T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURULUŞLAR ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğrenme materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iv GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ FİNANSAL KURULUŞLAR Finansal Kuruluş Çeşitleri Kolektif Yatırım Kuruluşları Aracı Kurumlar Portföy Yöneticiliği Takasbank Borsa Para Piyasası Derecelendirme Kuruluşu Finansal Kuruluşların Kuruluş Şartları Yatırım Fonu Kuruluşu Yatırım Ortaklığı Kuruluşu Aracı Kurumların Kuruluşu Portföy Yöneticiliği Kuruluşu Finansal Kuruluşların Faaliyet Konuları ve Faaliyet Yatırım Fonu Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Yatırım Ortaklığı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Portföy Yöneticiliği Kuruluşları Faaliyet Konuları Finansal Kuruluşların Yetki Belgeleri ve Borsa Üyeliği Belgesi Yetki Belgesi Borsa Üyelik Belgesi Finansal Kuruluşların Çerçeve Sözleşmeleri Yatırım Fonu İç Tüzüğü Aracı Kurumlarda Çerçeve Sözleşmesi Portföy Yönetim Sözleşmesi...19 UYGULAMA FAALİYETİ...20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...21 UYGULAMALI TEST...22 ÖĞRENME FAALİYETİ FİNANSAL KURULUŞLARDA ÇALIŞMA ESASLARI Finansal Kuruluşların Sorumlulukları Finansal Kuruluşların Çalışma İlkeleri Finansal Kuruluşlarda Denetim İç Kontrol Teftiş Bağımsız Denetim Finansal Kuruluşların Sona Ermesi...27 UYGULAMA FAALİYETİ...29 i

4 UYGULAMALI TEST...31 ÖĞRENME FAALİYETİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İşlem Yapabilecek Kuruluşlar Kuruluşu ve Başvuru Prosedürü Taahhütname Aracı Kuruluş Temsilcilerine İlişkin Esaslar Takasbank ın Konumu Limitler Üye Alış-Satış Limitleri Teminatlara İlişkin Esaslar Teminat Türleri Teminat Yatırma, Çekme, Değiştirme Teminat Değiştirme Çağrısı Teminat Tamamlama Çağrısı Çalışma Esasları İşlem Saatleri Vade Tutar Emir Türleri Emirlerin İletilmesi Emirlerin Yayımlanması Emirlerin Gerçekleşmesi İşlemlerin Bildirimi İşlemlerin İptali Ödemelere İlişkin Esaslar Temerrüt...48 UYGULAMA FAALİYETİ...49 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...50 UYGULAMALI TEST...50 ÖĞRENME FAALİYETİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI Derecelendirme Kuruluşu Kuruluş Şartları Derecelendirme Kuruluşu Faaliyetleri Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Derecelendirme Yöntemlerinin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi Derecelendirme Sözleşmesi Derecelendirme Kuruluşlarının Denetimi Derecelendirme Sözleşmesinin Feshi...55 UYGULAMA FAALİYETİ...57 ii

5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...58 UYGULAMALI TEST...59 MODÜL DEĞERLENDİRME...60 CEVAP ANAHTARLARI...63 ÖNERİLEN KAYNAKLAR...66 KAYNAKÇA...67 iii

6 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 343FBS044 Muhasebe-Finansman Finans Hizmetleri Elemanı Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve finansman alanında sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal kuruluşları ayırt edebilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL Sermaye Piyasası Faaliyetleri modülünü almış olmak Sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal kuruluşları YETERLİK araştırmak. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Genel Amaç Bu modül ile; sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal kuruluşları ayırt edebileceksiniz. Amaçlar 1. Finansal kuruluş çeşitlerini, kuruluş şartlarını, faaliyet konularını ve sözleşmelerini ayırt edebileceksiniz. 2. Finansal kuruluşların çalışma esaslarını ayırt edebileceksiniz. 3. Takas bankın çalışma esaslarını ve faaliyet alanlarını ayırt edebileceksiniz. 4. Derecelendirme kuruluşlarının özelliklerini ve faaliyet alanlarını ayırt edebileceksiniz. Bilgisayar, projeksiyon makinesi, internet, form belgeler, SPK mevzuatı ve yayınları, İMKB bilgileri, makaleler, sarf malzemeler Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Ekonomik sistemde bir kısım kişi ve kurumların paraya ihtiyacı olurken bir kısım kişi ve kurumun da gelirlerini yatırıma dönüştürme ihtiyaçları olur. Dolayısıyla fona (paraya) ihtiyacı olanlar ile fonu (parayı) talep edenlerin, bu ihtiyaçlarını giderebilmeleri için karşılaşmaları gerekmektedir. Fon arz edenler ile fon talep edenlerin bir araya geldiği ve karşılıklı değişimin meydana geldiği yerlere piyasa denir. Piyasada var olan işlemlere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri denilmektedir. Siz daha önceki modulünüzde bu faaliyetlerin neler olduğunu öğrenmiş bulunmaktasınız. Sermaye piyasası faaliyetleri finansal kuruluş adı verilen kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmekte böylelikle tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Finansal kuruluşlar, fon arz eden ile talep edenin daima karşılaşma ya da bir araya gelme imkânı olmadığı için piyasalarda önemli bir köprü görevi görmektedir. Fon arz eden ile talep eden arasında köprü görevi gören finansal kuruluşlar, ekonomik ve sosyal yönleri de dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu modül notlarının amacı; sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal kuruluşların çeşitlerini, özelliklerini ve faaliyet alanlarını ayırt edebilmeyi öğretmektir. Modülü tamamladığınızda sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal kuruluşların çeşitlerini, özelliklerini ve faaliyet alanlarını rahatlıkla ayırt edebileceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile; Finansal kuruluş çeşitlerini, kuruluş şartlarını, faaliyet konularını ve sözleşmelerini ayırt edebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Kütüphane veya internet aracılığı ile finansal kuruluş çeşitlerini araştırınız. Kütüphane veya internet aracılığıyla, finansal kuruluşların, kuruluş şartlarını, faaliyet konularını ve yetki belgelerini araştırınız. Finansal kuruluşların çerçeve sözleşmelerini araştırarak farklılıkları tespit etmeye çalışınız. 1. FİNANSAL KURULUŞLAR Tasarruf sahibi ile yatırımcının karşılaştığı piyasada, işlemleri, tarafların yürütebilmesi piyasanın karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı zordur. Bu zorluğu giderebilmek için finansal kuruluş adı verilen, taraflar adına işlemleri zamanında ve güvenilir yerine getiren kuruluşlar mevcuttur. Resim 1.1: Finansal kuruluş 1.1. Finansal Kuruluş Çeşitleri Ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli finansal kuruluşlar aşağıda verilmektedir. Kolektif Yatırım Kuruluşları Yatırım Fonları Yatırım Ortaklıkları o Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı o Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı o Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Aracı Kurumlar 3

10 Portföy Yöneticiliği Portföy Yönetim Şirketi Portföy Saklama Şirketi Takasbank Borsa Para Piyasası Derecelendirme Kuruluşları Kolektif Yatırım Kuruluşları Birçok küçük yatırımcının bir araya gelmesini ve ortak olarak yatırım yapabilmesini sağlayan kurumlar kolektif yatırım kuruluşları dır. Tasarruf sahipleri, aracı kuruluşlardan menkul kıymet (hisse senedi, tahvil vb.) alarak tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca bireysel tasarruflar genelde yeterli büyüklüğe ulaşamadıklarından, tasarruf ve Resim 1.2: Yatırım aracı tasarrufun getirisinde (faiz ve kâr payı) risk oluşturmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için, sermaye piyasasında kolektif yatırım kuruluşları oluşturulmuştur. Kolektif yatırım kuruluşları, yatırım fonları ve yatırım ortaklığı olmak üzere 2 şekilde piyasada faaliyet göstermektedir. KOLEKTİF KURULUŞLAR YATIRIM FONLARI YATIRIM ORTAKLIĞI Şekil 1.1: Kolektif yatırım kuruluşu çeşitleri Kolektif yatırım kuruluşları, hukuki yapılarına göre ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilik olarak kurulduklarında yatırım ortaklığı, başka bir tüzel kişilik tarafından bir sözleşme çerçevesinde kurulduklarında ise yatırım fonu olarak adlandırılır. Amaç ve ekonomik fonksiyon olarak birbirine benzemekle beraber, çalışma biçimleri ve yatırımcılara sundukları hizmet bakımından yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları birbirlerinden ayrılmaktadır. 4

11 Yatırım Fonları Yatırım fonu, yetkili kuruluşlarca, katılma belgesi karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan kaynakların, çeşitli sermaye piyasası araçlarına dengeli bir şekilde dağıtılarak verimlendirilmesini sağlayan kurumlardır. Yatırım fonlarının portföylerinde yer alabilecek varlıklar şunlardır: Özelleştirme kapsamına alınanlar dâhil Türkiye de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu borçlanma senetleri Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 Resim 1.3: Yatırım fonu sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri ve hisse senetleri Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları SPK tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları ve forward sözleşmeleri Özel Fon A Tipi Fon B Tipi Fon Endex Fon Likit Fon Karma Fon Altın Diğ Kıy Mad Fon Türleri Tahvil ve Bono Değişke n Fon Yab Men Kıy Fonu Sektör Fonu Grup Fonu İştirak Fonu Hisse Senedi F Şekil 1.2: Yatırım fonu çeşitleri 5

12 A Tipi Yatırım Fonları Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25 ini devamlı olarak yatırmış olan fonlar olarak adlandırılır. Portföyünde hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu ve gecelik repo gibi menkul değerler bulunan yatırım fonlarıdır. İçeriklerine göre taşıdıkları riskler değişmektedir. B Tipi Yatırım Fonları A tipi yatırım fonlarından farklı olarak portföyünde hisse senedi bulunmayan yatırım fonlarıdır. B tipi fonlara ise likit fon, hazine ve bono fonu ve değişken fon örnek olarak verilebilir. Likit Fonlar Vadesine 180 günden az kalmış piyasa araçlarından oluşmuş fonlardır. Portföyünde çoğunlukla repo, devlet tahvili ve hazine bonosu bulunur. Orta risk düzeyindedir. Tahvil ve Bono Fonları Portföyünün en az %51 ini devamlı olarak tahvil ve bonoda değerlendiren fonlardır. Yüksek risk düzeyindedir. Değişken Fon Portföy sınırlamaları itibarıyla diğer yatırım fonu türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Hisse Senedi Fonu En az %51 i Türk hisse senetlerinden oluşan fonlardır. İştirak Fonu En az %51 i kurucusunun iştiraklerine çıkarılmış menkul kıymetlerle yatırım yapan fonlardır. Grup Fonu En az %51 i belirli bir topluluğun menkul kıymetlerine yatırım yapan fonlardır. Sektör Fonu Resim 1.4: Yatırım fonu çeşitleri 6

13 En az %51 i belirli bir sektörü oluşturan ortaklık menkul kıymetlerine yatırım yapan fonlardır. Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Fonu En az %51 i yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırılmış fonlardır. Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu En az %51 i ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Karma Fon Portföyünün tamamı hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşur. Endex Fon Baz alınan ve SPK tarafından uygun görülen bir endexin fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon kat sayısı enaz %90 olacak şekilde ve portföyün en az %80 i devamlı olarak endex kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşmuş olan fondur. Özel Fon Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlardır Yatırım Ortaklığı Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Çok sayıda tasarrufçunun birikimlerinin değerlendirildiği bu kurumlar, toplanan fonları tahvil ve hisse senedine yatırmak suretiyle işletmekte, sağlanan geliri tasarrufçulara dağıtmak suretiyle özgün bir sermaye piyasası hizmeti sunmaktadır. Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir Resim 1.5: Yatırım ortaklığı portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Yatırım ortaklıklarının çeşitleri ise şunlardır: 7

14 Yatırım Ortaklığı Çeşitleri Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şekil 1.3: Yatırım ortaklığı çeşitleri Menk1. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı: Sermaye Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Resim 1.6: Menkul kıymet yatırım ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul satın alarak oluşturdukları portföylerin katılım belgelerini tasarrufçuya satarak tasarrufçunun kira ve değer artışı gibi gayrimenkul kazancı elde etmelerini sağlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapacakları işlemler şunlardır: Getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmak Gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak Portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek Gayrimenkul alım satım kazançları elde etmek Resim 1.7: Gayrimenkul yatırım ortaklığı 8

15 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim sermayesi, teknoloji ağırlıklı sanayileşme stratejisinin benimsendiği ülkelerde dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimidir. Resim 1.8: Girişim sermayesi yatırım ortaklığı Yüksek gelişme potansiyeli taşıyan ancak yeni ve riskli şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım ortaklığı türüne girişim sermayesi yatırım ortaklığı denir Aracı Kurumlar Sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına yahut kendi namına başkası hesabına alım satımını yapan anonim ortaklıklardır. Sermaye Piyasası Kanunu, aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Aracı kuruluşların, kuruluş, faaliyet ve yetkilendirilmelerine ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu nun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin. Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Resim 1.9: Aracı kurum Portföy Yöneticiliği Portföy yönetimi, birikimlerin para ve sermaye piyasalarında tasarrufçu adına yetkili aracı kuruluşlar tarafından belli bir ücret karşılığında yönetilmesidir. Resim 1.10: Portföy yönetimi Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. 9

16 Portföy Yönetim Şirketi Portföy yönetim şirketi, özel olarak portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı nda belirlenen şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almış bir anonim şirkettir Portföy Saklama Kuruluşları Portföy saklama kuruluşları; portföy yönetim şirketi müşterilerine ait finansal varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü faaliyetlerini yürüten bankalardır Takasbank Borsa Para Piyasası Takasbank Borsa Para Piyasası (TBPP); kısa dönemli nakit fazlası olup bunu organize bir şekilde değerlendiremeyen aracı kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup bu ihtiyacını uzun vadeli varlıklarını elden çıkartmadan karşılamak isteyen aracı kuruluşların karşılaşmasını sağlamak amacıyla 1 Ekim 1996 da İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ bünyesinde faaliyete geçmiştir Derecelendirme Kuruluşu Resim 1.11: Takasbank resmi logosu Derecelendirme, borçlunun anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeme isteği ve kabiliyetinin zamanında ve tam olarak yerine getirilip getirilememesini ölçen bir araçtır. Başka deyişle bir ekonomik birimin kredi geçmişi ve kullandığı kredileri geri ödeme kapasitesinin saptanması için yapılan ölçme işlemidir. Bu işlemleri yerine getiren ve SPK ya tabi olan kuruluşlar derecelendirme kuruluşları olarak adlandırılır Finansal Kuruluşların Kuruluş Şartları Finansal kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği şartlar ve prosedürler dâhilinde kuruluş işlemlerini gerçekleştirmektedir. 10

17 Yatırım Fonu Kuruluşu Yatırım fonu kurma yetkisi, bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Kanun un geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklara, Kurulun tebliğle belirleyeceği esaslara uyanlara verilmiştir. Buna göre bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, SSK, Emekli Sandığı, Bağkur, OYAK ve özel emeklilik kuruluşları fon kurup yönetebilmektedirler. Resim 1.12: Yatırım Fonu Yatırım fonu kurmak için, kurucunun Yatırım Fonu İç tüzüğünü hazırlayarak, bunun noterden tasdikli bir örneği ve Kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Sermaye Piyasası Kuruluna izin için başvurması zorunludur. Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü alınır. Fon kuruluşu için gerekli olan belgeler şunlardır: Fon kuruluşuna dair yetkili organ kararının noter tarafından onaylanmış bir örneği Kurucusunun ortaklık yapısı, genel kurulca onaylı son tarihli mali tabloları ve genel kurul toplantı tutanağı, bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloları, faaliyet raporu Kurucu yetkilileri, fon kurulu üyeleri ve denetçilerin imza sirküleri Kurucunun yetkileri hakkında adli sicilden alınacak belgeler Fon kurulu üyelerinin ve fon denetçisinin sermaye piyasasında yapılan işlemlerden yasaklı veya kısıtlı kişiler olmadıklarına dair noter onaylı öz geçmişleri Kurulca istenebilecek diğer bilgi ve belgeler Yatırım Ortaklığı Kuruluşu Resim 1.13: Yatırım ortaklığı Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Yatırım ortaklıklarının kimler tarafından kurulabileceği konusunda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir anonim ortaklık ya da gerçek ve tüzel kişiler yatırım ortaklığı kurup işletebileceklerdir. 11

18 Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için; Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması, Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması, Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir Aracı Kurumların Kuruluşu Aracı kurumların kuruluşlarına, Kurulca izin verilebilmesi için; Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması, Esas sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olması, Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Aracı kuruluş olarak faaliyet gösterecek işletmede, SPK tarafından yapılacak düzenlemelere uygun muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş, teknik donanımın sağlanmış ve kurum bünyesinde bulunacak kıymetli evrakın çeşitli durumlara karşı sigorta altına alınmış olması gerekir Portföy Yöneticiliği Kuruluşu Resim 1.14: Portföy yönetimi 12

19 Portföy yürütmek amacıyla kurulması düşünülen şirketlerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir. Anonim ortaklık şeklinde kurulması, Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, Kurucularının portföy yönetim şirketi kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterli tecrübeye sahip olmaları, Asgari ödenmiş sermaye tutarının YTL olması (01/01/2007 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere), Kurucuları ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği % 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, Sermayenin %10 ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai vs. yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları, Esas sözleşmesinin Kanun hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olması gerekmektedir. Kurucular, kuruluş şartlarını taşıdıklarını kanıtlayan belgelerle birlikte kuruluş izni almak üzere başvururlar. Kurul, yapacağı incelemeler sonucunda şirket ve portföy saklama kuruluşunun niteliklerinin uygunluğunu eş zamanlı olarak değerlendirir. Kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluş işlemlerinin tamamlanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulur Finansal Kuruluşların Faaliyet Konuları ve Faaliyet Sınırlamaları Finansal kuruluşların gerçekleştirebileceği faaliyetler ve sınırlama getirilen faaliyetler aşağıda ayrı ayrı incelenmektedir Yatırım Fonu Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Yatırım fonu kuruluşları, genel itibarıyla fon portföyünü yönetmektedirler. Fon portföyü, fonun içerisindeki para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan varlıklardır. Fon Portföyü aşağıda belirtilen para ve sermaye piyasası araçları ve işlemlerinden oluşur: Nakit vadeli ve vadesiz mevduat Resim 1.15: Yatırım fonu aracı 13

20 Borçlanma araçları (ters repo dâhil ) ile hisse senetlerinden oluşur. Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar Repo işlemleri Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Borsa, para piyasası işlemleri Yatırım fonu katılma belgeleri Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları Kurucu, tüzel kişiliği olmayan fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından sorumludur. Kurucu mevzuat ve fon iç tüzüğünde belirtilen sınırlar içinde kalmak üzere fon portföyünü dilediği gibi oluşturabilmekte ve daha sonra değiştirebilmektedir. Yatırım fonu yönetiminde, yatırımcıları korumaya yönelik olarak mevzuatın getirdiği birçok kısıtlama mevcut olup fon kurucu ve yöneticileri bu kurallara uymak zorundadırlar. Bunlar; Fon portföyüne hiçbir şekilde rayiç bedelinin üzerinde varlık satın alınamaz ve bu bedelin altında satış yapılamaz. Borsada işlem gören tüm varlıkların alım satımlarının borsada yapılması zorunludur. Bir yatırım fonunun portföy değerinin %10 unundan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırım yapamaz. Bir fon açığa satış ya da kredili menkul kıymet alımı işlemi yapamaz. Yatırım fonlarının mal varlıkları rehnedilemez veya devredilemez Yatırım Ortaklığı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Yatırım ortaklıklarının anonim ortaklık statüsünde kurulması zorunlu olduğundan, bu ortaklıkların kuruluşunda, TTK nın anonim ortaklıkların kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanır. Tüm anonim ortaklıklar gibi yatırım ortaklıkları da kurucuların koymuş olduğu sermayeyi temsil etmek üzere hisse senedi ihraç ederler. Yatırım ortaklığı hisse senetleri borsalarda alınıp satılır. Bu nedenle kurulmuş bir ortaklığın hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri Resim 1.16: Yatırım ort. faaliyeti borsada işlem yapmaya yetkili bir aracı kuruluşa talimat vererek ikincil piyasada bir ortaklığın hisse senedini alabilirler ya da ellerindeki hisse senetlerini yine aracı kuruluşlar aracılığı ile borsada satabilirler. Yatırım ortaklıkları aşağıdaki varlıklara yatırım yapmaktadır: 14

21 Düzenlemelere göre alım satımı yapılabilen yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse Türkiye de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, borçlanma senetleri ve kamu borçlanma araçları Yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar Altın ve diğer kıymetli madenler Yatırım ortaklıklarının aşağıdaki iş ve işlemlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Bunlar; Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar, bir başka deyişle herhangi birisine kredi verme ya da ödünç alma işleminde bulunamazlar. Bankalar gibi mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamazlar. Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar. Üçüncü kişiler adına menkul kıymet alım satımına aracılık edemezler Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Aracı kuruluşlar, SPK dan alınan yetki belgeleri çerçevesinde; Alım satım işlemlerine aracılık, Halka arz işlemlerinde aracılık, Portföy yönetimi, Yatırım danışmanlığı, Repo/ters repo işlemleri, Kredili menkul kıymet, açığa satış, menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri, Türev araçların alım satımına aracılık yapmaktadırlar. 15

22 Resim 1.17: Faaliyet aracı Aracı kuruluşların aracılık faaliyetlerine ilişkin esaslar Kurul tarafından düzenlenir. Kurul, her bir aracılık faaliyetinin ayrı kuruluşlar tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Aracı kuruluşlar, Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde, izin almak şartıyla, diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunabilirler. Aracı kuruluşların, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle yatıracakları teminatların türü, miktarı, kullanım alanı ve şekli Kurulca belirlenir. Teminatlar rehnedilemez, haczedilemez, kullanılma amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. Aracı kurumlar, aşağıda sayılan işlemleri yerine getiremezler. Bunlar; Bankalar Kanunu nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar. İzin verilen durumlar dışında, sermaye piyasası araçlarının belli bir getiri sağlayacağı yolunda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunamazlar. Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, yetkileri olmaksızın tasarrufta bulunamazlar. Sermaye piyasası aracının mülkiyetinde gerçek anlamda değişme yaratmayan alım-satım işlemi yapamazlar. Sürekli olarak kendisiyle veya aynı kişilerle, aynı miktar ve tutarda ve aynı fiyattan sermaye piyasası aracı alım satımında bulunamazlar. Yatırımcıların hak ve yararını zedeleyici ve söz konusu kişilerin yatırım kararlarını etkileyecek veya mali piyasalarda, fiyatların artıp eksilmesine neden olacak tarzda asılsız, yanlış, yanıltıcı veya yetersiz beyan, açıklama ve öngörülerde bulunamazlar Portföy Yöneticiliği Kuruluşları Faaliyet Konuları Portföy yöneticiliği faaliyeti, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlıkların yönetimi ve işlemleridir. Portföy yöneticiliği faaliyeti, portföy yönetimi şirketinin yanı sıra Kuruldan yetki belgesi alması koşuluyla aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından da yürütülebilir. 16

23 Portföy yönetim şirketleri aşağıda belirtilen faaliyetleri yerine getiremezler. Bunlar; Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz. Portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez. Bankalar Kanunu nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz Finansal Kuruluşların Yetki Belgeleri ve Borsa Üyeliği Belgesi Yetki Belgesi Resim 2.2: Yetki belgesi Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Kuruldan izin almaları zorunludur. Faaliyet ve aracılık türleri itibarıyla başvuru ve izin esasları Kurulca düzenlenir. Sermaye piyasası kurumlarına bir veya birden fazla faaliyet ve aracılık türü için Kurulca izin verilebilir. İzin verilen kuruluşlara, icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini gösteren yetki belgesi verilir. Yapılabilecek sermaye piyasası faaliyetleri ve aracılık türleri itibarıyla yüklenilebilecek sorumluluğun azami sınırına ilişkin esaslar Kurulca düzenlenir. 17

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ 343FBS043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR ANKARA 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri

Portföy Yönetim Şirketleri Portföy Yönetim Şirketleri Süleyman EROL Hakan GÜÇLÜ Umut ALPARSLAN 07/12/2005 İstanbul www.hakanguclu.com Kısaltmalar SPK...Sermaye Piyasası Kurulu BK...Borçlar Kanunu MK...Medeni Kanun Tebliğ...SPK Tebliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK Resmi Gazete: 28.02.2002 Sayı : 24681 EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliğine ilişkin liste:

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi İlknur KAYACIK

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ. Portföy

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ. Portföy PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ Portföy Yatırım genel olarak sermaye ve/veya servet birikimine ilave yapmak amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyet olarak tanımlanabilir. Portföy ise servetin oluşturulma şeklidir.

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı