T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII STANBUL - KAYABAI BÖLGES ÇN KONUT TASARIMI MMAR FKR PROJE YARIMASI ARTNAMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII STANBUL - KAYABAI BÖLGES ÇN KONUT TASARIMI MMAR FKR PROJE YARIMASI ARTNAMES"

Transkript

1 T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII STANBUL - KAYABAI BÖLGES ÇN KONUT TASARIMI MMAR FKR PROJE YARIMASI ARTNAMES 1.YARIMANIN AMACI, YER VE KONUSU YARIMANIN AMACI stanbul, hem sosyal, kültürel zenginlikleri ve bunların yansıması olan çok boyutlu yerleim dokusu ve mimari mirasıyla, hem de halen sürmekte olan gelecee dönük projeleriyle 2010 yılı Avrupa Kültür Bakenti olmaya hak kazanmıtır. stanbul un ileriye dönük projelerinin bir kısmı, kentsel dönüüm projelerini içerirken bir kısmı da yeni konut alanları ile burada yer alacak konut yapılarının gelitirilmesini içermektedir. Bu projelerin, genellikle sınırlı teklif alma suretiyle, stanbul un geleceini, sosyal yaamını ve beklenilen mimariyi yorumlamakta olduunu görüyoruz. Böyle geni bir zaman ve mekan balamında, T.C. Babakanlık Toplu Konut daresi Bakanlıı (TOK), yeni konut alanlarında çeitlilii arttırmak ve güzel sanatları tevik etmek amacıyla, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mimarlık, Peyzaj Mimarlıı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarımaları Yönetmelii esasları dorultusunda, stanbul - Kayabaı Bölgesi için Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarıması balıklı bir ulusal mimari fikir yarıması düzenlemektedir. Bu yarıma, Mimarlar Odası üyesi mimarlarımıza açık olan ve sürekli gelierek deien toplumsal, kültürel ve kiisel kullanıcı gereksinimlerini ve beklentilerini düünüp yorumlamaya, yeni yaam çevreleri, kentsel tasarım, konut mimari tasarımı ve konut yapım sistemleri konusunda yenilikçi önerileri gelitirmeye bir davettir YARIMANIN KONUSU Yarımanın konusu; a) Toplumumuzun bu güne kadar oluturduu iyi komuluk ilikilerinin, özel ve yarı özel yaam, yarı kamusal ve kamusal alanlarını gelitirerek baarılı olanlarını sürdürecek, b) Deiik aile yapılarındaki kültürel dönüümleri ileriye taıyacak ve, c) Aile bireylerinin geliimine ve aileye katkılarını olumlu bir ekilde sürdürebilmelerine olanak verecek, yaam çevreleri ve konut yapıları oluması için tasarlanmı öneriler elde etmektir. 1

2 Yarımanın alanı imar planı Ek-1 de verilmi olan stanbul - Kayabaı bölgesidir. Yarımacılar, bu plan üzerinde iaretlenmi olan bölgede yer alan yapı adaları için öneri gelitireceklerdir. Yarımacılardan; a) Kentsel tasarım çerçevesinde bu bölge ile ilgili önerilerini ve, b) Mimarisini gelitirecekleri konut tiplerinin söz konusu bölgedeki yapı adalarında nasıl var olacaı ile ilgili çizimlerini hazırlamaları beklenmektedir. Yarıma, aslında birçok aratırmayı bir arada konu edinmektedir. Aratırma konuları; a) Doal, ekolojik duyarlı çevreler, b) Enerji duyarlı çevreler ve yapılar, c) Engelsiz çevreler ve yapılar, d) Emniyetli ve güvenli çevreler ve yapılar, e) Ekonomik ve sürdürülebilir çevreler ve yapılar, f) Estetik açıdan gelimi ve tutarlı olan çevreler ve yapılar, g) Mesleki ve bilimsel etik açısından toplumsal tutarlılıı olan çevreler ve yapılar olarak sayılabilir. Bu konuların bir kısmı içiçe girmekte ve ortak aratırma alanları oluturmaktadır. Tasarımcıların önerileri her aratırma alanı için ayrı deerlendirilecektir. Konut kullanıcılarının nasıl bir çevrede yaayacakları düünülecek ve yaya öncelikli bir kentsel tasarım hedeflenecektir. Konut önerilerinin, hanelerde ailelerin ve bireylerin, hayat boyu onları kullanacaı göz önüne alınarak tasarlanması beklenmektedir. Dolayısıyla hane içi esneklik önem kazanmaktadır. 2.YARIMANIN EKL ve TÜRÜ Yarımanın ekli; Serbest, ulusal ve tek kademelidir. Yarımanın türü; Mimari fikir yarımasıdır. 3. HTYAÇ PROGRAMI 3.1 KENTSEL TASARIM ÇALIMASI artname ekinde verilen imar planı ve plan notları dorultusunda gerçekletirilecektir. Yapı adaları için verilen emsal alanlara ve yapı adası sınırlarına uyulacaktır. Plan notlarında yer almayan hususlarda, stanbul Büyükehir Belediyesi mar Yönetmelii geçerlidir. Yarımaya çıkan adalarda yapılacak konutların zemin katlarında ve üst katlarında hiçbir ekilde ticarete yer verilmemesine karar verilmitir. 2

3 3.2 KONUT TPLER VE DAILIMLARINDA DKKAT EDLECEKLER Konut Tipi Brüt Alan Daılım % Yaama ve mutfak+1oda+banyo m 2 15 Yaama+mutfak+2oda+banyo+WC m 2 35 Yaama+mutfak+3oda+banyo+WC m 2 40 Yaama+mutfak+4oda+2 banyo m 2 10 Getirilecek esnek çözümlerle, konutların daılımına ilikin oranlar, ihtiyaca göre deiebilir olmalıdır. Daılımlarda %10 oranında kaymalar olabilir. 4+1 dairelerin KDV ye esas net alanları 150m 2 yi amayacak ekilde düzenlenmelidir. (KDV ye esas net alan tarifini web adresinde Mevzuat balıı altında, 30 Seri No lu Katma Deer Vergisi kanunu adı altında bulmak mümkündür.) Brüt inaat alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, baımsız bir ev veya apartman dairesinin dı duvarları dahil olmak üzere bu duvarlar arasında kalan toplam alanıdır. Bu alana, müterek duvarların yarısı ve balkonlar dahil, ünite içinde kalan bacalar ve aydınlıklar dahil deildir. Konutlar dar ve orta gelir grupları için projelendirilecektir. Bu durumda ekonomik çözümler ön plana çıkmaktadır. Bu balamda konutların iç ve dı dolaım alanlarının (merdiven, merdiven holü, daire içi koridorlar v.b) minimize edildii, faydalı alanların maksimize edildii çözümler beklenmektedir. Konut alanı büyüdükçe, konutu oluturan birimlerin de ( yatak odaları, salon, mutfak vb.) orantılı olarak büyümesi hususuna dikkat edilmelidir. Kat bazında daire karıımları yapılırken, kullanıcı özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır m2 aralıındaki stüdyo tipi daireler belli katlarda kendi aralarında gruplandırılacaktır. 3.3 TAIYICI SSTEM ve TEKNOLOJ Konutlarda, deprem güvenlikli bir taıyıcı sistem olan betonarme perde ve döeme tercih edilmektedir. Kalıp sistemi olarak da hızlı yapım süreci, inaat kalitesi ve ekonomik olması nedeni ile tünel kalıp veya benzeri endüstriyel kalıp sistemleri önem kazanmaktadır. Yarımacılardan, tünel kalıp v.b endüstriyel sistemleri kullanarak, esnekliin ve modüler koordinasyonun salanması konusunda yaratıcı fikirler beklenmektedir. 4. YARIMACILARA VERLECEK BLG ve BELGELER 4.1 YARIMA ARTNAMES 3

4 4.2 KAYABAI BÖLGES BLG DOSYASI Ek-1 mar Planı Ek-2 Plan Açıklama Raporu Ek-3 Yarıma alanı kısmi imar planı ve halihazır haritası Ek-4 Bölgenin ve yarıma alanının fotorafları Ek-5 Uydu fotorafı ve imar planının çakıtırıldıı doküman Ek-6 klimsel veriler 4.3 MEVZUAT Ülkede geçerli olan mevzuat yarımanın doal ekidir. lgili mevzuatı web adresinde Mevzuat balıı altında ve web adresinde Mevzuat balıı altında bulmak mümkündür. 5. YARIMACILARDAN STENENLER VE PROJELERN SUNU BÇM 5.1 artname ekinde verilen imar planı üzerinde iaretli bölge sınırları içerisindeki yapı adalarında 1/1000 ölçekli yerleim planı düzenlenecektir. Yarımacı konut dıı kullanımları projelendirmeyecek, bunları kütle gösterimleriyle ifade edecektir. Yarımacı, aynı pafta üzerinde yapı adalarındaki inaat kullanımını gösteren emsal hesabı ile birlikte 1/1000 ölçekli kesit ve silüetleri verecektir. 1/1000 ölçekli harita zemini üzerinde; araç ve yaya trafii, servis ilikileri, açık alan düzenlemeleri (sert zeminler ve peyzaj alanları ifade edilecektir), arazi kotları, teraslamalar ve istinat duvarları gösterilecektir. 5.2 Konutlara ait 1/200 ölçekli doku çalıması, planlar, kesitler ve görünüler. 5.3 Her tipte konut için 1/100 ölçekli tefrili planlar ve konutların brüt alanları. 5.4 En az bir yapı adasındaki yapılamayı gösteren aksonometrik perspektifler. Ayrıca yarımacılar pafta sınırını amamak kaydıyla 3 boyutlu görsel sunumlar verebilirler. 5.5 Tasarım ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklayan A4 formatında rapor. Rapor içinde gerekirse çizim ve emalar verilebilir. 5.6 Sunum teknii serbesttir. Sergileme kolaylıı bakımından teslim edilecek paftaların toplam sayısı 6 adet dikey tutulmu A1 boyutunda olacaktır (Paftaların toplamda 178 cm geniliinde, 168 cm yüksekliinde olacak ekilde düzenlenecektir). Gerekirse toplam pafta alanı sabit kalmak kaydıyla paftalar birletirilebilir. Ayrıca yarımaya çizimler dwg, dier dökümanlar pdf formatında kaydedilmi CD ve projelerin A3 kopyası teslim edilecektir. Paftaların arkası fotoblokla takviye edilecektir ve paftaların köesinde asılma eması yer alacaktır (gerekirse, toplam pafta boyutu sabit kalmak kaydı ile, paftalar kendi içinde A0 boyutunu geçmeyecek ekilde birletirilebilir). Paftalar, rapor, cd ve A3 çizimler bir takım olarak verilecektir. 4

5 6. KMLK ZARFI Proje ile aynı rumuzu taıyan STANBUL - KAYABAI BÖLGES ÇN KONUT TASARIMI MMAR FKR PROJE YARIMASI ibaresi yazılı bir zarfın içine; yarıma artlarını aynen kabul ettiklerini belirten ad ve soyadını, mezun olunan okul ve diploma numaralarını, üyesi oldukları Oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir, imzalı bir belge koyacaklardır. Ayrıca Kimlik Zarfının içine yarımacılar tarafından, 2009 yılı içinde Mimarlar Odasınca düzenlenmi yarımaya ilikin üyelik belgesi konulması gereklidir. Ekip olarak katılım halinde bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. Ekip ortakların dıında danıman ve yardımcıların isim ve ünvanlarını yine aynı belgede belirtecektir. Ancak bu kiiler için oda belgeleri gerekmemektedir. Yarımaya katılacak proje sahiplerinin ödül veya satın alma kazanamamaları halinde kimliklerinin açıklanmasını istemeyenler, kimlik zarfının üzerine açılamaz kaydını koyabilirler. Yarıma sonucunda açılamaz kaydı olmayan tüm zarflar açılır, kimlikleri açıklanır ve bir tutanakla belirtilir. 7. YAZIMA ADRES ZARFI Proje ile aynı rumuzu taıyan zarfın üzerine; STANBUL - KAYABAI BÖLGES ÇN KONUT TASARIMI MMAR FKR PROJE YARIMASI yazılacaktır. Zarfın içine herhangi bir isim belirtilmeksizin, yalnızca yarımacılara ait adres konulacaktır. 8. RUMUZLAR VE AMBALAJ ESASLARI Yarıma projeleri, dı etkenlerden zarar görmeyecek ekilde raportörlüe teslim edilecek; her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sa üst köesine be (5) rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan rakamlar ardı ardına tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. 9.YARIMA LANI Yarımanın açılması ile ilgili ilan; Resmi Gazetede ve ulusal basında 3 ayrı gazetede yayınlanacak, ayrıca TOK internet adresinde de duyurulacaktır. (www.toki.gov.tr) 10. YARIMAYA KATILMA ESASLARI Yarımaya katılacak yarımacıların aaıdaki hususları yerine getirmesi arttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, TOK ile ilikilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarımaya ekip olarak katılan ortakların her biri TOK ye karı müterek ve müteselsilen sorumludurlar. Yarımaya ekip halinde katılma durumunda ekibin tamamı mimar olacaktır. Yarıma konusu çerçevesinde yarımacılar istedikleri disiplinlerle ilgili danımanlardan yararlanabilirler. 5

6 10.1. TMMOB Mimarlar Odasına üye olmak ve meslekten men cezası durumunda olmamak, Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, Jüri üyeleri (danıman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalıanları arasında olmamak, Jüri çalımalarının herhangi bir bölümüne katılmı olmamak, TOK de yarımayla ilgili her türlü ilemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, artname alıp isim ve adreslerini yarıma raportörlüüne kaydettirmi olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kiinin bu artı yerine getirmesi yeterlidir) Yarımayı açan TOK adına hareket eden danımanlar ile bunların çalıanları arasında olmamaktır Yer görme mecburiyeti yoktur, ancak yer görmek isteyenler soru sorma süresi bitimine kadar yarıma raportörlüünü arayarak gezi randevusu düzenleyebilir. Yer görmek için yarımacı adayına herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 11. YARIMA SÜRES VE TAKVM Yarıma lanı / Kayıtların Balaması : 18 ubat Çaramba 2009 Sorular çin Son Gün : 10 Mart Salı 2009 Cevapların Gönderilme Tarihi : 13 Mart Cuma 2009 Proje Son Teslim Tarihi : 29 Nisan Çaramba 2009 Jüri Deerlendirme Tarihi : 06 Mayıs Çaramba 2009 Yarıma Sonucu lan Tarihi : 11 Mayıs Pazartesi 2009 Sergi Tarihi : 16 Mayıs Salı - 22 Mayıs Cuma 2009 Kolokyum Tarihi : 22 Mayıs Cuma SORU VE CEVAPLAR Yarımacılar konu ile ilgili sorularını 10 Mart 2009 Salı günü saat 18:00 e kadar ele geçecek ekilde STANBUL - KAYABAI BÖLGES ÇN KONUT TASARIMI MMAR FKR PROJE YARIMASI Raportörlüü yazıma adresine veya elektronik posta adresine gönderebilirler. Yarıma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaan tüm sorulara cevap vermek üzere 3 gün içerisinde toplanacak, bu toplantı sonrasında soru soranın kimlii belirtilmeksizin artname alan tüm yarımacıların adreslerine cevaplar yazılı olarak gönderilecektir. Ayrıca soru ve cevaplar web adresine konulacaktır. 13. JÜR ÜYELER (*) Danıman Jüri Üyeleri: Aye ÇALKAN, Mimar.(TOK) Ahmet Haluk KARABEL, Mimar.(TOK) Yeim TURHAN, Mimar. (Mesa A..) 6

7 Öner AKTÜRK, Y. Mimar.(Aktürk A..) Vacit MAMOLU, Y. Mimar. (ODTÜ) Hasan ÖZBAY, Y. Mimar.(TürkSMD) Mürit GÜNDAY, Mimar. (TürkSMD) Asli Jüri Üyeleri: A. Haluk PAMR, Y.Mimar. (ODTÜ) (Jüri Bakanı) Fulin BÖLEN, Y.Mimar.(TÜ) Tuncer ÇELK, naat Mühendisi. (Beykent Ünv.) Yurdanur DÜLGEROLU YÜKSEL, Mimar.(TÜ) Can Mehmet HERSEK, Y.Mimar.(Gazi Ünv.) Sare SAHL, Mimar. (Gazi Ünv.) Mehmet Emin TUNA, naat Y. Mühendisi. (Gazi Ünv.) Yedek Jüri Üyeleri: Hüseyin CENGZ, Y.Mimar ve ehir Plancısı.(YTÜ) Hüseyin BÜTÜNER, Y. Mimar. (TürkSMD) Mete ÖZ, Mimar.(TürkSMD) Adnan TOKSOY, naat Mühendisi. (TOK) Raportörler: Tuba AYDIN, Mimar. (TOK) K.Caner SARICA, Mimar. (TOK) Raportörlük Sekreteryası : Elvan Tarakcıolu, Arkeolog. (TOK) *(Jüri üyelerinin balı olduu kurumlar yazılmıtır) 14. PROJELERN TESLM GÜNÜ, YER VE ARTLARI Projeler en geç 29 Nisan 2009 Çaramba günü saat 19:00 a kadar STANBUL- KAYABAI BÖLGES ÇN KONUT TASARIMI MMAR FKR PROJE YARIMASI Raportörlüü, TOK Strateji Gelitirme Daire Bakanlıı, Zemin Kat, Bilkent Plaza B-1 Blok Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilecek, teslim alınanlar yarıma raportörlüü tarafından tutanaklara geçirilecektir. Ayrıca yarımacılar 29 Nisan 2009 Çaramba günü teslim edilmek ve kargo teslim tutanaındaki tarih ve zaman aynı gün ve saat olmak üzere kargo ile de projelerini gönderebilirler. Kargo teslimden itibaren iki gün içinde raportörlüe ulamamı projeler yarıma dıı kalacaktır. 15.YARIMA DII BIRAKILMA artname 10 ve 11 inci maddelerinde yer alan artlara uymayanlar ile aaıda belirtilen hususlara uymayan projeler tutanaa geçirilmek artıyla yarımadan çıkarılacaktır. a) Kimlik zarfı bulunmayan projeler, 7

8 b) Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve iaret bulunan projeler (proje müellifinin kimliini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmı açıklama notları bu iaretlerden sayılır). 16. JÜR TOPLANTI TARH, SONUÇLARIN LANI Jüri, deerlendirme çalımaları için 06 Mayıs 2009 Çaramba günü saat 09:30 da toplanacaktır. Yarımanın sonucu madde 9'da belirtilen yayın organlarında ilan edilecektir. 17. PROJELERN SERGLENMES, KOLOKYUM Yarımaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben Mayıs 2009 tarihleri arasında, Milli Kütüphane de, 7 gün süre ile sergilenecektir. Sergide, yarıma artnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır. Proje sahibi yarımaya katılmakla, projesinin sergilenmesini ve yarıma dolayısıyla yapılacak yayında projesinin yer almasını peinen kabul etmi sayılır. 22 Mayıs 2009 Cuma günü 17:30 da kolokyum ve ödül töreni yapılacaktır. 18. ÖDÜLLER 8 adet Edeer Ödül TL (her birine, net) 8 adet Satın Alma TL (her birine, net) Jüri deerlendirme sonuçlarının gazete yoluyla ilan edilmesinden sonra, en geç 30 (otuz) gün içinde ödül alan yarımacılara, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi gerei TOK ce gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra net olarak ödeme yapılacaktır. Bedeli ödenen projeler TOK ye ait olacaktır. 19. HAK VE SORUMLULUKLAR Yarımanın sonuçlanmasından sonra TOK yarımada ödül kazanan projelerin tümünü veya bir kısmını stanbul Kayabaı Toplu Konut Alanında istedii takdirde uygulayabilir. Bu durumda proje müellifi / müellifleri ile avan ve kesin proje temini ne yönelik sözleme imzalanır. Sözlemede yapılarla ilgili mimarlık ve mühendislik projeleri ile yerleim planları elde edilir. Proje hizmet bedeli Bayındırlık ve skan Bakanlıı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri artnamesi uyarınca o yılki ücret tarifesi üzerinden, karılıklı görüülerek belirlenir. TOK bu projelerin uygulama projelerini yaptırıp yaptırmamakta veya baka alanlarda uygulamakta serbesttir. Ödül alan projelere ait her türlü fikri haklar da, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 20. PROJELERN GER VERLME EKL, HASARLAR Yarımacı tarafından raportörlüe teslim edilen projeler TOK nin sorumluluu altındadır. Yarımadan sonra derece alamayan proje müellifleri, sonuçlar ilan edildikten sonraki sergi süresi sonundan itibaren, 1(bir) ay içerisinde projelerini bizzat 8

9 veya yasal vekilleri tarafından bavuru yerinden geri alacaklardır. TOK, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu deildir. 22. BAVURU Yarımaya katılmak isteyenler 18 ubat 2009 Çaramba gününden itibaren TOK Strateji Gelitirme Daire Bakanlıı, Zemin Kat, Bilkent Plaza B-1 Blok Çankaya, Ankara adresine bavurup; adı, soyadı, telefon, elektronik posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarıma artnamesini 50 TL (Elli Türk Lirası) karılıında elden alabileceklerdir. artname bedeli Ziraat Bankası Bilkent ubesi (ube kodu 1762), numaralı hesabına "stanbul- Kayabaı Bölgesi için Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarıması artname Bedeli" adı altında yatırılacaktır. Yarımaya Ankara dıından katılmak isteyenler artname bedelini yatırdıklarını belgeleyen dekont ve yukarıda istenen bilgileri yarıma raportörlüüne faks ile iletmelerinden sonra artname ve ekleri kargo ile adreslerine gönderilecektir. 23. DARENN ADRES T.C. Babakanlık Toplu Konut daresi Bakanlıı (TOK), Strateji Gelitirme Daire Bakanlıı, Zemin Kat, Bilkent Plaza B-1 Blok Çankaya/ANKARA. Tel : Faks : E-posta: 9

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 Yarışmanın Adı; Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari

Detaylı

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İnançların bütün gelenek ve ritüelleriyle sorunsuz bir biçimde yaşanmasını savunmak, yanı sıra bazı

Detaylı

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2010 DÜZCE 1 BAŞKAN LARDAN Nusret ÖZSOY Metin BÜYÜK Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/1997 - Sayı: 23019 BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

Detaylı

Çamlık Sosyal Habitatı

Çamlık Sosyal Habitatı Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması Erbaa Belediyesi Kasım 2014 JÜRİ GENEL YAKLAŞIMI Erbaa Belediyesi nin kente yönelik ortaya koymuş olduğu stratejiler bağlamında, kısa orta

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı