-LYS) Adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi ders grupları başarısı yerine, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya...

Detaylı

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

YENİ SINAV SİSTEMİ ( YGS / LYS) Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi

YENİ SINAV SİSTEMİ ( YGS / LYS) Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi YENİ SINAV SİSTEMİ (2016 - YGS / LYS) Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemindeki DeğiĢmeler 1974 1980 Tek aģamalı sınav sistemi : ( ÜSS ) 1981 1998 Ġki aģamalı sınav

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları ba arısı yerine Tarih, Co

Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları ba arısı yerine Tarih, Co Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları başarısı yerine Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya,Edebiyat,Matematik Geometri gibi ders başarılarını ölçmek Adaylara

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

Yanlış ders seçimi. Ortaöğretimde derslerimize olan motivasyonumuzu azaltır. Motivasyonumuzun azaldığı derslerde notlarımız düşecektir.

Yanlış ders seçimi. Ortaöğretimde derslerimize olan motivasyonumuzu azaltır. Motivasyonumuzun azaldığı derslerde notlarımız düşecektir. DERS-ALAN SEÇİMİ Yanlış ders seçimi Ortaöğretimde derslerimize olan motivasyonumuzu azaltır. Motivasyonumuzun azaldığı derslerde notlarımız düşecektir. Ortaöğretimde düşen notlarımız YGS-LYS de düşük OBP

Detaylı

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS 23.03.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik-Geometri) 2014-LYS1 15.06.2014 Lisans Yerleştirme

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 & LYS Ocak, 2014 2014 LYS I. Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () Başvuru tarihi : Ocak 2014 Sınav tarihi : 23 Mart 2014, Pazar

Detaylı

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır.

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. YGS: Birinci aģama, her öğrencinin girmesi zorunlu olan ortak Sınavdır. (Yükseköğretime GiriĢ Sınavı ) LYS: Sınavın ikinci aģaması, beģ farklı günde,beģ

Detaylı

GENEL KURALLAR Üniversite ye giriş iki aşamalıdır. Adaylar lise müfredatından sorumludur. YGS ve LYS puanları puan aralığında hesaplanır.

GENEL KURALLAR Üniversite ye giriş iki aşamalıdır. Adaylar lise müfredatından sorumludur. YGS ve LYS puanları puan aralığında hesaplanır. GENEL KURALLAR Üniversite ye giriş iki aşamalıdır. Adaylar lise müfredatından sorumludur. YGS ve LYS puanları 100-500 puan aralığında hesaplanır. YGS nin toplam puan içindeki ağırlığı %40, LYS nin ise

Detaylı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS-LYS)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS-LYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS-LYS) GENEL BİLGİLER 1.AŞAMA 2.AŞAMA YGS 15 MART 2015 PAZAR GÜNÜ SAT 10.00 LYS LYS4(SOSYAL) :13 Haziran 2014 LYS1(MAT.) :14 Haziran 2014 LYS5(Y.DİL) :14 Haziran

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE SINAV SĠSTEMĠ

ÜNĠVERSĠTE SINAV SĠSTEMĠ ÜNĠVERSĠTE SINAV SĠSTEMĠ YENĠ ÜNĠVERSĠTE GĠRĠġ SĠSTEMĠ Yeni sistem iki aģamadan oluģuyor. 1. AġAMA : Yüksek Öğretime GeçiĢ Sınavı (YGS) 2. AġAMA : Lisansa YerleĢtirme Sınavları(LYS) 1.AġAMA (YÜKSEK ÖĞRETĠME

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2014 ÖSYS YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS, 23 Mart 2014 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan ortak müfredata dayalı

Detaylı

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇİMİ YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ SAYI : MART 2015 Öğrencilerin; seçmeli dersler arasından, yetenek, ilgi ve üniversitede okumak istedikleri bölümün

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 Kimya 4 MF-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği

Detaylı

DERS SEÇİMİ 10. SINIFLAR

DERS SEÇİMİ 10. SINIFLAR DERS SEÇİMİ 10. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Mayıs 2015 LİSE HAYATI BOYUNCA GÖRECEĞİNİZ ORTAK DERSLER Neden Ders Seçiyoruz? Ders seçimi, öğrencinin kendi

Detaylı

YGS-LYS SİSTEMİ HAZIRLAYAN: İDİL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014

YGS-LYS SİSTEMİ HAZIRLAYAN: İDİL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 YGS-LYS SİSTEMİ HAZIRLAYAN: İDİL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 1. ÖSYS deki Değişiklikler 2. Yeni sınav sisteminin amaçları 3. ÖSYS nin Aşamaları 4. YGS - LYS 5. YGS (Yükseköğretime

Detaylı

2013 ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

2013 ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ 2013 ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ LYS2 LYS3 LYS4 LYS5 LYS1 YGS 2013 YGS ve LYS SÜRECİ 2013 ÖSYS Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) YGS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki

Detaylı

Yeni puan türleri arasındaki farka örnek olarak, YGS-1'de temel matematiğin, YGS-2'de de fen bilimlerinin ağırlıklı olacağını verebiliriz.

Yeni puan türleri arasındaki farka örnek olarak, YGS-1'de temel matematiğin, YGS-2'de de fen bilimlerinin ağırlıklı olacağını verebiliriz. YGS Nedir? YGS, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın kısaltılmışıdır. 2010 yılından itibaren yeniden iki aşamalı olarak yapılacak olan üniversiteye giriş sınavların ilki YGS'dir. 2010 Nisan ayının ilk yarısında

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

2013 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ GİRESUN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2013 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ GİRESUN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ GİRESUN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ SINAV SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Sınav sistemi iki aşamalı olarak hazırlanmıştır. Birinci aşama, her öğrencinin

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

ADIYAMAN MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. "Başarının zeka ile bir ilgisi yoktur." Albert Einstein

ADIYAMAN MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. Başarının zeka ile bir ilgisi yoktur. Albert Einstein ADIYAMAN MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ "Başarının zeka ile bir ilgisi yoktur." Albert Einstein YGS de DERSLERE GÖRE SORU SAYILARI (13.03.2016) Test Adı Dersler Soru Sayıları Türkçe Testi

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama

Detaylı

YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır.

YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. 2016 YGS ve LYS GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. 2016 YGS 13 Mart Pazar saat 10:00 da,

Detaylı

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Acil Yardım ve Afet Yönetimi MF3 14 333 104 31,2% 38 12 54 0 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) YGS2 4 196 25 12,8% 25 0 0 0 Adli Bilişim Mühendisliği MF4 2 77 4 5,2% 4 0 0 0 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Detaylı

2013 ÖSYS DE UYGULANACAK SINAVLAR 1.BASAMAK 2.BASAMAK

2013 ÖSYS DE UYGULANACAK SINAVLAR 1.BASAMAK 2.BASAMAK YGS - LYS 2013 ÖSYS DE UYGULANACAK SINAVLAR 1.BASAMAK 2.BASAMAK GENEL İLKELER YGS-1.AŞAMADA SORULACAK DERSLER TÜRKÇE(DİL VE ANLATIM) TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER FEN BİLİMLERİ YGS DEKİ TESTLER VE

Detaylı

UYGULANACAK SINAVLAR YGS LYS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UYGULANACAK SINAVLAR YGS LYS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2013 ÖSYS UYGULANACAK SINAVLAR YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) YGS, 24 Mart 2013 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan

Detaylı

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Fakülte)

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

LYS puanı ile girilebilecek bölümler

LYS puanı ile girilebilecek bölümler On5yirmi5.com LYS puanı ile girilebilecek bölümler LYS'de 5 farklı puan türü hesaplanır. Bu puan türlerine göre öğrencilerin girebilecekleri bölümler hangileri? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 17 Mart 2014

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları

Detaylı

9. SINIF DERS VE MESLEK SEÇ

9. SINIF DERS VE MESLEK SEÇ 9. SINIF DERS VE MESLEK SEÇİMİ Ders seçimi nedir? 9sınıfı 9.sınıfı bitiren öğrenciler, dönem sonunda Üniversitede okumak istedikleri programa uygun 10.sınıfta gireceği dersleri seçerler. Ders seçimi puan

Detaylı

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi 2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü Rehberlik Servisi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK -4 yıllık lisans programlarının bir kısmına, -2 yıllık önlisans bölümlerinin

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark 2009 ÖSS 2009 YDS Türkçe Tes. Mat-1 Tes. Sos. Bil.-1 Tes. Fen Bil.-1 Tes. Edb-Sos.Bil. Tes. Mat-2 Tes. Sos. Bil.-2

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ www.aydin.edu.tr Mesleki ve teknik lise öğrencileri için geçerlidir Öğrenci sınava girmek zorunda değil

Detaylı

2013-2014 YGS VE LYS

2013-2014 YGS VE LYS 2013-2014 YGS VE LYS YGS-LYS sistemi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum ve ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. Sınav tarihleri: 2014 YGS 23 Mart Pazar saat 10:00 da, 2014 LYS 4

Detaylı

4 YILLIK FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR

4 YILLIK FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR Ulaştırma Maliye Personel cılık 1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi X X X X X X X X X X 2 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği X X X X X X X X X X 3 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği X X X X X X X X X 4

Detaylı

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır.

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. YGS ve SONRASI YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. Eski sistemde sınavın birinci bölümüne denk

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

YGS Sayısal Bilgiler

YGS Sayısal Bilgiler YGS Sayısal Bilgiler LYS ADAY BİLGİLERİ Cinsiyete Göre Sınav Başarısı Öğrenim Durumuna Göre Sınav Başarısı Öğrenim Durumuna Göre Sınav Başarısı TARİH: 13.03.2016 Başvuru Tarihleri: 06.01.2016-20.01.2016

Detaylı

2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009 Sunum, Ankara 22 Temmuz 2009

2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009 Sunum, Ankara 22 Temmuz 2009 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Birinci Aşama A : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : Nisan ayının ilk yarısında Testler ve Soru Sayılar ları Türkçe testi : 40 soru Temel Matematik

Detaylı

YGS-LYS SINAV SİSTEMİ

YGS-LYS SINAV SİSTEMİ YGS-LYS SINAV SİSTEMİ YGS TEK KİTAPÇIKLI 160 SORULUK BİR SINAV SORU BAŞI 1 DAKİKA SÜRE KONULAR AĞIRLIKLI OLARAK 9.SINIF SORULAR ANLAMA ve YORUMLAMAYA DÖNÜK, MUHAKEME GÜCÜNÜ ÖLÇEN BİR SINAV YGS PUANLARI

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı

İLİM EĞİTİM KURUMLARI. Sayın Velimiz,

İLİM EĞİTİM KURUMLARI. Sayın Velimiz, A ANABİLİM Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

2017-ÖSYS Lisans Programları

2017-ÖSYS Lisans Programları 2017-ÖSYS Lisans Programları Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Program ADI Doluluk (%) Doluluk (%) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,81 50,00 Adli Bilimler 95,00 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

YGS - LYS REHBERİM www.asfa.com

YGS - LYS REHBERİM www.asfa.com YGS - LYS REHBERİM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS) GENEL BİLGİLER BİRİNCİ AŞAMA - YGS İKİNCİ AŞAMA - LYS MART 2016 PAZAR - 10.00 YGS LYS 4 SOSYAL Haziran 2016 LYS 5 YABANCI DİL Haziran

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Yükseköğretime Giriş Sınavı

Yükseköğretime Giriş Sınavı Rehberlik Servisi 1 Y G S L Y S S ı n a v T a k v i m i 2 0 1 6-2 0 1 7 Yükseköğretime Giriş Sınavı 12 Mart 2017 Matematik Sınavı LYS 1 09 Haziran 2017 Sosyal Bilimler Sınavı LYS 4 08 Haziran 2017 Fen

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

MUSTAFABEYLĠ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ

MUSTAFABEYLĠ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ MUSTAFABEYLĠ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ YGS-LYS BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERĠ Hatice ADEMOĞLU Okul Psikolojik DanıĢmanı ve Rehber Öğretmeni ĠÇĠNDEKĠLER 1. YGS-LYS 2. DEĞĠġĠKLĠKLER.. 3. YGS NEDĠR? 4. LYS NEDĠR?

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI)

LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI) LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI) 1 LYS 1: Matematik (50) ve Geometri (30) derslerinden oluşur. LYS 2: Fizik (30), Kimya (30), Biyoloji (30) derslerinden oluşur. LYS 3: Türk Dili ve Edebiyatı (56), Coğrafya-1

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı