YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe ye ait görsel tasarım programlarının etkin kullanımına yönelik olarak bu derste, işletim sistemleri, yazılım, donanım, internet ve çevrimler hakkında genel bilgiler verilmektedir. VCDS 123 Görsel İletişime Giriş (3-0) 5 AKTS Dersin amacı, farklı görsel mesaj formlarının anlaşılmasına, yorumlanmasına ve üretilmesine olanak sağlayacak temel görsel dili, kavramları ve görsel iletişim süreçlerini öğrencilere tanıtmaktır. Bu bağlamda öğrenciler, görsel iletişimin kelime haznesi, görsel iletişim tasarımı ilkeleri ve öğeleri, ve görsel medya aracılığıyla anlam oluşturmanın temel süreçleri ve kuramlarına ilişkin bilgilendirilir. VCDS 127 Temel Tasarım Stüdyosu I (4-4) 6 AKTS Temel tasarım kavramlarına giriş niteliğinde uygulamalı bir derstir. Derste, form, yapı, kompozisyon, kütle, renk, gölge, doku, denge ve kontrast gibi temel tasarım kavramlarının yanı sıra, çeşitli modellerden canlı olarak çizimler, figüratif anlatım, oran-orantı ve kompozisyon konuları tanıtılır ve uygulamaları yapılır. VCDS 129 Çağdaş Toplumda Güncel Konular (2-0) 3 AKTS Bu dersin hedefi öğrencilere toplumlar arası ve toplum ile birey arasındaki geçişler, ilişkiler üzerine bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders kendimiz ile toplumsalın ilişkisini kavramaya yardımcı olacak ve dolayısıyla kişisel yaşantımız ve dünya üzerine farklı açılardan eleştirel olarak bakabilmeyi sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf, ulus, beden ve cinsellik, din, kimlik ve kültür, kitle iletişimi ve kent modern toplumun temel meseleleri ele alınacaktır. RCTV 105 İletişime Giriş (3-0) 5 AKTS Ders, öğrenciyi iletişim biliminin kapsamı ve genel ilkeleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamında, iletişim biçimleri, iletişimin işlevleri, kullanımı ve etkileri tartışılmaktadır. SOFL 101 Akademik Amaçlı İngilizce I (3-0) 3 AKTS İngilizce nin akademik amaçlar için kullanılmasını öğreten ders, öğrenciye akademik çalışmalar için gerekli temel bilgileri sunar. TURK 011 Türk Dili I (2-0) 1 AKTS Türkçe yazım kuralları ve dilbilgisine giriş niteliğindeki bu derste, öğrencinin mesleği ile ilgili terminolojiye ağırlık verilir. 1

2 2. Dönem (Bahar) VCDS 104 Görsel Tasarım Programları II (2-2) 5 AKTS VCDS 103 dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere grafik tasarım alanında kullanılacak bilgisayar programları konusunda ön bilgi verilir ve görsel iletişimdeki temel kavramlar ve metotlar doğrultusunda deneysel çalışmalar yapılır. VCDS 126 Dijital Medyanın Temelleri (3-0) 4 AKTS Dijital medyanın temel kavramlarını, tekniklerini ve özelliklerini anlatan bir giriş dersidir. Dersin amacı, bir görsel iletişim tasarımı aracı ve ortamı olarak dijital medyanın olanaklarını öğrencilere tanıtmaktır. Ders süresince internet ve çeşitli dijital ortamlarda görüntü üretimi, değiştirilmesi, üzerinde oynanması ve dağıtım süreçleri incelenerek güncel örnekler üzerinden tartışmalar yapılacaktır. VCDS 128 Temel Tasarım Stüdyosu II (4-4) 6 AKTS Temel Tasarım I dersinde öğretilen kavramların ve çizim tekniklerinin geliştirilerek anlatıldığı bu derste, söz konusu aşamaların belirli tasarım problemlerine çözüm olarak nasıl kullanılacağı ve geliştirileceği ele alınmaktadır. VCDS 132 Sanat, Tasarım ve Kültür (2-0) 3 AKTS Bu ders on dokuzuncu yüzyılın ortalarından günümüze sanat ve tasarım alanındaki gelişmeleri konu alır. Sanat ve tasarım söylem ve pratiklerine yön veren yaklaşım ve kavramlar tarihi, sosyal ve kültürel bağlamları içinde ele alınır. Öğrenciler sanat, tasarım, kültür ve toplum arasındaki ilişkiler konusunda genel bir bakış açısı kazanacaklardır. VCDS 134 Tasarımda Yaratıcı Düşünme (2-2) 5 AKTS Ders görsel iletişim tasarımı süreçlerini yönetebilmeyi görüntü, metin ve izleyici bağlamları üzerinden yenilikçi fikirler ve disiplinlerarası yeni ilişkiler yaratma modellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencinin bu derste yaratıcı düşünce modelleriyle nesne, özne ve fikirler arasındaki etkileşimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak kavraması sağlanacaktır. Derste, algı, beyin, ikna, görme biçimleri, metin, medya, pazarlama, reklam gibi kavramlar karma bir anlayışla işlenecek ve toplamda bilişsel yaratıcı çalışma becerisi kazandırılacaktır. SOFL 102 Akademik Amaçlı İngilizce II (3-0) 3 AKTS SOFL 101 in devamı niteliğinde olan bu derste İngilizce nin akademik amaçlar için kullanılması öngörülür ve akademik çalışmalar için gerekli temel bilgiler sunulur. TURK 012 Türk Dili II (2-0) 1 AKTS Türkçe yazım kuralları ve dilbilgisine giriş niteliğindeki bu derste, öğrencinin mesleği ile ilgili terminolojiye ağırlık verilmektedir. UFND 070 Sosyal Sorumluluk Projesi (0-2) 1 AKTS Bu derste öğrenciler, sosyal sorumlulukla ilgili bir proje geliştirerek uygulamaya koymaktadırlar. 2

3 İKİNCİ YIL 3. Dönem (Güz) VCDS 207 Görsel İletişimde Tipografi I (2-2) 5 AKTS Dersin temel amacı, tipografinin tanımı, tarihsel gelişimi, harf biçimlerinin anatomik oluşumu ve farklı karakterlerin uygulamalı olarak incelenmesidir. Ders kapsamında yazı-resim, yazı-metin, yazıformat ilişkisi kuralları, görsel dengeyi sağlama ve okunurluğu arttırmada tipografinin önemi ve anlam yaratma gücünün kavratılması hedeflenmektedir. Yazıyı bir tasarım elemanı olarak görerek tipografik karakterlerin kelime-anlam ilişkisi içinde kullanımlarının çözümlemesi ve örnek uygulamalar dersin amaçları arasındadır. VCDS 213 Fotoğrafçılık (2-2) 5 AKTS Bu derste, fotoğrafın temel kavramları, kuramları ve malzemeleri, ışık ve ışık kaynakları tanıtılarak fotoğrafın estetik ve artistik değerleri tartışılır. Ayrıca ders, dış mekân çekimleri, stüdyo çekimleri ve karanlık oda çalışmaları gibi pratik uygulamalar içermektedir. VCDS 215 Multimedyaya Giriş (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, iki boyutlu grafik tasarımın çoklu ortamda hareketli görüntüye aktarılmasıdır. Bu bağlamda canlandırma kavramları, hareketli görüntüler, interaktif multimedya yaratım sürecinin temel prensip ve teknikleri ele alınır ve uygulamalar gerçekleştirilir. VCDS 217 Görsel İletişim Tasarımı I (4-4) 6 AKTS Dersin amacı, görsel iletişim tasarımında temel kuramların, kavramların, teknik ve yöntemlerin tanıtılması ve uygulamaların gerçekleşmesidir. Ders kapsamında yaratıcı düşünce ve sembolik anlatımın algı ve estetik kurallar çerçevesinde çağdaş anlatım yöntemleri ile sayısal ortamda tasarlanması ve uygulanması hedeflenir. HIST 011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 1 AKTS Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye Cumhuriyeti nin oluşumu ve nedenleri, Yeni Cumhuriyet e ilişkin yapılan devrimler, Türk İnkılabına yol açan nedenler ve Kurtuluş savaşının önemli aşamalarının incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin dayanağı ve Anayasada yer alan temel ilkelerin bilimsel yorumu bu derste ele alınacak konular arasındadır. Seçmeli Dersler: PRAD 201 Reklamcılığın Temel Prensipleri (3-0) 5 AKTS Bu derste bir yaratıcılık süreci olarak reklamcılık hem üretenler hem de tüketiciler açısından ele alınarak, reklamcılığın tarihi, yapım ve işlevlerinin neler olduğu anlatılacaktır. RCTV 205 Film Türleri (3-0) 5 AKTS Derste öncelikle tür kavramı ve oluşumuna ilişkin bilgiler verilmektedir. Ardından sinemada tarihsel perspektif içinde gelişen türler (komedi, western, bilim kurgu, polisiye, korku, müzikal) türsel özelliklerinin yanısıra toplumsalla olan bağlantılarıyla ele alınmaktadır. İncelenen türlere ait örnek filmlerin gösterilmesi de dersin kapsamındadır. 3

4 RCTV 211 Kamera Teknikleri (2-2) 5 AKTS Kameralarla ilgili temel teknik bilgilerin verildiği ve uygulamaların yapıldığı bir derstir. RCTV 215 Türk Sineması (3-0) 5 AKTS Bu ders öğrencilere erken dönemlerden günümüze dek Türkiye sinemasına dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Türk sinemasında dönemler, akımlar ve yönetmenlerin kronolojik bir incelemesinin yanı sıra, bazı popüler bilgi ve söylemleri de sorgulayacak şekilde, Türkiye sineması tarihini farklı boyutlarıyla tartışmaya açar. Türkiye sinemasında ulusallık, dönemselleştirme, Yeşilçam sinemasının metinlerarası temelleri, Yeşilçam da biçim, anlatı ve tür, yıldızlık ve hayranlık, yeniden yapımlar, toplumsal gerçekçi akım, devrimci sinema, ulusal sinema, milli sinema, sansür, yeni Türkiye sineması ve ulus aşırı sinema konularının yanı sıra sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnik kimlik meseleleri dersin belli başlı konuları arasındadır. RCTV 253 Yeni İletişim Teknolojileri (3-0) 5 AKTS Ders, öğrencilere yeni iletişim teknolojilerini tanıtmayı hedeflemektedir. Geleneksel teknolojilerle karşılaştırmalara yer verilen derste özellikle son gelişmeler üzerinde durulmakta, yeni teknolojiler örneklerle tartışılmaktadır. 4. Dönem (Bahar) VCDS 208 Görsel İletişimde Tipografi II (2-2) 5 AKTS Dersin amacı VCDS 207 dersinde öğretilen bilgi ve becerilerin geliştirilerek daha ileri düzeyde yaratıcı uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Bunun yanı sıra, tipografik unsurlar özellikle hareket katılarak dijital ortamda tasarlanır ve geliştirilir. VCDS 214 Dijital Fotoğrafçılık (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencilere laboratuvar ortamında, dijital fotoğraf ile ilgili teknik ve yöntemleri benimsetmek ve dijital uygulamalar gerçekleştirmektir. Ders süresince farklı bilgisayar sistemlerinde kullanılan çeşitli yazılımlar temel araçlar olarak incelenir ve fotoğraf üzerinde uygulanır. VCDS 216 İleri Multimedya Teknikleri (2-2) 5 AKTS VCDS 215 dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, öğrencilerin interaktif multimedya alanında kavramsal, teknik ve estetik olarak ileri bir düzeye ulaşmaları ve profesyonel seviyede multimedya projeleri üretmeleridir. VCDS 218 Görsel İletişim Tasarımı II (4-4) 6 AKTS VCDS 217 dersinin devamı niteliğinde olan derste, görsel iletişim tasarımı ile ilgili kuramların, kavramların, teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında yaratıcı düşünce ve metafor, ironi, hiciv gibi temel sembolik anlatım dilleri algı ve estetik kurallar çerçevesinde sayısal ortamda tasarlanır ve uygulanır. HIST 012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 1 AKTS HIST 011 dersinin devamı niteliğindeki bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuki, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gerçekleştirilen inkılaplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının saptanması, Atatürk dönemi dış politikası, Ermeni sorunu, ve dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler ele alınacaktır. 4

5 Seçmeli Dersler: PRAD 216 Reklamcılık (2-2) 5 AKTS Reklamcılığın temel prensiplerine dair temel bilgiye sahip öğrencilere reklam kampanyası süreçlerinin ve işleyişinin, yaratıcı reklam stratejilerinin ve uygulamalarının detaylı olarak anlatıldığı ders hem uygulamaya hem de teoriye dayanmaktadır. PRAD 254 Popüler Kültür (3-0) 5 AKTS Popüler kültürün egemen olduğu iletişim alanlarının ortaya konduğu derste, özellikle popüler kültürün izleyicileri üzerine etkileri analiz edilmekte ve mevcut kuramsal bilgiler aktarılmaktadır. RCTV 212 Türk Medya Tarihi (3-0) 5 AKTS Dersin amacı Türk medyasının tarihsel gelişimini öğrencilere tanıtmaktır. Dünya tarihinde yazılı basının ortaya çıkışından başlanılarak Türk siyasi tarihi boyunca, medyada sahiplik yapısı, medya ve iktidar ilişkileri gibi konular aktarılmaktadır. Yazılı basın, sinema, radyo, televizyon ve internet temel inceleme konularıdır. RCTV 258 Metin ve Diyalog Yazarlığı (2-2) 5 AKTS Ders, dramatik metinlerdeki diyalogların yazım tekniklerini içermektedir. Çeşitli pekiştirme çalışmalarına yer verilmektedir. ÜÇÜNCÜ YIL 5. Dönem (Güz) VCDS 307 Görsel İletişim Tasarımı III (4-4) 10 AKTS Dersin amaçları arasında özellikle televizyon grafiklerine yönelik iki ve üç boyutlu uygulamaların etkili bir şekilde oluşturulması, araştırılması, bilgilerin analiz edilmesi, ve görsel çözüm yöntemleri üreterek yaratıcı sürecin geliştirilmesi bulunmaktadır. RCTV 217 Kitle İletişim Kuramları (3-0) 5 AKTS Kitle iletişimi tanımı, enformasyon-iletişim kavramları, iletişim dünyasında tekelleşme, özelleştirme akımı, deregülasyon. İletişimin toplumsal süreç olarak önemi, teknolojik gelişme-toplumsal değişme, kitle iletişim araçları, toplumsal-kültürel yapı ilişkileri, iletişim kuramları, kitle iletişiminde temel yaklaşımlar. Kitle toplumu-kitle kültürü ilişkisi. Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 355 Web Tasarımı I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, etkileşimli-çoklu web sayfa tasarımında uygulamalı HTML kullanıcılığının ve yaratıcılığının benimsetilmesidir. Konular arasında, yapısal HTML, metin elemanları ve özellikleri, tablolar, çerçeveler, biçimler ve grafiksel kullanımlar yer almaktadır. VCDS 357 Animasyon Teknikleri I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, teknik ve kuramsal bilgi sonrasında karakter tasarımı çizimi, hareket formları, senaryo oluşturma, storyboard hazırlama ve bilgisayar ortamında canlandırma tekniğinin ve yöntemlerinin temel düzeyde uygulanmasıdır. 5

6 VCDS 361 Görsel-İşitsel İletişimde Ses I (2-2) 5 AKTS Bu dersin amacı, öğrencilerin tasarım sürecinde ses kavramının önemini vurgulamak ve örnekler üzerinden uygulamalarını sağlamaktır. Ders süresince, öğrenciler özel efekt ya da müzik gibi sesleri kendi tasarladıkları ürünlerde kullanmak için gerekli teknik yetiyi kazanırlar. VCDS 363 Storyboard I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, canlı-hareketli filmler ve animasyonlar için profesyonel storyboard çizimi yapabilmek için gerekli olan yetileri öğrencilere kazandırmak, ilgili kavramları öğretmektir. Ders süresince öğrenciler bir senaryoyu nasıl storyboard a çevireceklerini kavrarlar. VCDS 365 Görsel Algı (3-0) 5 AKTS Deneysel psikolojinin bir alanı olarak görsel algı, temel ilkeler ve illüzyonların yardımıyla görülebilir dünyanın beyinde nasıl anlaşılabilir hale geldiğini anlamayı amaçlamaktadır. Ders, görsel ilkeler ve illüzyon örneklerinden, bunların görsel tasarım pratiklerine nasıl uygulanabileceğinden ve nasıl açıklanabileceğinden oluşacaktır. Kuram ve literatürden örneklere dayanan bu derste derinlik algısı, renk algısı, boyut algısı, Gestalt ilkeleri, bilişsel etkiler ele alınan konular arasındadır. VCDS 367 Stüdyo Fotoğrafçılığı (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencilere fotoğraf stüdyosu ortamında çekim teknik ve yöntemlerinin öğretilmesidir. Derste ayrıca, farklı medya ürünleri için kullanılmak üzere fotoğrafın bilgisayar ortamında üzerinde oynanması ve yeni görüntülerin üretilmesi ele alınır. VCDS 373 Video Prodüksiyon (2-2) 5 AKTS Bu derste temel seviyede video üretim aşamaları, tanıtımı ve uygulamaları yapılır. RCTV 209 Senaryo Yazımının Temel İlkeleri (2-2) 5 AKTS Dersin kapsamında öğrencilere senaryo yazımı teknikleri ve temel öğeler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Dersi alan öğrenciler senaryo yazım araştırmaları; kısa film öyküsü, tretman ve çekim senaryosu yazımı konularında gereken kuramsal ve pratik bilgileri edinmiş olmaktadırlar. PRAD 311 Kitle İletişiminde Araştırma Yöntemleri (3-0) 5 AKTS Dersin amacı, kitle iletişimde kullanılan veri toplama ve analiz yapma yöntemlerini öğretmektir. Psikanalitik, ideolojik, tarihsel, semiyotik çözümleme gibi niteliksel yöntemlerin yanında anket ve içerik analizi gibi niceliksel araştırma yöntemlerini ele almaktadır. 6. Dönem (Bahar) VCDS 308 Görsel İletişim Tasarımı IV (4-4) 10 AKTS Dersin amacı, arayüz tasarımı uygulamalarına yönelik çeşitli etkileşimli uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda akıllı telefon ve tabletlere yönelik uygulamaların tasarım süreçleri çeşitli çalışmalarla detaylı bir şekilde ele alınır. VCDS 306 Görsel Okuma ve Anlamlandırma (3-0) 5 AKTS Bu dersin amacı, öğrencilere sanat eserleri, grafik tasarım ürünleri, fotoğraf ve reklamcılık gibi farklı alanlardan görsel materyalleri yorumlamalarını sağlayacak kuramsal altyapıyı ve analitik araçları sağlamaktır. Çeşitli görsel analiz kavram ve yöntemleri üzerinde durularak görsel imajlara eleştirel bir yaklaşım geliştirilir. Öğrencilerin tasarım bilgi ve becerileri anlam üretim süreçlerine yönelik bir farkındalık ve semiyotik analiz bilgisiyle birleştirilir. Ders kapsamında güncel görsel imajlar sosyal, tarihi, kültürel ve ekonomik bağlam ile ilişkileri üzerinden incelenir. 6

7 Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 356 Web Tasarımı II (2-2) 5 AKTS VCDS 355 dersinin devamı niteliğinde olan derste ileri düzeyde etkileşimli-çoklu web sayfa tasarımı uygulamaları yaratıcı bir süreç içinde gerçekleştirilir. VCDS 358 Animasyon Teknikleri II (2-2) 5 AKTS VCDS 357 dersinin devamı niteliğindeki bu derste karakter tasarımı çizimi, hareket formları, senaryo oluşturma, storyboard hazırlama ve bilgisayar ortamında canlandırma yöntemleri ileri düzeyde uygulanır. VCDS 362 Görsel-İşitsel İletişimde Ses II (2-2) 5 AKTS VCDS 361dersinin devamı olan bu dersin amacı, öğrencilerin tasarım sürecinde ses kurgusunu hangi yöntemler ile yapacaklarını ileri düzeydeki örnekler üzerinden uygulamalarını hedefler. VCDS 364 Storyboard II (2-2) 5 AKTS Dersin kapsamında, öğrencilerin, üzerinde çalıştığı hareketli film-animasyon senaryolarını storyboard aşamasına taşımaları beklenir. Ders süresince öğrenciler bir senaryoyu nasıl storyboard a çevireceklerini kavrayıp uygulama aşamasına geçerler. VCDS 368 Reklam Fotoğrafçılığı (2-2) 5 AKTS Ders, öğrencilere fotoğraf stüdyosu ortamında reklam fotoğrafçılığına ilişkin yöntem ve yaklaşımların yaratıcı bir süreç içerisinde uygulanmasını içerir. Öğrenciler çektikleri fotoğrafları bilgisayar ortamında reklam kampanyalarına dönüştürerek proje yapmaları beklenir. VCDS 374 Video Post Prodüksiyon (2-2) 5 AKTS Video üretim aşamaları ve uygulamalarının ileri düzeye taşınması ve video üretim sonrasındaki çalışmaların özel efekt uygulamaları ile ele alındığı uygulamalı bir derstir. RCTV 308 Medya, Kültür ve Toplum (3-0) 5 AKTS Bu dersin amacı medya ve toplum konusundaki belli başlı tartışmalı konuları gündeme getirmektir. Kitle toplumu, kitle kültürü, ideoloji, dil, izleyici ve postmodernizm üzerine güncel sorunların tartışıldığı bir derstir. Ayrıca eleştirel iletişim çalışmalarından olan kültürel çalışmaların doğuşu, tanımı, bu alandaki önemli çalışmalar, İngiliz ve Amerikan kültürel çalışmaları gibi konuların yanında medya, iletişim ve kültürel çalışmalar ilişkisi irdelenmektedir. RCTV 358 Radyo ve Televizyon Haberciliği (2-2) 5 AKTS Bu ders, radyo ve televizyon haberlerinin temel prensiplerini kapsamaktadır. Derste basın meslek ilkeleri ve radyo televizyon haber yazma teknikleri konularında bilgiler verilmektedir. Ayrıca haberle ilgili işitsel ve görsel kodlar da incelenmektedir. Bunun yanısıra, öğrencilerin kendi radyo ve televizyon projelerini hazırlamaları sağlanmaktadır. PRAD 462 Medya Analizi (3-0) 5 AKTS Bu dersin amacı öğrencileri, medya metinlerinin analiz edilmesinde kullanılan semiyotik, eleştirel iletişim kuramı, sosyolojik analiz, psikanalitik eleştiri ve kültürün ekonomi politiği gibi teorik çerçevelerle tanıştırmaktır. Derste teknik, estetik ve kültürel kodlarla metnin nasıl inşa edildiği üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ayrıca potansiyel hedef kitlenin değerlendirilmesi ve metnin önerdiği konumların değerlendirilmesi, egemen söylemlere direnen formların araştırılması ve anlamın çoklu ve çoğunlukla çatışmalı yüzeylerini dikkate alan yeni okumaların teşvik edilmesi de dersin kapsamı içindedir. 7

8 DÖRDÜNCÜ YIL 7. Dönem (Güz) VCDS 400 Görsel İletişim Projesi I (2-6) 10 AKTS Dersin amacı, temel ilkeleri edinen tasarım öğrencilerinin görsel iletişim tasarımı uygulamaları ile problem çözmeye yönelik yaratıcı güç ve bireysel kimliklerini ortaya koyacakları projeler gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 453 Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiği I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu modelleme yazılımları ve temel modelleme tekniklerini kullanma becerisi kazanmaktır. Öğrenciler sanal ortamda tasarladıkları soyut ya da gerçekçi sahneleri üç boyutlu modelleme yazılımlarıyla üreteceklerdir. VCDS 461 Üç Boyutlu Animasyona Giriş (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu uygulamalar için üç boyutlu modelleme ve animasyon yöntemlerini kullanma becerisi geliştirmektir. Vektör sistemi içinde üçüncü boyutu anlamak, üç boyutlu model teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, kamera ve hareket gibi üretim teknik ve yöntemlerin uygulaması dersin konuları arasındadır. VCDS 465 Bilgilendirme Tasarımı I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, bilgilendirme grafikleri aracılığıyla farklı bilgi ve içerik türlerinin görsel olarak anlaşılabilir ve yönlendirici bir şekilde etkileşimli dijital ortama taşınması ve düzenlenmesidir. İstatistiki ve bilimsel veriler, harita ve yönlendirme derste ele alınacak konular arasındadır. RCTV 303 Belgesel Sinema (2-2) 5 AKTS Bu dersin kapsamında, belgesel sinema türünün özelikleri ve belgesel sinema yapımı teknikleri öğrencilere tanıtılmaktadır. Dersin amacı öğrencilere belgesel film yapım öncesi ve yapım süreci ile ilgili gereken kramsal ve pratik bilgileri aktarmaktır. Dersin sonunda öğrenciler kendi belgesel filmlerini üniversite bünyesinde bulunan medya merkezinin olanaklarını kullanarak çekebilmektedirler. RCTV 305 TV Yapım Tasarımı (3-0) 5 AKTS Ders, televizyon format tasarımının çeşitli yönlerini geliştirme, zamanlama, bütçeleme ve pazarlamayı da içerecek biçimde düşünce aşamasından sunum aşamasına kadar ele almaktadır. Televizyon program türleri tarihsel, teknik, endüstriyel, siyasal, toplumsal ve kültürel açılardan analiz edilmekte ve ders süresince örnek program gösterimleriyle desteklenmektedir. TV formatlarıyla ilgili kurallar ve kanunlar da anlatılmaktadır. RCTV 459 Medya Endüstrisi ve Küreselleşme (3-0) 5 AKTS Dersin amacı medya yapılarının politik ve ekonomik yönlerini tanıtmak ve medya sahiplerinin medya içerikleri üzerindeki etkisini anlamada öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır. Dersin içeriğinde, küreselleşmenin tarihsel gelişimi, küreselleşmenin medya ve sermaye ilişkileri üzerine etkileri, küreselleşen medya sektörlerinin dinamikleri, küresel medya ve kültür konuları bulunmaktadır. 8

9 RCTV 493 Video Art I (2-2) 5 AKTS Video-yapım programcılığının tüm süreçlerinin ele alındığı uygulamalı bir derstir. PRAD 461 Reklam Ajansı Yönetimi (3-0) 5 AKTS Reklam ajansları ve iş çevresi, reklam ajanslarının tarihçesi, yönetim ile ilgili temel kavramlar, ajans türleri, organizasyon yapıları, yönetim biçim ve becerileri, ajans ve müşteri ilişkileri, finansal operasyonlar, girişimcilik ve ajans sahipliği konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. PRAD 465 Sosyal Medya (3-0) 5 AKTS Öğrencilerin bu derste sosyal medyanın doğası, çevrimiçi sosyal ağlar, kullanıcı ve tüketici üretimli içerik, bloglar, mikrobloglar, online sosyal uygulamalar, wikiler gibi sosyal medyanın bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu ders ayrıca, bu bileşenlerin pazarlama açısından nasıl etkin şekilde kullanabileceği, sosyal medya stratejilerinin ve taktiklerinin nasıl geliştirilebileceği konularını da kapsamaktadır. 8. Dönem (Bahar) VCDS 410 Görsel İletişim Projesi II (2-6) 10 AKTS Dersin amacı, akademik çalışmalarının sonlarına yaklaşan tasarım öğrencilerinin bireysel olarak kurguladıkları ve tasarladıkları mezuniyet projesi gerçekleştirmeleridir. Projeler kapsamında öğrenciler çalışmalarını alan içindeki tüm disiplinler ve bilgisayar programlarından yararlanarak gerçekleştirirler. Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 454 Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiği II (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu modelleme yazılımı ve tekniğini kullanma becerisini geliştirme ve ileri düzeye taşımaktır. Öğrenciler sanal ortamda tasarladıkları soyut ya da gerçekçi sahneleri üç boyutlu modelleme yazılımlarıyla üreteceklerdir. VCDS 462 İleri Üç Boyutlu Animasyon Teknikleri (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu uygulamalar için üç boyutlu modelleme ve animasyon yöntemlerini kullanma becerisini ileri düzeye taşımaktır. Ders kapsamında vektör sistemi içinde üçüncü boyutu anlamak, üç boyutlu model teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, kamera ve hareket gibi üretim teknik ve yöntemlerin uygulaması dersin konuları arasında bulunmaya devam edecektir. VCDS 466 Bilgilendirme Tasarımı II (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, bilgilendirme grafikleri aracılığıyla farklı bilgi ve içerik türlerinin görsel olarak anlaşılabilir ve yönlendirici bir şekilde etkileşimli dijital ortama taşınması ve ileri düzeyde uygulanmasıdır. VCDS 468 Portfolyo Tasarımı (2-2) 5 AKTS Bu ders öğrencilerin kimliklerini yansıtan ve profesyonel kullanıma yönelik birer portfolyo hazırlamalarını amaçlamaktadır. Öğrenciler portfolyolarını ileride çalışmak istedikleri alana yönelik olarak dijital/etkileşimli formatta hazırlarlar. Ders aynı zamanda CV, kartvizit ve kişisel internet sayfası tasarımını da kapsamaktadır. Ders süresince bireysel araştırma projeleri ve grup tartışmaları yapılır. 9

10 RCTV 354 Kısa Film (2-2) 6 AKTS Bu derste kısa film yapım süreçleri senaryodan, yapım ve yapım sonrası aşamasına kadar kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilir ve öğrencilerin kendi kısa filmlerini üretmeleri sağlanır. RCTV 494 Video Art II (2-2) 5 AKTS Video sanatının temel prensiplerinin tanıtıldığı ve uygulandığı bir derstir. Video Art I dersinin devamı niteliğindedir. PRAD 454 Siyasal iletişim ve Propaganda (3-0) 5 AKTS Bu dersin temel konuları propagandanın tarihi; siyasal iletişimin özellikleri ve kullanılan stratejiler; yeni siyasal iletişim kanalları ve dijital çağda siyasal iletişim kampanyalarıdır. HKUK 052 Kitle İletişim Hukuku (3-0) 5 AKTS Hukukun temel kavramları, idare hukukunda medya kurum ve kuruluşları ile ilgili düzenlemeler, iletişim kurumları ile iletişim hukukunun karşılaştırılmalı analizi. Türkiye deki iletişim hukuku uygulamaları. ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER UFND 010 İnsan Bilimleri (2-0) 2 AKTS Bu ders, insan düşüncesinin, inancının ve davranışının (cinsiyet, din, sanat, dil, teknoloji, performans gibi kavramları içererek) öğrenilmiş gelenekleri üzerine odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda kültür kavramını ve dünyadaki kültürel farklılıkları araştırır. UFND 020 Araştırma Kültürü (2-0) 2 AKTS Bu derste, öğrencilere rapor ve sözlü sunumları planlama, yazma ve tamamlama süreçlerinde rehberlik edilmektedir. Derste aynı zamanda öğrencilere işletme araştırma yöntemleri ve işletme iletişimindeki görsel öğeler hakkında da bilgi verilmektedir. UFND 030 Tasarım Kültürü (2-0) 2 AKTS Tasarım sorunları, kültürel değerlerin ve sosyal yapıların / yaşam biçimlerinin tasarım süreci ve ürünü üzerindeki etkileri; her çağda oluşan tasarım kültürü ve bu kültürün sosyal yaşama yansıması bu derste verilecek konular arasındadır. UFND 040 Estetik Kültürü (2-0) 2 AKTS Sokrat tan başlayarak Plato, Aristo, Hume, Burke, Kant, Schiller, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Benjamin, Heideger, Brecht, Adorno gibi estetik kuramcılarının teorileri ve bunların geçmiş ve günümüz sanatına yansımaları değerlendirilecektir. UFND 050 Etik Kültürü (2-0) 2 AKTS Plato'dan başlayarak Aristo, Augustine, Kant, Mill, Schopenhauer, Nietzsche, Camus, Sartre'a kadar etik felsefenin temel kuramları günümüz etik problemlerindeki yansımalarıyla birlikte ele alınacaktır. UFND 060 Proje Kültürü (2-0) 2 AKTS Bu derste, ürün ya da teknik sistem fikrinin oluşması ve bunu etkileyen faktörler, istek ve amaçların analizi, proje önerisi hazırlanması, fizibilite analizi ve raporu, ekonomik analiz yöntemleri ve maliyet, proje yönetimi ve takım çalışması konuları ele alınacaktır. UFND 070 Sosyal Sorumluluk Projesi (0-2-1) 1 AKTS Bu derste öğrenciler, sosyal sorumlulukla ilgili bir proje geliştirerek uygulamaya koymaktadırlar. 10

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl RCTV 105 İletişime Giriş (3 0 3) 5 AKTS Bu derste iletişim olgusu tanımlanacak, bileşenleri açıklanacak, öğrencinin temel iletişim

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl I. Yarıyıl: RCTV 101 Sinemaya Giriş (2,2,3) 6 AKTS Sinemanın ortaya çıkışı,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 201-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem 2. Dönem RCTV 10 İletişime Giriş 3-0-3 RCTV 114 Sosyal Bilimlerde Kavramlar 3-0-3

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 1.YIL YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ATA 151 ATAÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Önlisans Programı 1. Yıl Ders Programı I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS GTA 111 Karşılaştırmalı 3 0 3 4 GTA 112

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Belgesel Film Yapımı SGT 431 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı I Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ A205 REKLAMCILIK REKLAMCILIK 2 HİR/GZT 1 SİNEMA KURAMLARI ÖĞR. GÖR. ELİF KAHRAMAN İNTERNET DEMOKRASİ ÖĞR. GÖR. ELİF KAHRAMAN DAVRANIŞ BİLİMLERİ HİR 2 YRD. DOÇ.DR. ARZU KIZBAZ

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU Bölüm Başkanışkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Koordinatörler Doç.Dr. Hakkı Engin GİDERER Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 1. Bologna: Öğr. Gör. Reva

Detaylı

YAZ OKULU KAYITLARI. Not: Yaz Okulu Ücretleri Lisans veya Önlisans eğitimine 2009-2010

YAZ OKULU KAYITLARI. Not: Yaz Okulu Ücretleri Lisans veya Önlisans eğitimine 2009-2010 YAZ OKULU KAYITLARI *Yaz okulunda açılacak olan derslerin belirlenmesi için 02 03 Temmuz 2013 tarihlerinde öğrencilerin, öğrenci bilgi sisteminden ön kayıt yapmaları gerekmektedir. *03 Temmuz 2013 saat

Detaylı

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ A205 A207 A209 AMFİ III REKLAMCILIK REKLAMCILIK 2 HİR/GZT 1 SAYISAL KÜLTÜR HİR/RTS/GZT 1 MEDYA ESTETİĞİ RTS/HİR/GİT 2-3 SİNEMA KURAMLARI ÖĞR. GÖR. ELİF KAHRAMAN MESLEKİ İNGİLİZCE

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Radyo program uygulamaları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları,

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III Dersin Düzeyi:

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yayın Grafiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Medya Tasarımı SGT 328 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kodu Dersin Adı Kredisi Kodu Dersin Adı Kredisi ECO 101 Ekonomiye Giriş

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II Dersin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212.

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212. DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Medyada Yapım II Kodu Yarıyıl MCS 212 Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi ECTS Bahar 1 0 2 2 5 Ön Koşullar : Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Veriliş Şekli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış Tolga Ekinci Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1980 Öğrenim Durumu: Doktora (25.12.2014) Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor (15.04.2015) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 11.04.2012 Toplantı Sayısı : 2012/06 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan)

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı. Medya ve İletişim Sistemleri. Halkla İlişkiler. Reklamcılık. Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ. Hoşgeldiniz,

Görsel İletişim Tasarımı. Medya ve İletişim Sistemleri. Halkla İlişkiler. Reklamcılık. Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ. Hoşgeldiniz, Hoşgeldiniz, Günümüz dünyası bilginin hızla aktığı, bilgiyi üretmenin, ona sahip olmanın önem kazandığı ve iletişim çağı olarak adlandırılan bir dönemdir. İletişimi yönetmenin ve tasarlamanın önem kazandığı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi. İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Üsküdar Üniversitesi. İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı II Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SEÇİMLİK DERSLER HAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SEÇİMLİK DERSLER HAVUZU DERSİN KODU FBS 2220 FBS 11 FBS 33 FBS 3320 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR (Film Tasarım ve Yazarlık) SUALTI FOTOĞRAF VE VIDEO GORUNTULEME TEKNIKLERI I ADI YEREL KREDİ AKTS DERS PROGRAMI HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği I Dersin Düzeyi: Doktora

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1. Dönem Dersler. Zorunlu. Seçmeli

1. Dönem Dersler. Zorunlu. Seçmeli Ders Adı Halkla İlişkiler I Genel İşletme Genel Ekonomi Temel Hukuk Davranış Bilimlerine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Türk Dili I Yabancı Dil I Toplam ECTS 1. Dönem Dersler Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS PROGRAMI BAHAR- PAZARTESİ 8.30-09.15 9.20-10.05 10.10-10.55 100-145 150-135 140-125 130-115 120-15.05 15.10-15.55 16.00-16.45 16.50-17.35 17.40-18.25 YABANCI DİL-II REK ZOR. (I.GRUP-TEK)

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

Lansman II (PR 416) Ders Detayları

Lansman II (PR 416) Ders Detayları Lansman II (PR 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lansman II PR 416 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Ç.A.P. PROGRAMI. Dönem Ders Kodu Adı T U L Kr. AKTS ÇAP Ortak/Muaf(*)/Alınacak

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Ç.A.P. PROGRAMI. Dönem Ders Kodu Adı T U L Kr. AKTS ÇAP Ortak/Muaf(*)/Alınacak Sını f Dönem Ders Kodu Adı T U L Kr. AKTS ÇAP Ortak/Muaf(*)/Alınacak 1 Sonbahar REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Ç.A.P. PROGRAMI CF 101 İletişim ve Medya 3 0 0 3 6 Ortak CF

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II Dersin Düzeyi: Doktora

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II Dersin Düzeyi:

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

Teorik Ders Saati (saat/hafta) Uygulama Ders Saati (saat/hafta) Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) 12 Dersin Önkoşulu Yok 13 Dersin Dili Türkçe

Teorik Ders Saati (saat/hafta) Uygulama Ders Saati (saat/hafta) Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) 12 Dersin Önkoşulu Yok 13 Dersin Dili Türkçe T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS ÖĞRETİM PLANLARI 1 Dersin Adı GÖRSEL TASARIM - I 2 Dersin Kodu GRF 10004 Dersin Türü Zorunlu 4 Dersin Seviyesi Ön Lisans 5 Dersin

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat Kodu Ders T U K AKTS Kodu Ders T U K AKTS

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I. Sınıf- I. Dönem PRP 101 İletişimin Temelleri (3 kredi): Bu ders insanlararası iletişimin temel ilke ve becerilerini tanıtmayı ve irdelemeyi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF 1. SINIF Ders Kodu 1. Yarıyıl YENİ Ders Adı T-U-YK AKTS INDD 109 Temel Tasarım 1 2-4-4 6 INDD 105 Tasarıma Giriş 1 2-2-3 5 INDD 111 Teknik Resim 2-2-4 3 INDD 107 Temel Bilgisayar 1-2-2 2 INDD 113 Serbest

Detaylı

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği Ali YAŞAR Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii

Detaylı