Eğitim Kurumları Nihai Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Kurumları Nihai Raporu"

Transkript

1 Eğitim Kurumları Nihai Raporu 1- Eğitim Kurumlarının Tanımı: İnsanı baz alan, fiili ve sözlü olarak, pratikte ve teoride fertleri, hem kendine hem de içinde bulunduğu topluma faydalı, katılımcı ve bilim metodlarına uygun bir çalışma sergileyen (belli bir çalışma programı dahilinde, belli bir kadrosu olan, belli bir hedefi olan ve kademe sistemini esas alan), insanın gayesini ve bulunduğu yere intibakını sağlayan müesseselere eğitim kurumları denir. 2- Eğitim Kurumlarının Çalışma Alanları ve Birbirleriyle Olan İlişkileri: Eğitim kurumları idarecileri arasında belirli periyodlarla toplantılar yapılmalı ve bu toplantılarda idari, finansman, müfredat, resmiyet, öğrenci yönlendirilmesi gibi konularda istişareler yapılmalıdır. 3- Eğitim Kurumlarının Resmiyeti: Resmi okullar açılacağı ülkenin şartlarına göre durum arzeder. Bazı ülkelerde finansman sorunları ön plana çıkarken diğer bazı ülkelerde müfredat programı ön plana çıkar. Bundan dolayı eğitim kurumlarının resmiyet kazanması resmi okulların açılmasından daha önemlidir. 4- Eğitim Kurumlarının Teşkilatla Olan İlişkileri: Teşkilatımızın ana hedeflerinden birisi de eğitim kurumlarının hamiliğini yüklenmektir. Bundan dolayı eğitim kurumlarının teşkilatla organik değil ama inorganik ilişkileri kaçınılmazdır. 5- Eğitim Kurumlarının Öğrencileri Yönlendirmesi: Yönlendirme toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Bundan dolayı eğitim kurumları içinde bulundukları toplumu çok iyi analiz etmek zorundadır. Eğitim kurumları öğrencileri şu noktalarda motive eder: 1. Dini ihtisas 2. Mesleki ihtisas 3. Sosyo Kültürel ihtisas 6- Eğitim Kurumlarının İdari Yapılanması: Eğitim kurumlarında esas olan yerinden yönetimdir. Kurumların teftişini ise Genel Merkez Eğitim Başkanlığı veya tayin ettiği bir görevli yapar. Kurumun tabanından tavanına kadar olan alanlarda çalışan her elemanın yetki ve sorumlulukları tesbit edilmiş olması gerekir. Kurumların takibi bölge içinde kurulacak bir heyete verilmeli ve kurumun müdürü de bu heyet arasından seçilmelidir. 7- Eğitim Kurumlarının Finans Durumları: Eğitim kurumlarının ilk finans kaynağı doğal olarak öğrenci aidatlarıdır. Bunu ikinci olarak içinde bulunduğu topluma kendisini tanıtması ve yaklaştırması ile elde edilecek olan bağışlar gelir. Eğitim kurumları finans toplama amaçlı kermes, şenlik, yarışma, turnuva v.b. çalışmalar yapar. Bir başka finans kaynağı kurumun içinde bulunduğu ülkenin finans yardımlarıdır. Teşkilatın da kurumların hamisi olduğu ve gereken desteği vermesi gerektiği unutulmamalıdır. Yalnız eğitim kurumlarının finans kaynaklarının çoğaltılabilmesi için ülkenin şartlarına göre dernekler kurulmasına ihtiyaç vardır. 1

2 8- Eğitim Kurumlarının Müfredatı: Eğitim kurumlarından seçilecek vasıflı elemanlar (Okul müdürleri, öğretmenler, pedagoglar v.b. gibi) ile Genel Merkez Eğitim Başkanlığının ortaklaşa kuracakları bir komisyon belirlenmeli, eğitim kurumlarının kalıcı ve sağlıklı bir müfredata sahip olmaları için çalışma yapılmalıdır. Müfredat oluşturmada şunlara dikkat edilmelidir: 1. Müfredat konusundaki tecrübelerden istifade etmek 2. Mekana ve zamana uygunluk 3. Esneklik 4. Talebeye uygunluk 9- İnternette Eğitim: İnternette yaygın ve örgün eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 1. Yaygın eğitim amaçlı - Bilgi yarışmaları - Bilgi sayfalarını ziyaret - Karşılıklı mektuplaşma 2. Örgün eğitim amaçlı - Lise ve yüksek öğrenim imkanı - Dil ve diğer becerileri geliştirme amaçlı programları kullanma İnternet eğitiminden kasıt sadece internet olmamalı, bilgisayar teknolojisinin tamamı bu kapsama sokulmalıdır, paket programlar yapılarak yaygınlaştırılmalıdır. 10- Yurt Çalışmaları: Eğitimin sürekli ve etkili olabilmesi için öğrenci ile olan teşriki mesai süresinin uzun tutulması faydalı olacaktır. Bundan dolayı yurt projesi öğrencinin tanınması ve takibi açısından eğitim kurumlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğitim Materyaleri Nihai Raporu 1- Okul Öncesi (3-6) Yaş Grubu Eğitim Materyalleri Bu yaşa uygun çizgi filmler ve görsel kitaplar hazırlanmalıdır. Zeka geliştirici eğitim metodları kullanılmalıdır. Mesela oyun kartları gibi. Bu yaştaki çocuklar boyama ve resim yapmaya yönlendirilmeli, el becerilerini artırıcı oyunlar üretilmelidir. Şahsiyet ve yöneticilik sıfatlarını geliştirici eğitim materyalleri üretilmelidir. Lastik mühür gibi. Kuklalar, müzik aletleri, mantardan yapılma suda oynanabilecek oyunlar, İslami motifli posta pulları üretilmelidir. Kelile ve Dimne, Lafontein gibi hikayelerden faydalanılmalıdır. Müzikle süslenmiş İslami konuları anlatan kasetler hazırlanmalıdır. Legolardan faydalanılmalıdır Yaş Grubu Eğitim Materyalleri Görsel kitaplar hazırlanmalıdır. Kültürümüzü sergileyen tiyatro ve oyunlar türünde kitaplar yazılmalıdır. Çocuklarımızda tesbit ettiğimiz Allah inancı, ahiret inancı, İslami şuur, güzel ahlâk v.b. gibi eksiklerin giderilmesi amacıyla video kaseti, CD Rom, çizgi film üretilmelidir. Bireysel oyun ve oyuncaklardan daha ziyade grupta kullanılabilecek oyun ve oyuncaklar tercih edilerek çocuğun topluma ve arkadaşlarına adapte olması sağlanmalıdır. 2

3 Kültürümüzü yansıtan masallar, hikayeler, fıkralar, tekerlemeler yazılmalı, ancak bunlar çocuğu ulaşamayacağı hayal alemine değil, gerçekle bağdaştırabileceği bir şekilde olmalıdır ki; yol gösterici olsun. Çocuklar arasında yaygın olan oyun kartları inancımıza uygun motiflerle süslenerek eğitim ve eğlence aracı olarak kullanılmalıdır. 3-6 ve 7-9 yaş grubu için resim ve boyama kitapları değerlendirilmelidir. Çocukların sevdikleri ve rahatça söyleyebilecekleri ilahi kasetleri hazırlanmalıdır. Memoy, puzzel gibi çalışmalar çoğaltılmalıdır. İslami terimlerin yerel dillerdeki karşılıklarını içeren sözlükler üretilmelidir. Türkçe dilbilgisi ile ilgili kapsamlı kitaplar çıkarılmalıdır. Siyer, Fıkıh, Tefsir, İslam Tarihi gibi konularda seviyeye uygun kitaplar çıkarılmalıdır Yaş Grubu ve Gençlik Eğitim Materyalleri İslam ülkelerinin yer ve tarihlerini anlatan kitaplar hazırlanmalıdır. Her ders konusu ile ilgili hikaye tarzında yardımcı kitaplar hazırlanmalıdır. Konularına göre soru bankası oluşturulmalı, kitapçık olarak basılmalı ve çalışma kitabı olarak kullanılmalıdır. Tecvid, Mevlid, İlahi kitapları çıkarılmalı, bunlar bir kitap ya da seri kitaplar halinde neşredilmelidir. Gençliği etkileyecek müsbet ve menfi fikir akımlarını anlatan kitaplar yazılmalıdır. (Yahova Şahitliği, Masonluk. v.b. gibi) İçki, kumar, eroin, sigara v.b. gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için broşürler çıkarılmalı, filmler hazırlanmalıdır. 4- Tele Oyunları (Bilgisayar Oyunları) Çocukların yaşlarına uygun eğitim amaçlı oyunlar üretilmelidir. Bu oyunlar şiddetten ziyade öğretici, özendirici ve şahsiyet kazandırıcı olmalıdır. Her cemiyet bir bilgisayar ve internet bağlantısı sağlayarak gençlerin hizmetine sunmalı, ancak istenmeyen sayfalara girişleri de mutlaka engellemelidir. Resmi Okullarda İslam Din Dersleri Nihai Raporu Resmi okullarda İslam dindersleri önemine binaen müslüman çocukların bulunduğu resmi okullarda mutlaka verilmelidir. Din ve eğitim özgürlüğü, insan hakları evrensel beyannamesi madde 18 ve insan haklarını koruma sözleşmesi madde 9 da bu haklar bir hak olarak görülmüş ve bir çok Batı Avrupa ülkesi anayasalarında temel bir kaide olarak ele alınmıştır. Tatil Kursları Nihai Raporu Tatil Kurslarının Uygulanışı: Tatil kursları mümkünse yatılı şekilde yapılmalıdır. Camide eğitim alan öğrenciye veliler okuldaki dersler hakkında sorular sormalı ve ailede eğitimi devam ettirmelidirler. Eğitim için idareci kadroyu yeterli hale getirmek ve Genel Merkez tarafından hazırlanacak olan ortak bir eğitim müfredatına göre hareket etmelidir. 3

4 Yatılı kurslar mümkün olduğu ölçüde jugenherbergelerde yapılmalıdır. Çünkü buralarda hem eğitim yapılmakta, hem de çocuk için bir tatil havası oluşmaktadır. Tatil Kurslarının Eğitimcileri : Eğitimcinin pedagojik yönü olmalı, eğitimi Türkiye sistemine göre değil, içinde bulunduğu ülkenin eğitim sistemine göre düşünerek vermelidir. Sürekli Kursların Nihai Kursları Eğitimde birlik sağlanmalıdır. (Müfredat, plân, materyal v.b.) Her sınıf ve seviyeye uygun müfredat programları hazırlanmalıdır. Tüm eğitim çalışmaları vasıflı eğitimciler tarafından yürütülmelidir. Eğitim çalışmalarında finansman sağlanmalıdır. Eğitimde seviye tesbiti ve sınıf teşkili yapılmalıdır. Her dersin konusuna ve amacına uygun metod ve teknikleri kullanabilmelidir. Eğitimde anadil sorunu ve dil birliği sağlanmalıdır. Sınıfların fiziki yapısı çağdaş eğitim modeline uygun olmalıdır. Eğitimde rehberlik hizmetleri yürütülmelidir. Eğitimde süreklilik sağlanmalıdır. Cemiyetler kendi bünyelerinde mümkün olduğunca yatılı kurslar düzenlemelidir. Eğitim kurumlarında kullanılan materyallerin seviyeye uygun, kaliteli ve nitelikli (kitap, dergi ve oyuncaklar) olmasına dikkat edilmelidir. Ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Veliler duyarlı hale getirilmeli ve bunun için de belirli aralıklarla veli toplantıları düzenlenmelidir. Eğitimde yönlendirme ve takip yapılmalıdır. Gençlerin Eğitimi Nihai Raporu Gençliğin eğitiminde hedefimiz ne olmalıdır : Neye nasıl inandığını, inandığını nasıl tatbik edeceğini, yaşadığı toplumda kişiliğini nasıl koruyacağını bilen, yaşadığı topluma nasıl uyum sağlayacağını hedeflemiş, ahlâki bir olgunluk içinde bunları uygulayan bir gençlik yetişmesini hedeflemeliyiz. Gençlik Eğitim Materyalleri: 1. Gençlerin seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun kitaplar hazırlanmalıdır. 2. Bu kitaplarda yer alacak konular özenle seçilmeli ve konular gençlerin neden, nasıl, niçin sorularına cevap teşkil edecek şekilde olmalıdır. 3. Bu konularda kuru bilgiden ziyade, verilmek istenen mesaj ön plana çıkarılmalıdır. 4. Gençler için sesli ve görüntülü eğitim materyalleri hazırlanmalıdır. 5. Gençler için bilgisayar oyunları, internet aracılığı ile bilgi ve kültür programları hazırlanmalıdır. Gençliğin Eğitim Problemleri ve Çözüm Önerileri: Kültür problemi Eğitim problemleri Teşkilat problemleri 4

5 Çözüm Önerileri: Kısa Vadede Çözüm Önerileri 1. Sosyal faaliyetlere önem verilmeli, bu konuda ilgi alanlarına göre gruplar oluşturulmalıdır. (Tiyatro, müzik, spor v.s.) 2. Ev ödevlerine yardım kursları yaygınlaştırılmalıdır. 3. Gençlerin ilgisini çekecek sıcak ve samimi ortamlar oluşturulmalıdır. 4. Ev sohbetlerine önem verilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 5. Şube gençlik idarecilerinin çeşitli seminerler ve kamp programları ile yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Orta ve Uzun Vadede Çözüm Önerileri : 1. İnternet aracılığı ile gençlik sitelerinin kurulmasına önem verilmeli, internet odalarının açılması sağlanmalıdır. 2. Her bölgede gençlerle diyalog kurabilecek bir sosyal pedagog çalıştırılmalıdır. 3. Gençlerin problemlerini tesbit edecek ve çözüm önerileri sunacak bir araştırma-geliştirme merkezi (Enstitü) kurulmalıdır. 4. Kendi eğitimcilerimizin yetiştirilmesi çalışmalarımıza hız verilmelidir. Gençler ve Eğitimciler Arasındaki Diyalog : Gençlerin dünyasına girebilen eğitimciler istihdam edilmelidir. Eğitimcilere gençlere nasıl yaklaşmaları gerektiği hususunda seminerler verilmeli Hanımların Eğitimi Nihai Raporu Hanımların eğitimi aile ocağında başlar, eşinin evinde devam eder. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin savunulduğu asrımızda anne-babalar da kız-erkek ayırımı yapmadan tüm çocuklarına bu eşitliği tanımalıdır. Özellikle kızlarına mesleki eğitim yapma ve yüksek okullara devam etme fırsatını hazırlamalıdırlar. Kendini okuma yazma ve araştırmaya veren, sorumluluklardan kaçmayan, cehalet ve hurafeler karışmamış sağlam bir imanı olan, yaşadığı toplumun dilini konuşabilen, o toplumun mentalitesini tanıyan ama kendi şahsiyet ve manevi değerlerinden de uzaklaşmayan hanımların yetişmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda doğru metodlar ve prensipler bulunup uygulanmalıdır. Hanımlara layık oldukları değerler verilmeli, imkânlar sunulmalı, teşvik ve takdir edilmelidir. Basılı yayınlardan kitap, dergi, gazete, broşürler hazırlanmalıdır. Okuma alışkanlığı olmayan hanımlara çok cazip, okunması kolay, ebat ve sayfa sayısı az kitaplar hazırlanmalıdır. Şu ana kadar yapılan hanımların çalışmalarını tanıtan kataloglar çıkarılmalı, çalışmaları toplayan bilgi bankaları oluşturulmalıdır. Hanımlar için bünyesinde meselelerini sorup öğrenebilecekleri uzman doktor, psikolog, eğitimci v.b. kişilerin bulunduğu buluşma merkezleri açılmalı, birtakım sorunları yaşamış ve çözmüş, tecrübelerini aktarabilecek yardım grupları oluşturulmalıdır. Ailevi problem ve sıkıntılarını çözüp giderecekleri mekânlar, sorunlarını çözebilecek kişilerle görüşme yapabilmelerini temin için oluşturulmalıdır. Ya da bir yeşil hat sistemiyle telefon görüşmeleri sağlanmalıdır. 5

6 Sağlık seminerleri, ilkyardım seminerleri, ev ekonomisi ve idaresi ile ilgili pratik bilgilerin verildiği seminerler, meslek seçiminde yönlendirici seminerler düzenlenmelidir. Yetişkinlerin Eğitimi Nihai Raporu Yetişkinlerin İslami konularda veya ibadet konularındaki noksanları kendilerini rencide etmeden telafi yoluna gidilmelidir. Çünkü insanımız bilmemenin verdiği mahcubiyetle, bazı durumlarda öğrenmekten kaçmaktadırlar. Camilerdeki vaazlarla yetinilmemeli, teke tek ilgi kurulmalı, bilhassa evlerine gidilerek ziyaret edilmeli, problemleri ile ilgilenilmelidir. Yetişkinlere yönelik seminerler, geziler ve benzeri etkinlikler yapılmalıdır. Cemiyetler bazında sosyal danışmanlık birimleri kurulmalıdır. Yetişkinlerin eğitiminde TV v.b. gibi görsel iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanılmalıdır. 6

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 472 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 2.1. GENEL OLARAK Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

İnternet Kullanımının Toplum Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri Çalıştay Raporu

İnternet Kullanımının Toplum Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri Çalıştay Raporu İnternet Kullanımının Toplum Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri Çalıştay Raporu AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Nisan 2013 İNTERNET KULLANIMININ TOPLUM ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

Fatih Projesi Çalıştay Raporu (Taslak)

Fatih Projesi Çalıştay Raporu (Taslak) Fatih Projesi Çalıştay Raporu (Taslak) Genel Değerlendirme Fatih Projesinin yönetimi konusunda daha yapısal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gözükmektedir. Her ne kadar projenin yürütücüsü TUBİTAK başkanı

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

bulunmaması, %10 a yakın öğrencinin de devamsızlık göstermesi: eğitim müfredatının aileye katma değer üretecek boyutlarının zayıf kalmasıyla, aday

bulunmaması, %10 a yakın öğrencinin de devamsızlık göstermesi: eğitim müfredatının aileye katma değer üretecek boyutlarının zayıf kalmasıyla, aday SONUÇ BİLDİRİSİ 1. Eğitim, bir hayat tarzının sürdürülmesini içeren bir değer aktarımı, insana bir kimlik oluşturma sürecidir. Bir dünya görüşüne dayandığı gibi, o dünya içinde gerçekleşir. Bu görüşten

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Eğitim Sen Yayınları Mart 2015 (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mesut Fırat *** Yazışma Adresi:

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI 640 BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI İnternet, çağımızın en büyük buluşlarından biri olup; tüm dünyaya yayılmış, birbirleri ile bağlantılı, yani birbirleri ile konuşabilen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü IV. Cami Görevlileri Çalıştayı Proje Örneği ÜNİVERSİTE CAMİLERİNDE SOSYAL DİN HİZMETLERİ VE REHBERLİK UYGULAMALARI (OMÜ Kampüs

Detaylı

Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları İşlerlik Kazandırılmış ve Kalıcı Dil Politikası 1. Dil politikası, özellikle statü ve dil öğrenim politikası, belirlenmeli ve buna uygun olarak yasal düzenlemeler

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr Yönetici Kılavuzu Murat ŞENTÜRK Parayla Satılmaz. Murat ŞENTÜRK www aep gov.tr www agoivl.etr Murat Şentürk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Okullarda çokdilliligin te vigi için AMuSE önerileri - Tam Nüsha. Giri. Önerilerin Arka Planı. Proje hakkında genel bilgiler

Okullarda çokdilliligin te vigi için AMuSE önerileri - Tam Nüsha. Giri. Önerilerin Arka Planı. Proje hakkında genel bilgiler 1 AMuSE Approaches to Multilingual Schools in Europe AMuSE Ansätze zur Mehr sprachigkeit an Schulen in Europa amuse.eurac.edu Okullarda çokdilliligin te vigi için AMuSE önerileri - Tam Nüsha Giri Proje

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı