Ocak 2010 Fiyat Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak 2010 Fiyat Listesi"

Transkript

1 Ocak 2010 Fiyat Listesi

2 YANGIN ALARM S STEMLER

3 HORING LIH HORING LIH YANGIN ALARM KONTROL PANELLER AH Spesifikasyonlar 32 Zone 8 Zone 4 Zone Model AH L AH L AH L Güç 220V AC/50Hz Bekleme Voltaj 24V DC Batarya Kapasitesi 24V/12Ah 24V/7Ah 24V/4Ah Maks. Ç k fl Ak m 2A -24V DC s dedektörü Limitsiz * Elektronik-tipi d fl nda Ba lant s duman dedektörü 30/zone * Horing Lih üretimi Ba lant s Maksimum Bell Her siren devresinde 40 Say s 25mA Hat sonu direnç 4.7 kilohm *Her zonda bir Materyal 1.2 çelik plaka Boyutlar 550mm(H) 370mm(H) 320mm(H) 400mm(H) 340mm(H) 250mm(W) 150mm(D) 135mm(D) 130mm(D) Genel Bu konvansiyonel paneller 4, 8 ve 32 zon seçenekli modelleriyle küçük ölçekliden büyük ölçekliye tüm montajlar n zda yang n alg lama amaçl rekabetçi çözüm sunar. Bu üniteler yüksek standart, performans, güvenilirlik ve EN-54, k s m 2 & 4 e uyumluluk sa lar. Opsiyonel Özellikler Söndürme olana ç k fl ve 2 geçifllizondan(cross zones) alarm s ras nda aktiflenme. LCD gösterge (2X20) ile basit fonksiyonlu keypad. Özellikler Girifl(Input) gücü denetleme LED leri (Normal, Düflük, Yüksek) Otomatik-aray c devred fl fonksiyonu. Güncel panel kapasite bilgisi. Tüm girifl ve ç k fllarda tam denetim. Alg lama örgüsünde aç k, k sa devre ve kafa ç karma göstergesi Topraklama hatas ve PCB Link hatas alg lama. Devre korumas için otomatik olarak güç kesen resetlenebilir faz Her biri 1A ölçülen çift sounder devresi ç k fl Repeater panelleri için her zonda cihaz üzerinde ç k fl Bataryalardaki aç k ve k sa devre için otomatik-izleme Basit servis ve bak mlar için zonlar devred fl b rakma olana Ana kart operasyonu için cihaz üzerinde anahtar (switch). (yaln zca 4 zon ve 8 zon) Dahili flarjörle damgal kurflun asit batarya tamamlama Lamba testi özelli i 89

4 HORING LIH 4 BÖLGE YANGIN ALARM PANEL Her bölge için 30 adet duman dedektörü ba lanabilme özelli i Tüm girifl ç k fllarda tam denetim Genel özellikler için sayfa 89'a Bak n z KONVANS YONEL YANGIN ALARM PANELLER AH L 292 $ 8 BÖLGE YANGIN ALARM PANEL Her bölge için 30 adet duman dedektörü ba lanabilme özelli i Tüm girifl çik fllarda tam denetim Genel özellikler için sayfa 89'a Bak n z AH L 400 $ 16 BÖLGE YANGIN ALARM PANEL Her bölge için 30 adet duman dedektörü ba lanabilme özelli i Tüm girifl çik fllarda tam denetim Genel özellikler için sayfa 89'a Bak n z AH L 670 $ 32 BÖLGE YANGIN ALARM PANEL Her bölge için 30 adet duman dedektörü ba lanabilme özelli i Tüm girifl ç k fllarda tam denetim Genel özellikler için sayfa 89'a Bak n z AH L 805 $ KONVANS YONEL DEDEKTÖRLER OPT K DUMAN DEDEKTÖRÜ iki kablo Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 40 ma Çal flma voltaj : 12V~30 VDC AH $ KOMB NE OPT K DUMAN DEDEKTÖRÜ iki kablo Optik duman + Is dedektörü Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 40 ma 12V~30 VDC ISI ARTIfi DEDEKTÖRÜ iki kablo Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 30 ma AH $ AH $ SAB T ISI DEDEKTÖRÜ iki kablo Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 30 ma AH $ 90

5 HORING LIH OPT K DUMAN DEDEKTÖRÜ Röleli Dört kablo Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 40 ma Çal flma voltaj : 12V~30 VDC KOMB NE OPT K DUMAN DEDEKTÖRÜ Röleli Dört kablo Optik duman + Is dedektörü Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 40 ma ISI ARTIfi DEDEKTÖRÜ Röleli Dört kablo Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 30 ma HIRSIZ ALARM PANELLER NE UYUMLU RÖLEL DEDEKTÖRLER AH $ AH $ AH $ SAB T ISI DEDEKTÖRÜ Röleli Dört kablo Ak m sarfiyat :Aktif oldu unda 30 ma AH $ ELEKTRON K S REN 24 V DC YARDIMCI ÜRÜNLER AH S 35 $ ELEKTRON K S REN Flaflörlü 24 V DC YANGIN HBAR BUTONU K rbas buton 24V DC AH BS 49 $ AH $ GAZ DEDEKTÖRÜ 12V DC ve 24 V DC seçenekli AH $ P LL DUMAN DEDEKTÖRÜ 9 V pil ile çal fl r AHSS $ 91

6 FIRE EQUIPMENT 1 LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 125 adres 2 LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 250 adres 3 LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 375 adres 4 LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 375 adres REPETEAR PANEL AKTARICI Tüm J-net ve Junior panellerle uyumludur ANALOG & INTELLIGENT ADRESL YANGIN ALGILAMA PANELLER J-NET-SC J-NET-SC J-NET-SC J-NET-SC JUNIOR-M N,REPEATER LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 500 adres 5 LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 625 adres 6 LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 750 adres 7 LOOP YANGIN ALARM KONTROL PANEL 875 adres J-NET-SC-004L 2597 J-NET-SC J-NET-SC J-NET-SC F YATLAR EURO BAZINDADIR.

7 FIRE EQUIPMENT ADRESL OPT K DUMAN DEDEKTÖRÜ Optik duman dedektörü Dual led göstergesi ANALOG & INTELLIGENT ADRESL YANGIN ALGILAMA DEDEKTÖRLER VE AKSESUARLAR GFE-AD-S 30 ADRESL ISI ARTIfi HIZI DEDEKTÖRÜ Adresli s art fl h z dedektörü Dual led göstergesi GFE-AD-H 30 ADRESL OPT K DUMAN+ISI ARTIfi HIZI DEDEKTÖRÜ Kombine Optik duman + s art fl h z dedektörü Dual led göstergesi GFE-AD-SH 34 ADRESL OPT K DUMAN DEDEKTÖRÜ Optik duman dedektörü Paralel ihbar led ç k fl GFE-AD-S-LED 32 ADRESL ISI ARTIfi HIZI DEDEKTÖRÜ Adresli s art fl h z dedektörü Paralel ihbar led ç k fl GFE-AD-H-LED 32 ADRESL OPT K DUMAN+ISI ARTIfi HIZI DEDEKTÖRÜ Kombine Optik duman + s art fl h z dedektörü Paralel ihbar led ç k fl GFE-AD-SH-LED 36 ADRESL DEDEKTÖR SÖKET GFE YANGIN HBAR BUTONU K rbas ihbar butonu Kasa dahil GFE-MCPA 30 ADRESL ELEKTRON K S REN Çal flma voltaj 17~30V DC 85 db ses seviyesi IP 44 kalite standart VLCN-WSA F YATLAR EURO BAZINDADIR.

8 EKOL TE&ORION TEK YÜZLÜ AC L AYDINLATMA VE YÖNLEND RME ARMATÜRÜ Acilde bir saat yanabilir 1x8 Wat Pleksi üzeri figürlü Boyutlar:323x174x58 mm AC L AYDINLATMA VE YÖNLEND RME ARMATÜRLER AE TEK YÜZLÜ AC L AYDINLATMA VE YÖNLEND RME ARMATÜRÜ Sürekli bir saat yanabilir 1x8 Wat Pleksi üzeri figürlü Boyutlar:323x174x58 mm TEK YÜZLÜ AC L AYDINLATMA VE YÖNLEND RME ARMATÜRÜ Acilde üç saat yanabilir Pleksi üzeri figürlü 1x8 Wat Boyutlar:323x174x58 mm TEK YÜZLÜ AC L YÖNLEND RME ARMATÜRÜ fiebekeden yanar 1x8 Wat Pleksi üzeri figürlü Boyutlar:323x174x58 mm Ç FT YÜZLÜ AC L AYDINLATMA VE YÖNLEND RME ARMATÜRÜ Kesintide üç saat yanabilir Fluoresan led lambal 5 mm Saydam Pleksiglas difüzör kullan ml flt r Boyutlar:265x189x36 mm AE AE AE AEB L 34 Ç FT YÜZLÜ AC L AYDINLATMA VE YÖNLEND RME ARMATÜRÜ Sürekli kesintide bir saat yanabilir Fluoresan led lambal 5 mm Saydam Pleksiglas difüzör kullan ml flt r Boyutlar:265x189x36 mm Ç FT YÜZLÜ AC L AYDINLATMA VE YÖNLEND RME ARMATÜRÜ Sürekli kesintide üç saat yanabilir Fluoresan led lambal 5 mm Saydam Pleksiglas difüzör kullan ml flt r Boyutlar:265x189x36 mm AEB L 35 AEB L 36 TÜM OR ON MODELLER N SIVA ALTI KULLANAB LMEK Ç N L STE F YATLARINA +7 EKLENMEL D R. YÖNLEND RME ET KETLER YÖNLEND RMELER Tüm modellerimizde acilde 1 saat, 3 saat, sürekli 3 saat ve flebekeden yana modellerimiz mevcuttur. Di er ürün ve modellerimiz için sat fl ekibiyle temasa geçiniz. 94 F YATLAR EURO BAZINDADIR.

9 GARANT VE ADE KOfiULLARIMIZ Ürünler fatura tarihinden itibaren üretim hatalar na karfl 2 y l garanti alt ndad r. Ürün ar zas bildirimlerinizde ürünler sevk irsaliyesi ile teslim al n r. Teknik servisimizce kontrolü yap ld ktan sonra onar m yap l r veya gerekti inde yenisi ile de ifltirilir. Montajc veya kullan c hatalar ndan do abilecek ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. Tamir bedeli karfl l nda onar m gerçeklefltirilecektir. Ürün üzerinde bulunan barkod etiketi y rt lm fl ürünler garanti kapsam d fl ndad r. ADE KOfiULLARI Fatura tarihinden itibaren 7 gün geçmifl olan ürünlerin iadesi al nmaz. ade edilmek istenen ürünler orijinal ambalaj nda, tüm aksesuarlar eksiksiz flekilde olmal d r. Kargo ile gönderilecek ürünler orijinal kutusu d fl nda baflka bir kutu ile muhafaza edilerek taraf m za gönderilmelidir. Eksiksiz ve kusursuz oldu unu tespit etti imiz ürünler iade al nabilir. adesi flirketimizce kabul gören ürünlerin bedelleri cari hesab n za alacak olarak kaydedilir. Nakit iadesi yap lmaz. 96

Ocak 2010 Fiyat Listesi

Ocak 2010 Fiyat Listesi Ocak 2010 Fiyat Listesi GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI ve AKSESUARLARI V LLA T P RENKL 5" TFT LCD GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI RENKL 5" TFT LCD T P MON TÖR Commax' n 40.Kurulufl y l özel üretimi Yüksek çözünürlüklü

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

elektromaks De erli Çözüm Orta m z,

elektromaks De erli Çözüm Orta m z, elektromaks elektronik güvenlik sistemleri De erli Çözüm Orta m z, Bu y l 10.cu y l m z kutlamaktay z. Bize güvenip bizi bu günlere getirdi iniz için sizlere Elektromaks ailesi ad na çok teflekkür ederiz.

Detaylı

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla Önsöz De erli Meslektafllarımız, Koza Güvenlik Sistemleri Ltd. fiti. 2005 yılında faaliyetine bafllamıfl ve bu güne kadar dünya güvenlik sektöründeki geliflmeleri yakından takip ederek en yeni ve en sa

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli Kablosuz Alarm Seti JK-82-1 adet JA-82 868 Mhz., 50 kablosuz cihaz + 4 kablolu zone panel, 4 tel.no ve 6 sesli mesaj kapasiteli komunikator, 2 programlanabilir ç k l. ( Aku Hariç) - 1 Adet JA-81E Kablolu

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi. F YAT L STES

Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi. F YAT L STES Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi. F YAT L STES MAYIS 14 44 NaDe Elektronik San. & Tic. A.fi. 44. yıl 44 NADE ELEKTRON K SANAY VE T CARET ANON M fifis RKET INSENSE INTOUCH INFIRE INDOOR INLIGHT 1 19 43 55

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Otomatik/Manuel Diafram Valfli Mutfak Davlumbazı Yangın Söndürme Sistemi

Otomatik/Manuel Diafram Valfli Mutfak Davlumbazı Yangın Söndürme Sistemi Otomatik/Manuel Diafram Valfli Mutfak Davlumbazı Yangın Söndürme Sistemi Söndürücü Tüpü Potasyum karbonat K 2 CO 3 söndürme solüsyonu Söndürme Ekipmanı Diafram Valfi M 30x1.5mm Manometre, Ø23 0 28 Bar

Detaylı

Fınder. www.finder.com.tr

Fınder. www.finder.com.tr Fınder Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri T Acil Anons Sistemleri f Geçiş Kontrol Sistemleri T Bina Yönetim Sistemleri T Acil Aydınlatma Hakkım ızda Finder Finder birbirleri ile koordineli çalışması gereken

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Bina Yönetim Sistemi Acil Aydınlatma. www.finder.com.

Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Bina Yönetim Sistemi Acil Aydınlatma. www.finder.com. Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Bina Yönetim Sistemi Acil Aydınlatma Hakkımızda birbirleri ile koordineli çalışması gereken yangın ve güvenlik sistemlerini

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Saygılarımızla, RMK Yangın Söndürme ve Güv. Sist. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti

Değerli Müşterimiz, Saygılarımızla, RMK Yangın Söndürme ve Güv. Sist. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti 2013 ÜRÜN LİSTESİ 2 Değerli Müşterimiz, Yangın güvenlik sektöründeki 20 yıllık tecrübemiz ile sizlere firmamız bünyesinde; TELETEK, POLON ALFA, POLI SERVIS, SIPO TRADING, SOLVAY, ROTAREX, VITKOVICE MILMET

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI 801-101 ZAYIF AKIM TESSATI: (*) Çaırma, kapı zili ve kapı açma tesisatı: Iıklı çaırma sortisi: (Ölçü: Ad.;hzarat: % 60) Peel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 lı ı mm 2 'lik

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı