YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak üzere gündem yapılır. Mecliste görüşülüp, oylanan önergeler karar ise ilgili birime, komisyona havale edilmiş ise ihtisas Komisyonlarına (Hukuk, Bütçe, Kesin Hesap, Bayındırlık, Çevre, Şirketler, Sağlık, Esnaf, Sosyal Hizmetler, Hal Encümeni, Kardeş Şehir, Yerel Gündem 21, Toplu Ulaşım Komisyonları) incelenmesi gerekiyorsa ilgili komisyona havale edilir. Komisyonda incelenen dosya tekrar meclise sunulur. Kabul ya da Red şeklinde ki meclis kararı hangi birimden gelmişse o birime gönderilir YILI FAALİYETLERİ Meclis Toplantı Sayısı 18 İhtisas Komisyonları ve Toplantı Sayısı 2003 YILI KARAR ÖZETLERİ Karar Tarihi Karar No Meclis divan katiplerinin seçimi. " 2. Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin seçimi. " 3. Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimi. " 4. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Huzur Hakkının belirlenmesi. " 5. Büyükşehir Belediyesi Başkan maaşının belirlenmesi. " 6. Konak Belediyesi 2002 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi. " 7. Narlıdere Bel Mali Yılı Bütçesinde programlar arası aktarma yapılması. " 8. ESHOT Genel Müdürlüğü Memur personeli için talep edilen 2003 yılı fazla çalışma teklifinin görüşülmesi. " Mart-02 Mayıs tarihleri arasında ATA Programı Organizasyonunca ABD Albuguergue, New Mexico da düzenlenecek olan "Kitlesel Felaketlerde Acil Tıbbi Müdahale" kursuna itfaiye personelinin katılması. " Mart 2003 tarihleri arasında Almanya nın Berlin Şehrinde yapılacak olan TAIEX Seminerine Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Hakkı ACAR ın katılması. " 11. 1/5000 ölçekli İzmir-İstanbul Otoyolu yeni güzergahı ve kaydırılan eski güzergahı içeren Hacılarkırı Askeri Alanı ve Kavaklıdere kesimine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun ve İzmir-İstanbul Otoyol güzergahının incelenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 12. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan kavşak planlarının imar planlarına eklenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 13. Karşıyaka Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 14. Çamönü Köyüne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenmesi ile ilgili Bayındırlık Kom.

2 " 15. Bayraklı imar planlarında bir kısmı yeşil alan bir kısmı konut adası olarak düzenlenmiş olan Ali Fuat Baksı Mahallesi, Çiçek Mahallesi, Alpaslan Mahallelerine jeolojik Etüt Raporu doğrultusunda "Afete Maruz Bölge" (Yapı ve ikamete yasaklanmış Afet Bölgesi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 16. Gaziemir 1934 ada, 1 parselde yer alan kapalı spor tesisinin eğitim tesisine dönüştürülmesi ve kapalı spor tesisine doğal karakteri korunacak alanda yer ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu Narlıdere İlçesi, Çamtepe Mahallesi, Acar sokakta yapımı tamamlanmış olan parka Burhan MANER isminin verilmesi. " 18. Narlıdere İlçesi, Huzur Mahallesi, Beklen Sokakta yer alan parka Aşık Mahsuni Şerif" isminin verilmesi. " 19. Balçova İlçesi, Gaziosmanpaşa Sokakta yer alan parka "Gaziler Parkı" isminin verilmesi. " 20. Narlıdere Belediyesi Eğitim Merkezi, Üniversite, Anadolu Fen Liseleri, hazırlık kursu ücret tarifesi. " 21. Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 678 ada, 101 parselde kayıtlı m2 lik arsadaki Belediyemize ait / hissenin 222 sayılı ilköğretim kanununun 62. maddesi gereğince imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak kaydıyla İzmir Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü adına sembolik TL. iz bedelle devir ve tescil edilmesi Gaziemir İlçesi, Çay (Evka-7) mahallesi, 2035 ada, 5 parselde kayıtlı 2227 m2 miktarlı taşınmazdaki Belediyemize ait 2062/2227 hissenin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisi. " 23. Bornova İlçesi, Naldöken Köyü, 1223 Sokak No:1 adresinde bulunan ve tapunun 577 parselinde, kayıtlı 68 m2 miktarındaki iki katlı taşınmazın üst katının kurumlarınca tamir edilerek kurs binası olarak kullanılmak üzere İzmir Valiliği Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına tahsis edilmesi. " 24. Karşıyaka İlçesi, Nergis Mahallesi, 56 afta, 250 ada, 132 parselin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Karşıyaka Belediye Başkanlığı adına tahsisi. " 25. Belediyemiz, ESHOT ve İZSU Memur personeline yapılan yardımın kişi borcuna alınıp alınmayacağı. " 26. Eşrefpaşa Caddesi No:73 adresindeki Mehmet KARAHAN a ait 4m2 lik büfe yerinin tahsis kararının iptal edilmesi. " 27. Buca 72 pafta, 742 ada, 24 parselin kamulaştırmasının Buca Belediyesi imar programına ek olarak alınması. " 28. Mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerine 2003 yılında "Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı" verilmesi. " Mart 2003 tarihlerinde Avrupa Yatırım Bankasının daveti üzerine Luxemburg da kredi sözleşmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere Gen.Sek.Yrd.Gürkan ŞENIŞIK ve İ.Hakkı ACAR ın görevli izinli sayılmaları. " 30. Gönüllü İtfaiyeciler Birliği kurulması ve yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Belediyemiz işletmelerinde işçi ile birlikte çalışan memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesi. " 32. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu " 33. Buca Terör Gazileri Rehabilitasyon Merkezinin 49 yıllığına Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tahsisine iliş- kin Hukuk Komisyonu " 34. ESHOT Genel Müdürlüğünün Mali Yılı Teftiş Layihası ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonu " 35. Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası içinde yer alan Akçaköy ve Küner Köylerinin köy sınırları esas alınarak Menderes Belediyesi mücavir alanından çıkartılarak İzmir

3 Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırı içine alınması talebi ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 36. Balçova İlçesi, 21K-Ib imar pafta, 223 ada, 18 parselin "Resmi Tesis Alanı na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 nazım imar planı önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 37. Buca Karabağlar Yeşillik Caddesinden gelen ve seyhan Mahallesi 661/5 Sokaktan geçerek 653 sokağa kadar yerinde açılan 20m.lik ana ulaşım aksının hatboyu Caddesine bağlanması talebine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 38. Narlıdere, Otoyol-İzmir Körfez-İstihkam Okulu arası kıyı kesimi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu Balçova-karapınar Mevkii, 198 ada, , parsellerin konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 40. Güzelbahçe İlçesi, Yaka mahallesi 2367 nolu parsel ile 3290 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 41. İzmir İli, Buca İlçesi 22N İmar planı paftasında mülkiyeti maliyeye ait, Adalet Bakanlığına tahsisli Cezaevi olarak kullanılan ve Nazım İmar Planında BHZ Alanı, Resmi Tesis Alanı ve Eğitim Alanı olarak ayrılan alanın, Emax:1.5, TAKS:0.50 "TM" koşullu m2 lik imar adası ile park ve otopark alanı olarak belirlenmesine iliş kin 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 42. Tahtalı Barajı Koruma Havzası içinde bulunan mücavir alanda kalan Yeşil Köy (Yeni mahalle) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu Büyükşehir Belediyesi nin 2002 yılı Çalışma Raporunun görüşülmesi Kent Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kurulması. " 45. Belediyemiz ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfının Karşıyaka Yamanlarda bulunan Semt Merkezimizde ortak çalışma yapmak üzere hazırlanan protokolün görüşülmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet PİRİŞTİNA ya yetki verilmesi. " 46. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının gün ve sayılı yazısı ile Danıştay 6. Dairesinin K 2000/1706 sayılı kararı kapsamında tarih 222 sayılı İzmir Büyükşehir bütünü Nazım İmar Planı revizyonunun kaldırılması. " 47. Bornova İlçesi, Altındağ mahallesi 25S 3 plan, 2 pafta, 193 parselde "A+LPG" belirlenmesine ilişkin olarak tarih ve 3303 sayılı başvuru dosyasının, müracaat sahibinin talebinden vaz geçmesi. " 48. Gaziemir, 20M-IIIa paftalarında, A 5/3.2, 0.30/0.60 konut alanı kullanımlı imar adasının, hmax:9.80, E=1.5 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenmesine ve bölgenin batısından geçen 10 mt. lik taşıt yolunun DDY mülkiyet sınırına (Al sancak- Cumaovası Demiryolu Güzergahı) göre doğu yönüne kaydırılması için, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 49. Yürürlükteki imar planında, B-2 nizamında ticaret lejantında kalan, İzmir Üçkuyular Mahallesi 22K IIId pafta, 6001 ada, 1 parseldeki taşınmazın, konut alanı Olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi ile İlgili Bayındırlık Komisyonu İZSU Genel Müdürlüğünün 2002 Yılı Faaliyet " 51. İZSU Genel Müdürlüğünün 2002 Yılı Denetçi " 52. İZSU Genel Müdürlüğünün 2002 yılı bilanço ve kesin hesabı ile ilgili kesin hesap komisyonu raporu Narlıdere ilçesi, Limanreis Mahallesi, Aydın Sokakta yapımı tamamlanmış

4 olan parka Mahmut TÜRKMENOĞLU isminin verilmesi. " 54. Narlıdere ilçesi, Yenikale mahallesinde yapımı tamamlanmış olan parka Dr.Musa BARAN isminin verilmesi. " 55. Narlıdere ilçesi, Huzur mahallesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanmış olan parka Gaffar OKKAN isminin verilmesi. " 56. Narlıdere ilçesi, 2.İnönü mahallesi, Nar-Bel Konutlarının batı cephesinde yapımı tamamlanmış olan parka Kemal SUNAL isminin verilmesi. " 57. Konak Belediye Başkanlığınca talep edilen, Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait olup üzerinde TCDD kiracısı durumundaki akaryakıt istasyonu, açık kamyon ve otobüs garajı, demir- boru profil- seramik vb. satış ve depolama kullanımları ile Konak Belediyesi Zabıta Mıntıka Amirliği bulunan tapunun 292 pafta, 2870 ada, 627 parselinde kayıtlı taşınmazda zemin ve zemin üstü kamulaştırılmaları yapılması işinin Belediyemiz İmar Programına alınması. " 58. Karşıyaka 25M-Ib pafta, ada, 21 parselin kamulaştırılmasının Karşıyaka Belediyesinin İmar Programına alınması. " 59. Buca, Onat Caddesinin, Gürçeşme Huzurevinin güneyinden geçen 35 m. lik imar yoluna bağlantısını sağlamak için; Buca 546, 547, 562, 5064, 5065, 7538 ve 7539 adalardaki taşınmazlardan Onat Caddesinin kuzey kesiminde belirlenmiş bulunan imar bağlantı yolunda kalanların da zemin ve zemin üstü kamulaştırılmalarının yapılması işinin Buca Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek olarak alınması. " 60. Buca 45 pafta, 681 ada, 400 parsel ile 74 pafta, 629 ada, 242 parselin imar yolunda kalan kesiminin kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin III. Beş yıllık imar programına ek olarak alınması. " 61. Bornova- Pınarbaşı, 15 pafta, 2713, 2715, 2734, 2735, 2914, 2915, 2927, 2930, 2931 ve 3519 nolu parsellerde zemin ve zemin üstü kamulaştırmalarının yapılması işinin Bornova Belediyesinin imar programına ek olarak alınması " 62. Buca Kozağaç ve Kuruçeşme yerleşim alanlarını güney ve batıdan çevreleyen; Buca Uğur Mumcu Caddesine bağlanan 268 sokaktan başlayarak 222/50 ve 1401 sokaktan geçerek Doğuş Caddesine bağlanan 20 m. lik imar yolunda kalan bazı taşınmazlarda zemin ve zemin üstü kamulaştırılmalarının yapılması işinin Buca Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek olarak alınması. " 63. Yeşildere ekspres yolunu yeni Otogara (İZOTAŞ) bağlayan Onat caddesinin kuzeydeki 35 mt. lik imar yoluna bağlantısıyla ilgili olarak yeni yol bağlantısının imar programımıza ek olarak alınması ve programımıza daha önceden alınmış olan eski bağlantı kesiminin de programımızdan çıkarılması. " 64. Karşıyaka 26M IIId pafta, ada, 4, 5, 7, 8, 9 parsellerin kamulaştırılmasının Karşıyaka Belediyesinin 5 yıllık imar programına alınması " 65. Karşıyaka 25L- IIc pafta, ada, 8 parselin kamulaştırılmasının Karşıyaka Belediyesinin imar programına alınması. " 66. Karşıyaka ada, 1 parsel ile BHZ yeşil alan ve yolda kalan 2443 ada, 25 parsein ve yolda kalan ada, 6 ve 7 parsellerin Karşıyaka Belediyesinin imar programına ek olarak alınması. " 67. Karşıyaka 25L- Ib pafta, ada, 7,8 ve 15 parselin Karşıyaka Belediyesinin imar programına ek olarak alınması. " 68. Karşıyaka 26M IV b pafta, ada, 6 parselin Karşıyaka Belediyesinin imar programına ek olarak alınması. " 69. Buca, 718 ada, 153 parsel, ada, 3 ve 4 parseller ile 688 Sok No:26 da bulunan tek katlı imar aflı yapının kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin imar programına ek olarak alınması. " 70. Buca, ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek olarak alınması. " 71. Buca, 6009 ada, 2 parselin kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek olarak alınması. " 72. Balçova 21L- I ve 21L-IV pafta, 151, 464 ve adalarındaki parsellerin imar planına göre yol ve yeşil alanda kalanlarının kamulaştırılmasının Balçova Belediyesinin 4.

5 Beş yıllık imar programına ek olarak alınması Balçova 21L- I pafta, 423 ada 11 parselin kamulaştırılmasının Balçova Belediyesinin 4. Beş yıllık imar programına ek olarak alınması. " 74. Balçova 21J- II pafta, 253 ada 151, 152, 153, 154, 155 parsellerin kamulaştırılmasının Balçova Belediyesinin 4. Beş yıllık imar programına ek olarak alınması. " 75. Güzelbahçe 2B- C2 pafta, 4786 parselin kamulaştırılmasının Güzelbahçe Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek olarak alınması. " 76. Bornova- Altındağ Zafer Mahallesi 4 pafta, 345 parselin kamulaştırılmasının Bornova Belediyesi imar programına ek olarak alınması. " 77. Gaziemir 31 pafta, 57 ada, 5 parselin kuzey ucundan doğu-batı istikametinde köprü ve yol geçirilmesi suretiyle kullanılmakta olan yaklaşık 480 m2 lik kesimin Belediyemiz imar programına ek olarak alınması. " 78. Uzundere Türkmen Mezarlığı ve çevresindeki taşınmazların ağaçlandırılacak alanda kalan kesimlerinde gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve hazine mülkiyetindeki yada kadastro tescil harici durumundaki taşınmazların Belediyemize devrinin sağlanması işlerinin Belediyemizin 6. Beş yıllık İmar Programına ek olarak alınması. " 79. Buca 22N-Ic pafta, ada, 22 ve 27 parsellerin kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek olarak alınması. " 80. Narlıdere kıyı kesimi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı nazım İmar Planının plan notlarında koruma kurulu kararı gereği plan notu değişikliği. " 81. Turan mah. başlayarak Salhane bölgesi ve Alsancak Liman gerisini kapsayan alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Öneriinin plan onama süreci tamamlanana kadar anılan bölgede ki uygulamaların durdurulması talebi. " 82. Turan mahallesinden başlayarak kıyı boyunca Alsancak Limanı gerisine değin uzanan ve İzmir Yeni Kent Merkezi olarak hazırlanan Nazım İmar Planı Önerisi ile ilgili Bayındırlık ve Çevre Komisyonu " 83. Konak İlçesi, Şehitler Mahallesi 370 pafta, 2921,2922, 2923, 2925, 2926, 2927 adalarda yer alan ve şahıs mülkiyetindeki parsellerin iskana açılması talebi ve Askeri Alan Sınırı ile Askeri Güvenlik sınırının 1/5000 ölçekli planda belirlenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 84. Karşıyaka, Rekreasyon Alanı içerisinde kalan 391 pafta, 2436 ada, 12,13,15,16 nolu parsellerin sahiplerince askı süresi içinde itiraz edilerek parsellerin rekreasyon alanından çıkarılıp, iskana açılması talebi ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " ada, 12 nolu parselde yer alan mülkiyeti Buca Belediyesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan yeşil alanın Pazar Yerine dönüştürülmesi ve 25 metrelik yol açılmasına ilişkin plan değişikliği önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 86. Milli Emlak Dairesinin, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahallelerinin yetersiz olan Pazar yeri, oyun alanı ihtiyacını karşılamak üzere mülkiyeti hazineye ait 20M pafta, 48 ada, 2 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, anılan plan kararının hazine zararına yol açması ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce devrinin söz konusu olması sebebiyle itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 87. Eşrefpaşa Hastanesi 2003 Mali Yılı ücret tarifesi ile ilgili Bütçe ve Sağlık komisyonu " 88. Gaziemir, 20/6 pafta, 1453 ada, 1 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 89. B.Çiğli 26K-IIId pafta, ada, 5 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 90. Bornova 2 pafta, 193 parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu talebi ile ilgili Hukuk - Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 91. Bornova Altındağ 2 pafta, 264 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 92. Çiğli İlçesi 2 pafta, 16 nolu parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu belirlenmesi talebi

6 ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları Raporu " 93. Gaziemir İlçesi 1481 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları Raporu " 94. İzmir İli, Sakarya Mahallesi, 21 pafta, 65 ada, 19 parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 95. Konak, Basmane Oğuzlar Mahallesi 98 pafta, 1531 ada, parsellerin LPG ve Servis İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 96. Bornova Kazımdirik Mahallesi 24N IIb pafta, 4108 ada, 11 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 97. Çiğli Büyük Çiğli Mahallesi 26 pafta, 5317 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 98. Bornova, 10 pafta, 29 ada, 4 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 99. Bornova, Çamdibi 1 pafta, 13879, parsellerin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 100. Gaziemir 13/17 pafta, 1366 ada, 4 nolu parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanının ilaveten LPG İstasyonu Alanı olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık - Esnaf-Çevre Komisyonları Raporu " 101. İzmir İli Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesi 17 pafta, 441 parselde LPG İstasyonu talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 102. Narlıdere 72 pafta, 6373 ada, 2,3,4 parsellerin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 103. Bornova ilçesi Altındağ Kamil Tunca Bulvarı 29K Ia pafta, 7626 ada, 1 nolu parselde LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 104. Karşıyaka İlçesi 25M IId pafta, ada, 7 nolu parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 105. Narlıdere 8 pafta, 21 ada, 10 nolu parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları Raporu " 106. Karşıyaka Salhane Mahallesi 25N-IVc pafta, 1146 ada, 2 parselin LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 107. Gaziemir Atıfbey 1369 ada, nolu parsellerde Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 108. Bornova Altındağ Mahallesi 2 pafta, 265 parselin Akaryakıt İstasyonu ile birlikte adanın batısının 7 m.lik yaya yolu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık- Esnaf-Çevre Komisyonları Raporu " 109. Karşıyaka, ada, 12 parselin LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları Raporu " 110. Alsancak 1428 Sokak ile Akıncılar Caddesi arasında kalan Sokağa ve orada yapılan yeşil alan düzenlemesine, Milli Futbolculardan "Nevzat GÜZELIRMAK" isminin verilmesi. " 111. Eşrefpaşa semtinde çok amaçlı otopark, nikah ve toplantı salonuna İzmir in eski Belediye Başkanlarından "Selahattin AKÇİÇEK isminin verilmesi. " Alsancak 1452 Sokağa Şair, Çevirmen "Can YÜCEL" isminin verilmesi Belediyemiz Memur Personeline ait iptal-ihdas kadro düzenlemesi. " 114. Gaziemir Belediyesinin Nikah Salonu tahsis ücreti tarifesi. " 115. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hal Yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve esnaf Komisyonu " 116. Çiğli İlçesi, Balatçık Mah. 17 pafta, 317 parsel sahiplerinin talebi üzerine kavşak

7 alanından çıkarılıp, konut ve ticaret imarlı alan olarak belirlenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 117. Çiğli kıyı kesimi 1. etap 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve plan Raporunun incelenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 118. Buca Kızılçullu Mahallesi 8015 ada, 1-3 ve 4 nolu parselde LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 119. Konak, Halkapınar 292/1-292/2 pafta, 2870 ada, 627 parselin LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 120. Konak Bozyaka 22M IVb pafta, 7010 ada, 2 parselin LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 121. Konak Bozyaka 6868 ada, 2 nolu parselin LPG İstasyonu alanı olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 122. Buca, 21N pafta, 7565 ada, 1 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 123. Konak Bozyaka ada, 9 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 124. Konak Çınarlı Mahallesi 1482 ada, parsellerde bulunan ruhsatlı Akaryakıt Alanına LPG İstasyonu ilave edilmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 125. Konak İlçesi, 382 pafta, 2388 ada, 18 parselde LPG ve Servis istasyonu talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 126. Bornova 26R-II pafta, 8195 ada, 1 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 127. Konak II. Aziziye 258 pafta, 1091 ada 3 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 128. Narlıdere 1 pafta, 75 ada, 339 parsel ve 148 ada, 167 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 129. Konak İlçesi, 727 plan, 8663 ada, 6 parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 130. Konak İlçesi, Gaziler Caddesi, 2318 ada, parsellerde LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 131. Bornova, kazım Dirik Mahallesi 10 pafta, 29 ada, 10 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 132. Bornova, Doğanlar 6 pafta, 1183 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 133. Konak İlçesi, II Aziziye Mahallesi, 863 plan, 7329 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk - Bayındırlık - Esnaf - Çevre Komisyonları " 134. Bornova, 1 pafta, 791 parselde Akaryakıt İstasyonu talebi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 135. Konak, Eskiizmir Caddesi üzerinde bulunan 434 pafta, ada, 4 parselin Akaryakıt LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf- Çevre Komisyonları " 136. Karşıyaka-Salhane Mahallesi 27R-IV pafta, 2726 ada, 1 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk - Bayındırlık - Esnaf - Çevre Komisyonları " 137. Karşıyaka İlçesi 2041 ada, 50 parselde Akaryakıt + LPG İstasyonu olarak belirlenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 138. Bornova İlçesi, Pınarbaşı Köyü 343 ada, 130 pafta, 3 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 139. Gaziemir İlçesi, 19M pafta, 1481 ada, 17 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarakbelirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları " 140. Gaziemir İlçesi, 21 pafta, 1481 ada, 13 parselde mevcut ruhsatlı Akaryakıt İstasyonuna LPG İstasyonu ilave edilmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Esnaf-Çevre Komisyonları

8 Buca 64 pafta, 519 ada, 227 parselin kamulaştırılmasının Belediyemizin 6. Beş yıllık imar programına ek olarak alınması. " 142. Balçova 16 pafta, 671 ada, 98 parselde Üniversiade 2005 yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun incelenmesi. " 143. Kentimizde yapılacak olan 23. Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları Tesislerinin bakım, onarım, yenileme ve yarım inşaatların tamamlanmasına ilişkin tüm çalışmaları yürütmek, tüm harcamaları yapmak ve bu imalat ve yararlanma esaslarını belirleyen protokolleri, tesis sahip ve sorumluları ile düzenleyip, imzalamak ve gerektiğinde listede değişiklikler de yapmak konusunda Başkanlık Makamına görev ve yetki verilmesi. " 144. Konak Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Komisyonu " 145. Karşıyaka Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Komisyonu Raporu " 146. Bornova Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Komisyonu " 147. Buca Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Komisyonu " 148. Balçova Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Komisyonu " 149. Gaziemir Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Komisyonu " 150. Narlıdere Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kes. Hes. Kom. " 151. Güzelbahçe Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hes.Kom. " 152. Çiğli Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Kom. Raporu " 153. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kes. Hes. Kom. Raporu " 154. HAL Müdürlüğünün 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hes. Kom. " 155. Büyükşehir Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kes. Hesap Kom. " 156. Büyükşehir Belediyesinin 2002 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hes. Kom. " 157. Güzelbahçe-Çalıca Tepesi, 939 ve 964 nolu parseller ile çevresinin Nazım İmar Planlarında I ve III Derece Sit Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 158. Fahrettin Altay Meydanı yanındaki mevcut Pazar yeri ve terminal alanını da içine alan imar planı değişikliğinin yeniden gözden geçirilerek, bu alanda kentin merkezi iş alanında ki ve yoğun konut bölgesinde ki araç trafiğini rahatlatmak ve Raylı Siste- min yüksek kapasitede çalışmasına yardımcı olmak üzere "Terminal ve Otopark Alanı" kullanımını getiren 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 159. Konak-Kemeraltı ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında mülkiyeti Bağ - Kur a ait Ahmetağa Mah. 356 pafta, 7400 ada, 5 parsel in yeşil alan olarak belirlenmesi nedeniyle, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 160. Bornova 61 pafta, ada, 32 parselin, mahkeme kararı doğrultusunda ve gerekli kamulaştırma işleminin yapılması kapsamında mevcut plan kararının incelenmesi ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 161. Gaziemir 19M IId pafta, 1482 ada, 15 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 162. Konak İlçesi 292 pafta, 1460 ada, 40 parselde LPG İstasyonu talebi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 163. Konak İlçesi, 2375 ada, 1 parselin, 1/5000 Nazım İmar Planında Akaryakıt ve LPG

9 İstasyonu olarak ayrılmasına ilişkin plan değişikliği önerisi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık- Çevre ve Esnaf Komisyonu " 164. Konak, Halkapınar 287 pafta, 2195 ada, 1 parselin Metropoliten Aktivite Merkezi Alanından çıkartılarak Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 165. Çiğli, Balatçık 14 pafta, 251,252 parsellerin imar planında LPG olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 166. Karşıyaka, Şemikler 2 pafta, 26 ve 27 parsellerin B-5 nizamda TM koşullu yapı adasından çıkartılarak Akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak belirlenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 167. Narlıdere, 140 ada, 82 parselde Benzin İstasyonu olarak faaliyetini sürdürmekte olan tesisin Akaryakıt ve Benzin İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 168. Bornova, 31J-IIIc pafta, (Eski 14 pafta), 8443 ada, 1 nolu parselin LPG satış ve servis istasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 169. Karşıyaka, Şemikler 26L-IVd pafta, 9805 ada, 2 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 170. Konak, Bozyaka Mahallesi 22M-IVb pafta, 6944 ada, 1 parselde yer alan mevcut ruhsatlı Akaryakıt İstasyonuna LPG İstasyonu ilave edilmesi talebi ile ilgili Hukuk Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 171. Bornova, Altındağ, 29K-Ib pafta, 7625 ada, 1 parselde mevcut Akaryakıt İstasyonuna LPG İstasyonu ilave edilmesi talebi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 172. Karşıyaka, Şemikler, 26L IIId pafta, nolu parsellerin Akaryakıt ve LPG olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 173. Bornova 19 pafta, 255 ada, 20 parsel ve 54 ada, 30,92,142 parseller ile 20 parseli birbirinden ayıracak şekilde iki ayrı (Y) koşullu konut adası oluşturulması ve 92 parsel içinde "A" lejantlı akaryakıt istasyonu belirlenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre ve Esnaf Komisyonu " 174. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait depolarda tescili bulunmayan sütunlar, sütun başlıkları, yazılı kitabe taşlarının Konak Merkez olmak üzere Metropol İlçelerimizde değerlendirilmesi konusunda temenni kararı alınması ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi talebi Yürürlükteki nazım imar planında "Bölgesel Katlı Otopark" alanı olarak belirlenmiş Konak, Kocakapı mahallesi, 433 pafta, 7973 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bir bölümünün "Metropoliten Aktivite Merkezi (M koşullu alan) olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyonu İzmir çevre yolunun Gaziemir ilçesi, Aktepe mahallesi mevkiinde Ege Serbest Bölgesine giriş- çıkışın sağlanması amacıyla revize edilen kavşak projesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği önerisiyle ilgili Bayındırlık Komisyon " 177. Pınarbaşı, L.18.b.06.d pafta, ve nolu adalarda E:0.80 değerinin E a çıkarılması, buna karşılık ve ada, 1 parsel ile ada 2 nolu parsellerin küçük sanayi alanından çıkarılarak yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 178. Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesinde bulunan ada, 1 parsel ve ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazların üzerindeki tamamlanmamış yapı ile birlikte Öğrenci Yurdu olarak tamamlanıp, kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne süresiz ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi, tahsis işleminin yapılacak bir protokolle uygulamaya konulması hakkında Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu " 179. Şimdiki adı İ.B.Ş.B. Nevvar Salih İŞGÖREN Müzik ve Sahne Sanatları Merkezi ola- rak anılan eski sayaç atölyesi binasının İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı İşbirliği

10 Protokolünün görüşülmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu " 180. Yeşilyurt Spor Tesisinin 5 yıl süre ile sembolik 1 Milyon TL. ile Yeşilyurt Spor Kulübüne tahsisi ile ilgili Hukuk-Bütçe Komisyonu Bornova, Ergene Mahallesi, 3614 ada, parsellerin Akaryakıt, LPG ve Yıkama Yağlama İstasyonu olarak belirlenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 182. Konak 21-IId pafta, ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsellerin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk - Bayındırlık - Çevre - Esnaf Komisyonu " 183. Konak 328, pafta, 2342 ada, 5 parseldeki Akaryakıt İstasyonuna LPG İstasyonu ilave edilmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 184. K.Çiğli, 4 pafta, 95 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 185. Çiğli İlçesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 12 pafta, 2181 ada, 1 parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 186. Konak, Bozyaka 6870 ada, 8 parselin, Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 187. Konak, Bozyaka Mahallesi 21L-IIIb pafta, ada, 4 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 188. Balçova, İnciraltı 62 pafta, 1318 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan parsellerde Akaryakıt İstasyonu belirlenmesine dair konunun tarih ve 05/76 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin A ve LPG olarak belirlenen lejantlar dışında hiçbir fonksiyonda yer almamasına ilişkin Meclis kararı doğrultusunda incelenmesi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 189. Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 26K Ib pafta, ada, 1-2 ve 3 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Akaryakıt İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 190. Gaziemir, Sakarya Mahallesi, 20M-IIId pafta, 2087 ada, 1 nolu parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 191. Konak İlçesi, Bozyaka Mahallesi, ada, 1 parsel ile ada, 1 parselin bulunduğu alanın "TM1" ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu" olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği önerisi tarih ve 05/76 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin "A" ve "LPG" olarak belirlenen lejantlar dışında hiçbir fonksiyonda yer almamasına ilişkin, Meclis kararı doğrultusunda incelenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 192. Çiğli İlçesi, 26K-3D pafta, ada, 2 parselde Akaryakıt+LPG İstasyonu belirlenmesine dair kanunun tarih ve 05/76 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin "A" ve "LPG" olarak belirlenen lejantlar dışında hiçbir fonksiyonda yer almamasına ilişkin, Meclis kararı doğrultusunda incelenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık- Çevre-Esnaf Komisyonu " 193. Çiğli eski 16 pafta, 250 parsel; yeni 16 pafta, ada, 4 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu ile Otoplaza türünde İş Merkezi, Kafeterya ve Restoran olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 194. Konak, Bozyaka, 196 pafta, 6993 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmiş alana LPG İstasyonu ilave edilmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre- Esnaf Komisyonu " 195. Gaziemir 19M 2d pafta, 1482 ada, 14 ve 37 parsellerde Akaryakıt ve LPG İstasyonuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili Hukuk- Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 196. Buca, 7390 ada, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında

11 Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenmesi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre-Esnaf Komisyonu " 197. Bozyaka Mahallesi, 21L-IIIb pafta, ada 1 nolu parselin bir kısmının akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk-Bayındırlık-Çevre Esnaf Komisyonu " 198. Serbest Bölgeler Aboneleri tarifesinin kaldırılması, Organize Sanayi ve Serbest Bölgeler Aboneleri adı altında Tarifeler Yönetmeliğimizin 6. maddesine eklenmesi ve Serbest Bölgeler Abonelerine Organize Sanayi Bölgelerinden alınan KDV li m3 birim fiyatın uygulanması İzmir Demiryolu Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili olarak TCDD ile ortak yü- rütülen projenin dış finansmanının sağlanmasında Başkana yetki verilmesi. " 200. Bornova Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi. " 201. Narlıdere Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması. " 202. Gaziemir 690 Sokağın isminin "Atatürk Bulvarı " olarak değiştirilmesi. " 203 Bornova, Altındağ mahallesi 24S III pafta, 349, 350, 351 ve 352 parsellerin kamulaştırılmasının Bornova Belediyesi İmar programına ek olarak alınması. " 204. Buca 43 pafta, 280 ada, 18 parselin kamulaştırılmasının Buca Belediyesi İmar programına ek olarak alınması. " 205. Buca 21M-IId pafta, ada, 1 parselde zeminüstü kamulaştırılmasının Buca Belediyesi İmar programına ek olarak alınması. " 206. Konak Belediyesinin yıllarını kapsayan III. Beş yıllık imar programının 7, 12, 17, 30, 31, 35, 36, 39, 59, 70, 71,82,104, 108, 136, 145 ve 146 sıra numarasında yer alan konuları Konak Belediyesinin beş yıllık imar programının kamulaştırmalar bölümünden çıkarılması. " 207. Balçova yeni gelişen konut alanlarının ihtiyacına yönelik olarak yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında iskan dışı saha içerisinde ve 170 kotunda (T57) nolu su deposu alanı belirlenmesi. " 208. Buca Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüs alanı içinde BHZ, Teknopark ve arkelojik Sit Alanı belirlenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 209. İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Kaptan Kaptan Mah. 140 pafta, 1039 ada, 8 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun incelenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu raporu Narlıdere İlçesi, Çamtepe Mahallesi, Güngören sokakta yer alan Kent Meydanı na "Demokrasi Meydanı" isminin verilmesi. " 211. Gaziemir sınırları içinde yapılmış olan 17 adet park a isim verilmesi. " 212. Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi, Endüstri Meslek Lisesi önünde açılan 17 mt. lik trafik yoluna "Mithat ÜNAL" isminin verilmesi. " 213. Balçova Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi. " 214. Bornova Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde tarih ve 88 sayılı Meclis Kararı ile TL. programlar arası aktarma yapılması. " 215. Bornova Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde tarih ve 106 sayılı Meclis Kararı ile TL. programlar arası aktarma yapılması. " 216. Buca Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde programlar arası aktarma yapılması. " 217. Gaziemir Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde programlar arası aktarma yapılması. " 218. Gaziemir Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi. " 219. Hal Müdürlüğünün 2003 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi. " 220. Büyükşehir Belediye Başkan maaşının belirlenmesi Buca Çamlıkule Mahallesi 220/27-38 Sokaklar arasındaki parka AŞIK MAHSUNİ ŞERİF ve 220/40 Sokaktaki parka da ÇAMLIKULE isminin verilmesi. " 222. Büyükşehir Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde tertipler arası

12 (Onüçtrilyonyediyüzaltımilyaraltıyüzmilyon) TL. sı aktarma yapılması. " 223. Narlıdere Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde TL. (Birtrilyonyediyüzotuzmilyarikiyüzmilyon) TL. programlar arasında aktarma yapılması. " 224. Konak Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması. " 225. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ancak irtifak hakkı 49 yıllığına Belediyemize verilen İzmir Konak, Gümrük Yarımadası, 289 ada, 6,7,8 nolu parsellerin irtifak hakkının Maliye Hazinesine iadesi. " 226. Konak-Çorakkapı Mahallesi, Gaziler Caddesi üzerinde bulunan 97 pafta, 1529 adada imar kanununun 18. Maddesine göre yapılacak uygulamada düzenleme ortaklık payının %35 in üzerinde olan %4 lük kısmının kamulaştırılmasının planın uygula- masına rahatlık sağlayacağı göz önüne alınarak bu %4 lük miktara denk gelen 1529 ada, 10, 16, 21, 22 ve 23 parsellerin kamulaştırılmasının 5 yıllık imar programımıza ek olarak alınması. " 227. İZSU nun Karşıyaka ve Çiğli Bölgesindeki değişik notlardaki hizmet birimlerinin bir araya getirilmesi amacıyla oluşan ihtiyacı karşılamak üzere mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 26L Id pafta, ada, 1 parselin Ticaret Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. " 228. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.Hukuk Müşavirliği Avukatlık ücreti dağıtım yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu " 229. Balçova 21K IIId pafta, 89 ve 1005 parselleri içeren alanda, Milli Eğitim Müdürlüğü nünde talebi olan İlçenin Eğitim Tesis Alanı ihtiyacına cevap verecek, aynı zamanda kamu eline terk edilmesinin kolaylaştıracak 1/1000 ölçekli ilave+revizyon imar planı önerisinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 230. Çiğli Kıyı Kesimi 1.Etap 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca uygun görülen karar ve plan notlarının ilavesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 231. Tahtalı Barajı Havzasında bulunan Çamönü Köyü 1/5000 ölçekli Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında 1 derece ve 3 derece Arkeolojik Sit ile Doğal Sit sınırlarının belirlenmesi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 232. Tahtalı Barajı Koruma Havzası içinde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında kalan Demirciköy 167 parselde, parsel sahibinin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " /5000 ölçekli Karayolu Sahil dolgu Planının Alsancak Limanından Halkapınar Kavşağına kadar olan bölümünün tarihinde iptal edilen alanlarını da kapsayacak şekilde yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Konak-Halkapınar arası Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi ile ilgili Bayındırlık Kom. " 234. Mülkiyeti Çiğli Belediyesine ait, Çiğli Güzeltepe Mahallesinde 259 adet ıslah parselinin bulunduğu alanın, toplu konut alanından çıkarılarak ıslah imar planına uygun bitişik nizam 2 kat gabarili konut alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 235. Karşıyaka, Doğançay Mezarlığı güneyi 26M Iıd pafta, 25874, 25875, 25876, adalar ile cebel araziyi içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 236. İzmir Çevre yolunun Bornova kesimi kapsamında, Bornova kesimi kapsamında, Bornova kavşağı ile Ege Üniversitesi Hastanesi ve Sanayi Sitesinin çevre yoluna katılımını sağlayan Sanayi sitesi Kavşağı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bayındırlık Komisyonu " 237. İZSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin Önlemler başlıklı 8. Maddesi 2/b bendinin değiştirilmesi ile ilgili Hukuk ve Çevre Komisyonu ESHOT Genel Müdürlüğü ne otobüs alımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi. " 239. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19/b, 36, 41, 42, 44, 49 ve 81. Maddelerinde değişiklik yapılması.

13 " 240. Tahtalı Barajı Koruma Havzası içinde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanında kalan "Yeşilköy" 75 parselde, parsel sahibinin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 241. Menderes, Çatalca 139 ada, 9 ve 10 nolu parsel maliklerinin; konutlarının spor ve yaya yolunda kalması sebebiyle plan değişikliği talebi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 242. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 243. Güzelbahçe, Köyiçi mevkiinde, Hazine mülkiyetinde 1 pafta, 2377 parselin çocuk bahçesi ve park alanı olarak ayrılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım Plan değişik- liği önerisi ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 244. Türkiye Gemi San.A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan Alaybey Tersanesinin askeri alana ayrıldığı, bu kapsamda askeri hizmetlerde kullanılan Turan onarım iskelesi ve mevcut tesislerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak belirlen- mesi ile ilgili Bayındırlık Komisyon " 245. Tahtalı Barajı Koruma Havzası içinde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında kalan Yeşilköy 895 parselde, parsel sahibinin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili Bayındırlık Komisyon " 246. Balçova yerleşimi güneydoğusunda, Esentepe taşocağı güneyinde 21K pafta, sınırları içinde İzmir çevre yolunun geçmiş olması nedeniyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 247. Büyükşehir Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ile ilgili Bütçe Komisyonu Narlıdere Belediyesinin 2003 Mali Yılı Bütçesine TL. Ek Ödenek verilmesi sehven aktarma olarak yazıldığından ek ödenek verilmesi şeklinde düzeltme kararı alınması. " 249. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına HENKEL Firmasının itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 250. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 2664 ada, 31 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 251. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 2039 ada, 7 parsel, 2034 ada, 10 parsel ve 2664 ada, 1, 2 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 252. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 2034 ada, 8 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 253. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 2034 ada, 4 ve 9 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 2034 ada, 6 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 255. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 8774 ada, 22 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 256. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 8722 ada, 4 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 257. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1136 ada, 8 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu

14 " 258. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 2391 ada, 40 parsel, 1136 ada, 5 parsel, 1140 ada, 4,8,10 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 259. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1131 ada, 2 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 260. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 8703 ada, 1 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 261. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 8703 ada, 2 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 262. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 8703 ada, 3 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 263. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1132 ada, 13 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 264. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1132 ada, 3 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 265. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1132 ada, 4 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 266. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1134 ada, 74 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 267. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına ada, 6 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 268. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1134 ada, 11 parsel maliklerinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 269. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına ada, 1 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 8622 ada, 1 ve 2 parsel malikinin itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 271. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına 1445 ada, 25 parselin doğusundaki taşınmazlar ile 1384 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 40 parseller ile 1919 ada, 62 parselin bir kısmına ve 1384 ada, 15 parsel ve 3535 ada, 146 parsele DDY 3. Bölge Müdürlüğünün itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 272. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına, Gemi Mühendisleri Odasının itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 273. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün itirazı ile il- gili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 274. Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 05/82 sayılı kararı ile kabul edilen Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına Deniz Nakliyecileri Derneğinin itirazı ile il- gili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu

15 " 275. Hal Müdürlüğünün 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 276. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu İmar planına göre yolda kalan Karşıyaka 25L-IIc pafta, ada, 26 parselin kamulaştırılmasının Karşıyaka Belediyesi imar programına ek olarak alınması. " 278. İmar planına göre yeşil alan, yol ve otopark alanında kalan Buca, 562 ada, 57 parselin kamulaştırılmasının Buca Belediyesi imar programına ek olarak alınması. " 279. Bornova-Çamdibi Mahallesi, 2 pafta, 6788 parselin imar yolunda kalan kesiminin kamulaştırılmasının Bornova Belediyesi imar programına ek olarak alınması. " 280. İmar planına göre yol, otopark ve yeşil alanda kalan, Yeşilyurt- Vatan Mahallesi 22L-IIIb pafta, E:2822, Y:3347 ada, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin kamulaştırılmasının Konak Belediyesi imar programına ek olarak alınması. " 281. İZBELKOM A.Ş. nin sermayesinin arttırılması. " 282. Konak Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 283. Konak Belediyesinin 2004 Mali Yılı Tarife Cetvelleri ile ilgili Bütçe Komisyonu " 284. Karşıyaka Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 285. Bornova Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 286. Buca Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 287. Gaziemir Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 288. Çiğli Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 289. Balçova Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 290. Balçova Belediyesinin 2004 Mali Yılı Tarife Cetvelleri ile ilgili Bütçe Komisyonu " 291. Narlıdere Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 292. Narlıdere Belediyesinin 2004 Mali Yılı Tarife Cetvelleri ile ilgili Bütçe Komisyonu " 293. Güzelbahçe Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu " 294. Limontepe, Umut, Özgür, Gazi, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Ali Fuat Erdem ve Yüzbaşı Şerafettin Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ile ilgili Bayındırlık Komisyonu Raporu " 295. Buca, Kızılçullu 48 pafta, 248 ada, 116, 145 ve 43 parselleri kapsayan Karabağlar Yeşillik Caddesinden gelen ve Seyhan Mahallesi 661/5 sokaktan geçerek 653 sokağa kadar yerinde açılan 20 mt lik ana aksının Hat boyu caddesine bağlanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarih ve 05/37 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Konak Emlak Müdürlüğünün itirazı ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 296. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile uyum sağlanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Yüksek Yapılar Yönetmeliğinde yapılması gereken değişikler ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu " 297. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19/b, 36, 41, 42, 44, 49 ve 81. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk ve Bayındırlık Komisyonu İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 25L-1A pafta, ada, 6-7 parsellerde, "Akaryakıt +LPG İstasyonu" belirlenmesine ilişkin, 23 Ekim 2002 tarih ve 2347 nolu talep dosyasının, müracaat sahibinin talebinden vazgeçmesi üzerine iade edilmesi talebi. " 299. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Buca 42 pafta, 160 ada, 17 parselin resmi tesis (İZSU) alanı olarak nazım imar planında belirlenmesi. " 300. Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı nın Yerelleştirilmesi adlı 3. etap proje kapsamında Belediyemizin kurumsal ortaklığının sürdürülmesi. " 301. Aydın Mahallesi, 4274/4284/4276 sokakları içerisinde bulunan Aydın Mahallesi Parkının "Aydın Mahallesi Selahattin ALTIPARMAK parkı "olarak değiştirilmesi. " 302. Buca İlçesi bütünde ana caddelere cepheli parsellere TM1 plan notu getirilmesine

16 yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyonu " 303. İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 32. Maddesi (a) bendinde değişiklik yapılması. " 304. İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 6. Maddesine "p-nato ve Elçilik Aboneleri (KDV siz Aboneler)" bendinin eklenmesi ve bu abonelerin başlangıç tarifesinin TL /m3 olarak belirlenmesi. " 305. İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 6/m maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonu " 306. İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 16/E maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonu " 307. İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 20., 22., 25.2, 26 ve 46 maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonu " 308. İZSU Genel Müdürlüğü 2004 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN BÜROSU GÖREV TANIMI 1580 ve 3030 sayılı Kanun gereği ve Başkanlık Makamınca Encümen gündemine girmek üzere havale edilen evrak düzenli bir şekilde gündeme alınır ve karara bağlandıktan sonra gereği için ilgili birimlere gönderilir. Belediyemiz ile ilgili kiralama ve satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yapılmaktadır İhale İlanı hazırlanıp Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazetelerde ilan edilir. Büyükşehir Belediyesi Encümeni Salı ve Perşembe günleri saat : 14:00 da mutad olarak toplanmaktadır. Encümenimiz 2003 yılında 94 toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda Encümenimizce toplam 670 adet evrak görüşülmüştür. Bunun 7 adedi ihale olup, 663 adedi genel evrak olarak görüşülüp karara bağlanmış olup,yazılarak ilgili dairelerine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediye Encümeni 3030 sayılı Kanun gereğince Belediye Başkanının Tevkil ettiği şahsın Başkanlığında Genel Sekreter, İmar İşleri Daire Başkanı, Fen İşleri Daire Başkanı, Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı, Bütçe Kesin Hesap Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Personel İşleri Daire Başkanlarından oluşur YILI FAALİYETLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE BİRİMLERE GÖRE YAPILAN İHALELERİN LİSTESİ İHALE VE KESİN HESAP İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE YAPILAN İHALELER 2003 YILI İÇERİSİNDE İHALE VE KESİN HESAP İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE İLGİLİ 4 ADET İHALE YAPILMIŞTIR. 1- Bornova Evka Sokak Önü Yeşil Alan Düzenlenmesi işi Tahmin edilen bedeli KDV Hariç: TL. Geçici Teminatı: TL. İzbeton A.Ş. nin %64.00 indirimli teklifi uygun görüldü. 2- Evka-2 Sabiha Gökçen Anaokulu Önü Park Düzenlenmesi işi Tahmin edilen bedeli KDV Hariç: TL. Geçici Teminatı: TL. İzbeton A.Ş. nin %64.00 indirimli teklifi uygun görüldü.

17 3- Buca Koop Sokak ve Buca Çamkule Park Düzenlenmesi işi Tahmin edilen bedeli KDV Hariç: TL. Geçici Teminatı: TL. İzbeton A.Ş. nin %64.00 indirimli teklifi uygun görüldü. 4- Ozan Abay Caddesi Eski Terminal Arası Yol Düzenlemesi işi Tahmin edilen bedeli KDV Hariç: TL. Geçici Teminatı: TL. İzbeton A.Ş. nin %64.00 indirimli teklifi uygun görüldü. KATI ATIK İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN İHALELER 2003 YILI İÇERİSİNDE KATI ATIK İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ 3 ADET İHALE YAPILMIŞTIR. 1- Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama alanında Çöplerin Serilmesi, Sıkıştırılması, Toprak ile Örtülmesi ve Sızıntı Suyu Arıtımı işi Tahmin edilen bedeli KDV Hariç: TL. Geçici Teminatı: TL. İzbeton A.Ş. nin %17.20 indirimli teklifi uygun görüldü. 2- Uzundere Kompost Fabrikamıza Gelmekte Olan Evsel Nitelikli Atıkların İçerisinde Bulunan Hurda Plastik ( kg./yıl), Hurda Kağıt ( kg./yıl), Hurda Cam ( kg./yıl) ve Hurda Kemiklerin ( kg./yıl) Bir Yıl Süreli Ayıklanıp Satılması işi Tahmin edilen bedeli KDV Hariç: TL. Geçici Teminatı: TL. Burcu Hizmet İşletmeleri Tem.Malz.San. ve Tic.Ltd.Şti. ve Fatih Plastik Ortak Girişimi nin TL. teklifi uygun görüldü. 3- Uzundere Kompost Tesisinin ( m2) 3 Yıl Müddetle Kiralama Yoluyla İşletilmesi ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Ayıklama ve Geri Kazanma Tesisi Kurulması ve İşletilmesi Amacıyla Depolama Tesisi Alanı İçerisinde Gösterilecek Olan 5000 m2 Alanın 3 Yıl Müddetle Kiraya Verilmesi işi Tahmin edilen bedeli: TL./yıl Geçici Teminatı: TL. Tanık İnş. Tur. Nak. Hur. Tar. Hay. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. nin TL. teklifi uygun görüldü. KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE BİRİMLERE GÖRE YAPILAN İHALELERİN LİSTESİ VE TOPLAM BEDELLERİ İHALE VE KESİN HESAP İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İHALELER 2003 yılı içerisinde 4 adet ihale yapılmıştır. Yapılan ihalelerin toplam bedeli: TL. KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İHALELER: 2003 yılı içerisinde 3 adet ihale yapılmıştır. Yapılan ihalelerin toplam bedeli: TL. YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına gelen tüm yazıları konularına göre ayırıp, ilgili mercilere ulaşmasını sağlayan Belediyemizin tüm Müdürlüklerinden gelen yazıları diğer resmi ve özel kuruluşlarla vatandaşlara ulaşmasını sağlayan ve bu işleri belli sistem içinde düzenleyen, yürüten birimdir.

18 2003 YILI FAALİYETLERİ Toplam: adet evrak kayda alınarak işlem görmüştü YILI HEDEFLERİ EVRAK KAYIT VE DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİ Evrak Kayıt Yazılım Sisteminin Faydaları 2002 Yılı Bilgisayarlı Kayıt Sistemine geçişte deneme yılı olmuş ve 2003 yılı başında tamamen bilgisayarlı evrak kaydına geçilmiştir. Bürokratik işlemler azalmıştır; Hemşehrilerin taleplerine daha hızlı cevap verilmeye başlanmıştır. Zaman içinde, Kentliler önceden yaptıkları başvurularını İnternet üzerinden takip edebilmeleri için çalışmalar tamamlanmıştır. Ekiplerce yapılan çalışma sonuçlarının envanterleri çıkarılarak aylık ve yıllık çalışma verimlilikleri saptanmış ve çalışma planları düzenlenmiştir. Sağlıklı dosya ve arşivleme sistemi oluşturulmuştur. Geriye dönük çalışmalarda istenilen bilgilere rahatlıkla ulaşılmaya başlanmıştır. Etkin bir izleme ve denetleme sürecine girilmiştir. Başkanlık Makamı, Valilik ve birimlerce yapılan duyurular, elektronik olarak bilgisayar yazılımı ile birimlere iletileceğinden, ilgili evrakın tüm birimler için fotokopi ile çoğaltılarak dağıtılmasına gerek kalmayacaktır. Yıl içinde bu tarayıcı ile tüm birimlere dağıtılan evrak sayısı 776 civarında olduğu düşünüldüğünde, başlangıç için düşük bir rakam olabilir ancak, bu sistemle HİM projesini entegre düşündüğümüzde sistemin gerekliliği daha bir önem kazanacaktır. KURULMAKTA OLAN EVRAK KAYIT VE ARŞİV SİSTEMİ Evrak kayıt ve Arşiv sistemi yazılımı bitmiş olup, sadece dış birimlerimiz ile ilgili yazılım yükleme ve eğitim çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Genelgelerin birden fazla yere gönderilmesi durumunda, fotokopi ile çoğaltılarak elden birimlere teslim edilmesi yerine, evrak tarayıcı ile aktarılarak program aracılığı ile otomatik olarak birimlere gönderilmeye başlanmıştır. Böylece bürokratik işlemler azalmış, önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Program aracılığı ile, diğer birimlere gönderilen evrakın ilgili birim tarafından okunup okunmadığı kontrol edilebilmektedir. Evrakın, tarayıcı ile taranması durumunda, evrakın arşivden çıkarılmadan incelenmesine olanak sağlanmıştır. Acil cevap verilmesi gereken evrakların hazırlanması zaman açısından rahatlamıştır. Geriye dönük evrak aramalarında, istenilen bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Ekiplerce yapılan çalışma sonuçlarının envanterleri çıkarılmış, aylık ve yıllık çalışma verimleri saptanmış çalışma planları düzenlenmektedir

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Nazım İmar Plan Şube Çalışmaları Çiğli Kıyı Kesimi otoyol kavşağı arası nazım imar plan revizyonu. Karşıyaka-Doğançay Mah. 2.derece Doğal Sit Alanı koruma amaçlı

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Çok Değerli Bucalılar;

Çok Değerli Bucalılar; Çok Değerli Bucalılar; Belediyeler, halkın yerel nitelikli, ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

SUNUŞ. 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık.

SUNUŞ. 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık. SUNUŞ 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık. Hizmet niteliğimiz geliştirme çabası ile yetersiz kaynaklarla yolumuza devam etmekteyiz. Dikili Belediyesi olarak kamusal görevlerimizi

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

SUNUŞ. Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar;

SUNUŞ. Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar; 4 SUNUŞ Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar; 52 yıllık belediye tarihi olan Balçova'da, Yönetim Anlayışı olarak 11. yılımızı geride bıraktık. Öncelikle, bizim faaliyetlerimizi onaylayarak

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 3 T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 4 5 BAŞKAN IN SUNUŞU

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Başkandan Sevgili hemşehrilerim, Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevine gelişimizin

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Hayatta insanı mutlu edecek şey, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'tır. SAYFA 1 SUNUŞ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Belediyemiz 2011

Detaylı