YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM PROSESĠNDE KALIP SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK DÖKÜM-KALIP ARAYÜZEYĠNDE OLUġAN TERMAL TEMAS DĠRENCĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM PROSESĠNDE KALIP SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK DÖKÜM-KALIP ARAYÜZEYĠNDE OLUġAN TERMAL TEMAS DĠRENCĠNĠN BELĠRLENMESĠ"

Transkript

1 Isı Bl ve eknğ Degs, 3,, 45-57, 0 J. of heal Scence an echnology 0 IBD Pne n ukey ISSN YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM PROSESĠNDE KALIP SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK DÖKÜM-KALIP ARAYÜZEYĠNDE OLUġAN ERMAL EMAS DĠRENCĠNĠN BELĠRLENMESĠ Osan ĠPEK * ve Mua KORU ** * Süleyan Deel Ünveses Mühenslk Malık Faküles Makne Mühenslğ Bölüü Ispaa, ** Süleyan Deel Ünveses eknk Eğ Faküles Makne Eğ Bölüü Ispaa, Gelş ah: , Kabul ah: Öze: Basınçlı ökü posesne, kalıpa, ökü-kalıp aa yüzeyne ve ökü alzeesne oluşan eal ençle üelen paçanın ekank, fzksel özellklen belleyen ve kaılaşa oanını konol een önel faköle. Özellkle ökü ve kalıpak ısı ansfenn bellenes ökü paçasının kales açısınan önel. Bu aaçla, A43 Alünyu-slsyu alaşıının enjeksyonu sıasına ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı IHC, sıcaklık ağılıı ve ısı akısı faklı kalıp başlangıç sıcaklıklaına bağlı olaak bellenş. Kalıp ve ökü alzeesne faklı enlklee yeleşlen 4 ae eokupl le sıcaklıkla zaana bağlı olaak ölçülüşü. Ölçülen ve hesaplanan sıcaklık vele b uyu çesne. Deneysel olaak ölçülen sıcaklıklaı kullanan, FORRAN pogalaa lne yazılış sonlu fakla eou FDM le ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı h ve ısı akısı q hesaplanışı. Aynı zaana, soğuk kaaalı ökü aknesnn nak paaeele enjeksyon basıncı ve hızı zaanın b fonksyonu olaak nak paaee ölçü chazı holskop le kayelş. Sonuç olaak; aa yüzey ısı ansfe kasayısı, sıcaklık ağılıı ve ısı akısı zaana bağlı olaak bellenş. Kalıp başlangıç sıcaklıklaına bağlı olaak aa yüzey ısı ansfe kasayılaınak ve ısı akılaınak eğş sunuluşu. Anaha Kelele: Basınçlı ökü, IHC, Isı akısı, FDM, Dnak paaeele. DEERMINAION OF HE HERMAL CONAC RESISANCE IN HE CASING- MOULD INERFACE DURING HIGH PRESSURE DIE-CASING PROCESS DEPENDING ON MOULD EMPERAURE Absac: heal essances n he oul, e-ol neface an oul aeal ae os poan paaees fo pouce aeal s echancal, physcal an solfcaon popees n e casng. Paculaly, eenng of hea ansfe n e an oul s poan fo qualy of e aeal. Fo hs a, e-oul nefacal hea ansfe coeffcen IHC, epeaue sbuon an hea flux ae eene accong o ffeen oul nal epeaues ung njecon pocess of A43 alunu-slcon alloy. epeaues ae easue base on e by 4 peces of heocouples whch ae oune a ffeen ephs of e an oul aeal. Measue an calculae epeaue values ae concoan. Inefacal hea ansfe coeffcen h an hea flux q ae calculae wh fne ffeence eho FDM by FORRAN pogang language usng expeenally easue epeaues values. Aonally, ynac paaees of col chabe achne njecon pessue an spee ae ecoe wh ynac paaee easung evce as a funcon of e. As a esul, nefacal hea ansfe coeffcen, epeaue sbuon an hea flux ae eene as a funcon of e. he vaaons of hea ansfe coeffcens an hea flux ae pesene accong o oul nal epeaues. Keywos: De casng, IHC, Hea Flux, FDM, Dynacal paaees. SEMBOLLER a Küesel geoee ayal ç yaıçap b Küesel geoee ayal ış yaıçap c Özgül ısı, [J/kgK] h Dökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı [kw/ K] h * Moellee le ele elen IHC [kw/ K] k Isı lekenlk kasayısı, [W/K] L Ege gzl ısısı, [J/kg] q Isı akısı [MW/ ] q B hace ısı üe oanı, [W/ 3 ] ρ Yoğunluk, [kg/ 3 ] Zaan, [s] Sıcaklık, [K] Dökü eal yüzey sıcaklığı, [K] C 45

2 M Soğuucu eal yüzey sıcaklığı, [K] Dökü yaıçapı, uzaklık esafe [] h * Moellee le ele elen aa yüzey ısı ansfe kasayısı [kw/ K] P Basınç [Ba] f s Kaılaşan eal kaı [%] R eal eas enc [ K/W],c Δ Zaan aalığı Δ Mesafe aalığı Al nsle Düğü nokası Üs nsle Zaan şae olu. eas alanı genellkle küçükü ve özellkle, püüzlü yüzeyle çn ence en büyük kakı aaak hava aafınan yapılı Incopea ve Dew, 00; Capbell, 00. R A B,c qx GĠRĠġ Basınçlı ökü, sıvı ealn yüksek basınç ve yüksek hız alına eal kalıba göneles sonasına kalıp çesne kaılaşasını aalayaak paça üene kân veen b ökü yöne. Basınçlı ökü posesne ökü-kalıp aa yüzeynek ısı ansfe ökü paçasının ko ve ako yapısını önel eecee ekleeke. Bu neenle sıvı ealn enjeksyon haznesne ökülüken sona başlayan ve enjeksyon kalıbına kaılaşa aalanana kaa süen basınçlı ökü posesne ökü-kalıp aa yüzey ısıl eas encnn bellenes son eece önel. Özellkle basınçlı ökü poses ğe ökü yönele le kıyaslanığına ku kalıba ökü he ökü he kalıp alzeesnn yüksek ısıl lekenlğe sahp olası aa yüzeye geçekleşen ısı ansfe kaakesğnn bellenesn önel b aaşıa konusu yapışı Doehle, 974, Flengs, 976; Vnacık, 003; Aneesen, 005. Basınçlı ökü posesne sıvı ealn kaılaşası boyunca geçekleşen ökü-kalıp aa yüzey ısıl eas encnn a olaak bellenebles, ökü ve kalıp alzeesnn sıcaklığa bağlı eofzksel özellklenn, kalıp sıcaklık ağılıının ve sını şalaının çok y bellenesne bağlıı. Bu paaeele poses boyunca sıcaklığa ve zaana bağlı olaak eğş göse. Kaılaşa aalanıncaya kaa kaılaşan ealn özgül ve ege gzl ısısı b z eal ençlele kaşılaşaak kalıba geçe. Bu süeç boyunca ısı önel ölçüe le yoluyla ansfe oluken yüksek sıcaklıkan olayı ışını ve aşını le e ansfe olakaı Chen, 003; Dou v., 005; Şahn v., 006; Aka v., 008. Dökü yönelenn aaına kaanlaın aa yüzeylene sıcaklık üşes eyana gel. Bu sıcaklık üşes ısıl eas enc R,c le lşkl. Bu ek Şekl e göselğ gb, aa yüzeyn b alanı çn enç, enkle ek gb fae eleke. Sonlu b eas encnn valığı yüzey püüzlülüğünen kaynaklanı. eas nokalaı, çoğu uua, hava le olu olan aalığa yayılışı. Isı geçş bunan olayı geçek eas nokalaı üzenen lele ve aalık boyunca le ve/veya aşını le ġekl. Isıl eas enc neenyle sıcaklık üşes ve ısı ansfe Incopea ve Dew, 00; Capbell, 00. Leaü ncelenğne, ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının bellenes aacıyla kullanılan eele k faklı eo evcuu. Bnc eo aa yüzey boşluk boyuunun LVD le ölçüles ve boşluk boyuunun genşlğne bağlı olaak ısı ansfe kasayısının bellenes ovan ve Agyopoulos, 998. Dğe eo se ökü ve kalıp alzeesnn faklı nokalaına yeleşlen eokuplla le sıcaklıklaının ölçüles ve nüek hesaplaa eolaı FDM, FEM le aa yüzey ısı ansfe kasayısının bellenesnen oluşakaı. Bazı aaşıacıla ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının bellenes konusuna çalışala yapışlaı. Bu aaşıalaa, sıvı eal kalıba lk ökülüğü ana sıvı ealn ıslaable kablye, kalıbın yüzey püüzlülüğü, sıvı eale uygulanan basınç, sıvı ealn kalıba gş hızı, kalıp ve ökü sıcaklığına bağlı olaak ısı ansfe kasayısının çok yüksek eğelee oluğu göülüşü. Daha sona sıvı ealn kalıba eas nokalaına aşıı soğuanın çekekleneye sebep olası le ökü kalıp aa yüzeyne eyana gelen kabuk le aa yüzey ısı ansfenn azalığı bllş Gffhs v., 000; aha v., 00; Sanos v., 00; Aka, 006. Basınçlı ökü posesne faklı poses paaeele ve ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayılaına ekle bazı aaşıacıla aafınan çalışılışı. Papa, 994; Lau, v., 998; Guo Zh-peng, v., 008; 46

3 Haasa, v., 00. Dou, G., v, 005 basınçlı ökü poses çn kalıp sıcaklığı, ökü sıcaklığı, enjeksyon basıncı, enjeksyon hızı gb paaeele üzenleşle. Yapıklaı çalışalaa, kalıbın lk sıcaklığı ve pson hızının ökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı üzene önel b ekye sahp oluğunu esp eşle, enjeksyon basıncı, ökü sıcaklığı le lgl önel b eknn olaığını söyleşle. Kpens v., 006, enjeksyon hızı, kalıp ve ökü sıcaklığının üün kales üzene eklen aaşıışlaı. Loulou v., 999, ökü sıcaklığının aası le eal eas encnn azalığını blş. aha v., 00, Sanos v., 00, Halla ve Gffhs, 004, Gafu v., 003, Aka v., 008, ökü sıcaklığı aıkça ısı ansfe kasayısının aığını blşle. Halla ve Gffhs, 004, Sabau ve Wu 007, kalıp sıcaklığının aası le ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının aığını blşle. Bu çalışalaın aksne Snvasan 98, Dou v., 005 aafınan yapılan çalışaa, kalıp sıcaklığının aası le ökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının azalığı bllş. Boucae v., 00 kalıp sıcaklığının aası le ısı akısı eğenn azalığını blş. Basınçlı ökü posesne, enjeksyonan önce kalıp bell b sıcaklığa ısıılakaı. Enjeksyon başlaıkan sona, ökülen alzeenn sıcaklığı le kalıp ısınaya eva eeke ve kalıp sıcaklığı bell sıcaklık eğele aasına uulaaakaı. Bu uua kalıp yüzey ve kalıp göves b soğua sse le soğuulaak kalıbın bell l sıcaklık eğene uulası geekeke. Soğua şle le he kalıp soğuulaka he e enjeke elen alzeenn kaılaşa şalaını konol elebleke. Bu konua leaüe sınılı sayıa çalışa yapılış ve aaşıacıla enjeksyon poses boyunca kalıp üzene yeleşlen soğua kanallaınan, kalıp yüzeyne soğuucu püsküülesnen kaynaklanan kalıp sıcaklık ağılıını, soğua oanını, soğua zaanını ve çeklen ısı oanını belleşle Chen, 003; Gaza ve Mlle, 003. Leaüe genel olaak kalıp sıcaklığının aası le ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının azalığı fae elekle blke; kalıp alzees, kaplaa cns ve alaşı pne bağlı olaak ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı eğş göseeke. Leaüe faklı enjeksyon paaeelene bağlı olaak yapılan çalışalaa ökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı le lgl faklı yaklaşıla evcuu. Bu aaşıalaa kkae alınaak çalışaız, A43 alünyu alaşıının basınçlı öküü esnasına faklı kalıp sıcaklığı eğelene göe ökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının bellenesn aaçlaışı. Bu aaçla; 00 on engene kllee gücüne sahp soğuk kaaalı ökü aknes, eofzksel özellkle y blnen ökü alzees A43 ve kalıp alzees H3 seçlş. Enjeksyon hızı.9-. /s ve enjeksyon basıncı ba olaak üzenlenş. Kalıp küesel geoeye uygun olaak hazılanışı. Yönlü kaılaşa sağlayablek çn kalıp yüksek sıcaklığa ayanıklı yalıı alzees le zole elş ve soğua yapılışı. Küesel geoeye uygun olaak ökü ve kalıp alzeesne he eksenel he e açısal olaak yeleşlen eokupllaan sağlanan eneysel sıcaklık vele sonlu fakla eouna ayalı FORRAN pogalaa lne yazılan b blgsaya kou le ele elş. Kalıp sıcaklığına bağlı olaak ele elen sonuçla leaü eğele le aışılışı. MAERYAL MEOD Deneylen YapılıĢı ve Deney Sse Basınçlı ökü aknes ve eneysel ssen genel göse Şekl e velş. Kalıp H3 çelğnen ve 00 çapına küesel geoee yapılış, ek yönlü kaılaşa sağlayablek çn kalıp zole elş ve kalıbın soğuulası sağlanışı. ġekl. Deneysel çalışanın yapılığı ssen genel göse Basınçlı ökü kalıbınan sıcaklıklaın ölçüles aacıyla kalbasyonlaı yapılış ±,5 o C ölçe hassasyene sahp K p 4 ae neal zolel eokupl aksyal yöne 90 o lk b l üzene 30 o lk aalıklala he ökü alzeesne he e kalıba Şekl 3 e göselğ gb yeleşlş. Bu eokupllaan 4 ae kalıp aa yüzeynen 5 C5 uzaka, 4 ae kalıp aa yüzeynen 8 C8 uzaka ve 4 ae kalıp aa yüzeynen C uzaka olacak şekle ökü alzeesne yeleşlş. Benze şekle 4 ae kalıp aa yüzeynen M gee, 4 ae kalıp aa yüzeynen 6 M6 gee ve 4 ae kalıp aa yüzeynen 9.5 M9,5 gee olacak şekle kalıp çesne kalacak şekle yeleşlş. ablo e eokupllaın sle ve konulaı velş. Bu eokuplla kopanzasyon kablosu le ve oplaa ünesne bağlanışı. Basınçlı ökü poses esnasına enjeksyon aknesnn nak paaeelen ölçek aacıyla holskop kullanılışı. Holskop le enjeksyon. faz hızı,. faz hızı, enjeksyon basıncı, kalıp olua 47

4 ġekl 3. Sıcaklıklaın ölçüles aacıyla eokupllaın kalıp üzene yeleşles. zaanı, gecke zaanı, opuk kalınlığı, aksu basınç, faz geçş nokası, yolluk kes hızı, kalıp yüzey alanına uygulanan kuvve, aksu sok gb poses paaeele belleneke. Dnak paaeelen bellenes le basınçlı ökü aknesnn nak kaakesğ oaya konulakaı. Bellenen bu nak kaakesklen ökü kalıp aa yüzey ısıl eas enc le blke eğelenles sonucuna enjeksyon posesne a çalışa şalaının esp ükün olableke.basınçlı ökü poses le lgl yapılan eneysel çalışaa, ökü alaşıı olaak öekk Al-S alaşıı A43 kullanılışı. Deneylee kullanılan A43 alaşıının kyasal bleş ablo e velş. Deneysel çalışaa kullanılan kalıp ve ökü alzeelene a eofzksel özellkle ablo 3 e sunuluşu Halla, Gffhs, 004; Aka, 006. Deney üzeneğne kaılaşanın ek yöne ve ısı ansfenn aksyal yöne geçekleşesn sağlaak aacıyla kalıp soğuuluşu. Kalıp 60 kalınlığına, yüksek sıcaklığa 00 0 C ayanıklı ablo. Kalıp üzene one elen eokupllaın s ve konulaı. eokupl eokupl İs C5,0 - C8,0 - C,0 C5,30 - C8,30 - C,30 Ca,b C5,60 - C8,60 - C,60 C5,90 - C8,90 - C,90 M,0 - M6,0 - M9.5,0 M,30 - M6,30 - M9.5,30 Ma,b M,60 - M6,60 - M9.5,60 M,90 - M6,90 - M9.5,90 Buaa C eokupllaın ökü alzeesne, M se eokupllaın kalıp alzees alıılığını, a eokuplun aa yüzeyen uzaklığını b se eokuplun açısal yönek Açıklaa eece olaak konuunu fae eeke. CC8,0 ; Dökü aafı oa noka çn hesaplanan sıcaklık eğen MC6,0 ; Kalıp aafı oa noka çn hesaplanan sıcaklık eğen fae eeke. eokupl K CN p olup ölçe hassasye ±.5 o C veya seak yalıı alzees le zole elş böylece yönlü kaılaşa şalaı ele elş Şekl 4. Dökü alzeesnn ege şle elekkl ege fıınına yapılışı. Dökü sıcaklığı olaak 973 K seçlş. Sıvı eal b kepçe vasıasıyla basınçlı ökü aknesnn haznesne ökülüşü. Deneyn başlangıcına, eal enjeksyon kalıbı 8 ae fşek p ezsansla üç faklı kalıp sıcaklığına K ısıılışı. Basınçlı ökü poses çn; enjeksyon basıncı nensfcaon pessue ba ve enjeksyon.faz hızı.9-. /s olaak seçlş. Kaılaşa esnasına eokupllaan sanye s e 50 ve zaan aalığına sıcaklıkla ölçülüş ve ölçülen bu eğele b ve oplaa ünes NI SCXI- 600 le kayeleek blgsaya oaına akaılışı. Enjeksyon şle aalanıkan 60 sn sona kalıp açılaak kaılaşanın aalanası sağlanışı. B sonak eneye geçleen evvel kalıbın eneysel çalışaya uygun sıcaklığı ulaşası beklenş. Kaılaşa peyou boyunca ölçülen zaana bağlı sıcaklık vele sonlu fakla yöne FDM kullanılaak ökü ve kalıp alzeesne aa yüzeye en yakın nokala çn sıcaklık ağılılaı esp elş. Kalıp ve ökü çn bellenen bu aa yüzey sıcaklıklaı kullanılaak ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı ve ısı akısı kalıp başlangıç sıcaklığına bağlı olaak bellenş. Küesel Geoee ve Rayal Yöne Isı ansfe Kasayısının Bellenes Basınçlı ökü posesne, kalıp ve öküek sıcaklık ağılıının blnes önel. Kalıp ve öküek sıcaklık ağılıı geçek uygulaalaa üç boyuluu. Küesel geoenn se özellğnen yaalanablek aacıyla küesel koona sse seçlş. Faka poblen saeleşes ve çözü kolaylığı açısınan ökü kalıbına yalıı yapılışı. Bu sayee ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe zaana bağlı, ek boyulu ve ayal yönek sıcaklık ağılılaı kullanılaak ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının hesaplanası çn eşlk kullanılışı Özışık, 994; Gencel 000; Sanos v.,

5 ablo. Deneylee kullanılan öekk Al-S A43 alaşıının kyasal bleş. Deneylee kullanılan alzeenn kyasal bleş % Ağılık Al S Fe Cu Mn Mg Zn C N Sn Pb 84.9,,09 0,667 0,33 0,3 0,49 0,036 0,79 0,00 0,006 0,0365 ablo.3 Isı ansfe kasayısının hesaplanasına kullanılan eofzksel özellkle Halla, Gffhs, 004; Aka, 006. Malzee c, J/kgK ρ, Kg/ 3 k, W/K L, J/kg H3 435,37+0, 7866,86 0,374 0, ,85 - A43 kaı 80 68,54 0,969 49,+0, A43 sıvı 00 63,7 0,44 0, ,75 Sıcaklık K, Ege sıcaklığı 850 K, Kaılaşa sıcaklığı 849 K c k q 4 Eşlğn sağ aafınak q e aşağıak eşlk le hesaplanı. f q s L 5 Buaa L ege gzl ısısı J/kg ve f s kaılaşa f sıasınak kaı oanıı. Eşlk 5 ek s e sıcaklıkla lşklenlğne aşağıak şekle yazılı. fs fs 6 ġekl 4. Basınçlı ökü kalıbının zolasyonu ve soğuucunun onajı. q h C M Buaa h ökü-kalıp aa yüzeynek ısı ansfe kasayısıı W/ K, q b zaana b yüzeyen geçen ısı akısı W/, C ve M sıasıyla ökü ve kalıp aa yüzey sıcaklıklaıı K. q Isı akısı eğe çn ökü ve kalıp alzees üzenen geçekleşen ısı akılaı kullanılışı. He kalıp alzees he e ökü alzeesnn kaı ve sıvı faz uulaı çn ek boyulu zaana bağlı sıcaklık ağılıı aşağıak eşlğn çözüü le ele elş. Eşlk 6 eşlk 4 e yene yazılısa 7 eşlğ ele el. fs c k L 7 ele üzenlenğne se eşlk; f c L s k 8 f şeklne gel. Buaa c c L s kaılaşa esnasınak özgül ısı anılaası yapılığına 9 eşlğ ele el. c k 3 c k 9 Bu eşlke ρ, c ve k sıası le alzeenn yoğunluğu kg/ 3, özgül ısısı J/kgK ve ısı lekenlk kasayısı W/K, sıcaklık K, zaan s, uzaklıkı. Dökü posesne ealle kaılaşıken ege gzl ısılaını bıakaak faz önüşüüne uğala ve bu uua ökü paçası çne ısı üe q W/ 3 geçekleş. Isı üe olası uuuna, enkle aşağıak şekle yazılı. Dökü alzeesnn faz eğş uuu çn, b boyulu, zaana bağlı, küesel geoee ve ayal oğulua sıcaklık ağılıını veen fae, enkle 9 e velş. 49

6 50 Rayal Doğulua ve Zaana Bağlı Isı ansfe Kasayısının FDM le Bellenes Uygulaa kolaylığı neenyle ve özellkle nüek çözüle çn FDM çok kullanılan b yöne. Bçok poble süekl ve çok eğşkenl b fonksyon olaak velebl veya eğşkenlen bell eğele çn b fonksyon oluşuulabl. Bazı uulaa fonksyon saece b akı ayık nokalala bellenş. Bu ake sonlu fakla eou kullanılaak blneyen nokalaa fonksyonun eğe çn ahn yapak ükün olableke. Haa bu kolaylığı neenyle, bçok uua poblen analk çözüü oluğu hale, poble FDM kullanılaak aha base ngenebl. 3 bağınısına b an çn k nın sıcaklıkan bağısız oluğu üşünülüğüne bu enklen sağ aafını 0 şeklne yazak ükünü. Bu fae fonksyonunun nokasınak eğe çn ekez fak yaklaşıına göe üev şle uygulanısa, 0 l bağınısı ele el. Şekl 5 e çalışaa kullanılan küesel geoeye uygun olaak hazılanan üğü nokalaı velş Özışık 994; Gencel 000. ġekl 5. Rayal yönek FDM eou çn kullanılan oeln üğü nokalaı. bağınısına FDM yönene ekez fak eou uygulanığı zaan, k c bağınısı le, küesel koonalaa ve ayal yöne ısı ansfe enklenn FDM eouna uygun fou ele elş olu. bağınısına e çeklse, 3 bağınısı ele el. 3 bağınısınak c k Fo e Foue sayısıı. Fo Fo 3 3 bağınısını, 4 bağınısı le e fae eek ükünü. Fo Fo 4 Buaa kaalılık ke çn, enn kasayısının sıfıan büyük olası geekl. Bu uua, enkle 5 bağınısı le fae elebl Özışık 994; Gencel 000. Fo 5 ek boyulu küesel geoe çn sonlu fak çözüünü veecek bağını Şekl 6 a velen ve eneylee kullanılan kalıp geoes çn yenen yazılacak olusa 9 eşlğne ulaşılı. M a b 6 b a c 7 a 8

7 Fo a 9 Fo Fo a b a, Fo, 0 M Sını ġalaı Başlangıç sıcaklığı ve sını şalaı aşağıak şekle bellenş.,0 0 M C, 5, M M,9, 5,,, 0 Dökü 0 Kalıp 3 ġekl 6. ek boyulu küesel geoee ayal yöne ısı ansfe bağınısının FDM uygulanığına sgesel göse. Dökü-kalıp aa yüzeyne kalıp aafına 9.5 M9.5 ve ökü aafına 5 C5 esafeye yeleşlş eokupllaan eneysel olaak ölçülen sıcaklıkla ve M sını şalaı çn kullanılışı. Dökü ve kalıp üzene yeleşlen M9.5 ve C5 no lu eokupllaan ölçülen lk sıcaklıkla ökü ve kalıpa =0 anına eşlk e başlangıç sıcaklığı olaak kullanılışı. FDM hesaplaalaına eokupllaan ölçülen sıcaklıkla aha sonak zaan aılaına sını şaı olaak kullanılışı. ve 3 eşlkle ökü ve kalıp yüzey sıcaklılaının aynı oluğu kabulü le aa yüzey sını şaı olaak velş. Döküe C ve kalıpa M no lu eokupllaan ölçülen sıcaklık eğele Beck eou yaııyla le oğu easyon yapılaak blneyen sıcaklıkla bulunuşu. Seçlen zaan aalığına, ü üğü nokalaı ve aa yüzeyleek sıcaklıkla C ve M hesaplanışı. BULGULAR VE ARIġMA A43 alünyu alaşıı ve H3 kalıp çelğ kullanılaak yapılan basınçlı ökü poses le lgl eneysel çalışalaın aaına enjeksyon aknesnn nak haekele 56 öneklee hızına kayelş. He b eneysel poses çn kayelen vele aynı kaakeske kayelş ve veleen ele elen eğlen leaüek eğle le uyulu oluğu gözlelenş Aneon v., 996. Enjeksyon aknesnn zaana bağlı olaak eğşen basınç ve enjeksyon psonu esafes yol eğle Şekl 7 e, hız kaakesk eğle Şekl 8 e velş. ü paaeele çn benze eğle ele elş. 00 on kllee kuvvene sahp, soğuk kaaalı eal enjeksyon aknes le eneyle, yüksek hızlaa ve yüksek basınç alına yapılışı. Şekl 7 ve 8 e göülüğü gb enjeksyon opla 600 s e ve, ve 3 faz olak üzee üç aşaaa geçekleşeke. Posesn. fazına akne haznesne ökülen sıvı eal yaklaşık olaak 300 s e kalıp gş açıklığına kaa süükleneke.. faza pson aksu hıza /s sıvı eal s süe çesne kalıp boşluğuna oluakaı. 3. faza se, pson hızı neeyse heen heen sıfı olu ve kalıp çesne oluulan alzee üzene kaılaşa aalanıncaya kaa, pson aafına yüksek basınç 70 bauygulanı. Böylece kalıp çesne oluşası uheel ökü haalaı boyusal eğş, gözenekllk nua nlebleke. 3. faz kalıp açıla zaanı le oanılıı. Kalıp açılıncaya kaa alzee üzene yüksek basınç uygulanaak kaılaşa aalanakaı. Meal enjeksyon kalıbına ve ökü alzeesne eokupllaın yeleşe planı Şekl 3 e velş. Bu yeleş planına göe, /s enjeksyon hızına, 70 ba enjeksyon basıncına, 483, 533 ve 590 K kalıp sıcaklığına, 973 K ökü sıcaklığına ve eokupl konuunun =30 o oluğu uua, zaan aalıklaına eokupllala ölçülen ve ölçü eğelenen haekele nüek olaak hesaplanan sıcaklık eğle Şekl 9, Şekl 0 ve Şekl e velş. Hesaplaala yapılıken, ökü ve kalıp alzeele çn ablo 3 e velen eofzksel eğele kullanılışı. Şekllee M, M6 ve M9,5 le göselen sıcaklık eğle kalıpan, C, C8 ve C5 sıcaklık eğle ökü alzeesnen zaana bağlı olaak ölçülen sıcaklıklaı esl eeke. C ökü ve M kalıp çn sonlu fakla eou le hesaplanan yüzey sıcaklıklaıı. CC8 ve MC6 ökü ve kalıpak oa nokalaan hesaplaa le ele elen sıcaklık eğle. Ölçülen ve hesaplanan sıcaklık eğşle leaü le uyu göseeke Dou v., 005; Aka v., 008. Deneyle, kalıp sıcaklığına bağlı olaak 3. kez eka elş. Dökü aa yüzey sıcaklığı C ve kalıp aa yüzey sıcaklığı M eğele nüek hesaplaa yöne FDM le bulunuşu. Kalıp sıcaklığı K = 483, 533, 590 K oluğu uula çn hesaplanan ökü yüzey ve kalıp yüzey sıcaklılaı Şekl e velş. Kalıp sıcaklığı 50 K aığına, C ve M aasınak fak yaklaşık K aasına oluken, kalıp 5

8 ġekl 7. Enjeksyon aknes basınç ve yol kaakesk eğle. ġekl 8. Enjeksyon aknes hız kaakesk eğle. ölçülen C8 ve nüek hesaplaa yöne le hesaplanan sıcaklık CC8 eğele aasınak fak 6 K olaak bellenş. Kalıp aafınan 6 M6 esafeye yeleşlen eokupllaan ölçülen ve aynı noka çn hesaplanan sıcaklık eğle Şekl 4 e velş. Bu şeklle eaylı olaak ncelenğne, kalıp aafınan 6 esafeye yeleşlen eokuplan ölçülen M6 ve FDM le hesaplanan sıcaklık MC6 eğele aasına 4 33 K aasına eğş göseen b fak gözlelenş. ġekl K Kalıp sıcaklığına eokuplla le ölçülen ve hesaplanan sıcaklıkla. sıcaklığı 07 K aığına se C ve M aasınak fak yaklaşık K aasına b eğş göseş. Ele elen sonuçlaan, kalıp sıcaklığının aası le hesaplanan C ve M sıcaklıklaı aasınak fakın azalığı gözlelenş. Dökü kalıp aa yüzeynn ökü aafınan 8 C8 esafeye yeleşlen eokuplan ölçülen ve aynı noka çn hesaplanan sıcaklık eğle Şekl 3 e velş. Kalıp sıcaklığına bağlı olaak, ökü aafınan 8 esafeye yeleşlen eokuplan Özellkle 30 o lk açıak eokupl çn hesaplanan ve ölçülen eğelen a b uyu göseğ, hesaplanan ve ölçülen eğele aasınak fakın 3-8 K oluğu kkae alınısa kalıp alzees çn seçlen eofzksel özellklen oğuluğu gözlelenebl. Bu sıcaklık fakı leaüe kabul elebl sınıla aasınaı Şahn v., 006. Ele elen sıcaklık ağılılaınan fayalanılaak ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı hesaplanışı. Şekl 5 e kalıp sıcaklığına K, ve zaana bağlı olaak IHC velş. Eğlee aa yüzey ısı ansfe kasayısı, zaan ve açısal eğş blke velş. /s enjeksyon hızına, 973 K ökü sıcaklığına yapılan eneysel çalışalaa, 483, 533 ve 590 K kalıp sıcaklıklaı çn hesaplanan IHC sıasıyla 6, ve 6 kw/ K olaak bulunuşu. 5

9 aa yüzey ısı ansfe kasayılaının azalacağını fae eşle. Kalıp ve ökü alzeesnek sıcaklık ağılılaı bellenken sona aa yüzey ısı akılaı q hesaplanışı. Şekl 6 a kalıp sıcaklığına K, eokupl konuuna ve zaana bağlı olaak aa yüzey ısı akılaı velş. Deneyleen ele elen eğlen benze kaakesğe sahp oluğu gözlelenş. ġekl K Kalıp sıcaklığına eokuplla le ölçülen ve hesaplanan sıcaklıkla. V = /s, D =873 K e yapılan eneysel çalışalaa, 483, 533 ve 590 K kalıp sıcaklıklaı çn hesaplanan ısı akısı eğele sıasıyla 960, 860 ve 60 kw/ olaak bulunuşu. Kalıp sıcaklığının aası le ısı akısı eğelene kaya eğe b azala gözlelenş. Boucae 00 ve Dou 005, kalıp sıcaklığının aası le aa yüzey ısı akısı eğelenn azalığını fae eşle. Şekl 7 e kalıp sıcaklığına bağlı olaak, eokupl konuunun 30 o oluğuna aa yüzey ısı ansfe kasayısı h ve ısı akısına q eyana gelen eğş sunuluşu. Kalıp sıcaklığının aası le he ökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısına he e ısı akısı eğelene kaya eğe b azala gözlelenş. ġekl. 590 K Kalıp sıcaklığına eokuplla le ölçülen ve hesaplanan sıcaklıkla. Kalıp sıcaklığının aası le aa yüzey ısı ansfe kasayılaına kaya eğe b azala gözlelenş. Snvasan 98, Dou v., 005 an Guo Zh-peng v., 008, kalıp sıcaklığının aası le ökü-kalıp Deneysel veleen ve nüek hesaplaalaan sağlanan bulgula ışığına ele elen zaana bağlı ökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayılaı, nüek yaklaşıla kullanılaak hazılanış b yazılı le eğelenleek, egesyon analz yapılışı. Dökükalıp aa yüzey ısı ansfe kasayılaı zaana bağlı ve apk bağını şeklne velş. Moellee sonucuna göe, zaan ve kalıp sıcaklığı kkae alınaak ele elen ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısının zaan bağlı eğş eşlk 4 e velş. ġekl. Nüek olaak hesaplanan ökü yüzey C ve kalıp yüzey M sıcaklıklaı 53

10 ġekl 3. Nüek olaak hesaplanan CC8 ve ölçülen C8 ökü sıcaklıklaı. ġekl 4. Nüek olaak hesaplanan MC6 ve ölçülen M6 kalıp sıcaklıklaı. ġekl 5. Kalıp sıcaklığına bağlı olaak h ın zaana bağlı eğş. ġekl 6. Kalıp sıcaklığına bağlı olaak ökü-kalıp alzees aa yüzeynek ısı akılaının zaana bağlı eğş. 54

11 ġekl 7. Kalıp sıcaklığına bağlı olaak, eokupl konuu =30 o çn hesaplanan h ve q nun zaana bağlı eğş. ablo 4. Basınçlı ökü posesne zaana bağlı ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayılaı Kalıp Sıcaklığı Dökü Sıcaklığı Enj. Basıncı Enj. Hızı * c h a b K K D K P Ba V /s K kw/ K R K * c K h a b 4 Buaa, zaan s, K kalıp sıcaklığı, a, b ve c oel sable. Bu sable kalıp geoesne, enjeksyon basıncına, enjeksyon hızına, ökü ve kalıp sıcaklığına bağlı olaak eğş göseeke. Zaanın fonksyonu olaak, kalıp sıcaklığına göe eğşen oel sable a, b ve c ablo 4 e velş. ablo a velen eğele e kkae alınığına, oellee ve nüek hesaplaa le ele elen ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı eğelenn uyulu oluğu göüleke. SONUÇLAR Bu çalışaa, 00 on kapasel basınçlı ökü aknes, A43 Al-S alaşıı ve kalıp alzees olaak H3 çelğ kullanılışı. Kalıp küesel geoeye sahp olup ek yönlü kaılaşa şalaı çn ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı, sıcaklık ağılıı ve aa yüzey ısı akısı eğele eneysel velen kullanılığı FDM le bellenş. Deneysel olaak yapılan çalışalaan ele elen sıcaklık eğele le aynı nokala çn nüek olaak hesaplanan sıcaklık eğele aasınak fak; ökü aafı çn 6- K ve kalıp aafı çn 3-8 K olaak bellenş. Bu sıcaklık faklaı eneysel sıcaklık ölçülenn uygunluğunu oaya koyuşu. Deneyle aynı şalaa üçe kez eka elş. He üç eneye ölçülen sıcaklık eğele aasınak sıcaklık fakı en fazla 8 K olaak bellenş. Bu eğe eneylen eka elebllğn göseeke. 3 Kalıp sıcaklığınak aış aa yüzey ısı akısı q eğelenn azalasına sebep oluşu. eokupl akılaı ve konulaı kkae alınığına, kalıp sıcaklığının 50 K aası le ısı akısı kw/ eebesne azalıken, kalıp sıcaklığının 07 K aası le yaklaşık kw/ eebesne azalığı gözlelenş. 4 Kalıp sıcaklığının aası le ökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayılaı h azalışı. Kalıp sıcaklığının 50 K aası le ökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı 3-6 kw/ K eebesne azalıken, 07 K aası le yaklaşık 6-0 kw/ K eebesne azalığı gözlelenş. Bu azala kalıp sıcaklığının aışı yükselkçe aha hızlı olakaı. Dökü kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayısı ve ısı akısı le lgl bulgula leaü le uyu göseeke. 5 Dökü-kalıp aa yüzey ısı ansfe kasayılaının * c h a b K eşlğne bağlı olaak zaanın ve kalıp sıcaklığının b fonksyonu oluğu gözlelenş. EġEKKÜR Bu çalışaya 003K 00/ no lu DP pojes çeçevesne a esek sağlayan Devle Planlaa eşklaına eşekkü eez. KAYNAKLAR Aka, N., Kaılaşa sıasına ökü-kalıp aa yüzeyne ısı ansfe kasayısının ncelenes. Gaz Ünveses Fen Blle Ensüsü, Dokoa ez, 36 S., Ankaa, 006. Aka, N., Şahn, H.M., Yalçın, N., Kocaepe, K., Expeenal suy on he effec of lqu eal 55

12 supehea an casng hegh on nefacal hea ansfe coeffcen, Expeenal Hea ansfe,, 83 98, 008. Aneesen, B., De casng engneeng a hyaulc, heal an echancal pocess. Macel Dekke, 384p, New Yok, USA, 005. Aneon, L., Case, M., Poesano, G., he pessue e-casng pocess. Ee Spa-54 Besca Ialy, 996. Boucae, S., Mchafy A., Dou, G., Hea ansfe an heo-echancal sesses n a gavy casng e nfluence of pocess paaees. Jounal of Maeals Pocessng echnology, 0, -7, 00. Chen, Z.W., Skn solfcaon ung hgh pessue e casng of Al-S-Cu-Fe. Alloy Maeals Scence an Engneeng, A , 003. Capbell, J., Casng. Buewoh Heneann, 88p, Oxfo, UK, 00. Doehle, H.H., Basınçlı Dökü. Çeven, Bayvas, M.Ş., Meslek ve eknk Öğe Kaplaı, Eü Ve Pogalaa Daes Yayınlaı No:80, Ekek eknk Yüksek Öğeen Okulu Mabaası, 54s, Ankaa, 974. Dou, G., Dagusch, M., Davson, C., Nef, A., Developen of a non-nusve hea ansfe coeffcen gauge an s applcaon o hgh pessue e casng effec of he pocess paaees. Jounal of Maeals Pocessng echnology, 69, 3 33, 005. Flengs, C.M., Dökü ve Kaılaşıa eknğ. Çeven, Başaan, M., İsanbul eknk Ünveses Mabaası, Güüşsuyu, 45s, İsanbul, 976. Gafu, M.A., Haque, M.N., Pabhu, K.N., Effec of chll hckness an supehea on casng/chll nefacal hea ansfe ung solfcaon of coecally pue alunu. Jounal of Maeals Pocessng echnology 33, 57-65, 003. Gaza, H.A., Mlle, R.A., he effecs of hea elease ung fll on he eflecons of e casng es. Jounal of Maeals Pocessng echnology 4, , 003. Gffhs, W.D., Moelle hea ansfe coeffcen fo al-7 w-%s alloy casng uneconally solfe hozonally an vecally ownwas. Maeals Scence an echnology, Vol. 6, 55-60, 000. Guo Zh-peng, Xong Shou-e, Lu Ba-cheng, Me L, John Allson, Deenaon of he hea ansfe coeffcen a eal e neface of hgh pessue e casng pocess of AM50 alloy. Inenaonal Jounal of Hea an Mass ansfe, 5, , 008. Halla, C.P., Gffhs, W.D., A oel of he nefacal hea ansfe coeffcen fo he alunu gavy e casng pocess. Meallugcal an Maeals ansacons, 35b, 4, Poques Scence Jounals 7 P, 004. Haasa, A., Dou, G., Loulou., Dagusch, M.S., A pecve oel fo he evoluon of he heal conucance a he casng e nefaces n hgh pessue e casng, Inenaonal Jounal of heal Scences, 49, , 00. Incopea, P.F., Dew, D.P., Hea an Mass ansfe Funaenal Isı Ve Küle Geçşnn eelle. Çevenle, Debenl,., Gencel, O., Güngö, A., Hepbaşlı, A., İlken, Z., Özbala, N., Özgüç, F., Paaksızoğlu, C., Ualcan, Y., Leaü Yayınlaı, 960s, İsanbul, 00. Kpens, A., Benaos, P.G., Vosnakos, G.C., Koukouvak, A., Sulaon-Base selecon of opu pessue e-casng pocess paaees usng neual nes an genec algohs. In J Av Manuf echnol, 7, , 006. Lau, F., Lee, W.B., Xong, S.M., Lu, B.C., A suy of he nefacal hea ansfe beween an on casng an a eallc oul. Jounal of Maeals Pocessng echnology, 79, 5 9, 998. Loulou,., Ayukhn, E.A., Baon, J.P., Esaon of heal conac essance ung he fs sage of eal solfcaon pocess: I-expeen pncple an oelsaon. Inenaonal Jounal of Hea an Mass ansfe, 4, 9-7, 999. Özışık, M.N., Fne ffeence ehos n hea ansfe, Mechancal an aeospace engneeng engneeng epaen, noh Caolna sae unvesy, CRC, 4p., Floa, USA, 994. Papa, J.P., Conac hea ansfe coeffcen n alunu alloy e casng: an expeenal an nuecal nvesgaon. Ph. D. hess, he Oho Sae Unvesy, 85p, 994. Sabau, A.S., Wu, Z., Evaluaon of a hea flux senso fo spay coolng fo he e casng pocesses. Jounal of Maeals Pocessng echnology, 8, 3-38, 007. Sanos, C.A., Squea, C.A., Gaca, A., Quaesa, J.M.V., Sp, J.A., Meal/ol hea ansfe coeffcens ung hozonal an vecal unseaysae solfcaon of Al-Cu an Sn-Pb alloys. 4h Inenaonal Confeence on Invese Pobles n Engneeng, Ro De Janeo, Bazl, 00. Snvasan, M.N., Hea ansfe coeffcens a he casng-oul neface ung solfcaon of flake gaphe cas on n eallc oul, Inan Jounal of echnology, 04, p.3-9, 98. Şahn, H.M., Kocaepe, K., Kayıkçı, R., Aka, N., Deenaon of uneconal hea ansfe coeffcen ung unseay-sae solfcaon a eal casng- 56

13 chll neface. Enegy Conveson an Manageen, 47,9-34, 006. Şahn, H.M., Kocaepe, K., Kayıkçı, R., Aka, N., Öekk Al-S alaşıına soğuucu yüzey püüzlülüğünün aa yüzey ısı ansfe kasayısına eks. Gaz Ünv. Müh. M. Fak. De., Cl, No 3, , 006. ovan, M., Agyopoulos, A.S., he pleenaon of a aheacal oel o chaaceze ol eal neface effec n eal casng. Canaan Meallugcal Quaely, Vol. 37, No 3-4, 85-96, 998. Vnacık, J.E., Hgh Inegy De Casng Pocesses. John Wley&Sons, 3p, New Yok, USA, 003. aha, M.A., El-Mahallawy, N.A., El-Mesekaw, M.., Hassan, A.A., Esaon of a gap an hea ansfe coeffcen a ffeen faces of Al an Al-S casng solfyng n peanen oul. Maeals Scence an echnology, 7, 9 Wlson Apple Scence & echnology, p. 093, 00. Osan İPEK, 963 yılına Mesn l Eel lçesn e oğu. 986 yılına Akenz Ünveses Makne Mühenslğ Bölüü nen ezun olu. 988 yılına yne aynı ünvesenn Fen Blle Ensüsü Makne Mühenslğ Ana bl alına yüksek lsans eecesn alı. 993 yılına Ecyes Ünveses Fen Blle Ensüsü Makne Mühenslğne okoa eğn aalaı ve oko unvanını alı. 003 yılına Doçenlk ve 008 yılına Pofesölük unvanlaını alışı. Nüklee Enej, Isı ansfe, Enej Yöne, Enej Üe ve Kullanıı, Blgsaya Pogalaa C#, C, Foan 95, oğalgaz ssele, Enej Ekonos, Mühenslk Maeağ ve Uygulaalaı, Mühenslke MALAB uygulaalaı, Sayısal Çözülee, Yakıla ve Yana, Basınçlı ökü konulaına çalışalaı vaı. Pek çok enüsyel pojee ÜBİAK, DP, SAN-EZ- BAP yüüücü, aaşıacı, hake ve zleyc olaak göev alışı. Mua KORU, 977 yılına Afyon a oğu. 998 yılına Süleyan Deel Ünveses essa Öğeenlğ Bölüü nen ezun olu. 000 yılına, yne aynı Ünvesenn Fen Blle Ensüsü Makne Eğ Ana bl alına yüksek lsans eeces alı. 009 yılına okoasını Süleyan Deel Ünveses Fen Blle Ensüsü Makne Mühenslğ Ana Bl alına aalaı ve oko unvanını alı. Halen Süleyan Deel Ünveses eknk Eğ Faküles Makne Eğ Bölüü ne Aş. Gö. D. olaak çalışakaı. Enej, Isı ansfe, eonak, Enej Üe ve Kullanıı, oğalgaz ssele, Nüek yönele, Basınçlı ökü, Plask enjeksyon konulaına çalışalaı vaı. ÜBİAK, DP, SAN-EZ- BAP pojelene, aaşıacı olaak göev alışı. 57

Açıklık ve Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması

Açıklık ve Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması Açıklık e Paa Polkaının Eknlğ: Tüke Ugulaaı Yd. Doç. D. Fua SEKMEN Sakaa Ünee, İİBF Öze Ekonok eo, aa olkaının üe aıa eeneğnn ekononn dışa açılaı le azaldığını, buna kaşın enflaonu aııcı b eknn olduğunu

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler INS 6 Hidolik Hidolik Anabili Dalı Uygulaa Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine kaşı gelen uzunlukla aasında

Detaylı

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir.

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir. Makne Öğrenme er Araınavı 0.0.0 A Soya: umara: Sorular aşağıa mleryle verlen ver kümeler üzerne çözülecekr.. ver küme..4 a 5.9 4. a. 5.7 a -. -0. -5. -.9-0.5.. ver küme K G H K N G H B E G H B G S B N

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ ĞLK MEKEZİ VE LN TLET MMENTİ 1 1. ĞLK MEKEZİ (CENTD) ğılık meke paalel kuvvetleen otaa çıkan geometk kavamı. Yalnıca paalel kuvvetle ağılık meke vaı. ğılık meke fksel csmn vea paçacıkla sstemnn tüm ağılığının

Detaylı

ISI TRANSFERİ BAHAR 2010

ISI TRANSFERİ BAHAR 2010 ISI TRANSFRİ BAHAR 010 ISI TRANSFRİ MANİZMALARI ondüksiyon onveksiyon Işınım ONDÜSİYON Doğrudan emas ile ısı ransferidir Yoğunluk arıkça kondüksiyon arar Akışkanların (özellikle gazlar ermal ilekenlikleri

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Naual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 5/4 ENERGY DECAY FOR KIRCHHOFF EQUATION Müge MEYVACI Mima Sinan Güzel Sanala Ünivesiesi, Fen-Edebiya Fakülesi, Maemaik Bölümü,Beşikaş-İSTANBUL

Detaylı

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada.

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada. BİNNIN Sahb Kullana acı Kat ded HMET KOLTUK Konutlar RSNIN İl NKR İlçes MERKEZ Mahalles KINCILR Sokağı YENGEÇ Pafta 1 da 13 Parsel 5 Isı Yalıtı Projesn Yapanın ONY dı Soyadı HMET KOLTUK Ünvanı MKİNE MÜHENDİSİ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

Şekil 5: Doğru akım motoru modeli

Şekil 5: Doğru akım motoru modeli 3. SĐSTEMĐN MODELLENMESĐ Sisein odellenesi esnasında sisee asaak gerili girişleri uygulanış ve sisein hız cevaına ilişkin grafikler paralel por yazılıı ile çizdiriliş ve incelenişir. Moorun eylesiziğini

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek... ÇEEE ÇEVE, İEE N 3 ( ÇEEİN ÇEVEİ İENİN, İE İİİNİN, İE EEİNİN VE HNIN NI ÇEEE ENZEİ EĞEENİE ) ÇEEİN ÇEVEİ VE İENİN NI İE İİİ NI VE YY UZUNUĞU mek ezli bi çembein çevesi, Çeve=2.π. mek ezli bi daienin alanı,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 1. Konu GÖLGELER ve AYDINLANMA ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 1. Konu GÖLGELER ve AYDINLANMA ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 0. SNF ONU NTM 4. ÜNİTE: OPTİ. onu GÖGEER ve YDNNM ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik. 5. Ünite. onu (yınlanma) nın Yanıtlaı pee. a. yaklaştıılmalıı. b. uzaklaştıılmalıı. B nin Yanıtlaı X Y. a. ekan. 3. şık

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi İ.. Ü İ N Ş A A F A K Ü E S İ - H İ D R O İ K D E R S İ Model Benzeşii Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine

Detaylı

MONOFAZE SABİT MIKNATISLI MOTORLARIN BAZI PARAMETRELERİNİN TASARIM AMACI İLE HESAPLANMASI

MONOFAZE SABİT MIKNATISLI MOTORLARIN BAZI PARAMETRELERİNİN TASARIM AMACI İLE HESAPLANMASI ELEKTRÝK -ELEKTRONÝK - BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ. ULUSAL KONGRESÝ MONOFAZE SABİT MIKNATISLI MOTORLARIN BAZI PARAMETRELERİNİN TASARIM AMACI İLE HESAPLANMASI H. Bülen Ean Bülen Dağ Mile Ea Tecnical Univeiy

Detaylı

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan)

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan) Doç. D. Rahi GÜÇÜ, Makine Dinaiği Des Notlaı DENGEEME. Kütle engeleesi (Roto. Peiyoik çevili akinalaın engelenesi (Kank-iyel 3. Güç engelenesi (Volan. Kütle Dengelenesi : Makine ühenisliğine bütün nen

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

Optik Sorularının Çözümleri

Optik Sorularının Çözümleri Ünite 4 Optik Soulaının Çözümlei 1- Gölgele ve Ayınlanma 2- Işığın Yansıması ve Düzlem Aynala 3- üesel Aynala 4- Işığın ıılması 5- Renkle 6- ecekle 1 Gölgele ve Ayınlanma Testleinin Çözümlei 3 Test 1

Detaylı

Onduline ONDUGREEN. Cem İzolasyon. önduline " I!!1. Sistem. SI a . ' SPO l m. m, i ONDUGREEN @ İZODER ^MM. ' Mi NBİTÜDER ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

Onduline ONDUGREEN. Cem İzolasyon. önduline  I!!1. Sistem. SI a . ' SPO l m. m, i ONDUGREEN @ İZODER ^MM. ' Mi NBİTÜDER ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ " O S a e5 g ONDUGREEN C %M T3 TO O ) Sse ONDUGREEN Yeşl Çaı Sse ot s 0&30 7H 0 TR Bakod aayıcı uygulaasınıaygıınıza yükleyn ve açın Kaeanızı kodun üzene yaklaşıdığınızda aaaşle başlayacakı Ondulne ARASYA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003 DEÜ ÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ FE ve ÜHEDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 3 sh. 3-4 Eki 3 DARBELİ YÜKSEK AKLARDA LED İ AAHTARLAA SÜRELERİİ İCELEESİ (THE VESTGATO OF LED s SWTCHG TES AT PULSED HGH CURRETS) Ede ÖZÜTÜRK*

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 ISI İLETİMİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı

Detaylı

Ğ Ğ ç ü ü üü ç ü ü ü Ğ ü ü üü ü Ğ ç ç ü ü Ş Ş ç Ç Ş ç ü ü ç ç Ş ü ç ü ü ü ü ç ç ü Ç ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç Ş ü ü ü ü üü Ş ç ü ç ü ü ü «ç ü Ç ü ü ç ü ü ü ü ü ü ç ç ü ç ü ü üü Ş ü

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Manyetzma 1.. Ünte 4. Konu (Manyetzma) A nın Çözümle P 1 1 3. Üzenen akımı geen yaıçaplı b halkanın

Detaylı

ZAMAN-UZAYDA SONLU FARKLAR YÖNTEMİN DEZAVANTAJLARI İÇİN GEOMETRİK OPTİK YÖNTEMLERİN KULLANIMI

ZAMAN-UZAYDA SONLU FARKLAR YÖNTEMİN DEZAVANTAJLARI İÇİN GEOMETRİK OPTİK YÖNTEMLERİN KULLANIMI Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. De. Jounal of he Fauly of Engneeng and Aheue of Gaz Unvesy Cl 29, No 1, 121-129, 214 Vol 29, No 1, 121-129, 214 ZAMAN-UZAYDA SONLU FARKLAR YÖNTEMİN DEZAVANTAJLARI İÇİN GEOMETRİK

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 MK - ERMODİNMİK.0.00 CRN: 594, 599, 60, 608 ) 009-00 BHR YRIYILI R SIN- Soru -) Br pston-slndr düznğnd, başlangıçta 75 kpa basınçta doyuş sııbuhar karışıı, 5 kg su bulunaktadır. Suyun.09 kg lık bölüü sıı

Detaylı

ü İ İ İ Ö Ö İ Ö Ü ü ü ç ü ü ü ş ç ç Ü ü ü ü Ö ç ş ş ü Ü ç ş ç ş ü Ö Ü Ö Ö ş ç Ö ü ü Ö ü ç ş ş ü ü şi ş ş üçü ç ş ü ü ü Ü ü İ ü ü Ü ü ü ü ü üü ü ü ü ç ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ş ü ü Ö ç

Detaylı

İ ü»ü üü ü ü İ ü üü ü ü ü ü ç ç ç ü Ç ü ü üü ü üü ü ç ü ü ü ü İ İ Ü İİ İ İ İ ü ü ç ü ü ü ü ç ç ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü İ ü ü üü ü ü ü ç ç ç ü ü üçü ü ç üç ü İ ü ü ü ü Ö Ç ü İ İ üü ç ü ç

Detaylı

Ü ü ü Ö Ç ü ü ü ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü Ö ü ö ü ö ü ü ö ü ü ü ü Ç Ç Ç Ö Ç ü ü ü ö ö ü ö ü ö ü ü ü ö ö ö ö ü ü ü ö ü ü Ç ö ü ö ö ö ü ü ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü ü ü ü ü ü ö ö ü ö ü ü ö ö Ç ö ü

Detaylı

Ş Ğ Ş Ğ Ü Ü Ö Ü «Ğ Ü Ü Ğ Ş Ö Ü Ü Ö Ü Ş Ğ Ü Ş Ç Ş Ş Ş Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ş «Ş Ğ Ç Ö Ö Ç Ö Ö Ş Ğ Ü Ü «Ş Ğ Ü Ü Ü Ü Ü «Ş Ğ Ğ Ö Ş Ü Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ğ Ö Ö Ü Ş Ğ Ü Ü Ü Ç Ş Ü Ü Ö Ü Ğ Ç Ü Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ü Ü Ü Ü Ş

Detaylı

ü ü İ ü Ç Ç ü üü İ ü ü ü ü üü ü İ ü ğ İ İ ğ ğ Ç ü İ ü Ç ğ ü Ç üü İ Ç ü ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ğ ü ğ Ç ü ü Ç İ Ç ğ ğ Ç ü üü İ İ Ç ü ü ğ ü üü İ ü ü ü ü Ç ü üü ğ ğ ü ü ğ ğ ğ Ç ğ ğ ü ü ü ü İ ü Ç ü ü Ç ü üü ğ Ç ğ

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R744 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R744 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilii ve Tekniği Degisi,,, 91-97, 01 J. of Theal Science and Technology 01 TIBTD Pinted in Tukey ISSN 100-615 ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R7 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK

Detaylı

Kilitleme Sistemi Hesapları

Kilitleme Sistemi Hesapları Kilile Sisi Hesapları Kilile Sisi Hesaplamalarında Kullanılan Formüller ve Rolleri Her bir uygulama için doğru kilile sisini seçmek için asarımcı belirli hesaplamaları yapmak durumundadır; Paramerelerin

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 0 BÖÜ ĞIRI EREZİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ Şekilde göüldüğü gibi, cisilein otak kütle ekezinin koodinatlaı (,) olu y 5 6 Şekilde göüldü- y ğü gibi, cisilein 6 otak kütle ekezinin 5 koodinatlaı 5 (,) olu

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

ü ğ ö ş ş ş ö üğü ğ ş ç ö ö üğü ü ü ü ü ü ğ ş ö ğ ö ş ğ ö ş ö ş ş ü ö ü ö ö ş ç ö ü ü ü üğü Ş ö ş ü ü ğ ş ğ ö ü ü ü ü ü ş ğ ğ ö ü ş ü ü ü üğü ş ö ş ş

ü ğ ö ş ş ş ö üğü ğ ş ç ö ö üğü ü ü ü ü ü ğ ş ö ğ ö ş ğ ö ş ö ş ş ü ö ü ö ö ş ç ö ü ü ü üğü Ş ö ş ü ü ğ ş ğ ö ü ü ü ü ü ş ğ ğ ö ü ş ü ü ü üğü ş ö ş ş Ğ ö ş ş ğ ö ş ö ö ş ğ ş Ş ü ö ğ Ş ö üş ö ş ş ö ş ş ö ş ğ ş ş ğ ğ ş ö ş ç ö ş ç ş ö ş ğ Ö ş ö ş ö ş ö ş ş ü ü ş ş ö ş ş ç ü ü ü ü ğ Ğ ş ş ü ü ğ ö ş ş ş ö üğü ğ ş ç ö ö üğü ü ü ü ü ü ğ ş ö ğ ö ş ğ ö ş ö

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

İÇİ SIVI DOLU TEK KATMANLI KOMPOZİT TÜPTE KOLAJEN LİFLERİN ETKİSİ

İÇİ SIVI DOLU TEK KATMANLI KOMPOZİT TÜPTE KOLAJEN LİFLERİN ETKİSİ Osmanga Ünveses üh.m.fa.degs C.XV S. Eng.&h.Fa.Osmanga nvesy Vol.XV No: İÇİ SV DOL TEK KTNL KOOZİT TÜTE KOLJEN LİFLERİN ETKİSİ Selm ŞENGEL ÖZET : B çalışmaa Büyü sa sonl ye eğşmele üene üçü nam ye eğşmelen

Detaylı

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri FZM45 leko-ok 7.Hafa Feel şlkle 28 HSaı 1 7. Hafa De İçeğ Feel şlkle Yaıma Kıılma lekomayek dalgaı dalga özellkle kullaaak ışığı faklı kıılma de ah yüzeydek davaışı celeecek 28 HSaı 2 Feel şlkle-1 Şekldek

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

Kredi Değeri(Nominal Değer): Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde ödenmesi gereken tutardır.

Kredi Değeri(Nominal Değer): Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde ödenmesi gereken tutardır. 1 İSKONTO HESAPLAR Tcaret alanına alım-satım şlemler her zaman peşn para le yapılmaz. Bu şlemlern öneml br kısmı kreye ayanır ve veresye yapılan alış-verşler br belgeye bağlanır. Özellkle şletmeler arasına

Detaylı

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği Bölüü HİDROİK Des Notlaı Yd.Doç.D. Nuay GEDİK - Yd.Doç.D. Uut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi, İnşaat Müh. Bölüü Hidolik Anabili Dalı Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I

GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I RAPOR NO: 1 GRUP NO: 3 KONU: Bazı gıdalarda dondurma prosesi ve donma noktası alçalmasının tespiti ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Doç. Dr. Nesimi AKTAŞ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ 6 BÖÜM ATENATİF AKIM AIŞTIMAA - ÇÖÜME DEESİ DEESİ DEESİ f 80 4 A olu 0 snωt snπft 4vsnπ50t 4vsn00πt olu Akıın zaanla dğş dnklndn, (t) snft sn50 400 sn 4 v A olu Gln aksu dğ, 0v 0v olu Gl dnkl, (t) snft

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Ş

Ş Ü Ş Ç ç Ö ş Ş Ü ç Ç Ğ Ş ş ç Ü ç ş ş Ç ş ş Ş ç Ç ç Ö Ğ ş Ü Ü ç ş ç ş Ğ Ş Ö ç Ö Ü Ü Ğ ç Ğ Ş şş Ğ ş ç ç ş ş ş Ö ş Ş ş Ü Ü ÜÜ Ö ş ÜŞ ş ç ş Ö Ğ Ğ ç ş Ü Ş Ğ ş ş ş ş ş Ğ ş ş ç ş ş Ü ş Ğ ş «ş Ü ş ş ş ş ş ş ç ç

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ 9. ÇİZGİSEL (OĞRUSAL) OENTU VE ÇARPIŞALAR 9. Kütle erkez Ssten kütle erkeznn yern ssten ortalaa konuu olarak düşüneblrz. y Δ Δ x x + x = + Teraz antığı le düşünürsek aşağıdak bağıntıyı yazablrz: Δ= x e

Detaylı

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ö Ğ Ç Ç Ğ ç Ç «ö ç Ğ Ç ö Ö Ğ ö ö ö Ü ç Ğ Ğ ö ç ö ö Ü ç Ö Ü Ü ç Ş Ç Ü ö ö ö Ş Ü ç Ç ö Ü ç ö ç ö ö Ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö Ğç Ç ö Ş Ğ ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ç ö

Detaylı

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3.

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3. FWT02AATNMV1 FWT02AATNMV1 Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 lu Yüksek kw 3.02 (2) Orta kw 2.71 (2) Düşük kw 2.38 (2) Güç Girişi

Detaylı

BTZ Kara Deliği ve Grafen

BTZ Kara Deliği ve Grafen BTZ Kaa Deliği ve Gafen Ankaa YEF Günlei 015 1-14 Şubat 015, ODTÜ Ümit Etem ve B. S. Kandemi BTZ Kaa Deliği Gafen ve Eği Uzay-zamanla Beltami Tompeti ve Diac Hamiltonyeni Eneji Değelei ve Gafen Paametelei

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım

Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım Kısa Vadeli Paa Poliikası Aacı Olaak Faiz Düzleşime Kualı: Teoik ve Meodolojik Yaklaşım Buak DARICI Öze Bu çalışmanın amacı faiz düzleşime kualını eoik ve meodolojik açıdan oaya koyaak lieaüdeki yeini

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Momentum ve Çarpışmalar

Momentum ve Çarpışmalar oenu ve Çapışala Şdye kada ek b paçacığın haeken nceleyeek, bu haeke af eek çn bazı büyüklükle anılandı ve kullanıldı. B paçacığın haekenn çözüleeyecek kada kaaşık olaı duuunda kounu kavaından yaalanıldı.

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Ğ Ğ ü ü ü ü ç ş ü ç ç ö ö Ç ü Ş ü ş ç ü ü ş ş ü ş ü ç ç ü ş Ö ö ş ü ü ş ş ç ö ü Ü ü ü ü ü ş üş ş Ş ş ü ç ç ü ü ş Ö ü ü Ü ü ç ç ç ç ç ş ü ü ş ş ö ü ş ş ö ç ö ç ş ü ü ç ç ş ü ç ü ş ç ü ü ç ç ç ç Ç ü ü ş

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ Ğ ç ş ç Ç ğ ö üğü ü ü ü ü ğ ğ İş İ ğ ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ğ ş ç ş ç ş ü ş ç ç ğ ş Ğ ş üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 7.Hafta Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Akifer Özellikleri Gözeneklilik (n)-etkin gözeneklilik (ne) Hidrolik iletkenlik katsayısı

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı