Proje Yönetim Çözüm Ortağınız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Yönetim Çözüm Ortağınız"

Transkript

1 Proje Yönetim Çözüm Ortağınız

2 GİRİŞ ENTEGRE PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK ENTEGRE, konusunda uzman elemanlarla her türlü inşaat yatırım projesinde, Proje Yönetimi ve İnşaat Destek hizmetleri ve çözümleri sunan bağımsız bir firmadır. DEĞERLERİMİZ: ENTEGRE şirket kültürü ve vizyonu; BÜTÜNLÜK, YARATICILIK, EKİP ÇALIŞMASI ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ üzerine yoğunlaşmıştır. ENTEGRE, konusunda en yetkin profesyoneller ile en son uygulamaları kullanarak ve her zaman ahlaki değerlere sadık kalarak İşverenlerinin güvenini kazanmaya ve en kaliteli hizmeti vermeye adamış bir Proje Yönetim ve Danışmanlık firmasıdır. MİSYONUMUZ: ENTEGRE YONETİM in misyonu; Türkiye ve Bölge ülkelerinde, Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, kaliteli proje yönetimi, inşaat yönetimi ve ilgili hizmetleri vermektir. VİZYONUMUZ: ENTEGRE YONETİM; Türkiye ve Bölge ülkelerindeki her türlü yatırım projesinde, yatırımcı adına başarılı hizmetler veren, tüm taraflarca güvenilir, en üst derecede verimli ve kalite bazlı çalışan bir kurum olacaktır. Entegre proje yönetim ltd. 2

3 YÖNETİM POLİTİKAMIZ ENTEGRE, Kalite Kontrol ve Kalite Güvence prosedürlerinin projelerde etkin kullanımını sağlar. Her projenin ihtiyacına göre ENTEGRE, planlama, organizasyon, uygulama, görüntüleme, dökümantasyon oluşturur. Kabuledilebilir standartlara, proje ihtiyacına, spesifikasyonlara uygunluğu sağlamak amacıyla sürekli denetim, belgelendirme, araştırma ve proje bileşenlerinin test edilmesi gerçekleştirilmektedir. GÜVENLİK VE GİZLİLİLİK POLİTİKALARI ENTEGRE, global standartlara uygun gizlilik ve güvenlik politikaları geliştirmiştir.buna göre ENTEGRE, yükleniciden projenin en başında bir öndeğerlendirme ister ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmasında ısrar eder. Tüm gizlilik ve emniyet uygulamaları kanunlar güvencesindedir. ÇEVRESEL POLİTİKALAR ENTEGRE, çevresel hasarı asgariye indirmeyi ve çevresel kazanım firsatlarını maximuma çıkarmayı hedefler ve bu amaçla, planlamanın önemli bir parçası olan çevresel etkilenmeyi göze alarak projeye başlar. Çevresel etkinin asgariye indirgenmesinde amaçlanan tüm hedefler kanun ve kurallar güvencesindedir. Bununla birlikte kişisel sorumluluk bilinci, eğitim, bilgilendirme ve yardım da sağlanarak geliştirilmelidir. 3

4 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ ENTEGRE PROJE YONETİM & DANIŞMANLIK, tüm yatırım ve geliştirme projelerin de, yatırımcılara destek hizmetleri olarak, proje müellefleri ve müteahhitlerle yapılacak sözleşmelerin, projeler ve ihale dosyaları çerçevesinde yapılacak uygulamaların ve aşağıda belirlenen maddelerin, imalat, cins, kalite, miktar, süre ve maliyetlerini projenin yer tesliminden başlayarak geçici kabul ve işletmeye alma süreçleri de dahil olmak üzere tüm safhalarında proje yönetim hizmetlerini sağlamaktadır. ENTEGRE projenin hedeflerinin tutturulabilmesi için aşağıda sayılan hizmet ve görevleri de gerçekleştirebilmektedir. İnşaat teknolojisi, yönetimi ve yönlendirilmesi ile ilgili strateji, işin başında işveren ile birlikte tespit edilen prensipler ve işverenin uygun görerek verdiği ve/veya vereceği talimatlar çerçevesinde uygulanması. İşverenin talimatları çerçevesinde, proje ve/veya inşaat yapımı ile ilgili her türlü mukavelenin koordinasyonu, uygulatılması ENTEGRE tarafından yapılmaktadır. ENTEGRE, tetkik ve tasdik sorumluluğunu üstlendiği proje çalışmalarını takip edecek, projelerin, sözleşme hükümlerine, inşaat alanına, teknik şartnamelere ve kabul edilebilir mühendislik kod ve standartlarına, bütçe ve amaca uygunluğunu denetleyecek ve gerekirse bu konuda uzman veya/ve danışman tutacaktır. 4

5 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ ENTEGRE tarafından verilebilecek hizmetler TASARIM YÖNETİMİ - İHALE DÖNEMİ HİZMETLERİ ve UYGULAMA DÖNEMİ HİZMETLERİ olarak iki ayrı dönem altında toplanmıştır. İNŞAAT ÖNCESİ PROJE YÖNETİMİ- TASARIM/ İHALE DÖNEMİ 1. Müşteri Taslağı ENTEGRE, YATIRIMCI ile birlikte projenin işlevi, yer gereksinimleri, arsa kullanımı, mahal bilgileri, gider hedefleri, süre ve kalite hedefleri, kullanım gereksinimleri ve ticari amaçları da dikkate alarak bir özet oluşturur. Ana taslağın, tasarım ekibi tarafından detaylı taslak haline gelişimi izlenir. İnşaat fizibilitesi konusunda maliyet/zaman parametreleri ile birlikte fikir verilir. Sözleşmede belirtilen raporları düzenler. 2. Proje Stratejisi Proje için temel proje yapısı, proje katılımcılarının rolü ve proje gelişiminin müşterinin tüm proje süresini ve başlıca yapıtaşlarını dikkate alan taslağına ilişkin olarak proje gözden geçirilip; izlenecek olan mekanizmalar ile birlikte idari yaklaşımı oluşturan tam Stratejik Master Programı hazırlanır. 3. Etüdlerin Aşamalandırılması Farklı aşamalandırma seçeneklerine ait finansman, tasarım, uygulama, inşaat ve komisyon gereksinimleri oluşturur. Yatırımcıya bir rapor halinde sunulur ve gerekli onaylar alınır. 5

6 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 4. Eskiz Tasarım Üzerinden Maliyet Tahmini Ön keşif mühendisinin eskiz tasarım üzerinden hazırlayacağı maliyet tahmini (Proje Maliyet Modeli- PMM) üzerinde Öneriler ve alternatifler geliştirilerek projeye uygun optimum PMM Yatırımcıya sunulur. 5. Uygulama Stratejisi İşin ne şekilde uygulanacağı konusunda (sözleşme paketi) bir strateji geliştirilir. Bu stratejinin geliştirilmesi esnasında süre, tasarım, yerli ve uluslararası kaynaklar, uzun vade teslimatlar, yerel gereksinimler, şantiye çapında satınalma fırsatları ve standart sözleşme dokümantasyonu açısından spesifik proje koşulları gözönünde bulundurulur. 6. Proje Organizasyon Yapısı Proje organizasyon planları ve yapıları hazırlanır ve raporlama ilişkileri ile sorumluluklar tespit edilir. Bir rapor dahilinde alternatif planları ile beraber Yatırımcının onayına sunulur. 7. Proje Prosedürleri Kılavuzu Müşavirlerden ve Yatırımcıdan alınacak bilgi ve belgeler dahilinde proje detaylarını, yönetimi, iletişimi, raporlamayı, mali konuları, toplantıları, çizimleri, yazışma sirkülasyonunu, teklif paketlerini, ihaleleri, ödemeleri, içeren bir Proje Prosedür Kılavuzu-(PPK) hazırlanır. Hazırlanan PPK Yatırımcı onayına sunulur. 6

7 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 8. Tasarım Ekip Atamaları Ana tasarım özetleri netleştirilerek tasarım kapsamları hazırlanır. Ana tasarım özetleri ve tasarım kapsamları Yatırımcıya bir rapor dahilinde sunulur ve onay alınır. Tasarım ekip ön nitelikleri ve atamaları hakkında fikir verilerek tasarım ekip faaliyetleri kontrol edilir. 9. Müşavir Kaynak Yönetimi Personel gereksinimleri ve bireysel müşavirlerin vasıfları teşhis edilir. 10. Master Plan Hazırlanması Gelişimin tüm unsurlarını kapsamasını sağlama açısından proje master planı hazırlanır. İlgili plan Yatırımcıya sunulur ve onay alınır. 11. İnşaat Stratejisi Şantiye için aşamalandırma, sıralama, lojistik, güvenlik planı, kalite kontrolü, çevresel etki planı ve teslimat devrelerinin sıralanmasını içeren bir inşaat stratejisi için önerilerin ve tavsiyelerin bulunduğu bir rapor, tüm ilgili taraflara ve Yatırımcıya sunulur. 12. Planlama Dönemi Raporu (PDR) Hazırlanması Tedarik ile inşaat süreçleri sırasında güncelleştirilmek üzere yüklenicilerin ihale evraklarının bir bölümünü oluşturacak olan bir Planlama Dönemi Raporu hazırlanır. İlgili rapor Yatırımcı onayı alındıktan sonra, Yatırımcının onayladığı taraflara sunulur. 7

8 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 13. Tasarım Süreci Tasarım ve tasarım süreçleri düzenli olarak izlenerek koordinasyon ve bilgi sağlanır: Müşteri taslağının çerçevesinde projelendirmenin akıcılığı kolaylaştırılır; doküman kontrolü izlenir. İlgili dönemde oluşan problemler ve/veya aksaklıklar Yatırımcıya düzenli raporlamalar dahilinde iletilecektir. Sunulacak alternatif çözüm önerilerinden Yatırımcının onayı alınan çözümlerin uygulamasına yönelik koordinasyon ve kontrol sağlanır. 14. Doküman Kontrol Sistemi (DKS) Tüm proje tasarımı ve teknik belgeler için belge kontrol sistemi hakkında fikir verilir. Dokümanları, numaralandırma işlemini, kodlamayı ve dağıtımı içeren sistem yerleştirilir, ve proje çapında doküman kontrol sistemi yönetilir. 15. Maliyet Planlaması Proje maliyet planının uygun proje maliyet merkezlerine yerleştirilmesi için fikir verilir. Proje Yöneticisi, Yatırımcıdan aldığı bilgi ve belgeler dahilinde Proje bütçesini hazırlamakla yükümlüdür. Projenin en verimli şekilde yürütülmesine yönelik Doküman kontrol Sistemi-DKS ve Maliyet planlaması-mp konularında her türlü sistem ve plan doküman, numaralandırma, kodlama ve dağıtım gibi detaylar bazında hazırlanıp, Yatırımcı onayına sunulur. Onayı alınan ilgili DKS ve MP na uyulması projenin her safhasında Proje Yöneticisi tarafından kontrol edilir. 8

9 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 16. Proje Bütçe (PB) Kontrolü Maliyet raporlama şekilleri ve nakit akış analizleri önerilir ve gözden geçirilir, maliyet toplantılarına katılınılır ve proje bütçesi izlenir. Maliyet planındaki her değişiklik, ek fon gereksinimleri ve öngörülmemiş fon kontrolü hakkında müşteriye bilgi verilir. İlgili PB Yatırımcı onayına sunulur. Proje dönemi boyunca maliyet raprolama şekilleri, nakit akışı analizleri ve Proje bütçesi düzenli olarak takip edilir. Maliyet Planındaki ve PB sindeki her türlü olası değişiklik ve değişiklikler ile ilgili zamanında Yatırımcı ya neden-sonuç ve fayda-götürü analizleri ile birlikte raporlanır. 17. Temin / Ön Kontrat & Teklif Tüm proje hizmetlerinin temini için stratejiler, planlar ve detaylı yönlendirme sağlanır. Teklif listeleri, yüklenicilerin ön nitelikleri ve ihale süreçlerinde yardım ve destek sağlanır. Teklif değerlendirme toplantılarına katılınır. Proje Yöneticisi hizmetlerin temini için stratejiler, planlar ve detaylı yönlerdirme sorumluluğu yüklenmiş bulunmaktadır. Teklif listeleri, Yüklenicilerin ön nitelikleri ve ihale süreçlerinde, daha önce Yatırımcı ile üzerinde görüş birliğine varılmış olan söz konusu planlar ve programlar çerçevesinde incelemelerde bulunulur ve gerekli kontroller ve raporlamalar Yatırımcıya ve ilgili kişi ve kurumlara iletilir. 18. Kontrat Belgeleri Kontrata tabi konuların kapsamı hakkında ve sözleşme hükümlerinin hazırlanması konusunda fikir verilir. Proje Yöneticisi, proje kapsamında beraber çalışılacak her türlü kişi ve kurumun sözleşmelerinin incelenmesi, sözleşme hükümlerinde, Yatırımcı haklarını ve Proje çıkarlarını koruma niteliği taşıyan değişiklikleri, Yatırımcıya görüş ve öneriler olarak sunar. 9

10 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 19. İnşa Edilebilirlik Maliyet, süre ve kalite doğrultusunda inşaat metodlarının iyileştirilmesi için inşa edilebilirlik ve yöntem bilgileri düzenlenip gözden geçirilir. Proje yöneticisi; maliyet, kalite ve süre doğrultusunda projenin her safhasında inşaat metodlarının gözden geçirilmesi ve bunun sonucu olarak iyileştirilmesi ile sorumludur. İlgili çalışmaların periyodik düzenlenen toplantılarda Yatırımcı ya sunulması ve onayı alınan düzenlemelerin hayata geçirilmesini kontrol eder. 20. Değer Mühendisliği Tasarım işlerlik bakımından izlenir, ve daha fazla değer kazandıracak fırsat ve olanaklar bildirilir. Proje Yöneticisi tasarımı işlerlik bakımından düzenli olarak izler, optimal fayda sağlayacak fırsat ve olanaklar konusunda Yatırımcı onayı alındıktan sonra ilgili kişi ve kurumlar ile işbirliği içinde sözkonusu fırsat ve olanakların hayata geçirilmesini sağlar. 21. İnşaat Öncesi İşler Proje ekibine ve müşteriye, inşaat öncesi faaliyetlere yönelik tüm başvuru onayları hakkında fikir verilir.. Sözkonusu konularda düzenli takip yapar ve gecikme durumlarını zamanında hem yatırımcıya hemde proje ekibi ile koordinasyon içinde sözkonusu hususun aşılması için gerekli iş ve çalışmaların yapılmasını sağlar. 10

11 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 22. Süre Planının İzlenmesi Proje ve inşaat sürelerinin koordinasyon ve raporlama şekilleri bildirilir. Müteahhidin detaylı süre raporları gözden geçirilerek müşteriye fikir verilir. Proje ve inşaat sürelerinin koordinasyon ve raporlanmasına yönelik her türlü plan ve düzenlemeyi, yatırımcı onayı alındıktan sonra projenin her aşamasında gerçekleştirir. Yüklenicinin detaylı süre raporları proje başlangıcından sonuna kadar düzenli olarak takip edilir. Sözkonusu hususta yapılan kontroller sonucu projenin gidişatı ve var ise optimal fayda sağlayacak fırsat ve olanaklar düzenli periyodik toplantılarda yatırımcı görüşüne proje yöneticisi tarafından sunulur. 23. İnşaat(lar)ın Tevdii İhale teklifleri değerlendirilir ve inşaat ihalelerinin tevdii önerilir. Müşteri adına resmi bildirimler tanzim edilir. Yatırımcı onayı alındıktan sonra Yatırımcı adına resmi bildirimler tanzim edilir. 11

12 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ İNŞAAT SIRASINDA PROJE YÖNETİMİ 1. Şantiye Yönetimi Proje prosedür kılavuzuna göre belge kontrolü, kayıtlar, toplantılar ve sistem yönetimi dahil inşaat süreci izlenir. Bu konuda yatırımcıya düzenli toplantılarla bilgi verilir. Emniyet, yangından korunma, güvenlik, nakliye kontrolü, kirlenme kontrolü, işçi ilişkileri, geçici işlemler ve temizlik hakkında fikir verilir. İnşaat öncesi yönlendirme konferansları düzenlenir, toplantılara katılınır, kaynaklar, iş durumları ve şantiyedeki diğer hususlar hakkında bilgi verilir. 2. Emniyet ve Güvenlik Kontrolü Şantiye emniyeti ve güvenlik programı için yönetmelik konusunda yardımcı olunur, ve müteahhidin performansı izlenir. Bu konuda yatırımcıya düzenli toplantılarla bilgi verilir. 3. Kalite Yönetimi İnşaat işlerinin şartname ve kalite kontrol işlemlerine uygun olarak yürütülmesini öngören bir kalite yönetim sistemini geliştirilmesinde yardımcı olunur ve uygulamaya konmasını yönlendirir. 4. Değişiklik Talep Yönetimi Projede değişiklik isteklerinin raporlanma sisteminin geliştirilmesi konusunda bilgi verir, uygulamaya konması yönlendirilir ve tavsiye edilir. 12

13 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 5. Performans Yapılan ve yapılmakta olan iş ile mali durum bazında raporlama süreci izlenir. Müteahhide yapılmakta olan ödemeler için fikir verilir. 6. Raporlama Çalışmalara ait fotoğraflar, statü tasarımı, ruhsatlar, üçüncü şahıslarla yapılan sözleşme ve teklif paketleri, müteahhit performansı, plan raporu, mali / finansal raporları, garantileri, sorunları ve önerileri içeren aylık raporlar hazırlanır. 7. Görevlendirme Binayı/ donanımları teslim alma işlemleri için yönetmelik hazırlanır ve izlenir. 8. Nihai Kabul Arıza yükümlülük süreci sırasında nihai kabul standartları oluşturulmasına yardım edilir. 9. İşletme & Bakım Kılavuzları ve Güncel İnşaat Çizimleri Gerekli tüm işletme ve bakım kılavuzları hazırlanması sağlanır. 10. Son Hesaplar Müteahhit veya müteahhitlerden gelen istikhaklar denetlenir ve müşteriye önerilerde bulunulur. 13

14 ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ Redevco - Gordion Alışveriş Merkezi Projesi, Çayyolu-ANKARA Redevco - Erzurum Alışveriş Merkezi Projesi, ERZURUM Redevco Manisa Alışveriş Merkezi Projesi, MANİSA Krea - Neo Pendik Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL Krea - Neo Eskişehir Alışveriş Merkezi Projesi, ESKIŞEHİR Corio Tarsu Alışveriş Merkezi Projesi, TARSUS Torunlar & Kiler GYO - Kütahya Alışveriş Merkezi Projesi, KÜTAHYA Forum Mersin Alışveriş Merkezi Projesi, MERSİN Acteeum - Ancora Samsun Alışveriş Merkezi Projesi SAMSUN Pera GYO - Sumerpark Alışveriş Merkezi Projesi, DENİZLİ Izmit Gayrimenkul - Izmit Park Alışveriş Merkezi Projesi, İZMİT Gima - Gmall Antalya Alışveriş Merkezi Projesi, ANTALYA Gima - Dolmabahçe Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL Gima Romanya Marketler Zinciri Projesi, ROMANYA Media Markt Elektronik Market Projesi, Beylikdüzü-İSTANBUL Media Markt Elektronik Market Projesi, Bornova- İZMİR Kentpark Alışveriş Merkezi Projesi, ANKARA Komer Kuşadası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi, Kuşadası-AYDIN Akkoza Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL Ancora Alışveriş Merkezi & Otel Projesi, SAMSUN Atllantik Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL 14

15 OTEL & KONUT İ Çırağan Palace Kempinsky Renovasyon Projesi, İSTANBUL ATY - W Hotels & Residence Projesi, Beşiktaş- İSTANBUL Turkcell Kozyatagi Konut Projesi, Kozyataği- İSTANBUL Palm Residence Yönetimi - Palm Residence Projesi, İSTANBUL ETF - Astrila Kayak Oteli Projesi, ERZURUM Crown Plaza Old City Oteli Projesi, İSTANBUL Four Seasons Otel Projesi, Beşiktaş- İSTANBUL Four Seasons Otel Projesi, Sultanahmet- İSTANBUL Regnum - Astrum Towers Projesi, İSTANBUL Acteeum - Ancora Samsun Otel Projesi, SAMSUN Pasakoy - Port Kundu Village Projesi, ANTALYA Dumankaya Cadde Evleri Projesi İstanbul Dumankaya Flex Projesi İstanbul Bio İstanbul entegre project management ltd. 15

16 OFİS İ Citibank Bireysel Bankacılık Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Citibank - Kurumsal Bankacılık Merkez Ofis Projesi, Tekfen Kulesi-Levent - İSTANBUL Unilever - Yeni Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Liberty Sigorta- Yeni Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Turkcell - GSM Operasyon Merkezi Projesi, Kartal-İSTANBUL Turkcell - Araştırma Geliştirme Merkezi Projesi, GEBZE Turkcell - Satış Ofisi Yenileme Projesi, TURKIYE Albaraka Türk Yeni Ofis Projesi İSTANBUL ING Bank Genel Müdürlük Ofis Projesi, İSTANBUL ERGO - Genel Müdürlük Projesi, İSTANBUL Merrill Lynch - Merkez Ofis Projesi, Kanyon -Levent- İSTANBUL Morgan Stanley - Merkez Ofis Projesi, Kanyon -Levent- İSTANBUL Morgan Stanley - Genel Müdürlük Projesi, Metrocity-Levent - İSTANBUL Nomura Bank Yeni Ofis Projesi İSTANBUL Vodafone Tuzla MTX Projesi - İSTANBUL Clifford Chance Genel Müdürlük Projesi - İSTANBUL Cisco - Telepresence Projesi, Maslak - İSTANBUL Cısco - Fleet Projesi, Maslak İSTANBUL IBM Izmir Data Center Projesi - İZMİR TNT Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Doruk - Plaza Projesi, Ümraniye - İSTANBUL SAP - Yeni Merkez Ofis Projesi - İSTANBUL TEB Banka Şubeleri Projesi - İSTANBUL Lidco New Head Office Project - LIBYA Turkven Sisli Project - ISTANBUL Denizbank Operasyon Merkezi Projesi - Ankara Vodafone Esenyurt MTX & Data Center Projesi İstanbul Bank Of Tokyo - İstanbul 16

17 ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK Sedes Demas- Gebze Lojistik ve Depo Projesi - GEBZE Avon - Lojistik& Üretim Tesisi Projesi - GEBZE Jotun Fabrika & Yeni Depo Projesi - ÇERKEZKÖY Jotun Depo ve Ofis Binası Projesi - GEBZE Eczacıbaşı- Kanyon Helikopter Pisti Projesi - İSTANBUL ETF Tekstil Fabrikası Projesi - MISIR Plaspak - Depo & Üretim Tesisi Projesi, Hadımköy İSTANBUL Cargill Organize Fabrika Projesi Bursa OKUL İ Dilnihat Özyeğin Okul Projesi - İSTANBUL TUCSA - EECS Okul Projesi - İZMİT International Community School Spor Salonu Projesi - İSTANBUL Tamamlanan Projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi Proje Bilgi Sayfalarında Görülebilir. 17

18 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 18

19 REDEVCO - GORDION ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, CAYYOLU-ANKARA Redevco m m2 Haziran 2007 Eylül 2009 Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 19

20 REDEVCO - ERZURUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ERZURUM Redevco m m2 Haziran 2007 Ekim 2009 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 20

21 REDEVCO MANİSA MEYDAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, MANİSA Redevco m m2 Mayıs 2009 Aralık 2009 Proje Yönetimi İnşaat Öncesi Dönem - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 21

22 KREA - NEO PENDİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, PENDİK-İSTANBUL KREA Merrill Lynch m m2 Ağustos 2007 Nisan 2009 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 22

23 KREA - NEO ESKİŞEHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ESKİŞEHİR KREA Merrill Lynch m m2 Eylük 2007 Aralık 2007 Pilotaj Servisi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 23

24 - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - TARSU ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, TARSUS Corio m m2 Nisan 2009 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Nisan 2012 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi 24

25 TORUNLAR & KİLER GYO - KÜTAHYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, KÜTAHYA Torunlar GYO & Kiler GYO m m2 Ocak 2011 Ekim 2012 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 25

26 - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, MERSİN Union Investment m m2 Haziran 2006 Aralık 2007 Proje Süpervizyonu Projenin Denetimi 26

27 PERA GYO - SÜMERPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, DENİZLİ Pera GYO m m2 Şubat 2008 Aralık 2008 (1. Faz Servisler Tamamlandı) Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - : 27

28 İZMİT GAYRİMENKUL İZMİT PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, İZMİT Izmit Gayrimenkul m m2 Şubat 2008 Aralık 2008 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 28

29 MEDIA MARKT ELEKTRONİK MARKET PROJESİ, BEYLİKDUZU-İSTANBUL Union Investment m m2 Haziran 2007 Ağustos 2008 Proje Süpervizyonu Projenin Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 29

30 MEDIA MARKT - ELEKTRONİK MARKET PROJESİ, BORNOVA - İZMİR Union Investment Real Estate m m2 Şubat 2009 Ekim 2009 Proje Süpervizyonu Projenin Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 30

31 AKKOZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ESENYURT-İSTANBUL GAC Gayrimenkul Yatırım A.Ş m m2 Temmuz 2007 Kasım 2008 (Hizmetler Tamalanmıştır) Proje Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 31

32 ANCORA SAMSUN ALIŞVERİŞ MERKEZİ & OTEL PROJESİ, SAMSUN Acteeum Group m m2 Nisan 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Aralık 2008 Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - : 32

33 ATLANTİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, BAHCESEHİR-İSTANBUL Eurohypo m m2 Aralık 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Nisan 2009 Proje Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - : 33

34 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 34

35 - OTEL - ÇIRAĞAN SARAYI KEMPİNSKY RENOVASYON PROJESİ, İSTANBUL Çırağan Sarayı Kempinsky m m2 Aralık 2006 Mayıs 2007 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi 35

36 - OTEL- ATY - W OTEL PROJESİ, BEŞİKTAŞ -İSTANBUL Akaretler Turizm m m2 Şubat 2006 Mart 2008 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi 36

37 - KONUT- TURKCELL - KOZYATAĞI PROJESİ, KOZYATAĞI-İSTANBUL Turkcell m2 Ocak 2005 Ekim 2007 İşveren Temsilciliği Maliyet ve Kalite Kontrol Yönetimi Proje Denetimi : 37

38 - KONUT- PALM RESIDENCE PROJESİ, İSTANBUL Palm Residence Yönetimi m m2 Haziran 2009 (Hizmetler Tamamlanmıştır.) Mart 2010 Proje Yönetimi PALM RESIDENCE YÖNETİMİ 38

39 - OTEL- ETF - ASTRILA KAYAK OTELİ, PALANDÖKEN-ERZURUM ETF Tekstil A.Ş m m2 Mart 2006 Haziran 2007 (Servisler tamamlanmıştır.) Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi Dizayn Yönetimi 39

40 - OTEL- CROWN PLAZA OLD CİTY OTELİ PROJESİ, İSTANBUL Naz Tekstil / VALARTIS m m2 Haziran 2006 Aralık2007 Proje Denetimi 40

41 - OTEL- FOUR SEASONS OTEL PROJESİ, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Atik Paşa - AKBANK m m2 Aralık 2006 Aralık 2007 Proje Denetimi 41

42 - OTEL- FOUR SEASONS OTEL PROJESİ, SULTANAHMET-İSTANBUL Atik Paşa - AKBANK m m2 Mart 2007 Mart 2008 Proje Denetimi 42

43 - OTEL- ANCORA SAMSUN OTEL PROJESİ, SAMSUN Acteeum m m2 Nisan 2007 Aralık 2008 Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi 43

44 - KONUT- PORT KUNDU VİLLA PROJESİ, ANTALYA Paşaköy Yapı ve Turizm A.Ş m m2 Nisan 2008 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Mart 2009 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi 44

45 DUMANKAYA CADDE EVLERİ PROJESİ - KONUT- Dumankaya İnşaat San. Ve Tic. A.Ş ,48 m ,93 m2 Eylül 2012 Nisan 2013 İnşaat Yönetimi entegre project management ltd. 45

46 DUMANKAYA FLEX PROJESİ - KONUT- Dumankaya İnşaat San. Ve Tic. A.Ş ,80 m ,46 m2 Ağustos 2012 Nisan 2013 ENTEGRE NİN SUNDUĞU HİZMETLER İnşaat Yönetimi entegre project management ltd. 46

47 BİO - İstanbul - KONUT- Bio İstanbul 600 m2 Mart 2012 Mart 2013 Proje Yönetimi entegre project management ltd. 47

48 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 48

49 - OFİS- CITIBANK BİREYSEL BANKACILIK MERKEZ OFİS PROJESİ, İSTANBUL Citibank m m2 Ağustos 2004 Ağustos 2005 Proje Yönetimi 49

50 CITIBANK KURUMSAL BANKACILIK MERKEZ OFİS PROJESİ -LEVENT-İSTANBUL Citibank m m2 Ekim 2004 Mart 2005 Proje Yönetimi - OFİS- 50

51 - OFİS- UNILEVER - YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, ÜMRANIYE-İSTANBUL Unilever Türkiye m m2 Ağustos 2008 Nisan 2009 Proje Yönetimi Tasarım ve Yatırım Danışmanlığı Tasarım Yönetimi Leed Destek Hizmetleri 51

52 - OFİS- LIBERTY SİGORTA - YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, ÜMRANIYE-İSTANBUL Liberty Sigorta m m2 Ağustos 2009 Aralık 2009 Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi Leed Danışmanlığı 52

53 - OFİS- TURKCELL - GSM OPERASYON MERKEZİ PROJESİ, KARTAL-İSTANBUL Turkcell m m2 Ocak 2007 Eylül 2007 Proje Yönetimi Dizayn Yönetimi : 53

54 - OFİS- TURKCELL - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ, GEBZE Turkcell Teknoloji m m2 Ağustos 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Temmuz 2008 (İnşaat Bitiş Tarihi) Proje Yönetimi Dizayn Yönetimi : 54

55 - OFİS- TURKCELL - SATIŞ OFİSİ YENİLEME PROJESİ, TÜRKIYE Turkcell 625 Türkiyedeki satış ofisleri Nisan 2007 Mart 2008 Kalite Kontrol Yönetimi 55

56 - OFİS- ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRLÜK OFİSİ PROJESİ, İSTANBUL Albaraka Türk m m2 Temmuz 2008 Aralık 2010 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi Tasarım Yönetimi 56

57 MERRILL LYNCH - MERKEZ OFİS PROJESİ, KANYON KULESİ-LEVENT İSTANBUL Merrill Lynch 950 m2-11.kat 950 m2 Haziran 2006 Kasım 2006 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi - OFİS- : 57

58 - OFİS- ING BANK- GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN ING Bank m2 Eylül 2010 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi İŞ VEREN entegre project management ltd. 58

59 -OFİS- ERGO SİGORTA- GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN Ergo Sigorta m2 BAŞLAMA TARİHİ Ocak 2011 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi İŞ VEREN entegre project management ltd. 59

60 MORGAN STANLEY - MERKEZ OFİS PROJESİ, KANYON TOWER-LEVENT İSTANBUL Morgan Stanley 950 m2-5. Kat 950 m2 Ağustos 2006 Mart 2007 Maliyet Yönetimi - OFİS- : 60

61 - OFİS- VODAFONE TUZLA MTX BİNA PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN Vodafone m m2 BAŞLAMA TARİHİ Haziran 2010 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi İŞ VEREN 61

62 - OFİS- CLIFFORD CHANCE GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN Clifford Chance m2 BAŞLAMA TARİHİ Ocak 2011 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi İŞ VEREN 62

63 - OFİS- TNT OFİS PROJESİ, İSTANBUL TNT Express Türkiye m m2 Aralık 2008 Mart 2009 Proje Yönetimi 63

64 - OFİS- DORUK PLAZA PROJESİ, İSTANBUL Doruk İnşaat ve Sanayi m m2 Haziran 2008 Aralık 2009 Tasarım Yönetimi İnşaat Denetimi 64

65 - OFİS- SAP - MERKEZ OFİS PROJESİ, İSTANBUL SAP International m m2 Mayıs 2009 Temmuz 2009 Proje Denetimi Project Süpervizyonu 65

66 - OFİS- TEB - BNP PARIBAS TÜRKİYE ŞUBELERİ TEB BNP Paribas Türkiyedeki 200 Şubesi Her Şube İçin m2 Nisan 2007 Aralık 2008 Maliyet ve Kalite Kontrol Yönetimi 66

67 - OFİS- LIDCO YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, LIBYA Southern Waha m m2 Aralık 2009 Temmuz 2010 Maliyet Yönetimi CLIENT INFO 67

68 - OFİS- VODAFONE ESENYURT MTX & DATA CENTER PROJESİ, ISTANBUL Vodafone m2 Ocak 2010 Aralık 2012 Proje Yönetimi entegre project management ltd. 68

69 BANK OF TOKYO - Istanbul - OFİS- Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD m2 Ağustos 2012 Mart 2013 Proje Yönetimi entegre project management ltd. 69

70 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 70

71 SEDES DEMAS GEBZE LOJİSTİK MERKEZİ DEPO PROJESİ, GEBZE Sedes Holding Demas m m2 Eylül 2008 (Hizmet Başlangıç Tarihi) Mart 2009 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - 71

72 - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - AVON - LOJİSTİK & ÜRETİM TESİSİ PROJESİ, GEBZE Avon Turkiye m m2 Kasım 2005 Eylül 2006 Maliyet Yönetimi Kalite Kontrol Yönetimi 72

73 JOTUN FABRİKA & YENİ DEPO PROJESİ, ÇERKEZKÖY JOTUN Turkiye m m2 Kasım 2005 Eylül 2008 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi Tasarım Yönetimi - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - 73

74 ECZACIBAŞI - KANYON LEVENT HELİKOPTER PİSTİ PROJESİ, -LEVENT İSTANBUL Eczacıbaşı inşaat HACMİ 230 ton çelik 834 m2 Haziran2008 Aralık2008 Proje Yönetimi - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - 74

75 - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - ETF TEKSTİL FABRİKASI PROJESİ, MISIR ETF Tektstil m m2 Eylül 2006 Eylül 2007 Proje Süpervizyonu İşveren Temsilciliği : 75

76 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 76

77 - OKUL- DİLNİHAT ÖZYEĞİN ORTAOKUL PROJESİ, İSTANBUL Finans Gayrimenkul m m2 Ocak 2004 Ekim2004 Proje Yönetimi Dizayn Yönetimi Sözleşme Yönetimi 77

78 - OKUL- TUCSA - ECCS OKUL PROJESİ, İZMİT TUCSA m m2 Mart 2005 Aralık 2005 Proje Yönetimi Sözleşme Yönetimi Bütçe Kontrolü 78

79 - OKUL- IICS İSTANBUL INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL SPOR SALONU PROJESİ, İSTANBUL International Community School 1,100 m2 846 m2 Temmuz 2009 Ekim 2009 Proje Yönetimi Sözleşme ve İhale Yönetimi İnşaat Yönetimi 79

80 DEVAM EDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ Torunlar GYO - Mall of İstanbul Projesi, İSTANBUL Canpark AVM & Otel, Ümraniye - İstanbul OFİS İ İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlük Binası ENDÜSTRİYEL Unilever Algida Dondurma Fabrikası Projesi KONYA Kale & Pratt Witney Uçak Motoru Fabrikası, İZMİR OTEL İ Conrad Otel Halk Gyo Dedeman Hotel Park Levent Torba Hotel & Resorts Muğla - Bodrum Princes Palace Hotel Büyükada - İstanbul KONUT İ Halk Gyo Referans Bakırköy Projesi Devam Eden Projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi Proje Bilgi Sayfalarında Görülebilir. 80

81 DEVAM EDEN PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL OTEL İ KONUT İ 81

82 DEVAM EDEN - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - MALL OF ISTANBUL, ISTANBUL Torunlar GYO m m2 Mart 2011 Aralık 2013 (Planlanan) İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi 82

83 DEVAM EDEN - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - CANPARK AVM & OTEL, Ümraniye - ISTANBUL Mutlu-Mes Turkuaz-Miltas-Uzman JR m m2 December 2012 AVM - Aralık 2013 (Planlanan) Otel Ocak 2014 ( Planlanan ) İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi entegre project management ltd. 83

84 DEVAM EDEN PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL OTEL İ KONUT İ 84

85 DEVAM EDEN - OFİS- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlük Binası Vakıflar Bankası m m2 HAZİRAN 2014 ARALIK 2016 Proje Yönetim entegre project management ltd. 85

86 DEVAM EDEN PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL OTEL İ KONUT İ 86

87 DEVAM EDEN - ENDÜSTRİYEL- UNİLEVER DONDURMA FABRİKASI, KONYA İŞ VEREN Ünilever Türkiye m2 BİNA ALANI m2 BAŞLAMA TARİHİ Kasım 2011 Nisan 2013 ( Planlanan ) ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi Leed Danışmanlık İŞ VEREN 87

Proje Yönetim Çözüm Ortağınız

Proje Yönetim Çözüm Ortağınız Proje Yönetim Çözüm Ortağınız GİRİŞ ENTEGRE PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK ENTEGRE, konusunda uzman elemanlarla her türlü inşaat yatırım projesinde, Proje Yönetimi ve İnşaat Destek hizmetleri ve çözümleri

Detaylı

2005 ten bugüne güvenilir iş ortağınız... EUROMONEY 2013 En yi Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri

2005 ten bugüne güvenilir iş ortağınız... EUROMONEY 2013 En yi Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri 2005 ten bugüne güvenilir iş ortağınız... EUROMONEY 2013 En yi Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri 2013 yılında sektörde lider kuruluş SUNDUĞUMUZ HİZMETLER VE UZMANLIK ALANLARIMIZ Geliştirme (Yatırım kararından

Detaylı

ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014

ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014 ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkanın Mesajı Kurumsal Profil Vizyonumuz & Misyonumuz Değerlerimiz Yönetim Kurulu Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız İş Sağlığı

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ UYARINCA HAZIRLANAN 1 TEMMUZ 2013 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU 1 TEMMUZ 2013 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU Başaran Nas Bağımsız

Detaylı

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A dan Z ye Yatırım sözlüğü EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER HIZLI BIR BAKIŞ 02 EGC Girişim Yatırım Haritası 04 Misyon, Vizyon 06 EGC Girişim Hakkında 09

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI 2011 KARINCA LOJİSTİK A.Ş. İLERLEME BİLDİRİM RAPORU İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Raporun Kapsamı Yönetim Mesajı BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL 1.1. Tarihçe 1.2. Yönetim Stratejisi ve

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2005 31.12.2005 Banka nın Ticaret Ünvanı : Finansbank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere cad. No:129 34394 Mecidiyeköy / İSTANBUL

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 120 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 121 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ORGANİZASYON EL KİTABI (OEK) İÇİNDEKİLER DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI YAYIN TARİHİ REVİZYON NO SAYFA SAYISI ÖNSÖZ KALİTE POLİTİKASI OEK /001 Organizasyon Şeması 06.02.2008 -- 1 OEK /

Detaylı

F a a l i y e t R a p o r u

F a a l i y e t R a p o r u 2014 Faaliyet Raporu 002 Faaliyet Raporu 003 İçindekiler 007 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 009 027 031 035 053 059 063 067 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ

Detaylı

FAALIYET RAPORU 2013

FAALIYET RAPORU 2013 FAALIYET RAPORU 2013 İçindekiler I. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1 II. Yönetim Kurulu Mesajı 2 III. Genel Müdür Mesajı 4 IV. Genel Bilgiler BKM A.Ş. Faaliyet Alanları Ortaklar, Üyeler ve Servis

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİKVE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİKVE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİKVE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2013 Dönemi Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2013 Dönemi Faaliyet Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2013 Dönemi Faaliyet Raporu A) Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rapor Dönemi: 01.01.2013-31.03.2013 Yönetim Kurulu:

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 30 Haziran 2012 Dönemi Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 30 Haziran 2012 Dönemi Faaliyet Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 30 Haziran 2012 Dönemi Faaliyet Raporu A) Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rapor Dönemi: 01.01.2012-30.06.2012 Yönetim Kurulu:

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Havaalanı Kavșağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeșilköy Bakırköy İSTANBUL 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T : +90 212 468 34 00 F : +90 212 468 34 44 E : iletisim@istka.org.tr

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı