YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe ye ait görsel tasarım programlarının etkin kullanımına yönelik olarak bu derste, işletim sistemleri, yazılım, donanım, internet ve çevrimler hakkında genel bilgiler verilmektedir. VCDS 123 Görsel İletişime Giriş (3-0) 5 AKTS Dersin amacı, farklı görsel mesaj formlarının anlaşılmasına, yorumlanmasına ve üretilmesine olanak sağlayacak temel görsel dili, kavramları ve görsel iletişim süreçlerini öğrencilere tanıtmaktır. Bu bağlamda öğrenciler, görsel iletişimin kelime haznesi, görsel iletişim tasarımı ilkeleri ve öğeleri, ve görsel medya aracılığıyla anlam oluşturmanın temel süreçleri ve kuramlarına ilişkin bilgilendirilir. VCDS 127 Temel Tasarım Stüdyosu I (4-4) 6 AKTS Temel tasarım kavramlarına giriş niteliğinde uygulamalı bir derstir. Derste, form, yapı, kompozisyon, kütle, renk, gölge, doku, denge ve kontrast gibi temel tasarım kavramlarının yanı sıra, çeşitli modellerden canlı olarak çizimler, figüratif anlatım, oran-orantı ve kompozisyon konuları tanıtılır ve uygulamaları yapılır. VCDS 129 Çağdaş Toplumda Güncel Konular (2-0) 3 AKTS Bu dersin hedefi öğrencilere toplumlar arası ve toplum ile birey arasındaki geçişler, ilişkiler üzerine bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders kendimiz ile toplumsalın ilişkisini kavramaya yardımcı olacak ve dolayısıyla kişisel yaşantımız ve dünya üzerine farklı açılardan eleştirel olarak bakabilmeyi sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf, ulus, beden ve cinsellik, din, kimlik ve kültür, kitle iletişimi ve kent modern toplumun temel meseleleri ele alınacaktır. RCTV 105 İletişime Giriş (3-0) 5 AKTS Ders, öğrenciyi iletişim biliminin kapsamı ve genel ilkeleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamında, iletişim biçimleri, iletişimin işlevleri, kullanımı ve etkileri tartışılmaktadır. SOFL 101 Akademik Amaçlı İngilizce I (3-0) 3 AKTS İngilizce nin akademik amaçlar için kullanılmasını öğreten ders, öğrenciye akademik çalışmalar için gerekli temel bilgileri sunar. TURK 011 Türk Dili I (2-0) 1 AKTS Türkçe yazım kuralları ve dilbilgisine giriş niteliğindeki bu derste, öğrencinin mesleği ile ilgili terminolojiye ağırlık verilir. 1

2 2. Dönem (Bahar) VCDS 104 Görsel Tasarım Programları II (2-2) 5 AKTS VCDS 103 dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere grafik tasarım alanında kullanılacak bilgisayar programları konusunda ön bilgi verilir ve görsel iletişimdeki temel kavramlar ve metotlar doğrultusunda deneysel çalışmalar yapılır. VCDS 126 Dijital Medyanın Temelleri (3-0) 4 AKTS Dijital medyanın temel kavramlarını, tekniklerini ve özelliklerini anlatan bir giriş dersidir. Dersin amacı, bir görsel iletişim tasarımı aracı ve ortamı olarak dijital medyanın olanaklarını öğrencilere tanıtmaktır. Ders süresince internet ve çeşitli dijital ortamlarda görüntü üretimi, değiştirilmesi, üzerinde oynanması ve dağıtım süreçleri incelenerek güncel örnekler üzerinden tartışmalar yapılacaktır. VCDS 128 Temel Tasarım Stüdyosu II (4-4) 6 AKTS Temel Tasarım I dersinde öğretilen kavramların ve çizim tekniklerinin geliştirilerek anlatıldığı bu derste, söz konusu aşamaların belirli tasarım problemlerine çözüm olarak nasıl kullanılacağı ve geliştirileceği ele alınmaktadır. VCDS 132 Sanat, Tasarım ve Kültür (2-0) 3 AKTS Bu ders on dokuzuncu yüzyılın ortalarından günümüze sanat ve tasarım alanındaki gelişmeleri konu alır. Sanat ve tasarım söylem ve pratiklerine yön veren yaklaşım ve kavramlar tarihi, sosyal ve kültürel bağlamları içinde ele alınır. Öğrenciler sanat, tasarım, kültür ve toplum arasındaki ilişkiler konusunda genel bir bakış açısı kazanacaklardır. VCDS 134 Tasarımda Yaratıcı Düşünme (2-2) 5 AKTS Ders görsel iletişim tasarımı süreçlerini yönetebilmeyi görüntü, metin ve izleyici bağlamları üzerinden yenilikçi fikirler ve disiplinlerarası yeni ilişkiler yaratma modellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencinin bu derste yaratıcı düşünce modelleriyle nesne, özne ve fikirler arasındaki etkileşimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak kavraması sağlanacaktır. Derste, algı, beyin, ikna, görme biçimleri, metin, medya, pazarlama, reklam gibi kavramlar karma bir anlayışla işlenecek ve toplamda bilişsel yaratıcı çalışma becerisi kazandırılacaktır. SOFL 102 Akademik Amaçlı İngilizce II (3-0) 3 AKTS SOFL 101 in devamı niteliğinde olan bu derste İngilizce nin akademik amaçlar için kullanılması öngörülür ve akademik çalışmalar için gerekli temel bilgiler sunulur. TURK 012 Türk Dili II (2-0) 1 AKTS Türkçe yazım kuralları ve dilbilgisine giriş niteliğindeki bu derste, öğrencinin mesleği ile ilgili terminolojiye ağırlık verilmektedir. UFND 070 Sosyal Sorumluluk Projesi (0-2) 1 AKTS Bu derste öğrenciler, sosyal sorumlulukla ilgili bir proje geliştirerek uygulamaya koymaktadırlar. 2

3 İKİNCİ YIL 3. Dönem (Güz) VCDS 207 Görsel İletişimde Tipografi I (2-2) 5 AKTS Dersin temel amacı, tipografinin tanımı, tarihsel gelişimi, harf biçimlerinin anatomik oluşumu ve farklı karakterlerin uygulamalı olarak incelenmesidir. Ders kapsamında yazı-resim, yazı-metin, yazıformat ilişkisi kuralları, görsel dengeyi sağlama ve okunurluğu arttırmada tipografinin önemi ve anlam yaratma gücünün kavratılması hedeflenmektedir. Yazıyı bir tasarım elemanı olarak görerek tipografik karakterlerin kelime-anlam ilişkisi içinde kullanımlarının çözümlemesi ve örnek uygulamalar dersin amaçları arasındadır. VCDS 213 Fotoğrafçılık (2-2) 5 AKTS Bu derste, fotoğrafın temel kavramları, kuramları ve malzemeleri, ışık ve ışık kaynakları tanıtılarak fotoğrafın estetik ve artistik değerleri tartışılır. Ayrıca ders, dış mekân çekimleri, stüdyo çekimleri ve karanlık oda çalışmaları gibi pratik uygulamalar içermektedir. VCDS 215 Multimedyaya Giriş (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, iki boyutlu grafik tasarımın çoklu ortamda hareketli görüntüye aktarılmasıdır. Bu bağlamda canlandırma kavramları, hareketli görüntüler, interaktif multimedya yaratım sürecinin temel prensip ve teknikleri ele alınır ve uygulamalar gerçekleştirilir. VCDS 217 Görsel İletişim Tasarımı I (4-4) 6 AKTS Dersin amacı, görsel iletişim tasarımında temel kuramların, kavramların, teknik ve yöntemlerin tanıtılması ve uygulamaların gerçekleşmesidir. Ders kapsamında yaratıcı düşünce ve sembolik anlatımın algı ve estetik kurallar çerçevesinde çağdaş anlatım yöntemleri ile sayısal ortamda tasarlanması ve uygulanması hedeflenir. HIST 011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 1 AKTS Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye Cumhuriyeti nin oluşumu ve nedenleri, Yeni Cumhuriyet e ilişkin yapılan devrimler, Türk İnkılabına yol açan nedenler ve Kurtuluş savaşının önemli aşamalarının incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin dayanağı ve Anayasada yer alan temel ilkelerin bilimsel yorumu bu derste ele alınacak konular arasındadır. Seçmeli Dersler: PRAD 201 Reklamcılığın Temel Prensipleri (3-0) 5 AKTS Bu derste bir yaratıcılık süreci olarak reklamcılık hem üretenler hem de tüketiciler açısından ele alınarak, reklamcılığın tarihi, yapım ve işlevlerinin neler olduğu anlatılacaktır. RCTV 205 Film Türleri (3-0) 5 AKTS Derste öncelikle tür kavramı ve oluşumuna ilişkin bilgiler verilmektedir. Ardından sinemada tarihsel perspektif içinde gelişen türler (komedi, western, bilim kurgu, polisiye, korku, müzikal) türsel özelliklerinin yanısıra toplumsalla olan bağlantılarıyla ele alınmaktadır. İncelenen türlere ait örnek filmlerin gösterilmesi de dersin kapsamındadır. 3

4 RCTV 211 Kamera Teknikleri (2-2) 5 AKTS Kameralarla ilgili temel teknik bilgilerin verildiği ve uygulamaların yapıldığı bir derstir. RCTV 215 Türk Sineması (3-0) 5 AKTS Bu ders öğrencilere erken dönemlerden günümüze dek Türkiye sinemasına dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Türk sinemasında dönemler, akımlar ve yönetmenlerin kronolojik bir incelemesinin yanı sıra, bazı popüler bilgi ve söylemleri de sorgulayacak şekilde, Türkiye sineması tarihini farklı boyutlarıyla tartışmaya açar. Türkiye sinemasında ulusallık, dönemselleştirme, Yeşilçam sinemasının metinlerarası temelleri, Yeşilçam da biçim, anlatı ve tür, yıldızlık ve hayranlık, yeniden yapımlar, toplumsal gerçekçi akım, devrimci sinema, ulusal sinema, milli sinema, sansür, yeni Türkiye sineması ve ulus aşırı sinema konularının yanı sıra sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnik kimlik meseleleri dersin belli başlı konuları arasındadır. RCTV 253 Yeni İletişim Teknolojileri (3-0) 5 AKTS Ders, öğrencilere yeni iletişim teknolojilerini tanıtmayı hedeflemektedir. Geleneksel teknolojilerle karşılaştırmalara yer verilen derste özellikle son gelişmeler üzerinde durulmakta, yeni teknolojiler örneklerle tartışılmaktadır. 4. Dönem (Bahar) VCDS 208 Görsel İletişimde Tipografi II (2-2) 5 AKTS Dersin amacı VCDS 207 dersinde öğretilen bilgi ve becerilerin geliştirilerek daha ileri düzeyde yaratıcı uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Bunun yanı sıra, tipografik unsurlar özellikle hareket katılarak dijital ortamda tasarlanır ve geliştirilir. VCDS 214 Dijital Fotoğrafçılık (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencilere laboratuvar ortamında, dijital fotoğraf ile ilgili teknik ve yöntemleri benimsetmek ve dijital uygulamalar gerçekleştirmektir. Ders süresince farklı bilgisayar sistemlerinde kullanılan çeşitli yazılımlar temel araçlar olarak incelenir ve fotoğraf üzerinde uygulanır. VCDS 216 İleri Multimedya Teknikleri (2-2) 5 AKTS VCDS 215 dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, öğrencilerin interaktif multimedya alanında kavramsal, teknik ve estetik olarak ileri bir düzeye ulaşmaları ve profesyonel seviyede multimedya projeleri üretmeleridir. VCDS 218 Görsel İletişim Tasarımı II (4-4) 6 AKTS VCDS 217 dersinin devamı niteliğinde olan derste, görsel iletişim tasarımı ile ilgili kuramların, kavramların, teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında yaratıcı düşünce ve metafor, ironi, hiciv gibi temel sembolik anlatım dilleri algı ve estetik kurallar çerçevesinde sayısal ortamda tasarlanır ve uygulanır. HIST 012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 1 AKTS HIST 011 dersinin devamı niteliğindeki bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuki, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gerçekleştirilen inkılaplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının saptanması, Atatürk dönemi dış politikası, Ermeni sorunu, ve dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler ele alınacaktır. 4

5 Seçmeli Dersler: PRAD 216 Reklamcılık (2-2) 5 AKTS Reklamcılığın temel prensiplerine dair temel bilgiye sahip öğrencilere reklam kampanyası süreçlerinin ve işleyişinin, yaratıcı reklam stratejilerinin ve uygulamalarının detaylı olarak anlatıldığı ders hem uygulamaya hem de teoriye dayanmaktadır. PRAD 254 Popüler Kültür (3-0) 5 AKTS Popüler kültürün egemen olduğu iletişim alanlarının ortaya konduğu derste, özellikle popüler kültürün izleyicileri üzerine etkileri analiz edilmekte ve mevcut kuramsal bilgiler aktarılmaktadır. RCTV 212 Türk Medya Tarihi (3-0) 5 AKTS Dersin amacı Türk medyasının tarihsel gelişimini öğrencilere tanıtmaktır. Dünya tarihinde yazılı basının ortaya çıkışından başlanılarak Türk siyasi tarihi boyunca, medyada sahiplik yapısı, medya ve iktidar ilişkileri gibi konular aktarılmaktadır. Yazılı basın, sinema, radyo, televizyon ve internet temel inceleme konularıdır. RCTV 258 Metin ve Diyalog Yazarlığı (2-2) 5 AKTS Ders, dramatik metinlerdeki diyalogların yazım tekniklerini içermektedir. Çeşitli pekiştirme çalışmalarına yer verilmektedir. ÜÇÜNCÜ YIL 5. Dönem (Güz) VCDS 307 Görsel İletişim Tasarımı III (4-4) 10 AKTS Dersin amaçları arasında özellikle televizyon grafiklerine yönelik iki ve üç boyutlu uygulamaların etkili bir şekilde oluşturulması, araştırılması, bilgilerin analiz edilmesi, ve görsel çözüm yöntemleri üreterek yaratıcı sürecin geliştirilmesi bulunmaktadır. RCTV 217 Kitle İletişim Kuramları (3-0) 5 AKTS Kitle iletişimi tanımı, enformasyon-iletişim kavramları, iletişim dünyasında tekelleşme, özelleştirme akımı, deregülasyon. İletişimin toplumsal süreç olarak önemi, teknolojik gelişme-toplumsal değişme, kitle iletişim araçları, toplumsal-kültürel yapı ilişkileri, iletişim kuramları, kitle iletişiminde temel yaklaşımlar. Kitle toplumu-kitle kültürü ilişkisi. Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 355 Web Tasarımı I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, etkileşimli-çoklu web sayfa tasarımında uygulamalı HTML kullanıcılığının ve yaratıcılığının benimsetilmesidir. Konular arasında, yapısal HTML, metin elemanları ve özellikleri, tablolar, çerçeveler, biçimler ve grafiksel kullanımlar yer almaktadır. VCDS 357 Animasyon Teknikleri I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, teknik ve kuramsal bilgi sonrasında karakter tasarımı çizimi, hareket formları, senaryo oluşturma, storyboard hazırlama ve bilgisayar ortamında canlandırma tekniğinin ve yöntemlerinin temel düzeyde uygulanmasıdır. 5

6 VCDS 361 Görsel-İşitsel İletişimde Ses I (2-2) 5 AKTS Bu dersin amacı, öğrencilerin tasarım sürecinde ses kavramının önemini vurgulamak ve örnekler üzerinden uygulamalarını sağlamaktır. Ders süresince, öğrenciler özel efekt ya da müzik gibi sesleri kendi tasarladıkları ürünlerde kullanmak için gerekli teknik yetiyi kazanırlar. VCDS 363 Storyboard I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, canlı-hareketli filmler ve animasyonlar için profesyonel storyboard çizimi yapabilmek için gerekli olan yetileri öğrencilere kazandırmak, ilgili kavramları öğretmektir. Ders süresince öğrenciler bir senaryoyu nasıl storyboard a çevireceklerini kavrarlar. VCDS 365 Görsel Algı (3-0) 5 AKTS Deneysel psikolojinin bir alanı olarak görsel algı, temel ilkeler ve illüzyonların yardımıyla görülebilir dünyanın beyinde nasıl anlaşılabilir hale geldiğini anlamayı amaçlamaktadır. Ders, görsel ilkeler ve illüzyon örneklerinden, bunların görsel tasarım pratiklerine nasıl uygulanabileceğinden ve nasıl açıklanabileceğinden oluşacaktır. Kuram ve literatürden örneklere dayanan bu derste derinlik algısı, renk algısı, boyut algısı, Gestalt ilkeleri, bilişsel etkiler ele alınan konular arasındadır. VCDS 367 Stüdyo Fotoğrafçılığı (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencilere fotoğraf stüdyosu ortamında çekim teknik ve yöntemlerinin öğretilmesidir. Derste ayrıca, farklı medya ürünleri için kullanılmak üzere fotoğrafın bilgisayar ortamında üzerinde oynanması ve yeni görüntülerin üretilmesi ele alınır. VCDS 373 Video Prodüksiyon (2-2) 5 AKTS Bu derste temel seviyede video üretim aşamaları, tanıtımı ve uygulamaları yapılır. RCTV 209 Senaryo Yazımının Temel İlkeleri (2-2) 5 AKTS Dersin kapsamında öğrencilere senaryo yazımı teknikleri ve temel öğeler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Dersi alan öğrenciler senaryo yazım araştırmaları; kısa film öyküsü, tretman ve çekim senaryosu yazımı konularında gereken kuramsal ve pratik bilgileri edinmiş olmaktadırlar. PRAD 311 Kitle İletişiminde Araştırma Yöntemleri (3-0) 5 AKTS Dersin amacı, kitle iletişimde kullanılan veri toplama ve analiz yapma yöntemlerini öğretmektir. Psikanalitik, ideolojik, tarihsel, semiyotik çözümleme gibi niteliksel yöntemlerin yanında anket ve içerik analizi gibi niceliksel araştırma yöntemlerini ele almaktadır. 6. Dönem (Bahar) VCDS 308 Görsel İletişim Tasarımı IV (4-4) 10 AKTS Dersin amacı, arayüz tasarımı uygulamalarına yönelik çeşitli etkileşimli uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda akıllı telefon ve tabletlere yönelik uygulamaların tasarım süreçleri çeşitli çalışmalarla detaylı bir şekilde ele alınır. VCDS 306 Görsel Okuma ve Anlamlandırma (3-0) 5 AKTS Bu dersin amacı, öğrencilere sanat eserleri, grafik tasarım ürünleri, fotoğraf ve reklamcılık gibi farklı alanlardan görsel materyalleri yorumlamalarını sağlayacak kuramsal altyapıyı ve analitik araçları sağlamaktır. Çeşitli görsel analiz kavram ve yöntemleri üzerinde durularak görsel imajlara eleştirel bir yaklaşım geliştirilir. Öğrencilerin tasarım bilgi ve becerileri anlam üretim süreçlerine yönelik bir farkındalık ve semiyotik analiz bilgisiyle birleştirilir. Ders kapsamında güncel görsel imajlar sosyal, tarihi, kültürel ve ekonomik bağlam ile ilişkileri üzerinden incelenir. 6

7 Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 356 Web Tasarımı II (2-2) 5 AKTS VCDS 355 dersinin devamı niteliğinde olan derste ileri düzeyde etkileşimli-çoklu web sayfa tasarımı uygulamaları yaratıcı bir süreç içinde gerçekleştirilir. VCDS 358 Animasyon Teknikleri II (2-2) 5 AKTS VCDS 357 dersinin devamı niteliğindeki bu derste karakter tasarımı çizimi, hareket formları, senaryo oluşturma, storyboard hazırlama ve bilgisayar ortamında canlandırma yöntemleri ileri düzeyde uygulanır. VCDS 362 Görsel-İşitsel İletişimde Ses II (2-2) 5 AKTS VCDS 361dersinin devamı olan bu dersin amacı, öğrencilerin tasarım sürecinde ses kurgusunu hangi yöntemler ile yapacaklarını ileri düzeydeki örnekler üzerinden uygulamalarını hedefler. VCDS 364 Storyboard II (2-2) 5 AKTS Dersin kapsamında, öğrencilerin, üzerinde çalıştığı hareketli film-animasyon senaryolarını storyboard aşamasına taşımaları beklenir. Ders süresince öğrenciler bir senaryoyu nasıl storyboard a çevireceklerini kavrayıp uygulama aşamasına geçerler. VCDS 368 Reklam Fotoğrafçılığı (2-2) 5 AKTS Ders, öğrencilere fotoğraf stüdyosu ortamında reklam fotoğrafçılığına ilişkin yöntem ve yaklaşımların yaratıcı bir süreç içerisinde uygulanmasını içerir. Öğrenciler çektikleri fotoğrafları bilgisayar ortamında reklam kampanyalarına dönüştürerek proje yapmaları beklenir. VCDS 374 Video Post Prodüksiyon (2-2) 5 AKTS Video üretim aşamaları ve uygulamalarının ileri düzeye taşınması ve video üretim sonrasındaki çalışmaların özel efekt uygulamaları ile ele alındığı uygulamalı bir derstir. RCTV 308 Medya, Kültür ve Toplum (3-0) 5 AKTS Bu dersin amacı medya ve toplum konusundaki belli başlı tartışmalı konuları gündeme getirmektir. Kitle toplumu, kitle kültürü, ideoloji, dil, izleyici ve postmodernizm üzerine güncel sorunların tartışıldığı bir derstir. Ayrıca eleştirel iletişim çalışmalarından olan kültürel çalışmaların doğuşu, tanımı, bu alandaki önemli çalışmalar, İngiliz ve Amerikan kültürel çalışmaları gibi konuların yanında medya, iletişim ve kültürel çalışmalar ilişkisi irdelenmektedir. RCTV 358 Radyo ve Televizyon Haberciliği (2-2) 5 AKTS Bu ders, radyo ve televizyon haberlerinin temel prensiplerini kapsamaktadır. Derste basın meslek ilkeleri ve radyo televizyon haber yazma teknikleri konularında bilgiler verilmektedir. Ayrıca haberle ilgili işitsel ve görsel kodlar da incelenmektedir. Bunun yanısıra, öğrencilerin kendi radyo ve televizyon projelerini hazırlamaları sağlanmaktadır. PRAD 462 Medya Analizi (3-0) 5 AKTS Bu dersin amacı öğrencileri, medya metinlerinin analiz edilmesinde kullanılan semiyotik, eleştirel iletişim kuramı, sosyolojik analiz, psikanalitik eleştiri ve kültürün ekonomi politiği gibi teorik çerçevelerle tanıştırmaktır. Derste teknik, estetik ve kültürel kodlarla metnin nasıl inşa edildiği üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ayrıca potansiyel hedef kitlenin değerlendirilmesi ve metnin önerdiği konumların değerlendirilmesi, egemen söylemlere direnen formların araştırılması ve anlamın çoklu ve çoğunlukla çatışmalı yüzeylerini dikkate alan yeni okumaların teşvik edilmesi de dersin kapsamı içindedir. 7

8 DÖRDÜNCÜ YIL 7. Dönem (Güz) VCDS 400 Görsel İletişim Projesi I (2-6) 10 AKTS Dersin amacı, temel ilkeleri edinen tasarım öğrencilerinin görsel iletişim tasarımı uygulamaları ile problem çözmeye yönelik yaratıcı güç ve bireysel kimliklerini ortaya koyacakları projeler gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 453 Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiği I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu modelleme yazılımları ve temel modelleme tekniklerini kullanma becerisi kazanmaktır. Öğrenciler sanal ortamda tasarladıkları soyut ya da gerçekçi sahneleri üç boyutlu modelleme yazılımlarıyla üreteceklerdir. VCDS 461 Üç Boyutlu Animasyona Giriş (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu uygulamalar için üç boyutlu modelleme ve animasyon yöntemlerini kullanma becerisi geliştirmektir. Vektör sistemi içinde üçüncü boyutu anlamak, üç boyutlu model teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, kamera ve hareket gibi üretim teknik ve yöntemlerin uygulaması dersin konuları arasındadır. VCDS 465 Bilgilendirme Tasarımı I (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, bilgilendirme grafikleri aracılığıyla farklı bilgi ve içerik türlerinin görsel olarak anlaşılabilir ve yönlendirici bir şekilde etkileşimli dijital ortama taşınması ve düzenlenmesidir. İstatistiki ve bilimsel veriler, harita ve yönlendirme derste ele alınacak konular arasındadır. RCTV 303 Belgesel Sinema (2-2) 5 AKTS Bu dersin kapsamında, belgesel sinema türünün özelikleri ve belgesel sinema yapımı teknikleri öğrencilere tanıtılmaktadır. Dersin amacı öğrencilere belgesel film yapım öncesi ve yapım süreci ile ilgili gereken kramsal ve pratik bilgileri aktarmaktır. Dersin sonunda öğrenciler kendi belgesel filmlerini üniversite bünyesinde bulunan medya merkezinin olanaklarını kullanarak çekebilmektedirler. RCTV 305 TV Yapım Tasarımı (3-0) 5 AKTS Ders, televizyon format tasarımının çeşitli yönlerini geliştirme, zamanlama, bütçeleme ve pazarlamayı da içerecek biçimde düşünce aşamasından sunum aşamasına kadar ele almaktadır. Televizyon program türleri tarihsel, teknik, endüstriyel, siyasal, toplumsal ve kültürel açılardan analiz edilmekte ve ders süresince örnek program gösterimleriyle desteklenmektedir. TV formatlarıyla ilgili kurallar ve kanunlar da anlatılmaktadır. RCTV 459 Medya Endüstrisi ve Küreselleşme (3-0) 5 AKTS Dersin amacı medya yapılarının politik ve ekonomik yönlerini tanıtmak ve medya sahiplerinin medya içerikleri üzerindeki etkisini anlamada öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır. Dersin içeriğinde, küreselleşmenin tarihsel gelişimi, küreselleşmenin medya ve sermaye ilişkileri üzerine etkileri, küreselleşen medya sektörlerinin dinamikleri, küresel medya ve kültür konuları bulunmaktadır. 8

9 RCTV 493 Video Art I (2-2) 5 AKTS Video-yapım programcılığının tüm süreçlerinin ele alındığı uygulamalı bir derstir. PRAD 461 Reklam Ajansı Yönetimi (3-0) 5 AKTS Reklam ajansları ve iş çevresi, reklam ajanslarının tarihçesi, yönetim ile ilgili temel kavramlar, ajans türleri, organizasyon yapıları, yönetim biçim ve becerileri, ajans ve müşteri ilişkileri, finansal operasyonlar, girişimcilik ve ajans sahipliği konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. PRAD 465 Sosyal Medya (3-0) 5 AKTS Öğrencilerin bu derste sosyal medyanın doğası, çevrimiçi sosyal ağlar, kullanıcı ve tüketici üretimli içerik, bloglar, mikrobloglar, online sosyal uygulamalar, wikiler gibi sosyal medyanın bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu ders ayrıca, bu bileşenlerin pazarlama açısından nasıl etkin şekilde kullanabileceği, sosyal medya stratejilerinin ve taktiklerinin nasıl geliştirilebileceği konularını da kapsamaktadır. 8. Dönem (Bahar) VCDS 410 Görsel İletişim Projesi II (2-6) 10 AKTS Dersin amacı, akademik çalışmalarının sonlarına yaklaşan tasarım öğrencilerinin bireysel olarak kurguladıkları ve tasarladıkları mezuniyet projesi gerçekleştirmeleridir. Projeler kapsamında öğrenciler çalışmalarını alan içindeki tüm disiplinler ve bilgisayar programlarından yararlanarak gerçekleştirirler. Seçmeli Dersler: VCDS 050 Görsel İletişimde Özel Çalışmalar (0-6) 5 AKTS Dersin amacı, öğrencinin ders dışında katıldığı kültürel, sanatsal veya akademik çalışmaları bir proje uygulaması ile değerlendirmektir. VCDS 454 Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiği II (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu modelleme yazılımı ve tekniğini kullanma becerisini geliştirme ve ileri düzeye taşımaktır. Öğrenciler sanal ortamda tasarladıkları soyut ya da gerçekçi sahneleri üç boyutlu modelleme yazılımlarıyla üreteceklerdir. VCDS 462 İleri Üç Boyutlu Animasyon Teknikleri (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, üç boyutlu uygulamalar için üç boyutlu modelleme ve animasyon yöntemlerini kullanma becerisini ileri düzeye taşımaktır. Ders kapsamında vektör sistemi içinde üçüncü boyutu anlamak, üç boyutlu model teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, kamera ve hareket gibi üretim teknik ve yöntemlerin uygulaması dersin konuları arasında bulunmaya devam edecektir. VCDS 466 Bilgilendirme Tasarımı II (2-2) 5 AKTS Dersin amacı, bilgilendirme grafikleri aracılığıyla farklı bilgi ve içerik türlerinin görsel olarak anlaşılabilir ve yönlendirici bir şekilde etkileşimli dijital ortama taşınması ve ileri düzeyde uygulanmasıdır. VCDS 468 Portfolyo Tasarımı (2-2) 5 AKTS Bu ders öğrencilerin kimliklerini yansıtan ve profesyonel kullanıma yönelik birer portfolyo hazırlamalarını amaçlamaktadır. Öğrenciler portfolyolarını ileride çalışmak istedikleri alana yönelik olarak dijital/etkileşimli formatta hazırlarlar. Ders aynı zamanda CV, kartvizit ve kişisel internet sayfası tasarımını da kapsamaktadır. Ders süresince bireysel araştırma projeleri ve grup tartışmaları yapılır. 9

10 RCTV 354 Kısa Film (2-2) 6 AKTS Bu derste kısa film yapım süreçleri senaryodan, yapım ve yapım sonrası aşamasına kadar kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilir ve öğrencilerin kendi kısa filmlerini üretmeleri sağlanır. RCTV 494 Video Art II (2-2) 5 AKTS Video sanatının temel prensiplerinin tanıtıldığı ve uygulandığı bir derstir. Video Art I dersinin devamı niteliğindedir. PRAD 454 Siyasal iletişim ve Propaganda (3-0) 5 AKTS Bu dersin temel konuları propagandanın tarihi; siyasal iletişimin özellikleri ve kullanılan stratejiler; yeni siyasal iletişim kanalları ve dijital çağda siyasal iletişim kampanyalarıdır. HKUK 052 Kitle İletişim Hukuku (3-0) 5 AKTS Hukukun temel kavramları, idare hukukunda medya kurum ve kuruluşları ile ilgili düzenlemeler, iletişim kurumları ile iletişim hukukunun karşılaştırılmalı analizi. Türkiye deki iletişim hukuku uygulamaları. ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER UFND 010 İnsan Bilimleri (2-0) 2 AKTS Bu ders, insan düşüncesinin, inancının ve davranışının (cinsiyet, din, sanat, dil, teknoloji, performans gibi kavramları içererek) öğrenilmiş gelenekleri üzerine odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda kültür kavramını ve dünyadaki kültürel farklılıkları araştırır. UFND 020 Araştırma Kültürü (2-0) 2 AKTS Bu derste, öğrencilere rapor ve sözlü sunumları planlama, yazma ve tamamlama süreçlerinde rehberlik edilmektedir. Derste aynı zamanda öğrencilere işletme araştırma yöntemleri ve işletme iletişimindeki görsel öğeler hakkında da bilgi verilmektedir. UFND 030 Tasarım Kültürü (2-0) 2 AKTS Tasarım sorunları, kültürel değerlerin ve sosyal yapıların / yaşam biçimlerinin tasarım süreci ve ürünü üzerindeki etkileri; her çağda oluşan tasarım kültürü ve bu kültürün sosyal yaşama yansıması bu derste verilecek konular arasındadır. UFND 040 Estetik Kültürü (2-0) 2 AKTS Sokrat tan başlayarak Plato, Aristo, Hume, Burke, Kant, Schiller, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Benjamin, Heideger, Brecht, Adorno gibi estetik kuramcılarının teorileri ve bunların geçmiş ve günümüz sanatına yansımaları değerlendirilecektir. UFND 050 Etik Kültürü (2-0) 2 AKTS Plato'dan başlayarak Aristo, Augustine, Kant, Mill, Schopenhauer, Nietzsche, Camus, Sartre'a kadar etik felsefenin temel kuramları günümüz etik problemlerindeki yansımalarıyla birlikte ele alınacaktır. UFND 060 Proje Kültürü (2-0) 2 AKTS Bu derste, ürün ya da teknik sistem fikrinin oluşması ve bunu etkileyen faktörler, istek ve amaçların analizi, proje önerisi hazırlanması, fizibilite analizi ve raporu, ekonomik analiz yöntemleri ve maliyet, proje yönetimi ve takım çalışması konuları ele alınacaktır. UFND 070 Sosyal Sorumluluk Projesi (0-2-1) 1 AKTS Bu derste öğrenciler, sosyal sorumlulukla ilgili bir proje geliştirerek uygulamaya koymaktadırlar. 10

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS FOT 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın temel teknik

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT)

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER GT 103 GRAFİK SANATI TARİHİ 2 (2+0+0) AKTS 2 Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Ġ.Ö

BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Ġ.Ö BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Ġ.Ö ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMCILIĞI

MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMCILIĞI MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMCILIĞI ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı

Detaylı