DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU

2 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO : FAX NO : VERİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI :Beşiktaş V.D TİCARER SİCİL NUMARASI : / E-MAİL ADRES İNTERNET SİTESİ :www.finansyo.com PERSONEL SAYISI :3 ( Üç ) ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI Şirket in Kayıtlı sermayesi 50,000,000.-TL, Ödenmiş sermayesi de 18,000,000.-TL dır. Şirket in % 5 inden fazlasına sahip olan ortakların adları ve sermayedeki payları aşağıda gösterilmiştir. Ortağın Adı Grup Pay Tutarı Pay Oranı Finans Bank A.Ş.* A % Finans Bank A.Ş.* B % National Bank of Greece S.A. B ,- % Brookdale Internatıonal Partners L.P B ,- % Diğer B ,- % ,000,000.- % (*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01 lik ortalık payına ek olarak, BIST de işlem gören hisse senetleri ile birlikte toplam % 76,06 lik kısmına sahiptir. İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Şirket in imtiyazı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır.

3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Göreve Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Celalettin Özgür GÜNERİ Başkanı Mar-15 Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Üyesi Mar-15 Mansur ÇELEPKOLU Üyesi Mar-15 Turhan Cemal BERİKER Üyesi Mar-15 Osman Necdet TÜRKAY Üyesi Mar-15 Şirket Dışındaki Görevi Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Operasyon ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Palmali Holding Baskanı ve Yönetim Kurulu danısmanı Strateji Menkul Degerler A.S.Yönetim kurulu üyesi Bağımsızlık Bağımsız Bağımsız DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: Yoktur. DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Turhan Cemal BERİKER Başkan Bağımsız Osman Necdet TÜRKAY Üyesi Bağımsız KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Osman Necdet TÜRKAY Başkan Bağımsız Mansur ÇELEPKOLU Üyesi - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Turhan Cemal BERİKER Başkan Bağımsız Mansur ÇELEPKOLU Üyesi -

4 DENETÇİ Ünvanı Göreve Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş Mar-15 ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDA FAALİYETİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket in üst düzey yöneticilerine sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı: 1 Ocak- 30 Eylül Ocak- 30 Eylül 2013 Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 234, ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş ti, Sermaye Piyasası Kanun a tabii bir şirkettir. Bu kapsamda Kanun da meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için gerekli olan tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir. YATIRIM ORTAKLIKLIĞI SEKTÖRDEKİ YERİ VE VE FAALİYETLERİ Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğinde (III-48-2) yer alan aşağıdaki esaslara uyar. a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye de kurulu ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları, c) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları, ç) Kira sertifikaları, repo ve ters repo işlemleri, türev araçlar, varantlar ve sertifikalar, d) Takasbank para piyasası işlemleri, e) Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, f) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlar. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kanun hükümleri uyarınca tebliğde belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumudur. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili dönem itibariyle portföy büyüklüğü 21,216, TL dir. 30 Eylül 2014 itibarıyle Şirket portföyünde % 30,74 Hisse senedi, % 40,56 Devlet Tahvili, % 27,49 ters repo ve % 1.21 vob nakit teminatı bulunmaktadır.

5 ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLERİ İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ İç Denetim : Şirketimiz yılda bir kez Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, İç Denetim ve Yasal Uyum birimi tarafından denetlenmektedir. Denetimin kapsam ve amacı; Şirket süreçlerinin incelenmesi ve iş akışlarının şirket politikaları ile ilgili mevzuata uygunluğunun araştırılmasıdır. Denetim çalışmaları sırasında Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş nin iş süreçlerinin incelenmesi ile tesis edilen kontrollerin süreçler üzerindeki etkinliğinin ve yeterliliğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Dönemler itibariyle gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda denetim raporu oluşturulmaktadır. İç Kontrol : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VI No: 30 sayılı tebliği çerçevesinde alınan tarihli Yönetim Kurulu kararıyla İç Kontrol Prosedürü güncel hale getirilmiştir. Yatırım ortaklığının İç kontrol faaliyetleri Finansinvest İç denetim ve yasal uyum biriminden sağlanan personel tarafından düzenli olarak yürütülmektedir. İç Kontrol Personeli İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak çalışmaktadır. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER; MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTI TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN İŞLEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER Olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR tarihleri arasında yapılan bağış bulunmamaktadır.

6 Şirketi; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ile hakim şirketin yararına alınan, hakim şirketin yararına alınmasından kaçınılan, başka bir bağlı şirketin yararına alınan ve başka bir bağlı şirketin yararına alınmasından kaçınılan önlemi, bulunmamaktadır FİNANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler TL Özkaynaklar TL Net Kar / (Zarar) TL Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,07551 Şirkete ait Performans Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi : Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bant Aralığı %65 oranında KYD TL Bono Endeksleri 182 gün %30 - %60 aralığında Hisse Senedi %30 oranında İMKB Ulusal 100 Endeks %35 - %65 aralığında Devlet İç Borçlanma Senetleri %5 oranında KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit) %0 - %30 aralığında Ters Repo ÖNEMLİ RİSK VE BELİRSİZLİKLER %0 - %30 aralığında Özel Sektör Tahvili Şirket Sermaye Piyasası Kurul unun Seri VI: No: 30 sayılı tebliğin 19. Maddesine uygun risk yönetim sistemlerini oluşturarak buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmiş ve yönetim kurulu kararına bağlamamıştır. Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ve risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi sorumludur. Risk yönetim sistemi, ortaklığın karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmiştir. Risk yönetimi süreci ve personel sorumluluğu: * İç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bağlı Risk Yönetim personeli; risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin en alt düzeye indirilmesi ile ilgili olarak portföy yöneticisini bilgilendirir. * Risk yönetim personeli performans sunuş raporlarını altı ayda bir Yönetim Kuruluna sunar. * Risk yönetimi süreci, a) Risklerin tanımlanması, b) Risklerin ölçülmesi, c) Risklerin analizi ve izlenmesi, d) Risklerin raporlanması, e) Risklerin teyidi ve denetimi safhalarından meydana gelir.

7 Risk yönetimi görev ve sorumluluklar Risklerin ölçümü aşamasında, portföyün maruz kalabileceği risklerin belirli kriterler kullanılarak bilgisayar uygulamalarına dayalı analitik modellerle ifade edilmesi sağlanır tarihi itibariyle Finans Portföy Yönetimi A.Ş ile portföy yöneticiliği ve risk yönetim çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Risklerin İzlenmesi ve Denetim Risk ölçüm sistemi, fonun iç denetimi kapsamında bir kontrole tabi tutulur. Söz konusu süreçte hem portföy yönetiminden sorumlu birimler hem de Risk Yönetimi biriminin faaliyetleri değerlendirilir. Risk Yönetim sistemi yılda en az bir defa olmak üzere iç denetimden geçirilerek denetçiler tarafından Kurucu Şirket Yönetim Kuruluna raporlama yapılmalıdır. Risk Yönetimi Birimi denetimler esnasında denetçiler tarafından istenen verileri sağlamakla yükümlüdür. DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: Şirket in ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum sağlayabilmesi amacıyla 5., 9., 12., 13., 15., 21 ve 22. ilişkin tadil tasarısı Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun 14 Mart 2014 tarih ve 2848 sayılı yazısına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 19 Mart 2014 tarih ve 1658 sayılı yazıları ile tadil edilerek 31 Mart 2014 tarihinde genel kurulda onaylanmıştır. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLENMELERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ: DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER Merkez bankalarının gevşek para politikaları ve ABD faizlerin uzunca bir süre düşük kalacağı mesajlarının ön planda olduğu bir ikinci çeyreğin ardından, FED Başkanı Yellen ın güvercin tonda verdiği mesajlarını sürdürmesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasaları açısından genel olumlu görünümü desteklemeyi sürdürdü. Ancak Temmuz ayı içerisinde Avrupa da Portekiz kaynaklı endişeler, Ortadoğu da İsrail-Filistin bölgesindeki gerginlik ve Irak belirsizliği, Rusya-Ukrayna arasındaki sıcak gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Temmuz enflasyonu aylık %0.45 ile beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon önceki %9.2 seviyesinden %9.3 e yükseldi. Ağustos ta aylık enflasyon %0.09 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon önceki %9.3 seviyesinden %9.5 e yükseldi. Enflasyonun ilerleyen vadede beklendiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentiler para politikasına ilişkin beklentileri de değiştirdi. TCMB Temmuz ayında politika faizinde 50 baz puan indirime giderken %12 olan koridorun üst bandını sabit tuttu. Ağustos ayı toplantısında ise politika faizi %8,25 seviyesinde sabit bırakılırken, faiz koridorunun üst bandı 75 baz puan indirimle %11,25 e çekildi. Faiz indirimleri TL açısından negatif olsa da, koridorun üst bandının korunuyor olması, TCMB nin gerektiğinde TL likiditesini sıkıştırarak TL üzerindeki baskıyı sınırlandırabilecek bir adım olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında açıklanan yeni Bakanlar Kurulu nda ekonomi yönetimindeki tüm bakanlar yerini korurken, Rusya-Ukrayna gerginliğinin azalması, Eylül de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi, piyasalar açısından yeterli olmadı. Beklentilerin üzerinde seyreden enflasyon ve FED in son toplantısı sonrasındaki açıklamalarda verdiği mesajın öncekilere göre kısmen şahin tonda olması, Mart ayında başlayan iyimserliğin sorgulanmaya başlanmasına neden oldu. Tüm gelişmekte olan ülke piyasaları ile birlikte bizim piyasalarımız da zor bir Eylül dönemi geçirdi.

8 Her ne kadar ECB den gevşek para politikalarına yönelik mesajlar gelse de, Arjantin, Rusya, FED, enflasyon, Irak ve kredi derecelendirme şirketlerinin uyarıları gibi faktörler nedeniyle etkili olan olumsuz ayrışma süreci bu dönemde piyasalar üzerinde etkili oldu. Üçüncü çeyrek içerisinde yaşanan ciddi volatilitelerin ardından dönem sonunda USD/TL %7,5 değer kaybederek 2,28 seviyelerine yükseldi. Borsa %5 e varan kayıplar yaşarken gösterge bileşik faiz %10 seviyelerine kadar yükselerek kapandı. KAR DAĞITIM Şirketimizin izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında tarihli genel kurulda karar alınmıştır. Şirketimiz 2013 yılını TL zarar ile kapamıştır. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz tarihleri arasındaki faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaktadır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No.41 tebliğinin 7.maddesine istinaden pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.iletişim için Tel: Fax: E-posta: Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No:41 tebliğinin 8.maddesine istinaden ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu saglamak ve Genel müdüre raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir. İletişim için Tel: Fax: E-posta: 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı İlgili dönemde şirketimize yazılı bir başvuru yapılmamıştır. Pay sahipleri şirketin internet adresinden ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, yönetim kurulu, denetim kurulu üye listesi, dönemsel mali tablolara ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir. Pay sahipleri, şirket bilgilerini KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet sayfasından izleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. 4. Genel Kurul Bilgileri Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 11:00 da, Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 3 Etiler İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde faaliyet raporu, bilanço ve bağımsız denetim raporu pay sahiplerine sunulmuştur. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de kapsayacak şekilde,

9 Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 06/03/2014 tarih ve 8522 sayılı, Dünya Gazetesinin 06/03/2014 tarihli sayısında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir. Kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu nun teklifi doğrultusunda; Şirketin döneminde oluşan TL lik zarar ile ilgili 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre zarar oluşması nedeniyle 2013 yılı için ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına ve SPK nın Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin III-48-2 Tebliğinin 42. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Ortaklıkların finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir, maddesine istinaden mahsup işlemi vergisel yükümlülük doğurduğundan ve yatırımcıların aleyhine sonuçlar doğuracağından ilgili mahsup işleminin yapılmaması kararı alındı. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız denetim firmasına ödenecek net ücretin ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurulda, Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. SPK mevzuatı gereği yatırım ortaklıklarının malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler için belirli kısıtlamalar mevcut olduğundan ana sözleşmeye bu nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm konmamıştır. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde ve web sitesinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta, ayrıca isteyen pay sahiplerine veya posta ile iletilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Oy haklarında imtiyazlı paylar mevcuttur. Esas sözleşmede mevcut imtiyazlar: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 7. Payların Devri Esas sözleşme dikkate alındığında pay sahiplerinin paylarının devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Genel çerçeve Bilgilendirme politikamızın amacı, Şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve ilgili diğer taraflara tam zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasıdır. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamuyu Aydınlatma konusunda Sermaye Piyasasi Mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve

10 bilgilendirmelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine azami özeni gösterir. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Bilgilendirme Politikası yukarıda belirtilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bilgilendirme Politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekç eleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır. Yetki ve Sorumluluk Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Kamunun Aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme koordinasyonu için raporlamadan ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Birim Yöneticisi görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkili, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluğu yerine getirir. Kamuyu Aydınlatma Çalışmaları ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir; Portföy Değer Tablosu haftalık olarak Elektronik ortamda KAP a bildirim yapılır. Periyodik olarak üçer aylık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan; mali tablolar, mali tablolara ilişkin dipnot, döneme ait faaliyet raporu ve ilgili dönemlerdeki bağımsız denetim raporu öngörülen yasal süreler içerisinde Elekronik ortamda KAP a bildirim yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu na iletilir. Şirket in internet sitesinde yayımlanır. Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde KAP a bildirim yapılır. Şirketin internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Ana sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye arttırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım önerisi ve denetim raporu her yıl olağan genel kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler içerisinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin internet sayfası Şirket yetkilileri tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler SPK Seri:VIII,No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları Borsa İstanbul A.Ş. ye bildirilir. Şirketin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu nun bilgisi dahilinde ve prensip olarak Şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak imza sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ye bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda ve Şirket in internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur.

11 İdari Sorumluluk İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Özel Durum Açıklamaları faaliyet dönemi içinde toplam 15 özel durum açıklaması ve 39 haftalık portföy tablosu gönderim süresi içinde yapılmış olup bu açıklamaların herhangi birisi için Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapıldığından SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. 9. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.İnternet Sitesi Kamunu aydınlatılmasında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Mevcut web adresi dur. İnternet sitesinde izlenilebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. Ticaret sicil bilgileri Esas sözleşmenin son hali Ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Özel durum açıklamarı Yıllık faaliyet raporları Periyodik mali tablo ve raporlar İzahname ve halka arz sirküleri Genel kurul toplantılarının gündemleri Katılanlar cetvelleri Toplantı tutanakları Hazırlanan zorunlu bilgi formları vb formlar Sermaye piyasası araçlarının değerlerini etkileyecek önemli yönetim kurulu kararları Vizyon, Misyon ve Politikalarına ilişkin bilgiler yeralmaktadır. Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu Bilgilendirme politikası 10. Faaliyet Raporu Şirketimizin faaliyet raporunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan asgari bilgileri içeren içerik ile yapılmıştır. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan Borsa İstanbul A.Ş. Bültenleri, KAP sistemi ve internet sitesi aracılığıyla öğrenebilirler. Menfaat Sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Finans Yatırım Ortaklığı, anonim şirket yapısına sahiptir. Kurum içi yürütme organları tarafından yönetilmektedir.menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır

12 13. İnsan Kaynakları Politikası Yatırım Ortaklıklarının az sayıda personel çalıştırması nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir çalışanlar temsilci atanmasına gerek duyulmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikâyet olmamıştır. Şirketimizin internet sitemizdede yayınlamış olduğu ücret skala tespit prosedürümüz mevcuttur. 14. Etik Kurallar Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş, işlettiği portföyün etkin ve rasyonel bir şekilde yönetilmesini ve bu sayede yatırımcılarına yüksek bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Şirket çalışanları bu hedefi gerçekleştirirken aşağıda yer alan etik kurallara uyarlar: Yöneticiler ve çalışanlar görevlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde; misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde; kurumun ve paydaşların itibarını en yüksek düzeyde tutarak yürütürler. Yöneticiler ve çalışanlar davranışlarında dürüst, etik kurallara uygun hareket etmek, Şirket in genel hedef ve politikaları, saygınlığa, güvene ve gizliliğe dayanan çalışma ilkesi çerçevesinde, görevlerin yapılması sırasında Şirket in ve pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve Şirket in itibarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak zorundadırlar. Yöneticiler ve çalışanlar görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar. Genel Müdür şirket dışında başka herhangi bir görev üstlenmez. Ancak Genel Müdür şirketin çıkarlarını koruyabilmek için şirketin yönetim ve sermaye bağı bulunan kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev alabilir. Yöneticiler ve çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler ve çalışanlar yönetilen portföyün performansının ya da muhtemel performansının yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek açıklamalar yapmaz, yatırımların performansları ile ilgili bilgi verdikleri takdirde bu bilginin doğru olmasına ve gerçeği yansıtmasına dikkat ederler. Yöneticiler ve çalışanlar şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmezler, haksız menfaat sağlamazlar. Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerden herhangi bir değer talep edemez ve verilmesi halinde ise kabul edemezler. Yöneticiler ve çalışanlar, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesi ilkesi çerçevesinde her türlü çıkar çatışmalarından uzak kalarak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyecek hiçbir müdahaleye imkân vermeyerek, çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği gösterir. Özel çıkar karşılığında görev ve yetkilerini kötüye kullanarak kendilerine veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak yarar sağlayamaz ya da yarar isteminde bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken, kendi kişisel çıkarlarıyla profesyonel ilişkileri arasında çatışma oluşması durumunda dahi, onurlu ve etik davranışları öne çıkartarak dürüst davranış sergilerler. Yöneticiler ve çalışanlar kamuya açıklanan ve ilgili kurumlara gönderilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olması, zamanında açıklanması konusunda azami gayreti gösterirler. Çalışanlara iş güvenliği ön planda olan sağlıklı bir ortamda çalışma imkanı sağlanır.

13 BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri: C.Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkanı H.Gökhan Çeşmeli İcradan Sorumlu Yön.Kurulu Üyesi Mansur Çelepkolu Yön.Kurulu Üyesi Turhan Cemal BERİKER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Necdet TÜRKAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulunun faaliyet esasları ana sözleşmede de yer aldığı şekilde; şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır Faaliyet döneminde yönetim kurulu toplantı sayısı 13 dur.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2010-30.09.2010 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-31 Mart 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu Eczacıbaşı

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013 GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013 a. Bu rapor şirket yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alacaktır. b. Raporda, SPK Kurumsal Yönetim

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı