Theatre Theatre as empowerment methodology for IVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Theatre Theatre as empowerment methodology for IVET"

Transkript

1 Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Transfer Of Innovation Theatre Theatre as empowerment methodology for IVET [Comparative report -TÜRKİY] Deliverable 5_ WP1 Ref. num: IT1-LEO Cup: G33D

2 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Bu yayın yazarın kendi görüşünü yansıtmaktadır, burada geçen hiçbir bilgi için Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

3 İçindekiler 1 Karşılaştırmalı rapora giriş 3 2 Geçmişe bakış Eğitim yapıları ve politikaları İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya ve Türkiye deki temel ortak eğitim Almanya daki farklılaştırılmış eğitim akımları Okulu terk etme olgusu Şekiller ve oranlar Okulu erken bırakanların özellikleri Erken okul terki ile Mücadele Mevcut politikalar Sanatsal faaliyetler ve ICT temelli yaklaşımlar Aktarımın nasıl düzenleneceği ve uygulamanın nasıl geliştirilebileceği ile ilgili belirteçler Genel hususlar Temel adımlar Duygusal eğitim, anahtar beceriler ve yeterlilikler ICT nin uygulanması Genel hususlar Tiyatro faaliyetleriyle entegrasyon Yer alan profesyoneller ile entegrasyon İleri Değerlendirmeler Sonuçların değerlendirmesi Kısaltmalar Listesi 41 6 Şekiller ve Tabloların listesi..41

4 1 Karşılaştırmalı rapora giriş Mevcut çalışma THEATRE - TİYATRO projesi kapsamında yer alan altı ortak ülkenin hazırladığı beş ulusal rapor ve Avrupa araştırmasının karşılaştırılmasını temel almıştır. Bu altı çalışma erken okul terki (ESL- early school leaving) ile ilişkili ortak bir dizin ve rapor verilerinden yola çıkılarak, erken yaşta okuldan ayrılanların özelliklerinden, başlıca risk faktörlerinden, ilgili ülkelerdeki mevcut stratejilerden, aktarımın etkin olarak gerçekleşebileceği göstergeler ve olası içeriklerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Tüm ortaklardan toplanan ilgili veriler, bilgiler ve tutumlar doğrultusunda bu karşılaştırmalı rapor İtalyan ortak Centro Studi Opera Don Calabria nın hâlihazırda uyguladığı teatral yaklaşımın nasıl aktarılacağıyla ilgili bazı önermeler sunmakla birlikte yaklaşımın kendisinin nasıl geliştirilebileceğiyle ilgili öneriler de sunmaktadır. Makale başlıca üç bölüme ayrılmıştır ve ilk iki bölümde genel olarak Avrupa daki genel durum ve özellikle ortak ülkelerin durumundan bahsedilmiştir. İlk bölümde farklı eğitim yapıları ve Avrupa daki (okul sistemleri, okulu terk oranları, erken okuldan ayrılanların özellikleri, başlıca risk faktörleri) erken okul terki olgusuyla ilgili genel bir görüş beyan edilmiştir. İkinci bölümde hem genel (temel olarak kurumsal) düzeyde hem de sanatsal faaliyetlere ve/veya ICT ye dayalı mevcut en iyi uygulamaların bazıları anlatılmıştır. Son olarak üçüncü bölüm teatral yaklaşımın, erken okuldan ayrılma riski taşıyan gençlerle ilgili diğer içeriklere aktarımı ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makalenin akıcı olması için TİYATRO projesinin beş ortağına sıklıkla ve aşağıda belirtilen ilgili numaraların sırasıyla kullanımı ile değinilecektir: P0= Centro Studi Opera Don Calabria (IT) P1= Centro Ricerche Documentazione e Studi (IT) P2= Boğaziçi Üniversitesi (TK) P3= Grodzki Tiyatro Kurumu (PL) P4= Evangelische Akademie Bad Boll (DE) P5= The Cedar Foundation (UK) 2 Geçmişe bakış Erken okul terki (ESL) Avrupa da çok yaygın bir olgudur ve özellikle zorunlu eğitim çağında gerçekleştiğinde ayrıca ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Avrupa Birliği düzeyinde okulu terk oranı son yıllarda yavaş yavaş düşüş gösterse de (2010 yılında %13,9 dan 2011 de %13,4 e ve daha sonra 2012 de %12,7 ye) Avrupa nın 2020 Stratejisinde %10 altına düşüş ile belirlenen eşiğe ulaşmak için itibariyle - hala kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğu açıktır. Daha da önemlisi, son AB oranları ne kadar ümit verici olursa olsun bunlar genellikle daha büyük birtakım devletlerin pozitif akımından etkilenmektedir ve diğer ülkelerin sınırlı ve hatta bazen negatif akımlarını saklamaktadır. Aslında yaklaşık 5 buçuk milyon kadar vatandaş Avrupa da hala okulu erken erken yaşlarda terk etmektedirler ve bu, 18 ve 24 yaş aralığındaki yedi gençten birini ifade etmektedir. Erken okul terkinin nedenleri ve risk faktörleri sık sık örtüşür ve bireyselden ailesele kadar uzanan, sosyal, eğitimsel, ekonomik, coğrafi konular arasında değişkenlik gösterdiğinden çok kolay ayırt edilememektedirler. Bunlar asla tekil gerçekleşmezler: çoğu aynı zamanda mevcuttur ve her zaman birbirinden etkilenir ya da birbirine katkıda bulunur.

5 AB araştırmasında da rapor edildiği üzere, erken okul terki, genellikle hem okulu terk eden bireylerde hem de toplumun genelinde negatif sonuçlara neden olur. Eğitimini tamamlayan bireylerle karşılaştırıldığında ilk grupta yer alan bireyler genellikle işsizlik, cinayet, şiddet, alkol/uyuşturucu kullanımı, erken hamilelik, cezaya kalma, ülke politikalarına düşük katılım, daha düşük yaşam beklentisi gibi bir dizi soruna daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bu durumda da toplum, eğitimdeki başarısızlığın bir sonucu olarak çok büyük meblağlarda ve uzun vadeli sosyal ve maddi masrafları yüklenmek zorunda kalmaktadır. Örneğin, AB deki işsiz genç bireyler haftada sadece iki milyar Avroya mal olmakta ve bu da yılda 100 milyar Avroya denk gelmektedir yani yıllık AB gelirinin %1 GYH si (Gayrisafi yurt içi hâsıla). Okulu terk eden gençler genellikle NEET kategorisine girerler (İş, Eğitim ve Öğretimde Alanlarında Yer Almayan- NEET Not in Employment, Education and Training): bu kategori, iş sektörü ve toplumdan dışlanma konusunda daha yüksek risk grubunda olan bir grubu kapsar ve aslında bu durum bireylerin muhalefet göstermelerine ve cesaretlerini kaybetmelerine neden olduğundan tepki olarak ret edilmenin daha da artmasına neden olacaktır. Tüm Avrupa politikaları NEET olgusunu ciddi oranda azaltmak için tedbirler alınmasının aciliyeti konusunda hemfikirdir. Eğitim yapıları, erken okul terkinin dinamikleri, bu olguyla mücadele edecek politikalara ilaveten ilişkili en iyi uygulamalar ve stratejiler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 2.1 Eğitim yapıları ve politikaları TİYATRO projesinde yer alan (Almanya, İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya ve Türkiye) Üye Ülkelerin eğitim ve mesleki sistemleri birbirleri arasında önemli farklılıklar göstermekte, bir nevi Avrupa Birliğindeki çok çeşitliliği yansıtmaktadır. Başlıca farklılıklar aslında süre, giriş ve mezun oluş yaşları, farklı eğitim seviyelerine erişim yöntemi, bir eğitim türünden başkasına geçiş olasılıkları, akademik/teorik ve işle ilgili/uygulamalı eğitim arasındaki etkileşim şekli ve seviyesiyle ilgilidir. Ancak üç temel kurumsal model mevcuttur ve üzerinde durulması gereken farklı özgünlükleri aşağıdaki gibidir: 1) Tek yapılı eğitim: temel ve orta öğretim birleşiktir (ISCED 1 + ISCED 2) 1. Başlangıçtan zorunlu eğitimin sonuna kadar sürekli bir şekilde eğitim sağlanır: birinci ve orta seviyeler arasında geçiş zorunlu değildir. Eğitim bittiğinde aynı zamanda zorunlu süreç de bitmiş olur. Bu model on AB Üyesi tarafından kullanılır. 2) Ortak Temel Eğitim (ISCED 2): temel öğretimi entegre bir ikincil eğitim dönemi takip eder. İlköğretimden (ISCED 1) alt orta öğretim (ISCED 2) sürecine net bir geçiş vardır ve burada tüm öğrenciler aynı genel ortak temel müfredata tabidirler. Temel ortak müfredat tüm öğrencilerin edinmesi gereken asgari becerileri belirlerken, öğrenim düzeyi ilgili okulun türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu eğitim, AB deki en yaygın modeldir. 1 ISCED = International Standard Classification of Education Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması. Bu uygulama ulusal-üstü karşılaştırmalı eğitim istatistiklerinin sınıflandırılması ve raporlandırılması için bir UNESCO standardıdır. ISCED 1 ilköğretim, ISCED 2 alt ortaöğretim ve ISCED 3 üst ortaöğretimi ifade eder.

6 3) Farklılaştırılmış branşlar/akımlar (ISCED 2): İlköğretimi takip eden farklılaştırılmış ortaöğretim farklı öğretim yollarıyla aktarılır. Tıpkı temel ortak öğrenim sisteminde olduğu gibi, ilk ve ortaöğretim ayrıdır: ancak ortaöğretimde didaktik program ebeveynlerin alt ortaöğretim sürecinin başında ya da ortasında yaptığı belirli tercihlere dayalıdır (eğer okul bazında temel olarak gerekiyorsa). Sadece birkaç ülke bu modeli uygulamaktadır. Aşağıda AB ülkelerinde yukarıda açıklanan üç eğitim yapısının dağılımını gösteren bir harita mevcuttur. Şekil 1 Avrupa daki başlıca ilköğretim ve alt ortaöğretim modelleri (2013/2014) (Kaynak: TİYATRO projesi Avrupa Araştırması (P1), Eurydice den -2013) Şekil 1, TİYATRO projesinin eğitim yapılarının şu anda iki tipolojisine dâhil olan ülkeleri göstermektedir: ortak temel müfredatı uygulayanlar (İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya Türkiye) ve eğitim sistemi farklılaştırılmış branşlar/akımlara dayalı olan bir ülkeyi (Almanya) kapsar. Ancak Türkiye nin 2012 ye kadar tek yapı modelini uyguladığı ve ilgili mevcut verilerin tamamının 2012 ye ve öncesine ait olduğunu belirtmekte fayda vardır (örneğin okulu terk oranlar). AB Üye Ülkelerin çoğunda, benimsenen eğitim sisteminden bağımsız olarak, son yıllarda tahmini eğitim süresi uzamıştır ve aynı zamanda daha uzun süreli zorunlu eğitime doğru genel bir eğilim vardır. Zorunlu eğitim normalde 9 ve 10 yıl arasında değişir ve asgari süre zarfı Hırvatistan da (8 yıl) ve en uzun süre zarfı da Macaristan dadır (13 yıl) yılında AB seviyesinde 15 yaşındaki bireyler alt ortaöğretim ve üst ortaöğretim kategorileri arasında eşit olarak dağıtılmıştır; aslında birçok Avrupa ülkesinde genç bireylerin yarısından çoğu bu yaş civarında daha üst ortaöğretime geçmektedirler. Ancak 15 ve 16 yaş grubunu kapsayan yüksek bir rakamın, bu bireylerin hala zorunlu eğitim kapsamında olmaları

7 gerekse de, bazı ülkelerde ne alt ne de üst ortaöğretime kayıtlı olmadıklarının da belirtilmesi gerekmektedir. Her ne kadar farklı ülkelerin bölgeleri ve yerlerine bağlı olarak birçok farklılık gözlemlense de, AB kapsamındaki öğrenciler genellikle devlet kurumlarına gitmektedirler ve bu katılım bazı ülkelerde %98 oranındadır ve bu daha büyük okullarda daha sık karşılaşılan bir durumdur. Okullar her ne kadar her zaman eğitim programlarıyla ilgili bir ülke geneli yönetmeliğine tabii olsalar da normalde belirli bir özerklik düzeyi ve kendi kararlarını verme güçleri de vardır ve özellikle öğretme yöntemleri, değerlendirme kriterleri ve kitapların seçiminde bu daha belirgindir. Öte yandan farklı öğrenim düzeyleri arasında geçişi sağlamaya izin veren yöntemler genellikle sınavlara dayalıdır ve prosedürleri ulusal kimi zaman da bölgesel seviyededir. Üst ortaöğretime katılım genel ve mesleki programlar arasında paylaşılmaktadır (bazı durumlarda alt ortaöğretim düzeyinde zaten bir fark vardır). Ortalama düzeyde ise AB deki (2011 de genç bireylerin %50.2 si ISCED 3 seviyesinde mesleki öğretime kaydolmuştur) iki program türü arasındaki katılım yüzdesi dengede iken, AB Üye Devletleri tek tek büyük farklılıklar göstermektedir (bakınız Şekil 2, aşağıda). Şekil 2- EU27 de mesleki uygulamaya kaydolmuş üst ortaöğretimdeki öğrenciler (cinsiyet ve ülkeye göre %): 2011 (Kaynak: TİYATRO projesi Avrupa Araştırması (P1), Eurostat verileri) Yeşil: Erkekler Mavi: Kızlar Özellikle TİYATRO projesine katılan beş ülke ISCED 3 seviyesinde mesleki öğrenim katılımının aşağıdaki yüzdelerini oluşturur: İtalya %59,7, Almanya ve Polonya %47,9, Türkiye %43,5, Birleşik Krallık %36,1 (sadece Kuzey İrlanda bölgesi için veri yoktur). Şekil 2 de ise mesleki öğrenim katılımıyla ilgili başka diğer önemli özellikler yer alır: erkekler kızlara oranla nispeten daha çok ilgi duymakla beraber çok az bir farkın varken (İrlanda için %1,5 ve Belçika ve Birleşik Krallık için sadece %0,1) İrlanda, Belçika ve Birleşik Krallık istisna teşkil eden ülkelerdir. TİYATRO projesi kapsamındaki ülkelerden tekrar bahsederken, İtalya ve Polonya nın cinsiyet ilişkili farkta en büyük oranda sahip olduğunu ve sırasıyla %20,9 ve %21,3 oranlarında kadınlardan çok erkek olduğunu belirtmek gerekir. Almanya da yüzde %15,8 oranındayken, Türkiye de %4,1 oranında çok daha az bir

8 fark mevcuttur; önceden bahsi geçen Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda için belirli bir veri bulunmamaktadır) için yüzde sadece 0,1 dir. Tüm ortak ülkelerdeki IVET sistemleri, AB çapında da olduğu gibi Devlet haricinde eğitim kurumları ve sanayi/profesyonel oluşumları da kapsayan üç yanlı bir sistem kapsamında, ulusal bir düzeyde kurulu genel bir çerçeveye dayalıdır. IVET in mevcut yapısının karşılığı Devlet fonlu kurumlardır: özel kurumlar çok daha az sayıda okul ve öğrenci alımının nedenini açıklamaktadır ve koşulların çoğu genellikle hala Devlet tarafından sağlanmaktadır, çünkü özel sektör verimli bir aktarım mekanizması olarak görülmektedir. IVET artık sadece mesleki bir yol olarak görülmemekle birlikte, genç bireylere belirli bir meslek/sektöre giriş imkânı sunmak için beceriler ve yeterlilikler sağlamaktadır, ancak aynı zamanda akademik yol için de alternatif bir çözüm olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda değerlendirmeye alınan iki önemli konu vardır: mesleki yolların bir mesleki akımdan diğerine (ve ya genel/akademik yola geçiş) ceza almadan ya da daha üst öğrenim seviyelerine ilerlemeyle birlikte geçişi ne oranda sağlayabileceğidir. Geçiş kavramı özellikle okulu terk oranlarında bir fark yaratabilecek olan önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir: aslında sistem dâhilindeki ek bir sağlamlık, tekrar en baştan başlamadıkları sürece genç bireylerin söz konusu okul kapsamında karşılaştıkları başarısızlıklar veya zorluklar söz konusu olduğunda alternatifler bulmalarını engelleyen bir olgudur. Sonraki iki bölümde proje ortaklarının eğitim yapıları ayrıntılı olarak ele alınmış ve yukarıda bahsi geçen Avrupa yapılarına göndermeler yapılmıştır İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya ve Türkiye deki ortak temel öğretim İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya ve Türkiye deki ortak temel müfredat aşağıdaki gibidir. İtalya Devletin, ülke çapında garanti edilmesi gereken asgari standartlardan Bölgelerin kendi yeterlilikleri dâhilinde uymaları gereken temel prensiplere kadar genel eğitim standardıyla ilgili olarak özel yasama yetkisi mevcuttur. Eğitim sistemi aşağıdaki gibidir: 3-6 yaş arası çocuklar için Anaokulu. Birinci döngü, 8 yıl sürer ve aşağıdaki gibidir: 1. İlkokul, 6-11 yaş arası çocuklar için 5 yıldır. 2. Alt ortaöğretim, yaş arası öğrenciler için 3 yıldır. İkinci döngü eğitiminde iki farklı gidişat sunulur: yaş arası öğrenciler için devlet üst ortaöğretim okulları (5 yıldır). Bu okullar lise, teknik yüksekokulları ve mesleki yüksekokulları şeklindedir. 2. Birinci öğretim döngüsünü tamamlamış öğrencilere yönelik üç ve dört yıllık mesleki eğitim kursları (VET- Vocational training courses). Bunu bölgeler organize eder. Lise sonrası üçüncül olmayan öğretim, Bölgeler tarafından düzenlenen lise yeterlilik ve diploma yeterlilik mesleki kurslarıyla sunulmaktadır; Yüksek teknik öğretim ve eğitim kursları (IFTS).

9 Yükseköğretim üniversite ve yüksek seviye sanat ve müzik eğitimi (AFAM) tarafından sunulur. Yükseköğretim Bologna sürecine göre birinci, ikinci ve üçüncü seviyelerde düzenlenmektedir. Zorunlu eğitim 6 ila 16 yaş aralığında 10 yıl sürer ve birinci döngünün sekiz yılını ve ikinci döngünün de ilk iki yılını kapsar. Yukarıda bahsedildiği gibi, alt ortaöğretimden sonra öğrenciler aşağıdakiler arasında seçim yapabilirler: Bölgesel düzeyde tanınan profesyonel bir yeterlilik kazanmak için üç yıllık bir mesleki eğitim ve öğretim kursu (VET) Üst ortaöğretimden bir diploma alabilmek için bir lise, teknik lise ya da mesleki yüksek lisede beş yıllık bir yükseköğrenim kursu. Kuzey İrlanda 2006 Eğitim Öğretim Yasasının sunduğu kapsamlı yönetmelik yapısına göre Kuzey İrlanda daki okul sistemi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Kuzey İrlanda İş ve Eğitim Bölümü (DENI- Department for Employment and Learning) ileri ve yükseköğrenimden (+16 yaş) sorumludur; İş ve Eğitim Bölümü (DEL) ileri ve daha yüksek eğitimden sorumludur (16+ yaş); Yerel seviyede eğitim farklı coğrafi bölgeleri kapsayan beş eğitim ve kütüphane kurulu tarafından yönetilir ve her biri gençlerden ve kütüphane destek hizmetleri alanlarındaki yükseköğrenim kalitesi ve varlığını garantilenmesinden sorumludur. Özellikle: Kuzey İrlanda da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise sonrası eğitim sistemi farklı devlet ve özel okul türlerinden oluşur. Bu okulların hepsi aynı zamanda öğretmenlerin de işverenleri olan yönetim komitelerinin kontrolündedir; İl idare Kurumları ve İşveren Kurumlarının okullarının yönetimindeki kontrollü okulları (çocuk bakım evleri, birincil, özel, ortaöğretim ve gramer okulları) beş Eğitim ve Kütüphane Kurulu kontrolündedir; Devlet okulları (çocuk bakım evleri, birincil, özel, ortaöğretim ve gramer okulları) İl İdare Kurumlarının yönetimindedir ve İşveren Kurumu olarak Katolik Devlet Okulları Konseyi yönetimdedir (CCMS); Diğer Devlet okulları (ilk, özel ve ortaöğretim), Gönüllü okulları (gramer), Karma okullar (ilköğretim ve ortaöğretim) ve Daha İleri ve Yükseköğrenim Kurumları İl İdare Kurumunun yönetimindedir.

10 Polonya Polonya da genel ve mesleki eğitim (ortaöğretime kadar ve dâhil olarak) Milli Eğitim Bakanlığı idaresindedir. Sistem özellikle 19 Ağustos 2011 Yasasının yürürlüğe girmesiyle 2012 de daha da modern hale getirilmiş ve Eğitim Yasası ve diğer yasalar bu doğrultuda iyileştirilmiştir (Kanun,, No.204, madde 1206). Değişikliklerin amacı mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenim sisteminin kalitesi ve etkililiğini geliştirmek ve iş sektörünün beklentilerine uyumlayarak cazibesini arttırmaktır. Alt liseden mezun olan genç bir bireyin daha sonraki eğitim yönünü belirleme şansı vardır: bir ortaöğretim okulu, teknik ya da temel bir mesleki okul. 1. Sıradan liselerde üniversiteler veya lise sonrası çalışma merkezleri için sadece hazırlık bilgileri sunulmaktadır. Öğrenciler ancak lise sonrası eğitimi tamamladıktan sonra mesleki yeterlilik alabilirler. 2. Teknik okullar, mesleki yeterlilikleri ödüllendirirler. 3. Temel mesleki okullar, okumaya devam fırsatı sunmamakta ancak buralara girme konusunda bireylere bir meslek ve yeterlilikleri vermektedir. Türkiye Türkiye deki eğitim sistemi merkezileştirilmiş bir sistemdir ve Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır. Zorunlu eğitim 2012 senesinde önce 8 yıl olan süreden 12 yıla çıkartılmıştır. Resmi eğitim sistemi aşağıdakileri kapsamaktadır: Anaokulu eğitimi: çocuk ilkokula başlayana kadar isteğe bağlıdır. İlkokul: 4 yıldır. Ortaokullar: 4 yıl sürelidir ve mesleki ve teknik okul olarak sınıflandırılan genel eğitim veren okullara veya dini eğitim veren okullara katılım seçeneği mevcuttur. Lise: 4 yıl sürelidir ve tüm genel okulları ve mesleki ve 4 yıllık asgari resmi ya da gayri resmi eğitim şartıyla teknik okulları da kapsar. Yükseköğrenim (Sorumlu kurumdur Yükseköğrenim Kurulu): 2 veya 4 yıl arasında değişmekte olup, sınav sonuçları ve notlara bağlıdır; üniversiteler, fakülteler, kurumlar, kolejler, konservatuvarlar, mesleki okullar ve uygulama ve araştırmayla ilgili merkezler de kapsam dâhilindedir.

11 Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim temel olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün ve okul dışı eğitimin parçası olarak devlet ve özel okullar aracılığıyla düzenlenmektedir. Mesleki ve teknik eğitim veren yaklaşık 20 kadar farklı devlet ve özel IVET okulları, mesleki eğitim merkezleri ve Açık Öğretim okulları bulunmaktadır. Türk IVET sistemi mesleki ve teknik yüksekokullarını kapsar ve bu okullar 130 dan fazla meslek ve çıraklık eğitimi için özel işçi ve teknisyen eğitimi sunar ve aslında mesleki eğitim merkezlerinde ve işyerindeki uygulamadaki teorik eğitimin bir kombinasyonudur. Teknik alandaki resmi IVET kapsamında Türkiye, erkekler ve kızlar için iki belirgin seçenek (örn. erkek/kız teknik eğitim okulları) sunar. Okul dışı eğitimde IVET kurumları 14 yaşından büyük öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılar ve birçok genç birey okul dışı eğitim aracılığıyla mesleki ve teknik eğitimler alabilmektedir. Çıraklık Eğitim Merkezleri mesleki eğitimin gerekliliğinde önemli bir rol oynar Almanya daki farklılaştırılmış eğitim türleri TİYATRO proje ortakları arasında yer alan Almanya farklılaştırılmış branşlar/akımlarında yapılandırılmış bir eğitim sisteminin tek örneği olarak karşımıza çıkar. Daha da önemlisi sözde çifte sistem (pratik iş deneyimiyle birlikte değişim halindeki teorik eğitim) burada çok gelişmiştir. Sistem aşağıdaki şekilde işler. Erken çocukluk çağındaki eğitim, birkaç aylıktan 6 yaş aralığındaki çocuklar için hizmet sunan kurumlar tarafından sağlanır. Genel zorunlu eğitim her çocuk için 6 yaşından itibaren başlar ve 9 yıllık tam zamanlı bir okul dönemini kapsar (Berlin, Brandenburg, Bremen ve Thüringen de 10 yıl; Nordrhein-Westfalen de tam zamanlı zorunlu eğitim süresi Gymnasium için 9 yıl ve diğer genel eğitim okulları için 10 yıldır). Aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 1. İlköğretim, 6 yaşından itibaren başlar ve 1 ile 4. sınıfları kapsar (Berlin ve Brandenburg da 1. ve 6. sınıfları kapsar); sonunda ise farklı alt ortaokul türlerinden birine bir geçiş süreci (oryantasyon süreci) vardır ve öğrenciler en azından tam zamanlı zorunlu eğitimin tamamlanmasına kadar burada kalırlar. Öğrencinin gelecekteki okul kariyeriyle ilgili karar bir yardım ve danışmanlık sürecinin sonunda ebeveynleri ya da okul tarafından verilir ve bunlar arasında öğrencinin ayrıldığı okulun oylaması da dâhil olmak üzere birçok temel etken yer alır. 2. Alt Ortaöğretim, farklı eğitim yolları vardır (Hauptschule, Realschule, Gymnasium belirli bir yeterliliğe odaklıdır ve Schularten mit mehreren Bildungsgangen tek bir çatı altında iki ya da üç eğitim dersini daha eklemiştir). Üst ortaöğretim, zorunlu genel eğitim sürecinden sonra başlar ve bu 15 yaşa tekabül eder. Okul türü alt ortaöğretimin sonunda elde edilen yeterlilikler ve yetkilerine bağlıdır (yukarı bakınız). Bu öneri tam zamanlı genel eğitim ve mesleki okulları kapsadığı gibi çifte sistemlerdeki mesleki eğitim ve öğretimi de kapsar (duales System). Tam zamanlı genel bir öğretim okuluna ya da mesleki okula gitmeyen genç bireylerin normalde resmi eğitimin (anerkannter Ausbildungsberuf) gerektirdiği tanınmış bir mesleki eğitim süresinin

12 temellerinde normalde 3 yıl süren yarım zamanlı (Berufsschule) okullara gitmeleri gerekmektedir. Üçüncül eğitim, yükseköğrenim kurumları ve üst ortaöğretim seviyesini tamamlamış ve bir yükseköğrenim merkezi yeterliliğini elde etmiş öğrencilere mesleki giriş için yeterliliğini veren dersler olduğu diğer merkezleri kapsar. Sürekli eğitim ise süregelen genel, mesleki ve akademik eğitimin çeşitli yapılarını kapsar. 2.2 Okulu terk olgusu Şekiller ve Oranlar AB de okulu terk olgusuyla ilgili veriler farklı eğitim yolları arasında fark yaratılmadan genel olarak erken okul terki ile ilgilidir. En son değerler 2012 ye aittir ve 18 ile 24 yaş arası en fazla ISCED 0, 1, 2 veya 3c kısa süre katılmış ve ankete katılmadan dört hafta öncesinde herhangi bir eğitim veya kurs almamış bireylere aittir. Şekil de öğretim ve kurslardan erken ayrılanlar (%) (Kaynak: TİYATRO projesi Avrupa araştırması (P1), Eurostat verileri) AB28 ortalaması %12,7 dir, ancak Şekil 3 te açıkça görüldüğü gibi farklı ülkeler farklı erken okul terki yüzdelerinden etkilenmiştir. Ortak ülkeler söz konusu olduğunda, Türkiye nin AB nin tamamının genelinde erken terk anlamında %39,6 ile en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir; ardından İtalya (%17,6), Birleşik Krallık (%13,6), Almanya (%10,6) ve Polonya (%5,7) gelir. Polonya daki araştırmalara göre aslında en son sonucun Polonya daki gerçek duruma ilişkin değerlendirilmemesi gerekir çünkü eğitimin farklı aşamalarındaki erken okul terki oranlarıyla ilgili bir veri eksikliği mevcuttur: bu veriler aslında ilkokuldan itibaren başlayan tüm eğitim seviyelerini kapsar (ki bu normalde değil ya da sadece marjinal anlamda okuldan terk olgusundan etkilenmiştir). Bu yüzden de 18 ile 24 yaş arası gruplar için çok daha yüksek bir değer olduğu varsayılabilir. Yukarıda bahsi geçen ortakların erken okul terki yüzdelerini gösteren grafik aşağıdadır.

13 Şekil 4- AB-28 ve ortak ülkelerdeki erken okul terki yüzdeleri (Kaynak: TİYATRO projesi Avrupa araştırmasından (P1) elde edilen Eurostat verilerinin ayrıntıları) Çarpık verilerin sunulduğu Polonya dışında, bahsedildiği üzere sadece Almanya nın AB ortalamasında çok daha iyi bir sonuç elde ettiği ortadadır. Ancak, Polonya daki verilerin dışında diğer ortakların düşünceleri de okuldan terk durumuyla ilgili genel bir somut veri eksikliği olduğu yönündedir. P4 ün belirttiği gibi, bu aslında Almanya da yeni bir olgudur çünkü okulu terk sorunu birçok yıldır aslında üstü kapanmış bir konu olarak biliniyordu. Almanya daki gibi son derece hırslı ve çok iyi donanımlı okul sistemlerinde okuldan terkler uzun bir süre boyunca sistemin tamamının başarısızlığından çok sıra dışı bireysel başarısızlıklar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca konunun hala bir nevi tabu olduğunu, çünkü federal devlet hükümetlerinin, eğitim sistemlerinin dezavantajlarıyla ilgili kamu çapında bir tartışmanın gündeme gelmelerinden korktuklarını da eklemiştir. Bunun bir sonucu olarak Almanya henüz daha yeni yeni bu konuya objektif olarak odaklanmaya başlamıştır ve hala bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Herhangi bir derece alamadan öğrencilerin okulu terk oranları Almanya da giderek azalıyor olsa da, bölgeler arasında hala büyük farklar vardır (Federal Devletler). Okulu terk riski olan birçok öğrenci son senelerinde mesleki okul sistemine dâhil olurlar ve bu aslında yeterli bir eğitim derecesi almaları için son fırsatları olarak algılanmaktadır. P2, Türkiye de okulu terk durumuyla ilgili mevcut olan son derece sınırlı araştırmalardan ve ayrıca tipik risk altındaki grupların net tanımlanmasındaki bir eksiklikten bahseder; devamsızlığa çok daha fazla önem verilmekte ve bu, Türk okullarında büyük bir sorun teşkil etmektedir: ancak bu da okulu terk etmeye kolaylık sağlayan bir etken olarak görülmektedir. P3, Marta Sakowska ve Stanislaw Szelewa nın Monitoring the effectiveness of vocational schools in Swidnica District adındaki kitabından alınan bazı konuları da Polonya nın milli resmi istatistiksel verilerine ilave eder. 2008/2009 yılında okula kayıt olan öğrencilerin üçte ikisinden biraz fazlasının tamamladığını ve bu sonuçların Swidnica Eyaletinin ötesindeki diğer milli bölgelerle makul oranda ilişkili olabileceği sonucuna varmıştır. Ayrıca ilk baştaki kayıt sayısıyla karşılaştırıldığında mezun olmayan genç bireylerin sayısını kapsayan sözde eğitimsel atık adında bir başka konuya da başka bir

14 yayında 2 değinmişlerdir; ortaöğretim okullarında bunlar %10 dan daha azken, mesleki ve teknik okullarda %30 u aşmaktadır. Diğer proje ortaklarından gelen veriler de daha bilinen parametrelere dayalıdır ve bu yüzden de karşılaştırılabilir olmaktadır yle ilgili Eurostat raporundan (2013) elde edilen verilere göre İtalya da durum biraz daha kritiktir, çünkü yaş arası bireylerin %17,6 sı okulu erken terk etmişlerdir (AB %12,8). Ayrıca bir Lise Diploması alan bireylerin sayısı da sadece %21,7 dir (AB %35,8). Kuzey İrlanda verileri 2011 den itibaren Birleşik Krallık kapsamındaki İş Gücü Araştırmasına (LFS- Labour Force Survey) dayalıdır ve bu aslında ve yaş aralığındaki genç bireyler için NEET rakamlarının tamamıdır (2012 de Birleşik Krallıktaki Eurostat Verileri) yaş aralığındaki erken okulu terk toplam yüzdesi %13,6 ya denk gelmektedir ve bu oldukça yüksektir, ancak AB ortalamasından da çok uzakta olduğu söylenemez. Belirli bir Kuzey İrlanda bölgesiyle ilgili olarak yaş arası eğitim almayan öğrenciler kapsamında iş ve eğitimin 2000 yılından 2011 e kadar sırasıyla 29,000 oranında arttığı gözlemlenmiştir ve bu %59 luk bir artışa eşittir te İş ve Öğrenme Departmanının gerçekleştirdiği daha yakın zamandaki yerel bir araştırmaya göre Kuzey İrlanda daki 46,000 genç bir bireyin NEETS olarak tanımlandığı, 11,000 kadarının bir engeli olduğu (%23) belirtilmiştir. Ortakların ulusal verileriyle birlikte diğer Üye Ülkelerin verileri genel AB içeriğini oluşturmakta olup, son yıllarda ortalama erken okul terki oranında hafif bir iyileşme olduğu gözlemlenmiştir: 2009 dan itibaren AB erken okulu terk oranı yüzde 1,5 puan oranında düşmüştür ve bu ortalama bir yıllık ilerlemenin %3,7 si anlamına gelir. Ancak, proje milli raporlarıyla da onayladığı gibi farklı durumlar ve akımlar farklı ülkelere aittir itibariyle ulaşılması ulaşılacak bir hedef olarak %10 dan az bir erken okul terki yüzdesi belirleyen Avrupa 2020 Stratejisiyle ilişkili olarak dört temel ülke ayırt edilebilir (son veriler 2012 ye aittir); bu ayırım aşağıda, her grubun yanına ait olduğu üye ülke yazılarak açıklanmıştır: a) %10 un üzerinde olup, az ilerleme ya da durağanlık ve hatta daha da kötüye gitme gösteren, baş sıradaki hedefe ulaşmak için bir bütün olarak AB için gereken asgari ilerleme seviyesinin kalanlar [Almanya, İtalya, Türkiye 3 ]; b) %10 un üzerinde olup önemli bir ilerleme kaydeden ülkeler şu şekilde alt gruplara ayrılmıştır: 1) hala çok yüksek bir erken okul terki yüzdesine sahip ülkeler ve 2) hala %10 un üzerinde olan ancak son yıllarda çok büyük bir düşüş gösteren ve ortalama yıllık değişim oranı talep edilen asgari ilerlemeden yüksek olan [Birleşik Krallık]; 2 Rapor: projektow badawczych efs/documents/raport diagnoza edukacj i rynku pracy.pdf#page=16&zoom=auto,0,477 3 AB araştırması, Avrupa Komisyonunun (Eğitim ve Öğretim Görüntüleme 2013) bir çalışmasından alınan ve Türkiye nin bahsi geçmeyen bir rakamı yansıtmaktadır. Bu ayırıma Türkiye yi Avrupa daki erken okul terki akımlarıyla ilgili 2013 Eurostat verilerine dayanarak dâhil ettik.

15 c) %10 un altında olup son yıllarda durağanlık ve daha da kötüsü kötüleşme gösteren [Polonya]; d) %10 un altında olup ve son yıllarda önemli şekilde ileri gelişmeler gösteren ülkelerdir. Yukarıda bahsi geçen ülke grupları, eğitim ve öğrenim sistemlerine, ekonomik durumlarına ve yerel işçi sektörlerinin yapısına bağlı olarak farklı mücadelelerle karşı karşıyadırlar. Her ne kadar Polonya üçüncü kategoride olsa da, ulusal veri güvenilirliğiyle ilgili olarak önceden bahsedilmiş P3 durumlarını da hesaba katmamız gerekmektedir. Her ne olursa olsun üye ülkelerden hiçbiri dördüncü en iyi kategoriye girmektedirler Erken okulu bırakanların özellikleri Bölüm 2 de bahsedildiği gibi erken okulu terk edenlerin oluşturduğu grup genel olarak NEET lerin kategorisiyle ilişkilendirilebilirler: iki grup genellikle kesişir ve ikinci grup genellikle birincinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak her iki kategorinin oldukça çok ortak noktası vardır ve bunlardan beraber bahsedilebilir ve iki terim ulusal raporlarda sık sık alternatifli olarak kullanılırlar. P5, yaşları arasındaki genç bireyleri ele alarak NEETlerin üç tipolojisinin bir alt birimini rapor etmiştir: Geçiş ya da Boş yıl NEETleri: Derslerin başlangıcını bekleyen genç öğrencilerdir. Bu öğrenciler oldukça yeteneklidir ve o esnada tercihlerine bağlı olarak eğitim ve öğretim almamaktadırlar (en kolay desteklenebilenlerdir). Kararsız NEETler: Taahhütle ilgili asli engelleri olmayan genç bireylerdir. Bu bireylerin oldukça iyi yeterlilik seviyeleri mevcuttur ancak uygun bir yasanın eksikliğinden şikâyetçidirler (ikinci en kolay desteklenebilenler). Çekirdek NEETler: Taahhütle ilgili asli engelleri olan genç bireyler (ulaşılması ve desteklenmesi en zor grup). İlk iki grup en az uğraş gerektiren gruplardır ve bunun nedeni zaten çok donanımlı olmaları ve daha ileri eğitim/öğrenim veya işe girmeyle ilgili aktif olarak entegre edilme anlamında ek rehberlik ve gereçlere biraz ihtiyaç duymalarıdır. Genç bireyler 19 yaşına girdiklerinde daha ileri eğitim ve öğretim fırsatlarını yakalayamadıkları ya da iş hayatına geçiş yaptıklarında bu bireyleri geri kazanmanın daha da zor olduğu neredeyse bir kural haline gelmiştir. Ancak üçüncü gruptaki bireyler, nadir elde ettikleri sonuçlar nedeniyle çok kısır bir döngüde yer alan çok daha kolay tatminsiz, cesareti kırılmış ve motivasyonu kırılmış olan gençleri kapsar. P5 in belirtildiği üzere, kötü akademik performans ve tekrarlanan başarısızlık genç bireylerin motivasyonunu düşürmekte ve erken okulu terk etmelerine yol açabilmektedir ve kendilerine güvenlerinin az olması ve düşük benlik saygısı genç bireylerin rahat hissettikleri ortamdan dışarı çıkmalarını ve yeni bir şey denemeyi seçmelerini engelleyen bireysel engellerdir. Yukarıda ana hatları açıklanan üç grubun alt birimi 2012 Eurofound çalışmasında NEETler- işi olmayan, eğitim ve öğretim almayan genç bireyler: Avrupa daki özellikleri,

16 maliyetleri ve politika yanıtları 4 şeklinde yer almıştır. NEETler bu aşamada 4 kümeye ayrılmışlardır ve böylece bir kategori eklenmiştir; bu ayırımda bahsi geçen devletlerin farklı sosyo-ekonomik durumları da yer alır. Dört NEET kategorisi aşağıda anlatılmıştır ve bunlara giren ilgili üye ülkelerden de bahsedilmiştir (Türkiye çalışmanın aslında yoktur). 1) İş deneyimi olan, az yetenekli, cesareti kırılmamış, pasif düşük NEET oranına sahip ülkelerde yaşayanlar [Almanya, Birleşik Krallık]. 2) İş deneyimi olmayan, çok yetenekli, cesareti kırılmış, pasif, çoğunluğu kadın olan, yüksek NEET oranına sahip ülkelerde yaşayanlar [İtalya, Polonya]. 3) İş deneyimi olan, çok yetenekli, cesareti kırılmış, işsiz, çoğunluğu erkek, yüksek NEET oranına sahip ülkelerde yaşayanlar. 4) İş deneyimi olan, orta düzeyde yetenekli, cesareti kırılmamış, işsiz, düşük-ortalama NEET oranına sahip ülkelerde yaşayanlar. Bu kapsamlı sınıflandırmaların ötesinde, tüm ortaklar erken okulu terk etmeye neden olabilecek ya da bu doğrultuda risk faktörleri oluşturabilecek bireysel ve harici özellikleri tanımlamaya çalışmışlardır. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, Avrupa genel olarak genç bireylerin kolaylıkla okulu terk etmelerine veya NEET kategorisine girmelerine neden olan bireysel özellikler ve risk faktörleriyle ilgili sistematik incelemeler ve istatistikler konusunda eksik kalmıştır. Ancak şu da belirtilmelidir ki, iki kavramı birbirinden ayırt etmek oldukça zordur çünkü her zaman kurumsal, yapısal ve bireysel faktörlerin yer aldığı karmaşık bir etkileşim mevcuttur ve bunlara sosyal, ekonomik ve şahsi yönleri de dâhildir: tüm bunlar bu konuyla ilgili önemli bir rol oynayabilirler. P0, diğer ortakların düşüncelerinin de ilişkili olabileceğiyle ilgili birçok etkenden dört etken grubunu tanımlamıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir: A. Sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler B. Aile ilişkileriyle ilgili faktörler C. Eğitim ve öğretim sistemiyle ilgili faktörler D. Bireysel faktörler Bu aşamada her bir noktayı ayrıntılı olarak incelemek, tüm ortak üyelerin bakış açılarını harmanlayarak incelemek gerekmektedir. Sadece belirli ortaklarla bir fikre varıldığında bu her zaman belirtilecektir. 4 htpp://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/ef1254en.pdf adresinde mevcut olan belgenin sayfaları.

17 Sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler Tüm ortaklar okulda dışlanma durumunun genellikle ekonomik anlamda fakirlikle paralel olduğu konusunda hemfikirdirler. Aslında erken okul terki, daha ana-okulu eğitiminin başlangıç aşamasından itibaren bir çocuğu maddi anlamda destekleyememekle ve öğrenme anlamındaki sorunlarına destek olamamakla çok ilgisi olan bir konudur; ileri ve yükseköğrenim olasılıklarıyla ilişkili yüksek düzeylerdeki öğrenim bedellerinin de duruma pek yardımcı olduğu söylenemez (P2, P5). Bu durum aileden gelen ya da kalan yan yardımlara ya da düşük maaşlı işlere sahip ailelerin düşük gelirli geçmişlerini ve evsiz insanları kapsar. Fakirlik de kültür ve şefkat terimleri kapsamında değerlendirilebilir ve özellikle şefkat eksikliği çok rahat bir şekilde daha düşük bilişsel ve sosyal yeterlilikle, kişinin iş bulma durumuyla ilgili daha az fırsatlar, kendine güvenmeme duyguları, sosyo-ilişkisel zorluklarla sonuçlanabilir. Daha düşük sosyal sınıflara ait öğrencilerin çok daha yüksek risk grubunda oldukları ve tek başına eğitimin okul sınırları dışında ortaya çıkan sorunların çözülmesini yönetemediği oldukça açıktır. Aynı zamanda az gelişmişliğin (veya fakirlik) ve kırsal çevresel aşağılamanın (metropolitan) bir araya gelişi de okulu terk durumunun doğmasına katkıda bulunuyor denilebilir (P0). P2 yukarıda bahsi geçen durumla bazı diğer özel içerikleri de ilişkilendirmiştir ve bu bağlamda ebeveynlerin kızlarını okula göndermek istemedikleri, kızların temel eğitimden sonra okula gitmelerine gerek olmadığı gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır (örneğin nişan/evlilik konuları ya da bazı özel gelenekler nedeniyle). P0, son yıllarda medyanın gündeme getirdiği, özellikle genç bireylerin değerlerini yoğun olarak etkileyen büyük hadiseyi de etkenlere dâhil eder, çünkü bu bireylerin hedefleri günümüzde artık kolay başarı, para ve hazcılığa meyillidir. Bunun bir sonucu olarak genç bireyler artık orta-/uzun vadeli sonuçlar için mücadele etmeye giderek daha da az hevesli hale gelmektedirler, örneğin bu genel anlamda eğitim ve öğretim alanlarında hemen gözlemlenemeyebilir. P0, P1 ve P2 nin üstünde durduğu bir başka konu da izole edilmiş bölgelerde yaşama sorunudur: altyapıların kötü ve hatta olmadığı yerlerde genç bireyler okula gitmekte çok daha büyük zorluklar yaşamaktadırlar: bu da aslında diğer faktörlerle bir araya geldiğinde okulu bırakma riskini daha da kötüleştirebilir. Aile ilişkileriyle ilişkili faktörler P0 a göre sadece alt ortaöğretim yeterliliği olan ebeveynlerin çocukları arasında okulu erken bırakanların yüzdesi, bir lise diploması olan ebeveynlerin çocukları arasındaki yüzdeden çok daha yüksektir: bu da P1 ve P3 tarafından uygun modellerin eksikliğini vurgulayarak bahsedildiği üzere, ebeveynlerin eğitim seviyesinin çocuklarının okuldaki başarı oranlarında etkisi olduğunu göstermektedir. Okulu erken yaşlarda bırakan bireylerin ailelerinde sık sık karşılaşılan daha başka özellikler arasında bir ya da iki ebeveynin işsizliği (P0, P1, P2) ve niteliksiz mesleklerde çalışıyor olmaları yer almaktadır (P0). Bazı durumlarda boşanmış ebeveynlerin olması da NEET (P1,P2) kategorisine girme riskini arttıran bir faktör olabilir. P2 ayrıca çocuğun eğitim alanındaki ilerleme ve başarılarına karşı ailenin tavrı ve ilgisine de değinmektedir: ailenin varlığı ne kadar düşük olursa risk o kadar yüksek olur. Aile konusu ayrıca ebeveyn ve/veya bakıcı olan genç bireyleri de kapsar ve bu doğrultuda bu bireyler P5 in üzerinde durduğu gibi daha genç bağımlıların ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenmiş ya da bundan sorumlu kişilerdir. Bu durum genç bireylerde bir bakım sunmaları ve bu yüzden de eğitim, iş ve öğretim fırsatlarını kaçırmaları anlamında baskı oluşturmaktadır. P0 ayrıca aile içindeki problemli ilişkileri ve çarpık eğitim yaklaşımlarını da ele almıştır ve bu durum genç bireyler arasında tedirginliğe, suçluluk

18 duygusuna ve iletişim sorunlarına yol açmakla beraber okulu bırakma riskini de vurgulamaktadır. Eğitim ve öğretim sistemiyle ilişkili faktörler Farklı ortakların raporlarında bahsi geçen sorunlardan biri de çok standartlaşmış ve katı eğitim programları ve yöntemleridir. P1 in üzerinde durduğu gibi, okul tesisleri ve çalışma ortamları öğrencileri ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran özgün öğrenimden ziyade genellikle çoğunluğa yönelik bilgi aktarımına göre tasarlanmıştır. Kullanılan pedagojik yöntemler genellikle pasif bir tutumu teşvik etmekte ve bu yok edilmiş bir motivasyon ve katılıma neden olmaktadır. Bu görüş diğer ulusal araştırmacılarca da paylaşılmaktadır. Örneğin P3, okulu terk etmede önemli bir katkısı olmakla beraber modern teknolojiye sınırlı erişimi de beraberinde getiren, iş sektörünün ihtiyaçlarını karşılamayan ve istihdamla ilgili eksiklikleri olan Polonya daki eğitim programlarının yetersizliğini rapor etmiştir. P2, eğitim sisteminden memnun olunmasının okulu terk anlamında önemli bir faktör olduğunu dile getirirken, eğitim sisteminden memnun olmayan öğrencilerde erken okul terki oranlarının çok daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Diğer ortak ülkeler arasında en sık rastlanan başka etkenlerle ilgili olarak P2 ayrıca aşırı kalabalık sınıfları ve öğretmenlerin kalitesini vurgulamıştır. P0, kabul edilmiş ve paylaşılmış yöntemler aracılığıyla okul ve iş arasında sınırlı bir alternatif yollar kullanımı olduğunu ifade eder ki, bu da çok iyi geliştikleri (öğrenim biraz daha az soyut olacak ve özellikle okulu terk riski olan öğrenciler için daha cazip olacaktır) takdirde öğrencilerin motivasyonunda önemli bir rol oynayabilecek bir konudur. P5 in düşünceleri, P0 ın görüşleriyle biraz daha ilişkilendirilebilir gibidir: çıraklık olanakları ve hükümet destek programlarındaki azalmadan erken okul terkine katkısı olan bir faktör olarak değinilmiştir. P0 başka görüşler de beyan etmiştir ve bunlar sırasıyla aşağıdakilerle ilişkilidir. Her bir öğrencinin kendine has özelliklerini hesaba katarak her öğrencinin gelişimi ve öğrenimi üzerinde durabilecek objektif ve ortak değerlendirme sistemlerinin eksikliği, hem dış faktörler (örn. öğretmenlerde değişim) hem de şahsi nedenlerden ötürü (örn. öğrenciler ve öğretmenler arasındaki tutum ve ilişkilere ilaveten öğretmenler ve aileler arasındaki ilişkiler) öğretmenlerle problemli bir ilişki (P5 de konuyla ilgili görüş bildirmiştir); kısmen de olsa bireysel ve rekabeti teşvik eden eğitimden kaynaklanan sınıf içinde problemli bir ilişki ve ayrıca P5 in belirttiği gibi akranlarla kötü ilişkiler de genç bireylerin okulu terke ve uzaklaşmalarına neden olabilmektedir. Bireysel faktörler erken okul terki riski taşıyan genç bireylerde genellikle mevcut olan bir dizi bireysel faktör söz konusu ortaklar tarafından tanımlanmıştır ve bunların çoğu tüm raporlarda benzerlik göstermektedir. Aşağıda, bu faktörlere değinen ortaklardan bahsedilerek bir liste hazırlanmıştır. Cinsiyet: Kadınlardan çok erkekler etkilenmektedir (P0, P1, P2). P2, erkeklerle (örn. ailenin eğitime olan ilgisizliği, düşük seviyede okula ait olma hissi) ilgili ve kızlarla (örn. annenin okuryazar olmaması, Türkçeden farklı bir anadilin olması) ilgili faktörler arasında da bir alt kategori çalışması gerçekleştirmiştir. Yaş: P0 a göre birçok öğrenci okulu bir eğitim sürecinin ilk yılında bırakır; ancak P1 ise yaş ne kadar büyük olursa okulu bırakma oranlarının o kadar fazla olduğunu belirtir. Ancak bu iki sonuç yine de çelişmez, çünkü iki farklı bilgi sunmaktadırlar: P0

19 belirli bir eğitim seviyesinde meydana gelen bir duruma değinirken, P1 farklı eğitim seviyelerine yayılmış genel bir olguyu bildirmektedir. Düzensiz eğitim: tekrarlanan okul başarısızlıkları ve/veya kesintiler; bunlar sağlık sorunlarından kaynaklı ya da bunlarla ilişkili olabilirler (P0, P1, P3, P5). Engellilik ve/veya zihinsel rahatsızlık: Bu kategoriye fiziksel, ruhsal, zihinsel engeller ve özel öğrenme bozuklukları girer; bu niteliklere sahip bireylerin özel eğitime ihtiyaçları vardır ve katılımları çok daha zor, destek ve hizmetlere erişimin de bir o kadar zor olduğu algılanmaktadır (P0, P1, P2, P3, P5). Göçmenlik geçmişi: yurtdışında doğanlar erken okul terki den yerli kimselerden daha çok etkilenmektedirler. Bunun birçok farklı nedeni olabilir ve içlerinde sosyoekonomik faktörler, ailenin durumu, dili ve kültürü (P0, P1, P2, P3) yer almaktadır. P3, Roma etnik grubundan gelenleri de bu kategoriye dâhil etmiştir. Davranışsal sorunlar: Bu kategori psikolojik/sosyal gerginlikten genel ergenlik huzursuzluğu gibi değişkenlik gösteren birçok konuyu kapsar. Ergenliğin başlaması öğrencilerde okulun yer almadığı hedeflere doğru bir değişimi beraberinde getirirken geleneksel öğrenime ayrılan zaman ve enerjiyi azaltır ve ayrıca yetişkinlerin kurallarıyla (öğretmenler de dâhil) tipik bir çatışma/itiraz tavrını doğar (P0, P5). Daha belirgin sorunlar ise şiddet, hırsızlık, takip etme, uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı, kabadayılık ve tacizdir (P1, P3, P5). Bu iki ileri davranışsal özellik er ya da geç genç bireylerin motivasyonunun düşmesine ve ortamdan kopmasına yol açabilir: iyi bir çalışma yöntemi bulma konusunda başarısızlık ve verimsiz zaman yöntemi (P0). Daha önce de bahsedildiği gibi, genellikle genç bireylerin okulu terk etmelerine neden olan yukarıdaki faktörlerden sadece biri değil, genellikle bunların bir kombinasyonudur. Tüm ulusal raporlar, bu gibi problemli bireysel özelliklerin sonuçlarından kaçınmak için gerçek eğitim programlarında yöntemlerin zenginleştirilmesi ve çağdaşlaştırılması anlamında acil bir ihtiyaç olduğu gerçeğinde hemfikirdir. Örneğin P4, Alman okul sisteminin sadece bir anlamda başarılı olduğu, birçok eğitim fırsatları sunduğu gerçeğinden bahseder; öte yandan seçici yapısı nedeniyle bireysel seviyede riskleri yeterince sürekli tanımlamadan ya da azaltmadan öğrencilerin belirli okul türleri ve sınıflarına odaklanma riski taşımaları eğilimindedir. Her ne kadar mesleki sistem resmi anlamda yeterlilik için çok sayıda farklı seçenekler sunsa da ve erken okulu bırakma durumunu azaltma fikrine dayalı olsa da, birçok öğrenci ilk tercihleri olan okul türü ya da işte değillerdir ve bazı sınıflarda aslında motivasyon eksikliğiyle beraber çok yoğun problemler ve öğrenme ortamında eksik olan destek konuları mevcuttur, şeklinde beyanını devam ettirmektedir. 3 erken okul terki ile Mücadele 3.1 Mevcut politikalar erken okul terki olgusuyla (örn. farklı yüzdeler, akımlar, eğitim yapıları, erken okulu terk edenlerin özellikleri) ilgili bahsi geçen farklı AB ülkelerinin özgünlüklerine rağmen, Avrupa Birliğinde ortak bir bilinç vardır. Sürekli olarak etkileşim halindeki birçok konunun yer aldığı çok karmaşık bir konu olduğu bilindiğinden erken okulu terk konusuna çok daha anlaşılır bir tutumla yaklaşma ihtiyacı şarttır. P1 in raporunda belirttiği üzere bu, hala nispeten teorik bir yaklaşımdır ve AB ülkelerinin çoğunluğu bunu uygulama konusunda, en azından sistematik bir şekilde, halen başarısız kalmaktadır. Her halükarda, bu temenni 2011 Konsey

20 Önerisinde 5 vardır ve erken okulu bırakma olgusunun azaltılmasına, AB Üye Devletlerinin önlem, müdahale ve telafi tedbirleri almalarını teşvik etmeye yöneliktir. Telafi konusu okulu bırakmış bireylerin tekrar sisteme dâhil edilmesini amaçlamaktadır. P5 aynı tedbirler ayrımına değinerek, yeterince erken bir aşamada uygulandıkları takdirde (daha sonraki bir tarihte çok daha yoğun bir müdahaleyi engelleyebilir) önleyici olanların daha etkili olduğu ve telafi tedbirlerinin çekirdek NEET (bakınız Bölüm ) bireylerini hedeflediği üzerinde durmuştur. Okulu bırakma riski taşıyan genç bireyleri hedefleyen TİYATRO projesinin amacı doğrultusunda ağırlıklı olarak önleyici tedbirler üzerinde duracağız. Bu tedbirler, okulu terk kararı kronolojik olarak beklenen tipik uyarı işaretlerinin varlığını kapsar. P1 in bahsettiği gibi, bu yüzden genç bireyler nihai okulu terk kararlarına varmadan önce eyleme geçmek, genç bireylerin okulu neden ve nasıl bıraktıklarının açıkça gözlemlenmesi ve aynı türde bunu yapabilecek risk grubundaki bireysel öğrencilerin belirlenmeleri son derece önemlidir. Bu bakımdan, bazı yaklaşımlar zaten farklı AB ulusal/kurumsal seviyelerinde uygulanmaktadır veya uygulanmıştır. Avrupa araştırmasından alınan bir liste (P1) mevcuttur; bu yaklaşımlara ulusal raporlarda yer verilen yerler köşeli parantez ile belirtilmiştir. Okullara ilave fonlar ve ileri maddi teşvikler [P3], [P4], [P5]. Elektronik kayıt sistemleri (öğrencilerin devamsızlığını görebilmek için) Ebeveynlerin daha fazla katılımı (çocuklarının okul hayatıyla ilgili bilgilerin daha çok paylaşılması) [P0], [P2], [P4], [P5]. Yeni eğitim yöntemlerinin uygulanması ve özel eğitim almış öğretmenlerin işe alınması [P3], [P4]. Alternatif öğrenim ortamları (riskli davranışlar sergileyen öğrencilerin şahsi ve okulla ilişkili sorunlarına özel yoğun destek) [P0] [P4]. Öğrenciler için rehberlik ve pedagojik-psikolojik bakım sunulması (zamanın azlığıyla mücadele etmek ve rehberlik ve danışmanlık için istekli personel) [P0] [P2] [P3] [P4] [P5]. köprü programları (bridging problems) ve seç ve karıştır seçme şansları (bir eğitim düzeyinden başka bir eğitim düzeyine geçişte başarıya yardımcı olmak) Performans eksikliği gösteren öğrenciler için ek akademik destek (örn. okul faaliyetleri sonrası esnasında dezavantajlı öğrencilere ekstra destek) [P3] [P5]. Müfredatın öğrencilerin belirli eğitimsel, sosyal ya da kültürel ihtiyaçlarına uyarlanması (çoklu kültüre hitap eden ve göçmenlik geçmişinden kalan problemlerle ilgili) [P0] [P5]. 5 Erken okulu bırakma (2011/C 191/01) oranını düşürmek için politikalarla ilgili Konsey Tavsiyesi, TİYATRO projesinin Avrupa araştırmasında rapor edildiği gibidir, sy.2.

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

ABD'de Üniversite Eğitimi

ABD'de Üniversite Eğitimi ABD'de Üniversite Eğitimi Ana Hatlarıyla Amerikan Eğitim Sistemi: Amerikan eğitim sistemi, eğitimde yönetimi yerel yönetimlere (yani eyaletlere) devretmiş bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (Compulsory Education) Zorunlu eğitim 6 yaşında başlar 9 yıl sürer. İlköğretim 1. Kademe

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Ek D - Değerlendirme Kriterleri Aşamaları 1-3 A TİPİ BURSLAR Lisans (L) AŞAMA 1 Başvuru formu ve destekleyici belgeler 2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Resmi ve İdari gereklilikler

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Hollanda eğitim sisteminde zorunlu eğitim iki şekilde gerçekleşir: Öğrenciler

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seçenekleri - Polonya'dan Örnekler. Teresa Ogrodzińska

Okul Öncesi Eğitim Seçenekleri - Polonya'dan Örnekler. Teresa Ogrodzińska Okul Öncesi Eğitim Seçenekleri - Polonya'dan Örnekler Teresa Ogrodzińska Sunumun içeriği Polonya'daki kırsal bölgelerde okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim seçenekleri oluşturmanın aşamaları - Okul öncesi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012 Son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki gelişmeler

Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012 Son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki gelişmeler Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012 Son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki gelişmeler Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012, son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki temel gelişmeleri takip eden en

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir.

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL NEDİR? Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL size okuma-yazma ve matematik becerilerinin yanı sıra işle ilgili pratik deneyim,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

DENİZCİLİK ALANI SU ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

DENİZCİLİK ALANI SU ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü DENİZCİLİK ALANI SU ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Ek A Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı 2016/17

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010 PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye puanını

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ALANA ÖZGÜ YETERLİLİKLER PROGRAM

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede?

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede? DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2013 N201302 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Eğitim, bir ülkenin insan kaynağının

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

RT_Paris_TR Page 1. 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR. 1-minute warmup:

RT_Paris_TR Page 1. 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR. 1-minute warmup: 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR 1-minute warmup: Son zamana kadar, zorunlu eğitim yaşının altındaki çocuklar için sağlanan devlet tarafından finanse edilen eğitim ve bakım yerel karar/.........................

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU NİSAN 2016

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU NİSAN 2016 ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU NİSAN 2016 ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE KORUNMA YOLLARI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler Bağımlılık Yapan Maddeler Risk Yaratan Faktörler Önleyici Faktörler

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Kaliteli EÇEB in Yararları Aynı zamanda hem hakkaniyeti ve sosyal adaleti yaygınlaştırıp

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

O c t o p u s P r o g r a m

O c t o p u s P r o g r a m O c t o p u s P r o g r a m Çoklu Yetkinlik Değerlendirme ve Uzmanlık Gelişim Programı octopus.inotec.com.tr 1 Octopus Program Octopus Program ile birlikte profesyonel iş hayatınızda mevcut yetkinlik seviyenizi

Detaylı