01 OCAK ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 01 OCAK ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU

2 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO : FAX NO : VERİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI :Beşiktaş V.D TİCARER SİCİL NUMARASI : / E-MAİL ADRES İNTERNET SİTESİ :www.finansyo.com PERSONEL SAYISI :3 ( Üç ) ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI Şirket in Kayıtlı sermayesi 50,000,000.-TL, Ödenmiş sermayesi de 18,000,000.-TL dır. Şirket in % 5 inden fazlasına sahip olan ortakların adları ve sermayedeki payları aşağıda gösterilmiştir. Ortağın Adı Grup Pay Tutarı Pay Oranı Finans Bank A.Ş.* A % Finans Bank A.Ş.* B 14,771,100.- % National Bank of Greece S.A. B ,- % Diğer B % ,000,000.- % (*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01 lik ortalık payına ek olarak, İMKB de işlem gören hisse senetleri ile birlikte toplam % 82,20 lik kısmına sahiptir. İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Şirket in imtiyazı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır.

3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Göreve Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Celalettin Özgür GÜNERİ Başkanı Mar-15 Oguz BÜKTEL Başkanı Vekili Mar-13 Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Üyesi Mar-15 Kadircan KARADUT Üyesi Mar-15 Turhan Cemal BERİKER Üyesi Mar-15 Osman Necdet TÜRKAY Üyesi Mar-15 Şirket Dışındaki Görevi Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mali İşler Grup Yöneticisi Palmali Holding Baskanı ve Yönetim Kurulu danısmanı Strateji Menkul Degerler A.S.Yönetim kurulu üyesi Bağımsızlık Bağımsız Bağımsız DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: Şirket in 27 Haziran 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Zafer Onat, 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sayın Oğuz Büktel in Yönetim Başkan vekilliğine seçilmesine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olan Sayın Celalettin Özgür Güneri nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, seçilmesine karar verilmiştir. DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Turhan Cemal BERİKER Başkan Bağımsız Osman Necdet TÜRKAY Üyesi Bağımsız KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Osman Necdet TÜRKAY Başkan Bağımsız Kadircan KARADUT Üyesi - DENETİM KURULU ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Göreve Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Edibe Özlem ÜNAL Üye Mar-13 Hakkı Vedat MEŞELİ Üye Mar-13

4 ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDA FAALİYETİ Bulunmamaktadır. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket in üst düzey yöneticilerine sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı: 1 Ocak- 31 Aralık Ocak- 31 Aralık 2011 Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş ti, Sermaye Piyasası Kanun a tabii bir şirkettir. Bu kapsamda Kanun da meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için gerekli olan tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir. YATIRIM ORTAKLIKLIĞI SEKTÖRDEKİ YERİ VE VE FAALİYETLERİ Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği (Seri: VI, No: 30) Tebliğine uyarak; a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye de kurulan ortaklıklara ait paylar, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve pay senetleri, c) Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, ç) Kira sertifikaları, repo, ters repo, future, opsiyon ve forward sözleşmeleri, d) Nakit değerlendirmek üzere yapılan Takasbank nezdindeki para piyasası işlemleri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları, e) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlardan oluşan portföyünü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtmiş olup, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25 ini, devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırmış bulunan A tipi, Menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. İlgili dönem itibariyle Şirketin portföy büyüklüğü 21,954,209,854 TL dir. 31 Aralık 2012 itibarıyle Şirket portföyünde % 42,79 Hisse senedi, % 40,47 Devlet Tahvili, % 15,19 Özel Sektör Tahvili, % 0,43 ters repo ve % 1.12 vob nakit teminatı bulunmaktadır. ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLERİ İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ İç Denetim : Şirketimiz yılda bir kez Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, İç Denetim ve Yasal Uyum birimi tarafından denetlenmektedir. Denetimin kapsam ve amacı; Şirket süreçlerinin incelenmesi ve iş akışlarının şirket politikaları ile ilgili mevzuata uygunluğunun araştırılmasıdır. Denetim çalışmaları sırasında Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş nin iş süreçlerinin incelenmesi ile tesis edilen kontrollerin süreçler üzerindeki

5 etkinliğinin ve yeterliliğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Dönemler itibariyle gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda denetim raporu oluşturulmaktadır. İç Kontrol : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VI No: 30 sayılı tebliği çerçevesinde alınan tarihli Yönetim Kurulu kararıyla İç Kontrol Prosedürü güncel hale getirilmiştir. Yatırım ortaklığının İç kontrol faaliyetleri Finansinvest İç denetim ve yasal uyum biriminden sağlanan personel tarafından düzenli olarak yürütülmektedir. İç Kontrol Personeli İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak çalışmaktadır. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Bulunmamaktadır. İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Bulunmamaktadır. HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket finansal tabloları her yıl 6. ve 12. aylarda Bağımsız Denetime tabidir. Rapor dönemi içinde Şirket te gerçekleşen Bağımsız Denetim ve Resmi Kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. Temmuz 2012 tarihinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve rutin olarak yapılan Haziran 2012 dönemine ait Finansal Tabloların Denetimi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Finansbank A.Ş. nin iştiraki olmamız sebebiyle Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28/05/2012 tarihinde gerçekleştirilen Finansal Tablo Denetimi. Ocak 2012 tarihinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve rutin olarak yapılan Aralık 2011 dönemine ait Finansal Tabloların Denetimi. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER; Bulunmamaktadır. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bulunmamaktadır. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER Bulunmamaktadır.

6 YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTI TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN İŞLEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER Olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR tarihleri arasında yapılan bağış bulunmamaktadır. şirketin, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan diğer önlemler ve bağlı şirket olarak ; yukarıdaki bentte bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği Bulunmamaktadır. FİNANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler TL Özkaynaklar TL Net Kar / (Zarar) TL Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,2051 Şirkete ait Performans Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi : Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bant Aralığı %65 oranında KYD TL Bono Endeksleri 182 gün %30 - %60 aralığında Hisse Senedi %30 oranında İMKB Ulusal 100 Endeks %35 - %65 aralığında Devlet İç Borçlanma Senetleri %5 oranında KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit) %0 - %30 aralığında Ters Repo %0 - %30 aralığında Özel Sektör Tahvili

7 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem VARLIKLAR Referansları 31 Aralık Aralık 2011 Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Diğer alacaklar Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Ticari borçlar Borç karşılıkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer uzun vadeli yükümlülükler 26-3 ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar kar/zararları 27 ( ) ( ) Net dönem karı/zararı ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

8 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referanslar ı Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2012 Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Genel yönetim giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 31 (6) (11) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri Ertelenmiş vergi gelir/gideri - - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Diğer kapsamlı gelir - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) ( ) Hisse başına kazanç / (kayıp) (1 TL hisse başına) 36 0,2051 (0,1186) Likidite Rasyoları 31/12/ /12/2011 Cari Oran(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 3025% 7990% Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıkar-KVB) 21,786,809 18,068,363 Karlılık Rasyoları Özkaynak Karlılık Karlılığı (Net Kar/Özkaynak) 17% -12% Aktif Karlılığı (Net Kar / Toplam Aktif) 16% -12% Kaldıraç Rasyoları Toplam Borçlar/Toplam Özsermaye 4% 1% Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 3% 1% Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 3% 1% Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 0% 0%

9 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Satın Alış Tarihi Birim Satın Alış Fiyatı Günlük Birim Değer Toplam Değer Toplam Değer (%) Portföy Değer Top. (%) 1) HİSSE SENEDİ 3,119, ,666, % 42.71% İletişim 173, ,992, TCELL 173, /12/ ,992, Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 126, , TRGYO 126, /12/ , Gıda İçki ve Tütün 227, ,462, KIPA 227, /08/ ,462, Bankalar 269, ,734, ISCTR 175, /12/ ,081, HALKB 94, /12/ ,652, Finansal Kiralama ve Factoring 1,650, ,683, ISFIN 1,650, /06/ ,683, Holding ve Yatırım Şirketleri 673, ,385, SAHOL 20, /12/ , NTHOL 653, /11/ ,189, II) BORÇLANMA SENEDİ 12,330, ,572, TRFSKFH , /12/ , TRFULFK , /10/ , TRQFNBK , /11/ , TRSSRDS , /10/ , TRSULFKK1311 1,000, /10/ ,029, TRT050314T14 5,000, /11/ ,307, TRT150513T11 2,000, /12/ ,956, TRT200313T16 1,900, /10/ ,876, V) DİĞER 102, , TRT200313T16 102, /12/ , VII) VOB NAKİT TEMİNAT 252, , VOB Nakit Teminat 252, /08/ , PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+VII) 22,589, HAZIR DEĞERLER (+) 2, ALACAKLAR (+) 281, DİĞER AKTİFLER (+) 32, BORÇLAR (-) 952, TOPLAM DEĞER 21,954, TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI ÖNEMLİ RİSK VE BELİRSİZLİKLER Şirket Sermaye Piyasası Kurul unun Seri VI: No: 30 sayılı tebliğin 19. Maddesine uygun risk yönetim sistemlerini oluşturarak buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmiş ve yönetim kurulu kararına bağlamamıştır. Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ve risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi sorumludur. Risk yönetim sistemi, ortaklığın karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmiştir.

10 Risk yönetimi süreci ve personel sorumluluğu: * İç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bağlı Risk Yönetim personeli; risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin en alt düzeye indirilmesi ile ilgili olarak portföy yöneticisini bilgilendirir. * Risk yönetim personeli performans sunuş raporlarını altı ayda bir Yönetim Kuruluna sunar. * Risk yönetimi süreci, a) Risklerin tanımlanması, b) Risklerin ölçülmesi, c) Risklerin analizi ve izlenmesi, d) Risklerin raporlanması, e) Risklerin teyidi ve denetimi safhalarından meydana gelir. Risk yönetimi görev ve sorumluluklar Risklerin ölçümü aşamasında, portföyün maruz kalabileceği risklerin belirli kriterler kullanılarak bilgisayar uygulamalarına dayalı analitik modellerle ifade edilmesi sağlanır tarihi itibariyle Finans Portföy Yönetimi A.Ş ile portföy yöneticiliği ve risk yönetim çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Risklerin İzlenmesi ve Denetim Risk ölçüm sistemi, fonun iç denetimi kapsamında bir kontrole tabi tutulur. Söz konusu süreçte hem portföy yönetiminden sorumlu birimler hem de Risk Yönetimi biriminin faaliyetleri değerlendirilir. Risk Yönetim sistemi yılda en az bir defa olmak üzere iç denetimden geçirilerek denetçiler tarafından Kurucu Şirket Yönetim Kuruluna raporlama yapılmalıdır. Risk Yönetimi Birimi denetimler esnasında denetçiler tarafından istenen verileri sağlamakla yükümlüdür. DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 01 Ocak Eylül 2012 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VI, No:30 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği", Seri:IV, No:56 ve No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ"leri ve Seri:IV No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğ ne uyum sağlanması amacıyla Ana Sözleşmesi nin 3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,26.,28.,31.,32. ve 34 üncü maddelerinin tadil ve 40 ıncı maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun 17 Nisan 2012 tarih 4402 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 26 Nisan 2012 tarih ve 3110 sayılı yazıları ile tadil edilerek 27 Haziran 2012 tarihinde genel kurulda onaylanmıştır. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLENMELERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ: Bulunmamaktadır DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 2012 nin son çeyreğinde küresel bazdaki likidite koşulları gevşek kalmaya devam etti. Avrupa Merkez Bankası nın Eylül ayı toplantısında açıkladığı koşullu tahvil alımı, herhangi bir ülke tarafından resmi yardım başvurusunda bulunulmadığı için fiili olarak kullanılmadıysa da risk iştahındaki iyileşmeye katkıda bulunarak finans piyasalardaki tansiyonun gerilemesine yardımcı oldu. Bunun bir yansıması olarak Temmuz ayı başında %7 nin üzerini test eden 10 yıl vadeli İspanya tahvil faizinin 4. çeyrek ortalamasının %5.6 ya, Aralık ayı ortalamasının ise %5.3 e gerilediğini gördük. Daha önce işsizlik oranı makul seviyelere düşene kadar

11 faizlerin düşük tutulacağını belirten Fed ise Aralık ayı toplantısında, işsizlik oranı %6.5 in üzerinde, enflasyon ise %2.5 in altında olduğu sürece faizleri düşük tutacağını ve istihdam görünümünde belirgin iyileşme görülünceye kadar aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil alımı programını sürdüreceğini açıkladı. Yurtiçinde ise parasal gevşeme yılın son çeyreğinde devam etti. Bankacılık sisteminin fonlama maliyetinde Haziran ayından bu yana devam eden düşüşe ek olarak Türkiye nin kredi notunun Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviyeye çekilmesinin ardından sermaye akımlarındaki ivmelenmenin kısa vadeli faizlerde indirime yol açacağı beklentisiyle bono piyasasında uzun soluklu bir ralli yaşandı. 3. çeyrek ortalaması %7.72 olan gösterge tahvil faizi Aralık ayı içinde %5.74 e kadar geriledi. Sermaye akımlarındaki hızlanmanın TL üzerinde yarattığı değerlenme baskısından rahatsız olan MB, finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak Aralık ayında politika faizini 25 baz puan indirerek %5.50 seviyesine çekti ve döviz cinsi yükümlülükler için geçerli zorunlu karşılıklar oranlarında artışa gitti. Enflasyon tarafında, gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle, düşüş devam etti ve 2011 sonunda %10.45 olarak gerçekleşen yıl sonu enflasyonu %6.16 ya geriledi. 3. çeyrekteki zayıf seyrin ardından, göstergeler 4. çeyrekte ekonomik aktivitede toparlanmaya işaret etti. Son çeyrekte, kredi büyümesindeki hızlanmanın yanı sıra, gerek mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksindeki çeyreklik bazdaki iyileşme gerekse imalat sektöründe genişlemeye işaret eden PMI verileri, iç talepteki canlanmanın etkisiyle, ekonomik aktivitenin son çeyrekte hızlanmaya başladığına ve 2013 yılına daha yüksek bir büyüme trendinin taşındığına işaret ediyor. Buna bağlı olarak 2013 yılı GSYH tahminimizi korurken 2012 yılının ilk üç çeyreğinde kaydedilen yıllık büyüme ortalamasının %2.6 seviyesinde kaldığını göz önünde bulundurarak %2.9 olan 2012 GSYH büyümesi tahminimiz içinse risklerin aşağı yönlü olduğunun altını çiziyoruz yılında İMKB Ulusal 100 Endeksi geçen yılın sonuna göre %52,55 artış gösterirken, son çeyrekte endeks %17,79 yükseldi. Kasım ayında Fitch in Türkiye yi yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından fon girişlerinin artmasının etkisi ile finansal hisselerde yükseliş görüldü. Bankacılık Endeksi yıllık bazda %64,56 artış kaydederken, son çeyrekteki artış %20,47 oldu. Sanayi Endeksi ise geçen yılın sonuna göre %33,98 artarken, son çeyrekte %12,74 artış gösterdi. Son çeyreklik dönemde İMKB Ulusal 100 Endeksi yine TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına %10,84 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın %6,56 oranında kaybettirerek en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık bazda reel olarak en çok %37,31'lik getirisi ile İMKB Ulusal 100 Endeksi kazandırırken, euro yatırımcısına %10,30 oranında kaybettirdi. KAR DAĞITIM Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu Şirketimizin izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında tarihli genel kurulda karar alınmıştır. Şirketimiz 2012 yılını TL kar ile kapamıştır. Henüz 2012 yılı karı ile ilgili bir karar alınmamıştır.

12 02/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2012 TL FON YÖNETİCİMİZİN MESAJI Yılı Genel Değerlendirme Türkiye ekonomisi 2011 yılındaki %8.5 lik büyümenin ardından 2012 yılında global ekonomilerdeki sorunların ve Merkez Bankası nın aldığı önlemlerin etkisiyle yavaşlarken, büyümenin yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. ABD Merkez Bankası FED in likidite artırıcı önlemlerine 2012 yılında da devam etmesi ve Avrupa Merkez Bankası ECB ye göre daha güçlü politikalar izlemesi ile ABD ekonomisindeki toparlanma işaretleri daha belirgin hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak hareket etme ve karar almada yaşadığı sıkıntılar ise özellikle sorunlu ülkelerdeki problemlerin devam etmesinde etkili olmuştur. Yüksek kamu borcu bulunan Euro Bölgesi ülkelerinin borçlanmada yaşadığı sıkıntılar ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesi yıl içinde zaman zaman global piyasaları olumsuz etkilerken, ECB nin gerekli likiditeyi sağlaması ve sorunlu ülke tahvillerini satın alması ise yurtdışı borsaların toparlanmasına ve yukarı yönlü seyrin devam etmesine katkı sağlamıştır. Türkiye hisse senedi piyasası ise kredi notu artırım beklentilerinin yıl içinde gündemde kalmasıyla birlikte, bu süreçte yurtdışı borsalardan olumlu yönde ayrışmayı başarmıştır. İMKB-100 endeksi ise mali sektör hisseleri önderliğinde 2012 yılını %53 lük güçlü bir yükselişle 78 bin tarihi rekor seviyelerde tamamladı yılına %11.5 bileşik seviyelerinden başlayan gösterge tahvil faizi yabancı girişinin gerçekleşmesi ve Merkez Bankası nın hem faiz koridorunun alt ve üst bandında hem de politika faizinde indirime gitmesiyle birlikte yıl boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve yılı %6.1 bileşik seviyesinde tamamladı. Yabancı yatırımcıların DİBS piyasasındaki payı %29 ile tarihi rekor seviyelere yükseldi. Kasım ayında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye ye olan ilgisi daha da artmıştır. Yüksek cari açık gündemde kalmaya devam ederken, enflasyondaki aşağı yönlü seyir ise faizdeki düşüşü desteklemiştir yılında Finans Yatırım Ortaklığı nın Türk Lirası bazında hisse başı değeri %18.9 oranında artmıştır Hisse Başı Değer ve Hisse Senedi Fiyatı Hisse Başı Değer Hisse Senedi Fiyatı

13 2012 yılı geneline bakıldığı zaman bağımsız denetimden geçmiş bin TL lik kar elde edilmiştir Yılı Beklentileri 2013 yılında da global likidite koşullarının 2012 yılına benzer olacağı yönündeki beklentilerle Merkez Bankası nın bir yandan faiz koridorunun alt ve üst bandında ölçülü indirimlere devam etmesi beklenirken, kredilerdeki büyümenin Merkez Bankası nın hedeflediğinden daha hızlı artış göstermesi halinde, zorunlu munzam karşılıklardaki artışların da sürdüğünü görebiliriz. Böyle bir durumda ise, 2011 yılında olduğu gibi banka karları üzerinde kısmen baskı yaratabilir. Diğer taraftan, 2013 yılında ekonomideki büyümenin 2012 yılına göre daha yüksek oranda gerçekleşeceğini, bunun da İMKB de ağırlığı yüksek olan banka hisselerine olan ilgiyi devam ettireceğini düşünüyoruz. ABD de FED in izleyeceği politikalar ve 2013 yılında tahvil alım programında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği, başta ABD borsaları olmak üzere global piyasaları yakından ilgilendiyor. FED in tahvil alım programının miktarını kademeli olarak azaltması gündeme gelebilir, ancak 2013 yılı içinde tamamen sona erdirmeyeceğini tahmin ediyoruz. Avrupa daki sorunlu ülkeler 2013 yılında da gündemde kalmaya devam edecek. Ayrıca İngiltere ekonomisindeki problemler nedeniyle İngiltere Merkez Bankası nın da ek önlemler aldığını görebiliriz. Bazı Avrupa ülkelerinin yüksek kamu borcu ve yüksek işsizlik oranları gözönüne alındığında düşük büyüme oranlarının uzun yıllar devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Japonya nın yeni başbakanının ekonomiyi canlandırma politikası çerçevesinde Japonya Merkez Bankası BoJ un izlediği agresif genişleyici para politikasının 2013 yılında da devam etmesi muhtemel görünüyor. Çok yüksek büyüme oranlarını 2012 yılında yakalayamayan Çin de ise, yeni normalin mevcut büyüme seviyelerinde oluşacağını düşünüyoruz. Türkiye de 2012 yılında ekonomideki yavaşlama ile cari açığın milli gelire oranı da gerilerken, 2013 yılında büyüme hızının artması ile cari açığın yine bir miktar genişlediğini görebiliriz. Cari açık risk olarak kalmaya devam etse de, yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş bir ülke olarak, cari açığın finansmanında bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Enflasyonun düşük seviyelerini korumasıyla ve ülkeye para girişinin devam etmesiyle, Türk Lirası 2013 yılında da güçlü kalabilir ve faizler tarihi düşük seviyelerini koruyabilir. Dolayısıyla, bölgesindeki en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olan Türkiye de, 2013 yılında da İMKB nin yatırımcılar için cazibesini koruyacağını düşünüyoruz. Hisse seçimlerinde temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılırken, yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan araştırma raporları da değerlendirilerek yatırım kararı verilmektedir. Fitch in dışında ikinci bir kredi derecelendirme kuruluşunun daha 2013 yılı içinde Türkiye yi yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükselteceğini ve bu beklentinin yıl içinde fiyatlanmasıyla İMKB nin ana yükseliş trendini koruyacağını tahmin ediyoruz. Kamu payı bulunan bazı banka ve şirketlerin ikincil halka arzı ile en büyük kamu bankasının olası birincil halka arzı, piyasanın derinliğinin artmasına katkı sağlayabilir. Ancak büyük halka arzların piyasada sindirilmesi için bir süre geçmesi gerektiği ve kısa vadeli volatilite yaratabildiği de gözönüne alınmalı yılında özellikle global piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle, İMKB de de zaman zaman geri çekilmeler olabilir ve Finans Yatırım Ortaklığı olarak belirli dönemlerde hisse senedi ağırlığını azaltabiliriz. Ancak orta-uzun vadeli İMKB ile ilgili olumlu görüşümüz nedeniyle, olası gerilemelerin cazip alım fırsatları yaratacağını düşünüyoruz. Global ekonomilerdeki sorunların derinleşmesi, bölge ülkelerde yaşanabilecek uluslararası çatışmalar veya terör eylemleri, doğal afetler veya siyasi karışıklıklar stratejilerimizin tümünde hızlı değişikliklere yol açabilir.

14 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz tarihleri arasındaki faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaktadır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No.41 tebliğinin 7.maddesine istinaden pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.iletişim için Tel: Fax: E-posta: Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No:41 tebliğinin 8.maddesine istinaden ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu saglamak ve Genel müdüre raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir. İletişim için Tel: Fax: E-posta: 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı İlgili dönemde şirketimize yazılı bir başvuru yapılmamıştır. Pay sahipleri şirketin internet adresinden ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, yönetim kurulu, denetim kurulu üye listesi, dönemsel mali tablolara ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir. Pay sahipleri, şirket bilgilerini KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet sayfasından izleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. 4. Genel Kurul Bilgileri Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2012 tarihinde, saat 11:00 da, Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 7 Etiler İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde faaliyet raporu, bilanço ve bağımsız denetim raporu pay sahiplerine sunulmuştur. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de kapsayacak şekilde, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 12/06/2012 tarih ve 8088 sayılı, Dünya Gazetesinin 06/06/2012 tarihli sayısında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir. Kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu nun teklifi doğrultusunda; Şirketin dönemine ait Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolarında oluşan TL lik zarar oluşması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına tutarın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bilgilendirme Politikasının kabul edilmesi genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi. Genel Kurulda, Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. SPK mevzuatı gereği yatırım ortaklıklarının malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler için belirli kısıtlamalar mevcut olduğundan ana sözleşmeye bu nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm konmamıştır.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2010-30.09.2010 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A) GENEL BİLGİLER 1) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: Raporun Dönemi 01.01.2012 31.12.2012

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) GENEL BİLGİLER: RAPORUN HESAP DÖNEMİ : 01.01.2014 31.12.2014 ŞİRKETİN TİCARET UNVANI : ADESE AVM TİCARET A.Ş. TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 19230 MERKEZ İLETİŞİM BİLGİLERİ : Musalla Bağları Mah. Gökler

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı