BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI Yüksek Lisans Tezi Emre ÖZMEN Ankara-2010

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI Yüksek Lisans Tezi Emre ÖZMEN Tez Danışmanı Prof.Dr. Mukadder YAYCIOĞLU Ankara-2010

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BEKİ L. BAHAR IN TİYATROESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Prof.Dr. Mukadder YAYCIOĞLU Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınavı Tarihi...

4 I. GİRİŞ 1 I.1. İnceleme Yöntemi Olarak Göstergebilim Kuramı ve Tanımı 2 I.2. Göstergebilim Kuramının Tarihçesi 4 I.3. Göstergebilim Kuramının Amacı ve Düzenlenişi 17 II. SEFARAD TİYATROSU VE TÜRKİYE DEKİ ÇAĞDAŞ TEMSİLCİSİ BEKİ BAHAR 26 II.1. Türkiye deki Sefarad Tiyatrosuna Genel bir Bakış 26 II.2. Beki Bahar ın Yaşamı ve Eserleri 29 III. BEKİ BAHAR IN TİYATRO OYUNLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMLE İNCELENMESİ 31 III.1. Senyora (Grasya Nasi) 33 III.1.1. Olay Örgüsü 33 III.1.2. Başlıca Karakterler 35 III.1.3. Mekân-Zaman 39 III.1.4. Nesnel ve Edebi Haritanın Karşılaştırılması 44 III.1.5. Mesaj 47 III.1.6. Oyunun Göstergebilimsel İncelemesi 49 III Birinci Kesit: Kimlik Bunalımı 53 III İkinci Kesit: Kimlik Edinme 93 III Üçüncü Kesit: Yeni Hayat 110 III.2. İkiyüzbininci Gece 137 III.2.1. Olay Örgüsü 137 III.2.2. Başlıca Karakterler 140 III.2.3. Mekân-Zaman 140 III.2.4. Nesnel ve Edebi Haritanın Karşılaştırılması 144

5 III.2.5. Mesaj 146 III.2.6. Oyunun Göstergebilimsel İncelemesi 148 III Birinci Kesit: Ankara 148 III İkinci Kesit: Bursa 157 III Üçüncü Kesit: Edirne 159 III Dördüncü Kesit: İstanbul 165 III.3. Balat tan Bronx a 180 III.3.1. Olay Örgüsü 180 III.3.2. Başlıca Karakterler 181 III.3.3. Mekan - Zaman 182 III.3.4. Nesnel ve Edebi Haritanın Karşılaştırılması 183 III.3.5. Mesaj 185 III.3.6. Oyunun Göstergebilimsel İncelemesi 186 III Birinci Kesit: Amerika 186 III İkinci Kesit: İstanbul 199 IV. SONUÇ 209 V. GÖSTERGEBİLİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 212 VI. KAYNAKÇA 214

6 ÖNSÖZ Bu çalıģmamızda, Beki Luz Bahar ın oyunlarında Sefarad Dünyası nı incelemeyi amaçladık. Tezimizde, Senyora, İkiyüzbininci Gece, Balat tan Bronx a adlı oyunlardan yola çıkarak, 1492 yılında Ġspanya Katolik Krallar ın, 1497 yılında Portekiz Kralı Joao nun buyruğuyla din değiģtirmek ya da Ġber Yarımadası nı terk etmek zorunda kalan Yahudilerin Osmanlı Ġmparatorluğu na gelmeden önce ve geldikten sonra sürdürdükleri yaģayıģ, kültür, gelenek ve göreneklerini inceledik. Ayrıca Yahudilerin inanç dünyası ve dinsel baskı karģısındaki tutumları üzerinde durduk. Beki Bahar, incelediğimiz oyunları sözlü kültüre baģvurarak ve tarihi belgelerle zenginleģtirir. GeniĢ bir dönemi ele alan, farklı anlam okumaları yapılabilecek zengin metinler sunar. Bu nedenle, biz temel olarak Sefarad Yahudilerini incelesek de, onlardan önce bu topraklarda varlığını sürdüren Yahudi Cemaatlerini ve Sefaradların geliģiyle değiģen Cemaat içi iliģkileri de ele aldık Kendisi de Sefarad olan Beki Bahar ın söz konusu oyunlarını önce yüzeysel sonra ayrıntılı bir okuma yaparak çözümlemeye çalıģtık. Yoğun iliģki demetleri içeren oyunların incelenmesi için göstergebilimden yararlandık. Bu doğrultuda, giriģ bölümünde oyunların incelenmesinde kullanılan yöntem olan göstergebilim kuramı, tarihçesi, amacı ve düzenleniģi üzerine bilgi verdik. I

7 Ġkinci bölümde Sefarad tiyatrosunun tarihsel geliģimi ve yazarın hayatı üzerine bilgi verdik. Eserlerin incelendiği üçüncü bölümde ise Beki Bahar ın tiyatro oyunlarında Sefarad Dünyası göstergebilimsel yöntemle ele alınmıģtır. Yazarın oyunlarına yansıyan Sefarad dünyası, gelenek ve görenekleri, kültür ve yaģayıģ özelliklerinden bahsedebilmek için eserler öncelikle kesitlere ayrılmıģ, kesitlerdeki kiģi/zaman/uzam özellikleri belirtilmiģ, bu özelliklerin bizi oyundaki derin yapıya götürmüģtür. Beki Bahar ın bu çalıģmada incelen üç tiyatro oyunu farklı dönemleri anlatmakta olsa da, (Senyora, yüzyıl Sefarad göçü, İkiyüzbininci Gece, tarih boyunca Anadolu da yaģayan Yahudiler, Balat tan Bronx a, Cumhuriyet Dönemi nde Yahudilerin Amerika ya göçü ve değiģen toplumsal değerler) genel yapıda iki nokta özellikle vurgulanır: bireyin, toplumun değer yargıları ve gelenekler karģısındaki çaresizliği ve Yahudilerin tarihsel ve toplumsal değiģimler karģısındaki tutumları. Sonuç bölümünde, Beki Bahar ın incelediğimiz oyunlarında Yahudi Toplumu nun farklı dönemleri, cemaat içi- cemaatler arası iliģkileri ve değiģen sosyal siyasi yapının toplumsal değerleri nasıl etkilediğinden bahsedilmiģtir. Tezi hazırlarken Sefarad olmayan Yahudilerin (Romanyotlar, Karayimler ve AĢkenazlar) kültür ve yaģayıģına yönelik kaynak sıkıntısı bulunduğunun farkına vardık. Tezin hazırlık ve yazım aģamalarında, oyunlarını incelediğim yazar Beki Bahar ın araģtırma kitaplarından Yahudi yaģayıģına dair oldukça faydalı bilgiler edindik. Rifat Bali nin makaleleri ve kitaplarında rastladığımız bilgiler ise yalnızca teze kaynak sağlamakla kalmadı, gelecekte yapmayı planladığımız araģtırmalar hakkında da önemli bilgiler sundu. II

8 Sonuç bölümünü, dilbilim terimleri sözlüğü ve kaynakça izlemektedir. Bu tezin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen, yol gösteren, yazdıklarımı titizlikle okuyan ve eleģtiren danıģmanım Prof. Dr. Mukadder Yaycıoğlu na, basılmamıģ tiyatro eserini gönderme nezaketinde bulunan Beki Bahar a, beni hep destekleyen aileme ve sevgili ev arkadaģım Neslihan Kadıköylü ye, Ġspanya daki kaynaklara ulaģma konusunda bana destek olan Nükhet Güntay a ve yardımlarını hiç esirgemeyen Emre Tağızade ye teģekkür ederim. III

9 ÖZET Beki Bahar ın Tiyatro Oyunlarında Sefarad Dünyası baģlıklı yüksek lisans tezimizde yazarın ele aldığımız Senyora, İkiyüzbininci Gece ve Balat tan Bronx a adlı oyunları göstergebilimsel yöntemle incelenmiģtir. Yazarın oyunlarında çizdiği Sefarad dünyası, gelenek ve görenekleri, kültür ve yaģayıģını inceleyebilmek için oyunlar kesitlere ayrılarak kesitlerdeki kiģi /zaman/uzam özellikleri belirtilmiģ, bu özellikler bizi oyundaki temel anlama götürmüģtür. Beki Bahar ın bu çalıģmada incelenen üç tiyatro oyunu farklı dönemleri anlatmakta olsa da, (Senyora, yüzyıl Sefarad göçü, İkiyüzbininci Gece, tarih boyunca Anadolu da yaģayan Yahudiler, Balat tan Bronx a, Cumhuriyet Dönemi nde Yahudilerin Amerika ya göçü ve değiģen toplumsal değerler) genel yapıda iki nokta özellikle vurgulanır: bireyin, toplumun değer yargıları ve gelenekler karģısındaki çaresizliği ve Yahudilerin tarihsel ve toplumsal değiģimler karģısındaki tutumları. IV

10 ABSTRACT This study analyzes The Sephardic World in Beki Bahar s Plays through semiotic method. In order to study Sephardic World, its traditions, culture and life characteristics; first the plays are divided into sections, then each section is studied by means of time and space which lead us to deep signification of the plays. Altough Beki Bahar s above mentioned three plays studied in this thesis are about different periods (Grasya 15-16th Century Sephardic Migration, İkiyüzbininci Gece Jews that lived in Anatolia through the historical periods, Balat tan Bronx a, migration of the Turkish Jews to U.S.A in the Turkish Republic Era and changes in social values) two points are strongly emphasized in the general structure: despair of human being against social values and traditions and secondly Jewish attitude in front of historical and social changes. V

11 I. GİRİŞ Tezimizi, ileriye dönük araģtırmalara temel teģkil etmesi bakımından okumada tekrarlardan doğan zorluklara yol açsa da bir kuramdan (göstergebilim) yola çıkarak gerçekleģtirdik. Dayanak olarak seçtiğimiz bu yöntem gereği tezimizde kimi noktaları tekrar etmek zorunda kaldık diğer yandan hazırladığımız tez, ileride gerçekleģtirmeyi düģündüğümüz araģtırmaları daha sistemli bir biçimde ele alıp derin yapıyı görebilmemiz bakımından çok yararlı olmuģtur. Dünyadaki toplumsal geliģmelere koģut olarak Ģekillenen yazınsal eleģtri, 20. yüzyılın baģında çeģitlilik kazanır. Bu dönemde yazar ve eleģtirmenler, Sanat sanat içindir görüģünü benimseyerek sanatı dıģsal etmenlere değil iç iģleyiģi yani dil ve dilbilgisi bağlamında, ele alırlar. Bu eğilimin bir soucu olarak yapısalcılık ve postyapısalcılık gibi eleģtri yöntemleri ortaya çıkar. Giderek dili de parçalayarak geliģen bu dilbilimsel eğilim, zamanla temel aldığı göstergeleri incelemeye baģlayarak göstergebilimsel eleģtriyi oluģturur. Ferdinand de Saussure nin ortaya attığı gösteren/ gösterilen, dil/söz gibi kavramların kaynak olduğu, daha sonra gelen dilbilimciler ve eleģtirmenlerin bu kavramları geliģtirmesiyle kültür alanına giren bütün davranıģ ve uğraģları inceleyen göstergebilim, bugün karmaģık anlatılar evrenini daha iyi anlamdırmamızı sağlayacak bir bilim dalı olarak karģımıza çıkar. Bu bölümde göstergebilimin tanımı, tarihçesi, amacı ve kuramın düzenleniģini ele alacağız. 1

12 I. 1. İNCELEME YÖNTEMİ OLARAK GÖSTERGEBİLİM KURAMI VE TANIMI Mehmet Rifat a göre göstergebilim, insanların birbirleriyle anlaģmaları için kullandıkları doğal diller, sergiledikleri davranıģlar, besteledikleri ya da icra ettikleri müzik yapıtları, yazdıkları oyunlar, tasarladıkları reklam afiģleri, kısacası ortaya koydukları sanat yapıtları, bildiriģim amacı taģısın taģımasın her anlamlı bütün, çeģitli birimlerden oluģan bir dizgedir. 1 Türkçede tek bir terim altında birleģtirilen göstergebilim Batı dillerinde genellikle iki ayrı terimle (semiologie ve semiotique terimleriyle) karģılanır. Semiyoloji doğrudan doğruya bildiriģim amacıyla yaratılmıģ göstergeleri yine bildiriģim sürecindeki iģlevleri açısından araģtıran bilim dalının etkinlik alanıyken, semiyotik dilyetisini gözlem yapabileceğimiz tek katmanlı bir nesneden çok oluģturulmuģ anlam katmanlarının bütünü olarak görür ve onun üretiliģ biçimini anlamak için oluģum sürecini inceler, onları kavramaya ve yeniden adlandırmaya çalıģır. Mehmet Rifat ın Genel Göstergebilim Sorunları [1986] adlı yapıtında aktardığına göre, göstergebilim, kimi kullanımlarda, anlambilim terimiyle anlamdaģ olarak kullanılır. Ancak bahsi geçen anlambilim, salt sözcüklerin anlamını inceleyen bir bilim dalı değildir. Tüm gösterge dizgelerindeki anlamsal katmanları yapılaģtırmayı amaçlayan bir anlambilimdir. Anlambilim kuramları, çoğunlukla doğal dillerin içeriğine iliģkin araģtırma alanını kapsarken, yukarıda bahsi geçen 1 Mehmet RĠFAT, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Ġstanbul, Cogito, 1998, s.111 2

13 anlambilim kavramıyla ifade edilmek istenen, anlamlı bütünü çözümleyebilecek bir genel anlambilimdir. Bu bağlamda, göstergebilim gerek dilsel gerek dil dıģı anlamlı bütünleri inceleyen bir bilim dalıdır. 2 Çevresindeki olayları, anlamlar dizgesini göstergebilimle adlandırmak isteyen homo semioticus 3 bir sınıflandırma ve anlamlandırma eylemi gerçekleģtirir, göstergebilim ise, insan eylemleri ve ürünlerini bir uzlaģı ve ayrımlar dizgesi olarak sınıflar. 2 Mehmet Rifat, Genel Göstergebilim Sorunları, Ġstanbul, Kent Basımevi, 1986, s.9 3 Mehmet Rıfat, Homo Semioticus, Ġstanbul, YKY, 1993, s.9 3

14 I.2. GÖSTERGEBİLİM KURAMININ TARİHÇESİ Ġlkçağ Yunan felsefesinden günümüze değin birçok kuramcı, düģünür göstergeler ve anlamlarına dair görüģler ileri sürmelerine rağmen, göstergebilim terimini, ilk olarak, Ġngiliz felsefeci John Locke ( ) dört kitaptan oluģan An Essay Concerning Human Understanding (Ġnsan AnlayıĢı Üzerine Bir Deneme) [1690] adlı kitabında kullanır. 4 Bu kuramın Locke tan sonraki temsilcileri, Neues Organon (Yeni Organon) [1764] adlı yapıtında düģüncelerin ve nesnelerin gösterilmesiyle ilgili öğretiden (göstergebilim) söz eden Fransız matematikçi Jean Henri Lambert ( ) ve Philosophie du Langage (Dil Felsefesi) [1879] adlı çalıģması ölümünden sonra yayımlanan Polonyalı Joseph Marie Hoene- Wronski dir ( ). Ayrıca Çek matematikçi Bernhardt Bolzano nun ( ) Wissenschaftslehre (Bilim Öğretisi) [1837] adlı yapıtı ve Edmund Husserl in 1890 da yazdığı ancak 1970 ya yayımlanan Zur Logik der Zeichen (Semiotik) (Göstergelerin Mantığı Üzerine [Göstergebilim]) baģlıklı eseri, göstergeler kuramıyla ilgili gözlemler içerir. 5 Göstergebilimin ilk dönemi olarak adlandırılan bu çalıģmalarda, genel göstergeler kuramından çok, bir dil felsefesinin geliģtirildiği gözlenir. 4 Mehmet Rifat, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I, YKY Yayınları, Ġstanbul, 2005, s ibid, s.116 4

15 Göstergebilimin Avrupa daki öncüsü ise, Ġsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure dür ( ). Saussure, dilden yola çıkılarak baģka göstergelerin iģleyiģini araģtıracak bir bilim dalı kurulmasına öncülük eder ve bunu semiologie diye adlandırır. Saussure ise, öğrencilerinin ders notlarından derlediği ve ölümünden sonra yayımlanan Cours de linguistique géneralé (Genel Dilbilim Dersleri) [1916] adlı yapıtında doğal dilleri dilbilimin inceleme konusu alarak görür ve onun dıģındaki gösterge dizelerini de inceleyen bir dalın kurulmasını öngörür; bu bilim dalını da göstergebilim olarak adlandırır. 6 Bu bilim dalı, oyuncuların, çalıģan insanların jestlerini kapsadığı gibi edebiyat, reklam, mitoloji gibi birbirinden farklı alanları da içerir. 7 Ona göre: Dil kavramları belirten bir göstergeler dizesidir. Onun için de yazıyla, sağır dilsiz alfabesiyle, kutsal nitelikli simgesel törenlerle, bir toplumda incelik belirtisi sayılan davranıģ biçimleriyle, askerlerin bildiriģim belirtgeleriyle... karģılaģtırılabilir. Demek ki göstergelerin toplum içindeki yaģamını inceleyecek bir bilim tasarlanabilir. Toplumsal ruhbilime, bunun sonucu olarak da genel ruhbilime bağlanacak bir bilim. Göstergebilim diye adlandıracağız bu bilimi. Göstergebilim, göstergelerin öz niteliğini, hangi yasalara bağlı olduğunu öğretecek bize. 8 Böylece göstergebilim, Saussure den itibaren yalnızca dil için değil, kendisinden baģka bir Ģeyin yerini tutan, bir baģka deyiģle kendisi dıģında bir kavram gösteren, bildiri ileten her nesne ya da dizge için geçerli olan geniģ bir biçimde tanımlanır. 6 Mehmer Rifat, 2005, s AyĢegül Yüksel, 1995, s AyĢegül Yüksel, Yapısalcılık ve bir Uygulama, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1995, s. 27 5

16 Göstergebilimin bağımsız bir bilim dalına dönüģmesi Amerikalı kuramcı Charles Sanders Peirce ( ) ile baģlar. ġöyle ki, C.S.Peirce in göstergebilim kuramıyla ilgili yazıları ancak ölümünden sonra Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Charles Sanders Peirce in Toplu Yazıları) [ ; 8 cilt] baģlığı altında yayınlanmıģtır. Peirce tüm olguları kapsayan bir göstergeler kuramı tasarlamıģ ve bu kurama semiyotik adını vermiģtir. 9 Ona göre, göstergebilim her çeģit bilimsel inceleme için bir baģvuru çerçevesi oluģturan genel bir kuramdır. Bu kurama yaklaģımındaki en belirgin özellik, üçlüklere dayalı bir göstergeler dizgesi oluģturmasıdır. Göstergeler üç ayrı üçlüğe göre bölümlenebilir. Birinci bölümleme, göstergenin kendisinin yalın bir nitelik, gerçek bir varlık ya da genel bir kural olmasına göre yapılır. Ġkinci bölümleme, gösterge ile nesnesi arasındaki iliģki ya göstergenin kendi baģına bir özellik taģımasına ya nesnesiyle var oluģsal bir iliģki kurmasına ya da yorumlayanı ile iliģki kurmasına göre yapılır. Üçüncü bölümleme, yorumlayanın göstergeyi ya bir olasılık göstergesi ya bir gerçek gösterge ya da bir mantık göstergesi biçiminde canlandırmasına göre yapılır. 10 Birinci Üçlük Birinci üçlüğe göre, bir gösterge nitel gösterge, tek (il) gösterge ve kural gösterge olarak adlandırılabilir. Nitel Gösterge, bir gösterge olan niteliktir: örneğin birinin kullandığı parfüm ya da ses tonu Tek(il) Gösterge, bir gösterge olan nesne ya da gerçekten var olan bir olaydır 9 Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC si, Ġstanbul, Simavi Yayınları, 1992, s Mehmet Rifat, 2005, s.117 6

17 Kural Gösterge, Bir yasadır. Ġkinci Üçlük Ġkinci üçlüğe göre, bir gösterge görüntüsel gösterge (ikon), belirti ve simge diye adlandırılabilir. Görüntüsel Gösterge, gösterenle gösterilenin çok yakın benzerlik taģıdığı bir göstergedir. Örneğin bir fotoğraf (gösteren) ve fotoğraftaki insan (gösterilen) arasında bu tür bir iliģki vardır. Belirti, gösterenin gösterilenle neden sonuç iliģkisi içinde olduğu göstergedir. Örneğin duman (gösteren) ateģin (gösterilen) varlığını belirten bir göstergedir. Simge, insanlar arasında uzlaģmaya dayanan bir göstergedir 11 Örneğin ağaç kavramıyla, ağaç sözcüğü arasında benzerlik ya da neden-sonuç iliģkisi bulunmamaktadır. Söz konusu iliģki yalnızca simgeseldir. Üçüncü Üçlük Üçüncü üçlüğe göre, bir gösterge sözcebirim, önerme ve kanıt olarak adlandırılabilir. Sözcebirim, nesnesini yalnızca özellikleri bakımından canlandıran bir göstergedir 11 Mehmet Rifat, 2005, s

18 Önerme, bilgi ileten bir göstergedir, tümce değeri vardır. Kanıt, nesnesini gösterge özelliği açısından canlandırır. Bir öncül ile bir sonuç içerir ve yorumcuda bir değiģiklik yaratması gerekir. Saussure ile Peirce in arasındaki fark, Saussure nin göstergenin kendisine daha çok odaklanmasıdır. Onun için gösterge, anlamı olan, fiziksel bir nesnedir. Gösterilen, gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavramdır. Bu zihinsel kavram, aynı dili ve aynı kültürü paylaģan kiģiler için ortaktır. Saussure göstergebilimin toplumsal iģlevini, Pierce ise mantıksal iģlevini vurgular; ancak diyebiliriz ki göstergebilimin bu iki yönü arasında ayrılamaz bir bağ vardır bu nedenle Saussere in kullandığı semiyoloji ve Pierce in kullandığı semiyotik terimleri farklı iģlevsel olgulardan yola çıksa da aynı amacı güder. Göstergebilimsel çözümlemenin gündelik yaģama iliģkin örneklerini ise Fransız yazar eleģtirmen Roland Barthes in ( ) giyim-kuģam diline iliģkin gerçekleģtirdiği çözümlemelerde buluruz. Barthes anlamlandırmanın bir yolunu da simgesel olarak nitelendirir. Bir nesne, uzlaģım ve kullanım aracılığıyla baģka bir Ģeyin yerine geçmesini mümkün kılan bir anlam kazandığında simge haline gelir. Örneğin, Ferrari marka bir araba zenginlik simgesidir ve bir oyunda Ferrari arabasını satmak zorunda kalan bir kadın ekonomik çöküģün ve servet kaybının simgesi olabilir. Barthes, metinlere yönelik çözümlemeleri yapan göstergebilimcileri, yayımlanmıģ bir yapıt üzerine konuģan araģtırmacılar ya da üniversite profesörleri olarak değil, birer yazar olarak görmek ister. Bir metin üstüne konuģan kiģinin yeni 8

19 bir metin yarattığına ya da yaratması gerektiğine ve ancak böyle var olabileceğine inanır. 12 Göstergebilimin çeģitli uygulama alanlarına yansıyan genel tarihsel oluģumunda Sasussure kadar Rus Biçimselcilerinin de rolü vardır. Bilindiği gibi, Rus Biçimselciliği 20. yüzyılın ilk on yılı içinde Rusya da ortaya çıkan ve politik nedenlerle 1920 lerden sonra baģta Çekoslovakya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde ve daha sonra Amerika da kabul gören yazınsal eleģtiri kuramının adıdır. Rusya da dilbilim kavramlarından esinlenen bazı Rus Biçimselci kuramcılar hem göstergebilime katkıda bulunurlar, hem de onunla bağlantılı çağdaģ yazınbilimin temelini atarlar. 20. yüzyılın ilk yarısında, Rus biçimcilerin sanat eserlerine farklı yaklaģımları göstergebilimi de etkiler. Rus biçimcileri, sanatı, duygu anlatımı olarak ele alan ve sanatçıyı merkez yapan ya da sanatın dıģ dünyayı yansıttığını söyleyerek tarihe, sosyolojiye ve politikaya yönelen 19. yüzyıl edebiyat eleģtiri yöntemlerinden farklı olarak eserden hareket etmeyi tercih ederler. Bunu için, her Ģeyden önce yazınsallığın ne olduğu sorusuna cevap ararlar ve yazınsallığı alıģkanlığı kırma olarak çevrilen ostrananie kavramı ile açıklarlar. Rus Biçimcilerine göre, biz dıģ dünyaya, nesnelere baka baka bunları kanıksarız. ġiir ise kendine özgü dili sayesinde bu kanıksamayı sarsar ve nesneleri 12 AyĢegül Yüksel, 1995, s.64 9

20 baģka bir gözle görmemizi, yeniden algılamamızı sağlar. 13 Bu algılama sürecinin uzunluğu ve güçlüğü yapıtın sanat gücünü gösterir. Rus biçimcilerle birlikte çalıģan Roman Jakobson ( ) hem Rus Biçimcileri arasında yer almıģ, hem de Prag Dilbilim Çevresi nin kurulmasına katkıda bulunmuģ, hem de Avrupa ve Amerika da göstergebilimin geliģmesi için çalıģmıģ çok yönlü bir bilim adamıdır. Jacobson a göre, yazınbilimin konusu yazın değil, yazınsallık olmalıdır. 14 Rus Biçimcileri, metinleri iç özellikleriyle ile belirlenecek bir olgu olarak görürler, diğer yandan, metindeki her parçanın öbür parçalarla kurduğu iliģkiyle belirlendiğine değinirler; bunları göstergebilimin altyapısını oluģturan unsurlar olarak kabul ederler. Rusya dan 1920 yılında ayrılarak çalıģmalarını Prag da sürdüren Roman Jacobson, Rus Biçimcileri ile Fransız Yapısalcıları arasında köprü görevi görür. Bu akım, 1965 te Tzvetan Todorov un (1939- ) Rus Biçimcilerin yazılarından oluģan Théorie de la Litterature (Yazın Kuramı) [1965] adlı kitabının Paris te yayımlanmasıyla yeniden güncellik kazanır. 15 Danimarkalı Louis Hjelmslev ( ) ise Principes de grammaire générale (Dil Kuramının Temel Ġlkeleri) [1928] adlı eserinde modern göstergebilimi kuramsal bir temele oturtmaya çalıģır: Bu amaçla düzanlamlı diller, yananlamlı diller (göstereni 13 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Ġstanbul, Cem Yayınları, 1994, s Mehmet Rifat, 2005, s AyĢegül Yüksel, 2005, s

21 bir dil oluģturan diller) ve üstdiller (gösterileni bir dil oluģturan diller) gibi bir ayrıma gider. 16 Göstergebilim oluģumuna katkıda bulunan kuramcılardan bir diğeri ise Vladimir Propp tur. ( ) Rus biçimciliği döneminde verdiği eserleri, daha sonraki dönemde Fransız yapısalcılarına çıkıģ noktası oluģturan Propp, masallarda görünen çeģitliliğin altında değiģmeyen ortak bir yapının bulunduğunu saptar. Propp, masallarda yer alan kiģilere ve bu kiģilerin eylemlerine baktığımızda bunların sayısının sınırlı olduğunu ve 31 i geçmediğini belirler. Bu eylemlerin hepsi bir masalda yer almasa da, sırası değiģmez. Masallarda, okuyucuya farklı gelen kiģiler ve olaylar iģlevleri açısından sınırlıdırlar. Böylece Propp Ģu sonuca varır: Karakterlerin kiģisel nitelikleri, psikolojileri, mevkileri değil, iģlevleri önemlidir çünkü bir masalda kiģiler, hayvanlar ya da nesneler, sadece belli bir iģlevi yerine getirmek üzere vardırlar. Propp, 31 iģlevin de kendi aralarında kümelendiklerini belirtir ve yedi eylem alanı ile bunlara uygun düģen yedi kiģi belirler. Bunlar, Saldırgan (ya da kötü kiģi) BağıĢçı Yardımcı 16 Mehmet Rifat, 2005, s

22 Prenses Gönderen Kahraman Düzmece kahraman dan oluģur. 17 Propp masalların güzelliği, yorumu ya da anlamıyla değil yapısıyla ilgilenir. Yapıdan anlama ulaģmak kolaylaģır. Propp, Rus peri masallarıyla ilgili yaptığı araģtırmada Ģu dört yasayı ortaya koyar: KiĢiler kim olursa olsun ve iģlevler nasıl gerçekleģtirilirse gerçekleģtirilsin masalın değiģmez, sürekli öğeleri, kiģilerin iģlevleridir. ĠĢlevler masalın temel oluģturucu bölümleridir. Masalın içerdiği iģlevlerin sayısı sınırlıdır. ĠĢlevlerin diziliģi her zaman aynıdır. Tüm masallar yapıları açısından aynı türe bağlanırlar Berna Moran, 1994, s Berna Moran, 1994, s

23 Fransız insanbilimci Claude Levi- Strauss un (1908- ), Propp un yöntemini Ġngilizceye çevirip Batı dünyasında yayınlaması diğer göstergebilimcilerin çalıģmalarını etkiler. Strauss un yöntemsel çalıģmalarında temel kaygısı insan kafasının ortak bilinçdıģını ortaya çıkarmaktır. Levi-Strauss a göre tüm insan deneyimi ve eylemi, insandaki temel düģünce yapısından kaynaklanır ve bu yapıyla sınırlıdır. 19 Ġnsanı anlama yolunda, elde ettiği verileri karģıtlıklar biçiminde kavranabilecek yönde soyutlaģtırmasıyla, iliģkileri eģyapılılık yoluyla saptamasıyla, örtük anlamı ortaya çıkarma yolunda uyguladığı, önce bütünü parçalara ayırma sonra bütünü yeniden kurma iģlemiyle, anlatıyı eģzamanlı olarak yukarıdan aģağıya ve soldan sağa okuma yöntemiyle yapısalcı yazın eleģtirisi bağlamında en önemli kaynaktır Levi Strauss 20 Propp un yöntemini geliģtirme yönünde çalıģmalara imza atan ve göstergebilim kuramcıları arasında yer alan A. J. Greimas ( ), bu bilim dalını kendi kendine yeten, özerk bir bilim dalına dönüģtürmüģtür. 21 Ġlk eserlerini sözcükbilim alanında veren, sonra anlambirim alanında çalıģmaya baģlayan düģünür Semantique Structurale. Recherche de méthode (Yapısal Anlambilim. Yöntem AraĢtırması) [1960] adlı yapıtıyla her çeģit anlam dizgelerinin incelenmesine yönelik genel bir anlambirim yöntemi oluģturur. Greimas bu çalıģmasıyla, yapısalcı yöntemi edebiyata ilk uygulayanlardan biri olur. Eserinde dilbilim, halkbilim, simgesel mantık gibi 19 AyĢegül Yüksel, 1995, s AyĢegül Yüksel, 1995, s Mehmet Rifat, 2005, s

24 çeģitli bilim dallarında uygulanan yöntemleri kaynaģtıran Greimas, insan bilimlerine yönelik bir göstergebilim kuramı ortaya çıkarmıģtır. 22 Greimas, incelediği anlatılarda olay örgüsünü birimlere bölüp, birimler arasındaki iliģkiyi saptamaya çalıģır. ÇalıĢmasının ilk aģamasını ikili karģıtlıklar ilkesi oluģturur. Greimas a göre, temel anlamlar, anlambirimler arasındaki karģıtlıklardan oluģur. Temel anlambirimi, karģıtı ve olumsuzu ile olan iliģkisi içinde değerlendirerek Anlam Dörtgeni ni oluģturur. Örneğin ıģık kavramı aydınlık/karanlık ya da aydınlık olmayan/ karanlık olmayan gibi karģıt ve olumsuz kavramları içerir çünkü Greimas a göre, bir anlatının oluģabilmesi için birbirinin karģıtı ya da olumsuzu olan en az iki kavramın söz konusu olması gerekir. Bu iliģki, anlatımın yüzeysel düzeyinde metne, kiģiler ya da kiģilerle nesneler arasında kopma/bağlanma, ayrılma/birleģme, çatıģma/uzlaģma gibi temel eylemler biçiminde yansır. 23 Ayrıca Propp un belirlediği yedi eylem alanı ve yedi rolü, daha yapısalcı bir yaklaģımla birbirine karģıt çiftler halinde üç çifte indirger: Özne-nesne, göndericialıcı, destekleyici-engelleyici. Bu çiftler herhangi bir anlatının tüm kiģilerini üretecektir. 24 Diğer yapısalcılar gibi, Greimas da tek tek yapıtları yorumlamak peģinde değil, bu sistemi ayrıntılarıyla saptamak niyetindedir. Greimas ın edebiyatta yapısalcılık ve göstergebilimin düzenleniģiyle ilgili modelini bir sonraki bölümde açıklayacağız, ancak ondan önce bir bakıma yapısalcılığı sürdüren ama bunu yaparken yapısalcılığı mantıksal sonuçlarına doğru yürüten ve 22 Mehmet Rifat, 2005, s AyĢegül Yüksel, 1995, s Berna Moran, 1994, s

25 yapı sökme adlı eleģtri yöntemini kullanan Jacques Derrida nın ortaya koyduğu post structualism (yapısalcılık ötesi) diye anılan yeni bir düģünce tarzından behsetmek faydalı olacaktır. 25 Derrida, Saussure ün yapısal dilbiliminden yola çıkarak yapısalcılık-ötesi düģünce tarzını geliģtirir. Derrida ya göre, Saussure ün iddia ettiği gibi gösteren ile gösterilen arasında teke tek bir bağlantı yoktur. Anlam tanımlanamaz çünkü bir göstergenin anlamı diğer bütün göstergelerle bağlantılıdır. Onun için bir göstergenin anlam üretmesi diğer bir gösteren sayesinde tamamlanır diyemeyiz, çünkü ikinci gösterenin de anlamı bir diğer gösterene bağlıdır ve bu zincirleme bağıntının sonu gelmez. Aynı sav, metinler için de geçerlidir. Metinlerin de anlamı, metinde olmayanla, söylenmeyenle bağıntılıdır. Derrida bunu kanıtlamak için metni, yapı-sökme yöntemiyle didik didik eder, önemsiz sayılan ayrıntılara eğilerek bunların metnin söyler göründüğünün tersini de söylediğini belirtir. 26 Derrida ya göre bir metnin anlamı, sabit bir anlam değildir, çeliģkilidir ve belirsizlikler taģır. Kısacası hiçbir metnin tek ve kesin bir anlamı olamaz. Yapısökücüler bu nedenle metnin tutarlılığı, bütünlüğü sorunlarıyla ilgilenmez, tersine metindeki tutarsızlıklara, bozguncu bir rol oynayan metin parçacıklarına ve ayrıntılara parmak basar ve böylece anlamın nasıl tökezlediğini ortaya koymak isterler. Yazarın söylemek istediğiyle metnin dile getirdiği anlam arasındaki farka 25 ibid., s ibid., s

26 ıģık tutmayı hedefleyen yapı sökme, yapısalcılık ötesi diğer kuramların da kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları bir yöntemdir. 27 Sonuç olarak, Saussure ün ortaya koyduğu gösteren/ gösterilen ve dil/söz kavramlarıyla temelleri atılan göstergebilim kuramı çeģitli dilbilimci ve kuramcıların kavramları geliģtirmesiyle anlatılar evreninde oluģan yapıyı daha iyi anlamımızı sağlayan bir bilim dalıdır. Anlatı metni anlamını tıpkı tümce gibi- dizimsel kurallar içinde ve dizisel karģıtlıkları göz önüne alarak üretir. 28 ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümünde incelemede kullanılacak yöntem olan göstergebilim kuramının amacı, düzenleniģi ve iģleyiģi hakkında bilgi verilecektir. 27 Berna Moran, 1994, s AyĢegül Yüksel, 1995, s

27 I. 3. GÖSTERGEBİLİMİN AMACI VE KURAMIN DÜZENLENİŞİ Bu bölümde göstergebilim kuramının amacı ve düzenleniģi hakkında bilgi vereceğiz. Göstergebilim, anlam incelemesini kendine amaç edinir. Fakat göstergebilim, bir konuģucudan bir dinleyiciye bir bildirinin iletilmesi olarak tanımlanan bildiriģimin betimlemesine indirgenmemelidir. Göstergebilim, bildiriģimi de içine alarak çok daha genel bir oluģu, anlamlamanın oluģunu açıklayabilmelidir. Roman, öykü, masal gibi türlerin temel özeliğini oluģturan anlatı söylemi, yapı çözümlemeye çalıģan araģtırmacıların baģlıca çalıģma konularından biridir. AraĢtırmacı bir anlatıyı incelerken onun oluģumunu, içeriğini ya da bütününü incelemek yerine, o yapıtın etkin öğelerini bularak, hangi anlatımsal sözdizimi kurallarına uyduklarını, yapısal özelliklerini ve bunun anlama olan katkısını belirlemeye çalıģır. 29 Anlatı metni, anlamını dizimsel kurallar içinde ve dizgisel karģıtlıkları göz önüne alarak üretme bakımından tümceye benzer. Tıpkı tümcenin konuģanın düģüncesini dile getirmesi gibi, metin de yazarın düģüncesini dile getirir. Metni oluģturan tümceleri teker teker anlamak, metnin tamamını anlamak için yeterli değildir. Metnin her parçasının anlamı, parçalar yerine tümün mantığını bozmadan- geçebilecek seçeneklerin düģünülmesiyle ve bu seçeneklerden baģka oluģuyla belirlenir. Anlatı metni, tek bir yapıdan oluģmaz; çoğu metnin olay geliģimi, kiģi iliģkileri bağlamında, 29 AyĢegül Yüksel, 1995, s

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Nergis Pilaslı Lisansüstü Eğitim Öğretim ve AraĢtırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ T.C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ Ali GÜVEN

Detaylı

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI GÖSTERGEBİLİM Baahhaarr Deerrvvi işşcceemaal looğğl luu 1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI Göstergebilim (semiotics, semiology) 1, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEMĠH KAPLANOĞLU SĠNEMASI ÜZERĠNE SOSYOLOJĠK BĠR DENEME

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEMĠH KAPLANOĞLU SĠNEMASI ÜZERĠNE SOSYOLOJĠK BĠR DENEME T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEMĠH KAPLANOĞLU SĠNEMASI ÜZERĠNE SOSYOLOJĠK BĠR DENEME HASAN SERDAR GERGERLĠOĞLU DanıĢman Prof. Dr. KÖKSAL

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI BİR DİSİPLİN OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ

DİSİPLİNLER ARASI BİR DİSİPLİN OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2367-2382, ANKARA-TURKEY DİSİPLİNLER ARASI BİR DİSİPLİN OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ Namık

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA

Detaylı

DĠLSĠZ YARA: FERĠDE ÇĠÇEKOĞLU NUN YAPITLARINDA ĠġKENCE VE TRAVMA TÜLĠN SADIKOĞLU 107667014

DĠLSĠZ YARA: FERĠDE ÇĠÇEKOĞLU NUN YAPITLARINDA ĠġKENCE VE TRAVMA TÜLĠN SADIKOĞLU 107667014 DĠLSĠZ YARA: FERĠDE ÇĠÇEKOĞLU NUN YAPITLARINDA ĠġKENCE VE TRAVMA TÜLĠN SADIKOĞLU 107667014 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KARġILAġTIRMALI EDEBĠYAT YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DR. SÜHA

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year: 1 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2011 Dergi Full Text ASOS

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

ORHAN PAMUK UN POSTMODERN BİR LABİRENTTE YAZIYI ARAYAN KAHRAMANLARI ORHAN PAMUK S HEROES LOOKING FOR WRITING IN A POSTMODERN LABYRINTH

ORHAN PAMUK UN POSTMODERN BİR LABİRENTTE YAZIYI ARAYAN KAHRAMANLARI ORHAN PAMUK S HEROES LOOKING FOR WRITING IN A POSTMODERN LABYRINTH - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p.1811-1822 TURKEY ORHAN PAMUK UN POSTMODERN BİR LABİRENTTE YAZIYI ARAYAN KAHRAMANLARI

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER * İlhan ERDEM Muhittin ÇELİK

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER * İlhan ERDEM Muhittin ÇELİK - International Periodical For The Languages, Literature, p. 1030-1041, TURKEY DİL BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER * İlhan ERDEM Muhittin ÇELİK ÖZET Dil bilgisi, sistemi oluşturan kuralları

Detaylı

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET 67 TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 Nergiz Karadaş 2 ÖZET Ġnsanlık tarihi güç savaģlarına dayanır. Zaman içerisinde süregelen biçimde, gruplar ve kurumlar sahip oldukları iktidar, otorite, statü,

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ * ÖZET

FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1035-1047, ANKARA-TURKEY FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

KÜRTAJIN AHLAKĠLĠĞĠ SORUNU

KÜRTAJIN AHLAKĠLĠĞĠ SORUNU The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012 KÜRTAJIN AHLAKĠLĠĞĠ SORUNU ETHICALITY PROBLEM OF ABORTION Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı SES TEMELLĠ CÜMLE YÖNTEMĠ ĠLE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ HATALARININ ĠNCELENMESĠ Aslıhan

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ. Selda HIZAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ. Selda HIZAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ Selda HIZAL 109680018 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MEDYA VE ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Prof. Dr. Halil NALÇAOĞLU 2011

Detaylı

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım * 1

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım * 1 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 12 Bahar 2013, 191-213 Dî...ü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Çocuk Edebiyatında Dilin

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BĠREYĠN GELĠġĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı