Organik Kimya Özet Kitabı Organic Chemistry Abstract Book

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik Kimya Özet Kitabı Organic Chemistry Abstract Book"

Transkript

1 rganik Kimya Özet Kitabı rganic Chemistry Abstract Book

2 İÇİDEKİLER Yeni Heterosiklik Bilesiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu...1 Metin Balcı...1 Design and Synthesis of ew Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal-Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes...2 Metin Balcı...2 Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal anokümeleri...3 Saim Özkâr...3 Transition Metal anoparticles as Catalyst in Hydrogen Generation from Amine Boranes...4 Saim Özkar...4 Türk Kimya Sanayi...5 Timur Erk...5 Turkish Chemical Industry...6 Timur Erk...6 Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu...7 Ümit Demir...7 Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors...8 Ümit Demir...8 Polimer/Kil anokompozitleri...9 Mahir Alkan...9 Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-6,7-dimetoksiindan ve 2-Amino-7,8-dimetoksi-1,2,3,4-tetrahidronaftalin nin Sentezi ve Asimetrik Ayırmaları... 13

3 Akın Akıncıoğlu, Leyla Polat, Süleyman Göksu Synthesis and the Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues Amino-6,7-dimethoxyindane and 2-Amino-7,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene Akın Akıncıoğlu, Leyla Polat, Süleyman Göksu ,4-Diklorofenolün H 2 2/UV-C, Fenton ve Foto-Fenton Prosesleri ile Giderimi: ksidasyon Ürünleri ve Toksisite Değişimleri Akın Karcı 1, İdil Arslan-Alaton 2, Tuğba Ölmez-Hancı 2, Miray Bekbölet Removal of 2,4-Dichlorophenol via H 2 2/UV-C, Fenton and Photo-Fenton Processes: xidation Products and Toxicity Changes Akın Karcı 1, İdil Arslan-Alaton 2, Tuğba Ölmez-Hancı 2, Miray Bekbölet PAMAM Tipi Dendrimerlerde Yüzey Modifikasyonu Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdurrezzak Bozdoğan, Metin Tülü Surface Modification of PAMAM Type Dendrimers Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdurrezzak Bozdoğan, Metin Tülü Sekiz Üyeli Halka İçeren Aminosiklitollerin Sentezleri Ayşe Kılıç, Yunus Zozik, Emine Salamcı Synthesis of Eight-Membered Ring Aminocyclitols Ayşe Kılıç, Yunus Zozik, Emine Salamcı ,3,4,9-Tetrahidrokarbazol Bileşiklerinin Sentezi Üzerine Çalışmalar Ayşe Uzgören-Baran 1, esimi Uludağ 2, Süleyman Patir 3, Gürol kay Studies on the Synthesis of 2,3,4,9-Tetrahydrocarbazole Compounds Ayşe Uzgören-Baran 1, esimi Uludağ 2, Süleyman Patir 3, Gürol kay Tetra-Aza Coronandların Sentezleri ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Yöntemleri İle Belirlenmesi Baki Çiçek, Ümit Çakır... 23

4 The Synthesis of Tetra-aza Coronands and Studies of Their Complexation Ability Using Liquid-Liquid Extraction Methods Baki Çiçek, Ümit Çakır Çözücü Sistemine Göre Şekillenen Koordinasyon Kafesi Benan Kılbaş 1,2, Kay Severin A Solvent Effect over Coordination Cage Formation Benan Kılbaş 1,2, Kay Severin Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm Mantarının Kimyasal Bileşimlerine ve Besinsel Özelliklerine Pişirmenin Etkisi Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru Effect of Cooking on utritional Properties and Chemical Composition of Mushrooms Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru Denizlerdeki Fitokimyasal Hazine Gülaçtı Topçu Phytochemical Treasures of Sea Gülaçtı Topçu Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ilmetanolun PTAD ile Siklokatılma Tepkimesi: Yeni Bir Düzenlenme Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin Cycloaddition Reaction of Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ylmethanol and PTAD: A ew Rearrangement Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin Siklohekzanonil Yapısı İçeren Doğal Ürün Bromfenol ve Metoksi Türevlerinin İlk Sentezi ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi Halis T. Balaydın 1,2, Murat Şentürk 3, Abdullah Menzek The First Synthesis and Carbonic Anhydrase Activities of atural Bromophenol Including Cyclohexanonyl Unit and its Derivatives... 34

5 Halis T. Balaydın 1,2, Murat Şentürk 3, Abdullah Menzek (Asil)benzotriazol Bileşikleri Kullanılarak Peptidomimetik Depsipeptidlerin Sentezlenmesi İlker Avan (Acyl)benzotriazole Mediated Syntheses of Peptidomimetics: Depsipeptides İlker Avan Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-dimetoksiindan ve 2-Amino-6,8-dimetoksi-1,2,3,4-tetrahidronaftalin nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues 2-Amino-4,6-dimethoxyindane and 2-Amino-6,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu Stille Reaksiyonu ile syn-bi (siklopropiliden) in Stereoselektif Sentezi Murat Güney 1, Selçuk Eşsiz 2, Arif Daştan 2, Metin Balcı Stereoselective Synthesis of syn-bicyclopropylidene by Stille Reaction Murat Güney 1, Selçuk Eşsiz 2, Arif Daştan 2, Metin Balcı Yeni Bir Yöntemle Bis-Aminoinositol Sentezi alan Korkmaz Çokol 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı Development of the ew Methodology for the Synthesis of Bis-Aminoinositol alan Korkmaz Çokol 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı Pirolokinoksalin İçeren Çok Halkalı Heterosiklik Moleküllerin Tek Balonda Sentezi uray Esra Yazici 1, Arif Kıvrak 1,2, Metin Zora Synthesis of Pyrroloquinoxaline-containing Complex Heterocyclic Molecules in ne-pot Manner uray Esra Yazici 1, Arif Kıvrak 1,2, Metin Zora Elektrofilik Siklizasyon Reaksiyonlarına Yeni Bir Bakış: Pirolotriazepin İskeletinin Sentezi... 45

6 urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı A ew Vision on Electrophilic Cyclization Reactions: btaining of Pyrrolotriazepine Scaffold urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı Tiyenotiyofen Temelli ve Mesitilboron İçeren Donör-Akseptör Polimer Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi nur Şahin 1, Turan Öztürk 1, Preparation of Thienothiophene Based and Mesitylboron Containing Donor-Acceptor Polymer and Investigation its Properties nur Şahin 1, Turan Öztürk 1,21 Department of Chemistry, Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul, Turkey Metal Katalizörlüğünde FAM ve PFAM Kiral Ligandları Kullanarak rganik Bileşiklerin Enantioseçici Sentezi Özdemir Doğan Metal Catalyzed Enantioselective Synthesis of rganic Compounds Using FAM and PFAM Chiral Ligands Özdemir Doğan Biyoaktif Kinolin Türevlerinin Sentezi Ramazan Erenler 1,2, Jianyu Lu 1, And Duy H. Hua Synthesis of Bioactive Substituted Quinolines Ramazan Erenler 1,2, Jianyu Lu 1, And Duy H. Hua Peptit Bazlı Uyartılara Tepki Veren ve İletken Hidrojeller Salih Özçubukçu Peptide Based Stimulus Responsive and Conductive Hydrogels Salih Özçubukçu Ftalazinon, Aminoftalazinon ve Benzodiazepinon Türevlerinin Sentezi Selbi Keskin 1,2, Gani Koza 1,3, Metin Balcı The Synthesis of Phthalazinone, Aminophthalazinone and Benzodiazepinone... 56

7 Selbi Keskin 1,2, Gani Koza 1,3, Metin Balcı İstiflenme ile Emisyon Artışı Sağlayan Yeni Bir Luminogen: Sulu rtamda Yüksek Işıma Saçan Apolar Bodipy-Tpe Çifti Serdar Atılgan ovel Luminogens for Aggregation Induced Emission Enhancement: A Highly Fluorescent TPE-BDIPY Couple in Aqueous Media Serdar Atılgan Yeni S-, S,S-, - ve,s-sübstitüe aftokinon Bileşiklerinin Sentezi Sibel Şahinler Ayla 1, Cemil İbiş The Synthesis of ovel S, S,S-, - and,s-substituted aphthoquinone Compounds Sibel Şahinler Ayla 1, Cemil İbiş Pirolo[1,2-a]Pirazin Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem Sinem Güven 1, Metin Balcı A ew Approach for the Synthesis of Pyrrolo[1,2-a]Pyrazine Derivatives Sinem Güven 1, Metin Balcı Veratrum album Rizomlarından Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Kimyasal Yapılarının Belirlenmesi ve Ekstre ve Bazı Metabolitlerin Patates Böceğine Karşı Toksik Etkilerinin Belirlenmesi Tuba Aydın 1, Ahmet Çakır 2, Cavit Kazaz 3, eslihan Bayrak 4, Yavuz Taşkesenligil 5, Yasin Bayır Isolation of Secondary Metabolites From Rhizomes of Veratrum album, Identification of Their Chemical Structures and Identification of Toxic Effects of Extract and Some Metabolites against Leptinotarsa decemlineata Tuba Aydın 1, Ahmet Çakır 2, Cavit Kazaz 3, eslihan Bayrak 4, Yavuz Taşkesenligil 5, Yasin Bayır Bifenilkumarin Türevi Yeni Metalli ve Metalsiz Ftalosiyanin Bileşikleri Sentezi ve Karakterizasyonu Ümit Salan 1, Asiye Gök The Synthesis and Characterization of Biphenyl Chromen Derivatives the ew Metal-Free and Metallo Phthalocyanine Compounds Ümit Salan 1, Asiye Gök

8 Piridin Halkasına Kondense lmuş 6- ve 7- üyeli Heterobisiklik Sistemlerin Sentezi Yasemin Dinçoflaz 1, urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı The Synthesis of 6- and 7- Membered Heterobycyclic Ring System, Fused to Pyridine Ring Yasemin Dinçoflaz 1, urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerle Elde Edilen Pişirilmiş ve Pişirilmemiş Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr ) Kumm. Mantarının Kimyasal Bileşimlerinin Araştırılması Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Mansur Harmandar Research of Chemical Compositions Cooked and Uncooked Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr) Kumm. of Mushroom btained Different Extraction Methods Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Mansur Harmandar Dopamin Analoğu 2-Amino-5-metoksiindan ın Sentezi ve Asimetrik Ayrılması Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu, Ertan Şahin Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine Analogue 2-Amino-5-methoxyindane Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu, Ertan Şahin Türkiye de Azokaliks[n]arenler: Dünü, Bugünü ve Yarını Hasalettin Deligöz Synthesis and Properties of Vinyl Esters of Cyclic Carboxylic Acids Aida Shahmammadova 1, Sabir Mustafayev 1, Makhruza Shatirova 2, Mamed Veliyev Anticancer and α-chymotrypsin Inhibiting Diterpenes and Triterpenes from Salvia leriaefolia Amjad Hussain 1, M. Iqbal Choudhary 1,2, Achyut Adhikari 1, Bishnu P. Marasini 3, Samina A. Sattar 1, Atia-Tul-Wahab 3, usrat Hussain 1, Syed A. Majid Ayatollahi 4, Atta-ur-Rahman Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Sediments and P. ceanica Meadows of Alexandroupolis Gulf, E Greece Maria- Venetia Apostolopoulou 1, Patrick Roose 2, Pavlopoulos Kosmas 3, Frank Dehairs The Synthesis of Structural Analogues of the Antiarrythmic Drug ibentan adejda K. Davydova 1, lga S. Fominova, 2 and Robert G.Glushkov

9 A ew, Fast and Easy Strategy for ne-pot Synthesis of Full Substituted Cyclopropanes: Direct Transformation of Aldehydes to 3-Aryl-1,1,2,2-Tetracyanocyclopropanes ader oroozi Pesyan 1, Mohammad Jalilzadeh 1, Mohammad Ali Kimia 1 and Ertan Şahin Use of Halo Vinyl Aldehydes in rganic Synthesis Ray Jayanta K Synthesis of Unsaturated Ketones and Ketoethers Seylan Ragimova 1, Sabir Mustafayev 1, Makruza Shatirova 2, Mamed Veliyev ovel ano Composites of Polyaniline S. Sedaghat 1 and Sh. Ghammamy Department of Chemistry Islamic Azad University, Malard branch, Tehran, Iran Department of Chemistry, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran The Synthesis of aturally ccurring 3,3 - eotrehalosadiamine and its Analogs through Disarmed to Armed And Armed to Super Armed Approach Shazia Anjum, 1,3 J. E. Rubin, 2 andd. R. J. Palmer Yeni Etil Hidrojen Fosfonatların Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Ayşegül Hisar, Özdemir Doğan Synthesis of ew Ethyl Hydrogen Phosphonates and Inveαstigation of Their Biological Activities Ayşegül Hisar, Özdemir Doğan Kaliks[4]pirol İçeren Polistiren Kullanılarak Anyon Ekstraksiyonu Abdullah Aydoğan Anion Extraction Using Poly (styrene)s Containing Pendant Calix[4]pyrroles Abdullah Aydogan Ketal Gruplu Terminal Alkinlerin Sentezleri Abdullah Karanfil 1, Erdem Altun 1, Mustafa Eskici

10 Synthesis of Terminal Alkynes Containing a Ketal Group Abdullah Karanfil 1, Erdem Altun 1, Mustafa Eskici Biyoyakıtların ve Biyoyakıt Hammaddelerinin EA, TC-EA IRMS Yöntemiyle 13 C/ 12 C, 18 / 16 ve 2 H/ 1 H İzotop ranlarının Belirlenmesi Adnan Şimşek, Mine Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören Determination of 13 C/ 12 C, 18 / 16 and 2 H/ 1 H Isotope Ratios of Biofuels and Biofuel Raw Materials by TC-EA IRMS Method Adnan Şimşek, Mine Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören α-pinen ile 2,4-Dinitrobenzensülfenil Klorür ün Katılma Tepkimesi ve İskelet Düzenlenmesi Afşin Ahmet Kaya 1,2, Abdullah Menzek 2, Ertan Şahin 2, Murat Karakuş The Addition Reaction α-pinene with the 2,4-Dinitrobenzensülfenil Chloride and Skeletal Regulation Afşin Ahmet Kaya 1,2, Abdullah Menzek 2, Ertan Şahin 2, Murat Karakuş Kalikspirol İçeren Çapraz Bağlı Polistiren Kürecikleri Ahmet Akar, Abdullah Aydoğan Calix[4]pyrrole Containing Polystyrene Beads Ahmet Akar, Abdullah Aydoğan Yüksek Verim ve Saflıkta ksikodon Sentezi Ahmet Helvacı 1, İbrahim Bulduk 2, Fulya Taktak Synthesis of xycodone in High Yield and Purity Ahmet Helvacı 1, İbrahim Bulduk 2, Fulya Taktak 3, Dopamin Analoğu Bazı Yeni Sülfamid Türevlerinin Sentezi Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu Synthesis of Some ovel Sulfamide Derivatives of Dopamine Analogue Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu

11 Tiyenotiyofenin Click Reaksiyonu ile Dimerleşmesi ve Elektrokimyasal Yolla Polimerleşmesi Ali Buyruk, 1 Aslı Çapan, 1 nur Şahin, 1 Turan Öztürk 1, Dimerization of Thienothiophene by Click Reaction and its Polymerization by Electrochemical Method Ali Buyruk, 1 Aslı Çapan, 1 nur Şahin, 1 Turan Öztürk 1, İndol Halkasına Kondenze lmuş 6- ve 7- Üyeli Azot Atomu İçeren Heterohalkalı Sistemlerin Tasarlanması Üzerine Yapılan Çalışmalar Ali Fatih Şeybek 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı Studies to Design 6- and 7- Membered itrogen Containing Heterocyclic Systems Condensed to Indole Ring Ali Fatih Şeybek 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı Konjuge itro Dienlerin ükleofillere Karşı olan Reaktivitesinin Arttırılması Amaç Fatih Tuyun 1, Cemil İbiş Enhancing the Reactivity of Conjugated itro Dienes towards ucleophiles Amaç Fatih Tuyun 1, Cemil İbiş Anadolu'da Yetişen Teucrium Türlerinin Diterpenleri ve Biyoaktivitelerinin Araştırılması Anıl Yılmaz 1,2, Mehmet Boğa 3, Gülaçtı Topçu 1, Diterpenoids from Some Teucrium Species Growing in Anatolia and Investigation Their Bioactivity Anıl Yılmaz 1,2, Mehmet Boğa 3, Gülaçtı Topçu 1, Yeni Çok Koordinasyonlu afto Yan Kollu Kiral Amit Türevleri: Boran Dimetilsülfid rtamında Prokiral ketonların Enantiyoseçici İndirgenmelerinde Katalist larak Etkilerinin Araştırılması Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, evin Arslan, Yılmaz Turgut ew Multi-coordinated Chiral Amide Derivatives with aphtho Side Arm: Investigation of Their Catalytic Activity in Enantioselective Reductions of Prokiral Ketones in Borane Dimethylsulfide Medium Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, evin Arslan, Yılmaz Turgut Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinin Hasat Dönemindeki Ürününün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi Ayşe Afacan 1, Sevinç Adiloğlu 2, Canan Sağlam 3, Kudret Çetin 1, Ayşe İnal 1,Sinem Kınalı

12 Examination of the Antioxidant Activity for The Sunflower Plant Grown in Tekirdağ During the Harvesting Period Ayşe Afacan 1, Sevinç Adiloğlu 2, Canan Sağlam 3, Kudret Çetin 1, Ayşe İnal 1,Sinem Kınalı Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinin Fizyolojik Dönemdeki Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması Ayşe Afacan 1,Sevinç Adiloğlu 2,Canan Sağlam 3,Ayşe İnal 1, Kudret Çetin 1,Sinem Kınalı Examination of the Antioxidant Activity for the Sunflower Plant Grown in Tekirdağ During the Physiological Period Ayşe Afacan 1,Sevinç Adiloğlu 2,Canan Sağlam 3,Ayşe İnal 1, Kudret Çetin 1,Sinem Kınalı Yeni Bir Yöntemle İsoindolin Türevlerinin Sentezi Ayşe Tan 1, urhan H. Kishalı 1, Yunus Kara A ew Method for Synthesis of Isoindole Derivatives Ayse Tan 1, urhan H. Kishali 1, Yunus Kara UV-Işınlarıyla Sertleştirilebilen Çokdallanmış Poliester Bazlı Üretan Akrilat ligomerlerin Sentezi ve Ahşap Kaplama Malzemesi larak Uygulamaları Ayşen Önen 1,Sümeyye Şabani 2,Atilla Güngör Bazı Yeni 5-Benziltiyo-1-Sübstitüe Tetrazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Burak Bay 1, Ali Dişli The Synthesis of Some ovel 5-Benzylthio-1-Substitue Tetrazole and Investigation of Their Structures Burak Bay 1, Ali Dişli Ursolik Asitin Potansiyel Antikolinesteraz Türevlerinin Yarı Sentezi Burcu Çulhaoğlu 1,2, Seda Damla Hatipoğlu 2,3, Gülaçtı Topçu 1, Semi-Synthetic Derivatives of a Triterpenoid Ursolic Acid as Potential Cholinesterase Inhibitors Burcu Çulhaoğlu 1,2, Seda Damla Hatipoğlu 2,3, Gülaçtı Topçu 1, Kiral Kalamitik Sıvı Kristallerde Yapısal Segmentlerin Mesogenite Üzerindeki Rolü Burcu Karaağaç 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran

13 The Influence of Structural Segments on Mesogenity of Chiral Calamitic Liquid Crystals Burcu Karaağaç 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran Yeni 2,5- ve 2,6-Sübstitüe Halokinonların Sentezi ve Karakterizasyonu Cemil İbiş 1, Sibel Şahinler Ayla 1 ve Kadriye Çakan The Synthesis and Characterization of ovel 2,5- ve 2,6-Substituted Haloquinones Cemil İbiş, 1 Sibel Şahinler Ayla 1 ve Kadriye Çakan Hekzafenilbenzen Türevi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Cihan Gündüz, Selçuk Altun, Zafer dabaş Synthesis and Characterization of Phthalocyanine Derivatives Bearing Hexaphenylbenzene Cihan Gündüz, Selçuk Altun, Zafer dabaş Spirosiklopropil Metanol İçeren Benzonorbornadien Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Düzenlenme Tepkimeleri Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin, Sedef Sırtbaşı Synthesis of Benzonorbornadiene Derivatives Including Spirocyclopropyl Methanol and Rearrangement Reactions Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin, Sedef Sırtbaşı ,S-Substitue aftakinon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Çiğdem Sayıl, Semih Kurban Ve Cemil İbiş Synthesis and Characterization of,s-substituted aphthoquinone Derivatives Çiğdem Sayıl, Semih Kurban ve Cemil İbiş Düşük Mol Kütleli Homo Kiral Bis (Amino Alkol) kzal Amit Jelatörler Deniz Barış 1, Gülşen Kaya 2, Şeref Kaplan 2, Mehmet Çolak 2, Haluk Aydın 2, Halil Hoşgören Low Molecular Weighted Homo Chiral Bis (Amino Alcohol) xalamide Gelators

14 Deniz Barış 1, Gülşen Kaya 2, Şeref Kaplan 2, Mehmet Çolak 2, Haluk Aydın 2, Halil Hoşgören Diels-Alder, Tiyol-en, Bakır Katalizli Azid-Alkin Halka Katılması ve itroksit Radikal Eşleşmesi Reaksiyonları ile Çok Kollu Dörtlü Yıldız Blok Polimerlerin Klik Tepkime leriyle Sentezi Deniz Kopan, Özlem Aldaş Candan, Gürkan Hızal, Ümit Tunca Synthesis of Multiarm Star Tetrablock Polymer via Click Reactions Including Thiol-ene, Copper-Catalyzed Azide Alkyne Cycloaddition (CuAAC ), Diels Alder, and itroxide Radical Coupling (RC) Reactions Deniz Kopan, zlem AldasCandan, Gurkan Hizal ial, Umit Tunca İbuprofen Yapısına Sahip Tiyazolo[3,2-b]-1,2,4-Triazol Yapılarının Sentezi Deniz Sarıgöl 1, Ayşe Uzgören-Baran 1, Banu Cahide Tel 2, Elif İnci Öztürk 2, İnci Kazkayası 2, Birsen Tozkoparan 3, Gürol kay 4, Mevlüt Ertan Synthesis of Thiazolo[3,2-b]-1,2,4-Triazole Derivatives Containing Ibuprofen Moiety Deniz Sarıgöl 1, Ayşe Uzgören-Baran 1, Banu Cahide Tel 2, Elif İnci Öztürk 2, İnci Kazkayası 2, Birsen Tozkoparan 3, Gürol kay 4, Mevlüt Ertan Su rtamında Çeşitli -sübstitüe Pirol Türevlerinin Sentezi Dilek Akbaşlar, nur Demirkol, E. Sultan Giray The Synthesis of -substituted Pyrrole Derivatives in Water Dilek Akbaşlar, nur Demirkol, E. Sultan Giray İzokinolin-Konduritol Hibrid Moleküllerinin Sentezine Doğru Dilek Baskın 1, Raşit Çalışkan Towards Synthesis of Isoquinoline-Conduritol Hybrid Molecules Dilek Baskın 1, Raşit Çalışkan Dallanmış Uç Zincir İçeren Bifenil Merkezi Çekirdekli Bent-Core Sıvı Kristaller Dilek Güzeller 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran Bent-Core Liquid Crystals with Biphenyl Central Core Carrying Terminal Branched Chains Dilek Güzeller 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran

15 Trifolium stellatum un Yağ Asidi İçeriği ve Biyolojik Aktivitesi Dumrul Gülen 1, Elif Çukurova 2,Temine Şabudak 2, Mine Aydın 1, Burcu Özcan 2, Burçak Demirbakan 2, Cansu Şanda Trifolium stellatum's Fatty Acid Content and Biological Activity Dumrul Gülen 1, Elif Çukurova 2,Temine Şabudak 2, Mine Aydın 1, Burcu Özcan 2, Burçak Demirbakan 2, Cansu Şanda Silikon Tetraklorür Varlığında Asimetrik Aldol Katılması Tepkimesi Duygu Aksakal 1, Özdemir Doğan Silicon Tetrachloride- Mediated Asymmetric Aldol Addition Reaction Duygu Aksakal 1, Özdemir Doğan Yenilebilir Çeşitli Mantarların Aroma Bileşenleri Ebru Deveci 1, İbrahim Kıvrak 1, Gülsen Tel 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu 2, Mansur Harmandar Aroma Compounds of Various Edible Mushrooms Ebru Deveci 1, Ibrahim Kivrak 1, Gulsen Tel 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Turkoglu 2, Mansur Harmandar Armillaria mellea nın Ekstrelerine Sıcaklık Uygulanması ile Antioksidan, Antikolinesteraz ve Üreaz İnhibisyon Aktivitelerindeki Değişimin İnce lenmesi Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu Investigation of the Changes in Antioxidant, Anticholinesterase and Urease Inhibition Activities of Armillaria mellea extracts Treated with Temperature Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu Aril-2-dimetilaminometil-2-propen-1-on Hidroklorürlerin Konvansiyonel Isıtma ve Mikrodalga İrradiasyonu ile Sentezi ve Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması Ebru Mete 1, Sinan Bilginer 2, Öztekin Algül 3, Halise İnci Gül 2, Mehmet Emin Topaloğlu 2, Medine Güllüce 4, Cavit Kazaz Synthesis of 1-Aryl-2-dimethylaminomethyl-2-propen-1-one Hydrochlorides by Conventional Heating and Microwave Irradiation and Evaluation of Their Antifungal Activities Ebru Mete 1, Sinan Bilginer 2, ztekin Algul 3, Halise Inci Gul 2, Mehmet Emin Topaloglu 2, Medine Gulluce 4, Cavit Kazaz Fosfinoiliminlere Enantioseçici Dietilçinko Katılması Eda Çağlı, Özdemir Doğan

16 Enantioselective Diethylzinc Addition to -Sulphonylimines Eda Çağlı, Özdemir Doğan p-sulfonato-kaliks[4.6]arenlerin Manyetik anopartiküllere İmmobilizasyonu ve Lipaz Katalizli Enantiyoseçimli Tepkimelerde Kullanılması Enise Aköz, Tuba Aksoy, Mustafa Yılmaz Immobilization of p-sulfonato-calix[4.6]arenes onto Magnetic anoparticles and Use Their in Lipase-catalyzed Enantioselective Reactions Enise Akoz, Tuba Aksoy, Mustafa Yılmaz Styrax fficinalis L. Meyve Endokarplarının İçeriğinin İncelenmesi Erdinç Pazar, Yurdanur Akgül Chemical Investigations of Styrax officinalis L. Fruits Endocarp Erdinç Pazar, Yurdanur Akgül Yeni Diol, Epoksidiol ve Tetrollerin Ilıman Şartlarda Sentezleri ve Sentezlenen Moleküllerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Esen Yıldız Bekfelavi 1, Özgür Yılmaz 1, Pınar Küce 2, ermin Simşek Kuş 1, Gökhan Coral Synthesis of ew Diol,Epoksidiol and Tetrols in Temperate Conditions and the Search of Biological Activities of Molecules Which are Synthesised Esen Yıldız Bekfelavi 1, Özgür Yılmaz 1, Pınar Küce 2, ermin Simşek Kuş 1, Gökhan Coral Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi Esvet Akbaş 1, Ela Yıldız 1, Ertan Şahin 2, Barış Anıl 2, İnci Akyazı Synthesis of Various Pyrimidine Derivatives Esvet Akbaş 1, Ela Yıldız 1, Ertan Şahin 2, Barış Anıl 2, İnci Akyazı Substitue Piridinil İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Tek Kap Yöntemi ile Sentezi F.Tülay Tuğcu 1, H.Kerim Beker 2, Şeniz Kaban Synthesis of Substituted Pyridinyl Iminotiyazolidinone Compounds via ne-pot Method F.Tülay Tuğcu 1, H.Kerim Beker 2, Şeniz Kaban

17 Yeni S- ve,s- Sübstitüe itrodienlerin Sentezi Funda Özkök 1, Cemil İbiş The Synthesis of ew S- and,s- Substituted itrodienes Funda Özkök 1, Cemil İbiş Aril İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Multikomponent Reaksiyonu ile Sentezi Gizem Kahraman, F.Tülay Tuğcu Synthesis of Aryl Iminothiazolidinone Compounds via Multicomponent Reaction Gizem Kahraman, F.Tülay Tuğcu Metal İyonu ile Kontrol Edilebilen Kendiliğinden Yapılanarak Hidrojelleşen Peptitler ve Biyonanoyapılarının İncelenmesi Gözde Eşan 1, Salih Özçubukçu Metal Ion-Controlled Self-Assembly and Hydrogelation of Peptides and Investigation of Their Bionanostructures Gözde Eşan 1, Salih Özçubukçu Benzotiyadiazol Çıkışlı Fotovoltaik Materyallerin Sentezi Gözde Murat 1,Haluk Dinçalp Synthesis of Photovoltaic Materials Based on the Benzothiadiazole Gözde Murat 1,Haluk Dinçalp Terpenoidlerin Salvia kronenburgii Bitkisinden İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Potansiyelinin Araştırılması Gülaçtı Topçu 1,2, Hatice İmran Güngördü 2, Tuba Kuşman 1, Isolation of Terpenoids from S. kronenburgii and Investigation of Their Potential Antioxidant and Anticholinesterase Activity Gülaçtı Topçu 1,2, Hatice İmran Güngördü 2, Tuba Kuşman 1, Anadolu da Yetişen Bazı Ağaç Mantarlarının Biyoaktif Bileşenlerinin Hesaplanması Gülsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu

18 Determination of Bioactive Components in Some Wood Mushrooms from Anatolia Gulsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoglu Yenilebilir Bazı Mantarların C vitamini Miktarlarının Belirlenmesi Gülsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Mehmet Öztürk Determination of Vitamin C Concentration of Some Edible Mushrooms Gulsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Mehmet zturk Suillus granulatus, Lyophyllum decastes, Gyromitra esculanta ve Leucopaxillus gentianeus Mantarlarının Radikal Giderim Kapasitelerinin Belirlenmesi Gülsen Tel, Mehmet Emin Duru, Mehmet Ali Özler, Mansur Harmandar Determination of Radical Scavenging Capacity of Suillus granulatus, Lyophyllum decastes, Gyromitra esculanta and Leucopaxillus gentianeus Mushrooms Gulsen Tel, Mehmet Emin Duru, Mehmet Ali zler, Mansur Harmandar İletken Peptit anoyapılarının Sentezi ve Karalterizasyonu: Tek Boyuttaki Moleküler Tellerin Biyokimyasal İncelenmesi Güzide Aykent 1, Salih Özçubukçu Synthesis and Characterization of Conductive Peptide anostructures: A Biochemical Approach to 1 -D Molecular Wire Güzide Aykent 1, Salih Özçubukçu Yeni S-Sübstitüe Butadien ve Butenin Bileşiklerinin Sentezi Hakan Bahar 1, Cemil İbiş Synthesis of ovel S-Substitued Butadiene and Butenyne Compounds Hakan Bahar 1, Cemil İbiş Tetrahidrofuranil Eterlerin Amberlyst-15 Katalizli Sentez ve Düzenlenme Reaksiyonları Hande Gündüz 1, Volkan Kumbaracı 1, aciye Talınlı Amberlyst-15 Catalyzed ne-pot Synthesis of 2-aryltetrahyrofurans From Tetrahydrofuran Hande Gunduz 1, Volkan Kumbaraci 1, aciye Talinli

19 Bromo Kinolin ve İzokinolin Türevlerinin Mikrodalga Yardımıyla Aminasyonu Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir Microwave-assisted Amination of Bromoquinoline and Bromoisoquinoline Derivatives Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir Bromo Antrasen ve Fenantren Türevlerinin Mikrodalga Yardımıyla Aminasyonu Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir Microwave-assisted Amination of Bromoanthracene and Phenanthrene Derivatives Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir ,3-siklohekzadion ve Aldehitlerden Süperkritik Eter rtamında Ksantan Sentezi Hasan Ulusal, E.Sultan Giray Synthesis of Xanthenes Using 1,3 cyclohexadione and Aldehydes in Supercritical Ether Hasan Ulusal, E.Sultan Giray Mikrodalga Yardımı ile Sülfenamit Türevlerinin Sentezi Hasan Yakan, alân Türköz Karakullukçu, Seyhan Öztürk, Halil Kütük Microwave Assisted Synthesis of Sulfenamide Derivates Hasan Yakan, alân Turkoz Karakullukcu, Seyhan zturk, Halil Kutuk Sülfenimitler ve Aminlerden Disülfürlerin Sentezi Hasan Yakan, Seyhan Öztürk, alân Türköz Karakullukçu,Halil Kütük Synthesis of Disulfides from Sulfenimides and Amines Hasan Yakan, Seyhan zturk, alân Turkoz Karakullukcu, Halil Kutuk Bazı Yeni Aromatik S-Substitue Butenin ve S-Substitue Butadienlerin Sentezi ve Yapı Aydınlatılması Hatice Yıldırım 1, Cemil İbiş

20 The Synthesis and Structural Determination of Some ew Aromatic S-Substituted Butenyne and S-Substituted Butadienes Hatice Yıldırım 1, Cemil İbiş Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometris (GC-MS) ve Duraylı İzotop Analizi (IRMS) Yöntemleri ile Petrol Karakterizasyonu Hülya Açıkal 1, Pınar Yılmazer 2 ve Hüsnü Çorbacıoğlu Petroleum Characterization by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) and Stable Isotope-Ratio Mass Spectrometry (IRMS) Methods Hülya Açıkal 1, Pınar Yılmazer 2 ve Hüsnü Çorbacıoğlu Yeni rganosiloksan Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi Hülya Elmalı Gülbaş 1, Yeşim Hepuzer Gürsel 2, Belkız Bilgin Eran Synthesis, Characterization of ew rganosiloxane Compounds and Investigation of Their Mesogenic Properties Hülya Elmalı Gülbaş 1, Yeşim Hepuzer Gürsel 2, Belkız Bilgin Eran Üç Diarilheptanoid Bileşiğinin Sentezi Işıl Gökçen Kızılkaya 1, Sinan Babalı 1, Salih Tuncay 1, İrfan Koca 2, Hasan Seçen Synthesis of Three Diarylheptanoid Compounds Işıl Gökçen Kizilkaya 1, Sinan Babali 1, Salih Tuncay 1, İrfan Koca 2, Hasan Seçen Yüksek Verim ve Saflıkta Kodein Sentezi İbrahim Bulduk 1, Fulya Taktak 2, Ahmet Helvacı Synthesis of Codeine in High Yield and Purity İbrahim Bulduk 1, Fulya Taktak 2, Ahmet Helvacı Tiyazol Halkası İçeren Bazı Yeni β-ketoesterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu İrfan Koca 1, Mehmet Gümüş 1, Ali Dişli Synthesis and Characterization of Some ovel β-ketoester Compounds Containing Thiazole Ring İrfan Koca 1, Mehmet Gümüş 1, Ali Dişli

21 -(4-Klorobenziliden)-2-hidroksi-5-kloroanilin Bileşiğinin Sentezi, Bazı Spektroskopik ve Yapısal Özelliklerinin Teorik DFT Yöntemiyle İncelenmesi Kürşat Efil, 1 Fatih Şen, 2 Yunus Bekdemir 3 ve rhan Büyükgüngör Synthesis of - (4-Chlorobenzylidene )-2-hydroxy-5-chloroaniline, Therotical Investigation of some spectroscopic and Structural Properties Using DFT Method Kürşat Efil, 1 Fatih Şen, 2 Yunus Bekdemir 3 ve rhan Büyükgüngör orepinefrin Benzeri Metoksi Sübstitue 2-Aminoindan-1-ol Türevlerinin Sentezi ve Asimetrik Ayırma Leyla Demirkol, Süleyman Göksu Synthesis of orepinephrine like Methoxy Substituted 2-Aminoindane-1-ol Derivatives and Asymmetric Resolution Leyla Demirkol, Süleyman Göksu Siklik, - Asetallerin Tek Kademede Enantiyoselektif Sentezi M. Fatih Polat 1, Johan Franzen Enantioselective ne-pot Synthesis of Cyclic,-Acetals M. Fatih Polat 1, Johan Franzen ,3-Bis (feniltiyazolil )benz[f]indenon un Yeni Fotokromik Türevinin Sentezi ve Fotokromik Özelliklerinin Araştırılması Mahmut Köse 1, Ersin rhan 2, Kazushi Suzuki 4, Ahmet Tutar 3, Cihansel Sancak Ünlü 3 Ve Yasushi Yokoyama Synthesis of ew Photochromic Derivatives of 2,3-bis (phenylthiazolyl )benz[f]indenone and Investigation of Their Photochromic Properties Mahmut Kose 1, Ersin rhan 2, Kazushi Suzuki 4, Ahmet Tutar 3, Cihansel Sancak Unlu 3 Ve Yasushi Yokoyama Şerbetçi tu (Humulus Lupulus L.) Bitkisi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi Mehmet Ay 1, Ferah Cömert Determination of Antioxidant Capacity and Enzyme-Inhibition Effects of Hops (Humulus Lupulus L.) Extracts Mehmet Ay 1, Ferah Cömert Anadolu da Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Yağ Asidi Bileşimlerinin İncelenmesi

22 Mehmet Emin Duru 1, Gülsen Tel 1, Mehmet Öztürk 1, Aziz Türkoğlu 2, Mansur Harmandar Investigation of Fatty Acid Composition of Some aturally Growing Mushrooms in Anatolia Mehmet Emin Duru 1, Gulsen Tel 1, Mehmet zturk 1, Aziz Turkoğlu 2, Mansur Harmandar Hidrazon-ksim Türevli Liganadların Bakır Katalizörlü Doğrudan Aminasyon Reaksiyonlarında Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi Melek Gül 1, Ayşin Zülfikaroğlu Efficient Copper-Catalyzed Direct Amination of Aryl Halides Using PTC with ew Ligands Melek Gül, Ayşin Zülfikaroğlu Bisiklik İminler ile Triazolindion Bileşiklerinin Aza-Ene Reaksiyonları Melek Gül 1, Yiannis Elemes Aza-Ene Reactions of Triazolinedione Melek Gul 1, Yiannis Elemes Tiyazolo[3,2-a]piridin-5-on Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Yoluyla Tek Basamaklı Sentezi Muhammet Yıldırım 1, Derya Çelikel 1, Uğur Cem Çergel ne-pot Synthesis of Thiazolo[3,2-a]pyridin-5-one Derivatives via Electrophilic Cyclization Muhammet Yıldırım 1, Derya Çelikel 1, Uğur Cem Çergel Amino-1,4,5,6-tetrahidropirimidinlerin Mikrodalga Destekli Sentezi Murat Genç 1, Süleyman Servi Microwave-assisted Synthesis of 2-Amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidines Murat Genç 1, Süleyman Servi itrobutadien Bileşiğinin -,S-ükleofilleri ile Reaksiyonlarının İncelenmesi ahide Gülşah Deniz, Cemil İbiş Investigation of Reactions of 2-itrobutadiene Compound with -,S-uchleophiles

23 ahide Gülşah Deniz, Cemil İbiş Siyanosiklookten Türevlerinin Sentezi ejat Arçelik 1, M. Fatih Polat 2, Yakup Güneş 3 Ramazan Altundaş Synthesis of Derivatives Siyanosiklookten ejat Arçelik 1, M. Fatih Polat 2, Yakup Güneş 3 Ramazan Altundaş Yeni Sülfinil-Sübstitüe Halo-1,3-Butadien Bileşiklerinin Sentezi eslihan Beyazit 1, Cemil İbiş The Synthesis of ew Sulfinyl-Substituted Halo-1,3-Butadiene Compounds eslihan Beyazit 1, Cemil Ibis Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi esrin Şener, Fikret Karcı Synthesis of ew of Heterocyclic Disazo Dyes and İnvestigated of Their Spectroscopic Properties esrin Şener, Fikret Karcı Kiral Katalist larak β-hidroksi amit Türevlerinin Aromatik Prokiral Ketonların Enantioseçici Boran İndirgenmesinde Katalitik Etkilerinin Araştırılması evin Arslan, Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, Yılmaz Turgut Investigation of Catalytic Activity β-hydroxy Amide Derivatives in Enantioselective Borane Reduction of AromaticProchiral Ketones evin Arslan, Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, Yılmaz Turgut Bazı Yeni S-Sübstitüe Polihalobutadien ve Polihalonitrobutadien Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu ihal nul, Cemil İbiş The Synthesis and Charactarization of Some ew S-Substituted Polyhalobutadiene and Polyhalonitrobutadiene Compounds ihal nul, Cemil Ibis Etoksi, Halo-1,4-Benzokinonların Aromatik Aminler ile Reaksiyonları

24 ilüfer Bayrak, Cemil İbiş The Reactions of Ethoxy, Halo-1,4-Benzoquinones with Aromatic Amines ilufer Bayrak, Cemil Ibis Yeni Fluoresans rganik Materyallerin Sentezi: Asen-Fluoren Hibrit ligomerler urgül Akcebe, Barış Yücel Synthesis of ew Fluorescent rganic Materials: Anthracene-Fluorene Hybrid ligomers urgül Akcebe, Barış Yücel cis-1,2,3,6-tetrahidroftalimit Türevlerinin Sentezi urhan (Horasan) Kishalı, Birgül Koç, Yunus Kara The Synthesis of cis-1,2,3,6-tetrahidroftalimit Derivatives urhan (Horasan) Kishalı, Birgül Koç, Yunus Kara ,4-Diaril İmidazolin-3-oksitlerin İmidazolidin-1-ol ler ve Hidroksilamin Türevlerine Seçimli İndirgenmesi ktay Asutay 1, ecdet Coşkun Selective Reduction of 1,4-Diarylimidazoline-3-oxides to Imidazolidin-1-ols and Hydroxylamine Derivatives ktay Asutay, ecdet Coşkun β-diketoesterlerin ve Malonatların Çözücüsüz ve Katalizörsüz Mannich Reaksiyonu nur Demirkol, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray Solvent and Catalyst-free Mannich Reactions of Malonates and β-ketoesters nur Demirkol, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray İki Yeni [2+2] Kondense 24 Üyeli Sikloheterofan Amit Sentezi, Yapısal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Ömer Zaim, 1 Çağlar Baydar, 2 az Mohammed Aghatabay, 2 Özge Paralı, 3 Başaran Dülger Synthesis, Structural Aspects, Antimicrobial Activity Investigation of Two ew [2+2] Condensed 24 Membered Cycloheterophane Amides

25 1 Ömer Zaim, 1 Çağlar Baydar, 2 az Mohammed Aghatabay, 2 Özge Paralı, 3 Başaran Dülger Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi Özgür Yılmaz, ermin Simşek Kuş Researching of Cycloaddition Reactions of the Substitüed Bicyclic Dienophiles with Various Dien Systems Özgür Yılmaz, ermin Simşek Kuş Amid Grubu İçeren Azokaliks[4]arenler ve Absorpsiyon Özellikleri Özlem Özen Karakuş Amide Group Containig Azocalix[4]arenes and Their Absorption Properties Özlem Özen Karakuş ,6-Di-tert-buthyl-carbazole Merkezli Boşluk İletim Materyallerinin Elektrolüminesans Özellikleri Özlem Usluer, 1 Şerafettin Demiç, 1 iyazi Serdar Sariçiftçi Electroluminescent Properties of 3,6 Ditert-buthyl-carbazole Based Hole Transporting Materials Özlem Usluer, 1 Serafettin Demic, 2 iyazi Serdar Sariciftci Amin Yapılı Yüzey Aktif Maddelerin Doğal Zeolitler Üzerine Adsorpsiyonu Pelin Uzun 1, Y. Andelib Aydın 1, uran Deveci Aksoy Adsorption of Amine Structured Surfactants on atural Zeolites Pelin Uzun 1, Y. Andelib Aydın 1, uran Deveci Aksoy Antrasen ve Azid Yan Fonksiyonlu Polikarbonat Zincirlerinin Sentezi ve Klik Kimyası ile Aşılanması Pınar Sinem murtag 1, Aydan Dağ 1, Hakan Durmaz 1, Ufuk Saim Günay 1, Gürkan Hızal 1, Ümit Tunca Preparation of Polycarbonate with Anthracene and Azido Pendant Groups and its Grafting via Click Chemistry Pınar Sinem murtag 1, Aydan Dag 1, Hakan Durmaz 1, Ufuk Saim Gunay 1, Gurkan Hizal 1, Umit Tunca Subkritik Su ortamında Diels-Alder Tepkimeleri

26 Reşit Yıldız, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray Investigation of Diels-Alder Reactions in Subcritical Water Reşit Yıldız, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray ksonorbornen Türevi Bileşiklerinden Bazı Yeni Sübstitüeksitollerin Sentezi Sedat Sevmezler 1, Gökay Aydın 1, Arif Baran 1, Metin Balcı Synthesis of ew Substituted Cyclohexytol Derivatives Sedat Sevmezler 1, Gökay Aydın 1, Arif Baran 1, Metin Balcı Proparjilik β-enaminon Bileşiklerinin Elektrofilik Halkalaşma Tepkimesi ile 5-İyotpiridin Türevlerinin Sentezi Sedef Karabıyıkoğlu, Eda Karadeniz, Metin Zora Synthesis of 5-iodopyridines via Electrophilic Cyclization of -Propargylic β-enaminones Sedef Karabıyıkoğlu, Eda Karadeniz, Metin Zora Aktif Metilen Bileşiklerinin C=C Çift Bağlarına Mn (Ac) 3 Eşliğinde Katılmasında Kükürt Atomunun Yönlendirici Etkisi Selin Ceyhan 1, Merve Sinem Özer 1, Metin Balcı Mn (Ac) 3- Promoted Sulfur-Directed Addition of an Active Methylene Compound to C=C Double Bonds Selin Ceyhan 1, Merve Sinem Özer 1, Metin Balcı Heterosiklik Bileşen İçeren Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi Selinay Erişkin, İzzet Şener The Synthesis of Calix[4]arene Derivatives Containing Heterocyclic Component Selinay Erişkin, İzzet Şener Gümüş-HC Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özellikleri Senem Akkoç 1, Yetkin Gök Synthesis and Antimicrobial Properties of Silver-HC Complexes

27 Senem Akkoç 1, Yetkin Gök Fenil Sübstitüentli HC-Pd Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri Senem Akkoç 1, Yetkin Gök Synthesis and Catalytic Activities of HC-Pd Complexes of Phenyl Substituted Senem Akkoç 1, Yetkin Gök Halojenli itrodienlerin Vinilik Sübstitüsyon Tepkimeleri Serdar Gökşin Aydınlı 1, Amaç Fatih Tuyun 2, Cemil İbiş The Vinylic Substitution Reactions of Halogenated itrodienes Serdar Gökşin Aydınlı 1, Amaç Fatih Tuyun 2, Cemil İbiş Poliheterosiklik Moleküllerin Sentezi, Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, Şule Ceylan 1 eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş Synthesis of Polyheterocyclic Compounds, Evaluation of Their Antimicrobial Activity Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, Şule Ceylan 1 eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş Bazı Azol Bileşiklerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, Şule Ceylan 1, Havva Özkan 1, eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş [1] Muhammet, Ö., Serpil D., Hakan B., eslihan D., Ahmet D., Şengül A.K. Turk. J. Chem., 36, (2012), Synthesis and Antimicrobial Activities of Some Azole Derivatives Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş [1] Muhammet, Ö., Serpil D., Hakan B., eslihan D., Ahmet D., Şengül A.K. Turk. J. Chem., 36, (2012), Pirinç Kabuğu Külünden Eritme Yöntemiyle 45S5 Biyoaktif Cam Hazırlanması ve Karakterizasyonu Sevil Yücel 1, Didem Özçimen 1, Pınar Terzioğlu 1,2, Serhat Acar 1, Can Yaman Preparation of Melt Derived 45S5 Bioactive Glass from Rice Hull Ash and its Characterization

28 Sevil Yücel 1, Didem Özçimen 1, Pınar Terzioğlu 1,2, Serhat Acar 1, Can Yaman Rutenyum (II) Aren Komplekslerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Metodu ile Farmakofor Modellemesi ve 4D QSAR Analizi Sevtap Çağlar 1, Semiha Aydın 1, Emin Sarıpınar Pharmacophore Modelling and 4D-QSAR Analysis of Ruthenium (II) Arene Complexes by Electron Conformational-Genetic Algorithm Method (EC-GA) Sevtap Çağlar 1, Semiha Aydın 1, Emin Sarıpınar Asimetrik Basamak Tepkimesiyle Pirolidinlerin Metal Katalizörlüğünde Azometin İlürlerin 1,3-Dipolar Halkasal Katılma Yöntemiyle Sentezi Seylan Ayan, Özdemir Doğan Metal Catalyzed Synthesis of Pyrrolidines by Asymmetric Cascade 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of Azomethine Ylides Seylan Ayan, Özdemir Doğan Pirol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Türevlerin Sentezi Sultan Taşkaya 1, urettin Mengeş 2, Metin Balcı The Synthesis of ew Heterocyclic Derivatives Having Pyrrole Ring Sultan Taşkaya 1, urettin Mengeş 2, Metin Balci Yeni Ligandlar ve rganik Reaksiyonda Kullanılmaları Şebnem Sarışan, Esra Tunçel, Volkan Kumbaracı, aciye Talınlı ew Ligands and Their Application in rganic Chemistry Şebnem Sarışan, Esra Tunçel, Volkan Kumbaracı, aciye Talınlı ,3-Furandionlardan Triazin ve Pirazin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Şevket Hakan Üngören, Emine Dilekoğlu, İrfan Koca Synthesis and Characterization of Triazine and Pyrazine Compounds From 2,3-Furandiones Şevket Hakan Üngören, Emine Dilekoğlu, İrfan Koca Alkiliden ve 5-İmino Sübstitüelenmiş Rodanin Türevlerinin Sentezinde Yeni Bir Metot

29 Şevket Hakan Üngören, urgül Tı A ew Method for the Synthesis of 5-Alkylidene and 5-Imino Substituted Rhodanine Derivatives Şevket Hakan Üngören, urgül Tı ikotonik Asit Hidrazidi Üzerine Bir Çalışma Şule Ceylan 1, Serap Başoğlu 2, Serpil Demirci 2, Havva Özkan 2, eslihan Demirbaş A Study of icotinic Acid Hydrazide Şule Ceylan 1, Serap Başoğlu 2, Serpil Demirci 2, Havva Özkan 2, eslihan Demirbaş Fenil-5- (piridin-3-il)-4h-1,2,4-triazol-3-tiyol Bileşiğinin Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi Şule Ceylan 1, Serpil Demirci 2, Serap Başoğlu 2, Yıldız Uygun 2, eslihan Demirbaş 2, Ahmet Demirbaş Conversion of Compound 4-Phenyl-5- (Pyridin-3-yl)-4h-1,2,4-Triazole-3-Thiol into Mannich Bases Şule Ceylan 1, Serpil Demirci 2, Serap Başoğlu 2, Yıldız Uygun 2, eslihan Demirbaş 2, Ahmet Demirbaş Chiral Asimetrik Amino Alkol ligandlarla Glisidolun Fenolik ükleofillerle rganokatalizli Kinetik Rezolüsyonu Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören rganocatalytic Kinetic Resolution of Glycidol with Phenol by ew on-symmetrical Chiral Amino Alcohol Ligands Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören (R,R )-Sikloheksadiamin Türevi Kiral Aminoalkollerin Sentezi ve Glisidlon Fenolik ükleofillerle Enantioseçici Halka Açılmasında rganokatalizör Etkinliklerinin İncelenmesi Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören Synthesis of Chiral Amino Alcohols Derived from (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane and Their Usage as rganocatalysts for Enantioselective Ring pening of Glycidol with Phenol Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören Pirol İskeleti İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Yeni Bir Method ile Sentezlenmesi Uğur Başak Öztürk 1, Sinem Güven 1, Metin Balcı A ew Methodology to Synthesize Pyrrole Fused Heterocyclic Compounds

30 Uğur Başak Öztürk 1, Sinem Güven 1, Metin Balcı rganik Boya Uyarımlı Güneş Hücreleri İçinYeni PerilenMonoimid lerin Sentezi ve Karakterizasyonu Uğurhan Ağırkaya 1, Haluk Dinçalp Synthesis and Characterization of ew Perylene Monoimides for the Dye Sensitized Solar Cells Uğurhan Ağırkaya 1, Haluk Dinçalp (p-Sübstitüebenzil)benzimidazol Grupları İçeren Çinko ve Kobalt Komplekslerinin Sentezi Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay Synthesis of Zinc and Cobalt Complexes Containing 1- (p-substitutedbenzyl )benzimidazole Groups Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay (Dimetilvinilsilil)metilbenzimidazol Grupları İçeren HC Öncülü Benzimidazol Tuzlarının, Pd (Ac) 2 ve Baz Varlığında Mikrodalga Destekli Heck Tepkimelerindeki Katalitik Etkinlikleri Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay 2, ihat Şireci Microwave Assisted Catalytic Activity of the HC Precursors Benzimidazole Salts Containing 1- (Dimethylvinylsily)methylbenzimidazole in Heck Reactions Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay 2, ihat Şireci Tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6 (5H,6aH)-dion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu Yahya ural 1, Samet Belveren 1, Müge Gemili 1, H. Ali Döndaş 1, Synthesis and Characterization of Tetrahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-4,6 (5H,6aH )-dione Derivatives Yahya ural 1, Samet Belveren 1, Müge Gemili 1, H. Ali Döndaş 1, Bromlu Diarilmetanol Yapısındaki Bileşiklerin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi Yasin Çetinkaya 1,2, Hülya Göçer 1,3, İlhami Gülçin 1,4, Abdullah Menzek Synthesis and Investigation of Carbonic Anhydrase Activities of Brominated Diarylmethanol Derivatives Yasin Çetinkaya 1,2, Hülya Göçer 1,3, İlhami Gülçin 1,4, Abdullah Menzek Potansiyel İyonofor lan Yeni Schiff Bazı Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Özellikleri

31 Yeliz Koç 1, Özlem Özen Karakuş 1 ve Hasalettin Deligöz The Synthesis and Properties of Some ew Potential Ionophore Azocalix[4]arene Schiff Base Yeliz Koç 1, Özlem Özen Karakuş 1 ve Hasalettin Deligöz Kloro-- (2-metoksifenil)benzamidoksim in Sentezi ve Moleküler Yapısının İncelenmesi Yeşim Saniye Kara 1, Seda Sağdınç 2, evzat Karadayı Synthesis and Molecular Structure Analysis of 4-Chloro--(2-methoxyphenyl) benzamidoxime Yeşim Saniye Kara 1, Seda Sağdınç 2, evzat Karadayı Alkinilpiridin Türevlerinin Pd-katalizli Sonogashira Kenetlenme Tepkimesi ile 5-İyotpiridin Bileşiklerinden Sentezi Yılmaz Kelgökmen, Ezel Dikmen, Yasemin Çayan, Metin Zora Synthesis of 5-Alkynylpyridines by Pd-catalyzed Sonogashira Coupling of 5-Iodopyridines Yılmaz Kelgökmen, Ezel Dikmen, Yasemin Çayan, Metin Zora Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Bodipy Duyarlaştırıcıları İçeren Katı-Hal Boya Duyarlı Güneş Pilleri Yiğit Altay 1, Safacan Kölemen 1, Yusuf Çakmak 2, Şule Erten-Ela 3,4, Johannes Brendel 4, Mukundan Thelakkat 4, ve Engin U. Akkaya 1, Solid-state Dye-sensitized Solar Cells Using Red and ear-ir Absorbing Bodipy Sensitizers Yiğit Altay 1, Safacan Kölemen 1, Yusuf Çakmak 2, Şule Erten-Ela 3,4, Johannes Brendel 4, Mukundan Thelakkat 4, ve Engin U. Akkaya 1, Tricholama terreum (Schaeff.: Fr) Kumm. un Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Ekstrelerinde Antioksidan, Antikolinesteraz ve Üreaz, İnhibisyon Aktivitelerinin Araştırılması Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Yusuf Sıcak 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru The Investigation of Antioxidant, Anticholinesterase and Urease Inhibition Activities of Extractcs of Tricholama terreum (Schaeff.: Fr ) Kumm. btained by Different Extarction Methods Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Yusuf Sıcak 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamid Türevlerinin ilk Sentezi Yusuf Akbaba, Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu

32 The First Synthesis of Sulfamide Derivatives of Dopamine-like Compounds Yusuf Akbaba, Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu Yeni S-, S,S-ve,S-Substitüe itrobutadienlerin Sentezi Zeliha Gökmen, Cemil İbiş The Synthesis of ovel S- and,s-substituted itrobutadienes Zeliha Gökmen, Cemil İbiş İmidazolidinon Türevi İçin Yeni Bir Yöntem Zeynep Ekmekçi 1,2, Metin Balcı A ew Methodology for Imidazolidinone Derivative Zeynep Ekmekci 1,2, Metin Balci Benzofurantiyazol Üre Türevlerinin Sentezi Belma Zengin 1, Fatma Çelik 1, Fatih Sönmez 1, Mustafa Küçükislamoğlu Farklı Amino- Grupları İçeren Fenilaminoboran Sentezi Emrah Giziroğlu ötral, Mono- ve Dikatyonik Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi Emrah Giziroğlu Yeni 3,3'-bis[2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on] Türevlerinin Dizaynı, Multikomponent Reaksiyon Tekniği Kullanılarak Sentezi Ve Karakterizasyonu Erdoğan Kirpi Seçilen Karbazol Bileşiklerinin Çeşitli Elektron Akseptörlerle Yaptığı Elektron Donör-Akseptör Komplekslerinin Katı Halde İncelenmesi Erol Asker 1, Fahrettin Filiz 1, rhan Zeybek Metil-1H-İmidazol-5-Karbaldehit ten Çıkarak Yeni Benzo[d]oksazol, Benzo[d]tiyazol ve Benzo[d]imidazol Türevlerinin Sentezi ve 4-Metil-1H-İmidazol-5-Karbaldehit in -Alkilasyon Tepkimeleri Ersin rhan 1, Demet Alkan 2, Mahmut Köse

33 Polieter Esaslı Yakitlarda Kullanılmak Üzere Hidroksi Uç-Gruplu Poli (1,4 Bütandiol/Poli (Etilen Glikol) Blok Kopolimer Sentezi Esra Bayraktar 1, lgun Güven Roketsan A.Ş, Antosiyanin--disakkaritlerin Sentezi Fatma Çelik 1, Fatih Sönmez 1, Belma Zengin 1, Mustafa Küçükislamoğlu tonom Moleküler Makinelere Doğru: silasyonlu Reaksiyon rtamında Gerçekleşen Yer Değiştirme Fatma Tuba Yaşar 1, Tuğçe Durgut 1, nur Büyükçakır 2, Engin U. Akkaya 1, (Z)-6-[ (2-hidroksi-4-metilfenilamino)metilen]siklohekza-2,4-dienon un Sentezi, Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi Hakkı Yasin dabaşoğlu 1 Mustafa dabaşoğlu 2, sman zan Avinç 1 ve rhan Büyükgüngör ksobenzonorbornadienin Siklooktatetraenle Siklokatılmasında luşan Ana Üründeki Kop Düzenlenmesinin MR ile İzlenmesi Latif Kelebekli 1,2, Abdullah Menzek 2, Aliye Altundaş 3, Fatoş Polat Kiral β-hidroksi Amit Türevlerinin Hazırlanması ve Prokiral Ketonların Enantioseçici İndirgenmesinde Katalitik Etkilerinin Araştırılması Murat Azizoğlu, evin Arslan, Aslı Erdoğan, Yılmaz Turgut Hidroksi-3,4-dihidro-2H-[1,3]oksazino[2,3-a]izoindol-6(10bH)-on un Sentezi, Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi Mustafa dabaşoğlu 1 ve rhan Büyükgüngör Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi esrin Şener, Fikret Karcı Kromojenik Grup İçeren Yeni Di-sübstitüe Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Metal Ekstraksiyonları Serkan Elçin 1, Emre Denizli 1,Veysel Karani Yönlüer 1, Hasalettin Deligöz Kromojenik Grup İçeren Yeni Tetra-Azokaliks[4]arenlerin Termal Davranışları Serkan Elçin 1, Gülbanu Koyundereli Çılgı 1, Hasalettin Deligöz Suda Çözünen Yeni Azokaliks[4]aren Bileşikleri ve Spektral Özellikleri

34 Serkan Elçin 1, Hasalettin Deligöz Melamin ile Bisazokaliks[4]aren Sentezi ve Metal Ekstraksiyonu Serkan Elçin 1, Hasalettin Deligöz Azokaliks[4]aren Bazlı Magnetik anopartiküller Serkan Elçin 1, Hasalettin Deligöz 1, Abdülhadi Baykal 2, Hüseyin Sözeri Yeni Tetra-Sübstitüe -Azokaliks[4]arenlerin Tetra Ester Türevlerinin Metal Ekstraksiyonları Serkan Elçin 1, Özlem Özen Karakuş 1, Emre Denizli 1, Hasalettin Deligöz Dopamin Esaslı Azokaliks[4]aren Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Serkan Elçin 1, Seray Tin 1, Hasalettin Deligöz Contribution to the Phytochemical Study of Digitalis cariensis Sibel Avunduk 1, Ömer Varol 2, Anne-Claire Mitaine-ffer 3, Tomofumi Miyamoto 4, Chiaki Tanaka 4, and Marie-Aleth Lacaille-Dubois Solvent-free Preparation of 1,1-Diacetates from Aldehydes Mediated by Copper (1) Chloride at Room Temperature Behzad Zeynizadeh 1, Elham Henareh Phytochemical Study of Sedum Caeruleum (Crassulaceae) Chawki Bensouici 1, Ahmed Kabouche 1, Zahia Kabouche 1, Anastasia Karioti 2,Anna-Rita Bilia Hydrocracking of Heavy Petroleum Residues over Suspended atural Catalyst Gulbeniz Mukhtarova, Zaira Kasimova, azile Efendiyeva, Hikmet Ibrahimov, Vagif Abbasov Use of anotechnologies for btaining Catalysts of Hydrocarbons Destruction Gulbeniz Mukhtarova, Zaira Kasimova, azile Efendiyeva, Hikmet Ibrahimov, Synthesis and Characterization of Schiff Bases Derivated from 3- (4-aminophenyl )-4-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5 (4H )-thion Synthesis of Silicon Containing Esters of Alkenylamber Acids M.A.Mamedyarov, F.K.Aliyeva

35 The Antioxidant and Anticholinesterase Activity of Stachys Guyoniana Endemic Plant in Algeria Maria Ferhat 1, Ebru Erol 2, Yunus Çetintaş 2, Mehmet Özturk 2, Mehmet Emin Duru 2, Zahia Kabouche The Synthesis, Characterization and DC Electrical Conductivity of Poly Mercaptobenzothiazole Disulfide -Metal Complexs mar Mohammed Al-Shuja'a 1, Dheya Ali 2, Abeer mar beid 2 and Ali El-Shekeil Synthesis of Crown Ethers on the Basis of 4-isopropyl-1,2-cyclohexanedione Dioximes Rahile Budagova, Serdar Zeynalov, azile Gasimova, Elchin Hüseynov Montmorillonite/Copper xide anocomposites, Synthesis and Evaluations S. Sedaghat, Sh. Shahbaz, A. Darvishzadeh Proline-β3-Amino-Ester Dipeptides as Efficient Catalysts and Their Application Silvana Pedatella 1, Mauro De isco 1, Romualdo Caputo 1, Kürşat Efil 2 and Yunus Bekdemir

36 ÖSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Değerli Kimya Araştırmacıları, Kimya biliminde çalışmalar evrensel nitelikte olduğundan araştırmacılar arasında iyi bir iletişimin kurulması gereklidir. Kongrelerin bu iletişimin sağlanmasında çok önemli payı bulunmaktadır. Ülkemizdeki en önemli kongrelerden biri olma özelliğine sahip Kimya Kongrelerinin amacı kimya temel bilimi ve uygulama alanlarında üniversite ve araştırma kurumlarında çalışan akademisyen ve uzmanların bir araya gelmesini sağlamaktır. Kongremiz birikimlerin değerlendirilmesi, çalışma sonuçlarının paylaşılması, tartışılması ve ülkemizde kimya bilimi ve sanayiinin gelişimini sergilemeye yönelik ortamın sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca, Kimya Kongrelerinin düzenli olarak yapılması kişiler ve kurumlar arası iletişimin kurulması, bilimsel etkinlikleri sosyal etkinliklerle destekleyerek ortak bilimsel çalışmalara farklı bir bakış açısı ve süreklilik kazandırılması ve yeni bilimsel işbirliklerinin oluşmasına katkıda bulunmaları açısından da çok önemlidir. Böylesine önemli bir kongrenin, kuruluşunun 20. Yılında olmasına rağmen hızla büyüyen Üniversitemiz ve Bölümümüz tarafından, dünyanın en güzel köşelerinden biri olan Ölüdeniz de gerçekleştirilmesinden onur duyuyoruz. "Doruklar Ülkesi" olarak tanımlanan Karya ve Işık Ülkesi olarak bilinen Likya uygarlıklarının birleştiği bölgede bulunan Muğla, hem çok katmanlı ve çok kültürlü mirası, hem de doğal güzellikleri ile benzersiz bir coğrafyadadır km kıyı şeridinde Bodrum un kuzeyinden Fethiye nin doğusuna toplam 131 koyu barındıran eşsiz doğası ile Muğla da, 26. Ulusal Kimya Kongresi nedeniyle, siz değerli konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kongremize bu yıl 65 farklı üniversite ve araştırma merkezinden toplam 950 meslektaşımız 162 adet sözlü 563 adet poster bildiri ile katılmışlardır. Kimya Bilimi ve uygulamalarına dayanan çalışma sonuçlarını bizlerle paylaşan tüm katılımcılarımıza, hocalarımıza, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, kongremizi değerli kılacak katkıları nedeniyle, ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük bir aile olarak birlikte olduğumuz bu günlerde, kimya bilimine emeği geçmiş, kaybettiğimiz değerli meslektaşlarımızı saygı ile anıyor, özveri ile gelecek kuşaklara daha iyi ortamlar hazırlamaya çalışan hocalarımıza, meslektaşlarımıza gereken saygı ve ilgiyi göstermenin gereğini bir kez daha hissediyoruz. Bu vesile ile 90. doğum yılını kutlayan değerli hocamız Prof.Dr. M. Bahattin Baysal onuruna özel oturum düzenledik. Bahattin Baysal hocamıza sağlıklı ve daha uzun bir ömür diliyor, özel oturuma katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl kongremize bitki kimyası konusunda çalışan Pakistan Bilimler Akademisi Başkanı, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Atta-ür Rahman ve organik güneş pilleri konusundaki çalışmalarıyla tanınan değerli bilim adamımız rd. Prof.Dr. iyazi Serdar Sarıçiftçi yi davet ettik. Katılımları için kendilerine teşekkür ediyoruz. i

37 Ülkemizin ihracat sıralamasında kimyasal ürünler in ikinci duruma gelmesinde emeği geçen tüm kimya sanayicilerimizi temsilen Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Timur Erk e katılımları için teşekkür ediyoruz. Bu yıl kongremize çağrılı konuşmacı olarak katkıda bulunan ülkemiz üniversitelerinde aktif olarak görev yapan, beş temel anabilim dalını temsilen Prof.Dr. Mahir Alkan, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof.Dr. Ümit Demir, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof.Dr. Azmi Telefoncu hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Kongremize katkıda bulunan bilim kurulu üyelerimize, oturum başkanlarımıza ve görüş bildirerek katkıda bulunan değerli hocalarımıza, meslektaşlarımıza özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıllar içerisinde en büyük ve sürekli ulusal kongrelerimizden biri haline geldiğini övünçle gözlediğimiz bu etkinliğin sürdürülmesindeki rolleri nedeniyle Türkiye Kimya Derneğine teşekkür ediyoruz. Kongremizi destekleyen başta Bölümümüz öğretim üyesi ve Rektörümüz Prof.Dr. Mansur Harmandar olmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yönetimine, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna, Sıtkı Koçman Vakfına, Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığına, Ölüdeniz Belediyesine, katkı ve destekte bulunan tüm firma, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kongrenin gerçekleşmesini sağlayan başta Kongre Sekretaryası olmak üzere Kimya Bölümündeki emeği geçen tüm arkadaşlarıma özel teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 26. Ulusal Kimya Kongresi nin kimya alanında yeni ufuklar açan çalışmalarla başarılı olması, yeni çalışmalara ışık tutması ve kimya alanında ülkemizin bilim ve teknoloji üreten daha ileri düzeye gelmesine katkıda bulunması dileğiyle, büyülü bir mesleğin siz değerli mensuplarına tekrar hoş geldiniz diyor, binlerce yıllık geçmişin izlerini taşıyan doğa harikası bu eşsiz beldede bilimsel açıdan verimli, sosyal açıdan güzel günler geçirmenizi diliyorum. Saygılarımla. Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK Kongre Başkanı ii

38 PREFACE Dear Colleagues and Researchers, Since the research in chemistry is universal it is necessary to have a good communication between scientists. Congresses play effective roles in providing this communication. Chemistry Congress is one of the most important congresses in our country. The goal of this congress is to bring together academicians and specialists working in the field of chemistry or its applications in universities or research institutes. This congress provides opportunity for scientists to evaluate, share and discuss their research findings and provides an environment to exhi bit the progress in chemical science and industry in our country. Moreover, holding Chemistry Conferences regularly and providing communication between institutions is very important in bringing a new perspective and continuity to the scientific research and establishing new collaborations by supporting scientific activities by social activities. As Muğla Sıtkı Koçman University Chemistry Department, we are proud to hold such an important Congress in the 20th establishment year of our University at one of the most beautiful places in the world, Ölüdeniz. Muğla, which is located in the joint where Karya, known as Steep Country and Likya, known as Light Country civilizations meet, has a unique geography with its multi level, multi cultural heritage and na tural beauty. It has 1124 km long coast lane and 131 coves from Bodrum s orth to Fethiye s east. We are pleased to host you in Muğla at the 26th ational Chemistry Congress with International Participation. This year 950 colleagues from 65 different universities and research centers participated to our congress with 162 oral presentations and 563 poster presentations. Hereby, we would like to thank to all our participants, mentors, and colleagues for their valuable contributions to our Congress by providin g their research results in chemistry and its applications. In these days as a big family, we remember with respect our lost colleagues who made valuable contributions to chemistry and appreciate our mentors who work with devotion to provide better opportunities for next generations. Hereby, we held a special session for celebrating the 90th birthday of Prof.Dr. M. Bahattin Baysal. We wish health and happiness to Bahattin Baysal for years to come and thank to all our mentors and colleagues for their contributions in this session. This year we invited Prof. Dr. Atta-ür Rahman, the president of Pakistan Academy of Sciences and Minister of Science and Technology, who has studies in the field of plant chemistry and rd. Prof. Dr. iyazi Serdar Sarıçiftçi who is known with his research in organic solar cells. We thank them for their participation. iii

39 We thank to the president of Turkish Chemical Manufacturers Association, Timur Erk who represents all the chemistry industrialists worked to make our country second in export of chemical products for their participation. We thank this year s invited speakers Prof. Dr. Mahir Alkan, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof. Dr. Ümit Demir, Prof. Dr. Saim Özkar and Prof. Dr. Azmi Telefoncu who are working actively in our universities and representing five main fields in chemistry, for their contribution to our Congress. Also our thanks to all scientific board members, session chairs and colleagues who contribute to our Congress by providing their valuable inputs. We thank to Turkish Chemical Society for their roles and efforts in making this event one of the biggest and recurrent national congresses. We would like to thank first to our faculty member and University Rector Prof. Dr. Mansur Harmandar, and to Muğla Sıtkı Koçman University administration, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Sıtkı Koçman Foundation, ational Boron Research Institute, Ölüdeniz Municipality, and other Firms, Institutions and Foundations providing support and contribution for this event. I would like to express my special thanks to especially Congress Secretariat for their efforts in making this event possible, and those members of the Chemistry Department who contributed. I hope that 26th ational Chemistry Congress with International Participation will be successful in opening up new horizons in the field, shedding light on new research areas and contributing to the Chemistry field in Turkey in terms of advancing the science and technology. I welcome you to our event and wish that this event which takes place in a unique place carrying marks of thousands of years of civilization will be scientifically productive and socially enjoyable for you. Kind Regards, Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK Chairman of Congress iv

40 KGRE URSAL BAŞKAI Prof. Dr. Mansur Harmandar Muğla Üniversitesi Rektörü KGRE BAŞKAI Prof. Dr. Gül Asiye Ayçık Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Başkanı DÜZELEME KURULU Prof. Dr. Bedrettin Mercimek Prof. Dr. Gül Asiye Ayçık Prof. Dr. azan Demir Prof. Dr. Yaşar Demir Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özler Yrd. Doç. Dr. Elif Vargün Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi Dekanı Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Başkanı Muğla Üniversitesi Muğla Üniversitesi Muğla Üniversitesi Muğla Üniversitesi Muğla Üniversitesi BİLİM KURULU Analitik Kimya Prof. Dr. Reşat Apak Prof. Dr. sman Yavuz Ataman Prof. Dr. Ahmet Balcı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi Doç. Dr. Ülkü Anık İstanbul Üniversitesi rta Doğu Teknik Üniversitesi Muğla Üniversitesi Bezmi Alem Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Muğla Üniversitesi v

41 Anorganik Kimya Prof. Dr. Yaşar Gök Prof. Dr. Gazi İrez Prof. Dr. Birgül Zümreoğlu Karan Prof. Dr. Bedrettin Mercimek Prof. Dr. İsmail Özdemir Doç. Dr. Ramazan Güp Pamukkale Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Muğla Üniversitesi İnönü Üniversitesi Muğla Üniversitesi Biyokimya Prof. Dr. Sait Çelik Prof. Dr. azan Demir Prof. Dr. Murat Elçin Prof. Dr. Barbaros albantoğlu Prof. Dr. Suna Timur Prof. Dr. Seyhan Tükel Uşak Üniversitesi Muğla Üniversitesi Ankara Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Ege Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Fizikokimya Prof. Dr. az Zeynep Atay Prof. Dr. Erol Ayrancı Prof. Dr. urgün Beşün Prof. Dr. Baki Hazer Prof. Dr. Ali Rıza Özkaya Doç. Dr. Mehmet Uğurlu Boğaziçi Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Muğla Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Marmara Üniversitesi Muğla Üniversitesi rganik Kimya Prof. Dr. Engin Akkaya Prof. Dr. Hasan Seçen Prof. Dr. Emine aciye Talınlı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır Prof. Dr. Mustafa Yılmaz Doç. Dr. M. Emin Duru Bilkent Üniversitesi Atatürk Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Gazi Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Muğla Üniversitesi vi

42

43 Çağrılı Konuşmacılar Invited Lectures

44 Yeni Heterosiklik Bilesiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu Metin Balcı Kimya Bölümü, rta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Pirol, indol ve benzoazepinler doğal ürünlerin önemli bir kısmını içermekle birlikte geniş bir yelpazede biyolojik aktivite göstermektedirler. Hedefimiz bu iskelet yapısına sahip bileşikleri, aromatik (benzen, pirol, piridin, pirol, tiyofen, furan) bisaçil azidlerin Curtius düzenlenmesi sonucu oluşan bisizosiyanatların intramoleküler siklizasyonu ile sentezlemektir. Diizosiyanatların sentezlenemediği durumlarda, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, ilgili monoizosiyanatlar başlangıç bileşikleri olarak kullanıldı. Bu yöntemin benzen ve diğer heterosiklik aromatik bileşiklere bağlı diasitlere uygulanması sonucunda yeni bir dizi heterosiklik bileşiğin sentezi geliştirildi [1-7]. Katalizli sikloizomerizasyon reaksiyonları çok çeşitli heterosiklik ve karbosiklik bileşiklerin sentezine uygulanan ve ılımlı koşullarda gerçekleşen en önemli yöntemlerden biridir. Çalışmanın bu bölümünde, bu yöntemin uygulanması ile elde edilen pirol-kondenze yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi üzerinde durulacaktır. KAYAKLAR [1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, [2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, [3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, [4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, [5] Deliömeroğlu, M.K., Özcan, S., Balci, M. Arkivoc, 2010, [6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010,93, [7] Özcan, S., Çağatay, D., Deliömeroğlu, K.M., Şahin, E., Balci, M. Tetrehedron Lett. 2011,52,

45 Design and Synthesis of ew Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal-Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes Metin Balcı Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Pyrroles, indoles, benzoazepines represent an important class of naturally occurring compounds that display a wide range of biological activities. ur plan for the construction of the desired heterocyclic ring systems involved an intramolecular cyclization reaction of the aromatic (benzene, furan, pyrrole, pyridine, thiophene furan etc.) diisocyanates, which can be generated by Curtius reaction of the corresponding diazides. In cases, where the synthesis of diisocyanates was filed, the corresoonding monoisocyanates were used as shown below. Application of this methodology to various diacids attached to benzene or heteroaromatic systems opened up an entry to the synthesis of various new heterocycles with new skeletone [1-7]. Catalyzed cycloisomerization reactions have also emerged as a powerful methods to construct a diverse array of hetero- and carbocyclic motifs under generally mild conditions using straightforward procedures. In this part we describe the synthesis of varios pyrrole-condenzed new heterocyclic compounds. REFERECES [1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, [2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, [3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, [4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, [5] Deliömeroğlu, M.K., Özcan, S., Balci, M. Arkivoc, 2010, [6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010,93, [7] Özcan, S., Çağatay, D., Deliömeroğlu, K.M., Şahin, E., Balci, M. Tetrehedron Lett. 2011,52,

46 Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal anokümeleri Saim Özkâr rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara Geleceğin hidrojen depolama malzemesi olarak değerlendirilen bor bileşikleri ile ilgili en önemli uygulama sorunu, yakıt hücreleri için gerekli olan hidrojenin hızlı ve kontrollü üretimidir. Bor bileşiklerinden hidrojen üretimi, katalitik solvoliz veya dehidrojenlenme ile gerçekleştirilebilir. Uygulamadaki kolaylığı nedeniyle, bu tepkimelerde heterojen katalizörler yeğlenmektedir. Ancak heterojen katalizörün etkinliği, yüzey alanı ile sınırlıdır. Çünkü metal atomlarının çok küçük bir kısmı yüzeydedir ve tepken molekülleri ancak bunlara ulaşılabilir. Yüzey alanını artırmanın etkin bir yolu, belirli boyutta metal nanokümelerinin katalizör olarak kullanılmasıdır. Bu konuşmada, etkinliği yüksek ve uzun ömürlü geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinden hidrojen üretiminde katalizör olarak kullanımı anlatılacaktır. Uygun bir metal bileşiğinin anyonik veya polimerik kararlılaştırıcı eşliğinde i ndirgenmesi ile oluşturulan bir kaç nanometre boyutundaki geçiş metal (0) nanokümeleri, amin boranların hidrolizinde yüksek katalitik etkinlik göstermektedir. PVP ile kararlılaştırılmış, sırasıyla 2.4 ± 1.2 ve 3.2 ± 0.5 nm büyüklüğündeki Ru (0) ve Pd (0) nanokümeleri, amonyak boranın metanolizinde etkinliği yüksek katalizörlerdir. Amonyak boranın 25 ºC deki metanolizinden hidrojen üretiminde Ru (0) nanokümeleri 25 saatte çevrim sağlarken, Pd (0) nanokümeleri 27 saatte çevrim vermektedir. ktanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 1.9 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın dehidrojenlenmesinde yüksek etkinlik gösterirken, hekzanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.1 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri dimetilamin boranın dehidrojenlenmesini katalizlemektedir. Hidrojenfosfat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.9 ± 0.9 nm büyüklüğündeki Ru (0) nanokümeleri dimetilamin boranın hidrolizinde oldukça yüksek etkinlik göstermektedir: da sıcaklığında sağladığı başlangıç çevrim frekansı 500 h -1 ve toplam çevrim sayısı ise dür. [Rh (cod )Cl] 2 bileşiğinin hidrazin boran ile indirgenmesinden elde edilen poliamino boranla kararlılaştırılmış yeni tür Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın 25 ºC deki hidrolizinde bilinen en etkin katalizördür. Bor bileşiklerinden hidrojen üretimindeki katalitik etkinlik, nanokümeler zeolitin düzenli ve küçük gözenekleri içerisinde oluşturularak daha da artırılabilir. Zeolit Y nin 1.3 nm çapındaki gözeneklerinde geçiş metal iyonlarının indirgenmesi ile oluşturulan kobalt (0 ), nikel (0 ), rutenyum (0) ve rodyum (0) nanokümeleri, oda sıcaklığında amonyak boranın hidrolizinde çok etkin katalizörlerdir. Etkinliği yüksek, uzun ömürlü katalizör olarak geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinin dehidrojenlenmesinde kullanılması, yakıt hücresi uygulamalarında güvenli, hızlı ve kontrollü hidrojen sağlanması için değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak görülmektedir. 3

47 Transition Metal anoparticles as Catalyst in Hydrogen Generation from Amine Boranes Saim Özkar Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Boron based compounds have been considered as potential hydrogen storage materials, whereby the key issue is the controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. The hydrogen generation from such materials can be achieved by catalytic solvolysis or dehydrogenation. Heterogeneous catalysts are preferentially used in these reactions for practical applications. However, the catalytic activity in heterogeneous catalysis is restricted by surface area or, more specifically, by the fraction of catalytically active sites on the catalyst surface which are available for the substrate molecules. An efficient way of increasing the surface area is the use of nanoparticles with controllable size and size distribution. Here, it will be presented that the transition metal (0) nanoparticles can be employed as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation from the boron based hydrogen storage materials. Transition metal (0) nanoparticles were prepared from reduction of the respective precursor metal salt in the presence of anionic or polymeric stabilizer. All of the transition metal (0) nanoparticles prepared in narrow size range of a few nanometers show very high catalytic activity in hydrogen generation from the solvolysis of amine boranes at 25 C. PVP-stabilized Ru (0) and Pd (0) nanoclusters with an average particle size of 2.4 ± 1.2 and 3.2 ± 0.5 nm, respectively, are also highly active and long-lived catalyst in the methanolysis of ammonia borane. Ru (0) nanoclusters provide turnovers over 25 h while Pd (0) nanoclusters provide turnovers over 27 h in hydrogen generation from the methanolysis of ammonia borane at 25 C. Rh (0) nanoclusters of 1.9 ± 0.6 or 2.1 ± 0.6 nm size stabilized by tert-butylammonium octanoate or dimethylammonium hexanoate are superb catalyst in dehydrogenation of ammonia -borane or dimethylamine borane at 25 C, respectively. Ru (0) nanoparticles of 2.9 ± 0.9 nm size stabilized by hydrogen phosphate anion are highly active catalyst in the generation of 3.0 equivalent hydrogen per dimethylamine borane through its hydrolysis providing an initial TF value of 500 h -1 and exceptional catalytic lifetime (TT = ) at 25 C. A new type of supported Rh (0) nanoparticles were prepared from the hydrazine borane reduction of [Rh (cod)cl] 2 within the framework of a polyaminoborane support and found to be the most active supported catalyst in the hydrolysis of ammonia borane at 25 C. Further enhancement in catalytic activity of transition metal (0) nanoclusters in hydrogen generation from boron based compounds could be achieved by preparing them within the highly ordered void spaces of zeolite. Intrazeolite cobalt (0 ), nickel (0 ), ruthenium (0 ), and rhodium (0) nanoclusters, prepared from the reduction of transition metal ions within the 1.3 nm size supercages of zeolite -Y, are very active catalyst in hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane at room temperature. The use of transition metal (0) nanoclusters as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation provides a safe way of controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. 4

48 Türk Kimya Sanayi Timur Erk Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya -vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştiri ldiği tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir. Türk kimya sanayinin 2011 yılı TÜİK verilerine göre ithalatı 37,7 milyar ABD doları iken ihracatı 13 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu da Türk Kimya Sanayinin hammadde ve teknoloji bakımından dışa bağımlı bir sektör olduğunu ve bu itibarla kimya sanayinde ithal ikamesi mahiyetinde yatırımlar yapılmasının önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıdığını göstermektedir. Kimya sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya da, Ege Bölgesinde İzmir de yerleşim gösterirken; gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz Bölgesinde ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinde ise yine gübre fabrikaları göze çarpmaktadır. Yapılacak sunumda, 61.Hükümetin 2023 hedefleri olan dünya ekonomisinde 10.cu sıraya yükselmek, 500 milyar dolar ihracat yapılabilmesi için kimya sanayinin hangi büyüklüklere ulaşması konusu irdelenecektir. 5

49 Turkish Chemical Industry Timur Erk Turkish chemical industry, mainly in the petrochemical, soaps, detergents, fertilizers, pesticides, paint, varnish, synthetic fiber, such as soda ash is composed of a variety of chemical raw materials and consumer goods production plants was carried out. Companies operating in the sector in terms of scale and capital resources vary. An important part of the companies operating in the sector is composed of small and medium-sized enterprises, the large-scale companies and multinationals operating. According to data from TSI, the Turkish chemical industry imports 37.7 billion U.S. dollars in 2011, while exports amounted to U.S. $ 13 billion. This is dependent on the Turkish chemical industry, a sector in terms of raw materials and technology, and hence the nature of the chemical industry investment in import substitution conduct shows of great importance in the coming years. Chemical industry, in terms of the importance of logistics has been localized mainly in coastal areas of the country. Petroleum and petroleum products, detergents, soaps, pharmaceutical chemicals, chemical companies producing products such as paint most of the three major industrial city of Marmara, Istanbul, Kocaeli and Sakarya, Izmir, in the Aegean region showing settlements, fertilizer and petroleum products, many companies in the Mediterranean Region were collected. In addition, the main raw materials in the Mediterranean Region soda, bichromate such as the production centers. Fertilizer factories in the Black Sea region still outstanding. During presentation, which performance must show the chemical industry in order to catch 61. Govennement target s which are being 10 th economy in the world and having an export $ 500 billion in 2023, will be discussed. 6

50 Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu Ümit Demir Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bileşik yarı iletkenlerde optik, elektronik ve termoelektrik özellikler yarı iletken malzemenin boyutunun bir fonksiyonu olup nanoboyutdaki özellikleri kuantum sınırlamadan dolayı yığın özelliklerinden oldukça farklıdır [1]. Bu nedenle bileşik yarı iletken temelli malzemelerin boyut kontrollü sentez metotlarının geliştirilmesi için yapılan araştırma sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Bu metotlar arasında, ucuzluk, uygulanabilirlik ve kontrol edilebilirlik bakımından elektrokimyasal metotlar umut vadetme ktedir. Ancak geleneksel elektrokimyasal metotlar ile sentezlenen malzemeler, günümüz teknolojisinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte görünmemektedir. Son zamanlarda grubumuz, çoğu bileşik yarı iletkenin yüksek kalitede ve istenilen boyutta sentezlenmesine olanak sağlayan yeni bir elektrokimyasal metot geliştirmiştir[2,3]. Geliştirilen elektrokimyasal metot bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerin aynı çözeltiden eş zamanlı olarak potansiyel altı depozisyon (UPD) esasına dayanmaktadır. Bu metotta, bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerden birisi kompleksleştirilerek diğer türler ile reaksiyona girip çökelek oluşturmaması sağlanır. Bileşiği oluşturan iki türün ortak UPD potansiyeli kullanılarak, çözelti ve potansiyel değiştirilmeden elektrot yüzeyinde atomlar halinde elektrokimyasal depozisyon yapılır. ldukça basit ve etkili olan bu yöntem ile yüksek derecede kristal formda ve tercihli yönlenmiş, istenilen boyutlarda bileşik yarı iletkenler sentezlemek mümkün olmaktadır. Bu metot, PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi 3Te 2, Sb 2Te 3 ve (Bi xsb 1-x ) 2Te 3 gibi ikili ve üçlü kalkojenit türü birçok bileşik yarı iletken sentezinde tarafımızdan başarılı bir şekilde uygulanmıştır [4-6]. Sentezlenen malzemeler, X-ışını kırınımı (XRD ), taramalı tünelleme mikroskop (STM ), atomik kuvvet mikroskop (AFM ), enerji dağılımlı spektroskopi (EDS ), X-ışını fotoelektron spektroskopi (XPS ), UV-Görünür-IR absorpsiyon spektroskopi ve Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmişlerdir. Atomik boyut kontrollü bileşik yarı iletkenlerin sentezlenmesine imkân veren bu yeni elektrokimyasal teknik, birkaç nanometre kalınlıkta ince filmlerin sentezlenmesinde, bazı çok kompleks sistemlerin bileşik yarı iletken malzeme ile nanometre kalınlıkta kaplanmasında [7,8], ve lithografik olarak oluşturulan kalıpların içerisine, istenilen boyutlarda ve bant enerji aralığına sahip malzemelerin elektrokimyasal olarak depozit edilmesinde kullanılmaya başlanmıştır [9]. KAYAKLAR [1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., agle, J., Science 271, 168, [2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ., Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, [3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, [4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, [5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, [6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 ) [7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J.,Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, [8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, [9] işancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571,

51 Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors Ümit Demir Atatürk University Faculty of Sciences Department of Chemistry ptical, electronic, and thermoelectric properties of compound semiconductors are a function of the size of the nanostructured semiconductor and the bulk properties are quite different from the nano -scale properties due to quantum confinement effect [1]. Therefore, the number of research for the development of size-controlled synthesis methods of compound semiconductor-based materials has increased considerably in recent years. Among these methods, electrochemical techniques are promising in terms of feasibility, controllability and cheapness. Materials synthesized by conventional electrochemical methods, however, do not seem to meet the requirements of today's technology. ur group has recently developed a new electrochemical method which allows the synthesis of high quality compound semiconductor materials with desired dimensions [2,3]. The developed electrochemical method is based on simultaneous underpotential deposition (UPD) of precursors that make up the compound semiconductors from the same solution. In this method, one of the species is converted to its complex form; therefore it does not react with the other species to form precipitate in the same solution. Electrochemical deposition is carried out at the electrode surface by atom - by-atom using the common UPD potential of both species without changing the solution and switching the deposition potentials. The practical and size-controlled synthesis method allows the synthesis of compound semiconducting materials with a preferentially oriented and highly crystalline form. This method has been successfully applied for the fabrication of many binary and ternary chalcogenides such as PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi 3Te 2, Sb 2Te 3 and (Bi xsb 1-x ) 2Te 3 by our research group [4-6]. The synthesized materials were characterized by X-ray diffraction (XRD ), scanning tunneling microscopy (STM ), atomic force microscopy (AFM ), energy dispersive spectroscopy (EDS ), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS ), and UV-Visible-IR absorption spectroscopy, and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy techniques. This new technique, that allows the atomic-size-controlled synthesis of compound semiconductor, has been used to synthesize thin films in a few nanometers thick, for coating of some very complex systems with compound semiconductor material in nanometer scale [7,8], and for the electrochemical deposition of materials with desired band gap and sizes into lithographically generated patterns [9] from the same solution. REFERECES [1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., agle, J., Science 271, 168, [2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ., Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, [3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, [4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, [5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, [6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 ) [7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J.,Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, [8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, [9] işancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571,

52 Polimer/Kil anokompozitleri Mahir Alkan Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Çağış/Balıkesir Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşlar yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan çıkmış, alt branşları olan metaller, ametaller, kimyasallar, organikler, inorganikler, polimerler vb gibi kollara ayrılmıştır. Polimerik nanokompozit malzemeler ise bu gruplar içerisinde en önemlilerinden biri olarak çok geniş bir uygulama sahası bulmuştur. Son zamanlarda kendini gösteren ve nanoteknolojiye bağlı olarak gelişen bir uygulama alanı olan poli merik nanokompozitler, bugün tüm dünyada büyük şirketler tarafından ele alınmış ve büyük yatırımlarla ciddi bir ilerleme göstermiştir. Günümüzde uzay sanayinde kullanılan malzemelerden spor malzemelerine kadar çok geniş bir spektrum içerisinde uygulama alanı bulmuştur. Bu çalışmada ülkemizde rezervleri bol bulunan doğal kaolinit ve sepiyolit minerallerinin kullanım alanı çeşitliliğini ve endüstriyel önemini daha da arttırmak amacıyla çeşitli organik bileşiklerle modifikasyon sonucunda elde edilen modifiye kil-polimer ve kil-polimer nanokompozit materyalleri hazırlanmıştır. Kilpolimer nanokompozitlerinin özelliklerine kil türü, kil miktarı, polimer türü, çözücü türü, kil aktivasyonu gibi parametrelerin etkileri araştırılmıştır. Polimerler ve hazırlanan nanokompozitlerin fiziksel özellikleri X-ışını difraksiyon spektroskopisi (XRD ), Fourier transform infrared spektrometresi (FTIR ), UV-Visible spektrofotometresi, Diferansiyel termal analiz-termogravimetrisi (DTA-TG ), Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC ), Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve BET yüzey alanı tayin cihazı kullanılarak incelenmiştir. Deneysel sonuçlar; polimerin termal kararlılığının kil türüne ve miktarına bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. Hazırlanan nanokompozitlerin polimerlere kıyasla termal karalılığında ve optik özelliklerinde önemli iyileştirmeler elde edilmiştir 9

53 Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary * H. E. J. Research Institute of Chemistry, International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi, Karachi 75270, Pakistan After my appointment as Minister of Science & Technology in 2000 and later Federal Minister/Chairman Higher Education Commission in 2002, I persuaded the government to give a 6000% increase in the budget of science & technology and 2400% increase in the budget of higher education. This allowed us to launch major self-funded programmes to uplift our universities, develop high level S&T manpower and focus on the triple challenges of access, quality and relevance in higher education. Pakistan has made remarkable progress during the period in higher education which has directly impacted scientific research. The increase in scientific research output is nothing short of spectacular 600 per cent increase in scientific publications in international journals and a similar increase in citations in the same period, after decades of stagnation. About 5,000 Ph.D. level scholarships were awarded for study in technologically advanced countries (largest programme ever in the developing world) with about 10 million rupees being spent on each student. Some 3,000 indigenous Ph.D. scholarships were also awarded. A Digital Library was established in Pakistan which is regarded as one of the best digital libraries anywhere in the world: Every student in every public sector university today has access to 45,000 textbooks and research monographs from 220 international publishers as well as to 25,000 international research journals completely free of charge. University enrolment has tripled it had reached to only 270,000 during the 56-year period from 1947 to 2003 but in the subsequent seven-year period from 2004 to 2010, it increased to about 810,000. There were only 59 universities and degree awarding institutes in the year 2001 in Pakistan. These grew to 137 such institutions by Pakistan has won four prestigious international awards in recognition of the rapid transformation in the higher education sector [1]. We have investigated several hundred terrestrial and marine plants for their chemical and biological significance and isolated and identified over 2000 compounds of which some 600 turned out to be new and novel constituents with interesting biological activity profiles. In order to optimize the chances of finding novel leads, extensive primary biological screenings and activity-guided fractionation and purification were carried out. State-of-the-art spectroscopic techniques, especially modern multi-dimensional MR techniques, were utilized to elucidate the structures of bioactive natural molecules, rapidly and accurately. A selection of these results illustrated by their potential application to treat diseases such as epilepsy will be presented. REFERECES [1] 10

54 11

55 Sözlü Sunumlar ral Presentation 12

56 S-TR-001 Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-6,7-dimetoksiindan ve 2-Amino-7,8-dimetoksi- 1,2,3,4-tetrahidronaftalin nin Sentezi ve Asimetrik Ayırmaları Akın Akıncıoğlu, Leyla Polat, Süleyman Göksu Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Erzurum Bir monoamin hormonu olan dopamin (1) nöronlar arası iletişimi sağlayan bir maddedir ve merkezi sinir sistemiyle ilgili şizofreni ve Parkinson gibi hastalıklarda önemli rol oynar[1]. Pek çok maddenin dopamin benzeri aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir[2]. Ticari olarak neupro adıyla bilinen Rotigotin (2) ilacı plaster şeklinde Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır[3]. 6,7-ADT (3) ve 5,6-ADT (4 ) ün de dopamin benzeri aktiviteleri bildirilmiştir[4]. H 2 H S H H 2 H 2 H H H H H H 1 Dopamin 2 Rotigotin 3 6,7-ADT 4 5,6-ADT Bu çalışmada dopamin (1) ve rotigotin (2 ) nin analogları olan 2-aminoindan 7 ve 2-aminotetralin 8, propanoik asit 5 ve bütanoik asit 6 dan çıkılarak rasemik karışımları halinde sentezlendi. Sentezlenen bileşikler (R )-2-asetoksimandelil klorür ile ilgili diasteromerlerine dönüştürüldü. Bu diasteromerik amid karışımları kristallendirilerek asimetrik ayırma gerçekleştirildi. Diasteromerlerin herbirinin hidrolizi (+ )-7, (+ )- 8 ve (- )-8 enantiyomerlerini yüksek saflıkta vermiş oldu. Me n H Me ( ) n H 2 Me Me 5 n=1 6 n=2 (+)-7 n=1 (+)-8 n=2 (-)-8 n=2 Teşekkür: Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK a (109T/241) ve Atatürk Üniversitesi ne teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Giladi,.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, [4] Göksu, S., Seçen, H., Sütbeyaz, Y. Helv. Chim. Acta 2007,

57 S-E-001 Synthesis and the Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues 2-Amino-6,7-dimethoxyindane and 2-Amino-7,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene Akın Akıncıoğlu, Leyla Polat, Süleyman Göksu Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, Erzurum, TURKEY Dopamine (1 ), a monoamine hormone, is a neurotransmitter and have important roles in central nervous system (CS ) related disorders such as schizophrenia and Parkinson s disease[1]. Dopamine-like actions of many chemical compounds have been reported[2]. A drug rotigotine (2 ), commercially known as neupro, is used in the treatment of Parkinson s disease as transdermal patch[3]. Dopaminergic activities of 6,7-ADT (3) and 5,6-ADT (4) have also been reported[4]. H 2 H S H H 2 H 2 H H H H H H 1 Dopamin 2 Rotigotin 3 6,7-ADT 4 5,6-ADT In the present study, dopamine (1) and rotigotine (2) analogues 2-aminoindane 7 and 2-aminotetralin 8 were synthesized starting from 3- (3,4-dimethoxyphenyl) propanoic acid (5) and 3- (3,4-dimethoxyphenyl) butanoic acid (6) as rasemic mixtures. The synthesized compounds were converted to their corresponding diastereomers with (R )-2-acetoxymandelyl chloride. Asymmetric resolution of diastereomeric amide mixtures was achieved by crystallization. Hydrolysis of the corresponding diastereomers gave (+ )-7, (+ )-8 and (- )-8 enantiomers with high enantiomeric excess. Me n H Me ( ) n H 2 Me Me 5 n=1 6 n=2 (+)-7 n=1 (+)-8 n=2 (-)-8 n=2 Acknowledgments: The authors are indebted to the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Grant o. 109T/241) and Atatürk University for their financial support of this work. REFERECES [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Giladi,.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, [4] Göksu, S., Seçen, H., Sütbeyaz, Y. Helv. Chim. Acta 2007,

58 S-TR-002 2,4-Diklorofenolün H 2 2 /UV-C, Fenton ve Foto-Fenton Prosesleri ile Giderimi: ksidasyon Ürünleri ve Toksisite Değişimleri Akın Karcı 1, İdil Arslan-Alaton 2, Tuğba Ölmez-Hancı 2, Miray Bekbölet 1 1 Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 2 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Hidroksil radikalleri (H ) başta olmak üzere reaktif türlerin oluşumuna dayalı kimyasal arıtma yöntemleri olan ileri oksidasyon proseslerinin (İP) en büyük çekincelerinden birinin, hedef maddelerden daha toksik yapıda oksidasyon ürünlerinin oluşumu olduğu bilinmektedir [1]. Bu bilgiden yola çıkılarak bu araştırmada, toksik etkileri açısından önem teşkil eden 2,4-diklorofenolü (2,4-DKF) sulu çözeltide parçalamak için, bilimsel literatürde kendine önemli bir yer edinmiş olan H 2 2/UV-C, Fenton (Fe 2+ /H 2 2) ve foto-fenton (Fe 2+ /H 2 2/UV-C) proseslerinin kullanılmasıyla oksidasyon ürünleri ve akut toksisitede meydana gelen değişimlerin incelenmesi ve bu değişimler arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci kısmında arıtım performansı 2,4-DKF ve toplam organik karbon (TK) giderim kinetiği açısından değerlendirilmiştir. İkinci kısımda, seçilen arıtım koşullarında 2,4 -DKF nin deklorinasyonu ve çeşitli oksidasyon ürünlerine parçalanması, iyon kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ve kolorimetri teknikleri kullanılarak araştırılmış, akut toksisite değişimleri ise, bir deniz fotobakterisi olan Vibrio fischeri kullanılarak izlenmiştir. Çok sayıda endüstriyel kirleticiye olan yüksek duyarlılığı nedeniyle çalışmada Vibrio fischeri tercih edilmiştir [2]. 2,4-DKF ve TK giderim hızları bakımından en etkili İP nin fotokatalitik bir proses olan foto-fenton arıtımı olduğu (0.260 dk -1 ve dk -1 ) ve bunu fotokimyasal H 2 2/UV-C (0.170 dk -1 ve dk -1 ) ve kimyasal Fenton (0.098 dk -1 ve dk -1 ) proseslerinin izlediği belirlenmiştir. Aromatik oksidasyon ürünlerinden hidrokinon ile alifatik oksidasyon ürünlerinden formik, maleik ve fumarik asitler, araştırılan arıtım proseslerinin ortak parçalanma ürünleri olarak tespit edilmiştir. Ayrıca her üç proseste alifatik yapılı aldehitlerin oluştuğu gösterilmiştir. H 2 2/UV-C ve foto-fenton prosesleri bu oksidasyon ürünlerinin tamamının giderimini sağlarken, Fenton prosesinin özellikle alifatik yapılı karboksilik asitler ile aldehitlerin gideriminde daha az etkili olduğu ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında bazı klorlu oksidasyon ürünlerinin GC-MS ile yapısal karakterizasyonları da gerçekleştirilmiş ve bu maddeler klorohidrokinon, 2,5 - diklorohidrokinon, 4-klorokatekol ve 4,6-diklororezorsinol olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirilen akut toksisite deneyleri, 90 dakikalık H 2 2/UV-C prosesinin ilk 30 dakikasında, %99 başlangıç bağıl inhibisyon değerinin %17 ye azaldığını, diğer yandan foto-fenton arıtımı ile aynı sürede toksisitenin tamamen giderildiğini göstermiştir. 90 dakikalık Fenton arıtımı sonunda ise %54 oranında bağıl inhibisyon tespit edilmiştir. H 2 2/UV-C ve foto-fenton proseslerinin uygulanması süresince akut toksisitedeki azalmanın, 2,4 - DKF giderimi ve deklorinasyon ile orantılı olduğu bulunmuş, diğer yandan Fenton prosesi ile arıtılmış örneklerde gözlemlenen akut toksisitenin ana kaynağının karboksilik asitler olduğu ileri sürülmüştür. Sonuç olarak, foto-fenton prosesinin gerek 2,4-DKF ve TK giderimi, gerekse detoksifikasyon açısından en etkili İP olduğu bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen veriler bir kimyasal arıtımın yeterlili ğine karar vermede toksisite testlerinin rolünü gözler önüne sermiştir. KAYAKLAR [1] Radjenović, J., Petrović, M. and Barcelό, D. Trends in Analytical Chemistry, 28, , [2] Rizzo, L. Water Research, 45, ,

59 S-E-002 Removal of 2,4-Dichlorophenol via H 2 2 /UV-C, Fenton and Photo-Fenton Processes: xidation Products and Toxicity Changes Akın Karcı 1, İdil Arslan-Alaton 2, Tuğba Ölmez-Hancı 2, Miray Bekbölet 1 1 Boğaziçi University Institute of Environmental Sciences 2 İstanbul Technical University Faculty of Civil Engineering Environmental Engineering Department ne of the major disadvantages of advanced oxidation processes (AP) which are chemical treatment methods relying on the generation of reactive species, mainly hydroxyl radicals (H ), is known to be the formation of oxidation products being more toxic than the target substances [1]. Considering this information, the present study aimed at examining the changes in oxidation products and acute toxicity, and relationships between these changes during the application of H 2 2/UV-C, Fenton (Fe 2+ /H 2 2) and photo- Fenton (Fe 2+ /H 2 2/UV-C) processes for the degradation of 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP ), a priority toxic compound, in aqueous solution. In the first part of the study, treatment performance was evaluated in terms of 2,4-DCP and total organic carbon (TC) removal kinetics. In the second part, dechlorination of 2,4 -DCP and its transformation into various oxidation products under the selected treatment conditions were studied by means o f ion chromatography, high performance liquid chromatography, gas chromatography-mass spectrometry (GC- MS) and colorimetry techniques, while acute toxicity changes were monitored using the marine photobacterium Vibrio fischeri. Vibrio fischeri was selected in this study due to its high sensitivity to a number of industrial pollutants [2]. The most efficient AP in terms of 2,4-DCP and TC removal rates was the photocatalytical photo-fenton treatment (0.260 min -1 and min -1 ) followed by the photochemical H 2 2/UV-C (0.170 min -1 and min -1 ) and chemical Fenton (0.098 min -1 and min -1 ) processes. The common degradation products of the studied treatment processes were the aromatic oxidation product hydroquinone and the aliphatic oxidation products formic, maleic and fumaric acids. In addition, aliphatic aldehydes were formed during the application of all the three processes. H 2 2/UV-C and photo-fenton processes ensured the complete degradation of these oxidation products, whereas Fenton process was less effective particularly for the removal of aliphatic carboxylic acids and aldehydes. Within the scope of the study, some chlorinated oxidation products were identified as chlorohydroquinone, 2,5-dichlorohydroquinone, 4-chlorocatechol and 4,6-dichlororesorcinol as well. The acute toxicity assays revealed that the initial relative inhibition value of 99% decreased to 17% within the first 30 min of the 90 min-h 2 2/UV-C process, whereas the acute toxicity was completely eliminated within the same treatment time of photo-fenton process. n the other hand, 54% relative inhibition was detected at the end of 90 min-fenton treatment. The decrease in acute toxicity during the application of H 2 2/UV-C and photo-fenton processes was related with the 2,4-DCP removal and dechlorination, while the primary source of acute toxicity observed in the Fenton -treated samples was suggested as the carboxylic acids. In conclusion, photo-fenton process was the most efficient AP in terms of both 2,4-DCP and TC removal, and detoxification. Data obtained from this study clearly demonstrated the role of toxicity tests in deciding whether a chemical treatment is sufficient. REFERECES [1] Radjenović, J., Petrović, M. and Barcelό, D. Trends in Analytical Chemistry, 28, , [2] Rizzo, L.Water Research, 45, ,

60 S-TR-003 PAMAM Tipi Dendrimerlerde Yüzey Modifikasyonu Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdurrezzak Bozdoğan, Metin Tülü Yıldız Tenik Üniversitesi FEF. Kimya Bolumu, Istanbul 34210, Turkiye Dendrimerler çok fonksiyonlu bir çekirdekten yola çıkılarak sentezlenen; yüksek dallanmaya sahip, üç boyutlu düzgün bir yapısı olan yeni nesil supra (makro)moleküllerdir. Çekirdekten yola çıkılarak yapılan sentezler simetrik bir şekilde eklenen gruplarla dendrimerin üstel olarak büyümesini sağlar. Dendrimerlerin işlevselliği çekirdek moleküllere, kollar arasındaki boşluğa ve yüzey gruplarına bağlıdır. Dendrimerlerin çeşitli sınıfları vardır, bunlardan poli- (amidoamin)[1] (PAMAM) tipi olanlar malzeme bilimlemlerinden biyoteknoljik çalışmalara kadar yaygın kullanım sahası bulmuşlardır. Bunlar daha çok alkildiamin den yola çıkılarak tersiyer amin dallanması yapacak şekilde büyütülen makromoleküllerdir. 5 farklı çekirdekten yola çıkılarak 10 ayrı fonksiyonel gruba sahip PAMAM tipi dendrimerlerin 10. generasyona kadar ticari olanları mevcuttur. PAMAM dendrimerlerin stabilitelerini uzun süre muhafaza edebilme leri için methanol çözeltileri halinde saklanmaları gerekmektedir. Bu çalışmada Poli (etilen glikol) diasit 600, poli (oksipropilen) triamin (Jeffamine ), Trimesik asit, ve Tren (tris (2-aminoethyl) amin gibi maddeler çekirdek seçilerek 4. generasyona kadar dendrimerler sentezlenmiştir. Sentez sırasında mikrodalga veya geleneksel sentez metotlarına başvurulmuştur. Daha sonra sentezlenen bu dendrimerlerin yüzeyi asetik asit, maleik asit, Behera amin [2], aminotris, trimetoksisilil ve sinir taşıyıcı ajanlarla modifiye edilmiştir. PAMAM dendrimelerin yüzey gruplarının değiştirilmesi molekülüğün çözünürlüğüne büyük oranda etki ettimesinin yanı sıra aynı zamanda dendrimerleri analitik ve biyokimyasal çalışmalar için oldukça cazip hale getirmiştir [3, 4]. Anahtar Kelimeler: PAMAM Dendrimer, Mikrodalga, Yuzey modifikasyonu Şema 1. PEG bazli ikinci generasyon dendrimer. KAYAKLAR [1] Tomalia, D. A., aylor, A. M., Goddard, W. A., Angew. Chem., Int. Ed. 29, , 199. [2] ewkome, G. R.; Behera, R. K., Moorefield, C.., Baker, G. B., J. rg. Chem., 56, , [3] Tulu, M., Senel, M., Journal of Applied Polymer Science, 109, , [4] Tulu, M, Aghatabay,. M., Senel, M, et al. Eur. J. Med. Chem., 44, ,

61 S-E-003 Surface Modification of PAMAM Type Dendrimers Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdurrezzak Bozdoğan, Metin Tülü Dept. of Chem. Yıldız Technical University, Istanbul 34210, Turkey Dendrimers are highly branched three dimensional supra (macro)molecules with well-defined structures constructed around a multifunctional central core. These structural characteristics exhibit good physical and chemical properties. Their synthesis are arising from a core, symmetrically additions of new groups help the dendrimer to grow exponentially. The functionalities of the dendrimers depend on cores, terminal groups and internal void spaces. poly- (amidoamine)[1] (PAMAM) dendrimers are the most common class of dendrimers suitable for many materials science and biotechnology applications. PAMAM dendrimers consist of alkyl-diamine core and tertiary amine branches. They are commercially available in generations G 0-10 with 5 different core types and 10 functional surface groups. Most PAMAM dendrimers are supplied as solutions in methanol for improved long-term storage stability. In the current study some PAMAM type dendrimers were synthesized via conventional and microwave-assisted reaction techniques alternatively. Poly (ethylene glycol) diacid 600, poly (oxypropylene) triamine (Jeffamine ), Trimesic acid, and Tren (tris (2- aminoethyl) amine) have been chosen as the cores. Surface of dendrimers were modified by some functional group such as acetic acid, maleic acid, Beheras [2] amine, aminotris groups, trimethoxysilyl or neurotransmitting agents. Modification of surface groups gave arise not only solubility but also many other analytical and biochemical applications [3, 4]. Keywords: PAMAM Dendrimer, Microwave, Michael Addition, Surface Modification Scheme 1. Second Generation PEG based dendrimer. REFERECES [1] Tomalia, D. A., aylor, A. M., Goddard, W. A., Angew. Chem., Int. Ed. 29, , 199. [2] ewkome, G. R.; Behera, R. K., Moorefield, C.., Baker, G. B., J. rg. Chem., 56, , [3] Tulu, M., Senel, M., Journal of Applied Polymer Science, 109, , [4] Tulu, M, Aghatabay,. M., Senel, M, et al. Eur. J. Med. Chem., 44, ,

62 S-TR-004 Sekiz Üyeli Halka İçeren Aminosiklitollerin Sentezleri Ayşe Kılıç, Yunus Zozik, Emine Salamcı Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Erzurum/TÜRKİYE Sekiz üyeli karba-şekerler ve aminosiklitol türevleri, polihidroksillenmiş siklooktanoidlerin bir sınıfını oluşturmaktadır. Aminosiklooktantriollerin (2) ve 7-aminosiklooktanpentolün (6) sentezleri henüz bilinmemektedir. Aminosiklooktanpentoller, glikosidaz enzimini inhibe ettiği için aminosiklitol ve türevlerinin sentezleri önem kazanmaktadır [1-3]. H H H 2 H 2 H H 2 H H H H 1 H 2 3 H 5 H 6 H 2 H 2 H H 2 H 4 cis,cis-1,3-siklooktadienden (1) çıkılarak fotooksijenasyonla endoperoksit ve endoperoksitin çeşitli kimyasal transformasyonuyla da stereospesifik olarak 3-aminosiklooktan-1,2,4-triol (2) sentezlendi. Endoperoksitin Zn ile indirgenmesini müteakip mezilasyon yapıldı ve oluşan dimezil ürününün a 3 le muamelesinden diazid elde edildi. Diazidin s 4/M oksidasyonu ve azid grubunun hidrojenasyonu sonucunda tek ürün olarak diaminosiklooktandiol (3) elde edildi. Yine bu endoperoksitten çıkılarak diaminosiklooktandiol (4) de sentezlenecektir. Çalışmanın ikinci kısmında, 1,5-siklooktadien (5) m-cpba ile epoksitlendi. luşan monoepoksisiklookten a 3 le açılarak azidol elde edildi. Azidolün asetilizasyonunu müteakip brominasyonu gerçekleştirildi. Brominasyon ürününün eliminasyonu sonucunda oluşacak dienin çeşitli kimyasal transformasyonuyla da 7-aminosiklooktanpentolün (6) sentezi hedeflenmektedir. Teşekkür: Bu araştırmanın finansal desteği TÜBİTAK (Proje o: 110T208 ve 106T647) tarafından sağlanmıştır. KAYAKLAR [1] Gultekin, M. S., Celik, M., Balci, M. Current rganic Chemistry 8, , 2004; Salamci, E., Seçen, H., Sütbeyaz, Y., Balci, M., Journal of rganic Chemistry 62, , [2] Salamci, E. Tetrahedron. 2010, 66, [3] Grabowski, S., Armbruster, J., Prinzbach, H. Tetrahedron Letters 38,

63 S-E-004 Synthesis of Eight-Membered Ring Aminocyclitols Ayşe Kılıç, Yunus Zozik, Emine Salamcı Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Atatürk University, Erzurum, Turkey C8-carbasugars and related aminocyclitols are a class of polyhydroxylated cyclooctanoics. The synthesis of 3- aminocyclooctanetriols (2) and 7-aminocyclooctanepentaol (6), which are analogues of cyclooctanetetrols, are unknown yet. More recently, attention has been increasingly accorded to these aminocyclitols and derivatives since aminocyclooctanepentaols are glycosidase inhibitors. H H H 2 H 2 H H 2 H H H H 1 H 2 3 H 5 H 6 H 2 H 2 H H 2 H 4 Various chemical transformation of cyclooctene endoperoxide obtained by photooxygenation of cis,cis -1,3- cyclooctadiene (1) resulted in 3-aminocyclooctanetriol (2) stereospecific. Reduction of the endoperoxide with zinc followed by mesylation of the hydroxyl group and substition with a 3 gave diazide product. s 4/M oxidation of the double bond in the diazide followed by hydrogenation afforded diaminocyclooctanediol (3) as sole product. Diaminocyclooctanediol (4) will be also synthesized from the endoperoxide in similar approach. In the second part of this study, 1,5-cyclooctadiene (5) was oxidized with m-cpba. The obtained epoxide was treated with a 3 to form the corresponding azidoalcohol. After the acetilization of azidoalcohol, bromination was performed. ow, we aim to obtain 7- aminocyclooctanepentaol (6) by the chemical transformations of the corresponding diene, which will be formed elimination of brominated azidoacetate. Acknowledgment: The authors are indebted to TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) for their financial support of this work (Grant o: 110T208 and 106T647). REFERECES [1] Gultekin, M. S., Celik, M., Balci, M. Current rganic Chemistry 8, , 2004; Salamci, E., Seçen, H., Sütbeyaz, Y., Balci, M., Journal of rganic Chemistry 62, , [2] Salamci, E. Tetrahedron. 2010, 66, [3] Grabowski, S., Armbruster, J., Prinzbach, H. Tetrahedron Letters 38,

64 S-TR-005 2,3,4,9-Tetrahidrokarbazol Bileşiklerinin Sentezi Üzerine Çalışmalar Ayşe Uzgören-Baran 1, esimi Uludağ 2, Süleyman Patir 3, Gürol kay 4 1 Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 2 amık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 3 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 4 Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Alkaloitler heteosiklik yapıda azot atomu içeren önemli biyolojik aktifliklere sahip bileşiklerdir. Alkaloitlerin biyolojik aktifliklerinin keşfedilmesinden sonra çok sayıda alkaloit bitkiden izole edilmiş ve karakterizasyonu yapılmıştır. Ulein, dasikarpidon, norulein, nordasikarpidon gibi tetrasiklik ulein alkaloitleri ve tubotaiwine, condifolin ve tubotaiwinal gibi pentasiklik strychnos alkaloitleri bu alkaloitlerin en önemlilerindendir. Bu alkaloitlerin yapısı incelendiğinde hepsinin yapısında 2,3,4,9-Tetrahidrokarbazol iskeleti (1) içerdiği görülmektedir. Bu nedenle bu yapının sentezi organik kimya da önemli bir rol almaktadır. Literatürde bu yapının sentezi için çeşitli stratejiler geliştirilmiş ve bu yapının yüksek verim ile sentezlenmesi amaçlanmıştır [1-4]. Ancak verimlerin oldukça düşük olması yeni yöntemlerin geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, bu çalışma da indol alkaloitlerinin sentezi için, farklı sentetik stratejiler oluşturulmuştur. Ulein grup alkaloitleri ve pentasiklik Strychnos alkaloitleri için temel yapı olan - (Asetil)-12-etil-1,2,3,4,5,6- hekzahidro-1,5-metanoazokino[4,3-b]indol bileşiği sentezlenmiştir. Bunun yanında, birçok yeni tetrahidrokarbazol bileşiği sentezlenmiş, saflaştırılmış ve karakterize edilmiştir. KAYAKLAR [1] Gracia, J. C., Bonjoch, J., Bosch, J., Journal of rganic Chemistry, 59, , [2] Uludağ,., Hokelek, T. Ve Patır, S., Journal of Heterocyclic Chemistry, 43 (3), , [3] Saito, M., Kawamura, M., gasawara, K., Chemical Communications, 8, , [4] Dolby, L. J., ve Biere, H., Journal of rganic Chemistry, 35, ,

65 S-E-005 Studies on the Synthesis of 2,3,4,9-Tetrahydrocarbazole Compounds Ayşe Uzgören-Baran 1, esimi Uludağ 2, Süleyman Patir 3, Gürol kay 4 1 Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Chemistry 2 amık Kemal University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry 3 Hacettepe University, Faculty of Education, Department of Chemistry Education, 4 Siirt University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry The alkaloids are heterocyclic, nitrogen containing compounds with significant biological activity. After scientists find out the biological activity of these compounds, many alkaloids are isolated from plant and characterized. Tetracyclic uleine alkaloids such as uleine, dasycarpidone, noruleine and nordasycarpidone, and pentacyclic strycnos alkaloids such as tubotaiwine, condyfoline and tubotaiwinal are most important alkaloids. When the structure of these alkaloids are examined, it is easily seen that all have same core structure, 2,3,4,9-tetrahydrocarbazole skeleton (1). Therefore the synthesis of these structures are important for organic chemistry. In literature, various synthesis strategies have been devoloped in order to form this structure and to be aimed to synthesis of these compounds with high yield [1-4]. Because of the low yields, it is necessary to devolop of new strategies. Therefore in this study, different strategies were formed for the synthesis of indole alkaloids. The core structure of uleine group alkaloids and pentacyclic strychnos alkaloids, - (Acetyl )-12-ethyl-1,2,3,4,5,6- hexahydro-1,5-methanoazocino[4,3-b]indole were synthesized. Many new tetrahydrocarbazole compunds were also synthesized, purificated and characterized successfully. REFERECES [1] Gracia, J. C., Bonjoch, J., Bosch, J., Journal of rganic Chemistry, 59, , [2] Uludağ,., Hokelek, T. Ve Patır, S., Journal of Heterocyclic Chemistry, 43 (3), , [3] Saito, M., Kawamura, M., gasawara, K., Chemical Communications, 8, , [4] Dolby, L. J., ve Biere, H., Journal of rganic Chemistry, 35, ,

66 S-TR-006 Tetra-Aza Coronandların Sentezleri ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Yöntemleri İle Belirlenmesi Baki Çiçek, Ümit Çakır Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, BALIKESİR Bu çalışmada tetra-azacrown eter ailesinin sekiz üyesi sentezlendi, bunlar sırasıyla: 1,4,10,13 tetraaza 7,16- dioksasiklooktadekan (taza-18-crown-6) (B1), 1,4,10,13 tetraaza 7,7',16,16' tetraoksasiklooctadekan (tazabis-18-crown-6) (B2), 2,11-bis-disubstituebenzo 1,4,10,13 tetraza 7,7',16,16'-tetraoksasiklooctadekan (DBtaza-bis-18-Crown-6) (B3), tetra--benzil-1,10-dioksa-4,7,13,16 tetrazasiklooktadekan (B4), tetra-oktil-1,10- dioksa-4,7,13,16 siklooktadekan (B5), tetra--dodesil-1,10-dioksa-4,7,13,16 tetrazasiklooktadekan (B6), tetra--n-bütil treetilenglikol -1,10 dioksa-4,7,13,16 tetrazasiklooktadekan (B7) ve 2,11-disubstituebenzo 1,4,10,13 tetraza 7,16,-dioxasiklooctadekan (DB-taza-18-Crown-6) (B8) dır. taza-18-crown-6 için dört farklı yöntem denenip denemelerimizde verimi en yüksek olan yöntem belirlendi. Tetra -azacrown eterler literatüre göre farklı ve yeni bir yöntemle sentezledi. Yapısal karakterizasyonları FT-IR, 1 HMR ve FAB-ms ile yapıldı. Br Br + RH 2 RH HR Cl A2 A1 C1-C3 C4-C6 Cl + RH C4-C6 HR R a 2 C 3 CH 3 C R R R R C1,C4,B4 C 7 H 7 C2,C5,B5 C 8H 17 C3,C6,B6 C 12 H 25 Sentezlenen tetra aza crown eterlerin metal ekstraksiyonu çalışmaları yapıldı[1,2]. Bu bileşiklerin (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8) geçiş metalleri (Mn 2+, Fe 3+, Co 2+, i 2+, Cu 2+, Zn 2+, Cd 2+ ) ile CH 2Cl 2 ve CHCl 3 su sistemlerinde sıvı-sıvı ekstraksiyonları çalışıldı. Ekstraksiyon çalışmalarında tüm ligandlar için ayrı ayrı CH 2Cl 2 ve CHCl 3 ile olan ekstraksiyonlarda Fe 3+ ün en iyi kompleksleşme verdiği tesbit edildi. Secicilik faktörleri ise çalışılan metallerin karışık olarak bulunduğu bir ortamdan her bir ligand için seçimli metal ekstraksiyonu incelendi. Her iki ekstraksiyon çözücüsüyle yapılan çalışmada B1, B2,B3,B5 ve B7 ligandlarının Fe 3+ ü, B4 ve B8 ligandlarının ise Mn 2+ yi tüm metaller arasından seçimli olarak tuttuğu gözlendi[1-2]. KAYAKLAR [1] Çiçek, B., Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BALIKESİR (2002). [2] Çakir,Ü., Çiçek, B. Transition Metal Chemistry 29 (3), ,

67 S-E-006 The Synthesis of Tetra-aza Coronands and Studies of Their Complexation Ability Using Liquid- Liquid Extraction Methods Baki Çiçek, Ümit Çakır Balikesir University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Balikesir In this work, there has been eight of the tetra-azacrown ethers synthesized which are: 1,4,10,13 tetraaza 7,16-dioxacyclooctadecane (taza-18-crown-6) (B1), 1,4,10,13 tetraaza 7,7',16,16'-tetraoxa cyclooctadecane (taza-bis-18-crown-6) (B2), 2,11-bis-disubstituebenzo 1,4,10,13 tetraza 7,7',16,16'- tetraoxacyclooctadecane (DB-taza-bis-18-Crown-6) (B3), tetra--benzil-1,10-dioxa-4,7,13,16 tetraza - cyclooctadecane (B4), tetra-octyl-1,10-dioxa-4,7,13,16 cyclooctadecane (B5), tetra--dodecyl-1,10-dioxa- 4,7,13,16 tetraazacyclooctadecane (B6), tetra--n-büthyl treethylenglycol-1,10-dioksa-4,7,13,16 tetrazacyclooctadecane (B7) and 2,11-disubstituebenzo 1,4,10,13 tetraza 7,16-dioxa cyclooctadecane (DBtaza-18-Crown-6) (B8). In our work four different methods for the synthesis of tetra-aza-18-crown-6 was examined and the best yield process was chosen. Usually our own method was found better yielding. Structurally characterized by FT-IR, HMR and FAB ms were used. Br Br + RH 2 RH HR Cl A2 A1 C1-C3 C4-C6 Cl + RH C4-C6 HR R a 2 C 3 CH 3 C R R R R C1,C4,B4 C 7 H 7 C2,C5,B5 C 8H 17 C3,C6,B6 C 12 H 25 These eight ligands were examined with the transition metals (Mn 2+, Fe 3+, Co 2+, i 2+, Cu 2+, Zn 2+, Cd 2+ ) for the liquid-liquid extraction system CH 2Cl 2 water and CHCl 3 water were used. It was interesting that Fe3 + was complexed with each ligand and solvent systems better than others. The selectivity of ligands to the transition metals in the metal salts mixture was also examined and distinguishing result were found. The selectivity coefficients are calculated for each ligand. In all metal mixtures B1, B2, B3, B5 and B7 were complexed with Fe 3+ selectively. B4 and B8 were the best complexed with Mn 2+ selectively in the mixture of mentioned transition metals and solvent system. REFERECES: [1] Çiçek, B., Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BALIKESİR (2002) [2] Çakir,Ü., Çiçek,B. Transition Metal Chemistry 29 (3), ,

68 S-TR-007 Çözücü Sistemine Göre Şekillenen Koordinasyon Kafesi Benan Kılbaş 1,2, Kay Severin 2 1 Düzce Üniversitesi FEF Kimya Bölümü 2 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Chemistry Department Sentetik moleküler nano boyutlu yapılar, genellikle dalga boyu, ph, elektrokimyasal potansiyel ve misafir moleküllere göre değişiklik gösterirler. Çözücü sistemleri de moleküllerin değişik yapılarda olabilmesine imkan sağlar. Mesela, rotaksanlar, katenanlar gibi supramoleküler kimyada, çözücü sisteminin polaritesi, asitliği çok önemlidir ve genelde bu tür evsahibi-misafir etkileşimler hidrofilik ya da hidrofobik özelliklere göre model oluştururlar [1]. Bu çalışmada kimyasal olarak birbirine çok yakın iki çözücü sistemi kullanılmış ve ilginç bir şekilde farklı iki nano boyutlu yapılar elde edilmiştir. 1 nolu metalik taç eter yapısındaki makrosiklik yapı, rijid ve düzle msel olan tetra (4-piridilfenil)etilen (2) -donör ligandı ile reaksiyona girmiş ve reaksiyon kloroform ortamında iken, okta nükleer koordinasyon kafes 3 yapısında, diklormetanda ise tetranükleer compleks 4 yapısında oluştuğu gözlemlenmiştir. Çalışma şunu göstermiştir ki, kompleks 3, kloroformda kararlı bir termodinamik ürün iken, diklormetanda ise kompleks 4 oluşumu önceliklidir [2,3]. Ru L Ru Ru L Ru Ru Ru Ru Ru 1 2 Ru CHCl3 Ru Ru 3 Ru Ru Ru Ru Ru Ru CHCl 3 CH 2Cl 2 Ru 2 Ru 3 Ru Ru 4 Ru KAYAKLAR [1] Boyle, M. M., Smaldone, R. A., Whalley, A. C., Ambrogio, M. W., Botros, Y. Y., Stoddart, J. F., Chem. Sci., 2, , [2] Mirtschin, S., Slabon-Turski, A., Scopelliti, R., Velders A. H., Severin, K., J. Am. Chem. Soc. 132, , [3] Kilbas, B., Mirtschin, S., Scopelliti, R., Severin, K. Chem. Sci., 3, ,

69 S-E-007 A Solvent Effect over Coordination Cage Formation Benan Kılbaş 1,2, Kay Severin 2 1 Düzce Üniversitesi FEF Kimya Bölümü 2 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Chemistry Department Synthetic molecular nanostructures, which can be switched between two distinct structures, have r eceived considerable interest as components of functional nanodevices. Different external triggers such as light, ph, electrochemical potential, and guest molecules have been used to induce structural changes. Generally, the structural transformation is achieved by utilizing solvent-dependent supramolecular interactions (e.g hydrogen bonds and hydrophobic interactions) and a pronounced change in solvent polarity [1]. This work describes the synthesis and the structure of the octanuclear cage 3, which consis ts of four metallacrown complexes and two tetra (4-pyridylphenyl)ethylene ligands (2). Complex 3 is the thermodynamically most stable product in chloroform. In dichloromethane, however, the cage rearranges to give the tetranuclear complex 4. ur system can be switched by using two closely related solvents. The basis for the generation of a highly solvent-sensitive structure was the incorporation of metallacrown recognition units into a flexible, kinetically labile nanostructure [2,3]. Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru 3 Ru Ru 3 Ru CHCl 3 CH 2 Cl 2 CHCl 3 CH 2Cl 2 Ru Ru Ru Ru 2 2 Ru 4 Ru Ru 4 Ru REFERECES [1] Boyle, M. M., Smaldone, R. A., Whalley, A. C., Ambrogio, M. W., Botros, Y. Y., Stoddart, J. F., Chem. Sci., 2, , [2] Mirtschin, S., Slabon-Turski, A., Scopelliti, R., Velders A. H., Severin, K., J. Am. Chem. Soc. 132, , [3] Kilbas, B., Mirtschin, S., Scopelliti, R., Severin, K. Chem. Sci., 3, ,

70 S-TR-008 Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm Mantarının Kimyasal Bileşimlerine ve Besinsel Özelliklerine Pişirmenin Etkisi Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Mantarların yağ asit bileşimlerinin belirlenmesi mantarın besinsel özelliklerinin açığa çıkarılmasına katkı sağlamaktadır. Mantarlara olan ilginin artmasına paralel olarak yağ asitleri üzerine araştırmalarda artmıştır. Mantarlarda genel olarak, C12-C20 arasındaki düz zincirli yağ asitleri[1-3] ve C16-C24 hidroksi grup taşıyan yağ asitleri bulunmaktadır[1]. Mantar yağ asidi bileşimlerinde oleik, linoleik, ve palmitik asit majör bileşenler olarak bulunmaktadır [1-5]. Bazı yabani yenilebilir mantarların besinsel içeriği incelenmiş ve yabani yenilebilir mantarların zengin birer protein ve karbonhidrat kaynağı oldukları ve az miktarda lipit içerdikleri belirlenmiştir. Yabani yenilebilir mantarlar, besin kaynağı olarak tüketilebilirlikleri açısından oldukça popülerdir[6]. Armillaria mellea, Tricholomataceae ailesinin ve Armillaria cinsinin bir üyesi olup zehirli bir mantar türüdür ve Honey fungus olarak da bilinmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Belgrad rmanı ndan toplanan Armillaria mellea mantarının hem çiğ halde hem de pişirildikten sonra kimyasal bileşimleri ve besinsel değerleri incelenmiştir. Çalışmada hem çiğ hem de pişirilmiş mantara maserasyon yöntemi ile ekstraksiyon yapıldı. İki hekzan ekstresi elde edildi. Bu hekzan ekstrelerinin metil esteri türevlerine dönüştürülerek yağ asitleri GC-MS kullanılarak aydınlatılmıştır. Ayrıca mantarların iyi bir vitamin, protein ve mineral kaynağı olduğu göz önüne alınarak Armillaria mellea mantarının besinsel değerleri ortaya konmuştur. Mantarın mineral içeriğinin belirlenmesinde ICP-MS cihazı, protein içeriğinin belirlenmesinde ise Kjeldahl metodu kullanılmıştır[7]. Karbonhidrat miktarı protein, lipit ve kül miktarlarının kullanımıyla belirlenmiş olup, enerji değeri ise (kcal) protein, karbonhidrat ve lipit miktarlarının kullanımıyla AAC metotlarına göre hesaplanmıştır. Her bir test üç paralel olarak gerçekleştirildi. Pişirilmiş ve pişirilmemiş örneklerin yağ asidi bileşenlerinde anlamlı bir farlılık bulunamadı. Mantarın ağır metal içeriği düşük bulunurken, mineral içeriği ppm seviyesinde bulundu. Protein içeri %17-22 arasında tespit edildi. KAYAKLAR [1] Kavıshree, S., Hemavathy, J., Lokesh, B.R., Shashirekha, M.., Rajarathnam S., Fat and fatty acids of Indian edible mushrooms, Food Chemistry, 106: , (2008 ). [2] Senatore, F., Dini, A., Marino, A., Chemical constituents of some basidiomycetes. Journal of Science of Food and Agriculture, 45: , (1988 ). [3] Senatore, F., Fatty acid and free amino acid content of some mushrooms. Journal of Science of Food and Agriculture, 51: 91 96, (1990 ). [4] Stancher, B., Procida, G., Calabrese, M., Characteristics of the most common mushrooms cultivated in Italy. IV. Lipids: Determination of the content of free and bound fatty acids. Industrie Alimentari, 31: ,750, (1992 ). [5] Yılmaz,., Solmaz, M., Türkekul, Ġ., Elmastas, M., Fatty acid composition in some wild edible mushrooms growing in the middle Black Sea region of Turkey, Food Chemistry, 99: , (2006 ). [6] Colak, A., Faiz,., Sesli, E., utritional Composition of Some Wild Edible Mushrooms. Turkish Journal of Biochemistry. 34 (1 ); [7] Kjeldahl Metodu-MEGEP. 27

71 S-E-008 Effect of Cooking on utritional Properties and Chemical Composition of Mushrooms Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1 1 Mugla University, Faculty of Science, Department of Chemistry Determination of fatty acid composition of fungi contributes to the disclosure of the nutritional properties of mushrooms. The number of studies on the fatty acids increased parallel to increasing interest in mushrooms. Major compounds in the fungis are straight chain fatty acids [1-3] between C12-C20 and C16-C24 fatty acids with hydroxy groups [1]. Major compounds in the fatty acids of fungi are oleic, linoeic and palmatic acids [1-5]. It is shown that the investigated mushrooms are rich sources of protein and carbohydrates and have low amounts of fat. Wild edible mushrooms are popular to consume as good food sources [6]. Armillaria mellea is a poisonous member of tricholomatacae family and known as honey fungus. In this study, chemical composition and nutritional values of Armillaria mellea collected from Belgrade Forest in Istanbul were investigated. In this study, both raw and cooked mushroom extraction was performed by the method of maceration. Two hexane extracts were obtained. Hexane extracts of these fatty acids were converted to methyl ester derivatives and fatty acids were illuminated by using GC-MS. Moreover, by considering the fact that mushrooms are rich sources of vitamins, proteins, and minerals, Armillaria mellea s nutritional values have been revealed. In determination of mineral content of the mushroom, ICP -MS instrument was used, the Kjeldahl method was used to determine the protein content [7]. The amount of carbohydrate was determined by using the amounts of protein, lipid, and ash and energy value (kcal) was calculated according to the methods of AAC with the use of protein, carbohydrate and lipid amounts. Each test was performed in three parallel. o significant difference was found between the Fatty acid components of cooked and uncooked samples. Heavy metal content of the mushroom was found to be low, and its mineral content was found at ppm level. Protein content was found to be between 17 and 22%. REFERECES [1] Kavıshree, S., Hemavathy, J., Lokesh, B.R., Shashirekha, M.., Rajarathnam S., Fat and fatty acids of Indian edible mushrooms, Food Chemistry, 106: , (2008 ). [2] Senatore, F., Dini, A., Marino, A., Chemical constituents of some basidiomycetes. Journal of Science of Food and Agriculture, 45: , (1988 ). [3] Senatore, F., Fatty acid and free amino acid content of some mushrooms. Journal of Science of Food and Agriculture, 51: 91 96, (1990 ). [4] Stancher, B., Procida, G., Calabrese, M., Characteristics of the most common mushrooms cultivated in Italy. IV. Lipids: Determination of the content of free and bound fatty acids. Industrie Alimentari, 31: ,750, (1992 ). [5] Yılmaz,., Solmaz, M., Türkekul, Ġ., Elmastas, M., Fatty acid composition in some wild edible mushrooms growing in the middle Black Sea region of Turkey, Food Chemistry, 99: , (2006 ). [6] Colak, A., Faiz,., Sesli, E., utritional Composition of Some Wild Edible Mushrooms. Turkish Journal of Biochemistry. 34 (1 ); [7] Kjeldahl Metodu-MEGEP. 28

72 S-TR-009 Denizlerdeki Fitokimyasal Hazine Gülaçtı Topçu Bezmialem Vakıf Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi/Fitokimya Anabilim Dalı, Fatih 34093, İstanbul, Türkiye Deniz bitkileri ve omurgasız hayvanları doğal kaynaklı ilaç keşfinde büyük önem arzetmesine rağmen denizlerdeki biyoçeşitlilik hala keşfedilmemiş ve yeterince çalışılmamıştır. kyanuslar yeryüzünün % 71 ini oluşturur ve dünyamızdaki biyoçeşitliliğin çoğunu kapsar. Fakat, üç yanı denizlerlerle çevrili olan Türkiye de ancak birkaç grup [1-4] deniz canlılarının kimyası ve biyoaktivitesi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Deniz bitkileri arasında algler akuatik ekosistem zincirinde en altta yer alırlar ve alg ürünleri gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Grubumuz Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz e ait bitkilerden Laurencia, Gracilaria, Gelidium and Jania türlerini incelemiş ve seskiterpenler, diterpenler [2-3] ve steroidlerden [4] oluşan çeşitli terpenik yapılar ve farklı bileşikler izole etmiştir. İncelenen türler arasında kırmızı alglerden olan Laurencia cinsine ait Laurencia obtusa türü içerdiği bileşikler bakımından en büyük çeşitliliği göstermiştir [1-3] (Bkz. Figür). Gracilaria verrucosa ise yağ asitleri ve steroidlerce zengin bulunurken Gelidium latifolium sekonder metabolitlerce oldukça fakir bulunmuştur. İzole edilen bileşiklerin yapıları başlıca tek ve çift dimensiyonlu MR, kütle, UV ve IR spektroskopisi olmak üzere spektroskopik yöntemlerle tayin edilmiştir. İzole edilen bileşiklerden bazıları farklı biyolojik aktiviteleri için incelenmiş ve orta -yüksek derecede sitotoksik ve/veya antimalaryal aktivite göstermişlerdir. Son yıllarda, gelişen kültür metotları ve teknolojiler sayesinde derin denizleri araştırmalarının hız alması deniz algleri, süngerler, mercanlar ve diğer deniz organizmalarının yanı sıra deniz bakterilerini de [5] önemli bir doğal kaynak olarak bizlere sunmaktadır. REFERASLAR [1] Imre, S. ve ark. Phytochemistry, 20, , [2] ztunc, A. ve ark. Tetrahedron, 47, , [3] Topcu, G. ve ark. J.at.Prod., 66, , [4] Aydogmus, Z. ve ark. at.prod.res., 18, , [5] Fenical, W. ve Jensen, PR. at. Chem. Bio., 2, ,

73 S-E-009 Phytochemical Treasures of Sea Gülaçtı Topçu Bezmialem Vakif University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy/Phytochemistry, Fatih 34093, İstanbul, Turkey Although marine plants and invertebrates have received considerable attention as a resource for natural - product discovery, this diversity remains yet unexplored. The oceans cover 71% of the earth's surface and harbor most of the planet's biodiversity. Marine natural products have demonstrated significant and extremely potent biological activities. However, in Turkey, only a few groups have studied chemistry [1-4] and bioactivity of marine organisms, although it is surrounded by sea on three sides. Among mar ine plants, algae are at the bottom of the food chain in all aquatic ecosystems, and algal products have an important place in food, cosmetic and pharmaceutical industries. ur group have studied marine plants from the coasts of the Black-Sea, Marmara Sea, Aegean Sea and Mediterranean Sea including Laurencia, Gracilaria, Gelidium and Jania species, and have isolated different types of terpenoids which consist of sesqui-, and diterpenoids [2-3] and steroids [4] as well as some other constituents. Among the investigated species, Laurencia obtusa exhibited high diversity [1-3] for its phytochemicals (see Figure ), which afforded different types of halogenated and non-halogenated sesquiand diterpenes, and acetogenins. Gracilaria verrucosa was found to be rich in fatty acids and steroids while Gelidium latifolium was fairly poor in secondary metabolites. The structures of the isolated compounds were elucidated through spectroscopic analyses, namely 1D- and 2D-MR, Mass, UV and IR techniques. Some of the isolates, investigated for their several biological activities, exhibited medium-high cytotoxic and/or antimalarial activity. Recently, the development of improved cultivation methods and technologies for accessing deep -sea environments promises to provide access to new natural sources including marine bacteria [5] besides marine algae, sponges, corals and and other marine organisms. REFERECES [1] Imre, S. ve ark. Phytochemistry, 20, , [2] ztunc, A. ve ark. Tetrahedron, 47, , [3] Topcu, G. ve ark. J.at.Prod., 66, , [4] Aydogmus, Z. ve ark. at.prod.res., 18, , [5] Fenical, W. ve Jensen, PR. at. Chem. Bio., 2, ,

74 S-TR-010 Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ilmetanolun PTAD ile Siklokatılma Tepkimesi: Yeni Bir Düzenlenme Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 25240, Erzurum Türkiye Moleküler düzenleme organik kimyada önemli olup düzenlenme ürünleri herhangi bir amaç için başlangıç, ara ürün veya sonuç ürün olabilir. Ayrıca düzenlemenin mekanizması da oluşan ürünler açısından önemlidir. Siklokatılma tepkimelerinde PTAD (fenil-triazolin-dion) (1) iyi bir dienofil ve siklopentadien (2) ile türevleri de iyi birer diendir [1]. PTAD, siklopentadien (2) ve onun türevi spiro[2.4]hepta -4,6-dien (3) ile sırayla siklokatılma ürünleri olan 4 ve 5 i verir [2]. Bir siklopentadien türevi olan spiro[2.4]hepta -4,6-dien-1-ilmetanol (5) siklopropil metanol yapısı içerir. Bileşik 5 in siklokatılma ürünlerindeki siklopropil metanol grupları da birer iskelet düzenlenmesi verebilir [3]. PTAD ile bileşik 5 in tepkimesinden yeni bir düzenlenme ürünü bileşik 6 elde edildi. Düzenlenme ürünü 6, A gibi bir ara ürün üzerinden oluşmalıdır. Bu çalışmada ara ürün A nın yapısı ve yeni düzenlenme ürünü 6 nın oluşumu, yapılan tepkimeler ve spektroskopik veriler ışığında tartışıldı. Atatürk Üniversitesine ve TÜBİTAK a (109T403) maddi destekleri için teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Fleming I. Frontier orbitals and organic chemical reactions, 1976, John Wiley & Sons, London. [2] a) Adam W, De Lucchi, Erden İ. J Am. Chem. Soc., 1980, 102, b) Adam W, Dörr M, J. Kron J, Rosenthal JR. J Am. Chem. Soc., 1987, 109, c) Warrener R, Harrison PA. Molecules, 2001, 6, 353. [3] a) Menzek A. Tetrahedron, 2000, 56, b) Menzek A, Gökmen M. Helv. Chim. Acta, 2003, 86,

75 S-E-010 Cycloaddition Reaction of Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ylmethanol and PTAD: A ew Rearrangement Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 25240, Erzurum Turkey Molecular rearrangement in organic chemistry is important subject and rearrangements products can be starting, intermediate or result products for any aim. Furthermore, the mechanism of rearrangement also is important for occurring products. PTAD (1) (phenyltriazolinedione) is a good dienofile and cyclopentadiene and its derivatives are good diens in cycloaddition reactions [1]. PTAD with cyclopentadiene (2) and its derivative spiro[2.4]hepta-4,6-diene (3) gives adducts 4 and 5, respectively [2]. Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ylmethanol (5) which is a cyclopentadiene derivative includes cyclopropyl methanol structure. Cyclopropyl methanol groups in adducts of compound 5 can give skeleton rearrangement [3]. A new rearrangement product 6 was obtained from reaction of PTAD with compound 5. This rearrangement product should be formed via intermediate A. In this study; structure of intermediate A and mechanism of formation of new rearrangement product 6 was discussed according to some reactions and their spectroscopic data. We are grateful to Atatürk University and TÜBİTAK (109T403) for their financial supports. REFERECES [1] Fleming I. Frontier orbitals and organic chemical reactions, 1976, John Wiley & Sons, London. [2] a) Adam W, De Lucchi, Erden İ. J Am. Chem. Soc., 1980, 102, b) Adam W, Dörr M, J. Kron J, Rosenthal JR. J Am. Chem. Soc., 1987, 109, c) Warrener R, Harrison PA. Molecules, 2001, 6, 353. [3] a) Menzek A. Tetrahedron, 2000, 56, b) Menzek A, Gökmen M. Helv. Chim. Acta, 2003, 86,

76 S-TR-011 Siklohekzanonil Yapısı İçeren Doğal Ürün Bromfenol ve Metoksi Türevlerinin İlk Sentezi ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi Halis T. Balaydın 1,2, Murat Şentürk 3, Abdullah Menzek 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Artvin. 2 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzurum. 3 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ağrı. Bromfenoller, deniz canlılarının yapısında ve çoğunlukla alglerde mevcuttur [1b,c]. Bu bileşiklerin büyük çoğunluğu önemli biyolojik aktivitelere sahiptir [1-3]. Aralarında enzim inhibisyonu, [2a] sitotoksisite [2b] ve mikrobiyal [2c,d] aktivitelerini sayabildiğimiz bu tip bileşikler, multidisipliner çalışmalarda oldukça önemli hale gelmişlerdir. 1-4 bileşikleri, bu doğal bromofenollere birkaç örnektir. Br Br Br Br Br Br R Br Br Br H H H H Br Br H H H H Br H H 1 2, R = H 3, R = Br 4 Bu çalışmada bahsedilen doğal ürün 2 (R)-2- (2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl )cyclohexanone (4) Symphyocladia latiuscula dan izole edilen ve DPPH aktivitesi olan bir bileşiktir. Bileşik 4 tarafımızdan rasemik olarak sentezlenmiş ve sentezinde ara ürün olarak enamin kullanılmıştır. Çalışma kapsamında rasemat bromofenol 4 ün farklı metoksi ve indirgenmiş türevlerinin de (cis ve trans alkoller) sentezi yapılmış, sentezlenen bileşiklerin karbonik anhidraz (hca I, II, IV ve VI) inhibitör aktiviteleri de incelenerek önemli sonuçlar elde edilmiştir [4]. Anahtar Kelimeler: Doğal ürün, bromfenol, enamin, karbonik anhidraz. KAYAKLAR [1] a) Whitfield, F. B., Helidoniotis, F., Shaw, K.J., Svoronos, D. J. Agric. Food Chem. 47, , b) Gribble, G. W. J. at. Prod. 55, 1353, c) Gribble, G. W. Chem. Soc. Rev. 28, 335, [2] a) Lee, H. S., Lee, T. H., Lee, J. H., Chae, C. S., Chung, S. C., Shin, D. S., Shin, J., h, K. B. J. Agric. Food Chem. 55, 6923, b) Xu, X., Song, F., Wang, S., Li, S., Xiao, F., Zhao, J., Yang, Y., Shang, S., Yang, L., Shi, J. J. at. Prod. 67, 1661, c) h, K. B., Lee, J. H., Chung, S. C., Shin, J., Shin, H. J., Kim, H. K., Lee, H. S. Bioorg. Med. Chem. Lett. 18, 104, d) Xu,., Fan, X., Yan, X., Li, X., iu, R., Tseng, C. K. Phytochemistry 62, 1221, [3] a) Wang, W., kada, Y., Shi, H., Wang, Y., kuyama, T. J. at. Prod. 68, 620, b) Duan, X. J., Li, X. M., Wang, B. G. J. at. Prod. 70, 1210, [4] Balaydin, H. T., Şentürk, M., Menzek, A. Bioorg. Med. Chem. Lett. 22 (3), ,

77 S-E-011 The First Synthesis and Carbonic Anhydrase Activities of atural Bromophenol Including Cyclohexanonyl Unit and its Derivatives Halis T. Balaydın 1,2, Murat Şentürk 3, Abdullah Menzek 2 1 Artvin Çoruh University, Education Faculty, Artvin. 2 Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Erzurum. 3 Ağrı İbrahim Çeçen University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Ağrı. Bromophenols mostly present in marine organisms, especially in algae [1b,c]. Most of these compounds have important biological activities [1-3]. These compounds having activities such as enzyme inhibition, [2a] sitotoxic [2b] and microbial activities [2c,d] are considerably valued in multidisciplinary studies. Compounds 1-4 (below) are examples for these natural bromophenols. Br Br Br Br Br Br R Br Br Br H H H H Br Br H H H H Br H H 1 2, R = H 3, R = Br 4 A natural bromophenol, 2 (R )-2- (2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl )cyclohexanone (4 ), mentioned in this work is a compound isolated from Symphyocladia latiuscula and has DPPH activity. Compound 4 was synthesized as rasemic by our group and an enamine type compound was used as intermediate to prepare it. In this study, different methoxy and reduced derivatives (cis and trans alcohols) of rasemic 4 were also synthesized and their compounds carbonic anhydrase (hca I, II, IV and VI) inhibitory activities were investigated. As a result of the investigation, remarkable results were observed [4]. Keywords: atural bromophenol, bromophenol, enamine, carbonic anhydrase. REFERECES [1] a) Whitfield, F. B., Helidoniotis, F., Shaw, K.J., Svoronos, D. J. Agric. Food Chem. 47, , b) Gribble, G. W. J. at. Prod. 55, 1353, c) Gribble, G. W. Chem. Soc. Rev. 28, 335, [2] a) Lee, H. S., Lee, T. H., Lee, J. H., Chae, C. S., Chung, S. C., Shin, D. S., Shin, J., h, K. B. J. Agric. Food Chem. 55, 6923, b) Xu, X., Song, F., Wang, S., Li, S., Xiao, F., Zhao, J., Yang, Y., Shang, S., Yang, L., Shi, J. J. at. Prod. 67, 1661, c) h, K. B., Lee, J. H., Chung, S. C., Shin, J., Shin, H. J., Kim, H. K., Lee, H. S. Bioorg. Med. Chem. Lett. 18, 104, d) Xu,., Fan, X., Yan, X., Li, X., iu, R., Tseng, C. K. Phytochemistry 62, 1221, [3] a) Wang, W., kada, Y., Shi, H., Wang, Y., kuyama, T. J. at. Prod. 68, 620, b) Duan, X. J., Li, X. M., Wang, B. G. J. at. Prod. 70, 1210, [4] Balaydin, H. T., Şentürk, M., Menzek, A. Bioorg. Med. Chem. Lett. 22 (3), ,

78 S-TR-012 -(Asil)benzotriazol Bileşikleri Kullanılarak Peptidomimetik Depsipeptidlerin Sentezlenmesi İlker Avan Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 26470, Eskişehir Canlı organizmasında yapısal ve fonksiyonel olarak birçok işleve sahip olan peptid bileşiklerinin ilaç bileşikleri olarak kullanılması son zamanlarda farmakolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. Ancak, doğal peptidlerin biyo edinimlerinin düşük olması ve canlı organizmasında hızlı enzimatik parçalanmaya uğramaları nedeniyle peptidlerin terapötik kullanım alanlarını sınırlanmaktadır. Bu nedenle, doğal peptidlerin dezavantajlarını azaltmak ve farmakokinetik özellikleri arttırmak amacıyla yeni peptid benzeri bileşikler (peptidomimetikler) tasarlanmakta ve sentezlenmektedir [1, 2]. Konformasyonel kısıtlamaları nedeniyle peptidomimetik bileşikler doğal türlerine göre daha üstün farmakokinetik özelliklere sahiptir. Doğal analogları aksine peptidomimetikler (i) endojen proteazlara kar şı yüksek metabolik kararlılığa (ii), belirli bir reseptör için yüksek ilgiye, (iii) ağız yolu ile kolay alınıma ve (iv) vücuttan daha hızlı geri atıma sahiptirler. Peptidomimetik bileşikler genellikle doğal olmayan aminoasit türlerinin peptidler gibi eşleştirmeleri sonucunda elde edilirler [1,2]. -hidroksi karboksilik -Hidroksi karboksilik asitlerin benzotriazol methodolojisi kullanılarak eşleştirilmesi sonucunda serbest depsidipeptidlerin (depsitlerin), depsi di, tri-peptidlerin ve oligo esterlerin yüksek kiral saflıkta ve yüksek verimlerde elde edilmesi için yeni sentez yöntemleri geliştirilmiştir. Serbest depsidipeptidlerin (depsitlerin) sentetik yararlılıkları bu bileşiklerden depsitripeptidlerin sentezlenmesiyle gösterilmiştir. Sentezlenen tüm bileşiklerin kimyasal yapıları 1 H MR, 13 C MR ve elementel analiz teknikleri ile karakterize edilmiştir. Reaksiyonlarda orijinal kiralitenin korunduğu kiral HPLC analiz teknikleri ile belirlenmiştir [3]. KAYAKLAR [1] Ahn, J. M., et al, Mini Reviews in Medicinal Chemistry, 2 (5 ), , [2] Giannis, A., Rübsam, F., Peptidomimetics in drug design. In Advances in Drug Research, Bernard, T.; Urs, A. M., Eds. Academic Press, Vol. 29, pp 1-78, [3] Avan, I., Tala, S. R., Steel, P. J., Katritzky, A. R., Journal of rganic Chemistry, 76, ,

79 S-E (Acyl)benzotriazole Mediated Syntheses of Peptidomimetics: Depsipeptides İlker Avan Anadolu University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 26470, Eskisehir The therapeutic applications of peptides which have many functions as structural and functional in living organisms is of great importance in pharmacological sciences for the last decades. evertheless, low bioavailability and fast enzymatic degradation of peptides in living organism limits the utilities of peptides for therapeutic applications. Therefore, peptide-like compounds (peptidomimetics) have been designed and synthesized to reduce the disadvantages of natural peptides and to improve pharmacokinetic properties of native analogs [1,2]. Peptidomimetics benefit from conformational constraints and have better pharmacokinetic properties. In contrast to their natural analogues, peptidomimetics are usually characterized by; (i) good metabolic stability towards endogenous proteases, (ii) high a ffinity for specific receptors, (iii) greater oral bioavailability, (iv) more rapid excretion. Peptidomimetic compounds can be built up by coupling of unnatural amino acids (small peptidic scaffolds) as natural analogs [1, 2]. -hydroxy carboxylic acids were obtained after isosteric replacement of nitrogen on amino acid structure [3]. ovel synthetic methodologies were developed to synthesize free depsidipeptides (depsides ), depsi di, tri-peptides and oligo esters in high yield and high chiral purity from benzotriazole mediated -hydroxy carboxylic acids. Synthetic utilities of free depsidipeptides (depsides) were also shown in the preparation of depsitripeptides. Chemical structures of all synthesized compounds were elucidated by 1 H MR, 13 C MR and elemental analyses. Retention of original chiralities in reactions was determined by chiral HPLC analyses [3]. REFERECES [1] Ahn, J. M., et al, Mini Reviews in Medicinal Chemistry, 2 (5 ), , [2] Giannis, A., Rübsam, F., Peptidomimetics in drug design. In Advances in Drug Research, Bernard, T.; Urs, A. M., Eds. Academic Press, Vol. 29, pp 1-78, [3] Avan, I., Tala, S. R., Steel, P. J., Katritzky, A. R., Journal of rganic Chemistry, 76, ,

80 S-TR-013 Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-dimetoksiindan ve 2-Amino-6,8-dimetoksi- 1,2,3,4-tetrahidronaftalin nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi kimya Bölümü Erzurum Bir monoamin hormonu olan dopamin (1) nöronlar arası iletişimi sağlayan bir maddedir ve merkezi sinir sistemiyle ilgili şizofreni ve Parkinson gibi hastalıklarda önemli role sahiptir.[1]. Pek çok aminoindan ve aminotetralin türevinin dopamin benzeri aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir[2]. Ticari olarak neupro adıyla bilinen dopaminerjik rotigotin (2) ilacı plaster şeklinde Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır[3]. 6,7-ADT (3) ve 5,6-ADT (4 ) nin dopamin reseptörleri üzerinde apomorfinden daha etkili oldukları bildirilmiştir[4]. H 2 H S H H 2 H 2 H H H H H H 1 Dopamin 2 Rotigotin 3 6,7-ADT 4 5,6-ADT Bu çalışmada dopamin (1 ), rotigotin (2 ), 6,7-ADT (3) ve 5,6-ADT (4 ) ün analogları olan 2-aminoindan 6 ve 2-aminotetralin 7, sinnamik asit 5 ten çıkılarak rasemik karışımları ha linde sentezlendi. Sentezlenen bileşikler (R )-2-asetoksimandelil klorür ile ilgili diasteromerlerine dönüştürüldü. Bu diasteromerik amid karışımlarının kristallendirme ve asimetrik ayırma işlemleri hali hazırda devam etmektedir. Me H Me H 2 Me Me n 5 (+)-6 n=1 (-)-6 n=1 (+)-7 n=2 (-)-7 n=2 Teşekkür: Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK a (109T/241) ve Atatürk Üniversitesine teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Giladi,.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, [4] Göksu, S., Seçen, H., Sütbeyaz, Y. Helv. Chim. Acta 2007,

81 S-E-013 Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues 2-Amino-4,6- dimethoxyindane and 2-Amino-6,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, Erzurum, TURKEY Dopamine (1 ), a monoamine hormone, is a neurotransmitter and have important roles in central nervous system (CS ) related disorders such as schizophrenia and Parkinson s disease[1]. Dopamine-like actions of many chemical compounds have been reported[2]. A drug rotigotine (2 ), commercially known as neupro, is used in the treatment of Parkinson s disease as transdermal patch[3]. It has been reported that 6,7-ADT (3) and 5,6-ADT (4) are more potent on dopamine receptors than apomorphine[4]. H 2 H S H H 2 H 2 H H H H H H 1 Dopamin 2 Rotigotin 3 6,7-ADT 4 5,6-ADT In the present study, dopamine (1 ), rotigotine (2 ), 6,7-ADT (3) and 5,6-ADT (4) analogues 2-aminoindane 6 and 2-aminotetraline 7 were synthesized starting from cinnamic acid 5 as rasemic mixtures. Synthesized compounds were converted to their corresponding diastereomers with (R )-2-acetoxymandelyl chloride. Crystallization and asymmetric resolution of these diastereomeric amide mixtures is already continue. Me H Me H 2 Me Me n 5 (+)-6 n=1 (-)-6 n=1 (+)-7 n=2 (-)-7 n=2 Acknowledgments: We are indebted to the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Grant o. 109T/241) and Atatürk University for their financial support of this work. REFERECES [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Giladi,.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, [4] Göksu, S., Seçen, H., Sütbeyaz, Y. Helv. Chim. Acta 2007,

82 S-TR-014 Stille Reaksiyonu ile syn-bi (siklopropiliden) in Stereoselektif Sentezi Murat Güney 1, Selçuk Eşsiz 2, Arif Daştan 2, Metin Balcı 3 1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, FEF, Kimya Bölümü, 04100, Ağrı 2 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 25240, Erzurum 3 rta Doğu Teknik Üniversitesi, FEF, Kimya Bölümü, 06531, Ankara Bir molekülün reaktivitesi, sahip olduğu işlevsel grupların yanında moleküldeki gerilimle de doğru orantılı olarak artar. Tetrasübstitüe alken yapısındaki bi (siklopropiliden)ler de sahip oldukları gerilimden dolayı oldukça reaktiftirler [1a] ve bunun bir sonucu olarak bi (siklopropiliden )ler [2+n] siklo katılmalardan 1,3 - dipolar katılmalara, elektrofilik ve radikalik katılmalardan metal katalize reaksiyonlara kadar geniş bir yelpazede sentetik uygulama alanına sahiptirler [1b]. Bi (siklopropiliden)ler, genellikle dihalosiklopropanlardan karben oluşturulması ve bu karbenlerin dimerizasyonu üzerinden sentezlenebilmektedir [1a,1b,2]. Stille reaksiyonu C-C bağı oluşturmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir [3]. Araştırma grupları uzun zamandan beri bakır tuzları eşliğinde gerçekleşen kenetlenme reaksiyonları incelemektedirler. Bu bakır tuzları içinde en etkin olanı CuTC (bakır (I )tiyofen karboksilat) ile pek çok siklotrimerin ve dimerin sentezi gerçekleştirilmiştir[4a]. Stille reaksiyonunda vinilik bromo kalay bileşiklerin CuTC ile olan tepkimelerinden siklotrimerler oluşurken, vinilik kalay bileşiklerinden ise dimerik ürünler oluşmaktadır. Kalay ve brom atomları aynı karbon atomuna bağlı oldukları zaman, böyle bir molekülün tepkimesinden ne tür ürünler oluşur? sorusuna cevap verebilmek için yapılan bu çalışmada bu sorunun cevabı araştırıldı ve syn- 1a,2,7,7a,1 a,2,7,7 a-oktahidro-[1,1 ]bi[siklopropa-[b]naftaniliden] (syn-1) [5] sentezi için daha etkin ve oldukça stereoselektif bir yöntem geliştirildi. Bu amaçla 1,4-dihidronaftaline dibromkarben katılması ile elde edilen hedef molekül geminal dibrom 2 nin Mg/BuLi ve trimetilkalay klorür ile reaksiyonundan endo-3 ve bu molekülün Mg ve trimetilkalay klorür ile tepkimesinden de exo-3 bileşiklerinin sentezi gerçekleştirildi. Bu bileşiklerin CuTC ile olan reaksiyonu sunucu bi (siklopropiliden) syn-1 başarılı bir şekilde sentezlendi. syn-1 in oluşum mekanizması tartışıldı. 1. Mg 2. Me 3SnCl Br SnMe 3 Br exo-3 CuTC Br 1. BuLi Me 3Sn Br MP 2 2. Me 3SnCl sy n-1 endo-3 KAYAKLAR [1a] de Meijere, A.; Kozhushkov, S. I. and Khlebnikov, A. F. Top. Curr. Chem., 207, , [1b] de Meijere, A. and Kozhushkov, S. I. Eur. J. rg. Chem., , [2] Li, X. and euenschwander, M. Helv. Chim. Acta, 83, , [3] de Meijere, A., Deidrich, F. Metal-Catalysed Cross-Coupling Reactions; Eds.;Wiley-VCH: Weinheim, Germany, [4] Borsato, G.; De Lucchi,.; Fabris, F.; Groppo, L.; Lucchini, V. And Zambon A. J. rg. Chem., 67, , [5] Banwell, M. G.; Gable, R. W.; Greenwood, R. J.; Lambert, J.., Mackay, M. F. and Walter J. M. Synlett, 1997,

83 S-E-014 Stereoselective Synthesis of syn-bicyclopropylidene by Stille Reaction Murat Güney 1, Selçuk Eşsiz 2, Arif Daştan 2, Metin Balcı 3 1 Department of Chemistry, Ağrı İbrahim Çeçen University, TR-04100, Ağrı, Turkey 2 Department of Chemistry, Atatürk University, TR Erzurum, Turkey 3 Department of Chemistry, Middle East Technical University, TR Ankara, Turkey Reactivity of a molecule often correlates with increased strain as well as having functional groups. Bicyclopropiledenes which are tetrasubstitueted alkene structure are rather reactive [1a] and several typical reactions of bicyclopropylidene derivatives are described which include [2 + n] cycloaddition reactions, 1,3- dipolar cycloadditions, electrophilic and radical reactions and transition metal catalyzed reactions [1b]. Bicyclopropylidenes can be synthesized via dimerization of carbenes generated in situ from gemdihalocyclopropanes [1a,1b,2]. Stille reaction is one of the most efficent methods for the formation of C C bonds [3]. The research groups have, for a long time, been involved in the study of coupling reactions promoted by copper salts. The synthesis of cyclotrimers and dimers have been performed by using Copper (I) 2-thiophenecarboxylate (CuTC) the most efficent in these salts [4]. Although the reaction of vinyl bromo tin compounds with CuTC are formed cyclotrimers, vinyl tin compounds consist of dimers in Stille reaction. If tin and bromine atoms are connected to the same carbon atom, what kind of products are formed such a reaction? To answer this question we describe an efficient and highly stereoselective synthetic methodology for the preparation of the contrasteric syn-1a,2,7,7a,1 a,2,7,7 a-octahydro-[1,1 ]bi[cyclopropa[b]naphthalenylidene] (syn-1) [5]. For this purpose, endo-3 and exo-3 were obtained from the reaction of target molecule geminal dibromide (2) obtained by adding dibromocarbene to 1,4-dihydronapthalene with Mg/BuLi and trimethyltin chloride and Mg and trimethyltin chloride, respectively. Bicyclopropilidene (syn-1) was synthesized from the reaction of these compounds with CuTC. The formation mechanism of syn-1 was discussed. 1. Mg 2. Me 3SnCl Br SnMe 3 Br exo-3 CuTC Br 1. BuLi Me 3Sn Br MP 2 2. Me 3SnCl sy n-1 endo-3 REFERECES [1a] de Meijere, A.; Kozhushkov, S. I. and Khlebnikov, A. F. Top. Curr. Chem., 207, , [1b] de Meijere, A. and Kozhushkov, S. I. Eur. J. rg. Chem., , [2] Li, X. and euenschwander, M. Helv. Chim. Acta, 83, , [3] de Meijere, A., Deidrich, F. Metal-Catalysed Cross-Coupling Reactions; Eds.;Wiley-VCH: Weinheim, Germany, [4] Borsato, G.; De Lucchi,.; Fabris, F.; Groppo, L.; Lucchini, V. And Zambon A. J. rg. Chem., 67, , [5] Banwell, M. G.; Gable, R. W.; Greenwood, R. J.; Lambert, J.., Mackay, M. F. and Walter J. M. Synlett, 1997,

84 S-TR-015 Yeni Bir Yöntemle Bis-Aminoinositol Sentezi alan Korkmaz Çokol 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800, FEF Kimya Bölümü, Ankara 2 Giresun Üniversitesi, 28100, FEF Kimya Bölümü, Giresun Aminosiklitoller göstermiş oldukları biyolojik aktivite çeşitliliği, farmosotik özelliği ve doğal ürün sentezinde kullanılabilirliği açısından son yıllarda sentetik organik kimyacılar tarafından ilgi çekmeyi başarmıştır [1]. Aminoinositoller ise siklitollerin bir alt grubu olup hidroksil grubunun amino grubu ile yer değiştirilmesi ile elde edilir. Aminoinositoller doğal bileşiklerin sentezinde ara ürün olarak kullanılabilirliği açısından ve antibiyotik ailesinin bir parçası olması nedeniyle farmasotik kimyada son yıllarda oldukça önem kazanmıştır [2]. Bu çalışmada furan (1) molekülünün Diels-Alder reaksiyonu sonucu oluşan bisiklik yapının (2) epoksit ile korunup hidrazin ekleme yöntemi ve Curtius Düzenlenmesi ile amino gruplarının yapıya sübstitüsyonu sağlanarak hedef ürün (3) sentezi amaçlanmaktadır. KAYAKLAR: [1] Mehta, G., Mohanrao, R., Katukojvala, S., Landais, Y., Sen, S., Tetrahedron Lett., 52, bbbbb2893, 2011 [2] Serrano, P., Llebaria, A., Delgado, A., J. rg. Chem., 70, 7829,

85 S-E-015 Development of the ew Methodology for the Synthesis of Bis-Aminoinositol alan Korkmaz Çokol 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı 1 1 Middle East Technical University, 06800, Chemistry Department, Ankara 2 Giresun University, 28100, Chemistry Department, Giresun Aminocyclitols have drawn attention in recent years due to they have biological activities, pharmaceutical properties and they are used as key compounds for the synthesis of natural compounds [1]. Aminoinositol is one type of cyclitols in which one or more hydroxyl groups are substituted by amine functionality. Aminoinositols have attracted a great deal of attention in recent years for they are capable of using for the synthesis of natural compounds and involved in some antibiotics [2]. In this study, bicyclic molecule (2) was synthesized through the Diels-Alder reaction of furan and was protected via epoxidation reaction. Then, the protected compound was treated with hydrazine monohydrate and amine functionalities were introduced to ring through Curtius Rearrangement. REFERECES: [1] Mehta, G., Mohanrao, R., Katukojvala, S., Landais, Y., Sen, S., Tetrahedron Lett., 52, bbbbb2893, 2011 [2] Serrano, P., Llebaria, A., Delgado, A., J. rg. Chem., 70, 7829,

86 S-TR-016 Pirolokinoksalin İçeren Çok Halkalı Heterosiklik Moleküllerin Tek Balonda Sentezi uray Esra Yazici 1, Arif Kıvrak 1,2, Metin Zora 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, AKARA 2 Yüzüncüyıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, VA Pirolokinoksalin türevleri sahip oldukları özelliklerinden dolayı gerek farmasötik gerekse malzeme kimyasında oldukça önemlidir [1]. Pirolokinoksalin bileşiklerinin sentezi için birçok metot olmasına rağmen pirolokinoksalin içeren çok halkalı heterosiklik sistemleri üretecek basit ve uygulanabilir yeni yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Son çalışmalarımızda 1- (2-aminofenil )pirol un uygun Lewis asit katalizörü varlığında aldehit ve keton bileşikleri ile tepkimeye sokulduğunda pirolo[1,2-a]kinoksalin ve 4,5- dihidropirolo[1,2-a]kinoksalin türevlerini ürettiğini göstermiştik. Bu çalışmada InCl 3 katalizörü varlığında 1- (2-aminofenil) pirol 1 bileşiklerinin sübstitüye 2-alkinilbenzaldehit 2 ve 2-proparjiloksibenzaldehit 4 bileşikleri ile tek balonda tepkimeleri araştırılarak izokinolino - pirolokinoksalin 3 ve benzooksazepino-pirolokinoksalin 5 halka sistemleri sentezlenmiştir. Tepkime koşulları yüksek verimler için optimize edilmiştir. Deneysel sonuçlar tepkime kapsam ve mekanizmaları ile birlikte detaylı olarak tartışılacaktır. R R 2 H H 2 R 1 3 R 3 R 2 R 2 2 R 3 H 2 %2 InCl 3 Toluen, 110 o C R R 3 %2 InCl 3 p-ksilen, 138 o C R 1 5 R 3 R 1 = alkil, aril, halojen; R 2 = alkil, alkoksi, aril, halojen; R 3 = H, aril KAYAKLAR [1] (a) Ager, I. R., Barnes, A. C., Danswan, G. W., Hairsine, P. W., Kay, P. D., Matharu, S. S., Miller, P., Robson, P., J. Med. Chem., 31, 1098, (b) oda, A., oda, H., Imamura, T., no, Y., Morita, M., Kai,., Mine, S., Goto, S., Yakugaku Zasshi, 111, 499, (c) Guillon, J., Forfar, I., Mamani -Matsuda, M., Desplat, V., Saliege, M., Thiolat, D., Massip, S., Tabourier, A., Leger, J. M. Dufaure, B., Haumont, G.,Jarry, C., Mossalayi, D., Bioorg. Med. Chem., 15, 194, (d) Vidaillac, C., Guillon, J., Arpin, C., Forfar-Bares, I., Ba, B. B., Grellet, J., Moreau, S., Caignard, D. H., Jarry, C., Quentin, C., Antimicrob. Agents Chemother. 51, 831, (e) Desplat, V., Moreau, S., Gay, A., Fabre, S. B., Thiolat, D., Massip, S., Macky, G., Godde, F., Mossalayi1, D., Jarry, C., Guillon, J., J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 25, 204, (f) Çarbaş, B. B., Kivrak, A., Zora, M., Önal, A. M., React. Funct. Polym., 71, 579,

87 S-E-016 Synthesis of Pyrroloquinoxaline-containing Complex Heterocyclic Molecules in ne-pot Manner uray Esra Yazici 1, Arif Kıvrak 1,2, Metin Zora 1 1 Middle East Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, AKARA 2 Yüzüncüyıl University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, VA Pyrroloquinoxalines have gained considerable importance in pharmaceutical and material chemistry due to their wide range of properties [1]. Although there are many methods for the synthesis of pyrroloquinoxaline derivatives, the synthesis of pyrroloquinoxaline-containing complex heterocyclic compounds remains a significant challenge for organic chemists. We have recently shown that, when treated with aldehydes and ketones in the presence of a proper Lewis acid, 1- (2-aminophenyl )pyrrole produces pyrrolo[1,2- a]quinoxaline ve 4,5-dihydropyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives. In this study, by employing the reaction of 1- (2-aminophenyl )pyrrole 1 with functionally substituted 2- alkynylbenzaldehyde 2 and 2-propargyloxybenzaldehyde 4 derivatives in the presence of InCl 3 catalyst, we have achieved one-pot synthesis of isoquinolino-pyrroloquinoxaline 3 and benzooxazepinopyrroloquinoxaline 5 ring systems. Reaction conditions have been optimized for the high yields of products. The scope, limitations and mechanism of these reactions will be discussed in detail. R R 2 H H 2 R 1 3 R 3 R 2 R 2 2 R 3 H 2 %2 InCl 3 Toluen, 110 o C R R 3 %2 InCl 3 p-ksilen, 138 o C R 1 5 R 3 R 1 = alkil, aril, halojen; R 2 = alkil, alkoksi, aril, halojen; R 3 = H, aril REFERECES [1] (a) Ager, I. R., Barnes, A. C., Danswan, G. W., Hairsine, P. W., Kay, P. D., Matharu, S. S., Miller, P., Robson, P., J. Med. Chem., 31, 1098, (b) oda, A., oda, H., Imamura, T., no, Y., Morita, M., Kai,., Mine, S., Goto, S., Yakugaku Zasshi, 111, 499, (c) Guillon, J., Forfar, I., Mamani -Matsuda, M., Desplat, V., Saliege, M., Thiolat, D., Massip, S., Tabourier, A., Leger, J. M. Dufaure, B., Haumont, G.,Jarry, C., Mossalayi, D., Bioorg. Med. Chem., 15, 194, (d) Vidaillac, C., Guillon, J., Arpin, C., Forfar-Bares, I., Ba, B. B., Grellet, J., Moreau, S., Caignard, D. H., Jarry, C., Quentin, C., Antimicrob. Agents Chemother. 51, 831, (e) Desplat, V., Moreau, S., Gay, A., Fabre, S. B., Thiolat, D., Massip, S., Macky, G., Godde, F., Mossalayi1, D., Jarry, C., Guillon, J., J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 25, 204, (f) Çarbaş, B. B., Kivrak, A., Zora, M., Önal, A. M., React. Funct. Polym., 71, 579,

88 S-TR-017 Elektrofilik Siklizasyon Reaksiyonlarına Yeni Bir Bakış: Pirolotriazepin İskeletinin Sentezi urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, VA 2 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, AKARA Elektrofilik siklizasyon reaksiyonları son yıllarda bir alkin grubunun uygun bir elektrofil ile aktive edilmesinden sonra gerçekleştirilen siklizasyonlarda sıklıkla gözlenmektedir. Bu yöntemde, büyük çoğunlukla bir elektrofilik kaynak kullanılmaktadır. Elektrofil olmadan yürütülen siklizasyonlar oldukça sınırlıdır. Elektrofilik siklizasyon reaksiyonları doğada bulunan veya sentetik olarak elde edilebilen birçok önemli iskeletin eldesinde kullanılmaktadır. Bunlar, furan, piron, pirol, indol, diazepin olarak örneklendirilebilir. Bu tür reaksiyonlarda çoğu zaman regioseçicilik veya kemoseçicilik gözlenmemekte, bu durum da istenmeyen ürünlerin oluşmasına sebep olmaktadır[1]. Ayrıca bu tür reaksiyonlarda çoğu zaman reaksiyon mekanizması çok net değildir. Sentetik olarak önemli bileşikler arasında gösterilen triazepin iskeletinin literatürde pirol halkasına kondenze olmuş şekilde türevleri bulunmamaktadır. Bu durum kemoterapide umut verici sonuçlar gösteren triazepin türevlerinin sentezlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır[2]. Şema 1 Bu çalışmada herhangi bir katalizör (metal veya organic) kullanılmadan bir elektrofiliksiklizasyon reaksiyonu tasarlandı. Bunun için pirol (1) den çıkılarak alkin grubuna sahip bileşikler (2) sentezlendi. Bu bileşikler üzerinden uygun şartlarda metal ve/veya organik katalizörler kullanılmadan elektrofiliksiklizasyon sonucunda pirolotriazepin (3) iskeletinin sentezi gerçekleştirildi (Şema 1). Ayrıca reaksiyon sonunda bağımsız deneyler yapılarak reaksiyon mekanizması aydınlatıldı. Sonuç olarak, bu çalışma ile elektrofiliksiklizasyon reaksiyonlarına yeni bir yöntem katılarak bu yönte mle şimdiye kadar literatürde bilinmeyen bir heterosiklik iskelet olan pirolotriazepin elde edilmiş oldu. KAYAKLAR [1] Mehta, S., Waldo, J. P., and Larock, R. C., Journal of rganic Chemistry, 69, , [2] Reayi, A., andhosmane, R. S., Journal of Medicinal Chemistry, 47, ,

89 S-E-017 A ew Vision on Electrophilic Cyclization Reactions: btaining of Pyrrolotriazepine Scaffold urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı 2 1 Yüzüncü Yıl University, Science Faculty, Chemistry Department, VA 2 Middle East Technical University, Science and Education Faculty, Chemistry Department, AKARA We have witnessed many electrophilic cyclization reactions between any kind of alkyne and metal catalyst. In these processes, many catalysts which are especially transition metal have been used. But, rarely, these processes have been done without using catalyst. Electrophilic cyclization reactions of alkyne have been used to form many natural and synthetic heterocyclic ring which have vital role in metabolism. These rings are furan, pyrone, pyrrole, indole, diazepine. Generally, in electrophilic cyclization reaction which occur with metal is not regio- and chemoselective, so sideproducts take place. Moreover, in electrophilic cyclization of alkyne, many times the reaction mechanism is not so clear [1]. There is no example of pyrrole fused triazepine moiety in literature. And, this outcome force us to obtain triazepine unit, promising in pharmacy, fused pyrrole ring [2]. Scheme 1 In this study, we have envisaged that it might be a good idea to drive a electrophilic cyclization without using any metals to synthesize pyrrolotriazepine skeleton. For this purpose, pyrrole (1) was derivated with carbonyl group at C-2 position and propargyl group at nitrogen atom of pyrrole (2 ). Derivative 2 has been used to drive electrophilic cyclization and some pyrrolotriazepine compounds have been obtained. Furthermore, the reaction mechanism has been lighted by running independent experiments. To sum up, a new method was entered into electrophilic cyclization of alkyne and with this process, pyrrolotriazepine scaffold which has so far unknown has been synthesized. REFERECES : [1] Mehta, S., Waldo, J. P., and Larock, R. C., Journal of rganic Chemistry, 69, , [2] Reayi, A., and Hosmane, R. S., Journal of Medicinal Chemistry, 47, ,

90 S-TR-018 Tiyenotiyofen Temelli ve Mesitilboron İçeren Donör-Akseptör Polimer Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi nur Şahin 1, Turan Öztürk 1,2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Maslak, İstanbul 2 TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli Tiyenotiyofenler (TT) elektronca zengin yapılar olmasından dolayı materyal kimyasında ilgi çekmektedir [1]. Bor içeren π-konjuge sistemler elektronik ve fotofiziksel özellikleri bakımından dikkat çekicidir. rganik elektronik ve optoelektronik materyallerin özelliklerini geliştirmede bor kullanımı son zamanlarda gelişme göstermekte ve önemli sonuçlar vermektedir [2,3]. Bunun başlıca nedeni, boş p z orbitaline sahip bor atomunun güçlü elektron çekici karakterde olması ve organik konjuge sisteme içerildiğinde elektron delokalize edebilmesidir. Bu sistemlerde elektron donörden bora yük transferi materyalin absorpsiyon, emisyon ve indirgenme potansiyellerinde önemli değişikliklere yol açabilmektedir [4,5]. Bu çalışmada, 3- bromo tiyofenden başlanarak, halka kapama reaksiyonu [6] ile TT 1 sentezlenmiştir. Daha sonra dibromo-tt 2 elde edilmiş ve Suzuki kenetlenme reaksiyonu ile ditiyeno-tt 3 sentezlenmiştir. Grignard reaktifinden hazırlanan dimetoksimesitil (MesB (Me ) 2) 4 ile 3 reaksiyona sokularak polimerleştirilmiştir. Donör-akseptör yapısına sahip polimerin molekül ağırlığı belirlenip optik ve elektronik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca hazırlanan malzemenin LED ve güneş pili çalışmaları sürmektedir. S S Br S S Br S i) BuLi THF, 2 ii) MesB(Me) 2-78 o C 4 S S S S S S S B n KAYAKLAR [1] Perepichka, I. F.; Perepichka, D. F. Eds., Handbook of Thiophene -based Materials, John Wiley and Sons: Chichester, UK, [2] Entwistle, C. D., Marder, T. B., Chem Mater, 16, 4574, [3] Parab, K., Venkatasubbiah, K., Jakle, F. J., Am. Chem. Soc., 128, 12879, [4] ode, T.; gawa, H.; Shirota, Y. Adv. Mater., 11, 283, [5] Yamaguchi, S., Shirasake, T., Tamao, K., rg. Lett., 2, 4129, [6] Ertas, E., zturk, T., Tetrahedron Lett., 45, 3405,

91 S-E-018 Preparation of Thienothiophene Based and Mesitylboron Containing Donor-Acceptor Polymer and Investigation its Properties nur Şahin 1, Turan Öztürk 1,21 Department of Chemistry, Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul, Turkey 2 Tubitak UME, Chemistry Laboratories, Gebze-Kocaeli, Turkey Thienothiophenes (TT) are electron rich molecules, which have two fused thiophene rings. As they are good electron donors, they have been attracting attentions in material chemistry [1]. Boron containing π- conjugated systems display interesting electronic and photophysical properties. Use of boron atom in the improvement of electronic and optoelectronic properties of organic materials has been giving dramatic results [2,3]. Due to its empty p z orbital, boron has a strong electron-withdrawing character, and when it is incorporation into organic -conjugated systems, more powerful electron delocalization could be obtained. In such systems, charge-transfer from electron donor to boron leads to critical changes in absorption, emission and reduction potentials of the materials[4,5]. In this study, starting from 3-bromo thiophene and applying ring-closure reaction, [6] TT 1 was synthesized. Bromination of 1 with BS gave dibromo-tt 2, which was then coupled with thiophene to obtain dithieno-tt 3. Polymerization of 3 with dimetoksimesitil (MesB (Me ) 2) 4 was achived after lithiation of the TT 3 with n-buli. Molecular weight of the polymer, having donor (TT )-acceptor (boron) character, was determined and its optical and electronical properties were investigated. LED and solar cell devices of the polymer are under preparation. S S Br S S Br S i) BuLi THF, 2 ii) MesB(Me) 2-78 o C 4 S S S S S S S B n REFERECES [1] Perepichka, I. F.; Perepichka, D. F. Eds., Handbook of Thiophene -based Materials, John Wiley and Sons: Chichester, UK, [2] Entwistle, C. D., Marder, T. B., Chem Mater, 16, 4574, [3] Parab, K., Venkatasubbiah, K., Jakle, F. J., Am. Chem. Soc., 128, 12879, [4] ode, T.; gawa, H.; Shirota, Y. Adv. Mater., 11, 283, [5] Yamaguchi, S., Shirasake, T., Tamao, K., rg. Lett., 2, 4129, [6] Ertas, E., zturk, T., Tetrahedron Lett., 45, 3405,

92 S-TR-019 Metal Katalizörlüğünde FAM ve PFAM Kiral Ligandları Kullanarak rganik Bileşiklerin Enantioseçici Sentezi Özdemir Doğan rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü rganik bileşiklerin asimetrik sentezi organic kimyanın önemli bir alanıdır. Yöntem olarak metal katalizörleriyle asimetrik sentez son yirmi yılda dünya çapındaki önemli sayıda araştırmacı tarafından geliştirilip uygulanmıştır. Bu anlamda grubumuz amino alkol içerikli ferrosenil aziridinil metanol (FAM) ve fosfor içerikli fosfino ferrosenil aziridinil metanol (PFAM) kiral ligandlarını sentezleyip, bir metal varlığında katalizör olarak organic bileşiklerin asimetrik sentezinde kullanmıştır [1-3]. Bu kiral ligandlar gram mertebesinde Gabriel-Cromwell tepkimesiyle çok kolay sentezlenebilmektedir. Metal-ligand katalizörlüğünde yapılan tepkimeler arasında ditilçinkonun aldehitlere katılma tepkimesi ile ikinci dereceden alkoller mükkemmel enantioseçicilikle elde edilmiştir. Bir başka tepkimede alifatik ve aromatic aldehitlere alkinilçinko katılmasıyla proparjilik alkoller yine mükemmel enantioseçicilikle elde edilmiştir. Başka bir tepkimede azometin ilürlerin 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimesiyle pirolidinler iyi verim ve enantioseçicilikle sentezlenmiştir. Aromatik, alifatik, α,β-doymamış ve heteroaromatik aldehitler ile β-ketoesterlere nitrometan katılmasıyla (nitro aldol tepkimesi) β-nitroalkoller çok iyi verim ve enantioseçicilikle sentezlenmiştir. Bunların yanı sıra enonlara dietilçinko katılma tepkimeside çalışılarak β- etilketonlar iyi verim ve enantioseçicilikle elde edilmiştir. Kiral ligandların sentezi ve metal katalizörlüğünde organik bileşiklerin enantioseçici sentezindeki uygulamaları bu kongrede anlatılacaktır. KAYAKLAR [1] Dogan, Ö.; Bulut, A.; Polat, S.; Tecimer, M. A. Tetrahedron: Asymmetry, 22, , [2] Eröksüz, S.; Dogan, Ö.; Garner, Philip P. Tetrahedron: Asymmetry, 21, , 2010, [3] Bulut, A.; Aslan, A.; Dogan, Ö. J. rg. Chem. 73, ,

93 S-E-019 Metal Catalyzed Enantioselective Synthesis of rganic Compounds Using FAM and PFAM Chiral Ligands Özdemir Doğan Middle East Technical University, Department of Chemistry, Ankara, TURKEY Asymmetric synthesis of organic compounds is an important field of ornganic chemistry. As the method metal catalyzed asymmetric synthesis has been developed and applied by significant number of researchers worldwide for the last two decades. In this respect we have synthesized new amino alcohol based ferrocenyl aziridinyl methanol (FAM) and phosphorous based phosphino ferrocenyl aziridinyl methanol (PFAM) chiral ligands and used for metal catalyzed asymmetric synthesis of organic compounds [1-3]. These ligands can be synthesized easily on a gram scale starting from acryloyl ferrocene by applying Gabriel-Cromwell reaction. Among the metal-ligand catalyzed enantioselective reactions, diethylzinc addition to aldehydes was carried out to form secondary alcohols in excellent enantioselectivity. Another reaction was alkynylzinc addition to aliphatic and aromatic aldehydes which formed propargylic alcohols also in excellent enantioselectivity. In another reaction 1,3-dipolar cyloaddition of azomethine ylides was carried out to produce pyrrolidines in good yields and enantioselectivities. In the case of nitromethane addition (nitroaldol reaction) to aromatic, aliphatic, α,β-unsaturated, and heteroaromatic aldehydes and β -ketoesters corresponding β -nitroalcohols were obtained in very good yields and enantioselectivities. Diethylzinc addition to enones was also stied which formed β-ethylkeyones in good yields and enantioselectivities. Synthesis of chiral ligands and their application to metal catalyzed enantioselective synthesis of organic compounds will be presented at this conference. REFERECES [1] Dogan, Ö.; Bulut, A.; Polat, S.; Tecimer, M. A. Tetrahedron: Asymmetry, 22, , [2] Eröksüz, S.; Dogan, Ö.; Garner, Philip P. Tetrahedron: Asymmetry, 21, , 2010, [3] Bulut, A.; Aslan, A.; Dogan, Ö. J. rg. Chem. 73, ,

94 S-TR-020 Biyoaktif Kinolin Türevlerinin Sentezi Ramazan Erenler 1,2, Jianyu Lu 1, And Duy H. Hua 1 1 Kimya Bölümü, Kansas State Üniversitesi, Manhattan, KS 66506, USA 2 Kimya Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TR Tokat Kinolinler, sıtma, parazit, bakteri ve kansere karşı etkilidirler. Ayrıca bunlar ATP bağlı ilaç ta şıyıcılarını, tümör hipoksialarını, çoklu ilaç direnclerini ve protein kinaz aktivitesini baskılarlar. Kinolin türevleri koloni formasyonunu azaltır ve hücreler arası iletişim aktivitesini arttırır [1-3]. Bu çalışmada, göğüs kanserine karşı aktivite gösteren kinolin türevleri sentezlendi. itroanisolun 1 trifluorometilfenoksit 2 ile etkileşmesi diaril eter 3 ürününü oluşturdu. Bileşik 3 ten hidroklorik asit ile etanolde asetil grubunun uzaklaştırılması aminoanisol 4 ürününü oluşturdu. Amionanisol 4 un metil vinil keton ile tepkimesi sonucu kinolin 5 elde edildi. Kinolin 5 bileşiğindeki amino grubunun asetik asitte demir tozları ile reflüks edilerek indirgenmesi sonucu amino kinolin 6 elde edildi. Amino kinolinin 6 - (3-iodopropil)ftalamit ve sodyum bikarbonat ile DMF de alkillenmesi bileşik 7 yi oluşturdu ve bu da hidrazin ile etkileştirilerek kinolin 8 elde edildi. Kinolin 8 in formaldehit, sodyum siyanoborhidrür ile tepkimesinden dimetilamin 9 elde edildi (şema). Değişik 8-[(3- aminopropil)]aminler aynı metotla sentezlendi. Bileşiklerin yapıları 1 H- and 13 C-MR, IR, and HRMS gibi spektroskopik yöntemlerle belirlendi. Br H K CF 3 2 DMF 120 o C CF 3 H 2 3 EtH HCl CF 3 Methyl vinyl ketone H o C CF 3 Fe, H 2 AcH H 9 CF 3 H H acbh 3 H 8 CF 3 H 2 H 2 H 2 EtH, reflux H 7 CF 3 ahc 3 DMF 80 o C I 6 H 2 CF 3 Şema: Kinolin türevlerinin sentezi KAYAKLAR [1] Shi, A., guyen, T.A., Battina, S.K., Rana, S., Takemoto, D.J., Chiang, P.K. and Hua, D.H. Synthesis and ant - breast cancer activities of substituted quinolines, Bioorg. Med. Chem. Lett., 18, , [2] Gakhar, G., hira, T., Shi, A., Hua, D.H., and guyen, T.A. Antitumor effect of substituted quinolines in breast cancer cells, Drug Development Research, 69, [3] Heiniger, B., Gakhar, G., Prasain, K., Hua, D.H., and guyen, T.A. Second -generation substituted quinolines as anticancer drugs for breast cancer Anticancer Research, 30,

95 S-E-020 Synthesis of Bioactive Substituted Quinolines Ramazan Erenler 1,2, Jianyu Lu 1, And Duy H. Hua 1 1 Department of Chemistry, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA 2 Department of Chemistry, Faculty of Art and Science, Gaziosmanpasa University, TR Tokat, Turkey Quinolines induce anti-malarial, leishmanicidal, antibacterial, anticancer activities, and they inhibit ATPbinding cassette drug transporter, tumor hypoxia, multi-drug resistance and protein tyrosine kinase activity. Qinoline derivatives reduce colony formation and increase gap junction inter-cellular communication activity [1-3]. Herein we reported the synthesis of substituted quinolines that displayed anti -breast cancer activities. Treatment of nitroanisole 1 with trifluoromethylphenoxide 2 yielded diaryl ether 3. Removal of the acetyl group of 3 with hydrochloric acid in ethanol afforded aminoanisole 4. Treatment of 4 with methyl vinyl ketone yielded quinoline 5. Reduction of the nitro fuction of 5 with iron powder in acetic acid under reflux gave amino quinoline 6. Alkylation of 6 with - (3-iodopropyl )phthalimide and sodium bicarbonate in DMF produced compoud 7 which upon treatment with hydrazine yielded quinoline 8. Treatment of quinoline 8 with formaldehyde, sodium cyanoborohydride afforded the corres ponding dimethylamine 9 (Scheme). Various 8-[ (3-aminopropyl )]amines were similarly synthesized. The structures of the compounds were elucidated by spectroscopic techniques including 1 H- and 13 C-MR, IR, and HRMS spectroscopies. Br H K CF 3 2 DMF 120 o C CF 3 EtH HCl H 2 3 CF 3 Methyl vinyl ketone H o C CF 3 Fe, H 2 AcH H 9 CF 3 H H acbh 3 H 8 CF 3 H 2 H 2 H 2 EtH, reflux H 7 CF 3 ahc 3 DMF 80 o C I 6 H 2 CF 3 Scheme: Synthesized Substituted quinolones REFERECES [1] Shi, A., guyen, T.A., Battina, S.K., Rana, S., Takemoto, D.J., Chiang, P.K. and Hua, D.H. Synthesis and ant - breast cancer activities of substituted quinolines, Bioorg. Med. Chem. Lett., 18, , [2] Gakhar, G., hira, T., Shi, A., Hua, D.H., and guyen, T.A. Antitumor effect of substituted quinolines in breast cancer cells, Drug Development Research, 69, [3] Heiniger, B., Gakhar, G., Prasain, K., Hua, D.H., and guyen, T.A. Second-generation substituted quinolines as anticancer drugs for breast cancer Anticancer Research, 30,

96 S-TR-021 Peptit Bazlı Uyartılara Tepki Veren ve İletken Hidrojeller Salih Özçubukçu rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü Seçici ilaç salınımı, nöral doku mühendisliği ve diğer biyomedikal uygulamalar için peptit bazlı hidrojeller konusundaki araştırmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının elde edilmesine mükemmel bir olanak sağlamaktadır. 21 tane doğal aminoasitin yanı sıra, doğal olmayan, sentetik amino asitlerin kullanımı ile de farklı özellikler elde etmek mümkün ve bu sayede de çok daha farklı uygulamalara kayabilmektedir. Peptit kimyasının bu zenginliği nedeniyle, hidrojel oluşturabilen peptitlere gösterilen ilgi de her geçen yıl artmaktadır. Ancak, peptit bazlı, uyartılara yanıt veren ve iletken hidrojellerden uygulamaya yönelik biyomalzemeler üretimi konusu, bir çok araştırmacı için oldukça zor bir alandır. Bu nedenle mevcut sistemlere ek olarak yeni, kolay, uygulamaya yönelik çalışmalar hız kazanmaktadır[1]. KAYAKLAR [1] (a) Löwik, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem. Soc. Rev., 39, (b) Mart, R. J., sborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft Matter, 2, ,

97 S-E-021 Peptide Based Stimulus Responsive and Conductive Hydrogels Salih Özçubukçu Middle East Technical University, Department of Chemistry In the last decade, due to their potential application in selective drug delivery, neural tissue engineering and biomedical applications, extensive research are being done in the field of peptide hydrogels by many research groups. A large variety of peptides with different physical and chemical properties can be acquired by using different amino acids. Through chemical peptide synthesis, utilizing unnatural synthetic amino acids, hydrogel forming peptides are getting more attention year after year. Application of these hydrogel forming peptides in biomedical materials, organic electronic devices and tissue engineering is a challenging topic which requires alternative structures to get better and easily applied systems[1]. REFERECES [1] (a) Löwik, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem. Soc. Rev., 39, (b) Mart, R. J., sborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft Matter, 2, ,

98 S-TR-022 Ftalazinon, Aminoftalazinon ve Benzodiazepinon Türevlerinin Sentezi Selbi Keskin 1,2, Gani Koza 1,3, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06800, Ankara 2 Giresun Üniversitesi, Kimya Bölümü, 28100, Giresun 3 Ahi Evran Üniversitesi, Kimya Bölümü, 40100, Kırşehir Bu çalışma çerçevesinde sentezlenmesi hedeflenen ftalazinon türevleri biyolojik aktiviteye sahip bileşiklerdir.[1]bu aktivitelerinden dolayı ilgili bileşiklerin sentezlerine olan ilgi artmaktadır. Ftalazinon ve aminoftalazinon türevlerinin bazı enzimleri inhibe ettiği ve ilgili bileşiklerin bazı türevlerinin ilaç üretiminde kullanıldığı bazı patentlerde de bildirilmektedir.[2,3] Ayrıca benzodiazepin türevleri santral ve periferik tipte farklı reseptörlerle etkileşebildiği için antidepresan, kas gevşetici, antikonvülzan, sedatif gibi çok farklı etkiler göstermesi nedeni ile geniş bir kullanım alanına sahiptirler.[4] Başlangıç maddesi olarak 2- (2-metoksi-2-oksoasetil )benzoik asit (1) seçildi ve homoftalik asitten başlayarak 3 basamakta sentezlendi. [5] Bu bileşiğin sübstitüe hidrazin türevleri ile tepkimesi sonucunda oluşan hidrazonun intramoleküler halka kapanmas ı sonucu ftalazinon (2) türevleri sentezlendi. Sentetik ve farmakolojik açıdan büyük öneme sahip aminoftalazinon türevleri (3) de ftalazinon bileşiklerindeki ester grupları amin gruplarına dönüştürülerek sentezlendi. Diazepinon bileşiklerinin (6) sentezleri de bu çalışma içerisinde denenmektedir. KAYAKLAR [1] Prime, M.E., Courtney, S. M., Brookfield, F. A., Marston, R. W., Walker, V., Warne, J., Boyd, A. E., Kairies,. A., von der Saal, W., Limberg, A., Georges, G.; Engh, R. A., Goller, B.; Rueger, P., Rueth, M. J. Med. Chem. 54, 312, [2] Himmelsbach, F., Langkopf, E., Eckhardt, M., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. R. H., Tadayyon, M. PCT Int. Appl. 2004, 226 pp. CDE: PIXXD2 W A [3] Himmelsbach, F., Eckhardt, M., Langkopf, E., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. Ger. ffen. 2004, 52 pp. CDE: GWXXBX DE A [4] J. Fac. Pharm. Ankara 23, 1-2, [5] Murata, S., Sugiyama, K., Tomioka, H. J. rg. Chem. 58, ,

99 S-E-022 The Synthesis of Phthalazinone, Aminophthalazinone and Benzodiazepinone Selbi Keskin 1,2, Gani Koza 1,3, Metin Balcı 1 1 Middle East Technical University, Chemistry Department, 06800, Ankara 2 Giresun University, Chemistry Department, 28100, Giresun 3 Ahi Evran University Chemistry Department, 40100, Kırşehir The compounds, phthalazinones, that we aimed to synthesize have biological activities.[1] Because of these properties, the interest in the synthesis of this kind of compounds has been increased. It is notified at some patents that some derivatives of phthalazinone and aminophthalazinone are used for production of medicine and related derivatives inhibit some enzymes.[2,3] Besides, benzodiazepines have diverse biological activities including muscle relaxant, anticonvulsant, sedative and antidepressant due to the interaction with central and periferic type receptors and therefore they are widely used.[4] In our work, 2- (2-metoxy-2-oxoacetyl )benzoic acid (1) was choosen as a starting material and this compound was synthesized in 3 steps starting from homophthalic acid. [5] Phthalazinone derivatives (2) were synthesized by the intramolecular ring closing reaction of hydrazone which was obtained by the reaction between ketomonoester (1) and substituted hydrazines. Also, aminophthalazinone derivatives (3) that have big importance in terms of synthetic and pharmacologic aspects were synthesized by converting the ester groups into amine groups. The synthesis of benzodiazepinone compounds (6) are also in progress using the similar synthetic pathway. REFERECES [1] Prime, M.E., Courtney, S. M., Brookfield, F. A., Marston, R. W., Walker, V., Warne, J., Boyd, A. E., Kairies,. A., von der Saal, W., Limberg, A., Georges, G.; Engh, R. A., Goller, B.; Rueger, P., Rueth, M. J. Med. Chem. 54, 312, [2] Himmelsbach, F., Langkopf, E., Eckhardt, M., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. R. H., Tadayyon, M. PCT Int. Appl. 2004, 226 pp. CDE: PIXXD2 W A [3] Himmelsbach, F., Eckhardt, M., Langkopf, E., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. Ger. ffen. 2004, 52 pp. CDE: GWXXBX DE A [4] J. Fac. Pharm. Ankara 23, 1-2, [5] Murata, S., Sugiyama, K., Tomioka, H. J. rg. Chem. 58, ,

100 S-TR-023 İstiflenme ile Emisyon Artışı Sağlayan Yeni Bir Luminogen: Sulu rtamda Yüksek Işıma Saçan Apolar Bodipy-Tpe Çifti Serdar Atılgan Süleyman Demirel Üniversitesi Kimya Bölümü, Isparta, Türkiye Bu çalışmamızda BDIPY çekirdeğine iki TPE parçacığı Suzuki Çiftleşme reaksiyonu yardımı ile bağlanmıştır. luşan yeni florofor uzun dalga boyunda emisyona sahiptir. Çalışmamızın önemi istiflenme ile emisyon artışının (IEA) sağlandığı floroforlar 1-2 açısından oldukça önem arz etmektedir. Şöyle ki, sentezlenen yeni IEA aktif floroforlar hem organik hem de sulu çözeltisinde oldukça yüksek ışıma saçabilmektedir. THF çözel tisi içersindeki quantum verimi neredeyse %80 sulu çözeltisindeki quantum verimine eşdeğerdir. Şekil 1 de (TPE ) 2BD ın üç farklı çözelti içerisindeki fotoğrafları yer almaktadır. Çalışmamızın spektroskopik safhaları da tamamlanmıştır. Karakterizasyon işlemleri MR ve Kütle spektroskopisi yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Spektroskopik çalışmalarımız sonucunda görülmüştür ki belli bir seviyeye kadar (çözelti karışımı su ilavesi ile değiştirilmektedir) floroforun emisyon şiddeti istiflenmeden kaynaklı olarak azalmaktadır. Bu seviyeden sonra ise emisyon şiddetinde oldukça yüksek bir artış gözlemlenmektedir. Figure 1 (TPE ) 2BD floroforunun sentez şeması Şekil 1 (TPE ) 2BD floroforunun üç farklı çözeltideki UV ışığı altındaki fotoğrafı REFERAS [1] Q. Zhao, S. Zhang, Y. Liu, J. Mei, S. Chen, P. Lu, A. Qin, Y. Ma, J. Z. Sun, B.Z. Tang, J. Mater. Chem., 2012, 22, [2] Z. Zhao, S. Chen, J. W. Y. Lam, P. Lu, Y. Zhong,K. S. Wong, H. S. Kwok and B. Z. Tang, Chem. Commun., 2010,46,

101 S-E-023 ovel Luminogens for Aggregation Induced Emission Enhancement: A Highly Fluorescent TPE- BDIPY Couple in Aqueous Media Serdar Atılgan Süleyman Demirel University, Chemistry Department, Isparta, Turkey Herein, we described a new way of emission enhancement for BDIPY dyes by means of decorating with TPE units and exploiting the hydrophobic effect to induce restriction on the emission quenching free rotations of their phenyl rings. ur approach to tackle the emission quenching observed for several BDIPY dyes in aqueous solutions has proved efficient in constructing an AIE active BDIPY luminogen, which, although it is highly hydrophobic, has high emission intensities both in aqueous solutions and in solid state. Figure 1 Synthesis of (TPE ) 2BD REFERECES Scheme 1 Photo of (TPE ) 2BD in three different solution. [1] Q. Zhao, S. Zhang, Y. Liu, J. Mei, S. Chen, P. Lu, A. Qin, Y. Ma, J. Z. Sun, B.Z. Tang, J. Mater. Chem., 2012, 22, [2] Z. Zhao, S. Chen, J. W. Y. Lam, P. Lu, Y. Zhong,K. S. Wong, H. S. Kwok and B. Z. Tang, Chem. Commun., 2010,46,

102 S-TR-024 Yeni S-, S,S-, - ve,s-sübstitüe aftokinon Bileşiklerinin Sentezi Sibel Şahinler Ayla 1, Cemil İbiş 1 1 İstanbul Üniversitesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı 1,4-aftokinon farmokoforu doxorubicin ve idarubicin gibi bazı ilaçlarda antikanser aktivite göstermektedir[1]. Bu yapıyı içeren pek çok bileşiğin antibakteriyal, antimalarial, antifungal vb gibi çeşitli biyolojik aktif özelliğe sahip olduğu bilinmektedir[2]. Piperazin türevleri ise çeşitli nörolojik ilaçlarda etkin kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı reaksiyon ortamlarında yeni S-, S,S-, - ve,ssübstitue naftokinon türevlerinin sentezi ve karakterizasyonudur. Elde edilen reaksiyon ürünleri kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. İzole edilen bileşiklerin yapıları mikro analiz ve spektroskopik metodlar (FT-IR, 1 H-MR, 13 C-MR, MS, siklik voltametri, floresans vb) ile aydınlatıldı. S H H F F F Cl S S,..vb Sonuç olarak, yeni S-, S,S-, - ve,s- sübstitüe naftokinon bileşikleri farklı reaksiyon ortamlarında sentezlenmiş ve çeşitli spektroskopik yöntemler kullanılarak karakterize edilmiştir. Elde edilen renkli bileşiklerin organik kimya literatürüne katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. KAYAKLAR [1] S. Keinan, W. D. Paquette, J. J. Skoko, D.. Beratan, W. Yang, S. Shinde, P. A. Johnston, J. S. Lazo and P. Wipf, rg. Biomol. Chem., 6, , [2] Ibis, C.; Tuyun, A. F.; zsoy-gunes, Z.; Bahar, H.; Stasevych, M. V.; Musyanovych, R. Ya; Komarovska - Porokhnyavets,.; ovikov, V. P. Eur. J. Med. Chem., 46, ,

103 S-E-024 The Synthesis of ovel S, S,S-, - and,s-substituted aphthoquinone Compounds Sibel Şahinler Ayla 1, Cemil İbiş 1 1 Istanbul University, Department of Chemistry, rganic Chemistry Division 1,4-apthoquinone pharmacofor show anticancer activity in some drugs such as doxorubicin and idarubicin[1]. It is known that many of compounds that contain this structure have biologic activity properties like antibacterial, antimalarial, antifungal etc[2]. Piperazine derivatives also have effective usage in neurologic pharmaceuticals. The aim of this study is the synthesis and characterization of novel S-, S,S-, - ve,s- substituted naphthoquinone derivatives in various reaction media. Reaction mixture was purified by column chromatography. The isolated compounds were determined by microanalyses and spectroscopic methods (FT-IR, UV/Vis, 1H-MR, 13C-MR, MS, cyclic voltammetri etc. ) S H H F F F Cl S S,..etc As a result, the novel substituted naphthooquinone compounds were synthesized in various reaction media and characterized using spectroscopic methods. It is thought that reporting the novel coloured compounds will contribute the organic chemistry literature. REFERECES [1] S. Keinan, W. D. Paquette, J. J. Skoko, D.. Beratan, W. Yang, S. Shinde, P. A. Johnston, J. S. Lazo and P. Wipf, rg. Biomol. Chem., 6, , [2] Ibis, C.; Tuyun, A. F.; zsoy-gunes, Z.; Bahar, H.; Stasevych, M. V.; Musyanovych, R. Ya; Komarovska - Porokhnyavets,.; ovikov, V. P. Eur. J. Med. Chem., 46, ,

104 S-TR-025 Pirolo[1,2-a]Pirazin Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem Sinem Güven 1, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06531, Ankara Pirolo[1,2-a]pirazin, indolizinlerin aza analogu olan pirolodiazinlerin dört izomerinden bir tanesidir. Pirolo[1,2-a]pirazin yapısı önemli heterosiklik aromatik bir bileşiktir. Yapılan çalışmalar, bu yapının bazı türevlerinin nöroleptik ve kardiyovasküler aktivite gösterdiğini işaret etmektedir[1]. Bu nedenle yapının sentezi için çeşitli gruplar tarafından yeni metotlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada 1 numaralı pirol türevini başarıyla sentezledikten sonra hidrazin ekleme yöntemi, Curtius düzenlenmesi ile reaksiyon ortamında oluşan izosiyanattan 2 numaralı moleküle ulaşılmış, ardından metal katalizörlüğü eşliğinde alkin aktivasyonu sağlanarak [2] 6-exo-dig kapanma ürünü olan 3 numaralı metil 3- metilpirolo[1,2-a]pirazine-8-karboksilat ürünü başarıyla sentezlenmiştir. KAYAKLAR [1] Minguez J.M., Castellote M. I., Vaquero J.J., Garcia - avio J.L., Alverez- Builla J., Castano. J. rg. Chem.1996, 61, [2] Chen, W., Hu M., Wu J., Zou H., Yongpin Y. rg. Lett. 2010,12, [3] Kel in A. V., Sromek A. W., Gevogyan V. J. Am. Chem. Soc.2001, 123,

105 S-E-025 A ew Approach for the Synthesis of Pyrrolo[1,2-a]Pyrazine Derivatives Sinem Güven 1, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06531, Ankara Pyrrolo[1,2-a]pyrrazine is one of four isomers of the pyrrolodiazines, azaanologues of indolizines[1]. Pyrrolo[1,2-a]pyrrazine is an important heterocyclic aromatic compound. Recent studies have indicated that some pyrrolo[1,2-a]pyrrazine derivatives have severe therapeutic applications on cardio and neuroleptic activity[2]. Hereby, improvement of new synthetic pathways to synthesize pyrrolo[1,2 -a]pyrazine scaffolds has aimed for the last decades. In our study, after successively synthesis of compound 1, hydrazine addition, and then Curtius rearrangement formed isocyanate intermediate. Hydrolysis of isocyanate in acidic medium gave compound 2, and finally desired methyl 3-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylate 3 was synthesized effectively by electrophilic cyclization of alkyne in the presence of metal catalyst.[3] REFERECES [1] Minguez J.M., Castellote M. I., Vaquero J.J., Garcia - avio J.L., Alverez- Builla J., Castano. J. rg. Chem. 1996, 61, [2] Chen, W., Hu M., Wu J., Zou H., Yongpin Y. rg. Lett. 2010,12, [3] Kel in A. V., Sromek A. W., Gevogyan V. J. Am. Chem. Soc.2001, 123,

106 S-TR-026 Veratrum album Rizomlarından Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Kimyasal Yapılarının Belirlenmesi ve Ekstre ve Bazı Metabolitlerin Patates Böceğine Karşı Toksik Etkilerinin Belirlenmesi Tuba Aydın 1, Ahmet Çakır 2, Cavit Kazaz 3, eslihan Bayrak 4, Yavuz Taşkesenligil 5, Yasin Bayır 6 1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek kulu İlk ve Acil Yardım Bölümü 2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 3 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı 4 Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 5 Atatürk Üniversitesi KKEF Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 6 Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Bu çalışmada Veratrum album bitkisinin rizomlarından elde edilen ekstre ve bazı metabolitlerin, önemli bir tarım zararlısı olan, patates böceğine (Leptinotarsa decemlineata) karşı toksik etkileri test edilmiştir. Bu amaçla Veratrum album bitkisinin gölgede kurutulmuş rizomları ayrı ayrı aseton, H 4H-benzen, kloroform ve etanol ile ekstrakte edildi. Elde edilen ekstrelerden kolon kromatografisi ve ince tabaka kromatografisi yöntemleri kullanılarak değişik miktarlarda 15 bileşik izole edildi. UV, IR, MS, 1 H-MR, 13 C- MR ve 2D-MR spektroskopisi yöntemleriyle, izole edilen bileşiklerden 14 tanesinin kimyasa l yapıları; n- oktakosanol (VA-1), β-sitosterol (VA-2), stearik asit (VA-3), diosgenin (VA-4), resveratrol (VA-5), moracin J (VA-6), oksiresveratrol (VA-7), β-sitosterol 3--β-D-glikopiranozit (VA-8), diosgenin 3--α-L-ramnopiranozil (1 2)-β-D-glikopiranozit (VA-9), oksiresveratrol 3--β-D-glikopiranozit (VA-10), jervin (VA-11), pseudojervin (VA-13), 1-hidroksi 5,6-dihidrojervin (VA-14) ve sakkaroz (VA-15) olarak aydınlatıldı. Yapısı aydınlatılan bileşiklerden diosgenin (VA-4), moracin J (VA-6), diosgenin 3--α-L-ramnopiranozil (1 2)-β-D-glikopiranozit (VA-9) ve oksiresveratrol 3--β-D-glikopiranozit (VA-10) Veratrum album rizomlarından ilk defa, bu çalışmada izole edildi. Ekstre ve bazı saf metabolitlerin patates böceğine karşı toksik etkileri test edildi ve alkaloit bakımından zengin H 4H-benzen, aseton ve kloroform ekstreleri ile saf metabolitlerden β-sitosterol-3--β-dglikopiranozit, oksiresveratrol, ve nispeten jervinin güçlü böcek öldürücü etkisinin olduğu belirlendi. Yapılan bu çalışma ile, ilk defa, V. album bitkisinin rizomlarından elde edilen ekstre ve bazı metabolitlerin, Patates böceği adıyla bilinen L. decemlineata (Colorado potato beetle) ya karşı güçlü toksik etki gösterdikleri ve doğal insektisit olarak kullanılabilecekleri ortaya konulmuştur. 63

107 S-E-026 Isolation of Secondary Metabolites From Rhizomes of Veratrum album, Identification of Their Chemical Structures and Identification of Toxic Effects of Extract and Some Metabolites against Leptinotarsa decemlineata Tuba Aydın 1, Ahmet Çakır 2, Cavit Kazaz 3, eslihan Bayrak 4, Yavuz Taşkesenligil 5, Yasin Bayır 6 1 Agri İbrahim Cecen University, Health Services Vocational School, Department of Paramedic 2 Kilis 7 Aralik University, Faculty of Sciences & Arts, Department of Chemistry 3 Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry 4 Bozok University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection 5 Atatürk University, Faculty of Kazim Karabekir Education, Department of Chemistry 6 Atatürk University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry In this study, toxic effects of extract and some metabolites obtained from rhizomes of Veratrum album against Leptinotarsa decemlineata which is an important agricultural pest were tested. This purpose, the dried rhizomes of Veratrum album were individually extracted with acetone, H 4Hbenzene, chloroform and ethanol. Fifteen compounds in various amounts were isolated from the extracts using column and thin layer chromatographic methods. From these compounds, chemical structures of fourteen compounds were characterized as n-octacosanol (VA-1), β-sitosterol (VA-2), stearic acid (VA-3), diosgenin (VA-4), resveratrol (VA-5), moracin J (VA-6), oxyresveratrol (VA-7), β-sitosterol 3--β-Dglucopyranoside (VA-8), diosgenin 3--α-L-rhamnopyranoside (1 2)-β-D-glucopyronoside (VA-9), oxyresveratrol 3--β-D-glucopyranoside (VA-10), jervine (VA-11 ), pseudojervine (VA-13), 1-hydroxy-5,6- dihydrojervine (VA-14) and saccharose (VA-15) using UV, IR, MS, 1 H-MR, 13 C-MR ve 2D-MR spectroscopic methods. Diosgenin (VA-4), moracin J (VA-6), diosgenin 3--α-L-rhamnopyranoside (1 2)-β-Dglucopyranoside (VA-9) and oxyresveratrol 3--β-D-glucopyranoside (VA-10) were isolated from V. album rhizomes for the first time in the current study. Toxic effects of the extracts and some compounds isolated were tested against Colorado potato beetle and were evaluated potent toxic effects of H 4H-benzene, rich in alkaloids, acetone and chloroform extracts and the compounds, β-sitosterol-3--β-d-glucopyranoside, oxyresveratrol as well as jervine. In this study, for the first time, it has been documented that the extracts and some metabolites isolated from the rhizomes of V. album have potent toxic effects against L. decemlineata known as Colorado potato beetle, and they can be used as natural insecticide 64

108 S-TR-027 Bifenilkumarin Türevi Yeni Metalli ve Metalsiz Ftalosiyanin Bileşikleri Sentezi ve Karakterizasyonu Ümit Salan 1, Asiye Gök 2 1 Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Göztepe Kampüsü İstanbul 2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı,Haydarpaşa Kampüsü İstanbul Kumarin ve türevleri bitki hücrelerinde serbest ve glikozitleri halinde bulunur. Kumarinler izoflavonoid sınıfı bileşiklerden olup; turunçgillerde, sebzelerde, birçok baklagil çeşidinde ve orkidede bulunmaktadır. Bu bileşikler bruselloz, yanık, romatizmal hastalıklar ve bazı kanser tedavisinde de kullanılabilen farmakolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerdir. Ftalosiyaninler azot atomlarıyla birbirine bağlı dört izoindolin ünitesinden oluşan 18π-elektron sistemine sahip aromatik bileşiklerdir. Ftalosiyaninler, 70 ten fazla metalik ve ametalik katyon ile kompleks oluşturabilirler. Ftalosiyaninler, boya ve pigment olarak matbaa mürekkeplerinde, plastik ve metal yüzeylerin renklendirilmesinde, lazer teknolojisinde, optik ve elektriksel malzemeler olarak ticari kullanım alanlarının yanında, fotodinamik kanser tedavisi ve kimyasal sensör gibi birçok alanda da kullanımları vardır. Bu çalışmada, kumarin ve ftalosiyaninlerin önemli biyolojik ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak, kumarin türevi bazı yeni ftalosiyanin bileşiklerinin sentezlenmesi ve bu bileşiklerin literatüre kazandırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, birinci adımda başlangıç bileşiği olan 3-(Bifenil-4-il)-7-hidroksi-2H-kromen-2-on sentezlenmiştir. İkinci adımda bu ürün 4-nitroftalonitril ile reaksiyona sokulmuş ve 4- (3-Bifenil-4-il)-2-okso- 2H-kromen-7-iloksi)ftalonitril bileşiği elde edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise 4- (3-bifenil-4-il)-2-okso- 2H-kromen-7-iloksi)ftalonitril bileşiğinden yeni metalsiz ve metalli ftalosiyanin türevleri (H 2Pc, ZnPc, CoPc, InPc) sentezlenmiştir. Bu yeni bileşiklerin yapıları UV-Vis, 1 H-MR ve FT-IR spektrumlarıyla kanıtlanmıştır. Sonuç olarak, orijinal Bifenilkumarin türevi yeni metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşikleri sentezlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen verilerin, kimya alanında yapılacak yeni çalışmalarda, ülkemizde ki araştırmacılara ışık tutacağına inanılmaktadır. 65

109 S-E-027 The Synthesis and Characterization of Biphenyl Chromen Derivatives the ew Metal-Free and Metallo Phthalocyanine Compounds Ümit Salan 1, Asiye Gök 2 1 Marmara University, Faculty of Science Department of Chemistry, Göztepe Campus İstanbul 2 Marmara University Faculty of Medicine Department of Biochemistry,Haydarpaşa Campus İstanbul Chromen and its derivatives are in the free state and glucosides in plants. Chromens belong to the isoflovonoid class and they are seen in citrus fruits, vegetables, leguminous and orchides. Chromens are pharmacologically active and natural prouducts which are used in the treatment of diverse range of diseases, such as brucellosis, burns, rheumatic disease and even some type of cancer. Phthalocyanines are 18πelectron macrocyclic aromatic compounds consisting of four isoindolin units linked together by nitrogen atoms. Phthalocyanines are capable of incorporating more than 70 different metallic and nonmetallic cations in their ring cavity. Phthalocyanines, have been widely used in very different areas. For example, press ink as a dye and pigment, making coloured metal and plastic surfaces, laser technology, as optical and electrical materials, photodynamic cancer cure and chemical sensor. In this study, according to taking into consideration some important biologic and chemical properties of coumarins and phthalocyanines, it is aimed to synthesize some new phthalocyanines compounds derivative of coumarin and to bring in this compund to the literature. In this study, firstly, 3-(Biphenyl-4-yl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one was synthesized as precursor compound. In the second step, this product were treated with 4-itrophthalonitrile and were obtained 4-(3-Biphenyl-4- yl)-2-oxo-2h-chromen-7-yloxy)phthalonitrile.in the last part of study, the new metal-free and metallo phthalocyanine (H 2Pc, ZnPc, CoPc, InPc) compounds were synthesized from 4-(3-Biphenyl-4-yl)-2-oxo-2Hchromen-7-yloxy )phthalonitrile. Structures of the new synthesized compounds were proved which are based on the results of UV-vis, 1 H-MR and FT-IR spectra. As a result, the original metal and metal-free phthalocyanine new biphenyl derivative of coumarin compounds were synthesized. The data which are obtained in this study are believed to enlighten the researchers in our country and the recent studies in the field of chemistry. 66

110 S-TR-028 Piridin Halkasına Kondense lmuş 6- ve 7- üyeli Heterobisiklik Sistemlerin Sentezi Yasemin Dinçoflaz 1, urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06531, Ankara 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kimya Bölümü, 65080, Van Ftalazinon (benzopiridazinon) ve aminoftalazinon türevlerinin bazı enzimleri inhibe ettiği ve ilgili bileşiklerin bazı türevlerinin ilaç üretiminde kullanıldığı bazı patentlerde bildirilmektedir.[1,2] Bu çalışma çerçevesinde sentezlenmesi hedeflenen piridazinon türevlerinin de biyolojik aktiviteye sahip olması beklenmektedir. Ayrıca son zamanlarda, altı üyeli heterosiklik bileşikler ile diazepinlerin kenetlenmesi sonucu farmakolojik etkileri üzerinde durulan yeni bileşiklerde sentezlenmektedir.[3,4] Bu sebeple piridin halkasına 6- yada 7- üyeli azot ihtiva eden heterohalkaların kondenze edilmesi amaçlanmıştır. Başlangıç maddesi olarak nikotinik asit 1 seçildi ve 2-amino-3-metilpiridinden başlanarak üç basamakta sentezlendi. Sentetik ve farmakolojik açıdan büyük öneme sahip aminoftalazinon türevlerinden esinlenerek aminopiridopiridazinone 3 türevlerini sentezlenmesi hedeflenmektedir. 2-amino-3-metilpiridin den (4) yola çıkılarak, Sonogashira kenetlenme yöntemi ile piridine bir alkinil fonksiyonel grubu takıldı (5) ve bu grubun herhangi bir elektrofilik kaynak kullanılmadan siklizasyon reaksiyonları (6,7) incelendi. Böylece kenetlenme için uygun bir reaktant elde edilmiş oldu. Daha sonra kenetlenme ürünleri üzerinden piridodiazepinon ve naftiridinon sentezi gerçekleştirildi. Reaksiyonun genelleştirilmesi ve mekanistik çalışmalar devam etmektedir. KAYAKLAR [1] Himmelsbach, F., Langkopf, E., Eckhardt, M., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. R. H., Tadayyon, M. PCT Int. Appl. 2004, 226 pp. CDE: PIXXD2 W A [2] Himmelsbach, F., Eckhardt, M., Langkopf, E., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. Ger. ffen. 2004, 52 pp. CDE: GWXXBX DE A [3] Helio G. Bonacorso, Rogerio V. Lourega, Everton D. Deon, ilo Zanatta and Marcos A. P. Martins Tetrahedron Letters,2007, , 48 [4] L. Legerén, D. Domínguez, Tetrahedron Letters,2010, , 51 67

111 S-E-028 The Synthesis of 6- and 7- Membered Heterobycyclic Ring System, Fused to Pyridine Ring Yasemin Dinçoflaz 1, urettin Mengeş 1,2, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06531, Ankara 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kimya Bölümü, 65080, Van It is notified at some patents that some derivatives of phthalazinone and aminophthalazinone are used for production of medicine and related derivatives inhibiting some enzymes. ur aim is to synthesize pyridazinone derivatives which are expected to have biological activity. Moreover, the coupling reactions of 6-membered heterocyclic compounds and diazepines give rise to new pharmalogical compounds in recent years. That is why we aimed to condense 6- and 7-membered heterocycles which include nitrogen atoms. As the starting material nicotinic acid 1 was chosen and synthesized in 3 steps starting from 2 -amino-3- methylpyridine. It was intended to synthesize aminopyridopyridazinone derivatives 3 which has synthetically and pharmalogically great importance. Starting with 2-amino-3-methylpyridine (4 ), alkynyl functional group was attached to pyridine ring by Sonogashira coupling (5) and cyclization reactions of this alkynyl functional group without using any electrophilic source. Thus, a suitable reactant was obtained for coupling reaction. Then, synthesis of pyridodiazepinone (6) and naphtyridinone (7) was accomplished from the coupling reaction products. Generalization of reactions and mechanistic studies are in progress. REFERECES [1] Himmelsbach, F., Langkopf, E., Eckhardt, M., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. R. H., Tadayyon, M. PCT Int. Appl. 2004, 226 pp. CDE: PIXXD2 W A [2] Himmelsbach, F., Eckhardt, M., Langkopf, E., Mark, M., Maier, R., Lotz, R. Ger. ffen. 2004, 52 pp. CDE: GWXXBX DE A [3] Helio G. Bonacorso, Rogerio V. Lourega, Everton D. Deon, ilo Zanatta and Marcos A. P. Martins Tetrahedron Letters,2007, , 48 [4] L. Legerén, D. Domínguez, Tetrahedron Letters,2010, , 51 68

112 S-TR-029 Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerle Elde Edilen Pişirilmiş ve Pişirilmemiş Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr ) Kumm. Mantarının Kimyasal Bileşimlerinin Araştırılması Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Mansur Harmandar 1 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Muğla, 48121, Türkiye Mantarlar lezzetinden ve aromasından dolayı gıda olarak kullanılmasının yanı sıra bugün tıbbi ve biyolojik aktivitelerinden dolayı ilaç olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Mantarlar, proteinler, aminoasitler, vitaminler, mineraller ve yüksek oranda polidoymamış yağ asit bileşenleri içermektedir. Mantarlar yaklaşık % 5 kadar yağ taşımaktadırlar ve bu yağın ortalama %75 kadar doymamış yağ asit bileşenlerine sahiptir. Buda beslenmede mantarları daha da önemli yapmaktadır. Hem tıbbi aktivitelere sahip olması h em de kimyasal bileşimleri bakımından mantarlar, sağlıklı beslenmede önemli besin maddeleri olduğu literatürcede kabul edilmiştir 1-2. Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr) Kumm. mantarı halk arasında Cincile, Milibarı, ve Kurakız mantarı olarak adlandırılmaktadır. Yenilebilir ve ticari potansiyeli olan bir mantar türüdür. Kalkerli topraklarda kümeler halinde, bilhassa Eylül, Ekim ve Mayıs aylarında ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda toplanan mantar örneği ikiye ayrıldı. Bir kısmı pişirilirken diğer kısmı taze olarak çalışıldı. Pişirilmiş ve pişirilmemiş mantar örneklerine üç farklı ekstraksiyon yöntemi (da sıcaklığında ekstraksiyon, Soxhlet ekstraksiyonu ve Ultrasonik Banyo ile ekstraksiyon) ile hekzan, aseton metanol ve su ekstreleri hazırlanarak toplamda 24 çeşit ekstre elde edildi. Elde edilen altı farklı hekzan ekstresinin BF 3:Metanol reaktifi ile metil esterlerine dönüştürülerek; metanol ve aseton ekstreleri ise Bis (trimethylsilyl)- trifluoracetamid reaktifiyle sililenerek GC ve GC-MS ile analiz edildi 3 Alınan sonuçlar da pişirilmiş ekstrelerde doymamış yağ asidi oranlarının pişirilmemişlere göre daha yüksek olduğu tespit edilirken, pişirilmemiş mantardan elde edilen ekstrelerde daha az reaktife rastlandı. Linoleik asit ve leik asit oranları pişirilmiş örneklerde daha fazla bulundu. KAYAKLAR 1 Senatore F. Fatty acid and free amino acid content of some mushrooms. Journal of the Science of Food and Agriculture. 51,191-96, Agrahar Murugkar D, Subbulakshmi G. utritional value of edible wild, 42-45, Kıvrak İ, Duru ME, Öztürk M, Mercan, Harmandar M, Topçu G. Antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial constituents from the essential oil and ethanol extract of Salvia potentillifolia. Food Chemistry 116 (2), ,

113 S-E-029 Research of Chemical Compositions Cooked and Uncooked Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr) Kumm. of Mushroom btained Different Extraction Methods Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Mansur Harmandar 1 1 Mugla Sıtkı Kocman University, Faculty of Science Department of Chemistry, Mugla, 48121, Turkey Mushrooms using of as food due to the delicious flavor and aroma and also has been used as drug for medical and biological activities today.mushrooms contains proteins, amino acids, vitamins, minerals and a high proportion of poly-unsaturated fatty acid components.mushrooms have 5% fat and approximately they are unsaturated fatty acid components as 75% this of oil.this feed is more important than fungi.mushrooms was adopted in literature both in terms of chemical composition and have an important nutrient medicinal activity, healthy food.tricholoma terreum (Schaeff.: Fr) Kumm. referred to "Cincile", "Millibars", and "Kuraki mushroom" as the people. Tricholoma terreum is a mushroom species edible and commercial potential of.calcareous soils in clusters, are emerging especially in September, ctober and May. In this study, the collected mushroom samples were divided into two partwhile some of them were cooked, the other part was freshly studied.three different extraction method was applied to cooked and raw mushroom samples (extraction at room temperature, extraction with Soxhlet extraction and ultrasonic bath) and 24 kinds of extracts were obtained by hexane, acetone, methanol and water.the obtained six different hexane extract was converted to methyl esters with BF3: Methanol Reagent and the extracts of methanol and acetone was silylated with Bis (trimethylsilyl )-trifluoracetamid reagent.all of them were analyzed by GC and GC-MS.The results showed that the unsaturated fatty acid content of cooked samples extracts were higher than the raw samples extracts and it was observed that raw sample extracts included less reagent.it was found that the ratio of linoleic acid and oleic acid was higher in cooked samples. REFERECE 1 Senatore F. Fatty acid and free amino acid content of some mushrooms. Journal of the Science of Food and Agriculture. 51,191-96, Agrahar Murugkar D, Subbulakshmi G. utritional value of edible wild, 42-45, Kıvrak İ, Duru ME, Öztürk M, Mercan, Harmandar M, Topçu G. Antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial constituents from the essential oil and ethanol extract of Salvia potentillifolia. Food Chemistry 116 (2), ,

114 S-TR-030 Dopamin Analoğu 2-Amino-5-metoksiindan ın Sentezi ve Asimetrik Ayrılması Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu, Ertan Şahin Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye Bir monoamin hormon olan dopamin (1) nöronlar arası iletişimi sağlayan bir maddedir ve merkezi sinir sistemiyle ilgili şizofreni ve Parkinson gibi hastalıklarda önemli rol oynar[1]. Pek çok maddenin dopamin benzeri aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir[2]. 2-Aminotetralin türevi olan Rotigotin (2) ilacı plaster şeklinde Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır[3]. 2-Aminoindan 3 ün de dopaminerjik aktivite gösterdiği bildirilmiştir[4]. H 2 H S Me H H 2 H H Me 1 Dopamin 2 Rotigotine 3 Bu çalışma kapsamında dopamin (1) ve Rotigotin (2) nin analoğu olan 2-amino-5-metoksi indan (5) indan-2-ol (4) ten çıkılarak rasem karışımı halinde sentezlendi. 5 Bileşiği (R)-2-asetoksimandelil klorürle ilgili diasteromerlerine dönüştürüldü ve kristallendirmeyle asimetrik ayırma yapıldı. Elde edilen diasteromer amidlerin X-Ray kristalografik analizi sonucunda mutlak konfigürasyonu belirlendi. İlgili diaseteromerler hidroliz edilerek 5 R ve 5 S enantiyomerleri yüksek saflıkta elde edildi. H 2 H Me 4 5 H 2 Me Me 5 R H 2 5 S Teşekkür: Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK a (109T/241) ve Atatürk Üniversitesi ne teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Giladi,.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, [4] Cannon, J.G., Perez, J.A., Bhatnagar, R.K., Long, J.P., J. Med. Chem., 1982, 25,

115 S-E-030 Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine Analogue 2-Amino-5-methoxyindane Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu, Ertan Şahin Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, Erzurum, TURKEY A monoamine hormone dopamine (1) is a neurotransmitter and have important roles in central nervous system (CS) related disorders such as schizophrenia and Parkinson s disease[1]. It has been reported that many chemical compounds have dopamine-like actions[2]. Rotigotine (2) drug, a derivative of 2- aminotetraline, is used in the treatment of Parkinson s disease as transdermal patch[3]. Dopaminergic activity of 2-aminoindane (3) has also been reported[4]. H 2 H S Me H H 2 H H Me 1 Dopamin 2 Rotigotine 3 In the present study, dopamine (1) and rotigotine (2) analogue 2-amino-5-methoxyindane (5) was synthesized starting from indane-2-ol (4) as a rasemic mixture. Compound 5 was converted to its corresponding diastereomers with (R)-2-acetoxymandelyl chloride and asymmetric resolution was achieved by crystallization. Absolute configuration of resulting diastereomeric amides were determined by X -Ray crystallographic analysis. Hydrolysis of corresponding diastereomers gave (R)-5 and (S)-5 enantiomers with a high enantiomeric excess. H 2 H Me 4 5 H 2 Me Me 5 R H 2 5 S Acknowledgments: The authors are indebted to the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Grant o. 109T/241) and Atatürk University for their financial support of this work. REFERECES [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Giladi,.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, [4] Cannon, J.G., Perez, J.A., Bhatnagar, R.K., Long, J.P., J. Med. Chem., ,

116 S-TR-031 Türkiye de Azokaliks[n]arenler: Dünü, Bugünü ve Yarını Hasalettin Deligöz 1 1 Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Supramoleküler kimyada, taç eterler ve siklodekstrinlerden sonra yeni bir nesil olarak sentezlenen kaliks[n]arenler, çıkış maddesi olarak p-tert-bütil fenol ile formaldehitin bazik ortamdaki kondenzasyon reaksiyonu sonucu halkalaşarak oluşan makrosiklik oligomerlerik bileşikler olarak tanımlanmaktadırlar. Kolaylıkla dealkilleme işlemi ile giderilebilen tert-bütil grupları giderildiğinde, fenolik- ve para- köşelerinden fonksiyonlandırılabilme yeteneğine sahip oldukları için pek çok bilim adamının dikkatini çekmektedirler. Kaliks[n]aren türevi olan azokaliks[n]arenler, p- köşesinde konjüge kromojenik azo grubu içeren ve tek basamakta yüksek verimle sentezlenebilen bileşiklerdir. Kolay sentezlenmelerinin yanısıra, kompleks yapma yetenekleri, solvent ekstraksiyon özellikleri, absorpsiyon kabiliyetleri, iki boyut MR özellikleri, ph ile değişen konjügasyonları, enol-keto tautomerileri, termal bozunma kinetikleri ve fluoresan özellikleri, değişik araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Bu çalışmada, bir seri kromojenik grup içeren azokaliks[4]aren türevlerinin sentezleri ile yukarıda belirtilen özelliklerine dayalı Türkiye de bugüne kadar grubumuzun yaptıkları çalışmalar ve hedefleri anlatılacaktır. KAYAKLAR [1] Gutsche, C.D., Calixarenes Revisited, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, p. 112, [2] Deligöz, H., Azocalixarenes: Synthesis, Characterization, Complexation, Extraction, Absorption Properties and Thermal Behaviours, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 55, ,

117 S-E-032 Synthesis and Properties of Vinyl Esters of Cyclic Carboxylic Acids Aida Shahmammadova 1, Sabir Mustafayev 1, Makhruza Shatirova 2, Mamed Veliyev 2 1 Azerbaijan State il Academy AZ1010, Baku, Azadlyg ave Institute of Polymer Materials of Azerbaijan ational Academy of Sciences AZ5004, Sumgait, S.Vurgun Str The unsaturated esters of cyclic carboxylic acids on its scientific and practical significance attract researchers attention. They are widely used in polymer, paint and varnish industry as the monomers, solvents and plasticizers of the polymer materials and also as the antimicrobial substances, anticorrosion additions to lubricants, corrosion inhibitors, and so on [1]. Continuing investigations in this direction [2,3], in this work the vinyl esters of cyclic carboxylic acids have been synthesized and their properties have been investigated. As a result of the carried out investigations it has been found out that the cyclic monocarboxylic acids interact with vinylacetate in the presence of mercury acetate and etherate of trifluorboron and the corresponding esters with yield of 70-80% on the following scheme are formed: R - C(CH 2 ) n CH + CH 3 CCH = CH 2 BF 3 (C 2 H 5 ) 2 Hg(CH 3 ) 2 R - C(CH 2 ) n CCH = CH 2 +CH 3 CH CH 3 n=1,2; R=naphthene radical,,,, CH, 2 CH 2 The structure of the synthesized unsaturated esters has been confirmed by the spectral methods of IR- and PMR-spectroscopy. It has been proved that the synthesized esters are very reactive compounds and can be widely used in organic synthesis. In particular, it has been known that they undergo the reaction of hydrosilylation, diene condensation, epoxidation with formation of new derivatives. Keywords: carboxylic, vinyl esters, vinylacetate, etherate of trifluorboron REFERECES [1] S.A.Mustafayev. Author s abstract of dis. Doctor of chemical sciences. aphthene acids of Azerbaijan oils and their derivatives preparation, properties and application. Institute of Petrochemical Processes of Azerbaijan ational Academy of Sciences, Baku, 2008, 35 p. [2] M.G.Veliyev, M.I.Shatirova.,.Ya.Ishenko, Z..Guseinova., A.I.Ibragimova // ZHPKH, 2008, V.81, Vyp.6, P [3] M.G.Veliyev, S.A.Mustafayev, A.G.Shahmammadova. / Chemical reactants, reagents and processes of low-tonnage chemistry. Sb.nauchn. tr-ov. Belarus, Minsk-2011, P

118 S-E-033 Anticancer and α-chymotrypsin Inhibiting Diterpenes and Triterpenes from Salvia leriaefolia Amjad Hussain 1, M. Iqbal Choudhary 1,2, Achyut Adhikari 1, Bishnu P. Marasini 3, Samina A. Sattar 1, Atia-Tul- Wahab 3, usrat Hussain 1, Syed A. Majid Ayatollahi 4, Atta-ur-Rahman 1 1 H. E. J. Research Institute of Chemistry, International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi, Karachi-75270, Pakistan 2 Department of Chemistry, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia 3 Dr. Panjwani Center for Molecular Medicine and Drug Research, International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi, Karachi-75270, Pakistan 4 Phytochemistry Research Center and Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Shaheed Beheshty University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Salvia leriaefolia Benth. is a tall annual plant found in the north-west of Iran exhibiting a variety of biological activities, such as antioxidant, antiplasmodial, antimicrobial, antiinflammatory and cytotoxicity [1]. H 16 H H H H H 19 H H H H 18 H H H H H CH R H H H 4 7 H 6 H R = Ac R = H 7 Salvialeriol (1), an abietane type diterpene, was isolated from Salvia leriaefolia, along with four known abietane-type diterpenoids, 6-hydroxysalvinolone (2) and deacetylnemorone (3), cariocal (4), salvialerione (5) as well as two triterpenes, 2-acetoxylupeol (6), lupine-2,3-diol (7), were isolated and identified. Compound 6 was reported as derivative of 7 and this is first report from natural source as well as its detail MR data has been reported for first time. Compounds 3 and 7 exhibited excellent antiproliferative activity against prostate cancer cell line (PC3) and cervical cancer cell line (HeLa) with IC 50 value of 6.2 ± 0.1, 2.6 ± 0.1 and 2.8 ± 0.1, 2.7 ± 0.1 μm respectively. While compounds 1, 2 and 6 showed moderate activities. Compounds 1-7 were also tested against α-chymotrypsin enzyme, compound 2 exhibited inhibitory potential against α-chymotrypsin (IC 50 = µm). Kinetic study revealed compound 2 as a competitive inhibitor (K i = µm). REFERECE [1] Kamatou, G. P. P.; Makunga,. P.; Ramogola, W. P..; Viljoen, A. M. J. Ethnopharmacol. 119, ,

119 S-E-034 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Sediments and P. ceanica Meadows of Alexandroupolis Gulf, E Greece Maria- Venetia Apostolopoulou 1, Patrick Roose 2, Pavlopoulos Kosmas 3, Frank Dehairs 1 1 Analytical and Environmental Chemistry, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050, Brussels, Belgium, +32 (0) ; 32 (0 ) Management Unit of the orth Sea Mathematical Models and the Scheldt estuary, 3de en 23ste Linieregimentsplein, B-8400 stend, Belgium, +32 (0 ) Geography, Harokopio University, El.Venizelou 70, 17671, Athens, Greece, +30 (0 ) Since March 2007 the construction of an oil pipeline is under deliberation by the governments of Russia, Greece and Bulgaria. The aim is to transport Russian oil through the Black Sea, Bulgaria, Greece and the Aegean Sea to the worldwide market. The present paper, describing sources of organic material in Alexandroupolis Gulf, E Greece, may contribute to setting a baseline for the initial environmental conditions against which future changes can be referenced. Additionally, this study estimates the influence of the flood events transporting terrestrial organic matter into the coastal zone. The paper focuses is on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) as a proxy of organic matter sources. To achieve this goal PAHs were analyzed in sediment samples and in tissues of the endemic Mediterranean species Posidonia oceanica. Sediments and plants were collected along the coastal area as well as the Evros River and its estuary from 2007 to The PAH concentration was analysed by GC-MS. For total lipid extraction, Soxhlet and pressurized liquid extraction were compared. In addition, sediment and biomass samples were analyzed on EA-IRMS for the determination of TC, TC/T, δ 13 C of bulk TC. PAH compound ratios, such as phenanthrene/anthracene, fluoranthene/pyrene and benz (a)anthracene/chrysene, were calculated to evaluate the relative importance of different origins. ΣPAH concentrations range between 8,2 to 602,1 ng/dw -1 for the sea area and 17,1 to 728,6 ng/dw -1 for Evros River. There is a trend of high ΣPAH values in sediments east to west of Alexandroupolis Gulf and downward of Evros River in which petrogenic origin were also detected. Posidonia oceanica leaves were shown to have higher concentrations of ΣPAHs than other parts of the plant (average 648,6 ng/dw -1 ). Medium Molecular Weight (MMW) and High Molecular Weight (HMW) PAHs, exhibit higher values in the site which is in proximity with Alexandroupolis city and its harbor underlining the use of Posidonia oceanica plant as bio-indicator. Finally, investigating the two different PAH extraction methods, Soxhlet and ASE there was no significant difference between the results obtained. Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, oil-pipeline, organic matter, P.oceanica 76

120 S-E-035 The Synthesis of Structural Analogues of the Antiarrythmic Drug ibentan adejda K. Davydova 1, lga S. Fominova, 2 and Robert G.Glushkov 3 1 A..esmeyanov Institute of rganoelement Compounds Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 2 Centre for Drug Chemistry, Moscow, Russia, 3 MirFarm Company, bninsk, Kaluga region, Russia Discovery and development of new effective antiarrhythmic drugs is an important task in Medicinal Chemistry. We have previously created an innovative class III antiarrhythmic drug ibentan and developed a method for manufacturing of its active ingredient - -[5- (diethylamino)-1-phenylpentyl]-4-nitrobenzamide hydrochloride (1a) [1,2]. ibentan was awarded the State Prize of Russia. evertheless, ibentan has several side effects. The aim of this work is the synthesis of structural analogues of ibentan. In an effort to discover new drugs with better antiarrythmic effects, a number of 1,5-diaminopentane derivatives 1b-k, 2 were synthesized and investigated for their structure-activity relationships. The synthesis of various compounds that are structurally analogous to ibentan is described on scheme 1. R4CCl H R4 R3. HCl R2 R1 + 7 steps R1 H 2 R3 R2 2 2 R1 1a-j R3 R2 1k Cl + C 2 H 5 a C 2 H 5 H H 4 H H 4 Cl H R1 1. a/xylene 2. Et 2 CH 2 CH 2 CH 2 Cl 2 1. HCl / H 2 LiAlH 4 /C 2 H 5 H Cl 2 2. ah CH 3 C 2. HCl Scheme 1. 1 a R1=H, R2=R3=Et, R4=C 6H 4 2-4; b R1=H, R2=Me, R3= (CH 2 ) 2C 6H 3 (Me ) 2-3,4, R4=C 6H 4 2-4; c R1=Me, R2=R3=Et, R4=C 6H 4 2-4; d R1=H, R2=R3=Et, R4=C 6H 4 2-3; e R1=H, R2=R3=Et, R4=3-pyridyl; f R1= 2, R2=R3=Et, R4= Ph; g R1= 2, R2=R3=Et, R4= C 6H 4 2-4; h R1=H, R2= Et, R3= CH 2Ph, R4= Ph; i R1=H, R2=R3=Et, R4= C 6H 4CEt-4; j R1=H, R2=R3=Et, R4= C 6H 4S 2Me-4; k R1=H, R2=R3=Et. REFERECES [1] Glushkov, R.G., L'vov, A.I., Davydova,.K., Sizova,.S., et al. Process for the preparation of 1 -phenyl-1-pnitrobenzoylamino-5-,-diethylaminopentane hydrochloride and 1-phenyl-1-amino-5-,diethylaminopentane. Patent o (Russia). [2] Davydova,.K., Sizova,.S., Vinogradova, S.M., L'vov, A.I., Glushkov, R.G., Yuzhakov S.D. et al. Synthesis and antifibrillatory activity of nibentan and its analogues. Eur. J. Med. Chem., 35 (2), ,

121 S-E-036 A ew, Fast and Easy Strategy for ne-pot Synthesis of Full Substituted Cyclopropanes: Direct Transformation of Aldehydes to 3-Aryl-1,1,2,2-Tetracyanocyclopropanes ader oroozi Pesyan 1, Mohammad Jalilzadeh 1, Mohammad Ali Kimia 1 and Ertan Şahin 2 1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Urmia University, 57159, Urmia, Iran 2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, 25240, Erzurum, Turkey Corresponding author, Tel.: (+98) , Fax: (+98) , The cyclopropyl group is an important structure in many herbal compounds, displaying antibacterial, antiviral and some enzyme inhibition activities [1-3]. This paper describes a new route one-pot reaction of aldehydes (1) with malononitrile (2) and cyanogen bromide into 3-arylcyclopropane-1,1,2,2- tetracarbonitriles (3a-3l) in the presence of triethylamine in excellent yield in very short time (5 seconds) (Scheme 1). The structures elucidations were characterized by IR, 1 H MR, 13 C MR, mass spectrometry and X-ray crystallography techniques. For these compounds the crystallographic data show two structures in mirror image in solid case and there are in one dis tinct structure in solution. The reaction mechanism was discussed. Scheme 1 REFERECES [1] (a) Faust, R. Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, ; (b) Donaldson, W. A. Tetrahedron 2001, 57, [2] (a) Little, R. D.; Dawson, J. R. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, ; (b) Little, R. D.; Dawson, J. R. Tetrahedron Lett. 1980, 21, ; (c) Caine, D. Tetrahedron 2001, 57, [3] (a) Warner, D. T. J. rg. Chem. 1959, 24, ; (b) McCoy, L. L. J. rg. Chem. 1964, 29,

122 S-E-037 Use of Halo Vinyl Aldehydes in rganic Synthesis Ray Jayanta K. Department of Chemistry Indian Institute of Technology, Kharagpur E mail: Fax: Chloro and bromo vinyl aldehydes have been used as starting material for the synthesis of different small ring heterocyclic systems with exo-cyclic functionalities. 1-2 Highly regioselective direct alkylation/arylation methods have also been developed to functionalize the heterocyclic compounds. 3 Core and fine tuning of structural motifs generated interesting host molecules to embrace neutral guest in the cavity by weak electrostatic interactions. 4 Carbocyclic frame works have also been achieved from bromo vinyl aldehydes by sequential use of Ullmann Cross coupling and McMurry coupling reactions. 5 Pd catalysed Ullmann cross coupling reactions have been utilized to synthesise bio-active natural products. Annulated bromovinyl aldehydes were converted to 5-7 member cyclic ketones by Heck-type reaction. 6,7 Base catalysed cyclo condensation of active methylene compounds with bromo vinyl aldehydes generated novel substituted benzo derivatives. Shortest synthesis of Cuparene from bromoaldehydes has also been achieved. The uses of the methodology developed have been explored for the synthesis of bioactive natural and designed molecules Mechanistic details will be presented REFERECES: [1] S. Brahma and J. K Ray Tetrahedron Report o 829, 64 (13) , [2] S. Brahma and J.K. Ray Tetrahedron Letters 46, 6575 (2005) [3] B.P.Dutta, G.K. Kar and J.K. Ray Tetrahedron Letters 44,8641 (2003) [4] S. Brahma, D. Pan and J. K. Ray Supramolecular Chemistry 16, 447 (2004) [5] Rathin Jana, Subhankar Samanta and Jayanta K. Ray Tetrahedron Letters 49, 851 (2008). [6] S. K. Mal, D. Ray and J.K. Ray Tetrahedron Letters 45, 277 (2004) [7] D. Ray, S. K. Mal and J. K. Ray Synlet 2135 (2005) [8] Jana, Rathin; Chatterjee, Indranil; Samanta, Shubhankar; Ray,Jayanta K rganic Letters 10, 4795 (2008). [9] Shubhankar Samanta, Hemakesh Mohapatra, Rathin Jana and Jayanta K. Ray Tetrahedron Letters 49, 7153 (2008) [10] Devalina Ray and Jayanta K. Ray rganic Letters 9 (2) 191 (2007) [11] Devalina Ray, Sunanda Pal, Sulagna Brahma and Jayanta K RayTetrahedron Letters 48, 8005 (2007) [12] Sukla andi and Jayanta K RayTetrahedron Letters (2011), 52, 6203 [13] By Paul, Sunanda; Gorai, Tumpa; Koley, Arijit; Ray, Jayanta K. From Tetrahedron Letters (2011), 52 (31),

123 S-E-038 Synthesis of Unsaturated Ketones and Ketoethers Seylan Ragimova 1, Sabir Mustafayev 1, Makruza Shatirova 2, Mamed Veliyev 2 1 Azerbaijan State il Academy, AZ1010, Baku, Azadlyq Institute of Polymer Materials of Azerbaijan ational Academy of Sciences, AZ5004, Sumgait, S.Vurgun Str A large chemical activity of the unsaturated ketones stipulated by a presence of the unsaturated bond and carbonyl grouping favored wide application of these ketones in organic and petrochemical synthesis. In this connection the unsaturated ketones prepared on the basis of carboxylic acids and acetylene compounds are of definite interest. Continuing investigations in this direction [1,2], in this work the results of the investigations of acylation of chloranhydrides of some individual cyclic carboxylic acids and oil naphthene acids (isolated from oily fractions of Baku oils) with ethylene, acetylene, allyl chloride, propargyl chloride in the presence of aluminum chloride which lead to the formation of the corresponding unsaturated ketones are presented. It has been established that in interaction of vinyl ketones with the saturated or unsatuirated alcohols the corresponding ketoethers with the yields of 75-85% are formed. CH 2 = CH 2 RCCH = CH2 AlCl R - CCl 3 HC CH CH 2 = CHCH 2 Cl RCCH = CHCl RCCH = CHCH 2 Cl HC CCH 2 Cl RCCH = CClCH 2 Cl where: R=naphthene radicals,, CH 3 RCCH = CH 2 + HCH 2 R' RCCH 2 CH 2 CH 2 R' R'=C 2 H 5, CH 2 =CH-CH 2, HC C-CH 2 The method of the synthesis of ketoethers on the basis of hydration reaction of acetylene esters of cyclic series in the presence of mercury oxide and sulphuric acid (at С) with formation of the corresponding ketoethers with the yields of 70-80% has been also developed. The synthesized unsaturated ketones and ketoethers can be widely used in thin organic synthesis for preparation of practically useful and natural compounds. REFERECES [1] M.G.Veliyev,.A.Sadigov, M.I.Shatirova, Kh.M.Alimardanov. // ZHrKh, 2008, V.44, Vyp.9, P [2] S..Ragimova, S.A.Mustafayev, M.G.Veliyev, A.G.Guseinova // Azerbaijan il İndustry, 2009, 2, P

124 S-E-039 ovel ano Composites of Polyaniline S. Sedaghat 1 and Sh. Ghammamy 2 1 Department of Chemistry Islamic Azad University, Malard branch, Tehran, Iran. 2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran The synthesis of polyaniline/ single-wall nanotube (PAI/SWT), polyaniline/multi-wall nanotube (PAI/MWT) and polyaniline/single-wall nanotube/graphen nanosheets (PAI/SWT/GS) nanocomposites which are synthesized by in situ polymerization are reported in this study. The substrates were treated with a mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid before usage to functionalize with carboxylic and hydroxyl groups. Aniline monomers are adsorbed and polymerized on the surface of these fillers. Structural analysis using scanning electron microscopy (SEM) showed that nanomaterials dispersed into polymer matrix and made tubular structures with diameters several tens to hundreds nanometers depending on the PAI content. These nanocomposites can be used for production of excellent electrode materials applications in high performance supercapaci tors. REFERECES [1] Wang Y, Shi Z, Huang Y, Ma Y, Wang C, Chen M, Chen Y, Phys.Chem,2009, 113, [2] Yan J, Wei T, Fan Z, Qian W, Zhang M, Shen X, Wei F, Journal of Power Source, 2010, 195, [3] Zhang K, Zhang LL, Zhao XS, Wu J, Chem.Mater, 2010, 22, [4] Hu ZA, Xie YL, Wang YX, Mo LP, Yang YY, Zhang ZY, Material Chemistry and Physics, 2009, 114, 990. [5] Snook GA, Kao P, Best AS, Journal of Power Source, 2011, 196, 1. 81

125 S-E-040 The Synthesis of aturally ccurring 3,3 - eotrehalosadiamine and its Analogs through Disarmed to Armed And Armed to Super Armed Approach Shazia Anjum, 1,3 J. E. Rubin, 2 and D. R. J. Palmer 1 1 Department of Chemistry, University of Saskatchewan, 110 Science Place, Saskatoon, SK S7 5C9, Canada 2 Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan, 52 Campus Drive, Saskatoon, SK S7 5B4, Canada 3 Cholistan Institute of Desert Studies, The Islamia University of Bahawalpur, Bahawalpur, Pakistan The synthesis of a naturally occurring 1,1 -disaccharide, neotrehalosadiamine (TD) and its analogs, is described in this report for the first time. Following an 11 step process, seven of which did not require chromatographic separation, TD was generated at an overall yield of 60%. A high yielding, stereoselective synthetic process was developed using the inexpensive, commercially available precursor: 1,2:5,6 -di-isopropylidene-α-d-glucofuranose. The advantage of the participating effect of the acyl group at -2 of donor glycoside was taken in order to build the key α,β-linkage of TD molecule in highly stereoselective manner. The influence of electronic effects of disarmed to armed and armed to super armed glycosyl donor/acceptor on outcome of 1,1 -glycosidation was also observed. The detailed antibacterial studies on neotrehalosadiamine (TD) and its analogs have also been described here in due course. Acknowledgments: Financial support of this work by the SERC Discovery Gra nt to D.R.J.P. and a Saskatchewan Health Research Fund Team Grant to the Molecular Design Research Group is gratefully acknowledged. REFERECES [1] Geyer, A. Reinhardt, S. Bendas, G. Rothe, U. Schmidt, R. R. J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, [2] Tsuno, T. Ikeda, C. umata, K. Tomita, K. Konishi, M. Kawaguchi, H. J. Antibiot. 1986, 39, [3] Inaoka, T. chi, K. J. Bacteriology, 2007, 189 (1), [4] Inaoka, T. Satomura, T. Fujita, Y. chi, K. FEMS Microbiol. Lett. 2009, 291,

126 83

127 Poster Sunumları Poster Presentation 84

128 P-TR-001 Yeni Etil Hidrojen Fosfonatların Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Ayşegül Hisar, Özdemir Doğan rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü Aziridinler biyolojik aktiviteye sahip doğal bileşiklerin yapısında bulunan ve organik kimyada uygulama alanı çok yaygın olan moleküllerdir. Aziridinil fosfonatlar α-amino fosfonatların çıkış bileşikleridir ve enzim inhibitörleri, katalitik antibadiler için hapten, antibakteriyel ajanlar ve yabancı ot mücadelesinde kullanılmaktadır. Aziridin-2-karboksilatların sentezi için birçok çalışma yapılmış olmasına karşın aziridinil fosfatların sentezi için oldukça sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır [1]. Grubumuz bu bileşiklerin sentezi için yeni bir yöntem geliştirmiş ve ayrıca antibakteriyel özelliklerini araştırmıştır [2]. Bu çalışmada aziridinil fosfonatların hidrolizi için uygun deney koşullarının bulunması ve hidroliz sonrası elde edilen yeni etil hidrojen aziridinil fosfonatların biyolojik aktivitelerinin ölçülüp aziridinil fosfonatlarla kıyaslanması amaçlanmıştır. Asidik ortamda aziridin halkası açıldığı için fosfonat grubunun hidrolizi bazik ortamda çalışılmıştır. Hidroliz sonrasında ham ürün asit formdaki Dowex rezinden geçirilip saf olarak izole edilmiştir. 1 H MR analizinde fosfonat yapısındaki ester gruplarından sadece birinin hidroliz olduğu anlaşılmıştır. Bu kongrede hidroliz koşullarınn detayları ve hidroliz olmuş bileşiklerin biyolojik aktivite sonuçları anlatılacaktır. KAYAKLAR [1] Kim, D. Y.; Rhie, D. Y. Tetrahedron 53, 13603, [2] Dogan, Ö.; Babiz, H.; Gözen, A. G.; Budak, S. European Journal of Medicinal Chemistry, 46, 2485,

129 P-E-001 Synthesis of ew Ethyl Hydrogen Phosphonates and Inveαstigation of Their Biological Activities Ayşegül Hisar, Özdemir Doğan Middle East Technical University, Chemistry Department Aziridines can be found in the structure of biologically active natural compounds and they have very wide applications in organic chemistry. Aziridinyl phosphonates are the starting materials of α-amino phosphonates and used as enzyme inhibitors, haptens for catalytic antibodies, antibacterial agents, and herbicides. Although synthesis of aziridine-2-carboxylates has been the subject of many studies, a very limited research has been done for the synthesis of aziridinyl phosphates [1]. ur research group has developed a new method for the synthesis of aziridinyl phosphonates and studied their antibacterial activities [2]. In this study, the appropriate experimental conditions for the hydrolysis of phosphonates and biological activities of hydrolysed products, ethyl hydrogen aziridinyl phosphonates, have been investigated. Biological activity of newly obtained compounds are compared with their aziridinyl phosphate derivatives. Hydrolysis reactions are carried out in basic medium becauce in acidic medium aziridine ring opens. The crude product obtained from hydrolysis reaction was purified and acidified just by passing through the acidic form of Dowex resin. 1 H MR anaylsis showed that only one ester group of the phosphonate unit was hydrolyzed. At this conference, details of the hydrolysis conditions and biological activity results of hydrolyzed compounds will be presented. REFERECES [1] Kim, D. Y.; Rhie, D. Y. Tetrahedron 53, 13603, [2] Dogan, Ö.; Babiz, H.; Gözen, A. G.; Budak, S. European Journal of Medicinal Chemistry, 46, 2485,

130 P-TR-002 Kaliks[4]pirol İçeren Polistiren Kullanılarak Anyon Ekstraksiyonu Abdullah Aydoğan İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Maslak 34469, İstanbul Kalikspiroller dört pirol ünitesinin sp 3 hibritleşmiş karbon atomları ile birbirine bağlandığı makrosiklik bileşiklerdir. İlk kalik[4]spirol bileşiği 1886 yılında Baeyer tarafından pirol ve asetotnun asidik ortamdaki kondenzasyonu ile sentezlenmiştir[1] yılında anyon bağlama özelliklerinin keşfinin ardından[2], kalikspiroller anyon tanınması, sens edilmesi, ayrılması ve ekstraksiyonu alanında yaygın bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Bu bağlamda kromofor gruplar içeren, genişletilmiş halka yapısına sahip ve strapped kalikspirol bileşikleri sentezlenmiş ve çeşitli uygulamaları rapor edilmiştir[3]. Diğer yandan, spesifik anyonların sulu ortamlarda tanınması ve seçici olarak ekstrakte edilmesi üstesinden gelinmesi gereken bir problem olarak görülmektedir. Böyle bir probleme çözüm oluşturabilecek sistemlerden birisi de kalikspirol içeren polimerlerdir[4]. Bu sistemler hedeflenen spesifik anyonların sulu ortamlardan seçici olarak giderilmesinde potansiyel teşkil etmektedir. Bu çalışmada, çeşitli oranlarda kalikspirol içeren stiren polimerleri[5] anyonların sulu ortamlarda ekstrakte edilmesinde kullanılmıştır. Klor anyonu içeren Azure A boyası sulu çözeltisinden, dikloro metan içerisinde çözünmüş, %10 (mol) oranında kaliks[4]pirol içeren polistiren kullanılarak ekstrakte edilmiş ve bu polimerin sulu çözeltideki boyayı kaliks[4]pirol bileşiğine kıyasla %75 oranında daha iyi ekstrakte edebildiği gözlemlenmiştir. Benzer şekilde tetrabutilamonyum florür ve klorür tuzlarının da ekstrakte edilebildiği MR spektroskopisi kullanılarak gösterilmiştir. KAYAKLAR [1] Baeyer, A. Chemische Berichte, 5, 1094, [2] Gale, P. A.; Sessler, J. L.; Kral, V.; Lynch, V. Journal of the American Cemical Society, 118, , [3] ielsen, K. A.; Cho, W.-S.; Jeppesen, J..; Lynch, V. M.; Becher, J.; Sessler, J. L. Journal of the American Cemical Society, 126, , [4] Aydogan, A., Coady, DJ., Kim, SK., Akar,A., Bielawski, CW., Marquez, M., Sessler, JL. Angewandte Chemie- International Edition, 47, , [5] Aydoğan, A. IUPAC 9 th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering - Abstract Book, P-167,

131 P-E-002 Anion Extraction Using Poly (styrene)s Containing Pendant Calix[4]pyrroles Abdullah Aydogan İTÜ Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, Maslak 34469, Istanbul Calixpyrroles are the macrocycles having four pyrrole units connected to each other via sp3 hybridized carbon atoms. The first calixpyrrole was synthesized by Baeyer in 1886 via an acid c atalyzed condensation of pyrrole and acetone[1]. After the discovery of their anion binding ability they have found wide utilization in recognition, sensing, separation and sensing of anions[2]. In this context, chromophore group containing, extended and strapped calix[4]pyrrole compounds have been synthesized and used in wide range of applications[3]. n the other hand, recognition and separation of specific anions from aqueous environments have been considered as one of the important environmental problem. ne of the solutions of this problem can be addressed to calix[4]pyrrole containing polymers[4]. These polymers can be a potential solution for the selective separation of specific anions from aqueous environments. In this study, linear styrene polymers containing calix[4]pyrroles in different ratios have been used in the extraction of anions from aqueous solutions. Extraction studies have been carried out by subjection of aqueous solutions of Azure A dye to methylene chloride solutions of calix[4]pyrrole containing polystyrenes. Subjection of the aliquots of these experiments to UV-Vis analysis revealed that polystyrenes containing 10% pendant calix[4]pyrrole can extract the dye 75% more efficient than octamethylcalix[4 ]pyrrole. Similarly, these polymers were found to be effective in the extraction of tetrabutylammonium salts of fluoride and chloride from their aqueous solutions as have been proved by MR spectroscopy. REFERECES [1] Baeyer, A. Chemische Berichte, 5, 1094, [2] Gale, P. A.; Sessler, J. L.; Kral, V.; Lynch, V. Journal of the American Cemical Society, 118, , [3] ielsen, K. A.; Cho, W.-S.; Jeppesen, J..; Lynch, V. M.; Becher, J.; Sessler, J. L. Journal of the American Cemical Society, 126, , [4] Aydogan, A., Coady, DJ., Kim, SK., Akar,A., Bielawski, CW., Marquez, M., Sessler, JL. Angewandte Chemie- International Edition, 47, , [5] Aydoğan, A. IUPAC 9 th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering - Abstract Book, P-167,

132 P-TR-003 Ketal Gruplu Terminal Alkinlerin Sentezleri Abdullah Karanfil 1, Erdem Altun 1, Mustafa Eskici 1 1 Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü MAİSA Siklik sülfamidatların alkinür yapılarına karşı reaktivite çalışmalarından elde edilen sonuçlar [1] ketal grubu içeren terminal alkinlerin 1 ilgili lityum alkinür yapılarının 2 kiral 1,2-siklik sülfamidatlar 3 ile reaksiyonlarından 2,6-disübstitüe piperidin bileşiklerinin 4 asimetrik sentezlerinin mümkün olabileceği öngörülmüştür (Şema 1). Ancak ketal grubuna sahip bu alkinler satılmaz, sadece laboratuarda sentezlenebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı ketal grubuna sahip terminal alkinlerin 1 sentezleridir. Ketal gruplu terminal alkinlerin sentezlerine yönelik literatür incelemeleri bu bileşiklerin birkaç yöntem ile sentezlenebileceğini işaret etmektedir. Metil ve fenil sübstitüentli ketal gruplu terminal aklinler 1a ve 1b farklı literatür yöntemleri modifiye edilerek sentezlenmiştir (Şema 2) [2,3]. Metil sübstitüentli alkin 1a 3-kloro-2-bütanondan çıkarak sırasıyla ketalleme, eliminasyon, bromlama ve tekrar eliminasyon reaksiyonlarını kullanarak hazırlandı. Fenil sübstitüentli alkin 1b ise propiyofenondan sırasıyla bromlama, ketalleme, eliminasyon, tekrar bromlama ve elimasyon reaksiyonlarını kullanarak sentezlendi. Diğer alkil sübstitüentlerine sahip ketal gruplu alkinlerin sentez çalışmaları devam etmektedir. KAYAKLAR [1] Eskici, M., Karanfil, A., Özer, M.S., Sarıkürkcü, C., Tetrahedron Letters, 52, , [2] Knowles, J.P., Whitting, A., European Journal of rganic Chemistry, , [3] Uemura, S., Fukuzawa, S-I., J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, ,

133 P-E-003 Synthesis of Terminal Alkynes Containing a Ketal Group Abdullah Karanfil 1, Erdem Altun 1, Mustafa Eskici 1 1 Celal Bayar University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry, MAISA The results obtained from the reactivity of cyclic sulfamidates towards acetylides [1] point out that the reaction of lithium acetylides 2 from terminal alkynes containing a ketal group 1 with chiral 1,2-cyclic sulfamidates 3 could provide an efficient route for asymmetric synthesis of 2,6-disubstituted piperidines 4 (Scheme 1). However, the terminal alkynes with a ketal group 1 can not be purchased, only synthesized in the laboratory. Thus the aim of this work is to synthesize terminal alkynes containing a ketal group 1. A brief survey of literature on the synthesis of terminal alkynes reveals that these compounds could be prepared by a number of ways. Terminal alkynes with a methyl 1a and a phenyl substituent 1b containing a ketal group were synthesized by modifications of various literature methods (Scheme 2) [2,3]. Alkynes with the methyl substituent 1a was prepared starting from 3-chloro-2-butanone using a ketalation, elimination, bromination and elimination reactions sequence. Alkynes with phenyl substituent 1b was synthesized starting from propiophenone using sequentially bromination, ketalation, elimination, bromination, elimination reaction. Synthesis of other alkyl substituent terminal alkynes containing a ketal group is ongoing. REFERECES [1] Eskici, M., Karanfil, A., Özer, M.S., Sarıkürkcü, C., Tetrahedron Letters, 52, , [2] Knowles, J.P., Whitting, A., European Journal of rganic Chemistry, , [3] Uemura, S., Fukuzawa, S-I., J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, ,

134 P-TR-004 Biyoyakıtların ve Biyoyakıt Hammaddelerinin EA, TC-EA IRMS Yöntemiyle 13 C/ 12 C, 18 / 16 ve 2 H/ 1 H İzotop ranlarının Belirlenmesi Adnan Şimşek, Mine Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören TÜBİTAK UME rganik Kimya Laboratuvarı, 41470, Kocaeli, Türkiye Bu çalışmanın amacı biyoyakıtların ve biyoyakıtların üretiminde kullanılan hammaddelerin 13 C/ 12 C, 18 / 16 ve 2 H/ 1 H izotop oranlarını belirlemek suretiyle menşei tayininde bulunmak ve biyoyakıt hammaddeleri (bitkisel yağlar) ile biyoyakıtlar arasındaki ilişkiyi kurabilmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye`den ve dünyanın farklı yörelerinden toplanan farklı bitkisel yağların ve bu yağlara ait biodizel örneklerin 13 C/ 12 C, 18 / 16 ve 2 H/ 1 H izotop oranları tayini yapılmıştır. Bitkisel yağların elde edildiği bitkilerin C, ve H izotop oranları, genellikle ortam koşullarına (sıcaklık, bağıl nem gibi), bitkinin yetiştiği bölgenin coğrafik özelliklerine (denizden uzaklık, yükseklik ve enlem) ve bitki türüne göre farklılık gösterir [1]. Bitkilerin 13 C/ 12 C izotop oranları bitkilerin kökenine (C3 ve C4 bitkileri), hücrelerarası iletkenliği ve ortamın C 2 konsantrasyonunu etkileyen bağıl nem, sıcaklık, yağmur, bitkinin yaşı ve olgunlaşma gibi çevresel ve fizyolojik faktörlere bağlı olarak değişmektedir [1,2]. Bitkilerin 18 / 16 ve 2 H/ 1 H izotop oranları, bitkinin su alması (yağış miktarına ve sıcaklığa bağlı olarak), terleme sırasında buharlaşma ve yayılma etkisi, organik moleküller ve bitki suyu arasındaki izotopik yer değişmeleri içeren biyosentetik yollara bağlı olarak değişim göstermektedir [1,3] Bu çalışmada biyoyakıt (biyodizel) ve bunların hammaddelerinden oluşan toplam 12 adet numunenin 13 C/ 12 C, 18 / 16 ve 2 H/ 1 H izotop oranları belirlenmiş ve sonuçların değer aralıkları Tablo 1 de verilmiştir. Sonuç olarak, yapılan izotop oranları analizi sonucunda yağların ve biyodizellerin H izotop oranları, yağlarla biyodizel numuneleri arasında çok yakın bir ilişki veya benzerlik olduğunu göstermiştir. Tablo 1. Sıvı Yağ ve Biyodizel umunelerin 13 C/ 12 C, 18 / 16 ve 2 H/ 1 H İzotop ranları Değer Aralıkları umune adı 13 C/ 12 C değer aralığı ( ) 18 / 16 değer aralığı ( ) 2 H/ 1 H değer aralığı ( ) Sıvı yağlar (-26,99) (-30,34 ) (21,32) (31,02 ) (-143,15) (-188,59 ) Biyodizeller (-27,57) (-29,51 ) (12,58) (21,57 ) (-144,38) (-193,27 ) KAYAKLAR [1] Camin, F., Larcher, R., icolini, G., Bontempo, L., Bertoldi, D., Perini, M., Schlicht, C., Schellenberg, A., Thomas, F., Heinrich, K., Voerkelius, S., Horacek, M., Ueckermann, H., Froeschl, H., Wimmer, B., Heiss, G., Baxter, M., Rossmann, A. and Hoogewerf, J. Isotopic and Elemental Data for Tracing the rigin of European live ils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, , [2] Martin, G.J., Martin, M. L. Climatic Significance of isotope ratios. Phytochemistry, 2, , [3] Clarck, I., Fritz, P. Tracing the hydrological cycle. Environmental Isotopoes in Hydrogelogy, 35-78, Teşekkür: Bu çalışma, Avrupa Birliği 912/2009/ EC karar no lu EMRP EG09 Biyoyakıtlar için Metroloji (Metrology for Biofuels) projesi kapsamında desteklenmiştir. 91

135 P-E-004 Determination of 13 C/ 12 C, 18 / 16 and 2 H/ 1 H Isotope Ratios of Biofuels and Biofuel Raw Materials by TC-EA IRMS Method Adnan Şimşek, Mine Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören TÜBİTAK UME rganic Chemistry Laboratory, 41470, Kocaeli, Turkey The aim of this study to determine the origin of the biofuels (biodiesels) and their raw materials (oils) by measurement of 13 C/ 12 C, 18 / 16 and 2 H/ 1 H isotopic ratios and perform the relation between biofuels and raw materials. For this purpose, 13 C/ 12 C, 18 / 16 and 2 H/1H isotopic ratios of biofuels collected from Turkey and other parts of the world and raw materials used for production of biofuels are determined. The isotopic ratios of the plants obtained from vegetable oils are generally depend on environmental conditions (temperature, relative humidity, etc.), geoghraphic characteristics of the region where the plant grow (distance from sea, altitude, latitude) and variety of the plant [1]. The 13C / 12 C ratios of the plant compound are affected by environmental or physiological factors such as, the botanical origin of the plant (C3 and C4 plants), intercellular conductance, the ambient C 2 concentration, relative humidity, temperature, rain, plant age and maturation [1,2]. The values of 18 / 16 ve 2 H/ 1 H isotope ratio of the plants depend on water uptake of plant (according to rainfall and temperature), the evaporative and diffusional effects during transpiration and biosynthetic pathways including the isotopic exchange between organic molecules and plant water [1,3]. In this study, the isotope ratio values of 13 C/ 12 C, 18 / 16 and 2 H/ 1 H of totally 12 biofuel samples and their raw materials were determined and the range of the results are given in Table 1. Finally, according to the isotopic measurement results, it is concluded that the H isotopic values of biofuel samples and raw materials used in production of biofuels (biodiesel) are identical. Table 1. The range of 13 C/ 12 C, 18 / 16 and 2 H/ 1 H Isotope Ratio Values of ils and Biodiesels Sample ame 13 C/ 12 C value ( ) 18 / 16 value ( ) 2 H/ 1 H value ( ) ils (-26,99) (-30,34 ) (21,32) (31,02 ) (-143,15) (-188,59 ) Biodiesels (-27,57) (-29,51 ) (12,58) (21,57 ) (-144,38) (-193,27 ) REFERECES [1] Camin, F., Larcher, R., icolini, G., Bontempo, L., Bertoldi, D., Perini, M., Schlicht, C., Schellenberg, A., Thomas, F., Heinrich, K., Voerkelius, S., Horacek, M., Ueckermann, H., Froeschl, H., Wimmer, B., Heiss, G., Baxter, M., Rossmann, A. and Hoogewerf, J.. Isotopic and Elemental Data for Tracing the rigin of European live ils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, , [2] Martin, G.J., Martin, M. L. Climatic Significance of isotope ratios. Phytochemistry, 2, , [3] Clarck, I., Fritz, P. Tracing the hydrological cycle. Environmental Isotopoes in Hydrogelogy, 35-78, Acknowledgements: The research leading to these results has also received funding from the European Union on the basis of Decision o. 912/2009/EC, in the frame of the EMRP Project EG09 Metrology for Biofuels. 92

136 P-TR-005 α-pinen ile 2,4-Dinitrobenzensülfenil Klorür ün Katılma Tepkimesi ve İskelet Düzenlenmesi Afşin Ahmet Kaya 1,2, Abdullah Menzek 2, Ertan Şahin 2, Murat Karakuş 2 1 Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Gümüşhane, 29100, Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye Bisiklik monoterpenler (±) car-3-en (1), (±) α-pinen (2) ve (±) β-pinen (3) asimetrik yapıya sahip olduklarından izolasyonları ve sentezleri üzerine olan ilgi oldukça fazladır [1]. Bisiklik monoterpenlerden olan α-pinen (2), doğada en bol ve en kolay elde edilebilen terpenik hidrokarbonlardandır ve tıpta tedavi amaçlı, yapışkanların üretiminde ve parfümeride kullanılmaktadır [2]. Bir monterpen olan α-pinen (2) bir alkendir ve iskelet düzenlenmesine eğilimli siklobütan halkası içeren da içereren bir bileşiktir[3]. α-pinen (2), bir çift bağ içeren bir monoterpen olup gerilimli bir bileşiktir. Dolaysıyla, bu bileşik 2,4-dinitrobenzensülfenil klorür ile katılma tepkimeleri sonucunda kükürt içeren monoterpen türevleri verebilir ve oluşacak ürünler birer siklohekzan türevleri olacaktır. Bundan dolayı, α-pinen (2) ile 2,4- dinitrobenzensülfenil klorür ün oda sıcaklığında tepkimesi yapıldı. Tepkime ürünleri (4-6) izole edildi ve yapıları X-ray de dahil olmak üzere spektrokopik yöntemlerle belirlendi. KAYAKLAR [1] Koch, S., Winterhalter, R., Uherek, E., Kollof, A., eeb, P., Moortgot, K. Formation of new particles in the gas-phase ozonolysis of monoterpenes. Atmosferic Enviroment, 34, 4031, [2] a) Benkli, K. α-pinen den α-terpineol Eldesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, b) Finar I.L. rganik Chemistry (Streochemistry and the chemistry of natural products), Vol. 3, Fifth Ed., ELBS Longman, [3] Richter, G.H. Textbook of rganic Chemistry. 2nd ed., John Wiley & Sons., ,

137 P-E-005 The Addition Reaction α-pinene with the 2,4-Dinitrobenzensülfenil Chloride and Skeletal Regulation Afşin Ahmet Kaya 1,2, Abdullah Menzek 2, Ertan Şahin 2, Murat Karakuş 2 1 Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Gümüşhane, 29100, Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye Bicyclic monoterpenes (±) car-3-ene (1), (±) α-pinene (2) and (±) β-pinene (3) as they have an asymmetric structure, have a considerable interest in the isolation and synthesis [1]. α-pinene is a bicyclic monoterpenes (2), the most abundant in nature and readily available terpenic hydrocarbon and used in medicine for therapeutic purposes, the production of adhesives and in perfumery [2]. α-pinene (2) with a monterpen an alkene and cyclobutane prone to regulate skeletal ring containing compound [3]. α-pinene (2), the stressed monoterpene is a compound containing a double bond. Therefore, this compound with 2,4-dinitro benzene sulfonyl chloride monoterpene derivatives containing sulfur may participate in reactions as a result and products will occur a cyclohexane derivatives. Therefore, α-pinene (2) reaction with 2,4-dinitrobenzensülfenil chloride at room temperature. The reaction products (4-6) were isolated and structures were determined by spectroscopic methods, including X-ray. + RSCl RS RS RS + + Cl R = 2,4-dinitrophenil REFERECES [1] Koch, S., Winterhalter, R., Uherek, E., Kollof, A., eeb, P., Moortgot, K. Formation of new particles in the gas-phase ozonolysis of monoterpenes. Atmosferic Enviroment, 34, 4031, [2] a) Benkli, K. α-pinen den α-terpineol Eldesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, b) Finar I.L. rganik Chemistry (Streochemistry and the chemistry of natural products), Vol. 3, Fifth Ed., ELBS Longman, [3] Richter, G.H. Textbook of rganic Chemistry. 2nd ed., John Wiley & Sons., ,

138 P-TR-006 Kalikspirol İçeren Çapraz Bağlı Polistiren Kürecikleri Ahmet Akar, Abdullah Aydoğan İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Maslak 34469, İstanbul Bu çalışmada kalikspirol içeren çapraz bağlı polistiren kürecikler üretilmesi ve bu küreciklerin çeşitli anyonları çözücü ortamlarından uzaklaştırılmasında kullanılması araştırılmıştır. Daha önce benzeri çözünür kopolimerler sentezlenmiş ve anyon tutma özellikleri incelenmiştir[1,2]. Çapraz bağlı küreciklerin sentezi için, stiren, kalikspirol içeren vinil monomeri ve %5-10 oranında çapraz bağlayıcı divinil monomerinin karışımından oluşan, farklı karışımların, AIB varlığında süspansiyon polimerleşmesi ile polimerleştirilmiştir. luşan kürecikler FTIR spektroskopisi kullanarak karakterize edilmiş ve organik ve sulu ortamlarda anyon tutma özellikleri incelenmiştir. Kürelerin hem boyayı hemde anyonları sulu ve organik ortamlarda tuttuğu ve daha sonra uygun koşullarda tekrar bıraktığı tespit edilmiştir. Diklorometan içerisinde klor anyonu içeren Azure A boyası ile yapılan anyon tutma çalışmaları %5 çapraz bağlayıcı içeren kürelerin, %10 çapraz bağlayıcı içerenlere kıyasla %27 oranında daha fazla boya tuttuğu tespit edilmiştir. Tetrabutilamonyum florür ve klorür ile yapılan anyon tutma çalışmaları ise %5 ve %10 çapraz bağlayıcı içeren kürelerin birbirine yakın oranlarda anyon tuttuğunu bulunmuştur. Aynı koşullarda yapılan deneyler neticesinde kalikspirol içeren çapraz bağlı kürelerin tetrabutilamonyum florürü, klorüre kıyasla 5 kat daha fazla tuttuğu gözlemlenmiştir. Üretilen çapraz bağlı kalikspirol içeren polistirenin ana zincirinin temsili yapısı aşağıdaki gibidir. KAYAKLAR [1] Aydogan, A.,Coady, DJ., Lynch, VM.,Akar,A., Marquez, M., Bielawski, CW., Sessler, JL.Chemical Communications,12, , 2008 [2] Aydogan, A., Coady, DJ., Kim, SK.,Akar,A., Bielawski, CW., Marquez, M.,Sessler, JL.Angewandte Chemie- International Edition,47, ,

139 P-E-006 Calix[4]pyrrole Containing Polystyrene Beads Ahmet Akar, Abdullah Aydoğan ITU Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, Maslak 34469, Istanbul In this work, the production of calixpyrrole containing cross -linked polystyrene spheres and their use in the removal of anions from solutions have been studied. Similar copolymers have been synthesized and their anion binding properties have been investigated by us [1,2]. The microspheres have been obtained by suspension polymerization of styrene, calixpyrrole monomer and a cross-linker (5 and 10%) in the presence of AIB as initiator. The structural elucidation of attained microspheres has carried out using FTIR spectroscopy and these materials were tested in terms of anion removal properties both in organic and aqueous environments. According to anion removal experiments, these microspheres have been found to be able to bind anions both in organic and aqueous media and release the bound anions under appropriate conditions. Removal experiments of Azure A (a chloride counter anion containing dye) released that 5% cross -linker containing micro spheres removes 27% more dye compare to 10% cross -linker containing one. Both micro spheres containing 5 and 10% cross-linkers have been found to show almost equal anion removal percentages for tetrabutylammonium fluoride (%75) and chloride (%15 ). Main chain structure of the cross -linked polystyrenes has been demonstrated below. REFERECES [1] Aydogan, A.,Coady, DJ., Lynch, VM.,Akar,A., Marquez, M., Bielawski, CW., Sessler, JL.Chemical Communications,12, , 2008 [2] Aydogan, A., Coady, DJ., Kim, SK.,Akar,A., Bielawski, CW., Marquez, M.,Sessler, JL.Angewandte Chemie- International Edition,47, ,

140 P-TR-007 Yüksek Verim ve Saflıkta ksikodon Sentezi Ahmet Helvacı 1, İbrahim Bulduk 2, Fulya Taktak 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye 2 Uşak Üniversitesi, Kimya Bölümü, Uşak, Türkiye 3 Uşak Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Uşak, Türkiye ksikodon, kesin olarak agonist özelliğe sahip, yarı sentetik bir opioid reseptörüdür. ksikodon, insanlarda başta analjezik etkisi olmak üzere birçok etkiye sahip olan spesifik bir ligandır. Paranteral yol ile alınan oksikodon akut operasyon sonrası ağrının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle, haşhaşta az miktarda bulunan tebain alkaloidinden sentezlenen oksikodon, kodeinondan sentezlenen tebain analoglarından da elde edilebilmektedir. Bu sentetik yolda, ara ürün 14-hidroksikodeinondur. Bu çalışmada, tebain formik asit (%85) içinde çözülmüş ve üzerine hidrojen peroksit (%30) ilave edilerek 4 saat boyunca karıştırılmıştır. Amonyum hidroksit çözeltisi, karışımın ph ı 9 oluncaya dek karışıma ilave edilmiştir. luşan 14-hidroksikodeinon katısı süzülmüş ve su ve etanol ile yıkandıktan sonra kurutulmuştur. 14-hidroksikodeinon su ve asetik asit (%80) karışımında çözüldükten sonra, Pd/C (%10) katalizörü eklenerek, 4 saat boyunca hidrojen gazı karışımdan geçirilmiştir. Reaksiyon sonunda katalizör süzülerek ayrılmıştır. Amonyum hidroksit çözeltisi ile ph 9 a ayarlanarak oksikodon bileşiğinin çökmesi sağlanmıştır. Katı su ile yıkanmış ve kurutulmuştur. ksikodon, oldukça kolay ve pratik bir metodla başarıyla sentezlenmiş ve oksikodonun saflığı HPLC ile % 99,70 olarak belirlenmiştir. ksikodonun kimyasal yapısı 1 H MR, 13 C MR, FT-IR, elementel analiz ve HRESIMS spektroskopik yöntemleri ile karakterize edilmiştir. 97

141 P-E-007 Synthesis of xycodone in High Yield and Purity Ahmet Helvacı 1, İbrahim Bulduk 2, Fulya Taktak 3, 1 Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering 2 Uşak University, Faculty of Science and Literature, Department of Chemistry 3 Uşak University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering xycodone is a semi-synthetic, opioid receptor specific ligand with clear agonist properties. xycodone may produce any of a variety of effects including analgesia. Parenteral oxycodone was used mainly for the treatment of acute postoperative pain whereas combinations, for example oxycodone and acetaminophen, were used for moderate pain. xycodone is most commonly derived from thebaine, a minor alkaloid in the papaver somniferum poppy, and from thebaine analogues prepared from codeinone. 14- Hydroxycodeinone is the immediate precursor to oxycodone in these syntheses. In this study; Thebaine was dissolved in 85% formic acid. 30% Hydrogen peroxide was added. The mixture was stirred for four hours. Ammonium hydroxide solution was added to the mixture to increase the ph to 9. The solid precipitate was filtered and washed with water and ethanol. The solid was dried on the filter and in an oven. The 14-hydroxycodeinone was dissolved in water and 80% acetic acid. 10 wt % palladium on carbon catalyst was added and hydrogen was passed through the mixture for about 4 hours. The mixture was filtered to remove the catalyst. An ammonium hydroxide solution was added to the mixture up to ph 9. xycodone was precipitated and washed with water and with ethanol, and was dried. This process is useful for preparing oxycodone with low levels of.α,β-unsaturated ketones. xycodone was successfully produced in an easily practicable process, and the purity of the isolated compound was determined to be over 99.70% by HPLC analysis. The structure of oxycodone with high yield (90 %) was identified by 1 H MR, 13 C MR, FT-IR, elemental analysis and HRESIMS spectral data analysis. 98

142 P-TR-008 Dopamin Analoğu Bazı Yeni Sülfamid Türevlerinin Sentezi Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye öronlar arası iletişimi sağlayan dopamin (1) merkezi sinir sistemiyle ilgili şizofreni ve Parkinson gibi hastalıklarda önemli rol oynar[1]. Ladostigil (2) monoamin oksidaz-b inhibitörü olup nörolojik bozuklukların, Lewy cisimciği, Alhzeimer ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır[2]. Sulfamidler önemli biyolojik aktif bileşiklerdir[3]. Ticari olarak norprolac adıyla satılan Kinagolid (3) seçici dopamin D 2 reseptörlerinin agonistidir ve hiperprolaktinemide kullanılan bir ilaçtır[4]. Bir sülfamid türevi olan 4 bileşiğinin antikonvülzan aktivitesi de bildirilmiştir[5]. H H 1 Dopamin H 2 H 2 Ladostigil (TV-3,326) H H H S H 3 Kinagolid H S H2 S 4 JJ Dopamin ve sülfamid türevlerinin önemli biyolojik aktivitelerinden dolayı bu çalışmada dopamin analoğu sülfamid türevlerinin ilk sentezi gerçekleştirildi. Butirik asit 5 ten çıkılarak uygun yöntemlerle sülfamid 6, 7 ve 8 in ilk sentezi gerçekleştirildi. H22SH H HS2H2 Me Me 6 Me Me 5 Me Me 7 HS2H2 Me Me 8 Teşekkür: Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK a (109T241) ve Atatürk Üniversitesi ne teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Winum., j. Y, Scozzafava A., Montero J.L.,Supuran C.T. Medicinal Research Reviews, 26, o. 6, , [4] Guo, C., Dong, L., Kephart, S., Hou, X. Tetrahedron Letters 51 (2010) [5] Parker, Michael H.; Reitz, Allen B.; Maryanoff, Bruce E., W Patent,

143 P-E-008 Synthesis of Some ovel Sulfamide Derivatives of Dopamine Analogue Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, Erzurum, TURKEY A neurotransmitter dopamine (1) has important roles in central nervous system (CS) related disorders such as schizophrenia and Parkinson s disease[1]. Ladostigil (2), monoamine oxidase-b inhibitor, is used in the treatment of neurodegenerative disorders, Alzheimer's, Lewy body, and Parkinson's diseases[2]. Sulfamides are prominent biologically active compounds[3]. Quinagolide (3), commercially known as norprolac is a selective D 2 receptor agonist, and used for the treatment of hyper prolactinemia[4]. Anticonvulsant activity of a sulfamide compound 4 has also been reported[5]. H H H2 1 Dopamine H 2 Ladostigil (TV-3,326) H H H S H 3 Quinagolide S H S H2 4 JJ Because of the important biological activities of dopamine and sulfamide derivatives, in the current study, the first synthesis of sulfamide derivatives of dopamine analogues have been achieved. Starting from butyric acid 5, sulfamides 6, 7 and 8 were synthesized by convenient methods for the first time. H22SH H HS2H2 Me Me 6 Me Me 5 Me Me 7 HS2H2 Me Me 8 Acknowledgments: We thank the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Grant o. 109T/241) and Atatürk University for their financial support of this work. REFERECES [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Winum., j. Y, Scozzafava A., Montero J.L.,Supuran C.T. Medicinal Research Reviews, 26, o. 6, , [4] Guo, C., Dong, L., Kephart, S., Hou, X. Tetrahedron Letters 51 (2010) [5] Parker, Michael H.; Reitz, Allen B.; Maryanoff, Bruce E., W Patent,

144 P-TR-009 Tiyenotiyofenin Click Reaksiyonu ile Dimerleşmesi ve Elektrokimyasal Yolla Polimerleşmesi Ali Buyruk, 1 Aslı Çapan, 1 nur Şahin, 1 Turan Öztürk 1,2 1 Kimya Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak, İstanbul 2 Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü, Kimya Laboratuarı, Gebze-Kocaeli Tiyenotiyofenler (TT) iki birleşik tiyofen halkasından oluşan elektronca zengin moleküllerdir. TT ler literatürde pek çok yöntemle sentezlenebilir [1]. Bu çalışmada, yakın zamanda grubumuz tarafından geliştirilen halka oluşturma reaksiyonu ile 3-bromotiyofenden başlayarak 3-(4-bromofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen 1 sentezlenmiş [2] ve azitli 2 ve asetilenli 3 türevleri elde edilmiştir [3,4]. Click reaksiyonu kullanılarak 2 ve 3 reaksiyona sokularak TT dimeri 4 sentezlenmiştir [4]. Elde edilen dimerler elektrokimyasal yolla polimerleştirilerek fiziksel özellikleri incelenmiştir. İki asetil 5 ve azid 6 içeren TT lerin click reaksiyonu kullanılarak polimerleşme 7 çalışmaları sürmektedir. S S S S S 1 Br 3 click reak. S S Elektropolimerizasyon. S 4 (Dimer) S S 2 3 Ph S Ph S 3 S 5 3 S 6 Click Reak. Ph S S 7 n KAYAKLAR [1] Perepichka, I. F.; Perepichka, D. F. Eds.; Handbook of Thiophene-based Materials, John Wiley & Sons: Chichester, UK, [2] Ertas, E.; zturk, T., Tetrahedron Letters, 2004, 45, [3] Bonini, C., Funicello, M., Scialpi, R., and Spagnolo, P., Tetrahedron, 2003, 59, [4] Wu,C., Zhao,X., Lan,W., Cao,C., Liu, J., Jiang, X., and Li, Z., J. rg. Chem.,2012, DI: /jo300063u. 101

145 P-E-009 Dimerization of Thienothiophene by Click Reaction and its Polymerization by Electrochemical Method Ali Buyruk, 1 Aslı Çapan, 1 nur Şahin, 1 Turan Öztürk 1,2 1 Depertmant of Chemistry, İstanbul Technical University, Maslak, İstanbul 2 Tübitak UME Laboratories, Gebze-Kocaeli Thienothiophenes (TT) are electron-rich molecules that consist of two fused thiophene rings. They can be synthesized through various methods available in the literature [1]. In this study, starting from 3- bromothiophene, 3- (4-bromophenyl )thieno[3,2-b]thiophene 1 was synthesized [2]. Then, its derivates, possessing azide 2 and acetylene 3 groups were prepared, applying the literature procedures [3,4]. Through the click reaction, they formed the dimer 4 [4], which was electropolymerized and the properties of the polymer, such as UV, CV, CV-UV, fluorescence etc were investigated. Moreover, syntheses of the TT derivates 6 and 7 and preparation of their polymer and investigation of its properties are being studied. S S S S S 1 Br 3 click reak. S S Elektropolimerizasyon. S 4 (Dimer) S S 2 3 Ph S Ph S 3 S 5 3 S 6 Click Reak. Ph S S 7 n REFERACES [1] Perepichka, I. F.; Perepichka, D. F. Eds.; Handbook of Thiophene -based Materials, John Wiley & Sons: Chichester, UK, [2] Ertas, E.; zturk, T., Tetrahedron Letters, 2004, 45, [3] Bonini, C., Funicello, M., Scialpi, R., and Spagnolo, P., Tetrahedron, 2003, 59, [4] Wu,C., Zhao,X., Lan,W., Cao,C., Liu, J., Jiang, X., and Li, Z., J. rg. Chem.,2012, DI: /jo300063u 102

146 P-TR-010 İndol Halkasına Kondenze lmuş 6- ve 7- Üyeli Azot Atomu İçeren Heterohalkalı Sistemlerin Tasarlanması Üzerine Yapılan Çalışmalar Ali Fatih Şeybek 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, FEF Kimya Bölümü, 06800, Ankara 2 Giresun Üniversitesi, FEF Kimya Bölümü, 28100, Giresun Heterohalkalı iskeletler, özellikle kondenze olmuş heterohalkalı yapılar, farmasotik ve tarımsal ilaç kimyasında oldukça önemli bir role sahiptir [1]. Yapısında diazepin iskeleti bulunduran heterohalkalı bileşiklere doğada sıkça rastlanır. Ayrıca sentetik olarak elde edilen birçok diazepin türevi farklı alanlarda çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Diazepinomicine olarak bilinen diazepinon türevi deniz bitkisi olan Mikromanospora sp. den izole edilen doğal bir antimikrobiyal alkoloittir [2]. Şema 1 İndol halkası içeren heterohalkalı bileşiklerin farmasotik kimyada önemli yere sahip olmaları [3], indol halkasına kondenze diazepinon bileşiklerinin de biyolojik olarak aktivite göstereceği düşündürmektedir. Bu noktadan hareket ederek bu çalışma çerçevesinde bazı indolodizepinon bileşiklerinin sentezi amaçlanmaktadır. Bunun için indol (1) bileşiğinden çıkılarak C2 ve C3 karbonu sübstitüe edildi ve sonra elekrofilik siklizasyon reaksiyonları yapıldı. Sonuç olarak indol halkasına kondenze diazepinon ve pridon türevleri sentezlendi (Şema 1). KAYAKLAR [1] Zhou, Y., Li, J., Ji, X., Zhou, W., Zhang, X., Qian, W., Jiang, H., Liu, H., J. rg. Chem., 76, , 2011 [2] Romila D. Charan, D. R., Schlingmann, G., Janso, J., Bernan, V., Feng, X., Carter, G. T., J. at. Prod., 67, , 2004 [3] Capon, R. J., Rooney, F., Murray, L. M., Collins, E., Sim, A. T. R., Rostas, J. A. P., Butler, M. S., Caroll, A. R., J. at. Prod., 61, ,

147 P-E-010 Studies to Design 6- and 7- Membered itrogen Containing Heterocyclic Systems Condensed to Indole Ring Ali Fatih Şeybek 1, Serdal Kaya 1,2, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, FEF Kimya Bölümü, 06800, Ankara 2 Giresun Üniversitesi, FEF Kimya Bölümü, 28100, Giresun Heterocycles, especially condensed heterocycles, have an important role in pharmaceutical and agricultural chemistry [1]. Heterocyclic compounds containing diazepine skeleton frequently is found in nature. In addition, synthetically obtained diazepine derivatives are used for various purposes in various fields. Diazepinomicine, a diazepinon derivative, is isolated from Mikromanospora sp. a marine plant- is an natural antimicrobial alkoloid. [2] Scheme 1 Heterocyclic compounds, containing indole ring, have an important role in pharmaceutical chemistry [3], thus; diazepinone compounds condensed to indole ring also are thought as biologically active compounds. Starting from this point, our aim in this experiment is that synthesis of some indolodiazepinone compounds. To synthesize this type of compounds, by starting from indole (1), C2 and C3 carbons were substituted and then electrophilic cyclization reactions were done. As a result, diazepinone and pridone derivatives condensed to indole ring were synthsized. (Scheme 1). REFERECES [1] Zhou, Y., Li, J., Ji, X., Zhou, W., Zhang, X., Qian, W., Jiang, H., Liu, H., J. rg. Chem., 76, , 2011 [2] Romila D. Charan, D. R., Schlingmann, G., Janso, J., Bernan, V., Feng, X., Carter, G. T., J. at. Prod., 67, , 2004 [3] Capon, R. J., Rooney, F., Murray, L. M., Collins, E., Sim, A. T. R., Rostas, J. A. P., Butler, M. S., Caroll, A. R., J. at. Prod., 61, ,

148 P-TR-011 Konjuge itro Dienlerin ükleofillere Karşı olan Reaktivitesinin Arttırılması Amaç Fatih Tuyun 1, Cemil İbiş 2 1 Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul Son yıllarda - 2, >C= ya da -C gibi elektron çekebilen grup veya gruplar (EÇGs) taşıyan konjuge dienlerin üzerine olan çalışmalar hızla artmaktadır. Bu bileşiklere olan ilginin artmasının sebebi ise çeşitli alanlarda birden fazla fonksiyona sahip yeni tip bileşiklerin eldesinde ana çatıyı oluşturuyor olması ile birlikte kolaylıkla farklı fonksiyonel gruplara dönüştürülebiliyor olmasındandır [1-2]. Daha önce yapılan çalışmalarda [3] tek bir EÇG grubu taşıyan konjuge dienlerin reaksiyonları incelenmiş; özellikle aminlere karşı olan reaktivitesinin arttırılması için yapıya ikinci bir EÇG sokularak molekülün nükleofillere özellikle de aminlere karşı olan elektrofilliğinin artması sağlanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen bileşiklerin yapıları elementel analiz ve spektroskopik yöntemlerle (FTIR, MR ve MS) aydınlatılmıştır. Cl Cl Cl 2 Cl R 5 1) RSH 2) H R 1 R 2 2 R 3 R 4 R 5 1a: R 1, R 3, R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 1b: R 1 = RR; R 3, R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 1c: R 1 = RR; R 3, R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 7 -CH 3 ; R 5 = 2 1d: R 1, R 3 = RR; R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 7 -CH 3 ; R 5 = 2 1e: R 1, R 2 = S-(CH 2 ) 7 -CH 3 ; R 3 = RR; R 4 = Cl; R 5 = 2 1 R 1 R 2 2 R 3 R 4 R 5 1) RSH 2) H R 1 R 2 2 R 3 R 4 R 5 2a:R 1, R 3 = RR; R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 2b:R 3 = RR; R 4 = Cl; R 1, R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 1a or 1b 2 KAYAKLAR [1] Ibis, C., Tuyun, A. F. Curr. rg. Synth. 8 (6), , [2] Zapol skii, V. A., amyslo, J. C., Gjikaj, M., Kaufmann, D. E. ARKIVC 1, 76-93, [3] İbiş, C., Tuyun, A.F., and Aydınlı, G. Phosphorus, Sulfur, and Silicon 185:10, ,

149 P-E-011 Enhancing the Reactivity of Conjugated itro Dienes towards ucleophiles Amaç Fatih Tuyun 1, Cemil İbiş 1 1 Beykent University, Engineering-Architecture Faculty, Department of Chemical Engineering, Istanbul, Turkey. 2 İstanbul University, Engineering Faculty, Department of Chemistry, Istanbul, Turkey The studies on conjugated dienes containing electron-withdrawing groups (EWGs) such as - 2, >C=, or - C have been extensively studied over the years. Interest in these compounds arises from their being versatile precursors for the based on the synthesis of diverse functionalized compounds and easily be turned into different functional groups [1-2]. In the previous study [3], reactions of conjugated dienes containing only one EWG have been investigated; electrophilicity of the molecule towards the amines, especially amines, has been increased by introducing the second EWG to the structure in order to increase reactivity towards the amines. Structures of compounds presented in here were characterized by elemental analysis and spectroscopic methods (IR, MR, and MS ). Cl Cl Cl 2 Cl R 5 1) RSH 2) H R 1 R 2 2 R 3 R 4 R 5 1a: R 1, R 3, R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 1b: R 1 = RR; R 3, R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 1c: R 1 = RR; R 3, R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 7 -CH 3 ; R 5 = 2 1d: R 1, R 3 = RR; R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 7 -CH 3 ; R 5 = 2 1e: R 1, R 2 = S-(CH 2 ) 7 -CH 3 ; R 3 = RR; R 4 = Cl; R 5 = 2 1 R 1 R 2 2 R 3 R 4 R 5 1) RSH 2) H R 1 R 2 2 R 3 R 4 R 5 2a:R 1, R 3 = RR; R 4 = Cl; R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 2b:R 3 = RR; R 4 = Cl; R 1, R 2 = S-(CH 2 ) 9 -CH 3 ; R 5 = Br 1a or 1b 2 REFERECES [1] Ibis, C., Tuyun, A. F. Curr. rg. Synth. 8 (6), , [2] Zapol skii, V. A., amyslo, J. C., Gjikaj, M., Kaufmann, D. E. ARKIVC 1, 76-93, [3] İbiş, C., Tuyun, A.F., and Aydınlı, G. Phosphorus, Sulfur, and Silicon 185:10, ,

150 P-TR-012 Anadolu'da Yetişen Teucrium Türlerinin Diterpenleri ve Biyoaktivitelerinin Araştırılması Anıl Yılmaz 1,2, Mehmet Boğa 3, Gülaçtı Topçu 1,2 1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 3 Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Tüm dünyada yaklaşık olarak 200 tür Teucrium bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesinde yayılış göstermekte olan Teucrium türlerinin 140 türü Akdeniz bölgesinde yetişmektedir [1], Türkiye de ise 30 kadar türü bulunmaktadır ve bazı Teucrium türleri grubumuzca kimyasal bileşenleri açısından daha önce çalışılmış olup çok sayıda neo-clerodan ve rearanje diterpenler ve steroid maddeler elde edilmiştir [2-4]. Halk arasında antispazmodik, diüretik, tonik, analjezik, antiromatizmal, antiseptik, gaz giderici, ateş düşürücü ve uyarıcı ajanlar olarak kullanılırlar. Bu çalışmada, Anadolu da yetişen bazı Teucrium türlerinin (T. antitauricum, T. chamaedrys, T. divaricatum, T. flavum, T. polium) metanol ekstrelerinin biyoaktiviteleri in vitro olarak incelenmiştir. Ekstrelerin antioksidan aktiviteleri; DPPH serbest radikal giderimi aktivitesi, lipid peroksidasyon inhibisyonu aktivitesi, CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant capacity) ve ABTS [2,2 -Azino-bis (3-etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit)] katyon radikali giderim aktivitesi metodları ile antikolinesteraz aktiviteleri ise AChE (asetilkolinesteraz) ve BChE (butirilkolinesteraz) enzimlerinin inhibisyonuna dayanan Ellman metodu kullanılarak belirlenmiştir. Tüm bitki ekstreleri yüksek DPPH serbest radikal giderimi, ABTS katyon radikali giderimi ve CUPRAC aktivitesi gösterirken, lipid peroksidasyon inhibisyonunu ise sadece T. chamaedrys bitkisi metanol ekstresi göstermiştir. Antikolinesteraz aktivitesi olarak ise T. antitauricum, T. chamaedrys ve T. divaricatum bitkileri metanol ekstreleri orta derecede AChE enzimini inhibe etmiş, T. divaricatum ve T. polium metanol ekstreleri ise orta derecede BChE enzim inhibisyonu göstermişlerdir. Bu türlerden Teucrium flavum bitkisinin aseton ekstresinden elde edilen bazı terpenik ve fenolik bileşiklerin saflaştırma ve yapı tayini çalışmaları devam etmektedir. KAYAKLAR [1] Wielgorskaya, T. Dictionary of Generic ames of Seed Plants, Columbia University Press, ew York, [2] Topcu, G., Eriş, C., Ulubelen, A., Krawiec, M., Watson, W.H., ew Rearranged eoclerodane Diterpenoids from Teucrium-alyssifolium, Tetrahedron, 51, 43, , [3] Ulubelen, A., Topcu, G., lcal, S. Rearranged Abietane Diterpenes from Teucrium-divaricatum subsp villosum, Phytochemistry, 37, 5, , [4] Ulubelen, A., Topcu, G., Kaya, U. Steroidal Compounds from Teucrium chamaedrys subsp chamaedrys, Phytochemistry, 36, 1, ,

151 P-E-012 Diterpenoids from Some Teucrium Species Growing in Anatolia and Investigation Their Bioactivity Anıl Yılmaz 1,2, Mehmet Boğa 3, Gülaçtı Topçu 1,2 1 Bezmialem Vakif University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy/Phytochemistry, Fatih - İstanbul,Turkey 2 Istanbul Technical University, Faculty of Science & Letters, Department of Chemistry, İstanbul,Turkey 3 Batman University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, Batman, Turkey The genus Teucrium has a worldwide distribution with 200 species growing widely in the Mediterranean region. While 140 Teucrium species are distributed in the Mediterranean region [1], there are 30 species grown in Turkey. The phytochemical analysis of several Teucrium species was carried out by our group in the previous studies, and some neo-clerodanes and rearranged neo-clerodane and abietane diterpenoids and several steroids were obtained [2-4]. Teucrium species are used in folk medicine as antispasmodic, diuretic, tonic, analgesic, antirheumatic, antiseptic, carminative, antipyretic and stimulant. In the present study, the bioactivities of methanol extracts of some Teucrium species growing in Anatolia (T. antitauricum, T. chamaedrys, T. divaricatum, T. flavum, T. polium) were investigated in vitro. Their antioxidant activity was investigated by four assay methods, DPPH free radical scavenging activity, lipid peroxidation inhibitory activity (β-carotene bleaching method ), CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant capacity) and ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) cation radical scavenging activity. Their anticholinesterase activity was also detected by Ellman s method in vitro against AChE (acetylcholinesterase) and BChE (butyrylcholinesterse) enzymes. The all tested plant extracts showed high DPPH free radical scavenging activity and high ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) cation radical scavenging activity, as well as cupric ion reducing antioxidant capacity by CUPRAC method. However, only the methanol extract of T. chamaedrys showed high lipid peroxidation inhibitory activity. As anticholinesterase activity, the methanol extracts of T. antitauricum, T. chamaedrys and T. divaricatum inhibited AChE enzyme, moderately while the methanol extracts of T. divaricatum and T. polium inhibited BChE enzyme, moderately. The purification and characterization of some terpenoids and phenolics isolated from the acetone extract of Teucrium flavum are being continued. REFERECES [1] Wielgorskaya, T. Dictionary of Generic ames of Seed Plants, Columbia University Press, ew York, [2] Topcu, G., Eriş, C., Ulubelen, A., Krawiec, M., Watson, W.H., ew Rearranged eoclerodane Diterpenoids from Teucrium-alyssifolium, Tetrahedron, 51, 43, , [3] Ulubelen, A., Topcu, G., lcal, S. Rearranged Abietane Diterpenes from Teucrium-divaricatum subsp villosum, Phytochemistry, 37, 5, , [4] Ulubelen, A., Topcu, G., Kaya, U. Steroidal Compounds from Teucrium chamaedrys subsp chamaedrys, Phytochemistry, 36, 1, ,

152 P-TR-013 Yeni Çok Koordinasyonlu afto Yan Kollu Kiral Amit Türevleri: Boran Dimetilsülfid rtamında Prokiral ketonların Enantiyoseçici İndirgenmelerinde Katalist larak Etkilerinin Araştırılması Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, evin Arslan, Yılmaz Turgut Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır Amid fonksiyonel grubu gerek organik gerekse biyolojik kimyada oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Amidler zirai ilaçlar 1 kadar ilaç kimyasında da 2 oldukça önemli yer tutarlar. Amidlerin uygun karboksilik asitlerinden hazırlanması önemlidir ve bu dönüşüm organik kimyada çok iyi bilinmektedir. 3,4 İlaç olarak kullanılan ancak, enantiyomerleri bakımından fizyolojik özellikleri farklı birçok ilaç örnekleri vardır. Bu nedenle tek bir enantiyomerin hazırlanması gerek farmakolojide gerekse sentetik organik kimya açısından oldukça önem arz etmektedir. Prokiral ketonların enantiyomerikçe zengin sekonder alkollere indirgenmesi sentetik organik kimya da oldukça önemli bir dönüşümdür. 5 Asimetrik indirgenme sonucu meydana gelen optikçe aktif alkoller, biyolojik aktif doğal maddeleri de içeren birçok enantiyomerikçe saf bileşikler için çıkış maddesi olarak hizmet eder. Bu çalışmada çok koordinasyonlu yeni -hidroksi amit türevi (1 7) ligandlar sentezlendi. Sentezlenen ligandlar BH 3-Me 2S ortamında p-substitüe prokiral ketonların enantioseçici indirgenmesinde kullanılabilirlikleri araştırıldı. H H EDCI,HBt Amino alkol EDCI,HBt Amino alkol H H R1 H 1: R 1 =Ph, R 2 =R 3 =R 4 =H 2: R 1 =Bn, R 2 =R 3 =R 4 =H R2 R3 R4 H 7 H H 3: R 1 =R 3 =Ph, R 2 =R 4 =H 4: R 1 =(CH 3 ) 2 CH-, R 2 =H, R 3 =R 4 =Ph 5: R 1 =H, R 2 = R 3 =R 4 =Ph 6: R 1 =H, R 2 =Bn, R 3 =R 4 =Ph KAYAKLAR [1] Milne, G. W. A., CRC Handbook of Pesticides; CRC Press, ISB , [2] egwer, M., Scharnow, H.-G., rganic-chemical Drugs, and their Synonyms, 8th ed.; Wiley-VCH, 2001, [3] (a) March, J. In Advanced rganic Chemistry, 5th ed.; John Wiley and Sons: ew York, 2001; pp ; (b) Trost, B. M., Comprehensive rganic Synthesis; Ed.; Pergamon Press: xford, 1991; Vol. 6; pp [4] (a) oyori, R. Asymmetric Catalysis in rganic Synthesis; Wiley & Sons: ew York, 1994; Bu çalışma TUBİTAK tarafından 110T809 no lu proje ile desteklenmiştir. 109

153 P-E-013 ew Multi-coordinated Chiral Amide Derivatives with aphtho Side Arm: Investigation of Their Catalytic Activity in Enantioselective Reductions of Prokiral Ketones in Borane Dimethylsulfide Medium Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, evin Arslan, Yılmaz Turgut Dicle University, Science Faculty, Chemistry Department, Diyarbakır It is known that amide functional group is very important in both organic and biological chemistry. Amides are considerably important in agricultural pesticides 1 as well as drug chemistry. 2 Preparation of amides from the corresponding carboxylic acids is an important reaction and this transformation has been known very well in organic chemistry. 3,4 There are a lot of drugs used, enantiomers of which have different physiological properties. Thus, preparation of single enantiomer is very important in both pharmacology and in synthetic organic chemistry. Reduction of prochiral ketones to enantiomerically enriched secondary alcohols is an important transformation in synthetic organic chemistry. ptically active alcohols obtained from asymmetric reductions serve as precursor for various enantiomerically pure compounds including biologically active natural substances. In this study, multi-coordinated new β-hydroxy amide derivative (1 7) ligands were synthesized and their catalytic activity in p-substituted prochiral ketones enantioselective reduction was investigated. H H EDCI,HBt Amino alkol EDCI,HBt Amino alkol H H R1 H 1: R 1 =Ph, R 2 =R 3 =R 4 =H 2: R 1 =Bn, R 2 =R 3 =R 4 =H R2 R3 R4 H 7 H H 3: R 1 =R 3 =Ph, R 2 =R 4 =H 4: R 1 =(CH 3 ) 2 CH-, R 2 =H, R 3 =R 4 =Ph 5: R 1 =H, R 2 = R 3 =R 4 =Ph 6: R 1 =H, R 2 =Bn, R 3 =R 4 =Ph REFERECES [1] Milne, G. W. A., CRC Handbook of Pesticides; CRC Press, ISB , [2] egwer, M., Scharnow, H.-G., rganic-chemical Drugs, and their Synonyms, 8th ed.; Wiley-VCH, 2001, [3] (a) March, J. In Advanced rganic Chemistry, 5th ed.; John Wiley and Sons: ew York, 2001; pp ; (b) Trost, B. M., Comprehensive rganic Synthesis; Ed.; Pergamon Press: xford, 1991; Vol. 6; pp [4] (a) oyori, R. Asymmetric Catalysis in rganic Synthesis; Wiley & Sons: ew York,

154 P-TR-014 Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinin Hasat Dönemindeki Ürününün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi Ayşe Afacan 1, Sevinç Adiloğlu 2, Canan Sağlam 3, Kudret Çetin 1, Ayşe İnal 1,Sinem Kınalı 1 1 amık Kemal Üniversitesi Murat Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi 2 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ ilinde farklı bölgelerde yetiştirilen ayçiçeği bitkisinin toprak, iklim ve bölgeleri de göz önünde bulundurularak hasat dönemindeki ürününün antioksidan aktiviteleri incelenmiştir. İçinde yaşadığımız 21. yüzyılda gelişmekte olan teknoloji, çevre kirliliği, sera etkisi, petrokimya ürünleri, X-UV ışınları (fotokimyasal), ilaçlar, sigara gibi pek çok etken sürekli olarak çeşitli oksidatif stres oluşturan maddelerle karşı karşıya kalmamıza sebep olmaktadır. Serbest radikaller hücrelere ve bağışıklık sistemine saldıran moleküllerdir. Antioksidanlar ise serbest radikallerin yıkıcı etkilerini engelleyen, pek çok hastalığa ve erken yaşlanmaya neden olabilecek zincir reaksiyonları önleyen moleküllerdir. Antioksidan özellik gösteren flavonoidler, serbest radikal toplayıcı özellik göstermektedir. Hidrojenlerin ayrılmasıyla oluşan flavonoid radikalleri, ortamdaki eser metallerle şelat halka oluşturarak kararlı duruma geçerler. Diğer bir ifadeyle, antioksidanlar oksijen ile reaksiyona girerek, gıdalar içindeki olumsuz etkilerini engelleyen maddeler olarak tanımlanabilirler. Antioksidasyon katkısı yağların ve yağ içeren besinlerin oksidasyonunu geciktirmekte etkilidir. Bütilleştirilmiş hidroksianisol (BHA), Bütilleştirilmiş hidroksitoluen (BHT) ve tersiyerhidro kinon (TBHQ) gibi sentetik antioksidanlar, doğal antioksidanlardan daha ucuz ve etkili olduklarından besin sanayinde yaygın kullanılmaktadırlar 1. Ayçiçeği bitkisinin hasat dönemindeki ürününün serbest radikal giderim aktiviteleri 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) kullanılarak belirlendi 2,3. Antioksidan aktivitesi ise, linoleik asit oksidasyonundan ileri gelen konjuge dien hidroperoksitlerin ve uçucu organik bileşiklerinin inhibisyonunun ölçülmesine dayanan β-karoten-linoleik asit sistemiyle belirlendi 4. KAYAKLAR 1 Yıldız, L., Bazı Bitki Örneklerinde Antioksidan Kapasitesinin Spektrofotometrik Ve Kromatografik Tayini. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Cuendet, M., Hostettmann, K., Potterat,., _ridoid glucosides with free radical scavenging properties from Fagraea blumei. Helv Chim Acta, 80: Kirby, A. J., Schmidt, R. J., The antioxidant activity of Chinese herbs foreczema and of placebo herbs. J. of Ethnopharmacology 56: Dapkevicius, A., Venskutonis, R., Van Beek, T.A., Linssen, P.H., Antioxidant activity of extracts obtained by different isolation procedures from some aromatic herbs grown in Lithuania. J. of the Sci. of Food and Agr., 77,

155 P-E-014 Examination of the Antioxidant Activity for The Sunflower Plant Grown in Tekirdağ During the Harvesting Period Ayşe Afacan 1, Sevinç Adiloğlu 2, Canan Sağlam 3, Kudret Çetin 1, Ayşe İnal 1,Sinem Kınalı 1 1 amık Kemal Üniversitesi Murat Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi 2 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü In this study, the antioxidant activity of the sunflower plant grown in different regions in Tekirdağ was examined by taking into account soil, climate and regions. In the 21st century, a number of factors, such as developing technology, environmental pollution, the green house effect, Petro-chemical products, X-UV rays (photo-chemical) some drugs or medicine and smoking bring us to continually faced with a variety of substances that make up oxidative challenges. These effects show themselves in the formation of free radicals. Free radicals are the molecules that attack cells and immune system in human body. However, antioxidants are the molecules that prevent the destructive effects and chain reactions of free radicals, which can cause many diseases and early aging. Flavonoids, which have antioxidant characteristics, show the characteristics of free radical scavenger. In other words, oxygen reacts with antioxidants and they can be defined as substances which prevent adverse effects of foods. Contribution of the antioxidation is effective in delaying the oxidation of the fats and fat containing foods. Because the synthetic antioxidants such as BHA, BHT, and TBHQ are cheaper and more effective, they are used more commonly in food industry. Free radical scavenging activity of the sunflower plant during the harvesting period was determined using 1,1 biphenyl 2-pikriylhydrazyl (DPPH ). 2,3. Antioxidant activity was determined by β-carotene-linoleic acid system based on the measurement of conjugated diene hydro peroxides and volatile organic compounds resulting from the oxidation of linoleic acid. Keywords: antioxidant activity, Sunflower, harvesting, Tekirdağ. REFERECES: 1 Yıldız, L., Bazı Bitki Örneklerinde Antioksidan Kapasitesinin Spektrofotometrik Ve Kromatografik Tayini. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Cuendet, M., Hostettmann, K., Potterat,., _ridoid glucosides with free radical scavenging properties from Fagraea blumei. Helv Chim Acta, 80: Kirby, A. J., Schmidt, R. J., The antioxidant activity of Chinese herbs foreczema and of placebo herbs. J. of Ethnopharmacology 56: Dapkevicius, A., Venskutonis, R., Van Beek, T.A., Linssen, P.H., Antioxidant activity of extracts obtained by different isolation procedures from some aromatic herbs grown in Lithuania. J. of the Sci. of Food and Agr., 77,

156 P-TR-015 Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinin Fizyolojik Dönemdeki Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması Ayşe Afacan 1,Sevinç Adiloğlu 2,Canan Sağlam 3,Ayşe İnal 1, Kudret Çetin 1,Sinem Kınalı 1 1 amık Kemal Üniversitesi Murat Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi 2 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bu çalışmada, Tekirdağ yöresinin farklı bölgelerinde yetiştirilen ayçiçeği bitkisinin toprak, iklim ve bölgeleri de göz önünde bulundurularak fizyolojik dönemdeki antioksidan aktiviteleri karşılaştırılması amaçlandı. Son zamanlarda, fitokimyasalların antioksidan aktivitesi ile ilgili çalışmalarında bir artış vardır. Vücutta çeşitli metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan ve bir veya daha fazla eşleşmemiş elektronu olması sebebiyle oldukça reaktif olan serbest radikallerin aşırı miktarları bir çok doku, organ ve sistemlerde hasarlara sebep olmaktadır. Bu nedenle de antioksidan bileşikler içeren meyve ve sebzelerin yanı sıra geleneksel olarak tıbbi amaçla kullanılan ve antioksidan bileşikler bakımından zengin olan bitkilerin insan sağlığı açısından önemini ortaya koymaktadır. Son yıllarda, bitkiler ve bunlardan elde edilen aktif maddeler üzerindeki çalışmalar artmıştır 1. Geniş ifadeyle, antioksidanlar oksijen ile reaksiyona girerek, gıdalar içindeki olumsuz etkilerini engelleyen maddeler olarak tanımlanabilirler. Antioksidasyon katkısı yağların ve yağ içeren besinlerin oksidasyonunu geciktirmekte etkilidir. Bütilleştirilmiş hidroksianisol (BHA), Bütilleştirilmiş hidroksitoluen (BHT) ve tersiyerhidro kinon (TBHQ) gibi sentetik antioksidanlar, doğal antioksidanlardan daha ucuz ve etkili olduklarından besin sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar 2. Bu araştırmada, Ayçiçeği bitkisinin fizyoljik dönemdeki ürününün serbest radikal giderim aktiviteleri 1,1- difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) kullanılarak belirlendi 3,4. Antioksidan aktivitesi ise, linoleik asit oksidasyonundan ileri gelen konjuge dien hidroperoksitlerin ve uçucu organik bileşiklerinin inhibisyonunun ölçülmesine dayanan β-karoten-linoleik asit sistemiyle belirlendi 5. Anahtar Kelime: Antioksidan aktivite, ayçiçeği, Tekirdağ KAYAKLAR 1 Yıldız, L., Bazı Bitki Örneklerinde Antioksidan Kapasitesinin Spektrofotometrik Ve Kromatografik Tayini. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Labuza, T. P. Kinetics of lipid oxidation in foods CRC Critical Review of Food Technology, 2, (1971) 3 Cuendet, M., Hostettmann, K., Potterat,., _ridoid glucosides with free radical scavenging properties from Fagraea blumei. Helv Chim Acta, 80: Kirby, A. J., Schmidt, R. J., The antioxidant activity of Chinese herbs foreczema and of placebo herbs. J. of Ethnopharmacology 56: Dapkevicius, A., Venskutonis, R., Van Beek, T.A., Linssen, P.H., Antioxidant activity of extracts obtained by different isolation procedures from some aromatic herbs grown in Lithuania. J. of the Sci. of Food and Agr., 77,

157 P-E-015 Examination of the Antioxidant Activity for the Sunflower Plant Grown in Tekirdağ During the Physiological Period Ayşe Afacan 1,Sevinç Adiloğlu 2,Canan Sağlam 3,Ayşe İnal 1, Kudret Çetin 1,Sinem Kınalı 1 1 amık Kemal Üniversitesi Murat Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi 2 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3 amık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü In this study, in the physiological period, the comparison of the antioxidant activities for the sunflower plant grown in different parts was carried out by taking into account the soil, the climate and the regions. In recent years, there is an increase in the studies regarding the antioxidant activity of phytochemicals. Due to the excessive amounts of highly reactive free radicals, many tissues, organs, and systems are damaged as a result of various metabolic reactions and one or more unpaired electrons in the body. Fort this reason, fruits and vegetables that contain antioxidant compounds, and the plants traditionally used for medical purposes reveals the importance of plants that are rich in antioxidant compounds for human health. In recent years, studies on plants and active substances extracted from these plants have increased. All in all, antioxidants are the molecules that can react with oxygen and they can be defined as substances which prevent adverse effects of foods. Contribution of the antioxidation is effective in delaying the oxidation of the fats and fat containing foods. Because the synthetic antioxidants such as BHA, BHT, and TBHQ are cheaper and more effective, they are used more commonly in food industry. In this research, free radical scavenging activity of the sunflower plant during the physiological period was determined using 1,1 diphenyl 2-pikriylhydrazyl (DPPH ). 2,3. Antioxidant activity was determined by β-carotene-linoleic acid system based on the measurement of conjugated diene hydro peroxides and volatile organic compounds resulting from the oxidation of linoleic acid. Keywords: Antioxidant activity, sunflower, Tekirdağ REFERECES 1 Yıldız, L., Bazı Bitki Örneklerinde Antioksidan Kapasitesinin Spektrofotometrik Ve Kromatografik Tayini. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Labuza, T. P. Kinetics of lipid oxidation in foods CRC Critical Review of Food Technology, 2, (1971) 3 Cuendet, M., Hostettmann, K., Potterat,., _ridoid glucosides with free radical scavenging properties from Fagraea blumei. Helv Chim Acta, 80: Kirby, A. J., Schmidt, R. J., The antioxidant activity of Chinese herbs foreczema and of placebo herbs. J. of Ethnopharmacology 56: Dapkevicius, A., Venskutonis, R., Van Beek, T.A., Linssen, P.H., Antioxidant activity of extracts obtained by different isolation procedures from some aromatic herbs grown in Lithuania. J. of the Sci. of Food and Agr., 77,

158 P-TR-016 Yeni Bir Yöntemle İsoindolin Türevlerinin Sentezi Ayşe Tan 1, urhan H. Kishalı 1, Yunus Kara 1 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Erzurum Son yıllarda kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılmak üzere sentezlenen bileşiklerden çok azı biyolojik aktivite göstermiştir. Üstelik bu bileşiklerin bazılarına karşı tümör hücrelerinde zamanla direnç gelişmiştir. Bu sebeple birçok araştırmacı tümör tedavisine karşı olan bu direncin üstesinden gelebilecek ya da tek başına kullanıldığında tümör hücresinin ölümünü başlatacak bileşikleri sentezlemeye çalışmıştır. Yakın zamanlarda kantaridin ve norkantaridin bileşiklerinin oldukça etkili biyolojik aktiviteye sahip olduğu ve anti kanserojen etkileri belirlenmiştir. Özellikle de kantaridin ve demetillenmiş anoloğu olan norkantaridin bileşikleri üzerine yapılmış çalışmalar bu sonuçları desteklemektedir. Ayrıca modifiye edilmiş sentetik norkantaridin ve - sübstitüe norkantarimit türevlerinin potansiyel antikanser ajan olduğu bildirilmiştir [1]. Son zamanlarda, yeni -sübstitüe norkantarimit türevlerinin sentezi grubumuz tarafından yapılmaktadır[2]. Altılı halkada oksijen ile birlikte amin fonksiyonel grubu içeren norkantarimit türevlerinin sentezi için, α,βdoymamış norkantarimit türevi 1 nolu bileşiğin sekonder aminler ile katılma reaksiyonları incelendi. Yapılan çalışmalarda keton bileşiğinin 1,2-katılma ürünü üzerinden 3 nolu aromatik bileşiğe dönüştüğü ve 1,4-katılma ürünü olan 2 bileşiğinin bu reaksiyonlarda oluşmadığı görüldü. Elde edilen 3 nolu bileşiğinin yanında dimer bir ürünün oluştuğu spektroskopik verilerle belirlendi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda; aromatik amin bileşiklerinin sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmiş oldu. Bu yöntem ile sübstitüe isoindolin türevi ve norkantarimit yapısında yeni türevlerinin sentezi gerçekleştirildi. KAYAKLAR [1] Lun-Huei, L., Hsu-Shan, H., Chiung-Chang, L., Lin-Wen, L., Pen-Yuan, LI, Chem. Pharm. Bull., 52, 855, 2004 [2] Tan, A., Koc, B., H., Kishali,., Sahin E., Kara,Y., Synthesis-Stuttgart, 7, ,

159 P-E-016 A ew Method for Synthesis of Isoindole Derivatives Ayse Tan 1, urhan H. Kishali 1, Yunus Kara 1 Atatürk University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, 25240, Erzurum In recent years, very few of the compounds synthesized for use in the treatment of malignant tumors showed biological activity. Moreover, some of these compounds have developed resistance against the tumor cells in time. For this reason, many researchers has worked synthesize compounds either overcome this resistance against the treatment of tumors or initiate tumor cell death when used alone. More recently, compounds of cantharidine and norcantharidine have been identified highly efficient biological activity and anticancer effects. In particular, studies on cantharidine and its demethylated derivative norcantharidine have supported these results. In addition, synthetically synthesized norcantharidine derivatives and - substituted derivatives of norcantharimide have reported to be a potential anticancer agent [1] Recently, new -substituted derivatives of norcantharimide have been carried out synthesis by our groups. Derivatives of α, β-unsaturated norcantharimide, compound 1, were examined addition reactions with secondary amine, for the synthesis of derivatives norcantharimide containing amine functional group in the cyclohexane ring together with oxygen. As a result, compound 3 was synthesized with secondary amine via 1,2-adduct to ketone 1 and compound 2 was not detected in the reaction via 1,4 -adduct. In the reaction was been obtained also dimeric structure 4 according to spectroscopic data. The result of this study, a new method was developed for the synthesis of aromatic amines. Substituted isoindole derivatives and new norcantharimide derivatives were synthesized with this new method. REFERECES [1] Lun-Huei, L., Hsu-Shan, H., Chiung-Chang, L., Lin-Wen, L., Pen-Yuan, LI, Chem. Pharm. Bull., 52, 855, 2004 [2] Tan, A., Koc, B., H., Kishali,., Sahin E., Kara,Y., Synthesis-Stuttgart, 7, ,

160 P-TR-017 UV-Işınlarıyla Sertleştirilebilen Çokdallanmış Poliester Bazlı Üretan Akrilat ligomerlerin Sentezi ve Ahşap Kaplama Malzemesi larak Uygulamaları Ayşen Önen 1,Sümeyye Şabani 2,Atilla Güngör 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Maslak, 34469, İstanbul 2 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Kimya ve Bilimi Teknolojisi, Maslak, 34469, İstanbul 3 Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Göztepe, Kadıköy, 34722, İstanbul Son 20 yılda, dikkat çekici fiziksel ve kimyasal özellikleri ve topolojik yapılarından dolayı çokdallanmış polimerler üzerinde yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Çokdallanmış polimerler dallanmış yapıya sahip olmalarının yanı sıra düşük viskozite, iyi çözünürlük ve düz zincirli polimerlere kıyasla çok sayıda reaktif son grup içermeleri gibi benzersiz özellikleriyle de önemli ölçüde dikkat çekmektedir [1] Düşük maliyet ve yüksek verimle sentezlenebilmesi çokdallanmış polimerlerin darbe dayanımını arttırıcı [2], akışkanlık düzenleyici[3] ilaç salınımı sağlayıcı [4] olarak değişik uygulamalarda kullanımını teşvik etmektedir. UV ışınlarıyla sertleşebilen sistemeler çok az uçucu organik bileşen (VC) içeren veya hiç VC içermeyen bir kaplama sınıfını temsil etmektedir. Çok iyi bilindiği üzere, yüzey üzerine yapışma, esneklik ve darbe dayanımı gibi mükemmel fiziksel ve mekanik özellikleriyle üretan akrilatlar UV kaplamalarda oli gomer olarak yaygın olarak kullanılmaktadır [5,6,7]. Çokdallanmış poliesterler UV-ışınları ile sertleşen kaplamalarda oligomer olarak kullanılmak amacıyla metakrilat[8], akrilat [9] gibi ışıkla polimerleşme özelliği olan çeşitli gruplarla modifiye edilmiştir. Bu çalışmada, akrilat fonsiyonlu çokdallanmış poliesterler sentezlenmiş ve çokdallanmış polimerlerin sağladığı avantajlardan faydalanmak amacıyla UV-ışınları ile sertleşen ahşap kaplama formulasyonlarında oligomer olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, AB n+b f polikondenzasyon yöntemi kullanılarak yeni birinci ve ikinci jenerasyon çokdallanmış poliesterler sentezlenmiştir. AB 2 monomeri olarak 2,2-di(methylol)propionic acid ve B f çekirdek molekülleri olarak [2,2-bis(4- -hidroksietoksi) fenil propan] (HEPA), [2,2-bis(4- -hidroksietoksi) fenil 6F propan] (HEPFA) ve 1,4-siklohegzandimetanol (CHDM) esaslı poliester kullanılmıştır. İkinci aşamada çokdallanmış poliesterlerin üretan akrilatları (UA/HB-PEs) sentezlenmiştir. Çokdallanmış üretan akrilatlar UV-ışınları ile sertleşen çeşitli kaplama formülasyonlarında oligomer olarak kullanılmıştır. Çokdallanmış ve çok sayıda fonksiyonel grup içeren yapıların yüzey özellikleri, mekanik ve fiziksel özellikler gibi kaplama özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Film özellikleri üzerinde yapılan çalışmalarda UA/HB-PEs esaslı kaplamaların iyi yapışkanlık ve yüksek parlaklık özellikleri dikkat çekmektedir. Çokdallanmış HEPA ve HEPFA esaslı üretan akrilat esaslı oligomerler yüksek yüzey özellikleri ve mekanik özellikler sağlamaktadır. KAYAKLAR [1] Vukovic, J., Lechner, M.D., and Jovanovic, S., J. Serb. Chem. Soc., 72, 1493, 2007 [2] Karger-Kocsis, J., Frohlich, J., Gryshchuk,., Kautz, H., Frey, H., and Mulhaupt, R., Polymer, 45, 1185, 2004 [3] Wang, J., Kontopoulou, M., Ye, Z., Subramanian, R., and Zhu, S., J. Rheol., 52, 243, 2008 [4] Gao, C., Xu, Y., Yan, D., and Chen, W., Biomacromolecules, 4, 704, 2003 [5] Dzunuzovic, E.; Tasic, S.; Bozic, B.; Babic, D.; Dunjic, B. Prog. rg. Coat., 52, 136, 2005 [6] Mishra, R. S., Mishra, A. K., Raju, K.V.S.., Eur. Polym. J., 45, 960, 2009 [7] Bao, F.,, F., Shi, W., Prog. rg. Coat., 68, 334, 2010 [8] Wan, Q., Schricker. S.R., and Culbertson. B.M., J. Macromol. Sci.: Pure Appl. Chem., A37, 1301, 2000 [9] Tasic, S., Bozic. B., and Dunjic, B., Prog rg Coat, 51, 321,

161 P-E-017 Synthesis of HyperBranched Polyester Based Urethane Acrylate ligomers and Applications on UV-Curable Wood Coatings Ayşen Önen 1, Sümeyye Şabani 2, Atilla Güngör 3 1 Istanbul Technical University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Maslak, 34469, Istanbul 2 Istanbul Technical University, Institute of Sciences and Technology, Department of Polymer Science and Technology, Maslak, 34469, İstanbul 3 Marmara University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Göztepe, Kadıköy, 34722, İstanbul ver the past two decades, hyperbranched polymers have attracted wide attention due to interesting physical and chemical properties as a new class polymers of topological structure. Hyperbranched polymers (HBPs) have unique features such as highly branched structures, compact molecular shape, presence of large number of end groups [1]. Relatively inexpensive and easier production in large quantities encourages potential use of hyperbanched polymers in a variety of important applications, inclu ding tougheners for thermosets[2], rheological additives [3] drug delivery[4]. UV-radiation curable systems represent a class of coatings with no or little volatile organic compounds. It is well known that urethane acrylates are an important class of acrylic oligomers for UV-curable coatings due to the excellent adhesion on substrates, flexibility and impact strength[5,6,7]. Hyperbranched polyesters end-capped with various groups capable of undergoing photopolymerization such as methacrylate [8]. Acrylate [9] groups and employed in UV-curing applications as an oligomer. In this study acrylate functionalized hyperbranched polyesters were synthesized and employed as an oligomer in the UV-curable wood coatings to introduce the advantages of hyperbranched polymers into UVcuring technology. For this purpose, hyperbranched polyesters were synthesized by the polycondensation of 2,2-bis (methylol )propionic acid as AB 2 monomer [contains one carboxyl (A = CH) and two hydroxyl (B = H) functional groups] with various B f core molecules as [2,2-bis (4- -hydroxyethoxy) phenyl propane] (HEPA ), [2,2-bis (4- -hydroxyethoxy) phenyl 6F propane] (HEPFA) and polyester of 1,4- cyclohexanedimethanol (CHDM ). In the second stage these hyperbranched polyesters were acrylated to obtain hyperbranched urethane acrylates. Hyperbranched urethane acrylates were incorporated into the various types of UV-curable wood coating formulations as new oligomers. The effects of highly branched structure and the large number of functional groups were evaluated by means of coatings properties such as surface, mechanical and physical properties. The studies on film characteristics reveal that the incorporation of UA/HB-PEs afforded coatings with good adhesion and high gloss properties. It is observed that UV-cured coatings originated from HB-HEPA and HB- HEPFA based oligomers possessed better surface and mechanical properties. REFERECES [1] Vukovic, J., Lechner, M.D., and Jovanovic, S., J. Serb. Chem. Soc., 72, 1493, 2007 [2] Karger-Kocsis, J., Frohlich, J., Gryshchuk,., Kautz, H., Frey, H., and Mulhaupt, R., Polymer, 45, 1185, 2004 [3] Wang, J., Kontopoulou, M., Ye, Z., Subramanian, R., and Zhu, S., J. Rheol., 52, 243, 2008 [4] Gao, C., Xu, Y., Yan, D., and Chen, W., Biomacromolecules, 4, 704, 2003 [5] Dzunuzovic, E.; Tasic, S.; Bozic, B.; Babic, D.; Dunjic, B. Prog. rg. Coat., 52, 136, 2005 [6] Mishra, R. S., Mishra, A. K., Raju, K.V.S.., Eur. Polym. J., 45, 960, 2009 [7] Bao, F.,, F., Shi, W., Prog. rg. Coat., 68, 334, 2010 [8] Wan, Q., Schricker. S.R., and Culbertson. B.M., J. Macromol. Sci.: Pure Appl. Chem., A37, 1301, 2000 [9] Tasic, S., Bozic. B., and Dunjic, B., Prog rg Coat, 51, 321,

162 P-TR-018 Kaz Dağı Bölgesine Endemik Ferulago trojana Bitkisinin Biyoaktif Kumarinleri Begüm Çakar 1, Demet Dinçel 2, Mehmet Boğa 3, Gülaçtı Topçu 1,2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, İstanbul, 34469, Türkiye 2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, 34093, Türkiye 3 Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Batman, 72100, Türkiye Aromatik bitkileri kapsayan Apiaceae (Umbelliferae) familyasında yer alan Ferulago cinsi dünyada 49 tür ile temsil edilir ve bunlardan 32 si ülkemizde de yetişmektedir ve 17 si ülkemize endemiktir yılında ilk defa Kaz Dağlarından toplanarak bilim dünyasına tanıtılmış olan [1], Ferulago trojana bitkisi bu çalışmada fitokimyasal ve biyolojik aktiviteleri yönünden araştırılmıştır. Ferulago türlerinin sekonder metabolitleri başlıca kumarinler olmak üzere flavonoitler ve diğer fenolik bileşiklerden oluşur. Eski çağlardan beri Ferulago türleri, halk arasında sakinleştirici, sindirime yardımcı, uyarıcı ve kökleri afrodizyak olarak kullanılmaktadır [2]. Ferulago bitkileri tür farkı gözetilmeksizin halk arasında çakşır otu olarak bilinir. Bu çalışmada öncelikle bitkinin diklorometan ve metanol ekstreleri hazırlanarak, taşıdığı sekonder metabolitler kromatografik yöntemlerle (kolon kromatografisi, prep. TLC) izole edildikten sonra saflaştırılmış ve her iki ekstreden toplam 6 bileşik elde edilmiştir. Saf bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle (1D ve 2D-MR, UV ve kütle spektrometresi) bergapten, izoimperatorin, 3 -epidecursin, izomaltol ve izomaltol-3β- -glukozit olarak aydınlatılmıştır. Bir kumarin türevi olan bileşiğin yapı tayini çalışmaları ise devam etmektedir. Ayrıca bitkiden hazırlanan her iki ekstre ve bunlardan elde edilen saf bileşiklerin antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri incelenmiştir, özellikle furokumarinler izoimperatorin (1) ve bergapten (2) asetilkolinesteraz (AChE) enzimini iyi derecede inhibe etmiş, diğer kumarinler ise gerek AChE gerekse BChE (butirilkolinesteraz) enzimlerini orta derecede inhibe etmişlerdir ve sonuç olarak kumarinlerin Alzheimer tedavisi için ilaç olma potansiyeline sahip olduğu ve çalışmaların bu yönde sürdürülmesi gerektiği saptanmıştır. 5'' 3'' CH 3 2'' 1'' 4'' 2' 3' ' 3' (1) (2) KAYAKLAR [1] Akalin E, Pimenov M, et al.; Ferulago trojana (Umbelliferae), a new species from western Turkey, Botanical Journal of the Linnean Society, 146, ; [2] Erdemoglu, Akalin E, Akgoc M, et al.; Comparision of the Seed ils of Ferulago trachycarpa Boiss. Different Localities with Respect to Fatty Acids, Martinus ijhoff Publishers Rec. at. Prod. 2:1, 13-18;

163 P-E-018 Bioactive Coumarins from Ferulago trojana, an Endemic Species to the Mountain Ida Begüm Çakar 1, Demet Dinçel 2, Mehmet Boğa 3, Gülaçtı Topçu 1,2 1 İstanbul Technical University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry Maslak 34469, İstanbul,Turkey 2 Bezmialem Vakif University, Faculty of Pharmacy, Fatih 34093, İstanbul,Turkey 3 Batman University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, Batman 72100, Turkey The genus Ferulago belongs to one of the aromatic flowering plants families, Apiaceae (=Umbelliferae) which is widely distributed in the world by 49 species, and represented by 32 species in Turkey, 17 of which are endemic. In this study, we have investigated Ferulago trojana species, for its phytochemical constituents and biological activities, collected from the Mountain Ida, which has been introduced to the world of science for the first time in 2004 [1]. The main secondary metabolites of Ferulago species are coumarins, flavonoids and other phenolic compounds. Since ancient times, Ferulago species have been used as sedative, digestion facilitator, nerve stimulator and aphrodisiac [2]. Ferulago plants have been known as "çakşır otu among the people. In this study, dichloromethane and subsequently methanol extracts of plant were prepared, and consequently isolation of secondary metabolites were carried out by chromatographic methods (column chromatography, preparative TLC). The dichloromethane and methanol extracts of Ferulago trojana afforded 6 compounds. The structures of the isolated compounds were eluci dated by spectroscopic methods, namely 1D and 2D-MR, UV and Mass spectroscopy as bergapten, isoimperatorin, 3 -epidecursin, isomaltol, and isomaltol-3β--glucoside. In addition, structure elucidation studies on a coumarin is being continued. The antioxidant and anticholinesterase activities of the extracts and pure compounds were investigated. Isoimperatorin with furocoumarin skeleton has exhibited a high inhibitory activity of acetylcholinesterase (AChE) enzyme while other coumarins have showed moderate i nhibition against both AChE and butyrylcholinesterase (BChE) enzymes. ur studies are still going on to search potential of coumarins in the treatment of Alzheimer's Disease. CH 3 5'' 2' 3' '' 1'' 3'' 4'' ' Bergapten Isoimperatorin 2' REFERECES [1] Akalin E, Pimenov M, et al.; Ferulago trojana (Umbelliferae), a new species from western Turkey, Botanical Journal of the Linnean Society, 146, ; [2] Erdemoglu, Akalin E, Akgoc M, et al.; Comparision of the Seed ils of Ferulago trachycarpa Boiss. Different Localities with Respect to Fatty Acids, Martinus ijhoff Publishers Rec. at. Prod. 2:1, 13-18;

164 P-TR-019 Bazı Yeni 5-Benziltiyo-1-Sübstitüe Tetrazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Burak Bay 1, Ali Dişli 1 1 Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı Bu çalışmanın amacı birçok kulanım alanına sahip, biyolojik aktivite göstermesi muhtemel olan yeni alkil ve aril tiyo tetrazol türevleri sentezlemektir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında ise alkil ve aril seleno tetrazol türevleri sentezlenecektir ve sentezlenen tüm bu bileşiklerin biyolojik aktiviteleri tayin edilecektir. Tetrazoller, bir karbon ve dört azot atomundan oluşan aromatik bileşiklerdir. Bir çok ilginç özellikleriyle heterosiklik bileşiklerin benzersiz bir sınıfıdır. Farmakolojide, sentetik yapı blokları olarak koordinasyon kimyasında, yüksek azot içeriğiyle enerji malzemelerinde ve patlayıcı malzemelerin bileşiminde olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir. 5-Alkiltiyotetrazoller (özellikle 5-Etiltiyotetrazol) DA ve RA sentezi için güçlü bir aktivatördür. Alkiltiyo gruplarının varlığı tetrazol halkasını 5-alkil tetrazollere göre daha asidik yapar. Bu artış tetrazolün aktivatörlük yeteneğini arttırmaktadır. Ayrıca tiyotetrazoller, fotosentitif meteryal olarak fotoğraf endüstrisinde ve hava yastıklarının gaz bileşimlerinde kullanılmaktadırlar [1]. 1,5-Disübstitüe tetrazollere göre 1-sübstitüe-5-tiyotetrazol türevlerinin daha çok kullanım alanı bulunmaktadır. 1-Sübstitüe- 5-tiyotetrazol yapısı içeren ilaçlardan en iyi bilinen örnek cephalosporin sınıfı beta-laktam antibiyotikleridir. Bir beta-laktam antibiyotiği olan latamoxef, 1-sübstitüe-5-tiyotetrazol yapısı içermektedir [2]. Yapılan çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada benzil klorür bileşiği potasyum tiyosiyanat ile metanol içerisinde etkileştirilerek benzil tiyosiyanat bileşiği elde edildi. İkinci aşamada elde edilen benzil tiyosiyanat bileşiği trietilamonyumklorür ve sodyum azür kullanılarak toluen içerisinde ve geri soğutucu altında kaynatma işlemi ile tetrazolüne çevrildi ve gerekli saflaştırma işlemleri yapıldı. Son basamakta ise sentezlemiş olduğumuz bu tetrazol bileşiği potasyum karbonat ve uygun alkil halojenürler kullanılarak dimetilformamit çözücüsü içerisinde tepkimeye sokulup alkil tetrazol türevlerine dönüştürüldü. Sonuç olarak daha önceden sentezlenmiş olan tetrazol bileşiklerinin yüksek biyolojik aktivite göstermesinden yola çıkarak sentezlemiş olduğumuz 5-benziltiyo-1-alkil-1H-tetrazol bileşiklerininde benzer aktiviteler göstermesi beklenmektedir. KAYAKLAR [1] LeBlance, W., Jursic, B., Preparation of 5-Alkylthio and 5-Arylthio tetrazoles from thiocyanetes using phase transfer catalysis. Synthetic Communications, 28:19, (1998) [2] Powers R. A., Shoicet, B. K., Structure-based approch for binding site identification on AmpC ß-lactamase J. Med. Chem., 45: , (2002) 121

165 P-E-019 The Synthesis of Some ovel 5-Benzylthio-1-Substitue Tetrazole and Investigation of Their Structures Burak Bay 1, Ali Dişli 1 1 Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anabilimdalı The porpose of this study is the synthesis of new alkyl and aryl thio tetrazole derivatives which probably shows high biological activity. The next part of this study, we try to syntesis new alkyl and aryl seleno tetrazole derivatives and we will investigate biological activity of all of this compounds. Tetrazoles are aromatic compounds which has four nitrogen atoms and one carbon atom. They are a unique compounds with very interesting features. This Compounds has a wide application area like using in pharmacology, the coordination chemistry of synthetic building blocks, a high nitrogen content in the composition of explosive materials, including energy materials etc. 5-Alkyl thio tetrazoles (especially 5- ethylthio tetrazole) are powerful activators for the synthesis of DA and RA. The presence of alkylthio tetrazoles groups does tetrazole cyclic more acidic than 5-alkyl tetrazoles. This increase develops the ability of tetrazole s activating. Also this tetrazoles use in photograph industry as a fotosentitive metarials and gas composition of airbags[1]. According to 1,5-disubstitued tetrazoles, 5-thiotetrazole derivatives has more than application. The cephalosporin class beta-lactam antibiotics are the best known example of the drugs which includes 1-substitued-5-thiotetrazole structures. Latamoxef which is a beta lactam antibiotic includes 1-substitued-5-thiotetrazole structure [2]. This study consist of three phases. Firstly, benzyl chloride compound reacts with KSC in methanol and benzyl thiocyanide compound is obtained. Second the benzyl thiocyanide is converted to tetrazole compound, using triethyl ammonium chloride and sodium azide in toluen with reflux and applied the necessary purification methods. And the last stage we made alkyl tetrazoles using K 2C 3 and alkyl halides in DMF. As a result we hope that the tetrazole compounds which we synthesized has similar activity as the synthesized tetrazoles which shows high biological activity before. REFERECES [1] LeBlance, W., Jursic, B., Preparation of 5-Alkylthio and 5-Arylthio tetrazoles from thiocyanetes using phase transfer catalysis. Synthetic Communications, 28:19, (1998) [2] Powers R. A., Shoicet, B. K., Structure-based approch for binding site identification on AmpC ß-lactamase J. Med. Chem., 45: , (2002) 122

166 P-TR-020 Ursolik Asitin Potansiyel Antikolinesteraz Türevlerinin Yarı Sentezi Burcu Çulhaoğlu 1,2, Seda Damla Hatipoğlu 2,3, Gülaçtı Topçu 1,2 1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, rganik Kimya Anabilim Dalı 3 TÜBİTAK UME, Kimya Grubu Laborayuvarları, Gebze, Kocaeli, Turkey Salvia türleri eski zamanlardan beri halk arasında bronşitten demansa kadar çok çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu türlerin ana sekonder metabolitleri terpenoidler ve flavonoidlerdir. Anadoluda yetişen Salvia türlerinden genellikle abietan diterpenler, oleanan ve ursan triterpenler elde edilmiştir. Bitkinin toprak üstü kısımları flavonoid, triterpenoid ve monoterpenleri içerirken, diterpenler genelde bitkinin kökünde bulunmaktadır [1]. Triterpenoidler 30 karbonludurlar ve altı isopren biriminden oluşurlar. Salvia türlerinde yaygın olarak bulunan triterpenler oleanolik asit ve ursolik asitin çok çeşitli biyolojik aktivitelere sahip olmaları onları farmasötik olarak önemli kılmaktadır [1]. Ursolik asit (3-β-hydroxy-urs-12-en-28-oik asit) ve izomeri olan oleanolik asitin antimikrobiyal, antienflamatuar, sitotoksik gibi pek çok biyolojik aktiviteye sahip olması nedeniyle son yıllarda bu triterpenoidlerin daha aktif türevlerinin hazırlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin bir ursolik asit türevi olan 3-asetilursolik asitin antimalaryal, sitotoksik, antitümör, antikanser, üretimi inhibisyonu aktiviteleri çalışılmıştır [2]. Potansiyel antikolinesteraz ilaç etken maddesi araştırmalarımız sırasında ursolik asitin asetilkolinesterazı yüksek oranda inhibe ettiğini gözlemledik ve bu nedenle daha yüksek oranda antikolinesterazı inhibe edici ajanlar bulmak için bu çalışmada ursolik asitin farklı türevlerini sentezledik (3--asetilursolik asit, 3- oksoursolik asit, 3-amid-ursolik asit, 3--asetilursan-28-oilklorür, 3-asetil-ursonil-28-morfolid, ursolik asit-3- metileter). Bu türevlerin hem asetilkolinesteraz (AChE), hem de bütirilkolinesteraz (BChE) enzimine karşı inhibisyonunu inceledik. CH CH Ac 3--asetilursolik asit 3-okso-ursolik asit KAYAKLAR [1] Topcu, G., Bioactive Triterpenoids from Salvia Species, J. at. Prod., 69, , [2] Simone C.B.G., et al. Pharmacomodulation on the 3-acetylursolic acid skeleton: Design, synthesis, and biological evaluation of novel -{3-[4 (3aminopropyl)piperazinyl] propyl}-3--acetylursolamide derivatives as antimalarial agents, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16, ,

167 P-E-020 Semi-Synthetic Derivatives of a Triterpenoid Ursolic Acid as Potential Cholinesterase Inhibitors Burcu Çulhaoğlu 1,2, Seda Damla Hatipoğlu 2,3, Gülaçtı Topçu 1,2 1 Bezmialem Vakif University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, 34093, Fatih, Istanbul, Türkiye 2 Istanbul Technical University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, 34469, Maslak, Istanbul, Türkiye 3 TUBITAK UME, Chemistry Laboratories, Gebze, Kocaeli, Türkiye Salvia species have been used to treat many diseases since ancient times. Terpenoids and flavonoids are the main secondary metabolites of these species. Salvia species are rich in terpenoids and flavonoids. The aerial parts of the plant contain flavonoids, triterpenoids and monoterpenes, while the roots of Salvia species contain namely abietane diterpenoids [1]. Triterpenes have 30 carbons (6 isopren units) in their skeleton. leanolic and ursolic acid, are widely found in Salvia species with various biological activities. Therefore, they are pharmaceutically important compounds [1]. Due to antimicrobial, anti-inflammatory, cytotoxic and many other biological activities of ursolic acid (3-β-hydroxy-urs-12-en-28-oic acid) and its isomer oleanolic acid, several attempts have been carried out to synthesize their more active derivatives in recent years. For instance, a derivative of ursolic acid, 3-acetylursolic acid has several biological activities such as antimalarial, cytotoxic, antitumor, anticancer and production inhibitory activities [2]. During our studies, we have observed that ursolic acid was fairly active against acetylcholinesterase enzyme, so we have synthesized different derivatives of ursolic acid (3--acetylursolic acid, 3-oxoursolic acid, 3- amide-ursolic acid, 3--acetylursane-28-oylchloride, 3-acetyl-ursanoyl-28-morpholide, and ursolic acid-3- methyl ether) to find potential anti-cholinesterase agents. These semi-synthetic derivatives were examined for their inhibition against both acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) enzymes. CH CH Ac 3--acetyl-ursolic acid 3-oxo-ursolic acid REFERECES [1] Topcu, G., Bioactive Triterpenoids from Salvia Species, J. at. Prod., 69, , [2] Simone C.B.G., et al. Pharmacomodulation on the 3-acetylursolic acid skeleton: Design, synthesis, and biological evaluation of novel -{3-[4 (3aminopropyl)piperazinyl] propyl}-3--acetylursolamide derivatives as antimalarial agents, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16, ,

168 P-TR-021 Kiral Kalamitik Sıvı Kristallerde Yapısal Segmentlerin Mesogenite Üzerindeki Rolü Burcu Karaağaç 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 34210, İstanbul Kiral sıvı kristaller elektronik aygıtlarda geniş uygulama alanına sahip olan birkaç organik materyallerden biridir. Kiral sıvı kristal sistemlerin çoğu, kalamitik molekül geometrili sıvı kristallerdir. Kalamitik mesogenler, genellikle iki ya da daha fazla halka sistemlerinden oluşan merkezi ünite (sert çekirdek) ve terminal pozisyonda alkil ya da alkoksi zincirinin yer aldığı esnek ünitelerden oluşur. Terminal üniteler kiral zincir veya polar bir grup da olabilir. Merkezi ünitede molekülün esnekliğini ve uzunluğunu artıran bağlayıcı ünitelerin yer alması, mesofaz oluşumu için gerekli uygun geometriyi sağlar. Mesogenlerin bu yapısal segmentlerinde yapılan küçük modifikasyonlar, mesomorfik özellikler üzerinde dikkat çekici değişimlere neden olmaktadır[1]. Uygulamalarda aranılan özelliklere cevap verebilecek yeni sıvı kristal molekül dizaynları üzerindeki arayışlar, kendi kendine organize olabilen bu sistemlerdeki moleküler yapı-mesogenite arasındaki temel prensiplerin belirlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Sıvı kristal sistemlerde moleküllerin organize olmasında üç ana etken; moleküler şekil, mikrosegragasyon etkileri ve kiralitedir. Klasik sıvı kristal sistemlerinde sert ünitenin şekli, moleküllerin düzeninde (mesofaz türünde) baskın rol oynamaktadır. Moleküler kiralite, moleküler şekille sağlanan düzenle yarış içerisinde olan heliksel süperyapılara neden olur. Segragasyon ise, moleküler yapıdaki benzer kısımların kendiliğinden bir arada düzenlenmesini sağlayan temel bir kuvvettir. Moleküler yapıda kullanılan florlanmış zincirler veya siloksan üniteler faz segragasyonuna sebep olmalarından ötürü, sıvı kristal materyalin faz davranışı smektik (tabakalı) düzenlenme yönünde değişir [2]. Yapısal varyasyonların mesogenite üzerindeki etkisini incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, bifenil benzoat ünitesi içeren kiral terminal üniteli yeni kalamitik mesogenlerin sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Moleküler yapıda bağlantı gruplarının yönü ve terminal zincirlerin türü (olefinik zincir, hidroksil uçlu zincir ve siloksan ünite) değiştirilerek, sıvı kristal davranışı üzerinde yarattığı etkiler tartışılmıştır. Yeni kiral kalamitik mesogenlerin yapıları, klasik spektroskopik yöntemler ( 1 H-MR, 13 C-MR, 29 Si-MR ve MS) ve elemental analiz (EA) kullanılarak aydınlatılmıştır. Yeni bileşiklerin mesomorfik özellikleri, polarizasyon mikroskobu, diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) ve elektro-optik incelemeler ile belirlenmiştir. Sentezlenen tüm bileşikler enansiyotropik sıvı kristal olup, geniş bir sıcaklık aralığında kiral mesofazlar sergilemektedir. Bağlantı ünitesinin yönü ve terminal zincirlerin türünün, mesofaz yapısı ve geçiş sıcaklıklarında oldukça belirgin bir değişim yarattığı gözlenmiştir. KAYAKLAR [1] Hudson, S.A., Maitlis, P. M., Chem. Rev., 93, [2] Cheng, X., Das, M. K., Baumeister, U., Diele, S., Tschierske, C. J. Am. Chem. Soc., 126, , Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü nün YULAP06 numaralı projesi ile desteklenmiştir. 125

169 P-E-021 The Influence of Structural Segments on Mesogenity of Chiral Calamitic Liquid Crystals Burcu Karaağaç 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran 1 1 Yildiz Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, TR-34210, Istanbul Chiral liquid crystals are only a few of organic materials which have a wide application area for using in electronic devices. Most of chiral liquid crystal systems are liquid crystals with calamitic molecular geometry. These calamitic mesogens are usually composed of a central unit (a rigid core) which has two or more central ring systems and flexible units which alkyl or alkoxy chains are located at terminal positions. Terminal units can be a chiral chain or a polar group. The presence of linking units which increase the flexibility and length of molecule at central unit provides a convenient geometry for the emergence of mesophase. The minor modifications in the structural segments of mesogens can lead to drastic changes in their mesomorphic properties [1]. The interests on the design of novel liquid crystal molecules which can give a response to desired properties for useful application provide considerable supports for the explanation of fundamental principles between structure-mesogenity in these systems. The three main factors on the self-organization of molecules in LC systems are the molecular shape, microsegregation effects and chirality. In classical LC systems the shape of rigid units plays a dominating role for the organization of the molecules. Molecular chirality gives rise to helical superstructures which are in competition with the organization provided by the molecular shape. Segregation is the fundamental driving force of the self-association of similar segments in molecular structure. The phase behavior of liquid crystal material is replaced to have smectic organization (lamellar) due to the fact that fluorinated alkyl chains or siloxane units which are incorporated into molecular structure lead to phase segregation [2]. In this study, which aims the investigation of the effect of structural variations on mesogenity, the synthesis and characterization of the novel calamitic mesogens with chiral terminal units contain biphenyl benzoate unit have been carried out. The direction of linking units and type of terminal chains (olefine chain, hydroxyl terminated chain and siloxane unit) in molecular structure have been changed systematically and their effects on liquid crystal behavior have been discussed. The structures of new chiral calamitic mesogens have been characterized by the using classical spectroscopic methods ( 1 H-MR, 13 C-MR, 29 Si-MR and MS) and elemental analysis (EA ). The mesomorphic properties of the new compounds have been investigated by the using polarization microscope, differential scanning calorimetry (DSC) and electro-optic methods. The all synthesized compounds are enantiotropic liquid crystals. Additionally, they exhibit chiral mesophases in a wide temperature range. It is observed that the direction of linking unit and type of terminal chain lead to drastic changes on REFERCES [1] Hudson, S.A., Maitlis, P. M., Chem. Rev., 93, [2] Cheng, X., Das, M. K., Baumeister, U., Diele, S., Tschierske, C. J. Am. Chem. Soc., 126, , Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü nün YULAP06 numaralı projesi ile desteklenmiştir. 126

170 P-TR-022 Yeni 2,5- ve 2,6-Sübstitüe Halokinonların Sentezi ve Karakterizasyonu Cemil İbiş 1, Sibel Şahinler Ayla 1 ve Kadriye Çakan 1 1 istanbul Üniversitesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı Kinonlar ADP den ATP oluşumu, fotosentez, DA ile bağ oluşturma gibi pek çok biyolojik proseste yer alırlar[1]. Eczacılıkta bazı ilaç bileşimlerinde kullanılan kinon bileşikleri tıbbi alanda faydalı bileşiklerdir. Enerji üretiminde yararlı olan ve her hücrede bulunan Koenzim Q10 bir benzokinon türevidir ve iyi bir antioksidanttır. Daha önceki çalışmalarımızda yeni sübtitüe halokinon türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir[2]. Bu çalışmanın amacı farklı reaksiyon ortamlarında yeni S,S- veya,- sübstitue benzokinon türevlerinin sentezi ve karakterizasyonudur. Bu çalışmada p-kloranil den çıkarak yeni sübstitüe benzokinon türevlerinin sentezi gerçekleştirildi. Reaksiyon ürünleri kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. İzole edilen bileşiklerin yapıları mikro analiz ve spektroskopik metodlar (FT-IR, 1 H-MR, 13 C-MR, MS, siklik voltametri vb) ile aydınlatıldı. CH 3 CH 3 Cl S S Cl, Cl Cl...vb Sonuç olarak, yeni sübtitüe benzokinon türevleri farklı reaksiyon ortamları denenerek sentezlenmiş ve çeşitli spektroskopik yöntemler kullanılarak karakterize edilmiştir. Elde edilen renkli bileşiklerin organik kimya literatürüne katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. KAYAKLAR [1] Huang, ST.; Kuo, HS.; Hsiao, CL; Lin, YL. Bioorg & Med Chem 10, , [2] Ibis, C.;. Gunes, Z. Dyes Pigm 77, 39,

171 P-E-022 The Synthesis and Characterization of ovel 2,5- ve 2,6-Substituted Haloquinones Cemil İbiş, 1 Sibel Şahinler Ayla 1 ve Kadriye Çakan 1 1 Istanbul University, Department of Chemistry, rganic Chemistry Division Quinones take place in many biological process such as formation of ATP from ADP, photosynthesis and linkage with DA. Quinone compunds used in pharmacy as drug compositions are also useful compounds in medicinal area. Coenzyme Q10 exists in every cell and is used for energy constitution. It is a benzoquinone derivative and a good antioxidant. ovel substituted haloquinone derivatives were synthesized in our previous studies. The aim of this study is the synthesis and characterization of novel S,S- or,- substituted benzoquinone derivatives in various reaction media. CH 3 Cl S CH 3 S Cl, Cl Cl...etc In this study novel substituted benzoquinone derivatives were synthesized starting from p-chloranile. Reaction mixture was purified by column chromatography. The isolated compounds were determined by microanalyses and spectroscopic methods (FT-IR, UV/Vis, 1 H-MR, 13 C-MR, MS, cyclic voltammetri etc. ) As a result, the novel substituted benzoquinone compounds were synthesized in various reaction media and characterized using spectroscopic methods. It is thought that reporting the novel coloured compounds will contribute the organic chemistry literature. REFERECES [1] Huang, ST.; Kuo, HS.; Hsiao, CL; Lin, YL. Bioorg & Med Chem 10, , [2] Ibis, C.;. Gunes, Z. Dyes Pigm 77, 39,

172 P-TR-023 Hekzafenilbenzen Türevi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Cihan Gündüz, Selçuk Altun, Zafer dabaş Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Göztepe İstanbul Ftalosiyanin (Pc) bileşikleri hemoglobin ve klorofil gibi bileşiklere benzemekle birlikte doğada bulunmayan ve 18 pi elektron sistemine sahip makrosiklik bileşiklerdir. Bu bileşiklerde halkanın merkezindeki metal atomunun ve/veya periferal bölgedeki grupların değiştirilmesi, fiziksel ve kimyasal özelliklerini önemli oranda değiştirir. Bu durum, bu bileşiklerin oldukça geniş bir alanda kullanımına da olanak sağlar[1-2]. Bu çalışmada, periferal bölgede hekzafenil benzen grupları içeren Pc türevlerinin sentezlenmiştir. 18 pi elektron sistemine sahip Pc halkasının periferal bölgesinde 4 adet elektronca zengin hekzafenil benzen grubunun varlığı, Pc e çözünürlük yanında, elektron konjugasyonun artışı uygulama alanlarını da arttıracağı düşünülmektedir[3]. Pc sentezinde çift dinitrilli başlangıç bileşiği tercih edilmiştir. Kullanılan başlangıç bileşiği orijinal olduğu gibi elde edilen metalli Pc türevleri de orijinaldir. Elde edilen bileşikler uygun yöntemlerle saflaştırıldıktan sonra, MALDI-TF kütle, 1 H-MR, IR ve UV-Vis. spektrometresi ile karakterizasyonları yapılmıştır. KAYAKLAR [1] dabas, Z., Dumludag, F., Yamauchi, S., Kobayashi,., Özkaya, A.R.,. Dalton Transactions, , [2] Altun, S., Altindal, A., zkaya, A.R., Bulut, M. and Bekaroglu, Ö. Tetrahedron Letters, 49, , [3] Bekaroglu, Ö. Functional Phthalocyanine Molecular Materials, Structure and Bonding, 135, ,

173 P-E-023 Synthesis and Characterization of Phthalocyanine Derivatives Bearing Hexaphenylbenzene Cihan Gündüz, Selçuk Altun, Zafer dabaş Marmara University, Chemistry Department, Göztepe İstanbul Phthalocyanines (Pc) are the synthetic compounds having an 18 -π electron system similar to hemoglobin and chlorophyll. Physical and chemical properties of these compounds can be modified by changing metal in core and/or functional substituents on peripheral. Thus the compounds can be used in many various applications [1-2]. In this work, we were synthesized metallo Pcs bearing hexaphenylbenzene groups. The electron -rich groups on peripherals of the Pcs might be promoting their applications by increasing their electron conjugations and solubility in common solvents [3]. The novel metallo Pcs were obtained using the starting compound contains bisphthalonitrile groups and purified by convenient methods. The structure of new compounds were characterised based on the results of MALDI-TF-MS, 1 H-MR, IR and UV-Vis. spectrometry. REFERECES [1] dabas, Z., Dumludag, F., Yamauchi, S., Kobayashi,., Özkaya, A.R.,. Dalton Transactions, , [2] Altun, S., Altindal, A., zkaya, A.R., Bulut, M. and Bekaroglu, Ö. Tetrahedron Letters, 49, , [3] Bekaroglu, Ö. Functional Phthalocyanine Molecular Materials, Structure and Bonding, 135, ,

174 P-TR-024 Spirosiklopropil Metanol İçeren Benzonorbornadien Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Düzenlenme Tepkimeleri Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin, Sedef Sırtbaşı Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 25240, Erzurum Türkiye rganik kimyada, moleküler düzenlenmelerin en yaygın olanlarından biri karbokatyon düzenlenmelerdir. Bileşik 1, 2 ve 3, siklopropil metanol grubundan başlamak üzere peş peşe bir düzenlenme verirler [1]. Bu çalışmada bileşik 3 e benzer yapıda spirosiklopropil metanol içeren benzonorbornadien türevi sentezlemek için spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-il-metanolun 3,5-dinitro benzoat esteri (4) ile benzinin (5) tepkimesi yapıldı. luşan iki katılma ürünü ayrıldıktan sonra onların hidrolizi yapıldı. Hidroliz sonucu elde edilen ilgili alkollerin SCl 2 ile tepkimelerinden klorür 6 ve 7 elde edildi. R + Cl ve Cl R = 3,5-Dinitrobenzoil- Tepkimelerden elde edilen ürünler kromatografik yöntemlerle ayrıldı ve yapıları spektroskopik verilerle tayin edildi. Atatürk Üniversitesine ve TÜBİTAK a (109T403) maddi destekleri için teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] a) Menzek, A. Tetrahedron, 56, 8505, b) Menzek, A., Gökmen, M. Helv. Chim. Acta, 86, 324, c) adany, A. E., Mckendrick, J. A. Tetrahedron Lett., 48, 4071,

175 P-E-024 Synthesis of Benzonorbornadiene Derivatives Including Spirocyclopropyl Methanol and Rearrangement Reactions Halil Şenol, Çetin Bayrak, Abdullah Menzek, Ertan Şahin, Sedef Sırtbaşı Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 25240, Erzurum Turkey In organic chemistry, one of the most common molecular rearrangements is carbocation rearrangements. Starting from cyclopropyl methanol groups, compounds 1, 2 and 3, give a sequential rearrangement [1]. To synthesize benzonorbornadiene derivative including cyclopropyl methanol similar to the compound 3, spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ylmethyl 3,5-dinitrobenzoate (4) was reacted with benzyne (5) in this work. After two adducts were isolated, their hydrolysis gave the corresponding alcohols. The reactions of these alcohols with SCl 2 gave chlorides 6 and 7, respectively. The products obtained from the reactions were isolated by chromatographic methods and their structures were determined by spectroscopic data. We are grateful to Atatürk University and TÜBİTAK (109T403) for their financial supports. REFERECES [1] a) Menzek, A. Tetrahedron, 56, 8505, b) Menzek, A., Gökmen, M. Helv. Chim. Acta, 86, 324, c) adany, A. E., Mckendrick, J. A. Tetrahedron Lett., 48, 4071,

176 P-TR-025,S-Substitue aftakinon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Çiğdem Sayıl, Semih Kurban Ve Cemil İbiş İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fak., Kimya Bölümü, Avcılar, İstanbul Azot ve kükürt atomu içeren 1,4-naftakinonlar antileishmanial, antiviral, antiallerjik ve antifungal gibi biyolojik aktivite özelliği gösterirler. Genel olarak azot ve kükürt atomlarının sayılarının artışı ile beraber biyolojik aktiviteleri de artmaktadırlar. Ayrıca bazı tiyokinon molekülleri organik lineer olmayan optik malzeme (L) ve organik fotoiletken (PC) olarak ta bilinirler. Bizim laboratuarımızda son bir kaç yıl içersinde bazı kinon türevleri sentezlenmiştir[1-4]. Biz bu çalışmada önceki çalışmalarımızı genişletmek ve aynı zamanda devamı niteliğinde yeni,s-substitue naftakinon türevleri sentezledik. Bu amaçla çalışmanın ilk aşamasında başlangıç maddeleri olarak kullandığımız - substitue naftakinon türevlerini sentezledik. Çalışmanın ikinci aşamasında ise hedeflenen yeni 2-arilamino-3- alkilsülfanil-1,4-naftakinonlar yüksek verimle sentezlenmişlerdir. Sentezlenen bileşikler kolon kromatografisi yöntemi kullanılarak ayrılıp saflaştırılmış olup yapıları da mikroanaliz ve spektroskopik yöntemlerle (UV, IR, 1 H-MR, 13 C-MR, MS) aydınlatılmıştır. S-CH 2 -(CH 2 ) 16 -CH 3 R 4 H R1 R2 R3 R 1 R 2 R 3 R 4 CH 2 H H H H H H CH 3 F H F H C6 H5 H H H KAYAKLAR [1] IBIS, C., GUES, Z.. DYES AD PIGMETS, 77,39-42, [2] GKSEL, F. S., IBIS, C., BAYRAK,. A. PHSPHRUS, SULFUR AD SILIC 18, , [3] SAYIL, C., IBIS, C., RUSS. J.RG.CHEM. 46, , [4 ] SAYIL, C., IBIS, C., BULL. KREA CHEM. SC. 31, ,

177 P-E-025 Synthesis and Characterization of,s-substituted aphthoquinone Derivatives Çiğdem Sayıl, Semih Kurban ve Cemil İbiş Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Chemistry, Avcilar-Istanbul, Turkey itrogen and sulfur containing 1,4-naphthoquinone derivatives exhibited various biological activities including antileishmanial, antiviral, antiallergic and antifungal e.t.c. Generally, increasing the number of substituent nitrogen atom enhances the activities. Furthermore, some thioquinone dye molecules are known as organic nonlinear optical (L) materials, organic photoconductors (PC). During recent years we worked in our laboratory on the synthesis of quinonyl derivatives [1-4]. As continuation and to expand of our previous works, we synthesized,s-substituted naphthoquinone derivatives. In the first step of study, we synthesized -substituted naphthoquinone derivatives for this purpose. The second step was synthesized of desire d novel 2-arylamino-3- alkylsulfanyl-1,4- naphthoquinones in good yields. The synthesized compounds were purified by chromatographic methods. The structures of compounds were determined by using micro analysis and spectroscopic methods (UV, IR, 1 H-MR, 13 C-MR, MS). S-CH 2 -(CH 2 ) 16 -CH 3 R 4 H R1 R2 R3 R 1 R 2 R 3 R 4 CH 2 H H H H H H CH 3 F H F H C6 H5 H H H REFERECES [1] Ibis, C., Gunes, Z.. Dyes and Pigments, 77,39-42, [2] Goksel, F. S., Ibis, C., Bayrak,. A. Phosphorus, Sulfur and Silicon 18, , [3] Sayil, C., Ibis, C., Russ. J.rg.Chem. 46, , [4 ]Sayil, C., Ibis, C., Bull. Korean Chem. Soc. 31, ,

178 P-TR-026 Düşük Mol Kütleli Homo Kiral Bis (Amino Alkol) kzal Amit Jelatörler Deniz Barış 1, Gülşen Kaya 2, Şeref Kaplan 2, Mehmet Çolak 2, Haluk Aydın 2, Halil Hoşgören 2 1 Batman Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Kimya Bölümü 2 Dicle Üniversitesi Fen Fak. Kimya Bölümü Jeller sıvı ya da katı maddelere benzer viskoelastik maddelerdir. Günlük yaşamda kontak lenslerin yanı sıra, kozmetik endüstrisinde, saç jölelerinde, diş macunlarında, şampuan ve sabunlarda, kontrollü ilaç salınımında, sensörlerde, yiyecek üretiminde, fotoğrafçılıkta, atık boya gideriminde ve doku mühendisliğindeki potansiyel uygulamalarıyla en yararlı sistemler arasındadır[1]. Bu çalışmada amacımız kiral amitdiolleri organojelatör olarak kullanıp çeşitli çözücülerle organojel haline getirmek ve elde edilen jellerin yapılarını spektroskopik ve optik yöntemlerle aydınlatmaktır. Kullandığımız organojelatörler çevre dostu, toksik olmayan ve biyouyumlu olmalıdır. Bu amaçlara uygun çevre ve canlı ile uyumlu (biyouyumlu) malzemelerle organojel eldesi çalışmamızın en önemli amaçlarından biridir. Çalışmanın ilk aşamasında kiral okzalamitdioller sentezlenmiştir. Sentez yöntemleri literatürde olan[2] ve tarafımızdan da modifiye edilmiş yöntemlerle[3] yapılmıştır. Me Me + H H 2 R H MeH, Sogukta H R H H R H İkinci aşamada amitdiolleri jelleştirmek amacıyla polar ve apolar birçok çözücü (o-,m-,p-ksilen, anisol, toluen, siklohegzan, kümen, asetonitril, hegzan, etanol, diklorometan, kloroform, aseton, karbontetraklorür vb.) kullanılmıştır. Kiral okzalamitdiollerin çözücülerle jel verip vermediği kontrol edilirken Minimum Jel Konsantrasyonu (MGC) değerleri de ölçülmüştür. Üçüncü aşamada ise jellerin karakterizasyonu MR, FTIR, TEM ve SEM gibi cihazlar kullanılarak aydınlatılmaktadır. Ayrıca jellerin termal kararlılıkları Tg ölçümleriyle belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, kullanılan kiral okzalamitdiollerin jelleşme özelliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sayede kozmetik ve ilaç endüstrisine kullanma potansiyeli yüksek olan, yeni alternatif jelatörler kazandırılabilecektir. KAYAKLAR R: Etil, Benzil, Fenil, Hegzil, Izopropil, Izobütil, Sec-Bütil [1] Gopal Chandra Maity, Journal of Physical Sciences, 11, , [2] Makarevic J., Jokic M., Raza Z., Stefanic Z., Kojic-Prodic B., Zinic M., Chem. Eur. J., 9, , [3] Sunkur M., Baris D., Hosgoren H., Togrul M., The Journal of rganic Chemistry, 73 (7), ,

179 P-E-026 Low Molecular Weighted Homo Chiral Bis (Amino Alcohol) xalamide Gelators Deniz Barış 1, Gülşen Kaya 2, Şeref Kaplan 2, Mehmet Çolak 2, Haluk Aydın 2, Halil Hoşgören 2 1 Batman University, Faculty of Science & Art, Department of Chemistry 2 Dicle University, Faculty of Science, Department of Chemistry Gels are viscoelastic substances similar to liquid or solid substances. They are one of the most useful systems in daily life with their potential applications in contact lenses, cosmetic industry, hair gels, toothpastes, shampoos and soaps, controlled drug releasing, sensors, food production, photography, removal of waste dyes and tissue engineering [1]. In this study, we aimed to use chiral amidediols as organogelators and to make them organogels by various solvents, and to characterize the organogels by spectroscopic and optical methods. The organogelators should be environmentally friendly, non-toxic and biocompatiple. ne of the most important purposes of the study is to obtain organogel by environmentally and lively compatible (biocompatible) materials. In the first stage of the study, the chiral oxalamidedols were synthesized. They were synthesized by the methods in literature [2] and modified by us [3]. Me Me + H H 2 R H MeH, Sogukta H R H H R H In the second stage, a variety of polar and non polar solvents (o-,m-,p-xylene, anisole, toluene, cyclohexane, cumene, acetonitrile, hexane, ethanol, dichloromethane, chloroform, acetone, carbon tetrachloride etc.) were used to gelate amidediols. Whether chiral oxalamidediols gelate or not with the solvents was checked and Minimum Gel Concentration (MGC) values were measured. In the third stage, the gels were characterized by MR, FTIR, TEM and SEM etc. Furthermore, thermal stabilities of the gels were determined by Tg measurements. In conclusion, it was found that the chiral ozalamidedols have gelating ability. Thus, new alternative gels that might be used in cosmetic and drug industry may be obtained. REFERECES R: Ethyl, Benzyl, Phenyl,Hexyl, Isopropyl, Isobutyl, Sec-butyl [1] Gopal Chandra Maity, Journal of Physical Sciences, 11, , [2] Makarevic J., Jokic M., Raza Z., Stefanic Z., Kojic-Prodic B., Zinic M., Chem. Eur. J., 9, , [3] Sunkur M., Baris D., Hosgoren H., Togrul M., The Journal of rganic Chemistr, 73 (7), ,

180 P-TR-027 Diels-Alder, Tiyol-en, Bakır Katalizli Azid-Alkin Halka Katılması ve itroksit Radikal Eşleşmesi Reaksiyonları ile Çok Kollu Dörtlü Yıldız Blok Polimerlerin Klik Tepkimeleriyle Sentezi Deniz Kopan, Özlem Aldaş Candan, Gürkan Hızal, Ümit Tunca İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Grubumuzun önceki çalışmalarında, klik reaksiyonlarının kombinasyonları ile lineer blok kopolimer, yıldız blok kopolimer, farklı kollu yıldız polimer, çok kollu yıldız polimer, çok kollu yıldız blok kopolimer, aşı kopolimer ve halkalı blok kopolimer gibi çeşitli polimer yapılarının etkili bir biçimde sentezlenebildiği gösterilmiştir[1-2]. Bu çalışmada ise daha önceden gerçekleştirilmiş olan üçlü klik reaksiyon yöntemleri (Diels-Alder, Bakır Katalizli Azid-Alkin Halka Katılması (CuAAC) ve itroksit Radikal Eşleşmesi (RC) reaksiyonları) geliştirilmiştir[1]. Bunun için, tiyol-en klik reaksiyonu kullanılarak çok kollu yıldız dörtlü blok polimerlerinin sentezi hedeflenmiştir. Bu amaçla, çekirdek olarak tiyol fonksiyonel grupları içeren organik yapılar kullanılmıştır. İlk olarak, çekirdeğin tiyol fonksiyonel gruplarına takılacak olan alken uçlu polistren-blokpolikaprolakton-blok-polimetil metakrilat-blok-polietilen glikol (PS-b-PCL-b-PMMA-b-PEG) kopolimeri sentezlenmiştir. Bir sonraki aşamada ise, alken uçlu PS-b-PCL-b-PMMA-b-PEG kopolimeri, tiyol fonksiyonel grupları içeren çekirdeğe, tiyol-en klik reaksiyonu ile bağlanmıştır. Başlangıç polimerleri ve yıldız polimerler 1 H-MR ve jel kromatografisi (GPC) ile karakterize edilmiştir. KAYAKLAR [1] Gunay, U. S., Durmaz, H., Gungor, E., Dag, A., Hizal, G., Tunca, U. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 50, , [2] Candan, A.., Durmaz H., Hizal G., Tunca. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 50 DI: /pola

181 P-E-027 Synthesis of Multiarm Star Tetrablock Polymer via Click Reactions Including Thiol-ene, Copper- Catalyzed Azide Alkyne Cycloaddition (CuAAC ), Diels Alder, and itroxide Radical Coupling (RC) Reactions Deniz Kopan, zlem AldasCandan, Gurkan Hizal ial, Umit Tunca Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey In our previous studies, we have reported a combination of click reactions for efficient synthesis of a various variety of polymer structures, such as linear block copolymer, star block copolymer, miktoarm star polymer, multiarm star block copolymer, graft copolymer, and cyclic block copolymer[1-2]. In this work, we made efforts to extend the triple click reaction strategy (CuAAC-Diels Alder-RC) toward the thiol-ene click reaction for the preparation of multiarm star tetrablock polymer[1]. rganic structures containing thiol functionalities were used as the core for the multiarm star tetrablock polymer. First the arms, alkene-terminated PS-b-PCL-b-PMMA-b-PEG were synthesized via click reactions including coppercatalyzed azide alkyne cycloaddition (CuAAC ), Diels Alder, and nitroxide radical coupling (RC) reactions. Subsequent the arms, alkene-terminated PS-b-PCL-b-PMMA-b-PEG, were linked to the core via Thiol-ene click reaction. The precursors and the star polymer were characterized by 1 H-MR and GPC. REFERECES [1] Gunay, U. S., Durmaz, H., Gungor, E., Dag, A., Hizal, G., Tunca, U. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 50, , [2] Candan, A.., Durmaz H., Hizal G., Tunca. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 50 DI: /pola

182 P-TR-028 İbuprofen Yapısına Sahip Tiyazolo[3,2-b]-1,2,4-Triazol Yapılarının Sentezi Deniz Sarıgöl 1, Ayşe Uzgören-Baran 1, Banu Cahide Tel 2, Elif İnci Öztürk 2, İnci Kazkayası 2, Birsen Tozkoparan 3, Gürol kay 4, Mevlüt Ertan 3 1 Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 2 Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 3 Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 4 Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü onsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (SAİİ), (Asetil salisilik asit, aproksen, İbuprofen, Flurbiprofen) osteoartrit gibi eklem rahatsızlıkları ve iltihap oluşumuna bağlı ağrının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat tedavi sırasında uzun süreli kullanılmaları midede ülser ve hazımsızlık gibi yan etkilere sebep olmaktadır [1-3]. Bundan dolayı daha güvenli ve daha aktif olan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların geliştirilmesine gerek duyulmaktadır. Heterosiklik bileşiklerden, tiyazol ve triazol tipi bileşiklerin, pestisit, kemoterapi, mantar ve antiviral ilaçlarda kullanımı heterosiklik sistemlerin gelişmesine hız kazandırmıştır [4]. Ayrıca literatürdeki çalışmalarda 1,2,4- triazol yapısına sahip bileşiklerin anti-inflamatuvar aktifliğe sahip oldukları gözlenmiş ve daha az yan etkilere sebeb oldukları bulunmuştur [5]. Bu çalışmada, ibuprofenin, -hidroksisüksinimid ve disiklohekzilkarbodiimid (DCC) reaksiyonu sonucu ibuprofenin aktif ester türevi sentezlenmiştir. Daha sonra bu türevin tiyosemikarbazit ile reaksiyonu sonucunda tiyosemikarbazon türevi ve bu türevin bazik ortamda reaksiyonu sonucu halka kapama ürünü sentezlenmiştir. Halka kapama ürününün kloroasetik asit, asetik asit ve asetik anhidrit varlığında çeşitli aldehitlerle reaksiyonu sonucu analjezik ve anti-inflamatuvar aktifliğe sahip, ibuprofenin yeni tiyazolo[3,2-b]- 1,2,4-triazol türevleri sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. KAYAKLAR [1] Allison, M. C., Howatson, A. G., Torrance, C. J. et al.,. Eng. J. Med. 327, 749, [2] McMahon A. D., Am. J. Epidemiol. 154, 557, [3] Rocha, G. M., Michea, L. F., Petey, E. M. et. al., Proc. atl. Acad. Sci. 98, 5317, [4] Vijai, P.., Shiv, Y. S., Ranjana,P., Srivastava, R. C., Ind. J. Heterocycl. Chem., 3 (3 ), , [5] Tozkoparan, B., Gökhan,., Aktay, G., Yeşilada, E., Ertan, M., Eur. J. Med. Chem. 35, ,

183 P-E-028 Synthesis of Thiazolo[3,2-b]-1,2,4-Triazole Derivatives Containing Ibuprofen Moiety Deniz Sarıgöl 1, Ayşe Uzgören-Baran 1, Banu Cahide Tel 2, Elif İnci Öztürk 2, İnci Kazkayası 2, Birsen Tozkoparan 3, Gürol kay 4, Mevlüt Ertan 3 1 Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Chemistry 2 Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology 3 Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry 4 Siirt University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry on-steroidal anti-inflammatory drugs (SAIDs), (such as Acetyl salycilic acid, aproxen, Ibuprofen, Flurbiprofen) are used widely in treatment of arthritic disease as osteoarthritis and pain occured by inflammation. However, their long term use during the treatment causes side effects such as gastric ulceration and dyspepsia [1-3]. Hence, more effective and safer non-steroidal anti-inflammatory drugs development is necessary. Because of the use of thiazole and triazol type compounds in the pesticide, chemothraphy, fungal and antiviral drugs, the attention of these heterocycles increase [4]. Also the studies in the literature demonstrated that the compounds containing 1,2,4-triazole skeleton have exhibited anti-inflammatory activity and have reduced side effects [5]. In this study, ibuprofen was reacted with -hydroxysuccinimide in the presence of DCC to obtain active ester of ibuprofen. Then the thiosemicarbazone derivative was synthesized by the reaction of resulting ester and thiosemicarbazide and cyclization of the intermediate thiosemicarbazide by heating in alkaline medium gave rise to the desired 1,2,4-triazole compound. In cocnlusion, the new thiazolo[3,2-b]-1,2,4-triazole derivatives of ibuprofen which possess analgesic and anti-inflammatory activity, were synthesized by the reaction of triazole with various heterocyclic aldehydes in the presence of chloroacetic acid, acetic acid, acetic anhydride and anhydrous sodium acetate in one step and then characterized. REFERECES [1] Allison, M. C., Howatson, A. G., Torrance, C. J. et al.,. Eng. J. Med. 327, 749, [2] McMahon A. D., Am. J. Epidemiol. 154, 557, [3] Rocha, G. M., Michea, L. F., Petey, E. M. et. al., Proc. atl. Acad. Sci. 98, 5317, [4] Vijai, P.., Shiv, Y. S., Ranjana,P., Srivastava, R. C., Ind. J. Heterocycl. Chem., 3 (3 ), , [5] Tozkoparan, B., Gökhan,., Aktay, G., Yeşilada, E., Ertan, M., Eur. J. Med. Chem. 35, ,

184 P-TR-029 Su rtamında Çeşitli -sübstitüe Pirol Türevlerinin Sentezi Dilek Akbaşlar, nur Demirkol, E. Sultan Giray Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Adana, 01330, Türkiye Pirol ve türevleri; hem, klorofil, ve B12 vitamini gibi doğal bileşiklerde ve çeşitli biyoaktif ilaçların yapısında bulunmasının yanı sıra anti-bakteriyel, anti-viral, anti-tümör gibi önemli farmokolojik özellikler gösteren heterosiklik bileşiklerdir. Bu özelliklerinden dolayı pirol türevlerinin sentezinin heterosiklik kimyada önemli bir yeri vardır ve bu tür bileşiklerin sentezine ilgi sürekli artmaktadır. Paal-Knorr sentezinde, 1,4-dikarbonil bileşikleri amonyak veya primer amin ile reaksiyona girerek pirol bileşiklerini oluştururlar. Literatürde yer alan birçok çalışmada pirol bileşiklerinin, montmorillonite KSF [1], mikrodalga radyasyonu [2], Bi ( 3 ) 3.5H 20 [3], Sc (Tf ) 3 [4], Zirkonyum fosfat ve zirkonyum sülfofenil fosfonat [5] gibi çeşitli katalizörler eşliğinde Paal-Knorr metoduyla sentezlendikleri bilinmektedir. Ancak bu metotlar da uzun reaksiyon süresi, uçucu organik çözücüler ve toksik metallerin [1] kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada, Paal-Knorr yöntemi ile 2,5-hekzadion ve çeşitli primer amin bileşiklerinden, herhangi bir organik çözücü ve asit katalizör kullanmadan su ortamında -sübstitüe pirol türevleri yüksek verimlerde sentezlenmiştir. -sübstitüe pirol türevlerinin sentezi için basit, temiz ve çevreci bir yol geliştirilmesi bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Elde edilen bileşiklerin yapısal analizleri FT-IR, GC-MS, 1 H MR ve 13 C MR gibi spektroskopik yöntemler ile aydınlatılmıştır. KAYAKLAR R: Alifatik ve aromatik alkil gruplar [1] Banik, B. K., Samajdar, S., Banik, I., Simple synthesis of substituted pyrroles. J.rg.Chem, 69: , [2] Rao, H.S.P., Jothilingam, S., Scheeren, H.W., Microwave mediated facile one-pot synthesis of polyarylpyrroles from but-2-ene- and but-2-yne-1,4-diones. Tetrahedron, 60: , [3] Banik, K. B., Banik, I., Dasgupta, K. S., A straightforward highly efficient Paal- Knorr synthesis of pyrroles. Tetrahedron Letters, 46: , [4] Chen, J., Wu, H., Zhang, X., Su, W., An approach to the Paal-Knorr Synthesis catalyzed by Sc (Tf ) 3 under solvent-free conditions. Tetrahedron Letters, 47: , [5] Currini, M., Montanari, F., Margarita, R., Layered zirconium phosphate and phosphonate as heterogeneous catalyst in the preparation of pyrroles. Tetrahedron Letters, 44: , Bu çalışma TUBİTAK 211T146 no lu proje ile desteklenmektedir. 141

185 P-E-029 The Synthesis of -substituted Pyrrole Derivatives in Water Dilek Akbaşlar, nur Demirkol, E. Sultan Giray Çukurova University, The Faculty of Arts and Sciences, Chemistry Department, Adana, 01330, Turkey Pyrrole and its derivatives are the heterocyclic compounds which not only are found in structure of both some bioactive drugs and some natural compounds such as haem, chlorophyll, B12 vitamin; but also show some important pharmacological properties such as antibacterial, antiviral, antitumor etc. Because of these properties, the synthesis of pyrrole derivatives has an important role in heterocyclic chemistry a nd there is an increasing interest in synthesis of this kind of compounds. In Paal-Knorr reaction, 1,4-dicarbonyl compounds are converted to pyrroles in the presence of ammonia or primary amines. In the literatures, many catalysts have been used for this conversion such as montmorillonite KSF [1], microwave irradiation [2], Bi ( 3 ) 3.5H 2 [3], Sc (Tf ) 3 [4], layered zirconium phosphate and zirconium sulfophenyl phosphonate [5]. However, several of these methods require prolonged reactions times, use of volatile organic solvents and toxic metals [1]. In this study, -substituted pyrrole compounds were synthesized from hexan-2,5-dione and various primary amines in water without using any catalysts and any organic solvents in high yields. It is an important study in terms of the development of a simple, clean and environmentally friendly process for the synthesis of - substituted pyrrole compounds. The structure of these compounds were characterized by FT-IR, GC-MS, 1 HMR and 13 CMR techniques. REFERECES R: Aliphatic and aromatic alkyl groups [1] Banik, B. K., Samajdar, S., Banik, I., Simple synthesis of substituted pyrroles. J.rg.Chem, 69: , [2] Rao, H.S.P., Jothilingam, S., Scheeren, H.W., Microwave mediated facile one-pot synthesis of polyarylpyrroles from but-2-ene- and but-2-yne-1,4-diones. Tetrahedron, 60: , [3] Banik, K. B., Banik, I., Dasgupta, K. S., A straightforward highly efficient Paal - Knorr synthesis of pyrroles. Tetrahedron Letters, 46: , [4] Chen, J., Wu, H., Zhang, X., Su, W., An approach to the Paal -Knorr Synthesis catalyzed by Sc (Tf ) 3 under solvent-free conditions. Tetrahedron Letters, 47: , [5] Currini, M., Montanari, F., Margarita, R., Layered zirconium phosphate and phosphonate as heterogeneous catalyst in the preparation of pyrroles. Tetrahedron Letters, 44: ,

186 P-TR-030 İzokinolin-Konduritol Hibrid Moleküllerinin Sentezine Doğru Dilek Baskın 1, Raşit Çalışkan 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Isparta Heteroatom içeren aromatik polisiklik bileşikler organik kimyada ve farmakolojide geniş yer tutmaktadır[1]. Heteroatomun azot olduğu moleküller, aza-polisiklik bileşikler olarak sınıflandırılmaktadır. Aza-polisiklik iskeleti bulunduran bileşikler doğada yaygın olarak bulunmaktadırlar ve azotlu heterosiklik yapıya bağlı olarak gösterdikleri biyolojik aktivitelerden dolayı son yıllarda ilgi çeken moleküllerdir. Ancak heterosiklik bileşiklere bağlı olan şeker sübtitüentlerin serbest dönmesinin reaktiviteyi azalttığı düşünülmektedir[2]. Diğer taraftan, şekerlerin üyesi olan ve hidroksil gruplarının bağlı olduğu karbosiklik polialkoller siklitol olarak adlandırılmaktadır[3]. Siklitoller, doğada yaygın olarak bulunur ve konduritol, quercitol ve inositol olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Konduritol türevlerinin antibiyotik, tümör inhibitörü, glikosidaz inhibitörü gibi biyolojik aktivite göstermeleri, konduritol türevleri ve analogları üzerinde yapılan çalışmaları arttırmaktadır. Her iki bileşik türü birbirine kombine edilerek bünyesinde hem izokinolin hem de konduritol ünitesi bulunan ve serbest dönmenin olmadığı izokinolin-konduritol hibrid bileşiklerinin sentezi amaçlanmaktadır. Bu amaçla izokinolin (1), nitrolama, indirgeme ve oksidasyon reaksiyonu ile izokinolin kinon 2 ye dönüştürüldü[4]. Kinon türevinin epoksidasyonuyla epoksi kinon 3 elde edildi. Epoksi kinon bileşiğinin indirgeme ve takiben epoksit halkasının açılmasıyla hedeflenen izokinolin-konduritol hibrid molekülü 4 sentezlenmis olacaktır. REFERASLAR [1] Weissbuch, I., Leiserowitz, L. Chem. Rev. 108, , [2] Li, W., Zhang, Z., Wang, S., Ren, S., Jiang, T. Chem. Biol. Drug. Des.74, 80-86, [3] Cantekin, S., Baran, A., Çalışkan, R., Balci, M. Carbohydr. Res. 344, , [4] Ryu, CK., Lee, IK., Jung, SH., Lee, C. Bioorg. Med. Chem. Lett. 9, ,

187 P-E-030 Towards Synthesis of Isoquinoline-Conduritol Hybrid Molecules Dilek Baskın 1, Raşit Çalışkan 1 1 Suleyman Demirel University Department of Chemistry Isparta Aromatic polycyclic compounds containing hetero-atoms have vast place in organic chemistry and pharmacology [1]. The molecules in which hetero-atoms are nitrogen are classified as aza-polycyclic compounds. Compounds containing aza-polycyclic skeleton are found widely in nature and have become molecules attracting attention recently due to biological activities displayed subject to nitrogenous heterocyclic structure. However, it is believed that free cycling of sugar substituent bonded to heterocyclic compounds decreases reactivity [2]. n the other hand, Cyclitol is widely found in nature and divided into three main groups, namely conduritol, quercitol and inositol. Since conduritol derivatives display biological activities such as antibiotics, tumor inhibitor, glycosidase inhibitor, the number of studies conducted on conduritol derivatives and their analogs increases. It is aimed to combine both compound types and synthesize isoquinoline-conduritol hybrid compounds having both isoquinoline and conduritol unit and not having free cycling. For this purpose, isoquinoline (1) was converted into isoquinoline quinon 2 by use of reduction and oxidization reaction. Epoxy kinon 2 was obtained by means of epoxidation of quinon derivative[3]. Upon reduction of epoxy-quinon compound and then opening of epoxide ring, isoquinoline conduritol hybrid molecule 4 will be synthesized [4]. REFERECES [1] Weissbuch, I., Leiserowitz, L. Chem. Rev. 108, , [2] Li, W., Zhang, Z., Wang, S., Ren, S., Jiang, T. Chem. Biol. Drug. Des.74, 80-86, [3] Cantekin, S., Baran, A., Çalışkan, R., Balci, M. Carbohydr. Res. 344, , [4] Ryu, CK., Lee, IK., Jung, SH., Lee, C. Bioorg. Med. Chem. Lett. 9, ,

188 P-TR-031 Dallanmış Uç Zincir İçeren Bifenil Merkezi Çekirdekli Bent-Core Sıvı Kristaller Dilek Güzeller 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 34210, İstanbul "Bent-core" veya "banana-shaped" sıvı kristaller, sahip oldukları olağandışı polar ve kiral özellikleri nedeniyle, son yıllarda sıvı kristal dünyasında büyük heyecan uyandıran termotropik sıvı kristallerin yeni bir sınıfıdır. Eğimli molekül yapıları nedeniyle "bent-core" moleküllerin uzun moleküler eksenleri etrafındaki dönüşü engellenmiştir. Bunun sonucu olarak da "bent-core" moleküllerde, bilinen klasik sıvı kristal fazlarından farklı, yeni mesofazların varlığı keşfedilmiştir. Günümüzde sekiz farklı "bent-core" mesofazı belirlenmiş ve moleküler modellemesi yapılmıştır [1,2]. "Bent-core" veya "banana-shaped" sıvı kristallerin teknolojik uygulamalar açısından büyük bir potansiyel oluşturması, bu alan üzerine ilgiyi arttırmakta ve yapı-mesogenite-elektrooptik özellik ilişkilerini irdeleyen çalışmalara hız kazandırmaktadır. "Bent-core" mesogenlerin moleküler şekli, yapısal segmentlerindeki çok küçük değişimlerle bile farklı mesofaz özelliği taşıyan yeni moleküllerin tasarımına ve sentezine olanak sağlamaktadır. Bu da yapısal çeşitlilik, mesofaz zenginliği ve teknolojik uygulamalar açısından uygun fiziksel özelliklerin keşfi ile sonuçlanmaktadır [3]. Bu çalışmada, dallanmış uç zincirlere sahip, bifenil merkezi üniteli asimetrik yeni "bent-core" bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerde farklı dallanmış yan zincirlerin mesomorfik özellikler üzerine etkisi incelenmiştir. Bunun yanı sıra, yapıda bağlayıcı grup ünitesi olarak kullanılan ester gruplarının bağlantı yönünde değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin sıvı kristal özelliklere yansıması araştırılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemler ( 1 H-MR, 13 C-MR, MS) ve elementel analiz ile aydınlatılmış, mesomorfik özellikleri polarizasyon mikroskobu ve kalorimetrik yöntemlerle incelenmiştir. Sentezlenen bifenil merkezi üniteli asimetrik "bent-core" bileşiklerde, dallanmış terminal zincir varlığının ve bağlayıcı grup yönündeki değişimin moleküler düzenlenmeyi etkilediği, bunun sonucu olarak da mesofaz oluşumu ve geçiş sıcaklıklarının değişiminde belirleyici rol oynadığı saptanmıştır. Bu araştırma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü nce desteklenmiştir. Proje no: DP04. KAYAKLAR [1] Martinez-Perdiguero, J., Etxebarria, J., Folcia, C. L., rtega, J., Gimeno,., ve Ros M. B., The American Physical Society, E 82, , [2] cak, H., Bilgin-Eran, B., Prehm, M., Schymura, S., Lagerwallbd J. P. F., ve Tschierske C., Soft Matter, 7, 8266, [3] Shanker, G., agaraj, M., Kocot, A., Vij, J. K., Prehm, M., ve Tschierske, C., Adv. Funct. Mater., 22, ,

189 P-E-031 Bent-Core Liquid Crystals with Biphenyl Central Core Carrying Terminal Branched Chains Dilek Güzeller 1, Hale cak 1, Belkız Bilgin Eran 1 1 Yildiz Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, TR-34210, Istanbul "Bent-core" or "banana-shaped" liquid crystals are a novel class of thermotropic liquid crystals which attract considerable interest in liquid crystal field due to their unusual polar and chiral properties. Due to their bent molecular structures, the rotation of bent-core molecules around their long molecular axis is restricted. As a result of this, the presence of novel mesophases which differ from known classical liquid crystal phase have been explored in bent-core molecules. Up to now, eight different bent-core mesophases have been described and have been studied for their molecular models [1,2]. The generation of a main potential for technological interests by bent-core or banana-shaped liquid crystals increases attention on liquid crystal field and leads to a rise in the studies including structure-mesogenityelectrooptic property relations. The molecular structure of bent-core mesogens enables the design and synthesis of novel molecules which have different mesophase properties by minor changes in structural segments. This results in structural variety, mesophase diversity and the exploration of desired physical properties for technological application [3]. In this study, the novel bent-core compounds with biphenyl central core carrying terminal branched chains have been synthesized. The effect of different branched chains of the synthesized compounds on mesomorphic properties has been investigated. Besides, the direction of linking units used as ester groups in the structure has been changed. The effect of these changes on liquid crystal properties has also been searched. The structures of obtained compounds have been characterized by the using spectroscopic methods ( 1 H-MR, 13 C-MR, MS) and elemental analysis (EA ). The mesomorphic properties of the new compounds have been investigated by the using polarization microscope and differential scanning calorimetry (DSC ). It is determined that the presence of terminal branched chain and change in the direction of linking group for the synthesized bent-core compounds with biphenyl central core have a considerable effect on the molecular arrangement. As a result of this, these modifications play an important role on the emergence of the mesophases and changes of transition temperatures. REFERECES [1] Martinez-Perdiguero, J., Etxebarria, J., Folcia, C. L., rtega, J., Gimeno,., ve Ros M. B., The American Physical Society, E 82, , [2] cak, H., Bilgin-Eran, B., Prehm, M., Schymura, S., Lagerwallbd J. P. F., ve Tschierske C., Soft Matter, 7, 8266, [3] Shanker, G., agaraj, M., Kocot, A., Vij, J. K., Prehm, M., ve Tschierske, C., Adv. Funct. Mater., 22, ,

190 P-TR-032 Trifolium stellatum un Yağ Asidi İçeriği ve Biyolojik Aktivitesi Dumrul Gülen 1, Elif Çukurova 2,Temine Şabudak 2, Mine Aydın 1, Burcu Özcan 2, Burçak Demirbakan 2, Cansu Şanda 2 1 amık Kemal Ün. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Böl., 2 amık Kemal Ün. FEF Kimya Böl. Trifolium (Fabaceae-Leguminosae) bitkisinin bazı türleri insanlar ve hayvanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu bitkiler hayvan sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip olup [1], bazı türlerininde, halk arasında, balgam sökücü, romatizma ağrılarını dindirici, kabızlığa karşı kullanıldığı bilinmektedir [2]. Literatürde, bazı türlerinin antidiabetik [3], antioksidan, antienflamatuar ve enzim inhibisyon aktivitesi gösterdiği bulunmuştur[4]. Bu çalışmada Trakya Bölgesi nde yetişen Trifolium stellatum bitkisinin yağ asitleri bileşimi incelenmiştir. Ayrıca, ilk kez bu çalışmada, bitkinin antifungal ve antimikrobiyal aktivitesi tayin edilmiştir. Proje kapsamında çalışılan T. stellatum türü, Trakya bölgesinde yapılan arazi çalışması sonucunda, bitkinin çiçeklenme zamanında (2008) Çorlu- Tekirdağ civarından toplanmıştır. Daha sonra, bitki Soxhlet ekstraksiyon yöntemi kullanılarak, n-hekzan ve metanolle ekstrakte edilmiştir. T. stellatum un n-hekzan ekstresinde, Gaz Kromatografisi yöntemini kullanarak yağ asitlerinin cinsi ve miktarı tayin edilmiştir. Analiz sonucunda, bu bitkideki temel yağ asitlerinin, palmitik asit (cis -9-heksadekanoik asit) (% 32.92), oleik asit (cis-9- oktadekanoik asit) (%40.58) ve linoleik asit (%11.05) olduğu bulunmuştur. Palmitik asidin canlılarda yağ asitlerinin oluşumunda (lipojenez) ilk sentezlenen yağ asidi olduğu ve daha uzun yağ asitlerinin ondan üretildiği bilinmektedir. leik asit kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu, kan sekerini düzenleyici ve tümör gelişimini engelleyerek kansere karsı koruyucu etki yapmaktadır. Bu çalışma sonucunda, T. stelletum un n- hekzan ekstresinin, palmitik ve oleik asit açısından potansiyel olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, bitkinin n-hekzan ve metanol ekstrelerinin, antifungal ve antimikrobiyal aktiviteleri, ilk kez bu çalışmada, Mikrodilüsyon Yöntemi ile araştırılmıştır. Yapılan antimikrobiyal aktivite deneyleri sonucunda metanol ekstresinde, Enterococcus faecalis ın 27.81mg/mL de, Bacillus subtilis ın 495mg/mL de, Klebsiella pneumoniae ın 495mg/mL de, Staphylococcus aureus ın 495mg/mL de, Escherichia coli ın 495mg/mL de ve Pseudomonas auroginosa ın 222.5mg/mL de duyarlılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, antifungal aktivite deneylerinde de metanol ekstresinin Candida glabrata ın 495mg/mL de duyarlılık gösterdiği belirlenmiştir. Biyolojik aktivite çalışmaları sonucunda, T.stellatum un, metanol ekstresinin, n-hekzan ekstresinden daha aktif olduğu bulunmuştur. Bitkiyle ile ilgili fitokimyasal çalışmalar devam etmektedir. KAYAKLAR [1] Foo L. Y., Lu Y., Molan A. L., Woodfield D. R., Mcabb W. C.,2000, Pytochemistry, 54, , [2] Baytop T., Türkiye de Bitkiler ile Tedavi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, [3] Khaled M. M., Hashim A. H., Kazuhiro., Ryoji K., Pytochemistry, 53, , [4] Sabudak T., Öztürk M., Gören A. C., Kolak U., Topçu G., Fatty Acids and other Lipid Compositin of five Trifolium Species with Antioxidant Activity, Pharmaceutical Biology,47, ,

191 P-E-032 Trifolium stellatum's Fatty Acid Content and Biological Activity Dumrul Gülen 1, Elif Çukurova 2,Temine Şabudak 2, Mine Aydın 1, Burcu Özcan 2, Burçak Demirbakan 2, Cansu Şanda 2 1 amik Kemal University, School of Health Sciences, 2 amik Kemal University Faculty of Science Department of Chemistry Some types of Trifolium (Fabaceae-Leguminosae) is of great importance to humans and animals. These plants have an important role in animal health and nutrition is [1], in some of Trifolium species such as T. repens, T. arvense, and T. pratense are used for the treatment of expectorant, rheumatism aches, against constipation [2]. In the literature, some types of antidiabetic [3], antioxidant, anti-inflammatory [4], enzyme inhibitory activity have been found. This study is investigated the contents of fatty acids of Trifolium stellatum grown in Thrace region by gas choromatography. Also, antifungal and antimicrobial activity of T. stellatum are presented for the first time in this study. The plant was collected in its flowering time (2008) from Corlu-Tekirdag, Turkey. Then, the air dried plant material was extracted with n-hexane and methanol using Soxhlet extraction method. The contents of fatty acids of T. stellatum were determined in the n-hexane extract by using Gas Chromatography method. The hexane extract of T. stellatum contained of palmitic (32.92%) acids, oleic acid (40.58%) and linoleic (11.05%) as the most abundant fatty acids in the result of analysis. Palmitic acid is the first synthesized fatty acid s in the formation of fatty acids (lipogenesis) in organisms and the longer chain fatty acids produced from it. leic acid is protective against cardiovascular diseases, regulating blood sugar and has a protective effect against cancer. The obtained results indicated that n-hexane extract of T. stellatum is a rich palmitic acid and oleic acid. However, the antifungal and antimicrobial activities of n-hexane and methanol extracts of T. stellatum were investigated for the first time in this study. In this study screened n-hexane and methanol extracts for their antimicrobial activity against Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas auroginosa by usiing Micro dilution method. According to the result, methanol extract of T. Stellatum showed significant activity against Enterococcus faecalis (27.81mg/mL ), Bacillus subtilis (495mg/mL), Klebsiella pneumoniae (495mg/mL de ), Staphylococcus aureus (495mg/mL ), Escherichia coli (495mg/mL) and Pseudomonas auroginosa (222.5mg/mL). Also, the MIC (495 mg/l) of methanol extract showed the strongest anttifungal activity against Candida glabrata in the antifungal activity experiment. As a result of biological activity, the methanol extract of T. Stellatum were the most active than n-hexane extract of T. stellatum. Phytochemical studies of the plant continues. REFERECES [1] Foo L. Y., Lu Y., Molan A. L., Woodfield D. R., Mcabb W. C.,2000, Pytochemistry, 54, , [2] Baytop T., Türkiye de Bitkiler ile Tedavi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, [3] Khaled M. M., Hashim A. H., Kazuhiro., Ryoji K., Pytochemistry, 53, , [4] Sabudak T., Öztürk M., Gören A. C., Kolak U., Topçu G., Fatty Acids and other Lipid Compo sitin of five Trifolium Species with Antioxidant Activity, Pharmaceutical Biology,47, ,

192 P-TR-033 Silikon Tetraklorür Varlığında Asimetrik Aldol Katılması Tepkimesi Duygu Aksakal 1, Özdemir Doğan 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü Aldol katılması organik kimyada önemli ve en çok çalışılan karbon-karbon bağ oluşumu tepkimelerinden biridir. Son çalışmalar, bu kimyanın katalitik versiyonları üzerine odaklanmıştır. Mukaiyama tipi aldol tepkimelerinden farklı olarak, son zamanlarda kiral Lewis bazları katalizör olarak kullanılmaktadır. SiCl 4 varlığında bu tepkimeler anti ürünün iyi diastereo ve enantioseçicilikle ana ürün olarak oluşmasını sağlayan siklik geçiş ürünü ile ilerler. Fosforamid türevleri, BIAP ve türevleri,,-dioksitler ve -oksitler bu amaç için yaygın olarak kullanılmıştır[1-4]. Grubumuz son zamanlarda yeni fosfinoksi aziridinil fosfanatları (PAP) organokatalizör olarak tasarlamıştır. Bu organokatalizörler, SiCl 4 varlığında siklohekzanon ve farklı aldehitler arasında gerçekleşen asimetrik aldol katılması tepkimelerinde kullanılmıştır. ptimizasyon çalışmaları devam etmesine rağmen, aldol ürünü iyi verim ve makul enantioseçicilikle elde edilmiştir. Bu konferansta PAP organokatalizörünün sentezi ve organokatalitik aldol tepkimesinin detayları sunulacaktır. KAYAKLAR [1] akajima M., Yokota T., Saito M. and Hashimoto S. Tetrahedron Letters, 45, 61 64, [2] Kotani, S.; Shimoda, Y.; Sugiura, M.; akajima, M. Tetrahedron Letters, 50, 4602, [3] Denmark S.; Stavenger R.; Wong K.; and Su X. J. Am. Chem. Soc. 121, , [4] Rossi S., Benaglia M., Genoni A, Benincori T., Celentano G. Tetrahedron 67, ,

193 P-E-033 Silicon Tetrachloride- Mediated Asymmetric Aldol Addition Reaction Duygu Aksakal 1, Özdemir Doğan 1 1 Middle East Technical University, Department of Chemistry Aldol addition reaction is one of the important and most studied carbon-carbon bond formation reactions in organic chemistry. Recent studies focused on the catalytic version of this chemistry. Recently, different from the Mukaiyama-type aldol reactions, chiral lewis bases have been used as promoters. In the presence of SiCl 4, these reactions proceed through a cyclic transition state leading to anti aldol product as a major product with moderate-to-good diastereo and enantioselectivities. Phosphoramide derivatives, BIAP and its derivatives,,-dioxides and -oxides have been extensively used for this purpose[1-4]. Recently, our group has designed new phosphineoxy aziridinyl phosphanates (PAP) as organocatalysts. These organocatalysts were used for the asymmetric aldol addition reaction between cyclohexanone and different aldehydes in the presence of SiCl 4. Although the optimization studies are still continuing, the results so far showed that aldol product can be obtained in good yield and reasonable enantioselectivity. The synthesis of PAP organocatalysts and the details of organocatalytic aldol reaction will be presented at this conference. REFERECES [1] akajima M., Yokota T., Saito M. and Hashimoto S. Tetrahedron Letters, 45, 61 64, [2] Kotani, S.; Shimoda, Y.; Sugiura, M.; akajima, M. Tetrahedron Letters, 50, 4602, [3] Denmark S.; Stavenger R.; Wong K.; and Su X. J. Am. Chem. Soc. 121, , [4] Rossi S., Benaglia M., Genoni A, Benincori T., Celentano G. Tetrahedron 67, ,

194 P-TR-34 Yenilebilir Çeşitli Mantarların Aroma Bileşenleri Ebru Deveci 1, İbrahim Kıvrak 1, Gülsen Tel 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu 2, Mansur Harmandar 1 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mantarlar düşük yağ oranına sahip olmasına karşın iyi bir vitamin, protein ve mineral kaynağıdır[1]. Bu besinsel özelliklere ilaveten mantarlar, özellikle lezzeti ve aroması nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tercih edilmektedir. Mantarların kalitesi onların aromasına, tadına, bileşimine ve rengi gibi faktörlere bağlıdır. Bunların içinde aroma en kritik olandır. Aromalar, terpen, oktan, okten, benzaldehit, sülfür bileşikleri ve türevlerini içermektedir[2]. Sekiz karbonlu alifatik karbon bileşiklerinin mantarların karakteristik aromalarına katkıda bulunan başlıca uçucu bileşikler olduğu da bilinmektedir. Bunlar arasında özgün mantar aroması ve kokusunu veren bileşik sekiz karbonlu bir alkol olan 1-okten-3-ol dür. 1-okten-3-ol kokusu mantar gibi, küflü ve toprağımsı olarak tarif edilmektedir ve yükseltgenme ürünü olan 1 -okten-3-on ile birlikte birçok mantarın aromasına başlıca katkıda bulunmaktadır[3,4]. Bu çalışmamıza konu olan mantarlar Anadolu da doğal olarak yayılış gösteren Agaricus bisporus, Calvatia gigantea, Chroogomphus rutilus ve Clathrus ruber dir. Bu türler yenilebilir mantarlar olarak bilinmektedir. Taze mantarlar parçalanarak aromaları HS-GC/MS yöntemi kullanılarak belirlendi. Headspeace-GC/MS yöntemi hızlı, basit, solvente gerek duyulmayan bir yöntem olup, bu yöntemle aroma bileşenleri kalitatif ve kantitatif olarak belirlenebilmektedir. H H 3-oktanon 1-okten-3-ol Benzaldehit Yapılan çalışma sonucu Agaricus bisporus, Chroogomphus rutilus ve Clathrus ruber mantarlarının 3-oktanon ve 1-okten-3-ol majör aroma bileşeni olarak bulunmuştur. Calvatia gigantea mantarının ise benzaldehit majör aroma bileşeni olarak tespit edilmiştir. ot: Bu araştırma TÜBİTAK-TBAG 109T933 numaralı proje desteği ile yapılmıştır. KAYAKLAR [1] Mattila, P., Konko, K., Eurola, M., Pihlava, J.-M., Astola, J., Vahteristo, L., Hietaniemi, V., Kumpulainen, J., Valtonen, M. ve Piironen, V. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, , [2] Kalac, P. Food Chemistry, 113, 9-16, [3] Maga, J.A. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29, 4-7, [4] Maggi, F., Papa, F., Cristalli, G., Sagratini, G. ve Vittori, S. Food Chemistry, 123, ,

195 P-E-034 Aroma Compounds of Various Edible Mushrooms Ebru Deveci 1, Ibrahim Kivrak 1, Gulsen Tel 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Turkoglu 2, Mansur Harmandar 1 1 Mugla University Faculty of Science Department of Chemistry 2 Mugla University Faculty of Science Department of Biology Although mushrooms have low fat, they are a good source of vitamin, protein and mineral [1]. In addition to this nutritional value, mushrooms are preferred in our country as in many countries, because of their taste and aroma. The quality of mushrooms depends on their taste, aroma, texture, and color. Among them, aroma is the most critical. Flavors consist of terpene, octane, octene, benzaldehyde, sulphure compounds and their derivatives. [1]. The main volatile compounds are also known contributing to mushroom flavor comprises of eight-carbon compounds. Among them, the main role in producing the unique fungal aroma and flavor has to be ascribed to the eight-carbon alcohol 1-octen-3-ol. Its odour could be described as mushroom-like, musty or earthy and, together with its oxidation product 1-octen-3-one, is considered to be the major contributor to mushroom flavor in most species of edible mushrooms [3,4]. The subject of this study is Agaricus bisporus, Calvatia gigantea, Chroogomphus rutilus and Clathrus ruber, which are naturally grow in Anatolia. These species are known as edible mushrooms. Mushroo ms were cut into small part and their aroma were analyzed with HS-GC/MS. Headspeace-GC/MS is a fast, simple, and solvent-free method and aroma compounds can be analyzed qualitative and quantitative. H H 3-octanone 1-octen-3-ol Benzaldehyde As a result of this study, 3-octanone and 1-octene-3-ol were found as major aroma compounds in Agaricus bisporus, Chroogomphus rutilus and Clathrus ruber mushrooms. Benzaldehyde was identified as major compound in C. gigantea mushroom. REFERECES [1] Mattila, P., Konko, K., Eurola, M., Pihlava, J.-M., Astola, J., Vahteristo, L., Hietaniemi, V., Kumpulainen, J., Valtonen, M. ve Piironen, V. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, , [2] Kalac, P. Food Chemistry, 113, 9-16, [3] Maga, J.A. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29, 4-7, [4] Maggi, F., Papa, F., Cristalli, G., Sagratini, G. ve Vittori, S. Food Chemistry, 123, ,

196 P-TR-035 Armillaria mellea nın Ekstrelerine Sıcaklık Uygulanması ile Antioksidan, Antikolinesteraz ve Üreaz İnhibisyon Aktivitelerindeki Değişimin İncelenmesi Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu 2 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Günümüzde makrofunguslardan tıp, eczacılık, gıda ve fermentasyon alanlarında yaygın şekilde faydalanılmaktadır. Makrofunguslar (mantarlar) immunomodulatör ve antitumor ajanı olduğu kadar antiviral, antimikrobial, antimutajenik, antihipertansiyon, antiinflamatuar, antiallerjik vb. Gibi özellikleriyle son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bunlar genellikle doğal ürünler ve besin takviyeleri olarak görülmektedirler ve dünyada çeşitli formulasyonlarda üretilmektedirler[1]. Mantarlarlarda lektin, polisakkaritler, polisakkarit-peptitler, polisakkarit-protein kompleksleri izole edilmiş olup bu maddelerin bir çoğununda immunomodulatör, anti-kanser ve antioksidan etkiler tespit edilmiştir[2]. Armillaria mellea, Tricholomataceae ailesinin ve Armillaria cinsinin bir üyesi olup zehirli bir mantar türüdür ve Honey fungus olarak da bilinmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Belgrad rmanı ndan toplanan Armillaria mellea mantarının hem çiğ halde hem de pişirildikten sonra antioksidan, anti -kolinesteraz ve üreaz inhibisyon aktivitelerindeki değişimler incelenmiştir. Çalışmada çiğ ve pişirilmiş mantar sırasıyla hekzan, aseton, metanol ve su çözücüleri ile ekstraksiyon yapıldı. Elde edilen ekstrelerin toplam fenolik miktarları pirokatekole, toplam flavonoit miktarları kersetine eşdeğer olarak tayin edildi. Antioksidan aktiviteleri β-karoten renk açılım, ABTS katyon radikali giderimi, DPPH serbest radikali giderimi, süperoksit anyon radikali giderimi, CUPRAC yöntemi ve metal ile kelat etkisi ile tayin edilmiştir[3]. A. mellea nın tüm ekstrelerinin in vitro antikolinesteraz aktivitesi Ellman metodu kullanılarak spektrofotometrik olarak saptandı[4]. Üreaz enzim inhibisyon aktivitesi için, farklı konsantrasyonlardaki ekstreler üreaz enzimi ile etkileştirildikten sonra substrat olarak üre kullanılmıştır. Reaksiyon sonucunda oluşan amonyak[6] metoduna göre spektroskopik olarak belirlenmiştir [5]. Farklı sıcaklıklarda elde edilen ekstrelerin antioksidan aktiviteleri değerlendirildiğinde pişmiş ekstreler çiğ olanlara göre daha yüksek antioksidan aktivite gösterdi. Bunu tersine toplam fenolik madde çiğ ekstrelerde daha yüksek bulundu. Enzim inhibisyon aktivitelerinde ise çok farklı sonuçlar bulunmuştur. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05 ). KAYAKLAR [1] Zhang M, Cui SW, Chueng PC, Wang KQ. Anti-tumor polysaccharides from mushrooms: a review on their isolation process, structural characteristics and anti-tumor activity. Trends in Food Science and Technology 18, 4 19, [2] Zhang RH, Li XJ, Fadel JG. yster mushroom cultivation with rice and wheat straw. Bioresource Technology 82, , [3] Öztürk M, Duru ME, Kivrak Ş, Mercan-Doğan, Türkoglu A, Özler MA. In vitro antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial activity studies on three Agaricus species with fatty acid compositions and iron contents: A comparative study on the three most edible mushrooms. Food and Chemical Toxicology 49, , [4] Ellman GL, Courtney KD, Andres V, Featherstone RM. A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochemistry and Pharmacology and Behaivor 7, 88 95, [5] Weatherburn, M.W., Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia. Analytical Chemistry 39, ,

197 P-E-035 Investigation of the Changes in Antioxidant, Anticholinesterase and Urease Inhibition Activities of Armillaria mellea extracts Treated with Temperature Ebru Erol 1, Yunus Çetintaş 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu 2 1 Mugla University, Faculty of Science, Department of Chemistry 2 Mugla University, Faculty of Science, Department of Biyology Today, makrofungis are widely utilized in the fields of medicine, pharmaceutical, food and fermentation. These have attracted the attention of researchers in recent years due to their antimutagenic, antihipertansiyon, antiviral, antimicrobial, antimutagenic, anti-hipertansiyon, anti-inflammatory, anti-allergic features as well as being immunomodulating and antitumor agent. These are generally regarded as natural products and nutritional supplements and produced in a variety of formulations in the world[1]. While Complexes of lectins, polysaccharides, polysaccharide-peptides, polysaccharide-protein were isolated, antioxidant and immunomodulating substances, anti-cancer effects were detected in most of these substances [2]. Armillaria mellea is a poisonous member of tricholomatacae family and known as honey fungus.in this s tudy, Armillaria mellea was collected from Belgrade Forest in Istanbul and the antioxidant, anti-cholinesterase and urease inhibition activities of both raw and cooked forms were analyzed. In the study, the raw and cooked mushrooms were extracted with solvents which were hexane, acetone, methanol, and water, respectively. Total phenolic amount pirokatekole of the obtained extracts was determined to be equal to total flavonoit amount kersetine. Β-carotene color expansion antioxidant activity, removal of ABTS radical cation, removal of DPPH free radical, superoxide anion radical removal were determined through CUPRAC method and Chelate effect was determined through metal[3]. Anticholinesterase activity in vitro of all the extracts of A. mellea was determined spectrophotometrically by using Ellman method [4]. For Urease enzyme inhibitory activity, after extracts of different concentrations were treated with urease, urea was used as the substrate. Ammonia resulting from the reaction was spectroscopically determined. When the antioxidant values of the extracts obtained at different temperatures were evaluated, the cooked ones showed higher antioxidant activity than the raw ones. In contrast to this, total phenolic coumpounds were found to be higher in raw extracts. Highly different results were found in enzyme inhibition activities. Results were statistically significant (p <0.05 ). REFERECES [1] Zhang M, Cui SW, Chueng PC, Wang KQ. Anti-tumor polysaccharides from mushrooms: a review on their isolation process, structural characteristics and anti-tumor activity. Trends in Food Science and Technology 18, 4 19, [2] Zhang RH, Li XJ, Fadel JG. yster mushroom cultivation with rice and wheat straw. Bioresource Technology 82, , [3] Öztürk M, Duru ME, Kivrak Ş, Mercan-Doğan, Türkoglu A, Özler MA. In vitro antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial activity studies on three Agaricus species with fatty acid compositions and iron contents: A comparative study on the three most edible mus hrooms. Food and Chemical Toxicology 49, , [4] Ellman GL, Courtney KD, Andres V, Featherstone RM. A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochemistry and Pharmacology and Behaivor 7, 88 95, [5] Weatherburn, M.W., Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia. Analytical Chemistry 39, ,

198 P-TR Aril-2-dimetilaminometil-2-propen-1-on Hidroklorürlerin Konvansiyonel Isıtma ve Mikrodalga İrradiasyonu ile Sentezi ve Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması Ebru Mete 1, Sinan Bilginer 2, Öztekin Algül 3, Halise İnci Gül 2, Mehmet Emin Topaloğlu 2, Medine Güllüce 4, Cavit Kazaz 1 1 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Erzurum, 25240, Türkiye 3 Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, 33169, Türkiye 4 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye Mevcut antifungal ilaçlara rezistans gelişmesi sebebiyle, yeni etkin maddelerin bulunması için araştırmalar sürmektedir. Daha önceki çalışmalarımızda asetofenon türevi bazı Mannich bazlarının, önemli antifungal aktivite göstermiş olması, bizi antifungal aktivitelerini değerlendirmek için bazı asetofenon türevi Mannich bazları (1-8) ve 2-asetiltiyofen türevi Mannich bazını (9), 1-aril-2-dimetilaminometil-2-propen-1-on hidroklorür, tasarlayıp sentezlememize neden olmuştur. Tasarlanan kimyasal yapılar, Mannich bazlarının biyoaktivitesinden sorumlu olan, α,β-doymamış keton yapısına sahiptirler. Aril kısmı C 6H 5 (1); 4-CH 3C 6H 4 (2); 4-CH 3C 6H 4 (3); 4-ClC 6H 4 (4); 4-FC 6H 4 (5); 4-BrC 6H 4 (6); 4-HC 6H 4 (7); 4-2C 6H 4 (8); ve C 4H 3S (2-yl) (9) idi. Bu çalışmada, ileriki çalışmalarda Mannich bazlarının sentezi için, başvurulabilir optimum bir sentetik yöntem bulabilmek için, reaksiyon süresi ve verim bakımından, geleneksel ısıtma yöntemi [1] ve mikrodalga yöntemi [2] karşılaştırmak suretiyle, tasarlanan bileşikler sentezlendi. Mikrodalga yöntemi ile Mannich bazlarının sentezi için bildirilen çalışmalar sınırlı sayıda olduğundan, bu çalışma Mannich bazlarının genel literatürüne katkıda bulunabilir. Bileşik 7 ilk kez rapor edilmiştir. Bütün bileşiklerin antifungal aktivitesi ve bileşiklerin mikrodalga yöntemiyle sentezi ilk kez bu çalışmayla rapor edilmiştir. 15 Mantar türü, antifungal aktivite testi için kullanılmıştır. Amfoterisin B, bir antifungal referans bileşiği olarak test edilmiştir. Sonuç olarak, bazı mantarlara karşı referans bileşik amfoterisin B den daha güçlü (2-16 kez) antifungal aktiviteye sahip olan bileşikler 1-6 ve 9, yeni antifungal ilaçlar geliştirmek için daha ileri çalışmalar için model bileşikler olabilir. Buna ek olarak, yeni Mannich bazlarının sentezinde geleneksel yöntem, yüksek reaksiyon verimleriyle bileşikler elde etmek için halen kabul edilebilir bir yöntemken, mikrodalga yöntemi ise reaksiyon süresi azaltan bir yöntem olarak göz önünde bulundurulabilir. KAYAKLAR [1] Mete, E., zelgul, C., Kazaz, C., Yurdakul, D., Sahin, F. and Gul, H. I. Archiv der Pharmazie Chemistry in Life Sciences, 343, , [2] Mete, E., Gul, H. I., Bilginer, S., Algul,., Topaloglu, M. E., Gulluce, M. and Kazaz, C. Molecules, 16, , [3] Gulluce, M., Sokmen, M., Daferera, D., Agar, G., zkan, H., Kartal,., Polissiou, M., Sokmen, A. and Sahin, F. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, ,

199 P-E-036 Synthesis of 1-Aryl-2-dimethylaminomethyl-2-propen-1-one Hydrochlorides by Conventional Heating and Microwave Irradiation and Evaluation of Their Antifungal Activities Ebru Mete 1, Sinan Bilginer 2, ztekin Algul 3, Halise Inci Gul 2, Mehmet Emin Topaloglu 2, Medine Gulluce 4, Cavit Kazaz 1 1 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Ataturk University, 25240, Erzurum, Turkey 2 Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Ataturk University, 25240, Erzurum, Turkey 3 Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mersin University, 33169, Mersin, Turkey 4 Department of Biology, Faculty of Sciences, Ataturk University, 25240, Erzurum, Turkey The development of resistance to current antifungal therapeutics drives the search for new effective agents. The fact that several acetophenone-derived Mannich bases had shown remarkable antifungal activities in our previous studies led us to design and synthesize some acetophenone-derived Mannich bases, 1-8 and 2- acetylthiophene-derived Mannich base 9, 1-aryl-2-dimethylaminomethyl-2-propen-1-one hydrochloride, to evaluate their antifungal activities. The designed chemical structures have α,β-unsaturated ketone moieties, which are responsible for the bioactivities of the Mannich bases. The aryl part was C 6H 5 (1); 4-CH 3C 6H 4 (2); 4- CH 3C 6H 4 (3); 4-ClC 6H 4 (4); 4-FC 6H 4 (5); 4-BrC 6H 4 (6); 4-HC 6H 4 (7); 4-2C 6H 4 (8); and C 4H 3S (2-yl) (9). In this study the designed compounds were synthesized by the conventional heating method [1] and also by the microwave irradiation method [2] to compare these methods in terms of reaction times and yields to find an optimum synthetic method, which can be applied for the synthesis of Mannich bases in further studies. Since there are limited number of studies reporting the synthesis of Mannich bases by microwave irradiation, this study may also contribute to the general literature on Mannich bases. Compound 7 was reported for the first time. Antifungal activities of all compounds and synthesis of the compounds by microwave irradiation were also reported for the first time by this study. Fungi (15 species) were used for antifungal activity test [3]. Amphotericin B was tested as an antifungal reference compound. In conclusion, compounds 1-6, and 9, which had more potent (2 16 times) antifungal activity than the reference compound amphotericin B against some fungi, can be model compounds for further studies to develop new antifungal agents. In addition, microwave irradiation can be considered to reduce reaction period, while the conventional method can still be considered to obtain compounds with higher reaction yields in the synthesis of new Mannich bases. REFERECES [1] Mete, E., zelgul, C., Kazaz, C., Yurdakul, D., Sahin, F. and Gul, H. I. Archiv der Pharmazie Chemistry in Life Sciences, 343, , [2] Mete, E., Gul, H. I., Bilginer, S., Algul,., Topaloglu, M. E., Gulluce, M. and Kazaz, C. Molecules, 16, , [3] Gulluce, M., Sokmen, M., Daferera, D., Agar, G., zkan, H., Kartal,., Polissiou, M., Sokmen, A. and Sahin, F. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, ,

200 P-TR-037 Fosfinoiliminlere Enantioseçici Dietilçinko Katılması Eda Çağlı, Özdemir Doğan rta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı Asimetrik sentez için yeni kiral ligandlar geliştirilmesi önemlidir. Bu ligandların enantioseçici tepkimelerde ekonomik ve verimli olması gerekir. ptikçe aktif aminler bazı doğal ürünler ve biyolojik aktivitesi olan bileşiklerin sentezinde önemli başlangıç bileşikleridir. Bu nedenle optikçe aktif aminlerin ekonomik ve verimli bir şekilde sentezlenmesi için yeni katalizör sistemleri geliştirilmesi önemlidir[1]. Grubumuz FAM, PFAM ve PAP ligandlarını geliştirmiş ve organik bileşiklerin enantioseçici sentezinde başarıyla kullanmıştır. Bu ligandlar aynı zamanda çeşitli organik bileşiklerin sentezinde organokatalizör olarak da kullanılmıştır. Bu projede bu ligandlar kiral katalizör olarak aminlerin sentezinde test edilecektir. Aromatik ve alifatik aldehitlerden elde edilen fosfinoiliminler başlangıç maddesi olarak kullanılacak ve dietilçinko bu iminlere FAM ve PFAM ligandları varlığında enantioseçici olarak eklenecektir. Ligand taraması ve optimizasyon çalışmaları devam etmekle birlikte, şu ana kadar elde edilen sonuçlara göre, kiral aminler iyi verim ve enantioseçicilikle sentezlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmalar doğrultusunda fosfinoilimin sentezi için mükemmel bir metot geliştirilmiştir. Bu kongrede, fosfinoilimin ve kiral ligandların sentezleri ve fosfinoiliminlere dietilçinko katılması ile elde edilen kiral aminlerin sentezi ayrıntılı olarak sunulucaktır. KAYAKLAR [1] Almansa, R., Guijarro, D., Yus M., Tetrahedron: Asymmetry, 18, ,

201 P-E-037 Enantioselective Diethylzinc Addition to -Sulphonylimines Eda Çağlı, Özdemir Doğan Middle East Technical University, Department of Chemistry Design of new chiral ligands for asymmetric synthesis is important. The ligand should be economical and efficient in enantioselective transformations. For the synthesis of some natural products and biologically active compounds, optically active amines are used as important intermediates. For this reason, it is important to develop new catalyst system which can produce optically active amines in an economical and efficient way[1]. ur group developed FAM, PFAM, and PAP ligands and used successfully for the enantioselective synthesis of organic compounds. These chiral ligands can also serve as organocatalysts for the synthesis of organic compounds. In this study, these ligands were tested as chiral catalysts for enantioselective synthesis of amines. For this purpose, diethylzinc was added to -sulphonylimine synthesized from aromatic and aliphatic aldehydes in the presence of FAM and PFAM ligands. Although ligand screening and optimization studies are continuing, the results obtained so far showed that chiral amines can be obtained in good yields and good enantioselectivities. During these studies, we have developed an excellent method for the synthesis of starting -Sulphonylimines. At this conference, synthesis of -sulphonylimine, chiral ligands and details of asymmetric diethylzinc addition to imines to form chiral amines will be presented. REFERECES [1] Almansa, R., Guijarro, D., Yus M., Tetrahedron: Asymmetry, 18, ,

202 P-TR-038 p-sulfonato-kaliks[4.6]arenlerin Manyetik anopartiküllere İmmobilizasyonu ve Lipaz Katalizli Enantiyoseçimli Tepkimelerde Kullanılması Enise Aköz, Tuba Aksoy, Mustafa Yılmaz Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Kimya Bölümü Kampüs/Konya Kaliksarenler, hidroksil gruplarının orto pozisyonlarından metilen köprüleri ile fenil halkalarından oluşan, metasiklofan sınıfı bileşiklerdendir [1]. Bu bileşikler daha önceden bahsedildiği gibi kolay yoldan limitsiz fonksiyonlandırılabilmektedirler. Bu yüzden supramoleküler kimyada oldukça önem kazanmış ve yaygın uygulama alanı bulmuşlardır. Bunlar iyon seçimli elektrot yapımında, kolon dolgu materyali olarak, sensör olarak, kiral ve akiral katalizör olarak, membran çalışmalarında, enzim-mimik ve anyon/katyon molekül taşıyıcı olarak kullanılmaktadır[2]. Yaptığımız literatür araştırmalarına göre istenilen amaç doğrultusunda sülfo grupları taşıyan, silika bazlı manyetik nanopartiküllere immobilize edilmiş kaliks[4 ve 6 ]arenler (p-c[4]-m ve p-c[6]-m) uygun koşullarda lipaz enziminin immobilizasyonunda kullanıldı. Hazırlanan bu immobilize enzimler ile bazı rasemik aromatik esterlerin enantiyoseçimli hidroliz tepkimeleri gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlara göre R/S- aproksen metil esterine karşı ph 7.0 de kaliksaren içermeyen immobilize serbest lipaz ın enantiomerik fazlalık değeri (ee s) % 60 iken, p-c[4]-m ve p-c[6]-m içeren immobilize lipazların enantiyomerik fazlalık değerleri sırasıyla % 97 ve % 84 olarak bulundu. KAYAKLAR [1] J. Vicence, V. Böhmer, Calixarenes: A Versatile Class of Macrocyclic Compounds Kluwer Academic: orwell, MA, [2] Yilmaz, M., Sirit A., Deligoz, H., Calixarene based materials for cations and anions in Sorption Processes and Pollution: Conventional and on-conventional Sorbents for Pollutant Removal from Wastewaters by Edited Badot, P-M., Crini, G., Universitaires de Franche-Comté, Besançon,

203 P-E-038 Immobilization of p-sulfonato-calix[4.6]arenes onto Magnetic anoparticles and Use Their in Lipase-catalyzed Enantioselective Reactions Enise Akoz, Tuba Aksoy, Mustafa Yılmaz Selcuk University Department of Chemistry, 42031, Konya, Turkey Calixarenes, cyclic oligomers of phenolic units linked through the ortho positions, are a fascinating class of macrocycles [1]. They provide a unique three dimensional structure with almost unlimited derivatization possibilities. ne of the most important features of these compounds is their diversity. Therefore, calixarenes find applications as anion/cation and molecule carriers, as stationary phase, as sensors, as chiral and achiral catalysts and as membrane and as enzyme-mimic [2]. According to literature research, Calix[4,6]arenes containing sulfo groups immobilized on silica based magnetic nanoparticles were used in lipase immobilization at appropriate conditions. The enantioselective hydrolysis reactions of some rasemic aromatic esters were carried out using the prepared these immobilized enzymes REFERECES [1] J. Vicence, V. Böhmer, Calixarenes: A Versatile Class of Macrocyclic Compounds Kluwer Academic: orwell, MA, [2] Yilmaz, M., Sirit A., Deligoz, H., Calixarene based materials for cations and anions in Sorption Processes and Pollution: Conventional and on-conventional Sorbents for Pollutant Removal from Wastewaters by Edited Badot, P-M., Crini, G., Universitaires de Franche-Comté, Besançon,

204 P-TR-039 Styrax fficinalis L. Meyve Endokarplarının İçeriğinin İncelenmesi Erdinç Pazar, Yurdanur Akgül Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü rganik Kimya Anabilim Dalı Styrax officinalis L., Styracaceae ailesine ait çalımsı bir ağaççıktır ve rta Amerika, Meksika, Akdeniz ve Ege bölgelerinde dağılım göstermektedir [1]. Halk arasında tesbih çalısı veya ayı fındığı olarak bilinmektedir. Literatür verilerinde Styrax türleri ile yapılan çalışmalarda; terpenler, benzofuranlar, benzofuran glikozitler, lignanlar, uçucu yağlar gibi bileşiklerin izolasyonu ve yapı aydınlatılma çalışmaları sunulmuştur [2-16]. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda Benzofuran türevlerinin farmakolojik, anti-bakteriyel, antifungal, antileishmanial, analijezik, antibiyotik, antiprotozoal, antitümör ve inhibitör faaliyetler gösterdiği sunulmuştur. Bu çalışmada Styrax officinalis L. meyve endokarpları ile çalışıldı. Bitki meyveleri 2006 yılında İzmir-Selçuk tan topladı. Meyve kabukları, endokarpları ve tohumlar birbirinden ayrılarak gölgede kurutuldu. Kurutma işlemi sonucunda öğütülen endokarpların (1kg), hegzan, diklorometan ve metanol ekstreleri elde edildi. Yapılan kromatografik ayırma ve saflandırma çalışmaları sonucunda, hegzan ekstresinden 2 bileşik; metanol ekstresinden 2 bileşik izole edildi. Spektroskopik analizler ( 1 H, 13 C, HMBC, HMQC, ESY) ve literatür verileri doğrultusunda elde edilen bileşiklerin yapıları; [2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-7-methoxy-1-benzofuran-5-yl]propyloleate (1) [2], 5-[3 -(1c- Methylbutanoyloxy)propyl]-7-methoxy-2- (3,4 -methylenedioxyphenyl)-benzofuran (2)[14-15] olarak aydınlatıldı. TLC de farklı çözgen sistemleri ile tek leke vermesine rağmen bileşik 3 ün MR spektrumları ( 1 H ve 13 C MR) incelendiğinde 2:1 karışım olarak izole edildiği saptandı ve yapısı egonol-3 -[ -D-glucopiranoz (1 6)]- -D glukopiranosid: trimetoksi-egonol-3 -[ -D-glukopiranoz (1 6)]- -D glukopiranozid olarak aydınlatıldı [22]. İzole edilen dördüncü bileşiğin yapı aydınlatma çalışmaları devam etmektedir. Bileşik 1 Styrax agrestis den 2011 yılında izole edilmesine rağmen Styrax officinalis L. den ilk kez; Bileşik 3 daha önce Styrax officinalis L. nin tohumlarından izole edilmesine rağmen [16] Styrax officinalis L.nin endokarplardan ilk kez izole edildi. KAYAKLAR [1] Davis P. H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburg University, Edinburg, 4, 144, (1972). [2] Liu, J., Dumontet, V., Simonin A. L., Iorga, B.I, Guerineau, V., Litaudon, M., guyen, V.H. and Guerineau, F., Benzofurans from Styrax agrestis as Acetylcholinesterase Inhibitors: Structure Activity Relationships and Molecular Modeling Studies, Journal of atural Products, 74, , [3] Lee, H.J., Park, S.Y., Lee,.K., Jo, H.J., Kang, H.Y., Choi, D.H., Paik, K.H. and Khan, M., Benzofurans and Sterol from The Seeds of Styrax obassia, Chemistry of atural Compounds, 44, 4, [4] Kwon, J.H., Chang, M.J., Seo, H.W., Lee, J.H., Min, B.S., a, M., Kim, J.C., Woo, M.H., Choi, J.S., Lee, H.K. and Bae, K., Triterpenoids and a Sterol from the Stem-bark of Styrax japonica and Their Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitory Activities, Phytotherapy Research, 22, [5] Kim, M.R., Moon, H.T., Lee, D.G. and Woo, E.R., A ew Lignan Glycoside from the Stem Bark of Styrax japonica S. et Z., Archives of Pharmacal Research, 30, 4, ,

205 [6] Yun, K.J., Min, B.S., Kim, J.Y. and Lee, K.T., Styraxoside A Isolated from the Stem Bark of Styrax japonica Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Expression of Inducible itric xide Synthase and Cyclooxygenase-2 in RAW Cells by Suppressing uclear Factor-kappa B Activation, Biol. Pharm. Bull., 30 (1) , [7] Wang, F., Hua, H.M., Pei, Y.H., Chen, D. and Jing, Y.K., Triterpenoids from the Resin of Styrax tonkinensis and Their Antiproliferative and Differentiation Effects in Human Leukemia HL-60 Cells, Journal of atural Products, 69, , [8] Wang, F., Hua, H.M., Bian, X., Pei, Y.H., and Jing, Y.K., Two ew Aromatic Compounds from The Resin of Styrax tonkinensis (Pier.) Craib, Journal of Asian atural Products Research, 8 (1-2), , [9] Kim, M.R., Lee, H.H., Hahm, K.S., Moon, Y.H., and Woo, E.R., Pentacyclic Triterpenoids and Their Cytotoxicity from the Stem Bark of Styrax japonica S. et Z., Archives of Pharmacal Research, 27 (3), , [10] Collini, M.D., Kaufman, D.H., Manas, E.S., Harris, H.A., Henderson, R.A., Xu, Z.B., Unwalla, R.J., and Miller, C.P., 7-Substituted 2-phenyl-benzofurans as ER beta Selective Ligands, Bioorganic&Medicinal Chemistry Letters, 14, , [11] Min, B.S., a, M.K., h, S.R., Ahn, K.S., Jeong, G.S., Li, G., Lee, S.K., Joung, H. and Lee, H.K., ew Furofuran and Butyrolactone Lignans with Antioxidant Activity from the Stem Bark of Styrax japonica, Journal of atural Products, 67, , [12] Sun, L.Q., Takaki, K., Jie C., Iben, L., Knipe, J.., Pajor, L., Mahle, C. D., Ryan, E. and Cen, X., -{2-[2- (4- Phenylbutyl )benzofuran-4-yl]cyclopropylmethyl}-acetamide: an rally Bioavailable Melatonin Receptor Agonist, Bioorganic&Medicinal Chemistry Letters, 14, , [13] Pauletti, P. M., Araujo, A. R., Young, M. C., Giesbrecht, A. M., and Bolzani, V. D., or-lignans from the Leaves of Styrax ferrugineus (Styracaceae) with Antibacterial and Antifungal Activity, Phytochemistry, 55, , [14] Akgül, Y. and Anıl, H., Benzofurans and Another Constituent from seeds of Styrax officinalis, Phytochemistry, 63, , [15] Takanashi, M. and Takizawa, Y., ew Benzofurans Related to Egonol from Immature seeds of Styrax obassia, Phytochemistry, 27 (4), , [16] Anil, H., Four Benzofuran Glycosides from Styrax officinalis L, Phytochemistry, 19, ,

206 P-E-039 Chemical Investigations of Styrax officinalis L. Fruits Endocarp Erdinç Pazar, Yurdanur Akgül Ege University, Faculty of Science, Chemistry Department, Bornova, İzmir Styrax officinalis L. is a member of the Styracaceae family. It is deciduous, green trees and shrubs found in Central America, Mexico, and Mediterranean region including West and South Anatolia [1]. Also it is known tesbih çalısı or ayı fındığı. Literature survey of Styrax species revealed that isolation and identification of terpenes, benzofurans, benzofuran glycosides, lignans, essential oils [2-16]. The plant of The gen us Styrax contain egonol a natural benzofurane which display pharmacological, anti-bacterial, anti-fungal, antileishmanial, analgesic, antibiotic, antiprotozoal, antitumor and inhibitory activities was reported in the literature. In this study endocarp of Styrax officinalis L. was used. The fruits of S. officinalis L. were collected in August 2005 from Ephesus (Aydın-Turkey) and were identified by Dr. Gökhan Şenol, Department of Botany, Faculty of Science, Ege University. A voucher specimen (EGE. HERB ) is preserved in the Herbarium of Ege University. The shade dried endocarp (1kg) was extracted with hexane, dichloromethane and methanol, respectively. From the hexane extract two compounds named 2- (1,3-Benzodioxol-5-yl )-7-methoxy-1- benzofuran-5-yl]propyloleate (1) [2], 5-[3 - (1c-Methylbutanoyloxy )propyl]-7-methoxy-2- (3,4 - methylenedioxyphenyl )-benzofuran (2) [14-15]; from the methanol extract two compound named egonol- 3 -[ -D- glucopyranose (1 6 )]- -D glucopyranoside (3 ), trimetoksi-egonol-3 -[ -D-glucopyranose (1 6 )]- -D glucopyranoside (3a) (as a mixture 2:1) were isolated. Although the compounds 1, 2, and 3 have been isolated previously from the seeds of Styrax agrestis, Styrax obassia and Styrax officinalis L, this is the first report of their isolation from endocarp of Styrax officinalis L.The structural elucidation of these compounds (1-3 ) was established using 1D ( 1 H, 13 C ), 2D MR (HMBC, HMQC, CSY) spectroscopic and literature data. REFERECES [1] Davis P. H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburg University, Edinburg, 4, 144, (1972). [2] Liu, J., Dumontet, V., Simonin A. L., Iorga, B.I, Guerineau, V., Litaudon, M., guyen, V.H. and Guerineau, F., Benzofurans from Styrax agrestis as Acetylcholinesterase Inhibitors: Structure Activity Relationships and Molecular Modeling Studies, Journal of atural Products, 74, , [3] Lee, H.J., Park, S.Y., Lee,.K., Jo, H.J., Kang, H.Y., Choi, D.H., Paik, K.H. and Khan, M., Benzofurans and Sterol from The Seeds of Styrax obassia, Chemistry of atural Compounds, 44, 4, [4] Kwon, J.H., Chang, M.J., Seo, H.W., Lee, J.H., Min, B.S., a, M., Kim, J.C., Woo, M.H., Choi, J.S., Lee, H.K. and Bae, K., Triterpenoids and a Sterol from the Stem-bark of Styrax japonica and Their Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitory Activities, Phytotherapy Research, 22, [5] Kim, M.R., Moon, H.T., Lee, D.G. and Woo, E.R., A ew Lignan Glycoside from the Stem Bark of Styrax japonica S. et Z., Archives of Pharmacal Research, 30, 4, , [6] Yun, K.J., Min, B.S., Kim, J.Y. and Lee, K.T., Styraxoside A Isolated from the Stem Bark of Styrax japonica Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Expression of Inducible itric xide Synthase and 163

207 Cyclooxygenase-2 in RAW Cells by Suppressing uclear Factor-kappa B Activation, Biol. Pharm. Bull., 30 (1) , [7] Wang, F., Hua, H.M., Pei, Y.H., Chen, D. and Jing, Y.K., Triterpenoids from the Resin of Styrax tonkinensis and Their Antiproliferative and Differentiation Effects in Human Leukemia HL-60 Cells, Journal of atural Products, 69, , [8] Wang, F., Hua, H.M., Bian, X., Pei, Y.H., and Jing, Y.K., Two ew Aromatic Compounds from The Resin of Styrax tonkinensis (Pier.) Craib, Journal of Asian atural Products Research, 8 (1-2), , [9] Kim, M.R., Lee, H.H., Hahm, K.S., Moon, Y.H., and Woo, E.R., Pentacyclic Triterpenoids and Their Cytotoxicity from the Stem Bark of Styrax japonica S. et Z., Archives of Pharmacal Research, 27 (3), , [10] Collini, M.D., Kaufman, D.H., Manas, E.S., Harris, H.A., Henderson, R.A., Xu, Z.B., Unwalla, R.J., and Miller, C.P., 7-Substituted 2-phenyl-benzofurans as ER beta Selective Ligands, Bioorganic&Medicinal Chemistry Letters, 14, , [11] Min, B.S., a, M.K., h, S.R., Ahn, K.S., Jeong, G.S., Li, G., Lee, S.K., Joung, H. and Lee, H.K., ew Furofuran and Butyrolactone Lignans with Antioxidant Activity from the Stem Bark of Styrax japonica, Journal of atural Products, 67, , [12] Sun, L.Q., Takaki, K., Jie C., Iben, L., Knipe, J.., Pajor, L., Mahle, C. D., Ryan, E. and Cen, X., -{2-[2- (4- Phenylbutyl )benzofuran-4-yl]cyclopropylmethyl}-acetamide: an rally Bioavailable Melatonin Receptor Agonist, Bioorganic&Medicinal Chemistry Letters, 14, , [13] Pauletti, P. M., Araujo, A. R., Young, M. C., Giesbrecht, A. M., and Bolzani, V. D., or-lignans from the Leaves of Styrax ferrugineus (Styracaceae) with Antibacterial and Antifungal Activity, Phytochemistry, 55, , [14] Akgül, Y. and Anıl, H., Benzofurans and Another Constituent from seeds of Styrax officinalis, Phytochemistry, 63, , [15] Takanashi, M. and Takizawa, Y., ew Benzofurans Related to Egonol from Immature seeds of Styrax obassia, Phytochemistry, 27 (4), , [16] Anil, H., Four Benzofuran Glycosides from Styrax officinalis L, Phytochemistry, 19, ,

208 P-TR-040 Yeni Diol, Epoksidiol ve Tetrollerin Ilıman Şartlarda Sentezleri ve Sentezlenen Moleküllerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Esen Yıldız Bekfelavi 1, Özgür Yılmaz 1, Pınar Küce 2, ermin Simşek Kuş 1, Gökhan Coral 2 1 Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Mersin 2 Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Mersin Birden fazla hidroksi (-H) grubu ihtiva eden halkalı moleküller siklitoller olarak adlandırılır. Siklitoller, birçok biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünler olup, glikosidaz inhibitör etkisi, antibiyotik etkisi gibi önemli aktivite gösteren moleküller olduğundan sentezleri oldukça önemlidir 1. Son yıllarda, biyolojik aktivite ve molekül yapısı arasındaki ilişkiyi incelemek için doğal olan ve doğal olmayan siklitollerin sentezleri, sentetik organik kimyacıların çalışmalarını yoğunlaştırtığı konulardan biri olmuştur. 2-4 Çalışmamızda Diels-Alder katılma tepkimeleriyle kolaylıkla elde edilebilen 1 nolu molekül yapısından yola çıkarak, bazı önemli siklitol türevlerinin sentezi için anahtar rolü üstlenebilecek 2 ve 4 nolu moleküller, klasik oksidasyon yöntemleriyle, ılıman şartlarda ve yüksek verimlerde sentezlendi. Ayrıca, sentezlenen tüm moleküllerin biyolojik aktiviteleri incelendi. KAYAKLAR [1] Gültekin, M. S. Çelik, M., Balci M. Cyclitols: Conduritols and Related Compounds, Current rganic Chemistry, 2004, 8, [2] Hudlicky T., Entwistle D. A., Pitzer K. K. and Thorpe A. J., Modern methods of monosaccharide synthesis from non-carbohydrate sources, Chem. Rev. 1996, 96, [3] Kiddle J. J., Chem. Rev. 1995, 95, Hudlicky T. and Cebulak M., Cyclitols and de rivatives, VCH, ew York, [4] Billington D. C., The Inositol Phosphates-Chemical Synthesis and Biological Significance, VCH, Weinheim,

209 P-E-040 Synthesis of ew Diol,Epoksidiol and Tetrols in Temperate Conditions and the Search of Biological Activities of Molecules Which are Synthesised Esen Yıldız Bekfelavi 1, Özgür Yılmaz 1, Pınar Küce 2, ermin Simşek Kuş 1, Gökhan Coral 2 1 Mersin Univercity-Faculty of Science and Literature-Chemistry Department 2 Mersin Univercity-Faculty of Science and Literature-Biology Department Molecules which are furnished with rings and which are comprehended a lot of group of hydroxi (-H ) are called as cyclitols. Cyclitol has many biological activities and because of its effect of glucosidase inhibitor ve antibiotic which show important activity,their synthesis are too important. 1 Recent years,to analyse the relationship between biologic activitiy and the form of molecule,the synthesis of cyclitols which are natural and unnatural has become one of the important subject of chemists who focus on this research too much. 2-4 In our study,by the molecules which are called as the first and which can be made easily by addition reaction and molecules which are called as the second and the fourth and which are the keys for cyclitol synthesis of derivations are synthesised by the classical method of oxidation in temperate conditions and high efficiency. Furthmore, the biologocal activities of molecules which are synthesised are investigated. RIGIS [1] Gültekin, M. S. Çelik, M., Balci M. Cyclitols: Conduritols and Related Compounds, Current rganic Chemistry, 2004, 8, [2] Hudlicky T., Entwistle D. A., Pitzer K. K. and Thorpe A. J., Modern methods of monosaccharide synthesis from non-carbohydrate sources, Chem. Rev. 1996, 96, [3] Kiddle J. J., Chem. Rev. 1995, 95, Hudlicky T. and Cebulak M., Cyclitols and derivatives, VCH, ew York, [4] Billington D. C., The Inositol Phosphates-Chemical Synthesis and Biological Significance, VCH, Weinheim,

210 P-TR-041 Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi Esvet Akbaş 1, Ela Yıldız 1, Ertan Şahin 2, Barış Anıl 2, İnci Akyazı 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Van-Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Erzurum-Türkiye Pirimidin türevleri, hayati önem taşıyan bileşikleri oluşturur. Üç pirimidin sitozin (2-oksi-4-amino pirimidin), timin (2,4-dioksi-5-metil pirimidin) ve urasil (2,4-dioksi pirimidin) biyolojik sistemde bulunur. Pirimidin türevleri, genellikle hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu ve boğaz iltihabı rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır[1]. Bunun yanı sıra bazı primidin türevleri antiviral ve antibakterial özellikler göstermektedir. Antiviral olarak kullanılan Animetabolitler çoğunlukla pirimidin ve purin-pirimidin türevleridir [2] de potansiyel anti kanser ilacı olarak geliştirilen Zidovudin de (Azidotimidin, AZT ya da ZDV) bir timin (2,4-dioksi-5-metil pirimidin) analoğudur [3]. Pirimidin türevleri, kozmetik sektöründe, kırışıklıkların tedavi edilmesinde, ayrıca saç diplerinin güçlendirilerek daha sağlıklı uzamasını sağlamak ve gri saç oluşumunu engellemek için epidermis tabakasının güçlendirilmesinde de kullanılmaktadır[4]. Bu çalışmada, biyolojik aktif heterosiklik gruplar içeren 5-benzoil-4,6-difenil-1,2,3,4-tetrahidro-2- tiyoksopirimidin bileşiğinin 2-bromodietilmalonat ile reaksiyonu ve ürünün ileri kademe reaksiyonları araştırılmış, sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır (şekil 1 ). X Ph Ph Ph H C 2 H 5 + Br S C 2 H 5 H 1a Ph Ph H C 2 H 5 H C 2 H 5 1 X=H(1a), 2 (1b), CH (1c) Ph H Ph Ph Ph C 2 H Ph 5 H H 2 H Ph H Ph C 2 H 5 Ph H H Ph H C 2 H 5 H H H H ŞEKİL 1 KAYAKLAR [1] Yarım, M.; Sarac, S.; Ertan, M.; Batu,.; Erol, K. Il Farmaco, 54, , [2] Mobinikhaledi, A.; Foroughifar,.; Goodarzi,F.; Phosphorus, Sulfur, and Silicon. 179, : , [3] Horwitz, J.P., Chua, J., oel, M. J. rg. Chem., 29 (7):2076-8, [4] Trembley et. al. US Patent Application Publication. US 2009/ A1 167

211 P-E-041 Synthesis of Various Pyrimidine Derivatives Esvet Akbaş 1, Ela Yıldız 1, Ertan Şahin 2, Barış Anıl 2, İnci Akyazı 1 1 University of Yüzüncü Year, Department of Chemistry, Faculty of Science, Van-Turkey, 2 University of Atatürk, Department of Chemistry, Faculty of Science, Erzurum-Turkey Pyrimidine derivatives, creates a vital compounds. Three pyrimidin cytosine (2-oxy-4-amino pyrimidine ), thymine (2,4-dioksi-5-methyl pyrimidine) and uracil (2,4-dioksi pyrimidin) has biological system. Pyrimidine derivatives, generally hypertension, disorders of heart rhythm disturbances, and for the treatment of inflammation of the throat [1]. In addition, some pyrimidine derivatives show antiviral and antibacterial properties. Animetabolitler often used as antiviral pyrimidine and purine-pyrimidine derivatives [2].In 1964, developed as potential anti-cancer drug Zidovudine (the Azidotimidin, AZT, or ZDV) is a thymine (2,4-dioksi pyrimidin-5-methyl) analog [3].Pyrimidine derivatives, cosmetics industry, in the treatment of wrinkles, as well as to ensure a longer and healthier hair bottoms strengthened in order to prevent gray hair is also used to strengthen the epidermis [4]. In this study, biologically active heterocyclic groups containing 5-benzoyl-4,6-diphenyl-1,2,3,4-tetrahydro-2- tiyoksopirimidin bromodietilmalonat reaction with the compound 2-stage reaction and the product was investigated further, structures of the compounds synthesized elucidated by spectroscopic methods (figure 1). X Ph Ph Ph H C 2 H 5 + Br S C 2 H 5 H 1a Ph Ph H C 2 H 5 H C 2 H 5 1 X=H(1a), 2 (1b), CH (1c) Ph H Ph Ph Ph C 2 H Ph 5 H H 2 H Ph H Ph C 2 H 5 Ph H H Ph H C 2 H 5 H H H H Scheme 1 REFERECES [1] Yarım, M.; Sarac, S.; Ertan, M.; Batu,.; Erol, K. Il Farmaco, 54, , [2] Mobinikhaledi, A.; Foroughifar,.; Goodarzi,F.; Phosphorus, Sulfur, and Silicon. 179, : , [3] Horwitz, J.P., Chua, J., oel, M. J. rg. Chem., 29 (7):2076-8, [4] Trembley et. al. US Patent Application Publication. US 2009/ A1 168

212 P-TR-042 Substitue Piridinil İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Tek Kap Yöntemi ile Sentezi F.Tülay Tuğcu 1, H.Kerim Beker 2, Şeniz Kaban 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tiyoüreler, hem -nükleofil hem de S-nükleofil olarak reaksiyona girebilme yeteneklerinden dolayı biyolojik aktif bileşiklerin sentezinde başarıyla kullanılmaktadırlar. Son yıllarda yapılan yoğun araştırmalar sonucu yeni antikanser, antitumör, antiviral, anti-hiv, antimalarial ve diğer çeşitli farmakolojik aktiviteye sahip tiyoüre bileşikleri sentezlenmektedir [1]. İminotiyazolidinon bileşikleri üzerine yapılan biyolojik ve farmakolojik aktivite çalışmalarında da, bu tür bileşiklerin antimikrobiyal, antitüberkuloz ve antibakteriyel aktiviteye sahip oldukları gözlenmektedir [2]. Ayrıca, anti-enflamatuar [3] ve anti-fungal [4] etkilerinin de olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, başlatılan çalışmada; biyolojik aktiviteye sahip olabilecekleri düşünülen yeni substitue piridinil iminotiyazolidinon türevleri; tiyofen-2-karboksaldehid, hetaril-tiyoüreler ve kloroasetik asid kullanılarak tekkap multikomponent yöntemiyle elde edilmiş, sentezlenen tüm bileşiklerin yapıları spektral verilerle aydınlatılmıştır [5]: S S Cl H + H S H Het H S Het R= CH 3 ; Cl Het= 2-piridil; 5-kloropiridil; 6-metilpiridil R R Bu çalışmadaki destekleri nedeniyle YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ne teşekkür ederiz, Proje o: GEP01. KAYAKLAR [1] Liu, W., Zhou, J., Zhang, T., Zhu, H., Qian, H., Zhang, H., Huang, W., Gust, R., Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 22, , [2] Küçükgüzel, Ş. G., Rollas, S., Erdeniz, H., Kiraz, M., Ekinci, A. C. and Vidin, A., European Journal of Medicinal Chemistry, 35, , [3] ttana, R., Maccari, R., Barreca, M.L., Bruno, G., Rotondo, A., Rossi, A., Chiricosta, G., Di Paola, R., Sautebin, L., Vigorita, M. G., Bioorganic and Medicinal Chemisty, 13, , [4] Liu, H., Li, Z. and Anthonsen, T., Molecules, 5, , [5] Kasmi-Mir, S., Djafri, A., Paquin, L., Hamelin, J., Rahmouni, M., Molecules, 11, ,

213 P-E-042 Synthesis of Substituted Pyridinyl Iminotiyazolidinone Compounds via ne-pot Method F.Tülay Tuğcu 1, H.Kerim Beker 2, Şeniz Kaban 2 1 Yildiz Technical University, Faculty of Science, Department of Chemistry 2 Yildiz Technical University, Institute of Science and Technology Because of their reaction capabilities both as -nucleophiles and as S-nucleophiles, thioureas are successfully used in the synthesis of biologically active compounds. As a result of comprehensive researches made in recent years, new thiourea compounds having anticancer, antitumor, antiviral, anti-hiv, antimalarial and other various pharmacological activities have been synthesized [1]. n the other hand, antimicrobial, antituberculosis and antibacterial activities of iminothiazolidinone compounds have been observed in their biological and pharmacological activity studies [2]. In addition, existence of anti-inflammatory [3] and anti-fungal [4] effects of these compounds are also mentioned. Therefore, in this study, some new substituted pyridinyl iminothiazolidinone derivatives which are considered that may possess biological activity have been obtained via one-pot multicomponent method by using thiophene-2-carboxaldehyde, chloroacetic acid and several hetaryl-thioureas; and the structures of all these synthesized compounds have been clarified with spectral data [5]: S S Cl H + H S H Het H S Het R= CH 3 ; Cl Het= 2-pyridyl; 5-cloropyridyl; 6-methylpyridyl R R Thanks for Yıldız Technical University Scientific Research Projects Coordination 's support in this study. Project o: GEP01. REFERECES [1] Liu, W., Zhou, J., Zhang, T., Zhu, H., Qian, H., Zhang, H., Huang, W., Gust, R., Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 22, , [2] Küçükgüzel, Ş. G., Rollas, S., Erdeniz, H., Kiraz, M., Ekinci, A. C. and Vidin, A., European Journal of Medicinal Chemistry, 35, , [3] ttana, R., Maccari, R., Barreca, M.L., Bruno, G., Rotondo, A., Rossi, A., Chiricosta, G., Di Paola, R., Sautebin, L., Vigorita, M. G., Bioorganic and Medicinal Chemisty, 13, , [4] Liu, H., Li, Z. and Anthonsen, T., Molecules, 5, , [5] Kasmi-Mir, S., Djafri, A., Paquin, L., Hamelin, J., Rahmouni, M., Molecules, 11, ,

214 P-TR-043 Yeni S- ve,s- Sübstitüe itrodienlerin Sentezi Funda Özkök 1, Cemil İbiş 1 1 İstanbul Üniversitesi rganik Kimya AnabilimDalı Yüksek reaktivitelerinden dolayı, polihalojenli tiyosübstitüe butadien bileşikleri geniş kullanım alanına sahiptir. Kimyasal etkinlikleri ve biyolojik aktiviteleri sebebiyle piperazin ve piperidin türevlerinin klinik uygulamalarda kullanıldıkları literatürden bilinmektedir[1]. S-, ve,s- sübstitüe nitrodienler ile ilgili daha önceki çalışmalar literatürde belirtilmiştir [2,3]. Bu çalışmada 2 - itropentaklor-1,3-butadien ile tiyoesterin reaksiyonundan yeni S-sübstitüe polihalonitrodien bileşiği elde edildi. Sentezlenen bu yeni monotiyosubstitüe ürünün amin türevleriyle reaksiyonundan yeni,s-sübstitüe polihalonitrodien bileşikleri kazanıldı. Elde edilen bu yeni bileşikler kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. Bileşiklerin yapıları mikro analiz ve spektroskopik yöntemlerle ( 1 H-MR, 13 C-MR, FT-IR..vb) karakterize edildi. KAYAKLAR [1] Patel R. V., Kumari P., Rajani D. P., and Chikhalia K. H., Acta Chim. Slov., Synthesis and Antimycobacterial Activity of Various 1-(8-Quinolinyloxy)-3-piperazinyl (piperidinyl)-5-(4-cyano-3- trifluoromethylphenylamino )-s-triazines,58, , [2] Potkin V.I., Zubenko Y.S., and Petkevich S.K., Russian Journal of rganic Chemistry, Reaction of 4,5- Dichloro-3-trichloromethylisothiazole with Heterocyclic Amines, 44, , [3] Ibis C., Sayil C., and zkok F., Z. aturforsch, The Reactions of Some Alkyl (thio )-Substituted 2- itrodienes with Piperazines and a Structural Study, 61b, ,

215 P-E-043 The Synthesis of ew S- and,s- Substituted itrodienes Funda Özkök 1, Cemil İbiş 1 1 Istanbul University, Division of rganic Chemistry Due to high reactivity, polyhalogenobutadiene compounds have wide application area. Chemical and biological activity are used in clinical practice due to the piperazine and piperidine derivatives are known from literature[1]. In the previous studies, S-, and,s- substituted nitrodienes are known from the literature [2,3]. In this study, new S-substituted polyhalonitrodiene compound was obtained from the reaction of 2 -itropentachloro-1,3- butadiene with thioester. The new,s-substituted polyhalonitrodiene compounds were synthesized from the reactions of new monothiosubstituted product with amine derivatives. The novel compounds were purified by column chromatography. The compounds were characterized by microanalysis and spectroscopic methods ( 1 H-MR, 13 C-MR, FT-IR, etc... ) REFERECES [1] Patel R. V., Kumari P., Rajani D. P., and Chikhalia K. H., Acta Chim. Slov., Synthesis and Antimycobacterial Activity of Various 1-(8-Quinolinyloxy)-3-piperazinyl (piperidinyl)-5-(4-cyano-3- trifluoromethylphenylamino )-s-triazines,58, , [2] Potkin V.I., Zubenko Y.S., and Petkevich S.K., Russian Journal of rganic Chemistry, Reaction of 4,5- Dichloro-3-trichloromethylisothiazole with Heterocyclic Amines, 44, , [3] Ibis C., Sayil C., and zkok F., Z. aturforsch, The Reactions of Some Alkyl (thio )-Substituted 2- itrodienes with Piperazines and a Structural Study, 61b, ,

216 P-TR-044 Aril İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Multikomponent Reaksiyonu ile Sentezi Gizem Kahraman, F.Tülay Tuğcu Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Heterohalkalı bileşikler ve türevleri, organik kimyanın oldukça hızlı gelişme gösteren ve gün geçtikçe de önemini arttıran bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Halka üyesi olarak azot, kükürt ve oksijen gibi heteroatomları içeren tiyazolidinon türevi bileşikler antifungal, antitüberküloz, antikanser, antienflammatuar ve antimikrobial aktiviteleri nedeniyle önem kazanmaktadır [1-3]. Dolayısıyla bu durum, bu tür bileşiklerin sentezini önemli kılmaktadır. Aynı zamanda, biyolojik olarak aktif bileşiklerin tanınmasında ve optimizasyonunda çok yararlı olan multikomponent reaksiyon türü kullanılarak ilâç ürünlerinin keşfinde önemli gelişmeler sağlanmaktadır [4]. Bu nedenle, başlatılan çalışmada; biyolojik aktiviteye sahip olabilecekleri düşünülen yeni aril substitue iminotiyazolidinon türevleri; tiyofen-2-karboksaldehid, aril tiyoüreler ve kloroasetik asid kullanılarak multikomponent reaksiyon yöntemiyle elde edilmiş [5], sentezlenen tüm bileşiklerin yapıları spektral verilerle aydınlatılmıştır: Ar S H H S + Cl H + H S 40 0 C S Ar R Ar= 2,4-dimetilfenil; 4-butilfenil; fenil R= CH 3 ; Cl R Bu çalışmadaki destekleri nedeniyle YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ne teşekkür ederiz, Proje o: GEP01. KAYAKLAR [1] Singh, S. P., Parmar, S. S., Raman, K. ve Stenberg, V. I., Chemical Reviews, 81, , [2] Verma, A. and Saraf, K. S., European Journal of Medicinal Chemistry, 43, , [3] Rahman, M., Mukhtar, S., Ansari, W., Lemiere, G., European Journal of Medicinal Chemistry, 40, , [4] Dömling, A. and Ugi, I., Angewandte Chemie International Edition, 39, , [5] Kasmi-Mir, S., Djafri, A., Paquin, L., Hamelin, J., Rahmouni, M., Molecules, 11, ,

217 P-E-044 Synthesis of Aryl Iminothiazolidinone Compounds via Multicomponent Reaction Gizem Kahraman, F.Tülay Tuğcu Yildiz Technical University, Faculty of Science, Department of Chemistry Heterocyclic compounds and their derivatives, showing very rapid development of organic chemistry and constitute a part of increasing importance day by day. As a member of the ring containing heteroatoms such as nitrogen, sulfur and oxygen thiazolidinone derivative compounds are gaining importance due to antifungal, antitubercular, anti-cancer, anti-inflammatory, and antimicrobial activities [1-3]. Therefore, in this case, the synthesis of such compounds is extremely important. At the same time, the biologically active compounds very useful in the identification and optimization of the multicomponent reaction type is provided significant improvements in the discovery of pharmaceutical products using [4]. Therefore, in this study, some new substituted aryl iminothiazolidinone derivatives which are considered that may possess biological activity have been obtained via one-pot multicomponent method by using thiophene-2-carboxaldehyde, chloroacetic acid and several aryl-thioureas; and the structures of all these synthesized compounds have been clarified with spectral data [5]: Ar S H H S + Cl H + H S 40 0 C S Ar R Ar= 2,4-dimethylphenyl; 4-butylphenyl; phenyl R= CH 3 ; Cl R Thanks for Yıldız Technical University Scientific Research Projects Coordination 's support in this study. Project o: GEP01. REFERECES [1] Singh, S. P., Parmar, S. S., Raman, K. ve Stenberg, V. I., Chemical Reviews, 81, , [2] Verma, A. and Saraf, K. S., European Journal of Medicinal Chemistry, 43, , [3] Rahman, M., Mukhtar, S., Ansari, W., Lemiere, G., European Journal of Medicinal Chemistry, 40, , [4] Dömling, A. and Ugi, I., Angewandte Chemie International Edition, 39, , [5] Kasmi-Mir, S., Djafri, A., Paquin, L., Hamelin, J., Rahmouni, M., Molecules, 11, ,

218 P-TR-045 Metal İyonu ile Kontrol Edilebilen Kendiliğinden Yapılanarak Hidrojelleşen Peptitler ve Biyonanoyapılarının İncelenmesi Gözde Eşan 1, Salih Özçubukçu 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü Kendiliğinden yapılanarak hidrojel oluşturan peptitler, 1993 yılında şans eseri bulunmasının ardından, özellikle son 10 yılın oldukça gözde araştırma konularından biri haline gelmiştir[1]. Seçici ilaç salınımı, doku mühendisliği ve biyomedikal malzeme konusundaki uygulamaları için yoğun bir araştırmaya sahne olmaktadır. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği sayesinde çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapıları elde edilebilir. Kimyasal peptit sentezi sayesinde 21 tane doğal aminoasitin yanı sıra, doğal olmayan, sentetik amino asitlerin kullanımı ile de farklı özellikler elde etmek mümkündür. Bu sayede de çok daha farklı uygulamalara kayabilmektedir. Peptit kimyasının bu zenginliği nedeniyle, hidrojel oluşturabilen peptitlere gösterilen ilgi de her geçen yıl artmaktadır[2]. Bu peptit hidrojellerinin uygulamaya yönelik biyomedikal malzemeler üretimi konusu oldukça yeni ve önünde birçok zorluklar olan bir araştırma konusudur. Kendiliğinden yapılanmanın gerçekleşmesi için uygulanan yöntemlerden biri oldukça kuvvetli moleküler arası beta-sheet oluşturabilen peptitlerin kullanımıdır[3]. Peptitler, eğer belirli kuvvette bir beta-sheet yapısı oluşturabiliyorsa, özel koşullar altında kendi kendine düzenlenerek fiber yapısı, oradan da makroskopik özellik olarak hidrojel yapısı oluşturabilmektedir. Hidrojel peptitlerin, biyomateryal uygulamaları için, kendiliğinden yapılanıp hidrojel oluşturmasının uyartılarla kontrol edilebilir ve de tercihen tersinir bir müdahele sonucu gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu uyartıların başında sıcaklık, ph, enzimler, indirgeyici madde, ışık, iyonik kuvvet, metal iyonu gibi etkenler gelmektedir. Bu projede metal iyonları ile özellik değiştiren peptit hidrojellerinin elde edilmesi ve bunların biyomedikal uygulamaları için gerekli sistemlerin hazırlanması hedeflenmektedir. Bunun için öncelikle metal iyonlarına bağlanabilen bir bipiridin aminoasit türevinin sentezi kenetlenme tepkimeleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ardından, bu sentetik amino asiti de kullanarak, her bir amino asiti beta -sheet oluşturmaya meyilli olarak seçilen peptitler, katı hal peptit sentezi yöntemi kullanılarak sentezlenecektir. 17 amino asitten oluşması planlanan bu peptitlerin tam ortasında bulunacak olan sentetik amino asitin metal iyonlarına bağlanma geometrisini kullanarak, metal iyonu varlığında hidrojel oluşturamayan, ancak metal iyonunun ortamdan uzaklaştırılması ile hidrojel oluşturabilen bir özellikte olması hedeflenmektedir. Hidrojel yapısında iken ilave edilen metal iyonu etkisi ile bozulan hidrojel yapısı sayesinde, seçici ilaç salınımlarına olanacak sağlayabilen bir sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. KAYAKLAR [1] (a) Zhang, S., Holmes, T., Lockshin, C., Rich, A., Proc. atl. Acad. Sci. USA, 90, , (b) PETKA, W. A., Harden, J. L., McGrath, K. P., Wirtz, D., Tirrell, D. A, Science, 281, , (c) Qu, Y., Payne, S. C., Apkarian, R. P., Conticello, V. P., J. Am. Chem. Soc. 122, , (d) icodemus, G. D., Bryant, S. J., Tissue Engineering Part B: Review, 14, , [2] (a) Löwik, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem. Soc. Rev., 39, (b) MART, R. J., sborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft Matter, 2, , [3] (a) Holmes, T. C., Trends Biotechnol., 20, 16-21, (2002). (b) Collier, J. H., Hu, B. H., Ruberti, J. W., Zhang, J.; Shum, P., Thompson, D. H., Messersmith, P. B., J. Am. Chem. Soc., 123, ,

219 P-E-045 Metal Ion-Controlled Self-Assembly and Hydrogelation of Peptides and Investigation of Their Bionanostructures Gözde Eşan 1, Salih Özçubukçu 1 1 Middle East Technical University, Graduate School of atural and Applied Sciences, Department of Chemistry After their serendipitously discovery in 1993, hydrogel of self-assembling peptides are becoming an emerging field especially in last 10 years [1]. For their application in selective drug delivery, tissue engineering and biomedical applications, extensive research are being done by many research groups. A large variety of peptides with different physical and chemical properties can be acquired by using different amino acids. Through chemical peptide synthesis, utilizing unnatural synthetic amino acids beside 21 natural amino acids, divergent peptides can also be obtained easily. Due to the richness of peptide chemistry, hydrogel forming peptides are getting more attention year after year [2]. Application of these hydrogel forming peptides in biomedical materials and tissue engineering is a challenging topic which requires alternative structures to get better and easily applied systems. ne of the methods that are applied to get self-assembling peptides is using strongly beta-sheet forming amino acids in the sequence of peptides. These peptides having strong beta -sheet structure can undergo self-assembly and form nano fibers to get hydrogel as a macroscopic property under certain conditions [3]. For the application of hydrogel forming peptides, self-assembly should be stimulus responsive and preferably reversible process. Temperature, ph, enzymes, reducing agents, light, ionic strength, metal ions are some of the stimulus that can be used to control self-assembly of peptides. The target of this project is to get a metal ion controlled self-assembly and hydrogelation of peptides in order to use as a biomedical material. For this purpose, initially, a bipyridine amino acid derivative that can coordinate to a metal ion will be synthesized using coupling reaction. The synthesis of this particular bipyridine amino acid is not known in the literature. However, the method for the synthesis of similar compounds will be applied for its synthesis. After getting this amino acid, a peptide composed of this amino acid and other natural amino acids which can form strong beta -sheet structure will be synthesized using solid phase peptide synthesis. Including unnatural bipyridine amino acid in the middle of peptide sequence, there will be totally 17 amino acids in this peptide. Utilizing the geometry of bipyridine upon binding to a metal ion, a control in the self-assembly and hydrogelation of the peptide in the presence and absence of metal ion is the target of this project. With the unique design of this system, in the presence of the metal ion, hydrogel structure will be disrupted and this feature can be used as a selective drug delivery system. REFERECES [1] (a) Zhang, S., Holmes, T., Lockshin, C., Rich, A., Proc. atl. Acad. Sci. USA, 90, , (b) Petka, W. A., Harden, J. L., McGrath, K. P., Wirtz, D., Tirrell, D. A, Science, 281, , (c) Qu, Y., Payne, S. C., Apkarian, R. P., Conticello, V. P., J. Am. Chem. Soc. 122, , (d) icodemus, G. D., Bryant, S. J., Tissue Engineering Part B: Review, 14, , [2] (a) Löwik, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem. Soc. Rev., 39, (b) Mart, R. J., sborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft Matter, 2, , [3] (a) Holmes, T. C., Trends Biotechnol., 20, 16-21, (2002). (b) Collier, J. H., Hu, B. H., Ruberti, J. W., Zhang, J.;, Shum, P., Thompson, D. H., Messersmith, P. B., J. Am. Chem. Soc., 123, ,

220 P-TR-046 Benzotiyadiazol Çıkışlı Fotovoltaik Materyallerin Sentezi Gözde Murat 1,Haluk Dinçalp 1 1 Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye, 45030, Manisa Fotovoltaiklerin diğer temiz enerji kaynaklarına kıyasla yüksek maliyetli olması büyük bir dezavantaj olsa da; artan enerji ihtiyacı ile birlikte taşınabilir ve yenilenebilir tek enerji çeviricisi olmaları bu teknolojiye olan ilginin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Yüksek maliyet sorununa çözüm olarak görülen seçeneklerden bir tanesi de; yarıiletken olarak organik malzemenin kullanıldığı fotovoltaiklerdir. rganik fotovoltaikler (PV) gelişme aşamasındadırlar. Düşük maliyetleri, kullanılan hammaddelerin çok az miktarının kaybolması ve istenilen boyut/şekilde üretilebilmeleri sahip oldukları başlıca avantajlardır. En büyük dezavantajları ise düşük verimleridir. Fakat bu konudaki literatür çalışmaları gelişmelerin umut verici olduğunu göstermektedir. [1] Düşük bant aralığına sahip konjuge maddelerdeki uygun enerji seviyeleri, etkili yük aktarımları için gereklidir ve bu PV hücrelerinde yüksek dönüşümü sağlamaktadır.[2] Benzotiyadiazol bazlı kopolimerlerin enerji dönüşümleri % aralığındadır. Yüksek boşluk taşınım hızları, yapısal kararlılıkları ve geniş absorpsiyon spektrumları gibi özellikleri sayesinde benzotiyadiazol esaslı polimerler ve küçük moleküller fotovoltaik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. [2,3] Çalışmamızda benzotiyadiazol çıkışlı aşağıdaki şekilde görüle n bileşikler sentezlenmiştir. Benzotiyadiazol birimine donör özellikli gruplar eklenmiştir. Bu yapıların PV de etkili olacağı düşünülmektedir. Maddelerin yapı analizleri MR ve FT-IR ile aydınlatılmıştır. Maddelerin absorpsiyon, emisyon ve elektrokimyasal özellikleri incelenmiştir. S H2 H2 S S H3C CH3 C H3 CH3 H3C CH3 KAYAKLAR [1] elson, J., rganic photovoltaic films, Current pinion in Solid State and Materials Science, 6, 87 95, [2] Kong, J.A., Lim, E., Lee, K.K., Lee, S., Kim, S.H., A benzothiadiazole -based oligothiophene for vacuumdeposited organic photovoltaic cells, Solar Energy Materials & Solar Cells, 94, , [3] Mikroyannidis, J.A., Suresh, P., Roy, M.S., Sharma, G.D., Triphenylamine-and benzothiadiazole-based dyes with multiple acceptors for application in dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 195, ,

221 P-E-046 Synthesis of Photovoltaic Materials Based on the Benzothiadiazole Gözde Murat 1,Haluk Dinçalp 1 1 Celal Bayar University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry, Muradiye, 45030, Manisa Photovoltaics are higher cost prices than that of other materials used for the clean energy sources. Although this is a disadvantage, nowadays it is caused to increase interest to this technology. Because photovoltaic materials are the only renewable energy converting system which are demanding the increasing energy needs. ne of the solution about the problem for the high cost of the photovoltaics is to use of organic material as a semiconductor. rganic photovoltaics are a stage of development. There are some main advantages of them such as low cost prices, very small amount of the raw material wasted and the desired size/form to produce. Low power conversion efficiency is the major disadvantage for photovoltaics. But, it is shown from the literature that there are some promising developments about it.[1] To achieve high-efficiency PV cells, low-band-gap conjugated materials with appropriate energy levels are required for efficient charge transfer.[2] The benzothiadiazole -based copolymers show good power conversion efficiencies (PCEs) in the range of %. Benzothiadiazole-based copolymers and small molecules are commonly used due to their much higher hole mobilities, good structural stabilities and broad absorption spectra.[2,3] In our research, we have synthesized compunds which is shown in the Figure. Benzothiadiazole units were improved by adding donor groups to the structure. These structures are believed to be an effective in PV technology. The structures of compounds have been characterized by MR and FT-IR. The absorption, emission and electrochemical properties of the compounds have been studied. S H2 H2 S S H3C CH3 C H3 CH3 H3C CH3 REFERECES [1] elson, J., rganic photovoltaic films, Current pinion in Solid State and Materials Science, 6, 87 95, [2] Kong, J.A., Lim, E., Lee, K.K., Lee, S., Kim, S.H., A benzothiadiazole -based oligothiophene for vacuumdeposited organic photovoltaic cells, Solar Energy Materials & Solar Cells, 94, , [3] Mikroyannidis, J.A., Suresh, P., Roy, M.S., Sharma, G.D., Triphenylamine-and benzothiadiazole-based dyes with multiple acceptors for application in dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 195, ,

222 P-TR-047 Terpenoidlerin Salvia kronenburgii Bitkisinden İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Potansiyelinin Araştırılması Gülaçtı Topçu 1,2, Hatice İmran Güngördü 2, Tuba Kuşman 1,2 1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, rganik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul, Ülkemizde adaçayı olarak bilinen Salvia (sage) bitkisi Labiatae (=Lamiaceae) familyasına aittir ve dünya çapında kültürü yapılan en önemli tıbbi bitki cinslerinden birisidir. Uçucu yağ içeriğinin fazla olması nedeniyle, Salvia türleri önemli aromatik bitkiler arasında yer alır. Tıbbi ve baharat olarak kullanımının yanı sıra parfümeri, kozmetik ve ilaç sanayiinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Antik çağlardan beri Salvia türleri antiseptik, antibakteriyel, sedatif ve hafıza güçlendirici olarak ve bazı menopoz problemlerinde kullanılmıştır. Adaçayı, ülkemizde halk arasında karminatif, midevi, tonik, diüretik ve soğuk algınlığına karşı kullanılmakta ve çay olarak yaygın şekilde tüketilmektedir [1]. Ülkemizde yapılan son çalışmalarla Salvia cinsinin Türkiye Florası nda tür sayısı 95 e çıkmıştır ve en az yarısı endemiktir [2]. Grubumuz son 30 yıldır, Türkiye'de yetişen 60'dan fazla Salvia türünün biyoaktif bileşenlerini çalışmaktadır [3]. Fitokimyasal çalışmalar gösteriyor ki, Salvia türü, flavonoidler ve diğer fenolik bileşikler kadar diterpenler ve triterpenler bakımından da çok zengin bir türdür [4] ve hatta bugüne değin grubumuz çalıştığı 60 Salvia türünden 200 kadar abietan diterpen izole etmiştir. Bu çalışmada taşıdığı terpenik bileşiklerce çok zengin bir tür olan Salvia kronenburgii bitkisi [4] Van'dan toplanarak köklerinden metanol ekstresi hazırlanmış ve bitkiden kolon ve ince tabaka kromatografisi yöntemleriyle 10'u aşkın bileşik izole edilerek yapı tayinleri detaylı 1D- ve 2D-MR ve diğer spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Aşağıda bu terpenlerden yapıları belirlenen cryptanol (1) ve ferruginol (2) adlı iki abietan diterpenin formülleri verilmektedir. Yapı tayini çalışmalarını müteakiben elde edilen saf bileşiklerin antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri incelenecektir. 1 2 KAYAKLAR [1] Baytop, T. Türkiye de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Bugün), 2. Baskı, obel Tıp Kitabevi, İstanbul, [2] Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 7, , University Press, Edinburgh,1982 [3] Ulubelen, A.,Topçu, G., Johansson, C.B. Journal of atural Products, 60, , 1997 [4] Topcu, G.,Türkmen Z., Schilling, J.K., Kingston, D.G.I. Journal of atural Products, 2004, 67,

223 P-E-047 Isolation of Terpenoids from S. kronenburgii and Investigation of Their Potential Antioxidant and Anticholinesterase Activity Gülaçtı Topçu 1,2, Hatice İmran Güngördü 2, Tuba Kuşman 1,2 1 Bezmialem Vakif University, Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, İstanbul 34093, Turkey 2 İstanbul Technical University, Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, İstanbul 34469,Turkey In our country, sage known as Adaçayı belonging to the family Labiatae (= Lamiaceae) is one of the most important cultivated medicinal plants worldwidely. Due to the high essential oil content, Salvia species are accounted as aromatic plants. They are used as medicinal plants and spices besides their use in perfumery, cosmetics and drug industries. Since ancient times, Salvia species have been used as antiseptic, antibacterial, sedative and memory enhancer, and in treatment of some menopausal problems. Sage is also used as carminative, tonic, diuretic, and against cold and is consumed as tea among the people in Turkey [1]. With recent floristic and taxonomic studies, the number of Salvia species grown in Turkey reached to 95, half of them being endemic [2]. In the last 30 years, our group have worked on bioactive components of more than 60 Salvia species growing in Turkey [3]. Phytochemical studies have shown that, the genus Salvia is rich diterpenoids and triterpenoids besides flavonoids and other phenolic compounds [4]. ur group has isolated over 200 abietane diterpenoids and 40 triterpenoids from 60 Salvia species. In this study, Salvia kronenburgii which is a very rich of secondary metabolites, especially terpenoids, collected from Van and investigated for its chemical constituents. Methanol extract of the roots afforded more than 10 compounds which were isolated by column and thin layer chromatography. Structure determination of compounds was carried out by 1D-and 2D-MR and other spectroscopic techniques in detail. Structures of the isolated two diterpenes with abietane skeleton are given below, namely cryptanol (1) ve ferruginol (2). Determination of antioxidant and anticholinesterase activity of the obtained pure di - and triterpenoids will be carried out subsequently structure elucidation studies. 1 2 REFERECES [1] Baytop, T. Türkiye de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Bugün ), 2. Baskı, obel Tıp Kitabevi, İstanbul, [2] Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 7, , University Press, Edinburgh,1982 [3] Ulubelen, A.,Topçu, G., Johansson, C.B. Journal of atural Products, 60, , 1997 [4] Topcu, G.,Türkmen Z., Schilling, J.K., Kingston, D.G.I. Journal of atural Products, 2004, 67,

224 P-TR-048 Anadolu da Yetişen Bazı Ağaç Mantarlarının Biyoaktif Bileşenlerinin Hesaplanması Gülsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoğlu 2 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mantarlar hipertansiyon, hiperkolesterol ve kanser gibi hastalıkların önlenmesinde faydalı olan terapatik (tedavi edici) yiyecekler olarak tanımlanırlar[1]. Günümüzde funguslardan tıp, eczacılık, gıda ve fermentasyon alanlarında yaygın şekilde faydalanılmaktadır. Makrofunguslar (Mantarlar) immunomodulatör ve antitümör ajanı olduğu kadar antiviral, antimikrobiyal, antimutajenik, antihipertansiyon, antiinflamatuar, antiallerjik vb. gibi özellikleriyle son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bunlar genellikle doğal ürünler ve besin takviyeleri olarak görülmekte ve Dünyada çeşitli formulasyonlarda üretilmektedirler [2]. Bu karakteristik özellikleri başlıca onların kimyasal bileşiminden kaynaklanmaktadır[1]. H H H H H H H H H H H Kersetin Pirokatekol Askorbik asit Bu çalışmaya Anadolu da Yetişen Ganoderma applanatum, Funalia trogii, Ganoderma lucidum, Fomes fomentarious ağaç mantarları konu olmaktadır. Bu mantarların alkol ekstrelerinin toplam fenolik, toplam flavonoid, C vitamini, β-karoten ve likopen miktarları hesaplanmıştır. Mantarların toplam fenolik miktarı pirokatekol, toplam flavonoid miktarı kersetin, C vitamini miktarı da askorbik asite eşdeğer olarak bulunmuştur. β-karoten ve likopen miktarları da spektroskopik olarak hesaplanmıştır. Diğer mantarlar arasında, G. lucidum mantarının en fazla toplam fenolik (98,67±0,32) ve toplam flavonoid madde miktarı (760,38±1,25) içerdiği, F. trogii mantarının da en fazla askorbik asit (5,82±0,14 mg/g), likopen (1,04±0,02mg/g) içerdiği belirlendi. G. lucidum ve F. fomentarious mantarları β-karoten içermezken, G. applanatum mantarının 0,86±0,21 mg/g, F. trogii mantarının da 0,43±0,14 mg/g β-karoten içerdiği hesaplandı. KAYAKLAR [1] Ribeiro, B., Rangel, J., Valento, P., Baptista, P., Seabra, R. M. and Andrade, P. B. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, , [2] Zhang, M., Cui, S.W., Chueng, P.C. and Wang, KQ. Trends in Food Science and Technology, 18, 4 19, [3] Moradali, M.F., Mostafavi, H., Ghods, S. and Hedjaroude, G.A. International Immunopharmacology, 7, ,

225 P-E-048 Determination of Bioactive Components in Some Wood Mushrooms from Anatolia Gulsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Aziz Türkoglu 2 1 Mugla University Faculty of Science Department of Chemistry 2 Mugla University Faculty of Science Department of Biology Mushrooms are described as useful in the prevention of diseases such as hypertension, hypercholesteremic and cancer [1]. owadays, mushrooms are widely used in medicine, pharmacy, food and fermentation fields. Because of mushrooms are immunomodulatory and antitumor agents as well as antiviral, antimicrobial, antimutagenic, antihipertansiyon, antiinflammatory, antiallergic and like these features, they are attracting the attention of researchers in recent years. They are often seen as natural products and nutritional supplements and they are also produced in various formulations around the world [2]. These characteristic properties of mushrooms are caused from their chemical composition [1]. H H H H H H H H H H H quercetin pyrocatechol ascorbic acid Ganoderma applanatum, Funalia trogii, Ganoderma lucidum, Fomes fomentarious wood mushrooms which are grown in Anatolia are the subjects of this study. Total phenolic, total flavanoid contents, vitamin C, β - carotene and lycopene amounts were determined for alcohol extracts of these mushrooms. Total phenolic and total flavanoid contents of mushrooms were determined as pyrocatechol and quercetin equivalents, respectively. The amounts of vitamin C in all mushrooms were determined as ascorbic acid equivalents. Amounts of β-carotene and lycopene were determined by spectrofotometrically. Among the mushrooms, G. lucidum contains the highest amount of total phenolic (98,67±0,32) and total flavonoid compounds (760,38±1,25), F. trogii mushroom has the highest amounts of vitamin C (5,82±0,14 mg/g) and lycopene (1,04±0,02mg/g ). While G. lucidum and F. fomentarious don t have β-carotene, it was determined that G. applanatum and F. trogii mushrooms contain 0,86±0,21 mg/g and 0,43±0,14 mg/g β-carotene, respectively. REFERECE [1] Ribeiro, B., Rangel, J., Valento, P., Baptista, P., Seabra, R. M. and Andrade, P. B. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, , [2] Zhang, M., Cui, S.W., Chueng, P.C. and Wang, KQ. Trends in Food Science and Technology, 18, 4 19, [3] Moradali, M.F., Mostafavi, H., Ghods, S. and Hedjaroude, G.A. International Immunopharmacology, 7, ,

226 P-TR-049 Yenilebilir Bazı Mantarların C vitamini Miktarlarının Belirlenmesi Gülsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Mehmet Öztürk 1 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Mantarlar gıda olarak kullanılmasının yanı sıra oldukça büyük miktarda A, C vitaminleri ve β -karoten taşımaları, hepsinin de antioksidan aktivite göstermesinden dolayı, koruyucu etkiye sahip olabileceği rapor edilmiştir [1]. Günümüzde mantarlar yiyecek ve yeni farmasötik ürünlerin en geniş kullanılan kaynaklarından biridir [2]. C vitamini (Askorbik asit) güçlü bir indirgeyici aktiviteye sahip olduğundan aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Süperoksit ve hidroksil radikali ile kolayca reaksiyona girerek onların temizlenmesinde rol oynar [3,4]. Ayrıca yağda eriyen E vitamininin antioksidan özelliğini göstermesine ve yapısını korumasına yardımcı olmaktadır. Doğal gıdalarda bulunmaz, fakat bazı gıdalara antioksidan olarak ilave edilebilir. Ayrıca C vitamininin yani antioksidan özelliği olan askorbik asidin, kanserojen nitratların ve aktif oksijen türevlerinin dönüşümünde rol oynadığı ve olası kanser riskini %75 oranında azalttığı literatür verilerinde bildirilmiştir [5]. Bu araştırmamıza Uşaktan toplanan Amonita ovoidea, Chroogomphus rutilus, Calvatia gigantea, Lyophyllum decastes Pleurotus ostreotus, Tricholoma fracticum ve Tricholoma imbricatum mantarları konu olmaktadır. Bu mantarların C vitamini miktarları askorbik asite eşdeğer olarak belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek C vitamini miktarı C. rutilus (5,09±0,17 mg/g) mantarında hesaplandı. Daha sonra en yüksek C vitamini miktarı Lyophyllum decastes (4,78±0,41 mg/g) ve Tricholoma fracticum (4,33±0,06 mg/g) mantarlarında bulundu. KAYAKLAR [1] Murcia, M. A., Martinez-Tome, M., Jimenez, A. M., Vera, A. M., Honrubia, M., Parras, P. Journal Food Protection., 10, , [2] Tong, H., Xia,., Feng, K., Sun, G., Gao, X., Sun, L., Jiang, R., Tian, D. and Sun, X. Bioresource Technology, 100, , [3] Akkuş, I. Mimoza Yayınları, 1. Baskı, 62-68, [4] Granado, F., lmedilla, B., Gil-Martinez, E., Blanco, I., Millan, I., Rojas-Hidalgo, E. Clinical Science, 94, , [5] Keevil, J.G., sman, H.E., Reed, J.D., Folts, J.D. Computers & Chemicals, 130, 53-60,

227 P-E-049 Determination of Vitamin C Concentration of Some Edible Mushrooms Gulsen Tel 1, Ebru Deveci 1, Mehmet Emin Duru 1, Mehmet zturk 1 1 Mugla University Faculty of Science Department of Chemistry In addition to the use of mushroom as foods contain very high amounts of vitamins A, C and β -carotene, have antioxidant activity for all of them, may have protective effects have been reported [1]. owadays, mushrooms are the most commonly used sources of food and new pharmaceutical products [2]. Because of vitamin C (ascorbic acid) has a strong reducing activity, it is a powerful antioxidant. It easily reacts with superoxide and hydroxyl radical, by this way it plays a role in their clearance. Also it helps to show of antioxidant properties and protect to structure of fat-soluble vitamin E. It isn t available in natural foods, but it can be added to some foods as an antioxidant [3,4]. It is reported that the antioxidant properties of vitamin C plays a role in the transformation of carcinogenic nitrates and reactive oxygen species and it reduces the possible risk of cancer by 75 % in literature [5]. Amonita ovoidea, Chroogomphus rutilus, Calvatia gigantea, Lyophyllum decastes, Pleurotus ostreotus, Tricholoma fracticum and Tricholoma imbricatum collected from Uşak are the subjects of this study. The amounts of vitamin C in all mushrooms were determined as ascorbic acid equivalents. According to obtained results, the highest amounts of vitamin C were found in C. rutilus (5.09±0.17 mg/g). Then the highest amounts of vitamin C were found Lyophyllum decastes (4.78±0.41 mg/g) and Tricholoma fracticum (4.33±0.06 mg/g) mushrooms, respectively. REFERECES [1] Murcia, M. A., Martinez-Tome, M., Jimenez, A. M., Vera, A. M., Honrubia, M., Parras, P. Journal Food Protection., 10, , [2] Tong, H., Xia,., Feng, K., Sun, G., Gao, X., Sun, L., Jiang, R., Tian, D. and Sun, X. Bioresource Technology, 100, , [3] Akkuş, I. Mimoza Yayınları, 1. Baskı, 62-68, [4] Granado, F., lmedilla, B., Gil-Martinez, E., Blanco, I., Millan, I., Rojas-Hidalgo, E. Clinical Science, 94, , [5] Keevil, J.G., sman, H.E., Reed, J.D., Folts, J.D. Computers & Chemicals, 130, 53-60,

228 P-TR-050 Suillus granulatus, Lyophyllum decastes, Gyromitra esculanta ve Leucopaxillus gentianeus Mantarlarının Radikal Giderim Kapasitelerinin Belirlenmesi Gülsen Tel, Mehmet Emin Duru, Mehmet Ali Özler, Mansur Harmandar Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Antioksidanlar, reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerini azaltırlar veya ortadan kaldırırlar. Canlılarda, reaktif oksijen türlerinin meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak için çeşitli antioksidan savunma mekanizmaları mevcuttur. Bu mekanizmaların savunmada yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklardan korunmak için antioksidan etkiye sahip meyve, sebze ve tıbbi bitkilerin tüketilmesinin insan sağlığı açısından faydalı olduğunu gösteren çok sayıda araştırma vardır [1-2]. Serbest radikal türleri yaşlanmayı hızlandırmakta ve nöronal hasar yapmaktadır[3]. Canlılar da biyokimyasal mekanizmalar sonucu oluşan serbest radikaller, çoğu zaman lipid oksidasyonuna ve buna bağlı olarak da hücre ölümlerine neden olmaktadır. Antioksidan bir madde bu oksidasyonun çeşitli aşamalarında koruyucu özelliğe sahip maddelerdir. Sentetik olarak üretilebildiği gibi doğal kaynaklardan da elde edilebilir. Bu tür maddeler, oluşan serbest radikalleri ya doğrudan temizleyerek ya da bu türlere elektron veya hidrojen aktarımı yaparak etkisiz hale getirir. Bu araştırmamız Uşak-Banaz bölgesinden toplanan Suillus granulatus, Lyophyllum decastes, Gyromitra esculanta ve Leucopaxillus gentianeus mantarlarının radikal süpürme kapasitesi üzerine yapıldı. Üzerine çalıştığımız mantarlar kurutulduktan sonra sırasıyla hekzan ve metanol ile ekstrakte edildi. Özütlerin radikal giderim kapasiteleri, ABTS + ve DPPH giderim aktivite metotları kullanılarak belirlendi. Mantarların metanol ekstreleri hekzan ekstrelerinden daha iyi sonuç verdi. Gyromitra esculanta mantarının metanol ekstresi hem ABTS + (% 89,50± 0,16) hem de DPPH radikali giderim (% 78,54± 0,02) aktivitesinde en yüksek inhibisyonu gösterdi. KAYAKLAR [1] Hsu, T.Y., Sheu, S.C., Liaw, E.T., Wang, T.C., and Lin, C.C. Phytomedicine, 12, , [2] Salvatore, S., Pellegrini,., Brenna,.V., Del Rio, D., Frasca, G., Brighenti, F. And Tumino, R. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, , [3] Sastre, J., Pallardo and F. V., Vina, J. IUBMB Life, 49, ,

229 P-E-050 Determination of Radical Scavenging Capacity of Suillus granulatus, Lyophyllum decastes, Gyromitra esculanta and Leucopaxillus gentianeus Mushrooms Gulsen Tel, Mehmet Emin Duru, Mehmet Ali zler, Mansur Harmandar Mugla University Faculty of Science Department of Chemistry Antioxidants reduce or eliminate the harmful effects of reactive oxygen species. To eliminate damage caused by reactive oxygen species, there are various antioxidant defense mechanisms in living organisms. umerous studies showing, for protecting against diseases that may arise as a result of inadequate defense mechanisms, consumption of antioxidative fruits, vegetables medicinal plants is useful for human health. [1-2]. Free radical species accelerate aging and cause the neuronal damage [3]. In living orga nisms, as a result of the biochemical mechanisms of free radicals often lead to lipid oxidation and, accordingly, cellular death. Antioxidants are substances that have protective properties in various stages of this oxidation. They can be produced synthetically can also be obtained from natural sources. These types of substances, consisting of free radicals, either directly by clean or neutralize with the electron or hydrogen transfer. This research was done on the radical scavenging capacity of Suillus granulatus, Lyophyllum decastes, Gyromitra esculanta and Leucopaxillus gentianeus mushrooms collected from Uşak-Banaz region. After drying on the working mushrooms were extracted with hexane and methanol, respectively. Radical scavenging capacities of extracts were determined by ABTS + and DPPH radical scavenging methods. Methanol extracts of mushrooms exhibited better results than hexane extracts. Methanol extract of Gyromitro esculanta mushrooms showed the highest inhibition in both ABTS + (89.50± 0.16 %) and DPPH radical scavenging activity (78.54± 0.02 %). REFERCES [1] Hsu, T.Y., Sheu, S.C., Liaw, E.T., Wang, T.C., and Lin, C.C. Phytomedicine, 12, , [2] Salvatore, S., Pellegrini,., Brenna,.V., Del Rio, D., Frasca, G., Brighenti, F. And Tumino, R. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, , [3] Sastre, J., Pallardo and F. V., Vina, J. IUBMB Life, 49, ,

230 P-TR-051 İletken Peptit anoyapılarının Sentezi ve Karalterizasyonu: Tek Boyuttaki Moleküler Tellerin Biyokimyasal İncelenmesi Güzide Aykent 1, Salih Özçubukçu 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü Kendiliğinden yapılanabilen peptitler, son 10 yılın oldukça gözde araştırma konularından biri haline gelmiştir[1]. Özellikle seçici ilaç salınımı, doku mühendisliği ve biyomedikal konusunda uygulamaları için yoğun bir araştırmaya sahne olmaktadır. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının elde edilmesine mükemmel bir olanak sağlamaktadır. 21 tane doğal aminoasitin yanı sıra, doğal olmayan, sentetik amino asitlerin kullanı mı ile de farklı özellikler elde etmek mümkün ve bu sayede de çok daha farklı uygulamalara kayabilmektedir. Peptit kimyasının bu zenginliği nedeniyle, hidrojel oluşturabilen peptitlere gösterilen ilgi de her geçen yıl artmaktadır. Ancak, peptit bazlı bu tür hidrojellerden uygulamaya yönelik biyomalzemeler üretimi konusu, bir çok araştırmacı için oldukça zor bir alandır. Bu nedenle mevcut sistemlere ek olarak yeni, kolay, uygulamaya yönelik çalışmalar hız kazanmaktadır[2]. Bu çalışmada aromatik halka ve metal iyonları içeren sentetik amino asitler kullanarak, iletken hidrojeller yapılması hedeflenmektedir. Amacımız, kendinden yapılanabilen peptitlerin beta -sheet dizilimi ile belli bir hizaya girerek, terpiridin grupları arasında π π etkileşimi ile elektrik iletkenliği sağlamaktır. Bunun için bisterpiridin türevi, doğal olmayan amino asit sentezlenmesi ve ardından 8-16 amino asitlik yapay amino asitide taşıyan peptitler sentezlenmesi hedeflenmektedir. Sentezlenen peptidin iletkenlik ve reolojik ölçümleri yapılacaktır. Bu çalışmanın sonuçları, organik elektronik materyaller, doku mühendisliği ve biyomedikal uygulama alanlarında bir çok araştırma için öncü olacaktır. rganizmalar için zararlı olmayan kullanışlı elektronik biyosensörler, biyolojik ve iletken teller, yeni tedavi yöntemleri için büyük bir açılım olacaktır. KAYAKLAR [1] (a) Zhang, S., Holmes, T., Lockshin, C., Rich, A., Proc. atl. Acad. Sci. USA, 90, , (b) Petka, W. A., Harden, J. L., McGrath, K. P., Wirtz, D., Tirrell, D. A, Science, 281, , (c) Qu, Y., Payne, S. C., Apkarian, R. P., Conticello, V. P., J. Am. Chem. Soc. 122, , (d) icodemus, G. D., Bryant, S. J., Tissue Engineering Part B: Review, 14, , [2] (a) Löwik, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem. Soc. Rev., 39, (b) Mart, R. J., sborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft Matter, 2, ,

231 P-E-051 Synthesis and Characterization of Conductive Peptide anostructures: A Biochemical Approach to 1-D Molecular Wire Güzide Aykent 1, Salih Özçubukçu 1 1 Middle East Technical University, Graduate School of atural and Applied Sciences, Department of Chemistry Self-assembling peptides are becoming an emerging field especially in last 10 years[1]. For their application in selective drug delivery, neural tissue engineering and biomedical applications, extensive research are being done by many research groups. A la rge variety of peptides with different physical and chemical properties can be acquired by using different amino acids. Through chemical peptide synthesis, utilizing unnatural synthetic amino acids richness of peptide chemistry, hydrogel forming peptides are getting more attention year after year. Application of these hydrogel forming peptides in biomedical materials, organic electronic devices and tissue engineering is a challenging topic which requires alternative structures to get better and easily applied systems[2]. In this project, using unnatural amino acids having terpyridine moiety, conductive hydrogels will be synthesized. ur goal is, by the alignment of self-assembling peptides via beta-sheet strand, terpyridine groups will form π-stacking to obtain electrical conductivity through self-assembling peptides. The objectives of this project are; (1) to synthesize bis -terpyridine containing unnatural amino acid that provides conductivity by π π conjugation, (2) to synthesize 8-16 number of amino acid containing the artificial amino acid obtained in step (1), (3) to evaluate the conductivity and rheological properties of acquired synthetic biomolecule, respectively. The results of this project will be a gate for many investigations in the area of organic electronic materials, tissue engineering and biomedica l applications. Useful electronic biosensors and biological conducting wires that are not detrimental for organisms could be developed which will be a tremendous opening for new treatment methods. REFERECES [1] (a) Zhang, S., Holmes, T., Lockshin, C., Rich, A., Proc. atl. Acad. Sci. USA, 90, , (b) Petka, W. A., Harden, J. L., McGrath, K. P., Wirtz, D., Tirrell, D. A, Science, 281, , (c) Qu, Y., Payne, S. C., Apkarian, R. P., Conticello, V. P., J. Am. Chem. Soc. 122, , (d) icodemus, G. D., Bryant, S. J., Tissue Engineering Part B: Review, 14, , [2] (a) Löwik, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem. Soc. Rev., 39, (b) Mart, R. J., sborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft Matter, 2, ,

232 P-TR-052 Yeni S-Sübstitüe Butadien ve Butenin Bileşiklerinin Sentezi Hakan Bahar 1, Cemil İbiş 1 1 İstanbul Üniversitesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı Polihalojenli butadien bileşikleri de içerdikleri butadienil iskeletinden ötürü S, -, -, -,S, -,S, gibi nükleofillerle sübstitüe butadien bileşikleri verirler[1,2]. Tiyollerin heksaklorbuten, pentaklor - ve perklor- 1,3- dienlerle reaksiyonlarından reaksiyon ortamına göre bis-, tris-, tetrakis (tiyo) sübstitüe dien, trien ve butenin yapısındaki bileşikler meydana gelir. Dienler ve polienler malzeme bilimi, biyoloji ve organik sentezde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu tür bazı bileşiklerin biyolojik aktivite özelliğine sahip olduğu bilinmektedir[3]. Bu çalışmada elde edilen reaksiyon ürünleri kolon kromatografisi yöntemi ile saflaştırıldı. Saflaştırılan bileşiklerin yapıları mikro analiz ve spektroskopik yöntemler (FT-IR, 1 H-MR, 13 C-MR, MS) ile aydınlatıldı. H 3 C S H S H 3 C S S H CH 3 Cl S S S,, Cl Cl Cl Cl H S S Cl S Cl Cl Cl CH 3..vb Sonuç olarak, yeni S-, S,S- sübstitüe buten ve butenin bileşikleri farklı reaksiyon ortamlarında sentezlenmiş ve spektroskopik yöntemler ile karakterize edilmiştir. Elde edilen renkli bileşiklerin organik kimya literatürüne katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. KAYAKLAR [1] A.Roedig, C.Ibis und G.Zaby, Chem. Ber. 114, (1981) [2] Ibis, C., Ayla Sahinler, S., 2008, Arkivoc, (xvi), [3] U.S Patent , Diamond Alkali Company 189

233 P-E-052 Synthesis of ovel S-Substitued Butadiene and Butenyne Compounds Hakan Bahar 1, Cemil İbiş 1 1 Istanbul University, Department of Chemistry, rganic Chemistry Division Polyhalogenated butadiene compounds give substituted butadiene compounds with S, -, -, -,S, -,S nucleophilles because of the butadieneyl skeleton [1,2]. Bis -, tris-, tetrakis (thio )substituted butadiene and butenyne compounds occur between the reactions of thiols and hexachlorbutene, pentachlor- and perchlor- 1,3-dienes according to the reaction media. Dienes and polyenes play important role in material science, biology and organic synthesis. It is known that some of these compounds have biologic activity properties[3]. In this study reaction mixture was purified by column chromatography. The isolated compounds were determined by microanalyses and spectroscopic methods (FT-IR, UV/Vis, 1 H-MR, 13 C-MR, MS, etc. ) H 3 C S H S H 3 C S S H CH 3 Cl S S S,, Cl Cl Cl Cl H S S Cl S Cl Cl Cl CH 3.etc As a result, the novel S, -S,S subtituted buten and butenyne compounds were synthesized in various reaction media and characterized using spectroscopic methods. It is thought that reporting the novel coloured compounds will contribute the organic chemistry literature REFERECES [1] A.Roedig, C.Ibis und G.Zaby, Chem. Ber. 114, (1981) [2] Ibis, C., Ayla Sahinler, S., 2008, Arkivoc, (xvi), [3] U.S Patent , Diamond Alkali Company 190

234 P-TR Tetrahidrofuranil Eterlerin Amberlyst-15 Katalizli Sentez ve Düzenlenme Reaksiyonları Hande Gündüz 1, Volkan Kumbaracı 1, aciye Talınlı 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü rganik Kimya Anabilim Dalı Alkol gruplarının korunmaları amacıyla tetrahidropiranil (THP) ve tetrahidrofuranil (THF) eterlere dönüştürülmesi önemli bir metottur. THP eterlerle karşılaştırıldığında THF eterlerin, daha ılımlı asidik koşullarda hidrolize olması ve THP eter varlığında seçici olarak parçalanabilmesi avantajıdır. 1 Bu nedenle çalışmanın amacı, alifatik alkollerin Amberlyst-15 reçineleri katalizörlüğünde tek basamaklı kolay bir reaksiyonla 2-tetrahidrofuranil eterine dönüştürülerek korunmasıdır. Tetrahidrofuranil eter sentezi için temel olarak iki metot kullanılmaktadır; ilk metot 2,3-dihidrofuranın (DHF), ( + ) (Salen )rutenyum (II) 2 kompleksi, Al (Tf ) 3 1 veya piridinyum p-toluensulfonat (PPTS) 3 gibi çeşitli asit katalizörleri varlığında kullanıldığı reaksiyonlardır. İkinci yöntem ise radikalik mekanizmayla ilerleyen CrCl 2- CCl 4 4 ve BrCl 3 5 gibi bir elektron yükseltgeyicileri varlığında, tetrahidrofuranın (THF) kullanımını temel alır. Yapılan çalışmada kullanılan reaksiyonda korunmak istenen alkol, THF ve Amberlyst-15 katalizörü ortamında hiçbir yükseltgen kullanılmadan ısıtılmıştır. Reaksiyon sonucunda alkollerin koruma gruplarının varlığı GC/MS ile saptanmıştır. Bu reaksiyon ardından asit katalizörle inert atmosfer altında ve asit katalizörle varlığında ve distillenmiş THF ile tepkime tekrarlanmıştır. İnert atmosfer altında yapılan reaksiyonda hiçbir ürünün oluşmaması reaksiyon için havanın yükseltgen olarak gerektiğini göstermiştir. Buna nedenle önerilen reaksiyon mekanizmasına göre, THF'in hava oksijeniyle 4-hidroksibutiraldehite yükseltgendiği ve ardından alkolle reaksiyona girerek tetrahidrofuranil eteri oluşturduğu düşünülmektedir (Şekil 1 ). THF'in çeşitli yükseltgenlerle 4-hidroksibutiraldehite yükseltgenebilmesi de bu görüşü kanıtlamaktadır. 6 Şekil 1. Önerilen reaksiyon mekanizması Sonuç olarak basit, tek basamaklı reaksiyonla, kolaylıkla ve hiçbir yükseltgen kullanılmadan tetrahidrofuran ve asit katalizör özelliğindeki reçine gibi ucuz başlangıç reaktifleriyle alkollerin korunabildiği anla şılmıştır. Buna ek olarak, aromatik bileşiklerde de aynı yöntemle 2-tetrahidrofuranil sentezinin daha yüksek verimlerle gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Ayrıca literatür çalışmalarında hidroksil gruplarının sadece asit katalizör kullanılarak THF ile 2-tetrahidrofuranil eter sentezine rastlanılmaması çalışmanın önemini arttırmaktadır. KAYAKLAR [1] Williams,G. B. D.; Simelane, S. B.; Lawton, M.; Kinfe, H. H. Tetrahedron 2010, 66, [2] Katsuki, T.; agano, H. Chemistry Letters. 2002, [3] Kometani,T.; Kondo, H.; Fujimori, Y. Synthesis. 1988, [4] Baati, R.; Valleix,A.; Mioskowski, C.; Barma, D. K.; Falck, J. R. rg. Lett. 2000, 2, 485. [5] Barks, J. M.; Gilbert, B. C.; Parsons, A. F.; Upeadran, B. Tetrahedron Lett. 2000, 41, [6] Wang, X-S.; Zhou J. Yang, K.; Li, Y-L. Tetrahedron Lett. 2011, 52,

235 P-E-053 Amberlyst-15 Catalyzed ne-pot Synthesis of 2-aryltetrahyrofurans From Tetrahydrofuran Hande Gunduz 1, Volkan Kumbaraci 1, aciye Talinli 1 1 Department of Chemistry, Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul, Turkey The conversion to tetrahydropyranyl (THP) or tetrahydrofuranyl (THF) ethers are a part of an important method for protecting alcohol functional groups. It is well known that, in comparison with THP ethers, THF ethers have the advantage that they can be hydrolyzed under even milder acidic conditions and also they can be selectively cleaved in the presence of THP 1 ethers. In present study, a simple and one step route for the conversion of naphthols and phenols with tetrahydrofuran into corresponding 2-aryltetrahydrofurans using Amberlyst-15 as a catalyst is reported. This is the first example of the acid mediated formation and rearrangement reactions of tetrahydrofuranyl ether prepared from the tetrahydrofuran and aromatic/aliphatic hydroxy compounds. Scheme 1. A plausible reaction mechanism REFERECES [1] Williams,G. B. D.; Simelane, S. B.; Lawton, M.; Kinfe, H. H. Tetrahedron 2010, 66, [2] Katsuki, T.; agano, H. Chemistry Letters. 2002, [3] Kometani,T.; Kondo, H.; Fujimori, Y. Synthesis. 1988, [4] Baati, R.; Valleix,A.; Mioskowski, C.; Barma, D. K.; Falck, J. R. rg. Lett. 2000, 2, 485. [5] Barks, J. M.; Gilbert, B. C.; Parsons, A. F.; Upeadran, B. Tetrahedron Lett. 2000, 41, [6] Wang, X-S.; Zhou J. Yang, K.; Li, Y-L. Tetrahedron Lett. 2011, 52,

236 P-TR-054 Bromo Kinolin ve İzokinolin Türevlerinin Mikrodalga Yardımıyla Aminasyonu Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir 3 1 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 2 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilyurt Meslek Yüksek kulu, 3 Canik Başarı Üniversitesi Samsun, 55139, Türkiye Amino grubu (-H 2) sentetik organik kimya, tıbbi ve zirai kimya alanında yaygın olarak kullanılan temel bir yapı bileşenidir. Biyolojik olarak aktif moleküller aminlerin farklı tiplerini içermektedir. Bunlar arasında, aril aminler doğadaki temel yapı motiflerinden biri olması sebebiyle özellikle önem taşımaktadır. Aril aminler içerisinde, özellikle aminokinolin ve aminoizokinolinler ilaç adayı bileşiklerin hazırlanmasında kullanışlı yapılardır [1,2]. Çalışmamızda mikrodalga şartlarında bromo kinolin ve izokinolin türevlerininin bakır tuzu ve bakır tuzu/demir tuzu ortak katalizli aminasyon denemeleri yapılmıştır. Aminasyon reaktifi olarak sodyum azit, ligand olarak etilendiamin ve etanolamin denenerek literatür değerleri ile kıyaslandığında kısa sürelerde yüksek verimler elde edildi. Kromatografik yöntemlerle saflaştırılan aminokinolin ve aminoizokinolin yapıları spektroskopik yöntemlerle tanımlandı. KAYAKLAR [1] Cao, K., Zhang, F., Tu, Y, Zhuo, X. And Fan, C., Chem. Eur. J., 15, , 2009 [2] Frahn, M., Bürli, R. W., Riahi, B., and Hungate, R. W., Tetrahedron Letters, 48, ,

237 P-E-054 Microwave-assisted Amination of Bromoquinoline and Bromoisoquinoline Derivatives Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir 1 ndokuz Mayıs University, Faculty of Science and Arts, Chemistry Department 2 ndokuz Mayıs University, Yesilyurt Demir Celik Vocational School, 3 Canik Basarı University Samsun, 55139, Turkey Amino group (-H 2) is commonly used building block in the synthetic organic chemistry, medicinal and agrochemical. Many kinds of biologically active molecules contain different types of amines. Among them, the aryl amines have particular importance, since it is one of the basic structure motifs in nature. In aryl amines, aminoquinoline and aminoisoquinolines especially useful structures in the preparation of drug candidate compounds [1, 2]. In our study, Cu and Cu/Fe common catalyzed amination experimentals of bromo-quinoline and isoquinoline derivatives were carried out on microwave conditions. When sodium azide was used as amination reagent with ethylenediamine and ethanolamine ligands, desired products were obtained in high yields in short times, compared with the literature values. Aminoquinoline and aminoisoquinolines were purified by column chromatography and determined with spectroscopic methods. REFERECES [1] Cao, K., Zhang, F., Tu, Y, Zhuo, X. And Fan, C., Chem. Eur. J., 15, , 2009 [2] Frahn, M., Bürli, R. W., Riahi, B., and Hungate, R. W., Tetrahedron Letters, 48, ,

238 P-TR-055 Bromo Antrasen ve Fenantren Türevlerinin Mikrodalga Yardımıyla Aminasyonu Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir 3 1 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 2 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilyurt Meslek Yüksek kulu, 3 Canik Başarı Üniversitesi Samsun, 55139, Türkiye Amino grubu (-H 2) sentetik organik kimya, tıbbi ve zirai kimya alanında yaygın olarak kullanılan temel bir yapı bileşenidir. Biyolojik olarak aktif moleküller aminlerin farklı tiplerini içermektedir. Bunlar arasında, aril aminler doğadaki temel yapı motiflerinden biri olması sebebiyle özellikle önem taşımaktadır. Primer arilaminler Fine Kimyasal uygulamaları açısından da önem arz eden yapıların sentezi için çıkış maddesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, elde edilecek yapının çeşitli uygulamalarda ligand olarak kullanılma p otansiyelinin bulunması bu tür yapıların hazırlanmasına olan ilgiyi artırmaktadır [1]. Metal katalizli C- bağ oluşumu reaksiyonları endüstriyel kimya ve akademik çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bakır katalizli C- bağ oluşumu reaksiyonları sentetik, biyolojik, farmakolojik ve malzeme biliminde yüksek kullanıma sahip azot içeren bileşiklerin hazırlanması için güçlü bir araçtır. Son yıllarda, geçiş metali katalizli C- bağ oluşumunu gerçekleştirmek için demir tuzlarının kullanımı alternati f bir yol olarak ortaya çıkmıştır. Demir tuzları ucuz ve toksisitesi düşüktür. Demir katalizli C- bağ oluşumu reaksiyonları, diğer geçiş metalleri ile karşılaştırıldığında daha çevreci bir katalitik yöntem sunmaktadır [2]. Çalışmamızda mikrodalga şartlarında 9-bromantrasen, 9,10-dibromantrasen ve 9-bromfenantren in aminasyonu sodyumazit eşliğinde bakır tuzu veya bakır tuzu/demir tuzu ortak katalitik etkisinde gerçekleştirildi. Kromatografik yöntemlerle saflaştırılan yapılar spektroskopik yöntemlerle tanıml andı. KAYAKLAR [1] Thibault, M., E., Luska, K., L., Schlaf, M., Synthesis, 5, , 2007 [2] Correa, A., Manchero,., and Bolm, C., Chemical Society Reviews, 37,

239 P-E-055 Microwave-assisted Amination of Bromoanthracene and Phenanthrene Derivatives Hasan Saral 1, Özgür Özdamar 2, Yunus Bekdemir 3 1 ndokuz Mayıs University, Faculty of Science and Arts, Chemistry Department 2 ndokuz Mayıs University, Yesilyurt Demir Celik Vocational School, 3 Canik Basarı University Samsun, 55139, Turkey Amino group (-H 2) is commonly used building block in the synthetic organic chemistry, medicinal and agrochemical. Many kinds of biologically active molecules contain different types of amines. Among them, the aryl amines have particular importance, since it is one of the basic structure motifs in nature. Primary aryl amines are also used as a starting material for synthesis of molecular structures which are important in Fine Chemical applications. In addition, potential used as a ligand in various applications of the obtained structure increases the interest in the preparation of such structures lies in its [1]. Metal-catalyzed C- bond formation reactions are commonly used in industrial chemistry and academic studies. Copper-catalyzed C- bond formation reactions is a powerful tool for the preparation of nitrogencontaining compounds with high usage in synthetic, biological, pharmaceutical and material science. In recent years, the usage of iron salts for transition metal catalyzed C- bond formation has emerged as an alternative route. Iron salts are cheap and have low toxicity. Iron-catalyzed C- bond formation reactions provides an environmentally friendly catalytic method when compared with other transition metals [2]. In our study, Cu and Cu/Fe common catalyzed amination of 9-bromoanthracene, 9, 10-dibromoanthracene and 9-bromophenanthrene were carried out on microwave conditions. Compounds were purified by column chromatography and determined with spectroscopic methods. REFERECES [1] Thibault, M., E., Luska, K., L., Schlaf, M., Synthesis, 5, , 2007 [2] Correa, A., Manchero,., and Bolm, C., Chemical Society Reviews, 37,

240 P-TR-056 1,3-siklohekzadion ve Aldehitlerden Süperkritik Eter rtamında Ksantan Sentezi Hasan Ulusal, E.Sultan Giray Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Adana Süperkritik akışkan ortamında organik sentez çalışmaları son yıllarda oldukça dikkat çekmeye başlamıştır. Süper kritik koşullarında çözücülerin sıcaklık ve basınca bağlı olarak çözücüle rin artan çözme gücü, azalan viskozitesi bunların organik sentez ortamı olarak kullanılmalarına çok büyük olanak sağlamaktadır. Pek çok çalışmada süperkritik C 2 kullanılmıştır [1]. Ancak C 2 in sınırlı çözme gücü nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır. Öte yandan subkritik ve süper kritik su ortamında da pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Ksantanlar antibakteriyel, antivirial özellikleri açısından son zamanlarda önem kazanmıştır[2, 3]. Süper kritik eter ortamında organik sentez çalışmaları ise literatürde çok ender yer almıştır. Bu çalışmada süperkritik dietil eter ortamında, 1,3-siklohekzadion 1 ve çeşitli benzaldehit 2 türevlerinden ksantan 3 sentezlenmiştir. Reaksiyon 200 C ve atm de dk. sürelerle gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sonunda ürünün saflaştırılması çalışmalarına ihtiyaç olmamıştır. Dolayısıyla çalışma yeşil kimya konseptine oldukça uygun Ksantan sentezi için yeni bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler: Süperkritik eter, Ksantan, Yeşil Kimya KAYAKLAR [1] alawade, S.P, Picchioni, F., Janssen, L.P.B.M., 31, 19-43, 2000 [2] Venkatesan,K., Pujari,S.S., Lahoti,R.J.,Srinivisan K.V, 15, , 2008 [3] Zhang, Z.H., Liu, Y.H, 9, ,

241 P-E-056 Synthesis of Xanthenes Using 1,3 cyclohexadione and Aldehydes in Supercritical Ether Hasan Ulusal, E.Sultan Giray Çukurova Universty, Department of Chemistry, Adana owadays supercritical fluid is an importance for organic synthesis studies. In supercritical conditions solvents allow using as synthesis area owing to increasing solving power and decreasing viscosity that are connecting with temperature and pressure. But using of C 2 is limited because of inadequate solving power of C 2[1]. n the other hand, there are many studies in the subcritical and supercritical water. There are rare studies about organic synthesis studies in supercritical diethyl ether in articles. In this study, Xanthene derivatives 3 were synthesized using 1,3- cyclohexadione 1 and several aldehydes 2 in supercritical diethyl ether[2],[3]. This reaction takes min at 200 o C and atm. And there is no need any purification of yield. So, this study suits to green chemistry for synthesis of xanthenes which is a new method. REFERECES [1] alawade, S.P, Picchioni, F., Janssen, L.P.B.M., 31, 19-43, 2000 [2] Venkatesan,K., Pujari,S.S., Lahoti,R.J.,Srinivisan K.V, 15, , 2008 [3] Zhang, Z.H., Liu, Y.H, 9, ,

242 P-TR-057 Mikrodalga Yardımı ile Sülfenamit Türevlerinin Sentezi Hasan Yakan, alân Türköz Karakullukçu, Seyhan Öztürk, Halil Kütük ndokuzmayısüniversitesi, Fen-EdebiyatFakültesi, KimyaBölümü, 55139, Samsun, Türkiye Sülfenamitlerbiyokimya, farmakolojik kimya, polimer kimyası alanında yaygın olarak kullanıldığı velastik sanayisinde katkı maddesi, tarım sektöründe böcek öldürücü, mantar öldürücü ilaç, endüstriyel kimyada ise sentetik reaktifler olarak kullanılır[1,2]. Mikrodalga ile ısıtma yöntemi; daha kısa sürede, daha yüksek verimde, çözücüyle veya çözücüsüz ortamlarda daha saf ürünlerin elde edilmesi gibi birçok avantaja sahip olduğu için günümüzde artık tercih edilen ve geniş bir uygulama alanına sahip olan bir sentez yöntemi olmuştur[3,4,5]. Çalışmamızda, ilk önce 4-sübstitüe tiyofenol, ftalimit ve bromun asetonitrildeki çözeltisi ile yola çıkılarak karşılık gelen sülfenimitler sentezlendi[6]. Daha sonra sentezlenen busülfenimitler (tiyoftalimitler ), çeşitli aminlerle mikrodalga yardımıyla karşılık gelen sülfenamitler sentezlenmiştir. Bunun için reaksiyonun gerçekleşeceğioptimum şartlar araştırıldı. Sentezlenen moleküllerin yapısı IR, 1 H-MR ve 13 C-MR spektroskopik yöntemler ile aydınlatıldı. KAYAKLAR [1] Craine, L. and Raban, M. J. of Amer. Chem. Soc., 89, 4, , [2] I.V. Koval'.Russian ChemicalReviews,65, 5, ,1996. [3] Hoz, A., Diaz-rtis, A., Moreno, A. and Langa, F. Eur. J. rg. Chem,2000, 22, , [4] Strauss, C.R. and Trainor, R. W. Review Aust. J. Chem., 48, , [5] Kappe, C.. Angew. Chem. Int. Ed.,43, , [6] Klose J., Reese C.B. and Song Q.Tetrahedron Lett.,53, 42, ,

243 P-E-057 Microwave Assisted Synthesis of Sulfenamide Derivates Hasan Yakan, alân Turkoz Karakullukcu, Seyhan zturk, Halil Kutuk ndokuz Mayis University, Chemistry Department, Atakum, Samsun, Turkey Sulfenamides have been used as additives in the rubber industry, in the agrochemical industry as insecticides, fungicides, and ovicides and have been used in materials protection. They have also been used as protective groups in peptide and alkaloid synthesis and some have potential medicinal value They have commonly been used in the biochemistry, pharmaceutical chemistry, chemistry of polymers, and as synthetic reagents in industrial chemistry[1,2]. Microwave heating has been shown to dramatically reduce reaction times, increase product yields and enhance product purities by reducing unwanted side reactions compared to conventional heating methods[3,4,5]. In this study, firstly sulfenimides [- (4-Substitutedarylthio )phthalimides] have been prepared from the corresponding 4-substitutedthiophenol by reaction with phthalimide in hot acetonitrile and pyridine then solution of bromine in acetonitrile[6]. Sulfenamides have been obtained from treating many amines with 4 - substituted sulfenimides by using microwave heating. Elucidation of the structure of synthesized compounds by IR, 1 H MR, 13 C MR, GC-MS spectroscopic methods has been reported. REFERECES [1] Craine, L. and Raban, M. J. of Amer. Chem. Soc., 89, 4, , [2] I.V. Koval'.Russian ChemicalReviews,65, 5, ,1996. [3] Hoz, A., Diaz-rtis, A., Moreno, A. and Langa, F. Eur. J. rg. Chem,2000, 22, , [4] Strauss, C.R. and Trainor, R. W. Review Aust. J. Chem., 48, , [5] Kappe, C.. Angew. Chem. Int. Ed.,43, , [6] Klose J., Reese C.B. and Song Q.Tetrahedron Lett.,53, 42, ,

244 P-TR-058 Sülfenimitler ve Aminlerden Disülfürlerin Sentezi Hasan Yakan, Seyhan Öztürk, alân Türköz Karakullukçu,Halil Kütük ndokuzmayısüniversitesi, Fen-EdebiyatFakültesi, KimyaBölümü, 55139, Samsun, Türkiye Çalışmamızda, ilk önce 4-sübstitüe tiyofenol, ftalimit ve bromun asetonitrildeki çözeltisi ile yola çıkılarak karşılık gelen sülfenimitler sentezlendi[1]. Daha sonra sentezlenen bu sülfenimitler (tiyoftalimitler ), çeşitli aminlerle mikrodalga yardımıyla reaksiyona sokulduğunda disülfürbileşikleri sentez edildi. Sentezlenen moleküllerin yapısı IR, 1 H-MR ve 13 C-MR spektroskopik yöntemler ile aydınlatıldı. Bazı disülfürlerinliteratürde sentezi; klasik yöntem kullanılarak, uzun zamanda, çözücü ortamında ve yüksek olmayan verimle gerçekleştirilmiştir[2]. Mikrodalga ile ısıtma yöntemi; daha kısa sürede, daha yüksek verimde, çözücüyle veya çözücüsüz ortamlarda daha saf ürünlerin elde edilmesi gibi birçok avantaja sahip olduğu için günümüzde artık tercih edilen ve geniş bir uygulama alanına sahip olan bir sentez yöntemi olmuştur[3,4,5]. KAYAKLAR [1] Klose J., Reese C.B. and Song Q.Tetrahedron Lett., 53, 42, , [2] Hoz, A., Diaz-rtis, A., Moreno, A. and Langa, F. Eur. J. rg. Chem, 2000, 22, , [3] Strauss, C.R. and Trainor, R. W. Review Aust. J. Chem., 48, , [4] Kappe, C.. Angew. Chem. Int. Ed., 43, , [5] Harpp, D..,Ash, D. K., Back, T. G., Gleason, J. G., rwig B. A., Vanhorn W. F. A. Tetrahedron Lett.,41, ,

245 P-E-058 Synthesis of Disulfides from Sulfenimides and Amines Hasan Yakan, Seyhan zturk, alân Turkoz Karakullukcu, Halil Kutuk ndokuz Mayis University, Chemistry Department, Atakum, Samsun, Turkey In this study, firstly sulfenimides [- (4-Substitutedarylthio )phthalimides] have been prepared from the corresponding 4-substitutedthiophenol by reaction with phthalimide in hot acetonitrile and pyridine then solution of bromine in acetonitrile, as described by Klose, Reese and Song[1]. Disulfide derivatives have been synthesized by treating many amines with 4-substituted sulfenimides by using microwave irradiation. Elucidation of the structure of synthesized compounds by IR, 1 H MR, 13 C MR, GC-MS spectroscopic methods has been reported. In the literature, disulfides were obtained at lower yields, the solvent medium, and in longer reaction times with using the conventional method[2]. Microwave heating has been shown to dramatically reduce reaction times, increase product yields and enhance product purities by reducing unwanted side reactions compared to conventional heating methods[3,4,5]. REFERECES [1] Klose J., Reese C. B. and Song Q. Tetrahedron Lett., 53, 42, , [2] Harpp, D.., Ash, D. K., Back, T. G., Gleason, J. G., rwig B. A., Vanhorn W. F. A. Tetrahedron Lett., 41, , [3] Strauss, C. R. and Trainor, R. W. Review Aust. J. Chem., 48, , [4] Kappe, C.. Angew. Chem. Int. Ed., 43, , [5] Hoz, A., Diaz-rtis, A., Moreno, A. and Langa, F. Eur. J. rg. Chem, 2000, 22, ,

246 P-TR-059 Bazı Yeni Aromatik S-Substitue Butenin ve S-Substitue Butadienlerin Sentezi ve Yapı Aydınlatılması Hatice Yıldırım 1, Cemil İbiş 1 1 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü rganik Kimya Anabilim Dalı Polihalobutadien bileşiklerinin çeşitli alifatik ve aromatik tiyollerle reaksiyonu sonucu elde edilen bazı tiyosubstitue halobutadien ve butenin bileşiklerinin sentezi bilinmektedir [1,2]. Tiyosübstitüe butadien bileşiklerinin çeşitli biyolojik aktiviteler göstermeleri ile ilgili patentler mevcuttur [3]. Tiyosubstitue butadien ve butenin bileşikleri farklı etkilere sahip yeni bileşiklerin sentezlenmesinde başlangıç maddesi olarak da kullanılmaktadırlar [3,4]. Bu çalışmada 2H-polihalo-1,3-butadien bileşiğinin aromatik tiyollerle verdiği reaksiyonlar incelenmiştir. Ekimolar miktardaki reaktifler varlığında gerçekleşen reaksiyonlar sonucu yeni mono-tiyosubstitue-1-buten- 3-in, mono-tiyosubstitue-1,3-butadien ve di-tiyosubstitue-1,3-butadien bileşikleri elde edilmiştir. Elde edilen maddeler uygun saflaştırma yöntemleriyle saflaştırılıp spektroskopik yöntemlerle yapıları aydınlatılmıştır. KAYAKLAR [1] Roedig, A., Ibis,C., Zaby, G., Reaktionen von Polychlor-1,3-butadienen und Polychlorbutenen mit Thiolaten, Chem. Ber. 114, , [2] Ibis, C., Mono- und Bis (aryl/alkylthio )butenine sowie Bis- und Tris (aryl/alkylthio )butadiene aus Pentachlorbutadien und Hexachlorbuten Liebigs Ann Chem , [3] Diamond Alkali Company (Ert. H. Bluestone), U.S.Pat (13 Febr. 1962) Chem. Abstr. 57 (1962) 3293c [4] Malama, A.A., Kalatskaya, L.M., Kaberdin, R.V., Potkin, V.I., Buslovskaya, E.E., l dekop, Yu A., Antifungal activity of some C4-polychloro organic chemicals, Mikolog. Fitopatolog., 18, ,

247 P-E-059 The Synthesis and Structural Determination of Some ew Aromatic S-Substituted Butenyne and S-Substituted Butadienes Hatice Yıldırım 1, Cemil İbiş 1 1 Istanbul University Engineering Faculty Chemistry Department rganic Chemistry Division It is known that some thio-substituted halogenated butadiene and butenyne compounds obtained from the reactions of polyhalobutadiene and some aliphatic and aromatic thi ols [1,2]. Many patents shows that some thio-substituted butadienes exhibit high biological activities [3]. Thio-substituted butadiene and butenyne compounds also used as the initial compounds to synthesize new compounds that have other uses such as industrial uses [3,4]. The reactions 2H-polyhalo-1,3-butadiene and aromatic thiols have been studied in this work. The reactions of equimolar amounts of reactants gave the mono-thio-substituted-1-buten-3-yne, mono-thio-substituted- 1,3-butadiene and di-thio-substituted-1,3-butadiene compounds. These new compounds were purified by column chromatography and their structures were determined by spectroscopic methods. REFERECES [1] Roedig, A., Ibis,C., Zaby, G., Reaktionen von Polychlor-1,3-butadienen und Polychlorbutenen mit Thiolaten, Chem. Ber. 114, , [2] Ibis, C., Mono- und Bis (aryl/alkylthio )butenine sowie Bis- und Tris (aryl/alkylthio )butadiene aus Pentachlorbutadien und Hexachlorbuten Liebigs Ann Chem , [3] Diamond Alkali Company (Ert. H. Bluestone), U.S.Pat (13 Febr. 1962) Chem. Abstr. 57 (1962) 3293c 204

248 P-TR-060 Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometris (GC-MS) ve Duraylı İzotop Analizi (IRMS) Yöntemleri ile Petrol Karakterizasyonu Hülya Açıkal 1, Pınar Yılmazer 2 ve Hüsnü Çorbacıoğlu 3 1 Türkiye Petrolleri Anonim rtaklığı, Ankara ) 2 Türkiye Petrolleri Anonim rtaklığı, Ankara ) 3 Türkiye Petrolleri Anonim rtaklığı, Ankara ) rganik Jeokimya (Petrol Jeokimyası) petrolün, onu türeten kaynak kayanın özelliklerinin saptanması, petrol - petrol ve petrol-kaynak kaya korelasyonları, petrol ve gaz karakterizasyonu, hidrokarbon türüm ve göçünün kantitatif değerlendirilmesi gibi farklı konuları kapsamaktadır. Petrolün karakterizasyonundan faydalanılarak onu türeten kaynak kayaya ait çökelme ortamı, organik madde tipi, termal olgunluk vb. hakkında sonuçlara ulaşılabilir. Bu bilgiler ise petrol aramacılığında kullanılır. Petrolün yapısında bulunan ve sıcaklık, basınç, zaman gibi faktörler ile değişmeyen ya da çok az değişikliğe uğrayan bazı moleküller vardır. Biyolojik izleyici (biyomarker) olarak adlandırılan bu moleküllerin varlığı, çeşitli oranları ile petrollerin karbon izotop kompozisyonları petrollerin karakterizasyonlarında kullanılan en güvenilir parametreleri oluştururlar. Bu parametreler GC-MS (Gaz Kramotografi Kütle Spektrometre) ve EA- IRMS (Elementel Analiz - Duraylı İzotop ranı Kütle Spektroskopi) cihazları kullanılarak yapılan analizler sonrasında elde edilmektedir. Bu çalışmadaki organik jeokimyasal değerlendirmeler; doymuş ve aromatik hidrokarbon fraksiyonlarının biyolojik izleyicileri (biyomarker) ve δ 13 C duraylı izotop analizleri kullanılarak yapılmıştır. XII. Bölge Petrol Sahasından alınan çeşitli petrol örneklerinin analizleri sonrasında m/z 217, 191, 253, , , 231 kütle kromatogramlarındaki biyolojik izleyiciler (biyomarker) ile δ 13 C duraylı izotop dataları değerlendirilmiş ve petrol-petrol, petrol-kaynak kaya deneştirmeleri yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi, Duraylı izotop analizi, Petrol karakterizasyonu. 205

249 P-E-060 Petroleum Characterization by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) and Stable Isotope-Ratio Mass Spectrometry (IRMS) Methods Hülya Açıkal 1, Pınar Yılmazer 2 ve Hüsnü Çorbacıoğlu 3 1 Türkiye Petrolleri Anonim rtaklığı, Ankara ) 2 Türkiye Petrolleri Anonim rtaklığı, Ankara ) 3 Türkiye Petrolleri Anonim rtaklığı, Ankara ) rganic Geochemistry (Petroleum Geochemistry) comprises various issues such as, determination of oil and its source rock s features, oil-oil and oil-source rock correlations, characterization of oil and gas, and quantitative evaluation of hyrocarbon generation and migration. It is possible to have an idea regarding depositional environment, type of organic matter, thermal maturity of source rock by using the characterization of oil. All the information is used in hydrocarbon exploration area. There are some molecules in oil which has a little or no change with such factors as temperature, pressure and time. The presence of these molecules so-called biological marker compounds (biomarkers ), their ratios and carbon isotope compositions of oil are the most reliable pa rameters in oil characterization. These parameters are obtained after analysis using GC-MS (Gas Chromotography - Mass Spectrometry) and EA-IRMS (Element Analysis Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry ). rganic geochemical assessments in this study were done by using biomarkers of saturate and aromatic hydrocarbon fractions and δ 13 C stable isotope analysis. Biological markers in m/z 217, 191, 253, , , 231 mass chromatograms were interpreted with δ 13 C stable isotope data of various oil samples from XII. Region oil field, afterwards their oil-oil and oil-source rock correlations were completed. Keywords: Gas Chromotography - Mass Spectrometry, Stable Isotope Analysis, il Characterization 206

250 P-TR-061 Yeni rganosiloksan Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi Hülya Elmalı Gülbaş 1, Yeşim Hepuzer Gürsel 2, Belkız Bilgin Eran 3 1 Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü 2 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü rganik Kimya ABD 3 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü rganik Kimya ABD Hacimli siloksan ünitelerine sahip sıvı kristaller, siloksan zincirlerinin yapıya kazandırdıkları özellikler nedeniyle, ticari uygulamalar açısından oldukça önemli malzemelerdir. Düşük molekül ağırlıklı organosiloksan bileşiklerinde, yapıya katılan siloksan üniteleri tabakalı düzenlenmenin oluşumunu neden olur. Ayrıca, bu grupların mikro ayrıma neden olması, hareketliliğe olan etkileri ve elektro-optik davranışları, uygulamalar için aranan özelliklerdir [1]. Sıvı kristal özelliğe sahip organosiloksan bileşiklerinde siloksan grubu, yan zincir siloksan polimerleri gibi kararlı mesofaz aralığını genişletmekte, kristal fazların oluşumunun engellenmesine veya indirgenmesine ve mesogenin berraklaşma sıcaklığını artırmasına sebep olmaktadır [2], [3]. Bu çalışmada, trisiloksan üniteleri içeren mesogenik salisilaldimin bileşiklerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Yeni sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemler (UV, IR, 1 H-MR, 13 C-MR, 29 Si-MR, MS, EA) ile aydınlatılmış olup, mesomorfik özellikleri ısıtma/soğutma ünitesine sahip polarizasyon mikroskobu ve diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) ile incelenmiştir. Kalamitik molekül geometrisine sahip iki farklı yan zincir (oktiloksi ve desiloksi) içeren salislaldimin bileşiklerinde, alkenik uçlu yan zincirden bağlanan trisiloksan grubunun mesomorfik özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Hacimli siloksan ünitesinin mesogenik davranışlarda değişime sebep olduğu gözlenmiştir. KAYAKLAR [1] Coles, H. J., Meyer, S., Lehmann, P., Deschenaux, R. and Jauslin, I., "First ferrocene -containg low molar mass organosiloxane liquid crystalline materials", Journal of Material Chemistry, 9 (5 ), , (1999). [2] Coles, H. J., wen, H., ewton, J. And Hodge, P., "ew low molar mass organosiloxanes with unusual ferroelectric properties", Liquid Crystals, 15 (5), , (1993). [3] Liao, C. T., Lee, J. Y., Lai, C. C., "A study of the wide ferroelectric phase in mixtures of chiral and non-chiral tilted smectic C-type liquid crystals", Material Chemistry and Physics, 125, , (2011). 207

251 P-E-061 Synthesis, Characterization of ew rganosiloxane Compounds and Investigation of Their Mesogenic Properties Hülya Elmalı Gülbaş 1, Yeşim Hepuzer Gürsel 2, Belkız Bilgin Eran 3 1 Uşak University Banaz Vocational School Chemistry Technology Department 2 Yıldız Technical University Faculty of Science Chemistry Department 3 İstanbul Technical University Faculty of Science Chemistry Department rganosiloxane liquid crystals are new class of materials which have great potential to show some properties such as mechanical properties of polymers and fast electro-optic response of classic low molar mass liquid crystals. The strong phase seperation of oligosiloxane from hydrocarbon chain segments and this is important properties for applications [1]. Mesogenic organosiloxane compounds, siloxane units were caused extend the range of mesophase, mesophase stability and increase clearing point such as side chain siloxane polymers [2], [3]. The aim of this study is to synthesis, characterization of the new trisiloxane-terminated salicylaldimine mesogens compounds and to investigate their mesogenic properties. The structure of new mesogenic compounds were characterized by using of clasical spectroscopic methods (UV-Vis, FT-IR, 1 H-MR, 13 C-MR, 29 Si-MR, MS) and elemental analysis. The mesogenic behaviours of two different trisiloxane-terminated salicyaldimine compounds which have two different alkyl side chain (octyloxy and decyloxy) were examined with differential scanning calorimetry (DSC) and polarized optical microscopy (PM ). The effect of trisiloxane units for mesogenic properties were investigated and trisiloxane units were caused a change in mesogenic properties. REFERECES [1] Coles, H. J., Meyer, S., Lehmann, P., Deschenaux, R. and Jauslin, I., "First ferrocene -containg low molar mass organosiloxane liquid crystalline materials", Journal of Material Chemistry, 9 (5 ), , (1999). [2] Coles, H. J., wen, H., ewton, J. And Hodge, P., "ew low molar mass organosiloxanes with unusual ferroelectric properties", Liquid Crystals, 15 (5), , (1993). [3] Liao, C. T., Lee, J. Y., Lai, C. C., "A study of the wide ferroelectric phase in mixtures of chiral and non-chiral tilted smectic C-type liquid crystals", Material Chemistry and Physics, 125, , (2011). 208

252 P-TR-062 Üç Diarilheptanoid Bileşiğinin Sentezi Işıl Gökçen Kızılkaya 1, Sinan Babalı 1, Salih Tuncay 1, İrfan Koca 2, Hasan Seçen 1 1 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzurum 2 Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Yozgat Diarilheptanoidler, yedili karbon zincirinde C-1 ve C-7 karbonlarına aril grupları bağlanmış bileşikler olup, doğal ürünlerin özel bir sınıfını oluştururlar. Bu zamana kadar doğadan 300 ün üzerinde doğal ürün diarilheptanoid bileşiği izole edilmiştir. Suksamrarn vd [1] yaptıkları çalışmada 1 bileşiğinin R ve S formlarının her ikisini de Curcuma comosa dan doğal ürün olarak izole etmişlerdir. Aynı grup yarı sentetik bir ürün olarak elde ettikleri 2 nin genistein e eşit fitoöströjen aktivite gösterdiğini bildi rmişlerdir. Mohamad vd. [2] diarilheptanoid 3 ü Etlingera elatior den izole etmişler ve bu bileşiğin alfa -tokoferolden %35 daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda, diarilheptanoidler (±)-1 ve 2 nin ilk toplam sentezleri geliştirildi. Grignard bileşiği 5 in aldehit 6 ye katılması ile doğal ürün diarilheptanoid (±)- 1 ve takiben bileşik 1 nin PCC ile yükseltgenmesi ile diarilheptanoid 2 elde edildi. Arilmetilketon 7 ve aldehit 8, Claisen-Schmidt kondenzasyonu ile birleştirildi ve diarilheptanoid 4 elde edildi. Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje o: TBAG-110T669 ). KAYAKLAR [1] Suksamrarn, A.; Ponglikitmongkol, M.; Wongkrajang, K.; Chindaduang, A.; Kittidanairak, S.; Jankam, A.; Yingyongnarongkul, B.; Kittipanumat,.; Chokchaisiri, R.; Khetkam, P.; Piyachaturawa, P. Diarylheptanoids, newphytoestrogens from the rhizomes of Curcuma comosa: Isolation, chemical modification andestrogenic activity evalution. Bioorg. Med. Chem. 16, , [2] Mohamad, H.; Lajis,.H.; Abas, F.; Ali, A.M.; Sukari, M. A.; Kikuzaki, H.; akatani,. Antioxidative constituents of Etlingera elatior. J. at. Prod. 68, ,

253 P-E-062 Synthesis of Three Diarylheptanoid Compounds Işıl Gökçen Kizilkaya 1, Sinan Babali 1, Salih Tuncay 1, İrfan Koca 2, Hasan Seçen 1 1 Atatürk University, Faculty of Science, Department Chemistry, Erzurum 2 Bozok University, Faculty of Arts and Sciences, Department Chemistry, Yozgat Diarylheptanoids, which have two aryl rings attached to C-1 and C-7 of seven carbon chain, are special class of natural products. So far, over 300 naturally occurring diarylheptanoids have been isolated from nature. Suksamrarn et al [1] isolated both R and S isomers of diarylheptanoid 1 from Curcuma comosa as the natural products. They also prepared compound 2 as a semi-synthetic derivative and reported its phyotoestrogen activity as equal to genistein. Mohammad et al [2] isolated diarylheptanoid 3 from Etlingera elatior, and they reported this compound with 35% higher antioxidant activity than alpha -tocopherol. We here report the first total synthesis of diarylheptanoids (± )-1 and 2. Grignard reagent 5 prepared from the corresponding bromide was added to aldehyde 6 to give diarylheptanoid (±)-1 from which diarylheptanoid 2 was obtained by an oxidation with PCC. Arylmethylketone 7 and aldehyde 8 were condensed by Claisen-Schmidt reaction to give diarylheptanoid 4. Acknowledgment: This study was supported by TÜBİTAK (Project o: TBAG-110T669 ) REFERECES [1] Suksamrarn, A.; Ponglikitmongkol, M.; Wongkrajang, K.; Chindaduang, A.; Kittidanairak, S.; Jankam, A.; Yingyongnarongkul, B.; Kittipanumat,.; Chokchaisiri, R.; Khetkam, P.; Piyachaturawa, P. Diarylheptanoids, newphytoestrogens from the rhizomes of Curcuma comosa: Isolation, chemical modification andestrogenic activity evalution. Bioorg. Med. Chem. 16, , [2] Mohamad, H.; Lajis,.H.; Abas, F.; Ali, A.M.; Sukari, M. A.; Kikuzaki, H.; akatani,. Antioxidative constituents of Etlingera elatior. J. at. Prod. 68, ,

254 P-TR-063 Yüksek Verim ve Saflıkta Kodein Sentezi İbrahim Bulduk 1, Fulya Taktak 2, Ahmet Helvacı 3 1 Uşak Üniversitesi, Kimya Bölümü, Uşak, Türkiye 2 Uşak Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Uşak, Türkiye 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye Analjezik ve öksürük kesici olarak kullanılan kodein morfinin metil eteridir. Kodein morfindeki fenolik hidroksil grubun metilasyonuyla sentetik olarak üretilir. Bazik bir ortamda bir metilasyon ajanıyla morfinin reaksiyonu yöntemiyle kodeinin üretildiği bilinir. Bu çalışmada morfinin toluen içerisinde süspansiyonu hazırlandı. Morfin-Toluen süspansiyonu C aralığında bir saat süreyle mekanik olarak karıştırıldı ve azeotropik olarak kurutuldu. Süspansiyon C a soğutuldu. Trimetil fenil amonyum klorür ve potasyum bikarbonat eklendi. Balon jojenin içeriği mekanik olarak karıştırıldı ve süspansiyon C de on saat kaynatıldı. Reaksiyon karışımı oda sıcaklığına soğutuldu. Reaksiyona girmemiş morfini uzaklaştırmak için reaksiyon karışımı iki kez sodyum hidroksit solüsyonuyla ekstrakte edildi. Reaksiyon karışımına aktif karbon ilave edildi ve içe rik oda sıcaklığında mekanik olarak karıştırıldı. Siyah renkli süspansiyon diatome toprak bulunan cam huni kullanılarak süzüldü. Filtrat etanol ile seyreltildi. Fosforik asitin etanol içersindeki solüsyonu karışıma karıştırılıyorken damla damla katıldı. Beyaz bir çökelek oluştu ve süzüldü. Filtre keki etanol ile yıkandı. İzole edilen kodein fosfat alkol -su karışımı kullanılan bir kristalizasyon ile saflaştırıldı. Hedeflenen ürünün oluşumu ve safsızlıkların oluşmaması için belirtilen reaksiyon koşulları altında reaksiyon ortamının bazik olması idealdir. Güçlü bazlar küçük miktarlarda metilkodeine oluşumuna yol açarken, zayıf bazlar morfinin kodeine tamamen dönüşümüne sağlamazlar. Metilkodein oluşmasın diye reaksiyonu yönlendirme yeteneği yüksek verim ve yüksek saflıkta ürün sağlayan prosesin etkinliği için büyük bir katkıdır. Önerilen prosesle elde edilen kodeinin karakterizasyon testleri yapılmış ve farmakopik olarak uygun bulunmuştur. 211

255 P-E-063 Synthesis of Codeine in High Yield and Purity İbrahim Bulduk 1, Fulya Taktak 2, Ahmet Helvacı 3 1 Uşak University, Faculty of Science and Literature, Department of Chemistry 2 Uşak University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering 3 Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering Codeine is widely used as an analgesic and antitussive and is the methyl ether of morphine. It has been prepared synthetically by methylation of the phenolic hydroxyl group in morphine. Thus, it is known to prepare codeine by the reaction of morphine with a methylating agent in the presence of a base. In this study; morphine was suspended in toluene. The toluene suspension was stirred mechanically and dried azeotropically at C for 1 hour. The suspension was cooled to C. Phenyltrimethylammonium chloride and potassium hydrogen carbonate were charged. The contents of the flask were stirred mechanically and the suspension was refluxed between C for 10 hours. The reaction mixture was cooled to room temperature. The reaction mixture was extracted with solution of sodium hydroxide (2 times) to remove unreacted morphine. Activated carbon was charged into reaction mixture and the contents were stirred mechanically at room temperature. The black suspension was filtered using a glass funnel over a bed of diatomaceous earth. Filtrate was diluted with ethanol. A solution of phosphoric acid in ethanol was added dropwise while stirring. A white precipitate was formed and filtered. The filter cake was washed with ethanol. The isolated codeine phophate was purified by crystallization using an alcohol/water mixture. If desired, the codeine salt may be converted to its free base. It is believed that the basicity of the reaction medium under the mentioned reaction conditions is i deal for the formation of the desired product but not the dimethylated impurity. While stronger bases lead to small amounts of methylcodeine, weaker bases do not lead to complete conversion of morphine to codeine. The capability to direct the reaction so that methylcodeine is not formed is a major contributor to the efficiency of the process, which is reflected in the high yield and purity of the product. 212

256 P-TR-064 Tiyazol Halkası İçeren Bazı Yeni β-ketoesterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu İrfan Koca 1, Mehmet Gümüş 1, Ali Dişli 2 1 Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Yozgat, TÜRKİYE. 2 Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Teknikokullar Ankara, TÜRKİYE. Tiyazol, beş üyeli heterohalkalı aromatik bir bileşik olup 1 ve 3 konumlarında ve S atomları bulundurur. Tiyazolün kendisi doğada bulunmamasına rağmen, tiyazol halkası peptit alkaloitleri ve siklopeptitler gibi birçok doğal ürünün yapısında bulunmaktadır [1]. Tiyamin (B1 vitamini) ve penisilin gibi biyolojik aktif doğal bileşiklerin yanı sıra sentez yoluyla elde edilen birçok ilaç aktif maddesi, boya ve sanâyide kullanılan bâzı kimyâsal maddeler tiyazol halkası ihtivâ eder. Yine rodanin, kırmızı renkli rodanin boyası ve sarı renkli primulin boyası tiyazol bileşikleri arasındadır. Sülfatiyazol, sülfasüksidin ve promizol tiyazol grubundaki suni ilaç aktif maddeleridir. Bu ürünler önemli antibiyotik ve antifungal özelliklere sahiptir. Ayrıca deniz ürünlerinden izole edilen doğal tiyazol ürünleri ise antineoplastik ve sitotoksik aktivite göstermektedir. Kauçuğun vulkanizasyonunda kullanılan mertax da bir tiyazol türevidir [1, 2]. β-ketoester bileşikleri, bir çok organik bileşiğin sentezinde başlangıç bileşiği olarak kullanılmaları nedeniyle organik kimya açısından önemlidir. Genellikle β-ketoesterler güçlü bir baz varlığında etilasetat ile α-h ihtiva eden bir karbonil bileşiğinin Claisen Kondenzasyonu reaksiyonu ile elde edilirler [3]. Şema 1. Tiyazol Halkası İçeren β-ketoester Bileşiklerinin Sentez Reaksiyonları Bu çalışmada, bir çok heterohalkalı bileşiğin sentezinde kullanılabilecek, tiyazol halkası içeren β -ketoester bileşikleri tiyoüre türevi bileşiklerden yola çıkılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu moleküler spektroskopik metotlar kullanılarak yapılmıştır. KAYAKLAR [1] Kikelj D., Urleb U. Science of Synthesis; 11, , [2] Siddiqui., Arya S. K., Ahsan W. Azad B. International Journal of Drug Development & Research, 3, 55-67, [3] Benetti S., Chemical Review; 95, ,

257 P-E-064 Synthesis and Characterization of Some ovel β-ketoester Compounds Containing Thiazole Ring İrfan Koca 1, Mehmet Gümüş 1, Ali Dişli 2 1 Bozok Uni., Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Yozgat, TURKEY 2 Gazi Uni., Faculty of Sciences, Department of Chemistry Teknikokullar Ankara, TURKEY Thiazole that five membered heterocyclic aromatic compound contains and S atoms at 1 and 3 positions. Altough there is thiazole in nature itself, thiazole ring are found in natural products such as cyclopeptides and peptide alkoloids [1]. Certain chemicals obtaining through synthesis which are used in the active ingredient of many drugs, dyes and industry contains thiazole ring as well as biologically active natural compounds such as Thiamine (vitamin B1) and penicillin. Also red rhodanine dyes and yellow primulin dye are among the thiazole compounds. Sulfathiazole, sulfasüksidin and promisol containing thiazole ring are synthetic active pharmaceutical ingredients. These products have significant antimicrobial and antifungal properties. In addition, natural thiazole products isolated from seafood.shows antineoplastic and cytotoxic activity. Mertax which is used vulcanization of rubber is a thiazole derivative [1,2]. β-ketoester compounds, using as the starting compound for the synthesis of many organic compounds is important in organic chemistry. Generally β-ketoesters can be obtained with ethylacetate and a carbonyl compound containing α-h in the presence of a strong base by Claisen condensation reaction [3]. Scheme 1. Synthesis reactions of β-ketoester compounds containing thiazole ring In this study, β-ketoester compounds containing thiazole ring which will be used in the synthesis of several heterocyclic compounds.were synthesized from thiourea derivative compounds. Characterization of synthesized compounds was performed using molecular spectroscopic methods. REFERECES [1] Kikelj D., Urleb U. Science of Synthesis; 11, , [2] Siddiqui., Arya S. K., Ahsan W. Azad B. International Journal of Drug Development & Research, 3, 55-67, [3] Benetti S., Chemical Review; 95, ,

258 P-TR-065 -(4-Klorobenziliden)-2-hidroksi-5-kloroanilin Bileşiğinin Sentezi, Bazı Spektroskopik ve Yapısal Özelliklerinin Teorik DFT Yöntemiyle İncelenmesi Kürşat Efil, 1 Fatih Şen, 2 Yunus Bekdemir 3 ve rhan Büyükgüngör 4 1 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Samsun 2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, ptisyenlik Bölümü, Kilis 3 Canik Başarı Üniversitesi, Samsun 4 ndoku Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Samsun C= grubu içeren bileşikler Schiff bazları, iminler veya azometinler olarak bilinirler. Bu bileşikler antitümör, antikanser, antifungal, antimikrobiyal, antiviral olarak biyolojik aktivite gösterirler[1]. Ayrıca bu bileşikler, ara ürünler olarak ve bazı metal iyonları ile kompleks oluşumunda ligant olarak kullanılabilmektedirler[2 ]. Kısacası, karbon-azot çiftli bağının kimyası, kimyasal süreçlerde hayati bir öneme sahiptir[3]. Şekil 1. Bileşiğin B3LYP/6-31G (d) ile optimize edilmiş yapısı Bu çalışmada, şekilde görülen imin bileşiğinin sentezi, 4-klorobenzaldehit ve 2-hidroksi-5-kloroanilin in kullanılmasıyla, mikrodalga yardımıyla çok kısa sürede (2 dk) ve yüksek verimde (% 92) gerçekleştirilmiş ve yapısı 1 H-MR, 13 C-MR, IR, Elementel analiz teknikleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Ardından, bileşiğin yapısı X-ışınları tek kristal yöntemiyle incelenerek desteklenmiştir[1]. Bileşik için bulunan bu deneysel çalışma sonuçlarıyla, Yoğunluk fonksiyonu yöntemi (DFT/B3LYP) ve 6-31G (d) temel seti kullanılarak bulunan hesaplama sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen deneysel ve teorik sonuçların birbirleriyle büyük ölçüde uyumlu oldukları görülmüştür. Ayrıca, yarı-deneysel AM1 metodu kullanılarak, molekül için konformasyon analizi yapılmış, yüksek ve düşük enerjili konformerler belirlenmiştir. Yapılan bu teorik çalışmalarla, hesaplamalı kimya biliminin bazı sonuçları tahmin etmede ne kadar faydalı olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. KAYAKLAR [1] Efil, K., Şen, F., Bekdemir, Y. and Büyükgüngör,. Acta Cryst., E68, o1696, [2] Tai, X., Yin, X., Chen, Q. & Tan, M. Molecules, 8, , [3] Patai, S. The Chemistry of the carbon-nitrogen double bond, John-Wiley Sons, ew York,

259 P-E-065 Synthesis of - (4-Chlorobenzylidene )-2-hydroxy-5-chloroaniline, Therotical Investigation of some spectroscopic and Structural Properties Using DFT Method Kürşat Efil, 1 Fatih Şen, 2 Yunus Bekdemir 3 ve rhan Büyükgüngör 4 1 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Samsun 2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, ptisyenlik Bölümü, Kilis 3 Canik Başarı Üniversitesi, Samsun 4 ndoku Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Samsun The compounds containing the C group, are known as Schiff bases also imines or azomethines. These compounds show biological activity as antitumor, anticancer antifungal, antimicrobial, antiviral agents [1]. Furthermore they are used as intermediates and ligands in the formation of a complex with some metal ions [2]. Shortly, the chemistry of carbon-nitrogen double bond has played a vital role in the progresses of chemistry [3]. Figure 1. The optimized structure of the compound with B3LYP/6-31G (d) In this study, - (4-Chlorobenzylidene )-2-hydroxy-5-chloroaniline has been synthesized using microwave (2 min. and 90% yield) and characterized by 1 H-MR, 13 C-MR, IR, Elemental analysis and single-crystal X-ray diffraction [1]. The experimental results obtained for the title compound were compared with theoretical results obtained by the density functional theory (DFT/B3LYP) and 6-31G (d) basis set. It was found that experimental and theoretical results were compatible with each other. In addition, the conformational analysis was obtained for the title compound by semi-emprical AM1 method and high- and low-energy conformers were determined. As a result of these theoretical studies it was seen that computational chemistry provides useful information. REFERECES [1] Efil, K., Şen, F., Bekdemir, Y. and Büyükgüngör,. Acta Cryst., E68, o1696, [2] Tai, X., Yin, X., Chen, Q. & Tan, M. Molecules, 8, , [3] Patai, S. The Chemistry of the carbon-nitrogen double bond, John-Wiley Sons, ew York,

260 P-TR-066 orepinefrin Benzeri Metoksi Sübstitue 2-Aminoindan-1-ol Türevlerinin Sentezi ve Asimetrik Ayırma Leyla Demirkol, Süleyman Göksu Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye Monoamin hormonları olan dopamin (1 ), epinefrin (2) ve norepinefrin (3) nöronlar arası iletişimi sağlayan maddelerdir[1]. Pek çok maddenin dopamin, epinefrin ve norepinefrin benzeri aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir[2]. Aminoindan ve aminotetralin türevleri de dopamin epinefrin ve norepinefrin benzeri aktiviteler göstermektedirler[3]. H H H H H 2 H H H Dopamin (1) H H Epinefrin (2) H H orepinefrin (3) Bu maksatla bu çalışmada sinamik asit türevleri 4 ve 5 den çıkılarak norepinefrin benzeri 6, 7 ve 8 bileşikleri rasem karışımları halinde sentezlendi. Bu bileşiklerin R veya S mandelik asitle diastereomerlerine dönüştürülüp asimetrik ayırma işlemleri halı hazırda devam etmektedir. X H X H H 2 Asimetrik ayırma 4 X=3,4-diMe 5 X=3,5-diMe 6 X=5,6-diMe 7 X=4-Brom-6,7-diMe 8 X=5,7-diMe Teşekkür: Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK a (109T/241) ve Atatürk Üniversitesine teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] ıra Ben-Jonathan,., Hnasko, R. Endocrine Rev. 1985, 22, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Bertolini, G., Vecchietti, V., Mabilia, M., orcini, G., Restelli, A., Santangelo, F., Villa, A. M., Casagrande, C. Eur. J. Med. Chem. 1992, 27,

261 P-E-066 Synthesis of orepinephrine like Methoxy Substituted 2-Aminoindane-1-ol Derivatives and Asymmetric Resolution Leyla Demirkol, Süleyman Göksu Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye Dopamine (1), epinephrine (2) and norepinephrine (3), monoamine hormones, are neurotransmitter [1]. It has been reported that many chemical compounds show dopamine, epinephrine and norepinephrine like actions[2]. Aminoindane and aminotetraline derivatives also show dopamine, epinephrine and norepinephrine like activities[3]. H H H H H 2 H H H Dopamine (1) H H Epinephrine (2) H H orepinephrine (3) For this context, in the present study, norepinephrine like compounds 6, 7 and 8 were synthesized as rasemic mixtures starting from cinnamic acids 4 and 5. The conversion of these compounds to their diastereomers with R or S mandelic acid and asymmetric resolution is already in progress. X H X H H 2 Asymmetric resolution 4 X=3,4-diMe 5 X=3,5-diMe 6 X=5,6-diMe 7 X=4-Brom-6,7-diMe 8 X=5,7-diMe Acknowledgments: We are indebted to the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Grant o. 109T/241) and Atatürk University for their financial support of this work. REFERECES [1] ıra Ben-Jonathan,., Hnasko, R. Endocrine Rev. 1985, 22, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303,. [3] Bertolini, G., Vecchietti, V., Mabilia, M., orcini, G., Restelli, A., Santangelo, F., Villa, A. M., Casagrande, C. Eur. J. Med. Chem. 1992, 27,

262 P-TR-067 Siklik, - Asetallerin Tek Kademede Enantiyoselektif Sentezi M. Fatih Polat 1, Johan Franzen 2 1 Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2 Royal Institute of Technology rganik Kimya Bölümü Stockholm/ İSVEÇ Siklik, - Asetaller, farklı boyut ve kompleksteki çok sayıda doğal ürün ve ilaçlarda yaygın olarak bulunan yapısal iskeletlerdir. Doğal ürünlerin yapısında, - Asetallerin bir sınıfı olan oxa-azabisiklo [3.3.1] nonan alt birimleri sıklıkla görülmektedir[1]. Örneğin, oxa-azabisiklo[3.3.1] nonan alt birimi içeren aucleamide E alkaloid, antiproliferatif[2], antiparaziter[3] ve antimikrobiyal aktivite göstermektedir[4]. Spiramin A-Q serisi, anti-inflamasyon ve nöroprotektif etkileri ile ilgili önemli bir biyoaktivite göstermektedir[5]. Biyolojik aktif stereo merkez içeren, - Asetallerin, stereokimyasal önemine rağmen, enantiyoselektif sentezleri için geliştirilmiş sentetik metotların sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada optikçe aktif, - Asetallerin, bir asimetrik katalizör eşliğinde tek kademede enantiyoselektif sentezi gerçekleştirilmiştir. Bizim stratejimiz α,β-doymamış aldehit türevi çıkış bileşiklerimize asimetrik konjuge katılma ve ardından asit katalize asetal oluşumu ile oxa -azabisiklo[3.3.1]nonan ve oxaazabisiklo[3.2.1]octan yapılarının hızlı ve etkili bir şekilde sentezlenmesidir. Bn Boc n 1) H Ar Ar TMS Ar = Ph,3-5,(CF 3 ) 2 DCM, 16 h 2) TFA, 3 h Bn n n = 0, 1 Bu yöntem ile fonksiyonellendirilmiş oxa-azabisiklo[3.3.1] nonan ve oxa-azabisiklo[3.2.1] octan alt birimlerinin, asimetrik katalitik tek kademe sentezleri yüksek enantiyosaflıkta başarılmıştır. Çeşitli doğal ürünlerin ve farmasötik bileşiklerin yapısında sıklıkla rastlanan bu alt birimlerin, yüksek enantiyoselektivite ile tek kademe sentezi için geliştirilen strateji, doğal ürünlerin total sentezinde anahtar bir rol oynayacağı aşikardır. KAYAKLAR [1] Schmidt A., Michalik, D., Rotzoll, S., Ullah, E., Fischer, C., Reinke, H., Görls, H., Langer, P. rg. Biomol. Chem., 6, 2804, [2] Erdelmeier, C. A. J., Regenass, U., Rali, T., Sticher,. Planta Med., 58, 43-48, [3] Lamidi, M., Gasquet, M., llivier, E., Ekekang, L.,., Balansard, G. Pharm. Pharmacol. Lett., 6, 31-33, [4] Deeni, Y. Y., Hussain, H., S.,. J. Ethnopharmacol., 35, 91-96, [5] Shen, Z., Chen, Z., Li, L., Lei, W., Hao, X., Planta Med., 66, 287,

263 P-E-067 Enantioselective ne-pot Synthesis of Cyclic,-Acetals M. Fatih Polat 1, Johan Franzen 2 1 Erzincan University Faculty Arts and Science Department of rganic Chemistry 2 Royal Institute of Technology Department of rganic Chemistry Stockholm/ SWEDE Cyclic,- acetals are common structural motifs found in numerous natural products and pharmaceuticals of different size and complexity. ne class of,- acetals that is frequently encountered for in a variety of natural products are oxa-azabicyclo[3.3.1]nonane subunit[1]. The oxa-azabicyclo[3.3.1]nonane subunit contaning alkaloid aucleamide E show antiproliferative[2], antiparasitic[3], and antimicrobial activities[4].the series of Spiramines A Q show significant bioactivity concerning anti-inflammation and neuroprotective effects[5].despite the significant stereochemical importance of the,-acetal stereocenter to biological activity there is a lack of synthetic methodologies for enantioselective preparation of these motifs. In here we report our preliminary results on an asymmetric catalytic ne -Pot strategy for the preparation of complex optically active,-acetals. Bn Boc n 1) H Ar Ar TMS Ar = Ph,3-5,(CF 3 ) 2 DCM, 16 h 2) TFA, 3 h Bn n n = 0, 1 In conclusion, we have achieved a asymmetric catalytic one -pot,- acetalization cascade that allows for efficient preparation of functionalized dioxa-azabicyclo[3.3.1]nonane and oxa-azabicyclo[3.2.1]octane subunit. We are investigating the application of this one-pot strategy as a key step in natural product total synthesis. REFERECES [1] Schmidt A., Michalik, D., Rotzoll, S., Ullah, E., Fischer, C., Reinke, H., Görls, H., Langer, P. rg. Biomol. Chem., 6, 2804, [2] Erdelmeier, C. A. J., Regenass, U., Rali, T., Sticher,. Planta Med., 58, 43-48, [3] Lamidi, M., Gasquet, M., llivier, E., Ekekang, L.,., Balansard, G. Pharm. Pharmacol. Lett., 6, 31-33, [4] Deeni, Y. Y., Hussain, H., S.,. J. Ethnopharmacol., 35, 91-96, [5] Shen, Z., Chen, Z., Li, L., Lei, W., Hao, X., Planta Med., 66, 287,

264 P-TR-068 2,3-Bis (feniltiyazolil )benz[f]indenon un Yeni Fotokromik Türevinin Sentezi ve Fotokromik Özelliklerinin Araştırılması Mahmut Köse 1, Ersin rhan 2, Kazushi Suzuki 4, Ahmet Tutar 3, Cihansel Sancak Ünlü 3 Ve Yasushi Yokoyama 4 1 Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 67100, Zonguldak 2 Düzce Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 81620, Düzce 3 Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 54187, Sakarya 4 Department of Advanced Materials Chemistry, Graduate School of Engineering, Yokohama ational University, Hodogaya, Yokohama, , Japan Fotokromizm bir kimyasal türün, A ve B gibi iki formu arasında ışık ile tersinir renk değişimi vermesidir. Fotokromik bileşikler fotoreaksiyon tiplerine göre birçok gruba ayrılabilir. Üzerinde en çok çalışılan fotokromik seriler fulgideler[1] ve diariletenlerdir[2]. Bunlar arasında diariletenler yorulmaya karşı dirençleri ve üstün termal kararlılıkları nedeniyle birçok endüstriyel aplikasyon için en fazla gelecek vaat eden bileşiklerdir. Bu çalışmada diarileten benzeri yeni fotokromik bileşikler sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu bildiride diarileten benzeri yeni fotokromik diarilbenz[f]indenon türevinin 2 sentezi ve ayrıntılı fotokromik özelliklerinin incelenmesi sunulacaktır. 2,3-bis (feniltiyazolil)benz[f]indenon 1, 2,3-dibromobenz[f]indenon ile 5-metil-2-feniltiyazolil-4-boronik asit in Suzuki eşleşme tepkimesinden elde edildi. Daha sonra bis (feniltiyazolil)benz[f]indenon 1 un karbonil grubu MeLi ile tepkimeye sokularak fotokromik bileşik 2 yüksek bir verimle sentezlendi (%90). 2 nun sentezi ve fotoreaksiyonu şekil 1 de görülmektedir. Ph S Me Me 313 nm MeLi / THF, H H -78 o C 514 nm Me Me Ph Ph Me Ph Me S S Me S Ph S Me S Ph 1 2 2C Şekil 1 Fotokrom 2 nun 313 nm ışık ile 2C ye dönüşüm oranı HPLC ile belirlendi ve ilgili dönüşümün %98.4 oranında gerçekleştiği görüldü. Renkli C-formun HPLC kromatogramından 2C nin iki ana diastereomeri olduğu ve diastereomerik fazlalığın (de) 38% olduğu gözlendi. Sonuç olarak, zayıf fotokromik özellik sergileyen 1 bileşiğinin karbonil grubu, MeLi ile metillenerek elde edilen bileşiğin 2 daha iyi fotokromik özellik sergilediği görüldü ve 2 nun ayrıntılı fotokromik özellikleri ortaya çıkartıldı. Bu çalışma 1 Bülent Ecevit Üniversitesi (Proje o.: BAP ), 3 Sakarya Üniversitesi ve TUBITAK tarafından 1 (Proje o.: 209T117) ve 3 (Proje o.: 104T397) desteklenmiştir. KAYAKLAR [1] Yokoyama, Y., Chemical Reviews, 100, , [2] Irie, M., Chemical Reviews, 100, ,

265 P-E-068 Synthesis of ew Photochromic Derivatives of 2,3-bis (phenylthiazolyl )benz[f]indenone and Investigation of Their Photochromic Properties Mahmut Kose 1, Ersin rhan 2, Kazushi Suzuki 4, Ahmet Tutar 3, Cihansel Sancak Unlu 3 Ve Yasushi Yokoyama 4 1 Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Bulent Ecevit University, 67100, Zonguldak, Turkey, E- mail: 2 Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Düzce University, 81620, Düzce, Turkey, 3 Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Sakarya University, Sakarya, Turkey 4 Department of Advanced Materials Chemistry, Graduate School of Engineering, Yokohama ational University, Hodogaya, Yokohama, , Japan Photochromism is defined as a reversible color change of a single chemical species between two forms (like A and B ). Photochromic compounds are classified into several groups according to their photoreactions. The most studied photochromic series are fulgides [1] and diarylethenes [2]. Among them diarylethenes are regarded as the best candidate for many possible industrial applications because of both thermal stabilities and fatigue resistance. In this work, syntheses of novel diarylethene type photochromic compounds were aimed. In this presentation, synthesize of new photochromic bisarylbenz[f]indenone derivative 2 and its detailed photochromic properties will be discussed. 2,3-bis (phenylthiazolyl )benz[f]indenone 1, were synthesized from the Suzuki coupling reaction of 2,3-dibromobenz[f]indenone and 5-methyl-2-phenylthiazol-4-ylboronic acid. And then the carbonyl group of 2,3-bis (phenylthiazolyl) benz[f]indenone 1 was reacted with MeLi to give a photochromic compound 2 in a high (90%) yield. Synthesis of 2 and its photoreactions are shown in Figure 1. Ph S Me Me 313 nm MeLi / THF, H H -78 o C 514 nm Me Me Ph Ph Me Ph Me S S Me S Ph S Me S Ph 1 2 2C Figure 1 The conversion ratio from 2 to 2C at the pss of 313-nm light irradiation was determined by HPLC and was found to be 98.4%. The HPLC chromatogram of the colored form at the pss showed two main diastereomers and the diastereomeric excess (de) was found to be 38%. As a result, compound 1, which exhibited weak photochromic properties, was converted its methylated derivative to give 2. The 2 displayed good photochromism. Detailed photochromic properties of 2 were investigated. 1 The authors are grateful to Bulent Ecevit University (Grant o.: BAP ), and TUBITAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey) for the financial support of part of this work (Grant o.: 209T117). 3 The authors are indebted to the Department of Chemistry at Sakarya University and to The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) for financial support (Grant-104T397). C. S. U thanks TUBITAK for fellowships. REFERECES [1] Yokoyama, Y., Chemical Reviews, 100, , [2] Irie, M., Chemical Reviews, 100, ,

266 P-TR-069 Şerbetçi tu (Humulus Lupulus L.) Bitkisi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi Mehmet Ay 1, Ferah Cömert 1 1 Çanakkale nsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Doğal Ürünler ve İlaç Araştırma Laboratuarı, Çanakkale/TÜRKİYE Bu çalışmanın amacı, antioksidan aktivitenin en fazla görüldüğü doğal kaynak sınıflarından olan bitki örneği olarak seçilen Şerbetçi otu (Humulus lupulus L.) (Cannabaceae) bitkisinden farklı özütler elde ederek biyoaktiflik taraması yapmaktır. Bu amaçla, antioksidan taramasında Elektron Transfer (ET) temelli yöntemler olan DPPH, CUPRAC, TEAC ve F-C reaktifi ile fenolik bileşen içeriğin belirlenmesi yöntemleri denenmiştir [1, 2]. Balıkesir/Manyas köyü yol kenarlarından toplanan bitki, tanımlanmış, kurutulup öğütüldükten sonra Soxhlet yöntemiyle apolardan polara doğru (hekzan, diklorometan, etilasetat, metanol), (hekzan, aseton, metanol), buna ilaveten doğrudan metanol ve % 75 etanol + % 25 su içeren çözücü karışımı ile özütleme işlemi uygulanmıştır. Hazırlanan depo çözeltilerin ardından yapılan seri seyreltmeler (1 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,01 mg/ml, 0,001 mg/ml, 0,0001 mg/ml) için çalışılan DPPH yöntemiyle antioksidan aktifliği belirlenen özütlere (hekzan, metanol, doğrudan metanol, aseton, aseton sonrası metanol ve etanol -su karışımı) ve aktif derişimlerine CUPRAC ve TEAC antioksidan kapasite ölçüm yöntemleri uygulanarak, toplam fenolik bileşen içerikleri belirlenmiştir [3, 4]. Toplam fenolik bileşen miktarı (1338 ± 34,29 mg ferulik asit/g özüt) olan Aseton özütü DPPH-IC 50= 91,63 µg/ml değeri ile en aktif özüt olmasına rağmen, TEAC (5,25 mm TR/g özüt) ve CUPRAC (QREFC= 1,46) yöntemleri ile elde edilen sonuçlarda aynı sıralama görülmemiştir. Toplam fenolik bileşen miktarı (9079 ± 187,83 mg ferulik asit/g özüt) en yüksek olan Etanol -su karışımı içeren özüt ise DPPH (IC 50= 78,7 µg/ml) yönteminde ikinci sırada yer alan aktif özüt olmasına rağmen, TEAC (6,91 mm TR/g özüt) ve CUPRAC (QREFC= 1,11) yöntemleri ile aynı sıralama görülmemiştir. Diğer özütlerin sonuçları da bu şekilde değerlendirilmiştir [3, 4]. Aktif özütler enzim-aktivite/inhibisyon çalışmalarına tabii tutulmuştur. Bu çalışma için kullanılan enzimler Proteaz (α-kemotripsin, Tripsin, Karboksipeptidaz A, Papain), Tirozinaz ve β- laktamaz dır. Aktif özütlere uygulanan Enzim-aktivite/inhibisyon çalışmalarında beklenen etki görülmemiştir [5]. KAYAKLAR [1] Kaur, C. and Kapoor H. C., Anti-oxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables. International Journal of Food Science and Technology. 37 (2): , [2] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. and Karademir, S. E., A novel total antioxidant capacity index for dietary polyphenols, vitamin C and E using their cupric ion reducing capability in the presence of neocuproine: CUPRAC method. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: , [3] Amin Ismail, Zamaliah M. Marjan, Chin W. Foong, Total antioxidant activity and phenolic content in selected vegetables. Food Chemistry 87, , [4] a- Burgess A., Hops: Botany, Cultivation and Utilization. Leonard Hill, London, b-cao, G. and Prior, R.L., Comparison of different analytical methods for assessing total antioxidant capacit y of human serum. Clinical Chemistry, 44 (6): , [5] Atta-ur-Rahman, M. I. Choudhary, W. J. Thomsen, Bioassay Techniques for Drug Development, Taylor&Francis e-library,

267 P-E-069 Determination of Antioxidant Capacity and Enzyme-Inhibition Effects of Hops (Humulus Lupulus L.) Extracts Mehmet Ay 1, Ferah Cömert 1 1 Çanakkale nsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemsitry, atural Products and Drug Research Laboratory, Çanakkale/TÜRKİYE The aim of this study is to determine the biological activities of extracts of Hops (Humulus Lupulus L.) (Cannabaceae) which is selected because of its high antioxidant property. For that purpose, ET (Electron Transfer) methods (DPPH, CUPRAC, TEAC and Determination of Phenolic Content by F-C reagent) are used for antioxidant activity scanning tests [1, 2]. Hops was collected from Balıkesir/Manyas wayside and after herbarium identification, it was dried up and granulated. Than hops sample was extracted with 4 solvent system by Soxhelet method: 1) n -Hexane, dichloromethane, ethylacetate, 2) n-hexane, acetone, methanol, 3) MeH (directly ), 4) % 75 Ethanol, % 25 water mixture. After serial dilutions from stock solutions of extracts; n-hexane, Methanol, Methanol (directly ), Acetone, Metanol after acetone and Ethanol-Water extracts are identified as antioxidant active extracts by DPPH method. Total Phenolic Content (FC) method and CUPRAC, TEAC antioxidant capacity methods were also performed to active extracts [3, 4]. Acetone extract is the most active extract with the following results: IC 50= 91,63 µg/ml by DPPH method and 1338 ± 34,29 mg ferulic acid/g extract by Total Phenolic Content (FC) Method. Conversely to these results 5,25 mm TR/g extract is found by TEAC and QREFC= 1,46 is found by CUPRAC method. The results for Ethanol-Water extract are; IC 50= 78,7 µg/ml by DPPH method, 9079 ± 187,83 mg ferulic acid/g extract by Total Phenolic Content (FC) Method, 6,91 mm TR/g extract by TEAC method and QREFC= 1,11 by CUPRAC method. Ethanol-Water extract is the second extract with its IC 50 value despite its highest total phenolic content. The results for the other extracts are evaluated in the same manner. Protease (α- Chymotrypsin, Trypsin, Carboxypeptidase A, Papain ), Tyrosinase, β-lactamase enzymes were used for enzyme-inhibition studies of active extracts and it is observed that extracts did not inhibit the enzymes [5]. REFERECES [1] Kaur, C. and Kapoor H. C., Anti-oxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables. International Journal of Food Science and Technology. 37 (2): , [2] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. and Karademir, S. E., A novel total antioxidant capacity index for dietary polyphenols, vitamin C and E using their cupric ion reducing capability in the presence of neocuproine: CUPRAC method. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: , [3] Amin Ismail, Zamaliah M. Marjan, Chin W. Foong, Total antioxidant activity and phenolic content in selected vegetables. Food Chemistry 87, , [4] a- Burgess A., Hops: Botany, Cultivation and Utilization. Leonard Hill, London, b-cao, G. and Prior, R.L., Comparison of different analytical methods for assessing total antioxidant capacity of human serum. Clinical Chemistry, 44 (6): , [5] Atta-ur-Rahman, M. I. Choudhary, W. J. Thomsen, Bioassay Techniques for Drug Development, Taylor&Francis e-library,

268 P-TR-070 Anadolu da Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Yağ Asidi Bileşimlerinin İncelenmesi Mehmet Emin Duru 1, Gülsen Tel 1, Mehmet Öztürk 1, Aziz Türkoğlu 2, Mansur Harmandar 1 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mantarların yağ asit bileşimlerinin belirlenmesi, mantarın besinsel özelliklerinin açığa çıkarılmasına katkı sağlamaktadır. Mantarların yağ oranları düşük olmasına karşın polidoymamış yağ asitlerinin oranı yüksektir. Mantarlarda genel olarak, C 12-C 20 arasındaki normal yağ asitleri [1,2] ve C 16-C 24 hidroksi grup taşıyan yağ asitleri bulunmaktadır [1]. Mantar yağ asiti bileşimlerinde oleik, linoleik, ve palmitik asit majör bileşenler olarak bulunmaktadır[3]. Bu güne kadar yağ asitleri araştırılan bütün mantarlarda linoleik ve linolenik asit in varlığı ortaya konulmuştur. Bu doymamış yağ asitleri insanların beslenmesinde önemli iki bileşendir. Özellikle uzun zincirli polidoymamış yağ asitleri insan sağlığı üzerinde faydalı etkilere sahip olduğu rapor edilmiştir [4]. Bu çalışmada, Ganoderma applanatum, Pleurotus eringii, Suillus granulatus ve Leucopaxillus gentianeus mantarlarının yağ asit profilleri GC ve GC-MS kullanılarak belirlendi. Mantar örneklerinin yağ asit bileşenlerin belirlemek için hekzan:kloroform (8:2, v/v) mobil faz karışımı ekstraksiyonuyla elde edilen lipid fraksiyonu, BF 3-metanol reaktifi ile metilleştirilerek uçucu türevlerine dönüştürüldü. Uçucu özellik kazandırılan bu fraksiyonlar GC ve GC-MS sistemler kullanılarak kalitatif ve kantitatif analizleri yapıldı. Gaz kromatografisinde yağ asit bileşenlerinin yapıları, referans maddeleri ve pik çakıştırma yöntemi kullanılarak, alıkonulma zamanları ve literatür verileri de dikkate alınarak aydınlatıldı. G. applanatum mantarının majör bileşeni linoleik asit (%.36,62) ve palmitik asit (% 21,16 ) olarak bulunurken, Suillus granulatus ve Leucopaxillus gentianeus mantarlarının majör bileşenleri linoleik asit (% 48,75-40,92) ve oleik asit (% 36,47-39,78) dir. Pleurotus eringii mantarının ise palmitik (% 36,38), oleik (% 26,05) ve linoleik (% 17,68) asit majör yağ asitleri olarak belirlendi. Mantar türlerinin linoleik/oleik asit oranı 0,68-4,61 arasında değişmektedir. KAYAKLAR [1] Kavishree, S., Hemavathy, J., Lokesh, BR., Shashirekha, M.. and Rajarathnam, S., Food Chemistry, 106, , [2] Senatore, F. Journal of the Science Food and Agricultural, 51, 91 96, [3] Yılmaz,., Solmaz, M., Türkekul, İ., Elmastas, M. Food Chemistry, 99, , [4] Parikh, P., McDaniel, M.C., Ashen, D., Miller, J.I., Sorrentino, M., Chan, V., Blumenthal, R.S. and Sperling, L.S. Jornal of the American College Cardiology, 45, ,

269 P-E-070 Investigation of Fatty Acid Composition of Some aturally Growing Mushrooms in Anatolia Mehmet Emin Duru 1, Gulsen Tel 1, Mehmet zturk 1, Aziz Turkoğlu 2, Mansur Harmandar 1 1 Muğla University, Faculty of Science, Department of Chemistry 2 Mugla University Faculty of Science Department of Biology Determination of fatty acid compositions of mushroom, contributes to revealing its nutritional properties. Although mushrooms are low-fat ratio of mushroom, they are high polyunsaturated fatty acids. In general, fatty acids contains C 12 between C 20 carbons are available in mushrooms [1,2]. Beside this fatty acids hidroxylated ones containing C 16-C 24 carbons are also identified from the mushrooms [1]. leic, linoleic and palmitic acids are the most abundant in fatty acids composition of mushroom. So far, the presence of linoleic and linolenic acid has been determined in mushroom. These unsaturated fatty acids are two important components in human nutrition. Especially long-chain polyunsaturated acids have been reported to have beneficial effects on human health [4]. In this study, the fatty acid profiles of Ganoderma applanatum, Pleurotus eringii, Suillus granulatus and Leucopaxillus gentianeus mushrooms were investigated by using GC-and GC-MS. To determine the fatty acid components of mushroom samples, lipid fractions obtained by extracting with hexane: chloroform (8:2, v/v) solvent system were methylated with BF 3-methanol reagent. Qualitative and quantitative analysis of these fractions were performed by using GC and GC-MS systems. The structure of fatty acid components are identified by GC using reference materials and peak overlapping method, considering retention times and litterateur data as well. Major constituent of G. applanatum mushroom was found to be linoleic acid (%.36.62) and palmitic acid (% 21.16), while major constituent of Suillus granulatus and Leucopaxillus gentianeus was linoleic acid (% ) and oleic acid (% ). Palmitic (36.38%), oleic (26.5%) and linolenic (17.68%) acid as the major fatty acids were determined in Pleurotus eryngii mushroom. Linoleic and oleic acid ratios of the mushroom species varied between KAYAKLAR [1] Kavishree, S., Hemavathy, J., Lokesh, BR., Shashirekha, M.. and Rajarathnam, S., Food Chemistry, 106, , [2] Senatore, F. Journal of the Science Food and Agricultural, 51, 91 96, [3] Yılmaz,., Solmaz, M., Türkekul, İ., Elmastas, M. Food Chemistry, 99, , [4] Parikh, P., McDaniel, M.C., Ashen, D., Miller, J.I., Sorrentino, M., Chan, V., Blumenthal, R.S. and Sperling, L.S. Jornal of the American College Cardiology, 45, ,

270 P-TR-071 Hidrazon-ksim Türevli Liganadların Bakır Katalizörlü Doğrudan Aminasyon Reaksiyonlarında Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi Melek Gül 1, Ayşin Zülfikaroğlu 1 1 Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Primer aromatik aminler doğal ürün sentezi polimer, farmostatik gibi konularda önemli ara bileşenlerdendir. Bilinen yöntemlerle bakır katalizörlü doğrudan aril halojenürlerin aminasyonu amonyak kullanılarak yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkda ve uzun sürede gerçekleştirilen pratik kullanıma da sahip olmayan bir metottur[1]. Hidroaminasyon da çeşitli sentez yöntemleri arasında doymamış C-C bağa amin ilave edilerek C- bağ oluşumunun sağlanması özellikle öneme sahiptir ve kullanımı yaygındır[1]. Geniş bir substrat aralığında ve fonksiyonel grupları tolere etme özelliğine sahip paladyum, bakır ve nikel gibi çeşitli metal katalizör yöntemleri uygulanmaktadır. Bizim çalışmamızda bakır katalizörü hidrazon-oksim ligandı ve faz transfer katalizörleri kullanılmıştır. Bu planladığımız yöntem yüksek uygulanabilirliği sebebiyle yeni bir sentez rotası oluşturabilecek özelliğe sahiptir. Diğer yöntemlerden farklı olan ve avantaj olarak kullanımına sebep olacak özellikleri kısa reaksiyon süresi, düşük sıcaklık ve çözücü kullanımının en aza indirmesi sayılabilinir. Elde edilen verimler ise literatür bilgileriyle karşılaştırılabilinecek düzeydedir. Ayrıca çalışmamızda elektron verici elektron çekici ve elektronik olarak nötral özellik gösteren substaratlar seçilmiştir. 1 X R [Cu]/Base L, PTC, H 2 R Ph H L= R R 1 = H H 2 R X H 3.H 2, [Cu]/Base L, PTC, H 2 R H 2 H Ligand X/R [Cu]/ PTC % Dönüşüm 1-L 1 I/H a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 65 b) 75 c) 72 d) 73 2-L 2 I/H a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 63 b) 72 c) 72 d) 70 3-L 1 I/p-CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 68 b) 77 c) 70 4-L 1 I/CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 62 b) 70 c) 69 5-L 3 I/CH 3 a)cucl2/tbab b)cu/aliquat33 c)cu/peg400 a) 64 b) 72 c) 70 6-L 1 Br/H a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 66 b) 72 c) 69 d) 76 7-L 1 Br/p-CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 68 b) 73 c) 71 8-L 1 Br/CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 65 b) 71 c) 68 9-L 1 4-Iyodotiyofen a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 61 b) 74 c) L 2 4-Iyodotiyofen a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 63 b) 77 c) L 1 4-Iyodopiridin a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 59 b) 65 c) 67 d) L 1 4-Iyodofuran a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 68 b) 72 c) 70 d) 69 KAYAKLAR [1] Larock, R.C., Comhrensive rganic Transformations:A Guide to Functional Group preparation, 1999, 2nd ed., Wiley-VCH. [2] Johns, A.M.; Sakai,.; Hartwig, J.F., J.Mol.Catal., 1989, 49,

271 P-E-071 Efficient Copper-Catalyzed Direct Amination of Aryl Halides Using PTC with ew Ligands Melek Gül, Ayşin Zülfikaroğlu Chemistry Department, Science-Art Faculty, Amasya University Science-Art Faculty, Amasya, Turkey Primary aromatic amines are important intermediates for the synthesis of na tural products, polymers, pharmaceuticals and agrochemicals. Knowing methods for the preparation of primary amines by direct coupling of aryl halides with ammonia suffer from higher pressure, high temperature and long reaction times, which make those methodologies less practical [1]. Among various synthesis routes, hydroamination, the direct formation of C- bond by addition of amine to an unsaturated C-C bond, is of particular significance [2]. Several metal-catalyzed methods have been reported with broad substrate scope and excellent functional group tolerance, such as, palladium, copper, nickel. ur study includes in the copper catalyst hydrazone oxime ligands and phase transfer catalyst. In addition our processes might provide an alternative route to the high throughput synthesis of primary aromatic amines just by increasing reaction time, solvents, temperature. R X [Cu]/Base L, PTC, H 2 R H 2 X H 3.H 2, [Cu]/Base H 2 L= Ph R 1 H R 1 = H R L, PTC, H 2 R H Entry X/R [Cu]/ PTC Conv. % Yield 1-L 1 I/H a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 65 b) 75 c) 72 d) 73 2-L 2 I/H a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 63 b) 72 c) 72 d) 70 3-L 1 I/p-CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 68 b) 77 c) 70 4-L 1 I/CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 62 b) 70 c) 69 5-L 3 I/CH 3 a)cucl2/tbab b)cu/aliquat33 c)cu/peg400 a) 64 b) 72 c) 70 6-L 1 Br/H a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 66 b) 72 c) 69 d) 76 7-L 1 Br/p-CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 68 b) 73 c) 71 8-L 1 Br/CH 3 a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 65 b) 71 c) 68 9-L 1 4-Iodotyophene a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 61 b) 74 c) L 2 4-Iodotyophene a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 a) 63 b) 77 c) L 1 4-Iodopyridine a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 59 b) 65 c) 67 d) L 1 4-Iodofuran a)cucl 2/TBAB b)cu/aliquat336 c)cu/peg400 d) Cu/TEBAC a) 68 b) 72 c) 70 d) 69 The coupling of aqueous ammonia with most electron rich, electron-neutral and electron poor aryl bromides afforded the desired products with good to excellent yields. ext we focused our attention on the possibility of aryl halides at much lower temperature i.e. 75 ºC, which is of much greater interest for industrial applications. ur procedure is in this case also compatible with wide range of substituent. REFERECES [1] Larock, R.C., Comhrensive rganic Transformations:A Guide to Functional Group preparation, 1999, 2nd ed., Wiley-VCH. [2] Johns, A.M.; Sakai,.; Hartwig, J.F., J.Mol.Catal., 1989, 49,

272 P-TR-072 Bisiklik İminler ile Triazolindion Bileşiklerinin Aza-Ene Reaksiyonları Melek Gül 1, Yiannis Elemes 2 1 Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1 Ioannina University, Science Faculty, Chemistry Department Ene reaksiyonu ene ve enofil arasında sigma bağı oluşumunu çifte bağ üzerinden 1,5-hidrojen kayması ve göçüyle sağlayan bir reaksiyondur. Ene reaksiyonu alilik C-H bağ aktivasyonu ile C-C, -, C- bağ oluşumuna izin veren oldukça güçlü bir sentez yöntemidir [1]. Çalışmamızda hetero-ene ve hetero-enofil kullandık bu sebeple azo-ene reaksiyonlarının bir örneğidir. PTAD (-feniltriazolin-3,5-dion) ve bisiklik imin bileşikleri üzerinden gerçekleştirdiğimiz çalışmamız retro-ene gözlenmemiştir. ldukça yüksek verimlerle ve ılıman şartlarda biyolojik aktivite gösterebilevcek yeni heterosiklik bileşikler sentezledik. PTAD oldukça yüksek reaktiviteye sahip bir elektrofil olup Diels-Alder reaksiyonlarında konjuge dienler ile yüksek veimlerle yüksek regioselektif ve steroselektif sonuçlar vermektedir [2]. Çalışmamızda da regiospesifik ve steroselektif sonuçlar vermiştir. Molekül daha karalı hale geçişi katılma sonrasında 1,3-kayma ile sağlamıştır. Tüm sonuçlar MR, GCMS, elementel analiz ve X-ray gibi spektroskopik yöntemlerle ispatlanmıştır. KAYAKLAR [1] A. Pastor, W. Adam, European Journal of rganic Chemistry, 2005, 14, [2] G. Vassilikogiannakis, Y. Elemes, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122 (39),

273 P-E-072 Aza-Ene Reactions of Triazolinedione Melek Gul 1, Yiannis Elemes 2 1 Chemistry, Science, Amasya University Amasya/Turkey 2 Chemistry, Science, Ioannina University Ioannina/Greece The ene synthesis characterizes a σ-bond formation from the reaction between an ene companent and enophile so that 1,5-hydojen shift and migration of the double bond. The ene reaction provides a powerful method for C C, - or C- bond formation with concomitant activation of an allylic C H bond. We make use of ene reaction with ene triazolinedione, enophile -phenyltriazoline-3,5-dione (PTAD). We used the hetero-ene and hetero-enophile so that this reaction is named of aza -ene. -Phenyltriazoline-3,5-dione one of the most reactive electrophiles, reacts with conjugated dienes to give Diels -Alder products and with olefins to produce ene or [2+2] adducts. These reactions usually proceed in good yield with high regioselectivity and stereospecificity. We determined molecules structure with IR, MS, m.p., different MR methods and X -ray data. This results showed to ene reaction of -heterocycles with PTAD is stereospecific. REFERECES [1] A. Pastor, W. Adam, European Journal of rganic Chemistry, 2005, 14, [2] G. Vassilikogiannakis, Y. Elemes,, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122 (39 ),

274 P-TR-073 Tiyazolo[3,2-a]piridin-5-on Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Yoluyla Tek Basamaklı Sentezi Muhammet Yıldırım 1, Derya Çelikel 1, Uğur Cem Çergel 1 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 14280, BLU Heterohalkalı enaminler, bitişik halkalı doğal ürünlerin sentezinde önemli yapıtaşlarından birisidir [1]. Çift yönlü nükleofilik özelliklerinden dolayı, elektrofilik karaktere sahip yapılarla halkalaşma reaksiyonlarından çeşitli heterohalkalı yapılar (pirol, tiyazol,imidazol, piperidin, piridin ve pirimidin vb.) içeren çiftli veya üçlü bitişik halkalı bileşikler elde edilebilir [2]. β-sübstitüe enaminlerin, karbon nükleofilleri ile reaksiyonlarıyla ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır[3]. Bunun aksine, β-sübstitüe halkalı enaminlerin, elekrofilik maddelerle (açil klorür, izosiyanat, isotiyosiyanat) az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır [4]. Bu çalışmada, literatürdeki yöntemlerle sentezlenen β-sübstitüe metilentiyazolidin türevleri ile bazı akriloil klorür türevlerinin, çeşitli Lewis asitleri kullanılarak, farklı sıcaklıklarda halkalaşma reaksiyonları incelenmiş ve hedeflenen 6,7-sübstitüe tiyazolo[3,2-a]piridin-5-on türevleri orta ve yüksek verimlerde başarıyla sentezlenmiştir. Bu reaksiyonda elde edilen ürünlere bakarak, reaksiyon oluşumunun azarov halkalaşma reaksiyon mekanizmasına uyduğunu söyleyebiliriz [5]. Saflaştırma aşamasını takiben ürünler IR, MR, HR-MS ve X-ışını kırınımı tek kristal analizleriyle karakterize edilmiştir. Literatürde bu tür bitişik halkalı piridinon türevleri içeren bileşiklerin, damar genişletici, antihipertensif, antihepatik, antiviral, antifungal, böcek ve haşere öldürücü gibi çok çeşitli biyolojik aktiviteleri sahip oldukları bilinmektedir[6], bu nedenle biyolojik aktivite çalışmalarına devam edilmektedir. KAYAKLAR [1] S. Rajappa, 1981, Tetrahedron, 37, p [2] J.R.Luly, H. Rapoport, 1983, J. Am. Chem. Soc., 105,p.2859; K. Paulvannan, J. R.Stille, 1994, J. rg. Chem., 59,p [3] Lerche, H., Konig, D., Severin, T., Chem. Ber. 1974, 107, p.1509; Severin, T., Brautigam, I., Brautigam, K., Chem. Ber. 1977, p. 110; Bochi, G., Mak, C.-P., J. rg. Chem. 1977, 42, p [4] M.V. Pilipecz, T.R. Varga, Z. Mucsi, P. Scheiber, P.emes,2008, Tetrahedron, 64, p ; Y.Cheng, H.Yang, Z.T. Huang, M.X. Wang, 2001,Tetrahedron Lett., 42,p K.G. azarenko, K.V. Shvidenko, A.M. Pinchuk, A.A. Tolmachev, 2005, Monatshefte für Chemie,136, p [5] G. Liang, S.. Gradl, D. Trauner, rg. Lett., 2003, 5, [6] I. Adachi, T. Yamamodo, Y. Hiramatsu, K. Sakai, S.M. Mihara, M. Kawakami, M. Masui,.Uno, M. Ueda, 1988, Chem. Pharm. Bull., 36, p ; M. Hasegawa, A. akayama, S. Hokohama, T. Hosokami, Y. Kurebayashi, T. Ikeda, Y. Shimoto, S.Ide, 1995, Chem. Pharm. Bull., 43, p

275 P-E-073 ne-pot Synthesis of Thiazolo[3,2-a]pyridin-5-one Derivatives via Electrophilic Cyclization Muhammet Yıldırım 1, Derya Çelikel 1, Uğur Cem Çergel 1 1 Abant İzzet Baysal University, Science Faculty, Department of Chemistry, TR-14280, BLU Heterocyclic enamines are one of the important building blocks for the synthesis of fused cyclic natural products[1]. Due to their bisnucleophilic characteristics, a variety of bicyclic or tricyclic fused compounds containing heterocyclic structures (pyrrole, thiazole, imidazole, piperidine, pyridine and pyrimidine etc.) can be obtained with electrophilic reagents via cyclization reactions. [2]. Various studies about the annulation reactions of β-subtituted enamines with carbon nucleophiles are present in recent literature[3]. Unlikely, there are few studies about the reactions of β-subtituted cyclic enamines with electrophilic reagents (acid chlorides, isocyanates or isothiocyanates )in the literature[4]. In the current study, the cyclization reactions of some acid chlorides with β-substituted methylenethiazolidine derivatives prepared by literature methods have been investigated using several Lewis acids at different temperatures and target 6,7-substituted thiazolo[3,2-a]pyridin-5-one derivatives were prepared successfully in moderate to good yields. We can say that reaction may proceed via the mechanism of azarov cyclization by regarding the products formed[5]. After purification step, the products were characterized by IR, MR, HR-MS and X-ray diffraction methods. In the literature, such kind of fused cyclic pyridinone derivatives are known to have various biological properties including vasodilatory, antihypertensive, antihepatic, antiviral, antifungal and insecticide effects [6], therefore biological screening studies are underway now. REFERECES [1] S. Rajappa, 1981, Tetrahedron, 37, p [2] J.R.Luly, H. Rapoport, 1983, J. Am. Chem. Soc., 105,p.2859; K. Paulvannan, J. R.Stille, 1994, J. rg. Chem., 59,p [3] Lerche, H., Konig, D., Severin, T., Chem. Ber. 1974, 107, p.1509; Severin, T., Brautigam, I., Brautigam, K., Chem. Ber. 1977, p. 110; Bochi, G., Mak, C.-P., J. rg. Chem. 1977, 42, p [4] M.V. Pilipecz, T.R. Varga, Z. Mucsi, P. Scheiber, P.emes,2008, Tetrahedron, 64, p ; Y.Cheng, H.Yang, Z.T. Huang, M.X. Wang, 2001,Tetrahedron Lett., 42,p K.G. azarenko, K.V. Shvidenko, A.M. Pinchuk, A.A. Tolmachev, 2005, Monatshefte für Chemie,136, p [5] G. Liang, S.. Gradl, D. Trauner, rg. Lett., 2003, 5, [6] I. Adachi, T. Yamamodo, Y. Hiramatsu, K. Sakai, S.M. Mihara, M. Kawakami, M. Masui,.Uno, M. Ueda, 1988, Chem. Pharm. Bull., 36, p ; M. Hasegawa, A. akayama, S. Hokohama, T. Hosokami, Y. Kurebayashi, T. Ikeda, Y. Shimoto, S.Ide, 1995, Chem. Pharm. Bull., 43, p

276 P-TR Amino-1,4,5,6-tetrahidropirimidinlerin Mikrodalga Destekli Sentezi Murat Genç 1, Süleyman Servi 2 1 Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2 Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Farmakolojide oldukça önemli fonksiyona sahip olan 1,4,5,6-Tetrahidroprimidin halkası, Primidin halkasının doymuş halidir. Primidin ve türevlerinin canlı metabolizmasında değişik görevler üstlendikleri yapılan çalışmalar sonucu ortaya konulmuştur. Bu bileşikler Tansiyon hastalıklarında, ağrı kesici, iltihap kurutucu olarak, antialerjik, antitümör ve psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca DA yapısında etkilidir[1-3]. Bu çalışmada 1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-tiyon un susuz metanol de metil iyodür ile reaksiyonundan 2- Metilmerkapto 1,4,5,6-tetrahidropirimidin hidroiyodür bileşiği sentezlendi. Sentezlenen bu bileşiğin geleneksel ve mikrodalga destekli sentez yöntemi [4] kullanılarak farklı aminlerle reaksiyonundan 2-Amino- 1,4,5,6-tetrahidropirimidinler elde edildi. Elde edilen bu bileşikler FT-IR, MR, elementel analiz gibi yöntemler kullanılarak karakterize edildi. Teşekkür: Finansal Desteği için Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (FEFBAP2010/004) teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Shao, Y., Ding, Y., Li Jia, Z., Lu, X., Ke, Z., Xu, W., Lu, G. Bioorg.Med.Chem., 17, , [2] Cesarini, S., Spallarossa, A., Ranise, A., Schenone, S., Rosano, C., Colla, P.L., Sana, G.,Busonera, B., Loddo, R. Euro.J.Med.Chem., 44, , [3] Patt W. C., Hamilton H. W., Taylor M. D., Ryan M. J., Taylor D. G., Connolly C. J., Doherty A. M., Klutchko S. R., Sircar I., Steinbaugh B. A., Batley B. L., Painchaud C. A., Rapundalo S. T., Michniewicz B. M., lson S. J. J. Med. Chem., 35, ,1992. [4] Genc M., Servi S. Synthetic Communication, 39, ,

277 P-E-074 Microwave-assisted Synthesis of 2-Amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidines Murat Genç 1, Süleyman Servi 2 1 Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Adiyaman University 2 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Firat 1,4,5,6-tetrahydropyirimidine ring, which saturated state of pyrimidine ring, has a very important function in pharmacology. The studies have shown that, pyrimidine and its derivatives were undertaken different tasks in metabolism living. The compounds is used in the treatment of these diseases like blood disease, analgesic, anti-inflammatory, anti-allergic, antitumor and psychological disorders. Also these compounds effective on the DA structure [1-3]. In this study, 2-metylmercapto-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin hydroiodide was synthesized by the reaction of 1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-thione with methyl iodide in absolute methanol. 2-Amino-1,4,5,6- tetrahydropyrimidines were obtained from the reaction of this compound, was synthesized with various amines by using conventional and microwave-assisted synthesis methods [4]. These synthesized compounds have been characterized using some techniques such as FT-IR, 1 H-MR, 13 C-MR, GS-MS and elemental analyses. Acknowledgments: We are indebted to the Adiyaman University Research Foundation (FEFBAP2010/004) for financial support of this work. REFERECES [1] Shao, Y., Ding, Y., Li Jia, Z., Lu, X., Ke, Z., Xu, W., Lu, G. Bioorg.Med.Chem., 17, , [2] Cesarini, S., Spallarossa, A., Ranise, A., Schenone, S., Rosano, C., Colla, P.L., Sana, G.,Busonera, B., Loddo, R. Euro.J.Med.Chem., 44, , [3] Patt W. C., Hamilton H. W., Taylor M. D., Ryan M. J., Taylor D. G., Connolly C. J., Doherty A. M., Klutchko S. R., Sircar I., Steinbaugh B. A., Batley B. L., Painchaud C. A., Rapundalo S. T., Michniewicz B. M., lson S. J. J. Med. Chem., 35, ,1992. [4] Genc M., Servi S. Synthetic Communication, 39, ,

278 P-TR itrobutadien Bileşiğinin -,S-ükleofilleri ile Reaksiyonlarının İncelenmesi ahide Gülşah Deniz, Cemil İbiş İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul Polihalojenli butadien bileşikleri yüksek reaktivitelerinden dolayı bazı önemli reaksiyonlarda başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca bu bileşiklerin bir US-Patentinde belirtildiği gibi herbisit, fungisit, insektisit vb. biyolojik aktivite özelliklerine sahip oldukları bilinmektedir. [1] Son yıllarda nitro bileşiklerinin kimyası son derece önem kazanmıştır. Bu bileşiklere olan ilginin artmasının bir sebebi ise, çeşitli alanlarda birden fazla fonksiyona sahip yeni tip bileşiklerin eldesinde ana çatıyı oluşturuyor olmasındadır [2,3]. Bu çalışmada; polihalojenli-2-nitro-1,3-butadien bileşiğinin S- ve -, nükleofilleri ile reaksiyonları incelendi. Reaksiyon sonucu elde edilen ürünler kolon kromotografisi yöntemiyle ayrıldı ve saflaştırıldı. luşan yüksek verimli, kararlı ve sarı renkli bileşiklerin yapıları; mikro analiz, 1 H-MR, 13 C-MR, IR, MS gibi spektroskopik yöntemler ile aydınlatıldı. Cl Cl Cl SR 1 2 CH 2 CH 2 R 1 = CH 3 -CH 2 -, CH 3 -CH 2 -CH 2 -, CH 3 -(CH 2 ) 14 -CH 2 -,.. KAYAKLAR [1] Diamond Alkali Company (Erf. H. Bluestone) US-Pat (13.Febr.1962) [Chem. Abstr. 57, 3293c (1962)]. [2] Zapol skii, V. A., amyslo, J. C., Gjikaj, M., and Kaufmann, D. E., Arkivoc, 76-93, [3] Ibis, C., Deniz,. G., Indian Journal of Chemistry, 47B, ,

279 P-E-075 Investigation of Reactions of 2-itrobutadiene Compound with -,S-uchleophiles ahide Gülşah Deniz, Cemil İbiş Istanbul University, Engineering Faculty, Department of Chemistry, Division of rganic Chemistry, Avcilar, Istanbul Due to the high reactivity, polyhalogene butadiene compounds were used in some important intermediate as starting compound. In addition, it is known to these compounds have properties of biological activity as herbicides, insecticide fungicide in a US-Patent [1]. In recent years, nitro compounds chemistry is extremely important. This is a reason for the rise of interest compounds, in various areas have more than one new type compounds accounted for the main function [2,3]. In this study; the reactions of polyhalogene-2-nitro-1,3-butadiene compound with S-, -, nuchleophiles were investigated. The result of the reactions and the resulting products were seperated and purified by colon chromotography method. Consisting of highly efficient, stable, and yellow-colored compounds structures were investigated by using micro analysis, 1 H-MR, 13 C-MR, IR, MS, as well as spectroscopic methods. Cl Cl Cl SR 1 2 CH 2 CH 2 R 1 = CH 3 -CH 2 -, CH 3 -CH 2 -CH 2 -, CH 3 -(CH 2 ) 14 -CH 2 -,.. REFERECES [1] Diamond Alkali Company (Erf. H. Bluestone) US-Pat (13.Febr.1962) [Chem. Abstr. 57, 3293c (1962)]. [2] Zapol skii, V. A., amyslo, J. C., Gjikaj, M., and Kaufmann, D. E., Arkivoc, 76-93, [3] Ibis, C., Deniz,. G., Indian Journal of Chemistry, 47B, ,

280 P-TR-076 Siyanosiklookten Türevlerinin Sentezi ejat Arçelik 1, M. Fatih Polat 2, Yakup Güneş 3 Ramazan Altundaş 1 1 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi rganik Kimya Anabilim Dalı 2 Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi rganik Kimya Anabilim Dalı 3 Atatürk Üniversitesi KKEF Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Siklookten orta büyüklükte bir halka, sentezinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Son yıllarda orta büyüklükte halka sistemleri Grubbs katalizörü eşliğinde başarılı bir şekilde sentezlenebilmektedir. Fakat, 3 sübsitüent taşıyan siklookten türevleri bu yöntemle dahi yapılamamaktadır [1]. Siklookten türevleri, doğal ve doğal olmayan çoğu biyolojikaktif bileşiklerin yapılarında bulunmaktadır. Bu bileşiklerin sentezleri için yeni ve yüksek verimli yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmamızda siklooktanondan başlanarak siyanosiklookten türevlerinin sentezleri tartışılacaktır. KAYAKLAR [1] Tori, M. and Mizutani, R. Construction of Eight-Membered Carbocycles with Trisubstituted Double Bonds Using the Ring Closing Metathesis Reaction, Molecules, 15, ,

281 P-E-076 Synthesis of Derivatives Siyanosiklookten ejat Arçelik 1, M. Fatih Polat 2, Yakup Güneş 3 Ramazan Altundaş 1 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi rganik Kimya Anabilim Dalı 2 Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi rganik Kimya Anabilim Dalı 3 Atatürk Ünivesitesi KKEF Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Cyclooctane is a medium sized ring which produces problems when its synthesis is attempted. Recent studies in the last few years show that through the use of the Grubss catalyzer, medium sized rings can be successfully synthesized. However, it is not possible to produce trisubstituted derivatives of cyclooctane with this method. Cyclooctane derivatives are found in the structures of many biologically acitve natural and synthetic compounds. ew methods with high product yields are needed for the synthesis of these compounds. In this study, the synthesis of cyanocyclooctene derivatives starting from cyclooctane will be discussed. SURCES [1] Tori, M. and Mizutani, R. Construction of Eight-Membered Carbocycles with Trisubstituted Double Bonds Using the Ring Closing Metathesis Reaction, Molecules, 15, ,

282 P-TR-077 Yeni Sülfinil-Sübstitüe Halo-1,3-Butadien Bileşiklerinin Sentezi eslihan Beyazit 1, Cemil İbiş 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Hatay 2 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul Tiyosübstitüe butadien bileşiklerinin yükseltgenmesi sonucu bazı sülfinil - ve sülfonil-sübstitüe butadienlerin sentezlendiği daha önce yapılan çalışmalarda bildirilmiştir [1-4]. Son yıllarda kükürt içeren organik bileşikler, materyal kimyası, supramoleküler kimya, polimer kimyası, nanokimya ve biyokimya alanlarında oldukça önemli bir rol oynamaktadır [5]. Bu çalışmada, 2H-pentaklorobutadien ve bazı tiyollerin alkali ortamdaki reaksiyonları sonucu, monotiyosübstitüe bütenin bileşikleri sentezlendi. Sentezlenen monotiyosübstitüe büteninler, önce halojenle doyurularak, ardından yükseltgenerek sülfinil-sübstitüe halo-1,3-butadien yapısında yeni, bilinmeyen maddeler elde edildi. Reaksiyon ürünleri, kolon kromatografisi ve kristallendirme yöntemleriyle saflaştırıldı. Kazanılan bileşiklerin yapıları, mikroanaliz ve spektroskopik yöntemlerle (IR, MR, MS vs.) aydınlatıldı. Cl Br Cl S R X Br (X=Cl-, Br-; R= C 8H 17-, C 12H 25-, C 18H 37- vb. ) Sentezlenen bu yeni bileşiklerin, gerek tıp alanında, gerekse kimya endüstrisi alanında yararlı olacağını ve yeni organik kimya çalışmalarına ışık tutacağını ummaktayız. KAYAKLAR [1] Roedig, A., İbiş, C., Zaby, G., Chem. Ber., 114, , [2] İbiş, C., Chim. Acta Turc., 11, , [3] İbiş, C., Sayıl, Ç., Phosphorus, Sulfur and Silicon, 83, , [4] İbiş, C., Gökmen, Z., Phosphorus, Sulfur and Silicon, 181, , [5] Schmidt, A., Rahimi, A., Gjikaj, M., Synthesis, 14, ,

283 P-E-077 The Synthesis of ew Sulfinyl-Substituted Halo-1,3-Butadiene Compounds eslihan Beyazit 1, Cemil Ibis 2 1 Mustafa Kemal University, Faculty of Art and Science, Department of Chemistry, Hatay 2 Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Chemistry, Istanbul The synthesis of some sulfinyl- and sulfonyl-substituted butadienes by the oxidation of thiosubstituted butadiene compounds have previously been reported [1-4]. Thiosubstituted organic compounds are used in material chemistry, supramolecular chemistry, polymer chemistry, nanochemistry and biochemistry [5]. In this study, monothiosubstituted butenyne compounds were synthesized from the reaction of 2Hpentachlorobutadiene with some aliphatic thiols in the alkali medium. The new, unknown sulfinylsubstituted halo-1,3-butadienes were obtained from the bromination and oxidation of these monothiosubstituted butenyne compounds. The novel products were purified either by crystallization or by column chromatography. The structures of these compounds were characterized by microanalysis and spectroscopic (IR, MR, MS, etc.) methods. Cl Br Cl S R X Br (X=Cl-, Br-; R= C 8H 17-, C 12H 25-, C 18H 37- etc. ) We hope that, these novel products would be starting materials for new organic syhtheses and useful in pharmaceutical and chemical industry. REFERECES [1] Roedig, A., İbiş, C., Zaby, G., Chem. Ber., 114, , [2] İbiş, C., Chim. Acta Turc., 11, , [3] İbiş, C., Sayıl, Ç., Phosphorus, Sulfur and Silicon, 83, , [4] İbiş, C., Gökmen, Z., Phosphorus, Sulfur and Silicon, 181, , [5] Schmidt, A., Rahimi, A., Gjikaj, M., Synthesis, 14, ,

284 P-TR-078 Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi esrin Şener, Fikret Karcı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü , Kınıklı -DEİZLİ Azo boyarmaddeler tekstil endüstrisinden başka birçok dalda daha kullanılmaktadır. Renk özelliği, kararlılığı ve değişik metal iyonlarına karşı seçiciliği gibi özelliklerinden dolayı analitik ve anorganik kimyada sıkça kullanılmaktadır. Yine azo benzen türevleri mürekkep püskürtmeli yazıcılarda, yiyeceklerde renk ajanları olarak, elektrooptik cihazlarda, farmakolojik ve mikrobiyolojik özelliklerinden dolayı tıpta ve biyolojide sıkça kullanılmaktadır[1]. Bu çalışmada ilk olarak bir seri karbosiklik amin diazolanarak malonnitrille reaksiyona sokulmuş ve fenilazomalonnitril (1) bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen 1 bileşikleri hidrazinhidratla etanol içerisinde riflaks edilerek 3,5-diamino-4-arilazo-pirazol (2) türevleri elde edilmiştir[2]. X + - C 2 Cl + CH 2 C X H 1 C C C RH 2 H.H 2 R= -H, -Ph X H 2 2 H 2 R 1a, X: H 1d, X: p-cl 1b, X: p- 2 1e, X: p-ch 3 1c, X: p-ch 3 Sentezlenen (2) bileşikleri, 3,5-diamino-4-arilazo-pirazol türevleri diazolanmış ve etilasetoasetat ile kenetlenerek (4-arilazo-3-amino-pirazol-5-ilazo )etilasetoasetat (3) bileşikleri elde edilmiştir. X H 2 2 H 2 R a 2 /HCl H Cl R Et X H 2 H R Et 3 Elde edilen (3) bileşikleri, hidrazinmonohidrat ile reaksiyona sokularak bir seri 4- (4'-arilazo-3'-amino--pirazol- 5'-ilazo)-3-metil-5-pirazolon (4) türevleri sentezlenmiştir[2]. Sentezlenen bileşiklerin yapıları aydınlatılarak, absorpsiyon spektrumları üzerine çözücü, asit ve baz etkileri incelenmiştir. X H 2 H R 3 Et RHH 2 H 2 X H 2 R 4 R KAYAKLAR [1] eumann, B., Dyes and Pigments., 52, (1), 47-53, 2002 [2] Elnagdi, M,H.,Kandeel E, M., Zayed, E, M., Kandil, Z,E., J. Het. Chem., 14, (1), ,

285 -6 Synthesis of ew of Heterocyclic Disazo Dyes and İnvestigated of Their Spectroscopic Properties esrin Şener, Fikret Karcı Pamukkale University Science-Art faculty, Chemistry Department, Kınıklı-DEİZLİ P-E-078 Azo dyes used in the textile industry than in many other categories. Color feature, due to the properties such as stability and selectivity towards different metal ions and inorganic analytical chemistry, are commonly used. However, derivatives of azo benzene, inkjet printers, color agents in foods, the electro -optic devices, due to the pharmacological and microbiological properties are commonly used in medicine and biology[1]. In the first step of this study, aniline and aniline derivatives were diazotised and coupled with malononitrile, later these compounds were reacted with hydrazine mono hydrate and phenyl hydrazine to give corresponding 3,5-diamino-4-arylazo-1H-pyrazol and 3,5-diamino-4-arylazo-1-phenylpyrazol (2) compounds [2]. X + - C 2 Cl + CH 2 C X H 1 C C C RH 2 H.H 2 R= -H, -Ph X H 2 2 H 2 R 1a, X: H 1d, X: p-cl 1b, X: p- 2 1e, X: p-ch 3 1c, X: p-ch 3 Synthesized (2) compounds were diazotised again and were coupled with ethyl aceto acetate to give corresponding (3) compounds. X H 2 2 H 2 R a 2 /HCl H Cl R Et X H 2 H R Et 3 Synthesized (2) compounds were reacted with hydrazine mono hydrate and phenyl hydrazine to give corresponding (4) compounds. The synthesized disazo dyes were characterized by spectral methods. Visible region absorptions of synthesized compounds were examined in terms of various solvent, asid and base effects. X H 2 H R 3 Et RHH 2 H 2 X H 2 R 4 R LITERATURES [1] eumann, B., Dyes and Pigments., 52, (1), 47-53, 2002 [2] Elnagdi, M,H.,Kandeel E, M., Zayed, E, M., Kandil, Z,E., J. Het. Chem., 14, (1), ,

286 P-TR-079 Kiral Katalist larak β-hidroksi amit Türevlerinin Aromatik Prokiral Ketonların Enantioseçici Boran İndirgenmesinde Katalitik Etkilerinin Araştırılması evin Arslan, Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, Yılmaz Turgut Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır ptikçe aktif sekonder alkollerin hazırlanması için en önemli bir metotlardan biri prokiral ketonların enantiyosaf oxazaborolidin kataliz ile indirgenmeleridir. [1,2]. Enantiyomerikçe saf sekonder alkoller birçok organic bileşikler, sıvı kristall materyali ve biyolojik aktif molekülleri için önemli ara ürünlerdir [3]. Itsuno ve çalışma arkadaşları tarafından ilk kez keşfedilen, Corey ve Link tarafından geliştirilen-cbs (Corey, Bakshi ve Shibata ) indirgenmesi-kiral oxazaborolidin katalizli asimetrik indirgenmeleri organik kimyada yaygın çalışma konularından biridir[4]. Bu çalışmada bir 3-hidroksi-2-naftoik asit ve kiral amino alkollerden çıkılarak bir dizi beta -hidroksi amit türevleri (1-7) hazırlandı. Hazırlanan amitlerin katalitik aktivileri, prokiral ketonların asimetrik boran indirgenmeleri üzerinde araştırıldı. Çözücü, sıcaklık, boran miktarı ve kompleks ve katalist oluşum süresi optimize edildikten sonra yapılan asimetrik indirgenmelerinde % 99 indirgenme verimi ve % 96 lara kadar enantiyomerik fazlalık hesaplandı. H H EDCI,HBt Amino alkol EDCI,HBt Amino alkol H H R1 H 1: R 1 =Ph, R 2 =R 3 =R 4 =H 2: R 1 =Bn, R 2 =R 3 =R 4 =H R2 R3 R4 H 7 H H 3: R 1 =R 3 =Ph, R 2 =R 4 =H 4: R 1 =(CH 3 ) 2 CH-, R 2 =H, R 3 =R 4 =Ph 5: R 1 =H, R 2 = R 3 =R 4 =Ph 6: R 1 =H, R 2 =Bn, R 3 =R 4 =Ph KAYAKLAR [1] Deloux, L.; Srebnik, M. Chem Rev, 93, 763,1993; Corey, E. J.; Helal, C. J., Angew Chem Int Ed Engl, 37, 1986, [2] Zhou, Y.; Wang, Y-W.; Dou, W.; Zhang, D.; LIU, W-S., Chirality 21, , [3] Togni, A.; Venanzi, L. M., Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 33, , [4] Hirao, A.; Itsuno, S.; akahama, S.; Yamazaki,.; J. Chem. Soc. Comm. 1981, ; Corey, E. J.; Link, J.., Tetrahedron Lett., 31, , Bu çalışma TUBİTAK tarafından 110T809 no lu proje ile desteklenmiştir. 243

287 P-E-079 Investigation of Catalytic Activity β-hydroxy Amide Derivatives in Enantioselective Borane Reduction of AromaticProchiral Ketones evin Arslan, Aslı Erdoğan, Murat Azizoğlu, Yılmaz Turgut Dicle University, Science Faculty, Chemistry Department, Diyarbakır ne of the most important methods for optically active secondary alcohols is the reduction of prochiral ketones by enantio pure oxazaborolidine catalysis. [1,2] Enantiopure secondary alcohols are important intermediates for a lot of organic compounds, liquid crystal material and biologically active molecules [3]. CBS (Corey, Bakshi and Shibata) reduction, discovered by Itsuno et al. and developed by Corey and Link, i.e., chiral oxazaborolidine catalyzed asymmetric reduction is one of the common study field [4]. In this study, a series of β-hydroxyamide derivatives (1-7) were prepared starting from 3-hydroxy-2- naphthoic acid and chiral amino alcohols. Catalytic activities of the amideswere investigated in asymmetric borane reduction of prochiral ketones. 99 % yield and up to 96% ee were obtained in asymmetric reductions conducted after optimization of solvent, temperature, amount of borane and complex and time for forming catalyst. H H EDCI,HBt Amino alkol EDCI,HBt Amino alkol H H R1 H 1: R 1 =Ph, R 2 =R 3 =R 4 =H 2: R 1 =Bn, R 2 =R 3 =R 4 =H R2 R3 R4 H 7 H H 3: R 1 =R 3 =Ph, R 2 =R 4 =H 4: R 1 =(CH 3 ) 2 CH-, R 2 =H, R 3 =R 4 =Ph 5: R 1 =H, R 2 = R 3 =R 4 =Ph 6: R 1 =H, R 2 =Bn, R 3 =R 4 =Ph REFERECES [1] Deloux, L.;Srebnik, M. ChemRev, 93, 763,1993; Corey, E. J.; Helal, C. J., AngewChemIntEdEngl, 37, 1986, [2] Zhou, Y.;Wang, Y-W.; Dou, W.; Zhang, D.; LIU, W-S., Chirality 21, ,2009. [3] Togni, A.;Venanzi, L. M., Angew. Chem.,Int. Ed. Engl., 33, , [4] Hirao, A.;Itsuno, S.; akahama, S.; Yamazaki,.; J. Chem. Soc. Comm. 1981, ; Corey, E. J.; Link, J.., TetrahedronLett., 31, , This study was supported by TUBITAK (Project no:110t809 ). 244

288 P-TR-080 Bazı Yeni S-Sübstitüe Polihalobutadien ve Polihalonitrobutadien Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu ihal nul, Cemil İbiş İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul Tiyollerin polihalobutadien ve polihalonitrobutadien bileşikleri ile reaksiyonları daha önceki çalışmalarımızda yapılmıştır [1-3]. Bu reaksiyonlardan elde edilen tiyosübstitüe butadien ve nitrobutadien bileşiklerinin biyolojik aktiveye sahip oldukları bilinmektedir [4,5]. Bu çalışmada daha önceki çalışmalarımızın devamı niteliğinde, heksaklorbutadien bileşiğinin ve perhalonitrobutadien bileşiğinin çeşitli tiyollerle verdiği reaksiyonlar incelenmiştir. Reaksiyonlar sonucunda yeni tiyoeter bileşikleri sentezlenmiştir. Ayrıca S-sübstitüe butadien bileşiklerinin oksidasyon reaksiyonları yapılmıştır. Elde edilen bileşiklerin yapıları mikro analiz ve spektroskopik yöntemlerle (FTIR, MR ve MS vb.) aydınlatılmıştır. Cl Cl S Cl Cl R Cl, Cl R S Cl Cl S R Cl Cl S R, Cl vb. Cl X 2 R=,, CH 2 =CH-CH 2 vb. X=Br, Cl KAYAKLAR [1] Roedig, A.; İbiş, C. and Zaby, G. Chem. Ber., 114, , [2] Ibiş, C.; Yılmaz,., Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 179, , [3] Ibiş, C.; Yıldırım, H., Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 186, , [4] Barbachyn, M.R.; Hutchinson, D.K.; Brickner, S.J.; Cynamon, M.H.; Kilburn, J..; Klemens, S.P.; Glickman, S.E.; Grega, K.C.; Hendges, S.K.; Toops, D.S.; Ford, C.W. and Zurenko, G.E. J.Med. Chem. 39, 680, [5] Hankp, R.; Hammond, M. D.; Fruchtmann, R.; Pfitzner, J.; Place, G. A. J. Med. Chem. 33, ,

289 P-E-080 The Synthesis and Charactarization of Some ew S-Substituted Polyhalobutadiene and Polyhalonitrobutadiene Compounds ihal nul, Cemil Ibis Istanbul University, Engineering Faculty, Department of Chemistry, rganic Chemistry, Istanbul The reactions of thiols with polyhalobutadiene and polyhalonitrobutadiene compounds have been performed in the our previous studies[1-3]. Thiosubstituted butadiene and nitrobutadiene compounds obtained from these reactions are known to have biological activities[4,5]. In this study, the reactions of hexachlorobutadiene and perhalonitrobutadiene compounds with various thiols are examined as the continuation of our previous studies. In result of the reactions, new thioeter compounds were synthesized. Moreover, oxidation reactions of S-substituted butadiene compounds were actualized. The structures of obtained compunds were expained with microanalysis and spectroscopic methods (FTIR, MR ve MS etc. ). Cl Cl S Cl Cl R Cl, Cl R S Cl Cl S R Cl Cl S R, Cl vb. Cl X 2 R=,, CH 2 =CH-CH 2 vb. X=Br, Cl REFERECES [1] Roedig, A.; İbiş, C. and Zaby, G. Chem. Ber., 114, , [2] Ibiş, C.; Yılmaz,., Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 179, , [3] Ibiş, C.; Yıldırım, H., Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 186, , [4] Barbachyn, M.R.; Hutchinson, D.K.; Brickner, S.J.; Cynamon, M.H.; Kilburn, J..; Klemens, S.P.; Glickman, S.E.; Grega, K.C.; Hendges, S.K.; Toops, D.S.; Ford, C.W. and Zurenko, G.E. J.Med. Chem. 39, 680, [5] Hankp, R.; Hammond, M. D.; Fruchtmann, R.; Pfitzner, J.; Place, G. A. J. Med. Chem. 33, ,

290 P-TR-081 Etoksi, Halo-1,4-Benzokinonların Aromatik Aminler ile Reaksiyonları ilüfer Bayrak, Cemil İbiş İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul Kinonlar, organik bileşiklerin geniş uygulama alanına sahip özel bir sınıfını oluşturmaktadır. Boya endüstrisinde ve organik sentezlerde yaygın olarak kullanılmalarının yanında son yıllarda luminoforez olarak fotoğrafçılıkta ve katalizör olarak da kimyasal proseslerde kullanılmaktadırlar[1]. Kinon bileşiklerinin biyolojik önemi; antikanser, antimalarial, antifungal ve antibakteriyal çalışmalarla ilgili bir çok deneysel ve klinik ilacın biyoljik aktivitelerinin temelini oluşturmasından kaynaklanmaktadır[2]. Kinon bileşiklerin azot içeren türevlerinin de antitümör ve antibakteriyal aktivitesine sahip olduğu bilinmektedir[3]. Kinon bileşiklerinin gösterdiği özellikler ve kendilerine buldukları uygulama alanları kinon çekirdeği içeren yeni ajanların sentezini teşvik etmektedir. Bu çalışmada daha önceki çalışmaların ışığında 1,4-benzokinonların aromatik aminlerle reaksiyonları incelenerek yeni amino-1,4-benzokinon bileşikleri sentezlendi. Elde edilen bileşiklerin yapıları mikro analiz ve spektroskopik yöntemlerle (FTIR, MR ve MS vb.) aydınlatıldı. R H Cl H R R H Cl Cl H R vb. R = -H, -CH 3 vb. KAYAKLAR [1] Takagi, K., Mizuno, A., Iwamoto, A., Furusyo, M. and Matsuoka, M. Dyes and Pigments, 36 (1), 35-43, [2] Gomez-Monterrey, I., Santelli, G., Campiglia, P., Califano, D., Falasconi, F., Pisano, C., Vesci, L., Lama, T., Grieco, P., ovellino, E. J. Med. Chem., 48, , [3] Batra, M., Kriplani, P., Batra, C. and jha, K. G. Bioorg. Med. Chem., 14, ,

291 P-E-081 The Reactions of Ethoxy, Halo-1,4-Benzoquinones with Aromatic Amines ilufer Bayrak, Cemil Ibis Istanbul University, Engineering Faculty, Department of Chemistry, rganic Chemistry, Istanbul Quinones make up a special class of organic compounds having wide application area. Beside being commonly used in dye industry and organic synthesis, in recent years they have used in photography as luminophores and in chemical processes as catalysts[1]. The biological importance of quinone compounds results from being the basis of biological activity of a number of experimental and clinical drugs that are related with anticancer, antimalarial, antifungal and antibacterial studies[2]. It is known that derivatives of quinone compounds containing nitrogen have antitumor and antibacterial activity too[3]. The features quinon compounds exhibit and the application field they found, promoted the synthesis of new agents retaining quinon nucleus. In light of previous studies, new amino-1,4-benzoquinone compounds are synthesized by analysing the reactions of 1,4-benzoquinones with aromatic amines in this study. The structures of compunds were clarified with microanalysis and spectroscopic methods (FTIR, MR ve MS etc. ). R H Cl H R R H Cl Cl H R vb. R = -H, -CH 3 vb. REFERECES [1] Takagi, K., Mizuno, A., Iwamoto, A., Furusyo, M. and Matsuoka, M. Dyes and Pigments, 36 (1), 35-43, [2] Gomez-Monterrey, I., Santelli, G., Campiglia, P., Califano, D., Falasconi, F., Pisano, C., Vesci, L., Lama, T., Grieco, P., ovellino, E. J. Med. Chem., 48, , [3] Batra, M., Kriplani, P., Batra, C. and jha, K. G. Bioorg. Med. Chem., 14, ,

292 P-TR-082 Yeni Fluoresans rganik Materyallerin Sentezi: Asen-Fluoren Hibrit ligomerler urgül Akcebe, Barış Yücel İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edb. Fakültesi, Kimya Bölümü Asen ve fluoren türevleri çok iyi elektron taşıyıcılar olarak organik ince film transistor leri (organ ic thin film transistors, TFTs), organik ışık saçan diyot lar (organic light emitting diodes, LEDs) ve güneş hücreleri gibi çeşitli organik elektronik cihazlarda kullanılan önemli malzemelerdir [1]. Bu çalışma sübstitüe asen ve fluoren gruplarını içeren oligomerik yapıların Suzuki çapraz kenetlenme tepkimesi aracılığıyla sentezini kapsamaktadır. Çalışmada sentezlenen oligomerler bir antrasen grubu ile fluoren türevlerinin olağan dışı bir birleşimine sahip olduğundan dolayı hibrit moleküller olarak kabul edilebilirler. Bu hibrit oligomerlerde bir fenil halkasının her iki kromoforik grup (asen ve fluoren) tarafından paylaşımıyla oluşan ve bu her iki grubun temel özelliklerini birlikte sergileyen yeni hibrit bir yapı bulunmaktadır. Bu yolla asen-fluoren hibrit oligomerlerin gelişmiş fluoresans özellikler (yüksek kuvantum verimi, uygun fluoresans yarı ömürleri), yüksek termal ve foto kararlılık göstereceği beklenmektedir. Ayrıca bu oligomerler yapılarındaki siklopentan halkaları üzerinde bulunan alkil gruplarından dolayı yoğun olarak kullanılan organik çözücülerdeki çözünürlüklerinin iyi olması beklenmektedir. ligomerlerin antrasen üniteleri benzosiklobütendion temelli bir yöntemle sentezlenmektedir [2]. Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Fluoren-antrasen hibrit oligomer Bu Bu KAYAKLAR [1] a) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials; Haley, M. M.; Tykwinski, R. R., Eds.; Wiley-VCH Verlag: Weinheim, b) Functional rganic Materials: Syntheses, Strategies and Applications; Müller, T. J. J.; Bunz, U. H. F, Eds.; Wiley-VCH Verlag: Weinheim, c) rganic Light Emitting Materials and Devices; Zhigang, L.; Meng, H., Eds.; Taylor & Francis: ew York, [2] Perri, S. T.; Foland, L. D.; Decker,. H. W.; Moore, H. W. J. rg. Chem. 1986, 51,

293 P-E-082 Synthesis of ew Fluorescent rganic Materials: Anthracene-Fluorene Hybrid ligomers urgül Akcebe, Barış Yücel İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edb. Fakültesi, Kimya Bölümü The oligomeric structures, which synthesized with anthracene and fluorene derivatives by Suzuki crosscoupling reactions, were investigated according to the parameters such as flourescent properties, thermal and photo stabilities, and quantum yields. The reaction of benzocyclobutenedione with 2-bromo-7-lithiodialkylfluorene derivatives gave the alcohol intermediates that were heated in p-xylene at reflux open to the air to oxidate indenoanthraquinone derivatives. Then, indenoanthraquinone derivatives were reacted with alkynllithium and fluorenyllithium derivatives at -78 C and indenoanthracene derivatives were synthesized by this way. At final step, the brominated indenoanthracene derivatives were reacted with alkylated 2 - bromofluorene and alkylated 2,7-dibromofluorene units by Suzuki cross-coupling reaction and was taken four different oligomeric structures which were soluble in organic solvents and had highly fluorescence properties. It was used many different reaction conditions for having optimum results, and results showed us that was achieved. Acene and fluorene based materials have been commonly used on optoelectronic technologies since 1950s. The main reasons, which prefer these materials to silicon based ones, are easy application on small areas, high flexibility, low weight, and that can become soluble in organic and inorganic solvents by using some different methods. In this work, there was a new structural unit formed by participation of a phenyl ring with both chromophoric units (acene and fluorene) and this hybrid unit displays intrinsic properties of parent chromophores in a one form. By this way, it was aimed that the proposed acene -fluorene hybrid oligomers were exhibit enhanced fluorescence properties. Additionally, solubility problem was overcomed by the alkyl chains that were bonded to main sceleton of molecules. Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Fluoren-antrasen hibrit oligomer Bu Bu REFERECES [1] a) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials; Haley, M. M.; Tykwinski, R. R., Eds.; Wiley-VCH Verlag: Weinheim, b) Functional rganic Materials: Syntheses, Strategies and Applications; Müller, T. J. J.; Bunz, U. H. F, Eds.; Wiley-VCH Verlag: Weinheim, c) rganic Light Emitting Materials and Devices; Zhigang, L.; Meng, H., Eds.; Taylor & Francis: ew York, [2] Perri, S. T.; Foland, L. D.; Decker,. H. W.; Moore, H. W. J. rg. Chem. 1986, 51,

294 P-TR-083 cis-1,2,3,6-tetrahidroftalimit Türevlerinin Sentezi urhan (Horasan) Kishalı, Birgül Koç, Yunus Kara Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü-ERZURUM cis-1,2,3,6-tetrahidroftalimit (1) bileşiği ticari olarak çok kullanım alanı bulmaktadır. Pestisit grubu bileşiklerden[1] adrenergic receptor antagonistslere[2], ve hatta polimerle re kadar birçok yerde kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle yapıdaki hekzahidro-isoindol-1,3-dion birimi Alzheimer dâhil birçok sinir sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçların yapılarında yer almaktadır.[3]. H 1 Hapten 5-HT1A receptor ligand Bu çalışma kapsamında öncelikle cıs-1,2,3,6-tetrahidroftalimit bileşiği 1 3-sülfolen den çıkılarak sentezlenmiştir[4]. Daha sonra hem azot hem de özellikle siklo hekzan halkasından olan türevleri sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle belirlenmiştir. R' H R R 1 2 R'' R : -CH 2 CH 3 -CH R' : -Ac, -Br, - 3, -H 2 R'' :-Ac, -Br, -C 6 H 5 KAYAKLAR [1] Megadı,V. B., Tallur,P.., Mulla,S. I., ınnekar H. Z., J. Agric. Food Chem. 58, , [2] Bojarski, A. J., Mokrosz, M. J., Duszyńska, B., Kozioł A., Bugno R., Molecules, 9, , [3] Lee, H. J., Lim, S. J., h, S. J., Moon, D. H., Kim, D. J., Taeb J., Yooa, K. H., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18, , [4] Tan, A., Koc, B., H., Kishali,., Sahin E., Kara,Y., Synthesis-Stuttgart, 7, ,

295 P-E-083 The Synthesis of cis-1,2,3,6-tetrahidroftalimit Derivatives urhan (Horasan) Kishalı, Birgül Koç, Yunus Kara Atatürk University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Erzurum, Turkey cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide (1) compound used in the synthesis of many products in commercially. This compound used in the synthesis of many products such as pesticides[1], adrenergic receptor antagonists[2], and even polymers. In particular, there are structure of hexahydro-isoindole-1,3-dione in drugs used in the treatment of many nervous system disorders, including Alzheimer[3]. H 1 Hapten 5-HT1A receptor ligand In this study, the compound, cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, was synthesized from 1,3-sülfolen. Then, both nitrogen derivatives and especially the cyclohexane ring derivatives were synthesized. Structures of the compounds were determined by various spectroscopic methods. R' H R R 1 2 R'' R : -CH 2 CH 3 -CH R' : -Ac, -Br, - 3, -H 2 R'' :-Ac, -Br, -C 6 H 5 REFERECES [1] Megadı,V. B., Tallur,P.., Mulla,S. I., ınnekar H. Z., J. Agric. Food Chem. 58, , [2] Bojarski, A. J., Mokrosz, M. J., Duszyńska, B., Kozioł A., Bugno R., Molecules, 9, , [3] Lee, H. J., Lim, S. J., h, S. J., Moon, D. H., Kim, D. J., Taeb J., Yooa, K. H., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18, , [4] Tan, A., Koc, B., H., Kishali,., Sahin E., Kara,Y., Synthesis-Stuttgart, 7, ,

296 P-TR-084 1,4-Diaril İmidazolin-3-oksitlerin İmidazolidin-1-ol ler ve Hidroksilamin Türevlerine Seçimli İndirgenmesi ktay Asutay 1, ecdet Coşkun 2 1 amık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü. 2 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü rganik Kimya ABD. Bu çalışmanın amacı C-2 substitue olmayan imidazolin-3-oksitlerin [1-3]sodyum bor hidrür ile indirgenmesi ve oluşabilecek ürünlerin karakterizasyonuydu. Bu amaçla C-2 substitue olmayan imidazolin-3-oksitler THF içinde sodyum bor hidrür ile karşılık gelen trans -3,5-diaril imidazolidin-1-ol lere indirgendiler. Önceki çalışmamızda [4] C-2 aril substitue 1,2,4-triaril imidazolin-3-oksitler aynı koşullarda - (2-aminoetil) nitronlar ve 3,5,6-trifenil-1,2,5-oksadiazinanlar ile halka-zincir-halka tautomerik dengesinde bulunan karşılık gelen 2,3,5-triarilimidazolidin-1-ol leri vermişti. C-2 substitue olmayan imidazolin-3-oksitlerin indirgenme reaksiyonunda çözücünün uzaklaştırılmasıyla geriye kalan ham reaksiyon karışımının metanol-su karışımı ile ısıtılması C- bağının redüktiv kırılması ile hidroksilaminler oluşurken aynı koşullarda C-2 aril substitue imidazolin-3-oksitlerin indirgenme ürünü halka zincir-halka tautomerik dengesinde kalıyordu. C-2 substitue olmayan imidazolin-3-oksitlerin indirgenmesi üzerine -aromatik halkadaki substituent etkisini araştırmak için elektron verici ve elektron çekici substituentler içeren bir seri 1,4 -diaril imidazolin-3-oksit THF içinde sodyum bor hidrür ile indirgenmeye[5-8] tabi tutuldu. Sonuç olarak bir seri halkalı nitron un indirgenerek imidazolidin türevlerine[9] ve onların da seçimli olarak hidroksilamin türevlerine[10-13] dönüştüğünü rapor ediyoruz. KAYAKLAR [1] Coskun, Asutay Chimica Acta Turcica 27, 17, 1999 [2] Coskun, Asutay Chimica Acta Turcica 25, 69, 1997 [3] Coşkun, Çetin M Tetrahedron 65, 648, 2006 [4] Coşkun, Asutay Tetrahedron Letters 48, 5151, 2007 [5] Smith LI For the synthesis and reactions of nitrones. Chem Rev 23, 193, 1938 [6] Hamer J, Macaluso A Chem Rev 64, 473, 1964 [7] Spence GG, Taylor EC, Buchardt Chem Rev 70, 231, 1970 [8] Gothelf KV, Jorgensen KA Chem Rev 98, 863, 1998 [9] Ferm RJ, Riebsomer JL For general methods fort he synthesis of imidazolidines Chem Rev. 54, 593,

297 P-E-084 Selective Reduction of 1,4-Diarylimidazoline-3-oxides to Imidazolidin-1-ols and Hydroxylamine Derivatives ktay Asutay, ecdet Coşkun 1 amık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü. 2 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü rganik Kimya ABD. C-2 unsubstitued imidazoline-3-oxides were reduced with abh 4 in THF to give the corresponding trans-3,5- diarylimidazolidin-1-ols, while under the same conditions C-2 substitued derivatives gave the corresponding ring-chain-ring tautomers. Treatment of the crude rection mixture from the reduction of C-2 unsubstitued imidazoline-3-oxides with a MeH-H 2 mixture provided reductive C- bond cleavage to give hydroxylamines, while under the same conditions ring-chain-ring tautomers remained unchanged. Keywords: itrones, Rearrangement, Ring-chain ring tautomers, Selectivity, Hydroxylamine 254

298 P-TR-085 β-diketoesterlerin ve Malonatların Çözücüsüz ve Katalizörsüz Mannich Reaksiyonu nur Demirkol, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Adana, 01330, Türkiye İkiden daha fazla sayıda başlangıç maddesinin kullanıldığı multikomponent reaksiyonlar, üretkenliklerinin fazla olması, verim yüksekliği, kolay uygulanması, küçük molekül ağırlıklı bileşiklerin hı zlı ve yüksek verimde üretilmesi, total sentezler için kullanılması nedeniyle diğer tüm reaksiyon türleri arasında önemli bir yere sahiptir[1]. Biyolojik olarak aktif bileşiklerin tanınması ve optimizasyonun da çok yararlı olan bu reaksiyon türü kullanılarak ilaç ürünlerinin keşfinde önemli gelişmeler sağlanmıştır[2]. Multikomponent reaksiyonların bir türü olan Mannich reaksiyonu, organik sentez çalışmalarında en önemli karbon-karbon bağı oluşturan reaksiyonlardan biridir [3-5]. Reaksiyon ürünü sübstitüe β-amino karbonil bileşikleridir. Bu bileşikler, çeşitli azot içeren doğal bileşiklerin sentezinde ve ilaç sanayisinde önemli yere sahip olan ara ürünlerdir [6]. Son zamanlarda, enerji tasarrufu sağlamak ve kimyasal süreçlerde tehlikeli ve toksik solvent kullanımını minimuma indirmek için çözücü içermeyen organik sentez yöntemlerin geliştirilmesi, önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada, daha önce literatürde rastlanmayan bir metot kullanılarak β-diketoesterlerin ve malonatların farklı amin ve benzaldehit türevleri ile Mannich reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Sentez sırasında herhangi bir organik çözücü ya da katalizörün kullanılmaması bu çalışmayı özgün kılmaktadır. Elde edilen ürünlerin yapıları FT-IR, 1 H-MR ve 13 C-MR ile aydınlatılmıştır. KAYAKLAR [1] Weber, L., Illgen, K., Almstetter, M., Synlett, 3, 366, [2] Dömling, A., Ugi, I., Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 39 (18), , [3] Arend, M., Westermann,. Risch, Angew. Chem., Int. Ed., 37, 1044, [4] Kobayashi, S., Ishitani, H., Chem. Rev., 99, 1069, [5] Mannich C., Krosche, W., Arch. Pharm., 250, 674, [6] Müller, R., Goesmann, H., Waldmann, H., Angew. Chem., Int. Ed., 38, ,

299 P-E-085 Solvent and Catalyst-free Mannich Reactions of Malonates and β-ketoesters nur Demirkol, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray Çukurova University, The Faculty of Arts and Sciences, Chemistry Department, Adana, 01330, Turkey Multicomponent reactions (MCRs) are convergent reactions in which three or more reagents are combined to react in a one pot procedure.multicomponenr reactions constitute a major part in the present day organic synthesis with advantages ranging from lower reaction times, increased reaction rates to higher yields and reproducibility [1]. The three component Mannich reaction is one of the most important carbon -carbon bond forming reactions in organic synthesis and one of the most fundemental and convenient methods for preparation of β-amino carbonyl compounds, which are essential synthetic intermediates for many pharmaceuticals and natural products[2-6]. With the increasing interest in developing environmentally benign reactions, the atom economic catalytic processes or reactions without using any catalyst and solvent or the use of green solvents catalyst and solvent or the use of green solvents are ideal processes in organic chemistry. Pursuing our studies on the Mannich reaction of β-ketoesters, we wished to explore new conditions to make the synthesis simpler, to save energy and to prevent hazardous solvent waste and toxicity in Mannich reaction. Efficient coupling between β-ketoesters or malonates, different aldehydes and various primary amine derivatives were performed without using any solvent or catalyst. To the best of our knowledge this study is the first for Mannich reaction of β-ketoesters without using solvent and catalyst. The structure of Mannich products were characterized by FT-IR, 1 H-MR and 13 C-MR techniques. REFERECES [1] Weber, L., Illgen, K., Almstetter, M., Synlett, 3, 366, [2] Dömling, A., Ugi, I., Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 39 (18), , [3] Arend, M., Westermann,. Risch, Angew. Chem., Int. Ed., 37, 1044, [4] Kobayashi, S., Ishitani, H., Chem. Rev., 99, 1069, [5] Mannich C., Krosche, W., Arch. Pharm., 250, 674, [6] Müller, R., Goesmann, H., Waldmann, H., Angew. Chem., Int. Ed., 38, ,

300 P-TR-086 İki Yeni [2+2] Kondense 24 Üyeli Sikloheterofan Amit Sentezi, Yapısal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi 1 Ömer Zaim, 1 Çağlar Baydar, 2 az Mohammed Aghatabay, 2 Özge Paralı, 3 Başaran Dülger 1 Trakya Üniversitesi, Kimya Bölümü, Edirne, 2 Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü, Büyükçekmece, İstanbul, 3 Biyoloji Bölümü, Çanakkale nsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Penisilin gibi çok sayıda siklopeptit doğal kaynaklardan elde edilmiş ve bunların çoğunda antimikrobiyal, antiviral ve antitumor aktiviteler saptanmıştır. Bu özellikleri nedeniyle ilgi çeken siklopeptitler sentetik organik kimyanın da ilgi alanında önemli bir yer tutmaktadır[1]. 2,6-piridindikarboksilik asitten başlayarak iki yeni makro-heterosiklik amit sentezlenmiştir. Bu amaçla 2,6- piridindikarboksilik asit önce esterleştirilmiş, ardından diester abh 4 ile indirgenerek alkole dönüştürülmüş, alkol p-tscl yardımıyla tosilata dönüştürüldükten sonra bu ditosilat bazik ortamda 2 -aminotiyofenol ile reaksiyona sokulmuştur. Ele geçen molekül 2,6-piridindikarboksilik asit klorür ve 1,3-benzendikarboksilik asit klorür gibi iki farklı diasit klorür ile metilen klorür içinde reaksiyona sokularak seyreltik ortamda halka kapanması sağlanmıştır[2]. Bu iki heterosiklik amitin yapıları 1 H-MR, 13 C-MR, IR ve kütle spektroskopileri yardımıyla doğrulanmıştır. Ayrıca her iki molekül de antimikrobiyal ve antifungal taramalarda geçirilmiş ve IUPAC Fan Adlandırma Sistemiyle adlandırılmıştır [3]: S H Y H S S H Y H S Y = C, (Y=C için) 1,13 (1,3),4,10,16,22 (1,2)-hegzabenzena-2,12,14,24-tetraokzo-3,11,15,23-tetraaza-5,9,17,21- tetratiya-7,19 (2,6)-dipiridinasiklotetrakozafan; (Y= için)1,7,13,19 (2,6)-tetrapiridina-2,12,14,24-tetraokzo-3, 11,15,23-tetraaza-4,10,16,22 (1,2)- tetrabenzena-5,9,17,21-tetratiyasiklotetrakozafan. Daha sonra bu iki bileşiğin antimikrobiyal aktiviteleri, bazı bakteri ve maya kültürlerine karşı en düşük inhibisyon konsantrasyonuna (MIC) seyreltme yöntemi ve dimetil sülfoksitte (DMS) disk difüzyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar ticari değer taşıyan antibiyotik ve antifungal ilaçlarla karşılaştırılmıştır. KAYAKLAR [1] Matthew, S., Ross, C., Paul, V.J., Luesch H. Tetrahedron, 64, , [2] Rajakumar, P., Abdul-Rasheed, A.M. Tetrahedron, 61, , [3] Favre, H.A., Hellwinkel, D., Powell, W.H., Smith, H.A. Tsay, S.C. Pure. Appl. Chem. 74, ,

301 P-E-086 Synthesis, Structural Aspects, Antimicrobial Activity Investigation of Two ew [2+2] Condensed 24 Membered Cycloheterophane Amides 1 Ömer Zaim, 1 Çağlar Baydar, 2 az Mohammed Aghatabay, 2 Özge Paralı, 3 Başaran Dülger 1 Department of Chemistry, Trakya University, Edirne, Turkey 2 Department of Chemistry, Fatih University, Büyükçekmece, Istanbul , Turkey 3 Department of Biology, Çanakkale nsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey Many cyclopeptides, like penicillin, isolated from natural sources, exhibit antimicrobial, antiviral and antitumor activities. As a result, cyclopeptides take a considerable attention of the synthetic organic chemistry [1]. Starting from 2,6-pyridinedicarboxylic acid, we synthesized two new macro-heterocyclic amide. As a first step, 2,6-pyridinedicarboxylic acid was esterfied, then reduced with abh 4 to obtain corresponding alcohol. ext, alcohol was converted to its tosylate by using TsCl and followed by reaction with 2 -aminothiophenol in basic media. Resulting aromatic diamine were treated with two different diacid chlorides like 2,6 - pyridinedicarboxylic acid dichloride and 1,3-benzenedicarboxyilic acid dichloride in a very dilute solution of methylene chloride to afford the cyclization [2]. Compounds were characterized by mass, FT-IR, 1 H, and 13 C MR spectral data and have been named according to the IUPAC Phane omenclature System [3]: S H Y H S S H Y H S Y = C, (for Y=C) 1,13 (1,3),4,10,16,22 (1,2)-hexabenzena-2,12,14,24-tetraoxo-3,11,15,23-tetraaza-5,9,17,21- tetrathia-7,19 (2,6)-dipyridinacyclotetracosaphane; (for Y=) 1,7,13,19 (2,6)-tetrapyridina-2,12,14,24-tetraoxo-3, 11,15,23-tetraaza-4,10,16,22 (1,2)- tetrabenzena-5,9,17,21-tetrathiacyclotetracosaphane. The antimicrobial activities of the compounds were evaluated using the disk diffusion method in dimethyl sulfoxide (DMS) as well as the minimal inhibitory concentration (MIC) dilution method, against several bacteria and yeast cultures. The results were compared with those of commercial antibiotic and antifungal agents REFERECES [1] Matthew, S., Ross, C., Paul, V.J., Luesch H. Tetrahedron, 64, , [2] Rajakumar, P., Abdul-Rasheed, A.M. Tetrahedron, 61, , [3] Favre, H.A., Hellwinkel, D., Powell, W.H., Smith, H.A. Tsay, S.C. Pure. Appl. Chem. 74, ,

302 P-TR-087 Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi Özgür Yılmaz, ermin Simşek Kuş Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Mersin Siklokatılma tepkimeleri organik sentez tepkimelerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. En karakteristik özelliği, moleküllerin en az iki bileşeni arasında iki π bağının açılarak iki yeni σ bağının oluşmasıdır[1]. En iyi bilinen [4+2] siklokatılma tepkimesi Diels-Alder tepkimesidir[2].diels-alder tepkimeleri ile tek kademede altı karbonlu halkalı yapılar kolaylıkla elde edilebildiğinden dolayı, bu tepkimeler mekanistik ve sentetik olarak son derece önemlidir[3,4]. Ayrıca,Diels-Aldersiklokatılma tepkimeleri regio- ve stereospesifik tepkimeler olduğundan dolayı, katılma sonucunda elde edilen moleküller genellikle doğal ürün yapısında olan veya doğal ürünlerin eldesinde anahtar rolü oynayan moleküllerdir[5]. Çalışmamızda, dienofil olarak dimetil 7-oxo-bisiklo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2,3-dikarboksilat tan (1) (1 eq) kapalı tüpler içerisine alınarak 10 ml kloroform da çözüldü. Her bir tüp içerisinedien olarak (1.2eq) 2,3 -dimetil-1,3- bütadien 2 eklenerek, katalizörsüz ve CH 3CH, H 3P 4, fenol, AlCl 3, β-siklodextrin, nafyon-h katalizörlerinin bulunduğu durumlardadiels-aldertepkimeleri incelendi.tepkimeler sonrasında, yine Diels -Alder tepkimesi ile sentezlenen 1nolu molekülün[6], 2nolu molekül ile Diels -Alder tepkimesi üzerinden katılma ürünü 3 ü, Retro- DielsAlder tepkimesi üzerinden ise katılma ürünü4 ü verdiği, ayrıca 3 ve 4nolu ürünlerin ise katalizöre bağlı olarak çeşitli verimlerde 5nolu moleküle dönüştüğü gözlendi. KAYAKLAR [1] Woodward, R. B.;Hoffmann, R., Stereochemistry of ElectrocyclicReactions, J. Am. Chem. Soc., 87: 395, (1965). [2] Diels,., Alder, K., Syntheses in thehydroaromatic Series, LiebigsAnn.Chem., 460:98, (1928). [3] Butz, L. W. andrytina, A. W., rganicreactions 5 nd ed., Adams, R., ew York: Wiley, , (1949). [4] Hamer, J., 1,4-Cycloaddition Reactions: TheDiels-AlderReaction in HeterocyclicSynthesis, AcademicPress, ew York, (1967). [5] icolaou, K. C.; Snyder, S. A.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. TheDiels Alderreaction in total synthesis, Angew. Chem.,Int. Ed., 41, , (2002). [6] Eberbach, W.; Argüelles, P.; M.; Achenbach, H.; Druckrey, E. andprinzbach, H., Helv. Chim. Acta, 54: 2579, (1971). 259

303 P-E-087 Researching of Cycloaddition Reactions of the Substitüed Bicyclic Dienophiles with Various Dien Systems Özgür Yılmaz, ermin Simşek Kuş Mersin Univercity-Faculty f Science and Literature-Chemistry Department, Mersin Cycloaddition reactions are used too much in organic synthesis reactions. The most important feature is forming of two pi ( ) bonds by opening of two sigma ( ) bonds between two elements. 1 The best known [4+2] cycloaddition reaction is Diels-Alder reaction. 2 Because of with Diels-Alder reactions, six carbons which area furnished with rings are made easily in one go, these reactions are very important in the means of mechanic and synthetic. 3,4 Furthermore, because cycloaddition reactions are regio- and sterospecific reactions, the molecules which are formed in the result of addition are usually molecules which are in the form of natural or which plays an important role in the production of natural products. 5 In our study, by being taken from dimethyl 7-oxo-bicyclo hepta-2,5-diene-2,3- dicarboxylate 1 as dienofil, they are put to the closed tubes and they are dissolved in 10 ml chloroform. 2,3 dimethyl -1,3-butadiene 2 as dien is added into the each tube and Diels-Alder reactions are investigated in the state of CH 3CH, H 3P 4, phenol, AlCl 3, -cyclodextrin, nafion-h catalysts and also Diels-Alder reactions are investigated without catalyst. After reactions, the first molecule that is synthesised with Diels-Alder reactions gives the third molecule 6 by the relationship between the second molecule and Diels -Alder reaction and also with the Retro-Diels Alder reaction, it gives the addition product of fourth and furthmore it is observed that the third and the fourth products are turned into the fifth molecule in related to catalyst in many efficiency. REFERECES [1] Woodward, R. B.;Hoffmann, R., Stereochemistry of ElectrocyclicReactions, J. Am. Chem. Soc., 87: 395, (1965). [2] Diels,., Alder, K., Syntheses in thehydroaromatic Series, LiebigsAnn.Chem., 460:98, (1928). [3] Butz, L. W. andrytina, A. W., rganicreactions 5 nd ed., Adams, R., ew York: Wiley, , (1949). [4] Hamer, J., 1,4-Cycloaddition Reactions: TheDiels-AlderReaction in HeterocyclicSynthesis, AcademicPress, ew York, (1967). [5] icolaou, K. C.; Snyder, S. A.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. TheDiels Alderreaction in total synthesis, Angew. Chem.,Int. Ed., 41, , (2002). [6] Eberbach, W.; Argüelles, P.; M.; Achenbach, H.; Druckrey, E. andprinzbach, H., Helv. Chim. Acta, 54: 2579, (1971). 260

304 P-TR-088 Amid Grubu İçeren Azokaliks[4]arenler ve Absorpsiyon Özellikleri Özlem Özen Karakuş Pamukkale Üniversitesi FEF Kimya Bölümü Bu çalışmada, fenol ile formaldehit oligomeri olan kaliks[4]aren alt kenarından (fenolik H) amid grupları ile üst kenardan da (p- köşeleri) azo grupları ile fonksiyonlandırılarak amidoazokaliks[4]arenler elde edildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektrofotometrik yöntemler (FT-IR, 1 H-MR) ve element analizleriyle aydınlatıldı. Ayrıca sentezlenen bileşiklerin asidik ve bazik ortamdaki absorpsiyonları hipsokromik (maviye kayma) ve batokromik (kırmızıya kayma) etki olarak belirlendi [1-3]. Kaliks[n]arenlerin halkalı yapıda ve limitsiz türevlerinin hazırlanabilmesi değişik alanlarda kullanılabilmelerine olanak sağlamıştır. Bunlar iyon seçimli elektrot yapımı, kolon dolgu materyali, floresans ışımalarında, faz transfer katalizörü, membran çalışmalarında, sensör, enzim-mimik ve iyon-molekül taşıyıcı olarak kullanılmaktadır [4]. Bu kadar yaygın bir kullanım alanı olan kaliks[n]arenlerin yeni türevlerinin sentezlenmesi, yeni kullanım alanlarının bulunacağı anlamına gelir. Literatürde sentezlenen azokaliksarenlerin bazı metallere karşı seçimli bir iyonofor özellik göstermeleri bizim sentezlediğimiz ve yeni sentezleyecek olduğumuz bileşiklerinde farklı metallere karşı seçimliliğinin olabileceği düşüncesini ortaya koymuştur. Bu yüzden ileriki çalışmalarda sentezlenen bileşiklerin kaliksaren bazlıiyonofor bileşikler olarak kullanılabilirlikleri araştırılacaktır. R R R R R 1a : - Br 1b : -CH 3 1c :-CH 3 R 2a : - Br 2b : -CH 3 2c :-CH 3 H 2 C C H H H H 2 C C H H H H 2 C H 2 C C C H H H H H H H H Şekil 1: Amidoazokaliks[4]arenler KAYAKLAR [1] Gutsche, C.D., Calixarenes revisited, Royal Society of Chemistry, Chambridge, [2] Karakuş, Ö.Ö. and Deligöz, H., J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chemistry., 61, , [3] Deligöz, H., (Review Article), J. Incl. Phenom. Macromol. Chem., 55, , [4] Benounis, M., Renault.J., Halouani, H., Lamartine, R., Bonnamour, I.D., Material Science and Engineering C, 26, ,

305 P-E-088 Amide Group Containig Azocalix[4]arenes and Their Absorption Properties Özlem Özen Karakuş Pamukkale University, Faculty of Science & Letters, Department of Chemistry The synthesis and chromogenic properties of amidoazocalix[4]arenes, carrying azo groups on the upper rims and amido groups on the lower rims, are described in this study. Structures of prepared compounds were characterized by spectrophotometric methods (FT-IR, 1 H-MR) and elemental analyses. In addition, solvatochromic effects on the absorption spectra of the synthesized compounda have been observed in acidic and basic medium [1-3]. Calix[n]arenes are used in various fields due to their ring structure and unlimited number of derivatives. They are used in ion selective electrodes, the column filling materials, fluorescence radiation, phase transfer catalysts, and membrane studies [4]. The high variety of application fields of calix[n]arene derivatives promises us new application areas for novel calix[n]arene derivatives in the future. Ability of azocalixarenes to recognize and discriminate some of the metal ions have been reported previously. The ionophoric properties of this synthesized novel amidoazocalix[4]arenes will be investigated for the related applications. R R R R R 1a : - Br 1b : -CH 3 1c :-CH 3 R 2a : - Br 2b : -CH 3 2c :-CH 3 H 2 C C H H H H 2 C C H H H H 2 C H 2 C C C H H H H H H H H Figure 1: Amidoazocalix[4]arenes REFERECES [1] Gutsche, C.D., Calixarenes revisited, Royal Society of Chemistry, Chambridge, [2] Karakuş, Ö.Ö. and Deligöz, H., J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chemistry., 61, , [3] Deligöz, H., (Review Article), J. Incl. Phenom. Macromol. Chem., 55, , [4] Benounis, M., Renault.J., Halouani, H., Lamartine, R., Bonnamour, I.D., Material Science and Engineering C, 26, ,

306 P-TR-089 3,6-Di-tert-buthyl-carbazole Merkezli Boşluk İletim Materyallerinin Elektrolüminesans Özellikleri Özlem Usluer, 1 Şerafettin Demiç, 1 iyazi Serdar Sariçiftçi 3 1 Kimya Bölümü, Fen Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, TÜRKİYE 2 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE 3 Linz rganik Güneş Hücreleri Enstitüsü, Johannes Kepler Üniversitesi, Linz, AVUSTURYA Tang ve grubunun[1] küçük moleküler organik ışık yayan diyotlar (LEDs) üzerindeki çalışmasından sonra, çok renkli ekranlardaki ve ışık kaynağı olarak uygulamalarından dolayı LED lere olan ilgi giderek artmıştır[2]. Karbazol türevleri mükemmel boşluk iletim özellikleri, yüksek yük taşıma hızları, yüksek termal, morfolojik ve fotokimyasal dayanıklılıkları nedeniyle organik optoelektronikte ya ygın olarak çalışılmaktadırlar[3]. Karbazol temelli bileşikler LED lerde boşluk iletim mataryeli[4], host materyal[5] ve emisyon materyali[6] olarak kullanılabilirler. Bu çalışmada, dioktilfluoren ve spirobifluoren çekirdekli ve yan grup olarak değişik sayılarda 3,6-di-tert-butilkarbazol grubu içeren, boşluk iletim özelliğine sahip dört adet dendrimerik molekülün sentezi, karakterizasyonu ve LED uygulamaları sunuldu. Dendrimerlerin kimyasal yapısı 1 H-MR, 13 C-MR, FTIR ve MALDI-TF ile aydınlatıldı. Fotofiziksel özellikleri klorobenzen çözeltisi ve film fazında, UV-Vis absorpsiyon ve fotolüminesans ölçümleri ile belirlendi. Dendrimerlerin elektrokimyasal ölçümleri döngüsel voltametri (CV) ile belirlendi. Materyallerin termal özelliklerinin belirlenmesinde differansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve termal gravimetrik analiz (TGA) cihazları kullanıldı. Sentezlenen moleküllerin boşluk iletim materyali, Alq 3 ün emisyon ve elektron transfer materyali, IT ve LiF:Al un sırasıyla anot ve katot olarak kullanıldı ğı IT/PEDT:PSS/Dendrimer/Alq 3/LiF:Al yapısında LED cihazları hazırlandı. Bütün dendrimerler nm arasında parlak yeşil ışık emisyonu yaptılar. KAYAKLAR [1] Tang, C. W., Van Slyke, S. A. Appl. Phys. Lett., 51, 913, [2] Jenekhe, S. A. Adv. Mater., 7, 309, [3] Koyuncu, S., Usluer,., Can, M., Demic, S., Icli,S., Sariciftci,. S. J. of Mater. Chem., 21, 2684, [4] Usluer,., Demic, S., Egbe, D. A. M., Birckner, E., Tozlu, C., Pivrikas, A., Montaigne Ramil, A., Sariciftci,. S. Adv. Funct. Mater., 20, , [6] Li, W., Qiao, J., Duan, L., Wang, L., Qiu, Y. Tetrahedron 63, 10161, [7] Ding, J., Gao, J., Cheng, Y., Xie, Z., Wang, L., Ma, D., Jing, X., Wang, F. Adv. Funct. Mater., 16, 575,

307 P-E-089 Electroluminescent Properties of 3,6 Ditert-buthyl-carbazole Based Hole Transporting Materials Özlem Usluer, 1 Serafettin Demic, 2 iyazi Serdar Sariciftci 3 1 Department of Chemistry, Science Faculty, Muğla Sıtkı Koçman University, Mugla, TURKEY 2 Department of Material Science and Engineering, Izmir Katip Çelebi University, Izmir, TURKEY 3 Linz Institute for rganic Solar Cells, Johannes Kepler University, Linz, AUSTRIA Since the initial work on small molecular organik light emitting diodes (LEDs) by Tang et al.[1], LEDs have attracted much attention due to their potential application in full -color flatpanel displays and solid lighting resources[2]. Carbazole derivatives have been extensively studied in organic optoelectronics because of their excellent hole- transporting capability, high charge carrier mobility, high thermal, morphological and photochemical stability[3]. Carbazole based compounds can be used in LEDs as hole transporting materials[4], host materials[5] and emission materials[6]. This work presents the synthesis, characterization and LED applications of four hole -transporting dendrimeric molecules containing dioctylfluorene and spirobi (fluorene) as the core unit and different numbers of 3,6-di-tert-butyl-carbazole moieties as the peripheral groups. The chemical structure of the dendrimers were confirmed by 1 H-MR, 13 C-MR, FTIR and MALDI-TF. The photophysical properties of the synthesized compounds were investigated by UV-Vis absorption and photoluminescence measurements in dilute liquid and solid phase chlorobenzene solution as well as in thin film. The electrochemical behavior of the dendrimers were investigated by cyclic voltammetry (CV ). Differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) were used to study the thermal behavior of the materials. LED devices were fabricated with a configuration of IT/PEDT:PSS/Dendrimer/Alq3/LiF:Al where the synthesized compounds were used as a hole-transporting layer, Alq 3 as a light emitting and electron-transporting layer, IT and LiF:Al as an anode and cathode, respectively. All dendrimers exhibited bright green light emission between nm. REFERECES [1] Tang, C. W., Van Slyke, S. A. Appl. Phys. Lett., 51, 913, [2] Jenekhe, S. A. Adv. Mater., 7, 309, [3] Koyuncu, S., Usluer,., Can, M., Demic, S., Icli,S., Sariciftci,. S. J. of Mater. Chem., 21, 2684, [4] Usluer,., Demic, S., Egbe, D. A. M., Birckner, E., Tozlu, C., Pivrikas, A., Montaigne Ramil, A., Sariciftci,. S. Adv. Funct. Mater., 20, , [6] Li, W., Qiao, J., Duan, L., Wang, L., Qiu, Y. Tetrahedron 63, 10161, [7] Ding, J., Gao, J., Cheng, Y., Xie, Z., Wang, L., Ma, D., Jing, X., Wang, F. Adv. Funct. Mater., 16, 575,

308 P-TR-090 Amin Yapılı Yüzey Aktif Maddelerin Doğal Zeolitler Üzerine Adsorpsiyonu Pelin Uzun 1, Y. Andelib Aydın 1, uran Deveci Aksoy 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, KMF, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ham zeolitler düşük maliyetli ve kolay elde edilebilir nitelikte olduğundan, günümüze değin, içme sularından, bitkisel veya hayvansal yağlardan, şarap ve diğer içeceklerden kontaminasyon oluşturan maddelerin giderilmesi işlemlerinde kullanılmıştır. Zeolitlerin asidite ve bileşimlerini değiştirecek şekilde modifiye edilmeleri kirleticilere karşı afinitelerini yükseltebilmektedir [1]. Bu çalışmada; hidrofilik kısmı amin yapısında olan yüzey aktif maddelerin, farklı çözücü ortamlarında, doğal bir zeolit olan Bigadiç klinoptiloliti üzerine adsorpsiyonu incelenecektir. Modifikasyonda primer amin içeren 12, 16 ve 18 karbonlu yüzey aktifler kullanılacaktır. Bigadiç klinoptiloliti öğütülmüş ve µm boyut aralığındaki tanecikler deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Toplam katyon değiştirme kapasitesi ve dış katyon değişim kapasitesi Ming ve Dixon yöntemi ile belirlenmiştir [2]. Modifikasyon, yüzey aktifin su, izopropilalkol ve etanol içerisindeki çözeltileri ile kesikli yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yüzey aktif konsantrasyonu M ve M aralığında değiştirilmiştir. Sıcaklığın modifikasyon üzerindeki etkisinin belirlenmesi için 30⁰C ve 60⁰C olmak üzere iki farklı sıcaklıkta çalışılmıştır. Yüzey aktif maddelerin klinoptilolit üzerine adsorplanma miktarı (etkin iyon değiştirme kapasitesi) başlangıç ve denge koşullarında çözeltideki amin konsantrasyonunun arasındaki farkın tayin edilmesi ile hesaplanmıştır. Amin tayini ASTM (American Soceity for Testing and Materials) metot D-2074 kullanılarak 3 er tekrar ile yapılmıştır [3]. Ham zeolitin toplam kapasitesi mek/g, dış iyon değiştirme kapasitesi ise mek/g olarak bulunmuştur. En yüksek iyon değiştirme kapasitesine 18 karbonlu yüzey aktif olan oleilamin ile, modifikasyon sıcaklığının 60 ⁰ C ve çözücünün su olması durumunda ulaşılmıştır. Bu koşullarda dış iyon değiştirme kapasitesinin %85 i oranında amin tutunması sağlanmıştır M oleilamin derişiminin modifikasyon için yeterli olduğu ve bu konsantrasyonun ötesinde iyon değişim kapasitesinin artmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak yüzey aktif maddelerin adsorpsiyonu ile yüzeyinde katyonik bir yapı oluşan klinoptilolitin, anyonik yapıları tutma kapasitesinde artış sağlanmıştır. Artan afinite ile birlikte atık suların bünyesinde yer alan organik ve inorganik kirleticilerin daha yüksek verimle giderilmesi hedeflenmiştir. KAYAKLAR [1] Aleksandra D. V., Magdalena R. T., Aleksandra S. D. and Vera T. D. Applied Clay Science, 17, , [2] Ming, D. W., Dixon, J. B. Clays and Clay Minerals, 35, , [3] ASTM D2074, American Society for Testing and Materials, ,

309 P-E-090 Adsorption of Amine Structured Surfactants on atural Zeolites Pelin Uzun 1, Y. Andelib Aydın 1, uran Deveci Aksoy 1 1 İstanbul Technical University, Chemical-Metallurgical Fac., Chemical Eng. Dep. Zeolites are inorganic materials having numerous advantages such as cheapness and easy accessibleness. Therefore, they have been utilized for removal of contaminants from drinking water, vegetable and animal oil, wine and other liquids. Modification of zeolites by changing their acidity and composition, improves their affinity to contaminants [1]. In this study; adsorption of surfactants, having amine based hydrophilic part, on a natural zeolite Bigadiç Clinoptilolite at different solvent media will be investigated. Three different primer amine based surfactants with 12, 16, 18 carbon will be used. Bigadiç clinoptilolite was sieved to μm particle size for usage in experimental studies. Total cation exchanged capacity and external cation exchange capacity was calculated by the method of Ming and Dixon [2]. The modification experiments were conducted batchwise by treating the clinoptilolite sample with surfactants in aqueous media, isopropyl alcohol or ethanol. The initial concentration of surfactant was ranged from M to 0.012M. To identify the effect of temperature on adsorption, the adsorption datas at 30 C and 60 C were compared. The amount of adsorbed surfactant on clinoptilolite (effective ion exchange capacity) was calculated by exploring the difference in the concentration of surfactant at initial condition and equilibrium. Determination of amine in the solutions were made by taking the ASTM D2074 (American Soceity for Testing and Materials) as basis [3]. Bigadiç clinoptilolite has cation exchange capacity and external cation exchange capacity meq/g, meq/g respectively. The maximum adsorption of surfactants was obtained when oleylamine (18 C) was used in aqueous solution at 60⁰C. At that condition, 85% percentage of cation exchange capacity was utilized to uptake amine in the solution. It was found that 0.004M initial concentration is enough and more concentrated samples did not show any significant result for improvement of the capacity. In conclusion, adsorption of surfactants onto the clinoptilolite leads to a cationic structure on the surface and provides an increase on adsorption of anionic compounds. The aim of this study is highly efficient removal of organic and inorganic, anionic contaminants in wastewater. REFERECES [1] Aleksandra D. V., Magdalena R. T., Aleksandra S. D. and Vera T. D. Applied Clay Science, 17, , [2] Ming, D. W., Dixon, J. B. Clays and Clay Minerals, 35, , [3] ASTM D2074, American Society for Testing and Materials, ,

310 P-TR-091 Antrasen ve Azid Yan Fonksiyonlu Polikarbonat Zincirlerinin Sentezi ve Klik Kimyası ile Aşılanması Pınar Sinem murtag 1, Aydan Dağ 1, Hakan Durmaz 1, Ufuk Saim Günay 1, Gürkan Hızal 1, Ümit Tunca 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Bu çalışmada, antrasen ve azid fonksiyonlu siklik karbonat monomerleri (antrasen-9-il metil 3-hidroksi-2- (hidroksimetil)-2-metil propanoat ve 2-azidoetil 3-hidroksi-2- (hidroksimetil)-2-metilpropanoat) sentezlenmiştir [1]. Bu monomerler kullanılarak antrasen ve azid yan fonksiyonlu polimer zincirinin sentezi, başlatıcı olarak benzilalkol, ve kataliz sistemi olarak 1,8-diazabisiklo[5.4.0]undek-7-en ve 1- (3,5-bis (triflorometil1- (3,5-bis (triflorometil))-3-siklohekzil-2-tiyoüre kullanılarak halka açılma polimerizasyonu ile başarıyla gerçekleştirilmiştir [2]. Yan fonksiyonel gruplara Diels Alder ve Cu AAC klik tepkimeleri ile takılacak olan polimerik zincirler, atom transfer radikal polimerizasyonu ve halka açılma polimerizasyonu ile sentezlenmiştir. Bu zincirler, antrasen ve azid fonksiyonlu polikarbonat ana zincirine klik reaksiyonları (CuAAC ve Diels-Alder) kullanılarak aşılanmıştır. Polikarbonatların kompozisyonu ve molekül ağırlıkları 1 H MR ve GPC kullanılarak karakterize edilmiş, sonuç polimerlerinin termal özellikleri TGA ve DSC ile kullanılarak ölçülmüştür. KAYAKLAR [1] Zhang X, Zhong Z, Zhuo R, Preparation of Azido Polycarbonates and Their Functionalization via Click Chemistry, Macromolecules, 44: , [2] Sanders DP, Fukushima K, Coady DJ, elson A, Fujiwara M, Yasumoto M, Hedrick LJ, A Simple and Efficient Synthesis of Functionalized Cyclic Carbonate Monomers Using a Versatile Pentafluorophenyl Ester Intermediate, J. Am. Chem. Soc., 132: ,

311 P-E-091 Preparation of Polycarbonate with Anthracene and Azido Pendant Groups and its Grafting via Click Chemistry Pınar Sinem murtag 1, Aydan Dag 1, Hakan Durmaz 1, Ufuk Saim Gunay 1, Gurkan Hizal 1, Umit Tunca 1 Technical University of Istanbul, Department of Chemistry, 34469, İstanbul, Turkey, This study deals with the synthesis of anthracene- and azide-functional cyclic carbonate monomers, anthracen-9-ylmethyl 5-methyl-2-oxo-1,3-dioxane-5-carboxylate and 2-azidoethyl 5-methyl-2-oxo-1,3- dioxane-5-carboxylate, by the reaction of anthracen-9-ylmethyl 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2- methylpropanoate and 2-azidoethyl 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2-methylpropanoate with ethyl chloroformate in tetrahydrofuran at room temperature, respectively [1]. The copolymerization of these anthracene- and azide-functional cyclic carbonate monomers was carried out successfully via ring-opening polymerization (RP) using benzyl alcohol as initiator, 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and 1- (3,5-bis (trifluorometh1-(3,5-bis (trifluoromethyl))-3-cyclohexyl-2-thiourea, as catalyst system [2]. In addition, side chains were synthesized via atom transfer radical polymerization and RP. The grafting reaction of these side chains with the anthracene- and azide- functional polycarbonate as a main chain was accomplished under facile conditions via click reactions (CuAAC and Diels-Alder). The composition and molecular weight of the polycarbonates were characterized by 1 H MR and GPC. Thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry measurements were used to investigate the thermal properties of the resulting polymers. REFERECES [1] Zhang X, Zhong Z, Zhuo R, Preparation of Azido Polycarbonates and Their Functionalization via Click Chemistry, Macromolecules, 44: , [2] Sanders DP, Fukushima K, Coady DJ, elson A, Fujiwara M, Yasumoto M, Hedrick LJ, A Simple and Efficient Synthesis of Functionalized Cyclic Carbonate Monomers Using a Versatile Pentafluorophenyl Ester Intermediate, J. Am. Chem. Soc., 132: ,

312 P-TR-092 Subkritik Su ortamında Diels-Alder Tepkimeleri Reşit Yıldız, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Adana, 01330, Türkiye 1980'lerin başında Breslow'un öncülüğünde yapılan çalışmalarda, organik çözücüler yerine su kullanıldığı zaman Diels-Alder tepkimesinin hızının arttığı gözlenmiştir[1]. Ancak, polar olmayan bileşiklerin, normal koşullarda sulu fazda çözünürlükleri çok düşüktür. ormal şartlarda suyun dielektrik sabiti yaklaşık 80 dir. Süperkritik ve subkritik koşullarda suyun dielektrik sabiti oldukça azalmaktadır. Dolayısıyla su, organik maddeler için mükemmel bir çözücüye dönüşebilmektedir[2]. Korzenski ve ark. (1997) Diels -Alder reaksiyonlarının subkritik H 2 veya süperkritik H 2 ortamında gerçekleşebileceğini belirtmişlerdir[3]. Bu çalışmada, subkritik su ortamında suyun çözünürlüğünü artırarak endo Diels -Alder ürünleri sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin yapıları 1 H-MR ve GC-MS spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılmıştır. Böylece hızlı, etkin ve temiz bir sentez yöntemi ile endo Diels-Alder bileşikleri elde edilmiştir. KAYAKLAR [1] Breslow, R., Rideout,D., J. Am. Chem. Soc.102,1897, [2] Ikushima, Y., Hatakeda, K., Sato,., Yokoyama, T., Arai, M., J. Am. Chem. Soc., 122, 1908, [3] Korzenskı, Mıchael B., Kolis, Joseph W., Tedrahedron Letters, ,

313 P-E-092 Investigation of Diels-Alder Reactions in Subcritical Water Reşit Yıldız, Dilek Akbaşlar, E.Sultan Giray Department of Chemistry, Cukurova University, Adana, Turkey Studies in the early 1980s under the leadership of Breslow, when water is used instead of organic solvents are observed to increase the rate of Diels -Alder reactions [1]. However, a non-polar compounds under normal conditions is very low solubilitiy in the aqueous. Under normal conditions, the dielectric constant of water is about 80. The dielectric constant of water decreases supercritical and subcritical conditions. Thus, water can be transformed an excellent solvent for organic matter [2]. Korzenski et al. (1997) Diels-Alder reactions showed that can happen in subcritical or supercritical water [3]. In this study; increasing the water solubility of Diels -Alder products (endo) has been synthesized in subcritical water. This compounds have been characterized by using 1 H-MR, GC-MS and FT-IR. Thus,fast, efficient and clean endo-diels-alder compounds were obtained by the method of synthesis. REFERECES [1] Breslow, R., Rideout,D., J. Am. Chem. Soc.102,1897, [2] Ikushima, Y., Hatakeda, K., Sato,., Yokoyama, T., Arai, M., J. Am. Chem. Soc., 122, 1908, [3] Korzenskı, Mıchael B., Kolis, Joseph W., Tedrahedron Letters, ,

314 P-TR-093 ksonorbornen Türevi Bileşiklerinden Bazı Yeni Sübstitüeksitollerin Sentezi Sedat Sevmezler 1, Gökay Aydın 1, Arif Baran 1, Metin Balcı 2 1 Sakarya Üniversitesi FEF Kimya Bölümü 2 DTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bu çalışmada okso-norbornen türevi bileşiklerinden önemli biyolojik aktiviteye sahip oksitol bileşiklerinin sentezleri üzerinde çalışmalar yürütülmüştür.çalışmada, oksonorbornen türevinden ve de bisiklik bir yapı iskeletinden şeker analoğu siklohekzitol sentezi gerçekleştirilmiştir.sentezlenen bu moleküllerin çıkış bileşikleri ticari olarak kolaylıkla temin edilebilen furan ve maleikanhidritdir. Bu pahalı olmayan bileşiklerden şeker türevlerinin sentezlenmesi oldukça önemlidir + R R H H H H R: -Ph, -C, -CH 2 H, -C 2 H Siklohekzan halkasına bir veya iki metanol fonksiyonel grubu yanında aromatik gruplar, karboksil grupları, siyan gruplarının takılmasıyla, sübstitüe fonksiyonel gurupları içeren ve karbon şekeri olarak bilinen siklitoller sentezlenmiştir. Bu çalışma için gerekli çıkış bileşiği, furan ve maleik anhidritin siklokatılmasıdır.hidroksimetil grubu ve aromatik vs. sistem içeren siklitol sentezleri için siklokatılma bileşiği önce indirgen miş ve hidroksimetil grupları korunmuştur. Halkada bulunan çift bağ önce ilgili dibromüre ve sonra bazik ortamda hidrojen bromür eliminasyonu ile ilgili mono-bromüre çevrilmiştir. luşan alken sistemindeki çift bağların tekrar brominasiyonu ve ikinci bir molhbreliminasiyonundadibromokso-norbornen oluşturulmuştur. ksonorbornen molekülündeki bromürler değişik sübstitüentlerle değiştirilmiş ve elde edilen sübstitüe moleküllerindeki oksijen köprüsünün kırılması ile arzu edilen sübstitüesiklitollerin sentezi gerçekleştirilmiştir.[1,2] KAYAKLAR [1] Baran, A.; Günel, A.; Balci, M., J. rg. Chem. 2008, 73, [2] Mahapatra, T.;anda, S. Tetrahedron: Asym. 2010, 21,

315 P-E-093 Synthesis of ew Substituted Cyclohexytol Derivatives Sedat Sevmezler 1, Gökay Aydın 1, Arif Baran 1, Metin Balcı 2 1 Sakarya University, Department of Chemistry 2 METU, Department of Chemistry Cyclitols derivatived from cyclohexane skeleton refers to cyclic polyalcohols which have tree main parts called conduritol quercitol and inocitol. In this study, cyclitols analogue which also called carbasugar were synthesized from in expensive and commerically available furan and maleic anhydride. + R R H H H H R: -Ph, -C, -CH 2 H, -C 2 H For the synthesis of carbasugar, firstly the compound was reduced to give hydroxymethyl group was protected, double bond was brominated and HBr was eliminated from the molecule. Bromination and elimination was repeated to give dibromide compound then bromides were changed to founctional groups indicated in the sheme [1,2]. REFERACES [1] Baran, A.; Günel, A.; Balci, M., J. rg. Chem. 2008, 73, [2] Mahapatra, T.;anda, S. Tetrahedron: Asym. 2010, 21,

316 P-TR-094 -Proparjilik β-enaminon Bileşiklerinin Elektrofilik Halkalaşma Tepkimesi ile 5-İyotpiridin Türevlerinin Sentezi Sedef Karabıyıkoğlu, Eda Karadeniz, Metin Zora rta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, AKARA Piridin türevleri antiülser, antifungal, antihiperglisemik, anti-alzheimer, antilösemik, anti-hiv ve anti-kanser aktivitesi gösteren bileşiklerin tasarım ve sentezinde önemli bir yere sahiptir [1]. Piridin türevlerinin sentezi için birçok metot geliştirilmesine rağmen bu bileşiklerin sahip oldukları geniş biyolojik aktivitelerinden dolayı yeni yöntemler üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Son zamanlarda elektrofilik halkalaşma tepkimeleri organik sentezlerde önemli bir yer teşkil etmiştir [2]. Bu çalışmada asetilenik keton 1 bileşiklerinden hazırlanan -proparjilik β-enaminon 2 türevleri moleküler iyot ile elektrofilik halkalaşma tepkimesine sokularak yüksek verimlerle 5-iyotpiridin 3 bileşikleri sentezlenmiştir. İyotpiridin 3 türevleri önemli bileşikler olup metal kenetlenme tepkimeleri ile çok değişik türevlere kolayca dönüştürülebilmektedir. Deneysel bulgular tepkimenin kapsamı ve mekanizması ile birlikte detaylı olarak tartışılacaktır. H R 1 R R 1 R 2 2 R 3 I 2 / ahc 3 CH 3 C, 80 o C R 1 R 2 R 3 I R 1 = alkil, aril; R 2 = alkil, aril, ferrosenil; R 3 = aril KAYAKLAR [1] (a) icolaou, K. C., Scarpelli, R., Bollbuck, B., Werschkun, B., Pereira, M. M. A., Wartmann, M., Altmann, K. H., Zaharevitz, D., Gussio, R., Giannakakou, P., Chem. Bio., 7, 593, (b) Larock, R. C., Wang, Y., Tetrahedron Lett., 43, 21, (c) Wang, Y., Dong, X., Larock, R. C., J. rg. Chem., 68, 3090, (d) Kim, B. Y., Ahn, J. B., Lee, H. W., Kang, S. K., Lee, J. H., Shin, J. S., Ahn, S. K., Hong, C. I., Yoon, S. S., Eur. J. Med. Chem., 39, 433, (e) Caires, A. C. F., Anti-Cancer Agent. Med. Chem., 7, 484, (f) Qu, W., Kung, M. P., Hou, C., Benedum, T. E., Kung, H. F., J. Med. Chem., 50, 2157, (g) Pinto- Bazurco Mendieta, M. A. E., egri, M., Jagusch, C., Muller-Vieira, U., Lauterbach, T., Hartmann, R. W., J. Med. Chem., 51, 5009, (h) Guillemont, J., Benjahad, A., umouch, S., Decrane, L., Palandjian, P., Vernier, D., Queguiner, L., Andries, K., J. Med. Chem., 52, 7473, [2] (a) Larock, R. C., In Acetylene Chemistry, Chemistry, Biology, and Material Science, Diederich, F., Stang, P. J., Tykwinski, R. R., Eds., Wiley-VCH: Weinheim, 2005, Chp 2, pp (b) Yamamoto, Y., Gridnev, I. D., Patil,. T., Jin, T., Chem. Commun., 5075, (c) Godoi, B., Schumacher, R. F., Zeni, G., Chem. Rev., 111, 2937,

317 P-E-094 Synthesis of 5-iodopyridines via Electrophilic Cyclization of -Propargylic β-enaminones Sedef Karabıyıkoğlu, Eda Karadeniz, Metin Zora Middle East Technical Univesity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, AKARA Properly-substituted pyridine derivatives have gained considerable importance in the design and synthesis of novel biologically active compounds that exhibit noteworthy antiulcer, antifungal, antihyperglycemic, antialzheimer, antileukemic, anti-hiv and anticancer activities [1]. Although there are many synthetic methods for the synthesis of pyridine derivatives, new approaches still continue to appear encouraged by the wide range of spectrum of biological activity of such compounds. Electrophilic cyclization has recently emerged as valuable tool in organic synthesis [2]. In this study, we have achieved the synthesis of 5-iodopyridine derivatives 3 in high yields by molecular iodine-initiated electrophilic cyclization of -propargylic β-enaminones 2, which easily prepared from acetylenic ketones 1. Iodopyridines 3 can be easily elaborated to a broad range of functionally substituted pyridine derivatives using metal-catalyzed coupling processes. The scope, limitations and mechanism of these reactions will be discussed in detail. H R 1 R R 1 R 2 2 R 3 I 2 / ahc 3 CH 3 C, 80 o C R 1 R 2 R 3 I R 1 = alkil, aril; R 2 = alkil, aril, ferrosenil; R 3 = aril REFERECES [1] (a) icolaou, K. C., Scarpelli, R., Bollbuck, B., Werschkun, B., Pereira, M. M. A., Wartmann, M., Altmann, K. H., Zaharevitz, D., Gussio, R., Giannakakou, P., Chem. Bio., 7, 593, (b) Larock, R. C., Wang, Y., Tetrahedron Lett., 43, 21, (c) Wang, Y., Dong, X., Larock, R. C., J. rg. Chem., 68, 3090, (d) Kim, B. Y., Ahn, J. B., Lee, H. W., Kang, S. K., Lee, J. H., Shin, J. S., Ahn, S. K., Hong, C. I., Yoon, S. S., Eur. J. Med. Chem., 39, 433, (e) Caires, A. C. F., Anti-Cancer Agent. Med. Chem., 7, 484, (f) Qu, W., Kung, M. P., Hou, C., Benedum, T. E., Kung, H. F., J. Med. Chem., 50, 2157, (g) Pinto- Bazurco Mendieta, M. A. E., egri, M., Jagusch, C., Muller-Vieira, U., Lauterbach, T., Hartmann, R. W., J. Med. Chem., 51, 5009, (h) Guillemont, J., Benjahad, A., umouch, S., Decrane, L., Palandjian, P., Vernier, D., Queguiner, L., Andries, K., J. Med. Chem., 52, 7473, [2] (a) Larock, R. C., In Acetylene Chemistry, Chemistry, Biology, and Material Science, Diederich, F., Stang, P. J., Tykwinski, R. R., Eds., Wiley-VCH: Weinheim, 2005, Chp 2, pp (b) Yamamoto, Y., Gridnev, I. D., Patil,. T., Jin, T., Chem. Commun., 5075, (c) Godoi, B., Schumacher, R. F., Zeni, G., Chem. Rev., 111, 2937,

318 P-TR-095 Aktif Metilen Bileşiklerinin C=C Çift Bağlarına Mn (Ac) 3 Eşliğinde Katılmasında Kükürt Atomunun Yönlendirici Etkisi Selin Ceyhan 1, Merve Sinem Özer 1, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, Ankara, Turkey Alkenler, asetik asit içerisinde Mn (III)asetat ile tepkimeye girerek radikalik siklizasyon sonucu halkalaşma ürünü, γ-laktonları oluştururlar. 1-3-Dikarbonil bileşiklerinin alkenlerle benzer koşullarda Mn (III)asetat ile reaksiyonu sonucunda ise dihidrofuranlar elde edilir.[1] S 3 Mn(Ac) 3.2H 2 H Mn(Ac) 3.2H 2 Cu(Ac) 2 Cu(Ac) 2 1 CH 3 CH, 80 o C 4 CH 3 CH, 80 o C 2 H S 3 S trans-stiriltiyofen (1) ve cis-stiriltiyofyen (2) nolu alkenlerle ile yapılan deneyler sonucunda, asetilasetonun Mn (III )asetat eşliğinde çift bağa regiospesifik olarak katılarak her iki reaksiyonda da 4 nolu bileşiğin oluştuğu belirlendi. Diğer regioizomere rastlanmadı. Bu katılma reaksiyonunda kükürtün önemli derecede - -konumundan bağlı bileşiklerle deneylere devam edildi. Yapılan deneyler sonucunda geçiş kompleksinde kükürt atomunun Mn (III) iyonları ile bir kompleks oluşturduğu ve bu kompleksin de çift bağa atağı regiospesifik olarak yönlendirdiği belirlendi. Çalışmalar kükürt atomunun konumunun değiştirildiği sistemlerle devam etmektedir. KAYAKLAR [1] Deliömeroğlu, M.K., Dengiz, C., Çalışkan, R., Balci, M. Tetrahedron, 2012, 275

319 P-E-095 Mn (Ac) 3 - Promoted Sulfur-Directed Addition of an Active Methylene Compound to C=C Double Bonds Selin Ceyhan 1, Merve Sinem Özer 1, Metin Balcı 1 1 Middle East Technical University Department of Chemistry, Ankara, Turkey -lactone synthesis in the presence of manganese (III) acetate in acetic acid at reflux. In addition, dihydrofurans are obtained similarly with the reactions of alkenes and 1,3-dicarbonyl compounds[1]. S 3 Mn(Ac) 3.2H 2 H Mn(Ac) 3.2H 2 Cu(Ac) 2 Cu(Ac) 2 1 CH 3 CH, 80 o C 4 CH 3 CH, 80 o C 2 H S 3 S ur aim in our experiments is to see the sulfur s directing property when it is in α and β positions. For example, radicalic addition of acetylacetone (3) to trans -styrylthiophene (1) or cis-styrylthiophene (2) gives the dihydrofuran adduct 4. REFERECE [1] Deliomeroglu, M.K., Dengiz, C., Çalışkan, R., Balci, M. 276

320 P-TR-096 Heterosiklik Bileşen İçeren Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi Selinay Erişkin, İzzet Şener Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü , Kınıklı-DEİZLİ Makromoleküler kimyanın ilginç konularından olan kaliksarenler, p-tert-bütil fenol ile formaldehit in bazik ortamdaki kondenzasyonu sonucunda elde edilen halkalı yapıdaki esnek bileşiklerdir[1]. Öncelikle bazik ortamda fenol ve formaldehitin kondenzasyon reaksiyonu ile elde edilen p-tert-butilkaliks[4]aren (1) sentezlenmiştir. Elde edilen bileşik bir seri reaksiyonla (2) ve (3) bileşiklerine dönüştürülmüştür[2]. H H H H i H H H H ii R H R R 1 2 R= 3 Br Br R R R H R R iii R R R R R R iv R R R R R R (i) AlCl 3/Toluen, (ii) Benzoilklorür/piridin 0-5 C, (iii) Pentaeritrotetrabromit/piridin, 0-5 C, (iv) DMF, K 2C 3 Elde edilen (3) bileşiğinin pentaeritrotetrabromit ile reaksiyonu sonucu yeni (4) bileşiği sentezlenmiştir. Sentezlenen (4) bileşiği bir dizi heterosiklik aminlerle reaksiyona sokularak moleküler sepet olarak kullanılması planlanan yeni kaliks[4]aren türevleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. 5a, R: H 3 C 5b, R: Me 5c, R: Cl S S S H H H 5d, R: 2 5e, R: 5f, R: H S H H H H H 3 CS 5g, R: H H 3 C 5h, R: 5i, R: S H H H KAYAKLAR [1] C. D. Gutsche, Calixarene Revised, Royal Society of Chemistry, Cambridge, [2] Gutsche, C. D., Lin L.G., Tetrahedron, 42 (6), ,

321 P-E-096 The Synthesis of Calix[4]arene Derivatives Containing Heterocyclic Component Selinay Erişkin, İzzet Şener Pamukkale Universty Faculty of Science Department of Chemistry 20017, Kınıklı -DEİZLİ Calix[4]arenes are flexible ring structure compound that obtained by condensation of p -tert-butyl phenol and formaldehyde in basic condition [1]. Primarily p-tert-butylcalix[4]arene (1) was synthesized by condensation of phenol and formaldehyde in basic conditions. The compound was converted into compound (2) and compound (3) through a series of reactions[2]. H H H H i H H H H ii R H R R 1 2 R= 3 Br Br R R R H R R iii R R R R R R iv R R R R R R (i) AlCl 3 - C, (iii) - C, (iv) DMF, K 2C 3 The novel compound (4) was synthesized by the reaction of compound (3) and pentaerythrotetrabromide. Synthesized compound (4) was reacted with a series of heterocyclic amines and the novel resulting compounds were planned to be used as a molecular basket. The structure of resultant were be analyzed with spectroscopic methods. 5a, R: H 3 C 5b, R: Me 5c, R: Cl S S S H H H 5d, R: 2 5e, R: 5f, R: H S H H H H H 3 CS 5g, R: H H 3 C 5h, R: 5i, R: S H H H REFERECES [1] C. D. Gutsche, Calixarene Revised, Royal Society of Chemistry, Cambridge, [2] Gutsche, C. D., Lin L.G., Tetrahedron, 42 (6), ,

322 P-TR-097 Gümüş-HC Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özellikleri Senem Akkoç 1, Yetkin Gök 2 1 Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 2 İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü -Heterosiklik karbenler (HC) hem sert hem de yumuşak metallerle bağ oluşturmaktadırlar [1]. Bununla birlikte, bazı metallerin HC sistemlerinin sentezlenmesinde bazı problemler oluşmaktadı r. Bu problemlerin giderilmesinde gümüş-hc kompleksleri kullanılarak, transmetalasyon reaksiyonu ile çeşitli geçiş metal kompleksleri sentezlenmektedir [Au (I), Cu (I), i (II), Pd (II), Pt (II), Rh (I), Rh (III), Ir (I), Ir (III), Ru (II), Ru (III) ve Ru (IV) gibi]. Son yıllarda Ag-HC lerinin tıbbi uygulamaları da ilgi çekmektedir [2-4]. 2 CI - R + Ag 2 CH 2CI 2, ME -H 2 1 R AgCI Bu çalışmada, fenil sübstitüyentli benzimidazolyum tuzlarından Ag-karben kompleksleri (1) sentezlendi. Sentezlenen bu komplekslerin yapıları 1 H-MR, 13 C-MR ve element analiz teknikleri kullanılarak aydınlatıldı. Yeni gümüş karben komplekslerinin antimikrobiyal aktiviteleri incelendi. KAYAKLAR [1] İ. Özdemir, Y. Gök, Ö. Özeroğlu, M. Kaloğlu, H. Doucet, C. Bruneau, -Heterocyclic Carbenes: Useful Ligands for the Palladium-Catalysed Direct C5 Arylation of Heteroaromatics with Aryl Bromides or Electron-Deficient Aryl Chlorides, Eur. J. Inorg. Chem., 12, 1798 (2010). [2] Yigit, B., Gok Y., zdemir İ., Synthesis and antimicrobial studies of 1-methyl-2-dimethylaminoethylsubstituted benzimidazolium salts and -heterocyclic carbene-silver complexes, Journal of Coordination Chemistry, 65, , [3] Arnold, P. L., Heteroatom Chemistry, 13, 534, [4] Lin, I. J. B., Vasan, C. S., Comments Inorganic Chemistry, 25, 75,

323 P-E-097 Synthesis and Antimicrobial Properties of Silver-HC Complexes Senem Akkoç 1, Yetkin Gök 2 1 Erciyes University, Faculty Science, Department of Chemistry, Kayseri- TURKEY 2 İnönü University, Faculty Science and Arts, Department of Chemistry, Malatya - TURKEY -Heterocyclic carbenes (HCs) form in both hard and soft metal bonds [1]. onetheless, in the synthesis of HC systems of some metals consist of some problems. To eliminate these problems, using the silver HC complexes the various transition metal complexes are synthesized by the reaction of transmetallation [such as; Au (I ), Cu (I ), i (II ), Pd (II ), Pt (II ), Rh (I ), Rh (III ), Ir (I ), Ir (III ), Ru (II ), Ru (III) and Ru (IV) ]. In recent years, drawing attention to medical applications of Ag-HCs [2-4]. 2 CI - R + Ag 2 CH 2CI 2, ME -H 2 1 R AgCI In this work, Ag-carben complexes (I) were synthesized from phenyl substituted benzimidazolium salts. Structures of these synthesized complexes were characterized using by 1 H MR, 13 C MR and elemental analysis techniques. The antimicrobial activities of new silver carbene complexes were examined. REFERECES [1] İ. Özdemir, Y. Gök, Ö. Özeroğlu, M. Kaloğlu, H. Doucet, C. Bruneau, -Heterocyclic Carbenes: Useful Ligands for the Palladium-Catalysed Direct C5 Arylation of Heteroaromatics with Aryl Bromides or Electron-Deficient Aryl Chlorides, Eur. J. Inorg. Chem., 12, 1798 (2010). [2] Yigit, B., Gok Y., zdemir İ., Synthesis and antimicrobial studies of 1-methyl-2-dimethylaminoethylsubstituted benzimidazolium salts and -heterocyclic carbene-silver complexes, Journal of Coordination Chemistry, 65, , [3] Arnold, P. L., Heteroatom Chemistry, 13, 534, [4] Lin, I. J. B., Vasan, C. S., Comments Inorganic Chemistry, 25, 75,

324 P-TR-098 Fenil Sübstitüentli HC-Pd Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri Senem Akkoç 1, Yetkin Gök 2 1 Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 2 İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü -Heterosiklik karbenler (HC) ve bunlardan sentez edilen geçiş metal kompleksleri güçlü -donör ve zayıf - akseptör özellikli olmaları, azot atomu üzerindeki sübstitüyentler ile sterik etkileri kontrol edilebilmeleri, fosfin türlerine göre hava ve neme karşı daha kararlı olmaları gibi nedenlerden dolayı C -C bağ oluşum reaksiyonları, furan sentezi, siklopropanasyon, olefin metatezi, hidroformilasyon, hidrojenasyon, C -H aktivasyonu, polimerizasyon, arilasyon ve hidrosilas yon gibi bir çok katalitik reaksiyonda geniş çapta kullanılmaktadır. Ayrıca bu bileşikler antimikrobiyal aktiviteye de sahiptirler [1-3]. Pd CI 2 CI 1 R Bu çalışma kapsamında fenil sübstitüyentli Ag-HC karben kompleksleri kullanılarak Pd-HC kompleksleri (1) hazırlanmıştır. Elde edilen bileşiklerin yapıları 1 H-MR, 13 C-MR ve element analiz teknikleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Bu yeni Pd-HC komplekslerinin arilasyon tepkimelerindeki katalitik aktiviteleri incelenmiştir. KAYAKLAR [1] İ. Özdemir, Y. Gök, Ö. Özeroğlu, M. Kaloğlu, H. Doucet, C. Bruneau, -Heterocyclic Carbenes: Useful Ligands for the Palladium-Catalysed Direct C5 Arylation of Heteroaromatics with Aryl Bromides or Electron-Deficient Aryl Chlorides, Eur. J. Inorg. Chem., 12, 1798, [2] İ. Özdemir,. Temelli, S. Günal, S. Demir, Gold (I) Complexes of -Heterocyclic Carbene Ligands Containing Benzimidazole: Synthesis and Antimicrobial Activity, Molecules, 15, , [3] İ. Özdemir, A. Denizci, H. T. Öztürk, B. Çetinkaya, Synthetic and antimicrobial studies on new gold (I) complexes of imidazolidin-2-ylidenes, Appl. rganomet. Chem., 18, ,

325 P-E-098 Synthesis and Catalytic Activities of HC-Pd Complexes of Phenyl Substituted Senem Akkoç 1, Yetkin Gök 2 1 Erciyes University, Faculty Science, Department of Chemistry, Kayseri -TURKEY 2 İnönü University, Faculty Science and Arts, Department of Chemistry, Malatya-TURKEY -heterocyclic carbenes (HCs) good -donating but very weak -accepting ability. Generally, HC-metal complexes have higher stability toward heat, moisture, and oxygen than phosphine metal -based complexes, which makes them quite attractive as phosphine surrogates. Therefore, synthesised complexes have showed high catalytic activity in methathesis, creation of furane, polymerisation, hydrosilylation, hydrogenasion, cyclopropanation, arylation, metathese of olefine, C-H bond activation, formation of C-C bond and coupling reactions. Also, these compounds have antimicrobial activity [1-3]. Pd CI 2 CI 1 R In this study; HC-Pd complexes (1) have been prepared from phenyl substituted silver HC carbene complex. The structures of these synthesized complexes were characterized using by 1 H-MR, 13 C-MR and elemental analysis techniques. These new HC-Pd complexes have been tested for catalytic activity in the arylation reaction. REFERECES [1] İ. Özdemir, Y. Gök, Ö. Özeroğlu, M. Kaloğlu, H. Doucet, C. Bruneau, -Heterocyclic Carbenes: Useful Ligands for the Palladium-Catalysed Direct C5 Arylation of Heteroaromatics with Aryl Bromides or Electron-Deficient Aryl Chlorides, Eur. J. Inorg. Chem., 12, 1798, [2] İ. Özdemir,. Temelli, S. Günal, S. Demir, Gold (I) Complexes of -Heterocyclic Carbene Ligands Containing Benzimidazole: Synthesis and Antimicrobial Activity, Molecules, 15, , [3] İ. Özdemir, A. Denizci, H. T. Öztürk, B. Çetinkaya, Synthetic and antimicrobial studies on new gold (I) complexes of imidazolidin-2-ylidenes, Appl. rganomet. Chem., 18, ,

326 P-TR-099 Halojenli itrodienlerin Vinilik Sübstitüsyon Tepkimeleri Serdar Gökşin Aydınlı 1, Amaç Fatih Tuyun 2, Cemil İbiş 1 1 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı 2 Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü itro-sübstitüe polihalojenli 1,3-butadien türevleri, son yıllarda polifonksiyonel heterosiklik bileşiklerin sentezinde kullanılan başlangıç maddelerindendir. Kararlı bir yapıya sahip olan polihalojenli butadienlerin yapılarına bir nitro grubu eklenmesiyle fizyolojik aktiviteleri artmaktadır. Polihalojenli butadienler reaktif elektrofilik yapılar olup nükleofilik vinilik sübstitüsyon (S Vin) yoluyla reaksiyona girmektedirler. Bu dienlerde reaksiyon merkezi genellikle nitrodiklorovinil grubunun aktif C-1 atomlarında olup farklı nükleofiller ilk önce bu atoma saldırmaktadırlar. Daha zorlamalı şartlar altında C-3 atomu da nükleofilik saldırıya uğramaktadır. Vinil halojenlerin halojen atomlarının nükleofilik çeşitli gruplar ile yer seçimli bu tepkimelerinden biyoaktif birçok molekül sentezlendiği bilinmektedir. Işığa duyarlı malzemeler, bitki koruma ajanları, anti tümör ve nörolojik tedavi preparatları bunlar arasında en önemlileridir. Bu çalışmada yeni sentezlenen ve heterosiklik yapıya sahip olan S,-sübstitüe polihalojenli-1,3-nitrobutadien bileşikleri kromatografi ve kristallendirme yöntemleriyle saflaştırıldı. Mikroanaliz ve spektroskopik yöntemlerle (-IR, -MS, UV-VIS, - 1 H- ve - 13 C-MR) yapıları aydınlatıldı. Cl 1 Cl SR Br 2 Cl 1 Cl SR Br 2 Cl Cl SR 1 Br 2 2 -R R 1 = CH 3 (CH 2 ) 3 CH 2 -, CH 3 (CH 2 ) 6 CH 2 - R 2 = (C 6 H 5 ) 2 CH-, p-f-c 6 H 4 -, o-f-c 6 H 4 -, C 6 H 5 -, p- 2 -C 6 H 4 - KAYAKLAR [1] İbiş C., Tuyun A.F., Aydınlı G., Asian Journal of Chemistry, 22, , [2] Zapol skii V.A., amyslo J. C., Gjikaj M., Kaufmann D. E., Z. aturforsch., 65, , [3] Fischer R., Jeschke P., Erdelen C., Lubos A., Losel P., Reckmann U., Kaufmann D.E. and Zapol'skii V.A., US Pat. 7,332,512 B2, [4] Kaberdin R.V., Potkin, V.I., Zapols kii V.A., Russ. Chem. Rev., 66, , [5] Potkin V.I., Gogolinskii V.I., echai.i., Zapol skii V.A., Kaberdin R. V., Russ. J. rg. Chem., 31, ,

327 P-E-099 The Vinylic Substitution Reactions of Halogenated itrodienes Serdar Gökşin Aydınlı 1, Amaç Fatih Tuyun 2, Cemil İbiş 1 1 Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Chemistry, rganic Chemistry 2 Beykent University, Architecture Faculty, Department of Chemical Engineering itro-substituted polyhalogeno-1,3-butadiene derivatives have proven to be valuable synthetic precursors for a variety of polyfunctionalizated heterocycles in recent years. Physiological activities of polyhalogenated butadienes having stable structure are increasing with the addition of a nitro group. Polyhalogenated butadienes having reactive electrophilic structure are reacted by vinylic nucleophilic substitution reactions (S Vin ). The primary reaction center of these dienes is the activated terminal carbon atom C-1 of the nitrodichlorovinyl moiety. This carbon atom allows for an attack by different nucleophiles. Under harsher conditions the internal carbon atom, C-3, is additionally open to the attack of nucleophiles. It is known that many bioactive molecules are synthesized from these regioselective substitution reactions of halogen atoms of vinyl halides with various nucleophilic groups. Photosensitive materials, plant protecting agents, antitumour and neurological drugs are most important ones as their application areas. In this study, novel S,-substituted polyhalogenated 1,3-nitrodiene compounds synthesized having heterocyclic structures were either crystallized or purified by chromatography. Their structures were determinated by microanalysis and spectroscopic methods, such as -IR, -MS, UV-VIS, - 1 H- and - 13 C-MR. Cl 1 Cl SR Br 2 Cl 1 Cl SR Br 2 Cl Cl SR 1 Br 2 2 -R R 1 = CH 3 (CH 2 ) 3 CH 2 -, CH 3 (CH 2 ) 6 CH 2 - R 2 = (C 6 H 5 ) 2 CH-, p-f-c 6 H 4 -, o-f-c 6 H 4 -, C 6 H 5 -, p- 2 -C 6 H 4 - REFERECES [1] İbiş C., Tuyun A.F., Aydınlı G., Asian Journal of Chemistry, 22, , [2] Zapol skii V.A., amyslo J. C., Gjikaj M., Kaufmann D. E., Z. aturforsch., 65, , [3] Fischer R., Jeschke P., Erdelen C., Lubos A., Losel P., Reckmann U., Kaufmann D.E. and Zapol'skii V.A., US Pat. 7,332,512 B2, [4] Kaberdin R.V., Potkin, V.I., Zapols kii V.A., Russ. Chem. Rev., 66, , [5] Potkin V.I., Gogolinskii V.I., echai.i., Zapol skii V.A., Kaberdin R. V., Russ. J. rg. Chem., 31, ,

328 P-TR-100 Poliheterosiklik Moleküllerin Sentezi, Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, Şule Ceylan 1 eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş 1 1 Karadeniz TeknikÜniversitesi, Fen Fakültesi, KimyaAnabilim Dalı Triazol çekirdeği, çok sayıda ilacın yapısında yer alan önemli bir farmakofor gruptur. Bu ilaçlara örnek olarak verilebilecek bileşikler arasında, mantar tedavisinde kullanılan konazol sınıfı antibiyotikler olan İtrakonazol, Flukonazol, Posakonazol, Vorikonazol, Ravuconazol, kanser tedavisinde kullanılan Vorozol, Letrozol, Anastrozol yanında Ribavirin (antiviral) ve Rizatriptan (antimigren) verilebilir [1-3]. Fenazon (Antipirin), biranaljeziktir. 1883'te Knorr tarafından keşfedilmiş ve kuvvetli bir antipiretik tesiri olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada, 4-aminoantipirin başlangıç bileşiği olarak kullanılmıştır. Bu bileşiğin aktif ucu öncelikle 3,4 - difloronitrobenzen ile substitüsyona uğratılarak (2) nolu bileşik sentezlenmştir. Yine aynı çıkış bileşiği (1) etil bromoasetat ile esterine (3) çevrilmiş, bir sonraki aşamada da hidrazin hidratla hidrazitine (4) dönüştürülmüştür. (4) nolu bileşikizosiyanat ve izotiyosyanatlar ile muamele edilip üre (5) ve tiyoüre (6) türevleri elde edilmiş, bu ara ürünler daha ileri adımlarda, etil bromo asetat (8 ) ve sodyum hidroksit (7) ve (9), fenaçil bromür (10) ile halka kapanması reaksiyonları yapılmıştır. 2 F H i H 2 ii H iii H H 2 H S H H vii H S vi H H H H H H iv H Cl ix viii v S H H H S 9 H H S H 7 10 Şema: i: 3,4-difloronitrobenzen, ii:etilbromoasetat, iii: hidrazin hidrat, iv: benzilizosiyonat, v: ah, vi: benzilizotiyosiyonat, vii: etilbromoasetat, viii: 4-klorofenaçilbromür, ix: ah KAYAKLAR: [1] Edmond, D.; Rocher, R.; Plisson, C.; Chenault, J.Synthesisandevaluation of quinolinecarboxyguanidines as antidiabeticagentsbioorg. Med. Chem. Lett., 10, (2000). [2] Foroumadi, A.; Emami, S.; Hassanzadeh, A.; Rajaee, M.; Sokhanvar, K.; Moshafib, M. H.; Shafiee, A.; Synthesis and antibacterial activity of - (5-benzylthio-1,3,4-thiadiazol-2-yl) and - (5- benzylsulfonyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl )piperazinyl quinolone derivatives, Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, , (2005). [3] Muhammet, Ö., Serpil D., Hakan B., eslihan D., Ahmet D., Şengül A.K. Turk. J. Chem., 36, (2012),

329 P-E-100 Synthesis of Polyheterocyclic Compounds, Evaluation of Their Antimicrobial Activity Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, Şule Ceylan 1 eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş 1 1 Karadeniz Technical University, Department of Chemistry Trabzon-Turkey The triazole nucleus has been incorporated into a wide variety of therapeutically important agents. Conazoles, such as Fluconazole, Itraconazole, and Posaconazole, have been used for the treatment of fungal infections in the current regimen. Ribavirin (antiviral ), Rizatriptan (antimigraine ), Alprazolam (anxiolytic ), and the antitumor drugs Vorozole, Letrozole, and Anastrozole are some other examples of drugs containing triazole moiety. Phenazone (antipyrine) is an analgesic and antipyretic.... It was first synthesized by Ludwig Knorr in In this study, 4-aminoantipyrine is used as a starting compound. This compound is firstly reacted with 3,4 -di floronitro benzene. and (2) the compound was synthesized. The compound (1) which uses ethyl bromoacetate ester (3) is inverted. at the later stage, the compound is (4) transformed with the aid of hydrazine hydratethe. The compound (4) was treated with isocyanate and isothiocyanates.urea (5) and thiourea derivatives were obtained. these intermediate products, in the further steps (10) were ring-closure reactions with bromoethylacetate, sodium hydroxide (7) and (9 ), fenchyl bromide. 2 F H i H 2 ii H iii H H 2 H S H H vii H S vi H H H H H H iv H Cl ix viii v S H H H S 9 H H S H 7 10 Fig: i: 3,4-difloronitrobenzen, ii: etilbromoasetat iii: hidrazin hidrat iv: benzil izosiyonat v: ah vi: benzilizotiyosiyonat vii: etilbromoasetat viii: 4-kloro fenaçilbromür ix: ah REFERECES [1] Edmond, D.; Rocher, R.; Plisson, C.; Chenault, J.Synthesisandevaluation of quinolinecarboxyguanidines as antidiabeticagentsbioorg. Med. Chem. Lett., 10, (2000). [2] Foroumadi, A.; Emami, S.; Hassanzadeh, A.; Rajaee, M.; Sokhanvar, K.; Moshafib, M. H.; Shafiee, A.; Synthesis and antibacterial activity of - (5-benzylthio-1,3,4-thiadiazol-2-yl) and - (5- benzylsulfonyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl )piperazinyl quinolone derivatives, Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, , (2005). [3] Muhammet, Ö., Serpil D., Hakan B., eslihan D., Ahmet D., Şengül A.K. Turk. J. Chem., 36, (2012),

330 P-TR-101 Bazı Azol Bileşiklerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, Şule Ceylan 1, Havva Özkan 1, eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı Birçok heterosiklik bileşik, farmakolojik açıdan önemli olan yeni yapıların sentezi içinbaşlangıç bileşiği olarak kullanılmaktadır. Bunlardan azol gurubu bileşikler, sahip oldukları değişik biyolojik aktivitelerden dolayı,son yıllarda sıklıkla sentezlenen bileşik sınıfları haline gelmişlerdir. Beş üyeli halka içeren heterosiklik bileşikler, farmakolojik özelliklere sahip olmasından dolayı son yıllarda popüler bileşikler sınıfına girmişlerdir [1-3]. Triazoller, oksadiazoller, tiyadiazoller, imidazoller gibi beş üyeli heterosiklik halka içeren bileşikler, antimikrobiyal, antiinflamatoriyal, analjesik, antitümör, antihipertansif veya antiviral gibi değişik biyolojik aktiviteler göstermeleri nedeniyle son yıllarda sıklıkla sentezlenmektedir [4]. Bu çalışmada öncelikle,1-fenil piperazin ve 2-kloro-5-nitro piridinin reaksiyonundan, (1) nolu bileşiğin sentezi gerçekleştirilipdaha sonra nitro grubu, Pd/C varlığında, hidrazinhidrat ile indirgenerek (2) nolu bileşik sentezlenmiştir. Ardından 2 nolu bileşik, Schiff bazlarına dönüşrürülmüş (3a) ve (3b) bileşikleri elde edilmiştir. Yine 2 nolu bileşik arilizotiyosyanat ile reaksiyona sokularak tiyoüre (4) türevi reaktif ara ürüne dönüştürüldükten sonra, bir sonraki basamakta etilbromoasetat ile kondenzasyonu sonucu karşılık gelen (5) nolu bileşik sentezlenmiştir. Elde edilen yeni bileşiklerin yapıları IR, 1H MR, 13C MR ve Kütle spektroskopisi yöntemleri kullanılarak aydınlatılmış, antimikrobial özellikleri incelenmiştir. H + Cl Cl 2 i 1 2 3a C H Cl iii ii vi 3b C H H H 2 v 2 S vi H H 4 5 S Şema: i: piperazin, 4-kloronitropiridin, ii: Pd-C, H 2H 2, iii: 2,6-diklorobenzaldehid, iv: salisilaldehid, v: fenilisothiosiyonat, vi: ethil bromoasetat KAYAKLAR: [1] Muhammet, Ö., Serpil D., Hakan B., eslihan D., Ahmet D., Şengül A.K. Turk. J. Chem., 36, (2012), [2] S. Basoglu, M. Yolal, A. Demirbas, H. Bektas, R. Abbasoglu,. Demirbas Turk J. Chem 36 (2012) [3] Tabarrini,.,Massari, S.,Daelemans, D.,Stevens, M.,Manfroni, G.,Sabatini, S.,Balzarini, J.,Cecchetti, V.,Pannecouque, C.,Fravolini, A., Structure-activity relationship study on anti-hiv 6- desfluoroquinolones, J. Med. Chem.,51, (2008). [4] V.R. Solomon, C. Hua, H. Lee, Bioorg. Med. Chem. 18 (2010)

331 P-E-101 Synthesis and Antimicrobial Activities of Some Azole Derivatives Serpil Demirci 1, Serap Başoğlu 1, eslihan Demirbaş 1, Ahmet Demirbaş 1 1 Karadeniz Technical University, Department of Chemistry Trabzon-Turkey Many heterocyclic compound, a pharmacologically used as the starting compound for the synthesis of new structures which are important. Groups of these azole compounds, due to their various biological activities, in recent years have become common classes of compounds synthesized. Heterocyclic compounds containing five-membered ring, compounds of pharmacological class have entered popular in recent years due to properties.triazole derivatives, oxadiazoles, thiadiazoles and imidazoles have consistently attracted scientific and practical interest because of their widely varying chemical properties, synthetic versatility, and pharmacological activities, such as antibacterial antifungal, antitubercular, analgesic, anti -inflammatory, anticancer, anticonvulsant properties. In this study, firstly, 1-phenyl-piperazine and the reaction of 2-chloro-5-nitro-pyridine Synthesis of (1) number is run and then the nitro group of the compound, Pd / C in the presence of hidrazinhidrat is reduced and (2) are the compounds synthesized. Then, the compound number of (2 ), Schiff bases is turned into (3a) and (3b) compounds were obtained. However, the compound (2) is reacted with reacted with thiourea derivatives of arilizotiyosyanat (4) derivative is converted to reactive intermediate product, the next step corresponding to a result of condensation on etilbromoasetat (5) are the compounds synthesized. All the newly synthesized compounds displayed IR, 1 H MR, 13 C MR, mass spectral data consistent with their structures. H + Cl Cl 2 i 1 2 3a C H Cl iii ii vi 3b C H H H 2 v 2 S vi H H 4 5 S Şema: i: piperazin, 4-kloronitropiridin ii: Pd-C, H 2H 2, iii: 2,6-diklorobenzaldehid iv: salisilaldehid v: fenilisothiosiyonat, vi: ethil bromoasetat REFERECES [1] Muhammet, Ö., Serpil D., Hakan B., eslihan D., Ahmet D., Şengül A.K. Turk. J. Chem., 36, (2012), [2] S. Basoglu, M. Yolal, A. Demirbas, H. Bektas, R. Abbasoglu,. Demirbas Turk J. Chem 36 (2012) [3] Tabarrini,.,Massari, S.,Daelemans, D.,Stevens, M.,Manfroni, G.,Sabatini, S.,Balzarini, J.,Cecchetti, V.,Pannecouque, C.,Fravolini, A., Structure-activity relationship study on anti-hiv 6- desfluoroquinolones, J. Med. Chem.,51, (2008). [4] V.R. Solomon, C. Hua, H. Lee, Bioorg. Med. Chem. 18 (2010)

332 P-TR-102 Pirinç Kabuğu Külünden Eritme Yöntemiyle 45S5 Biyoaktif Cam Hazırlanması ve Karakterizasyonu Sevil Yücel 1, Didem Özçimen 1, Pınar Terzioğlu 1,2, Serhat Acar 1, Can Yaman 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, İstanbul, Türkiye 2 Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Muğla, Türkiye Biyoaktif camlar, ortopedide kemik ve kıkırdak rekonstrüksiyonunda, oral ve otolojik cerrahi uygulamalarında kullanılan, özellikle fosfat ve silikat sistemlerine dayanan inorganik kemik rejenerasyon malzemeleridir [1]. Bu malzemeler, sol gel ya da eritme yöntemiyle hazırlanabilir. Tetraetilortosilkat ve tetrametilortosilikat gibi ticari silis kaynakları geleneksel olarak biyoaktif cam hazırlanmasında kullanılmaktadır [2]. Pirinç kabuğu külü yüksek miktarda (%87-97) amorf silika içermektedir. Amorf silikanın ekstraksiyonu kolaydır ve bu sayede pirinç kabuğu düşük maliyetli alternatif bir silika kaynağı olarak kullanılabilir [3]. Bu çalışmada, pirinç kabuğu külünden alkali ekstraksiyonla elde edilen silika ve ticari silika kullanılarak eritme yöntemiyle biyoaktif cam üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, basit ve etkili bir teknik ile 45S5 biyoaktif camının sentezlenmesinde ticari silika ile pirinç kabuğu külünden elde edilen silika kullanımının karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen 45S5 biyoaktif camların yapay vücut sıvısındaki davranışının tespit edilmesi amacıyla 7, 14, 21 günlük süreçlerde camların ağırlık kayıpları takip edilmiş, SEM görüntüleri alınmış ve Vickers sertlikleri tespit edilmiştir. Elde edilen SEM görüntüleri, Vickers sertliği ve yapay vücut sıvısında çözünme sonuçlarına göre pirinç kabuğu külünden elde edilen silika ile üretilen biyoaktif camın biyoaktivitesinin ticari silika ile üretilen biyoaktif cama göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, tarımsal bir atık olan pirinç kabuğu külünden elde edilen silikanın biyoaktif cam üretiminde kullanılabileceği tespit edilmiştir. KAYAKLAR [1] Gao, T, Aro, H.T., Ylanen, H. and Vuorio, E., Biomaterials, 22, , [2] ayak, J. P., Kumar, S. and Bera, J., Journal of on-crystalline Solids, 356, , [3] Kalapathy, U., Proctor, A. and Shultz, J. Bioresource Technology, 73, ,

333 P-E-102 Preparation of Melt Derived 45S5 Bioactive Glass from Rice Hull Ash and its Characterization Sevil Yücel 1, Didem Özçimen 1, Pınar Terzioğlu 1,2, Serhat Acar 1, Can Yaman 1 1 Bioengineering Department, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Yildiz Technical University, Davutpasa Campus Esenler, Istanbul-Turkey 2 Chemistry Department, Faculty of Sciences, Muğla University, Kötekli Campus, Muğla-Turkey Bioactive glasses are inorganic bone regeneration materials which have been used for bone and cartilage reconstruction in orthopedics, oral, maxillofacial and otological surgery applications, especially based on mainly silicate or phosphate systems [1]. The bioactive glass can be prepared through sol-gel or melting method. Conventionally, commercial silica products such as tetraethylorthosilicate and tetramethylorthosilicate were used as silica sources [2]. Rice husk ash consists high grade (87-97%) of amorphous silica. The extraction of amorphous silica is simple and thus rice husk ash can be used as an alternative low cost silica precursor [3]. In the present study, the melting technique was applied to produce bioactive glasses with rice hull ash silica and commercial silica. In the present study, the use of rice hull ash silica and by comparing with commercial silica for synthesizing a 45S5 bioactive glass biomaterial with a simple and effective technique investigated. In order to determine the effect of simulated body fluid on the behavior of 45S5 bioactive glass the 7, 14, 21- day weight loss processes have been followed, SEM images were taken and Vickers hardness were determined. All results obtained from SEM, FTIR, XRD, Vickers hardness analysis and also degradation in tris solution showed that the rate of hydroxyapatite formation were observed for all bioglass samples. As a result, it can be said that because of the bioactivity of rice hull ash silica it can be used as an alternative to commercial silica for the production of the 45S5 bioglass. REFERECES [1] Gao, T, Aro, H.T., Ylanen, H. and Vuorio, E., Biomaterials, 22, , [2] ayak, J. P., Kumar, S. and Bera, J., Journal of on-crystalline Solids, 356, , [3] Kalapathy, U., Proctor, A. and Shultz, J. Bioresource Technology, 73, ,

334 P-TR-103 Rutenyum (II) Aren Komplekslerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Metodu ile Farmakofor Modellemesi ve 4D QSAR Analizi Sevtap Çağlar 1, Semiha Aydın 1, Emin Sarıpınar 1 1 Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü rganometalik Rutenyum (II) aren kompleksleri (metal karbon bağları içeren kompleksler) anti kanser ajanı olarak bilinmektedir. Bu komplekslerin bazıları kolon, pankreas ve akciğer kanser hücreleri karşısında aktivite göstermektedir[1]. Bu çalışmada; Rutenyum (II) Aren Komplekslerinin türevlerine ait molekül serisi için sorumlu farmakofor grubunun belirlenmesi ve bileşik serisinin nicel biyoaktivite tahmini tarafımızdan geliştirilen Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) 4D-QSAR metodu kullanılarak yapılmıştır. Kuantum kimyasal hesaplamalar HF 3-21 G* metodu kullanılarak (sulu ortamda) yapıldıktan sonra yük, bağ derecesi, kartezyen koordinatları ve konformasyon analiz bilgilerinden faydalanılarak serideki bileşiklerin bütün konformerleri için Elektron Konformasyonel Uygunluk Matrisleri (ECMC) [2] hazırlanmıştır. EMRE programı kullanılarak ECMC ler belirli tolerans değerleri içerisinde karşılaştırılıp Rutenyum (II) aren kompleksleri için aktiviteden sorumlu farmakofor grubu bulunmuştur. Seride aktivitiye en fazla etkisi olan alt pa rametre setini seçmek ve teorik aktivite değerlerini hesaplamak için EMRE yazılımı içinde olan genetik algoritma ve doğrusal olmayan en küçük kareler (Isqnonlin) yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca bileşikler eğitim ve test seti olarak sınıflandırılarak modellerin doğruluğu çapraz doğrulama ve istatistiksel olarak yapılmıştır. (Aşağıda Rutenyum (II) aren kompleksleri serisine ait bir bileşiğin üç boyutlu yapısı gösterilmiştir.) Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. KAYAKLAR [1] Habtemariam A., Melchart M., Fernández R., et al. Structure -Activity Relationships for Cytotoxic Ruthenium (II) Arene Complexes Containing,-,,- and,- Chelating Ligands, J. Med. Chem., 49, , [2] Sarıpınar, E., Geçen,., Sahin, K., Yanmaz, E. Pharmacophore Identification and Bioactivity Prediction for Triaminotriazine Derivatives by Electron Conformational-Genetic Algorithm QSAR Method, Eur. J. Med. Chem, 45, ,

335 P-E-103 Pharmacophore Modelling and 4D-QSAR Analysis of Ruthenium (II) Arene Complexes by Electron Conformational-Genetic Algorithm Method (EC-GA) Sevtap Çağlar 1, Semiha Aydın 1, Emin Sarıpınar 1 1 Erciyes University Faculty of Science Department of Chemistry rganometallic Ru (II) arene complexes (complexes containing metal -carbon bonds) offer much scope for the design of anticancer agents. Some complexes were active against colon, pancreatic, and lung cancer [1]. In this study,the electron conformational genetic algorithm (ECGA) method had been employed as a 4D- QSAR approach to reveal the pharmacophore (Pha) and to predict anticancer activity in the of Ruthenium (II) arene complexes derivatives. After quantum chemical calculations were made by using the HF 3-21 G * method (aqueous medium ), the electron Conformational Compliance matrices (ECMC) [2] were prepared by means of the charge, bond order, the Cartesian coordinates conformational analysis information for all conformers of compounds in the series. ECMC s are compared within a certain tolerance values by using the program EMRE and responsible pharmacophore group for ruthenium (II) arene complexes was found. For selecting of sub-parameter which has the most effect on activity in serial and calculation of t heoretical activity values non-linear least square method and genetic algorithm which was taken part in EMRE program was used. In addition, compounds are classified as the training and test set and accuracy of the models were made as cross-validation and the statistical. (Three-dimensional structure of a compound which is belong to ruthenium (II) arene complexes serial was shown. ) This project was financially supported by Research Fund of the Erciyes University (BAP, Project umber: FBY REFERECES [1] Habtemariam A., Melchart M., Fernández R., et al. Structure -Activity Relationships for Cytotoxic Ruthenium (II) Arene Complexes Containing,-,,- and,- Chelating Ligands, J. Med. Chem., 49, , [2] Sarıpınar, E., Geçen,., Sahin, K., Yanmaz, E. Pharmacophore Identification and Bioactivity Prediction for Triaminotriazine Derivatives by Electron Conformational-Genetic Algorithm QSAR Method, Eur. J. Med. Chem, 45, ,

336 P-TR-104 Asimetrik Basamak Tepkimesiyle Pirolidinlerin Metal Katalizörlüğünde Azometin İlürlerin 1,3- Dipolar Halkasal Katılma Yöntemiyle Sentezi Seylan Ayan, Özdemir Doğan rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü Son yıllarda, basamak (cascade) tipi reaksiyonlar farklı gruplar tarafından yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu yöntemle kompleks moleküller basit başlangıç maddelerinden tek basamakta kolaylı kla sentezlenebilmektedir. Bu nedenle hem atom ekonomik hemde çevreci bir yöntemdir. Bu yöntemik asimetrik uygulamaları rganikçiler tarafından kullanılarak kiral kompleks moleküller sentezlenmektedir. Grubumuz, metal katalizörlüğünde kiral ligandlarla azometin ilürlerin elektronca fakir dipolarifillerle basamak tepkimesini çalışmaktadır. Kiral ligand olarak amino alkol yapısına sahip ferrosenil aziridinil metanol (FAM) ve fosfor içeren fosfino ferrosenil aziridinil metanol (PFAM) kullanılmıştır. Bu ligandların avantajı, gram ölçeğinde akriloil ferrosenden başlayarak kolay bir şekilde sentezlenmeleridir. Bunun yanında, ferrosenin sarı rengi, kolon kromatografisi ile saflaştırma yönteminde kolaylık sağlamaktadır. Azometin ilürlerin basamak tipi reaksiyonların da glisin metil esteri, aromatik aldehit, dipolarifil, kiral ligand ve gümüş tuzu veya gümüş nanaoparçacıkları aynı reaksiyon balonunda karıştırılarak pirolidin türevleri sentezlenmektedir. ptimizasyon çalışmaları halen devam etmekle birlikte ilk sonuçlar basamak tepkimesiyle pirolidin türevlerinin kabul edilebilir verim ve enantioseçicilikle sentezlenebileceğini göstermektedir. Sonuç olarak bu kongrede kiral ligandların sentezi ve basmak tepkimesiyle pirolidin türevlerinin katalitik asimetrik sentezine yönelik çalışmaların detayları sunulacaktır. 293

337 P-E-104 Metal Catalyzed Synthesis of Pyrrolidines by Asymmetric Cascade 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of Azomethine Ylides Seylan Ayan, Özdemir Doğan Middle East Technical University, Department of Chemistry In recent cascade reactions have been studied significiantly by different groups. This reaction provides complex molecules from very simple starting materials in a single step. For that reason, it is considered as atom economical reaction and green chemistry. Asymmetric version of this reaction is also being studies by organic groups for the synthesis of complex chiral compounds. In this respect, we have studied metal catalyzed cascade reaction of azomethine ylides with electron deficient dipolarophiles using chiral ligands with silver metal. As the chiral ligands amino alcohol based ferrocenyl aziridinyl methanol (FAM) and phosphorous based phosphino ferrocenyl aziridinyl methanol (PFAM) were used. These ligands have an advantage of being synthesized easily on a gram scale starting from acryloyl ferrocene. Moreover, the yellow color of ferrocene ease the purification by flash column chromatography. For the cascade reaction of azomethine ylides glycine methyl ester, aromatic aldehyde, dipolarophile, chiral ligand, and silver salt or silver nanoparticles were mixed in the same reaction flask to form pyrrolidine derivatives. Although the optimization studies are still continuing preliminary results showed taht pyrrolidine derivatives can be obtained in acceptable yields and enantioselectivities. At this conference synthesis of chiral ligands and the details of pyrrolidine synthesis by catalytic asymmetric cascade reaction will be presented. 294

338 P-TR-105 Pirol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Türevlerin Sentezi Sultan Taşkaya 1, urettin Mengeş 2, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06531, Ankara 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 65100, Van Çok sayıda heterosiklik bileşikler arasında, pirol ve pirol türevleri birçok önemli biyolojik moleküllerin (hemoglobin, klorofil), doğada buluna antibiyotikler ve alkaloidlerin yapısında bulunmaktadır [2]. Deniz kökenli alkaloidler arasında, özellikle dikkate değer olan ve genellikle deniz süngerlerinde bulunan pirolo - imidazol iskeletidir [3]. Bu sebeple pirol kimyası yıllardır bilim adamlarının ilgisini çekmiştir [1]. Bu yüzden, pirol halkasından çıkılarak, yeni pirol kondenze olmuş heterosiklik bileşiklerin kolay metodlar ile sentezlenmesi için bu çalışma tasarlanmıştır. Şema 1 Bu çalışmada, pirol halkasından çıkılarak pirolün (1) C-2 karbonuna birkaç kademe sonunda karboksilik asit grubu takıldı ve azot atomu propargil grubu ile sübstitüe edildi. Sentezlenen - alkinil pirol türevi (2) üzerinden, çeşitli metaller kullanılarak elektrofilik siklizasyon reaksiyonları denendi. Elekrofilik siklizasyon reaksiyonları üzerinden bazı pirol kondenze siklik türevler elde edildi. Farklı siklizasyonların başarıyla gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Sonuç olarak, pirol halkasından çıkılarak, -alkinil pirol karboksilik asit türevleri sentezlenerek bu türevler üzerinden pirol kondenze heterosiklik sistemlere ulaşılmıştır. KAYAKLAR [1] andi, S., & Ray, J. K., Tetrahedron Lett., 2011, 52, [2] Anderson, L. R. (1996), Pyrrole and pyrrole derivatives, In J. I. Kroschwirtz, Kirk-thmer encyclopedia of chemical technolog, Volume 20, p. 697, Canada: Wiley-Interscience Publication. [3] Aiello, A., D Esposito, M., Fattorusso, E., Menna, M., Müller, E. G. W., Perovic -ttsadt, S., Schröder, C., Bioorg. Med. Chem., 2006, 14,

339 P-E-105 The Synthesis of ew Heterocyclic Derivatives Having Pyrrole Ring Sultan Taşkaya 1, urettin Mengeş 2, Metin Balci 1 1 Middle East Technical University, Chemistry Department, 06531, Ankara 2 Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Chemistry Department, 65100, Van Among numerous heterocycles, the pyrrole and pyrrole derivatives are found many of the most important biological molecules, e.g., heme, the chlorophylls, some naturally occurring antibiotics and alkaloids [2]. Among the alkaloids of marine origin, especially noteworthy is the pyrrole -imidazole group, which is widely distributed in marine sponges [3]. For this reason, the chemistry of pyrrole has been attracted by scientists for many years [1]. Therefore, the objective of the present work is to prepare new derivatives of compounds containing pyrrole ring by simple methods and the aim is to produce pyrrolo-imidazole by intramolecular cyclization starting from pyrrole ring. Scheme 1 In this work, C-2 carbon of pyrrole (1) was substituted with carboxylic acid group after a few steps and the substitution of propargyl group to the nitrogen atom of pyrrole was accomplished. Electrophilic cyclization reactions were experienced by using different metals starting from -alkynyl pyrrole derivative (2 ). Some heterocyclic derivatives which were fused to pyrrole ring were obtained by electrophilic cyclization reactions. ur studies will continue to success different electrophilic cyclization reactions. Consequently, starting from pyrrole ring and synthesizing -alkynyl pyrrole derivatives, new heterocyclic systems which fused to pyrrole ring was achieved. REFERECES [1] andi, S., & Ray, J. K., Tetrahedron Lett., 2011, 52, [2] Anderson, L. R. (1996 ), Pyrrole and pyrrole derivatives, In J. I. Kroschwirtz, Kirk-thmer encyclopedia of chemical technolog, Volume 20, p. 697, Canada: Wiley-Interscience Publication. [3] Aiello, A., D Esposito, M., Fattorusso, E., Menna, M., Müller, E. G. W., Perovic -ttsadt, S., Schröder, C., Bioorg. Med. Chem., 2006, 14,

340 P-TR-106 Yeni Ligandlar ve rganik Reaksiyonda Kullanılmaları Şebnem Sarışan, Esra Tunçel, Volkan Kumbaracı, aciye Talınlı İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Aril-14-H-dibenzo[aj]ksanten türü bileşikler birçok biyolojik aktivite özelliği taşımaktadırlar. Bu yüzden bu bileşikler birçok alanda sıkça kullanılmaktadırlar, bu alanlar kendi içinde tarım, endüstri gibi sınıflandırılabilmektedir. Tarım alanında bakterisid olarak sıkça kullanılmaktadır. Endüstri alanında ise lazer teknoloji boyaları, biyomoleküllerin görselleştirilmesinde floresans özelliğe sahip bileşikler olarak kullanılabilmektedir. Kullanım alanı çok geniş olan bu bileşik türleri, yapılarının kiral fosfin ligantlarına benzer olmasından dolayı, sentezlerde fosfin ligantlarına benzer ligant katalizör olarak da organik kimyada kullanılmasının mümkün olduğunu göstermektedir [1]. Bu çalışmada da fosfin ve fosfat grubu içeren dibenzoksanten türevi bileşiklerin sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için ilk temel bileşik olarak naftofuranofuran olan, 2,13-Dihidroksi-7a,14cdihidronafto[1,2 :4,5]furo[3.2-d]furan, 2,7-dihidroksinaftalenin glioksalbisülfit ile hafif asidik ortamdaki reaksiyonu ile sentezlenmiştir. Daha sonra bu bileşik, fosfor grubu içeren benzoksanten ligantını sentezlemek için diklorofenilfosfin ya da diklorofenil fosfin oksit ile türevlendirilmiştir [2]. Sonuç olarak, fosfin içeren naftofuranofuran tipi ligantlar sentezlenmiştir. Bu bileşikler organik reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılarak enantiyoseçici özellikleri denenecektir. KAYAKLAR [1] Kamei. T, Iwasawa. T, Sato. H.A., Tetrahedron Letters, 52, , [2] Kızılcan., Akar.A, Talınlı., Yaşlak.S, Heterocylic Com., 5, o 1, 27-30,

341 P-E-106 ew Ligands and Their Application in rganic Chemistry Şebnem Sarışan, Esra Tunçel, Volkan Kumbaracı, aciye Talınlı Istanbul Technical University, Graduate School of Science, Department of Chemistry Aryl-14-H-dibenzo[aj]xanthene type compounds have the property of many biological activity. Therefore, these compounds are widely used in many fields, these fields could be classified as agriculture and industry in its own. Xanthenes constantly used in the agriculture as a bactericide. Benzoxanthenes also used in industries such as dyes in laser technology and fluorescent materials for visualization of biomolecules[1]. Structures of these compounds have resemblance to chiral phosphine ligands, and hence dibenzoxanthene is possible to use as a catalyst like phosphine ligands in the organic chemistry. In the present study, synthesis of phosphine and phosphate group containing dibenzoxanthene compounds have being aimed. For this purpose the first main compound naphthofuranofuran, 2,13-Dihydroxy-7a,14cdihydronaphto[1,2 :4,5]furo[3.2-d]furan, is synthesized by the reaction of 2,7-dihydroxynaphthalene and glyoxal bisulfite in slightly acidic environment. After that this compound is derived with dichloro phenyl phosphine or dicholorophenyl phosphine oxide for the synthesis of phosphorus group containing benzoxanthene ligand[2]. In conclusion, phosphine containing naftofuranofuran type containing ligands were synthesized. These compounds are used as catalysts in organic reactions and their enantioselectivity will be examined as a catalyst. REFERECES [1] Kamei. T, Iwasawa. T, Sato. H.A., Tetrahedron Letters, 52, , [2] Kızılcan., Akar.A, Talınlı., Yaşlak.S, Heterocylic Com., 5, o 1, 27-30,

342 P-TR-107 2,3-Furandionlardan Triazin ve Pirazin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Şevket Hakan Üngören, Emine Dilekoğlu, İrfan Koca Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Yozgat, TÜRKİYE. 1,2,4-triazinler geniş bir kullanım aralığına sahip pestisitlerin önemli bir grubunu teşkil eder. Bunlardan birçoğu yabancı otlarla mücadelede kültür bitkilerinin verimini arttırmak amacıyla kullanılır. Örnek olarak, Metribuzin mükemmel bir seçiciliğe sahip bir pestisit olup Bayer (Kod o: 94337) ve Du Pont (Kod o: GPX- G2504) tarafında üretilen ticari bir tarım ilacıdır yılında yapılan bir çalışma ile Metribuzin in yapraklanma dönemindeki yabancı otların fotosentezini etkilediği ortaya koyulmuştur [1]. Daha sonra bu pestisitin bitkilerdeki kloroplast ile etkileştiği ve bitkinin bu etkileşime reaksiyon vererek bazı enzimlerini aşırı salgıladığı ve böylece bitkideki hücre duvarının zarar gördüğü ve bitkinin öldüğü bildirilmiştir[1]. Benzer biyolojik mekanizma gösteren 1,2,4-tiazin-6-on yapısındaki diğer bazı pestisitler isomethiozin, ethiozin, metamitron, amibuzin'dir [1-6]. Bir seri disiyanopirazinlerin herbisit özelliği akamura ve çalışma grubu tarafından rapor edilmiş ve Hodogaya şirketi tarafından tarımsal fungusit olarak patentlendirmiştir [7]. Şema 1. Triazin ve 2,3-Disiyanopirazin Bileşiklerinin Sentez Reaksiyonları Bu çalışmada, aktif 2,3-furandionların S-metil karbazit ve 2,3-diaminomaleonitril ile reaksiyonlarından sırasıyla triazin ve 2,3-disiyano pirazin bileşikleri sentezlenmiştir. Elde edilen 2,3- disiyano pirazin bileşiklerinin de hidrolizi ile müteakip reaksiyonları yapılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu, moleküler spektroskopik metotlar kullanılarak yapılmıştır. KAYAKLAR [1] Monaco, T.J., Weller, S.C. and Ashton, F.M., Weed Science: Principles and Practices. Fourth Edition, John Wiley & Sons, inc., ISB , ew York/USA, 671p. [2] Guo, H.C., Liu, S.Z., Hou, X.T., Wang, M. Chinese Chemical Letters, 12, , [3] Francisco, J., Valentin, A., Díez-Caballero, R.B., Altuna, M.A.G., Analyst, 113, , [4] Pang, G.F., et al. Anal. Bioanal. Chem., 384, , [5] Liu, B., et al. J. Agric. Food Chem., 58, , [6] Fedtke, C., Schmidt, R.R., Weed Science, 36, , [7] Shirai, K., Hou, D., Fukunishi, K., Matsuoka, M., J. Heterocyclic Chem., 37, ,

343 P-E-107 Synthesis and Characterization of Triazine and Pyrazine Compounds From 2,3-Furandiones Şevket Hakan Üngören, Emine Dilekoğlu, İrfan Koca Bozok Uni., Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Yozgat, TURKEY 1,2,4-triazines constitute an important group of pesticides which are used with broad application area. Many of them are used in order to increase the efficiency of crop plants in combating weeds. For instance, Metribuzin, which is an excellent selectivity pesticide, a commercial agricultural medicines. is produced by Bayer (Code o.: ) and Du Pont (Code umber: GPX-G2504 ). It have been introduced that Metribuzin affects photosynthesis of weeds during foliation with the study conducted in 1968 [1]. Later, these pesticides interact with chloroplasts in plants and the plant react this interaction by means of excessive secretion of certain enzymes and so that the plant cell wall damaged and death of the plant have been reported [1]. The other pesticides which are show similar biological mechanism with the structure of 1,2,4-thiazine-6-one structure are isomethiozin, ethiozin, metamitron, amibuzin [1-6]. Feature of herbicide of a series dicyano pyrazine have been reported by akamura and his working group and have been patented as agricultural fungicide by Hodogaya company [7]. Scheme 1. Synthesis Reactins of triazine and 2,3-dicyano pyrazine In this study, triazine and dicyano pyrazine compounds were synthesized from the reaction of active 2,3- furandiones with S-methyl carbazite and 2,3-diaminomaleonitrile, respectively. The subsequent reactions of resulting dicyano pyrazine were carried out with hydrolysis. Characterization of synthesized compounds was performed using molecular spectroscopic methods. REFERECES [1] Monaco, T.J., Weller, S.C. and Ashton, F.M., Weed Science: Principles and Practices. Fourth Edition, John Wiley & Sons, inc., ISB , ew York/USA, 671p. [2] Guo, H.C., Liu, S.Z., Hou, X.T., Wang, M. Chinese Chemical Letters, 12, , [3] Francisco, J., Valentin, A., Díez-Caballero, R.B., Altuna, M.A.G., Analyst, 113, , [4] Pang, G.F., et al. Anal. Bioanal. Chem., 384, , [5] Liu, B., et al. J. Agric. Food Chem., 58, , [6] Fedtke, C., Schmidt, R.R., Weed Science, 36, , [7] Shirai, K., Hou, D., Fukunishi, K., Matsuoka, M., J. Heterocyclic Chem., 37, ,

344 P-TR Alkiliden ve 5-İmino Sübstitüelenmiş Rodanin Türevlerinin Sentezinde Yeni Bir Metot Şevket Hakan Üngören, urgül Tı Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, YZGAT 2-Tiokso-1,3-tiazolidin-4-on, rodanin olarak adlandırılır. Literatür incelendiğinde, hemen hemen tüm rodanin türevlerinin geniş bir spektrumda biyoaktiviteye sahip oldukları görülmektedir [1]. Bu nedenle Rodaninlerin sentezinde yeni metotların araştırılması oldukça güncel bir araştırma alanıdır. 5-Alkiliden sübstitüelenmiş Rodaninlerin sentezi için en etkin metot Knoevenagel Kondenzasyonu iken, 5- imino substitüelenmiş Rodaninlerin sentezinde yeterince genellenmemiş birkaç yöntem vardır [2]. Sunulan çalışmamızda, 5-alkiliden ve 5-imino substitüelenmiş Rodaninleri alternatif ve kolay bir yöntemle sentezlemeyi amaçladık. Metot, 1,3-tiyazolidin-4,5-dion sistemlerinin Wittig reaktifleri ile etkileşimini kapsamaktadır. Literatüre göre sentezlenen çeşitli 1,3-tiyazolidin-4,5-dion bileşikleri hem akliliden fosforanlarla hem de imino fosforanlarla reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyon C 5= grubu üzerinde regio- ve stereo-seçici bir şekilde gerçekleşmiştir (Şekil 1 ). R X R S (Ph)3P CR2 R X R S R R X R S (Ph)3P R R X R S R X:, S R: Aril, Açil Başlangıç bileşikleri R Şekil 1. Wittig reaksiyonları ile Rodanin türevlerinin sentezi. Sentezlenen bileşikler kolon kromatografisi ile saflaştırıldıktan sonra yapıları, spektroskopik metotlarla karakterize edilmiştir. Sonuç olarak Rodaninlerin sentezinde kolay, hızlı, katalizörsüz, yüksek verimli ve alternatif bir yöntem keşfedilmiştir. Devam eden araştırmalarımız ile elde edeceğimiz yeni rodanin türevlerinin biyo-aktiflik testleri yapılacaktır. KAYAKLAR [1] Zhang, H., Zhou, Y., Zhang, T., Li, Y. and Zhu, D. Journal of Colloid and Interface Science, 264, , Shin, D., Lee, J., Hahn, H.G., Tetrahedron, 66, , [2] Wade J.J. J. rg. Chem., 44, ,

345 P-E-108 A ew Method for the Synthesis of 5-Alkylidene and 5-Imino Substituted Rhodanine Derivatives Şevket Hakan Üngören, urgül Tı Bozok University, Department of Chemistry, YZGAT 2-Thioxo-1,3-thiazolidine-4-on, named rhodanine. According to literature, it was seen, all of the rhodanine derivatives possess a vide spectrum of bioactivity [1]. ovel methods for the rapid synthesis of structurally varied rhodanines remain desirable. While the Knoevenagel condensation is a most convenient method for the synthesis of 5-alkylidene rhodanines, there are the convenient methods for the preparation of 5-imino substituted rhodanines, but these methods were not generalized [2]. The present work, We are aimed the preparations of 5-alkylidene and 5-imino substituted rhodanines by means of a convenient method. The method includes reactions of 1,3-thiazolidine-4,5-diones with Wittig reagents. 1,3-thiazolidine-4,5-diones were synthesized according to litheratures, were reacted both alkylidene and imino phosphoranes. The reactions were runned on C 5= group as regio- and stereo-selectively (Scheme 1 ). R X R S (Ph)3P CR2 R X R S R R X R S (Ph)3P R R X R S R X:, S R: Aril, Açil Başlangıç bileşikleri R Scheme 1. Synthesis of rhodanin derivatives with Wittig reactions. After the purifications of synthesized compounds by column chromatography were characterized with spectroscopic methods. In conculsion, we have described a simple, rapid and catalyst free procedure for the synthesis of variously substituted rhodanines. In continuing our work, the synthesized rhodanines will be investigated for their bioactivity. REFERECES [1] Zhang, H., Zhou, Y., Zhang, T., Li, Y. and Zhu, D. Journal of Colloid and Interface Science, 264, , Shin, D., Lee, J., Hahn, H.G., Tetrahedron, 66, , [2] Wade J.J. J. rg. Chem., 44, ,

346 P-TR-109 ikotonik Asit Hidrazidi Üzerine Bir Çalışma Şule Ceylan 1, Serap Başoğlu 2, Serpil Demirci 2, Havva Özkan 2, eslihan Demirbaş 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi rman Fakültesi rman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı Antimikrobial bileşikler içinde azoller, güvenirliliklerinin ve terapötik etkilerinin yüksek oluşundan dolayı en çok kullanılan bileşik sınıfını oluşturmaktadır [1]. Azot içeren heterosiklik bileşikler içinde izoniazit (izonikotinik asit hidrazidi) Mycobacterium tuberculosis in neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde geniş ölçüde kullanılan bir bileşiktir [2]. Bu çalışmada öncelikle nikotonik asit hidrazidi (1), fenilizotiyosyanatla ile reaksiyona sokularak karşılık gelen (2) elde edilmiştir. 2 bileşiğinin, asidik ortamda halka kapanması ile (3), etilbromoasetat ile etkileşimi sonucu tiyazolidinon türevi (4), 4-klorofenaçilbromür ile reaksiyonu (5), bazik ortamda halka kapanması ise 1,2,4- triazol türevi (6) elde edilmiştir. Ardından 6 nolu bileşiğin değişik alkil halojenlerle reaksiyonu sonucu alkilleme ürünleri olan (7-9) bileşikleri sentezlenmiştir. Elde edilen yeni bileşiklerin yapıları IR, 1H MR, 13C MR ve Kütle spektroskopisi yöntemleri kullanılarak aydınlatılmış, antimikrobial özellikleri incelenmiştir. H S 4 S H BrCH 2CEt 3 H H2 1 H 2 S 4 PhCS H S H H 2 ah ClC 6H 4CCH 2Br H S Cl S Br SH CH 3 I 5 6 CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2Br 7 S CH 3 S CH KAYAKLAR [1] Schiller, S. D. and Fung, H. B., Posaconazole: An extended-spectrum triazole antifungal agent, Clinical Therapeutics., 29, , [2] Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A., A., Çalış, Ü., Gökhan,., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol, D., D., Ertan, M., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S., Şafak, C. ve Tozkoparan, B., Farmasötik Kimya, Hacettepe Üniversistesi Yayınları,

347 P-E-109 A Study of icotinic Acid Hydrazide Şule Ceylan 1, Serap Başoğlu 2, Serpil Demirci 2, Havva Özkan 2, eslihan Demirbaş 2 1 Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering 2 Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department of Chemistry Azoles are widely used class of antimicrobial compounds due to their safety profile and high therapeutic index [1]. Heterocyclic compounds containing nitrogen in the izoniazit (isonicotinic acid hydrazide) widely used in the treatment of infections caused by Mycobacterium tuberculosis is a compound [2]. In the present study, first of all, compound 2 was synthesized from the reaction of nicotinic acid hydrazide (1) with phenyl isothiocyanate. The cyclization of compound 2 in acidic media afforded compound (3 ), the condenzation of with ethyl bromoacetate afforded thiazolidinone derivative (4 ), the reaction of with 4 - chlorophenacyl bromide afforded compound (5 ), the cyclization of the same intermediate in basic media afforded compound (6 ). Then the reaction of compound 6 with different alkyl halogens the alkylation products were synthesized (7-9 ). All the newly synthesized compounds obtained by IR, 1H MR, 13C MR, and mass spectroscopy methods and antimicrobial properties were examined. H S 4 S H BrCH 2CEt 3 H H2 1 H 2 S 4 PhCS H S H H 2 ah ClC 6H 4CCH 2Br H S Cl S Br SH CH 3 I 5 6 CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2Br 7 S CH 3 S CH REFERECES [1] Schiller, S. D. and Fung, H. B., Posaconazole: An extended-spectrum triazole antifungal agent, Clinical Therapeutics., 29, , [2] Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A., A., Çalış, Ü., Gökhan,., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol, D., D., Ertan, M., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S., Şafak, C. ve Tozkoparan, B., Farmasötik Kimya, Hacettepe Üniversistesi Yayınları,

348 P-TR Fenil-5- (piridin-3-il)-4h-1,2,4-triazol-3-tiyol Bileşiğinin Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi Şule Ceylan 1, Serpil Demirci 2, Serap Başoğlu 2, Yıldız Uygun 2, eslihan Demirbaş 2, Ahmet Demirbaş 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi rman Fakültesi rman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı Mannich reaksiyonlarının fonksiyonel ve strüktürel açıdan çok farklı ürünlerin elde edilmesine olanak sağlaması, kimyacıların yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamış ve bu reaksiyonların medisinal kimya alanında da kullanılmasına yol açmıştır [1]. Yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda, antibakterial, antiviral, antifungal, antimalaryal ve antikanser aktivitelere sahip çok sayıda Mannich bazı bildirilmiştir [2]. Bu çalışmada 4-fenil-5-(piridin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-tiyol (1), bileşiğinin formaldehit varlığında, değişik aminlerle reaksiyonu sonucu mannich bazları olan (2-8) numaralı bileşikler sentezlenmiştir. Elde edilen yeni bileşiklerin yapıları IR, 1H MR, 13C MR ve Kütle spektroskopisi yöntemleri kullanılarak aydınlatılmış, antimikrobial özellikleri incelenmiştir. 8 S H 2 S CH 3 S H H S H 2 CH 3 H 2 H S 3 H 1 S S H H H S 2 CH 3 CH 3 H H H H S CH 3 CH 3 S H H F H 2 S 4 H 5 S F 7 6 KAYAKLAR [1] Coardova, A.,The Direct Catalytic Asymmetric Mannich Reaction, Acc. Chem. Res 37, , [2] Holla, B. S., Veerendra, B., Shivananda, M. K. and Poojary, B., Synthesis characterization and anticancer activity studies on some Mannich bases derived from 1,2,4-triazoles, Eur. J. Med. Chem., 38, ,

349 P-E-110 Conversion of Compound 4-Phenyl-5- (Pyridin-3-yl)-4h-1,2,4-Triazole-3-Thiol into Mannich Bases Şule Ceylan 1, Serpil Demirci 2, Serap Başoğlu 2, Yıldız Uygun 2, eslihan Demirbaş 2, Ahmet Demirbaş 2 1 Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering 2 Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department of Chemistry Mannich reactions of functional and structural point of view enables to provide many different products, chemists pushed the boundaries of creativity and has led to the use of these reactions in the field of Medicinal Chemistry. Recently, studies have been reported a large number of mannich bases antibacterial, antiviral, antifungal, antimalarial and anticancer acitivities [2]. In this study, the reaction of 4-phenyl-5- (pyridin-3-yl )-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (1) presence of formaldehyde, with different amines were synthesized mannich bases (2-8 ). All the newly synthesized compounds obtained by IR, 1H MR, 13C MR, and mass spectroscopy methods and antimicrobial properties were examined. 8 S H 2 S CH 3 S H H S H 2 CH 3 H 2 H S 3 H 1 S S H H H S 2 CH 3 CH 3 H H H H S CH 3 CH 3 S H H F H 2 S 4 H 5 S F 7 6 REFERECES [1] Coardova, A., The Direct Catalytic Asymmetric Mannich Reaction, Acc. Chem. Res 37, , [2] Holla, B. S., Veerendra, B., Shivananda, M. K. and Poojary, B., Synthesis characterization and anticancer activity studies on some Mannich bases derived from 1,2,4-triazoles, Eur. J. Med. Chem., 38, ,

350 P-TR-111 Chiral Asimetrik Amino Alkol ligandlarla Glisidolun Fenolik ükleofillerle rganokatalizli Kinetik Rezolüsyonu Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören 2 1 Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat fakültesi, Kimya Bölümü, batman 2 University of Dicle, Faculty of Science, Department of Chemistry, Diyarbakır Daha önceki çalışmamızda çeşitli C2 simetrik kiral aminoalkoller, glisidolun fenolik nükleofillerle enantiyoseçici halka açılması gerçekleştirilmiş olup kiral amino grup alkollerin epoksit halka açılmasını enantiyoseçici olarak etkili bir şekilde katalizlediği keşfetilmiştir. Literature bilgimize gore bu çalışma epoksitlerin organokatalizli kinetic rezolüsyonun ilk örneğiydi. Bu nedenle, daha basit kiral moleküllerin geliştirilmesi ve söz konusu reaksiyondaki organokatalitik etkinliklerinin incelenmesine gereksinim vardır. Bu çalışmamızda, (R )-sikloheksilethilamin 3 farklı kiral epoksit ile etkileştirilerek 1-4 aminoalkolleri katalizörsüz ortamda yüksek verim ve çevre dostu bir bir yöntemle sentezlendi [Şema 1 ). Sentezlenen bu 1-4 amino alkol, rasemik glisidolun p-kresol, fenol ve p-metoksifenol nükleofilleri ile kinetik rezolüsyonunda kiral organokatalizörler olarak kullanıldı ve sırasıyla % 63, 65 ve 58 ee elde edildi (Şema 2 ). Şema 1: rganokatalizörlerin sentezi; i) 1. MeH, reflux, 3h. 2. abh 4, rt, 2h. ii) MeH, 50 0 C. iii) MeH, 70 0 C. H R' R H + H R''' R'' EtH R H H R: -H, -CH 3, -CH 3 Şema 2: Glisidolun fenollerle organokatalizli kinetic rezolüsyonu KAYAK [1] Turtug, Y., Aral, T., Karakaplan, M., Pınar, D. Hoşgören, H. Synthetic Commun. 40: 3365,

351 P-E-111 rganocatalytic Kinetic Resolution of Glycidol with Phenol by ew on-symmetrical Chiral Amino Alcohol Ligands Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören 2 1 University of Batman, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Batman 2 University of Dicle, Faculty of Science, Department of Chemistry, Diyarbakır In our previous study, it was found that chiral β-amino alcohols effectively catalyzed the asymmetric ring opening of glycidol with phenols [1]. To the best of our knowle dge, this was the first example to have been reported in the literature. Therefore, it is still necessary to develop the structurally simple and effective organocatalysts for the activation of epoxides, Thus, in this study, we focused our attention on the synthesis of a new series of chiral β-amino alcohols as organocatalyst in the kinetic resolution of racemic glycidol with phenols. Chiral β-amino alcohols 1-4 were synthesized from (R)-cyclohexylethylamine and appropriate epoxides in high yields with a cost-effective and environmentally friendly process (Scheme 1). Enantiomeric excess (ee) of desired 3-aryloxy-1,2-propanediols were determined by HPLC. Amino alcohols 1-4 exhibited the highest enantioselectivities with p-cresol, phenol, and p-metoxyphenol by 63, 65, 58 % ee, respectively. Scheme 1: Synthesis of on-symmetrical rganocatalysts used in the Kinetic Resolution of Glycidol with Phenols: Reactions and Conditions: i) 1. MeH, reflux, 3h. 2. abh 4, rt, 2h. ii) MeH, 50 0 C. iii) MeH, 70 0 C. H R' R H + H R''' R'' EtH R H H R: -H, -CH 3, -CH 3 Scheme 2: rganocatalytic Kinetic Resolution Glycidol with Phenols REFERACE [1] Turtug, Y., Aral, T., Karakaplan, M., Pınar, D. Hoşgören, H. Synthetic Commun. 40: 3365,

352 P-TR-112 (R,R )-Sikloheksadiamin Türevi Kiral Aminoalkollerin Sentezi ve Glisidlon Fenolik ükleofillerle Enantioseçici Halka Açılmasında rganokatalizör Etkinliklerinin İncelenmesi Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören 2 1 University of Batman, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Batman 2 University of Dicle, Faculty of Science, Department of Chemistry, Diyarbakır Daha önceki çalışmamızda kiral aminoalkollerin organokatalizör olarak apoksit halka açılması reaksiyonunda enantioseçici olarak etkin olabileceğini gösterdik. Ancak, sözkonusu reaksiyonda kullanılabilecek katalizör türlerinin genişletilmesine ve geliştirilmesine gereksinim vardır. Bu çalışmamızda (R,R )-sikloheksadiamin ve (R )-glisidol dan yola çıkılarak 3 adet amino alkol yüksek verimlerle sentezlendi. Sentezlenen bu 3-5 amino grup alkol, rasemik glisidolun p-kresol, fenol ve p-metoksifenol nükleofilleri ile kinetik rezolüsyonunda kiral organokatalizörler olarak kullanıldı ve düşük enantioseçicilikler elde edildi (Şema 2 ). H 2 1 H 2 i Ph H 2 + ii H Ph + H iii H Ph Ph H H H H Ph Ph H H Ph Ph H 5 H Şema 1 1: rganokatalizörlerin Sentezi; i) 1. PhCH, MeH, reflux, 2h. 2. abh 4, reflux. ii) MeH, 40 0 C. iii) MeH H R' R H + H R''' R'' EtH R H H R: -H, -CH 3, -CH 3 Şema 2: Glisidolun fenollerle organokatalizli kinetic rezolüsyonu KAYAK [1] Turtug, Y., Aral, T., Karakaplan, M., Pınar, D. Hoşgören, H. Synthetic Commun. 40: 3365,

353 P-E-112 Synthesis of Chiral Amino Alcohols Derived from (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane and Their Usage as rganocatalysts for Enantioselective Ring pening of Glycidol with Phenol Tarık Aral 1, Mehmet Karakaplan 2, Halil Hoşgören 2 1 University of Batman, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Batman 2 University of Dicle, Faculty of Science, Department of Chemistry, Diyarbakır This study presents an attractive tool for the synthesis of β-blockers and structurally complex molecules. In our previous study, it was found that chiral β-amino alcohols effectively catalyzed the asymmetric ring opening of glycidol with phenols [1]. To the best of our knowledge, this was the first example to have been reported in the literature. In this study, a series of novel chiral β-amino alcohols 3-5 and were synthesized by regioselective ring opening of epoxides and (R,R)-1,2-diaminocyclohexane with a straightforward method in high yields (up to % 99). Kinetic resolution of racemic glycidol with phenols was achieved by using chiral amino alcohols as organocatalysts. Amino alcohols 4 exhibited the highest enantioselectivities with p-cresol by 63 % ee. The ee values of the desired 3-aryloxy-1,2-diols were determined by HPLC. H 2 1 H 2 i Ph H 2 + ii H Ph + H iii H Ph Ph H H H H Ph Ph H H Ph Ph H 5 H Scheme 1: Synthesis of rganocatalysts used in the Kinetic Resolution of Glycidol with Phenols : Reactions and Conditions: i) 1. PhCH, MeH, reflux, 2h. 2. abh 4, reflux. ii) MeH, 40 0 C. iii) MeH H R' R H + H R''' R'' EtH R H H R: -H, -CH 3, -CH 3 Scheme 2: rganocatalytic Kinetic Resolution Glycidol with Phenols REFERACE [1] Turtug, Y., Aral, T., Karakaplan, M., Pınar, D. Hoşgören, H. Synthetic Commun. 40: 3365,

354 P-TR-113 Pirol İskeleti İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Yeni Bir Method ile Sentezlenmesi Uğur Başak Öztürk 1, Sinem Güven 1, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06531, Ankara Pirol, hem, klorofil, safra pigmentleri, doğal antibiyotikler, enzimler ve alkaloidler gibi bir çok önemli biyolojik molekülün temel yapısal alt birimini oluşturanbeşüyelibirheterosikliksistemdir[1]. Biyolojik ve tıbbi açıdan çok önemli bir bileşik olan pirol,aynı zamanda organik sentezin yapı blokları olarak kullanılır[2].intramoleküler geçiş metali katalizörlü reaksiyonlar ile yapılan heterosiklik pirol türevleri sentezi, sentetik metodoloji alanında önemli biryere sahiptir. Bu bilgiler ışığında, çalışmalarımız pirol ve türevlerinin Au (III) katalizörlüğünde heterosiklik bileşiklerini sentezlemek üzerine yoğunlaşmıştır. Amacımız 2 numaralı molekülden yola çıkarak, Au (III) katalizörlüğünde bir oxazine türevi olan molekül 3, bir oxazepine türevi olanmolekül 4yada biroxazinetüreviolanmolekül5gibi heterosiklik yapıları sentezlemektir. KAYAKLAR [1] Anderson, L. R. and Liu, K.-C. (2000). Pyrrole and Pyrrole Derivatives. Kirk-thmer Encyclopaedia of Chemical Technology. [2] Saito, A., Konishi, T. and Hanzawa, Y. (2010). Synthesis of Pyrroles by Gold (I)-Catalyzed Amino-Claisen Rearrangement of Propargyl Enaminone Derivatives. rg. Lett., 12 (2),

355 P-E-113 A ew Methodology to Synthesize Pyrrole Fused Heterocyclic Compounds Uğur Başak Öztürk 1, Sinem Güven 1, Metin Balcı 1 1 Middle East Technical University, Department of Chemistry, 06531, Ankara, Turkey Pyrrole, a five-membered, heterocyclic system, is a fundamental structural subunit of many of the most important biological molecules such as heme, the chlorophylls, the bile pigments, some naturally occurring antibiotics, many alkaloids, and some enzymes [1].Pyrrole compounds are not only prevalent in a wide varietyof biologically and medicinally significa nt compounds,butalso used as building blocks in organic synthesis [2].Formation of heterocyclic compounds of pyrrole derivativesby intramolecular transition metal - catalyzed reactions are very distinguished processes in the field of synthetic methodology. n the basis of these considerations, our study focused on the synthesis of heterocyclicsystems of pyrrole derivatives by intramolecular Au (III)catalyzed reactions. ur aim is to synthesize compounds 3, 4 or 5via the intramolecular Au (III) catalyzed cyclization of compound 2. REFERECES [1] Anderson, L. R. and Liu, K.-C. (2000). Pyrrole and Pyrrole Derivatives. Kirk-thmer Encyclopaediaof Chemical Technology. [2] Saito, A., Konishi, T. and Hanzawa, Y. (2010 ). Synthesis of Pyrroles by Gold (I)-Catalyzed Amino-Claisen Rearrangement of Propargyl Enaminone Derivatives. rg. Lett., 12 (2),

356 P-TR-114 rganik Boya Uyarımlı Güneş Hücreleri İçinYeni PerilenMonoimid lerin Sentezi ve Karakterizasyonu Uğurhan Ağırkaya 1, Haluk Dinçalp 1 1 Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye, 45030, Manisa Perilendiimid ve perilenmonoimid yapıları, perilen türü boyalar arasında en yaygın olarak tercih edilen ve kullanım özelliği en iyi olan boyalardır.yüksek termal ve foto-fiziksel kararlılıkile yüksek molar soğurma katsayısına sahip olan perilendiimid ve monoimid ler; ayrıca yüksek elektron mobiliteleri, kuvvetli elektron akseptör, elektron iletken malzeme ve sıvı kristal faz oluşturabilme özelliklerine sahiptirler. Perilendiimid ve monoimid yapıları yüksek kuantum verimleri dolayısıyla opto elektronik sistem uygulamaları içinde gelecek vaat eden malzemeler arasındadır [1]. Perilenmonoimid ler, 5 li aromatik halkaya yani yüksek konjuge yapıya sahiptirler. Elektromagnetik spektrumun görünür bölgeye denk gelen bölümünde nm dalga boylarında kuvvetli şekilde absorblama yaparlar. Absorbladıkların ışığın neredeyse tamamını floresans olarak geri verirler[2-4]. Bu çalışmada, perilenmonoimid lerin ve türevlerinin boya uyarımlı güneş hücrelerinde (DSSC ler) yüksek verim değerlerine ulaşabileceğini düşündüğümüz yeni moleküler türevleri sentezlenmiştir. Bu kapsamda sentezi başarılan, bay pozisyonunda farklı aromatik gruplar içeren perilenmonoimid türevlerinin yardımıyla, DSSC lerdeumut verici sonuçların elde edileceği düşünülmektedir. Sentezlenen molekülün absorbsiyon, emisyon ve elektrokimyasal özellikleri incelenmiştir. Moleküllerinyapı analizleri FT-IR ve MR spektroskopisi ile yapılmıştır. Ar Br Ar KAYAKLAR [1] Zafer, C., Kus, M., Turkmen, G., Dincalp, H., Demic, S., Kuban, B., Teoman, Y., Icli, S., Sol. Energy Mater.& Sol. Cells, 91, , [2] Chesterfield, R. J., McKeen, J. C., ewman, C. R., Ewbank, P. C., da Silva, D. A.,Bredas, J. L., Miller, L. L.,Mann, K. R.,Frisbie, C. D.,rganic Thin Film Transistors Based on -Alkyl PeryleneDiimides: Charge Transport Kinetics as a Function of Gate Voltage andtemperature, J. Phys. Chem.,108, , [3] Wurthner, F., Perylenebisimide dyes as versatile building blocks for functional supramoleculararchitectures Chem. Commun., , [4] Jones, B. A., Facchetti, A., Wasielewski, M. R., Marks, T. J., High Mobility Air-Stable n-type PeryleneDiimide Semiconductors. Insight Into Materials Design for Stability of n-type Charge Transport, J. Am. Chem. Soc., 129, ,

357 P-E-114 Synthesis and Characterization of ew Perylene Monoimides for the Dye Sensitized Solar Cells Uğurhan Ağırkaya 1, Haluk Dinçalp 1 1 Celal Bayar University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry, Muradiye, 45030, Manisa Two of the most common and the best suitable perylene dyes among the perylene derivatives are the perylene monoimides and diimides. Perylene diimides and monoimides are known in literature with high thermal and photo-physical stabilities and high molar absorption coefficients. They have high electron mobility, strong electron acceptor, electron conducting material and liquid crystal phase properties. Furthermore, due to the high quantum yields which are close to 1, they are among the suitable materials which have promising specialties in LED or other opto-electronic devices in the future [1]. Perylene monoimides possess five aromatic rings that are in high conjugated construction. They make strong absorption in wavelength of the visible region of electromagnetic spectrum of nm. They give back almost all the absorbed light as fluorescence [2-4]. The aim of the work is to synthesize new molecular structures of perylene monoimides and their derivatives that we expect to reach high efficiency values in dye sensitized solar cell (DSSC ). It is thought that promising results for DSSC will be achieved by using perylene monoimide derivatives which contain different aromatic groups in bay positions. Absorption, emission and cyclic voltammetry experiments have been performed for the synthesized dyes. The structure analyses of compounds have been performed with the FT-IR and MR spectroscopy. Ar Br Ar REFERECES [1] Zafer, C., Kus, M., Turkmen, G., Dincalp, H., Demic, S., Kuban, B., Teoman, Y., Icli, S., Sol. Energy Mater.& Sol. Cells, 91, , [2] Chesterfield, R. J., McKeen, J. C., ewman, C. R., Ewbank, P. C., da Silva, D. A.,Bredas, J. L., Miller, L. L.,Mann, K. R.,Frisbie, C. D.,rganic Thin Film Transistors Based on -Alkyl PeryleneDiimides: Charge Transport Kinetics as a Function of Gate Voltage andtemperature, J. Phys. Chem.,108, , [3] Wurthner, F., Perylenebisimide dyes as versatile building blocks for functional supramoleculararchitectures Chem. Commun., , [4] Jones, B. A., Facchetti, A., Wasielewski, M. R., Marks, T. J., High Mobility Air-Stable n-type PeryleneDiimide Semiconductors. Insight Into Materials Design for Stability of n-type Charge Transport, J. Am. Chem. Soc., 129, ,

358 P-TR (p-Sübstitüebenzil)benzimidazol Grupları İçeren Çinko ve Kobalt Komplekslerinin Sentezi Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay 2 1 İnönü Üniversitesi, Battalgazi MY, Malatya 2 İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya Benzimidazol ligantları biyolojik yönden aktif olmalarının yanı sıra geçiş metalleri ile kararlı kompleksler oluşturmaktadırlar[1,2]. Trimetilsililpropil grubu içeren benzimidazol ligantına sahip geçiş metali komplekslerinin yüksek antitimör etkisine sahip oldukları kaydedilmiştir[3]. Bazı 2- alkilsübstitüebenzimidazollerden hazırlanan geçiş metal komplekslerinin antimikrobial etkilerinin ligantlarına göre yüksek olduğu da tespit edilmiştir[4]. Bu çalışmada 1- (p-klorbenzil)benzimidazol, 1- (p-brombenzil)benzimidazol ve 1- (p-nitrobenzil )benzimidazol literatüre göre hazırlandı[5,6]. Bu benzimidazol ligantlarının ZnCl 2 ve CoCl 2 metal tuzları ile tepkimesinden yeni kompleksler sentezlendi. Komplekslerin yapı ve bazı özellikleri tespit edildi. Cl Br 2 Cl Cl M Cl Cl M Cl Cl M Cl Br 2 M= Zn, Co M= Zn, Co M= Zn, Co Şekil: Sentezlenen yeni benzimidazol metal (Zn, Co) kompleksleri. KAYAKLAR [1] Aghatabay,.M., Tulu, M., Somer, M., Haciu, D., Yilmaz, A. Structural Chemistry, 19, 21-32, [2] Şireci,., Yılmaz, Ü., Küçükbay, H., Akkurt, M., Baktır, Z., Türktekin, S. and Büyükgü ngör,. Journal of Coordination Chemistry, 64:11, , [3] Lukevics, E., Arsenyan, P., Shestakova, I., Domracheva, I., esterova, A., Pudova,. European Journal of Medicinal Chemistry, 36, , [4] Jogi, P., Mounika, K., Padmaja, M., Lakshmi, M., Gyanakumari, C. E-Journal of Chemistry, 8, , [5] Mathias, L.J., Burkett, D. Tetrahedron Letters, 49, , [6] Pardo, C., Graf, S., Ramos, M., Sesmilo, E. and Elguero, J., rganic Preparations and Procedures International: The ew Journal for rganic Synthesis, 32, ,

359 P-E-115 Synthesis of Zinc and Cobalt Complexes Containing 1- (p-substitutedbenzyl )benzimidazole Groups Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay 2 1 İnönü University, Battalgazi Vocational School, Malatya 2 İnönü University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Malatya Benzimidazole ligands as well as being biologically active they also form the stable complexes with transition metals [1,2]. Transition metal complexes with a ligand containing benzimidazole having trimethylsilylpropyl have reported that they have high antitimör activity [3]. Antimicrobial activity of the some metal complexes of the 2-alkylsubstitutedbenzimidazoles were observed higher than corresponding ligands[4]. In this study, 1- (p-chlorobenzyl )benzimidazole, 1- (p-bromobenzyl )benzimidazole and 1- (p-methylbenzyl )benzimidazole was prepared according to the literature methods[5,6]. From the reaction of this benzimidazole ligands with metal salts ZnCl 2 and CoCl 2, novel complexes were synthesized. The structure and some properties of the complexes were determined. Cl Br CH 3 Cl Cl M Cl Cl M Cl Cl M Cl Br CH 3 M= Zn, Co M= Zn, Co M= Zn, Co Figure: Synthesized novel benzimidazole metal (Zn,Co) complexes. REFERECES [1] Aghatabay,.M., Tulu, M., Somer, M., Haciu, D., Yilmaz, A. Structural Chemistry, 19, 21-32, [2] Şireci,., Yılmaz, Ü., Küçükbay, H., Akkurt, M., Baktır, Z., Türktekin, S. and Büyükgüngör,. Journal of Coordination Chemistry, 64:11, , [3] Lukevics, E., Arsenyan, P., Shestakova, I., Domracheva, I., esterova, A., Pudova,. European Journal of Medicinal Chemistry, 36, , [4] Jogi, P., Mounika, K., Padmaja, M., Lakshmi, M., Gyanakumari, C. E-Journal of Chemistry, 8, , [5] Mathias, L.J., Burkett, D. Tetrahedron Letters, 49, , [6] Filipskikh, T.P., Pozharskii, A.F., Koroleva, V.., Simonov, A.M., Zvezdina, E.A. Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 6, ,

360 P-TR (Dimetilvinilsilil)metilbenzimidazol Grupları İçeren HC Öncülü Benzimidazol Tuzlarının, Pd (Ac) 2 ve Baz Varlığında Mikrodalga Destekli Heck Tepkimelerindeki Katalitik Etkinlikleri Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay 2, ihat Şireci 3 1 İnönü Üniversitesi, Battalgazi MY, Malatya 2 İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya 3 Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adıyaman Stiren ve alkil halojenürlerin etkileşimini içeren Heck tepkimesiyle stilben türevleri sentezinde değişik katalizörler kullanılmaktadır. Bu katalizörlerin en etkinlerinden biri de HC/Pd (Ac) 2 sistemleridir[1,2]. Sentetik çalışmalarda mikrodalga enerjisinin kullanımı artarak devam etmektedir. Bunun temel nedeni, klasik ısıtmaya göre tepkime sürelerinin oldukça kısalmasından kaynaklanan enerji tasarrufudur[3]. Bu çalışmada, laboratuarımızda sentezlenmiş yeni 1-dimetilvinilsililmetil grupları içeren 1- sübstitüebenzimidazoller, uygun alkil halojenürler ile etkileştirilerek benzimidazol tuzları hazırlandı. Bu tuzların yapıları MR, IR ve elementel analiz yöntemleriyle aydınlatıldı. Tuzların katalitik etkinlikleri, stiren ve değişik aril halojenürler kullanılarak Pd (Ac) 2/baz/çözücü sisteminde incelendi. Katalitik dönüşümlerin kantitatif değerlere yakın olduğu tespit edildi. C H 2 CH H C Si 3 3 R X DMF H 2 C CH H C Si R. X- 1. R: CH3, Y:H, X: I 2. R: C 2 H 5, Y:H, X: I 3. R: CH 3 CH 2 CH 2, Y: H, X:Br 4. R: CH 2 =CHCH 2, Y: H, X:Br 5. R: CCH 2 CH 2 CH 2, Y: H, X:Cl 6. R: C 6 H 5 CH 2 CH 2, Y: H, X:Br 7. R: p-ch 3 C 6 H 4 CH 2, Y:H, X:Br Şekil: Sentezlenen yeni HC öncülü benzimidazol tuzları KAYAKLAR [1] Heck, R.F., Accounts Chemical Research, 12, , [2] Küçükbay, H., Şireci,., Yilmaz, Ü., Akkurt, M., Yalçın, Ş.P., Tahir M.. and tt, H. Applied rganometallic Chemistry, 25, , [3] Küçükbay, H., Şireci,., Yılmaz, Ü., Deniz, S., Akkurt, M., Baktır, Z., Büyükgüngör,. Turk Journal of Chemistry, 36, ,

361 P-E-116 Microwave Assisted Catalytic Activity of the HC Precursors Benzimidazole Salts Containing 1- (Dimethylvinylsily)methylbenzimidazole in Heck Reactions Ülkü Yılmaz 1, Hasan Küçükbay 2, ihat Şireci 3 1 İnönü University Battalgazi Vocational School, Malatya 2 İnönü University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Malatya 3 Adıyaman University, Faculty of Education, Adıyaman The various catalysts have been used in the synthesis of stilbene derivatives via Heck reacting using with styrene and alkyl halides. HC/Pd (Ac ) 2 systems one of the efective catalyst among them[1,2]. In the synthetic studies continues to increase the use of microwave energy. Main reason for this is quite a shortening of the duration of the reaction by conventional heating due to energy saving[3]. In this study, novel benzimidazole salts were synthesized from the reaction of the 1 - substitutedbenzimidazoles having dimethylvinylsilylmethyl groups with appropriate alkyl halides. The structures of the salts were identified by MR, IR and elemental analysis methods. The catalytic activities of the salts were determined using styrene, and various aryl halides including Pd (Ac) 2/base/solvent system. The catalytic conversions were found to be nearly quantitative. C H 2 CH H C Si 3 3 R X DMF H 2 C CH H C Si R. X- 1. R: CH3, Y:H, X: I 2. R: C 2 H 5, Y:H, X: I 3. R: CH 3 CH 2 CH 2, Y: H, X:Br 4. R: CH 2 =CHCH 2, Y: H, X:Br 5. R: CCH 2 CH 2 CH 2, Y: H, X:Cl 6. R: C 6 H 5 CH 2 CH 2, Y: H, X:Br 7. R: p-ch 3 C 6 H 4 CH 2, Y:H, X:Br Figure: Synthesized HC precursor new benzimidazole salts. REFERECES [1] Heck, R.F., Accounts Chemical Research, 12, , [2] Küçükbay, H., Şireci,., Yilmaz, Ü., Akkurt, M., Yalçın, Ş.P., Tahir M.. and tt, H. Applied rganometallic Chemistry, 25, , [3] Küçükbay, H., Şireci,., Yılmaz, Ü., Deniz, S., Akkurt, M., Baktır, Z., Büyükgüngör,. Turk Journal of Chemistry, 36, ,

362 P-TR-117 Tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6 (5H,6aH)-dion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu Yahya ural 1, Samet Belveren 1, Müge Gemili 1, H. Ali Döndaş 1,2 1 Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya A.B.D. Mersin 2 Mersin Üniversitesi, İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin Pirolidin halkası bulunduran bazı bileşikler, antitümör, antimikrobiyal ve antidepresan etkilerinin yanı sıra bazılarının glikosidaz ve HCV S3/4A proteaz enzim inhibitör özelliği gösterdikleri rapor edilmiştir [1]. Pirolidin türevi bileşiklerin 1,3-dipolar halkalı katılma tepkimeleri ile regio ve streospesifik olarak sentezleri sonucu potansiyel biyoaktif çeşitli nikkomisin analogları, peptidomimetikler ve pirolidin halkası bulunduran bisiklik tiyohidantoin türevi bileşiklerin de elde edildikleri literatürde yer almaktadır [2]. Bu çalışmada, 1,3-dipolar halkalı katılma tepkimesi sonucu elde edilen fused yapıda bisiklik pirolidin türevi tetrahidropirolo[3,4-c]pirol-1,3 (2H,3aH)-dion bileşiklerinden, halka düzenlenmesi sonucu tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6 (5H,6aH)-dion türevi yeni pirolidin bileşiklerinin sentezi gerçekleştirildi. Sentezlenen yeni bileşiklerin yapıları, MR, IR, MS ve elementel analiz gibi çeşitli analitik tekniklerle aydınlatıldı. KAYAKLAR [1] Harvey, A.L. Advances in Drug Discovery Techniques, PP John Wiley & Sons Ltd, England, 1998.; Johnson, J.H., Phillipson, D.W., Kahle, A.D. J Antibiot (Tokyo), 42, , 1989.; Konno, K., Hashimoto, K., hfune, Y., Shirahama, H., Matsumoto, T. J. Am. Chem. Soc., 110, , 1988.; Schwarz, P.M., Elbein, A.D. Journal of Biological Chemistry, 260, , 1985.; Andrews, D.M., Chaignot, H.M., Coomber, B.A., Dowle, M.D., Hind, S.L., Johnson, M.R., Jones, P.S., Mills, G., Patikis, A., Pateman, T.J., Ed Robinson, J., Slater, M.J., Trivedi,. Eur. J. Med. Chem., 38, , [2] Döndaş, H.A., Fishwick, C.W.G., Grigg, R., Kilner, C. Tetrahedron, 60, , 2004.; Döndaş, H.A., Grigg, R., Kilner, C. Tetrahedron, 59, , 2003.; ural, Y., Döndaş, H.A., Grigg, R., Şahin, E. Heterocycles, 83, ,

363 P-E-117 Synthesis and Characterization of Tetrahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-4,6 (5H,6aH )-dione Derivatives Yahya ural 1, Samet Belveren 1, Müge Gemili 1, H. Ali Döndaş 1,2 1 Mersin University, Faculty of Pharmacy, Department of Basic Pharmaceutical Sciences, Mersin 2 Advanced Technology Education, Research and Application Centre, Mersin It has been reported that some compounds containing pyrrolidine ring show antitumor, antimicrobial and anti-depressant activity, as well as some of pyrrolidine derivatives have glucosidase and HCV S3/4A protease enzyme inhibitor effects [1]. Some potential bioactive nikkomycin analogues, peptidomimetics and fused ring bicyclic thiohydantoin derivatives containing pyrrolidine ring were pepared from regio and stereospecific 1,3-dipolar cycloaddition reactions [2]. In this study, we have reported the synthesis of some novel tetrahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-4,6 (5H,6aH )- dione derivatives from rearrangement of tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3 (2H,3aH )-dione, prepared via 1,3-dipolar cycloaddition. The novel compounds were determined by MR, IR, MS and elemental analysis techniques. REFERECES [1] Harvey, A.L. Advances in Drug Discovery Techniques, PP John Wiley & Sons Ltd, England, 1998.; Johnson, J.H., Phillipson, D.W., Kahle, A.D. J Antibiot (Tokyo), 42, , 1989.; Konno, K., Hashimoto, K., hfune, Y., Shirahama, H., Matsumoto, T. J. Am. Chem. Soc., 110, , 1988.; Schwarz, P.M., Elbein, A.D. Journal of Biological Chemistry, 260, , 1985.; Andrews, D.M., Chaignot, H.M., Coomber, B.A., Dowle, M.D., Hind, S.L., Johnson, M.R., Jones, P.S., Mills, G., Patikis, A., Pateman, T.J., Ed Robinson, J., Slater, M.J., Trivedi,. Eur. J. Med. Chem., 38, , [2] Döndaş, H.A., Fishwick, C.W.G., Grigg, R., Kilner, C. Tetrahedron, 60, , 2004.; Döndaş, H.A., Grigg, R., Kilner, C. Tetrahedron, 59, , 2003.; ural, Y., Döndaş, H.A., Grigg, R., Şahin, E. Heterocycles, 83, ,

364 P-TR-118 Bromlu Diarilmetanol Yapısındaki Bileşiklerin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi Yasin Çetinkaya 1,2, Hülya Göçer 1,3, İlhami Gülçin 1,4, Abdullah Menzek 1 1 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi, ltu MY, Gıda Teknolojisi Bölümü, 25400, ltu-erzurum 3 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuarı, Ağrı 4 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ağrı Halojen içeren doğal ürünlerin yarısından çoğu brom ihtiva etmektedir[1]. Biyolojik aktif olan bromlu bileşiklerin büyük bir kısmı diarilmetanon yapısındadır. Bu yapıda olan bileşiklerin çoğu enzim ve antioksidant aktiviteleri gibi önemli biyolojik aktivitelere sahiptirler[1,2]. Bu moleküllerin benzilalkol türevlerininde önemli biyolojik aktiviteye sahip olacağı kuvvetle muhtemeldir. Bu amaçla sentezlenen diarilmetanol yapısındaki 3 no lu bileşiğin karbonik anhidraz aktiviteleri (hca-i, hca-ii) çalışıldı ve önemli bulgular elde edildi. Bileşik 4-6 ların sentezi ve karbonik anhidraz aktivite çalışmaları da devam etmektedir. Atatürk Üniversitesine (BAB-2009/84) maddi destekleri için teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Gribble, G. W. Chem. Soc. Rev., 28, 335, [2] (a) Lee, H. S.; Lee, T. H.; Lee, J. H.; Chae, C. S.; Chung, S. C.; Shin, D. S.; Shin, J.; h, K. B. J. Agric. Food Chem., 55, 6923, (b) H.T. Balaydın, İ. Gulcin, A. Menzek, S. Goksu, E. Sahin, E. J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 25, 685, (c) Y. Çetinkaya, H. Göçer, A. Menzek, İ. Gülçin, Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 345, 4, , (d) H.T. Balaydın, H. Soyut, D. Ekinci, S. Goksu, S.Beydemir, A. Menzek, E. Sahin, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 27, 43, (e) M. ar, Y. Çetinkaya, İ. Gülçin, A. Menzek, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., DI: (2012), / (f) Y. Çetinkaya, A. Menzek, E. Sahin, H.T. Balaydın, Tetrahedron, 67, 3483, (2011). 321

365 P-E-118 Synthesis and Investigation of Carbonic Anhydrase Activities of Brominated Diarylmethanol Derivatives Yasin Çetinkaya 1,2, Hülya Göçer 1,3, İlhami Gülçin 1,4, Abdullah Menzek 1 1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, Erzurum, TURKEY 2 Atatürk University, ltu Vocational School, Department of Food Technology, ltu-Erzurum, TURKEY 3 Central Research Laboratory, Agri Ibrahim Cecen University, Agri, TURKEY 4 Faculty of Science and Letters, Agri Ibrahim Cecen University, Ağri, TURKEY More than half of natural products containing halogens are compounds with bromine [1]. A large part of the biologically active compounds is in the structure of diarilmetanone. Most of the compounds in these structures have biological activities such as enzymes and antioxidant activity [1,2]. Likely, benzylalcohol derivatives of these molecules will also have significant biological activity. For this purpose, carbonic anhydrase activity (HCA-I and HCA-II) of the synthesized compound 3 in the structure of diarilmetanone were studied and significant findings were obtained. Synthesis of compounds 4-6 and works of their carbonic anhydrase activity are going on. We thanks to Ataturk University for the financial support of this work (BAP, Project o: 2009/84). REFERECES [1] Gribble, G. W. Chem. Soc. Rev., 28, 335, [2] (a) Lee, H. S.; Lee, T. H.; Lee, J. H.; Chae, C. S.; Chung, S. C.; Shin, D. S.; Shin, J.; h, K. B. J. Agric. Food Chem., 55, 6923, (b) H.T. Balaydın, İ. Gulcin, A. Menzek, S. Goksu, E. Sahin, E. J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 25, 685, (c) Y. Çetinkaya, H. Göçer, A. Menzek, İ. Gülçin, Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 345, 4, , (d) H.T. Balaydın, H. Soyut, D. Ekinci, S. Goksu, S.Beydemir, A. Menzek, E. Sahin, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 27, 43, (e) M. ar, Y. Çetinkaya, İ. Gülçin, A. Menzek, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., DI: (2012), / (f) Y. Çetinkaya, A. Menzek, E. Sahin, H.T. Balaydın, Tetrahedron, 67, 3483, (2011). 322

366 P-TR-119 Potansiyel İyonofor lan Yeni Schiff Bazı Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Özellikleri Yeliz Koç 1, Özlem Özen Karakuş 1 ve Hasalettin Deligöz 1 1 Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü, 20017, Kınıklı, DEİZLİ Supramolekül kimyasında önemli bir yere sahip olan kaliksarenler, p-tert-bütil fenol ile formaldehit in bazik ortamdaki kondenzasyon reaksiyonu sonucunda elde edilen halkalı yapıdaki bileşiklerdir. Bu yapıların alt kenar (-H grubu) ve üst kenar (p-köşesi) olarak tanımlanan iki aktif fonksiyonel köşeleri vardır. Alt kenar üzerinden eterik ve esterik gruplar bağlanabilirken, üst kenar üzerinden aromatik bileşiklerin verdiği elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonu verirler. Böylece çok farklı konfigürasyona sahip, çok sayıda kaliks[n]aren türevi sentezlenebilir [1]. Bu çalışmanın amacı, yeni Schiff bazlı azokaliks[4]aren türevlerini sentezleyip, yapılarının aydınlatılması ve sentezlenen bileşiklerin değişik metallerle etkileşimini inceleyerek metallere olan ilgisini ölçmektir. Raney i /hydrazine Ar C H H H EtAc/ MeH H H H H 2 2 H 2 H 2 HC CH Ar Ar Ar R' a 2 / HCl R ' H 2 2 Br R ' R ' H 3C CH 3 H 3C CH 3 CH 3 H H H HC Ar HC Ar Bu çalışmada öncelikle, p-tert-bütil kaliks[4]aren literatürde bilinen yöntemle sentezlendi. Bu kaliksarenin, tert-bütil grupları giderildikten sonra, p-nitro benzil grupları ile türevlendirildi [2]. Bu bileşik indirgeme reaksiyonu ile nitro grupları amin gruplarına dönüştürüldü. Sonra amin gruplarını Schiff bazı yapıp azolama reaksiyonu ile de Schiff bazlı azokaliks[4]arenler sentezlendi. Elde edilen yapılar spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmaya çalışıldı. Sonuç olarak, yeni bileşiklerin yapıları spektroskopik analiz (IR, 1 H-MR) sonuçları kullanılarak aydınlatılmaya çalışıldı. Ayrıca bileşiklerin değişik metallerle ekstraksiyon çalışmaları yapılarak, metallere olan ilgisi incelendi. KAYAKLAR [1] C.D. Gutsche, Calixarene Revised, Royal Society of Chemistry, Cambridge, [2] Hajipour, A., Habibi, S. and Ruoho A., Chinese Journal of Polymer Science, 28, ,

367 P-E-119 The Synthesis and Properties of Some ew Potential Ionophore Azocalix[4]arene Schiff Base Yeliz Koç 1, Özlem Özen Karakuş 1 ve Hasalettin Deligöz 1 1 Pamukkale University, Faculty of Science-Arts, The Department of Chemistry, 20017, Kınıklı DEİZLİ Calixarenes, which occupy an important position in supramolecular chemistry, are cyclic compounds that are derived as a result of the condensation reaction of p-tert-butylphenol and formaldehyde in basic environment. These structures have two active functional groups that are defined as lower rim (-H group) and upper rim (p- position ). While etheric and esteric groups can be joined through lower rim, calixarenes give electrophilic substitution reaction that the aromatic compounds give. Thus, a vast number of calix[n]arene derivatives that have various configurations can be synthesized [1]. The aim of this study is to synthesize some new Schiff Base azocalix[4]arene derivatives, to characterise on their structures and to measure the relationship of synthesized compounds with metals by analyzing the interactions of them with various metals. Raney i /hydrazine Ar C H H H EtAc/ MeH H H H H 2 2 H 2 H 2 HC CH Ar Ar Ar R' a 2 / HCl R ' H 2 2 Br R ' R ' H 3C CH 3 H 3C CH 3 CH 3 H H H HC Ar HC Ar In this study, primarily p-tert-butylcalix[4]arene have been synthesized with familiar methods in literature. After, the removal of tert-butyl groups of calix[4]arene, the derivatization has been made with p-nitro benzyl groups [2]. itro groups have been transformed into amine groups with this reduction reaction. Later, Schiff based azocalix[4]arenes have been synthesized with nitrification reaction with amine groups as Schiff Bases. The structures obtained have been tried to be characterized by spectroscopic methods. As a conclusion, the structures of the new compounds have tried to be characterized by using the results of spectroscopic analysis (IR, 1 H-MR ). In addition the relationships of compounds with metals have been analyzed through extraction studies with various metals. REFERECES [1] C.D. Gutsche, Calixarene Revised, Royal Society of Chemistry, Cambridge, [2] Hajipour, A., Habibi, S. and Ruoho A., Chinese Journal of Polymer Science, 28, ,

368 P-TR Kloro-- (2-metoksifenil)benzamidoksim in Sentezi ve Moleküler Yapısının İncelenmesi Yeşim Saniye Kara 1, Seda Sağdınç 2, evzat Karadayı 3 1 Kocaeli Üniversitesi, Fen-Ed. Fakültesi, Kimya bölümü, Kocaeli, Turkey 2 Kocaeli Üniversitesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik bölümü, Kocaeli, Turkey 3 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekkulu, Kutlukent /Samsun Amidoksimler, birçok biyoaktif bileşiğin sentezlenmesi için ara ürünler olup, kendileri de antitümör, analjesik and anti-inflammatuar gibi geniş bir biyolojik aktiviteye sahip moleküllerdir [1-2]. -Substitue amidoksimlerin eldesi için en yaygın kullanılan metod hidroksamik asit klorürlerle aminin reaksiyonudur. Bu çalışmada, 4- Kloro-- (2-metoksifenil)benzamidoksim bileşiğinin sentezini yapıldı ve yapısı X-ışını kristallogafisi ile belirlendi. Bu bileşiğin X-ışını deneyi ile elde edilen moleküler yapı parametreleri ile temel seviyede yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) ile elde edilen yapı parametresi değerleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca, molekülün elektronik yapısı ve lineer olmayan optik özellikleri de teorik olarak aynı yöntemle incelendi. Cl C H H CH 3 Şekil 1. 4-Kloro-- (2-metoksifenil )benzamidoksim bileşiğinin molekül yapısı KAYAKLAR [1] Flora K. P., Riet B. V. and Wampler G. L., Cancer Research, 38, , [2] Abele E., Abele R. and Lukevics E., Chemistry of Heterocyclic Compound, 43, ,

369 P-E-120 Synthesis and Molecular Structure Analysis of 4-Chloro--(2-methoxyphenyl) benzamidoxime Yeşim Saniye Kara 1, Seda Sağdınç 2, evzat Karadayı 3 1 Department of Chemistry, Science and Art Faculty, Kocaeli University, Turkey. 2 Department of Physics, Science and Art Faculty, Kocaeli University, Turkey. 3 Yeşilyurt Iron-Steel Higher Vocational School, ndokuz Mayıs University, Turkey. 4-chloro-- (2-methoxyphenyl) benzamidoxime (CMB) is a member of the amidoxime family which have been posses several biological activities such as, antitumor, analgesic and anti-inflammatory activity [1-2]. The most commonly used method for the synthesis of -substituted amidoximes, hydroxamic acid chloride and amine reaction. In this study, CMB was synthesized and the crystal structure of this compound was determined using X-Ray diffraction. The molecular structure parameters obtained with density functional theory (DFT) in ground state is compared with X-ray structure of this compound. The electronic structure and non-linear optical properties of title compound have also been investigated theoretically at the same method Cl C H H CH 3 Figure 1. The molecular structure of 4-chloro-- (2-methoxyphenyl) benzamidoxime (CMB ). REFERECES [1] Flora K. P., Riet B. V. and Wampler G. L., Cancer Research, 38, , [2] Abele E., Abele R. and Lukevics E., Chemistry of Heterocyclic Compound, 43, ,

370 P-TR Alkinilpiridin Türevlerinin Pd-katalizli Sonogashira Kenetlenme Tepkimesi ile 5-İyotpiridin Bileşiklerinden Sentezi Yılmaz Kelgökmen, Ezel Dikmen, Yasemin Çayan, Metin Zora rta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, AKARA Sahip oldukları çeşitli biyolojik ve farmakolojik aktivitelerinden dolayı sübstitüye piridin türevlerinin sentezi organik kimyacılar için büyük önem arzetmektedir [1]. Dolayısıyla bu tür bileşikleri üretecek basit ve uygulanabilir yeni yöntemlere büyük gereksinim vardır. Son çalışmalarımızda -proparjilik β-enaminon 1 türevlerinin moleküler iyot ile olan elektrofilik halkalaşma tepkimelerinin 5-iyotpiridin 2 bileşiklerini yüksek verimlerle ürettiğini göstermiştik. 5-İyotpiridin 2 türevleri önemli bileşikler olup metal kenetlenme tepkimeleri ile çok değişik türevlere kolayca dönüşebilmektedir. Kenetlenme tepkimeleri arasında Pd-katalizli Sonogashira tepkimesi çok önemli bir yere sahiptir [2]. Bu çalışmada 5-iyotpiridin 2 bileşiklerinin terminal alkinler ile Pd-katalizli Sonogashira tepkimesi araştırılarak 5-alkinilpiridin 3 türevleri yüksek verimlerle sentezlenmiştir. Alkinil piridin türevleri potansiyel biyolojik ve tıbbi aktivitelerinin yanısıra alkinil fonksiyonel grubunun kolayca nükleofilik, elektrofilik, radikal ve perisiklik tepkimelere girmesi dolayısıyla oldukça önemli bileşiklerdir. Deneysel sonuçlar tepkimenin kapsamı ve mekanizması ile birlikte detaylı olarak tartışılacaktır. H R 1 R 2 R 3 I 2 / ahc 3 CH 3 C, 80 o C R R 2 R 3 I R 4 H PdCl 2 (PPh 3 ) 2 CuI, Et 3 R 1 R 2 R 3 3 R 4 R 1 = aril; R 2 = aril, ferrosenil R 3 = aril; R 4 = alkil, aril, ferrosenil KAYAKLAR [1] (a) Varela, J., Saa, C., Chem. Rev., 103, 3787, (b) Zeni, G., Larock, R. L., Chem. Rev., 106, 4644, [2] (a) Chinchilla, R., ajera, C., Chem. Rev., 107, 874, (b) Chinchilla, R., ajera, C., Chem. Soc. Rev., 40, 5084,

371 P-E-121 Synthesis of 5-Alkynylpyridines by Pd-catalyzed Sonogashira Coupling of 5-Iodopyridines Yılmaz Kelgökmen, Ezel Dikmen, Yasemin Çayan, Metin Zora Middle East Technical Univesity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, AKARA Pyridines are well-known heterocycles for synthetic chemists because of their diverse and potent biological and pharmacological activities [1]. For this reason, development of simple and applicable methods, which can produce such compounds, draws attention of synthetic community. We have recently shown that - propargylic β-enaminones 1 produce 5-iodopyridine derivatives 2 by molecular iodine-initiated electrophilic cyclization. Iodopyridines 2 are valuable compounds in organic synthesis since they can be easily converted to a broad range of functionally substituted pyridines using metal-catalyzed coupling processes. Among the coupling reactions, Pd-catalyzed Sonogashira reaction has a great importance [2]. In this study, we have achieved the synthesis of 5-alkynylpyridine derivatives 3 in high yields by employing the Pd-catalyzed Sonogashira reaction of 5-iodopyridine derivatives 2 with terminal alkynes. In addition to their potential biological and medicinal activities, alkynyl pyridine derivatives are important compounds since they can easily undergo nucleophilic, electrophilic, radical and pericyclic reactions through their alkynyl functionalities. The scope, limitations and mechanism of these reactions will be discussed in detail. H R 1 R 2 R 3 I 2 / ahc 3 CH 3 C, 80 o C R R 2 R 3 I R 4 H PdCl 2 (PPh 3 ) 2 CuI, Et 3 R 1 R 2 R 3 3 R 4 R 1 = aril; R 2 = aril, ferrosenil R 3 = aril; R 4 = alkil, aril, ferrosenil REFERECES [1] (a) Varela, J., Saa, C., Chem. Rev., 103, 3787, (b) Zeni, G., Larock, R. L., Chem. Rev., 106, 4644, [2] (a) Chinchilla, R., ajera, C., Chem. Rev., 107, 874, (b) Chinchilla, R., ajera, C., Chem. Soc. Rev., 40, 5084,

372 P-TR-122 Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Bodipy Duyarlaştırıcıları İçeren Katı-Hal Boya Duyarlı Güneş Pilleri Yiğit Altay 1, Safacan Kölemen 1, Yusuf Çakmak 2, Şule Erten-Ela 3,4, Johannes Brendel 4, Mukundan Thelakkat 4, ve Engin U. Akkaya 1,2 1 Kimya Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800, Türkiye 2 UAM-Malzeme Bilimi ve anoteknoloji Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800, Türkiye 3 Güneş Enerjisi Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir 35100, Türkiye 4 Macromolecular Chemistry I, Applied Functional Polymers, Bayreuth 95440, Germany Boya-duyarlı güneş pilleri (BDGP), yaygın olarak kullanılmakta olan geleneksel silisyum tabanlı tasarımlara başarılı bir alternatif olarak görülmektedir. BDGP lerde kullanılan redoks çifti I - ve I 2 genellikle organik çözgenlerde hazırlanmaktadır. Ancak, çözgen kullanımı, yüksek sıcaklık altında kararlılık problemleri yaratmakta ve ayrıca çözgenlerin uçucu olmalarından dolayı pillerde sızdırma problemine neden olmaktadır. Bir çok plastiğin organik çözgen kullanımına elverişsiz olması, sıvı elektrolitlerin esnek yapılara entegrasyonunu ve bu yapılardaki etkin kullanımı önündeki en büyük etkenlerdendir. Ayrıca yaygın olarak kullanılmakta olan rutenyum boyaları pahalı olmakla birlikte sentezleri uzun saflaştırma basamakları içermektedir. a) b ) Fig 1. a) Çalışmada kullanılan güneş pili tasarımı, b) Çalışmada kullanılan duyarlaştırıcı maddeler. Bu çalışmada, rasyonel olarak tasarlanan Bodipy duyarlaştırıcılarının katı-hal elektrolit içeren pillerdeki performansları incelenmiştir. Moleküllerdeki çeşitli modifikasyonların verime etkilerini gözlemlemek amacıyla, önceden rapor edilmiş duyarlaştırıcı 1 in yanında iki yeni duyarlaştırıcı sentezlenmiştir [1]. Bodipy ve türevleri üzerinde yapılan teorik hesaplamalar, uyarılma ile özellikle meso karbon üzerinde önemli bir yük relokalizasyonu olduğunu göstermiştir. Duyarlaştırıcı 1 ve 2 nin bu pozisyonuna elektron-alıcı/tutucu grupların yerleştirilmesiyle, bodipy molekülünün bu doğal eğiliminden yararlanılmıştır. Duyarlaştırıcı 3 te bulunan grubun farklı bir pozisyona yerleştirilmesi, elektron akışının başka bir pozisyona yönlendirilmesini sağladığından dolayı yük enjeksiyon verimini azaltmakta ve toplam pil verimini düşürmektedir. Sonuçlar, Duyarlaştırıcı 1 in en yüksek verime sahip olduğunu göstermiştir. Yalnızca 800 nm den uzun dalga boylarında Duyarlaştırıcı 2 nin, 1 e göre daha yüksek IPCE değerlerine sahiptir. Duyarlaştırıcı 3 için ise IPCE değerleri nm bölgesinde 1% nin altındadır. Beklendiği gibi, difenilaminofenil sübstitüentlerinin güçlü yük transfer özelliklerinden dolayı, duyarlaştırıcıların fluoresans emisyonları çok düşüktür. Bu duyarlaştırıcıların görünür bölgedeki emisyonlarının oldukça sabit oluşu özellikle önemlidir. Aslında böyle bir sonucun yalnızca siyah bir boyadan elde edilmesi beklenebilir. KAYAKLAR: [1] Erten-Ela, S.; Yilmaz, D.; Icli, B.; Dede, Y.; Icli, S.; Akkaya, E. U., Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells Using Red and ear-ir Absorbing Bodipy Sensitizers, rg. Lett., 12 (17), ,

373 P-E-122 Solid-state Dye-sensitized Solar Cells Using Red and ear-ir Absorbing Bodipy Sensitizers Yiğit Altay 1, Safacan Kölemen 1, Yusuf Çakmak 2, Şule Erten-Ela 3,4, Johannes Brendel 4, Mukundan Thelakkat 4, ve Engin U. Akkaya 1,2 1 Department of Chemistry, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey 2 UAM-Institute of Material Science and anotechnology, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey 3 Solar Cell Institute, Ege University, İzmir 35100, Turkey 4 Macromolecular Chemistry I, Applied Functional Polymers, Bayreuth 95440, Germany Dye-sensitized solar cells (DSSC) are successful alternatives to more widely used traditional semiconductorbased designs. For use as redox mediator, I- and I2 (to generate iodide/triiodide redox couple) is typically dissolved in organic solvents. However, the use of solvents creates temperature stability problems, and because of the volatility of the solvents, sealing of the cell is crucial. Most of plastics are not compatible with organic solvents, and thus the use of liquid electrolytes effectively precludes integration into flexible structures. Also most widely used ruthenium dyes are expensive and their preparation includes lengthy purification steps. In order to bypass the limitations imposed by liquid electrolytes, one of the most common hole transport materials is spiro-metad. a) b ) Fig 1. a) Solar cell design used in this study, b) Sensitizers used in this study. In this work, our goal was to investigate the performance of rationally designed boron-dipyrrin sensitizers in connection with spiro-metad. For that purpose, in addition to previously reported sensitizer 1, two more boron-dipyrrin dyes are synthesized to clarify relative effects of various modifications on the efficiency. In the parent Bodipy and in other derivatives, theoretical calculations suggest that on excitation there is significant charge relocalization on the meso carbon. Sensitizers 1 and 2 take the advantage of this natural Bodipy tendency for charge relocalization onto meso-position, by placing electron-acceptor/anchor groups on that position. The sensitizer 3 has the anchor group on a different position, forcing electron flow to an alternate position which apparently reduces the efficiency of charge injection. The results show that the sensitizer 1 has the highest efficiency. nly beyond 800nm, sensitizer 2 has IPCE values higher than those of 1. For sensitizer 3, IPCE values are below 1% in the nm region. As expected, sensitizers have very low fluorescence emissions due to strong charge transfer characteristics of the diphenylaminophenyl substituent. What is also remarkable is the near flat response of these sensitizers in the visible wavelengths. Actually, the response is one that could be expected from a black dye. REFERECES [1] Erten-Ela, S.; Yilmaz, D.; Icli, B.; Dede, Y.; Icli, S.; Akkaya, E. U., Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells Using Red and ear-ir Absorbing Bodipy Sensitizers, rg. Lett., 12 (17), ,

374 P-TR-123 Tricholama terreum (Schaeff.: Fr) Kumm. un Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Ekstrelerinde Antioksidan, Antikolinesteraz ve Üreaz, İnhibisyon Aktivitelerinin Araştırılması Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Yusuf Sıcak 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1 1 Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Muğla, 48121, Türkiye İnsanlar mantarları çok eski zamanlardan beri gıda veya tıbbi amaçlı kullanmaktadırlar. Bu nedenle yenilebilir mantarlar özellikle Asyalı araştırmacıların, iki bin yıldan bu yana ilgi odağı olmuştur 1. Yapılan çalışmalarda mantarlar gıda olarak kullanılmasının yanı sıra oldukça büyük miktarda A,C vitaminleri ve β -karoten taşımaları ve antioksidan aktivite göstermelerinden dolayı koruyucu etkiye sahip olabileceği rapor edilmiştir. Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde günümüzde en çok kullanılan ilaçlar asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz inhibisyonunu gerçekleştiren ilaçlardır. Ancak bu ilaçların yan etkilerinde dolayı dünyada doğal ürünlerin çeşitli doğal ürünlerin aktivitesi araştırılmaktadır. Üreaz enziminin inhibisyonu, insan ve hayvan sağlığı kadar tarım içinde zararlı olan birçok patojenin gelişmesinde önemli bir faktör olarak gösterilmektedir 2. Bu nedenle üreaz inhibisyonunu temel alan çalışmalar, günümüzde öncelikle üreaz yoluyla ortaya çıkan hastalıkları engellemek veya tedavi etmek için çok dikkat çeker hale gelmiştir. Çalışmamızda kullanılan Tricholoma terreum (Schaeff.:Fr) Kumm. mantarı halk arasında Cincile, Milibarı, ve Kurakız mantarı olarak adlandırılmaktadır. Kalkerli topraklarda kümeler halinde, bilhassa Eylül, Ekim ve Mayıs aylarında ortaya çıkmaktadır. Yenilebilir ve ticari potansiyeli olan bu mantar türü önce ikiye ayrıldı. Bir kısmı pişirilirken diğer kısmı taze olarak çalışıldı. Pişirilmiş ve pişirilmemiş mantar örneklerine üç farklı ekstraksiyon yöntemi (da sıcaklığında ekstraksiyon, Soxhlet ekstraksiyonu ve Ul trasonik Banyo ile ekstraksiyon) ile hekzan, aseton metanol ve su ekstreleri hazırlanarak toplamda 24 çeşit ekstre elde edildi. Elde edilen özütlerin antioksidan aktivitesi β-karoten renk açılımı yöntemi, ABTS radikal giderim ve DPPH radikal giderim aktivitesi yöntemleri ile CUPRAC metodu kullanılarak belirlendi. Alzheimer hastalığı ile yakından ilişkili olan asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz enzimlerinin inhibisyon aktiviteleri spektroskpik yöntemle in vitro Ellman metodu kullanılarak belirlendi. Ureaz inhibisyon aktivitesini belirlemek için Mobley in metodu kullanıldı. Farklı yöntemlerle elde edilen çeşitli ekstrelerin antioksidan aktiviteleri aynı çözücüler kullanıldığında anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Aynı yöntemle elde edilen farklı ekstreler de anlamlı farlılıklar izlenmiştir (p<0.05). Antikolinesteraz aktivite pişirilmiş örneklerde pişirilmemişlere göre daha yüksek bulundu. KAYAKLAR 1 Tong H, Xia, Feng K, Sun G, Gao X, Sun L, Jiang R, Tian D, Sun X. Structural characterization and in vitro antitumor activity of a novel polysaccharide isolated from the fruiting bodies of Pleurotus ostreatus. Bioresource Technology 100, , Papandreou Ma, Dimakopoulou A, Linardaki Zı, Cordopatis P, Klimis Zacas D, Margarity M, Lamari Fn. Effect of polyphenol-rich wild bluberry extract on cognitive performance of mice, brain antioxidant makers and acetylcholinesterase activity. Behavioural Brain Reserch 198, , Kıvrak İ, Duru ME, Öztürk M, Mercan, Harmandar M, Topçu G. Antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial constituents from the essential oil and ethanol extract of Salvia potentillifolia. Food Chemistry 116 (2), ,

375 P-E-123 The Investigation of Antioxidant, Anticholinesterase and Urease Inhibition Activities of Extractcs of Tricholama terreum (Schaeff.: Fr ) Kumm. btained by Different Extarction Methods Yunus Çetintaş 1, Ebru Erol 1, Yusuf Sıcak 1, Mehmet Öztürk 1, Mehmet Emin Duru 1 Muğla University Faculty of Science Department of Chemistry, Istanbul, 48121, Turkey Mushrooms have been used for food or medicinal purposes since ancient times. Thus, edible mushrooms, has been the focus of especially Asian researchers, since two thousand years 1. It is reported that besides the food use of mushrooms, mushrooms have protective effects due to their high vitamin A,C, β-carotene content and showing antioxidant activity. owadays, the butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase inhibition performing agents most widely used drugs in the treatment of diseases such as Alzhei mer. However, all over the world a variety of natural product activities have been investigated because of the side effects of these drugs. Inhibition of the urease enzyme is an important factor in human and animal health and also in the thrivement of so many of the pathogen that is harmful for agriculture 2. Therefore, today the studies based on the inhibition of urease activities, draws attention to prevent or treat diseases that occur primarily because of urease. Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr ) Kumm. mushroom have been used in the present study reffered as Cincile, Milibarı, and Kurakız mushroom among people. These are emerging in calcareous soils in clusters, especially in September, ctober and May. The mushrooms firstly divided into two parts which are edible and has commercial potential. Some of them were cooked and the other part was freshly investigated. Three different extraction method was applied to cooked and raw mushroom samples (extraction at room temperature, extraction with Soxhlet extraction and ultrasonic bath) and 24 kinds of extracts were obtained by hexane, acetone, methanol and water. The antioxidant activity of the extracts was determined by β-carotene color stands method and also ABTS radical removal and DPPH radical removal activity was determined by using the method of CUPRAC. The inhibition activity of the enzyme acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase, associated with Alzheimer's disease, was determined by using the spectroscopic method of in vitro Ellman method.mobley s method was used for determination of urease inhibition activity. When the same solvent was used, the antioxidant activities of various extracts obtained by different methods showed diffirence significantly. Significant differences were observed in the different extracts obtained by the same method (p<0.05 ). It was observed that anticholinesterase activity of cooked samples were higher than the raw samples. REFERECE 1 Tong H, Xia, Feng K, Sun G, Gao X, Sun L, Jiang R, Tian D, Sun X. Structural characterization and in vitro antitumor activity of a novel polysaccharide isolated from the fruiting bodies of Pleurotus ostreatus. Bioresource Technology 100, , Papandreou Ma, Dimakopoulou A, Linardaki Zı, Cordopatis P, Klimis Zacas D, Margarity M, Lamari Fn. Effect of polyphenol-rich wild bluberry extract on cognitive performance of mice, brain antioxidant makers and acetylcholinesterase activity. Behavioural Brain Reserch 198, , Kıvrak İ, Duru ME, Öztürk M, Mercan, Harmandar M, Topçu G. Antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial constituents from the essential oil and ethanol extract of Salvia potentillifolia. Food Chemistry 116 (2), ,

376 P-TR-124 Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamid Türevlerinin ilk Sentezi Yusuf Akbaba, Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye öronlar arası iletişimi sağlayan dopamin (1) merkezi sinir sistemiyle ilgili şizofreni ve Parkinson gibi hastalıklarda önemli rol oynar[1]. Monoamin oksidaz-b inhibitörü olan Ladostigil (2) nörolojik bozuklukların, Lewy cisimciği, Alhzeimer ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır[2]. Sulfamidler önemli biyolojik aktivitelere sahiptirler[3]. Ticari olarak norprolac adıyla satılan Kinagolid (3) seçici dopamin D 2 reseptörlerinin agonistidir ve hiperprolaktinemide kullanılan bir ilaçtır[4]. Bir sülfamid olan 4 ün antikonvülzan aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir[5]. H H 1 Dopamin H 2 H 2 Ladostigil (TV-3,326) H H H 3 Kinagolid S H H S H 2 S 4 JJ Dopamin ve sülfamid türevlerinin önemli biyolojik aktivitelerinden dolayı bu çalışmada dopamin analoğu bileşiklerin sülfamid türevleri ilk kez sentezlendi. Bu maksatla, indanon ve tetralon bileşiklerinden çıkılarak bazı yeni sülfamid türevleri etkili yöntemlerle sentezlendi. H 2 S H X X ( ) n X H ( ) n S H 2 X = H, Me,diMe n = 1 veya 2 X = H, Me,diMe n = 1 veya 2 X = H, Me,diMe n = 1 veya 2 Teşekkür: Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK a (109T241) ve Atatürk Üniversitesi ne teşe kkür ederiz. KAYAKLAR [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Winum., j. Y, Scozzafava A., Montero J.L.,Supuran C.T. Medicinal Research Reviews, 26, o. 6, , 2006 [4] Guo, C., Dong, L., Kephart, S., Hou, X. Tetrahedron Letters 51 (2010) [5] Parker, Michael H.; Reitz, Allen B.; Maryanoff, Bruce E., W Patent,

377 P-E-124 The First Synthesis of Sulfamide Derivatives of Dopamine-like Compounds Yusuf Akbaba, Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, Erzurum, TURKEY Dopamine (1) is a neurotransmitter and has important roles in central nervous system (CS) related disorders such as schizophrenia and Parkinson s disease[1]. A monoamine oxidase -B inhibitor Ladostigil (2) is used in the treatment of neurodegenerative disorders, Alzheimer's, Lewy body, and Parkinson's diseases[2]. Sulfamides have prominent biological activities[3]. Quinagolide (3), commercially known as norprolac is a selective D 2 receptor agonist, and used for the treatment of hyper prolactinemia [4]. It has been reported that a sulfamide 4 has anticonvulsant activity[5]. H H 1 Dopamine H2 H 2 Ladostigil (TV-3,326) H H H S H 3 Quinagolide H S S H2 4 JJ Because of the important biological activities of dopamine and sulfamide derivatives, in the present study, sulfamide derivatives of dopamine analogues have been synthesized for the first time. In this context, starting from indanones and tetralones some novel sulfamide derivatives were synthesized by convenient methods. H 2 S H X X ( ) n X H ( ) n S H 2 X = H, Me, dime n = 1 or 2 X = H, Me, dime n = 1 or 2 X = H, Me, dime n = 1 or 2 Acknowledgments: We thank the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Grant o. 109T/241) and Atatürk University for their financial support of this work. REFERECES [1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CS Drug Rev. 4, 42, [2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, [3] Winum., j. Y, Scozzafava A., Montero J.L.,Supuran C.T. Medicinal Research Reviews, 26, o. 6, , 2006 [4] Guo, C., Dong, L., Kephart, S., Hou, X. Tetrahedron Letters 51 (2010) [5] Parker, Michael H.; Reitz, Allen B.; Maryanoff, Bruce E., W Patent,

378 P-TR-125 Yeni S-, S,S-ve,S-Substitüe itrobutadienlerin Sentezi Zeliha Gökmen, Cemil İbiş İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Avcılar-İstanbul itro-1,3-butadienler, özelliklede halojen türevleri pek çok polifonksiyonel bileşiklerin sentezinde önemli çıkış maddeleridir. Ayrıca çeşitli heterosiklik bileşiklerin antibakterial, antiviral, antihelmintik, antiarrihytmik, antihypoxik and antitumor aktivite gösterdiğide bilinmektedir. [1,2] Substitüe piperazin bileşikleri klinik kimyasında, biyolojik aktivite ve kimyasal etkileri nedeniyle gen-transfer çalışmalarında ve medikal uygulamalarda çok büyük öneme sahip bileşiklerdir. [3] Daha önceki çalışmalarımızda nitrodien bileşiğinin çeşitli tiyoller ile reaksiyonlarını gerçekleştirerek eldedilen mono (thio)sünstitüe dien bileşiklerinin morfolin ve piperazin türevleri ile reaksiyonlarından yeni,ssubstitüe nitrobutadienler kazanılmıştı. [4,5] Bu çalışmada 2-itro-pentakloro-1,3-butadienin bazı tiyoller ((ter-butil)benziltiyo and 2,3,5,6-tetrafluorofeniltiyo) ile ah varlığında gerçekleştirilen reaksiyonlarından mono (tiyo)-, tri (thio)-substitue kloronitrodienler sentezlenmiştir. Elde edilen mono (tiyo) substitue nitrodien bileşiklerinin piperazin türevleriyle CH 2Cl 2 da gerçekleştirilen reaksiyonlarından yeni,s-substitue-kloro-1,3-nitrobutadien bileşikleri kazanılmıştır. Elde edilen bileşikler kromatografi ve kristallendirme metodları ile saflaştırılarak bileşiklerin yapıları mikroanaliz ve spektroskopik yöntemlerle ( 1 H-MR, 13 C-MR, IR-, X-Ray-, MS-Spektu-rumu..vb.) aydınlatılmıştır. Cl Cl Cl Cl Cl 2 R 1_ SH Cl Cl Cl Cl SR 1 Cl 2 SR 1 SR 1 SR 1 Cl 2 H R 2 Cl SR 1 Cl R 2 CH 2 Cl 2 Cl 2 R 1 R 2 o _ F C 6 H 4 F F p _ F _ C 6 H 4 _ F F KAYAKLAR [1] Solodin I. & Heath T. D., Synlett, 7, 619, [2] Zhao S. & Miller A. K., Tetrahedron Lett, 37, 4463, [3] adler G., Faivre J. F., Forest M. C., Cheval B., Martin M., Souchet M., Gout B. & Bril A., Bioorg. Med. Chem., 6, 1993, [4] İbiş, C., Sahinler Ayla, S., Phosphorus, Sulfur and Silicon., 186, 58-66, [5] İbiş, C., Gökmen, Z., Phosphorus, Sulfur and Silicon, 184, 1-9,

379 P-E-125 The Synthesis of ovel S- and,s-substituted itrobutadienes Zeliha Gökmen, Cemil İbiş Division of rganic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Engineering, Istanbul University, 34320, Avcilar, Istanbul, itro-1,3-butadienes, especially their halogen derivatives have proved to be useful precursors for synthesizing new complex polyfunctional derivatives of different classes and to synthesize various functional heterocyclic compounds showing antibacterial, antiviral, antihelmintic activity, antiarrhytmic, antihypoxic and antitumor activity. [1,2] Substituted piperazine compounds are important for clinical chemistry 21 and also have been subjected to medicinal applications and gene transfer studies due to their interesting biological activitiy and chemical effects. [3] We have prepared the novel,s-substituted nitrobutadienes from the reaction of some mono (thio)substituted nitrobutadienes with morpholine and piperazine derivatives. [4,5] The aim of this work was to synthesize mono (thio )-, tri (thio )-substitue chloronitrodienecompounds by carrying out reactions of 2-itro-pentachloro-1,3-butadiene with some thiols (ter-butyl )benzylthio and 2,3,5,6-tetra-fluorofenylthio) in ethanol in the presence of ah.the synthesized mono (thio )substituted nitrodiene compounds gave new,s-substitue-chloro-1,3-nitrobutadienes compounds with some piperazine derivatives in dichloro methane. These compounds are either crystallized or purified by column chromatograph. These compounds are characterized by elemantal analysis and spectroscopic methods. ( 1 H-MR, 13 C-MR, IR-, X-Ray-, MSspectrum ). Cl Cl Cl Cl Cl 2 R 1_ SH Cl Cl Cl Cl SR 1 Cl 2 SR 1 SR 1 SR 1 Cl 2 H R 2 Cl SR 1 Cl R 2 CH 2 Cl 2 Cl 2 R 1 R 2 o _ F C 6 H 4 F F p _ F _ C 6 H 4 _ F F REFERECES [1] Solodin I. & Heath T. D., Synlett, 7, 619, [2] Zhao S. & Miller A. K., Tetrahedron Lett, 37, 4463, [3] adler G., Faivre J. F., Forest M. C., Cheval B., Martin M., Souchet M., Gout B. & Bril A., Bioorg. Med. Chem., 6, 1993, [4] İbiş, C., Sahinler Ayla, S., Phosphorus, Sulfur and Silicon., 186, 58-66, [5] İbiş, C., Gökmen, Z., Phosphorus, Sulfur and Silicon, 184, 1-9,

380 P-TR-126 İmidazolidinon Türevi İçin Yeni Bir Yöntem Zeynep Ekmekçi 1,2, Metin Balcı 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, Çankaya, Ankara 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260, Çünür, Isparta Heterosikilik moleküller, gösterdikleri farmakolijik aktivitelerden dolayı son yıllarda dikkatleri üzerlerine çekmektedirler [1]. Özellikle yapısında oksijen ve nitrojen ihtiva eden 5- ve 6- üyeli heterosiklik moleküller ilaç kimyasında çok büyük önem taşımaktadır [1]. Antifungal, antibakteriyel, antiinflamatuvar bilinen en yaygın biyolojik aktiviteleridir [2, 3]. İmidazolidinon türevleri de gösterdikleri biyolojik aktivitelerinden dolayı ilaç yapımında kullanılan adaylardandır [4]. Bu çalışmada, 1,4-dien (1) den başlayarak literatürde bilinen laktam 2 üzerinden anhydrit elde edilmiştir. Genel bir reaksiyon olan anhidrit lerin sodyum azit ile reaksiyonundan yararlanarak 5 numaralı bileşik elde edilmiştir. Curtius düzenlenmesi ile elde edilen isosiyanat ın karbonil karbonuna, üretan grubunun azot atomu üzerindeki elektronların saldırması ile halka kapanması gerçekleşmiş olup %67 verim ile imidazolidinon türevi 7 sentezlenmiştir. Sonuç olarak, biyolijik aktifliğe sahip olan imidazolidinon türevi için yeni bir metot elde edilmiştir. KAYAKLAR [1] Patel,. B., Patel, H. R., J. Heterocyclic Chem., 48, , [2] Dolezel, J., Hirsova, P., pletalova, V., Dohnal, J., Marcela, V., Kunes, J., Jampilek, J., Molecules, 14, , [3] Menezes, E.H.C.; Góes, A.J.S.; Diu, M.B.S.; Galdino, S.L.; Pitta, I.R.; Luu-Duc, C., Pharmazie, 46, , [4] Barrow, J. C., Rittle, K. E., go, P. L., Selnick, H. G., Graham, S. L., Pitzenberger, S. M., McGaughey, G. B., Colussi, D., Lai, M.-T., Huang, Q., Tugusheva, K., Espeseth, A. S., Simon, A. J., Munshi, S. K., Vacca Jo, P., ChemMedChem., 2, ,

381 P-E-126 A ew Methodology for Imidazolidinone Derivative Zeynep Ekmekci 1,2, Metin Balci 1 1 Middle East Technical University, 06531, Cankaya, Ankara 2 Süleyman Demirel University, 32260, Cunur, Isparta Heterocyclic compounds are attracting more attention in recent years because of their pharmacological activities [1]. itrogen and oxygen containing five- and six membered heterocyclic compounds have occupied enormous significance in the field of medicinal chemistry [1]. Antifungal, antibacterial, antiinflammatory are known to be their most common biological activities [2, 3]. Imidazolidinone derivatives are also candidates for drug discovery because of their biological activities [4]. In this study, anhydrate was prepared over known lactam 2 by starting from 1,4-diene (1 ). Compound 5 was obtained by using the common reaction of anhydrides with sodium azide. Imidazolidinone derivative 7 with 67 % yield was formed by intramolecular attacking of the lone pair electrons on nitrogen atom to carbonyl carbon of isocyanate, obtained from Curtius rearrangement. As a conclusion, a new methodology was obtained for Imidazolidinone derivative with biological activity. REFERECES [1] Patel,. B., Patel, H. R., J. Heterocyclic Chem., 48, , [2] Dolezel, J., Hirsova, P., pletalova, V., Dohnal, J., Marcela, V., Kunes, J., Jampilek, J., Molecules, 14, , [3] Menezes, E.H.C.; Góes, A.J.S.; Diu, M.B.S.; Galdino, S.L.; Pitta, I.R.; Luu-Duc, C., Pharmazie, 46, , [4] Barrow, J. C., Rittle, K. E., go, P. L., Selnick, H. G., Graham, S. L., Pitzenberger, S. M., McGaughey, G. B., Colussi, D., Lai, M.-T., Huang, Q., Tugusheva, K., Espeseth, A. S., Simon, A. J., Munshi, S. K., Vacca Jo, P., ChemMedChem., 2, ,

382 P-TR-127 Benzofurantiyazol Üre Türevlerinin Sentezi Belma Zengin 1, Fatma Çelik 1, Fatih Sönmez 1, Mustafa Küçükislamoğlu 1 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Benzofuran, benzen ve furan halkası içeren heterosiklik bir bileşiktir. Benzofuran daha komplex yapılara sahip birçok bileşiğin ana yapısını oluşturur. Örneğin, psoralen birçok bitkide oluşan bir benzofuran türevidir. Benzofuran kömür katranından elde edilebileceği gibi 2 -etilfenolün dehidrejanosynu ile de elde edilebilmektedir. Benzofuran moleküllerinin biyolojik değerlendirilmesindeki son çalışmalarda; antimikrobiyal, antifungal, antikoagulant, anti-hiv gibi etkileri içeren geniş bir biyolojik etki yelpazesi ortaya çıkarılmıştır [1]. Aminotiazol molekülleri de benzer şekilde hipertansiyon, alerji, bekteriyel, enfeks iyon ve HIV tedavisinde önemli bir yere sahiptir [2]. Endüstriyel öneme sahip olan ürelerin ayrıca herbisital aktivite, nitrit oksit inhibasyonu, antimikrobiyal, anti - HIV ve anti-viral gibi birçok biyolojik etkileri vardır [3]. Bu çalışmada; salisil aldehitten yola çıkılarak benzofuran sentezlenmiştir. Bu bileşiğin brominasyonu ve tiyoüre ile reaksiyonu sonucu amino (benzofuranil )tiyazol bileşiği elde edilmiştir. Sentezlenen amino (benzofuranil )tiyazol molekülünün izosiyanatlar ile reaksiyonları sonucu üre grubu içeren benzofuraniltiyazol türevleri elde edilmiştir. Sentezlenen bu bileşiklerin de birçok biyolojik aktiviteye sahip olacağı düşünülmekte ve çeşitli enzim inhibisyon özellikleri araştırılmaya devam etmektedir. H H S H H R R: -Cl, -CH 3, -F, - 2, -Br, -CH 3 Bu çalışmada sentezlenen bileşiklerin yapıları 1 H-MR, 13 C-MR ve kütle gibi spektroskopik yöntemler ile aydınlatılmıştır. KAYAKLAR [1] Paizs, C., Toşa, M., Majdik, C., Moldovan, P., ovak, L., Kolonits, P. Tetrahedron: Asymmetry, 14, , [2] Kabalka, G.W., Mereddy, A.R. Tetrahedron Letters, 47, , [3] Kim, Y. J., Ryu, J. H., Cheon, Y. J., Lim, H. J., Jeon, R. Bioorg. Med. Chem. Lett., 17, ,

383 P-TR-128 Farklı Amino- Grupları İçeren Fenilaminoboran Sentezi Emrah Giziroğlu Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Aydın Aminoboranlar çeşitli tepkimelerde katalizör, indirgeme reaktifi ve pek çok bileşiğin sentezlenebilmesi için çıkış bileşikleri olarak kullanılmaktadır.[1,2] Aminoboranların sentezlenmeleri ile ilgili çalışmalar literatürde oldukça fazla olmasına rağmen yapısında farklı aminlerin bulunduğu aminoboranlar literatürde oldukça az sayıdadır.[3] Bu çalışmada dipiridin fenilboronyum (1) bileşiğinden çıkılarak birbirinden farklı amin grupları içeren 1-fenil-1- (piridin-1 (4H)-il)-bis (trimetilsilil)aminoboran (2) sentezlenmiştir ve yapısı 1 H, 13 C ve 11 B MR spektroskopisi kullanılarak aydınlatılmıştır. Bu çalışma farklı amino grupları içeren alkil- ya da arilaminoboranların sentez yöntemi olarak önerilmektedir. I H B + Si K Si toluen/-78 o C -piridin, KI Si B Si H H numaralı bileşiğin sentezi ve HETCR 2D-MR spektrumu KAYAKLAR [1] Pasumansky L., Haddenham D., Clary J. W., Fisher G. B., Goralski C. T., Singaram B. J. rg. Chem., 73, , [2] Suginome M., Uehlin L., Murakami M. J. Am. Chem. Soc., 126, , [3] Fırıncı E., Söyleyici H. C., Giziroglu E., Temel E., Büyükgüngör., Şahin Y. Polyhedron, 29, ,

384 P-TR-129 ötral, Mono- ve Dikatyonik Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi Emrah Giziroğlu Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Aydın Benzimidazol ve pirazol bileşikleri oldukça önemli iki bileşik sınıfıdır.[1] Özellikle bu bileşiklerin ilaç kimyası alanındaki çok sayıda uygulamasının bulunması önemlerinin her geçen gün artmasına sebep olmaktadır.[2,3] Hem benzimidazol hemde pirazol bileşikleri literatürde oldukça fazla sayıda çalışmaya konu olmasına rağmen bu iki grubun birleşmesinden oluşan heterosiklik bileşikler oldukça azdır.[4] Bu çalışmada benzimidazol ve pirazolden meydana gelmiş nötral, mono- ve dikatyonik yapıda heterosiklik bileşikler sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin karekterizasyonları MR spektrofotometresi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca 5 numaralı bileşiğin kristal yapısı X-ray spektrofotometresi ile aydınlatılmıştır. 5 numaralı bileşik bu sınıfın literatürdeki ilk dikatyonik örneğidir. H + H2 H a 2 S CH 3 CH 3 I 2 BF 4 H 3 C CH 3 I 2BF ,4 ve 5 numaralı bileşiklerin sentezi ve 5 numaralı bileşiğin kristal yapısı KAYAKLAR [1] Elguero, J. Comprehensive Heterocyclic Chemistry; Katritzky, A. R., Rees, C. W., Scriven;, Eds, E. F. V. Pergamon: xford, 1996; Vol. 5. [2] Xue, F., Luo, X., Ye, C., Ye, W., Wang, W. Bioorg. Med. Chem., 19, , 2011 [3] Elzahabi H. S. A. Eur. J. Med. Chem., 46, , [4] Mamedov, V. A., Murtazina, A. M., Gubaidullin, A. T., Hafizova, E. A., Rizvanov, I. Kh. Tetrahedron Lett., 50, ,

385 P-TR-130 Yeni 3,3'-bis[2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on] Türevlerinin Dizaynı, Multikomponent Reaksiyon Tekniği Kullanılarak Sentezi Ve Karakterizasyonu Erdoğan Kirpi Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, rganik Kimya Anabilim Dalı Bistiyazolidinon türevleri, tiyazolidin halkası arasında bulunan ve tiyazolidin halkasına halka azot atomu ile bağlı olan grupların türüne ve sahip oldukları substituentlerin yapısına bağlı olarak farklı farmakolojik aktivitelere sahip olmaktadır. Bu tür bileşiklerin birden fazla sayıda streojenik merkeze sahip olmaları çok sayıda izomer yapı olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Bistiyazolidinon bileşikleri 2 ve 2' pozisyonlarında eşdeğer streojenik merkezlere sahip olmaları nedeniyle rasemik-2r,2r'/2s,2s' karışımı ve 2R,2S'-meso izomerleri oluşturmaktadırlar. Bu izomerler genellikle streoselektif farmakolojik özellikler göstermektedirler [1]. Bu nedenle, hem konjuge heterohalkalı bileşik sınıfına katkıda bulunmak hem de biyokimyasal ve farmakolojik araştırmalarda yararlı olabilecek yeni bistiyazolidinon bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen yeni bistiyazolidinon bileşiklerinin biyokimyasal ve farmakolojik aktiviteye sahip olmaları durumunda canlı sistemlerdeki olayların aydınlatılmasında ve sentetik ilaçların üretilmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, yeni bistiyazolidinon bileşiklerinin sentezlenmesi için, klasik iki bileşenli organik reaksiyonlardan farklı olarak tek-kap içerisinde üç-bileşenin aynı anda verdiği reaksiyonları içeren multikomponent reaksiyon tekniği kullanılmıştır. S H H H 2 C C H SH + CH + HS CH CH C H CH 3 S CH 3 H S S H H (1-a) H 2 H 2 H CH 3 (1-b) S H H H 2 C C SH + H CH CH + HS CH C H S CH 3 H CH 3 S H H (1-c) S H CH3 (1-d) Multikomponent reaksiyon tekniği kullanılarak hetaril-aldehitler (piridin-2-aldehit ve kinolin-2 aldehit), diamino türevi olarak 4,4'-diaminodifenilmetan ve merkaptoalkanoik asidler (merkaptoasetik asid ve 2 - merkaptopropiyonik asid) uygun koşullar altında reaksiyona sokularak yeni 3,3'-bis[2,3-disubstitue-1,3- tiyazolidin-4-on] türevi bileşikler başarılı bir şekilde elde edilmiş ve bu bileşiklerin karakterizasyonu UV-VIS, FT-IR, 1 H-MR, 13 C-MR ve GC-MS yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. KAYAKLAR [1] Benetollo, F., Bombieri, G., Del Pra, A., rsini, F., Previtera, T., Vigorita, M.G., Journal of Molecular Structure, 443, ,

386 P-TR-131 Seçilen Karbazol Bileşiklerinin Çeşitli Elektron Akseptörlerle Yaptığı Elektron Donör-Akseptör Komplekslerinin Katı Halde İncelenmesi Erol Asker 1, Fahrettin Filiz 1, rhan Zeybek 2 1 Balıkesir Üniversitesi ecatibey Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 2 Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bu çalışmada doğal, heteroaromatik bir bileşik olan karbazolun dimer türevlerinin tetrasiyano etilen (TCE), tetrasiyanokinodimetan (TCQ) ve 2,3-diklorobenzokinon (DCBQ) gibi π-akseptörlerle yapmış olduğu elektron donör-akseptör (EDA) komplekslerinin X-ışını kırınımı, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve FT- IR spektrometri yöntemleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 1,n-dikarbazolil alkanlar (n=1-5) ve 1,ndi (3,6-dietilcarbazolil )alkanlar S 2 ve Friedel-Crafts açilleme, indirgenme tepkimeleriyle sentezlenmiş ve sentezlenen bu bileşiklerin katı hal EDA kompleksleri CH 2Cl 2 dan kristallendirilmiştir. Elde edilen kristallerden tek kristal X-ışını kırınım analizi için uygun olanlarının kristal yapı analizi yapılmıştır. Tüm kristallerin DSC ve FT-IR analizleri gerçekleştirilerek kompleksleşmenin bazı fizkokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Çalışına karbazol bileşikleri belirtilen π-akseptörleri ile kararlı kompleksler oluşturmaktadırlar. Çözelti içerisinde kompleksleşmenin en belirgin göstergesi elektron donör ve akseptör çözeltilerinin karıştırılmasıyla hızlı bir şekilde oluşan renk değişimidir. Çözelti içerisinde karbazol bileşikleri TCE ile mavi, TCQ ile yeşil ve DCBQ ile kahverengi-kırmızı kompleksler oluşturmaktadırlar. ÇözüCü uzaklaştırma tekniği ile kristallendirildiğinde çalışılan karbazol bileşiklerinden bazıları koyu renkli kompleks kristalleri halinde çökerken bazı çözeltilerden donör ve akseptör molekülleri ayrı-ayrı kristallenmektedirler. Elde edilen EDA kompleks kristalleri DSC ile analiz edilerek moleküller arası etkileşimin doğası füzyon sıcaklık pikleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. X-ışını kırınım analizinden karbazol ile akseptör molekülleri arasında π-π etkileşimini doğrular nitelikte etkileşim gözlenmiş, donor ve akseptör molekülleri bir birini izleyen şekilde sıralanmışlardır. EDA kompleksleri DSC analizinde bireysel donör ve akseptör moleküllerinin füzyon piklerine göre daha yüksek sıcaklıklarda füzyon pikleri vermişlerdir. FT-IR analizlerinden donör ve akseptör moleküllerinin bireysel titreşim frekansları ile kompleksleşme sonrası titreşim frekansları arasında Δν=±5-20 cm -1 değerinde sapmalar gözlemlenmiştir. 343

387 P-TR Metil-1H-İmidazol-5-Karbaldehit ten Çıkarak Yeni Benzo[d]oksazol, Benzo[d]tiyazol ve Benzo[d]imidazol Türevlerinin Sentezi ve 4-Metil-1H-İmidazol-5-Karbaldehit in -Alkilasyon Tepkimeleri Ersin rhan 1, Demet Alkan 2, Mahmut Köse 2 1 Düzce Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 81620, Düzce 2 Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 67100, Zonguldak İmidazol biyolojik öneme sahip birçok molekülde ortak heterosiklik fragmandır. Bugüne kadar imidazol ve mono--alkillenmiş imidazol çekirdeği içeren birçok ilaç ve ilaç adayı izomerler sentezlenmiştir. 5-İmidazolkarbaldehit ve onun mono- (-1) alkil (veya aril) analogları çoğu zaman ilaç yapı taşları olarak ilaç kimyasında kullanılmaktadır[1-3]. Bu amaçla 4-metil-5-imidazol karbaldehit den çıkarak ve ilgili bileşikteki imidazol halkası üzerinde bulunan atomu (veya atomları) ve ayrıca imidazol halkasında bulunan karbonil grubu uygun reaktiflerle tepkimeye sokularak yeni imidazol türevleri sentezlenmiştir. Bu çalışmada başlangıç 4-metil-1H-imidazol-5-karbaldehit in 1, imidazol halkası üzerindeki -1 atomu 5 farklı alkil grubu ile türevlendirildi (izomerler I). Diğer taraftan 4-Metil-5-imidazol karbaldehit başlangıç maddesi, aldehit grubu üzerinden de iki basamaklı tepkime ile türevlendirilmiş ve bu yöntemle imidazol çekirdeği içeren benzo[d]oksazol, benzo[d]tiyazol ve benzo[d]imidazol türevleri II sentezlenmiştir. Me Me Me C H H C H R X H X=, S ve 1 I II Bu çalışma kapsamında sentezlenen 4-metil-1H-imidazol-5-karbaldehit türevleri 1 H-MR, kütle, FT-IR, v.b spektroskopik teknikler ile yapıları aydınlatılmıştır. Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi (Proje o.: BAP ) tarafından desteklenmiştir. KAYAKLAR [1] Lawrence, A., Reiter., Journal of rganic Chemistry, 52, , [2] Green,., Hu, Y., Janz, K., at all., Journal of Medicinal Chemistry, 50, , [3] Berezin, M., and Achilefu S., Tetrahedron Letters 48, ,

388 P-TR-133 Polieter Esaslı Yakitlarda Kullanılmak Üzere Hidroksi Uç-Gruplu Poli (1,4 Bütandiol/Poli (Etilen Glikol) Blok Kopolimer Sentezi Esra Bayraktar 1, lgun Güven 2 1 Roketsan A.Ş, 2 Hacettepe Üniversitesi Polimer Kimyası Anabilim Dalı Hidroksil Sonlu Polieter (HTPE), kompozit katı yakıttan beklenen mekanik özellikleri ve özgül darbesi göz önüne alındığında roket yakıtı üretiminde önemli rol oynayan ve günümüzde kullanımı en fazla olan Hidroksil Sonlu Polibütadien (HTPB) polimerine alternatif olarak kullanılan bir polimerdir. HTPE polimeri aynı zamanda herhangi bir dış etmenden etkilenmeyen ve Insensitive Munition (IM) olarak adlandırılan duyarsız mühimmatların yakıt formülasyonlarında kullanılmaktadır[1]. Bu çalışma kapsamında kompozit katı roket yakıtı formülasyonlarında bağlayıcı polimer olarak görev alan Poli (tetrametilen eter glikol) (PTMEG) ve Poli (etilen glikol) polimerlerinin bir blok kopolimer oluşturması sonucu elde edilen ve Poli (tetrametilen eter glikol)-poli (etilen glikol) blok kopolimeri olarak adlandırılan polimerik bir yapının sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentez çalışmaları kapsamında öncelikle PTMEG polimeri, halka açılma polimerizasyonu ile uygun molekül ağırlığında sentezlenmiş olup elde edilen PTMEG ile ugun molekül ağırlığına sahip PEG in kopolimerizasyonu sonucunda hidroksi uç-gruplu poli (1,4 bütandiol/poli (etilen glikol) blok kopolimeri elde edilmiştir. Elde edilen blok kopolimer, FTIR, MR, DSC ve GPC analizleri ile karakterize edilmiştir. Bunun yanı sıra hidroksil içeriği, viskozite ve nem değeri gibi analizler de karakterizasyon aşamasında gerçekleştirilmiştir[2]. Karakterizasyon testleri sonucunda elde edilen sonuçlar, Poli (tetrametilen eter glikol) - Poli (etilen glikol) blok kopolimer yapısının kompozit katı roket yakıtı formülasyonlarında kullanılabilecek özelliklere sahip bir yapıda olduğunu göstermektedir. Elde edilen HTPE yapısındaki poli (1,4 bütandiol/poli (etilen glikol) blok kopolimer malzemesi, HTPE bazlı yakıt formülasyonlarında denenerek yakıt içerisindeki performansı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu malzemenin HTPE bazlı kompozit yakıt formülasyonlarında kullanılabileceğini destekler niteliktedir. KAYAKLAR [1] Lt.Col Rodrigo I Caro, 2006, Hydroxyl Terminated Polyether Binders For Composite Rocket Propellants. [2] Sunal, Esra 2010 Polieter Esasli Yakitlarda Kullanilmak Üzere Hidroksi Uç-Gruplu Poli (1,4 Bütandiol/Poli (Etilen Glikol) Blok Kopolimer Sentezi. 345

389 P-TR-134 Antosiyanin--disakkaritlerin Sentezi Fatma Çelik 1, Fatih Sönmez 1, Belma Zengin 1, Mustafa Küçükislamoğlu 1 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Flavonoid glikozitler, aglikon molekülünün farklı pozisyonlarına bir veya birkaç şeker grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Doğada bulunan flavonoid glikozitlerin çoğu monosakkarit grupları içerir. Ancak yapılarında oligosakkaritlerin (disakkarit, trisakkarit, vb.) yer aldığı glikozitlerde bitki aleminde yaygındır. Günümüze kadar flavonoid - glikozitlerin yapılarında 41 disakkarit tespit edilmiştir. Flavonoid glikozitlerin bitkilerde yaygın olarak bulunmalarına rağmen, önemli farmakolojik etkilere sahip olmaları, bu bileşiklerin sentezine olan ilgiyi arttırmıştır. Antosiyaninler, flavonoidlerin bir grubu olup, bitkiler alemin de yaygın olarak bulunan bileşikleridir [1]. Flavilyum tuzu olarak da bilinen antosiyaninler, aglikon şeklinde antosiyanidinler ve glikozitleri şeklinde antosiyaninler olarak doğada bulunmaktadırlar. Antioksidan, hepatoprotektant, UV-ışığa karşı koruyucu, antibakteriyel ve antikansorejen gibi biyolojik etkilerinin [2] yanında endüstride güneş pillerinin ışığa karşı aktivasyonunda [3] kullanılmaktadırlar. İlk defa Robinson [4] tarafından %15 verimle total sentezi gerçekleştirilen antosiyanin glikozitlerinin sentezinde günümüze kadar fazla ilerleme sağlanamamıştır. Bu nedenle, daha etkili ve yüksek verimli yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H CH 3 H Bu çalışmada, literatürdeki yöntemlerden daha az sayıda basamak içeren bir yöntemle apigenidin 7 -glikozitlerinin total sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1 H-MR, 13 C-MR, UV-VIS ve Kütle gibi spektroskopik yöntemler ile aydınlatılmıştır. Bu çalışma 110T133 nolu proje ile TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. KAYAKLAR [1] Harborne, J.B., The Flavonoids: Advances in Research Since 1980 Chapman and Hall, London, [2] vando,a.c., Hernandez, L.P., Hernandez, E.P., Roriguez,J.A., Vida, C.A.G., Food Chemistry 113, , [3] Hao, S., Wu, J., Huang, Y., Lin, J., Solar Energy 80, , [4] Robertson, A., Robinson, R., Journal of Chemical Society ,

390 P-TR-135 tonom Moleküler Makinelere Doğru: silasyonlu Reaksiyon rtamında Gerçekleşen Yer Değiştirme Fatma Tuba Yaşar 1, Tuğçe Durgut 1, nur Büyükçakır 2, Engin U. Akkaya 1,2 1 Kimya Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800, Türkiye 2 UAM-Malzeme Bilimi ve anoteknoloji Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800, Türkiye Bu projede öncelikli olarak floresan boradiazaindasen (BDİPY) içeren iki durumlu psödo-rotaksan tasarlanıp sentezlenmesi amaçlanmaktadır. Moleküler makina dizaynını kükürbitüril (CB7) molekülü ve BDİPY ile birlikte oluşturacaktır. Buna ek olarak iki durumlu psödo-rotaksan sentezlenip, CB7 nin ph değişimine bağlı yer değişiminin emisyon spektrumundan takip edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yer değişimin geri dönüşümlü olması ise moleküle ayrı bir önem kazandırmaktadır. Emisyon sinyal şiddetinin molekülün aks bileşeni üzerinde kükürbituril (CB7) yapısının pozisyonuna bağlı olarak değiştiği gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda, ph ile modüle edilebilen CB7 nin yer değiştirme hareketi eşliğinde emisyon spektrumunda önemli değişiklikler görmek mümkündür. İlaveten, geniş aralıklarda ph salınımına yol açan tiosülfat -sülfit-iyodat osilasyon reaksiyonu bu sistem içerisinde gerçekleştirilebilir. Böyle bir çöze lti içerisinde ph ın değişmesiyle yapıdaki halka bileşeni dışarıdan müdahale olmadan konum değişikliğini gerçekleştirmesi beklenmektedir. Fig 1. Çalışmanın şematik gösterimi Kükürbitüriller glikoüril ve formaldehitin asit katalizörlüğünde kondansasyonu ile oluşturulan büyük supramoleküler sistemlerdir [1]. Su sevmeyen bir boşluğa sahip olması, dışında ise polar karbonil grupları içermesi kükürbitürillerin başlıca özelliklerindendir. Kükürbit[5]üril ve kükürbit[7]üril suda az da olsa çözünmektedirler. Kükürbitürillerin yaygın organik çözücülerdeki çözünürlüğü 10-5 M dan azdır. Böylelikle, kükürbitürillerin moleküler makine tasarımı genellikle sulu ortamlarda çalışılmaktadır. Birçok moleküller arası etkileşimler kükürbitürillerin konuk moleküllere bağlanmasını geliştirir. Örneğin, iyon-dipol etkileşimleri metal katyonları veya amonyum iyonlarının kükürbitürillerle etkileşimleri sırasında gözlenmektedir. Değişen kavite büyüklükleri kükürbitürillere değişik moleküler tanıma özelliği kazandırırlar. Kükürbit[7]ür ilin büyük iç boşluğa sahip olması amonyumla fonksiyonlandırılmış moleküllerle 1:1 oranında kompleks oluşturmasına olanak sağlar. Kükürbit[7]üriller viyolojen ikili katyonları ile iki farklı şekilde kompleks oluştururlar. Metil ve etil viyolojen ikili katyonları kükürbitürillerle ikili kompleksler oluştururlar. KAYAKLAR [1] Kim K., Selvapalam., and Dong H. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 50: 31 36,

391 P-TR-136 (Z)-6-[ (2-hidroksi-4-metilfenilamino)metilen]siklohekza-2,4-dienon un Sentezi, Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi Hakkı Yasin dabaşoğlu 1 Mustafa dabaşoğlu 2, sman zan Avinç 1 ve rhan Büyükgüngör 3 1 Pamukkale Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Kınıklı/ Denizli 2 Pamukkale Üniversitesi, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kınıklı/ Denizli 3 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü, Kurupelit/Samsun Molekül içi hidrojen bağı yapabilen olabilen o-hidroksi türevleri dikkat çeken en önemli Schiff bazı bileşikleridir. Yapılan kristallografik çalışmalar o-hidroksi Schiff bazlarının kristal yapıda keto ve enol formda olabileceklerini göstermiştir[1]. Bazı o-hidroksi Schiff bazlarının ise + -H - iyonik şekilde de bulunabileceğini gösteren çalışmalar olmakla birlikte iyonik forma katı halde çok az rastlanır[2]. o -Hidroksi o- Hidroksi Schiff bazlarında meydana gelen proton transferi bu bileşiklerin fotokromizm ve termokromizm göstermesine neden olmaktadır[3]. Azometin boyarmaddelerin birçok biyolojik aktiviteye sahip oldukları[4], ve sanayide lüminesan özelliklere sahip boyalar olarak geniş bir uygulama alanı buldukları bilinmektedir[5]. Ayrıca renkli fotografik sistemler ve boya difüzyon termal transfer baskı sistemleri de dâhil olmak üzere, geniş bir uygulama alanına sahip olan en önemli boyalar arasında yer alırlar[6]. Bunlara ilave olarak kemoterapi alanında, oksijen taşıyıcı olarak bazı kimyasal tepkimelerde, polimer teknolojisinde de kullanılmaktadır[7]. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen bileşik sınıfına ait bir bileşik olan (Z ) -6-[ (2-hidroksi-4- metilfenilamino )metilen]siklohekza-2,4-dienon sentezlenerek kristalografik ve moleküler yapısı incelenmiş ve moleküldeki bağ uzunlukları bileşiğin keto forma sahip olduğunu göstermiştir. KAYAKLAR [1] Fernández, G.J.M., del Rio-Portillo, F., Quiroz-García, B., Toscano, R.A. Salcedo, R., Journal of Molecular Structure 561, , [2] Krygowski, T.M., Woźniak, K., Anulewicz, R., Pawlak, D., Kolodziejski, W., Grech, E., Szady, A. Journal Physical Chemistry A 101, , 1997; Temel, E., Albayrak, Ç., Büyükgüngör,., dabaşoğlu, M., Acta Crystallographica E62, o4484-o4486, [3] Hadjoudıs, E., Vittorakis, M., Moustakali-Mavridis, I. Tetrahedron 43, , [4] Elizbarashvili, E., Matitaishvili, T., Topuria, K. J. Braz. Chem. Soc., 18, , [5] Taggi, A. E., Hafez, A. M., Wack, H., Young, B., Ferraris, D., Lectka, T. J. Am. Chem. Soc. 124, , [6] Ichijima, S., Kobayashi, H. Bull. Chem. Soc. Jpn. 78, , [7] Kim, S-H., Matsumato, S. Dyes and Pigments 72, , 2007; Alghool, S., El-Halim, H.F.A., Dahshan, A. Journal of Molecular Structure, 983, 32-38,

392 P-TR-137 ksobenzonorbornadienin Siklooktatetraenle Siklokatılmasında luşan Ana Üründeki Kop Düzenlenmesinin MR ile İzlenmesi Latif Kelebekli 1,2, Abdullah Menzek 2, Aliye Altundaş 3, Fatoş Polat 4 1 rdu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 52200, rdu 2 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 25240, Erzurum 3 Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06500, Ankara 4 DTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, , Ankara Siklokatılma reaksiyonları organik kimya nın en önemli konularından biridir. ksobenzonorbornadiendeki 1,4 oksijen köprüsü, izole çift bağın dienofil özelliğini artırmaktadır. Bu yüzden, oksobenzonorbornadienin siklokatılmalarında bir seçicilik gözlenmekte ve siklokatılma ürünleri, düzenlenme gibi bazı reaksiyonları vermektedir [1]. Siklooktatetraen ve onun dimerleri birçok dien yapısı içermektedir [2]. Bu dien yapılarından hangisin in ne oranda ekili olduğu ve katılmalarda bir seçiciliğin gözlenip-gözlenmemesi önemlidir. Bu amaçla, siklooktatetraenin oksobenzonorbornadienle siklokatılma reaksiyonları çalışıldı [3]. Elde edilen ana üründe bir kop (cope) düzenlenmesi gözlendi ve bu düzenlenme değişik sıcaklıklarda MR ile incelendi ± 5 o Diğer Ürünler Toluen Ana Ürün KAYAKLAR [1] a) Sasaki, T., Kenamatsu, K., Hayakawa, K., Kondu, A. J. rg. Chem.,38, , b) Menzek, A., Altundaş, A., Çoruh, U., Akbulut,., Vazquez Lopez, E. M., Hökelek, T., Erdönmez, A. Eur. J. rg. Chem., 5, ,2004. c) Takeshita, H., Mori, A., Kato,.,Kurahashi, Y., Ito, M. Bull. Chem. Soc. Jpn., 68, , [2] a) Fray, G.I., Saxton, R. G., The Chemistry of Cyclo-octatetraene and Its Derivatives, 1978, Chambridge University Press, Chambridge. b) Kelebekli, L., Çelik, M., Şahin, E., Kara, Y., Balcı, M. Tetrahedron Lett. 47, , [3] Menzek, A., Kelebekli, L., Altundaş, A., Şahin, E., Polat, F. Helv. Chim. Acta., 91, ,

393 P-TR-138 Kiral β-hidroksi Amit Türevlerinin Hazırlanması ve Prokiral Ketonların Enantioseçici İndirgenmesinde Katalitik Etkilerinin Araştırılması Murat Azizoğlu, evin Arslan, Aslı Erdoğan, Yılmaz Turgut Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır Kiral amino alkoller sadece biyolojik aktivite göstermeleri bakımından değil, aynı zamanda geniş sentetik uygulamalara sahip olmaları[1]bakımından da modern sentetik organik kimyada önemleri gittikçe artmaktadır. Prokiral ketonların enantiyomerikçe zengin sekonder alkollere indirgenmesi sentetik organik kimya da oldukça önemli bir dönüşümdür[2]. İlaç etkileşimlerinin çoğu kiral biyolojik maddelerle olan etkileşimlerinden dolayı, her bir enantiyomer; aktivite, nüfuz, toksisite, taşıma mekanizması ve metabolik rota yönünden farklı özelliklere sahip olabilir[3]. Bu yüzden enantiyomerik olarak saf bileşiklerin sentezine giderek artan bir talep bulunmaktadır. nlar arasında, prokiral ketonların sekonder alkollere indirgenmesi birçok biyolojik dönüşümde ara ürün olarak önemli bir rol alırlar. Bu çalışmada çok koordinasyonlu yeni -hidroksi amit türevi (1 7)ligandlar sentezlendi. Hazırlanan ligandlar BH 3-Me 2S ortamında prokiral ketonların enantioseçici indirgenmesinde kullanılabilirlikleri araştırıldı. Yapılan asimetrik indirgenmede çalışmalarında % 99 kimyasal verimlere ve %86 ya kadar enantiyomerik fazlalığa ulaşıldı. H H H Cl H H R1 H R2 R3 R4 H H 7 H 1: R 1 =Ph, R 2 =R 3 =R 4 =H 2: R 1 =Bn, R 2 =R 3 =R 4 =H 3: R 1 =R 3 =Ph, R 2 =R 4 =H 4: R 1 =(CH 3 ) 2 CH-, R 2 =H, R 3 =R 4 =Ph 5: R 1 =H, R 2 = R 3 =R 4 =Ph 6: R 1 =H, R 2 =Bn, R 3 =R 4 =Ph KAYAKLAR [1] Pellsier, H. Tetrahedron 63, , [2] (a) oyori, R. Asymmetric Catalysis in rganic Synthesis; Wiley & Sons: ew York, 1994; (b )Catalytic Asymmetric Synthesis; jima, I., Ed.; VCH Press: Berlin, [3] (a) Jennings, K.; Diamod, D. Analyst, 126, ,2001; (b) Scott, A. K. Drug Saf., 8, 149,1993. Bu çalışma TUBİTAK tarafından 110T809 no lu proje ile desteklenmiştir. 350

394 P-TR Hidroksi-3,4-dihidro-2H-[1,3]oksazino[2,3-a]izoindol-6(10bH)-on un Sentezi, Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi Mustafa dabaşoğlu 1 ve rhan Büyükgüngör 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kınıklı/ Denizli 2 ndokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü, Kurupelit/Samsun İzoindolin-1-on (2,3-dihidro-1H-izoindolin-1-on) pek çok doğal ürün ve farmösetik molekülde anahtar rol oynayan bir bileşiktir[1,2]. Yapılarında izoindolin-1-on birimleri taşıyan fumaramidine, narceine imide, fumaramine, fumaridine bileşiklerini içeren bazı bitkilerin ekstraktları tamamlayıcı tıp alanında kan temizleyici, solucan düşürücü, deri hastalıkları ve ishal tedavisinde kullanılır[3]. Mantar öldürücü ve tansiyon düşürücü olarak kullanılan, ayrıca potansiyel anti-kanser ilacı olan staurosporine[4], anti-hiv-1 aktiviteye sahip 9b-amil-2,3-dihidrothiazolo[2,3-a]izoindol-5 (9bh)-on[5] ve yaklaşık 30 yıldır ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan indoprofen de izoindolin-1-on çekirdeği içeren bileşiklerden bazılarıdır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde yapılan çalışmalar izoindolin halka sisteminin çok geniş terapatik aktivite[6] gösteren bir yapıtaşı olduğunu ortaya koymakla kalmamış, talidomid in çeşitli izoindol türevlerinin damar açıcı aktivite gösterdiğini ve TF-α inhibisyonunda[7] etkili olduğunu da göstermiştir. Pirrolo[2,1-b][1,3]oksazinon sistemini içeren bileşiklerin de biyolojik aktivite gösteren bileşikler olduğu bilinmektedir. Pirrolo[2,1 - b][1,3]oksazin-6-on[8] ve türevleri olan bisiklik amitlerin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğu ve bu sebeple anti-depresant olarak kullanılabilecekleri 30 yılı aşkın bir süredir bilinmektedir. Yapılan literatür araştırmaları izoindolo[2,1-a][3,1]oksazinlerin sentezi için genellikle antranilik asit ya da esterlerinden çıkıldığını ve başlangıç maddesi olarak kullanılan antranilik asit ya da esterlerin 2-açil (veya formil )benzoik asit ya da ftalikanhidrit[9] ile kondenzasyonu ile çok adımda gerçekleştirildiğini göstermiştir. Çalışmalarımızda 3-Hidroksi-3,4-dihidro-2H-[1,3]oksazino[2,3-a]izoindol-6 (10bH )-on (I) ve türevlerinin sentezi tek adımda ve yüksek verimle (%95, en C) gerçekleştirilmiş, moleküler yapıları x-ışınları difarksiyonu ve spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. KAYAKLAR [1] Belliotti, T. R., Brink, W. A., Kesten, S. R. Bioorg. Med. Chem. Lett. 8, , [2] Wada, T., Fukuda,. Psychopharmacology 103, , [3] Hussain, S. F., Minard, R. D., Freyer, A. J., Shamma, M. J. at. Prod. 44, , [4] Strawn, L. M.and Shawver, L. K. Exp.pin.Invest.Drugs, 7, 553, [5] Mertens, A., at all., J. Med. Chem. 36, 2526, [6] Luzzio, F. A., at all., J. Med. Chem. 46, , [7] Muller, G. W., at all., Bioorg. Med. Chem. Lett. 9, , [8] Aeberli, P., Gogerty, J. H., Houlihan, W. J., Lorio, L. C. J. Med. Chem. 19, 436, [9] Balalasubramaniyan, V., Argate,. P., Tetrahedron 45, 835,

395 P-TR-140 Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi esrin Şener, Fikret Karcı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü , Kınıklı -DEİZLİ Azo boyarmaddeler tekstil endüstrisinden başka birçok dalda daha kullanılmaktadır. Renk özelliği, kararlılığı ve değişik metal iyonlarına karşı seçiciliği gibi özelliklerinden dolayı analitik ve anorganik kimyada sıkça kullanılmaktadır. Yine azo benzen türevleri mürekkep püskürtmeli yazıcılarda, yiyeceklerde renk ajanları olarak, elektrooptik cihazlarda, farmakolojik ve mikrobiyolojik özelliklerinden dolayı tıpta ve biyolojide sıkça kullanılmaktadır[1]. Bu çalışmada ilk olarak bir seri karbosiklik amin dia zolanarak malonnitrille reaksiyona sokulmuş ve fenilazomalonnitril (1) bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen 1 bileşikleri hidrazinhidratla etanol içerisinde riflaks edilerek 3,5-diamino-4-arilazo-pirazol (2) türevleri elde edilmiştir[2]. X + - C 2 Cl + CH 2 C X H 1 C C C RH 2 H.H 2 R= -H, -Ph X H 2 2 H 2 R 1a, X: H 1d, X: p-cl 1b, X: p- 2 1e, X: p-ch 3 1c, X: p-ch 3 Sentezlenen (2) bileşikleri, 3,5-diamino-4-arilazo-pirazol türevleri diazolanmış ve etilasetoasetat ile kenetlenerek (4-arilazo-3-amino-pirazol-5-ilazo )etilasetoasetat (3) bileşikleri elde edilmiştir. X H 2 2 H 2 R a 2 /HCl H Cl R Et X H 2 H R Et 3 Elde edilen (3) bileşikleri, hidrazinmonohidrat ile reaksiyona sokularak bir seri 4- (4'-arilazo-3'-amino--pirazol- 5'-ilazo)-3-metil-5-pirazolon (4) türevleri sentezlenmiştir[2]. Sentezlenen bileşiklerin yapıları aydınlatılarak, absorpsiyon spektrumları üzerine çözücü, asit ve baz etkileri incelenmiştir. X H 2 H R 3 Et RHH 2 H 2 X H 2 R 4 R KAYAKLAR [1] eumann, B., Dyes and Pigments., 52, (1), 47-53, 2002 [2] Elnagdi, M,H.,Kandeel E, M., Zayed, E, M., Kandil, Z,E., J. Het. Chem., 14, (1), ,

396 % DE EKTRAKSİY P-TR-141 Kromojenik Grup İçeren Yeni Di-sübstitüe Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Metal Ekstraksiyonları Serkan Elçin 1, Emre Denizli 1,Veysel Karani Yönlüer 1, Hasalettin Deligöz 1 1 Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Son yıllarda kaliksarenler, iyonoforik özelliklere sahip olduklarından çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmektedir[1]. Kaliks[4]aren türevlerinin bazı geçiş metallerini seçimli olarak tutmaları, endüstriyel alanda önem kazanmasına neden olmuştur. Elde edilen maddelerin seçimlilik özelliklerinin bulunması, ekstraksiyon ve faz transfer özelliklerinin araştırılmasına imkan sağlamaktadır. Devam eden çalışmalarda imkanlar genişletilerek, bileşiklerin farklı alanlardaki uygulanabilirliğine bakılmaktadır. Özellikle bileşiklerin insan bünyesindeki antimikrobiyel özellikleri merak edilmektedir[2]. Bu çalışmada bir seri kromojenik gurup içeren di-sübstitüe azokaliks[4]aren türevlerinin sentezleri yüksek verimle gerçekleştirilmiş ve yapıları spektral analizler ile aydınlatıldıktan sonra metal ekstraksiyonları gerçekleştirilmiştir[3]. H H H H METAL EKSTRAKSİYU 30 R= R -CH 3 -C 2 H 5 (1) (2) R -Cl (4) -Br (5) Sr Ag Hg(I) Hg(II) Co i Cu Pb Cr Al CH 3 (3) - 2 (6) METALLER Şekil1. Kaliks[4]aren türevleri ve metal ekstraksiyonları Sentezlenen di-sübstitüe azokaliks[4]arenlerin seçimli metal ekstraksyonlarına göre, p-klor anilin türevi (4) diğer metallere göre Hg (II) katyonunu daha yüksek verimle ekstrakte etmiştir. KAYAKLAR [1] Memon, S., Uysal,G., Yılmaz, M., Synthesis and complexation studies of p-tert-butylcalix[4]crown telomers, Journal of Macromolecular Science Pure and Applied Chemistry, 38 (2), , [2] Gutsche, C.D., Calixarenes Revisited, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, p. 112, [3] Karakus, Ö.Ö., Deligoz, H., Efficient and selective extraction of Fe 3+ by mono- and di-azocalix[4]arene derivatives, Analytical Letters, 43, ,

397 P-TR-142 Kromojenik Grup İçeren Yeni Tetra-Azokaliks[4]arenlerin Termal Davranışları Serkan Elçin 1, Gülbanu Koyundereli Çılgı 1, Hasalettin Deligöz 1 Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Kaliks[n]arenler, hidroksil gruplarının orto köşelerinden metilen grupları ile bağlı fenil halkalarının siklik dizilişlerinden oluşan, potansiyel enzim mimikleri olabilen ve iyon taşıyabilen bir metasiklofan olarak bilinmektedir[1]. Kaliks[n]arenlere para köşesinden (azo) ve fenolik- üzerinden (eter, ester, keton, fosfin, imin, oksim, nitril) grupları kolaylıkla değişik fonksiyonel gruplar bağlanarak türevlendirilebilmektedir[2]. Bu çalışmada, bir seri kromojenik grup içeren tetra -sübstitüe azokaliks[4]aren türevlerinin sentezleri gerçekleştirilmiştir. rganik sentez sonucu yüksek verimle elde edilen azokaliks[4]aren türevlerinin yapıları spektral analizler ile teşhis edildikten sonra termal kararlılıkları irdelenmiştir. R R R R R= -CH 3 (1) -CH 3 (2) -Cl -Br (4) (5) -C 2 H 5 (3) - 2 (6) H 2 C C C 2 H 5 H 2 C C C 2 H 5 CH CH 2 2 C C C 2 H C 5 2 H 5 Bu çalışmada, tetra-sübstitüe azokaliks[4]arenlerin termal davranışları incelenmiş ve sırasıyla ester gruplarının, azo gruplarının ve en son olarak da kaliks[4]aren gövdesinin termal olarak parçalandığı gözlenmiştir. KAYAKLAR [1] Gutsche, C.D., Calixarenes Revisited, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, p. 112, [2] McKervey, M. A., Schweing-Weill, M-J., Arnaud-eu, F., In Comprehensive Supramolecular Chemistry, Gokel GW, (Ed) Pergamon 1: ,

398 P-TR-143 Suda Çözünen Yeni Azokaliks[4]aren Bileşikleri ve Spektral Özellikleri Serkan Elçin 1, Hasalettin Deligöz 1 1 Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kaliks[n]arenler, hidroksil gruplarının orto köşesinden metilen grupları ile bağlı fenil halkalarının siklik dizilişlerinden oluşan, potansiyel enzim mimikleri olabilen ve iyon taşıyabilen bir metoksiklofan sınıfı olarak bilinmektedir [1]. Sentezlenen azokaliks[4]aren bileşiğinde bulunan kromofor gruplar, ışığı absorplama yeteneğine sahip, renkli bileşiklerdir. Literatürde var olan benzer yapılı diğer bileşiklerden temel farkı sudaki çözünürlüğü ve tekstil materyalindeki haslık özellikleridir. Çalışmada, iki yeni suda çözünen azokaliks[4]aren türevi (5,11,17,23-tetrakis (3,5- dikarboksifenil)azokaliks 4 aren), (5,11,17,23-tetrakis (4-sülfonilamidofenil)azokaliks 4 aren) ve iki tanede litetatürde var olan azokaliks[4]aren türevi (5,11,17,23-tetrakis (4-sülfonilfenil)azokaliks 4 aren), (5,11,17,23- tetrakis (4-karboksifenil)azokaliks 4 aren) sentezlenmiştir[3]. Elde edilen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle (UV-vis, FT-IR, ve 1 H-MR) aydınlatılmış ve çeşitli çözücülerle, asidik-bazik ortamdaki absorpsiyon çalışmaları yapılmıştır. HC HC CH CH HC CH HC CH HC H HC CH H CH HC H CH HC H CH H H H H azo-enol keto-hidrazo bazik çözelti bazik çözelti - C - C C - C - - C C - - C C - - C C C - C C C - - C C - - H H H H Sonuç olarak, sentezlenen bileşiklerin spektral yapıları karşılaştırılarak tautomerik yapıları ortaya konmuştur. Azo kromofor grupların kırmızı-kahve arasında renk verdiği gözlemlenmiştir. Değişik polaritedeki çözücü ve asidik-bazik ortamdaki UV absorpsiyon spektrumlarıda yorumlanmıştır. KAYAKLAR [1] Asfari, Z., Böhmer, V., Harrowfield, M. and Vicens, J., Calixarenes 2001, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, [2] Karakus, Ö.Ö., Deligoz, H., Efficient and selective extraction of Fe 3+ by mono- and di-azocalix[4]arene derivatives, Analytical Letters, 43, , [3] Menon, S.K., Patel, R.V. and Panchal, J.G., The Synthesis and Characterization of Calix[4]arene Based Azo Dyes, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 67, 73 79,

399 P-TR-144 Melamin ile Bisazokaliks[4]aren Sentezi ve Metal Ekstraksiyonu Serkan Elçin 1, Hasalettin Deligöz 1 1 Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Makrosiklik bileşiklerin günümüzde kullanım alanları genişledikçe önemi artmaktadır. Siklodekstrinler, taç eterler ve kriptantlar gibi makrosiklik bileşiklere bir örnek olan kaliksarenler de birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Toluen içinde kristallendirildiğinde kupa şeklinde olduğu ifade edilen kaliks[n]arenler, formaldehit ile p-sübstitüe fenoller arasında bazik ortamdaki kondenzasyon reaksiyonu ile elde edilebilen, hidroksil gruplarına göre orto- köşesinden metilen köprüleri ile birbirine bağlanmış bileşikler olarak tanımlanırlar. Bunlar, fenolik ve aromatik para- köşelerinden fonksiyonlandırılabilme yeteneğine sahiptirler[1]. Son zamanlarda, nonlineer optik (L) bileşikler alanında azokalik[4]arenler çok dikkat çekmektedir[2]. Bu çalışmada, triester ile triazinin kenetlenme reaksiyonu sonucunda bisazokaliks[4]aren bileşiği elde edi lmiş ve bu bileşiğin yapısı spektral analizler ile aydınlatıldıktan sonra sıvı -sıvı ekstraksiyon çalışmaları, seçilmiş metal katyonlarıyla (a +, K +, Sr +, Ag +, Hg +, Hg 2+, Co 2+, i 2+, Cu 2+, Cd 2+, Pb 2+, Zn 2+, Cr 3+, Al 3+ ) yapılmıştır[2]. R: C Şekil 1. Bisazokaliks[4]arenin yapısı Bileşiğin yapısı spektral analizler sonunda aydınlatılmış olup, sıvı -sıvı ekstraksiyon sonucunda en yüksek metal absorpsiyonu %61 ile Hg (II) katyonunda gözlemlenmiştir. KAYAKLAR [1] Gutsche, C.D., Calixarenes Revisited, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, p. 112, [2] Deligöz, H., Azocalixarenes: Synthesis, Characterization, Complexation, Extraction, Absorption Properties and Thermal Behaviours, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 55, ,

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ Doğum Yılı 12.08.1980 YazıĢma Adresi Giresun Fen-Edebiyat, Kimya Bölümü, 28100, Giresun Telefon 0 (454) 216 12 55, cep: 0 505 776 48 86 Fax 0 (454) 216 45 18 e-posta

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 276 Büşranur KURU 24 Rakiye ÖZDAL 54 İrfan KANKUL 118 Hanife ÖZTÜRK 225 Ayşe ÖZKAN 574 Gülden ÖZTÜRK 390 Leyla ÖMEROĞLU 74 Büşra DEMİR 13 Dilek CANKUR 224 Hacer TAŞ 391 Yeliz ZAMBAK 73 Ebru KARA 315 Vildan

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ÖSS PUANI/ BAŞARI SIRASI:

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ÖSS PUANI/ BAŞARI SIRASI: T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI TIP FAKÜLTESİ İkbal Sare Bostancı İÇİ: Mevlana - 2 2011 497.204 (MF 3) 487.672 2.82 Red Ece Özlem Öztürk Fatih

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203220 Nezaket COŞKUN Toplam 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL İletişim Bilgileri Adres :Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Telefon : +903862804596 Mail : demireln@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1970

Detaylı

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ I.YARIYIL/PDF701(Türkçe)Eğitim Bilimine Giriş Öğretim Elemanı: Prof. Dr. MUSTAFA SAĞLAM Toplam Öğrenci Sayısı: 71 Öğrenci No Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı Tarih: / / Saat:...:... 10*****9930 ESRA DEMİR 10*****7134

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim

Eğitim ve Öğretim Yılı Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 11330347 Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim 2. 11330414 Arslan DEMİR Bilgisayar Programcılığı Uzaktan

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

Uygulama Okulu: FALEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Uygulama Okulu: FALEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Uygulama Okulu: FALEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ UYGULAMA ÖĞRETMENİ: AYGÜL DAĞHAN (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) UYGULAMA ÖĞRETMENİ: GÜLSÜM KARABULUT (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) UYGULAMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

GAMZE İPEK Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER BÜŞRA GÜRLER Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER NUR SİNEM BAKTEMUR Yrd.Doç.Dr.

GAMZE İPEK Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER BÜŞRA GÜRLER Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER NUR SİNEM BAKTEMUR Yrd.Doç.Dr. Öğrenci No Ad Soyad ÖĞR.ELEMANI 130208094 HASAN HÜSEYİN KAYA Prof.Dr.Veysel KULA 130208044 BÜNYAMİN ÇELİK Prof.Dr.Veysel KULA 140208006 BÜŞRA ÖZMEN Prof.Dr.Veysel KULA 130208007 İBRAHİM EYÜP YAMAN Prof.Dr.Veysel

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2.

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2. SIRA ADI SOYADI YERLEŞME YILI TABAN PUANI YERLEŞME PUANI 1 Kubilay ÇATAL 2016 242,403 252,833 Ekonemetri 2 Mehmet Beyiş DİRLİK 2016 227,990 242,166 Ekonemetri 3 Meryem EKER 2016 227,990 228,219 Ekonemetri

Detaylı

ADINIZ SOYADINIZ Öğrenim Katıldığı Üniversite Arif Gökcen 3. sınıf Hacettepe Üniversitesi Enes Tuğrul 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Duygu

ADINIZ SOYADINIZ Öğrenim Katıldığı Üniversite Arif Gökcen 3. sınıf Hacettepe Üniversitesi Enes Tuğrul 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Duygu ADINIZ SOYADINIZ Öğrenim Katıldığı Üniversite Arif Gökcen 3. sınıf Hacettepe Üniversitesi Enes Tuğrul 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Duygu Saitoğulları 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Leyla Ak 1. sınıf Üsküdar

Detaylı

ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur.

ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur. ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur. 2 BİLİMSEL MAKALELER 1) İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, H. KOCAOKUTGEN, S. ŞAŞMAZ,. "The Synthesis of

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları 2015-2016 Bahar Dönemi Analitik Kimya Anabilim Dalı Lisansüstü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU 1 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE ING 102 YABANCI DİL-II 2 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE TAR-102 ATATÜRK UE BİRİMİ 105/X 1 3 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE BLP-102 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 4 093002026 MEHMET

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

MERKEZİ PUAN (EK Madde 1) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

MERKEZİ PUAN (EK Madde 1) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SHMYO Kurul Karar Tarihi / Sayısı:16.08.2017/2017-44 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-17 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI ASİL SONUÇ LİSTESİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI BİRİMİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencileri)

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE SIRA ADAY 1 395 AHMET GÜNEŞ LİSE 72,15464 İSTANBUL BAM MÜBAŞİR 1

Detaylı

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI İlgi : DUYURU DETAY NO: 1021490 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKLOJİLERİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKLOJİSİ A.B.D - - (1008346) 1 İBRAHİM ŞEN 79,250 89,323 86,301 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı 2 ESRA ALTAY ÖZTÜRK

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN Grup No: ED : Kırklareli Anadolu Lisesi 9000 AHMET DOĞAN 90009 ALİCAN YILDIZ 90006 FATMA ERDOGAN 900070 EMRE KANAT

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ Uyg. Okulu : Atatürk Ortaokulu Sınıf : 4/A Grup : Grup I Uyg.Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL 160 Hüseyin Deniz İKİZLERLİ 11266 Fırat HÜNER 11269 Özge ŞENPINAR 091 Gülşah YILDIZ 102 Dilan Yağmur

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı Öğretim Programı Öğretim Düzeyi Ad Soyad Genel Başarı Puanı Kayıt Hakkı Anatomi Anatomi

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No Sıra No GÖĞÜS NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO LİSE KODU MİLLİLİK DURUMU 1 88 BEHİCE TEKİN 23065920984 2446 YOK 2 135 ZEYNEP ÇAKAR 63088327568 DİĞER YOK 3 64 NECLA HÜLAGU 66964196074 DİĞER YOK 4 87 İLKNUR YILMAZ

Detaylı

Tarih : /1. Akademik Personel Yrd. Doç. Dr. Cengiz PARLAK İlan Tarihi. Akademik Birim Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölüm

Tarih : /1. Akademik Personel Yrd. Doç. Dr. Cengiz PARLAK İlan Tarihi. Akademik Birim Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölüm Akademik Personel Yrd. Doç. Dr. Cengiz PARLAK İlan Tarihi Ders Adı TAR206.4 Osmanlı Tarihi II (1454-1603) Akademik Birim Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölüm Tarih (İ.Ö) S.No Tc Kimlik No Öğrenci No Adı Soyadı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı