Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi"

Transkript

1 Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi TARĠH : Aralık 2010 SÜRE/SAAT : 2 Gün - 12 Saat / 09:30 17:00 YER ÜCRET : Dedeman Otel : TL HEDEF: İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve firma kaynaklarının doğru kullanılması, yöneticilerin finansal bakış açısına sahip olmaları ve finansal verileri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür. İşletme finansmanı ile ilgili konuların paylaşılacağı bu eğitimle, finans bilgisine sahip olmayan firma sahipleri ve yöneticilerin işletmenin değer artırma hedefine ulaşmasında finansal kaynakları en doğru biçimde değerlendirme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır. Derslerde finansman matematiği, risk yönetimi, ve portföy yönetimi konularında güncel uygulamalara yer verilecektir. ĠÇERĠK: Finansal yönetimin amacı ve faaliyetleri o Finans yöneticisinin amacı o Finans yöneticisinin verdiği kararlar o Finans yöneticisinin görevleri Faiz hesapları (finans matematiği) o Basit faiz o Bileşik faiz o Efektif faiz o Reel faiz o Eşit ödemeler hesaplaması o İtfa tablosu oluşturma Mali tablo analizi o Yatay analiz o Dikey analiz o Trend analizi o Oran analizi o Klasik erken uyarı sinyalleri İşletme sermayesi yönetimi o İşletme sermayesinin tanımı o İşletme sermayesinin finansal yönetimdeki yeri o İşletme sermayesi yönetiminin firma için önemi İşletme sermayesi yönetimine ayrılan süre

2 Finansal teknikler o Factoring o Forfaiting o Leasing o Forward o Futures o Swaps KATILIMCI PROFĠLĠ: İşletme sermayesine yatırılan tutarların büyüklüğü İş hacmi ile işletme sermayesi arasındaki ilişki İşletme sermayesi tutarı ile kârlılık arasındaki ilişki Küçük işletmeler için işletme sermayesinin önemi Firma sahipleri veya üst düzey yöneticileri DETAYLI BĠLGĠ VE KAYIT ĠÇĠN: Araştırma ve Proje Bölümü /133 EĞĠTĠM YERĠ: Dedeman Otel Bitez Salonu Kavaklı Sarnıç Cad Sok. No:6 Bitez Bodrum, Muğla Tel: (252) Doğum Tarihi : 20 Ekim 1960 Öğrenim Durumu : Prof. Dr. Ramazan Aktaş Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1981 Y.lisans İşletme (MBA) ODTÜ İşletme 1985 Doktora İşletme Ankara Üniversitesi SBF İşletme 1991 Prof. Dr. Ramazan Aktaş ın yapmış olduğu çalışmaların küçük bir kısmı aşağıda belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi için: Yayınlar: Ramazan Aktaş ve M. Mete Doğanay, The Impcat of Low Inflation on Turkish Firms, International Conference on Business and Finance, Hydarabad, India, Ocak, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümlerden:

3 Aktaş, Ramazan, Country Risk Management in Creating a Leading Indicators and Financial Early Warning system for the Turkish Economy, Research Cooperation Project, Republic of Turkey, Prime Ministry, Undersecreteriat of Treasury, Ankara, IFO Institute for Economic Research, Munich, Mart 2000, s Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Aktaş Ramazan, Mete Doğanay ve Birol Yıldız, Mali Başarısızlığın Öngörülmesi: İstatistiksel Yöntemler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 58, Aktaş, Ramazan, Önder Kaymaz ve Ali Alp, Good Corporate Governance Structures with Three Betters: Internal Control, Risk Management and Accounting Principles, ISE Review,, Cilt:10, Sayı:40, Eylül Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: Aktaş, Ramazan ve Emin Akçaoğlu, İstersen Markalaşma, Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Nisan Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, Savaş Eşref BAŞÇI, Kobilerin Ülke Ekonomisi Açısından Taşıdığı Önem, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 5 Orta Anadolu Ġşletmecilik Kongresi, Tokat, Haziran Diğer yayınlar: Kitaplar Aktaş, Ramazan, Özdemir Akmut, Tamer Müftüoğlu, Öznur Yüksel, Burhan Aykaç, Mete Doğanay ve Tülin Durukan, Girişimciler için Ġşletme Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, Aktaş, Ramazan, E. Telatar, S. Pekkaya, O. Çakmak ve M. Doğanay, Enflasyonsuz Ortamda Ġşletme Yönetimi, TOBB Yayını, Aktaş, Ramazan, Ali Alp, M.Mete Doğanay ve Ekin Tokat, (Excel Uygulamalı) Finans Matematiği, Gazi Kitabevi, Ankara, Aktaş, Ramazan, Ali Alp, M.Mete Doğanay ve Ekin Tokat ve Arda Tokat, Eğlence Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, TOBB ETÜ- SEM Yayını, Ankara, Aktaş, Ramazan vd., Kriz Ortamında Ġşletme Yönetimi, TEB Kobi Akademi, İstanbul, Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

4 Aktaş, Ramazan, "Doğu Anadolu Bölgesindeki KOBİ lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Yolları ", K.H.O.Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 2000, s Emin Akçaoğlu ve Ramazan AKTAŞ, Merdiveni Tırmanmak: Türk Firmalarının Markalaşma Yoluyla Küresel Değer Zincirinde Terfi Girişimleri, Pi, Cilt :5, sayı:15, Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, Basel II ve KOBİ ler Üzerine Etkileri, Gagiad Dergisi, Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, İstihdamın Çözümü Yabancı Sermayede, TOSYÖV Girişim Dergisi, Temmuz Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, Küresel Kriz ve Türkiye, Ġşveren Dergisi s Kasım Ġdari Görevler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İİBF İşletme Bölüm Başkanlığı, 60 ay TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 3 yıl Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı, 6 ay Kara Harp Okulu Kantitatif Teknikler Anabilim Dalı Başkanlığı, 3 yıl. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü İdari Müdür Yardımcılığı, 2 yıl. Azerbaycan Kara Harp Okulu, İdare Etme Kafedrası Başkanlığı, 6 ay. Odagem Yönetim Kurulu Üyeliği, 2 yıl. Verilen Dersler: Finansal Yönetim (TOBB ETÜ, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi) Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi, (TOBB ETÜ) Finansal Piyasalar ve Kurumlar (Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü) Finansal Kararlar ve Modeller (Ankara Üniversitesi SBF) Karar Teorisi (Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Kara Harp Okulu)) Tahmin Yöntemleri (Hacettepe Üniversitesi, Kara Harp Okulu) İşletme Yönetimi (TOBB ETÜ) İşletmecilik Bilgisi (TOBB ETÜ) Yönetime Giriş (Kara Harp Okulu) Konuşmacı olarak katıldığı TV ve Radyo Programları: Aykırı Finans Programı, Kanal Biz ( Her hafta Salı saat 22:00-23:20 arası, Nisan 2009 dan başlayarak)

5 Güne Başlarken Programı, TRT 2 ( Her hafta Salı saat 09:30-10:00 arası, Nisan 2009 dan başlayarak) Kanal Biz ( Her hafta Salı saat 22:00-23:20 arası, Nisan 2009 dan başlayarak) Enekonomi Programı Başkent TV ( Bu program her Çarşamba saat 21:00-22:00 arasında olmak üzere Kasım Mart 2009 arası yayımlandı) İş Dünyası Programı, TRT 2, Ankara, (3 ayrı gün) Büyüteç Programı, TRT2, Ankara, 5 Mart TRT2, İş Günü Programı, KOBİ lerin Finansmanı, 6 Şubat 2007.Verilen Seminerler Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Modelleri (Bankalar Birliği, Ankara ve İzmir Eğitim Merkezlerinde bu seminer son dört yıldan beri en az 12 kere; Halk Bankası na 2 defa, İnterbank a bir defa ve Oyakbank a 2 defa ve Kalkınma Bankası na bir defa verilmiştir.) Finans Matematiği(Bankalar Birliği, Ankara ve İzmir Eğitim Merkezlerinde bu seminer son dört yıldan beri en az 6 kere, Kalkınma Bankası nda 3 defa bilgisayar uygulamalı olarak verilmiştir.) Mali Oran Analizi (Bankalar Birliği, Ankara ve İzmir Eğitim Merkezlerinde ve Kalkınma Bankasında bu seminer son dört yıldan beri en az 12 kere verilmiştir.) Bilgisayar Destekli Ġstatistik Eğitimi (Merkez Bankasında bu eğitim 4 kez verilmiştir) Çok Boyutlu Ġstatistik Eğitimi ve Finans Uygulamaları(Merkez Bankasında bu eğitim 4 kez verilmiştir) Çalışma Sermayesi Yönetimi (Bu eğitim Kalkınma Bankası na bir defa verilmiştir.) Risk Yönetimi ( Kalkınma Bankası nda 2 defa bilgisayar uygulamalı olarak verilmiştir.) TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezinde, Profesyonel İşletme Yönetimi, Yöneticiler için Finansal Yönetim Portföy Yönetimi, Sertifikalı Kamu Alımları ve Borsa Okulu Programlarında, Finans Matematiği, Sermaye Bütçelemesi, Düşük Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi, Kriz Ortamında İşletme Yönetimi, Girişimcilik, Çok Boyutlu Mali Oran Analizi ve Modern Portföy Yönetimi konularında son dört yıldan beri eğitim verilmektedir)

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz 2- Yönetim Kurulu Üyelerimiz İÇİNDEKİLER 3- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz 4- Önsöz

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Tuğsal Doruk 2. Unvanı: Öğr.Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Girne Amerikan Üniversitesi 2009 Uzmanlık Alanı: Yönetim Y. Lisans

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/89 http ://www.tek.org.tr KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN TEŞVİK VE FİNANSMANI. Mehmet Civan

TARTIŞMA METNİ 2012/89 http ://www.tek.org.tr KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN TEŞVİK VE FİNANSMANI. Mehmet Civan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/89 http ://www.tek.org.tr KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN TEŞVİK VE FİNANSMANI Mehmet Civan Bu çalışma "GAZİANTEP SANAYİNDE İHRACAT, FİNANSMAN VE İSTİHDAM SORUNLARI",

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı