Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır."

Transkript

1

2 Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. YGS: Birinci aģama, her öğrencinin girmesi zorunlu olan ortak Sınavdır. (Yükseköğretime GiriĢ Sınavı ) LYS: Sınavın ikinci aģaması, beģ farklı günde,beģ farklı oturumda uygulanan ders grupları sınavı olmuģtur. (Lisans YerleĢtirme Sınavı)

3 YGS BaĢvuru tarihleri: 18 Ocak 2010 / 12 ġubat 2010 Sınav Ücreti: 35,00TL BaĢvuru Hizmeti Ücreti: 3,00TL ÖSYS Kılavuz Ücreti: 2,00TL Sınav tarihi: 11 Nisan 2010 saat Süre: 160 Dakika

4 TEST KAPSAMI SORU SAYISI TÜKÇE Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular 40 SOSYAL BĠLĠMLER Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düģünmeye Dayalı sorular Tarih 17 Coğrafya 14 Felsefe 9 TEMEL MATEMATĠK TESTĠ Matematiksel iliģkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular 40 FEN BĠLĠMLERĠ TESTĠ Fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düģünmeye Dayalı sorular Fizik 14 Kimya 13 Biyoloji 13 YGS ortak müfredata dayalı sorulardan oluģacaktır. Tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılacaktır. Soru kitapçığında yer alan sorular beģ seçenekli ve çoktan seçmeli türde olacaktır.

5 Puan Türü Testlerin Ağırlıkları (%) Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri YGS SAY-1 YERĠNE YGS YGS SÖZ-1 YERĠNE YGS YGS EA-1 YERĠNE YGS TÜR YGS PUANI HESAPLANACAKTIR. YGS puanları hesaplanırken en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüģtürülecektir. ĠLGĠLĠ TESTLERĠN HER BĠRĠNDEN 4 HAM PUAN ALAN ADAYLARIN 140 YGS PUANI; ĠLGĠLĠ TESTLERĠN HER BĠRĠNDEN 8 HAM PUAN ALAN ADAYLARIN 180 YGS PUANI ALMALARI SAĞLANACAKTIR.

6 YGS PUANLARI EN DÜġÜĞÜ 100 EN YÜKSEĞĠ 500 OLARAK HESAPLANACAKTIR. YGS puanı 140 ın altında olanlar için yerleģtirme Puanı hesaplanmayacaktır. YGS puanı 140, ,999 olan adaylar Sadece meslek yüksek okullarının ön lisans Programları ile açık öğretim programlarını Tercih edebileceklerdir. YGS puanlarından en az biri 180 ve üzerinde Olan adaylar hem meslek yüksek okulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile Öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler Ayrıca LYS lere girmeye hak kazanacaklardır.

7 BaĢvuru Tarihleri: 5 / 14 Mayıs 2010 Sınav Ücreti: ( girilmek istenen her bir LYS için ) 20,00TL ÖSYS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu ücreti: 3,00TL Tercih hizmeti ücreti: 3,00TL

8 SINAV TARĠHĠ DERSLER BAġLANGIÇ SAATĠ TOPLAM SÜRE LYS-1 LYS-5 LYS-4 19.HAZĠRAN 2010 MATEMATĠK SINAVI 10, DAKĠKA 19.HAZĠRAN 2010 YABANCI DĠL 14, DAKĠKA 20.HAZĠRAN 2010 SOSYAL BĠLĠMLER SINAVI 10, DAKĠKA LYS-3 26.HAZĠRAN 2010 EDEBĠYAT- COĞRAFYA SINAVI 10, DAKĠKA LYS-2 27.HAZĠRAN 2010 FEN BĠLĠMLERĠ SINAVI 10, DAKĠKA

9 LYS-1 Matematik Geometri sınavı 19 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 10,00 da baģlayacak olan LYS-1 Tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika süre verilecek. TEST SORU SAYISI SÜRE MATEMATĠK 50 MATEMATĠK 75 DAKĠKA GEOMETRĠ 22 GEOMETRĠ 8 ANALĠTĠK GEOMETRĠ 45 DAKĠKA Sınavda tek cevap kağıdı 2 farklı soru kitapçığı kullanılacaktır.

10 LYS-2 Fen bilimleri sınavı 27Haziran 2010 Pazar günü saat 10,00 da baģlayacak olan LYS-2 Tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika süre verilecek. TEST SORU SAYISI SÜRE FĠZĠK DAKĠKA KĠMYA DAKĠKA BĠYOLOJĠ DAKĠKA Sınavda tek cevap kağıdı 3 farklı soru kitapçığı kullanılacaktır.

11 LYS-3 Edebiyat Coğrafya sınavı 26Haziran 2010 Cumartesi günü saat 10,00 da baģlayacak olan LYS-3 Tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika süre verilecek. TEST SORU SAYISI SÜRE Türk Dili ve Edebiyatı dakika Coğrafya dakika Sınavda tek cevap kağıdı 2 farklı soru kitapçığı kullanılacaktır.

12 LYS-4 Sosyal bilimler sınavı 20Haziran 2010 Pazar günü saat 10,00 da baģlayacak olan LYS-4 Tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika süre verilecek. TEST SORU SAYISI SÜRE Tarih dakika Coğrafya dakika Felsefe Grubu dakika Sınavda tek cevap kağıdı 3 farklı soru kitapçığı kullanılacaktır.

13 LYS-5 Yabancı Dil Sınavı 19Haziran 2010 Cumartesi günü saat 14,30 da baģlayacak olan LYS-5 Tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika süre verilecek. TEST SORU SAYISI SÜRE Yabancı dil ( Ġngilizce, Almanca, Fransızca ) dakika Sınavda tek cevap kağıdı tek soru kitapçığı kullanılacaktır.

14 FEN BĠLĠMLERĠ TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (%) PUAN TÜRÜ YGS TÜRKÇE SOSYAL B. MATEMATĠK FEN B. MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ LYS MF MF MF MF PUAN TÜRÜ MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 TERCĠH EDĠLEBĠLECEK BÖLÜMLER Matematik ağırlıklı temel bilim programları için; Fen ağırlıklı temel bilim programları için; Sağlık bilimleri programları için; Mühendislik ve teknik programlar için

15 TÜRKÇE MATEMATĠK TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (%) PUAN TÜRÜ YGS TÜRKÇE SOSYAL B. MATEMATĠK FEN B. MATEMATĠK GEOMETRĠ TÜRK D. ED. COĞRAFYA-1 LYS TM TM TM PUAN TÜRÜ TM-1 TM-2 TM-3 TERCĠH EDĠLEBĠLECEK BÖLÜMLER Matematik ağırlıklıdır; Türkçe Edebiyat ağırlıklıdır; Matematik ile Türkçe Edebiyat eģit ağırlıklıdır;

16 SOSYAL BĠLĠMLER TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (%) YGS LYS PUAN TÜRÜ TÜRKÇE SOSYAL B. MATEMATĠK FEN B. TÜRK D.ED COĞ-1 TARĠH COĞ-2 FELSEFE G. TS TS PUAN TÜRÜ TS-1 TS-2 TERCĠH EDĠLEBĠLECEK BÖLÜMLER Sosyal programlar için; Türkçe Edebiyat ve tarih programları için;

17 YABANCI DĠL TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (%) YGS LYS PUAN TÜRÜ TÜRKÇE SOSYAL B. MATEMATĠK FEN B. YABANCI DĠL DĠL DĠL DĠL PUAN TÜRÜ DĠL-1 DĠL-2 DĠL-3 TERCĠH EDĠLEBĠLECEK BÖLÜMLER Ġngilizce, Almanca, Fransızca gibi diller için; Arnavutça, BoĢnakça, Hırvat Dili ve Edebiyatı gibi bölümler için; Dil Edebiyat ağırlıklı bölümler için;

18 Puanlar Hesaplanırken; EN DÜġÜĞÜ 100 EN YÜKSEĞĠ 500 OLARAK HESAPLANACAKTIR. LYS DE 180 VE ÜZERĠ PUAN ALANLAR, LYS PUAN TÜRLERĠ ĠLE ÖĞRENCĠ ALAN LĠSANS PROGRAMLARINI TERCĠH EDEBĠLECEKLERDĠR.

19 YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMININ TÜRÜ ĠLGĠLĠ PUAN TÜRLERĠ PUAN KOġULU Meslek yüksek okulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için ( sınavsız geçiģten boģ kalan kontenjanlar dahil) Açık öğretim ön lisans programlarını tercih edebilmek için Açık öğretim lisans programlarını tercih edebilmek için ( Ġngilizce öğretmenliği hariç ) Ġlgili YGS puan türünde Ġlgili YGS puan türünde Ġlgili YGS puan türünde En az 140 puan En az 140 puan En az 140 puan Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için ( eğitim prg. Hariç ) YerleĢtirmede meslek lisesi çıkıģlı adaylara ek puan verilen lisans programlarını tercih edebilmek için, YerleĢtirmede meslek lisesi çıkıģlı adaylara ek puan verilen programlar dıģındaki lisans programlarını tercih edebilmek için, Ġlgili YGS puan türlerinde Ġlgili YGS puan türlerinde Ġlgili LYS Puan türünde En az 140 puan veya 180 puan * ( liselerin sanat ve spor alanlarından mezunlar sadece 140 puanla baģvurabilirler diğer öğrenciler en az 180 puanla baģvuracaklar.) En az 180 puan En az 180 puan

20 KONTENJAN KONTENJAN DAĞILIMI MF1 MF2 MF3 MF4 TM1 TM2 TM3 TS1 TS2 DİL1 DİL2 YGS5 PUAN TÜRLERİ ÖSYM 2009 verilerinden yararlanılarak hazırlanmıģtır.

21 Ortaöğretim baģarı puanları en düģüğü 100 en yükseği 500 olarak hesaplanacaktır. Adayın alanı ile ilgili yükseköğretim programlarına yerleģtirme yapılırken 0,15, alanı dıģında yerleģtirme yapılırken 0,13 ile çarpılarak elde edilen sonuç sınav puanlarına katılacaktır. Meslek lisesi mezunları kendi alanlarında yükseköğretim programlarını tercih ettiklerinde ayrıca ortaöğretim baģarı puanı 0,05 ile çarpılarak yerleģtirme puanlarına eklenecektir. YGS ile LYS sonucu oluģan her puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000 kiģi arasına giren adayların, ilk 1000 içinde oldukları puan türünde yerleģtirme yapılırken ortaöğretim baģarı puanları alanı veya dıģında ayırımı yapılmaksızın 0,15 ile çarpılacaktır.

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2015 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru Sait Gürsoy la Başarıya Doğru İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor? neden üniversite? üniversitenin görevleri 1-Bilim Üretmek 2-Mesleki Donanım Kazandırmak 3-Üniversite Kültürü Kazandırmak Üniversite

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 & LYS Ocak, 2014 2014 LYS I. Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () Başvuru tarihi : Ocak 2014 Sınav tarihi : 23 Mart 2014, Pazar

Detaylı

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan ve FDD Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ve ekibinin desteğiyle hazırlanmış bu bilgileri bizimle paylaşan eğitim danışmanı ve yazarı

Detaylı

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ 2014-2015 ANKARA 2015 ÖSYS BİRİNCİ AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS BAŞVURU TARİHİ : OCAK 2015 SINAV TARİHİ : 15 MART

Detaylı

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! 2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! GÜNCELLEME UYARISI Bu slayt 2 Ocak 2013 tarihinde güncellenmiştir. Güncelleme bilgileri; 2013 YGS-LYS tarihleri, ücretleri bilgisi güncellendi. 2013 yılında Sınavsız

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark 2009 ÖSS 2009 YDS Türkçe Tes. Mat-1 Tes. Sos. Bil.-1 Tes. Fen Bil.-1 Tes. Edb-Sos.Bil. Tes. Mat-2 Tes. Sos. Bil.-2

Detaylı

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır.

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. YGS ve SONRASI YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. Eski sistemde sınavın birinci bölümüne denk

Detaylı

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS 23.03.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik-Geometri) 2014-LYS1 15.06.2014 Lisans Yerleştirme

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Değerli Velilerimiz, Günümüzde, üniversiteye yerleşmekle meslek sahibi olmak çoğu kez eş anlamlı kabul edilmektedir. Öğrenciler, üniversiteye yerleşmeyi gelecekleri açısından bir nevi teminat ve hedeflerine

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 19.03.2015 1 ATATÜRK MESLEKİ VE ANADOLU 19.03.2015 2 19.03.2015 3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS Başvuru Tarihleri : 02.01.2014-15.01.2014 Sınav Tarihi

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY Not: Bu Yönerge Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı oturumda alınan 80 sayılı kararla kabul edilmiştir. T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS)

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS) YGS- LYS REHBERİM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS) 2 GENEL BİLGİLER BİRİNCİ AŞAMA - YGS 15 MART 2015 PAZAR - 10:00 YGS İKİNCİ AŞAMA - LYS LYS 4 SOSYAL 13 HAZİRAN 2014 MATEMATİK 14 Haziran

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

Üniversite Giriş Sınavı:

Üniversite Giriş Sınavı: Üniversite Giriş Sınavı: YGS (Yüksek Öğretim Giriş Sınavı) LYS (Lisans Yerleştirme Giriş Sınavı) olmak üzere iki basamaklı sınav sistemine geçilmiştir. BİRİNCİ AŞAMA YGS YGS 24 MART tek oturumda yapılacak

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı