İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik"

Transkript

1 Ý leme artlar ve Ý Parças Özelliklerine Uygun CNC Tak m Tezgah Seçimini Hedefleyen Bir Karar Destek Sistemi Y usuf Tansel Ç, Dr., Ziraat Bankası A.Ş., Ticari-Kurumsal Krediler Daire Ba kanl ığı Mustafa Y URDAKUL Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarl k Fakültesi, Makina Mühendisli i Bölümü ÖZET İşleme merkezi seçimi, yapılan yatırımın yüksekliği dikkate alındığında imalat firmaları açısından önemli bir problemdir. Pazarda birbiriyle benzer özelliklere sahip yüzlerce farklı modelde işleme merkezi satılmaktadır. Bunlar arasından uygun işleme merkezinin seçimi imalat firmaları için zor bir karar verme sürecidir. Bu çalışmada İMS olarak adlandırılan imalat firmaları için işleme merkezi seçiminde kullanılacak bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu karar destek sistemi geliştirilirken, iş parçasının özelliklerine ve işleme şartlarına uygun bir CNC takım tezgahı seçimi hedeflenmiştir. Geliştirilen karar destek sistemi iki gerçek örnek üzerinde denenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İşleme merkezleri, işleme merkezi seçimi, karar destek sistemleri ABSTRACT Machine tool selection is a very important problem for manufacturing companies because of the high capital investment. In machine-tool market, a great deal of machining center types and models are being sold. In this study, a decision support system (DSS), namely IMS, is developed. The developed DSS incorporates elimination questions, and based on the work definitions the questions eliminates unsuitable machine tools. The remaining (suitable) machines are listed for further review by the user. The selection is performed among approximately 160 machine tools which are placed in a database. The developed decision support system is illustrated with two real case studies and positive results are found. Keywords: Machining centers, machining center selection, decision support systems. GİRİŞ İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik yönlerde birbirinden farklı frezeleme, delik delme, delik işleme, kılavuz çekme, hassas profil oluşturma, bornişleme ve raybalama gibi operasyonların yapılmasına imkan veren bilgisayar kontrollü bir takım tezgahıdır [1,2]. Günümüzde rekabete dayalı modern imalat teknolojisinde zaman, hareket ve malzeme kaybını elemine etmek son derece önemlidir. Bununla birlikte imalat stratejisi olarak verimli bir iş akışı ve minimum ara stok ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla imalatçı firmalar günümüzde müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, zaman kaybı olmaksızın ihtiyaçlara cevap veren ve hata oranı minimuma indirgenmek kaydıyla istenen miktarda parça üretmek zorunluluğu ile karşılaşmaktadırlar. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde işleme merkezleri sağladığı avantajlar nedeniyle yaygın bir kullanıma kavuşmuş, modern imalat sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir [2]. Bununla birlikte piyasada çok sayıda işleme merkezinin satılması, bunların, tabla boyutu, iş mili hızı, güç, takım sayısı, takım çapı, takım boyu ve hassasiyet özellikleri bakımından birbirlerine yakın değerlere sahip olması merkezi seçimini zorlaştırmaktadır. İşleme merkezlerinin seçimlerinde imalat firmalarının genellikle; eksen sayısı, motor gücü, iş mili hızı, eksen hızları, eksen hareketleri, tabla boyutu, takım sayısı, takım ebatları, pozisyonlama ve tekrarlama hassasiyeti, tezgah ebatları ve fiyat özelliklerini dikkate alarak seçim yaptıkları görülmektedir [1-3]. Bu kriterler tek başına belirleyici olabildiği gibi birkaç kriter beraber değerlendirilerek de seçim gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte literatürde işleme merkezi seçimi için bazı çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çalışmalarda problemin çözümüne yönelik farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Genel olarak incelendiğinde çalışmaların Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri (özellikle Analitik Hiyerarşi Süreci) ile uzman sistem yaklaşımlarından oluştuğu görülmektedir. 3

2 Örneğin Primrose ve Leonard [4], Atmani ve Lashkari [5], Tabucanon ve diğerleri [6], Wang ve diğerleri [7] Esnek İmalat Sistemleri (EİS) için takım tezgahı seçimine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan; Arslan ve diğerleri [8], Lin ve Yang [9], Oeltjenbruns ve diğerleri [10], Çimren ve diğerleri [11] ile Yurdakul [12] AHS yöntemiyle işleme merkezi seçimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan Sun [13], Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemini kullanarak CNC tezgahların seçiminin gerçekleştirildiği bir çalışma ortaya koymuştur. Bu çalışmalarda işleme merkezi üreticilerinden temin edilen kataloglardaki bilgilerden derlenen kriterler ve AHS yöntemi kullanılarak işleme merkezi seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların dışında literatürde işleme merkezi seçiminde kullanılan uzman sistemlere de rastlanmaktadır. Bunlara Doğramacı [14], Gopalakrishnan ve diğerleri [15] ile Layek ve Lars tarafından geliştirilen uzman sistemler örnek olarak verilebilir [16]. Yukarıda açıklanan bu çalışmalar işleme merkezi seçimi konusunda literatüre önemli çalışmalardır. Fakat bu çalışmalar problemi tüm yönleriyle irdeleyebilmiş değildir. Özellikle işleme merkezlerinin çalışma koşulları, üretim tarzları doğrultusunda da değerlendirecek yaklaşımlara gerek duyulmaktadır. Bu yaklaşım işleme merkezlerini hem teknik özellikler hem de işleme merkezlerinin uzun sürelerde çalışma durumlarında hassasiyet ve kalite özelliklerini koruyabilme durumlarını da değerlendirmelidir. Örneğin uzun süreler boyunca ağır iş parçası işleyen veya yüksek hızlarda uzun süreler işlemelere maruz kalacak işleme merkezlerinin bu şartlar altında hassasiyetlerini koruyabilme durumu düzgün yüzey kalitesi ve kaliteli üretim açısından önemlidir. Bu çalışmada bu hususları da içine alan bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Karar Destek Sistemleri (KDS), karar verme aşamasında doğru cevabı bilmenin mutlak bir yolunun olmadığı ve ortada birçok doğru karar bulunabildiği durumlarda karar alma işlemine yardımcı olmak için tasarlanmış, esnek ve etkileşimli bilgi teknolojisi sistemleridir [17]. Diğer bir ifadeyle Karar Destek Sistemleri; karar vericinin, karar verebilmek amacıyla bilgisayar ile interaktif olarak faydalı bilgi üretmesine imkan veren, bilgisayarla bütünleştirilmiş yönetim bilgi sistemi araçlarıdır. Karar destek sistemleri, veri tabanı ve model tabanını bir yazılım sistemi yardımıyla işleyerek, ilgili karar verme probleminin çözümü amacıyla kullanıcı isteklerine göre alternatif çözümlerin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan bu alternatif çözümler doğrultusunda son karar kullanıcıya aittir. Karar destek sistemlerinin ana bileşenlerini veritabanı, yazılım sistemi ve kullanıcı arayüzü oluşturur. Veritabanı, bir kişisel bilgisayara yerleştirilecek kadar küçük olabildiği gibi, çok büyük bir veri deposu şeklinde de olabilir. Veritabanı, birçok uygulamadan elde edilen geçmişteki ve mevcutta bulunan verilerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yazılım sistemi, veri analizi için kullanılan yazılım araçlarını kapsar (örneğin Delphi,Visual Basic, C++) [18]. Karar destek sistemlerinde matematiksel ve analitik modeller model tabanını oluştururlar. Model tabanı, KDS'lerin değişik analizler yapması için kullandığı çeşitli istatistiksel, finansal, matematiksel veya diğer nicel modelleri içerir. Kullanıcı arayüzü, karar vericilerin KDS'ne erişimini sağlamaktadır. Karar vericiler ile yazılım ve donanım arasındaki iletişime yardımcı olur. Kullanıcı, karar destek sistemini yöneten kişidir ve kullanıcı arayüzü yardımıyla karar destek sistemini yönlendirmektedir. Kullanıcı, karar problemi hakkında karar verici pozisyondadır. Ele aldığı problemin gerekleri dogrultusunda karar destek sistemini kullanarak, sonuç raporlarından veya tablo analizlerinden hareketle alternatif çözümler içerisinden en iyiyi bulmaya çalışır [18]. Bu bölümde teknik özellikler ve imalat sisteminin özellikleri ve doğrultusunda işleme merkezi seçen bir karar destek sistemi (İMS) geliştirilmiştir. İMS'nin geliştirilmesinde hazırlanan program DELPHI ile yazılmıştır. İMS'nin veri tabanında toplam 164 adet işleme merkezinde 75 adet veri bulunmaktadır. Veri tabanında bulunan tezgahlara ait teknik özellikler çoğunluğu İstanbul- Bayrampaşa semtinde faaliyet gösteren çeşitli markalarda işleme merkezlerinin satış temsilcisi firmalarla yapılan görüşmelerden, TATEF 2004 (Uluslararası Takım Tezgahları Fuarı-2004) fuarında derlenen kataloglardan ve işleme merkezi üreten firmaların internet sayfalarındaki bilgilerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Karar vericiye karar destek sisteminde yöneltilen sorular ise işleme merkezi satışı ile uğraşan firmalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra imalat sanayinde işleme merkezi kullanan firmaların görüşleri ve tecrübelerinden yararlanılarak belirlenmiştir. İMS'de işleme merkezi seçimi için ilk aşamada giriş ekranı görüntüye gelmektedir (Şekil 1).Ana ekranda Veri Tabanları aracının 4

3 Şekil 1. İMS'ye Giriş Ekranı İşleme merkezinden beklenen alt limit değerlerin tespitine yönelik sorular (A). Gerekli iş mili hızı ve gücünün hesaplandığı modül (B). Opsiyonel özelliklerin istenip istenmediğine ilişkin sorular (C). Şekil 2. İMS'nin Ana Ekranı İç yapı özelliklerini değerlendirme soruları (D). altında veri tabanındaki işleme merkezleri görüntülenmektedir. Buradan veri tabanı güncellenebilmektedir. Yardım aracı altında ise programın kısa tanıtımı bulunmaktadır. Karar verici İşlem aracına fare ile tıkladığında işleme merkezi seçimi yapacağı ana ekran görüntüye gelmektedir (Şekil 2). Ana ekranda kullanıcıya toplam 15 adet soru yöneltilmektedir. Bu sorulardan ilk 9 tanesi işleme merkezinden beklenen alt limit değerlerinin tespit edilmesini (Şekil 2-A), arası sorular işleme merkezlerinin opsiyonel özelliklerinin istenip istenmediğinin belirlenmesini (Şekil 2-C), 14 ve 15. sorular ise işleme merkezlerinin imalat sistemi özelliklerine göre değerlendirilmesini sağlayan soruları kapsamaktadır (Şekil 2-D). Bu iki soruda işleme merkezinin yüksek iş mili hızında ve/veya ağır iş parçalarını uzun süreli çalışma koşullarında işleyebilme kabiliyeti sorgulanmaktadır. Bu sorgulama işleme merkezlerinin iş mili, kızak sistemi, ilerleme tahrik sistemi ve gövde yapısının özelliklerine göre yapılmaktadır. 14 ve 15 nci sorulara evet yanıtı verildiğinde veri tabanından iş mili, kızak sistemi, 5

4 ilerleme tahrik sistemi ve gövde yapısı uzun süreli çalışma koşullarına uygun olan işleme merkezi seçilebilmektedir. Kullanıcı tüm soruları yanıtlamak zorunda değildir. İsterse tek soruya yanıt vererek de seçim işlemini gerçekleştirebilir. Sorular yanıtlandıktan sonra Tezgah Seç butonu tıklandığında girilen veriler çerçevesinde koşulları sağlayan işleme merkezleri veri tabanından seçilebilmektedir. Ana ekranda karar vericiye yardımcı olmak için Bilgi Formları yerleştirilmiştir. Karar verici ilgili sorunun üzerine gelip iki kere farenin sol tuşuna tıkladığında bilgi ekranı görüntüye gelmektedir. Ana ekranda bulunan Soru 1-8'e ait akış şeması Ek-1'de verilmiştir. İçeriğinde hesaplama yapılan, pratik uygulamaları içeren ve imalat sisteminin özelliklerinin değerlendirildiği Soru 9-15'in açıklamaları ise aşağıda verilmektedir. Soru 9: İş mili devirhızı ve güç gereksinimi hesabı Hız ve güç hesabının yapılabilmesi için işleme merkezinde işlenecek olan en yumuşak ve en sert malzemenin programdaki kutulara girilerek seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimin ardından hız hesabı ve güç hesabı için V değerleri ile güç hesabında kullanılan f ve K değerleri ekranda otomatik olarak belirmektedir.ardından hız ve güç hesabına ilişkin diğer değerler programa girilerek Hızı Hesapla butonu tıklandığında işleme merkezinden beklenen hız değeri, Gücü Hesapla butonu tıklandığında ise işleme merkezinden beklenen güç değeri otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Karar verici hız ve güç değerlerini dilerse kendisi de bu alanlara yazabilmektedir. İş mili hızı (d/dak) aşağıda verilen Eşitlik 1 kullanılarak hesaplanmaktadır [14]. VC? 1000 n??? D C Eşitlikte izlenen notasyonlar n= İş mili hızı (d/dak), VC: Kesme hızı(m/d), DC: Freze çapı(mm) olarak ifade edilmektedir. Hesaplanan veya ilgili alana girilen değerden büyük değerde iş mili hız kapasitesi olan tezgahlar seçilmektedir. İş mili güç gereksinimi ise Eşitlik 2 kullanılarak hesaplanmaktadır. a P? C P? a e? fz? n? zn ? K Eşitlikte izlenen notasyonlar; f = Diş başına ilerleme (mm/diş) (malzemeye göre tablodan seçilir), z = Takımdaki z z n c (1) (2) diş sayısı, a = Kesme derinliği (mm), a = Takım işleme genişliği (mm), K= %80'lik tezgah verimi için bir sabit (malzemeye göre tablodan seçilir), P = Net kesme gücü (kw) şeklindedir. V, K ve F p c z değerlerinin tespit edilmesinde faydalanılan malzeme tablosu Ek-2'de gösterilmiştir [14]. Güç gereksinimi hesabında, hesaplanan veya ilgili alana girilen değerden büyük değerde güç kapasitesi olan tezgahlar seçilmektedir. Soru 10: Dönel tabla (4. Eksen) ihtiyacı varmı? İşleme merkezlerinde dönel tabla 4. eksende hareket kabiliyeti sağlamaktadır. İşleme merkezlerinde dönel tabla standart olabildiği gibi opsiyonel olarak da sunulmaktadır. Soru 11: İş parçası üzerinde delik delme işlemi varmı? İş parçası üzerinde delik delme işlemleri varsa, takım ucundan su püskürtmeli olan tezgahlar tercih edilmelidir. Eğer işleme merkeziyle %50'nin üzerinde delik delme işlemi yapılacaksa bu seçeneğe evet yanıtı verilmelidir. Delik delme işlemi sırasında soğutma suyunun püskürtülmesiyle talaşların parça yüzeyinden kolay atılması sağlandığı gibi, bu durum takım ömrünü ve iş parçasının yüzey kalitesini de iyileştirici bir etki yapar. Soru 12:Takım ölçme sistemine ihtiyaç varmı? İş parçası üzerinde çapı 5 mm'den küçük delik delme işlemi var ise, bu durumda takım boyu çapından takriben 5 kat daha büyük olan takımlarda takım kırılması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle durumun tespiti ve önlem alabilmek amacıyla, işleme merkezinin takım ölçme sistemine sahip olması istenmektedir. Soru 13: Tezgah bir vardiya süresinin yarısından fazla çalışıyor mu? Uzun süreli çalışmalarda talaş birikimleri tezgah çalışma süresinde duraksamalara neden olabilmektedir. Bu nedenle günümüzde tezgahlar talaş tahliye sistemleriyle donatılmışlardır. Özellikle bir vardiya süresinin yarısından fazla sürede çalışan tezgahlarda talaş konveyörü bir gereklilik olmaktadır. Soru 14: Tezgahta seri olarak uzun sürelerde işleme yapılacak mı? Ondördüncü soruya evet yanıtı verilmişse işleme merkezinin ana makine elemanları; kızaklar, iş mili rulmanı, ilerleme tahriki ve gövdesinin ısıl genleşme, tamlık ve hız kabiliyetlerinin iyi düzeyde olması gerekmektedir. Bu özellikler ise doğrusal kızak, iş milinin soğutucu ünitesi veya diğer bir etkin sistemle soğutulması veya hibrit rulman C e 6

5 kullanımı, bilyeli milin içten soğutulması özelliğine sahip ve gövdesi ısıl genleşmeyi azaltıcı tasarımlarla oluşturulmuş iç yapı özelliklerine sahip işleme merkezinde bulunmaktadır. Bunun dışında örneğin kutu kızak yapısına sahip, etkin bir soğutma sistemi bulunmayan işleme merkezleriyle uzun süre ve hızlı bir işleme gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Soru 15: Tezgahta uzun süreyle ağır iş parçaları işlenecek mi? Onbeşinci soruda ise iç yapı elemanlarının katılık ve sönümleme özellikleri sorgulanmaktadır. Bu durumda kutu kızak veya katılığı geliştirilmiş doğrusal kızaklar, özel tasarımlı, 2'li 3'lü rulman tasarımlı, açısal temaslı rulman kullanan veya hibrit rulman kullanan iş mili, iki uçtan destekli, çift cıvatalı veya ön yüklenmiş bilyeli mil gibi özelliklerden birini veya birkaçını bünyesinde bulunduran işleme merkezleri seçilmektedir. Sorular ekranda cevaplandıktan sonra Tezgah Seç butonuna tıklanınca tüm koşulları sağlayan aday işleme merkezleri ekrana gelmektedir (Şekil 3). İşleme merkezi seçimi konusunda son karar kullanıcıya aittir. aşkın geniş ürün yelpazesinin üretimiyle uğraşmaktadır. Bu uygulamada seçilecek işleme merkezinde pantograf gövdeleri işlenmektedir. Bununla birlikte tezgahta nadiren orta karbonlu Ç1040 çeliğinden imal edilen epoksi enjeksiyon kalıbının işlenmesi de gerçekleştirilmektedir. Firma ile yapılan görüşme sonucunda ilk olarak İMS ana ekranındaki sorular Şekil 4'deki gibi yanıtlanmış ve firmanın seçebileceği 4 adet işleme merkezi tespit edilmiştir (Şekil 5). Yapılan değerlendirme sonucunda Mazak VTB200B, Mazak VTC200C, Mazak NXS510C ve Mazak NXS510CHS işleme merkezleri tespit edilmiştir. Konumuz firma Mazak VTC200C işleme merkezini satın almış ve halihazırda kullanmaktadır. Yapılan görüşmede bu işleme merkezinin tercih sebebinde işleme merkezinin markasının, bu marka içerisindeki fiyat avantajının etkili olduğu, ifade edilmiştir. Bu örnekte firmanın temsilci firmayla yaptığı uzun görüşmeler sonucu aldığı kararı, İMS oldukça kolay bir süreç sonucunda alternatif olabilecek işleme merkezleriyle birlikte gösterebilmiştir. Mazak NXS510CHS işleme merkezi Mazak Şekil 3. İMS ile Tespit Edilen İşleme Merkezleri İMS'NİN GERÇEK UYGULAMALARLA TESTİ Bu bölümde bir önceki bölümde ayrıntılı olarak açıklanan İMS yöntemi iki gerçek uygulama üzerinde test edilerek sonuçların gerçek hayatla uyumu irdelenmiştir. İlk örnekte elektromekanik cihaz üretimi konusunda İzmit'te faaliyet gösteren bir firmanın üretim tesislerinde kullandığı işleme merkezlerinin seçiminin İMS ile gerçekleştirilmesine yöneliktir. Söz konusu firma elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin tüm ihtiyaçları üzerine odaklanmış ve elektromekanik ürünler üzerine faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan bir tanesidir. Başlıca ürünler olarak; Orta Gerilim Metal Mahfazalı Modüler Hücre, Orta Gerilim SF6 Gazlı Devre Kesici, Yüksek Gerilim Ayırıcı üretimi gerçekleştiren firma, bunlara ilaveten; Akım ve Gerilim Transformatörleri, Sigortalar, Yüksek Gerilim Parafudrlar ve Aydınlatma Armatürlerinin de aralarında bulunduğu 25'i VTC200C işleme merkezine alternatif olabilecek işleme merkezi olarak görülmektedir. Bu işleme merkezi güç kapasitesi, iş mili hızı ve kullanılabilecek maksimum takım çapı özellikleri bakımından Mazak VTC200C'den çok daha üstündür (Çizelge1 ve Çizelge 2). İkinci uygulama olarak İstanbul Bayrampaşa semtinde bulunan işleme merkezi temsilci/satıcı bir firma yetkilisi ile yapılan görüşme sonucu aktarılan örnek olay için İMS ile işleme merkezi seçimi gerçekleştirilmiştir. Temsilci firmadan alınan örnek olaya ilişkin veriler; tabla boyutu gereksinimi mm²; X,Y,Z eksen hareket miktarı: 1200 mm, 700 mm, 700 mm (minimum); gerekli takım sayısı: 30 adet; en uzun takım boyu: 300 mm; gerekli iş mili devri: 4500 d/dak; gerekli iş mili gücü: 20 kw; 4. eksen isteniyor; talaş konveyörü isteniyor; iş mili içinden su verme özelliği isteniyor; maksimum ödenebilecek fiyat: Euro; firmanın faaliyet alanı: otomotiv sektörü; firmanın faaliyet 7

6 Şekil 4. Uygulama 1 İçin Ana Ekrandaki Soruların Yanıtlanması Şekil 5. Uygulama 1 İçin İşleme Merkezlerinin Tespit Edilmesi Çizelge 1. Uygulama 1 İçin Sıralanmış İşleme Merkezlerinin Genel Özellikleri-1 Marka Model Hareket Fiyatı- X Ekseni Tabla-mm² Euro mm Y Ekseni mm Z Ekseni mm Hız d/dak Güç KW MAZAK NXS510C HS Dikey MAZAK VTC200C Dikey MAZAK NXS510C Dikey MAZAK VTC200B Dikey Girilen Değerler ,3 8

7 Çizelge 2. Uygulama 1 İçin Sıralanmış İşleme Merkezlerinin Genel Özellikleri-2 Marka Model Takım Sayısı Takım Çapı(mm) Takım Boyu (mm) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) MAZAK NXS510C HS MAZAK VTC200C MAZAK NXS510C MAZAK VTC200B Girilen Değerler Şekil 6. Uygulama 2 İçin Belirlenen İşleme Merkezleri konusu: Motor bloku, fren kampanası, diferansiyel yatağı işlenmesi şeklindedir. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda veriler İMS ekranına girilerek uygun işleme merkezleri tespit edilmiştir (Şekil 6). İşleme merkezleri içinden temsilci firma HYUNDAI SPT800 işleme merkezini önermiştir. İMS bu işleme merkeziyle birlikte 2 adet daha işleme merkezini veri tabanından tespit edilmiştir. Şekil 6'da görüldüğü gibi, MORISEIKI NH8000DCG ve MAZAK FH8800 marka işleme merkezleri hız kapasitesi, güç, takım değiştirme süresi bakımından HYUNDAI SPT800 işleme merkezinden çok daha üst düzeydedir. Bununla birlikte takım sayısı açısından MORISEIKI NH8000DCG işleme merkezinin özellikleri diğer tezgahların özelliklerinden çok daha iyi gözükmektedir. Dolayısıyla bu uygulamada MORISEIKI NH8000DCG tezgahının seçilmesi daha uygun görünmektedir. Diğer taraftan HYUNDAI SPT800 işleme merkezi firmanın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu uygulamada İMS ekranında Tezgahta seri olarak uzun süreli işlem yapılacak mı? sorusuna evet yanıtı verilmiş olsaydı HYUNDAI SPT800 işleme merkezi elenmiş olacaktı. İş milinde 3 noktadan destekli 2 adet açısal temaslı rulman tasarımı kullanılan bu tezgah ile uzun süreli çalışmalarda yüksek ısı açığa çıkacaktır. Bu durum Şekil 6 incelendiğinde katalog bilgileriyle de teyit edilmektedir. HYUNDAI SPT800 işleme merkezi 4500 d/dak ile diğer iki işleme merkezinden çok daha düşük bir hız kapasitesine sahiptir. Bu durum işleme şartları ve iş parçasının özelliklerinin değerlendirilerek işleme merkezi seçimi gerçekleştiren İMS'nin üstünlüğünün katalog bilgileriyle teyidini göstermektedir. İMS bu örnekte sadece katalog bilgileriyle değerlendirme yapan diğer seçim modellerinden daha üstün ve avantajlı olduğunu göstermiştir. SONUÇ Bu çalışmada işleme şartları ve iş parçasının özelliklerine göre işleme merkezi seçimini amaçlayan bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu karar destek sisteminde (İMS) literatürde bulunan çalışmalarda kullanılan sorulardan farklı olarak işleme merkezlerinin çalışma şartlarına yönelik olan sorular da kullanılmıştır. Bu çalışmada sunulan gerçek uygulamalarda bu soruların işleme merkezi seçiminde kullanılmasındaki önemi gösterilmiştir. Yapılan uygulamalarda bu soruların işleme merkezlerinin sıralama sonuçlarını değiştirdiği ve iç yapı özellikleri yeterli olmayan işleme merkezlerinin elendiği görülmüştür. İMS'de kullanılan sorular seçim işlemini yönlendirebilmiştir. 9

8 Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen İMS'nin hem imalat firmaları hem de işleme merkezi satışı ile uğraşan firmalara faydalı olabileceği, daha sağlıklı kararlarının almasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. KAYNAKÇA 1. S. Kalpakjian, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice-Hall, Inc., Fourth Edition., Upper Saddle River, NJ, G. Tlusty, Manufacturing Processes and Equipment, Chapter 7-10, Printice Hall, USA, Y. Altıntaş, Manufacturing Automation:Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design, Cambridge University Press, Cambridge, UK, P.L. Primrose, and R.Leonard, Selecting Technology for Investment in Flexible Manufacturing, The International Journal of Flexible Manufacturing Systems 4, 51-77, (1991). 5. A. Atmani, and R. S. Lashkari, A model of Machine-Tool Selection and Operation Allocation in Flexible Manufacturing System, International Journal of Production Research 36: , (1998). 6. M. T. Tabucanon, D.N. Batanov, D.K.Verma, Intelligent Decision Support System (DSS) for the selection process of alternative machines for Flexible Manufacturing Systems (FMS), Computers in Industry 25, , (1994). 7. T.Y. Wang et al., Machine Selection in Flexible Manufacturing Cell: A Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach, International Journal of Production Research 38 (9) , (2000). 8. M. Ç. Arslan, B. Çatay, E. Budak, Decision Support System For Machine Tool Selection. in: A. Baykasoglu and T. Dereli (eds.), Proceedings of ICRM-2002, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, University of Gaziantep, Turkey, , (2002). 9. Z-C.Lin, C-B. Yang, Evaluation of Machine Selection by the AHP method, Journal of Materials Processing Technology 57, , (1996). 10. H. Oeltjenbruns, W. J. Kolarik, and R. Schnadt-Kirschner, Strategic Planning in Manufacturing Systems- AHP Application to an Equipment Replacement Decision, International Journal of Production Economics 38, , (1995). 11. E. Çimren, E. Budak, B. Çatay, Development of a Machine Tool Selection System Using Analytic Hierarchy Process, Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 4:1-6, (2004). 12. M.Yurdakul, AHP as a Strategic Decision-Making Tool to Justify Machine Tool Selection, Journal of Materials Processing Technology 146, , (2004). 13. S. Sun, Assessing Computer Numerical Control Machines Using Data Envelopment Analysis, International Journal of Production Research 40, 9, ,(2002). 14. T. Doğramacı, CNC İşleme Merkezlerinin Seçimi İçin Bir Uzman Sistemin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, B., Gopalakrishnan, T., Yoshii, and S.M., Dappili, Decision Support System for Machining Center Selection, Journal of Manufacturing Technology Management, 15(2): (2004). 16. A-M., Layek, and J., R., Lars, Algorithm Based Decision Support System For the Concerted Selection Ofequipment In Machining/Assembly Cells, International Journal of Production Research, 38(2): , (2000). 17. T., Çetinyokuş, H., Gökçen, Borsada Göstergelerle Teknik Analiz Için Bir Karar Destek Sistemi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17 (1): 43-58, (2002). 18. S., Haag, M., Cummings and J., Dawkins, Management Information Systems for the Information Age, Irwin/McGraw Hill Publishing Co., 1-5 (1998). 10

9 Ek-1. İMS Programı Soru 1-8 Akış Şeması Gerekli maksimum ve minimum tabla alanı girilir. SORU 1 MinTablaAlanı<=İMTablaAlanı<=MaksTablaAlanı Tabla alanı istenen aralıkta olan tezgahlar seçilir. İş Parçası L X X,Y,Z Eksen hareketleri? İş Parçası W Y İş Parçası H Z SORU 2 Şartları Sağlayan Tezgahlar Seçilir İşleme merkezine ödenebilecek fiyat değeri girilir. SORU 3 İM Fiyatı Girilen Fiyat olan tezganlar seçilir. İş parçası ağırlığı girilir. SORU 4 Tabla Ağır. Kap İş parçası Ağır. olan tezgahlar seçilir. Gerekli takım sayısı girilir. SORU 5 Takım sayısı İşin takım sayısı olan tezgahlar seçilir. En uzun takım boyu girilir. Takım Boyu İş için gerekli en uzun Takım Boyu olan tezgahlar seçilir. SORU 6 En büyük takım çapı girilir. SORU 7 Takım Çapı İşin Takım Çapı olan tezgahlar seçilir. U,G,Y Alan Gereksinimi? Tezgah Boyu<U Tezgah Genişliği<G Tezgah Yüksekliği<Y SORU 8 Şartları Sağlayan Tezgahlar Seçilir 11

10 Ek-2. V c, K ve Fz Değerlerinin Seçildiği Malzeme Çizelgesi [14] İŞ PARÇASI MALZEMESİ HB Sertlik V c (m/dak) K F z (mm/diş) Alaşımsız - C=%0,10-0, ,5 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,25-0, ,2 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,55-0, ,9 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,55-0, ,2 0,075-0,28 Düşük alaşımlı - <%5 -sertleştirilmemiş ,2 0,075-0,28 Düşük alaşımlı - <%5 -sertleştirilmiş-temperlenmiş ,0 0,075-0,28 Yüksek alaşımlı - (>%5)-tavlanmış ,8 0,075-0,28 Yüksek alaşımlı - (>%5)-sertleştirilmiş takım çelikleri ,2 0,050-0,20 Döküm - alaşımsız ,5 0,075-0,28 Döküm - Düşük Alaşımlı (<%5) ,0 0,075-0,28 Döküm - Yüksek Alaşımlı (>%5) ,9 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - sertleştirilmemiş ,4 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - sertleştirilmiş ,0 0,075-0,20 Paslanmaz çelik - dökme - sertleştirilmemiş ,4 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - dökme - sertleştirilmiş ,1 0,075-0,20 Temper döküm ,9 0,10-0,30 Gri dökme demirler ,3 0,10-0,30 Sfero dökme demirler ,5 0,10-0,30 Alüminyum ve alaşımları / Magnezyum alaşımları < ,9 0,10-0,40 Alüminyum alaşımları ,3 0,10-0,40 Alüminyum alaşımları ,7 0,10-0,40 Bakır ve bakır alaşımları ,3 0,10-0,40 Bakır ve bakır alaşımları ,5 0,10-0,40 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,1 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,0 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,2 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,9 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,0 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,6 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 400 MPa ,2 0,075-0,25 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 950 MPa ,8 0,075-0,25 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 1050 MPa ,4 0,075-0,25 Ekstra sert çelik 59 HRC ,0 0,050-0,20 Su verilmiş dökme demir ,3 0,10-0,25 12

İŞLEME MERKEZİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İŞLEME MERKEZİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 1, 85-95, 2008 Vol 23, No 1, 85-95, 2008 İŞLEME MERKEZİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Yusuf Tansel

Detaylı

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK Opsiyonel 15 ton kapasiteli iş masası olan tezgahlarda X-ekseninde 3 sıra yatak vardır. HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK 60 takımlık magazin, HBM-5T nin opsiyonel olarak alınabilir aksesuarlarındandır. Kollu

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

Talaşlı İmalat Teorisi (MFGE541) Ders Detayları

Talaşlı İmalat Teorisi (MFGE541) Ders Detayları Talaşlı İmalat Teorisi (MFGE541) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Talaşlı İmalat Teorisi MFGE541 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

High Precision Parts Manufacturing

High Precision Parts Manufacturing Hakkımızda Yenilikçi ve çağdaş bir yapıyla müşteri memnuniyetini ilke edinen Artekmak, 1984 yılında İzmir de faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 30 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile Otomotiv, Medikal, Havacılık,

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

Lineer rulman kızaklı dik işleme merkezleri MM-430, MM-800, MM-1000, MM-1500

Lineer rulman kızaklı dik işleme merkezleri MM-430, MM-800, MM-1000, MM-1500 Lineer rulman kızaklı dik işleme merkezleri MM-430, MM-800, MM-1000, MM-1500 MM-430 İş masası: 900X410 mm X-eksen hareketi: 760 mm Y-eksen hareketi: 440 mm Z-eksen hareketi: 460 mm MM-800 İş masası: 900X520

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Özet Günümüzde Teknolojinin gelişmesi

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR FREZELEME İŞLEMLERİNDE CNC PARÇA PROGRAMININ TÜRETİLMESİ Yılmaz KÜÇÜK 1, İhsan KORKUT 2, Ulvi ŞEKER 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE DİK İŞLEME MERKEZİ MCV-2418 2418 FANUC 0i-MC KONTROL ÜNİTESİ RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE KUTU KIZAK SİSTEMİ (DÖKÜM-DÖKÜME+TURCITE KAPLAMA) 760 x 360 İŞ MASASI X:610, Y:455,

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI ALÜMİNYUM, MDF, PLASTİK, STRAFOR, KOMPOZİT MALZEME İŞLEMEYE UYGUN GANTRY TİPİ CNC ROUTER FREZE TEZGAHLARI VER. 1.0 KOLON YAPISI VTEC MUSTEK KAYNAKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON 20 mm. KALINLIĞINDA SIK ARALIKLARLA

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

Telefonla aradığında da yetkin hizmet Know-how u olan uygulama teknisyenleri 09:00 19:00

Telefonla aradığında da yetkin hizmet Know-how u olan uygulama teknisyenleri 09:00 19:00 KAMPANYA BITIŞ TARIHI: 3.05.208 Sipariş verme saatiniz: 8:30. Aynı gün işlemi tamamlayıp çıkışı sağlayalım Avrupa nın talaşlı imalat alanında en modern lojistik merkezi; sizin için anlamı saat 9:00 a kadar

Detaylı

Frezelemede freze ve kesme koşullarının seçimi # /27

Frezelemede freze ve kesme koşullarının seçimi # /27 Frezelemede freze ve kesme koşullarının seçimi MN 2004 Frezeleme sayfa 169 Görüntü değiştir MN 2004 Frezeleme sayfa 169 İşlem Kanal frezeleme Kenar frezeleme Dairesel helisel frezeleme Kopyacep frezeleme

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 24: Frezeleme DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 24.1 Giriş Frezeleme, düz bir yüzey elde etmek için yapılan temel bir talaş kaldırma işlemidir Freze bıçakları bir veya birden fazla

Detaylı

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE. İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE. İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER DİK İŞLEME MERKEZİ VM-1 FANUC i-mc KONTROL ÜNİTESİ RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER KUTU KIZAK SİSTEMİ

Detaylı

YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!!

YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!! YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!! Nesnelerin İnterneti Makinaların İnterneti Servis Güvencesi ile P. 1 of 30 NXV1020A Serisi YCM NXV 1020A P. 2 of 30 Makine Özellikleri İş Mili Motor kw/tork

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

Trokoidal frezelemede evrim.

Trokoidal frezelemede evrim. New Teuz 2016 Talaşlı imalat da yenilikler Trokoidal frezelemede evrim. CircularLine parmak frezeler işlem süresini azaltır ve uzun ömürlülük sağlar TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. CAK serisi CNC tornalari tornalama islemlerinde hem saglamis oldugu pratik operasyon kabiliyetleri acisindan, hemde gerçeklestirdigi kaliteli islemler bakimindan, diger CNC modelleri ile mukayese edildiginde

Detaylı

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ Busatec leri temel olarak özel alaşımlı çelikten oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Son derece esnek, yaklaşık 50 HRC taşıyıcı malzeme ile HSS malzemenin elektro kaynak

Detaylı

" En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz

 En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..!  Ürünlerimiz " En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz Hakkımızda Firmamız 2013 yılı Haziran ayında Mehmet Yeşil Greentech Kesici Takımlar Şahıs firması olarak

Detaylı

V20/5. Ø320 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan

V20/5. Ø320 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan V20/5 Ø320 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan Türkiye yetkili satıcısı: ÇELİK MAKİNA TİCARET A.Ş. İMES Sanayi Sitesi, A-Blok, 101 Sokak, No.11,

Detaylı

Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER

Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER 1934'ten beri Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER Kesici takımlar üretici Hulin'de 1934 yılında başladı. Firmanın kurucusu Josef Studenik, rmasının adını Testereler ve Aletler için İlk

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ 2016 Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları 1. Çalışma Prensibi Matkaplar, kılavuz çekmeler ve paletli tip hava motorları aynı çalışma prensibine sahiptir. Rotorlu (vane) motor ve dişli kutusu

Detaylı

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Rampalama Çok iyi talaş kaldırma 45 kadar dik dalma 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği Delme Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Raybalar için ideal ön-delme işlemi Şaft DIN 6535 HA/HB Karbür DIN 6527

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU.

ÜRÜN KATALOĞU. ÜRÜN KATALOĞU CNC PANTOGRAF TEZGAHLARI GT 4535 6 Takım magazin Takım ölçme probu 30000/40000 dev/dk ve built-in iş mili GT 6060 12 Takım magazin Takım ölçme probu 30000 dev/dk ve built-in iş mili Teknik

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI MDF, PLASTİK, STRAFOR, KOMPOZİT MALZEME İŞLEMEYE UYGUN GANTRY TİPİ CNC ROUTER FREZE TEZGAHLARI VER. 1.0 KOLON YAPISI VTEC MUSTEK KAYNAKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON VİBRASYON İLE GERİLİM GİDERME İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.

Detaylı

MCG-5XM. Ø600 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan

MCG-5XM. Ø600 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan MCG-5XM Ø600 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan Türkiye yetkili satıcısı: ÇELİK MAKİNA TİCARET A.Ş. İMES Sanayi Sitesi, A-Blok, 101 Sokak, No.11,

Detaylı

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır.

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır. İmalatın amacı, ham madde halinde bulunan herhangi bir malzemeyi belirli bir şekle dönüştürmektir. İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak

Detaylı

Herhangi bir delme operasyonu için MSD & MSDHların farklı tasarımları MSD(H) 101 K 60 100L 11S. Yağ deliği Uygulama Toplam boy Şaft çapı

Herhangi bir delme operasyonu için MSD & MSDHların farklı tasarımları MSD(H) 101 K 60 100L 11S. Yağ deliği Uygulama Toplam boy Şaft çapı Mack için Teknik Bilgiler Herhangi bir delme operasyonu için MSD & MSDHların farklı tasarımları Yekpare lama sistemi 101=Ø10.1 Takım Çapı : mm Kesme uzunluğu (Özel Tip) MSD(H) 101 K 100 11S Yağ deliği

Detaylı

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ 2017

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ 2017 METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ 2017 Busatec leri temel olarak özel alaşımlı çelikten oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Son derece esnek, yaklaşık 50 HRC taşıyıcı malzeme ile HSS malzemenin elektro kaynak

Detaylı

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman Güçlü Hedefler İçin Her Zaman OTOMOTİV SANAYİ MAKİNA VE YEDEK PARÇA İMALATÇILARI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SANAYİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK PANO VE TABELA İMALATÇILARI RAF VE RAF AKSESUAR İMALATÇILARI

Detaylı

Cnc Divizör. Türkiye Mümessili.

Cnc Divizör. Türkiye Mümessili. Cnc Divizör Türkiye Mümessili 2 KOMATECH Tapping Center Tezgahları MADE IN KOREA KT 420 KT 420 Eksen Hareketleri (X,Y,Z) (mm) 560x420x300mm İş Mili Koniği Spindle Devri (dev/dk) BT 30 10.000rpm/Direct

Detaylı

ANINDA STOKTAN TESLĐM

ANINDA STOKTAN TESLĐM AĞUSTOS 2009 - Özel Sayı ANINDA STOKTAN TESLĐM STAR SR20 RII Kayar Otomat STAR Maks. işleme boyu Tornalama takım adedi Ana iş mili motoru Döner takım devri Döner takım motoru SR20 RII 20 mm 205 mm 6 Adet

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar.

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. DrillLine Tungaloy Report No. 377-Tr www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. www.tungaloy.com.tr DrillLine

Detaylı

TM S R L TM 2 I ISO

TM S R L TM 2 I ISO iş Frezeleme İçin Teknik Bilgiler iş Freze ları Kod Sistemi TM S R L 5 - Tipi Kater Tipi 3 Kater Kesme Yönü 4 Şaft Tipi 5 Şaft Çapı 6 Kesme Kenar Uzunluğu Tipi TM S R L 5 - Kater Kesme Yönü Şaft Çapı 3

Detaylı

CNC DİVİZÖR KATALOĞU.

CNC DİVİZÖR KATALOĞU. CNC DİVİZÖR KATALOĞU www.yildiriakina.net 2017 serisi Yeni Tasarım CNC Divizör GXA - S Süper Pnomatik (Pnomatik Frenli) tabla çapı yeni tasarım dikey ve yatay bağlantı sonsuz dişli aktarma süper pnomatik

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar 1 HSS Matkaplar Teknisyenler için yeni ürünler Delme 2 Karbür Matkaplar 2 3 Takma Uçlu Matkaplar 2 Karbür Matkaplar Soğutma Kanallı Karbür Matkaplar, TB 20 ve TB 30 Ürün ilavesi 42-43 4 5 Raybalar ve havşa

Detaylı

Siz belirtin, biz tedarik edelim!

Siz belirtin, biz tedarik edelim! New Eylül 2016 Talaşlı imalat da yenilikler Siz belirtin, biz tedarik edelim! WNT de Karbür kademeli matkap sizin belirleyeceğiniz kademelerde tüm boyutlarıyla maksimum esneklik avantajı sağlar TOTAL TOOLING=KALITE

Detaylı

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Inventor HSM;Inventor kullanıcıları için tam parametrik bir CAM çözümüdür.kullanıcılar tanıdıkları ve bildikleri bir ortamda

Detaylı

DMU 75 / 95 monoblock

DMU 75 / 95 monoblock www.dmgmori.com Beş eksenli üniversal frezeleme tezgahı DMU 75 / 95 monoblock Standard yüksek teknoloji En uygun fiyata beş eksenli simültane işleme. DMU 75 / 95 monoblock 950 mm X hareketi ve beş eksenli

Detaylı

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.BİROL

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr YENİ Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi RM1059 tr Tooldyne Daha az balanssızlık sayesinde daha iyi işleme kalitesi Yüksek hızda işleme günümüzde metal ve plastiklerin ekonomik şekilde işlenmesi için

Detaylı

Davetlimizsiniz. Form Makina Bursa Fuarı'nda:

Davetlimizsiniz. Form Makina Bursa Fuarı'nda: Davetlimizsiniz Form Makina Bursa Fuarı'nda: Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Bursa Metal Đşleme Teknoloji Fuarına Form Makina olarak toplam 375m2'lik bir alanda ürünlerimizi sergileyeceğiz. Bu bültende

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER

ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER 1950 1971 1974 1981 1994 2001 2003 2011 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant

Detaylı

COMBICLICK Fiber Zımparalar Patentli Soğutma ve Hızlı Bağlantı Sistemi

COMBICLICK Fiber Zımparalar Patentli Soğutma ve Hızlı Bağlantı Sistemi Patentli Soğutma ve Hızlı Bağlantı Sistemi COOL QUICK COMBICLICK Takım ve iş parçasında oluşan termal yükü azaltır Çok yüksek talaş kaldırma ve takım ömrü Kabadan hassasa mükemmel taşlama performansı GERMAN

Detaylı

Endüstriyel Yüzey Sertleştirme

Endüstriyel Yüzey Sertleştirme INDUCTION Endüstriyel Yüzey Sertleştirme Makinaları I N D U CTI O N I N D U C T I ON www.homme-induction.com www.homme-induction.com I N D U C T IO N Misyonumuz Vizyonumuz Gelişmeyi ve büyümeyi sürekli

Detaylı

Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti

Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti için teknik bilgi Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti Yüksek hassasiyette bağlama sistemi - Yüksek hassasiyetde taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH12 2D 12 Dokunmatik Renkli Ekran. Otomatik büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

COMPUTER AIDED OPTIMISATION OF MACHINING PARAMETERS IN MILLING OPERATIONS

COMPUTER AIDED OPTIMISATION OF MACHINING PARAMETERS IN MILLING OPERATIONS Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 1-14 FREZELEME İŞLEMLERİNDE EKONOMİK İŞLEME ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU Metin ZEYVELİ*, Mahmut GÜLESİN** *ZKÜ Karabük Teknik Eğitim

Detaylı

Tepsi konveyörü motor & dönüş ünitesi

Tepsi konveyörü motor & dönüş ünitesi Electrolux bulaşık makineleri, Electrolux bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

DMU 75 / 95 monoblock

DMU 75 / 95 monoblock www.dmgmori.com Beş eksenli üniversal frezeleme tezgahı DMU 75 / 95 monoblock Standard yüksek teknoloji En uygun fiyata beş eksenli simültane işleme. DMU 75 / 95 monoblock 950 mm X hareketi ve beş eksenli

Detaylı

CoroMill QD. Yüksek güvenlikli kanal frezeleme

CoroMill QD. Yüksek güvenlikli kanal frezeleme CoroMill QD Yüksek güvenlikli kanal frezeleme Kanal frezelemedeki ana zorluk, özellikle derin ve dar kanallar işlenirken genelde talaş boşaltmadır. CoroMill QD içten kesme sıvısına sahip türünün ilk kesicisidir.

Detaylı

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI Ürün Kataloğu Hakkımızda 2007 yılında kurulan PARS MAKSAN, 2009 yılına kadar talaşlı imalat, alüminyum döküm, model yapımı alanlarında faaliyet göstermiştir. 2009 yılında üretim

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

DCCC DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU PARMAK FREZE DERİN KENAR FREZELEME VE KANAL AÇMA İÇİN PERFORMANS VE GÜVENİRLİLİK İÇİN YÜKSEK RİJİDLİKDE TAKIM

DCCC DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU PARMAK FREZE DERİN KENAR FREZELEME VE KANAL AÇMA İÇİN PERFORMANS VE GÜVENİRLİLİK İÇİN YÜKSEK RİJİDLİKDE TAKIM CC DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU PARMAK FZE DERİN KENAR FZELEME VE KANAL AÇMA İÇİN PERFORMANS VE GÜVENİRLİLİK İÇİN YÜKSEK RİJİDLİKDE TAKIM CC DERİN KENAR FZELEME VE KANAL AÇMA İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU PARMAK

Detaylı

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu 1/5 DIN 34O HSS/RN 118 Taşlanmış Matkap ucu TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu -Taşlanmış profili ve daha iyi talaş

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE DPT2006K-120470 No lu Proje Kapsamında temin edilecek olan TARLA- 2016TSDN022 teknik sartname döküman numarası ile verilen CNC Dik İşlem

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i JPC s e r i s i Primer Darbeli Kırıcılar En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi JPC serisi çeneli kırıcıları, kendini kanıtlamış modüler konfigürasyona sahip ağır iş için elverişli kırıcılardır.

Detaylı

compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz

compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz 02 03 smilecompact Orijinal ZOLLER Mutlak hassasiyet, kolay kullanım, hızlı sonuçlar. Bunlar, ZOLLER-ayar ve ölçme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI Deney n Amacı Talaşlı imalat tezgahlarının tanıtımı, talaşlı

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS Hidrolik Devirmeli Makas HGS Hidrolik Devirmeli Makas Dünyada ispatlamış olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, yüksek teknoloji kullanarak 19 den beri

Detaylı

CoroDrill 880 Demir içermeyen malzemeler gündemde

CoroDrill 880 Demir içermeyen malzemeler gündemde CoroDrill 880 Demir içermeyen malzemeler gündemde 1 EĞİLİM: Daha hafif, daha az yakıt demektir Hafif bir cismi hızlandırmak için ağır bir cisme göre daha az enerji gerekir; bu nedenle hafif malzemeler

Detaylı

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ İçten Yanmalı Motor Hareketli Elemanları 1- Piston 2- Perno 3- Segman 4- Krank mili 5- Biyel 6- Kam mili 7- Supaplar Piston A-Görevi: Yanma odası

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. Bu makinalar T-modellerin 6 eksenli çalisan modelleri olup çapraz tabla hareketleri,yatay kolon hareketi, calisma tablasi otomatik indexleme ve dönmesi, sanzuman dikey hareketleri, ve diger NC özellikleri

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

ŞİŞİRME KALIPLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Matkap tezgâhı. b. Freze tezgâhı. c. Torna tezgâhı. d. Taşlama tezgâhı. a. Dökme demir. b.

ŞİŞİRME KALIPLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Matkap tezgâhı. b. Freze tezgâhı. c. Torna tezgâhı. d. Taşlama tezgâhı. a. Dökme demir. b. ŞİŞİRME KALIPLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Genellikle büyük hacimli, prizmatik biçimli plastik şişelerin üretiminde kullanılan şişirme kalıbı aşağıdakilerden hangisidir? a. Dalıcı pinli şişirme kalıbı

Detaylı

Segmentli Daire Testereler. Segmental Circular Cold Saw Blades

Segmentli Daire Testereler. Segmental Circular Cold Saw Blades Segmentli Daire Testereler Segmental Circular Cold Saw Blades Polieren des Stammblattkörpers Polishing of the Saw Body Segmentli Daire Testereler Segmental Circular Cold Saw Blades Standart Dizayn Standard

Detaylı

Delme. Diş. Tornalama. Frezeleme. Tutucu sistemler. Delme

Delme. Diş. Tornalama. Frezeleme. Tutucu sistemler. Delme Delme Tornalama Frezeleme Tutucu sistemler Delme Karbür delme ve diş açma frezeleri 2xD Aynı takımla ve tek bir işlemle delme, diş açma ve pah kırma gerçekleştirilir. OSM M 50 85... MF 50 87... G 50 828...

Detaylı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı temel bilgiler Kavramlar ve açılar Yan kesme ağzı ana kesme ağzı α P = ana kesme kenarı boşluk açısı β H = ana kesme kenarı kama açısı γ P = ana kesme kenarı talaş açısı α O = yan kesme kenarı boşluk açısı

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS.

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS. DENER MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. +90 352 321 13 50 +90 352 321 13 53 O.S.B. 8.Cadde No:40-42 38070 Kayseri / TÜRKİYE info@dener.com HİDROLİKMAKAS HİDROLİK MAKAS HAKKIMIZDA DENER MAKİNA, yüksek teknoloji

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN Tel: +90 312 267 30 20 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~rkokcan/ E-mail_1: rkokcan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

Uygulamalar ve Kullanım Alanları BÖHLER W360 ISOBLOC ılık veya sıcak dövme kalıpları ve zımbaları için geliştirilmiş bir takım çeliğidir. Sertlik ve tokluğun istendiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Özellikler Yüksek sertlik

Detaylı