Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS HEM Sağlığa ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir ve kavrar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS HEM201 3 6+12 12 14. 1-Sağlığa ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir ve kavrar."

Transkript

1 DERS TANIMI Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Zorunlu Doç.Dr. Serap ÜNSAR, Doç.Dr.Özgül EROL, Doç.Dr. Serap ÜNSAR, Doç.Dr.Özgül EROL, Öğr.Gör.Seda KURT Yardımcıları Amacı İç hastalıkları ile ilgili gelişen temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta bireyin, ailenin, toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonunda çağdaş rol ve işlevleri üstelenebilecek hemşireler yetiştirmektir. 1-Sağlığa ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir ve kavrar. 2-Sağlığın bozulması durumunda organizmanın verdiği tepkileri bilir ve kavrar. 3-Hizmet sunulan toplumun yapısal özelliklerini, sosyokültürel özellikleri ve değer yargılarını bilir ve profesyonel davranışlarını buna göre belirler 4-Toplumun sağlık sorunlarını ve sorunlara ilişkin birincil ve ikincil korunma ile ilgili temel ilkeleri kavrar ve değer verir. Öğrenme Çıktıları 5-Birey, aile ve toplumun sağlık davranışlarını inceleme, değerlendirme ve bakım gereksinimlerini belirleyerek karşılar. 6-İç Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin rol ve işlevlerini sağlık bakım sistemlerinin değişik aşamalarına uygun olarak uygular ve beceri haline getirir. 7-İç Hastalıkları kapsamında yer alan tüm sistemlerle ilgili hastalıklar konusunda bilgi sahibi olur ve bilgileri hasta bireylerin bakım gereksinimlerinin karşılanmasında uygular. 8-Özellikle sık karşılaşılan acil ve kritik durumlardaki hastaların tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme süreci doğrultusundaki bakımlarıyla ilgili kararları verebilme ve uygulayabilme becerisini kazanır. 9-Birey, aile ve toplumda sağlık davranışlarını geliştirme sağlık /hasta eğitimi yapma konusunda bilgi ve beceri kazanır. İçeriği İç Hastalıkları Hemşireliği dersi, erişkin sağlığının geliştirilmesi ve bu kapsamda yer alan akut ve kronik sağlık sorunlarının önlenmesi, giderilmesi, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilişkili konuları kapsar. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık Dökümanlar 1 İç Hastalıkları Hemşireliğine Giriş ve Temel Kavram ve Konular 2 Homeostazisi Bozan Durumlarda Organizmanın Tepkisi 3 Solunum Sistemi ve Hemşirelik Bakımı

2 4 Kardiovasküler Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı 5 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 6 Kan Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı 7 Sinir Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı 8 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 9 Karaciğer, Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 10 Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 11 Kanser ve Hemşirelik Bakımı 12 Bağışıklık Sistemi ve Alerjik Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı 13 Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıklarında Hemşirelik Bakım 14 KAYNAKLAR Ders Notu Diğer Kaynaklar 1.Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset, Ankara, Can G (Çev). Kanser Kemoterapi Rehberi ve Uygulamaya Yönelik Öneriler, Ed. Z.Durna ve A. Aydıner, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, Can G, Enç N, Akaya S. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi Konsensus'07, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, Enç N, Yiğit Z, Altıok M. Kalp Yetersizliği Hasta El Kitabı. Hayy kitap,1.baskı.istanbul, Ekim Gökdoğan F, Karadakovan F, Özcan Ş. ve ark. Hemşirelik Bakım Planları, Ed.N.Akbayrak, S.Erkal İlhan, G.Ançel, A.Albayrak,Alter Yayıncılık, Ankara, Memiş S, Krespi Y, Durna Z, Tülek Z. Akut İnmeli Hastalarda Akut Dönem Hemşirelik Bakımı Uygulama Rehberi. İÜ Basımevi, Yayın no: 4380, İstanbul, Oktay S, Erdogan S, Özcan Ş ve ark. Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler, Ed.S.Erdoğan, Yüce Yayınevi, İstanbul, Oktay S, Erdoğan S, Özcan Ş. ve ark. Diyabet Ajandası, EOS Ajans ve Yayıncılık, İstanbul, Özcan Ş. Diyabetes Mellituslu Hastanın Yönetimi ve Hemşirelik, Ed.M.Yenigün, İstanbul, Özcan Ş. (Çev). Diyabet Sağlık Profesyonelleri İçin Uluslararası Eğitim Rehberi, Ed. A.Belton, T.Dunning, Ş.Özcan ve ark. EOS Ajans ve Yayıncılık, İstanbul, Özcan Ş. (Çev). Uluslararası Diyabet Eğitimi Standartları, Ed. M.Funnell, EC Yee Kan, Ş özcan ve ark., EOS Ajans ve Yayıncılık, İstanbul, Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu, Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul, Ocak Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzu, Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul, Ocak Yürügen B, Durna Z, Oktay S : İç Hastalıkları Hemşireliği T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1992 Maket, iç hastalıkları kliniklerinde uygulanan bakımlara ilişkin beceri laboratuvarı olanakları, Power Point sunumları, bilgisayar, projeksiyon aleti DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi Hemşirelik alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur Hemşirelik alanında edindiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile, grup ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında sorunları belirleyerek analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Mesleki uygulamalarında temel tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer alanlardan edindiği geniş tabanlı bilgiyi, hemşirelik bilimi ile bütünleştirerek kullanır. Birey, aile, grup ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleme ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapabilme becerisi kazanır.

3 5 Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ekip üyeleriyle işbirliği yapar ve disiplinler arası ekip yaklaşımını benimser. 6 Hemşirelik alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 7 Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 8 Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli sorumlulukları alır. 9 Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder Hemşirelik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, konu hakkındaki düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Hemşirelik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 12 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir 13 Hemşirelik alanında gelişmeleri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 14 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser. 15 Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir. 16 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 % 40 Kısa Sınav 2 % 20 Ödev 1 % 10 Uygulama 1 % 20 Seminer 1 % 10 Toplam 6 % 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 1 % 40 Finalin Başarıya Oranı 1 % 60 Toplam % 100 DERS KATEGORİSİ Ders Kategorisi (B) Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning) Meslek Dersi AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik SAYISI Süresi(Saat) Toplam İş Yükü(Saat) Ders Süresi Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar

4 Proje Laboratuar/Uygulama Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü(Saat) 435 Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s) 14,5 AKTS Kredisi 14 DERS TANIMI Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Zorunlu Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK, Öğretim Görevlisi Sacide YILDIZELİ TOPÇU Yardımcıları Amacı Cerrahi hastasının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım gereksinimlerini planlama, uygulama, değerlendirme ve bu süreçte sağlık ekibi, hasta ve ailesi ile uyumlu çalışabilme, cerrahi hemşiresinin çağdaş rol ve işlevlerini üstelenebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. 1-Cerrahi hastasının bakımında biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek cerrahi hastasının bakımında kullanma becerisi kazanma. 2-Cerrahi hastasının genel sağlık durumunu ve gereksinimlerini belirlemede, hemşirelik sürecini kullanma. 3-Cerrahi hastasının bakımında öncelikleri belirleme, uygun bakım girişimlerini gerçekleştirme, oluşabilecek komplikasyonları önlemede, bakımın önemini kavrama. Öğrenme Çıktıları 4-Eğitime ilişkin temel kavram ve ilkelerden yararlanarak hasta ve ailesinin doğru karar verme ve bakıma katılımının sağlamasında gereksinim duyulan bilgi ve açıklamaları yapma. 5-Cerrahi hastasının bakımının niteliğini yükseltmede; sürekli eğitim ve araştırma yapmanın gerekliliğini benimseme, teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanma. 6-Disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin önemini kavrama ve uygulamaya yansıtma. 7-Cerrahi hastasının cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası bakımına ilişkin uygun hemşirelik girişimlerini planlayarak uygulama, değerlendirme, kayıt ve rapor etme. 8-Cerrahide yara bakımına ilişkin beceri kazanma. 9-Cerrahi hastalıkları kapsamında yer alan tüm sistemlerle ilgili hastalıkların cerrahi girişimleri ve bakımları

5 konusunda bilgi sahibi olma ve bilgileri hasta bireylerin bakım gereksinimlerinin karşılanmasında uygulayabilme. 10-Acil, planlı ve günübirlik cerrahi girişimlerde hasta ve ailesine danışmanlık ve rehberlik yapma 11-Hasta bakımında disiplinler arası ekip çalışmasını benimseme ve uygulama 12-Cerrahi hemşiresinin çağdaş rol ve işlevlerini bilme. İçeriği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersi, cerrahi hemşiresinin rol ve işlevlerini, cerrahi hastasının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakım girişimlerini, sistemlere özgü cerrahi girişimleri ve hemşirelik bakım uygulamalarını ve cerrahi hastasının bakımında temel konuları kapsar. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Cerrahi Hemşireliğine Giriş ve Hemşirelik Süreci 2 Cerrahide Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizlikleri, Şok ve Hemşirelik Bakımı 3 Cerrahi Girişim Öncesi Hemşirelik Bakımı 4 Cerrahi Girişim Sırası Hemşirelik Bakımı 5 Cerrahi Girişim Sonrası Hemşirelik Bakımı 6 Yarada Hemşirelik Bakımı 7 Cerrahi Enfeksiyonlarda Hemşirelik Bakımı 8 Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 9 Kalp-Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 10 Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 11 Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 13 Kas -iskelet Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 14 Üriner Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı KAYNAKLAR Ders Notu Diğer Kaynaklar 1.Akbayrak N, Erkal İlhan S, Ansel G, Albayrak A. (Eds.). Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. 1. basım. Ankara: Birlik Matbaası; Akdemir N, Birol L. (Eds.). İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları; Akyürek F. (Ed). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 2. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; Aksoy, G. (Ed). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları; Ay FA. (Ed.). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık; Erdil F, Elbaş NÖ. (Eds.). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. baskı, Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti; Ignatavicius DD, Workman ML (Eds). Medical- Surcigal Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. 5th ed. St.Louis: Elsevier Saunders Company; Karadakovan A, Eti Aslan F. (Eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi; Langhorne ME, Fulton JS, Otto SE. (Eds). Ongology Nursing. 5th ed. St.Louis: Mosby Elsevier; Lewis S, Heitkemper M, Dirsken S (Eds). Medical Surgıcal Nursing Assesment and Managment of Clinical Problems, 5 th ed. Philadelphia: Mosby Company; Lewis MS, Heitkemper MM, Dirksen RS (Eds). Medical Surgical Nursing, Assesment and Management of Clinical Problems. 6th ed. St.Louis: Mosby Company; Monley K, Bellman L. (Eds). Surgical Nursing Advancing Practice. Edinburgh: Churchill Livingstone; Potter PA, Perry AG (Eds). Fundamentals of Nursing, 6th ed. St.Louis: Mosby Company; Smeltzer SC, Bare GB, Hinkle JL, Cheever KH. (Eds). Brunner & Suddarth?s Textbook of Medical-Surgical Nursing. 11th ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins; Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (Ed).Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul: İstanbul Tıp

6 Kitabevi;2011 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi Hemşirelik alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur Hemşirelik alanında edindiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile, grup ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında sorunları belirleyerek analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Mesleki uygulamalarında temel tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer alanlardan edindiği geniş tabanlı bilgiyi, hemşirelik bilimi ile bütünleştirerek kullanır. Birey, aile, grup ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleme ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapabilme becerisi kazanır. Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ekip üyeleriyle işbirliği yapar ve disiplinler arası ekip yaklaşımını benimser. 6 Hemşirelik alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 7 Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 8 Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli sorumlulukları alır. 9 Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder Hemşirelik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, konu hakkındaki düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Hemşirelik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 12 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir 13 Hemşirelik alanında gelişmeleri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 14 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser. 15 Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir. 16 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 % 40 Ödev 1 % 10 Devam 2 % 10 Uygulama 1 % 30 Seminer 1 % 10 Toplam 6 % 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 1 % 40 Finalin Başarıya Oranı 1 % 60

7 Toplam % 100 DERS KATEGORİSİ Ders Kategorisi (B) Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning) Meslek Dersi AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik SAYISI Süresi(Saat) Toplam İş Yükü(Saat) Ders Süresi Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Proje Laboratuar/Uygulama Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü(Saat) 442 Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s) 14,7 AKTS Kredisi 15 DERS TANIMI Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatörü Türkçe Zorunlu Yrd.Doç.Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK

8 Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK Yardımcıları Amacı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin amacı; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin temel kavram, kuram ve ilkeleri, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda çocuk yaş gruplarına göre irdeleyebilen, sağlık bakımının her aşamasında sağlıklı/hasta çocuğun ve ailesinin bakım gereksinimlerini profesyonel bütüncül bir yaklaşımla karşılayabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır. 1-Çocuk sağlığına ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir. 2-Sağlık hizmetlerinin her aşamasında çocuk hemşiresinin rol ve işlevlerini bilir. ÖK3. Çocuk yaş gruplarını bilir. 3-Çocuk yaş gruplarını bilir. 4-Normal ve riskli yenidoğanın özelliklerini bilir. 5-Normal ve riskli yenidoğanın bakım gereksinimlerini karşılar. Öğrenme Çıktıları 6-Çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik uygulamaları bilir. 7-Çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik uygulamaları gerçekleştirir. 8-Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarını bilir. 9-Farklı yaş gruplarındaki çocuklarda sık görülen akut ve kronik hastalıkları bilir. 10-Çocuğun yaş dönemine göre sağlık durumuna özgü bakım gereksinimlerini belirler. 11-Çocukların sağlık sorunlarına yönelik hemşirelik bakımını planlar. 12-Çocukların sağlık sorunlarına yönelik hemşirelik bakımını uygular. İçeriği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi, çocuk, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlığın bozulduğu durumlarda bütüncül yaklaşımla çocuğun bakım gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi ve uygulamaları kapsar. Çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin genel kavramlar, temel sağlık hizmetleri, yenidoğan, büyüme gelişme ve bozuklukları, beslenme ve bozuklukları, organ ve sistemlere ilişkin bozukluklar/hastalıklar ve hemşirelik bakımları konuları yer alır. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine giriş ve ülkemizde çocuğa sağlanan çocuk hizmetleri, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu 2 Yenidoğan (normal, riskli), hastalıkları ve hemşirelik bakımı 3 Büyüme gelişme ve bozuklukları 4 Çocukluk çağlarında beslenme, bozuklukları ve hemşirelik bakımı 5 Çocuklarda sıvı- elektrolit dengesi, ishal ve hemşirelik bakımı 6 Çocuklarda sık görülen solunum sistemi ile ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı 7 Çocuklarda sık görülen kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı 8 Çocuklarda sık görülen sindirim sistemi ile ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı 9 Çocuklarda sık görülen böbrek ve idrar yolları ile ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı 10 Çocuklarda sık görülen endokrin ve metabolik sorunlar ve hemşirelik bakımı 11 Çocuklarda sık karşılaşılan hematolojik ve onkolojik sorunlar ve hemşirelik bakımı 12 Çocuklarda sık karşılaşılan nörolojik sistem ile ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı 13 Çocuklarda sık karşılaşılan kas ve iskelet sistemi ile ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı

9 14 Çocuklarda sık karşılaşılan cerrahi müdahale gerektiren sorunlar ve hemşirelik bakımı KAYNAKLAR Ders Notu Diğer Kaynaklar 1.Ball JW.Bindler,RC. Child Health Nursing. New Jersey:Pearson Prentice Hall; Birol L. Hemşirelik Süreci. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd Şti., Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1-2, 9. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basımevi, Dağoğlu T, Görak G. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. İstanbul: Nobel Kitabevi, Dağoğlu T. Ovalıoğlu F. Neonatoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, Hackenberry MJ. Wong s Essentials of Pediatric Nursing. St Louis: Elsevier-Mosby, Kuğuoğlu S, Aslan FE, Olgun N. Acil Bakım. İstanbul: Yüce Yayım Dağıtım, Neyzi O, Ertuğrul T (Editör). Pediatri I- II. 4. Baskı İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, Potter P, Perry AG. Clinical Nursing: Skill & Techniques. (5 ed). St Louis: Mosby, Savaşer S, Yıldız S, Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S. Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Ed: Savaşer S, Yıldız S. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi, Törüner E, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık, Power Point sunumları, bilgisayar, projeksiyon aleti DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi Hemşirelik alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur Hemşirelik alanında edindiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile, grup ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında sorunları belirleyerek analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Mesleki uygulamalarında temel tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer alanlardan edindiği geniş tabanlı bilgiyi, hemşirelik bilimi ile bütünleştirerek kullanır. Birey, aile, grup ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleme ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapabilme becerisi kazanır. 5 Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ekip üyeleriyle işbirliği yapar ve disiplinler arası ekip yaklaşımını benimser. 6 Hemşirelik alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 7 Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 8 Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli sorumlulukları alır. 9 Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 10 Hemşirelik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, konu hakkındaki düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır Hemşirelik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir 13 Hemşirelik alanında gelişmeleri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 14 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

10 15 Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir. 16 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Yıliçinin Başarıya Oranı 1 % 40 Finalin Başarıya Oranı 1 % 60 Toplam % 100 DERS KATEGORİSİ Ders Kategorisi (B) Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning) Meslek Dersi AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik SAYISI Süresi(Saat) Toplam İş Yükü(Saat) Ders Süresi Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Proje Laboratuar/Uygulama Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü(Saat) 367 Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s) 12,2 AKTS Kredisi 12 DERS TANIMI Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Zorunlu Öğr.Gör. Saadet ELMAS Öğr.Gör. Saadet ELMAS, Yardımcıları

11 Amacı Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersi; insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram, işlev ve sürecini, insan ilişkilerini geliştirme yollarını öğrenerek, bu alanda kazanılan bilgi, beceri ve tutumların ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede, ruh sağlığının bozulması halinde bakım ve rehabilitasyonda etkin bir biçimde kullanımını amaçlar. 1-Psikiyatri hemşireliğinin amacını, felsefesini ve tarihsel gelişim sürecini kavrama, 2-Psikiyatri hemşireliğinde önemli temel kavramları bilme ve kavrama 3-Ruhsal bozuklukları olan bireylerle terapötik ilişki kurmanın önemini kavrama, benimseme ve terapötik iletişim becerilerini uygulamada kullanma 4-Ruhsal bozuklukların davranışsal göstergelerini tanıma, bunları uygulama alanında gözlemleme ve değerlendirme Öğrenme Çıktıları 5-Ruhsal bozukluğu olan hastanın sorunlarını belirleme, bu sorunlara yönelik girişimleri seçilen hemşirelik modelleri doğrultusunda uygulama 6-Psikiyatri hemşireliği uygulamasına ait sorunları belirleme, çözümünde karar verme ve gerektiğinde danışmanlardan yararlanma 7-Ruhsal bozukluklardaki etik ve yasal kuralları kavrama ve kabullenme, mesleki uygulamalarda bunlara uygun davranış biçimi sergileme 8-Ruhsal bozuklukların tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilgi ve beceri kazanma 9-Ruhsal bozuklukların birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini çözümleme, ruhsal bozukluğu olan bireye sahip ailelerin bu sorunlarla başa çıkmalarını sağlamada beceri kazanma 10-Dünyada ve ülkemizde toplum ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde hemşirenin rolünün önemini kavrama İçeriği Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, psikiyatrik sorunu olan hastanın tedavisinin ve bakımının yürütülmesi ile ilgili teorik ve uygulama becerilerinin ders ve uygulama alanlarında kazandırılması DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Takdimi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş 2 Ruh Sağlığı Yerinde Olan ve Olmayan Bireylerle İletişim vepsikiyatrik Hastalıklarda Belirtiler 3 Duygudurum Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı 4 Anksiyete Bozuklukları ve Diğer Bozukluklarda Hemşirelik Yaklaşımı 5 Psikiyatride Tedaviler ve Hemşirenin Rolü 6 Şizofreni, Diğer Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı 7 Bebeklik ya da Ergenlikte Görülen Ruhsal bozukluklar ve Çocuk Psikiyatrisi 8 Deliryum, Demans, Amnestik ve Diğer Kognitif Bozukluklar ve Geropsikiyatri Hemşireliği 9 Sosyal Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireliği 10 Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı 11 Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı 12 Psikiyatri Hastasının Yasal Durumu ve Adli Psikiyatri Hemşireliği 13 Cinsel Bozukluklar, Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı 14 Tıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etkenler ve Liyezon Psikiyatri Hemşireliği

12 KAYNAKLAR Ders Notu 1.Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 2.Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 3.Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 4.Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara. 5.Kozacıoğlu G. (1995) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul. 6.Köroğlu E. (2004) Psikonozoloji/ Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri, Ankara. 7.Özcan A.(1996) Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevi, İzmir. 8.Pektekin Ç. (1992) Psikiyatri Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. 9.Tomruk, NB, Kutlar, MT, Canbek, Ö, Soysal, H. (2007) Elektrokonvulsif Tedavi Klinik Uygulama El Kitabı, Ece Matbaacılık, İstanbul 10.Velioğlu P. (1993) Psikiyatri Hemşireliğinde Yaklaşımlar, İstanbul. 11.Yüksel N. (2006) Ruhsal Hastalıklar,3. baskı, Özyurt Yayıncılık, Ankara. 12.Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. 13.Kum N.(2000) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Vakfı Yayınları, II.Baskı, İstanbul. Diğer Kaynaklar DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi Hemşirelik alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 2 3 Hemşirelik alanında edindiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile, grup ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında sorunları belirleyerek analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Mesleki uygulamalarında temel tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer alanlardan edindiği geniş tabanlı bilgiyi, hemşirelik bilimi ile bütünleştirerek kullanır. 4 5 Birey, aile, grup ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleme ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapabilme becerisi kazanır. Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ekip üyeleriyle işbirliği yapar ve disiplinler arası ekip yaklaşımını benimser. 6 Hemşirelik alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 7 Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 8 Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli sorumlulukları alır. 9 Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder Hemşirelik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, konu hakkındaki düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Hemşirelik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir 13 Hemşirelik alanında gelişmeleri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 14 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser. 15 Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir.

13 16 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Yıliçinin Başarıya Oranı 1 % 40 Finalin Başarıya Oranı 1 % 60 Toplam % 100 DERS KATEGORİSİ Ders Kategorisi (B) Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning) Meslek Dersi AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik SAYISI Süresi(Saat) Toplam İş Yükü(Saat) Ders Süresi Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Proje Laboratuar/Uygulama Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü(Saat) 371 Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s) 12,3 AKTS Kredisi 12

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ-INTERN HEM 407. Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 16 s/hafta. e-posta:

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ-INTERN HEM 407. Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 16 s/hafta. e-posta: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ-INTERN HEM 407 12 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans 20s/hafta 20 kredi Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 16 s/hafta Intern Seçmeli Türkçe İletişim: Prof Dr Selma Doğan e-posta: selmadogan@maltepe.edu.tr

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DAHİLİYE HEMŞİRELİĞİ HEM 429 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans İntern-Zorunlu 30 s/hafta 19 kredi

DAHİLİYE HEMŞİRELİĞİ HEM 429 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans İntern-Zorunlu 30 s/hafta 19 kredi DAHİLİYE HEMŞİRELİĞİ HEM 429 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans İntern-Zorunlu 30 s/hafta 19 kredi Teorik: 8 s/hafta Klinik: 22 s/hafta İletişim e-posta: Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK serapbulduk@maltepe.edu.tr

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT 321 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Göstergebilim GRT 311 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mesleki Yabancı Dil II BIL301 5 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mesleki Yabancı Dil II BIL301 5 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mesleki Yabancı Dil II BIL301 5 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 301 5. güz 3 0 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 301 5. güz 3 0 0 5 Toplu Beslenme Sistemleri I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Toplu Beslenme Sistemleri I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öngerilmeli Beton CE 550 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 342 Betonarme (veya

Detaylı

Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları

Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çelik Yapılar GTM 075 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar MESLEKİ REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Mesleki Rehabilitasyon FTR 234 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim IE 104 Bahar 1 2 0 2 8.5 Ön Koşul

Detaylı

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli

Detaylı

Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları

Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Animasyon II SGT 426 Bahar 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i SGT 429 Animasyon I GRT 207

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki Uygulama II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER SPRI 320 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER SPRI 320 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER SPRI 320 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ BES304 6 1+2 2 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ BES304 6 1+2 2 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS TANIMI Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ BES304 6 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dili Türü Türkçe Zorunlu

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili RNA Dünyası Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri PR 337 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

Mühendislik Temelleri (CE 101) Ders Detayları

Mühendislik Temelleri (CE 101) Ders Detayları Mühendislik Temelleri (CE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Temelleri CE 101 Güz 1 0 0 1 1 Ön Koşul Ders(ler)i Bulunmuyor Dersin

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Dilbilim I YDI203 III.Yarıyıl 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Dilbilim I YDI203 III.Yarıyıl 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dilbilim I YDI203 III.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi ETI303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Barajların Dizaynı (CE 505) Ders Detayları

Barajların Dizaynı (CE 505) Ders Detayları Barajların Dizaynı (CE 505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Barajların Dizaynı CE 505 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 311 Zemin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimari Stüdyo/ Atölye Çalışması I ARCH 501 1 2 + 2 3 8 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

HAFTALIK KONULAR VE ĠLGĠLĠ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ...FAKÜLTESĠ...BÖLÜMÜ DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ

HAFTALIK KONULAR VE ĠLGĠLĠ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ...FAKÜLTESĠ...BÖLÜMÜ DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ...FAKÜLTESĠ...BÖLÜMÜ DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Kredisi ECTS Ön KoĢul Dersleri : Dersin Dili : Dersin Türü : Dersin Seviyesi : Önlisans Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Yazma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kodu MGMT 508 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirme (ISE 507) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirme (ISE 507) Ders Detayları Mobil Uygulama (ISE 507) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mobil Uygulama ISE 507 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları

Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektrik Santralleri ENE 428 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi I ETI101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma ve Yazma II YDI108 2.Yarıyıl 3 + 0 3 5. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma ve Yazma II YDI108 2.Yarıyıl 3 + 0 3 5. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma ve Yazma II YDI108 2.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE496 8 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE496 8 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Endüstriyel Elektronik EEE496 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BIT 1003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BIT 1003 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dersin Orjinal Adı: BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi (LOJ 310) Ders Detayları

Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi (LOJ 310) Ders Detayları Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi (LOJ 310) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi LOJ 310 Bahar 3 0

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dekorasyon Teknolojisi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili HENTBOL Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon MFGE 312 Bahar 2 2 0

Detaylı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ders Kodu CEAC 401 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 0 4 0 2 6 Ön Koşul

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi RADYO TELEVİZYON VE SİNEMADA TEMEL KAVRAMLAR

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi RADYO TELEVİZYON VE SİNEMADA TEMEL KAVRAMLAR Ders Bilgi Formu Dersin Adı Öğretim Dili RADYO TELEVİZYON VE SİNEMADA TEMEL KAVRAMLAR TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Dersin Türü Ders Kodu Zorunlu (x

Detaylı

HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201. 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi

HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201. 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi Teorik: 8 s/hafta Klinik: 16 s/hafta Đletişim e-posta: Özlem Kevser KOREL Elçin BABAOĞLU AKDENĐZ

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Model Güdümlü Yazılım Geliştirme (SE 555) Ders Detayları

Model Güdümlü Yazılım Geliştirme (SE 555) Ders Detayları Model Güdümlü Yazılım Geliştirme (SE 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Model Güdümlü Yazılım Geliştirme SE 555 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans

2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER 1 Ders Adi: PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER 2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon (EE 428) Ders Detayları

Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon (EE 428) Ders Detayları Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon (EE 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon EE 428 Her İkisi

Detaylı

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar PSY 318 Bahar 2 2 0

Detaylı

Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları

Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stres Yönetimi PSY 324 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301, Dersi veren

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer MGMT 500 Her İkisi 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KlİNİK VE SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı