01 OCAK ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 01 OCAK ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU

2 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO : FAX NO : VERİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI :Beşiktaş V.D TİCARER SİCİL NUMARASI : / E-MAİL ADRES İNTERNET SİTESİ :www.finansyo.com PERSONEL SAYISI :3 ( Üç ) ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI Şirket in Kayıtlı sermayesi 50,000,000.-TL, Ödenmiş sermayesi de 18,000,000.-TL dır. Şirket in % 5 inden fazlasına sahip olan ortakların adları ve sermayedeki payları aşağıda gösterilmiştir. Ortağın Adı Grup Pay Tutarı Pay Oranı Finans Bank A.Ş.* A % Finans Bank A.Ş.* B 14,771,100.- % National Bank of Greece S.A. B ,- % Diğer B % ,000,000.- % (*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01 lik ortalık payına ek olarak, İMKB de işlem gören hisse senetleri ile birlikte toplam % 82,20 lik kısmına sahiptir. İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Şirket in imtiyazı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır.

3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Göreve Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Celalettin Özgür GÜNERİ Başkanı Mar-15 Oguz BÜKTEL Başkanı Vekili Mar-13 Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Üyesi Mar-15 Kadircan KARADUT Üyesi Mar-15 Turhan Cemal BERİKER Üyesi Mar-15 Osman Necdet TÜRKAY Üyesi Mar-15 Şirket Dışındaki Görevi Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mali İşler Grup Yöneticisi Palmali Holding Baskanı ve Yönetim Kurulu danısmanı Strateji Menkul Degerler A.S.Yönetim kurulu üyesi Bağımsızlık Bağımsız Bağımsız DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: Şirket in 27 Haziran 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Zafer Onat, 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sayın Oğuz Büktel in Yönetim Başkan vekilliğine seçilmesine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olan Sayın Celalettin Özgür Güneri nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, seçilmesine karar verilmiştir. DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Turhan Cemal BERİKER Başkan Bağımsız Osman Necdet TÜRKAY Üyesi Bağımsız KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Osman Necdet TÜRKAY Başkan Bağımsız Kadircan KARADUT Üyesi - DENETİM KURULU ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Göreve Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Edibe Özlem ÜNAL Üye Mar-13 Hakkı Vedat MEŞELİ Üye Mar-13

4 ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDA FAALİYETİ Bulunmamaktadır. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket in üst düzey yöneticilerine sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı: 1 Ocak- 31 Aralık Ocak- 31 Aralık 2011 Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş ti, Sermaye Piyasası Kanun a tabii bir şirkettir. Bu kapsamda Kanun da meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için gerekli olan tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir. YATIRIM ORTAKLIKLIĞI SEKTÖRDEKİ YERİ VE VE FAALİYETLERİ Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği (Seri: VI, No: 30) Tebliğine uyarak; a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye de kurulan ortaklıklara ait paylar, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve pay senetleri, c) Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, ç) Kira sertifikaları, repo, ters repo, future, opsiyon ve forward sözleşmeleri, d) Nakit değerlendirmek üzere yapılan Takasbank nezdindeki para piyasası işlemleri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları, e) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlardan oluşan portföyünü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtmiş olup, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25 ini, devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırmış bulunan A tipi, Menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. İlgili dönem itibariyle Şirketin portföy büyüklüğü 21,954,209,854 TL dir. 31 Aralık 2012 itibarıyle Şirket portföyünde % 42,79 Hisse senedi, % 40,47 Devlet Tahvili, % 15,19 Özel Sektör Tahvili, % 0,43 ters repo ve % 1.12 vob nakit teminatı bulunmaktadır. ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLERİ İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ İç Denetim : Şirketimiz yılda bir kez Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, İç Denetim ve Yasal Uyum birimi tarafından denetlenmektedir. Denetimin kapsam ve amacı; Şirket süreçlerinin incelenmesi ve iş akışlarının şirket politikaları ile ilgili mevzuata uygunluğunun araştırılmasıdır. Denetim çalışmaları sırasında Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş nin iş süreçlerinin incelenmesi ile tesis edilen kontrollerin süreçler üzerindeki

5 etkinliğinin ve yeterliliğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Dönemler itibariyle gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda denetim raporu oluşturulmaktadır. İç Kontrol : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VI No: 30 sayılı tebliği çerçevesinde alınan tarihli Yönetim Kurulu kararıyla İç Kontrol Prosedürü güncel hale getirilmiştir. Yatırım ortaklığının İç kontrol faaliyetleri Finansinvest İç denetim ve yasal uyum biriminden sağlanan personel tarafından düzenli olarak yürütülmektedir. İç Kontrol Personeli İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak çalışmaktadır. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Bulunmamaktadır. İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Bulunmamaktadır. HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket finansal tabloları her yıl 6. ve 12. aylarda Bağımsız Denetime tabidir. Rapor dönemi içinde Şirket te gerçekleşen Bağımsız Denetim ve Resmi Kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. Temmuz 2012 tarihinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve rutin olarak yapılan Haziran 2012 dönemine ait Finansal Tabloların Denetimi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Finansbank A.Ş. nin iştiraki olmamız sebebiyle Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28/05/2012 tarihinde gerçekleştirilen Finansal Tablo Denetimi. Ocak 2012 tarihinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve rutin olarak yapılan Aralık 2011 dönemine ait Finansal Tabloların Denetimi. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER; Bulunmamaktadır. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bulunmamaktadır. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER Bulunmamaktadır.

6 YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTI TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN İŞLEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER Olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR tarihleri arasında yapılan bağış bulunmamaktadır. şirketin, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan diğer önlemler ve bağlı şirket olarak ; yukarıdaki bentte bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği Bulunmamaktadır. FİNANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler TL Özkaynaklar TL Net Kar / (Zarar) TL Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,2051 Şirkete ait Performans Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi : Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bant Aralığı %65 oranında KYD TL Bono Endeksleri 182 gün %30 - %60 aralığında Hisse Senedi %30 oranında İMKB Ulusal 100 Endeks %35 - %65 aralığında Devlet İç Borçlanma Senetleri %5 oranında KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit) %0 - %30 aralığında Ters Repo %0 - %30 aralığında Özel Sektör Tahvili

7 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem VARLIKLAR Referansları 31 Aralık Aralık 2011 Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Diğer alacaklar Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Ticari borçlar Borç karşılıkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer uzun vadeli yükümlülükler 26-3 ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar kar/zararları 27 ( ) ( ) Net dönem karı/zararı ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

8 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referanslar ı Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2012 Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Genel yönetim giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 31 (6) (11) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri Ertelenmiş vergi gelir/gideri - - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Diğer kapsamlı gelir - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) ( ) Hisse başına kazanç / (kayıp) (1 TL hisse başına) 36 0,2051 (0,1186) Likidite Rasyoları 31/12/ /12/2011 Cari Oran(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 3025% 7990% Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıkar-KVB) 21,786,809 18,068,363 Karlılık Rasyoları Özkaynak Karlılık Karlılığı (Net Kar/Özkaynak) 17% -12% Aktif Karlılığı (Net Kar / Toplam Aktif) 16% -12% Kaldıraç Rasyoları Toplam Borçlar/Toplam Özsermaye 4% 1% Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 3% 1% Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 3% 1% Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 0% 0%

9 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Satın Alış Tarihi Birim Satın Alış Fiyatı Günlük Birim Değer Toplam Değer Toplam Değer (%) Portföy Değer Top. (%) 1) HİSSE SENEDİ 3,119, ,666, % 42.71% İletişim 173, ,992, TCELL 173, /12/ ,992, Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 126, , TRGYO 126, /12/ , Gıda İçki ve Tütün 227, ,462, KIPA 227, /08/ ,462, Bankalar 269, ,734, ISCTR 175, /12/ ,081, HALKB 94, /12/ ,652, Finansal Kiralama ve Factoring 1,650, ,683, ISFIN 1,650, /06/ ,683, Holding ve Yatırım Şirketleri 673, ,385, SAHOL 20, /12/ , NTHOL 653, /11/ ,189, II) BORÇLANMA SENEDİ 12,330, ,572, TRFSKFH , /12/ , TRFULFK , /10/ , TRQFNBK , /11/ , TRSSRDS , /10/ , TRSULFKK1311 1,000, /10/ ,029, TRT050314T14 5,000, /11/ ,307, TRT150513T11 2,000, /12/ ,956, TRT200313T16 1,900, /10/ ,876, V) DİĞER 102, , TRT200313T16 102, /12/ , VII) VOB NAKİT TEMİNAT 252, , VOB Nakit Teminat 252, /08/ , PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+VII) 22,589, HAZIR DEĞERLER (+) 2, ALACAKLAR (+) 281, DİĞER AKTİFLER (+) 32, BORÇLAR (-) 952, TOPLAM DEĞER 21,954, TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI ÖNEMLİ RİSK VE BELİRSİZLİKLER Şirket Sermaye Piyasası Kurul unun Seri VI: No: 30 sayılı tebliğin 19. Maddesine uygun risk yönetim sistemlerini oluşturarak buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmiş ve yönetim kurulu kararına bağlamamıştır. Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ve risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi sorumludur. Risk yönetim sistemi, ortaklığın karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmiştir.

10 Risk yönetimi süreci ve personel sorumluluğu: * İç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bağlı Risk Yönetim personeli; risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin en alt düzeye indirilmesi ile ilgili olarak portföy yöneticisini bilgilendirir. * Risk yönetim personeli performans sunuş raporlarını altı ayda bir Yönetim Kuruluna sunar. * Risk yönetimi süreci, a) Risklerin tanımlanması, b) Risklerin ölçülmesi, c) Risklerin analizi ve izlenmesi, d) Risklerin raporlanması, e) Risklerin teyidi ve denetimi safhalarından meydana gelir. Risk yönetimi görev ve sorumluluklar Risklerin ölçümü aşamasında, portföyün maruz kalabileceği risklerin belirli kriterler kullanılarak bilgisayar uygulamalarına dayalı analitik modellerle ifade edilmesi sağlanır tarihi itibariyle Finans Portföy Yönetimi A.Ş ile portföy yöneticiliği ve risk yönetim çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Risklerin İzlenmesi ve Denetim Risk ölçüm sistemi, fonun iç denetimi kapsamında bir kontrole tabi tutulur. Söz konusu süreçte hem portföy yönetiminden sorumlu birimler hem de Risk Yönetimi biriminin faaliyetleri değerlendirilir. Risk Yönetim sistemi yılda en az bir defa olmak üzere iç denetimden geçirilerek denetçiler tarafından Kurucu Şirket Yönetim Kuruluna raporlama yapılmalıdır. Risk Yönetimi Birimi denetimler esnasında denetçiler tarafından istenen verileri sağlamakla yükümlüdür. DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 01 Ocak Eylül 2012 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VI, No:30 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği", Seri:IV, No:56 ve No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ"leri ve Seri:IV No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğ ne uyum sağlanması amacıyla Ana Sözleşmesi nin 3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,26.,28.,31.,32. ve 34 üncü maddelerinin tadil ve 40 ıncı maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun 17 Nisan 2012 tarih 4402 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 26 Nisan 2012 tarih ve 3110 sayılı yazıları ile tadil edilerek 27 Haziran 2012 tarihinde genel kurulda onaylanmıştır. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLENMELERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ: Bulunmamaktadır DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 2012 nin son çeyreğinde küresel bazdaki likidite koşulları gevşek kalmaya devam etti. Avrupa Merkez Bankası nın Eylül ayı toplantısında açıkladığı koşullu tahvil alımı, herhangi bir ülke tarafından resmi yardım başvurusunda bulunulmadığı için fiili olarak kullanılmadıysa da risk iştahındaki iyileşmeye katkıda bulunarak finans piyasalardaki tansiyonun gerilemesine yardımcı oldu. Bunun bir yansıması olarak Temmuz ayı başında %7 nin üzerini test eden 10 yıl vadeli İspanya tahvil faizinin 4. çeyrek ortalamasının %5.6 ya, Aralık ayı ortalamasının ise %5.3 e gerilediğini gördük. Daha önce işsizlik oranı makul seviyelere düşene kadar

11 faizlerin düşük tutulacağını belirten Fed ise Aralık ayı toplantısında, işsizlik oranı %6.5 in üzerinde, enflasyon ise %2.5 in altında olduğu sürece faizleri düşük tutacağını ve istihdam görünümünde belirgin iyileşme görülünceye kadar aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil alımı programını sürdüreceğini açıkladı. Yurtiçinde ise parasal gevşeme yılın son çeyreğinde devam etti. Bankacılık sisteminin fonlama maliyetinde Haziran ayından bu yana devam eden düşüşe ek olarak Türkiye nin kredi notunun Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviyeye çekilmesinin ardından sermaye akımlarındaki ivmelenmenin kısa vadeli faizlerde indirime yol açacağı beklentisiyle bono piyasasında uzun soluklu bir ralli yaşandı. 3. çeyrek ortalaması %7.72 olan gösterge tahvil faizi Aralık ayı içinde %5.74 e kadar geriledi. Sermaye akımlarındaki hızlanmanın TL üzerinde yarattığı değerlenme baskısından rahatsız olan MB, finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak Aralık ayında politika faizini 25 baz puan indirerek %5.50 seviyesine çekti ve döviz cinsi yükümlülükler için geçerli zorunlu karşılıklar oranlarında artışa gitti. Enflasyon tarafında, gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle, düşüş devam etti ve 2011 sonunda %10.45 olarak gerçekleşen yıl sonu enflasyonu %6.16 ya geriledi. 3. çeyrekteki zayıf seyrin ardından, göstergeler 4. çeyrekte ekonomik aktivitede toparlanmaya işaret etti. Son çeyrekte, kredi büyümesindeki hızlanmanın yanı sıra, gerek mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksindeki çeyreklik bazdaki iyileşme gerekse imalat sektöründe genişlemeye işaret eden PMI verileri, iç talepteki canlanmanın etkisiyle, ekonomik aktivitenin son çeyrekte hızlanmaya başladığına ve 2013 yılına daha yüksek bir büyüme trendinin taşındığına işaret ediyor. Buna bağlı olarak 2013 yılı GSYH tahminimizi korurken 2012 yılının ilk üç çeyreğinde kaydedilen yıllık büyüme ortalamasının %2.6 seviyesinde kaldığını göz önünde bulundurarak %2.9 olan 2012 GSYH büyümesi tahminimiz içinse risklerin aşağı yönlü olduğunun altını çiziyoruz yılında İMKB Ulusal 100 Endeksi geçen yılın sonuna göre %52,55 artış gösterirken, son çeyrekte endeks %17,79 yükseldi. Kasım ayında Fitch in Türkiye yi yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından fon girişlerinin artmasının etkisi ile finansal hisselerde yükseliş görüldü. Bankacılık Endeksi yıllık bazda %64,56 artış kaydederken, son çeyrekteki artış %20,47 oldu. Sanayi Endeksi ise geçen yılın sonuna göre %33,98 artarken, son çeyrekte %12,74 artış gösterdi. Son çeyreklik dönemde İMKB Ulusal 100 Endeksi yine TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına %10,84 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın %6,56 oranında kaybettirerek en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık bazda reel olarak en çok %37,31'lik getirisi ile İMKB Ulusal 100 Endeksi kazandırırken, euro yatırımcısına %10,30 oranında kaybettirdi. KAR DAĞITIM Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu Şirketimizin izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında tarihli genel kurulda karar alınmıştır. Şirketimiz 2012 yılını TL kar ile kapamıştır. Henüz 2012 yılı karı ile ilgili bir karar alınmamıştır.

12 02/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2012 TL FON YÖNETİCİMİZİN MESAJI Yılı Genel Değerlendirme Türkiye ekonomisi 2011 yılındaki %8.5 lik büyümenin ardından 2012 yılında global ekonomilerdeki sorunların ve Merkez Bankası nın aldığı önlemlerin etkisiyle yavaşlarken, büyümenin yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. ABD Merkez Bankası FED in likidite artırıcı önlemlerine 2012 yılında da devam etmesi ve Avrupa Merkez Bankası ECB ye göre daha güçlü politikalar izlemesi ile ABD ekonomisindeki toparlanma işaretleri daha belirgin hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak hareket etme ve karar almada yaşadığı sıkıntılar ise özellikle sorunlu ülkelerdeki problemlerin devam etmesinde etkili olmuştur. Yüksek kamu borcu bulunan Euro Bölgesi ülkelerinin borçlanmada yaşadığı sıkıntılar ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesi yıl içinde zaman zaman global piyasaları olumsuz etkilerken, ECB nin gerekli likiditeyi sağlaması ve sorunlu ülke tahvillerini satın alması ise yurtdışı borsaların toparlanmasına ve yukarı yönlü seyrin devam etmesine katkı sağlamıştır. Türkiye hisse senedi piyasası ise kredi notu artırım beklentilerinin yıl içinde gündemde kalmasıyla birlikte, bu süreçte yurtdışı borsalardan olumlu yönde ayrışmayı başarmıştır. İMKB-100 endeksi ise mali sektör hisseleri önderliğinde 2012 yılını %53 lük güçlü bir yükselişle 78 bin tarihi rekor seviyelerde tamamladı yılına %11.5 bileşik seviyelerinden başlayan gösterge tahvil faizi yabancı girişinin gerçekleşmesi ve Merkez Bankası nın hem faiz koridorunun alt ve üst bandında hem de politika faizinde indirime gitmesiyle birlikte yıl boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve yılı %6.1 bileşik seviyesinde tamamladı. Yabancı yatırımcıların DİBS piyasasındaki payı %29 ile tarihi rekor seviyelere yükseldi. Kasım ayında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye ye olan ilgisi daha da artmıştır. Yüksek cari açık gündemde kalmaya devam ederken, enflasyondaki aşağı yönlü seyir ise faizdeki düşüşü desteklemiştir yılında Finans Yatırım Ortaklığı nın Türk Lirası bazında hisse başı değeri %18.9 oranında artmıştır Hisse Başı Değer ve Hisse Senedi Fiyatı Hisse Başı Değer Hisse Senedi Fiyatı

13 2012 yılı geneline bakıldığı zaman bağımsız denetimden geçmiş bin TL lik kar elde edilmiştir Yılı Beklentileri 2013 yılında da global likidite koşullarının 2012 yılına benzer olacağı yönündeki beklentilerle Merkez Bankası nın bir yandan faiz koridorunun alt ve üst bandında ölçülü indirimlere devam etmesi beklenirken, kredilerdeki büyümenin Merkez Bankası nın hedeflediğinden daha hızlı artış göstermesi halinde, zorunlu munzam karşılıklardaki artışların da sürdüğünü görebiliriz. Böyle bir durumda ise, 2011 yılında olduğu gibi banka karları üzerinde kısmen baskı yaratabilir. Diğer taraftan, 2013 yılında ekonomideki büyümenin 2012 yılına göre daha yüksek oranda gerçekleşeceğini, bunun da İMKB de ağırlığı yüksek olan banka hisselerine olan ilgiyi devam ettireceğini düşünüyoruz. ABD de FED in izleyeceği politikalar ve 2013 yılında tahvil alım programında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği, başta ABD borsaları olmak üzere global piyasaları yakından ilgilendiyor. FED in tahvil alım programının miktarını kademeli olarak azaltması gündeme gelebilir, ancak 2013 yılı içinde tamamen sona erdirmeyeceğini tahmin ediyoruz. Avrupa daki sorunlu ülkeler 2013 yılında da gündemde kalmaya devam edecek. Ayrıca İngiltere ekonomisindeki problemler nedeniyle İngiltere Merkez Bankası nın da ek önlemler aldığını görebiliriz. Bazı Avrupa ülkelerinin yüksek kamu borcu ve yüksek işsizlik oranları gözönüne alındığında düşük büyüme oranlarının uzun yıllar devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Japonya nın yeni başbakanının ekonomiyi canlandırma politikası çerçevesinde Japonya Merkez Bankası BoJ un izlediği agresif genişleyici para politikasının 2013 yılında da devam etmesi muhtemel görünüyor. Çok yüksek büyüme oranlarını 2012 yılında yakalayamayan Çin de ise, yeni normalin mevcut büyüme seviyelerinde oluşacağını düşünüyoruz. Türkiye de 2012 yılında ekonomideki yavaşlama ile cari açığın milli gelire oranı da gerilerken, 2013 yılında büyüme hızının artması ile cari açığın yine bir miktar genişlediğini görebiliriz. Cari açık risk olarak kalmaya devam etse de, yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş bir ülke olarak, cari açığın finansmanında bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Enflasyonun düşük seviyelerini korumasıyla ve ülkeye para girişinin devam etmesiyle, Türk Lirası 2013 yılında da güçlü kalabilir ve faizler tarihi düşük seviyelerini koruyabilir. Dolayısıyla, bölgesindeki en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olan Türkiye de, 2013 yılında da İMKB nin yatırımcılar için cazibesini koruyacağını düşünüyoruz. Hisse seçimlerinde temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılırken, yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan araştırma raporları da değerlendirilerek yatırım kararı verilmektedir. Fitch in dışında ikinci bir kredi derecelendirme kuruluşunun daha 2013 yılı içinde Türkiye yi yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükselteceğini ve bu beklentinin yıl içinde fiyatlanmasıyla İMKB nin ana yükseliş trendini koruyacağını tahmin ediyoruz. Kamu payı bulunan bazı banka ve şirketlerin ikincil halka arzı ile en büyük kamu bankasının olası birincil halka arzı, piyasanın derinliğinin artmasına katkı sağlayabilir. Ancak büyük halka arzların piyasada sindirilmesi için bir süre geçmesi gerektiği ve kısa vadeli volatilite yaratabildiği de gözönüne alınmalı yılında özellikle global piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle, İMKB de de zaman zaman geri çekilmeler olabilir ve Finans Yatırım Ortaklığı olarak belirli dönemlerde hisse senedi ağırlığını azaltabiliriz. Ancak orta-uzun vadeli İMKB ile ilgili olumlu görüşümüz nedeniyle, olası gerilemelerin cazip alım fırsatları yaratacağını düşünüyoruz. Global ekonomilerdeki sorunların derinleşmesi, bölge ülkelerde yaşanabilecek uluslararası çatışmalar veya terör eylemleri, doğal afetler veya siyasi karışıklıklar stratejilerimizin tümünde hızlı değişikliklere yol açabilir.

14 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz tarihleri arasındaki faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaktadır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No.41 tebliğinin 7.maddesine istinaden pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.iletişim için Tel: Fax: E-posta: Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No:41 tebliğinin 8.maddesine istinaden ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu saglamak ve Genel müdüre raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir. İletişim için Tel: Fax: E-posta: 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı İlgili dönemde şirketimize yazılı bir başvuru yapılmamıştır. Pay sahipleri şirketin internet adresinden ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, yönetim kurulu, denetim kurulu üye listesi, dönemsel mali tablolara ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir. Pay sahipleri, şirket bilgilerini KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet sayfasından izleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. 4. Genel Kurul Bilgileri Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2012 tarihinde, saat 11:00 da, Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 7 Etiler İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde faaliyet raporu, bilanço ve bağımsız denetim raporu pay sahiplerine sunulmuştur. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de kapsayacak şekilde, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 12/06/2012 tarih ve 8088 sayılı, Dünya Gazetesinin 06/06/2012 tarihli sayısında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir. Kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu nun teklifi doğrultusunda; Şirketin dönemine ait Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolarında oluşan TL lik zarar oluşması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına tutarın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bilgilendirme Politikasının kabul edilmesi genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi. Genel Kurulda, Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. SPK mevzuatı gereği yatırım ortaklıklarının malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler için belirli kısıtlamalar mevcut olduğundan ana sözleşmeye bu nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm konmamıştır.

15 Genel kurul tutanakları şirket merkezinde ve web sitesinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta, ayrıca isteyen pay sahiplerine veya posta ile iletilmektedir. Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul a İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kote (İMKB Ulusal ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören) Şirketlerin tarihinden itibaren çağrısı yapılacak olan genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EKGS) üzerinde yapılacaktır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Oy haklarında imtiyazlı paylar mevcuttur. Esas sözleşmede mevcut imtiyazlar: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 7. Payların Devri Esas sözleşme dikkate alındığında pay sahiplerinin paylarının devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Genel çerçeve Bilgilendirme politikamızın amacı, Şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve ilgili diğer taraflara tam zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasıdır. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamuyu Aydınlatma konusunda Sermaye Piyasasi Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine azami özeni gösterir. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Bilgilendirme Politikası yukarıda belirtilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bilgilendirme Politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır. Yetki ve Sorumluluk Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Kamunun Aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

16 Bilgilendirme koordinasyonu için raporlamadan ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Birim Yöneticisi görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkili, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluğu yerine getirir. Kamuyu Aydınlatma Çalışmaları ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir; Portföy Değer Tablosu haftalık olarak Elektronik ortamda KAP a bildirim yapılır. Periyodik olarak üçer aylık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan; mali tablolar, mali tablolara ilişkin dipnot, döneme ait faaliyet raporu ve ilgili dönemlerdeki bağımsız denetim raporu öngörülen yasal süreler içerisinde Elekronik ortamda KAP a bildirim yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu na iletilir. Şirket in internet sitesin de yayımlanır. Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde KAP a bildirim yapılır. Şirketin internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Ana sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye arttırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım önerisi ve denetim raporu her yıl olağan genel kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler içerisinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin internet sayfası Şirket yetkilileri tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler SPK Seri:VIII,No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İstanbul Me nkul Kıymetler Borsası na bildirilir. Şirketin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu nun bilgisi dahilinde ve prensip olarak Şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak imza sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzasıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda ve Şirket in internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. İdari Sorumluluk İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Özel Durum Açıklamaları faaliyet dönemi içinde toplam 23 özel durum açıklaması ve 52 haftalık portföy tablosu gönderim süresi içinde yapılmış olup bu açıklamaların herhangi birisi için İMKB ve SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapıldığından SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

17 9. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.İnternet Sitesi Kamunu aydınlatılmasında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Mevcut web adresi dur. İnternet sitesinde izlenilebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. Ticaret sicil bilgileri Esas sözleşmenin son hali Ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Özel durum açıklamarı Yıllık faaliyet raporları Periyodik mali tablo ve raporlar İzahname ve halka arz sirküleri Genel kurul toplantılarının gündemleri Katılanlar cetvelleri Toplantı tutanakları Hazırlanan zorunlu bilgi formları vb formlar Sermaye piyasası araçlarının değerlerini etkileyecek önemli yönetim kurulu kararları Vizyon, Misyon ve Politikalarına ilişkin bilgiler yeralmaktadır. Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu Bilgilendirme politikası 10. Faaliyet Raporu Şirketimizin faaliyet raporunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan asgari bilgileri içeren içerik ile yapılmıştır. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan İMKB Bültenleri, KAP sistemi ve internet sitesi aracılığıyla öğrenebilirler. Menfaat Sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Finans Yatırım Ortaklığı, anonim şirket yapısına sahiptir. Kurum içi yürütme organları tarafından yönetilmektedir.menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır 13. İnsan Kaynakları Politikası Yatırım Ortaklıklarının az sayıda personel çalıştırması nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir çalışanlar temsilci atanmasına gerek duyulmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikâyet olmamıştır. Şirketimizin internet sitemizdede yayınlamış olduğu ücret skala tespit prosedürümüz mevcuttur. 14. Etik Kurallar Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş, işlettiği portföyün etkin ve rasyonel bir şekilde yönetilmesini ve bu sayede yatırımcılarına yüksek bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Şirket çalışanları bu hedefi gerçekleştirirken aşağıda yer alan etik kurallara uyarlar:

18 Yöneticiler ve çalışanlar görevlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde; misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde; kurumun ve paydaşların itibarını en yüksek düzeyde tutarak yürütürler. Yöneticiler ve çalışanlar davranışlarında dürüst, etik kurallara uygun hareket etmek, Şirket in genel hedef ve politikaları, saygınlığa, güvene ve gizliliğe dayanan çalışma ilkesi çerçevesinde, görevlerin yapılması sırasında Şirket in ve pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve Şirket in itibarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak zorundadırlar. Yöneticiler ve çalışanlar görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar. Genel Müdür şirket dışında başka herhangi bir görev üstlenmez. Ancak Genel Müdür şirketin çıkarlarını koruyabilmek için şirketin yönetim ve sermaye bağı bulunan kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev alabilir. Yöneticiler ve çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler ve çalışanlar yönetilen portföyün performansının ya da muhtemel performansının yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek açıklamalar yapmaz, yatırımların performansları ile ilgili bilgi verdikleri takdirde bu bilginin doğru olmasına ve gerçeği yansıtmasına dikkat ederler. Yöneticiler ve çalışanlar şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmezler, haksız menfaat sağlamazlar. Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerden herhangi bir değer talep edemez ve verilmesi halinde ise kabul edemezler. Yöneticiler ve çalışanlar, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesi ilkesi çerçevesinde her türlü çıkar çatışmalarından uzak kalarak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyecek hiçbir müdahaleye imkân vermeyerek, çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği gösterir. Özel çıkar karşılığında görev ve yetkilerini kötüye kullanarak kendilerine veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak yarar sağlayamaz ya da yarar isteminde bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken, kendi kişisel çıkarlarıyla profesyonel ilişkileri arasında çatışma oluşması durumunda dahi, onurlu ve etik davranışları öne çıkartarak dürüst davranış sergilerler. Yöneticiler ve çalışanlar kamuya açıklanan ve ilgili kurumlara gönderilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olması, zamanında açıklanması konusunda azami gayreti gösterirler. Çalışanlara iş güvenliği ön planda olan sağlıklı bir ortamda çalışma imkanı sağlanır. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri: C.Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Büktel Yönetim Kurulu Başkanı Vekili H.Gökhan Çeşmeli İcradan Sorumlu Yön.Kurulu Üyesi

19 Kadircan Karadut Yön.Kurulu Üyesi Turhan Cemal BERİKER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Necdet TÜRKAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulunun faaliyet esasları ana sözleşmede de yer aldığı şekilde; şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır Faaliyet döneminde yönetim kurulu toplantı sayısı 23 tür. 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Turhan Cemal BERİKER Başkan Bağımsız Osman Necdet TÜRKAY Üyesi Bağımsız KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Osman Necdet TÜRKAY Başkan Bağımsız Kadircan KARADUT Üyesi -

20 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin maddesindeki " Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir." hükmü kapsamında Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedirr. Komite başkan ve üyeleri Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu'nca, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyecek ve şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. İç Kontrol Prosedürü yönetim kurulunun tarihli toplantısında revize edilerek kabul edilmiştir. İç kontrol personeli Budak Güllüdağ dır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:30 sayılı Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği nin 19 uncu maddesi gereği hazırlanan Risk Yönetim Prosedürü yönetim kurulunun tarihli toplantısında revize edilerek kabul edilmiştir. Risk yönetim personeli Ayhan Yüksel dir. 19. Şirketin Stratejik Hedefleri Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri VİZYON: Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Türk sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım ortaklıkları arasında, portföy işletmeciliği açısından; yatırım performansı ve risk yönetimi uluslararası profesyonel standartlarda olan, örnek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. MİSYON: Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimi ve çalışanları güncel bilişim altyapısını kullanarak olası gelişmeleri takip eden, maliyet ve gelir odaklı, etik değerlerin rehberliğinde sektör içinde öncü bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. STRATEJİMİZ: SPK mevzuatı çerçevesinde riskini en aza indirmek ve getiriyi yüksek tutmak, Portföy çeşitlemeleri ve risk yönetimi uygulamalarında, proaktif denetim sistemlerini kullanmak, Kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere bağlılık üzerine yapılandırılmıştır. Bu hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci mevzuatın öngördüğü şekilde gerçekleştirilecektir. 20. Mali Haklar Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere; yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı, ücret, komisyon, prim kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Şirketimizin Ücret skala tespit prosedürü belirlenmiş internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması kuralına uyulmakta, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket kaynağından borç verilmemiştir, kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine herhangi bir teminat verilmemiştir.

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL FAALİYET RAPORU 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-30.06.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 30.09.2017 1.b. Şirkete İlişkin

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/2 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. . SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.06.2017

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.03.2017 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.06.2014) 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 3-4 2. Yönetim Kurulu leri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.5

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun ( Fon ) 1 Ocak 30 Haziran

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Sayfa No: 1

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. GENEL BİLGİLER a-) Raporun Dönemi 01/01/2013-31/03/2014 KURULUŞ TARİHİ 14.06.2013 FAALİYET BELGELERİ ÖDENMİŞ SERMAYE Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı 1.250.000,- TL 2013 4.DÖNEM

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2016 30.06.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2016 30.06.2016) I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2016 30.06.2016 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 1 / 8 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 Faaliyet Dönemi Ticaret Unvanı : KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No : 151174 Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:61 Uso Center

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013 3483 Fon

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU I.GENEL BİLGİ FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2016 31.03.2016 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ XI NO.29 SAYILI TEBLİĞ ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 İÇİNDEKİLER 1. Gedik Yatırım

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Genel Bilgiler: Raporun Dönemi: 01.01.2016-31.03.2016 Ticaret Unvanı: Logos

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 0.0.206 30.06.206 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.08.206 A. GENEL BİLGİLER. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 0.0.206 30.06.206 dönemine ait faaliyet raporudur. 2. Şirketin

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

: AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:1 No: Sarıyer/İSTANBUL

: AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:1 No: Sarıyer/İSTANBUL Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Rapor Dönemi : 01.01.2016 31.12.2016 Ortaklığın Ünvanı : AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 38058-5 Merkez Adresi : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 23.042.268

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul,

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, SİRKÜLER 2012-29 KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, 19.12.2012 Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesine müteakip, anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 30.06.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2014 31.03.2014 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı