FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNDA ORTAK BİR DİL: XBRL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNDA ORTAK BİR DİL: XBRL"

Transkript

1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNDA ORTAK BİR DİL: XBRL Süleyman AĞMAZ Sayıştay Denetçisi İş dünyasında ve kamu sektöründe özellikle finansal verilerin oluşturulması, analizi, yönetimi, denetimi ve çıkar gruplarına ulaştırılmasında doğruluk, hız ve maliyetin çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Günümüzde finansal verileri hazırlayanlar ve kullananlar, en güvenilir finansal verilere en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle ulaşmak için bilgi teknolojilerinin imkânlarından sonuna kadar faydalanmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde mevcut olan internet tabanlı finansal raporlamada finansal verilerin farklı formatlarda, standartlarda ve dillerde sunulması finansal verilerin güvenilirliği, hızı ve maliyeti açısından bir takım sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, finansal bilgi tedarik zinciri üyelerinin finansal rapor verilerine, daha doğru, güvenilir, kolay ve zamanında ulaşmalarını sağlayan ve finansal bilgileri içerik ve yapı bakımından küresel hale getiren elektronik finansal raporlama dili XBRL in genel olarak anlatılması ve sağlayacağı faydaların belirtilmesi amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Finansal Raporlama, XBRL, extensible Business Reporting Language, Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili, GİRD XBRL KAVRAMI Para ve sermaye piyasalarında güven, uluslararası yatırımların ve ekonomik gelişimin temelini oluşturmaktadır. Gerek işletmeler tarafından sunulan finansal raporların güvenilirliğinin dünya çapında bir sorun haline gelmiş olması ve gerekse farklı formatlarda hazırlanan finansal bilgilerin karşılaştırılmalarında ve analiz edilmelerinde güçlüklerle karşılaşılması sebebiyle tüm dünyada kabul edilen ortak bir finansal raporlama dilinin kullanılması ihtiyacı doğmuştur. XBRL, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bir finansal raporlama dilidir. [1] 193 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

2 Finansal Tabloların Sunumunda Ortak Bir Dil: XBRL XBRL, ingilizce extensible Business Reporting Language sözcüklerinden türetilmiş olup Türkçe ye Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (GİRD) olarak çevrilmektedir. XBRL, finansal rapor verilerinin toplanması, finansal bilginin hazırlanması, yayımlanması, denetlenmesi, paylaşımı ve raporlanması sürecinde standartlaşma sağlamak amacıyla geliştirilen; verilerin etiketlenmesi ile verilere anlam kazandıran ve verilerin içeriklerini sunum biçimlerinden bağımsız kılan bir elektronik programlama dilidir. Bugün dünyada XBRL, birçok kamu ve özel denetim kurumunun, borsaların, istatistik kurumlarının, bankaların ve şirketlerin finansal bilgilerini tanımlama, bilgi iletimini sağlama ve bilgilerin saklanmasına yönelik standart bir dil olarak kullanılmaktadır. [2] NEDEN XBRL Finansal bilgilerin sunulduğu mali tablolara dayanarak karar alma durumunda olan ilgililerin karar alma sürecinde en önemli etken, bu bilgilerin güvenilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir nitelikte olmasıdır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ne göre, mali tablolardaki bilgiyi kullanıcılar için yararlı kılan özellikler; anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırabilir ve zamanında düzenlenmiş olmasıdır. Anlaşılabilirlik; işletmenin finansal durumunun mali tablolarından rahat bir şekilde anlaşılması, ihtiyaca uygunluk; açıklanan bilginin ilgili kişilerin gereksinimleriyle örtüşmesi, güvenilirlik; mali tablolarda sunulan durum ile işletmenin gerçek finansal durumunun aynı olması, karşılaştırılabilirlik; mali tabloların işletmenin geçmiş yıllarıyla veya başka işletmelerle karşılaştırılmasına olanak sağlayacak tek bir formatta yayınlanması, zamanında düzenlenme; mali tabloların kamuya zamanında ve hızlı bir şekilde sunulması olarak açıklanabilir.[3] Finansal bilgilerin internet ortamında sunulması her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bunun en önemli nedenleri; bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve kamuoyundan gelen taleplerle birlikte; internet ortamında sunum maliyetinin daha az, daha hızlı, daha fazla kesime ulaşması, zamanlı ve erişiminin kolay olmasıdır. Örneğin; yatırımcıların coğrafi bölge ve ülke farklılıkları nedeniyle kağıt bazlı raporlara ulaşmaları hem zaman alıcı hem de daha maliyetlidir. Bu bağlamda internet ortamında 194 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

3 Süleyman AĞMAZ raporlamanın maliyeti daha az, daha esnek, daha hızlı, zamanlı ve ulaşım kaygısından uzaktır. Ancak ülkelerin farklı kültür ve düzenlemelere sahip olmaları internet ortamında uluslararası standartlara uygun finansal raporlamayı zorunlu kılmaktadır. [4] Herhangi bir firma ya da kurumun finansal tablolarında yer alan finansal veriler birden fazla kaynaktan elde edilmekte ve birden fazla amaç için farklı çıkar grupları tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde mevcut olan internet tabanlı finansal raporlamada firmalar finansal raporlarını oluştururlarken firma içi ve dışındaki kaynaklardan elde ettikleri finansal verilerini, farklı alanlarda kullanılmak üzere Html, Pdf, Word, txt, Excel gibi farklı formatlarda yayınlamaktadırlar. Teknolojilerin farklılıkları, söz konusu teknolojileri sunan uygulamaların marka ve kapsam bazında farklılaşabilmesi ve kullanılan raporlama biçimlerinde bir standart olmaması sebebiyle finansal bilgilerin karşılaştırılmaları ve analiz edilmeleri çok zor olup bu bilgilerin manipüle edilmesi ise son derece kolay olmaktadır. Bu durum finansal bilgi tedarik zincirindeki veri akışını kesintiye uğratmaktadır. Bu da verilerin elde edilmesi için fazladan araştırma, seçme, düzenlenme ve yeniden biçimlendirme işlemleri yapılmasını gerektirmektedir. Finansal bilgi tedarik zincirindeki her bir paylaşımcı farklı tipteki raporları hazırlayabilmek için verileri tekrar tekrar girmek zorunda kalmakta bu da hatalı veri girişlerine, veri bütünlüğünde bozulmalara ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Veri akışındaki bu tür aksaklıklar, mal ve hizmetlerin üretiminden nihai tüketicilere ulaştırılmasına kadar olan tipik süreçlerden firmaların kredi değerlendirme işlemlerine, kamunun denetim işlevlerinden akademik çalışmalara kadar sayısız alanda veri kaybına yol açmaktadır.[5] Bununla birlikte finansal bilgi kullanıcılarının istedikleri bilgileri elde etmek için katlandıkları maliyetler yükselmektedir. Ayrıca ülkelerin farklı muhasebe ilke ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu nedenle kuruluşlar finansal raporlama sürecinde farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Özellikle küreselleşme ve küreselleşmeye bağlı olarak tüm dünyada geçerli olan standartlara gereksinim duyulması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) nın hazırlanmasını gerektirmiştir. Ancak ülkelerin sahip oldukları farklı diller, farklı hesap adları, farklı değerleme yöntemleri finansal tabloların evrensel olarak anlaşılabilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini azaltmaktadır. [4] Bütün bu problemlerin çözümü veri içeriğinin sunum özelliklerinden ayrılmasını sağlayarak verilere anlam kazandıran kuruluşlar arası bilgi akışının kesintisiz olmasını sağlayan standart elektronik ticaret dili XBRL dir. XBRL kullanımı ile hazırlanan finansal raporlar istenilen sunum biçimlerinde finansal bilgi kullanıcılarına ulaştırılabilmektedir. Ayrıca ülkeler arasındaki dil ve muhasebe standartları engelini ortadan kaldırarak finansal raporların uluslararası kullanımını sağlamaktadır. Böylece finansal bilgi kullanıcılarının kararlarının etkinliği artmaktadır. [6] XBRL kullanımı ile farklı kaynaklar arasındaki iletişim standartlaştırıldığı için verilerin farklı amaçlarla kullanımı kolaylaşmakta, firmalar tek bir veri girişi ile farklı raporlamalar yapabilmektedir. Finansal veri kullanıcıları ise istedikleri verilere bütün dokümanları incelemeden veya dokümanlarda biçim değişikliği yapmadan ulaşmaktadırlar. Bunun sonucunda da veri eldesi işlemlerinde etkinlik artmaktadır.[7] 195 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

4 Finansal Tabloların Sunumunda Ortak Bir Dil: XBRL Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi mevcut durumda şirket raporlarının çıkar gruplarına ulaştırılmasında birden fazla iletişim kanalı yer almaktadır. Bu da hem maliyet hem de zaman açısından her iki gruba yükler getirmektedir. Şekil 1 de mevcut finansal raporlama zinciri görülmektedir. Bilgi, firma birimlerinden rapor hazırlama işlemlerine ulaşana kadar birçok düzenlemeden geçmektedir. Yatırımcı, analist ve diğer çıkar gruplarının her birine istedikleri bilgilerin internet yoluyla ulaştırılabilmesi için farklı raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca hazırlanan raporlarda yeniden veri girişleri, format değişiklikleri, manuel veri düzeltmeleri ve düzenlemeleri yapılmaktadır. Şekil 2 de ise XBRL kullanımı ile finansal bilgi tedarik zincirinin basitleştirilmiş hali görülmektedir. Firmalar ticari bilgilerini çoklu sistem ve kaynaklarla düzenleyebilmektedirler. Bu durumda bilgi akışı daha hızlı ve etkin olmakta, ayrıca düzenleme işlemleri basitleşmektedir. XBRL kullanımı ile raporlar bir kere hazırlanmakta ve her ayrı istek için defalarca kullanılabilmektedir. Böylece ilgili bütün bilgiler doğru ve eş zamanlı olarak bütün çıkar gruplarına ulaştırılabilmektedir. Böylece XBRL kullanımı, finansal bilgilere ulaşma maliyeti ve zamanını azaltarak kuruluş içi ve dışı daha etkin kararlar alınmasını sağlayacaktır. [6] XBRL NİN TEKNİKYAPISI Çağımızda bilginin hızlı bir şekilde elde edilmesi, ilgili kişi ve kurumlara güvenilir bir şekilde iletilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu noktada bilgi teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmak temel gerekliliktir. Elektronik ticaret, elektronik veri değişimi (EDI- Electronic Data Intercharge) ve internet gibi gelişen bilgi teknolojileri (IT- Information Technology) verilerin oluşturulmasında ve iletiminde işletme ile ilgili yeni kurumsal yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum işletmelerin gerçek zamanlı finansal bilgi üretmelerine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamalar işletmenin ticari işlemlerini kaydetme ve saklama sürecini de değiştirmektedir. Yeni bilgi teknolojileri (internet, EDI, XML, XBRL) kurumların uygulamalarını değiştirmek üzere ulusal sınırları zorlamıştır. Ticaretteki küreselleşme beraberinde işletmelerin ilgi gruplarının da küreselleşmesine yol açmakta, dolayısıyla finansal raporlarının bu ilgi gruplarına ulaştırılmasını gerektirmektedir. Son yıllarda finansal raporlama sürecinde, güncellik ve zamanlılığın sağlanması için çeşitli teknolojiler kullanılmakta, mali tablolar internet üzerinden kamuya açıklanmaktadır. [8] 196 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

5 Süleyman AĞMAZ Bugün finansal raporlama alanında geliştirilen çağdaş bilişim teknolojisi ürünlerinden bir tanesi de XBRL dir. XBRL ile internet üzerinden, bütün bilgisayarların anlayacağı ve kullanacağı standart dijital bir finansal raporlama, üstün bir bilgi paylaşımı ile gerçekleşebilmektedir. [2] XBRL, dünya çapında finansal raporların bilgi ve içeriklerinin uniform ve anlaşılabilir olarak oluşturulmasını, transferini ve analizini sağlayan, finansal ifadeleri tanımlamada XML (Extensible Markup Language-Genişletilebilir Etiketleme Dili-GED) tabanlı veri etiketlerini kullanan ve internet üzerinden kullanıcılara sunan, finansal raporlama amacıyla geliştirilmiş açık bir XML uygulamasıdır. XBRL; özellikle ticari ve finansal raporlama için çeşitli ülkelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlu, global bir temelde kullanım amacıyla tasarlanmıştır. [6] XML, temel olarak özelleştirilebilir imler (tags/etiketler) kullanan ve bu etiketler sayesinde değiştirilebilir, doğrulanabilir, sorgulanıp yorumlanabilir semantik 1 veri sunuşuna olanak tanıyan bir ağ teknolojisidir. XML 1 Semantik: Tanımlanmış, anlamlandırılmış doküman formatı veya görüntülenmesi yerine veri içeriğini ön plana çıkaran bir işaretleme dilidir. Çok farklı tipteki verileri orijinal formatlarında tek bir havuzda tutabilen XML, bilgiye hızlı, kolay ve ortamdan bağımsız olarak erişebilme olanağı sunmaktadır. XML, günlük hayatta kullanılan verilerin % 80 ini oluşturan ve unstructured olma özellikleri nedeniyle, kendi bulundukları medya dışında veri özelliklerini koruyamayan (kelime işlem, elektronik tablo çıktıları, PDF dokümanları, ses, resim vb) farklı tipteki verilerin, uyuma gerek duymadan hiyerarşik bir yapıda kullanılabilmelerine olanak vermekte ve bu verilerin hızlı bir şekilde sorgulanabilmelerini sağlamaktadır. (Şekil 3) Veri transferinin kolaylaşmasını ve verinin içerik bilgisiyle saklanabilmesini hedefleyen XML, içerik ve sunum bilgilerini birbirinden ayırmaktadır. XML nin temel değerlerinden biri, süreçleri basitleştirmesi ve karmaşık veri ve bilgilerin, iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar veya düzenleyici kurumlar ile paylaşılması sürecinde maliyetleri önemli ölçüde azaltmasıdır. XML yaygın olarak bilindiği şekilde, sadece bir veri tipi değil; elektronik belgelerin paylaşılması ve sunulmasına yönelik kabul edilmiş bir 197 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

6 Finansal Tabloların Sunumunda Ortak Bir Dil: XBRL standart olması nedeniyle, aslında geleceğin bilgi teknolojileri dünyasında var oluşunun temelidir. XML, yazılım platformlarından, programlama dillerinden ve diğer bilgi teknolojileri karakteristiklerinden bağımsız olduğu gibi gerek birey, gerekse sistemler tarafından verinin kolay anlaşılması özelliğini de taşımaktadır. [4] Şekil 3: Normal Veri ve XML Etiketlemesi: Normal Veriler Metaveri Normal Verilerin XML ile Etiketlemesi: Metaveri 1 <name> </name> <address> <street> </street> <city> </city> <state> </state> <postcode> </postcode> </address> <telephone> </ telephone > Kaynak: Transforming Business Reporting, XBRL.org XBRL, finansal tabloların hazırlaması, işletmeye ait bilgilerin online olarak saklanması ve bu bilgilere kolay ulaşılmasına uygun bir kodlama yapar. Çünkü XBRL, verileri tanımlayan ve finansal tablolar gibi yapılandırılmış belgelerde belli noktalara (örneğin her bir hesaba) bireysel etiketler koyabilen XML in bir türevidir. [8] (Şekil 4) XBRL de finansal veriler, bilgisayarların kolayca anlayabilmesi ve üzerinde sınıflandırma, analiz gibi işlemleri yapabilmesi için etiketlenmiştir. Türkçede stok olarak kullanılan bir kelime, başka dillerde stocks, inventory, vorrâte, elements de stocks, investmentföretag olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere Uluslararası Muhasebe Standartlarında «inventory» olarak geçen kavram, farklı dillerde farklı şekillerde ifade edilmektedir. XBRL farklı şekillerde ifade edilen bu kavramların bilgisayarlar tarafından aynı şekilde anlaşılmasını sağlayabilen bir teknolojidir. [6] Ancak bu etiketler insanlar tarafından görülmeyecek sadece internet tarayıcı, bir hesap tablosu veya muhasebe yazılımları tarafından okunup algılanacaktır. Bilgi kullanıcıları sadece gerekli bilgileri ve başlıkları göreceklerdir. [12] Şekil 4: XBRL Etiketlemesi Örneği Bu anlamda XBRL in temel felsefesi finansal verilerin blok metin olarak web sayfasında görüntülenmesi yerine, bu verilerin her bir kalemini önceden belirlenmiş dünya çapında standart etiketler ile etiketleyerek, dünyanın herhangi bir yerindeki bilgisayar tarafından anlaşılabilmesini sağlamaktır. XBRL bu anlamsal içerik avantajlarını ticari ve finansal gereksinimler doğrultusunda özelleştirerek, iş dünyasındaki veri akışını rahatlatan bir açılım sunmaktadır. [3] Barkodlar ürünün tanınması ve dağıtılmasında nasıl bir işlev görüyorsa, XBRL de finansal raporlamada aynı işlevi görmektedir.[10] Her bir nokta ayrı ayrı etiketlendiği için finansal tablolardaki kalemlerin yeri farklı kişilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kolaylıkla değiştirilebilir. XBRL ile hazırlanan finansal tablolar bu kişilerin istediği farklı versiyonlara otomatik olarak dönüştürebilir. [8] XBRL ile işaretlenmiş olan bir finansal bilgi bilgisayarlar tarafından okunduğunda bu finansal bilginin hangi işletmeye ait olduğu, hangi döneme ait olduğu ve tutarının ne olduğu gibi bilgiler kolaylıkla görülebi- 198 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

7 Süleyman AĞMAZ lecektir. XBRL dosyalarını kütüphanelerde uygulanan katalog sistemine de benzetmek mümkün olabilir. Örneğin, bir kütüphanedeki binlerce sayıdaki kitaplara barkodlanmış olmaları sayesinde kitapların adı, yazarı, yayın yılı gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyorsa XBRL dosyalarına da sunulan bilgilere aynı mantık çerçevesinde ulaşılabilmektedir. [1] XBRL farklı bileşen ve dokümanlar içeren kompleks bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, XBRL in teknik yönü üzerinde detaylı olarak durulmayacak olup, teknik yönüne ilişkin değişik akademik çalışmalarda birbirinden farklı sınıflandırmalar bulunmaktır. XBRL üç temel bileşenden meydana gelmektedir. Bunlar; spesifikasyonlar, XBRL taksonomileri ve XBRL örnek dokümanlarıdır. Spesifikasyonlar, XBRL uyumlu belgelerin oluşturulmasını belirleyen kuralları içerir ve XBRL in nasıl çalışacağını gösteren temel teknik tanımlamaları sağlar. Taksonomiler, finansal bilgileri tanımlama ve sınıflandırma sistemidir. Örnek dokümanlar ise XBRL etiketleri ile etiketlenmiş ve XBRL e uyumlu hale getirilmiş olan belgelerdir. Örnek dokümanların bir kez oluşturulması yeterli olup, daha sonra bu dokümanlar farklı formatlarda ve içerikte finansal raporların üretilebilmesine olanak sağlamaktadırlar. [1] Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (lasb), XBRL in kullanımının yaygınlaştırılması ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak raporlama yapılabilmesi amacıyla taksonomilerin (taxonomies) oluşturulmasına ilişkin ortak çalışmalar yürütmektedirler. IASB ve AICPA tarafından oluşturulan taksonomiler, finansal raporlarda yer alan bilgilerin standart bir şekilde nasıl tanımlanması gerektiğini ifade eder. Bilgiyi oluşturan kişiler kendi finansal sistemlerinden veriyi alarak, finansal bilgileri taksonomilerin tanımlandığı standart bir formata dönüştürürler. Örneğin, elektronik ortamda hazırlanmış yıllık şirket raporundaki finansal tablolar, denetçi raporları ve notları XBRL formatında hazırlandığında ağ ortamında kolaylıkla okunabilen sayfalar şeklinde sunulmuş olmakta ve bu dokümanlar kullanıcılar tarafından doğrudan okunabilmektedirler. [5] Tag adı verilen etkiletler sayesinde finansal raporlama için gerekli olan kavramlar herkesin anlayacağı tek bir dil altında belirlenmekte ve finansal raporların oluşturulması sağlanmaktadır. Taksonomiler sözlüklere benzemektedirler, belirli iş raporları türlerinde kullanılan tüm terimlerin kararlaştırılmış uzun listeleri bulunmaktadır. Böylece işletmelerin finansal bilgileri herkes tarafından anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olmaktadır.[1] Ülkemizde tek düzen hesap planı muhasebe alanınla bilinen en genel taksonomilerden biridir. Bir hesap planı işletmeyi varlıklar, yükümlülükler, gelirler ve giderler olarak sınıflandırmaktadır. Aynı şekilde bilanço formatının varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklar olarak sınıflandırılmış olması da bir başka taksonomi örneğidir. [11] Muhasebe sisteminde, XBRL kullanılarak tanımlanması gereken pek çok farklı muhasebe kavramı bulunmaktadır. Ayrıca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve bazı ulusal Genel Kabul Görmüş Muhasebe Uygulamalarına (GAAPs) göre tanımlamaların farklı olarak yapıldığı finansal raporlamaya ilişkin farklı düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu nedenle kabul edilen finansal raporlama düzenlemesine ilişkin finansal kavramlar arasındaki ilişkilerin yani muhasebe kurallarının (ilkelerinin) de tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Bu tanımlama varlıklarla örneğin karşılıklar arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı ve eğer var ise muhasebe uygulamalarına göre bu ilişkinin nasıl olduğu ilgili muhasebe düzenlemesi referans verilerek yapılmalıdır. Finansal tablo kullanıcılarına kısa zamanda doğru ve güvenilir bilgi sağlayan XBRL in verilerinin girilmesi zaman almakta olup yaklaşık unsurun tanımlanmış olması gerekmektedir. [4] Örneğin internet ve telefon hizmeti veren Comcast şirketi finansal raporlarını XBRL e gore hazırlamak için Dolar ve 150 saat harcamıştır. İlk etapta maliyetli ve zor gibi görülse de sonradan sağlayacağı yararlar göz önüne alınırsa XBRL e geçiş, tüm işletmeler açısından için uzun vadeli fayda sağlayacaktır. Sistemin kurulum aşamasında yüklenilmesi gereken batık maliyetler, orta vadede bir ölçek ekonomisi yaratabilecek bir niteliktedir. Bu sebeple XBRL in 199 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

8 Finansal Tabloların Sunumunda Ortak Bir Dil: XBRL kullanılmaya başlanmasından sonra birçok yazılım şirketi XBRL dökümanı ve taksonomileri geliştirerek yazılımlar üretmişlerdir. Bu yazılımlar sayesinde işletmeler XBRL taksonomileri geliştirilerek işletmeye özel finansal tablolar oluşturulabilir ve finansal bilgilerini XBRL e en uygun şekilde hazırlayabilirler. [11] XBRL DE RAPORLAMA XBRL uygulamasında birinci aşama, bir sınıflandırma sisteminin seçimidir. Sınıflandırma sistemi seçildikten sonra unsurların dosyalama sistemine etiketlenmesi gerekir. < ve > sembolleri arasında yer alan sözcük bir etiket olarak adlandırılır. Örneğin <Netgelir>,<Hazır Değerler> veya <Kasa> gibi. Bu etiketler arasında ise bir değer yer alır. Örneğin <Netgelir> </Netgelir>.Böylece unsurlar tanımlanmış ve belirtilmiş olur. Birçok yazılım, XBRL etiketlemesini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bu yazılımlar, unsurların belirlenen sınıflandırma sistemine göre etiketlenmesini sağlar. Böylece sistem tarafından örnek doküman direkt olarak oluşturulabilir. Eğer yazılım XBRL destekli değilse, veriler manuel olarak etiketlenmeli, kaydedilmeli ve örnek doküman oluşturulmalıdır. Belirli bir uygulamaya ait veriler ortak bir XBRL kelime dağarcığına dönüştürülmekte ve ağ ortamında serbestçe paylaşılmaktadır. Etiketlenmiş olan bu veriler başka bir uygulama ile eşleşerek kolayca kullanılabilmektedir. [5] Örneğin; net gelir rakamlarını gösteren veri, uygun etiketler vasıtasıyla tanımlanır ve elde edilen bu bilgiler çeşitli amaçlar için kullanılabilir hale dönüştürülmüş durumda ise net gelir olarak etiketlenmiş bu veri tekrar kullanıldığında bilgisayar tarafından net gelir olarak algılanacak ve verinin kullanıcı tarafından tekrar net gelir olduğunu belirtilmesine gerek kalmayacaktır. Bu veri hem sayısal hem de sözel bilgilerle etiketlenmektedir. Finansal bir tabloda yer alan rakamı anlamsızdır ve bu rakamın neyi temsil ettiği anlaşılamamaktadır. Oysaki XBRL bu türde bir veriyi; <Net Gelir> </Net Gelir> şeklinde kodlayarak diğer işletmelerin ve ilgililerin bunun işletmeye ait net gelir rakamı olduğunu anlamasını sağlamaktadır. Bir programcı bir bilgisayara Net Gelir kavramından ne anlaması gerektiğini ve ne tür değerlerin bu kavramla ilgili olduğunu önceden tanımlamalıdır. [14] Sektörlere göre hazırlanmış taksonomiler vasıtasıyla net gelir in ilgili olduğu diğer bilanço ve gelir tablosu kalemleri, finansal tablolarda nerede bulunduğu, para birimi cinsi gibi bilgiler de anında XBRL uyumlu programlar tarafından anlaşılmakta ve kullanıcılara analizleri esnasında kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca bu bilgileri kullanarak çeşitli analiz oranlarının hesaplanması ve karşılaştırmaların yapılması da olanaklı olmaktadır. [16] Mevcut durumda Microsoft, XBRL uygulamaları için Office programı tabanında çalıştırılabilecek XBRL araçları sunmaktadır. Bu araç ile gerekli sınıflandırma sistemi oluşturulduktan ya da transfer edildikten sonra herhangi bir finansal rapora yönelik analizlerin yapılma imkânı mevcuttur. XBRL araç çubuğu bilgisayara kayıt edildikten sonra Excel dokümanı içerisinde yer alacaktır. Bu araç çubuğu ile farklı sınıflandırma sistemleri kullanılabilir, hazırlanan doküman yayınlanabilir ve analizler yapılabilir. Ayrıca farklı kaynaklardan elde edilmiş dokümanların karşılaştırılması ve oran analizlerinin yapılması da mümkündür. [6] XBRL bütün muhasebe problemlerini çözebilecek bir yapıya sahip değildir. XBRL, farklı biçimlerdeki finansal raporların hazırlanması işlemlerinin etkinliği ve bu raporlardaki özel, detaylı bilgilerin güvenli olarak elde edilmesi ile ilgili iki önemli problemi çözmektedir. Birinci problem, şirketlerin yazılı finansal raporlar, web sayfası ve dosyalama gibi raporları hazırlamaları için bilgileri birden fazla girmesidir. XBRL ile bilgi bir kere girilecektir ve aynı bilgi baskılı finansal rapora, web sayfası için HTML dokümanına, XML dosyasına ya da bankacılık veya diğer düzenleyici raporlar gibi özel raporlama biçimlerine dönüştürülecektir. XBRL kullanımı ile veriler farklı sistemler arasında yeniden anahtarlanmadan taşınabileceği için farklı kaynaklardan veri toplama işlemlerindeki hatalar ortadan kalkmaktadır. Kuruluşlar finansal raporlarını bir defa oluşturacaklar ve bu finansal raporu yazıcıdan kağıda dökmek, internette yayınlamak veya bankaya kredi talebinde bulunmak üzere le göndermek için kullanabileceklerdir. Bu nedenle XBRL ile işletmelerin defalarca finansal tablo oluşturmaları gerekmeyecektir. Hatta finansal tablolarındaki rakamlar değiştiğinde dahi finansal raporlarını yeniden oluşturmak zorunda kalmayacaklar, sadece söz konusu tabloları yeniden sunmakla yetineceklerdir. Rapor üretim ve dağıtım maliyeti yanında verilerin girişi esnasında meydana gelen insan hatalarını ortadan kaldırarak raporlama işleminin etkinliğini artırmaktadır, İkinci problem ise, finansal raporlardan özel-detaylı bir bilginin bulunması işleminin manuel bir işlem olmasıdır. Örneğin bir şirket bir bilgisayara 1999 yılı amortisman giderlerini al diyemez. Eğer finansal raporlar XBRL kullanılarak hazırlanırsa, bilgisayar programı bu rapordaki istenen her bilgi parçasını kolayca çıkartabilecektir.[6] 200 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

9 Süleyman AĞMAZ XBRL İN ORTAYA ÇIKIŞI XBRL ile ilgili çalışmalar; AICPA, CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants - Kanada Sertifikalı Muhasebeciler Birliği Enstitüsü) gibi büyük muhasebe kurumları, Morgan Stanley, MS ve IBM gibi lider şirketlerden oluşan 13 ilgili kuruluş tarafından Ağustos 1999 da başlamıştır. [6] Ekim 2004 te OECD, XBRL uygulamasının vergi tahsilâtını arttırma noktasında faydalı olacağını açıklamıştır. Nisan 2005 de ise ABD de, SEC, XBRL finansal raporlama formatlarının gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenmesi çalışmasını başlatmıştır yılında Belçika Vergi Dairesi ve 2007 yılında İngiltere ve Hollanda Vergi Daireleri bu uygulamayı başlatmıştır. 30 Mayıs 2008 de US XBRL Organizasyonu, SEC e US GAAP Taksonomisini açıklamıştır. SEC bu öneriyi 17 Aralık 2008 deki onaylamış ve belirlenen son kuralların ilk başta US GAAP kullanan yerel ve yabancı şirketlere ve daha sonra da IFRS kullanan özel yabancı şirketlere uygulanmasına karar vermiştir. Buna göre XBRL formatında üretilmiş bilgi şirketlerin finansal tablolarını, dipnot açıklamalarını içerecektir. SEC dışında IASB de IFRS ile XBRL in birlikte kullanılması konusunda çalışmalar yapmaktadır yılında IASB nin XBRL Ekibi kurulmuş ve 2 Temmuz 2007 de yeni taksonomilerin oluşturulması amacıyla yeni bir strateji planını onaylamıştır. [1] Amerika Birleşik Devletleri ve Asya da XBRL in kullanımı sermaye piyasalarına odaklanılmışken, Avrupa da XBRL daha çok hükümetler tarafından kullanım alanı bulmuştur. Avrupa daki ilk benimseme dalgası 2003 yıllarında özel ve kamu sektörlerindeki paydaşların birlikte çalışarak XBRL taksonomileri geliştirmesiyle başlamıştır. Avrupa da XBRL in etkili veri toplama özelliğine çeşitli gruplar farklı nedenlerle ilgi duymuştur. Örneğin İrlanda daki vergi düzenleyicileri, Almanya da belediyeler, İspanya da bankacılık sektörü, Hollanda da Su Kurulu (Water Board) ve Danimarka da Şirketler Meclisi gelişmeyi yürütmüşlerdir. [9] Günümüzde AICPA, IASB gibi profesyonel kuruluşların rehberliğinde XBRL dilinin oluşturulması ve dünya genelinde kullanımının desteklenmesi amacıyla yaklaşık 450 kuruluşun üyesi olduğu herhangi bir kar amacı gütmeyen XBRL International konsorsiyumu çalışmalar yürütmektedir. [13] Bugün dünyada gelişmiş pek çok ülkenin düzenleyici kuruluşları ve denetim kuruluşu finansal raporlamanın XBRL formatında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmakta ve bu yöndeki düzenlemelere destek vermektedir. Bugün XBRL i uygulayan başlıca ülkeler; Avustralya, Kanada, Danimarka, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Singapur, İngiltere, ABD, İspanya, Hong Kong, İrlanda ve Kore dir. Bu alanda Avusturya, Almanya, Fransa ve Tayvan da XBRL e geçiş çalışmaları gerçekleştirilmektedir. [10] 201 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

10 Finansal Tabloların Sunumunda Ortak Bir Dil: XBRL XBRL İLE İLGİLİ TÜRKİYE DE YAPILAN ÇALIŞMALAR Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilginin etkili kullanımı ve paylaşımı sayesinde ülkelerin rekabet güçlerinin artırılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu teknolojileri etkili kullanamayan ülkeler için ise, bu durum geleceğe yönelik önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bilgi toplumunun getirdiği fırsatlar ve aynı zamanda tehditler artan bir ilgi görmekte, bu konuda uluslararası işbirliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla, Acil Eylem Planında yer verilen e-dönüşüm Türkiye Projesinin koordinasyonuyla DPT Müsteşarlığı(Kalkınma Bakanlığı) görevlendirilmiştir. DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda, katılımcı bir yaklaşımla yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ve 73 eylemden oluşan e-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile hayata geçirilmiştir. Projenin üst seviyede yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kurulmuştur. e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması ve e-dönüşüm Türkiye Projesi Danışma Kurulunun katkılarıyla hazırlanan Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası belgesini kabul etmiştir. KDEP in ilk maddesi olan Bilgi Toplumu Stratejisine de esas teşkil edecek olan bu belgede, Türkiye nin küresel rekabette avantaj sağlayarak dünya pazarından daha fazla pay alması ve toplum refahının artırılması amacıyla, bilgi ekonomisine geçmesi ve bilgi toplumuna dönüşmesine yönelik temel politikalar belirlenmektedir. [1] Türkiye de XBRL in henüz uygulama alanı bulunmamaktadır. Türkiye deki ekonomik, sosyal ve benzeri bilgilerin sunulmasında özellikle XML tabanlı web sayfalarının yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, DPT, TCMB, TÜİK gibi kurumlar, bilgileri kullanıcılara sunarken mevcut HTML, Excel, PDF, Word yapısının yanı sıra XML tabanında da veri sağlamaktadır. [9] Son yıllarda ülkemizde ön plana çıkan e-dönüşüm, e-devlet ve e-yönetişim çalışmaları düşünüldüğünde, XBRL in temel katkısı yerel alanda daha rahat ortaya konabilir. Küresel alandaki katkısı ise Avrupa Birliği, Basel kiriterleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) gibi süreçler ilerledikçe ölçülebilir hale gelecektir. Söz konusu çalışmaların temel motivasyonu özellikle kamu yönetimi ve alanında teknolojik araçların artan ölçekte ve kapsamda kullanımını sağlayarak şeffaflığı, veri paylaşımını ve veri sorgulama kültürünü geliştirmektir. [5] 202 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

11 Süleyman AĞMAZ XBRL İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI XBRL in genel anlamda finansal raporlama alanına sağladığı ve finansal verilerin üretim, yönetim, karşılaştırma, denetim, düzenleme ve analiz amaçlı olarak kullanan farklı çıkar gruplarına özel olarak sağladığı faydalar bulunmaktadır. XBRL in temel özellikleri ve sağladığı faydalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir [6]: XBRL kullanıcılara finansal rapor bilgilerinin analiz edilmesi, transferi, yayınlanması ve hazırlanmaları konusunda standart metot sağlayarak, finansal bilgi tedarik zincirinin her üyesine faydalı olmaktadır. Rutin görevlerin otomatikleştirilmesi sonucunda rapor hazırlama maliyetleri azalmaktadır [16], Örneğin; bir işletmenin farklı birimlerindeki finansal bilgiler çok daha hızlı, ucuz ve etkin bir biçimde XBRL ile güncellenerek bir araya getirilmektedir. Bilgiler bir kez yazılım tarafından XBRL zaman ve mekân sınırlamalarını ortadan kaldırarak herhangi bir yerden bilgilere erişime imkan vermektedir. XBRL özel bir teknoloji değildir. Lisansız olarak kullanılabilecek kamuya açık bağımsız bir programlama dilidir. XBRL bireysel tercihlere uygulanabilecek esnekliktedir. Herhangi bir bilgisayarda herhangi bir işletim sistemi ile kullanılabilir. XBRL, farklı dillerde raporlama yapmak isteyen firmalar ve kurumlar için gerekli dil etiketlerinin ilavesi ile raporların her dil için ayrı ayrı hazırlanması işlemlerini ortadan kaldırmaktadır, XBRL, iç ve dış bilgiler için uluslararası kabul edilmiş bir format sunarak verilerin toplanması ve dağıtılması maliyetlerini azaltır, XBRL şirketler, borsalar, düzenleyiciler ve analistler tarafından paylaşılacak genel veri tanımlamaları sunar. Bu da, şirketlerin uluslararası konum kazanmalarını sağlar, edinildiğinde; farklı tipteki alt bilgiler en az çabayla üretilebilmektedir. XBRL mevcut muhasebe standartları temelinde verilerin etiketlenmesini sağlamaktadır. XBRL yeni bir muhasebe standartları seti olmadığı gibi, muhasebe hesap planı da oluşturmamakta ve mevcut muhasebe standartlarında da herhangi bir değişiklik gerektirmemektedir. XBRL sadece bilgisayarlar için finansal verileri anlayıp karşılaştırabilmesi için bir standart mekanizma sunmaktadır. Ayrıca XBRL, şirketin mevcut muhasebe standartları dahilinde normalde açıkladığı bilgilerden daha fazla herhangi ek bilgi açıklamasını istememektedir. XBRL, raporların mevcut standartlara uygun hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. Mevcut muhasebe standartlarına ve standartlardaki yeni değişikliklere esneklikle uygulanabilmektedir. XBRL sadece Amerika merkezli bir çalışma değil uluslararası etkileri ve temeli olan bir çalışmadır. XBRL finansal verilerin hazırlanması, tekrar kullanımını, raporların hazırlanması ve analizini kolaylaştırmaktadır. XBRL tabanlı uygulamaların belirli bir sınıflandırma sisteminden bağımsız olarak geliştirilebilmesi sonucunda hızla değişen fırsat ve şartlara raporlama gereksinmeleri uyarlanabilmektedir. XBRL ile finansal bilgiler anlamsal olarak sınıflandırılmış olarak sunulacağı için XBRL ile hazırlanmış finansal bilgiler arasında veri arama ve bulma, veri filtreleme mümkün olacaktır. Buna bağlı olarak bilgi arama ve bulma işlemleri de hızlanacaktır. Her şeyden önemlisi, veri bulmada güvenilirlik artacaktır. Özellikle çok miktardaki finansal verilerle çalışmak zorunda kalan finansal analistlerin önüne analize hazır bilgi ulaştırılmış olacaktır. Bir finansal raporda belirli değerleri bulmak için birçok raporun okunması yerine istenen bilginin bulunmasında etiketlenmiş verilerle hızlı şekilde bilgiye ulaşmayı sağlar.[6] 203 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

12 Finansal Tabloların Sunumunda Ortak Bir Dil: XBRL hazırlanması işlemlerinde verilerin tekrar tekrar girilmesi ve biçimlendirilmesi gerekmektedir. XBRL de ise tek bir veri girişi ile hazırlanan raporlar farklı amaçlarla kullanılacak sunum biçimlerine dönüştürülebilmektedir. Böylece rapor hazırlama maliyetleri azalmaktadır. - XBRL kayıtlı bilgilerin birbirleri ile uyumlu ve doğru olmalarını sağlamaktadır. Çünkü sınıflandırma sistemi, verilerin uyumlu olması halinde kaydedilmesini sağlamaktadır. Daha kesin veriler, analist ve yatırımcılara ulaştırılabilmekte ve verilerin hazırlanması, toplanması gibi işlemlerdeki zamandan tasarruf sağlanması dolayısıyla verilerin analizi için daha fazla zaman sağlanmaktadır; bunun sonucunda analiz, karar verme ve öngörü işlemleri üzerinde daha fazla odaklanma ve daha etkili kararlar alabilme imkanı vermektedir, Analistler ve finansal raporların diğer kullanıcıları finansal raporların bütünündeki önemli bilgi ve özelliklere yönelmekte; dipnotlarda açıklanan bilgilere daha az dikkat etmektedirler. Bundan dolayı, kullanıcılar finansal raporları PDF gibi araştırma imkanı olmayan geleneksel yollarla okudukları zaman, veriler arasındaki ilişkileri belirlemede başarısız olabilir ya da gözden kaçırabilirler. Ancak araştırma yapılabilir format olan XBRL ile kullanıcı, açıklanmış ve belirtilmiş bilgilerle ilişkili bilgileri eş zamanlı olarak görebilir. Böylece araştırma çalışmaları azalır. XBRL; karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırarak ve bütünlük sağlayarak iki tip bilginin birlikte sunulması ve araştırmaların daha amaca yönelik olmasını sağlamaktadır. Bu da kullanıcıların bilgi arayışındaki ihmalleri ve hataları azaltarak açıklamaları daha şeffaf hale getirme potansiyeline sahiptir.[6] Mevcut finansal raporlamada farklı amaçlarla kullanılacak raporların istenilen biçimde ve formatta Mevcut finansal raporlamada raporlarda herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için bilgi sisteminin her bölümünde ayrı ayrı değişiklik yapılması zorunludur. Ayrıca bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek için tüm farklı raporlama biçimlerinin tek bir biçime dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu da hatalara sebep olmaktadır. Bilgi parçalarına anlam kazandıran etiketlerin kullanılmasından ve veri girişinin sadece bir kere yapılmasından dolayı, raporlarda yapılmak istenen herhangi bir değişiklik sadece sistemin bir bölümünde yapılmakta ve diğer sistemlere otomatik olarak iletilmektedir. Mevcut finansal raporlamada farklı sistemlerdeki kaynaklardan elde edilen finansal bilgileri birleştirmek ve analiz etmek gerektiğinde problemler meydana gelmektedir. XBRL ile finansal raporlar online olarak analiz edilebilmekte ve farklı kaynaklardan elde edilen finansal tablolar karşılaştırılabilmekte ve oran analizleri yapılabilmektedir. Mevcut finansal raporlamada yönetim için gerekli olan tamamlanmış ve doğru bilgiler ancak finansal raporlama işlem aşamaları tamamlandığında hazır olmaktadır. XBRL yönetim için gerekli finansal raporların herhangi bir zamanda online olarak hazır olmasını sağlamaktadır. XBRL, bir bilginin diğeriyle ne şekilde ilişkili olduğunu da gösterebilmektedir. Bu sebepledir ki kullanıcı, üzerinde çalıştığı bilginin ne şekilde hesaplandığını da görebilmektedir. Aynı zamanda bu bilginin farklı bilgi gruplarında ne şekilde kullanıldığını, organizasyon ve sunum yönleriyle izleyebilmektedir. En önemlisi XBRL son derece esnek bir çalışma prensibine sahiptir. Bu sebeple firmalar ya da diğer organizasyonlar özel koşullarına göre yazılımı kolaylıkla adapte edebilmektedirler. 204 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

13 Süleyman AĞMAZ XBRL bir finansal kalemin nereye rapor edileceği endişesini azalttığı için kural bazlı muhasebeyi kolaylaştırır. XBRL ile bilgi asimetrileri azalacak, uzun vadede şeffaflık ve pazar etkinliği sağlanabilecektir. [9] Denetim - XBRL İN DENETİMDE KULLANIMI XBRL kullanıcılarına eş zamanlı muhasebe uygulamaları ile denetim kanıtlarının elektronik formda, yüksek kalitede, güvenilirlikte ve hızlı bir şekilde elde edilmesine olanak sağlamaktadır. XBRL ile mali bir işlemin gerçekleşmesi, kayıt altına alınması ve gözden geçirilmesi arasındaki zaman farkı en aza indirgenmektedir. Tam zamanlı olarak oluşan ve kayıt edilen ekonomik faaliyetlerin aynı anda tam zamanlı olarak raporlanması özellikle denetçilerin de sürekli denetim (continous auditing) yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Denetim, veriler güncellendikçe eş zamanlı olarak yürütülebilecektir. Bu açıdan denetim faaliyetleri de giderek daha fazla otomasyona yönelecektir. Denetçilerin tam zamanlı (realtime) denetim yapacak teknolojiye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca XBRL ortamında finansal bir bilgi aynı zamanda mali olayların arkasında yatan bilgileri tanımlayarak ortaya koyabilmektedir.[5] Finansal bilgilerin dayanağı olan sayısal ve sözel muhasebe ve mevzuat altyapısının da tanımlanmış olması finansal verilerin denetimi ve analizinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde XBRL in, vergi idarelerinde giderek kullanımı yaygınlaşmakta ve her geçen gün idarelerin ilgisini çekmektedir. XBRL ile oluşturulmuş büyük defter ve yevmiye defterleri, bunlara göre hazırlanmış finansal raporlar elektronik ortamda ve standart bir formatta bulunması nedeniyle, eskiye göre çok daha kolay, hızla ve doğrulukla erişilebilecek haldedir. Vergi idaresi defterlerin ve finansal raporların hatta vergi beyannamelerinin XBRL formatında oluşturulmasını istediği takdirde, vergi denetimi de sürekli ve etkin bir hal alacaktır. Vergi denetiminin mekanik birçok faaliyeti elimine olup, daha önemli alanlarda etkili çalışmalar yapma olanağı doğacaktır. Örneğin vergi idareleri tüm mükelleflerin XBRL formatında hazırlanmış vergi beyannamelerini, büyük defter ve yevmiye defter kayıtları ile finansal raporlarının bazı mekanik denetimlerini bir yazılım aracılığı ile kolaylıkla yapabileceklerdir. Bu da mevcut vergi denetim işlemlerinin büyük bir oranına karşılık gelecektir. Vergi idaresinin inceleyeceği mükellef sayısı artacaktır. Belki de, vergi idaresi tüm mükelleflerini sürekli inceleme olanağına kavuşacaktır. Üstelik vergi idaresinin toplam vergi inceleme maliyetleri aynı düzeyde kalabilecek, hatta azalabilecektir. Mükellef başına vergi inceleme maliyetleri düşecektir. [9] 205 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

14 Finansal Tabloların Sunumunda Ortak Bir Dil: XBRL Yakın bir gelecekte pek çok ülkenin vergi idareleri ve pek çok denetim organı XBRL formatında finansal raporlama biçimlerinin düzenlenmesini isteyeceklerdir. [9] XBRL kullanımında önemli aşamalar kaydetmiş olan Çin Halk Cumhuriyeti, denetimde kullanmak amacıyla finansal hileyi belirlemek amacıyla XBRL veritabanını araştırarak olağandışı kayıtları otomatik olarak araştıran yazılım geliştirilmesi çalışmaları yapmaktadır. [4] SONUÇ Etkin olarak kullanılamayan bilgi önemini kaybeder. Bilgiyi paylaşabilmek, yeniden kullanabilmek, sınıflandırmak, işleyebilmek, depolayabilmek kısaca yönetebilmek gerekir. Ancak yazılı, sözlü ve görsel veriler, aşırı miktarlarda olmaları ve birden fazla alanda kullanılmaları nedeniyle, aktarılma, sorgulama ve başka bir sisteme yerleştirilmelerinde maliyet, zaman ve işgücü kaybına yol açmaktadırlar. [5] Günümüzde İşletme ve kurumlar ile ilgili çıkar gruplarının sayısının artması, finansal bilgilerin kullanıcılar için anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırabilir ve zamanında düzenlenmiş olmasının önemini artırmıştır. Günümüzde neredeyse tamamen birbirine entegre olmuş finansal piyasaların aktörleri finansal kararlarını etkileyebilecek her türlü finansal bilgiye, en güvenilir, en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle ulaşmak için dünya çapında çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmalardan en önemlilerinden birisi de XBRL dir. XBRL, finansal raporlama sürecinde teknolojik farklılık ve veri format yapısından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmakta, verimlilik ve şeffaflık artışı sağlamakta, internet ortamında finansal raporlama olanağı sunmakta, ilgililerin işletmeye ilişkin her türlü bilgiye daha kolay, hızlı ve az maliyetle ulaşmasını sağlamaktadır. XBRL den beklenen faydaların tam olarak ortaya çıkabilmesinin en önemli öncüllerinin başında dünya genelinde uluslararası muhasebe/finansal raporlama standartları ile ülkelerin muhasebe uygulamalarının entegrasyonunun sağlanması gelmektedir. Her ne kadar farklı muhasebe bölgeleri için faklı taksonomiler oluşturulması ile XBRL de hazırlanan finansal tablo verilerinin dönüştürülebilecek olduğu düşünülse de uluslararası finansal raporlama standartlarının entegrasyonu ile finansal tablo verilerinin dayandığı muhasebe altyapısı da dünya çapında standart bir hale gelebilecektir. Tüm dünyadaki eğilim göz önüne alındığında XBRL nin finansal bilgi tedarik zinciri paylaşımcılarına hızlı, doğru, güvenilir ve zamanında bilgi verilmesi konusunda ortak bir platform oluşturulduğu görülmektedir. Öncelikle ülkemizin uluslararası finans siteminde güçlü bir şekilde yerini alabilmesi ve uluslararası yatırımlardan istediği ölçüde pay alabilmesi, uluslararası uygulamaların vakit kaybetmeden ülkemizde de yakından takip edilmesi ve uygulanabilir hale getirilebilmesi ile mümkündür. Ülkemizde henüz uygulama alanı olmayan XBRL in Türkiye de ileriki yıllarda uygulama alanı bulması muhtemeldir. Bu yeni gelişimin ülkemizde de takip edilebilmesi için XBRL ile ilgili çalışmalara başlanması gerekmektedir. Yakın bir gelecekte standart haline gelmek ve zorunlu olarak kullanılmak durumunda olan XBRL, ilk kez uygulanacak ülkeler açısından bir adaptasyon süreci gerektirmektedir. Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri, bu hazırlıklarını başlatmış ve çoğu tamamlamış durumda olmalarına rağmen ülkemizde henüz bu tür çalışmaların olmaması kaygı vericidir. Kar ve gelir amaçlarından arınmış finansal raporlama düşüncesinin yaygınlaştırılması ülkemizin uluslararası rekabet şansını da artıracaktır. [8] Ülkemizin XBRL le ilgili çalışmalarda biraz geriden geliyor olması, bu zamana kadar XBRL in geliştirilmesi için ülkelerin katlandığı zorlukların göz önüne alınması ve ülke deneyimlerinden faydalanılabilecek olması XBRL e geçiş sürecini daha verimli bir hale getirilebilecektir. Aynı zamanda uluslararası finansal raporlama standartlarının ülkemizde uygulanmaya başlanmış olması UFRS ler bazında taksonomilerini oluşturmuş olan ülkelerin uygulamalarından daha aktif bir şekilde yararlanabilmemizi sağlayacaktır. Ülkemizin finansal raporlama alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor olması ve XBRL uygulamaları konusunda uluslararası bir birikimin meydana gelmiş olması ülkemizin XBRL e geçiş sürecinde çok hızlı bir şekilde yol almasına katkıda bulunacaktır. XBRL ile ilgili çalışmalara öncelikle ilgili kurumların XBRL hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. XBRL ile ilgili çalışmaların başlangıç noktası olan, kullandığımız muhasebe standartları dahilinde gerekli XBRL sınıflandırma sistemini oluşturacak çalışma komisyonlarının oluşturulması gerekmektedir. Böylece dünyada görülen finansal raporlama eğiliminin ülkemizde de uygulanması için ilk adım atılmış olacaktır. Günümüzde XBRL, daha çok özel sektör kuruluşlarının finansal tablo verilerinin hazırlanma, yönetim, ana- 206 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

15 Süleyman AĞMAZ liz ve denetimi için kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Bununla birlikte performans odaklı özel sektör yaklaşımın kamu sektöründe git gide daha etkin hale gelmesiyle birlikte pek çok mali ve idari özel sektör uygulamaları kamuda uygulama imkânı bulduğu ve XBRL in kullanımının yararları düşünüldüğünde, XBRL in kamu sektöründe de çok rahatlıkla uygulama alanı bulabileceği görülecektir. Bu sebeple kamu sektöründe finansal verilerin daha etkin bir şekilde hazırlanma, yönetim, analiz ve denetiminde XBRL den yaralanmak için başta Maliye Bakanlığı olmak üzere konu ile ilgili kuruluşların ortak çalışmalar yürütmesi yerinde olacaktır. Yaptığı düzenlilik denetiminin önemli bir unsuru olan mali denetim ile kamu kuruluşlarının finansal tablolarına uygunluk görüşü veren Sayıştayın da denetim alanında yer alan kuruluşların finansal tablo verilerinin XBRL kullanılarak daha güvenilir ve analiz edilebilir bir şekilde alınabilmesi için yapılacak çalışmalarda yer alması uygun olacaktır. Bu sayede denetimlerin eş zamanlı olarak daha etkin ve hızlı olarak daha geniş bir ölçekte yapılabilecektir. Ayrıca kamu kurumlarının finansal verilerini hazırlarken kanunlara uygun ve finansal raporlama açısından doğru olarak girilmesinin sağlanabilecek olması uygunluk denetimlerine ve iç kontrol sistemlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacaktır. KAYNAKÇA Arş.Gör.Dr. Nermin ÇITAK, Güvenilir Finansal Raporlama Açısından Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinin (XBRL) Önemi ve Dünya Ülkelerindeki Uygulaması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Doç.Dr. Cengiz Toraman, Yrd,Doç.Dr.Hasan Abdioğlu, Genişletilebilir işletme Raporlama Dili (GİRD) ve Gelir İdaresince Kullanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, (C.X, S II, 2008) Yrd. Doç. Dr. Süleyman Uyar, Yrd. Doç. Dr. Muhsin Çelik, Sürekli Kamuyu Aydınlatma ve İnternet Ortamında Finansal Raporlama Sürecinde Kullanılan Diller, Ege Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, Yıl:2006 Cilt:6 Sayı:2, s Yrd. Doç. Dr. Süleyman Uyar, Yrd. Doç. Dr. Muhsin Çelik, Finansal Raporlama Sürecinde Genişleyebilir İşletme Raporlama Dilinin (XBRL) Kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Bilgi Tek 4, Akademik Bilişim Kongresi, (2006) Ömer Emre TOKEL ve Diğerleri. Türkiye de XBRL ye Geçiş Sürecinin Yol Haritası, Active Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 2007, ss:1-27 Doç.Dr. Fehmi KARASİOĞLU, Oya ERYİĞİT, Finansal Raporlama ve XBRL (Genişletilebilir Kurumsal Raporlama Dili), Y.2005,C10, S.2 s.l Mike Willis, XBRL: An Emerging Electronic Financial Reporting Language that Empowers Users, 8b9d788097dff3c e00073c0ba/56a68127ae a260022fbc8/$FILE/XBRL-Primer.pdf Ufuk DOĞRUER, XBRL ve Finansal Raporlamanın Geleceği (2007) Meriç DOYMAZ, Finansal Raporlamada Şeffaflığın Önemi ve XBRL Uygulamalarının Şeffaflığa Etkisi: ABD Örneği Ve Türkiye Kıyaslaması, Doktora Tezi,Çukurova Üniversitesi İşletme A.B.D, 2011 Muharrem Karataş, Sezai Toprak, Raporlama Dili Olarak XBRL, TMSK- KRONİK (Ağustos 2011). Hakan Erkuş, XBRL Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili, Gazi Kitabevi, 2008 Birol Yıldız, XBRL : 21. yüzyılın finansal Raporlama Dili, Vergi Dünyası, 21 (254), (2001). Financial Reporting goes Global-XBRL and International Financial Reporting Standards (IFRS) working together- April 20, 2006, Buenos Aires IASB XBRL Resources,Fundamentals, Arş. Gör. Levent KOŞAN, Geleceğin Finansal Raporlama Dili: XBRL, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:77, Ağustos Eylül Ekim 2006 XBRL.org, Regulators and XBRL, (Footnotes) 1 Metaveri(Metadata): Bilgi Hakkında bilgi, veriyi tanımlayan veriler; Normal bir veri XML ile bilgisayarların kolayca anlayabilmesi ve üzerinde sınıflandırma, analiz gibi işlemleri yapabilmesi için etiketlenir. Metaveri sayesinde veri tanımlanarak veriye ilişkin oluşturulma kuralları, veriyle ilgili diğer bilgiler, formülasyon gibi sayısal ve sözel pek çok ek bilgi verilebilir. 207 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi XBRL dünya çapında iş dünyasıyla finansal veriler arasında elektronik iletişimi sağlayan devrimsel nitelikte bir dildir. Hazırlık aşamasında,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler Süreçler Ayşe Bayrı Işım Şirket Ortağı Tel:+90 212

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. www.kap.org.tr İÇİNDEKİLER Kamuyu Aydınlatma 01 Sermaye Piyasası Araçları Borsa İstanbul da 03 İşlem Gören Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri Finansal Raporların Kamuya Açıklanması 05 Özel

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

Mali Tablolar Ön Denetimi ve Finansal Rating

Mali Tablolar Ön Denetimi ve Finansal Rating Mali Tablolar Ön Denetimi ve Finansal Rating Değişen Koşullara Ayak Uydurun Mevcut Durumdaki Gelişmeler Ülkemizde Finansal Sistem son yıllarda önemli değişikliklere uğramaktadır.yeni finansal ortama ayak

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 14.2.-18.2.2011 Süreç Performans Yönetimi 12. Gün Süreç Geliştirme Süreç Geliştirme Görev ve faaliyetleri bir bütün olarak geliştirebilen, ürün ve

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNETİŞİM Ahmet PEKEL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bilişim Güvenliği ve Kalite Denetimi Müdürü TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICI

Detaylı

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ Geçmiş Deneyimler Işığında Geleceğin Tasarlanması: Meslekte Yeni Ufuk ve Açılımlara Doğru 17-18 Eylül 2014, Ankara Abdullah Erdem CANTİMUR Maliye Bakanı Yardımcısı AÇILIŞ

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

E-Dönüşüm. 15. Çözüm Ortaklığı Platformu. 15 Aralık

E-Dönüşüm. 15. Çözüm Ortaklığı Platformu. 15 Aralık E-Dönüşüm www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu Gündemimiz Gelecek Dünyada ve Türkiye de Neler Oluyor? Gerçek Dönüşüm Yeni Başlıyor Vergi Teknolojileri Beklenen Gelişmeler 1 2 3 4 5 2 Gelecek "

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

daha kolay! MicroDestek +90 232 465 14 99 İş ve Dava Takibi KolayOfis Hukuk Büro Yönetimi, hukuk büroları için hazırlanmış bir ofis otomasyonudur.

daha kolay! MicroDestek +90 232 465 14 99 İş ve Dava Takibi KolayOfis Hukuk Büro Yönetimi, hukuk büroları için hazırlanmış bir ofis otomasyonudur. twitter.com/microdestek facebook.com/microdestek İş ve Dava Takibi daha kolay! KolayOfis Hukuk Büro Yönetimi, hukuk büroları için hazırlanmış bir ofis otomasyonudur. Tek bir programla ofisinizin tüm işlemlerini

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 08.01.2014 Sayı: 2013/006 Konu: KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANMASINA İLİŞKİN TEBLİG YAYINLANMIŞTIR Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket!

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler yoğun rekabet ortamında zaman, maliyet ve iş gücü avantajı elde etmektedir. eplatform ile dijital dönüşümde güvenilir alt yapı, uzman

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 2 www.bilgener.com İÇİNDEKİLER Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 3 Biz Kimiz? Geleneksel iş yöntemlerini en yenilikçi çözümlerle birleştiren, sağlam etik temeller üzerine inşa edilmiş takım odaklı

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik SÜREÇ SIX bilişim çözümü, ameliyathanelerde kullanılan örtülerin ve aynı zamanda kurşunlu cerrah önlüklerin teknik kumaşlarına bağlı sterilizasyon süreçlerindeki izlenebilirlik yönetiminin eksiksiz bir

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

ÜNİTE:1. Günümüz Büroları ve Teknoloji ÜNİTE:2. Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler ÜNİTE:3. Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Günümüz Büroları ve Teknoloji ÜNİTE:2. Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler ÜNİTE:3. Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Günümüz Büroları ve Teknoloji ÜNİTE:2 Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler ÜNİTE:3 Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler ÜNİTE:4 Toplantı ve Sunum Sistemleri ÜNİTE:5 1 Bilgi İşleme Sistemleri

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı