BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI Yüksek Lisans Tezi Emre ÖZMEN Ankara-2010

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI Yüksek Lisans Tezi Emre ÖZMEN Tez Danışmanı Prof.Dr. Mukadder YAYCIOĞLU Ankara-2010

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BEKİ L. BAHAR IN TİYATROESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Prof.Dr. Mukadder YAYCIOĞLU Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınavı Tarihi...

4 I. GİRİŞ 1 I.1. İnceleme Yöntemi Olarak Göstergebilim Kuramı ve Tanımı 2 I.2. Göstergebilim Kuramının Tarihçesi 4 I.3. Göstergebilim Kuramının Amacı ve Düzenlenişi 17 II. SEFARAD TİYATROSU VE TÜRKİYE DEKİ ÇAĞDAŞ TEMSİLCİSİ BEKİ BAHAR 26 II.1. Türkiye deki Sefarad Tiyatrosuna Genel bir Bakış 26 II.2. Beki Bahar ın Yaşamı ve Eserleri 29 III. BEKİ BAHAR IN TİYATRO OYUNLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMLE İNCELENMESİ 31 III.1. Senyora (Grasya Nasi) 33 III.1.1. Olay Örgüsü 33 III.1.2. Başlıca Karakterler 35 III.1.3. Mekân-Zaman 39 III.1.4. Nesnel ve Edebi Haritanın Karşılaştırılması 44 III.1.5. Mesaj 47 III.1.6. Oyunun Göstergebilimsel İncelemesi 49 III Birinci Kesit: Kimlik Bunalımı 53 III İkinci Kesit: Kimlik Edinme 93 III Üçüncü Kesit: Yeni Hayat 110 III.2. İkiyüzbininci Gece 137 III.2.1. Olay Örgüsü 137 III.2.2. Başlıca Karakterler 140 III.2.3. Mekân-Zaman 140 III.2.4. Nesnel ve Edebi Haritanın Karşılaştırılması 144

5 III.2.5. Mesaj 146 III.2.6. Oyunun Göstergebilimsel İncelemesi 148 III Birinci Kesit: Ankara 148 III İkinci Kesit: Bursa 157 III Üçüncü Kesit: Edirne 159 III Dördüncü Kesit: İstanbul 165 III.3. Balat tan Bronx a 180 III.3.1. Olay Örgüsü 180 III.3.2. Başlıca Karakterler 181 III.3.3. Mekan - Zaman 182 III.3.4. Nesnel ve Edebi Haritanın Karşılaştırılması 183 III.3.5. Mesaj 185 III.3.6. Oyunun Göstergebilimsel İncelemesi 186 III Birinci Kesit: Amerika 186 III İkinci Kesit: İstanbul 199 IV. SONUÇ 209 V. GÖSTERGEBİLİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 212 VI. KAYNAKÇA 214

6 ÖNSÖZ Bu çalıģmamızda, Beki Luz Bahar ın oyunlarında Sefarad Dünyası nı incelemeyi amaçladık. Tezimizde, Senyora, İkiyüzbininci Gece, Balat tan Bronx a adlı oyunlardan yola çıkarak, 1492 yılında Ġspanya Katolik Krallar ın, 1497 yılında Portekiz Kralı Joao nun buyruğuyla din değiģtirmek ya da Ġber Yarımadası nı terk etmek zorunda kalan Yahudilerin Osmanlı Ġmparatorluğu na gelmeden önce ve geldikten sonra sürdürdükleri yaģayıģ, kültür, gelenek ve göreneklerini inceledik. Ayrıca Yahudilerin inanç dünyası ve dinsel baskı karģısındaki tutumları üzerinde durduk. Beki Bahar, incelediğimiz oyunları sözlü kültüre baģvurarak ve tarihi belgelerle zenginleģtirir. GeniĢ bir dönemi ele alan, farklı anlam okumaları yapılabilecek zengin metinler sunar. Bu nedenle, biz temel olarak Sefarad Yahudilerini incelesek de, onlardan önce bu topraklarda varlığını sürdüren Yahudi Cemaatlerini ve Sefaradların geliģiyle değiģen Cemaat içi iliģkileri de ele aldık Kendisi de Sefarad olan Beki Bahar ın söz konusu oyunlarını önce yüzeysel sonra ayrıntılı bir okuma yaparak çözümlemeye çalıģtık. Yoğun iliģki demetleri içeren oyunların incelenmesi için göstergebilimden yararlandık. Bu doğrultuda, giriģ bölümünde oyunların incelenmesinde kullanılan yöntem olan göstergebilim kuramı, tarihçesi, amacı ve düzenleniģi üzerine bilgi verdik. I

7 Ġkinci bölümde Sefarad tiyatrosunun tarihsel geliģimi ve yazarın hayatı üzerine bilgi verdik. Eserlerin incelendiği üçüncü bölümde ise Beki Bahar ın tiyatro oyunlarında Sefarad Dünyası göstergebilimsel yöntemle ele alınmıģtır. Yazarın oyunlarına yansıyan Sefarad dünyası, gelenek ve görenekleri, kültür ve yaģayıģ özelliklerinden bahsedebilmek için eserler öncelikle kesitlere ayrılmıģ, kesitlerdeki kiģi/zaman/uzam özellikleri belirtilmiģ, bu özelliklerin bizi oyundaki derin yapıya götürmüģtür. Beki Bahar ın bu çalıģmada incelen üç tiyatro oyunu farklı dönemleri anlatmakta olsa da, (Senyora, yüzyıl Sefarad göçü, İkiyüzbininci Gece, tarih boyunca Anadolu da yaģayan Yahudiler, Balat tan Bronx a, Cumhuriyet Dönemi nde Yahudilerin Amerika ya göçü ve değiģen toplumsal değerler) genel yapıda iki nokta özellikle vurgulanır: bireyin, toplumun değer yargıları ve gelenekler karģısındaki çaresizliği ve Yahudilerin tarihsel ve toplumsal değiģimler karģısındaki tutumları. Sonuç bölümünde, Beki Bahar ın incelediğimiz oyunlarında Yahudi Toplumu nun farklı dönemleri, cemaat içi- cemaatler arası iliģkileri ve değiģen sosyal siyasi yapının toplumsal değerleri nasıl etkilediğinden bahsedilmiģtir. Tezi hazırlarken Sefarad olmayan Yahudilerin (Romanyotlar, Karayimler ve AĢkenazlar) kültür ve yaģayıģına yönelik kaynak sıkıntısı bulunduğunun farkına vardık. Tezin hazırlık ve yazım aģamalarında, oyunlarını incelediğim yazar Beki Bahar ın araģtırma kitaplarından Yahudi yaģayıģına dair oldukça faydalı bilgiler edindik. Rifat Bali nin makaleleri ve kitaplarında rastladığımız bilgiler ise yalnızca teze kaynak sağlamakla kalmadı, gelecekte yapmayı planladığımız araģtırmalar hakkında da önemli bilgiler sundu. II

8 Sonuç bölümünü, dilbilim terimleri sözlüğü ve kaynakça izlemektedir. Bu tezin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen, yol gösteren, yazdıklarımı titizlikle okuyan ve eleģtiren danıģmanım Prof. Dr. Mukadder Yaycıoğlu na, basılmamıģ tiyatro eserini gönderme nezaketinde bulunan Beki Bahar a, beni hep destekleyen aileme ve sevgili ev arkadaģım Neslihan Kadıköylü ye, Ġspanya daki kaynaklara ulaģma konusunda bana destek olan Nükhet Güntay a ve yardımlarını hiç esirgemeyen Emre Tağızade ye teģekkür ederim. III

9 ÖZET Beki Bahar ın Tiyatro Oyunlarında Sefarad Dünyası baģlıklı yüksek lisans tezimizde yazarın ele aldığımız Senyora, İkiyüzbininci Gece ve Balat tan Bronx a adlı oyunları göstergebilimsel yöntemle incelenmiģtir. Yazarın oyunlarında çizdiği Sefarad dünyası, gelenek ve görenekleri, kültür ve yaģayıģını inceleyebilmek için oyunlar kesitlere ayrılarak kesitlerdeki kiģi /zaman/uzam özellikleri belirtilmiģ, bu özellikler bizi oyundaki temel anlama götürmüģtür. Beki Bahar ın bu çalıģmada incelenen üç tiyatro oyunu farklı dönemleri anlatmakta olsa da, (Senyora, yüzyıl Sefarad göçü, İkiyüzbininci Gece, tarih boyunca Anadolu da yaģayan Yahudiler, Balat tan Bronx a, Cumhuriyet Dönemi nde Yahudilerin Amerika ya göçü ve değiģen toplumsal değerler) genel yapıda iki nokta özellikle vurgulanır: bireyin, toplumun değer yargıları ve gelenekler karģısındaki çaresizliği ve Yahudilerin tarihsel ve toplumsal değiģimler karģısındaki tutumları. IV

10 ABSTRACT This study analyzes The Sephardic World in Beki Bahar s Plays through semiotic method. In order to study Sephardic World, its traditions, culture and life characteristics; first the plays are divided into sections, then each section is studied by means of time and space which lead us to deep signification of the plays. Altough Beki Bahar s above mentioned three plays studied in this thesis are about different periods (Grasya 15-16th Century Sephardic Migration, İkiyüzbininci Gece Jews that lived in Anatolia through the historical periods, Balat tan Bronx a, migration of the Turkish Jews to U.S.A in the Turkish Republic Era and changes in social values) two points are strongly emphasized in the general structure: despair of human being against social values and traditions and secondly Jewish attitude in front of historical and social changes. V

11 I. GİRİŞ Tezimizi, ileriye dönük araģtırmalara temel teģkil etmesi bakımından okumada tekrarlardan doğan zorluklara yol açsa da bir kuramdan (göstergebilim) yola çıkarak gerçekleģtirdik. Dayanak olarak seçtiğimiz bu yöntem gereği tezimizde kimi noktaları tekrar etmek zorunda kaldık diğer yandan hazırladığımız tez, ileride gerçekleģtirmeyi düģündüğümüz araģtırmaları daha sistemli bir biçimde ele alıp derin yapıyı görebilmemiz bakımından çok yararlı olmuģtur. Dünyadaki toplumsal geliģmelere koģut olarak Ģekillenen yazınsal eleģtri, 20. yüzyılın baģında çeģitlilik kazanır. Bu dönemde yazar ve eleģtirmenler, Sanat sanat içindir görüģünü benimseyerek sanatı dıģsal etmenlere değil iç iģleyiģi yani dil ve dilbilgisi bağlamında, ele alırlar. Bu eğilimin bir soucu olarak yapısalcılık ve postyapısalcılık gibi eleģtri yöntemleri ortaya çıkar. Giderek dili de parçalayarak geliģen bu dilbilimsel eğilim, zamanla temel aldığı göstergeleri incelemeye baģlayarak göstergebilimsel eleģtriyi oluģturur. Ferdinand de Saussure nin ortaya attığı gösteren/ gösterilen, dil/söz gibi kavramların kaynak olduğu, daha sonra gelen dilbilimciler ve eleģtirmenlerin bu kavramları geliģtirmesiyle kültür alanına giren bütün davranıģ ve uğraģları inceleyen göstergebilim, bugün karmaģık anlatılar evrenini daha iyi anlamdırmamızı sağlayacak bir bilim dalı olarak karģımıza çıkar. Bu bölümde göstergebilimin tanımı, tarihçesi, amacı ve kuramın düzenleniģini ele alacağız. 1

12 I. 1. İNCELEME YÖNTEMİ OLARAK GÖSTERGEBİLİM KURAMI VE TANIMI Mehmet Rifat a göre göstergebilim, insanların birbirleriyle anlaģmaları için kullandıkları doğal diller, sergiledikleri davranıģlar, besteledikleri ya da icra ettikleri müzik yapıtları, yazdıkları oyunlar, tasarladıkları reklam afiģleri, kısacası ortaya koydukları sanat yapıtları, bildiriģim amacı taģısın taģımasın her anlamlı bütün, çeģitli birimlerden oluģan bir dizgedir. 1 Türkçede tek bir terim altında birleģtirilen göstergebilim Batı dillerinde genellikle iki ayrı terimle (semiologie ve semiotique terimleriyle) karģılanır. Semiyoloji doğrudan doğruya bildiriģim amacıyla yaratılmıģ göstergeleri yine bildiriģim sürecindeki iģlevleri açısından araģtıran bilim dalının etkinlik alanıyken, semiyotik dilyetisini gözlem yapabileceğimiz tek katmanlı bir nesneden çok oluģturulmuģ anlam katmanlarının bütünü olarak görür ve onun üretiliģ biçimini anlamak için oluģum sürecini inceler, onları kavramaya ve yeniden adlandırmaya çalıģır. Mehmet Rifat ın Genel Göstergebilim Sorunları [1986] adlı yapıtında aktardığına göre, göstergebilim, kimi kullanımlarda, anlambilim terimiyle anlamdaģ olarak kullanılır. Ancak bahsi geçen anlambilim, salt sözcüklerin anlamını inceleyen bir bilim dalı değildir. Tüm gösterge dizgelerindeki anlamsal katmanları yapılaģtırmayı amaçlayan bir anlambilimdir. Anlambilim kuramları, çoğunlukla doğal dillerin içeriğine iliģkin araģtırma alanını kapsarken, yukarıda bahsi geçen 1 Mehmet RĠFAT, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Ġstanbul, Cogito, 1998, s.111 2

13 anlambilim kavramıyla ifade edilmek istenen, anlamlı bütünü çözümleyebilecek bir genel anlambilimdir. Bu bağlamda, göstergebilim gerek dilsel gerek dil dıģı anlamlı bütünleri inceleyen bir bilim dalıdır. 2 Çevresindeki olayları, anlamlar dizgesini göstergebilimle adlandırmak isteyen homo semioticus 3 bir sınıflandırma ve anlamlandırma eylemi gerçekleģtirir, göstergebilim ise, insan eylemleri ve ürünlerini bir uzlaģı ve ayrımlar dizgesi olarak sınıflar. 2 Mehmet Rifat, Genel Göstergebilim Sorunları, Ġstanbul, Kent Basımevi, 1986, s.9 3 Mehmet Rıfat, Homo Semioticus, Ġstanbul, YKY, 1993, s.9 3

14 I.2. GÖSTERGEBİLİM KURAMININ TARİHÇESİ Ġlkçağ Yunan felsefesinden günümüze değin birçok kuramcı, düģünür göstergeler ve anlamlarına dair görüģler ileri sürmelerine rağmen, göstergebilim terimini, ilk olarak, Ġngiliz felsefeci John Locke ( ) dört kitaptan oluģan An Essay Concerning Human Understanding (Ġnsan AnlayıĢı Üzerine Bir Deneme) [1690] adlı kitabında kullanır. 4 Bu kuramın Locke tan sonraki temsilcileri, Neues Organon (Yeni Organon) [1764] adlı yapıtında düģüncelerin ve nesnelerin gösterilmesiyle ilgili öğretiden (göstergebilim) söz eden Fransız matematikçi Jean Henri Lambert ( ) ve Philosophie du Langage (Dil Felsefesi) [1879] adlı çalıģması ölümünden sonra yayımlanan Polonyalı Joseph Marie Hoene- Wronski dir ( ). Ayrıca Çek matematikçi Bernhardt Bolzano nun ( ) Wissenschaftslehre (Bilim Öğretisi) [1837] adlı yapıtı ve Edmund Husserl in 1890 da yazdığı ancak 1970 ya yayımlanan Zur Logik der Zeichen (Semiotik) (Göstergelerin Mantığı Üzerine [Göstergebilim]) baģlıklı eseri, göstergeler kuramıyla ilgili gözlemler içerir. 5 Göstergebilimin ilk dönemi olarak adlandırılan bu çalıģmalarda, genel göstergeler kuramından çok, bir dil felsefesinin geliģtirildiği gözlenir. 4 Mehmet Rifat, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I, YKY Yayınları, Ġstanbul, 2005, s ibid, s.116 4

15 Göstergebilimin Avrupa daki öncüsü ise, Ġsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure dür ( ). Saussure, dilden yola çıkılarak baģka göstergelerin iģleyiģini araģtıracak bir bilim dalı kurulmasına öncülük eder ve bunu semiologie diye adlandırır. Saussure ise, öğrencilerinin ders notlarından derlediği ve ölümünden sonra yayımlanan Cours de linguistique géneralé (Genel Dilbilim Dersleri) [1916] adlı yapıtında doğal dilleri dilbilimin inceleme konusu alarak görür ve onun dıģındaki gösterge dizelerini de inceleyen bir dalın kurulmasını öngörür; bu bilim dalını da göstergebilim olarak adlandırır. 6 Bu bilim dalı, oyuncuların, çalıģan insanların jestlerini kapsadığı gibi edebiyat, reklam, mitoloji gibi birbirinden farklı alanları da içerir. 7 Ona göre: Dil kavramları belirten bir göstergeler dizesidir. Onun için de yazıyla, sağır dilsiz alfabesiyle, kutsal nitelikli simgesel törenlerle, bir toplumda incelik belirtisi sayılan davranıģ biçimleriyle, askerlerin bildiriģim belirtgeleriyle... karģılaģtırılabilir. Demek ki göstergelerin toplum içindeki yaģamını inceleyecek bir bilim tasarlanabilir. Toplumsal ruhbilime, bunun sonucu olarak da genel ruhbilime bağlanacak bir bilim. Göstergebilim diye adlandıracağız bu bilimi. Göstergebilim, göstergelerin öz niteliğini, hangi yasalara bağlı olduğunu öğretecek bize. 8 Böylece göstergebilim, Saussure den itibaren yalnızca dil için değil, kendisinden baģka bir Ģeyin yerini tutan, bir baģka deyiģle kendisi dıģında bir kavram gösteren, bildiri ileten her nesne ya da dizge için geçerli olan geniģ bir biçimde tanımlanır. 6 Mehmer Rifat, 2005, s AyĢegül Yüksel, 1995, s AyĢegül Yüksel, Yapısalcılık ve bir Uygulama, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1995, s. 27 5

16 Göstergebilimin bağımsız bir bilim dalına dönüģmesi Amerikalı kuramcı Charles Sanders Peirce ( ) ile baģlar. ġöyle ki, C.S.Peirce in göstergebilim kuramıyla ilgili yazıları ancak ölümünden sonra Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Charles Sanders Peirce in Toplu Yazıları) [ ; 8 cilt] baģlığı altında yayınlanmıģtır. Peirce tüm olguları kapsayan bir göstergeler kuramı tasarlamıģ ve bu kurama semiyotik adını vermiģtir. 9 Ona göre, göstergebilim her çeģit bilimsel inceleme için bir baģvuru çerçevesi oluģturan genel bir kuramdır. Bu kurama yaklaģımındaki en belirgin özellik, üçlüklere dayalı bir göstergeler dizgesi oluģturmasıdır. Göstergeler üç ayrı üçlüğe göre bölümlenebilir. Birinci bölümleme, göstergenin kendisinin yalın bir nitelik, gerçek bir varlık ya da genel bir kural olmasına göre yapılır. Ġkinci bölümleme, gösterge ile nesnesi arasındaki iliģki ya göstergenin kendi baģına bir özellik taģımasına ya nesnesiyle var oluģsal bir iliģki kurmasına ya da yorumlayanı ile iliģki kurmasına göre yapılır. Üçüncü bölümleme, yorumlayanın göstergeyi ya bir olasılık göstergesi ya bir gerçek gösterge ya da bir mantık göstergesi biçiminde canlandırmasına göre yapılır. 10 Birinci Üçlük Birinci üçlüğe göre, bir gösterge nitel gösterge, tek (il) gösterge ve kural gösterge olarak adlandırılabilir. Nitel Gösterge, bir gösterge olan niteliktir: örneğin birinin kullandığı parfüm ya da ses tonu Tek(il) Gösterge, bir gösterge olan nesne ya da gerçekten var olan bir olaydır 9 Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC si, Ġstanbul, Simavi Yayınları, 1992, s Mehmet Rifat, 2005, s.117 6

17 Kural Gösterge, Bir yasadır. Ġkinci Üçlük Ġkinci üçlüğe göre, bir gösterge görüntüsel gösterge (ikon), belirti ve simge diye adlandırılabilir. Görüntüsel Gösterge, gösterenle gösterilenin çok yakın benzerlik taģıdığı bir göstergedir. Örneğin bir fotoğraf (gösteren) ve fotoğraftaki insan (gösterilen) arasında bu tür bir iliģki vardır. Belirti, gösterenin gösterilenle neden sonuç iliģkisi içinde olduğu göstergedir. Örneğin duman (gösteren) ateģin (gösterilen) varlığını belirten bir göstergedir. Simge, insanlar arasında uzlaģmaya dayanan bir göstergedir 11 Örneğin ağaç kavramıyla, ağaç sözcüğü arasında benzerlik ya da neden-sonuç iliģkisi bulunmamaktadır. Söz konusu iliģki yalnızca simgeseldir. Üçüncü Üçlük Üçüncü üçlüğe göre, bir gösterge sözcebirim, önerme ve kanıt olarak adlandırılabilir. Sözcebirim, nesnesini yalnızca özellikleri bakımından canlandıran bir göstergedir 11 Mehmet Rifat, 2005, s

18 Önerme, bilgi ileten bir göstergedir, tümce değeri vardır. Kanıt, nesnesini gösterge özelliği açısından canlandırır. Bir öncül ile bir sonuç içerir ve yorumcuda bir değiģiklik yaratması gerekir. Saussure ile Peirce in arasındaki fark, Saussure nin göstergenin kendisine daha çok odaklanmasıdır. Onun için gösterge, anlamı olan, fiziksel bir nesnedir. Gösterilen, gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavramdır. Bu zihinsel kavram, aynı dili ve aynı kültürü paylaģan kiģiler için ortaktır. Saussure göstergebilimin toplumsal iģlevini, Pierce ise mantıksal iģlevini vurgular; ancak diyebiliriz ki göstergebilimin bu iki yönü arasında ayrılamaz bir bağ vardır bu nedenle Saussere in kullandığı semiyoloji ve Pierce in kullandığı semiyotik terimleri farklı iģlevsel olgulardan yola çıksa da aynı amacı güder. Göstergebilimsel çözümlemenin gündelik yaģama iliģkin örneklerini ise Fransız yazar eleģtirmen Roland Barthes in ( ) giyim-kuģam diline iliģkin gerçekleģtirdiği çözümlemelerde buluruz. Barthes anlamlandırmanın bir yolunu da simgesel olarak nitelendirir. Bir nesne, uzlaģım ve kullanım aracılığıyla baģka bir Ģeyin yerine geçmesini mümkün kılan bir anlam kazandığında simge haline gelir. Örneğin, Ferrari marka bir araba zenginlik simgesidir ve bir oyunda Ferrari arabasını satmak zorunda kalan bir kadın ekonomik çöküģün ve servet kaybının simgesi olabilir. Barthes, metinlere yönelik çözümlemeleri yapan göstergebilimcileri, yayımlanmıģ bir yapıt üzerine konuģan araģtırmacılar ya da üniversite profesörleri olarak değil, birer yazar olarak görmek ister. Bir metin üstüne konuģan kiģinin yeni 8

19 bir metin yarattığına ya da yaratması gerektiğine ve ancak böyle var olabileceğine inanır. 12 Göstergebilimin çeģitli uygulama alanlarına yansıyan genel tarihsel oluģumunda Sasussure kadar Rus Biçimselcilerinin de rolü vardır. Bilindiği gibi, Rus Biçimselciliği 20. yüzyılın ilk on yılı içinde Rusya da ortaya çıkan ve politik nedenlerle 1920 lerden sonra baģta Çekoslovakya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde ve daha sonra Amerika da kabul gören yazınsal eleģtiri kuramının adıdır. Rusya da dilbilim kavramlarından esinlenen bazı Rus Biçimselci kuramcılar hem göstergebilime katkıda bulunurlar, hem de onunla bağlantılı çağdaģ yazınbilimin temelini atarlar. 20. yüzyılın ilk yarısında, Rus biçimcilerin sanat eserlerine farklı yaklaģımları göstergebilimi de etkiler. Rus biçimcileri, sanatı, duygu anlatımı olarak ele alan ve sanatçıyı merkez yapan ya da sanatın dıģ dünyayı yansıttığını söyleyerek tarihe, sosyolojiye ve politikaya yönelen 19. yüzyıl edebiyat eleģtiri yöntemlerinden farklı olarak eserden hareket etmeyi tercih ederler. Bunu için, her Ģeyden önce yazınsallığın ne olduğu sorusuna cevap ararlar ve yazınsallığı alıģkanlığı kırma olarak çevrilen ostrananie kavramı ile açıklarlar. Rus Biçimcilerine göre, biz dıģ dünyaya, nesnelere baka baka bunları kanıksarız. ġiir ise kendine özgü dili sayesinde bu kanıksamayı sarsar ve nesneleri 12 AyĢegül Yüksel, 1995, s.64 9

20 baģka bir gözle görmemizi, yeniden algılamamızı sağlar. 13 Bu algılama sürecinin uzunluğu ve güçlüğü yapıtın sanat gücünü gösterir. Rus biçimcilerle birlikte çalıģan Roman Jakobson ( ) hem Rus Biçimcileri arasında yer almıģ, hem de Prag Dilbilim Çevresi nin kurulmasına katkıda bulunmuģ, hem de Avrupa ve Amerika da göstergebilimin geliģmesi için çalıģmıģ çok yönlü bir bilim adamıdır. Jacobson a göre, yazınbilimin konusu yazın değil, yazınsallık olmalıdır. 14 Rus Biçimcileri, metinleri iç özellikleriyle ile belirlenecek bir olgu olarak görürler, diğer yandan, metindeki her parçanın öbür parçalarla kurduğu iliģkiyle belirlendiğine değinirler; bunları göstergebilimin altyapısını oluģturan unsurlar olarak kabul ederler. Rusya dan 1920 yılında ayrılarak çalıģmalarını Prag da sürdüren Roman Jacobson, Rus Biçimcileri ile Fransız Yapısalcıları arasında köprü görevi görür. Bu akım, 1965 te Tzvetan Todorov un (1939- ) Rus Biçimcilerin yazılarından oluģan Théorie de la Litterature (Yazın Kuramı) [1965] adlı kitabının Paris te yayımlanmasıyla yeniden güncellik kazanır. 15 Danimarkalı Louis Hjelmslev ( ) ise Principes de grammaire générale (Dil Kuramının Temel Ġlkeleri) [1928] adlı eserinde modern göstergebilimi kuramsal bir temele oturtmaya çalıģır: Bu amaçla düzanlamlı diller, yananlamlı diller (göstereni 13 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Ġstanbul, Cem Yayınları, 1994, s Mehmet Rifat, 2005, s AyĢegül Yüksel, 2005, s

21 bir dil oluģturan diller) ve üstdiller (gösterileni bir dil oluģturan diller) gibi bir ayrıma gider. 16 Göstergebilim oluģumuna katkıda bulunan kuramcılardan bir diğeri ise Vladimir Propp tur. ( ) Rus biçimciliği döneminde verdiği eserleri, daha sonraki dönemde Fransız yapısalcılarına çıkıģ noktası oluģturan Propp, masallarda görünen çeģitliliğin altında değiģmeyen ortak bir yapının bulunduğunu saptar. Propp, masallarda yer alan kiģilere ve bu kiģilerin eylemlerine baktığımızda bunların sayısının sınırlı olduğunu ve 31 i geçmediğini belirler. Bu eylemlerin hepsi bir masalda yer almasa da, sırası değiģmez. Masallarda, okuyucuya farklı gelen kiģiler ve olaylar iģlevleri açısından sınırlıdırlar. Böylece Propp Ģu sonuca varır: Karakterlerin kiģisel nitelikleri, psikolojileri, mevkileri değil, iģlevleri önemlidir çünkü bir masalda kiģiler, hayvanlar ya da nesneler, sadece belli bir iģlevi yerine getirmek üzere vardırlar. Propp, 31 iģlevin de kendi aralarında kümelendiklerini belirtir ve yedi eylem alanı ile bunlara uygun düģen yedi kiģi belirler. Bunlar, Saldırgan (ya da kötü kiģi) BağıĢçı Yardımcı 16 Mehmet Rifat, 2005, s

22 Prenses Gönderen Kahraman Düzmece kahraman dan oluģur. 17 Propp masalların güzelliği, yorumu ya da anlamıyla değil yapısıyla ilgilenir. Yapıdan anlama ulaģmak kolaylaģır. Propp, Rus peri masallarıyla ilgili yaptığı araģtırmada Ģu dört yasayı ortaya koyar: KiĢiler kim olursa olsun ve iģlevler nasıl gerçekleģtirilirse gerçekleģtirilsin masalın değiģmez, sürekli öğeleri, kiģilerin iģlevleridir. ĠĢlevler masalın temel oluģturucu bölümleridir. Masalın içerdiği iģlevlerin sayısı sınırlıdır. ĠĢlevlerin diziliģi her zaman aynıdır. Tüm masallar yapıları açısından aynı türe bağlanırlar Berna Moran, 1994, s Berna Moran, 1994, s

23 Fransız insanbilimci Claude Levi- Strauss un (1908- ), Propp un yöntemini Ġngilizceye çevirip Batı dünyasında yayınlaması diğer göstergebilimcilerin çalıģmalarını etkiler. Strauss un yöntemsel çalıģmalarında temel kaygısı insan kafasının ortak bilinçdıģını ortaya çıkarmaktır. Levi-Strauss a göre tüm insan deneyimi ve eylemi, insandaki temel düģünce yapısından kaynaklanır ve bu yapıyla sınırlıdır. 19 Ġnsanı anlama yolunda, elde ettiği verileri karģıtlıklar biçiminde kavranabilecek yönde soyutlaģtırmasıyla, iliģkileri eģyapılılık yoluyla saptamasıyla, örtük anlamı ortaya çıkarma yolunda uyguladığı, önce bütünü parçalara ayırma sonra bütünü yeniden kurma iģlemiyle, anlatıyı eģzamanlı olarak yukarıdan aģağıya ve soldan sağa okuma yöntemiyle yapısalcı yazın eleģtirisi bağlamında en önemli kaynaktır Levi Strauss 20 Propp un yöntemini geliģtirme yönünde çalıģmalara imza atan ve göstergebilim kuramcıları arasında yer alan A. J. Greimas ( ), bu bilim dalını kendi kendine yeten, özerk bir bilim dalına dönüģtürmüģtür. 21 Ġlk eserlerini sözcükbilim alanında veren, sonra anlambirim alanında çalıģmaya baģlayan düģünür Semantique Structurale. Recherche de méthode (Yapısal Anlambilim. Yöntem AraĢtırması) [1960] adlı yapıtıyla her çeģit anlam dizgelerinin incelenmesine yönelik genel bir anlambirim yöntemi oluģturur. Greimas bu çalıģmasıyla, yapısalcı yöntemi edebiyata ilk uygulayanlardan biri olur. Eserinde dilbilim, halkbilim, simgesel mantık gibi 19 AyĢegül Yüksel, 1995, s AyĢegül Yüksel, 1995, s Mehmet Rifat, 2005, s

24 çeģitli bilim dallarında uygulanan yöntemleri kaynaģtıran Greimas, insan bilimlerine yönelik bir göstergebilim kuramı ortaya çıkarmıģtır. 22 Greimas, incelediği anlatılarda olay örgüsünü birimlere bölüp, birimler arasındaki iliģkiyi saptamaya çalıģır. ÇalıĢmasının ilk aģamasını ikili karģıtlıklar ilkesi oluģturur. Greimas a göre, temel anlamlar, anlambirimler arasındaki karģıtlıklardan oluģur. Temel anlambirimi, karģıtı ve olumsuzu ile olan iliģkisi içinde değerlendirerek Anlam Dörtgeni ni oluģturur. Örneğin ıģık kavramı aydınlık/karanlık ya da aydınlık olmayan/ karanlık olmayan gibi karģıt ve olumsuz kavramları içerir çünkü Greimas a göre, bir anlatının oluģabilmesi için birbirinin karģıtı ya da olumsuzu olan en az iki kavramın söz konusu olması gerekir. Bu iliģki, anlatımın yüzeysel düzeyinde metne, kiģiler ya da kiģilerle nesneler arasında kopma/bağlanma, ayrılma/birleģme, çatıģma/uzlaģma gibi temel eylemler biçiminde yansır. 23 Ayrıca Propp un belirlediği yedi eylem alanı ve yedi rolü, daha yapısalcı bir yaklaģımla birbirine karģıt çiftler halinde üç çifte indirger: Özne-nesne, göndericialıcı, destekleyici-engelleyici. Bu çiftler herhangi bir anlatının tüm kiģilerini üretecektir. 24 Diğer yapısalcılar gibi, Greimas da tek tek yapıtları yorumlamak peģinde değil, bu sistemi ayrıntılarıyla saptamak niyetindedir. Greimas ın edebiyatta yapısalcılık ve göstergebilimin düzenleniģiyle ilgili modelini bir sonraki bölümde açıklayacağız, ancak ondan önce bir bakıma yapısalcılığı sürdüren ama bunu yaparken yapısalcılığı mantıksal sonuçlarına doğru yürüten ve 22 Mehmet Rifat, 2005, s AyĢegül Yüksel, 1995, s Berna Moran, 1994, s

25 yapı sökme adlı eleģtri yöntemini kullanan Jacques Derrida nın ortaya koyduğu post structualism (yapısalcılık ötesi) diye anılan yeni bir düģünce tarzından behsetmek faydalı olacaktır. 25 Derrida, Saussure ün yapısal dilbiliminden yola çıkarak yapısalcılık-ötesi düģünce tarzını geliģtirir. Derrida ya göre, Saussure ün iddia ettiği gibi gösteren ile gösterilen arasında teke tek bir bağlantı yoktur. Anlam tanımlanamaz çünkü bir göstergenin anlamı diğer bütün göstergelerle bağlantılıdır. Onun için bir göstergenin anlam üretmesi diğer bir gösteren sayesinde tamamlanır diyemeyiz, çünkü ikinci gösterenin de anlamı bir diğer gösterene bağlıdır ve bu zincirleme bağıntının sonu gelmez. Aynı sav, metinler için de geçerlidir. Metinlerin de anlamı, metinde olmayanla, söylenmeyenle bağıntılıdır. Derrida bunu kanıtlamak için metni, yapı-sökme yöntemiyle didik didik eder, önemsiz sayılan ayrıntılara eğilerek bunların metnin söyler göründüğünün tersini de söylediğini belirtir. 26 Derrida ya göre bir metnin anlamı, sabit bir anlam değildir, çeliģkilidir ve belirsizlikler taģır. Kısacası hiçbir metnin tek ve kesin bir anlamı olamaz. Yapısökücüler bu nedenle metnin tutarlılığı, bütünlüğü sorunlarıyla ilgilenmez, tersine metindeki tutarsızlıklara, bozguncu bir rol oynayan metin parçacıklarına ve ayrıntılara parmak basar ve böylece anlamın nasıl tökezlediğini ortaya koymak isterler. Yazarın söylemek istediğiyle metnin dile getirdiği anlam arasındaki farka 25 ibid., s ibid., s

26 ıģık tutmayı hedefleyen yapı sökme, yapısalcılık ötesi diğer kuramların da kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları bir yöntemdir. 27 Sonuç olarak, Saussure ün ortaya koyduğu gösteren/ gösterilen ve dil/söz kavramlarıyla temelleri atılan göstergebilim kuramı çeģitli dilbilimci ve kuramcıların kavramları geliģtirmesiyle anlatılar evreninde oluģan yapıyı daha iyi anlamımızı sağlayan bir bilim dalıdır. Anlatı metni anlamını tıpkı tümce gibi- dizimsel kurallar içinde ve dizisel karģıtlıkları göz önüne alarak üretir. 28 ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümünde incelemede kullanılacak yöntem olan göstergebilim kuramının amacı, düzenleniģi ve iģleyiģi hakkında bilgi verilecektir. 27 Berna Moran, 1994, s AyĢegül Yüksel, 1995, s

27 I. 3. GÖSTERGEBİLİMİN AMACI VE KURAMIN DÜZENLENİŞİ Bu bölümde göstergebilim kuramının amacı ve düzenleniģi hakkında bilgi vereceğiz. Göstergebilim, anlam incelemesini kendine amaç edinir. Fakat göstergebilim, bir konuģucudan bir dinleyiciye bir bildirinin iletilmesi olarak tanımlanan bildiriģimin betimlemesine indirgenmemelidir. Göstergebilim, bildiriģimi de içine alarak çok daha genel bir oluģu, anlamlamanın oluģunu açıklayabilmelidir. Roman, öykü, masal gibi türlerin temel özeliğini oluģturan anlatı söylemi, yapı çözümlemeye çalıģan araģtırmacıların baģlıca çalıģma konularından biridir. AraĢtırmacı bir anlatıyı incelerken onun oluģumunu, içeriğini ya da bütününü incelemek yerine, o yapıtın etkin öğelerini bularak, hangi anlatımsal sözdizimi kurallarına uyduklarını, yapısal özelliklerini ve bunun anlama olan katkısını belirlemeye çalıģır. 29 Anlatı metni, anlamını dizimsel kurallar içinde ve dizgisel karģıtlıkları göz önüne alarak üretme bakımından tümceye benzer. Tıpkı tümcenin konuģanın düģüncesini dile getirmesi gibi, metin de yazarın düģüncesini dile getirir. Metni oluģturan tümceleri teker teker anlamak, metnin tamamını anlamak için yeterli değildir. Metnin her parçasının anlamı, parçalar yerine tümün mantığını bozmadan- geçebilecek seçeneklerin düģünülmesiyle ve bu seçeneklerden baģka oluģuyla belirlenir. Anlatı metni, tek bir yapıdan oluģmaz; çoğu metnin olay geliģimi, kiģi iliģkileri bağlamında, 29 AyĢegül Yüksel, 1995, s

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Yapısalcı Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Yapısalcı Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri A) Kahraman biyografisinin yapısal çözümleme modelleri

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

BİR METİN ANALİZİ MODELİ

BİR METİN ANALİZİ MODELİ BİR METİN ANALİZİ MODELİ Rıza FİLİZOK Gösterge bilimine göre anlam, metindeki unsurlar arasındaki farklardan doğar. Metinde yer alan unsurlar bir farklılık sistemi oluşturur ve metin, anlamını bu farklardan

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR?

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? Türkçe dersi, dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluģur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleriyle Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma

Detaylı

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 185-196, TURKEY ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ Kod Dersin Adı Yıl/Yarıyıl Dersin İçeriği DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl I. Yarıyıl DBB121 Dilbilgisi Kavramları

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi Çocuğunuzun Nasıl Birey Olmasını İstersiniz? ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ Anne-baba-çocuk iliģkisi, temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır.

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI GÖSTERGEBİLİM Baahhaarr Deerrvvi işşcceemaal looğğl luu 1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI Göstergebilim (semiotics, semiology) 1, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK 5-9 Ekim 015 EYLÜL 1 8-Eylül 015 Ekim 015 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını kavratmak. Bu amaçla; - Öğrencilerin merak eden,soru soran,gözlem

Detaylı

Sözceleme ve Göstergebilim. Zeynel Kıran Hacettepe Üniversitesi

Sözceleme ve Göstergebilim. Zeynel Kıran Hacettepe Üniversitesi Sözceleme ve Göstergebilim Zeynel Kıran Hacettepe Üniversitesi Giriş Göstergebilimin konusu «anlam»dır. Anlam felsefeden dilbilime, budunbilimden tarihe, ruhbilimden toplumbilime «insanbilimleri» adı altında

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN Deprem; yeri, zamanı ve büyüklüğünün belirlenmesine ihtiyaç duyulan ve üzerinde en çok çalıģılan doğa olayıdır. Her

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ASLINDA NEREDEYĠM? Hayatımız boyunca sorular sorarız. Çoğunun cevabını da biliyoruzdur aslında. Kimi zaman rahatça cevap verirken,kimi zaman da tadımız kaçar. NELER

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

DeğiĢen DavranıĢlar. 10-03-2009 Murad ġahin

DeğiĢen DavranıĢlar. 10-03-2009 Murad ġahin DeğiĢen DavranıĢlar 10-03-2009 Murad ġahin Ana Tema : DeğiĢen DavranıĢlar Soru 1 : Hangi Davranışlar Değişti? Ana Tema : DeğiĢen DavranıĢlar Soru 1 : Hangi Davranışlar Değişti? Soru 2 : Hangi Davranışlar

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı SUNU PLANI Toplumsal YaĢamı

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 İnsan, Doğa ve Çevre A.9.1. Doğa ve insan etkileģimini anlamlandırır. A.9.2. Doğa ve insan etkileģimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI 3-7 Eylül 013 EYLÜL 1 16-0 Eylül 013 013-014 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ

Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ BİLDİRİŞİM Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ 1 Hazırlayan: Rıza FİLİZOK Dil, bir bildirişim (COMMUNIQUER) aracıdır, düşüncemizin içeriğini karşımızdakine iletir. Bildirişim, araçsız gerçekleşmez. (Sezgilerimiz

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ahmet Güneş Cumhuriyet University, mertgunes2003@gmail.com, Sivas-Turkey. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2013.8.4.4c0172 GÖSTERGEBİLİM TARİHİ

Ahmet Güneş Cumhuriyet University, mertgunes2003@gmail.com, Sivas-Turkey. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2013.8.4.4c0172 GÖSTERGEBİLİM TARİHİ ISSN: 1306-3111/1308-7320 Status : Review (Compilation) NWSA-Humanities Received: May 2013 NWSAID: 2013.8.4.4C0172 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Ahmet Güneş Cumhuriyet

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu İçerik Tarih Bilinci- Meslek Kültürü ve Haritacılık Üzerine 1. Tarih Nedir?

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI Sınıfta İletişim Dr. Adnan BOYACI Sözünü bilen kişinin Yüzünü ak ede bir söz Sözü pişirip diyenin İşini sağ ede bir söz Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

2014-2015 DEDELER İLKOKULU

2014-2015 DEDELER İLKOKULU 2014-2015 DEDELER İLKOKULU PROJE ADI: MANGALA OYUNU HEDEF KİTLE: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJE SÜRESİ Başlama : 01 ARALIK 2014 Bitiş : 01 OCAK 2015 KATILIM: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJENİN

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı