DiKEY MASAJLAR SHOWER PANELS.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DiKEY MASAJLAR SHOWER PANELS. www.hydrobas.com"

Transkript

1

2 DiKEY MASAJLAR SHOWER PANELS 2015

3 Hakkımızda About Us Adım Adım Mükemmellik Steps to Excellence Hydrobas, BAHÇIVAN Pompa Motor San. Tic. Ltd. Şti nin tescilli markası olarak 2011 yılında dikey masaj sistemleri üretim faaliyetlerine başlamıştır. BVN üretim gücünü de arkasına alan markamız banyo ortamında aranılan estetik ve görsel unsurları bir arada barındıran bütünleyici ürünlerimizi 5000 m 2 lik üretim alanımızda en yeni teknolojiler kullanılarak üretmektedir. Hydrobas founded in 2011 as a registered brand of BAHÇIVAN Pompa San. Tic. Ltd for the purpose of production Shower Panel Systems. Our BVN production powered complementary products which are provided aesthetic and visual elements in the bathroom environment are manufactured using the latest technologies in 5000 m 2 production area. TASARIM Yaratıcı düşüncülerin desteklendiği HYDROBAS araştırma geliştirme ve ürün geliştirmeye devamlı olarak yatarım yapmaktadır. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için tasarımdan üretim yöntemlerine, satış destekten satış sonrası desteğe kadar birçok alanda inovasyon devamlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bulunduğu market koşullarını geliştiren, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve farklılık yaratan kirler üretilir ve rutin inovasyon toplantıları ile bu yeni kirler desteklenir. Fayda sağlayacak kirler literatür taramaları ile desteklenip hayata geçirilir. Ürünler tasarlarken üniversite sanayi iş birliğimizden, deneyimli ve tecrübeli kadromuzdan, bilgi birikimimizden ve yaratıcı kirlerimizden güç alırız ve doğa için enerji verimliliğini müşteri memnuniyeti için kaliteyi hede eriz. Ürün tasarım teknolojilerimizin ürün geliştirilmesi ve katma değer yaratması yönünden önemi büyüktür. Ürün Tasarım Süreci; 1. Fikrin buluşu yada ihtiyacın belirlenmesi 2. Literatür taraması 3. Analitik ve nümerik yöntemlerle teorik hesaplamaların yapılması 4. Yapılan teorik hesaplara göre Solidworks te 3-B geometriler oluşturulması 5. Malzeme optimizasyonu 6. Bilgisayar ortamındaki teorik sonuçların uygun olması durumunda prototipin hazırlanması 7. Ürünü geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettirilmesi için 1. Maddeye geri dönülmesi DESIGN HYDROBAS company, in which creative thoughts are supported, makes continually investments in research and development and product development. In order to be able to provide our customers with better services the innovation is continuously carried out in many areas from design to production methods, from sales support to after sales support. New ideas improving its market conditions, meeting the needs of our customers and making difference are generated and these new ideas are supported through routine innovation meetings. The ideas that will bene t are supported with literature reviews and brought into action. We get strength from our university-industry cooperation, our experienced and quali ed staff, our knowledge and our creative ideas while designing the products and we aim at elegant designs and quality for customer satisfaction. Our product design technologies have great importance for product development and for creating added value. Product Design Process; 1. Coming up with ideas or determining the need 2. Literature review 3. Making theoretical calculations with analytical and numerical methods 4. Creating 3-B geometries in Solidworks according to the theoretical calculations 5. Material optimization 6. Preparation of prototype in case that the theoretical results in computer environment are appropriate 7. Returning to 1st Article to continue works for product development Some programs used in HYDROBAS : Computer-Aided Design Computer-Assisted Analysis Computer-Aided Manufacturing 2 3

4 Adım Adım Mükemmellik Steps to Excellence Kalite Kontrol Quality Control PROTOTİP HYDROBAS en özgün Dikey Masajları üretirken tasarım sonrasında yapılan analiz ve simülasyonları doğrulamak için prototipler hazırlar. Uluslararası kabul görmüş standartların belirttiği sınırlar çerçevesinde testler yapılarak analitik ve nümerik hesaplara göre hazırlanmış olan prototipler doğrulanarak her şeyin kusursuz olduğundan emin olunur. Tasarlanan ürünün üretim sürecini hızlandırmak için üretim yöntemleri ve teknolojileri sürekli olarak iyileştirilir. HYDROBAS da kullanılan bazı programlar: Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Analiz: Bilgisayar Destekli İmalat HYDROBAS sürekli gelişme politikası gereği ürünlerin teknik özelliklerini ve ölçülerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kalıplama Tüm testleri başarı ile geçmiş prototip modeller kalıplama aşamasına geçerler. Uzman Kadromuz son kalıp üretim teknolojilerini kullanarak estetik ve yüksek performanslı HYDROBAS ürünlerinin ilk temellerini atarlar. Kalıplama işlemleri HYDROBAS bünyesinde bulunan ve son teknolojiye sahip Kalıp İşleme Merkezlerinde yapılır. Kalıplama proseslerinin rmamız içerisinde gerçekleştirilebilme gücü, yüksek kaliteyi kontrol edebilmemize, maliyet üstünlüğü ve zaman tasarrufuna olanak sağlamaktadır. Böylelikle uygun maliyetler ile hızlı bir şekilde yeni ürün çeşitleri ürün portföyüne katılır. Dökümantasyon ve Belgeleme Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi ve kontrolü için Ar-Ge nin tasarladığı her ürünün ve bu ürünü oluşturan tüm komponentlerin uluslarası ilgili standartları karşılayacak malzeme seçimleri yapılır. Komponentler için teknik şartnameler ve üretim prosesleri detaylı bir şekilde dokümante edilerek arşivlenir. Üretim 25 yıllık BVN üretim tecrübesi nin HYDROBAS a aktarılması ile çeşitli üretim teknikleri, farklı teknolojiler ve pek çok yeni üretim prosesini oluşturma fırsatı sağlanır. PROTOTYPE HYDROBAS prepares prototypes in order to con rm simulations and analysis made after design, while producing the most unique Shower Panels. The tests are performed within the limits stated by internationally accepted standards, the prototypes prepared according to analytical and numerical calculations are con rmed and it is made sure that everything is perfect. The production methods and technologies are continuously improved in order to accelerate the production process of the designed product. Molding The prototype models passing all tests successfully come to the molding stage. Our expert staff sets the foundation of innovative and high-performance HYDROBAS products by using the latest mold production technologies. The molding processes are performed in Mold Machining Centers being within the scope of HYDROBAS and having the latest technology. The ability to perform the molding processes within our company enables us to control the high quality, and enables cost advantage and saving of time. Thus new range of products gets quickly involved in product portfolio through relevant costs. Documentation and Certi cation The selection of, which will meet the relevant international standards, of each products designed by R & D and all components forming these products are performed in order to ensure the continuity of quality and control. The technical speci cations and production processes for the components are documented and archived in detail. Production With 25-year BVN production experience powered HYDROBAS brand has opportunity to establish various production techniques, different technologies and many new production processes was provided. Thanks to production line developing and growing by making investment continuously the demands of customer from different regions of the world are produced in a very short time. HYDROBAS da Kalite Kontrol Malzeme girişi ile başlar. Ürünlerde kullanılan hammadde ve komponentler en üst kalite seviyesindedir. Tedarikçilerimizden gelen tüm malzemeler HYDROBAS ın belirtmiş olduğu teknik şartname koşullarını sağlamalıdır. Üretimin her aşamasında yapılan başlangıç ve parti kontrolleri ile hatasız olarak üretim hede enmektedir. Her bir ürün paketlenmeden önce mutlak suretle %100 kontrole tabi tutularak ambalajlanan her ürünün sorunsuz bir şekilde sevk edileceğinden emin olunur. HYDROBAS üretimindeki mevcut ret oranı 500 PPM in altındadır ve AQL 0.15 muayene seviyesi 2 UNI ISO standartlarını uygular.üretilen tüm ürünler gerekli standartları karşılayabilmesi için kaliteli malzeme seçimi yanında, üretimin her aşamasında nitelikli personellerimizin sıkı kontrolleri eşliğinde üretilir. The quality control in HYDROBAS starts with input. The raw s and components used in the products are at maximum quality level. All s coming from our suppliers should ful ll the technical speci cations requirements speci ed by HYDROBAS. With initial and lot controls made at each stages of the production the faultless production is targeted. Before each products are packed, they are de nitely subjected to 100% control and thus it is made sure that each packed product will be sent without any problem. The existing reject rate in the HYDROBAS production is under 500 PPM and AQL 0.15 inspection level applies 2 UNI ISO standards. Paketleme Tasarımcılarımız, Planlama- Kalite- Depo/Lojstik birimlerimiz ile yaptıkları ortak çalışmalarla HYDROBAS ürünleri için Deniz, Hava, Kara ve Demiryolu taşımacılığına elverişli, çevreci, geri dönüşüme uygun ambalajlar geliştirirler. Tasarlanan ambalajların yatay ve dikey baskı mukavemet testleri, yağmurlama testleri vs. dayanım testleri uygulanarak ürünü korumaya yeterli oldukları onaylanır. Bu şekilde HYDROBAS ürünleri Dünya nın herhangi bir yerindeki müşterisine mümkün olan en sağlam şekilde ulaştırılır. Packing Through collaborative works made with package suppliers our designers develop packages for the HYDROBAS products that are favorable for Sea, Air, Land and Railway Transport, ecological and suitable for recycling. Horizontal and vertical compressive resistance tests of the designed packages are made and it is approved that they are suf cient for protecting the product. In this way the HYDROBAS products are delivered to its customers around the world in the most robust way possible. Depolama-Lojistik Istanbul Türkiye ve Dünya nın en önemli Ticaret Merkezlerinden biridir. Ticaret hacminin büyüklüğü ve benzersiz konum avantajı ile lojistik açıdan tüm Dünya ya en uygun ve hızlı koşullarda servis verebilecek önemli bir lojistik merkezidir. Istanbul Fabrikamızda bulunan Depo-Sevkiyat Merkezimiz de konumu itibarı ile lojistik olarak büyük avantaj sağlamaktadır. HYDROBAS ürünleri barkodlanarak depolanmaktadır. ERP sistemimize entegre şekilde yürütülen sistemimiz sayesinde lerce ürün hatasız bir şekilde stoklanır ve siparişler doğrultusunda sevk edilir. Donanımlı teçhizat, yükleme rampaları sayesinde günlük 10 Tır ürün sevkiyatı yapılabilmektedir. Storage-Logistics: Istanbul is one of the most important Trade Centers in the World and Turkey. With size of its trading volume and its unique location advantage it is an important logistics center that can provide service to all over the World in most appropriate and fastest ways in terms of logistics. Our Storehouse-Shipment Center in our Factory in Istanbul provides also advantage as logistics by its location. The HYDROBAS products are stored by barcoding. Thanks to our system conducted in a way of integrated our ERP system s of the products are stocked faultlessly and shipped in accordance with the orders. Through equipped equipment and loading ramps the product shipments of daily 10-Semi-Trailer-Truck can be made. 4 5

5 Çevre Politikası Environmental Policy Dikey Masaj Sistemlerinin Faydaları Bene ts of Shower Panel Systems Sürdürdüğü her türlü üretim, hizmet faaliyetlerinde, insan ve teknolojinin çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli uygulamaları yapar. Çevresel konularda çalıştığı tüm pazarların gerektirdiği yasal ve sosyal sorumluluklara uyar. Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını minimum seviyede tutmak, çevreye zararlı atıkların oluşturacağı kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, çevre bilincini yaymak için gerekli faaliyetleri sürdürür. Çevre yönetim çalışmalarını ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir. Çevre yönetim sistemini; müşterileri, tedarikçileri ve çalışanlarının da katılımıyla geliştirir. In all kind of production and service activities that it maintains it makes necessary applications to minimize the possible negative impacts of human and technology on the environment. It complies with the legal and social responsibilities required by all markets that it works in environmental issues. In all its activities it maintains necessary activities to assess recyclable waste, keep limited use of natural resources at minimum level, prevent the pollution that environmentally hazardous waste causes, protect natural assets and spread environmental awareness. It develops environmental management activities and activities carried out to reduce negative environmental impacts in all processes and improves them constantly. It develops the environmental management system with participation of its customers, suppliers and employees. SATIŞ SONRASI SERVİS HYDROBAS ürünleri için kalite ve güvenilirlik taviz verilmeyecek en önemli konudur. Ürün iadesi, sevkiyat hasarı veya servis talepleriniz bizimle iletişime geçin lütfen. AFTER SALES SERVICE For the HYDROBAS products the quality and reliability are the most important issues that will not be made compromises. For return of a product, shipment damage or service requests you may contact us freely. Hortum vb. aksamları ayrı ayrı göz önünde bulundurmak yerine, montaj ve tesisat bileşenlerini kamu e eden ankastre yapıya sahip olması ürünü kompakt ve monoblok bir görünüme kavuşturmaktadır, Zindelik açısından savunulabilecek artılara sahip olması (örn. Farklı bölgelere yönlendirilebilen su akışı ile farklı sinir duyularını harekete geçirmesi) Kullanımı son derece basit bir üründür. Uzman yardımına ihtiyaç duymaksızın kurulabilen bir üründür. Ön montajlı halde koli içerisinde sunulmasıyla, reseller ve son kullanıcı açısından takdim ve tesis aşamasında kolaylık sağlar. Tek bir kadran üzerinden ayarlanabilen su sıcaklığı sunar. Vandalizme karşı dayanıklı bileşenlerden meydana gelir. %100 Türk Malı dır. Kir, leke, vb. dış etmenlerden kolay arındırılabilir olması sayesinde, temizlik süresini azaltır. Düşük form faktörü ile alandan tasarruf sağlar. Ayarlanabilir jetleri ile istenilen bölgeye uyarlanabilir. Ekstradan batarya ihtiyacı olmaksızın, doğrudan kör tapanın yerine kse edilebilir. Ha f, dayanıklı, düşük form faktörü sayesinde kolay sevkiyata imkân verir. Hose and so on. Rather than consider the individual components, assembly and installation of structures that have built-in components are folded and compact monoblock camou aged product appearance, To have the surplus that can be defended in terms of Fitness (ie. Can be directed to different regions of the ow of water passing through the movement of different nerve) Usage is extremely simple product. It is a product that can be installed without the need for expert help. The introduction in boxes Pre-assembled state, reseller and ease of stage presentation and the facilities for the end user. Adjustable through a single dial provides the water temperature. Consists of vandal resistant components. 100% Made in Turkey. Dirt, stains, and so on. Thanks to the external factors can be adjusted easily, reduces cleaning time. Saves space with a low form factor. Adapted to the desired area with adjustable jets. Without the need of extra batteries can be xed directly instead of blind worship. Lightweight, durable, thanks to the low form factor allows for easy shipping. 6 7

6 Irmak Mini Paslanmaz Dikey Masaj Mini Stainless Steel Shower Panel Mini tasarım sayesinde daha kompakt ve ekonomik Tepeduşu: Yuvarlak tasarım ABS krom kaplama. Paslanmaz tepeduşu borusu kaplama olarak Jetler: ABS malzemeden yapılabilir. Ankastre montaj gerektirmez. Due to small design more compact and economic Material: Stainless Steel, glass Top Shower: Round desing made of abs with S/S shower arm, rustproof topshower pipe Hand Shower: Made of abs with abs shower set Jets: Two jets made of abs Oynar başlıklı yağmurluklu tepe duşu Moving head rain head shower 3 Yollu Ayırıcı 3 Way Divertor Oynar Başlıklı 2 masaj Jeti Moving head 2 body jets 8 9

7 Nehir Mini Paslanmaz Dikey Masaj Mini Stainless Steel Shower Panel Mini tasarım sayesinde daha kompakt ve ekonomik Tepeduşu: Elips tasarım ABS krom kaplama. Paslanmaz tepeduşu borusu kaplama olarak Jetler: ABS malzemeden yapılabilir.ankastre montaj gerektirmez. Due to small design more compact and economic Material: Stainless Steel, glass Top Shower: Ellipse desing made of abs with S/S shower arm, rustproof topshower pipe Hand shower: Made of abs with abs shower set Jets: Twor jets made of abs Oynar başlıklı yağmurluklu tepe duşu Moving head rain head shower 3 Yollu Ayırıcı 3 Way Divertor Oynar başlıklı 2 masaj jeti Moving head 2 body jets 10 11

8 Nil Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Kenarları ovalleştirilmiş kare tasarım ABS krom kaplama. Paslanmaz tepeduşu borusu kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Pirinç malzemeden Jetler: ABS malzemeden yapılabilir.ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glass Top shower: Round edged square desing made of abs with S/S shower arm, rustproof topshower pipe Hand shower: Made of abs with abs shower set Jets: Four jets made of abs Oynar başlıklı yağmurluklu tepe duşu Moving head rain head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Oynar başlıklı 4 masaj jeti Moving head 4 body jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 12 13

9 Deniz Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Silikon ve ABS krom kaplama malzemeden kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Pirinç malzemeden Jetler: ABS ve silikon malzemeden yapılabilir.ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glass Top shower: Made of chrome coated ABS and silicone Hand shower: Square design made of abs chrome coated Jets: Jets are made of abs and siliconed Özel tasarlanmış yağmurlama sistemi Special design head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Yağmurlamalı jetler Rain design jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 14 15

10 Derya Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Silikon ve ABS krom kaplama malzemeden kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Pirinç malzemeden Jetler: ABS ve silikon malzemeden yapılabilir. Ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glass Top shower: Made of chrome coated ABS and silicone Hand shower: Square design made of abs chrome coated Jets: Jets are made of abs and siliconed Özel tasarlanmış yağmurlama sistemi Special design head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Yağmurlamalı jetler Rain design jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 16 17

11 Okyanus Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Silikon ve ABS krom kaplama malzemeden kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Prinç malzemeden Jetler: ABS ve silikon malzemeden yapılabilir.ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glass Top shower: Made of chrome coated ABS and silicone Hand shower: Square design made of abs chrome coated Jets: Jets are made of abs and siliconed Oynar başlıklı lüks krom kaplama tepe duşu Moving head chrome plate head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Oynar başlıklı lüks krom kaplama masaj jeti Moving head chrome plate jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 18 19

12 Ege Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Silikon ve ABS krom kaplama malzemeden kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Pirinç malzemeden Jetler: ABS ve silikon malzemeden yapılabilir.ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glass Top shower: Made of abs with S/S shower arm Hand shower: Made of abs chrome coated and silicone Jets: Jets are made of abs and siliconed Oynar başlıklı lüks krom kaplama tepe duşu Moving head chrome plate head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Oynar başlıklı lüks krom kaplama masaj jeti Moving head chrome plate jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 20 21

13 Akdeniz Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Silikon ve ABS krom kaplama malzemeden kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Pirinç malzemeden Jetler: ABS ve silikon malzemeden yapılabilir.ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glass Top shower: Made of chrome coated ABS and silicone Hand shower: Made of abs chrome coated Jets: Jets are made of abs and siliconed Oynar başlıklı lüks krom kaplama tepe duşu Moving head chrome plate head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Oynar başlıklı lüks krom kaplama masaj jeti Moving head chrome plate jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 22 23

14 Damla Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Yuvarlak tasarım ABS krom kaplama. Paslanmaz tepeduşu borusu kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Pirinç malzemeden Jetler: ABS malzemeden yapılabilir. Ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glas Top shower: Round desing made of abs with S/S shower arm Hand shower: Made of abs with abs shower set Jets: Four jets made of abs Oynar başlıklı yağmurluklu tepe duşu Moving head rain head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Oynar başlıklı 6 masaj jeti Moving head 6 body jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 24 25

15 Pasi k Paslanmaz Dikey Masaj Stainless Steel Shower Panel Batarya özelliği sayesinde ekstradan bataryaya ihtiyaç duyulmaz. Tepeduşu: Silikon ve ABS krom kaplama malzemeden kaplama olarak Yönlendirici batarya gövdesi: Pirinç malzemeden Jetler: ABS ve silikon malzemeden yapılabilir.ankastre montaj gerektirmez. Due to it s mixer feature, no need to additional mixer Material: Stainless Steel, glas Top shower: Made of chrome coated ABS and silicone Hand shower: Square design made of abs chrome coated Jets: Two parts of jets made of abs and siliconed Lüks tasarlanmış krom kaplama tepe duşu Chrome plate special design head shower Krom kaplamalı tasarru u musluk Chrome plated thrifty faucet Krom kaplı lüks jetler Chrome plate Rain design jets 4 yollu batarya ve ayırıcı Four-way divertor 26 27

16 Notlar Notes 28

17 Powered by Ömerli Mh. Tunaboyu Cd. No: Hadımköy / İstanbul - TÜRKİYE TEL: FAKS:

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting MİSYON Işık Hayattır tezine odaklanmış bir çalışma ekibiyle; özgün, yüksek teknoloji içeren, enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sistemleri tasarlamak ve üretmek, üretilen bu seçkin aydınlatma

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu 2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu INDEX Bir Bakışta Entek LED Entek LED At a Glance Misyonumuz, Vizyonumuz ve Prensiplerimiz Our Mission,Vision and Principles Hakkımızda About Us Sokak Aydınlatma Street

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Where Metal Becomes Art

Where Metal Becomes Art Where Metal Becomes Art Metalin en estetik haline sizde tanık olun Masas let you witness the most aesthetic state of metal MASAŞ, 35 YILI AŞKIN TECRÜBESİNİ VE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİ BİRLEŞTİREREK DÜNYA

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

ECOLOGY CONCEPT. www.interpen.com.tr

ECOLOGY CONCEPT. www.interpen.com.tr ECOLOGY CONCEPT www.interpen.com.tr PVC RIGIT SHEET 01 HAKKIMIZDA / ABOUT US Firmamız 1959 yılında kurulmuştur, İlk işyerimiz 50 m2 lik bir işyeridir. Ülkemizde düz cam fabrikası olmadığı için ithal cam

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-089X ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible in Chief Nurten Berberoğlu

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı