2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: veya Liseler aracılığıyla yapılmaktadır. 30 adet tercih hakkınız bulunmaktadır. Tercihlerinizi 4 yıllık Lisans ve 2 yıllık önlisans programları için kullanabilirsiniz. Tercihlerle ilgili ÖSYM nin yapma ihtimali olabilecek değişiklikleri internet sayfamızdan (www.acidershaneleri.com.tr) takip edebilirsiniz. Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları

2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet YGS , MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. BURDUR Devlet YGS , MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet YGS , GÜMÜġHANE Üniv. GÜMÜġHANE Devlet YGS , ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv.(ĠÖ) ÇANAKKALE Devlet YGS , MEHMET AKĠF ERSOY Üniv.(ĠÖ) BURDUR Devlet YGS , GÜMÜġHANE Üniv.(ĠÖ) GÜMÜġHANE Devlet YGS , GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (Ücretli) KKTC Özel MF GĠRNE AMERĠKAN Üniv. (Ġng.) (T.B.) KKTC Özel MF GĠRNE AMERĠKAN Üniv. (Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel MF-3 10 Ağaç ĠĢleri Endüstri Mühendisliği DUMLUPINAR Üniv.(M.T.O.K.) KÜTAHYA Devlet MF , GAZĠ Üniv. ANKARA Devlet MF , DÜZCE Üniv. DÜZCE Devlet MF , DUMLUPINAR Üniv. KÜTAHYA Devlet MF DUMLUPINAR Üniv.(ĠÖ) KÜTAHYA Devlet MF DUMLUPINAR Üniv.(M.T.O.K.) (ĠÖ) KÜTAHYA Devlet MF DÜZCE Üniv.(M.T.O.K.) DÜZCE Devlet MF-4 13 Aile ve Tüketici Bilimleri HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet TM , Aktüerya MARMARA Üniv. ĠSTANBUL Devlet YGS , Aktüerya Bilimleri HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet MF , Alman Dili ve Edebiyatı EGE Üniv. ĠZMĠR Devlet DĠL , HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet DĠL , AKDENĠZ Üniv. ANTALYA Devlet DĠL , AKDENĠZ Üniv.(ĠÖ) ANTALYA Devlet DĠL , SAKARYA Üniv. SAKARYA Devlet DĠL , NAMIK KEMAL Üniv. TEKĠRDAĞ Devlet DĠL , SELÇUK Üniv. KONYA Devlet DĠL , FIRAT Üniv. ELAZIĞ Devlet DĠL , SAKARYA Üniv.(ĠÖ) SAKARYA Devlet DĠL , MARMARA Üniv. ĠSTANBUL Devlet DĠL , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet DĠL , NAMIK KEMAL Üniv.(ĠÖ) TEKĠRDAĞ Devlet DĠL ,

3 ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet DĠL , CUMHURĠYET Üniv. SĠVAS Devlet DĠL , ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet DĠL , SELÇUK Üniv.(ĠÖ) KONYA Devlet DĠL , Almanca Öğretmenliği GAZĠ Üniv. ANKARA Devlet DĠL , ANADOLU Üniv. ESKĠġEHĠR Devlet DĠL , ULUDAĞ Üniv. BURSA Devlet DĠL , ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet DĠL , MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. MUĞLA Devlet DĠL , ERCĠYES Üniv. KAYSERĠ Devlet DĠL , ÇUKUROVA Üniv. ADANA Devlet DĠL , ONDOKUZ MAYIS Üniv. SAMSUN Devlet DĠL , TRAKYA Üniv. EDĠRNE Devlet DĠL , NECMETTĠN ERBAKAN Üniv. KONYA Devlet DĠL , ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet DĠL , ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet DĠL , HAKKARĠ Üniv. HAKKARĠ Devlet DĠL , DĠCLE Üniv. DĠYARBAKIR Devlet DĠL , DOKUZ EYLÜL Üniv. ĠZMĠR Devlet DĠL , MARMARA Üniv. ĠSTANBUL Devlet DĠL , HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet DĠL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (T.B.) ANKARA Özel DĠL , ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet DĠL , HACETTEPE Üniv.(Ġng.) ANKARA Devlet DĠL , EGE Üniv. ĠZMĠR Devlet DĠL , BAġKENT Üniv.(T.B.) ANKARA Özel DĠL , HALĠÇ Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel DĠL , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet DĠL , DOKUZ EYLÜL Üniv.(Ġng.) ĠZMĠR Devlet DĠL , ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (%50 B.) ANKARA Özel DĠL , BAġKENT Üniv.(%50 B.) ANKARA Özel DĠL , HALĠÇ Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel DĠL , HALĠÇ Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel DĠL , Animasyon ĠPEK Üniv.(T.B.) ANKARA Özel TS , ĠPEK Üniv.(%50 B.) ANKARA Özel TS , Antrenörlük Eğitimi KATÜ TRABZON Devlet YGS ,

4 Antropoloji 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI YEDĠTEPE Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet TM , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet TM , MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. BURDUR Devlet TM , MARDĠN ARTUKLU Üniv. MARDĠN Devlet TM , YÜZÜNCÜ YIL Üniv. VAN Devlet TM , YEDĠTEPE Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , AHĠ EVRAN Üniv. KIRġEHĠR Devlet TM , CUMHURĠYET Üniv. SĠVAS Devlet TM , MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet TM , CUMHURĠYET Üniv.(ĠÖ) SĠVAS Devlet TM , Arap Dili ve Edebiyatı ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet DĠL , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet DĠL , ĠSTANBUL Üniv.(ĠÖ) ĠSTANBUL Devlet DĠL , SELÇUK Üniv. KONYA Devlet DĠL , SELÇUK Üniv.(ĠÖ) KONYA Devlet DĠL , ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet DĠL , KĠLĠS 7 ARALIK Üniv. KĠLĠS Devlet DĠL , ATATÜRK Üniv.(ĠÖ) ERZURUM Devlet DĠL , DĠCLE Üniv. DĠYARBAKIR Devlet DĠL , Arapça Öğretmenliği GAZĠ Üniv. ANKARA Devlet DĠL , ADIYAMAN Üniv. ADIYAMAN Devlet DĠL , ADIYAMAN Üniv.(ĠÖ) ADIYAMAN Devlet DĠL , Arkeoloji ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (T.B.) ANKARA Özel TM , MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR Üniv. ĠSTANBUL Devlet TM , HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet TM , GAZĠ Üniv. ANKARA Devlet TM , ANADOLU Üniv. ESKĠġEHĠR Devlet TM , DOKUZ EYLÜL Üniv. ĠZMĠR Devlet TM , ULUDAĞ Üniv. BURSA Devlet TM , AKDENĠZ Üniv. ANTALYA Devlet TM , ÇUKUROVA Üniv. ADANA Devlet TM , DOKUZ EYLÜL Üniv.(ĠÖ) ĠZMĠR Devlet TM , ONDOKUZ MAYIS Üniv. SAMSUN Devlet TM , KOCAELĠ Üniv. KOCAELĠ Devlet TM , ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet TM , MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. MUĞLA Devlet TM , GAZĠANTEP Üniv. GAZĠANTEP Devlet TM , MERSĠN Üniv. MERSĠN Devlet TM , DĠCLE Üniv. DĠYARBAKIR Devlet TM , ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (%50 B.) ANKARA Özel TM ,

5 ADNAN MENDERES Üniv. AYDIN Devlet TM , SELÇUK Üniv. KONYA Devlet TM , BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ Üniv. BĠLECĠK Devlet TM , DUMLUPINAR Üniv. KÜTAHYA Devlet TM , PAMUKKALE Üniv. DENĠZLĠ Devlet TM , HĠTĠT Üniv. ÇORUM Devlet TM , ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet TM , SÜLEYMAN DEMĠREL Üniv. ISPARTA Devlet TM , TRAKYA Üniv. EDĠRNE Devlet TM , YÜZÜNCÜ YIL Üniv. VAN Devlet TM , HARRAN Üniv. ġanliurfa Devlet TM , ADNAN MENDERES Üniv.(ĠÖ) AYDIN Devlet TM , DÜZCE Üniv. DÜZCE Devlet TM , NEVġEHĠR Üniv. NEVġEHĠR Devlet TM , BÜLENT ECEVĠT Üniv. ZONGULDAK Devlet TM , SÜLEYMAN DEMĠREL Üniv.(ĠÖ) ISPARTA Devlet TM , ATATÜRK Üniv.(ĠÖ) ERZURUM Devlet TM , AHĠ EVRAN Üniv. KIRġEHĠR Devlet TM , KARABÜK Üniv. KARABÜK Devlet TM , MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. BURDUR Devlet TM , SELÇUK Üniv.(ĠÖ) KONYA Devlet TM , KAFKAS Üniv. KARS Devlet TM , MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet TM , KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniv. KARAMAN Devlet TM , NEVġEHĠR Üniv.(ĠÖ) NEVġEHĠR Devlet TM , PAMUKKALE Üniv.(ĠÖ) DENĠZLĠ Devlet TM , DUMLUPINAR Üniv.(ĠÖ) KÜTAHYA Devlet TM , KAFKAS Üniv.(ĠÖ) KARS Devlet TM , Arkeoloji ve Sanat Tarihi KOÇ Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel TS , Arnavut Dili ve Edebiyatı TRAKYA Üniv. EDĠRNE Devlet DĠL , Astronomi ve Uzay Bilimleri ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet MF , EGE Üniv. ĠZMĠR Devlet MF , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet MF , Avrupa Birliği ĠliĢkileri ĠSTANBUL BĠLGĠ (Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , BAHÇEġEHĠR Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , ULUSLARARASI KIBRIS (Ġng.) (T.B.) KKTC Özel TM , BAHÇEġEHĠR Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , ĠSTANBUL BĠLGĠ (Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , YAKIN DOĞU Üniv.(Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel TM ,

6 ULUSLARARASI KIBRIS (Ġng.) (%75 B.) KKTC Özel TM , ULUSLARARASI KIBRIS (Ġng.) (Ücretli) KKTC Özel TM ULUSLARARASI KIBRIS (Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel TM Azerbaycan Dili ve Edebiyatı SUMGAYIT DEVLET Üniv.(Ücretli) AZERBAYCAN ÖZEL TS , AZERBAYCAN DEVLET Üniv. AZERBAYCAN ÖZEL TS , AZERBAYCAN SLAVYAN Üniv. AZERBAYCAN ÖZEL TS Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı KAFKAS Üniv. KARS Devlet TS , Bahçe Bitkileri EGE Üniv. ĠZMĠR Devlet MF , AKDENĠZ Üniv. ANTALYA Devlet MF , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet MF , DĠCLE Üniv. DĠYARBAKIR Devlet MF , ÇUKUROVA Üniv. ADANA Devlet MF , ULUDAĞ Üniv. BURSA Devlet MF , SELÇUK Üniv. KONYA Devlet MF , ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ Üniv. ESKĠġEHĠR Devlet MF , SÜLEYMAN DEMĠREL Üniv. ISPARTA Devlet MF , ADNAN MENDERES Üniv. AYDIN Devlet MF , ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet MF , ONDOKUZ MAYIS Üniv. SAMSUN Devlet MF , HARRAN Üniv. ġanliurfa Devlet MF , ĠNÖNÜ Üniv. MALATYA Devlet MF , ERCĠYES Üniv. KAYSERĠ Devlet MF , KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM Üniv. K.MARAġ Devlet MF , MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet MF , NAMIK KEMAL Üniv. TEKĠRDAĞ Devlet MF , IĞDIR Üniv. IĞDIR Devlet MF , ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet MF , SĠĠRT Üniv. SĠĠRT Devlet MF , BĠNGÖL Üniv. BĠNGÖL Devlet MF , ORDU Üniv. ORDU Devlet MF , AHĠ EVRAN Üniv. KIRġEHĠR Devlet MF , BOZOK Üniv. YOZGAT Devlet MF , RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Üniv. RĠZE Devlet MF , GAZĠOSMANPAġA Üniv. TOKAT Devlet MF , YÜZÜNCÜ YIL Üniv. VAN Devlet MF , Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması LEFKE AVRUPA Üniv.(Ġng.) (T.B.) KKTC Özel MF LEFKE AVRUPA Üniv.(Ġng.) (% 50 B.) KKTC Özel MF

7 Bahçe ve Tarla Bitkileri 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS KIRGIZĠSTAN Devlet MF-2 5 Balıkçılık Teknolojisi ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet YGS , Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ORDU Üniv. ORDU Devlet MF , KATÜ TRABZON Devlet MF-2 26 Bankacılık MARMARA Üniv. ĠSTANBUL Devlet YGS , GAZĠ Üniv. ANKARA Devlet YGS , NECMETTĠN ERBAKAN Üniv. KONYA Devlet YGS , TRAKYA Üniv. EDĠRNE Devlet YGS , TRAKYA Üniv.(ĠÖ) EDĠRNE Devlet YGS , Bankacılık ve Finans ÖZYEĞĠN Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (T.B.) ANKARA Özel YGS , ÖZYEĞĠN Üniv.(Ġng.) (%75 B.) ĠSTANBUL Özel TM , FATĠH Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , ĠSTANBUL TĠCARET Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , BAġKENT Üniv.(T.B.) ANKARA Özel TM , OKAN Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , ÇANKAYA Üniv.(Ġng.) (T.B.) ANKARA Özel TM , YILDIRIM BEYAZIT Üniv.(Ġng.) ANKARA Devlet TM , BEYKENT Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , NĠġANTAġI Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel TM , AVRASYA Üniv.(T.B.) TRABZON Özel TM , ĠSTANBUL AREL Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , ĠSTANBUL TĠCARET Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , CELÂL BAYAR Üniv. MANĠSA Devlet YGS , BALIKESĠR Üniv. BALIKESĠR Devlet YGS , BAġKENT Üniv.(%50 B.) ANKARA Özel TM , ABANT ĠZZET BAYSAL Üniv. BOLU Devlet YGS , ÖZYEĞĠN Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , D.A.Ü.(Ġng.) (T.B.) KKTC Özel YGS , DUMLUPINAR Üniv. KÜTAHYA Devlet YGS , LEFKE AVRUPA Üniv.(Ġng.) (T.B.) KKTC Özel TM , AKSARAY Üniv. AKSARAY Devlet YGS , AVRASYA Üniv.(%50 B.) TRABZON Özel TM , FATĠH Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , ĠSTANBUL TĠCARET Üniv.(%25 B.) ĠSTANBUL Özel TM , CUMHURĠYET Üniv. SĠVAS Devlet YGS ,

8 ÇANKAYA Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ANKARA Özel TM , BEYKENT Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , BAġKENT Üniv.(%25 B.) ANKARA Özel TM , CELÂL BAYAR Üniv.(ĠÖ) MANĠSA Devlet YGS , NĠġANTAġI Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , OKAN Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel TM , UġAK Üniv. UġAK Devlet YGS , GĠRESUN Üniv. GĠRESUN Devlet YGS , BALIKESĠR Üniv.(ĠÖ) BALIKESĠR Devlet YGS , ABANT ĠZZET BAYSAL Üniv.(ĠÖ) BOLU Devlet YGS , DUMLUPINAR Üniv.(ĠÖ) KÜTAHYA Devlet YGS , RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Üniv. RĠZE Devlet YGS , AKSARAY Üniv.(ĠÖ) AKSARAY Devlet YGS , ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (%50 B.) ANKARA Özel YGS , GĠRESUN Üniv.(ĠÖ) GĠRESUN Devlet YGS , UġAK Üniv.(ĠÖ) UġAK Devlet YGS , ĠSTANBUL AREL Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , D.A.Ü.(Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel YGS , ĠSTANBUL AREL Üniv.(%25 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , AVRASYA Üniv.(Ücretli) TRABZON Özel TM BAġKENT Üniv.(Ücretli) ANKARA Özel TM ÇANKAYA Üniv.(Ġng.) (Ücretli) ANKARA Özel TM ĠSTANBUL AREL Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS ĠSTANBUL TĠCARET Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel TM OKAN Üniv.(Ġng.) (Ücretli) ĠSTANBUL Özel TM OKAN Üniv.(Ġng.) (%25 B.) ĠSTANBUL Özel TM D.A.Ü.(Ġng.) (Ücretli) KKTC Özel YGS LEFKE AVRUPA Üniv.(Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel TM YAKIN DOĞU Üniv.(Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel TM Bankacılık ve Finansman GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (T.B.) KKTC Özel YGS , GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (Ücretli) KKTC Özel YGS , GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (%75 B.) KKTC Özel YGS , GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel YGS , Bankacılık ve Sigortacılık KADĠR HAS Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , D.A.Ü.(Ġng.) (T.B.) KKTC Özel YGS , TRAKYA Üniv. EDĠRNE Devlet YGS , SÜLEYMAN DEMĠREL Üniv. ISPARTA Devlet YGS , D.A.Ü.(Ġng.) (Ücretli) KKTC Özel YGS , KADĠR HAS Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , KADĠR HAS Üniv.(%25 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , KADĠR HAS Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS , D.A.Ü.(Ġng.) (%50 B.) KKTC Özel YGS Basın ve Yayın ANADOLU Üniv. ESKĠġEHĠR Devlet TS , GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(T.B.) KKTC Özel TS ,

9 GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(%75 B.) KKTC Özel TS , GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ücretli) KKTC Özel TS GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(%50 B.) KKTC Özel TS Batı Dilleri KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS(Ġngiliz Dili ve Edebiyatı) KIRGIZĠSTAN Devlet DĠL , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği KATÜ TRABZON Devlet YGS , Beslenme ve Diyetetik MEVLANA Üniv.(T.B.) KONYA Özel YGS , ġġfa Üniv.(T.B.) ĠZMĠR Özel MF , ĠSTANBUL BĠLGĠ (Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet MF , EGE Üniv. ĠZMĠR Devlet YGS , ĠSTANBUL MEDĠPOL Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , ġġfa Üniv.(%50 B.) ĠZMĠR Özel MF , ĠSTANBUL BĠLĠM Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet MF , MARMARA Üniv. ĠSTANBUL Devlet MF , BAHÇEġEHĠR Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , GAZĠ Üniv. ANKARA Devlet MF , YEDĠTEPE Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , BAġKENT Üniv.(T.B.) ANKARA Özel MF , YENĠ YÜZYIL Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , ZĠRVE Üniv.(T.B.) GAZĠANTEP Özel MF , ERCĠYES Üniv. KAYSERĠ Devlet MF , HALĠÇ Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , NUH NACĠ YAZGAN Üniv.(T.B.) KAYSERĠ Özel MF , OKAN Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , KIRIKKALE Üniv. KIRIKKALE Devlet MF , TRAKYA Üniv. EDĠRNE Devlet MF , ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet MF , ONDOKUZ MAYIS Üniv. SAMSUN Devlet YGS , HASAN KALYONCU Üniv.(T.B.) GAZĠANTEP Özel YGS , ĠSTANBUL MEDĠPOL Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel MF , ĠSTANBUL AREL Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel YGS , D.A.Ü.(T.B.) KKTC Özel MF , BAġKENT Üniv.(%50 B.) ANKARA Özel MF , SELÇUK Üniv. KONYA Devlet YGS , ADNAN MENDERES Üniv. AYDIN Devlet YGS , MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. MUĞLA Devlet YGS , AFYON KOCATEPE Üniv. AFYON K. Devlet YGS , LEFKE AVRUPA Üniv.(T.B.) KKTC Özel MF , KASTAMONU Üniv. KASTAMONU Devlet YGS , ADNAN MENDERES Üniv.(ĠÖ) AYDIN Devlet YGS , KIRKLARELĠ Üniv. KIRKLARELĠ Devlet YGS , YEDĠTEPE Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel MF ,

10 GÜMÜġHANE Üniv. GÜMÜġHANE Devlet YGS , YENĠ YÜZYIL Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel MF , ZĠRVE Üniv.(%50 B.) GAZĠANTEP Özel MF , KASTAMONU Üniv.(ĠÖ) KASTAMONU Devlet YGS , NUH NACĠ YAZGAN Üniv.(%50 B.) KAYSERĠ Özel MF , ARTVĠN ÇORUH Üniv. ARTVĠN Devlet YGS , BĠTLĠS EREN Üniv. BĠTLĠS Devlet YGS , HASAN KALYONCU Üniv.(%50 B.) GAZĠANTEP Özel YGS , ĠSTANBUL AREL Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , ULUSLARARASI KIBRIS (T.B.) KKTC Özel MF , YAKIN DOĞU Üniv.(Ġng.) (T.B.) KKTC Özel MF , HASAN KALYONCU Üniv.(%25 B.) GAZĠANTEP Özel YGS , ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , D.A.Ü.(%50 B.) KKTC Özel MF , ĠSTANBUL BĠLGĠ (Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , ġġfa Üniv.(Ücretli) ĠZMĠR Özel MF , YENĠ YÜZYIL Üniv.(Ġng.) (%25 B.) ĠSTANBUL Özel MF , BAġKENT Üniv.(Ücretli) ANKARA Özel MF , ĠSTANBUL MEDĠPOL Üniv.(%25 B.) ĠSTANBUL Özel MF , OKAN Üniv.(%50 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , NUH NACĠ YAZGAN Üniv.(Ücretli) KAYSERĠ Özel MF , YEDĠTEPE Üniv.(Ġng.) (Ücretli) ĠSTANBUL Özel MF , ZĠRVE Üniv.(%25 B.) GAZĠANTEP Özel MF , ĠSTANBUL BĠLĠM Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS , MEVLANA Üniv.(Ücretli) KONYA Özel YGS , ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv.(%25 B.) ĠSTANBUL Özel YGS , YENĠ YÜZYIL Üniv.(Ġng.) (Ücretli) ĠSTANBUL Özel MF , ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS , D.A.Ü.(%25 B.) KKTC Özel MF , BAHÇEġEHĠR Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel MF , LEFKE AVRUPA Üniv.(%25 B.) KKTC Özel MF , YAKIN DOĞU Üniv.(Ġng.) (%25 B.) KKTC Özel MF , YAKIN DOĞU Üniv.(Ġng.) (Ücretli) KKTC Özel MF , D.A.Ü.(Ücretli) KKTC Özel MF , ZĠRVE Üniv.(Ücretli) GAZĠANTEP Özel MF , ULUSLARARASI KIBRIS (Ücretli) KKTC Özel MF , HASAN KALYONCU Üniv.(Ücretli) GAZĠANTEP Özel YGS , ĠSTANBUL AREL Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS , ĠSTANBUL BĠLGĠ (Ġng.) (Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS , HALĠÇ Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS , OKAN Üniv.(Ücretli) ĠSTANBUL Özel YGS , Bilgi ve Belge Yönetimi ANKARA Üniv. ANKARA Devlet TM , HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet TM , ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet TM , YILDIRIM BEYAZIT Üniv. ANKARA Devlet TM , MARMARA Üniv. ĠSTANBUL Devlet TM , ĠSTANBUL Üniv.(ĠÖ) ĠSTANBUL Devlet TM , ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet TM , ÇANKIRI KARATEKĠN Üniv. ÇANKIRI Devlet TM , ATATÜRK Üniv.(ĠÖ) ERZURUM Devlet TM , YAKIN DOĞU Üniv.(%50 B.) KKTC Özel TM

11 Bilgisayar Bilimleri 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI DOKUZ EYLÜL Üniv. ĠZMĠR Devlet MF , Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniv. BOSNA H. ÖZEL MF , ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniv.(Ücretli) BOSNA H. ÖZEL MF ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniv. BOSNA H. ÖZEL MF Bilgisayar Mühendisliği KOÇ Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , BOĞAZĠÇĠ Üniv.(Ġng.) ĠSTANBUL Devlet MF , ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (T.B.) ANKARA Özel MF , ODTÜ(Ġng.) ANKARA Devlet MF , ĠTÜ(Ġng.) ĠSTANBUL Devlet MF , TOBB(T.B.) ANKARA Özel MF , ĠTÜ ĠSTANBUL Devlet MF , ĠHSAN D.BĠLKENT (Ġng.) (%50 B.) ANKARA Özel MF , ÖZYEĞĠN Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , GALATASARAY Üniv. ĠSTANBUL Devlet MF , FATĠH Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , ĠSTANBUL BĠLGĠ (Ġng.) (UOLP-L. Ü.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , KOÇ Üniv.(Ġng.) (%50 B.) ĠSTANBUL Özel MF , TOBB(%75 B.) ANKARA Özel MF , ĠSTANBUL ġehġr Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , YILDIZ TEKNĠK Üniv. ĠSTANBUL Devlet MF , BAHÇEġEHĠR Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , FATĠH Üniv.(T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , ĠSTANBUL BĠLGĠ (Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet MF , ULUSLARARASI ANTALYA Üniv.(Ġng.) (T.B.) ANTALYA Özel MF , MARMARA Üniv.(Ġng.) ĠSTANBUL Devlet MF , YEDĠTEPE Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , ĠZMĠR EKONOMĠ Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠZMĠR Özel MF , ÖZYEĞĠN Üniv.(Ġng.) (%75 B.) ĠSTANBUL Özel MF , KADĠR HAS Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , TURGUT ÖZAL Üniv.(T.B.) ANKARA Özel MF , ANKARA Üniv.(Ġng.) ANKARA Devlet MF , KOÇ Üniv.(Ġng.) (%25 B.) ĠSTANBUL Özel MF , EGE Üniv. ĠZMĠR Devlet MF , MELĠKġAH Üniv.(Ġng.) (T.B.) KAYSERĠ Özel MF , ĠSTANBUL Üniv. ĠSTANBUL Devlet MF , IġIK Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , ĠSTANBUL KÜLTÜR Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , TOBB(%50 B.) ANKARA Özel MF , OKAN Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠSTANBUL Özel MF , ANKARA Üniv. ANKARA Devlet MF , GEDĠZ Üniv.(Ġng.) (T.B.) ĠZMĠR Özel MF , GAZĠ Üniv. ANKARA Devlet MF , KOÇ Üniv.(Ġng.) (Ücretli) ĠSTANBUL Özel MF ,

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Program Kodu Üniversite Türü Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Eğitim Dili Uyruk Durum Puan Türü 2015 Kont. 2015 Yerlş. 2015 Boş Kalan Kont. 2015 Doluluk Oranı En Küçük Puan En Büyük

Detaylı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı Kodu Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1003 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1004 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1005 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ACELE ve GÜNLÜDÜR SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.06/804-99 / 16291 20 Nisan 2010 Konu : Tanı ĠliĢkili Gruplar Birimi Sorumlu Yöneticileri hk.... VALĠLĠĞĠNE

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2014-2015 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

Kurumlar Kod Kurum Adı

Kurumlar Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE Apr 18 th, 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2013-2014 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ...

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ... İÇİNDEKİLER YGS-1, YGS-2 VE MF LARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ....................................... 9-204 Sayfa YGS-5, YGS-6 VE TM LARIYLA ÖĞRENCİ

Detaylı

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL SUNUŞ Sevgili Gençler, final in ilave kitaplar dizisi elinizdeki Rehber 2011 ile sürüyor. Bu kitap meslekleri tanımanızı, seçeceğiniz meslekle ilgili fakülte ya da meslek yüksekokullarının hangi üniversitelerde

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Protokol 2014 tarihinde yapılmış olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar geçerlidir. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 2 X Türkçe Öğretmenliği 2 2 X

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı