XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi"

Transkript

1 XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi Dünyanın menkul kıymetler ve vadeli işlemler düzenleyicileri ve uluslararası mali çevrelerin diğer üyeleri, Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslarası Örgütü nün (IOSCO) XXVII. Yıllık Konferansı vesilesiyle Mayıs 2002 tarihlerinde İstanbul da toplandılar. Bu yıl Konferansa Türkiye Sermaye Piyasası Kurumu evsahipliği yaptı ve 85 ülkeden 478 katılımcıyı sıcak bir ilgiyle karşıladı. Bu yılki konferansın konusu Küreselleşme: Fırsatlar ve Güçlükler idi. Bu konunun seçilmesinin nedeni küreselleşme sürecinin hem yatırımcı ve finans hizmetleri verenlere yeni fırsatlar sunduğu, hem de finans hizmetleri düzenleyicileri için yeni zorluklar yarattığı konusunun kabul edilmesidir. Konferans, menkul kıymetler düzenleyicileri ve sektör katılımcıları için, sınır ötesi finans hizmetlerinin sağlanmasının artırılmasına ve bununla ilgili uluslararası sermaye akışlarına ilişkin temel sorunları irdeleyebilecekleri bir forum teşkil etti. Konferans, ayrıca düzenleyicilerinin ve sektör katılımcılarının, 11 Eylül 2001 olaylarından sonra büyük önem kazanan konuları ve son zamanlarda yaşanan uluslararası önemdeki kurumsal başarısızlıkları ele almaları için bir forum olmuştur. IOSCO, menkul kıymet komisyonları arasında, söz konusu olayların ortaya çıkardığı sorunlara yanıt verebilmelerini ve sağlam düzenleme rejimleri oluşturmalarını destekleyecek uluslararası platformda bir diyalog kurmaya kararlıdır. Konferansın resmi açılışı Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Doğan Cansızlar tarafından yapıldı. Dr. Cansızlar konuşmasında küreselleşmenin bundan sonra da bizimle birlikte olacağından ve son on yıl içinde bilgi teknolojilerindeki gelişme ve artan rekabete bağlı olarak finans hizmetleri sektöründe önemli değişiklikler ve gelişmeler kaydedildiğinden söz etti. Dr.Cansızlar ayrıca şöyle bir gözlemini ifade etti: Finans şirketleri bu yeni rekabetçi dünyada operasyonlarını çeşitlendirmiş ve sınır ötesine geçirmişlerdir. Daha rekabetçi olan bu karmaşık finans ortamı şirketler, piyasalar ve düzenleyiciler için yeni risklere yol açmıştır. Düzenleme mercileri, yasa uygulayıcı merciler ve tüm ülkelerdeki ilgili diğer mercilerin bu risklerle başa çıkmak için bilgi paylaşımı konusunda yüksek standartlar geliştirmesi gerekmektedir. Dr. Cansızlar, gelişmekte olan piyasalar açısından küreselleşmenin etkileriyle başa çıkabilmek için uygulanacak en iyi politikayla ilgili olarak şunu söyledi: Gelişmekte olan piyasa açısından bakıldığında, yerel finans piyasalarının kırılganlığıyla başa çıkmanın en etkili yolu bankacılık ve finans sektörlerini yeniden 1

2 yapılandıracak reformlar yapmak, gerçek manada şeffaflık içinde çalışmak ve açık pazarı destekleyen kurumsal bir çerçeveyi güçlendirmek olacaktır. Bu yerel reformların en yüksek başarıyı gösterebilmesi için küresel reformlarla uyum içinde uygulanmaları gerekmektedir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Dr. Kemal Derviş de Konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Dr. Derviş, gelişmekte olan piyasalardaki dinamik ortamı, küreselleşmenin bir sonucu olarak tanımlamış ve gelişmekte olan piyasalarda küreselleşmenin gelişme yolunda ortaya çıkardığı büyük fırsatlardan ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde kürselleşmenin yol açtığı hızlı büyümeyle birlikte görülebilecek değişkenlikle başa çıkabilecek yeterlilikte sağlam bir düzenleme rejiminin geliştirilmesi gerekliliğinden söz etmiştir. Konferansta bir dizi önemli girişim ve başarı açıklanmıştır: Danışma, İşbirliği ve Bilgi Alış Verişine İlişkin IOSCO Mutabakat Belgesi IOSCO Başkanlık Kurulu, yasa uygulama konularında bilgi paylaşımı ve işbirliğine ilişkin çoktaraflı bir Mutabakat Belgesi (MOU) onaylamıştır. Söz konusu MOU nun onaylanması, sınır ötesi menkul kıymetler hareketlerinin artışından kaynaklanan güçlüklerle başa çıkma yolunda çok önemli bir adım oluşturmakla birlikte, IOSCO üyeleri arasında var olan uzun geçmişe sahip işbirliğine katkıda bulunmakta ve bilgi paylaşımı alanında uluslararası bir referans noktası oluşturmaktadır. Bilgi paylaşımına açık seçik standartlar getiren MOU, sınır ötesi menkul kıymet hareketlerindeki çeşitli ihlallerin soruşturma ve kovuşturmasını kolaylaştıracak, ilgili yasaların dünyanın her yerinde uygulanmasını güçlendirecektir. Daha önce benzeri görülmemiş bu girişimle IOSCO, dünyanın her yerinde menkul kıymetlerle ilgili sahtekarlıklarla mücadeleyi sağlayacak geniş tabanlı bir mekanizma oluşturan ilk uluslararası kuruluş durumundadır. İhtiyati Planlar 11 Eylül olaylarına dayanarak, IOSCO, üyelerinden kendi ülkelerindeki düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ihtiyati planlarla ilgili raporları toplamış ve bu raporları, 2

3 gelecekte ihtiyati planlarla ilgili yapılacak çalışmalar açısından değerlendirmek üzere bir iç çalışma yapmıştır. Yine benzeri bir çalışmada Teknik Komite nin İkincil Piyasalarla İlgili Daimi Komitesi, piyasaların düzenli bir şekilde işlemesi için düzenleme alanında uluslararası ortak bir yaklaşım yaymak amacıyla ticaretin sekteye uğradığı durumlarla ilgili bir analiz gerçekleştirmektedir. Para Aklama ve Mali Suçlar IOSCO, MOU nun onaylanmasıyla sonuçlanan bilgi paylaşımıyla ilgili olarak kendi girişimlerini sürdürmenin yanı sıra, Financial Action Task Force gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarla para aklama, terörist finansmanı ve diğer mali suçları belirleme ve önleme girişimlerinde işbirliği yapmaktadır. IOSCO bu etkinlikleri sürdürme konusunda kararlıdır. Teknik Komite Başkanlarından Oluşan Alt Komite Son zamanlarda ortaya çıkan belirgin kurumsal başarısızlıkların üzerine, IOSCO Teknik Komitesi, Ocak 2002 de, bu olaylardan kaynaklanan menkul kıymet düzenleme sorunlarına karşılık IOSCO nun çalışmalarını bu noktada odaklamak ve koordine etmek için bir dizi IOSCO üyesinin başkanlarından ve üst düzey temsilcilerinden oluşan bir alt komite oluşturmuştur. Bu Alt Komite aynı zamanda, yeni çalışma konularını tespit etmeye ve Teknik Komite nin Daimi Komiteleri nin ve Proje Ekiplerinin çalışma planlarını öncelik sırasına sokmaya da yardımcı olmaktadır. Alt Komite ayrıca bu konularda diğer uluslararası organlarla gerektiğinde yapılacak ortak çalışmaların da odak noktası olacaktır. İlk görüşmelerin sonucunda, Alt Komite şu konulara özellikle eğilmeye karar vermiştir: derecelendirme kuruluşlarının uluslararası sermaye piyasalarındaki rolü; denetleme ve muhasebe sektörlerinde konsolidasyon; Uluslararası Muhasebe Standartları na ilişkin öncelikler; denetleme hizmetlerinin kapsamı ve mesleğin denetimi; bilgilendirme ve şeffaflık konuları. Alt Komite de geliştirilen bir dizi yeni proje Teknik Komite tarafından onaylanmıştır. Finans Hizmetlerinde Uluslararası Standartların Uygulanması IOSCO İlkelerinin Uygulanması 3

4 Menkul kıymetler sektöründe uluslararası standartları belirleyen başlıca kurul olarak IOSCO, uluslararası alanda menkul kıymetler mevzuatının düzeyinin artırılmasına ve 1998 de kabul edilen ve 2002 de güncelleştirilen Menkul Kıymetler Mevzuatının Amaç ve İlkeleri nin (IOSCO İlkeleri) uygulanmasıyla uluslararası menkul kıymetler piyasalarının bütünlüğünü pekiştirmeye kendini adamıştır. Esasen bu IOSCO İlkeleri IOSCO misyonunun özünü oluşturmaktadır 1. IOSCO Uygulama Komitesi tarafından koordine edilen bir süreç içinde bütün IOSCO üyeleri IOSCO İlkeleri ne dayanan bir öz-değerlendirme çalışmasına girmiş bulunmaktadır. IOSCO, üyelerin ve üçüncü taraf değerlendiricilerin çabalarını desteklemek amacıyla IOSCO İlkeleri nin uygulamasına bir kıyaslama süreci yoluyla ayrıntılı bir şekilde rehberlik edecek yeni bir proje başlatmıştır. IOSCO, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarıyla (IFI ler), IOSCO İlkeleri ni kullanmaları konusundaki ortak çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer yardımlaşma şekilleri arasında, IOSCO, menkul kıymet uzmanlarının hem IFI ler adına Finans Sektörü Değerlendirme Programları nın (FSAP) bir bölümü olarak iş başında değerlendirmeler yapmalarını, hem de FSAP değerlendirmelerinde IFI lere iş dışı yardım sağlamalarını tavsiye etmektedir. CPSS/IOSCO nun Menkul Kıymetlerin Teslim ve Ödeme Sistemleri Konusundaki Tavsiyelerinin Uygulanması IOSCO ve On lar Grubu ülkelerin merkez bankalarının Teslim ve Ödeme Sistemleri Komitesi (CPSS) Kasım 2001 de ortak olarak Menkul Kıymetler Teslim ve Ödeme Sistemleri Konusunda Tavsiyeler i yayınladı. 2 Bu tavsiyelerin amacı, menkul kıymetler ödeme sistemlerini kullanarak, uluslararası finansal istikrarı artıracak, riskleri azaltacak, verimliliği yükseltecek ve yatırımcılar için yeterli güvenliği sağlayacak önlemlerin uygulanmasını geliştirmektir. Tavsiyeler, Mart 2002 de sağlam finans sistemleri için Finansal İstikrar Forumu tarafından belirtilen kilit standartlar listesine eklenmiştir. 3 Bu yılın Ocak ayında, Menkul Kıymetler Teslim ve Ödeme Sistemleri CPSS/IOSCO Ortak Görev Grubu, herhangi 1 IOSCO İlkeleri, menkul kıymetler mevzuatı için üç amaca dayanan 30 ilke belirlemiştir: yatırımcıların korunması, piyasaların adil, verimli ve şeffaf hale getirilmesi ve sistemik riskin azaltılması. Bkz. sayfasından IOSCO nun 125 No lu Yayınlanmış Belgesi. 2 sayfasından IOSCO nun 123 No.lu Yayınlanmış Belgesi 3 4

5 bir ülkenin tavsiyeleri uygulayıp uygulamadığını değerlendirmek için kapsamlı bir metodoloji hazırlama görevini üstlenmiştir. Bu değerlendirme metodolojilerinin geliştirilmesi, IOSCO nun, IOSCO İlkeleri nin uygulanmasını ilerletmeye ve uluslararası standartları belirleyen kuruluşların, IFI lerin ve diğer uluslararası kuruluşların daha kapsamlı girişimlerini destekleyerek finans sektöründe genel olarak uluslararası standartların uygulanmasını geliştirmeye yönelik kati kararlılığını yansıtmaktadır. Çokuluslu Bilgilendirme ve Muhasebe Bazı kamu kuruluşlarının, basın bildirileri ve başka bazı kurumsal açıklama yollarıyla kabul edilmiş muhasebe standartlarıyla örtüşmeyen tek tek şirketlere ait kazanç ölçümleri yayınlamalarından ötürü önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. IOSCO Teknik Komitesi, konferans sırasında kamu kuruluşlarını, yatırımcıları ve bu mali bilgilerden yararlanan diğer kişileri bu konuda uyarmak amacıyla bir bildiri yayınlayarak bu tür ölçümlerin sunumunu ve yorumunu yaparlarken daha çok özen göstermeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Bu uygulamalarla ilgili bildiri kısa süre içinde IOSCO web sayfasında yayınlanacaktır. Mayıs 2000 tarihinde Başkanlık Kurulu tarafından alınan Çokuluslu Menkul Kıymet Arzlarının ve Sınır Ötesi Kotelerinin İdaresi Amacıyla Konulan IASC Standartlarıyla İlgili Karar'ı takiben IOSCO, Uluslararası Muhasebe Standartları'nın (IAS) IOSCO üyeleri tarafından ne ölçüde benimsendiğini değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Anket sonuç olarak birçok ülkede dışarıdan gelen ihraççıların Uluslararası Muhasebe Standartları'nı kullanmasına izin verildiğini ve diğerlerinin de bu doğrultuda çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini ortaya koymuştur. Buna ek olarak Mayıs 2000'den beri IAS'in kullanılmasını artırmaya yönelik bir dizi gelişme yaşanmıştır. Bu çalışmalar arasında (i) AB Bakanlar Konseyi nin (ECOFIN Konseyi) IAS'in 2005 yılına kadar tam kullanıma sokulmasına dair aldığı karar; (ii) IASB'nin standartları belirleyen tam zamanlı bağımsız bir kurum olarak yeniden yapılandırılmasının tamamlanması ve (iii) bu konular üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan özel bir alt grubun eşliğinde faaliyetlerini yürütecek Avrupa Menkul Kıymetler Düzenleyici Komitesi'nin oluşturulması bulunur. Geleceğe yönelik olarak, bu çalışmaları daha da ileri noktalara taşımak amacıyla IOSCO, IASB yi ve ulusal standart oluşturucularını, işbirliği içinde sınır ötesi arzların, kotelerin ve 5

6 düzenlemelerin kolay bir şekilde yürütülmesi amacıyla ortak bir yaklaşımın geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütmesini ve düzenleyicilerin tutarlı yorum ve uygulama gibi daha kapsamlı konulara eğilmesini tavsiye etmektedir. Muhasebe standartlarıyla ilgili yürütülen çalışmaların yanı sıra IOSCO Teknik Komitesi, denetçilerin bağımsızlığı gibi, uluslararası denetim standartlarıyla ilgili çalışmalar yapmakta ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'yla (IFAC) da onayını almak için etkileşimini sürdürmeyi istemektedir. Gelişmekte Olan Piyasalara Sahip Ülkelerde Kurumsal Yönetişim IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi, kurumsal yönetişimle ilgili olarak sağlam ve iyi düzenlenmiş sermaye piyasalarının gelişimi için etkin bir kurumsal yönetişimin gerekli olduğunu belirten bir karar almıştır. IOSCO EMC, üyelerinin bu ilkeleri, mevzuat, düzenleme ve iyi uygulama kuralları çerçevesinde tatbik etmelerini ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün Kurumsal Yönetişim İlkeleri ni (OECD İlkeleri) bir referans noktası olarak kullanmalarını önermektedir. Gelişmekte Olan Piyasalara Sahip Ülkelerde Kurumsal Tahvil Piyasasının Geliştirilmesi IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Gelişmekte Olan Piyasalara Sahip Ülkelerdeki Kurumsal Tahvil Piyasalarının Geliştirilmesine İlişkin Araştırma adını taşıyan raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Bu rapor, gelişmekte olan piyasalara sahip ülkelerdeki kurumsal tahvil piyasalarının gelişim düzeylerine ilişkin bilgiler sunmaktadır. Raporda aynı zamanda sözü geçen ülkelerdeki kurumsal tahvil piyasalarının gelişimleriyle ilgili eğilimler ve diğer konular ele alınmaktadır. Piyasa Aracılarının Düzenlenmesi IOSCO Teknik Komitesi Aracı Kuruluşlarda Likidite Riskinin Yönetimi İçin Sağlam Uygulamalar başlıklı bir raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Rapor, özellikle kayda değer uygulamaları vurgulamak ve iyileştirilebilecek alanları belirlemek amacıyla sektör içinde ve 6

7 düzenleyiciler arasında şirketlerin finansal gücü için sağlam likidite yönetimi uygulamalarının gerekliliğine ilişkin bilinci artırmaya çalışmaktadır. Bu rapor ayrıca dokuz farklı ülkedeki başlıca aracı kuruluşlardan oluşan temsili bir seçme grupta likidite riski yönetimi uygulamaları konusunda yapılmış olan araştırmanın sonuçlarını da içermekedir. Yatırım Yönetimi IOSCO Teknik Komitesi, biri Hissedar Sıfatıyla Toplu Yatırım Programları: Sorumluluklar ve Bilgilendirme başlıklı, diğeri de Toplu Yatırım Programlarına İlişkin Performans Sunuş Standartları adlı iki tane danışma amaçlı raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Teknik Komite, uluslararası finans camiasından 30 Eylül 2002 ye kadar bu raporlarla ilgili yorum talep etmektedir. İlgili taraflar, raporun herhangi bir yönüyle ilgili yorumlarını IOSCO Genel Sekreterliği ne iletebilir. IOSCO Teknik Komitesi aynı zamanda Yatırımcının Bilgilendirilmesi ve Bilgilendirilmiş Kararlar: Toplu Yatırım Programları Aracılığıyla Basitleştirilmiş Broşürlerin Kullanımı başlıklı bir raporun yayınlanmasını onaylamıştır. Teknik Komite bu raporda CIS düzenleyicilerinin, broşürlerin basitleştirilmesiyle bilgilendirilmiş yatırımcı karar mekanizmasını kolaylaştırma yollarını incelemektedir. İnternet Konulu Yuvarlak Masa Toplantıları IOSCO, menkul kıymetlerle ilgili etkinliklerde internet kullanımının getirebileceği sonuçlara ilişkin bir dizi yuvarlak masa toplantısına evsahipliği yapacak, ve bu toplantılara finans hizmetleri düzenleyicileri, tüketici grupları, finans hizmetleri şirketleri ve internet hizmet sağlayıcıları gibi ilgili enformasyon hizmetleri şirketleri davet edilecektir. Yuvarlak Masa toplantılarının amacı, düzenleyicilere ve sektöre, internet üzerinde işleyen teknolojilerin menkul kıymetler sektöründe kullanımından dolayı tüketicilerin ve şirketlerin karşı karşıya kaldığı ve kalabileceği risklerle farklı uygulamaları ve düzenleyicilerin endişelerini tartışma fırsatı yaratmaktır. İnterneti konu alan ilk Yuvarlak Masa toplantısı Haziran 2002 tarihlerinde Hong Kong da, bunu izleyen yuvarlak masa toplantıları ise Ekim 2002 de Toronto da ve Mart 2003 te Amsterdam da yapılacaktır. Seçimler 7

8 Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu nun Başkanı Sn. David Knott, Teknik Komite nin Başkanı; Meksika Comision Nacional Bancaria y de Valores in Başkanı olan Sn. Jonathan Davis de Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Doğan Cansızlar Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi ne Başkan, Ürdün Menkul Kıymetler Komisyonu nun Başkanı Dr. Bassam K. Saket de Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Konferans sırasında gerçekleşen bu seçimlerin sonucu olarak İcra Kurulu artık aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Teknik Komite nin ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi nin Başkanları: Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu nun Başkanı olan Sn. David Knott ve Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Doğan Cansızlar; Dört Bölgesel Komite nin Başkanları: Afrika / Orta Doğu Bölgesel Komitesi nin ve Nijerya Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu Başkanı Sn. Süleyman A. Ndanusa; Asya Pasifik Bölgesel Komitesi ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu nun Başkanı Sn. Ali Abdul Kadir; Avrupa Bölgesel Komitesi nin ve Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu nun Başkanı Sn. Stavros Thomadakis; ve Amerika Ülkeleri Bölgesel Komitesi ve Québec Commission des Valeurs Mobilieres in Başkanı Sn. Carmen Crépin; Başkanlık Kurulu tarafından seçilen dokuz üye: Brezilya Comissao de Valores Mobiliarios; Fransa Commission des opérations de bourse; Almanya Bundesanstalt für Finanzdienstlesitungsaufsicht (BAFin); İtalya Commissione Nazionale per la Società e la Borsa; Japonya Finans Hizmetleri Kurumu; Yeni Zelanda Menkul Kıymetler Komisyonu; Güney Afrika Finans Hizmetleri Kurumu: Bireşik Krallık Finans Hizmetleri Kurumu ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu; ve 8

9 Bölgesel Komiteler tarafından seçilen dört üye: Ürdün Menkul Kıymetler Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleyici Komisyonu, Portekiz Comissao do Mercando de Valores Mobiliarios ve Arjantin Comision Nacional de Valores. Son olarak da, Portekiz Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios un Başkanı Sn. Fernando Teixeira dos Santos İcra Kurulu nun Başkanı seçilmiş, Güney Afrika Finans Hizmetleri Kurumu ndan Sn. Jeff Van Rooyen ise Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Yukarıda adı geçen bütün atamalar ve seçim yoluyla belirlenmiş pozisyonlar iki yıllık bir görev süresi içindir. Eğitim IOSCO ve üyeleri yıl boyunca çok çeşitli seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir. Bu programlar dünyanın bütün bölgelerinde gerçekleşmekte ve IOSCO üyelerinin katılımından ve uzmanlarının bilgilerinden faydalanmaktadır IOSCO Seminer Eğitim Programı Ekim ayında İspanya nın Madrid kentinde gerçekleşecektir. Bu programın tamamı, IOSCO ilkelerinin uygulanma düzeyiyle ilgili olarak kendi ülkelerinde bu önemli öz değerlendirme sürecini sonlandırmayla meşgul olan seminer katılımcılarına eğitim ve yardım sağlamaya ayrılacaktır. SRO Danışma Komitesi Kendi kendini düzenleyen önemli (üye) kuruluşları temsil eden SRO Danışma Komitesi, ortak çıkar ifade eden konularda Teknik Komite ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi yle işbirliği yapma ve sektörden bilgi toplama kararlılığının sürdüğünü belirtmiştir. Konferans Panelleri Gerek düzenleyicileri, gerekse uygulayıcıları ilgilendiren çeşitli konularda panel tartışmaları düzenlenmiştir: Küresel Finans Ortamı Bağlamında Düzenleme ve Denetleme 9

10 Günümüz finans hizmetleri sektörünün ülkeler ve sektörler arası yapısı, bütün dünyadaki finans hizmetleri düzenleyicileri ve denetleyicileri arasında yakın işbirliğinin önemine işaret etmektedir. Şirketlerin operasyonları önemli teknolojik değişimlere ve buna paralel olarak sınai rekabet düzeyinin yükselmesine, finans kuruluşlarının sektör ve sınır ötesi küreselleşmesi, çeşitlenmesi ve konsolidasyonu da eşlik etmektedir. Borsalar, takas kurumları ve saklama hizmeti sağlayan kurumların özelleşmesi, birleşmesi ve ittifaklara yönelmesi dünyanın her yerinde hızla artmaktadır. Bu gelişmeler, özellikle şirketlerin ve piyasaların maruz kaldığı riskler açısından bazı kilit düzenleme sorularını ortaya çıkarmaktadır. IOSCO üyeleri, konferanstaki tartışmaları sırasında, sınır ötesi finans hizmetlerinin düzenlenmesi yolunda etkin işbirliği yapma yönündeki kararlılıklarını bir kere daha vurgulamışlardır. Ülkeler Arası Yolsuzluk: Yasa Uygulama Zorlukları Uluslararası finansal suçlar alanında yürütülecek bir soruşturmanın başarısı, genellikle menkul kıymet düzenleyicileri, diğer gözlemciler ve yasa uygulayıcı makamlar arasındaki uluslararası bilgi paylaşımına bağlıdır. Konferansa katılan IOSCO üyeleri ile sektör katılımcıları, menkul kıymet düzenleyicilerinin, bilgi paylaşımıyla ilgili olarak yüksek kalitedeki standartları uygulama konusundaki kapasite ve istekliliğini görüşmüşler ve bu konuda uygulanacak kalite standartlarını, başka finansal düzenleyiciler ve değişik yasa uygulama makamlarını içerecek şekilde genişletme olanakları aramışlardır. IOSCO üyeleri, ayrıca [Konferans ta onaylanan] çoktaraflı IOSCO MOU nun bilgi paylaşımını artırmak yolunda gerçekleştirebileceği işlevi ve sağlam bir yasa uygulama rejiminin bileşenlerini tartıştılar. Küresel Portföy Yatırımları: Gelişmekte olan Piyasalarda Fırsat ve Engeller Sınır ötesi sermaye akışları ile portföy yatırımlarının uluslararası alanda çeşitlenmeleri son yıllarda görünür bir şekilde artmıştır. Portföy yatırımları gelişmekte olan piyasalarda çoğu zaman yüksek getiri ve risk çeşitlendirme olanağı sağlamakla birlikte, bu piyasalarda girişilecek yatırımlar kendilerine has risk ve zorluklar içerebileceğinden, özel bir uzmanlık ve bilgi gerektirmektedir. IOSCO üyeleri konferansta gelişmekte olan piyasalarda yapılacak küresel portföy yatırımlarının başlıca engelleri ile hem yatırımcının hem de gelişmekte olan piyasanın bu risk ve zorlukların üstesinden gelmek için atabileceği olası adımları tartışmışlardır. 10

11 Menkul Değer Analistleri Menkul kıymet analistleri ve onların işverenleri yatırım konusunda tavsiyelerde bulunurken mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Konferans katılımcıları, özellikle analistlerin üstlendikleri çeşitli rollere odaklanarak, çeşitli ülkelerde nasıl istihdam edildiklerini ayrıntılı olarak ele almışlardır. Bu tartışmalar brokerlik ve yatırım bankacılığı kurumlarında çalışan analistlerin karşılaştığı anlaşmazlıklar üzerinde odaklanmıştır. Kurumsal Yönetişim Kurumsal yönetişimin özel ve kamu kuruluşlarının etkin işleyişi ve dolayısıyla ekonomik büyüme ve gelişmesi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Kurumsal yönetişim mekanizmasındaki yetersizlikler, özellikle de büyük bir finans şirketi kurumsal yönetişim başarısızlığı ile karşı karşıya kalırsa, sistemik risklere yol açabilir. Konferans sırasında bu konuda yapılan görüşmelerde küreselleşmenin, kurumsal yönetişim uygulamaları ve ilkeleri üzerinde zaman içinde yapabileceği etkileri ele alınmıştır. Yeni Üye Kabulü Konferans sırasında IOSCO 1 yeni asli üye kabul etmiştir: Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Menkul Kıymetler ve Finans Piyasaları Komisyonu. IOSCO aynı zamanda iki yeni ortak üye kabul etmiştir: Kıbrıs Merkez Bankası ve Fransa Conseil des Marches Financiers. IOSCO ayrıca iki yeni bağlı üye kabul etmiştir: Hindistan Limited Ulusal Borsası (National Stock Exchange of India Limited) ve Çin Taipei Gre Tai Menkul Kıymetler Piyasası (Gre Tai Securities Market of Chinese Taipei Bu yeni kabuller sonucunda IOSCO'nun bugünkü üye sayısı 174 olmuştur. 11

12 Gelecekteki Konferanslar IOSCO nun bir sonraki Yıllık Konferansı Kore Finansal Denetim Komisyonu / Finansal Denetim Kurumu evsahipliğinde Güney Kore nin Seul kentinde yapılacaktır teki Yıllık Konferans, Ürdün Menkul Kıymetler Komisyonu evsahipliğinde Ürdün ün Amman kentinde düzenlenecek ve evsahipliğini Sri Lanka Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu nun üstleneceği 2005 teki Yıllık Konferans ise Sri Lanka nın Colombo kentinde olacaktır. 12

UFRS cep kitapçığı 2011

UFRS cep kitapçığı 2011 UFRS cep kitapçığı 2011 Deloitte UFRS Kaynakları UFRS ye göre raporlama yapmak ve bu standartları uygulamaya geçirmek için size yardımcı olacak çok sayıda Deloitte yayını mevcuttur. Bunlardan bazıları

Detaylı

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 Açığa Satış (sayfa 8) Merkezi Karşı Taraf (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (sayfa 8) Yunanistan Sermaye Piyasası (sayfa 24) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr Giriş Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

GüNDeM SAYI 128 NİSAN 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 128 NİSAN 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 128 NİSAN 2013 ISSN 1304-8155 TSPAKB Halka Arz İlkeleri (sayfa 9) Dünyada Aracı Kuruluşlar (sayfa 12) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA Başkan Genel

Detaylı

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk V. ÖZEL KONULAR V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk 2007 2009 finansal krizi finansal kuruluşların yaygın iflasları ve sermaye piyasalarının donmasına

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Alacak Sigortasında Dünya Lideri 4 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Bölüm I Sunuş 5 İçindekiler Bölüm I Sunuş 10 Euler Hermes e Bakış 11 Kilometre Taşları 12 Kurumsal

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı