XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi"

Transkript

1 XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi Dünyanın menkul kıymetler ve vadeli işlemler düzenleyicileri ve uluslararası mali çevrelerin diğer üyeleri, Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslarası Örgütü nün (IOSCO) XXVII. Yıllık Konferansı vesilesiyle Mayıs 2002 tarihlerinde İstanbul da toplandılar. Bu yıl Konferansa Türkiye Sermaye Piyasası Kurumu evsahipliği yaptı ve 85 ülkeden 478 katılımcıyı sıcak bir ilgiyle karşıladı. Bu yılki konferansın konusu Küreselleşme: Fırsatlar ve Güçlükler idi. Bu konunun seçilmesinin nedeni küreselleşme sürecinin hem yatırımcı ve finans hizmetleri verenlere yeni fırsatlar sunduğu, hem de finans hizmetleri düzenleyicileri için yeni zorluklar yarattığı konusunun kabul edilmesidir. Konferans, menkul kıymetler düzenleyicileri ve sektör katılımcıları için, sınır ötesi finans hizmetlerinin sağlanmasının artırılmasına ve bununla ilgili uluslararası sermaye akışlarına ilişkin temel sorunları irdeleyebilecekleri bir forum teşkil etti. Konferans, ayrıca düzenleyicilerinin ve sektör katılımcılarının, 11 Eylül 2001 olaylarından sonra büyük önem kazanan konuları ve son zamanlarda yaşanan uluslararası önemdeki kurumsal başarısızlıkları ele almaları için bir forum olmuştur. IOSCO, menkul kıymet komisyonları arasında, söz konusu olayların ortaya çıkardığı sorunlara yanıt verebilmelerini ve sağlam düzenleme rejimleri oluşturmalarını destekleyecek uluslararası platformda bir diyalog kurmaya kararlıdır. Konferansın resmi açılışı Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Doğan Cansızlar tarafından yapıldı. Dr. Cansızlar konuşmasında küreselleşmenin bundan sonra da bizimle birlikte olacağından ve son on yıl içinde bilgi teknolojilerindeki gelişme ve artan rekabete bağlı olarak finans hizmetleri sektöründe önemli değişiklikler ve gelişmeler kaydedildiğinden söz etti. Dr.Cansızlar ayrıca şöyle bir gözlemini ifade etti: Finans şirketleri bu yeni rekabetçi dünyada operasyonlarını çeşitlendirmiş ve sınır ötesine geçirmişlerdir. Daha rekabetçi olan bu karmaşık finans ortamı şirketler, piyasalar ve düzenleyiciler için yeni risklere yol açmıştır. Düzenleme mercileri, yasa uygulayıcı merciler ve tüm ülkelerdeki ilgili diğer mercilerin bu risklerle başa çıkmak için bilgi paylaşımı konusunda yüksek standartlar geliştirmesi gerekmektedir. Dr. Cansızlar, gelişmekte olan piyasalar açısından küreselleşmenin etkileriyle başa çıkabilmek için uygulanacak en iyi politikayla ilgili olarak şunu söyledi: Gelişmekte olan piyasa açısından bakıldığında, yerel finans piyasalarının kırılganlığıyla başa çıkmanın en etkili yolu bankacılık ve finans sektörlerini yeniden 1

2 yapılandıracak reformlar yapmak, gerçek manada şeffaflık içinde çalışmak ve açık pazarı destekleyen kurumsal bir çerçeveyi güçlendirmek olacaktır. Bu yerel reformların en yüksek başarıyı gösterebilmesi için küresel reformlarla uyum içinde uygulanmaları gerekmektedir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Dr. Kemal Derviş de Konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Dr. Derviş, gelişmekte olan piyasalardaki dinamik ortamı, küreselleşmenin bir sonucu olarak tanımlamış ve gelişmekte olan piyasalarda küreselleşmenin gelişme yolunda ortaya çıkardığı büyük fırsatlardan ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde kürselleşmenin yol açtığı hızlı büyümeyle birlikte görülebilecek değişkenlikle başa çıkabilecek yeterlilikte sağlam bir düzenleme rejiminin geliştirilmesi gerekliliğinden söz etmiştir. Konferansta bir dizi önemli girişim ve başarı açıklanmıştır: Danışma, İşbirliği ve Bilgi Alış Verişine İlişkin IOSCO Mutabakat Belgesi IOSCO Başkanlık Kurulu, yasa uygulama konularında bilgi paylaşımı ve işbirliğine ilişkin çoktaraflı bir Mutabakat Belgesi (MOU) onaylamıştır. Söz konusu MOU nun onaylanması, sınır ötesi menkul kıymetler hareketlerinin artışından kaynaklanan güçlüklerle başa çıkma yolunda çok önemli bir adım oluşturmakla birlikte, IOSCO üyeleri arasında var olan uzun geçmişe sahip işbirliğine katkıda bulunmakta ve bilgi paylaşımı alanında uluslararası bir referans noktası oluşturmaktadır. Bilgi paylaşımına açık seçik standartlar getiren MOU, sınır ötesi menkul kıymet hareketlerindeki çeşitli ihlallerin soruşturma ve kovuşturmasını kolaylaştıracak, ilgili yasaların dünyanın her yerinde uygulanmasını güçlendirecektir. Daha önce benzeri görülmemiş bu girişimle IOSCO, dünyanın her yerinde menkul kıymetlerle ilgili sahtekarlıklarla mücadeleyi sağlayacak geniş tabanlı bir mekanizma oluşturan ilk uluslararası kuruluş durumundadır. İhtiyati Planlar 11 Eylül olaylarına dayanarak, IOSCO, üyelerinden kendi ülkelerindeki düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ihtiyati planlarla ilgili raporları toplamış ve bu raporları, 2

3 gelecekte ihtiyati planlarla ilgili yapılacak çalışmalar açısından değerlendirmek üzere bir iç çalışma yapmıştır. Yine benzeri bir çalışmada Teknik Komite nin İkincil Piyasalarla İlgili Daimi Komitesi, piyasaların düzenli bir şekilde işlemesi için düzenleme alanında uluslararası ortak bir yaklaşım yaymak amacıyla ticaretin sekteye uğradığı durumlarla ilgili bir analiz gerçekleştirmektedir. Para Aklama ve Mali Suçlar IOSCO, MOU nun onaylanmasıyla sonuçlanan bilgi paylaşımıyla ilgili olarak kendi girişimlerini sürdürmenin yanı sıra, Financial Action Task Force gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarla para aklama, terörist finansmanı ve diğer mali suçları belirleme ve önleme girişimlerinde işbirliği yapmaktadır. IOSCO bu etkinlikleri sürdürme konusunda kararlıdır. Teknik Komite Başkanlarından Oluşan Alt Komite Son zamanlarda ortaya çıkan belirgin kurumsal başarısızlıkların üzerine, IOSCO Teknik Komitesi, Ocak 2002 de, bu olaylardan kaynaklanan menkul kıymet düzenleme sorunlarına karşılık IOSCO nun çalışmalarını bu noktada odaklamak ve koordine etmek için bir dizi IOSCO üyesinin başkanlarından ve üst düzey temsilcilerinden oluşan bir alt komite oluşturmuştur. Bu Alt Komite aynı zamanda, yeni çalışma konularını tespit etmeye ve Teknik Komite nin Daimi Komiteleri nin ve Proje Ekiplerinin çalışma planlarını öncelik sırasına sokmaya da yardımcı olmaktadır. Alt Komite ayrıca bu konularda diğer uluslararası organlarla gerektiğinde yapılacak ortak çalışmaların da odak noktası olacaktır. İlk görüşmelerin sonucunda, Alt Komite şu konulara özellikle eğilmeye karar vermiştir: derecelendirme kuruluşlarının uluslararası sermaye piyasalarındaki rolü; denetleme ve muhasebe sektörlerinde konsolidasyon; Uluslararası Muhasebe Standartları na ilişkin öncelikler; denetleme hizmetlerinin kapsamı ve mesleğin denetimi; bilgilendirme ve şeffaflık konuları. Alt Komite de geliştirilen bir dizi yeni proje Teknik Komite tarafından onaylanmıştır. Finans Hizmetlerinde Uluslararası Standartların Uygulanması IOSCO İlkelerinin Uygulanması 3

4 Menkul kıymetler sektöründe uluslararası standartları belirleyen başlıca kurul olarak IOSCO, uluslararası alanda menkul kıymetler mevzuatının düzeyinin artırılmasına ve 1998 de kabul edilen ve 2002 de güncelleştirilen Menkul Kıymetler Mevzuatının Amaç ve İlkeleri nin (IOSCO İlkeleri) uygulanmasıyla uluslararası menkul kıymetler piyasalarının bütünlüğünü pekiştirmeye kendini adamıştır. Esasen bu IOSCO İlkeleri IOSCO misyonunun özünü oluşturmaktadır 1. IOSCO Uygulama Komitesi tarafından koordine edilen bir süreç içinde bütün IOSCO üyeleri IOSCO İlkeleri ne dayanan bir öz-değerlendirme çalışmasına girmiş bulunmaktadır. IOSCO, üyelerin ve üçüncü taraf değerlendiricilerin çabalarını desteklemek amacıyla IOSCO İlkeleri nin uygulamasına bir kıyaslama süreci yoluyla ayrıntılı bir şekilde rehberlik edecek yeni bir proje başlatmıştır. IOSCO, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarıyla (IFI ler), IOSCO İlkeleri ni kullanmaları konusundaki ortak çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer yardımlaşma şekilleri arasında, IOSCO, menkul kıymet uzmanlarının hem IFI ler adına Finans Sektörü Değerlendirme Programları nın (FSAP) bir bölümü olarak iş başında değerlendirmeler yapmalarını, hem de FSAP değerlendirmelerinde IFI lere iş dışı yardım sağlamalarını tavsiye etmektedir. CPSS/IOSCO nun Menkul Kıymetlerin Teslim ve Ödeme Sistemleri Konusundaki Tavsiyelerinin Uygulanması IOSCO ve On lar Grubu ülkelerin merkez bankalarının Teslim ve Ödeme Sistemleri Komitesi (CPSS) Kasım 2001 de ortak olarak Menkul Kıymetler Teslim ve Ödeme Sistemleri Konusunda Tavsiyeler i yayınladı. 2 Bu tavsiyelerin amacı, menkul kıymetler ödeme sistemlerini kullanarak, uluslararası finansal istikrarı artıracak, riskleri azaltacak, verimliliği yükseltecek ve yatırımcılar için yeterli güvenliği sağlayacak önlemlerin uygulanmasını geliştirmektir. Tavsiyeler, Mart 2002 de sağlam finans sistemleri için Finansal İstikrar Forumu tarafından belirtilen kilit standartlar listesine eklenmiştir. 3 Bu yılın Ocak ayında, Menkul Kıymetler Teslim ve Ödeme Sistemleri CPSS/IOSCO Ortak Görev Grubu, herhangi 1 IOSCO İlkeleri, menkul kıymetler mevzuatı için üç amaca dayanan 30 ilke belirlemiştir: yatırımcıların korunması, piyasaların adil, verimli ve şeffaf hale getirilmesi ve sistemik riskin azaltılması. Bkz. sayfasından IOSCO nun 125 No lu Yayınlanmış Belgesi. 2 sayfasından IOSCO nun 123 No.lu Yayınlanmış Belgesi 3 4

5 bir ülkenin tavsiyeleri uygulayıp uygulamadığını değerlendirmek için kapsamlı bir metodoloji hazırlama görevini üstlenmiştir. Bu değerlendirme metodolojilerinin geliştirilmesi, IOSCO nun, IOSCO İlkeleri nin uygulanmasını ilerletmeye ve uluslararası standartları belirleyen kuruluşların, IFI lerin ve diğer uluslararası kuruluşların daha kapsamlı girişimlerini destekleyerek finans sektöründe genel olarak uluslararası standartların uygulanmasını geliştirmeye yönelik kati kararlılığını yansıtmaktadır. Çokuluslu Bilgilendirme ve Muhasebe Bazı kamu kuruluşlarının, basın bildirileri ve başka bazı kurumsal açıklama yollarıyla kabul edilmiş muhasebe standartlarıyla örtüşmeyen tek tek şirketlere ait kazanç ölçümleri yayınlamalarından ötürü önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. IOSCO Teknik Komitesi, konferans sırasında kamu kuruluşlarını, yatırımcıları ve bu mali bilgilerden yararlanan diğer kişileri bu konuda uyarmak amacıyla bir bildiri yayınlayarak bu tür ölçümlerin sunumunu ve yorumunu yaparlarken daha çok özen göstermeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Bu uygulamalarla ilgili bildiri kısa süre içinde IOSCO web sayfasında yayınlanacaktır. Mayıs 2000 tarihinde Başkanlık Kurulu tarafından alınan Çokuluslu Menkul Kıymet Arzlarının ve Sınır Ötesi Kotelerinin İdaresi Amacıyla Konulan IASC Standartlarıyla İlgili Karar'ı takiben IOSCO, Uluslararası Muhasebe Standartları'nın (IAS) IOSCO üyeleri tarafından ne ölçüde benimsendiğini değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Anket sonuç olarak birçok ülkede dışarıdan gelen ihraççıların Uluslararası Muhasebe Standartları'nı kullanmasına izin verildiğini ve diğerlerinin de bu doğrultuda çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini ortaya koymuştur. Buna ek olarak Mayıs 2000'den beri IAS'in kullanılmasını artırmaya yönelik bir dizi gelişme yaşanmıştır. Bu çalışmalar arasında (i) AB Bakanlar Konseyi nin (ECOFIN Konseyi) IAS'in 2005 yılına kadar tam kullanıma sokulmasına dair aldığı karar; (ii) IASB'nin standartları belirleyen tam zamanlı bağımsız bir kurum olarak yeniden yapılandırılmasının tamamlanması ve (iii) bu konular üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan özel bir alt grubun eşliğinde faaliyetlerini yürütecek Avrupa Menkul Kıymetler Düzenleyici Komitesi'nin oluşturulması bulunur. Geleceğe yönelik olarak, bu çalışmaları daha da ileri noktalara taşımak amacıyla IOSCO, IASB yi ve ulusal standart oluşturucularını, işbirliği içinde sınır ötesi arzların, kotelerin ve 5

6 düzenlemelerin kolay bir şekilde yürütülmesi amacıyla ortak bir yaklaşımın geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütmesini ve düzenleyicilerin tutarlı yorum ve uygulama gibi daha kapsamlı konulara eğilmesini tavsiye etmektedir. Muhasebe standartlarıyla ilgili yürütülen çalışmaların yanı sıra IOSCO Teknik Komitesi, denetçilerin bağımsızlığı gibi, uluslararası denetim standartlarıyla ilgili çalışmalar yapmakta ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'yla (IFAC) da onayını almak için etkileşimini sürdürmeyi istemektedir. Gelişmekte Olan Piyasalara Sahip Ülkelerde Kurumsal Yönetişim IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi, kurumsal yönetişimle ilgili olarak sağlam ve iyi düzenlenmiş sermaye piyasalarının gelişimi için etkin bir kurumsal yönetişimin gerekli olduğunu belirten bir karar almıştır. IOSCO EMC, üyelerinin bu ilkeleri, mevzuat, düzenleme ve iyi uygulama kuralları çerçevesinde tatbik etmelerini ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün Kurumsal Yönetişim İlkeleri ni (OECD İlkeleri) bir referans noktası olarak kullanmalarını önermektedir. Gelişmekte Olan Piyasalara Sahip Ülkelerde Kurumsal Tahvil Piyasasının Geliştirilmesi IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Gelişmekte Olan Piyasalara Sahip Ülkelerdeki Kurumsal Tahvil Piyasalarının Geliştirilmesine İlişkin Araştırma adını taşıyan raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Bu rapor, gelişmekte olan piyasalara sahip ülkelerdeki kurumsal tahvil piyasalarının gelişim düzeylerine ilişkin bilgiler sunmaktadır. Raporda aynı zamanda sözü geçen ülkelerdeki kurumsal tahvil piyasalarının gelişimleriyle ilgili eğilimler ve diğer konular ele alınmaktadır. Piyasa Aracılarının Düzenlenmesi IOSCO Teknik Komitesi Aracı Kuruluşlarda Likidite Riskinin Yönetimi İçin Sağlam Uygulamalar başlıklı bir raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Rapor, özellikle kayda değer uygulamaları vurgulamak ve iyileştirilebilecek alanları belirlemek amacıyla sektör içinde ve 6

7 düzenleyiciler arasında şirketlerin finansal gücü için sağlam likidite yönetimi uygulamalarının gerekliliğine ilişkin bilinci artırmaya çalışmaktadır. Bu rapor ayrıca dokuz farklı ülkedeki başlıca aracı kuruluşlardan oluşan temsili bir seçme grupta likidite riski yönetimi uygulamaları konusunda yapılmış olan araştırmanın sonuçlarını da içermekedir. Yatırım Yönetimi IOSCO Teknik Komitesi, biri Hissedar Sıfatıyla Toplu Yatırım Programları: Sorumluluklar ve Bilgilendirme başlıklı, diğeri de Toplu Yatırım Programlarına İlişkin Performans Sunuş Standartları adlı iki tane danışma amaçlı raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Teknik Komite, uluslararası finans camiasından 30 Eylül 2002 ye kadar bu raporlarla ilgili yorum talep etmektedir. İlgili taraflar, raporun herhangi bir yönüyle ilgili yorumlarını IOSCO Genel Sekreterliği ne iletebilir. IOSCO Teknik Komitesi aynı zamanda Yatırımcının Bilgilendirilmesi ve Bilgilendirilmiş Kararlar: Toplu Yatırım Programları Aracılığıyla Basitleştirilmiş Broşürlerin Kullanımı başlıklı bir raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Teknik Komite bu raporda CIS düzenleyicilerinin, broşürlerin basitleştirilmesiyle bilgilendirilmiş yatırımcı karar mekanizmasını kolaylaştırma yollarını incelemektedir. İnternet Konulu Yuvarlak Masa Toplantıları IOSCO, menkul kıymetlerle ilgili etkinliklerde internet kullanımının getirebileceği sonuçlara ilişkin bir dizi yuvarlak masa toplantısına evsahipliği yapacak, ve bu toplantılara finans hizmetleri düzenleyicileri, tüketici grupları, finans hizmetleri şirketleri ve internet hizmet sağlayıcıları gibi ilgili enformasyon hizmetleri şirketleri davet edilecektir. Yuvarlak Masa toplantılarının amacı, düzenleyicilere ve sektöre, internet üzerinde işleyen teknolojilerin menkul kıymetler sektöründe kullanımından dolayı tüketicilerin ve şirketlerin karşı karşıya kaldığı ve kalabileceği risklerle farklı uygulamaları ve düzenleyicilerin endişelerini tartışma fırsatı yaratmaktır. İnterneti konu alan ilk Yuvarlak Masa toplantısı Haziran 2002 tarihlerinde Hong Kong da, bunu izleyen yuvarlak masa toplantıları ise Ekim 2002 de Toronto da ve Mart 2003 te Amsterdam da yapılacaktır. Seçimler 7

8 Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu nun Başkanı Sn. David Knott, Teknik Komite nin Başkanı; Meksika Comision Nacional Bancaria y de Valores in Başkanı olan Sn. Jonathan Davis de Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Doğan Cansızlar Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi ne Başkan, Ürdün Menkul Kıymetler Komisyonu nun Başkanı Dr. Bassam K. Saket de Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Konferans sırasında gerçekleşen bu seçimlerin sonucu olarak İcra Kurulu artık aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Teknik Komite nin ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi nin Başkanları: Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu nun Başkanı olan Sn. David Knott ve Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Doğan Cansızlar; Dört Bölgesel Komite nin Başkanları: Afrika / Orta Doğu Bölgesel Komitesi nin ve Nijerya Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu Başkanı Sn. Süleyman A. Ndanusa; Asya Pasifik Bölgesel Komitesi ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu nun Başkanı Sn. Ali Abdul Kadir; Avrupa Bölgesel Komitesi nin ve Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu nun Başkanı Sn. Stavros Thomadakis; ve Amerika Ülkeleri Bölgesel Komitesi ve Québec Commission des Valeurs Mobilieres in Başkanı Sn. Carmen Crépin; Başkanlık Kurulu tarafından seçilen dokuz üye: Brezilya Comissao de Valores Mobiliarios; Fransa Commission des opérations de bourse; Almanya Bundesanstalt für Finanzdienstlesitungsaufsicht (BAFin); İtalya Commissione Nazionale per la Società e la Borsa; Japonya Finans Hizmetleri Kurumu; Yeni Zelanda Menkul Kıymetler Komisyonu; Güney Afrika Finans Hizmetleri Kurumu: Bireşik Krallık Finans Hizmetleri Kurumu ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu; ve 8

9 Bölgesel Komiteler tarafından seçilen dört üye: Ürdün Menkul Kıymetler Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleyici Komisyonu, Portekiz Comissao do Mercando de Valores Mobiliarios ve Arjantin Comision Nacional de Valores. Son olarak da, Portekiz Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios un Başkanı Sn. Fernando Teixeira dos Santos İcra Kurulu nun Başkanı seçilmiş, Güney Afrika Finans Hizmetleri Kurumu ndan Sn. Jeff Van Rooyen ise Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Yukarıda adı geçen bütün atamalar ve seçim yoluyla belirlenmiş pozisyonlar iki yıllık bir görev süresi içindir. Eğitim IOSCO ve üyeleri yıl boyunca çok çeşitli seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir. Bu programlar dünyanın bütün bölgelerinde gerçekleşmekte ve IOSCO üyelerinin katılımından ve uzmanlarının bilgilerinden faydalanmaktadır IOSCO Seminer Eğitim Programı Ekim ayında İspanya nın Madrid kentinde gerçekleşecektir. Bu programın tamamı, IOSCO ilkelerinin uygulanma düzeyiyle ilgili olarak kendi ülkelerinde bu önemli öz değerlendirme sürecini sonlandırmayla meşgul olan seminer katılımcılarına eğitim ve yardım sağlamaya ayrılacaktır. SRO Danışma Komitesi Kendi kendini düzenleyen önemli (üye) kuruluşları temsil eden SRO Danışma Komitesi, ortak çıkar ifade eden konularda Teknik Komite ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi yle işbirliği yapma ve sektörden bilgi toplama kararlılığının sürdüğünü belirtmiştir. Konferans Panelleri Gerek düzenleyicileri, gerekse uygulayıcıları ilgilendiren çeşitli konularda panel tartışmaları düzenlenmiştir: Küresel Finans Ortamı Bağlamında Düzenleme ve Denetleme 9

10 Günümüz finans hizmetleri sektörünün ülkeler ve sektörler arası yapısı, bütün dünyadaki finans hizmetleri düzenleyicileri ve denetleyicileri arasında yakın işbirliğinin önemine işaret etmektedir. Şirketlerin operasyonları önemli teknolojik değişimlere ve buna paralel olarak sınai rekabet düzeyinin yükselmesine, finans kuruluşlarının sektör ve sınır ötesi küreselleşmesi, çeşitlenmesi ve konsolidasyonu da eşlik etmektedir. Borsalar, takas kurumları ve saklama hizmeti sağlayan kurumların özelleşmesi, birleşmesi ve ittifaklara yönelmesi dünyanın her yerinde hızla artmaktadır. Bu gelişmeler, özellikle şirketlerin ve piyasaların maruz kaldığı riskler açısından bazı kilit düzenleme sorularını ortaya çıkarmaktadır. IOSCO üyeleri, konferanstaki tartışmaları sırasında, sınır ötesi finans hizmetlerinin düzenlenmesi yolunda etkin işbirliği yapma yönündeki kararlılıklarını bir kere daha vurgulamışlardır. Ülkeler Arası Yolsuzluk: Yasa Uygulama Zorlukları Uluslararası finansal suçlar alanında yürütülecek bir soruşturmanın başarısı, genellikle menkul kıymet düzenleyicileri, diğer gözlemciler ve yasa uygulayıcı makamlar arasındaki uluslararası bilgi paylaşımına bağlıdır. Konferansa katılan IOSCO üyeleri ile sektör katılımcıları, menkul kıymet düzenleyicilerinin, bilgi paylaşımıyla ilgili olarak yüksek kalitedeki standartları uygulama konusundaki kapasite ve istekliliğini görüşmüşler ve bu konuda uygulanacak kalite standartlarını, başka finansal düzenleyiciler ve değişik yasa uygulama makamlarını içerecek şekilde genişletme olanakları aramışlardır. IOSCO üyeleri, ayrıca [Konferans ta onaylanan] çoktaraflı IOSCO MOU nun bilgi paylaşımını artırmak yolunda gerçekleştirebileceği işlevi ve sağlam bir yasa uygulama rejiminin bileşenlerini tartıştılar. Küresel Portföy Yatırımları: Gelişmekte olan Piyasalarda Fırsat ve Engeller Sınır ötesi sermaye akışları ile portföy yatırımlarının uluslararası alanda çeşitlenmeleri son yıllarda görünür bir şekilde artmıştır. Portföy yatırımları gelişmekte olan piyasalarda çoğu zaman yüksek getiri ve risk çeşitlendirme olanağı sağlamakla birlikte, bu piyasalarda girişilecek yatırımlar kendilerine has risk ve zorluklar içerebileceğinden, özel bir uzmanlık ve bilgi gerektirmektedir. IOSCO üyeleri konferansta gelişmekte olan piyasalarda yapılacak küresel portföy yatırımlarının başlıca engelleri ile hem yatırımcının hem de gelişmekte olan piyasanın bu risk ve zorlukların üstesinden gelmek için atabileceği olası adımları tartışmışlardır. 10

11 Menkul Değer Analistleri Menkul kıymet analistleri ve onların işverenleri yatırım konusunda tavsiyelerde bulunurken mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Konferans katılımcıları, özellikle analistlerin üstlendikleri çeşitli rollere odaklanarak, çeşitli ülkelerde nasıl istihdam edildiklerini ayrıntılı olarak ele almışlardır. Bu tartışmalar brokerlik ve yatırım bankacılığı kurumlarında çalışan analistlerin karşılaştığı anlaşmazlıklar üzerinde odaklanmıştır. Kurumsal Yönetişim Kurumsal yönetişimin özel ve kamu kuruluşlarının etkin işleyişi ve dolayısıyla ekonomik büyüme ve gelişmesi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Kurumsal yönetişim mekanizmasındaki yetersizlikler, özellikle de büyük bir finans şirketi kurumsal yönetişim başarısızlığı ile karşı karşıya kalırsa, sistemik risklere yol açabilir. Konferans sırasında bu konuda yapılan görüşmelerde küreselleşmenin, kurumsal yönetişim uygulamaları ve ilkeleri üzerinde zaman içinde yapabileceği etkileri ele alınmıştır. Yeni Üye Kabulü Konferans sırasında IOSCO 1 yeni asli üye kabul etmiştir: Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Menkul Kıymetler ve Finans Piyasaları Komisyonu. IOSCO aynı zamanda iki yeni ortak üye kabul etmiştir: Kıbrıs Merkez Bankası ve Fransa Conseil des Marches Financiers. IOSCO ayrıca iki yeni bağlı üye kabul etmiştir: Hindistan Limited Ulusal Borsası (National Stock Exchange of India Limited) ve Çin Taipei Gre Tai Menkul Kıymetler Piyasası (Gre Tai Securities Market of Chinese Taipei Bu yeni kabuller sonucunda IOSCO'nun bugünkü üye sayısı 174 olmuştur. 11

12 Gelecekteki Konferanslar IOSCO nun bir sonraki Yıllık Konferansı Kore Finansal Denetim Komisyonu / Finansal Denetim Kurumu evsahipliğinde Güney Kore nin Seul kentinde yapılacaktır teki Yıllık Konferans, Ürdün Menkul Kıymetler Komisyonu evsahipliğinde Ürdün ün Amman kentinde düzenlenecek ve evsahipliğini Sri Lanka Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu nun üstleneceği 2005 teki Yıllık Konferans ise Sri Lanka nın Colombo kentinde olacaktır. 12

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

YURTİÇİ ÖLÇEKLİ TÜRKİYE DERECELENDİRMELERİ. Kredi derecelendirmelerinin Türkiye içinde daha detaylı karşılaştırılabilmelerini sağlar

YURTİÇİ ÖLÇEKLİ TÜRKİYE DERECELENDİRMELERİ. Kredi derecelendirmelerinin Türkiye içinde daha detaylı karşılaştırılabilmelerini sağlar YURTİÇİ ÖLÇEKLİ TÜRKİYE DERECELENDİRMELERİ Kredi derecelendirmelerinin Türkiye içinde daha detaylı karşılaştırılabilmelerini sağlar YURTİÇİ KREDİ DERECELENDİRMELERİ VE TÜRKİYE İÇİN TASARLANMIŞ KREDİ DERECELENDİRME

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 27 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin Faaliyetleri Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Sempozyumu INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ Kapasite

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Kasım 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Ocak 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 4 Notların Anlamı.........

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 21 Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 25 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Mart 2010 ĐÇĐNDEKĐLER 3. Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 29 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş Turgut Özal Bulvarı No :4, Aydınlıkevler ANKARA

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş Turgut Özal Bulvarı No :4, Aydınlıkevler ANKARA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş Turgut Özal Bulvarı No :4, Aydınlıkevler 06103 ANKARA www.turktelekom.com.tr 12 Aralık

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 4 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 2 Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

TSPAKB 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

TSPAKB 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı (15 Mayıs 2008, İstanbul) Nevzat Öztangut Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sayın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Yöneticileri Sayın

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Kasım 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 23 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 13 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Gündem Dünya Piyasalarında Ana Eğilimler Türkiye Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü İMKB nin Yol Haritası 3 Sunum Planı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 03 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 8 Haziran 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 12 Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17 Ağustos 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Ağustos 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR 9 Eylül 2011 TS/BAS-BÜL/11-70 TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR Uluslararası emtia fiyatlarındaki hareketlilik küresel düzeyde belirsizliği

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 10 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Kasım 2015 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar. Güven SAK İzmir, 18 Temmuz 2005

AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar. Güven SAK İzmir, 18 Temmuz 2005 AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar Güven SAK İzmir, 18 Temmuz 2005 AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar 2 Çerçeve Tartışmanın unsurları ne olmalı? Dönüşüm süreci Türkiye için ne ifade ediyor? Odaların

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor 01 Mart 2011 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LOGO KARAMAN Sunum Planı Kısaca Birliğimiz Türkiye Sermaye Piyasasının İnsan Kaynağı Lisanslama Sınavları Birliğimiz

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 16 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı