ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim!"

Transkript

1 ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015 ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3 Sevgili MEVLĠD KANDĠLĠ Muhterem Müslümanlar Bu akşam mübarek gecelerden biri olan Mevlid Kandilini idrak edeceğiz. Peygamber Efendimizden önce cahiliye döneminde insanlar, putlara tapıyor, zayıfları eziyor, kan döküyor, kadını bir mal gibi alıp satıyor, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Şair Mehmet Akif ERSOY, cahiliyenin karanlık dönemini şu dizeleriyle bakın nasıl anlatıyor: Sırtlanları geçmiģti beģer yırtıcılıkta DiĢsiz mi bir insan, onu kardeģleri yerdi. Peygamber efendimiz (s.a.s.) in dünyayı teşrifiyle, cahiliye karanlığına gömülmüş insanlık aydınlığa kavuşmuştur. Zira Yüce Allah, O nu (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Nitekim Kur an-ı Kerim de şöyle buyrulmaktadır: (Ey Peygamber!) Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. 1 Sevgili Mü minler! Peygamber Efendimizi sevmek, Allah sevgisinden sonra sevgilerin en yücesidir. Bu hususta Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: Hiçbiriniz, ben, kendisine anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça îman etmiģ olmazsınız. 2 Fakat O nu (s.a.s.) sevmek, sadece söz ile değil ancak O nu örnek almak ve sünnet-i seniyyesini hayatımıza tatbik etmekle mümkün olacaktır. O nun (s.a.s.) sünnet-i seniyyesini yaşamak ve O na (s.a.s.) tabi olmak aynı zamanda Yüce Allah ın sevgisine nail olmaya ve günahlarımızın bağışlanmasına vesiledir. Nitekim Yüce Mevla Kur an-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: De ki: Eğer Allah ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin Yüce Rabbimiz bizlere, pek çok lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Bu lütuf ve ihsanların en kıymetlisi, Yüce Mevla mızın Peygamber Efendimiz i bizlere elçi olarak göndermesi ve O na (s.a.s.) ümmet olmayı da bizlere nasip etmesidir. Nitekim Allah-ü Teala Kuran-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah (c.c.), mü minlere büyük bir lütufta bulunmuģtur. Halbuki daha önce onlar bir dalalet içinde idiler. 4 Yüce Rasül (s.a.s.), bütün insanlık için büyük bir rahmettir. Ümmetine son derece düşkün ve ümmetinin sıkıntıya düşmesini asla istemeyen çok merhametli bir Peygamber dir. Bu hususta Yüce Yaradan Kur an-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiģtir ki, sizin sıkıntıya düģmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düģkün, mü minlere karģı da çok Ģefkatli ve merhametlidir. 5 Aziz Mü minler! Mevlid Kandilini kutlarken her bir mü min, Peygamber Efendimiz e çokça salat-ü selam getirmeli; kendisi, ailesi ve anne-babasına; vatanına, milletine; İslam âlemine ve de tüm insanlığa gözyaşı dökerek samimiyetle dua etmelidir. Aynı zamanda mü min, Peygamber Efendimiz in güzel ahlakını göz önüne alarak kendi yaşamını gözden geçirmelidir. Bu münasebetle Mevlit Kandilinizi tebrik ederken hutbemi, başta okuduğum hadis-i şerifin mealiyle bitirmek istiyorum: Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiģ olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. 6 1 Enbiya 21/107 2 Buhâri, İman, 8 3 Âl-i İmran 3/31 4 Tevbe 9/128 5.Âl-i İmran 3/164 6 Tirmizi, Sünen, İlim, 39/16

2 ĠL : MANĠSA TARĠH : ث س ى للا انس ح انس ح ى وإذ رأذ زث ك ى نئ شكسر ى لش د ك ى ونئ كفسر ى 1 إ عراث ن شد د ق ب ل زس ىل للا ص ه للا ع ه و س ه ى : ع ج ج ب ل ي س ا ن ؤ ي إ أ ي س ك ه خ س و ن س ذ اك ل ح د إ ل ن ه ؤ ي إ أ ص بث ز س س اء ش ك س ف ك ب خ س ا ن 2 و إ أ ص بث ز ض س اء ص ج س ف ك ب خ س ا ن» ġükür NĠMETĠ ARTIRIR Yüce Allah, bizi en güzel biçimde yaratmış 3, her birimizi dilediği gibi şekillendirmiş 4, bize sayamayacağımız nimetler bahşetmiş 5, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bizim hizmetimize vermiş 6, sonra da bizi kendisinin halifesi olarak yeryüzüne göndermiştir 7. Bizler bu dünyada misafir olarak bulunuyoruz. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde Allah ın bize sunduğu nimetleri görüyoruz. Aldığımız her nefeste O nun bize bağışladığı hayatı soluyor, yediğimiz her lokmada O nun ikramlarını tadıyoruz. Biliyoruz ki bütün bular bizim içindir. Çünkü Yüce Rabbimiz Lokman Suresi 20. ayette şöyle buyuruyor: Görmedin mi: Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah sizin hizmetinize verdi. Açık ve gizli nimetlerini üzerinize yağdırdı. Aziz Şükür; nimet, lütuf ve ihsanlarından dolayı, Rabbimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmektir. Şüphesiz her nimetin, bir şükrü ve beraberinde getirdiği sorumluluklar vardır. Şunu iyi bilelim ki, şükretmek sadece dille Ya Rabbi şükür demek değildir. Şükür, her nimeti Allah'ın razı olacağı şekilde değerlendirmektir. Aldığımız her nefesin, hayatımızın, gençliğimizin, zenginliğimizin, ilmimizin kendine has bir şükrü vardır. Sözgelimi, zekât ve sadaka vermek, kazandığımız helal servetin şükrüdür. Bildiğimiz hakikatleri öncelikle kendi hayatımızda tatbik etmek ve başkalarına da öğretmek, ilmin şükrüdür. Sahip olduğumuz gençlik enerjisini, hak, hakikat ve insanlığa hizmet uğrunda harcamak, gençliğin şükrüdür. Şükür, nimetlerin artmasına; isyan ve nankörlük ise, bu nimetlerin yok olmasına sebebiyet verir. Bu itibarla nimetlerin artışı veya yok oluşu bir anlamda bizim tutum ve davranışlarımıza bağlıdır. Nitekim Yüce Mevla mız Kuran-ı Kerim'de: Andolsun Ģükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç Ģüphesiz azabım çok Ģiddetlidir. buyurmak suretiyle bu hususu bizlere hatırlatmaktadır. Bir gün hepimiz için bu dünya hayatı bitecek, ebedi âlem olan ahiret hayatı başlayacak. Herkes kıyamet günü kendisine verilen nimetlerin hesabını Yüce Yaratıcıya verecek. 8 Gelin bu dünyada Rabbimizin bize sunduğu nimetlerin kıymetini bilelim ve bu kadar lütfundan dolayı Rabbimize şükredelim. Hutbemi başta okuduğum Hadis-i Şerifle bitiriyorum: Mü minin baģka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hâli vardır; onun her iģi hayırdır. Eğer bir geniģliğe (nimete) kavuģursa, Ģükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa, sabreder ve bu da onun için hayır olur. 1 İbrahim, 14/7. 2 Müslim, Zühd, Tîn, 95/4. 4 İnfitâr, 82/8. 5 İbrahim, 14/34. 6 Câsiye, 45/13. 7 Fâtır, 35/39. 8 Tekâsür, 102/8.

3 ĠL :MANĠSA TARĠH : وسبزع ىا ا ن يغف سح ي زث ك ى وج خ عسض هب انس ىاد وا ل زض ا عدد ن ه ز ق قبل زسىل للا صه للا عه وسه ى: قبل للا عص وجم أ عددد ن عج بد انصبن ح يب ل ع زأ د و ل أ ذ س عذ و ل خطس عه ق هت ث شس EBEDĠ SAADET YURDU CENNET Yüce Allah, okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Rabbinizin bağıģına ve geniģliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'a karģı gelmekten sakınanlar için hazırlanmıģ bulunan cennete koģun. 1 Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: Salih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın iģitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım. 2 Cennet, Yüce Allah ın mümin kulları için vaad ettiği ve arzulanan her türlü nimetle donattığı ebedî mutluluk yurdudur. Kur an-ı Kerim de şöyle buyrulmaktadır: Gönüllerin özleyeceği, gözlerin hoģlanacağı her Ģey orada vardır. Ve siz orada ebediyen kalacaksınız. 3 Mutlak adalet sahibi olan Cenâb-ı Hak, yapılan hiçbir iyiliği ya da kötülüğü karşılıksız bırakmayacaktır. 4 Mü min olup sevapları günahlarından çok olduğu ortaya çıkanlar ebediyyen içinde kalmak üzere cennete girecekler; günahları sevaplarından çok olan mü minler cezaları miktarınca kalmak üzere cehenneme girecekler; cezaları bitince cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Kâfirler ise ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Kur ân-ı Kerim ve sahih hadislerde yer alan bilgiler doğrultusunda cennet nimetlerinin ana özelliklerini şu şekilde sayabiliriz: 1. Sonsuz lüks ve konfor. 2. Sürekli barış ve huzur. 3. Cennet ehlinin hem bedenî hem ruhî bakımdan son derece güçlü ve yetenekli olmaları. 4. Manevi tatmin (rıza). 5. Allah ı görmek, O nunla konuşmak. 6. Bütün bunları saran bir ebediyet. 5 Aziz Cennet ehli asıl mutluluğu manevi tatminde bulacaktır. Bedeni ihtiyaçları gideren ve cismani zevkler sağlayan cennet nimetleri aslında cennetlikler için amaç değildir. Asıl hedef Allah rızasıdır. İnsan için bu rızaya nail olmak, Allah Teâlâ yı müşahede etmek ve O nunla konuşmaktır en büyük mutluluk. Bu bağlamda Yüce Rabbimiz, Tevbe süresinin 72. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara içlerinde ebedi kalacakları, zeminlerinden ırmaklar akan cennetler, adn bahçelerinde güzel meskenler vaad etti. Allah ın rızası ise hepsinden daha üstündür. ĠĢte en büyük saadet de budur. Saygıdeğer Mü minler! Allah Teâlâ nın rızasını kazanmak, hesabı kolay verip Rabbimizin cennetiyle müşerref olmak, cemalini seyretmek, Efendimiz (s.a.s) e cennette komşu olmak bizim için tarifi imkânsız mutluluklardır. Ebedi âlemde Rabbimiz karşısında mahcup duruma düşmemek, hüsrana uğramamak, yüzü kara olanlardan olmamak için kısacık ömrümüzde Yaratana kullukta ihlâslı, yaratılanlara karşı merhametli olalım. Küçük dünya menfaatlerini elde etmek adına ahiretimizi mahvedecek, Rabbimizin rızasını, cennetini ve cennetteki nimetlerini kaybettirecek hatalardan, günahlardan şiddetle uzak duralım. Hutbemizi meleklerin Mü min suresi 8-9. Ayetlerdeki duasıyla bitirelim: Rabbimiz! Mü minleri ve babalarından, eģlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy; Ģüphesiz güçlü olan, Hakim olan ancak Sensin. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona Ģüphesiz rahmet etmiģ olursun. Bu büyük kurtuluģtur. 1 Âl-i İmran, 3/ Buhari, Tefsir, 32/1. 3 Zuhruf, 43/71. 4 Zilzal, 99/ DİA, Cennet, c. VII, s. 381.

4 Ġli :Manisa Tarih : ثسى للا ا نسح انسح ى ور سي ان هئكخ حبف ي حىل انعسش سج ح ى ثح د زث هى وق ض ث ه ى ث بنحق وق م انح د ل ل زة انعبن قب ل زس ىل للا صه للا عه و سهى: نى أ كى ركى ى ك ب ركى ى ع د لظهزكى ان الئكخ ثأج حزهب NURANĠ DOSTLARIMIZ MELEKLER Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek, ArĢ ın etrafını kuģatmıģlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuģ ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denilmiģtir. 1 Müminler Allah a, O nun Resulü Hz. Muhammed e ve ona gönderilen hakikatlerin tümüne iman ederler. İmanın şartlarından olan meleklere de inanmakla yükümlüdürler. İslam âlimlerine göre Melekler; nurlu, latif ve gözle görülmeyen varlıklardır. Allahu Teâlâ, melekleri, kendisine ibadet etmek ve kendilerine verdiği işleri noksansız olarak yapmakla görevlendirmiştir. Meleklere iman, imanın şartı olan altı şartın içindedir ve vahiy meleği olan Cebrail; Allah'tan aldığı İlâhî vahyi, peygamberlere ulaştıran bir elçidir. Bu bakımdan vahye ve peygamberlere inanmak, onlara vahyi ve peygamberliği getiren meleklerin varlığına inanmayı da gerektirmektedir. Meleklerin varlığına inanmak, gerek Kur ân-ı Kerim de ve gerekse de imanın altı esasının sıralandığı Amentü de, Allah a imandan hemen sonra zikredilmiştir. Bu nedenle meleklerin varlığını inkâr etmek insanı küfre götürür. Değerli Müminler! sağlamak ile görevlendirmiştir. Melekler, hep insanların yanında bulunur ve onlardan hiç ayrılmazlar. Kur ân-ı Kerim de bu husus şöyle beyan olunmuştur: Muhakkak ki üzerinizde koruyucu melekler vardır. 3 Meleklere inanan kimse, meleklerin insanın dar ve sıkıntılı anlarında mü minlerin yardımına yetişeceğini bildiğinden bu gibi durumlarda ümidini kaybetmez. Allah a ve onun yardımına sığınır. Örneğin her insanın öldükten sonra, istisnasız gireceği kabir ve mezardaki yalnızlık, karanlık, darlık, soğukluk vahşetinden ve ümitsizliğinden insanı Allah ın melekleri olan Münker Nekir in arkadaşlığı kurtarır. Meleklere iman edenlerin maneviyatları güçlenir ve Allah a karşı sorumluluk duygusu gelişir. Aziz müminler! İslam dinine göre meyillerini, hayırlı işlere sevk eden kullara Yüce Allah ruhani dostları olan melekler vasıtasıyla yardım eder. Bu hakikatin bilincinde olan mümin; Sırat-ı müstakim üzere hareket eder ve kulluk vazifesini yerine getirir. Rabbimizin kusursuz sanatı olan bu âlemde; hakikati, güzellik ve hayırları Allah ın emriyle bu âleme yayıp, neşreden melekler bizim nurani dostlarımızdır. Bu şuurla hareket etme bilincine nail olma duasıyla cumanızı tebrik ediyorum. Hutbemizi, Allah Rasülü (s.a.s) nün başta okuduğumuz hadis-i şerifiyle bitirelim: ġayet siz benim yanımda olduğunuz gibi diğer zamanlarda da böyle olursanız melekler kanatları ile sizi gölgelendirir. 4 1 Zümer, 39/75. 2 Muvatta, Salat 2. 3 İnfitar, 82/10. 4 Tirmizi, Kıyamet 20. Hazırlayan: Lütfi BOZKALE Şehzadeler Din Hizmetleri Uzmanı Redaksiyon: İl İrşat Kurulu Said b. el-müseyyeb (ra)den rivayet edildiğine göre; kırda namaz kılan bir kimsenin sağında bir melek, solunda bir melek namaz kılarlar. Burada mümin Ezan okur, kamet getirir yahut yalnız kamet getirir namaz kılarsa arkasında dağlar kadar melekler de namaz kılar. 2 Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, günah da işlemezler; çünkü kendilerinde nefis yoktur. Gıdalarını zikir ve tesbihten alırlar. Erkeklik-kadınlık özellikleri yoktur. Melekler, bu kâinatta olup biten her şeyle ilgilidirler. Yüce Allah melekleri, her işe ve her varlığa nezaret etmekle ve kâinatın nizamını

5 ĠL :MANİSA TARĠH: ا انصهىح ر ه ع انف حشبء وان كس قبل ز س ىل للا صه للا عه وسهى :»إ أ ول ي ب ح بس ت ث ان ع جد ىو ان ق بي خ ي ع ه ص ال ر فئ صه ح ذ فقد أف ه ح وأ ج ح و إ ف س د د فقد خبة و خسس ĠLK HESABINI VERECEĞĠMĠZ AMEL NAMAZ Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: ġüphesiz ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. 1 Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, iģi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. 2 İslâmiyet te bugün bilinen şekliyle beş vakit namaz hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi râc gecesinde farz kılınmıştır. Hz. Peygamber ve sahabe-i kiram döneminden itibaren namaz ibadeti, bütün çeşitleriyle Hz. Peygamber in uygulama ve açıklamalarına uygun şekilde, nesilden nesile dinî hayatın canlı bir parçası olarak intikal ettirilmiş ve İslâm âlimleri namazın farz olduğu hususunda görüş birliği içinde olmuşlardır. Bu sebeple fıkıh eserlerinde namazın farziyetinin kitap, sünnet ve icmâ delillerine dayandığı ve bu ibadetin en kuvvetli dinî vecîbelerden biri olduğu belirtilir. Muhterem Mü minler! Namaz ibadetiyle mükellef sayılmak için gerekli olan şartlara namazın vücûb şartları denir. Bir kimseye namazın farz olması için Müslüman, âkıl ve bâliğ olması gerekir. Cenabı Hak Kur an-ı Kerim de; Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. 3 buyuruyor. Namaz mü minin hayatında bir denge unsurudur. Her gün belirli vakitlerde eda edilen bu ibadet, kişiyi disipline ve düzenli bir hayata alıştırır. Namazın kişiyi ruhen arındırıp yüceltmesi yanında beden, elbise ve namaz mahalliyle ilgili temizlik şartı gereği maddî temizliğe vesile olduğu, ayrıca vücudun çeşitli organlarının hareket etmesine, eklemlerin bükülmesine ve kasların gerilip gevşemesine imkân sağlayarak vücuda zindelik kattığı göz ardı edilmemelidir. Kıymetli Namaz, Allah ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu amelî olarak sürdüren, insanın eylemlerini dinî ve ahlâkî hükümler çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olan bir ibadettir. Hem zâhirî şartlarına ve rükünlerine, hem ihlâs, huşû, takvâ gibi mânevî şartlarına özen gösterilerek kılınan namaz hayâsızlık ve kötülük olarak değerlendirilen tutum ve davranışlarla uyuşmaz. Namaz âdeta bir nasihatçi ve uyarıcı gibi kişiyi bu davranışlardan alıkoyar. Namaza devam edildikçe genellikle kötülüklere ve günahlara karşı koyma duygusu gelişir. Böylece kişi büyük günahlardan uzaklaşmaya başlar, kötü alışkanlıklarından pişmanlık duyarak tevbe etmeye yönelir. Bir müminin namazını kılmaması düşünülemez. Tembellik ya da ihmalkârlık nedeniyle namaz kılmamak büyük günahtır. Böyle bir durumda hemen tevbe etmek ve vaktinde kılınmayan namazları kaza etmek gerekir. Uyanamadığı veya unuttuğu için namazını kılamayan kimse, hatırlayınca hemen namazını kaza eder. Muhterem Mü minler! Hutbemi Hz. İbrahim (a.s) in duasıyla bitirmek istiyorum: Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. 4 1 Ankebut, 29/45. 2 Tirmizi, Mevâkît Taha, 20/ İbrahim, 14/40. Hazırlayan: Özcan Arık Redaksiyon: Il Irşat Kurulu

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و EN GÜZEL ÖRNEK 1 Peygamberlerin en önde gelen görevleri, Allah ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara tebliğ etmek, sözlü ve uygulamalı olarak açıklamaktır. Bütün

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler [Türkçe] [ ] Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme eden : Muhammed Şahin : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Söz ve fiiller,

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı