ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ ÖZET ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ ÖZET ABSTRACT"

Transkript

1 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ Mhrgül Altan 1, Alper Usal 1 Yıldız Teknk Ünverstes, Makna Mühendslğ Bölümü, İstanbul Yıldız Teknk Ünverstes, Makna Mühendslğ Bölümü, İstanbul ÖZET Plastk parçaların malatı, enjekson, ekstrüzon gb proseslerle gerçekleştrlse de, ultra üksek moleküler ağırlıklı poletlen (UHMWPE) gb bazı mühendslk plastkler üksek vskoztelernden ötürü kalıpta şekllendrlememektedr. Mühendslk plastklernden hassas boutlu parça malatı çn kalıpta şekllendrmenn mümkün olmadığı durumlarda talaşlı şekl verme prosesler ugulanmaktadır. Matkaplama öntem çoklu bleşenden oluşan plastk parçaların montajı çn sıklıkla ugulanmakta ve şlenen parçalarda delk hassasetnn üksek olması kaltel parça malatı önünden oldukça önemldr. Bu çalışmada, UHMWPE numunelere CNC şleme merkeznde üç farklı kesme hızı ve lerleme değerlernde HSS matkap takımı le delkler delnmştr. Elde edlen delklere en küçük kare çember metodu (least square crcle method) ugulanarak delklern geometrk hassaset pratk olarak belrlenmştr. Kesme parametrelernn delk hassaset üzerne etkler ncelenmş ve elde edlen talaşlar le lşklendrlmştr. Anahtar Sözcükler: Matkaplama, Delk hassaset, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Poletlen ABSTRACT Plastc parts are generall manufactured b njecton moldng or etruson but processng some of the engneerng plastcs, such as ultra hgh molecular weght polethlene (UHMWPE), cannot be processed b mouldng due to the hgh vscost of the materal. When mouldng process s not possble to manufacture plastc parts wth hgh accurac, machnng processes are beng used. Drllng process s frequentl used n the assembl stage of the plastc parts havng mult components and hole accurac has great mportance n manufacturng hghl qualfed parts. In ths stud, specmens of UHMWPE were drlled on the CNC machnng center wth HSS drll tools under dfferent cuttng speed and feed. Least square method was appled to the obtaned holes n order to determne the geometrc accurac of the holes practcall. The effects of cuttng parameters on the hole dameter accurac were nvestgated and the results were related to the obtaned chps durng drllng. Kewords: Drllng, hole dameter accurac, ultra hgh molecular weght polethlene 1. GİRİŞ Polmer malzemelern şekllendrlmes genellkle plastk enjekson, ekstrüzon gb kalıpta şekllendrme proseslernde kütlesel malata ugun br şeklde gerçekleştrlmektedr. Ancak, ultra üksek moleküler ağırlıklı poletlen gb bazı mühendslk plastklernden parça malatında, malzemenn ergtlerek ve kalıpta katılaştırılarak elde edlmes mümkün olamamaktadır. Çünkü 153

2 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr UHMWPE nn vskoztes oldukça üksektr. Bu nedenle karmaşık geometrl UHMWPE parçaların elde edlmesnde talaşlı şekllendrme prosesler kullanılmaktadır. Hem aşınma hem sürtünme, hem korozon hem de darbe daanımı oldukça olan UHMWPE, bomedkal alanında mplant vea çeştl makne elemanları olarak kullanılan br malzemedr [1-3]. Tüm bu alanlarda kullanılan UHMWPE parçalar, ram ekstrüzon öntem le elde edlmş UHMWPE blokların talaşlı şekllendrmes le hassas br şeklde mal edleblmektedr [4]. Talaşlı şekl verme öntemlernden matkapla delk delme, plastklern montajının gerçekleştrlmes amacıla sıklıkla ugulanan br öntemdr. Plastklern talaşlı şlenmesnde, polmern vsko-elastk özellğnden ötürü kesme parametreler le malzeme davranışı arasındak lşk tam anlamıla belrleeblmek zordur [6-8]. Plastklern talaşlı şlenmesnde parçada gözlemlenen üze pürüzlülüğü, çapak oluşumu ve boutsal sapmalar ş parçasının deformasonu le lgl olup, polmern camsı geçş sıcaklığı (T g ), ergme sıcaklığı, vskoztes ve toparlanması gb özellkler le doğrudan lgldr [6]. Mühendslk plastklernden polamdn, ultra üksek moleküler ağırlıklı poletlenn vea polasetaln endüstrel ugulamalarda talaşlı şlenmes oldukça agındır. Plastkler talaşlı şlenrken metallerden farklı olarak ş parçası kesme esnası oluşan ısıdan oldukça fazla etklenmektedr çünkü polmerlern ısı letm katsaıları metallere göre oldukça düşüktür ve bu nedenle oluşan ısı kesme bölgesnde çok daha etkn olmaktadır [9-10]. Ugun kesme parametreler seçlmedğ takdrde, plastk ş parçası aşırı deforme olmakta ve nha parçada üksek mktarda üze pürüzlülüğü, boutsal olarak büük çapak oluşumu vea boutsal sapmalar görülmektedr [7]. İşleme kaltesn belrleen bu faktörler araştırmacılar tarafından genellkle metaller vea kompoztler çn ncelemştr [11-13]. Matkaplama şlemnde delk hassasetnn, parçanın montaj aşamasında ve daha sonra parçanın kullanım sürecnde önem oldukça büüktür. Delk hassasetnn belrlenmesnde üç boutlu ölçüm chazı gb ölçüm chazları kullanılablmektedr [14]. Pratk olarak belrlenmesnde se araştırmacılar en küçük kare çember metodunu (least square crcle method) çapı 1 mm den küçük çaplı delklern hassasetn belrlemek çn kullanmışlardır [9]. Bu çalışmada, ultra üksek moleküler ağırlıklı poletlen parçaların farklı kesme hızı ve lerleme değerlernde matkap takımları le delnmesnde delk hassaset en küçük kare çember metodu ugulanarak ncelenmştr.. DENEYSEL ÇALIŞMA.1 Malzeme ve Dene Düzeneğ Denesel çalışmada ultra üksek moleküler ağırlıklı poletlen, Ulpolen 1000 (Polkm A.Ş.) kullanılmış olup, özellkler Tablo 1 de verlmştr. Ram ekstrüzon öntem le mal edlmş olan UHMWPE bloklar, 50505,5 mm boutlarında plakalar halnde keslmştr. Keslen plakalara, 10 mm çapında uç açısı 1 olan %5 Co alaşımlı üksek hız çelğ (HSS) matkap ucu kullanılarak Frst marka MCV-0 model CNC şleme merkeznde delkler delnmştr. Tablo1. Denesel çalışmada kullanılan ultra üksek moleküler ağırlıklı poletlenn özellkler Özellk Ulpolen 1000 (UHMWPE) Yoğunluk (g/cm 3 ) 0.94 Moleküler Ağırlık (g/mol) >4,000,000 Çekme Daanımı (kg/cm ) 50 Uzama (%) >0 Darbe daanımı (Kj/m ) (Charp) >10 Sertlk (Shore D) Ergme sıcaklığı ( C) Isıl genleşme katsaısı ( C -1 )

3 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr Deneler, üç farklı kesme hızı, V (50 m/dak, 15 m/dak ve 00 m/dak) ve lerleme, f (0.05 mm/dev, 0.15 mm/dev ve 0.5 mm/dev) değernde gerçekleştrlmştr. Elde edlen delklern delk hassasetlernn ölçülmes çn trnoküler stereo zoom mkroskop kullanılmıştır. Ölçümler, delk çevres bounca belrlenmş eşt aralıklı nokta üzernden apılmıştır (Şekl 1). Her br noktanın (, ) koordnatları belrlendkten sonra, delk hassasetnn belrlenmes çn Denklem 1 de verlen en küçük kare çember denklem kullanılmıştır. Denklem 1 e göre, tam br çember elde edlmes çn eştlğn sağ tarafı sıfıra eşt olmalıdır. Ancak, denesel çalışmaa bağlı olarak ölçülen her (, ) noktası denklemde erne konulduğunda, Denklem dek gb eştlk sıfır olamamaktadır ve bu değer de k le gösterlmştr. Şekl 1. Delk hassasetnn ölçümü A. B. C 0 (1) k A. B. C (), : Kartezen koordnatlar, :. noktanın kartezen koordnatları A, B, C : Katsaılar k : Eştlğn sıfırdan farklı değer Denklem dek A, B ve C katsaılarının belrlenmes çn Denklem 3 de verlen lneer denklem çözülmüştür. Elde edlen A, B ve C katsaılarına bağlı olarak en küçük kare çembern merkeznn koordnatı ( o, o ) Denklem 4 ve Denklem 5 e göre, çembern arıçapı da r m, Denklem 6 a göre belrlenmştr. Her br delk çn erne konulduğunda, delk çapından ortalama sapma mktarı bulunablmektedr. 155

4 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr A B 1 C 3 3 (3) 0 0 A (4) B (5) r m A 4 B 4 C (6) En küçük kare çember metoduna göre delk hassasetnn belrlenmesnde öncelkle ölçülen her (, ) noktasındak r arıçapı, en küçük kare çembernn belrlenen merkez koordnatına ( o, o ) göre Denklem 7 le bulunmuş ve daha sonra arıçap hatası (radal error) Denklem 8 le belrlenmştr. r (7) 0 0 r r r (8) m. Denesel Sonuçlar ve Tartışma Delk hassasetnn matematksel olarak belrlenmes sonucunda, radal hata le kesme parametreler arasındak lşk Şekl de gösterlmştr. Şekl de sabt alınan kesme hızları ve değşen lerleme değerlernde çalışılmıştır. Grafklerde sıfıra aklaşım değerne göre hata değşm gözlemleneblmektedr. Elde edlen sonuçlara göre kesme hızı arttıkça delk hassaset artmaktadır. Davm tarafından apılan çalışmada, mühendslk plastğ olan polamdn talaşlı şlenmesnde, malzemenn talaşlı şleneblrlğ ve üksek delk kaltes açısından kesme hızının etkl olduğu, lerlemenn daha az etkl olduğu belrtlmştr [7]. Öte andan dğer araştırmacılar polmerler şlenrken, lerlemenn hem oluşan kuvvetler önünden hem de parça kaltes önünden çok daha etkl olduğunu vurgulamışlardır [4,10]. Kesme hızının vea lerlemenn etkn olmasında seçlen çalışma aralığı oldukça önemldr. Yapılan bu çalışmada, seçlen parametre aralığında düşük kesme hızı ve üksek lerleme değernde delk hassaset oldukça azalmıştır. Düşük kesme hızlarında, kesme kuvvet artmakta ve artan kuvvetler parçanın daha fazla deforme olmasına ol açmaktadır. Bu duruma paralel olarak üksek lerleme seçldğnde se bleşke kuvvet artmakta ve malzemenn deformasonu daha fazla olmaktadır. Bu nedenle, ş parçasında artan deformasondan ötürü delk hassaset azalmıştır denleblr. 156

5 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr Şekl. Delk hassasetnn kesme parametrelerne göre değşm İlerleme arttığında, üksek kesme hızları çn delk hassaset artarken düşük kesme hızlarında hassaset azalmıştır. Buradak durum, parçanın ısıl deformasonu le lgldr. UHMWPE çn maksmum servs sıcaklığı 90 C dr. Yüksek kesme hızlarında, kesme bölgesnde ısı artmasına karşın, ısının bölgeden uzaklaştırılmasında etkl olan takımın lerleme önündek hareketdr. Takım br devrnde ne kadar çok ol alablrse, kesme bölgesnde oluşan ısının etks o kadar azalır [10]. Arıca, polmer malzemelern, metallerden farklı olarak, ısıl letkenlkler düşüktür bu nedenle talaşlı şekllendrme esnasında oluşan ısı, kesme bölgesnde çok daha fazla etkn olmaktadır. Bu çalışmada kuru talaş kaldırma ugulandığından ve üksek lerleme seçldğnde oluşan ısının olumsuz etksn azalmış ve delk daha az boutsal hata le elde edlmştr. Talaşlı şlemede talaş tpler, ş parçasının karakterstğ, seçlen kesme parametrelern ugunluğu ve kuvvetler gb brçok konuda blg vereblr [15]. Bu çalışmada, üç farklı tpte talaş gözlemlenmştr (Şekl 3). I. tp düzgün ve spral şekll talaşlar (,3,6,9), II. tp sprale akın ama oldukça uzamış ve dağınık talaşlar (1,5,8) ve III. tp sürekl olmaan, ufalanmış ve küçük talaşlardır (4,7). Talaş tpler ncelendğnde lerlemenn etkl olduğu ve büük lerlemeden küçük lerlemee doğru gdldkçe talaşların düzgün spral formdan dağınık talaş tpne geçtğ görülmüştür. Kesme hızının da talaş tp üzerne etkldr çünkü kesme hızı arttıkça talaşın daha fazla deforme olduğu görülmüştür. Kesme hızı le lerleme brlkte düşünüldüğünde: lerlemenn fazla olması durumunda ısı brkm oluşmadığı çn talaşlar spral düzgün (3,6,9), lerlemenn az olması durumunda kesme bölgesnde ve delk bounca ısı brkm olduğundan talaşlar düzenszdr (1,4,7). 157

6 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr Şekl 3. Üç farklı kesme hızı (V) ve lerleme (f) değerler le delnen delklere at talaş resmler (7) Delk hassaset le talaşların le lşksne bakılırsa delk hassasetn etkleen sadece bölgedek ısı oluşumu ve bölgedek ısının büüklüğü değl, anı zamanda parçanın keslmes vea parçalanması ve oluşan kesme kuvvetlernn büüklüğüdür. Bu nedenle, denesel çalışmada seçlen parametre aralığına göre üksek kesme hızında, 00 m/dak ve ara değer olan 0,15 mm/dev lerlemede en üksek delk hassaset elde edlmştr. 3. SONUÇLAR Ultra üksek moleküler ağırlıklı poletlenn üç farklı kesme hızı ve lerleme le matkapla delnmesnde delk hassaset belrlenmştr. İlerleme sabt alındığında, üksek kesme hızı değerler delk hassasetn arttırmış ve lerlemenn etknlğ azalmıştır. Kesme hızı sabt alındığında, düşük lerleme değerlernde kesme bölgesnde oluşan ısının daha etkl olduğu ve takımın kesmeden zade parçalama etks arattığı görülmüştür. Kesme esnasında oluşan ısının bölgeden hızlı br şeklde uzaklaştırıldığı ve kesme kuvvetlernn çok üksek olmadığı 00 m/dak kesme hızında ve 0,15 mm/dev lerlemede delk hassaset artmıştır. Talaş tpler le delk hassaset lşklendrldğnde polmer malzemelern vsko-elastk davranışından ötürü tek başına br gösterge olarak kabul edlmes mümkün değldr fakat genel olarak dağınık ve lflenmş talaşlarda delk hassasetnn olmadığı ve düzgün spral talaşlarda da kesme bölgesnde oluşan ısıa bağlı olarak benzer sonucun elde edlebleceğ görülmüştür. 158

7 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr 4. KAYNAKÇA [1] KURTZ, S.M., Ultra Hgh Molecular Weght Handbook, Elsever Academc Press, (004). [] BARNETSON, A. ve HORNSBY, P.R., Observatons on snterng of ultra hgh molecular weght polethlene (UHMWPE) powder, Journal of Materals Scence Letters, 14, 80-84, (1995). [3] CHEN, K.C., ELLIS, E.J. ve CRUGNOLA, A., Effects of moldng ccle on the molecular structure and abrason resstance of ultra hgh molecular weght polethlene, Proceedngs of the Annual Techncal Conference ANTEC 81, 39, 70-7, (1981). [4] SALLES, J.L.C. ve GONÇALVES, M.T.T., Effects of machnng parameters on surface qualt of ultra hgh molecular weght polethlene, Materals, 8, 1, 1-10, (003). [5] XIAO, K.Q. ve ZHANG, L.C., The role of vscous deformaton n the machnng of polmers, Internatonal Journal of Mechancal Scences, 44, , (00). [6] KOBAYASHI, A.K. ve SAITO, K., On the cuttng mechansm of hgh polmers, Journal of Polmer Scence, 58, , (196). [7] DAVIM J.P, Taguch approach for achevng better machnablt n unrenforced and renforced polamdes, Journal of Renforced Plastcs and Compostes, 7, 9, , (008). [8] FERECAU, C., STAN, F. ve POPA, V., Machnng and surface ntegrt of polmerc materals, Internatonal Journal of Materal Formng, 1, 1, , (008). [9] ENDO, H. ve MAIRU, E., Small hole drllng n engneerng plastcs sheet and ts accurac estmaton, Internatonal Journal of Machne Tools & Manufacture, 46, , (006). [10] SHEIKH, A.J.Y., Machnng of Polmer Compostes, Sprnger, (009). [11] GUIYU, l., JIANFENG, L. ve JIE, S., Influences of processng parameters on hole shape accurac n drllng carbon fber renforced composte, Advanced Materals Research, 35, , (011). [1] JOSE, M., SOMASHEKAR, K.P, SOORAJ V.S, ve RAMACHANDRAN N., Effect of work materal and machnng condtons on the accurac and qualt of mcro holes, Internatonal Journal of Abrasve Technolog, (3), 79-98, (009). [13] SHIFANG, C., JIN, X. ve YOUWNAG, Z. Epermental stud on deburrng, form error and surface roughness n orbtal drllng of hardened steel, Advanced Materals Research, 135, , (010). [14] KAO, C.C ve SHIH A.J., Form measurements of mcro holes, Measurement Scence and Technolog, 18, , (007). [15] QUADRINI, F., SQUEO E.A., TAGLIAFERRI, Machnng of glass fber renforced polamde, express Polmer Letters, 1(1), , (007). 159

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 gokhan.aslan@msn.com ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü 06531 Ankara 2 konuk@metu.edu.tr, 3 kbugra@metu.edu.tr

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı