Görmek, Algılamak ve İkna Etmek. İnşaat Firmalarının Reklamlarında Göstergeler Aracılığıyla Aktarılan Mekan ve Gerçeklik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Görmek, Algılamak ve İkna Etmek. İnşaat Firmalarının Reklamlarında Göstergeler Aracılığıyla Aktarılan Mekan ve Gerçeklik"

Transkript

1 Görmek, Algılamak ve İkna Etmek İnşaat Firmalarının Reklamlarında Göstergeler Aracılığıyla Aktarılan Mekan ve Gerçeklik Prof.Dr.Rengin Küçükerdoğan Doç.Dr.Işıl Zeybek İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü Giriş İstanbul, mucizelerle dolu. Girdiğiniz her yerde Bambaşka bir manzarayla karşılaşabiliyorsunuz. Hepsinden önemlisi, şairane bir havası var. Burası dişi bir kent. O anlamda hem şefkatli, hem cömert Hem aldatan, hem canımızı yakan. Bizi her yönüyle bağlıyor 1. Tarih boyunca, üç imparatorluğu ve çeşitli kültürleri kucaklamış bir Dünya kenti, bir marka kent İstanbul Hatta megakent Bu megakentte bir yolculuğa çıktığınızda sanırız ilk dikkatleri çeken olgu, yaşam alanlarının en büyük değişim gösterdiği yüksek binalar, rezidanslar, lüks siteler ve lüks konutlardır. Bu bağlamda, marka şehir İstanbul un yeni simgelerinden biridir de aynı zamanda söz konusu yaşam alanları diyebiliriz. İstanbul un her köşesinde hızla yükselen, birbirinden farklı konseptlere sahip olan ve lüks yaşam biçimlerinin göstergesi olan yapılar, kent sakinlerine her gün birçok yeni projeyle, yeni tasarımlarla merhaba demektedir. İnşaat sektöründe projelerdeki bu fazlalık, bu çeşitlilik, markalı lüks konutlara olan eğilim ve beklentilerin sürekli bir değişim göstermesi, lüks kavramının da içerik olarak değişmesine neden oldu hiç kuşkusuz. Bu değişim de beraberinde, inşaat firmalarının satışa yönelik gerçekleştirdikleri reklam ve pazarlama stratejilerinin savaşını açıkça gözler önüne sermektedir. Her gün elimize aldığımız gazetelerde haberlerden çok satışa sunulan ya da proje aşamasında olan yeni yerleşim alanlarına yönelik yayınlanan reklamlarla karşı karşıyayız. Bilgisayarınızı açıp, herhangi bir siteye girdiğinizde dijital mecralarda bu reklamları görmemeniz olanaksız Hatta cep telefonlarımıza her gün söz konusu projelere ve ödeme 1 Ahmet Ümit, İstanbul Dişi Bir Kent: Aldatan ve Cömert, in Yazarların İstanbul u, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2012, s.9.

2 koşullarına ilişkin yüzlerce mesaj düşmekte Özellikle televizyonda dönen yeni konut projelerine yönelik reklamlar da son derece görkemli ve baş döndürücü Bu görkemli ve baş döndürücü reklamların fazlalığı ise bireylerin zihinlerinde bir karmaşıklık yarattığı da bir gerçektir. Hepimiz çevremizde gördüğümüz görüntülerin çokluğu ve teknolojideki hızılı gelişim ve dönüşüm nedeniyle, sanırız, hem şaşkınız hem de tam bir karmaşanın içindeyiz. Bu karmaşanın ortasında ise, bireyler gerçek ve düş/imgelem arasında gidip gelmektedir. Ne gerçektir, ne değildir? Gerçek nedir? Tüm bu görseller gerçek midir yoksa? Gerçeğin tanımına bakıldığında ise tam bir yanıt alınamamaktadır. Bu nedenle de aslında hepimizin söz konusu görüntüler karşısında gerçekle imgelem arasındaki sınırı geçtiğimizi söyleyebiliriz. Örneğin, reklam iletilerine bakıldığında onların gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Peki neden reklam iletileri böyledir? Péninou ya göre yanıt açıktır : Reklam bir bilgi kaynağı değildir, bir arzu nesnesi yaratır, nesnenin arkasına gizlenen bir amaçtır. Reklam bu bağlamda, hem günümüz uygarlığının önemli olgularından biri hem de bir ürünün özelliklerini aktaran bir araçtır. Gerçekte, toplumun ve yaşadığımız yüzyılın bir yansımasıdır da. Çoğu zaman kültürel bir kirlilik olarak eleştirilen reklam, Geneviève Cornu nün de dediği gibi bir dönemin eğilimlerini, sıkıntılarını, duyarlılıklarını hatta mitlerinin aktardığı bir ortamdır. İşte bu nedenle de, göstergebilim için temel inceleme nesnesidir, bir bütüncedir. Ticari, sosyal ya da politik nitelikli olsa da, reklamın temel amacı ikna etmektir. Bir başka deyişle reklam, bireyleri şu ya da bu ürünü almaya eyleten (manipülasyon) ve davranış değişikliğine yönlendiren bir işleve sahiptir. Bunun için, reklam bireylerin ürünlerin özelliklerini öğrenebilmeleri için mantıklarına seslenmekte ve/ya da semboller aracılığıyla düşlerine seslenerek duygusal iletiler aktarmaktadır.sonuçta reklamın olası tüketicide duygularla ilgili tepkiler ortya çıkartması söz konusudur. Bu bağlamda da, tüketicilerin duygularına, tutkularına etkileyici, kışkırtıcı hatta şaşırtan iletilerle seslenir. Bu çalışma, bir reklam iletisinin «nasıl» anlam aktardığını ve bu süreci ele almaktadır. Gazete ve dergilerde yayınlanan konut reklamlarının «okunması» söz konusudur. Bir başka deyişle, bu iletilerdeki «nasıl anlam aktarılıyor?» ya da bireyleri göstergeler aracılığıyla bu iletiler «nasıl ikna ediyor?», kullanılan dilsel, görsel göstergeler hangileridir sorularına yanıt aranacaktır.

3 Mekansallık : Bir şehir ve özellikleri : Şehir ; - Yoğun bir popülasyona sahip, barınma, ticaret, sanayi, eğitim, kültür gibi birçok etkinliği içinde barındıran fiziksel bir alandır. Bir şehrin düzenlenmesinde ve yapısında etkili olan temel kural ve ilkeler vardır. Ülkelere ve coğrafi, sosyolojik, istatistiki bağlamlara göre şehir kavramı farklılaşabilir. Örneğin, Fransa da 2000 kişinin üzerindeki, Danimarka da 200 kişinin üzerindeki, Japonya da ise kişinin üzerinde nüfusun olduğu yerleşim yerleri şehir olarak nitelendirilmektedir. Birleşmiş Milletlere göre ise bu kişi ile sınırlandırılmıştır. İsviçre de ise bir şehrin kişilik nüfusu vardır. - Bir şehir, kasabadan ya da kırsal bölgeden, sokaklarıyla, gökdelenleriyle, siteleriyle vb. farklılaşmaktadır. Şehrin işlevi daha çok hizmet ve sanayi odaklıdır. Bir şehrin gelişimi ise üç düzlemde değerlendirilebilinir : -Demografik gelişim : Göçmenlerin gelmesi ile nüfusta görülen artış örneğin -İşlevsel gelişim : Şehirdeki etkinliklerin ve iş sahalarının artması örneğin -Mekansal gelişim : Şehirde yaşayan bireylere yeni yaşam alanları yaratılarak ortaya çıkan gelişim. Korunmak, iletişim kurmak, birlikte yaşamak gibi birçok işlevsel nitelikli amacı olan kadın ve erkekten oluşmuş bir topluluktur. Bir şehir, göstergeler bütünü olarak da değerlendirilebilinir. Söz konusu göstergeler, belli bir uzamsal ve mimari dizge oluşturmaktadır. Bir şehrin mimari ve mekansal dizgesi aslında mekan-zaman boyutunda yeni modeller de üretebilen karmaşık bir göstergeler bütünüdür. Bir şehrin mekansal-zamaansal yapısı Günümüzde, insan ulaştığı yüksek düzeydeki entellektüel birikimle günlük yaşantısının geçtiği mekanlar üzerine düşünceler üretmeye başlamış ve bu mekanların kalitesini arttırmayı amaçlamıştır : Gerek konfor gerek güvenlik gerekse estetik kaygıları da gözeterek Ve bilindiği gibi de nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim birimi şehirdir.

4 Karmaşık ve çok biçimli yapısıyla bir şehir, çok sayıda gösterge hatta göstergeler sistemleri aracılığıyla iletişimin gerçekleştiği bir mekandır. Bu bağlamda da, mekan olarak bir şehir, bir bütünlüğün, birliğin ve homojen bir yapının aslında gerekli olduğu bir yerdir ; böyle olduğunda da ideal bir ortama dönüşür. Bir çok açıdan bütününe bakıldığında bir şehir, karmaşık göstergeler ve semboller aracılığıyla «kendi anlamını aktarmakta» ve «etkileyici bir anlamlandırma» sürecini göndergelemektedir. Günümüzde, artık şehirlerden değil, metropolerden ya da megapollerden söz edilmektedir! Sürekli değişen bir dünya da, şehrin anlam aktaran «aktörleri» de değişmektedir. Şehirde, bu aktörlerden en önemlileri hiç kuşkusuz o şehirde yaşayanlardan. Bu aktörler arasındaki eşitsizlik, sosyal, kültürel farklar işte «şehir gerçekliğini» de ortaya koymaktadır. Ancak şehir gerçekliği aslında daha önce de sözüne ettiğimiz birliktelik, uyum gibi kavramları da kapsamaktadır. Özellikle uyum söz konusu olduğunda, şehir ile şehrin içindeki mimari formların şehrin içinde yaşayanlarla uyumlu olmasını gerektirmektedir. «Şehrin gerçekliği, mimari gerçeklikle örtüşmediğinde kimi sorunlar yaşanmaktadır. Bu doğrultuda, günümüz mimarisi ve hatta inşaat sektörü şehrin gerçekliğine ve şehirde yaşayanların beklentilerine, isteklerine uygun yanıt vermelidir. Bu yanıtı da ancak göstergelerin anlamlandırılması ile yapılabileceği ortadadır. Günümüzde inşaat sektörü hızlı değişim-dönüşüm içindedir. Söz konusu değişimdönüşümün nedeni de, hiç kuşkusuz, özellikle toplumumuzda yaşanan gereksinimlerde, yaşam biçimlerindeki farklılaşmadır. İnşaat firmaları bir yandan markalaşırken, bir yandan da olası tüketicilerinin istek ve beklentilerine yanıt verecek projeleri de sunmak durumdalardır. Bu arada projenin gerçekleştirildiği il, ilin durumu ve özellikleri de gözönünde bulundurulması gereken diğer etmenler olarak inşaat firmasının önüne çıkmaktadır. İle göre, olası tüketici ya da hedef kitleye göre, çevreye göre hazırlanacak konut projesi firmanın yüzü, kimliği ya da imajı olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle aslında her proje, inşaat firması ve hedef kitlesi arasında bir köprü, bir iletişim aracı olarak da görülebilir. Ev sahibi olmak isteyen ve belki de yıllardır düşlediği evi almak isteyen biri için günümüzde seçim yapmak ise son derece zordur. Çünkü karşısına o kadar çok seçenek çıkmaktadır ki bunları değerlendirmesi ve bunlara değer biçmesi o kadar zor olmaktadır.

5 Nedir A projesini B projesinden farklılaştıran? Hangi özellikleri ile konutlar birbirinden farklı kılınmaktadır? Hangi göstergelerden yararlanılarak bireyler bir konutu almaya ve bir projeye, proje gerçekleştirilmemiş olsa bile, görmeden para yatırıp satın alabilmektedir? Düşlerini gerçekleştirmek için gerçek olmayan, reklam aracılığıyla ya da bir maketle kendilerine sunulan evler aslında ne kadar gerçektir? Bireyin Barınma Gereksinimi ve Toplu Yaşam Doğal çevrenin olumsuzluklarından korunmak amacıyla ve barınma içgüdüsü ve gereksinimi ile ortaya çıkan ev ler, bireyin güvende olma gereksinimi de ilk çağlardan beri gidermektedir. Ancak günümüz koşulları değerlendirildiğinde ve bireylerin davranışlarına göz atıldığında, ev / konut kavramının Maslow Piramidi nde en üstlerde yer alan kendini gerçekleştirme, sosyal statü, toplumda yer edinme gereksinimlerini de karşıladığı görülmektedir. Mağaralardan başlayan barınma serüveninin günümüzde geldiği nokta bunun en önemli göstergesidir. Barınak kavramı ev / konut kavramına yıllar içinde dönüşmüş ve günümüzde belli bir yaşam biçimini, belli bir davranışı, statüyü belirten bir olguya gelinmiştir. Sonuçta, ev ya da konut kavramlarının değer i değişmiştir; artık ev ya da konut hem fiziksel hem psikolojik hem de sosyo-ekonomik işlevleri yüklenerek, farklı değer göstergeleri elde etmiştir. Bu doğrultuda, belki de, Ferdinand de Saussure ün değer kavramına da gönderme yapmakta yarar vardır. Konut, Saussure cü yaklaşıma göre, bir değer nesnesi, bir yaşam biçimi sunmakta ya da varolan yaşam biçimini değiştirmektedir. Özellikle reklam metinlerinden aktarılan ve gerçek vs. sanal/düşsel karşıtlığına dayanan bir değer aktarımıdır söz konusu olan. Acaba günümüz konut reklamlarında aktarılan değerler nelerdir? Acaba reklam metinleri aracılığıyla günümüzde konut satın almak isteyen bireylerin eğilimleri, beklentileri ne yöndedir ve reklamlar bu eğilimleri, beklentileri hangi göstergeler aracılığıyla aktarmaktadır? Çözümleme Yöntemi Yöntem, reklamlar aracılığıyla aktarılan konut görsellerinin biçim ve içerik etkileşimini açıklamaya yönelik bir model sunmaktadır. Bir başka deyişle, bu yöntem ya da model ile konut reklamlarının insanları nasıl ikna ettikleri üzerinde durulacaktır. Çalışma, reklamlardaki görsel ve dilsel göstergelerin çözümlenmesi, hedef kitlenin dikkatini konut

6 projelerinin görsellerine çekmek için hazırlanan reklam iletilerinin anlamlandırılma sürecini incelemeye odaklıdır. Çalışma kapsamında teorik bölümü kısaca geçmekte yarar gördük. Çünkü göstergebilim ya da göstergebilimsel çözümleme yönetimini detaylı biçimde anlatmak gereksizdi ve daha anlaşılır, daha nesnel olabilmek amacıyla seçmeci nitelikli yöntemimizi uygulamayı öngördük yaz döneminde yazılı basında yayınlanan inşaat firmalarının, konut reklamları belirlendi. Bu reklamlar arasında sınırla getirerek ayırıcı özelliği olan 23 adet durağan nitelikli reklamı seçtik. Seçimde en önemli ölçüt göstergebilimde değer kavramına gönderme yapan temel karşıtlıklardan Doğa ve Kültür karşıtlığına göre 2 ana kategoriye ayrılmıştır. Bilindiği gibi, pek çok göstergebilimci tarafından kullanılan yapısalcı yöntem, dizisel olarak ikili ya da birbirinin zıttı karşıtlıkların ortaya çıkarılmasını içermektedir. Tercih edilen okumaları biçimlendiren bu tür karşıtlıklar, metinlerin yapısındaki derin (ya da gizli) anlam düzlemi olarak görülmektedir. Aşağıdaki ikilikler belli ideolojilerde en fazla kullanılan karşıtlıklardır: Doğa/kültür, hayvan/insan, ruh/beden, sanat/bilim, erkek/kadın, yaşlı/genç, biz/onlar, iyi/kötü, kahraman/kötü adam, düzen/kaos, zengin/fakir, eski/yeni, özgürlük/bağımlılık, doğu/batı, yukarıdakiler/aşağıdakiler, birey/toplum, iç/dış, kalıcı/geçici, doğal/yapay, biçim/içerik, aktif/pasif, güçlü/zayıf, gerçeklik/görüntü, öznel/nesnel, benzerlik/farklılık, kayıp/kazanç, negatif/pozitif, varlık/yokluk 2 Eşzamanlı bir başka deyişle belli bir zaman diliminde, belli bir sistem içindeki ilişkileri incelemeye dayanan çözümleme yöntemi aynı zamanda belli bir metinde yer alan karşıtlık ilişkisinin ve aktarılan değerlere odaklandığından3 da dizisel niteliklidir. Bunlar arasında da yine ayırıcı özelliği olan, bir başka deyişle değer aktaran (gerçeklik - imaj aktarımı doğrultusunda) reklam iletileri yeniden seçilmiştir. Sonrasında uygulama amaçlı yalnızca bir reklam iletisine odaklanılarak özelden genele gidilmiştir. Seçilen reklam iletisi, seçmeci (eklektik) göstergebilimsel bir yöntem uygulanarak görsel ve dilsel boyutlarda incelenecektir. Reklam iletilerinin görsel boyutu Groupe μ tarafından geliştirilen yönteme uygun biçimde biçim-içerik düzlemlerinde ele alınacaktır. Groupe μ, görsel iletileri iki ana inceleme düzleminde çözümlemektedir: * Makro-semiyotik 4 2 Daniel Chandler, Semiotic for Beginners, 3 Seyide Parsa, Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 2004, Groupe μ, Traité du signe visuel-pour une rhétorique de l image, Paris, Seuil, 1992, p.47. Approche macrosémiotique étudie l image comme un énoncé particulier, en travaiilant donc par grandes zones, d où son nom. (...) une telle approche reste emprique.

7 *Mikro-semiyotik 5 Makro-semiyotik düzlem, reklam iletilerini incelediğimiz yöntemimizde genel betimleme olarak adlandırılmıştır. Groupe μ nün çözümleme yönteminde mikro-semiyotik yaklaşım - approche microsémiotique olarak adlandırılan yaklaşımında ise, biçim ve içerik düzlemlerinde iki ayrı boyutta çözümlemeye gidilmektedir: *Plastik öğeler düzlemi (dimension plastique) *İkonik öğeler düzlemi (dimension iconique) Söz konusu düzlemler kendi içinde değişik ana başlıklara ayrılmaktadır. Ancak Groupe μ nün yönteminde eksik kalan kimi noktaları tamamlamamız ve yöntemimizi 1) Genel Betimleme (Analyse Macrosémiotique) Mikro-semiyotik Düzlemde Çözümleme 2) Görsel İletinin Çözümlenmesi (Analyse du message visuel) Anlatım Düzleminde Çözümleme (Analyse dans le plan de l expression) a) Plastik Öğeler Açısından (Dimension plastique) Gösterenler (Signifiants ) Düzenleme (Composition) Renk Kullanımı (Couleurs ) Biçimler (Formes) Doku (Texture) Işık Kullanımı (Eclairage) (Analyse Microsémiotique) İçerik Düzleminde Çözümleme ( Analyse dans le plan du contenu) b) İkonik Öğeler Açısından (Dimension iconique) Figür Kullanımı (Motifs figuratifs) Gösterilenler (Signifiés) İşlev Açısından (fonction) 3) Dilsel İletinin Çözümlenmesi (Analyse du message linguistique) Anlatım Düzleminde Çözümleme (Analyse dans le plan de l expression) a) Dilsel İletinin Gösterenleri Açısından Çözümleme (Signifiants du message linguistique - dimension plastique) Marka Adı (Nom de le marque) Çengel Tümce (Titre) Açıklayıcı Metin (Body copy) Slogan ( Slogan) Yazı Biçimi (Typographie) İçerik Düzleminde Çözümleme ( Analyse dans le plan du contenu) b) Dilsel İletinin Gösterilenleri Açısından Çözümleme (Signifiés du message linguistique - dimension iconique) 4) Genel Değerlendirme (Synthése générale) 5 La vision séquentielle majeure de l image du point de vue de ses variables plastiques (formes-formèmes; texture-texturème; couleurs-colorèmes) et ses variables perceptuelles (fonctionnèmes), à vrai dire sur le plan de l expression et sur le plan du contenu.

8 ayrıntılandırmamız söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda, Groupe μ den destek alarak oluşturduğumuz eklektik yöntemimizi aşağıdaki biçimiyle ayrıntılı görselleştirebiliriz: 1. Genel Betimleme İki görüntü ve bir metinden oluşan reklam iletisi, Arıkan Yapı tarafından projelendirilen parkvillage villalarının tanıtımına yönelik bir durağan reklam iletisidir. İleti illüstrasyon tekniğiyle oluşturulmuştur. İllüstrasyon ile gelecekte, inşaat tamamlandığında villaların nasıl olacağının sanal aktarımı söz konusudur. Reklamda öncelikli olarak, sayfanın yarısını kaplayan bahçe içinde tek katlı, havuzlu bir taş villa dikkatleri çekmektedir. Güneşli, pırıl pırıl bir havada havuz keyfi yapan bir kadın ve bir erkek görseli de okuyucuların dikkatini çeken bir diğer görsel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu görselin hemen altında yedi öbek biçiminde farklı renkteki zeytin ve dallarının konumlandırıldığı gözlemlenmektedir. Görsellerin altında da iki paragraftan oluşan açıklayıcı bir metin yer almaktadır. Bu açıklayıcı metnin altında soldan sağa doğru inşaat firmasının adı, telefon numarası, projenin adı ve internet adresi bant biçiminde yer almaktadır.

9 Reklamın en üst kısmında yer alan Bu ilkbahar esen rüzgardaki zeytin kokusunu alıyor musunuz? sorusu reklam görselinde çengel tümce olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Z biçiminde hazırlanan reklam iletisi, tüketicinin reklamı algılamasını, anlamlandırılmasını kolaylaştırıcı bir özellik taşımaktadır. 2. Görsel İletinin Çözümlenmesi a) Plastik öğeler açısından - Kompozisyon: Reklam metninin yarısını kapsayan tek katlı taş ev görüntüsü, hedef kitlenin merakını ve ilgisi çekecek türde konumlandırılmıştır. Önünde havuzu bulunan, doğa içerisinde ve dış dünyayla herhangi bir bağlantısı olmayan villanın görseli dikkat çekicidir. Sayfayı sanal yatay bir çizgiyle bölüyormuşçasına konumlandırılan havuzlu villa görselinin altında yer alan zeytin görselleri de oldukça ilginçtir. Yeşil, siyah ve mor renkteki zeytinlerden oluşan zeytin öbeklerinin altında (7 adet) ise villa türleri ön plana çıkmaktadır. Kısacası, projede yer alan villa türleri, zeytin görselleriyle eşleştirilmiştir: Villa Sardes, Villa Thera, Villa Larisa, Villa Lagina, Villa Claros, Villa Alinda, Villa Trilye. Ayrıca reklam görseli marka adını ve logosunun renginde koyu yeşil ile çerçevelenmiştir. Sayfanın tasarımı açısından bir değerlendirme yapılırsa; görsel ve dilsel öğelerin adeta simetrik biçimde konumlandırıldığı, sayfada özellikle alt ve üst kısımda dengenin varolduğu söylenebilir. Statik, durağan yapıda bir ileti söz konusudur. İletide dikkat çeken güçlü nokta taş villa ve havuz görselidir. Sonrasında ise, zeytinlerin beyaz zemin üzerinde vurgulanması söz konusudur. Ayrıca görselde ögelerin dizilişine bakıldığında yataylık izlenimi gözlemlenmektedir. - Renkler: Reklam metninin bütününe bakıldığında, ağırlıklı olarak yeşil, mavi ve beyaz rengin kullanıldığı görülmektedir. Gökyüzünün mavisi, havuzun mavisiyle bütünleşmiştir. Yeşil renk, açık ve koyu olmak üzere iki türde kendini göstermektedir.

10 Mavi renkteki gökyüzü güzel bir günün göstergesidir. Aynı biçimde havuz da mavi renkte verilmiştir. Sakin ve temiz bir havuz ve güneşli bir gün izlenimi yaratılmak istenmiştir. Koyu renk yeşil kullanımının ise, firma adında, marka adında, logoda ve reklam iletisini bir çerçeve gibi, bir pencere gibi çerçeveleyen çizgide kullanıldığı görülmektedir. Sayfanın diğer yarısını kaplayan bölümde ise, beyaz dipyüzey kullanılmıştır. Beyazın üzerinde yer alan görseller ve açıklayıcı metin, hedef kitlenin algısını, anlamlandırması kolaylaştırıcı biçimde siyah harflerle aktarılmıştır. - Biçimler: Reklama biçimler açısından bakıldığında, özellikle, üçgen çatılar, zeytinlerin elips biçimli görüntüleri, logonun ve villanın oluşumunda yer alan kare biçimlerin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Görselin geneline bakıldığında, kolonlar, ağaçlarla yaratılan bir dikeylik ve zeytinlerin biçimi ve dizilişi ile ise yataylık gözlemlenmektedir. Logo ise baklava biçimindedir. - Doku: Reklam metnine bakıldığında, görselde yer alan villanın dokusunun ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Bu görselle, genellikle Ege bölgesi ve yazlık evler düşünüldüğünde ilk akla gelen yapı türlerinden biri olan taş ev imgesi akıllara gelmektedir. - Işık Kullanımı (Aydınlatma): Reklam görselinde illüstrasyon kullanılmıştır. Her ne kadar bir sanallık söz konusu ise de, görselde ışıltılı, parlak bir görünüm vardır ve bu, doğal güneş ışığı ile verilmiştir. Görsele dikkatle bakıldığında, havuzun üzerinde sağ tarafta görülen gölge ve görselin sağındaki gölgeler ise ışığın geliş yönünü vermektedir. b) İkonik Öğeler açısından: İçerik boyutunda, gösterilenler açısından bakıldığında, reklam görselinde reklamın anlamını aktaran gösterilenler ya da diğer bir deyişle figürlerin ele alınması söz konusudur. Reklam iletisinde, görsel öğelerin aktardığı anlam, reklamın konsepti ya da Saussure cü yaklaşıma göre, iletinin içerik boyutu bu bölümde incelenecektir. Görsel öğelerin bulunmasının ardından bu ögelerin zihinlerde oluşturduğu çağrışımlar, zihinlerde görsel ögelerle yaratılan imgelem bu bölümün konusudur. Anlam aktaran ve bireyin algılamasını etkileyen görsel ikonik öğe olarak aşağıdaki biçimde sıralanabilir: Zeytin: Cennette incir ağacından sonra varolan ikinci ağacın meyvesidir. Ayrıca ölümsüzlük imgelemi vardır çünkü ağaç bir yerden kururken bir başka yerden

11 yeşermektedir. Reklam iletisinde, hedef kitlenin tad ve koku duyusu üzerine yoğunlaşılarak simgesellik boyutunda zeytin ve zeytin ağacı kullanımı söz konusudur. Bu noktada, hedef kitlenin zihninde yaratılmak istenen algı, tamamiyle duygular boyutu üzerinedir. Onların duygularına seslenilerek, herhangi bir villayı satın almaları yönünde bir tutum ve davranış sergilediklerinde yaşayacakları haz, keyif ve ayrıcalık üzerine vurgu yapılmaktadır. Havuzlu Villa: Önünde havuzu bulunan, doğa içerisinde ve dış dünyayla herhangi bir bağlantısı olmayan villanın görseli dikkat çekicidir. Bu, birçok insanın yaşamayı hayal ettiği, düşlediği bir yaşam alanı olarak nitelendirilebilinir. Villa lüks anlamı çağrıştırırken, sıradan ev, konut kavramı dışına çıkarak statü göstergesidir de. Villalara verilen adlar ( Sardes, Thera, Larisa, Lagina, Claros, Alinda, Trilye): Villa adlarıyla ilgili küçük bir araştırma yapıldığında ve Park Village ın kendi web sitesine bakıldığında, adların mitolojik ve tarihi nitelikte oldukları görülmektedir. Antik çağda özellikle Ege bölgesinde (Manisa, Muğla, Aydın, İzmir gibi) yaşam alanı bulan bu yerleşim bölgeleri zenginliğin, kültürel değişimin göstergesidir ve çoğunlukla kutsal alan olarak nitelendirilmektedirler. Sardes: Manisa da zamanın sanat ve kültür merkezi olan Sardes Antik Kenti. Thera: Muğla nın ilçesi. Helen dilinde av anlamına gelmektedir. Lagina: Muğla Yatağan da. Karyalıların kültür merkezi vb... Açık ve koyu yeşil kullanımı: doğa, yeniden doğuş, ilkbahar, tazelik ve verimlilik anlamları aktarır. Soğuk renkler kategorisindedir ve doğa-çevre çağrışımları ile dinlendirici ve sakinleştirici etkileri vardır. Açık mavi kullanımı: doğruluk, bağlılık anlamları aktarır ve psikolojik olarak serinletici, ferahlatıcı etkileri vardır. Koyu yeşil renk, projeyi gerçekleştiren firmanın güvenilir, sağlam ve köklü bir firma olduğu yönünde bir anlam aktarmaktadır. Yapısal strüktürü açısından, üçgen biçimli çatılarla üçgenin uyum, eşitlik ve verimlilik çağrışımları aktarılmak istenmiştir.

12 Logonun baklava biçimiyle ve zeytinin yuvarlak biçimiyle kadınsılık, feminen olma, üretkenlik gibi anlamlar aktarılmaktadır. 3. Dilsel İletinin Çözümlenmesi a) Dilsel İletinin Gösterenleri Açısından: - Marka Adı: Reklam metninin sağ alt köşesinde, projenin adı parkvillage yer almaktadır. Park köyü anlamına gelmektedir. - Çengel Tümce: Bu İlkbahar Esen Rüzgardaki Zeytin Kokusunu Alıyor Musunuz? - Açıklayıcı metin: Yıllar geçtikçe önemi artan, hayatımızdaki yeri pekişen değerler vardır. Aynı yıllık geçmişe sahip zeytin ağacı gibi. Kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür zeytin ağacı. İşte böyle bir değer Park Village ın sembolü olsun istedik. İstedik ki, bu değerlerle yaşayalım. İstedik ki, dört duvarın arkasından sıyrılıp bizi biz yapan değerlerle bir proje üretelim. İstedik ki, tarihin köklü başkenti, batı ile doğunun buluşma noktası ve medeniyetlerin beşiği İstanbul a zeytin tadında bir proje armağan edelim. - Slogan: tek katlı villanın markası söylemiyle inşaat firması, tek katlı villa konusunda kendilerinin bir marka olduğunu doğrudan aktaran bir slogan kullanmıştır. - Tipografi: Reklam metninin bütününe bakıldığında, üç değişik yazı biçimiyle karşılaşılmaktadır. Reklamın üst tarafında yer alan çengel tümcede büyük, kalın ve serifli yazı kullanımı tercih edilmiştir. Bu tür yazı kullanımıyla, hedef kitlenin ilgisini çekmek ve okuma kolaylığı sağlamak amaçlanmıştır. Açıklayıcı metinde ise, beyaz dipyüzey üzerine siyah harflerin kullanımı görünürlüğü arttırmıştır. Gayet açık, net bir biçimde okunan bu metinde yalnızca parkvillage söylemi koyu yazılmıştır. Dolayısıyla iki paragraftan oluşan metinde bu yazı biçimi, hedef kitlenin markayı rahatlıkla algılamasını sağlamaktadır. Marka adının eğik ve el yazısı biçimiyle yer alması da, bir diğer yazı biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

13 c) İkonik Öğeler açısından: İçerik boyutunda, gösterilenler açısından bakıldığında, parkvillage söylemi, yeşilliklerle bezenmiş bir projenin gerçekleştirileceği algısını hedef kitlede yaratmaktadır. Hem bir park hem de bir village-kasaba dır söz konusu olan. Çengel tümce Bu İlkbahar Esen Rüzgardaki Zeytin Kokusunu Alıyor Musunuz? iletisi ile Parkvillage evleri, zeytin ve zeytin ağaçlarıyla ilintilendirilmiştir. Simgesel olarak zeytine yüklenen ve açıklayıcı metinde de sözü edilen sağlık, ölümsüzlük, bolluk, bereket, yeniden doğuş gibi anlamlar, kuşkusuz projeye de yüklenmektedir. Bu projeyle, İstanbul un karmaşık, gürültülü ve betonlar arasında yer alan yaşamının dışında, doğayla içiçe, temiz havada, huzurlu bir yaşamın vaad edilmesi ön plana çıkmaktadır. Açıklayıcı metindeki Yıllar geçtikçe önemi artan, hayatımızdaki yeri pekişen değerler vardır. Aynı yıllık geçmişe sahip zeytin ağacı gibi iletisi ile geleneksellik, değer aktarımı, geçmiş gelecek arası gidiş geliş, tarihsellik gibi çağrışımlar hemen zihnimizde canlanmaktadır. Yine metinde yer alan arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür zeytin ağacı söylemi ise, kentli yaşamın ya da kentlinin aradığı, bulamadığı kimi noktalara vurgu yapmaktadır: Arınma, yeniden doğuş. Metinde dikkat çeken bir başka aktarım ise, yine kentte yaşayan ve kent kimliğinin bir parçası olan insanlar için oldukça ikna edicidir: dört duvarın arkasından sıyrılıp. Ve bu sözcükleri istedik ki diye başlayıp markanın ve firmanın isteklerini, kentlileri kurtarma konusundaki iyi niyetlerini duyumsayabilmekteyiz! Aynı biçimde İstedik ki, tarihin köklü başkenti, batı ile doğunun buluşma noktası ve medeniyetlerin beşiği İstanbul a zeytin tadında bir proje armağan edelim söylemi ikna edici, manipüle edici bir işlev üstlenmiştir. Benöyküsel nitelikteki ileti firmanın armağan ettiği bir projeden söz etmektedir. Ancak hepimiz biliriz ki, armağanlar ücret alınmaksızın verilir... Tarihin köklü başkenti, batı ile doğunun buluşma noktası ve medeniyetlerin beşiği söylemi dolaylı biçimde İstanbul a gönderme yapmaktadır. İletide kullanılan yazı biçimi ile markaya seçkinlik, ayrıcalık ve kişiye özel gibi çağrışımlar verilmek istenmiştir.

14 Genel Değerlendirme: Reklamın tamamına bakıldığında, öncelikle duygularla ilintili simgesellik boyutun ön planda gözlemlenmektedir. Gerek dilsel gerek görsel iletilerle aktarılmak istenen temel kavramlar bu noktada kendini belirgin bir biçimde göstermektedir. Projelendirilen ayrıcalıklı yaşam alanı nı hedef kitlenin tercih etmesi durumunda, kendilerinin böylesi bir mekandan keyif ve tad alacakları, günlük yaşamın ve stresli iş yaşamından kurtulacakları ve tüm bunların ötesinde kendilerini burada mutlu ve huzurlu hissedecekleri duyumsatılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda da inşaat firması, İnsan - Doğa - Mutluluk üçgeninde, bireylerin gereksinim duydukları doğa ile iç içe yaşam arzusunu gerçeğe dönüştürmek adına kendilerine armağan ettiklerine, sunduklarına vurgu yapmaktadır. Reklam iletisinde ayrıca görsel ve dilsel göstergeler aracılığıyla değer aktarımı üzerinde durulmaktadır. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi değerlerin bütünü6 olarak tanımlanan değer olgusu, insanlık tarihi kadar eski olan ve cennette yer alan ve ikinci ağaç olarak nitelendirilen zeytin ağaçlarıyla ilintillendirilmiş ve hedef kitlenin zeytin ağaçları içerisinde konumlandırılacak olan tek katlı villalarda sağlıklı bir biçimde yaşamaları yönünde bir davette bulunulmuştur. Reklam iletisinde çengel tümcede yer alan bu ilkbahar esen rüzgardaki zeytin kokusunu alıyor musunuz? soru tümcesiyle, görseldeki tad ve dilseldeki koku duyuları da bütünleştirilmek istenmiştir. Bilindiği gibi, Taş yapılar Anadolu nun simgesidir. Reklam iletisindeki proje, görselden de anlaşılacağı gibi, yapılan evler taş malzeme ile yapılmıştır. Taş dış cephe, alaturka kiremitli çatı ve ahşap saçaklar villalara sıcaklık, geleneksellik ve hiç kuşkusuz 6 TDK, Değer Maddesi:2013

15 doğallık katmıştır. Sıcaklık hissi ayrıca reklam iletisinin görselinde güneş ışığının kullanılmasıyla da pekiştirilmiştir. Aynı biçimde geleneksellik hem görsel hem de dilsel iletide sıkça yinelenen öğelerdendir. (Geleneksellik çağrıştıran göstergeler: zeytin ağacı, tarihin köklü başkenti, medeniyetlerin beşiği, yıllık geçmişe sahip...) Reklam iletisinde kullanılan yatay çizgiler aracılığıyla aktarılan dinginlik, sakinlik duygusu ile, buna karşıt olan dikey çizgilerle iletiye belli bir kesintililik ve dinamizm verilmiştir. Reklam iletisinde yer almayan ancak firmanın web sitesinde yer alan devingen reklam iletisine bakıldığında ise, dilsel ve görsel iletilerle başka ve son derece önemli bir konsept, gösterilene odaklanıldığı açıkça gözlemlenmektedir: HAYAL ETME, HAYALLERİ YAŞAMA. Söz konusu iletide 15 kez hayal sözcüğü yinelenmiştir. (Avlu hayal edin, Bahçe hayal edin, Mutfak hayal edin, Taş duvarlı bir minari hayal edin, Meydan hayal edin, Kapayın gözlerinizi hayal edin, 144 ile hayal edin, Kendi hayallerimize sizi ortak etmek istedik gibi...) Ancak Hayaller gerçek oluyor sözleriyle (Reklamda 3.10 uncu dakikaya denk geliyor), gerçek dünyaya dönüş ve hayallerin yok olması söz konusu. Bir anda canlandırma (aninasyon) tekniği kullanılarak oluşturulan görselde gerçek görüntü kullanımına geçiliyor ve fiyatlar, metrekareler, teknik ayrıntılar, sayısal veriler... Hatta o ana kadar yalnızca simgesel işlev üstlenen zeytin ve zeytin ağacı, o dakika itibariyle kültüre dönüşerek, zeytinyağı, yemeklik zeytine dönüşüyor ve işlevsel özellik kazanıyor. O ana kadar duygulara seslenen dilsel ileti bir anda mantığa seslenmeye başlıyor. Sonuç olarak, Hayaller süsleyen proje hayata renk katacak projeye dönüşmektedir. İşte örneklemimizde yer alan ve hemen hemen aynı türde gösterenlerle aynı türde gösterilenlerin aktarıldığı diğer reklam iletileri... Zeytin ağaçları yerine Gülnar lar, düşlenen villalar yerine saraylarda yaşanan anlar...

16 Biz yöntem ve örneklemi oluştururken nasıl bir tanımlama yapmıştık: yaz döneminde yazılı basında yayınlanan 23 adet durağan nitelikli reklamdan sınırlama gerekliliği doğrultusunda seçim yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, göstergebilimsel bir çözümleme yapılacağından, 23 reklam iletisi belli bir ölçüt doğrultusunda sınıflandırılmalıdır (classification) ve ardından ayırıcı özelliği olan reklamların çözümlenmesine geçilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, 23 reklam iletisi en temel karşıtlık olanak varsayılan doğa vs kültür bağlamında 2 ana kategoriye ayrılmıştır ve eklemiştik dizisel çözümleme yapılacağından, bunlar arasında da yine ayırıcı özelliği olan, bir başka deyişle değer aktaran (Gerçeklik Vs İmaj aktarımı doğrultusunda) reklam iletileri yeniden seçilmiştir. Çözümlemesini gerçekleştirdiğimiz Park Village reklam iletisi; DOĞA vs KÜLTÜR bağlamında İMAJ aktarımının ve hiç kuşkusuz DEĞER aktarımının olduğu ve yine hiç kuşkusuz, olası tüketicilerin DUYGULARINA SESLENİLEN iletilerdir. Şimdi aşağıdaki reklam görsellerine bir bakalım: Yukarıdaki iletilerde çözümlenen Park Village reklam iletisinde görsel ve dilsel göstergelerle aktarılan doğallık, geleneksellik, sıcaklık, huzur, sakinlik, dört duvarın arasından kurtulma gibi çağrışımlar var mı? Bu reklamlarda Değer aktarımı yine Park Village reklam iletisindeki gibi oldukça dikkat çekici biçimde verilmektedir. Ancak doğallık tan söz etmek mümkün değildir.

17 Üç reklam iletisinde de kültür kavramı (insan eliyle yapılmış, yapay, doğal olmayan) göstergeler aracılığıyla aktarılmaktadır. Yüksek katlı yapısal özellik, bol ışık, çoklu yaşam, yeşilden yoksun yaşam... Sosyal etkinlik ve toplumsallaşma bağlamında bireyler açısından uygun, elverişli olan bu evlerle ilgili reklam iletileri için işlevselliğin ön planda olduğu reklam iletileri demek yanlış olmaz sanırız. Bu evlerde yaşam, güvenli (çünkü güvenlik var) ancak toplu yaşam kapsamında değerlendirilebilecek bir yaşamdır. Ancak eklememiz gereken bir nokta var: İmaj aktarımı gerçeklik imgesi ile birlikte bu iletilerde verilmektedir. Görseller aracılığıyla verilen imaj ve değer konseptine ek olarak, dilsel iletide yer alan evlerin fiyatları, ödeme biçimleri, kredi veren bankalar, bankaların faiz oranları ile ve projelerin vaad ettiği sosyal alan ve etkinliklerle de gerçeklik bağlamında aktarım da söz konusudur. Bu durum, anımsayın, Park Village reklam iletisinde de görülmekteydi. Doğanın kültüre, hayallerin gerçeğe dönüşümü... İşte bizi, olası tüketiciyi yaşayacağımız yeri seçmeye çağıran bir başka reklam iletisi. Kültür ve gerçeklik çağrışımları yüklü ileti doğallık ve huzur dan uzak proje reklamları. Ancak İmaj ve Değer aktarımı gözlemlenmektedir. Hayatınızda yeni bir sayfa açın dilsel iletisiyle çağrı işlevini yerine getiren ileti metropol hayatının renkli yaşantısının içinde olabilme fırsatı da sunuyor iletisiyle hem metropol yaşamının nitelikleri vurgulanmakta hem de olası tüketicinin benimsediği yaşam biçimine gönderme yapılmaktadır. Yine ışıklı daireler, alacakaranlık ve modern görünümlü, değişik biçimli yapılar... Dilsel iletide yer alan görkem görsel iletide canlandırılmış ve karşımızda durmakta adeta... Gerek Evim Kadıköy gerek Espadon projesi her ikisinde de lüks, görkem, şatafat, ışıltı ve şehirli olma, şehiri yaşama konseptleri ele alınmıştır. Yapıların dış cepheleri, ki çözümlememizde doku olarak yer almıştır, şık ve farklı dır. Gün ışığı gibi sıradan aydınlatma reklam iletilerinde kullanılmamıştır. Karanlık ya da alacakaranlıkta parlayan yıldızlardır söz konusu projelerde yer almaktadır. Reklam iletilerindeki biçimlere bakıldığında, üçgene benzeyen, gökdelen tarzı ya da Espadon daki gibi, konik sanki dünyadışı! varlıklar tarafından yapılan yapıları andıran binalar.

18 Reklam iletilerinde özellikle bina reklamlarının reklamlarında çağrışımlar aracılığıyla aktarılan bir diğer işlev ise ekonomik değer ya da başka bir deyişle ekonomik işlev dir. Aşağıdaki reklam iletilerinde bu son derece açık biçimde görsel ve dilsel öğeler bağlamında gözlemlenmektedir. Groupe μ den destek alarak oluşturduğumuz eklektik yöntemimize göre değerlendirme yaparsak, kısaca görsel göstergeler açısından yalnızca projedeki konutların yalın aktarımlarına gönderme yapılırken, dilsel iletilerle yoğun biçimde ve dikkati çeker biçimde finans, ekonomik değer aktarımı üzerinde durulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biçim olarak konutlar ya da konut görselleri değil, dilsel iletilerin biçimsel aktarımları ikna edici niteliktedir. Örneğin koyu ve çerçeve içinde yazılan fiyatlar, indirimler, peşim ödeme bilgileri, faiz oranları olası tüketicinin mantığına seslenmekte ve onlara hayaller değil gerçek bir dünya sunulmaktadır. Gösterilenler ya da ikonik ögeler açısından bakıldığında ise kazanma, ekonomi yapma, indirim gibi anlam aktarımlarının olduğu görülmektedir. Olası tüketiciye siz diye seslenilirken, firma kendini biz olarak konumlandırmakta ve siz yeter ki gelin, alın biz de gereğini yapacağız çağrışımı hissettirilmektedir. Gösterilenler açısından keyif alma ikinci planda rol almaktadır iletilerde. Ayrıca olası tüketiciye diğer doğa çağrışımlı reklam iletilerinden farklı olarak illüstrasyon değil, fotoğraf yoluyla gerçek konut görselleriyle iletinin oluşturulduğu görülmektedir. Ayrıca konum bilgileri, hem bilgilendirici işlev doğrultusunda hem de ikna edicilik bağlamında açık biçimde verilmiştir. Ancak hiç kuşkusuz, söz konusu konumlandırmaların simgeler aracılığıyla aktarıldığı ve Modern Palas reklam iletisindeki gibi, kırmızı bir kalp içine projenin konumlandırıldığının altının çizilmesi gerekmektedir.

19 Sonuç Doğanın kültüre, hayallerin gerçeğe dönüşümü... Son dönemde gördüğümüz konut reklamlarına bakıldığında, bireylerin temel gereksinimlerinden olan barınma, korunma ve güvende olmanın ötesinde yaşanan kimi şeyler vardır: Korunma- Güvende olma Barınma Gereksinimi «Yuva» Kavramı Ev/Konut (Gerçek Anlamda) Ev/Konut (Düşsel olan + İdeallerde olan) Rahatlık, huzur, mahremiyet, sağlamlık, güvenlik gibi kavramlara ek olarak keyif alma, statü, sosyalleşme, kalite, imaj gibi kavramların da reklamlar aracılığıyla konut-ev kavramına aktarıldığı gözlemlenmektedir. Bir başka deyişle, kanımızca, konut edinmede ya

20 da konutla ilgili beklentilerde işlevsellik özelliğinin yanı sıra simgesel özellikler de aranır olmuştur. Konut almak isteyen tüketicinin konutla ilgili kalite algısı da bu doğrultuda değişim dönüşüme uğramıştır. Artık algılanan kalite = imaj dır. Ancak bilinen bir gerçek vardır: Gerçek kalite Beklenen kalite = Algılanan Kalite Bu doğrultuda, konutlarla ilgili reklam iletilerinde, tüketicilerin değişen-dönüşen beklenti ve istekleri doğrultusunda göstergeler kullanılarak, istenen ve amaçlanan davranış değişikliğinin yaratılması sağlanmaktadır. Reklam iletileri de incelendiğinde, tüketicilerin zihinlerinde yaratılan çağrışımların tümüyle tüketicinin yeni yaşam biçemi, tarzı ve/ya da değerleri ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Belki, bu bağlamda, kalite algısı üzerinde de kısaca durmak, söylenenlere açıklık getirecektir. Kalite kavramı, ürüne markaya ait bir değerdir. Bir üstünlük göstergesidir. Kalite kavramı kimi zaman ürün temelli, kullanıcı ve/ ya da üretim temelli ve kimi zaman da değer temelli karşımıza çıkabilir. Ve kalite denildiğinde, performans, güvenirlik, uygunluk, dayanıklılık, estetik gibi özelliklerden söz edilir. Kalite, hem işlevsellik hem de sembolik boyutlarda kendini gösterebilir. Günümüzde özellikle konut reklamlarında da kalite algısının hem simgesel-sembolik kalite hem de işlevsel kalite ile birlikte aktarıldığını çözümleme sonucunda söyleyebiliriz. Ancak çoğunlukla simgesellik işlevi diğerine göre daha yoğun biçimde gözlemlenmekte ve kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, statü kazanma, lüks, saygınlık, ayrıcalık, keyif alma kısacası duygulara seslenen göstergeler ve içerikler tüm işlevsel, yararcıl özelliklerin önüne geçmektedir. Reklam iletilerinde yaratılan en önemli imgelerden biri de Hayaller gerçek oluyor söylemiyle ve keyif alma odaklı bir ikna edici iletişim kullanılarak yaratılmaktadır. Artık, sanırız, inşaat firmaları Ev söz konusu olduğunda hayalleri zorlamak gerek sloganıyla projelere odaklanmaktalar.

21 Reklam iletilerinin eklektik yöntemle çözümlenmesi sonucunda kalite aktarımını değer aktarımı ile paralellik gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Şehir yaşamının yoğun ve stresli günlerinden kurtulmak ve rahat nefes alabilmek ve statü kazanma, toplumda söz sahibi olma kısacası Maslow un Gereksinimler Piramidi nde en üst aşamaya gelebilmek için konut reklamlarının iletilerindeki sıradan konut yerini imaj imgesi aktaran ve ya da kentli lüks yaşam imgesi aktaran çağrışımlara bırakmıştır. Sonuçta, olası tüketicinin imgeleminde de değişiklik ya da bir dönüşüm yaşandığı ortadadır. Ev edinmek isteyen kişiler ekonomik durumlarını zorlanacak da olsa finşaat firmalarını Ev söz konusu olduğunda hayalleri zorlamak gerek sloganına uygun davranış göstermektedirler. Bu doğrultuda da lüks olarak tanımlanabilecek ve daha önce de dediğimiz gibi, sıradan, bilinen ev-konut imgesinden farklı bir evi almaya yöneleceklerdir. Örneğin, İstanbul da lüks konutun çok yakın takipçisi olan Sotheby s Turkey in Genel Müdürü Arman Özver, lüks konut anlayışının çok değiştiğini belirterek, illa çok yüksek binalar ya da sosyal donatılar lüks demek değil. Artık lükste lokasyon, manzara ve tasarım etkisi büyük yer tutuyor biçiminde görüşlerini ortaya koymaktadır; Özver, Avrupa standartlarında yapılmış, yaşam keyfi veren ve tasarım detaylarının öne çıktığı yapılarda fiyatların da otomatik olarak arttığının da altını çizmektedir. Kevin Lynch e göre, bir çevresel imge üç bileşene ayrılabilir: kimlik, yapı ve anlam 7. Şimdi makro düzeyde bir çevresel imge olarak İstanbul a bakalım, İstanbul u düşünelim, İstanbul un kentsel dokusunu inceleyelim. Sonra da mikro düzeyde İstanbul ve İstanbul daki yapılaşmayı düşünelim. Artık çoğu semtte seçkin, ayrıcalıklı, lüks denebilecek yapılar vardır. Bu durum, büyük kentlerde yaşam biçimlerinin değişmesiyle, konuta duyulan gereksinim biçimlerinin değişmesiyle açıklanabilir. Yaşam mekanlarının farklı niteliklere sahip olmaları doğal olarak farklı imgeleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada insan-mekan ilişkisi, kimlik ve kültür, toplumsal yaşam ve değerler gibi kavramlar dikkatleri çekmektedir. 7 Kevin Lynch, Kent İmgesi, Türtkiye İş Bankası Kültür Yay., Kasım 2012, s.8.

22 Çözümleme ve sonuçlarına yeniden dönelim. Sonuçta inşaat sektörü ile ilgili verilen reklamlarda genelde «konut - ev» çağrışımı, özelde ise temel karşıtlıklardan yola çıkılarak olası tüketiciyi ikna amaçlı değişik anlam aktarımları gerçekleştirilmektedir. Reklam iletilerinde, bu doğrultuda «konut - ev» bağlamında bir «çevrelenen metinin» olduğu ve reklam iletileriyle aktarılan içerikle, konseptle ilintili bir «çevreleyen metin» olduğu söylenebilir. Çevrelenen metin; Gerçek Yaşanan Varolan a gönderme yapar. Çevreleyen Metin ; Düşlenen İdeal Arzulanan a gönderme yapar. Yeni «bir sosyal çevre» ve «statü kazanma» duygularına, «doğada» «huzurlu» yaşama gibi anlamlar aktarır. açıktır: Çözümlenen reklam iletilerinde kalite kavramının da tüketici algısında değiştiği Gerçek kalite algısı Arzulanan/Düşlenen kalite algısı = Algılanan Kalite

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I REZİDANS-OFİS-ÇARŞI Turgutlu ya Yeni Bir Bakış Açısı Alphard İnşaat A.Ş. ALPHARD REZİDANS Projesini Ege nin yükselen yıldızı Turgutlu da inşa ediyor. Ege ekonomisinin başkent adayı Turgutlu, rahat ve

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın...

Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın... Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın... İstanbul un tadını daha kaliteli ve ayrıcalıklı çıkarmak isterseniz, yeni ve ekonomik bir seçenek size iyi gelecek! İlkeler İnsan odaklı,

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

Hayal gücünüzden ilham alınarak inşa edilmiş bir yaşam.

Hayal gücünüzden ilham alınarak inşa edilmiş bir yaşam. Hayal gücünüzden ilham alınarak inşa edilmiş bir yaşam. Kartal ın hayata bakış açısı değişiyor... Hayat yeni bir anlam kazanıyor. 01 Rezidans yaşamının ışıltılı dünyası içinde, tüm ayrıcalıkların elinizin

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

Yaşamın Rengi. Topraktan Yaşama

Yaşamın Rengi. Topraktan Yaşama Yaşamın Rengi Yaşamın Rengi Tasarım & Basım : Demirkolbasim.com Topraktan Yaşama Seydioğlu Grup Yatırım A.Ş. Merkez Ofis Tel : 0216 307 61 96 Fax : 0216 307 61 97 Adres : Velibaba mah.dolayoba Cad. Tolga

Detaylı

Göl, gökyüzü ve deniz... Eşsiz bir huzur içindesiniz...

Göl, gökyüzü ve deniz... Eşsiz bir huzur içindesiniz... www.oncuteras.com Göl, gökyüzü ve deniz... Eşsiz bir huzur içindesiniz... İstanbul un güzellikleri sarmış dört bir yanınızı Bir yanınızda sakinliğiyle içinize huzur veren Küçük Çekmece Gölü, diğer yanınızda

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

turkuaz evleri TURKUAZ TURKUAZ EVLERİ YENİ MAH. MEVLANA CAD. NO:10 Altınordu-ORDU / TÜRKİYE İLETİŞİM...

turkuaz evleri TURKUAZ TURKUAZ EVLERİ YENİ MAH. MEVLANA CAD. NO:10 Altınordu-ORDU / TÜRKİYE İLETİŞİM... z a u z k a r u ttuurkvlerrii eevvler z a u k tur TURKUAZ Turkuaz rengi; açık kirli yardımsever ve gururlu kişilerin rengi olup, en üst düzeydeki bir değişimin ve dönüşümün sembolüdür.insanlar üzerinde

Detaylı

DÖRT BİR YANINIZDA ŞEHRİN AYRICALIKLARI...

DÖRT BİR YANINIZDA ŞEHRİN AYRICALIKLARI... DÖRT BİR YANINIZDA ŞEHRİN AYRICALIKLARI... ARY Poyraz, Anadolu Yakasının farklı güzelliğini her yönüyle taşıyan Bostancı da hayata geçireceği projeyle, sizi ayrıcalıklı bir hayata davet ediyor. Bir yandan

Detaylı

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem loft bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem Kat karșılığı inșaat sektörüne yeni bir anlayıș getirme hedefiyle yola çıkan Arkad Yapı, LEED ( Ekolojik Çevre

Detaylı

Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz.

Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz. Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz. 29.000 metrekarede, 32 konutluk ilk etabını sizlerle buluşturan Aden Ballıkpınarı, toplam 78 adet özel villa ile kurgusunu tamamlayacak. 4

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Konuksever Mah. Gazi Bulvarı No:220 Antalya TURKEY Tel.(0242) 326 27 02 02 Fax. (0242) 248 69 99 info@aytgroup.com / www.aytgroup.

Konuksever Mah. Gazi Bulvarı No:220 Antalya TURKEY Tel.(0242) 326 27 02 02 Fax. (0242) 248 69 99 info@aytgroup.com / www.aytgroup. Konuksever Mah. Gazi Bulvarı No:220 Antalya TURKEY Tel.(0242) 326 27 02 02 Fax. (0242) 248 69 99 info@aytgroup.com / www.aytgroup.com PROJE ADI AYT PARK VİLALARI PROJE YERİ Döşemealtı/ Antalya KONSEPT

Detaylı

ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor...

ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor... H ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor... PROJE ORTAKLIĞI B ir yudum değil, doya doya mutluluk... İnsan ilişkilerinin sıcaklığını özlüyoruz hepimiz Küçük, kendi halinde mahallelerde, sıcak komşuluk ilişkileri

Detaylı

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor.

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Başkentin yatay konseptte tasarlanmış ilk villa projesi ERKANLI Villa Vetro, Ankara ya temiz havasıyla soluk veren İncek te sizlerle buluşuyor. Erkanlı

Detaylı

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR HAKKIMIZDA Mimari özgünlüğün, teknoloji ve mühendislikle birlikte önem kazanacağına inanan Gama Grup un inşaat sektöründeki deneyimleri, bu kez de STUDİO GARDEN projesiyle hayat bulmaktadır. Rahat ve huzur

Detaylı

Daha Fazlası İçin Bu Eşsiz Manzarayı Hill Kartal la Tamamladık

Daha Fazlası İçin Bu Eşsiz Manzarayı Hill Kartal la Tamamladık Daha Fazlası İçin Bu Eşsiz Manzarayı Hill Kartal la Tamamladık Adaları gören bu eşsiz manzara, huzur dolu bir yaşam alanı, karlı bir yatırım, ulaşımı kolay bir konum, hayatınıza renk katacak teknolojik

Detaylı

SERDİVAN Küçük Bir Cennet...

SERDİVAN Küçük Bir Cennet... SERDİVA Küçük Bir Cennet... SAKARYA I TEKTAŞI SERDİVA DA... 5 yıldızlı yaşam sizi bekliyor. Yeni yaşam trendi Serdivan Gölbaşı Konakları, tüm beklentilerinizin üzerine çıkmak için yükseliyor. Serdivan

Detaylı

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve ışık düzenlerinin değiştirilmesi ile bazı öğrencilerin

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam www.metsannexus.com METSAN NEXUS BİR PROJESİDİR Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam tarzını

Detaylı

MALATYA KÖŞKE ÇIKIYOR! Ayrıcalıklı ve muhteşem bir hayat...

MALATYA KÖŞKE ÇIKIYOR! Ayrıcalıklı ve muhteşem bir hayat... MALATYA KÖŞKE ÇIKIYOR! Ayrıcalıklı ve muhteşem bir hayat... BAZILARI BÜYÜK YAŞAR! İşi büyük, tutkuları büyük, vizyonu büyük insanlar için özel bir proje Yıllarca çalıştınız. Emek verdiniz. Fedakarlık yaptınız.

Detaylı

OSAGRUPYAPI OSALIFE. Mimarın Gözünden. Mimar Salih Zeki SALALI

OSAGRUPYAPI OSALIFE. Mimarın Gözünden. Mimar Salih Zeki SALALI hayal edenlere... Neden? Neden? OSAGRUPYAPI İşyerlerimizde insan sağlığını, insan hayatını ve can güvenliğini ön planda tutuyoruz. Birçok alanda yol gösterici ilkelere ve değerlere sahibiz. Yenilikten

Detaylı

NADOL. yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com

NADOL. yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com A yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com A yaşam evleri. ... SEHIRCILIK VE KONT ALGISINI YENIDEN TANIMLIYORZ Safranbolu nun en değerli ve en büyük arazileri üzerinde hayata geçireceğimiz Anadolu Yaşam

Detaylı

da kente ve şehrimize estetik, yaşama huzur ve kalite katmaya

da kente ve şehrimize estetik, yaşama huzur ve kalite katmaya AAB Yapı İnşaat 1994-2014 yılları arasında grup şirketi olarak inşaat sektörüne başlamıştır. 2014 yılında AAB Yapı İnşaat Anonim Şirketi olarak yoluna devam etmektedir. AAB bugüne kadar pek çok projeye

Detaylı

Baş döndüren bir yaşam...

Baş döndüren bir yaşam... Baş döndüren bir yaşam... Yükseklerdeki keyf in şehir hali... Yeditepe nin şehri... Asya dan Avrupa ya uzanan masal gibi bir şehirdir İstanbul. Dünyanın iki kıtayı birleştiren tek şehri, geçmişten bugüne

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

www.esmarinkonaklari.com

www.esmarinkonaklari.com www.esmarinkonaklari.com GENEL BİLGİLER ES MARIN KONAKLARI 8262 m 2 arsa alanı, 23754,68 m 2 inşaat alanından oluşuyor. Ferah bir yaşam sürmeniz için sitenin %60 ı yeşil alanlar ve sosyal aktiviteleriniz

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

KONYAALTI NDA 5 YILDIZLI BİR YAŞAM KONYAALTI NDA 5 YILDIZLI BİR YAŞAM

KONYAALTI NDA 5 YILDIZLI BİR YAŞAM KONYAALTI NDA 5 YILDIZLI BİR YAŞAM Yeryüzü Cenneti ANTALYA Binlerce yıllık tarihiyle nice hikayelere konu olmuş, dillere destan güzelliğiyle yüzlerce uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehirdir Antalya. Toros dağlarının ihtişamı altında

Detaylı

Şehrin en doğal hali!

Şehrin en doğal hali! Şehrin en doğal hali! Geleceğe dair hayalleriniz vardır, ne zaman gerçekleşeceğini bilemediğiniz... Konforlu bir ev yer alır hayallerinizde. Dışarı çıkmak içinizden gelmez... Çocuklarınız doğanın kucağında

Detaylı

İş dünyasında prestijin yeni adresi

İş dünyasında prestijin yeni adresi İş dünyasında prestijin yeni adresi YENİKONAK İNŞAAT SAN.TİC. LTD. ŞTİ Proje geliştiricisi, en ince detayına kadar planlanmış projeleri ile 25 yıldır müşterilerine değerli yatırım alternatifleri sunuyor.

Detaylı

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ.

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. PROPA İNŞAAT PROPA Grubu; PROPA Holding A.Ş., PROPA İnşaat ve Ticaret A.Ş., PROPA Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Propa Servis ve Yönetim

Detaylı

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam.

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam. MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKAN KAVRAMLARI MEKAN İnsanın içinde eylemlerini yerine getirdiği, onu saran ve ait olma duygusu yaratan, yatay ve düşey elemanlarla sınırlandırılmış üç boyutlu düzenlemeler. İçinde

Detaylı

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1 Mimari fotoğrafçılık Mimarlık, gökdelenlerden kulübelere kadar her şeyi kapsayan geniş bir konudur. Gittiğiniz neredeyse her yerde, günlük hayatta bir

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve stresinden kaçış... Hepimizin kendi iç huzurunu bulacağı dünyalara ihtiyacı var.

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve stresinden kaçış... Hepimizin kendi iç huzurunu bulacağı dünyalara ihtiyacı var. Bugün son günün olsa... Nasıl yaşardın Sadece 24 saat nefesin kalsa? Hiç yalansız, Tamamen riyasız, Ne yapardın?.. Daha mı çok tebessüm eder? Uyumaz yıldızlara mı bakardın? Demek çekinmeden sevgini söyler,

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

www.parkroyalpendik.com

www.parkroyalpendik.com www.parkroyalpendik.com İ N Ş A A T K O N S O R S İ Y U M U Şiirlerdeki ve değişerek modernleşen İstanbul u yaşamaya hazır mısınız? Evin içinde bir oda, odada İstanbul Odanın içinde bir ayna, aynada İstanbul

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

Ankara nın Yeni Vadisi

Ankara nın Yeni Vadisi Ankara nın Yeni Vadisi Ankara nın Yeni Vadisi Doğaya dönebileceğiniz yeşil alanların ve modern, konforlu, güvenli ve keyifli bir yaşam alanının herkesin hakkı olduğuna inanarak tasarladık bu projeyi. Keçiören

Detaylı

www.vivatrendankara.com www.vivatrendankara.com Aile olmanın huzurunu göklerde yaşayın Yenimahalle Pamuklar vadisi üzerinde 4934 m 2 arsa alanı üzerinde 4250 m 2 yeşil alana sahip Viva Trend Ankara sosyal

Detaylı

Yaşamın, düşlerin ötesine geçtiği yer

Yaşamın, düşlerin ötesine geçtiği yer Yaşamın, düşlerin ötesine geçtiği yer Doğru ve estetik bir mimari yaşamınızı daha anlamlı kılar Güzelvadi Villaları; doğası, konumu, kalite/güvenlik anlayışı ve mimarisiyle yaşamınıza anlam katacak; üstelik

Detaylı

Yapı ve Emlak Projeleri Tasarım Kategorisi Kazananı

Yapı ve Emlak Projeleri Tasarım Kategorisi Kazananı Yapı ve Emlak Projeleri Tasarım Kategorisi Kazananı KONSEPT PROJE 5 Akay İnşaat ın yeni gözdesi Yeni yaşam tarzınıza merhaba deyin. Doğallıktan taviz vermeyen modern tasarımlarla dolu, hem rahat hem şık

Detaylı

Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş.

Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş. Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş. denizi, sahili ve kumsalı ile Samsun'un yeni yaşam merkezi Atakum'da 4-5 Yeni bir yaşama hazır olun... 6-7 Bir Yanım Derya Deniz Karadeniz in kalbinde, şehrin dokusuyla

Detaylı

İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor

İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor Gelişim aksı üzerinde bulunan Seyrek, yeni projelerle sürekli gelişiyor, değişiyor ve değerleniyor. Seyrek te değişime öncülük eden proje Studio City; farklı konut

Detaylı

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir.

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir. Öztürkler İnşaat olarak, 1987 yılından beri insana ve aileye saygılı, çevreye değer katan prestijli projeler üretmeyi ilke edindik. Modern mimariyle teknolojiyi birleştiren başarılı inşaat işleri gerçekleştirmek

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Ayrıcalıklar dünyasındaki yerinizi almaya hazır mısınız?

Ayrıcalıklar dünyasındaki yerinizi almaya hazır mısınız? Ayrıcalıklar dünyasındaki yerinizi almaya hazır mısınız? Hayallerinizi inşa ediyoruz. Sanat Park Hakkında Sanat Park, Konya nın en değerli caddelerinden Şefik Can ın hemen yanı başında yükseliyor. Konya

Detaylı

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Flora Konakları nda hayat var! İstanbul un Anadolu yakasında Tuzla ya yeni bir şehir kuruluyor. Hayalini kurduğunuz yaşamı size sunmaya hazırlanan

Detaylı

yesill residence marmarisyapi.com

yesill residence marmarisyapi.com yesill residence marmarisyapi.com Kalite ve Güven inşa eder Marmaris Yapı, Girginçler Turizm A.Ş ve Muzaffer Özlü ortaklığında,2008 yılında kurulmuş bir gayrimenkul inşa ve satış şirketidir.kurulduğu tarihten

Detaylı

Tanıtım videomuzu izlemek için kare kodu telefonunuzdan tarayınız.

Tanıtım videomuzu izlemek için kare kodu telefonunuzdan tarayınız. Tanıtım videomuzu izlemek için kare kodu telefonunuzdan tarayınız. STANDARTLARIN ÖTESİYLE TANIŞIN www.bestpoint.com.tr /bestpointcomtr BESTPOINT BATIKENT; Makro, Makro grup şirketler bünyesinde bulunan

Detaylı

D E Ğ İ Ş İ M B A Ş L A D I

D E Ğ İ Ş İ M B A Ş L A D I DEĞİŞİM BAŞLIYOR Karakteristik mimari tasarımı, sosyal olanakları ve özel lokasyonu ile yaşamı alanı kavramını yeniden tanımlayan REAL CITY; 3 blok, 196 daire, 26 mağaza, çocuk parkı, spor salonu, otoparkı

Detaylı

YAŞAM. yeniden. `de TANIMLANIYOR

YAŞAM. yeniden. `de TANIMLANIYOR YAŞAM yeniden `de TANIMLANIYOR Dağ Mühendislik Ltd. Şti., mekan alan ölçülerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu katalogda kullanılan tüm dekorasyon görselleri temsili olarak konmuş olup, tutar satış

Detaylı

Sessiz Koza. Minehead de yer alan bu keyifli yaşam alanını tarif etmek için samimi, sıcak ve huzurlu demek yeterli...

Sessiz Koza. Minehead de yer alan bu keyifli yaşam alanını tarif etmek için samimi, sıcak ve huzurlu demek yeterli... Sessiz Koza Minehead de yer alan bu keyifli yaşam alanını tarif etmek için samimi, sıcak ve huzurlu demek yeterli... Hazırlayan SELİN AKAL GÜLMEZ FOTOĞRAFLAR UNIQUE HOME STAY Ocak 2016 ALLDecor 133 EVLER

Detaylı

Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz?

Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz? Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz? MEŞE AĞACI Eski uygarlıklarda Zeus'un kutsal ağacı olarak bilinen meşe, Kayıngiller ailesinden bir ağaç türüdür. 400 kadar türü bulunan meşe ağacının

Detaylı

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da.

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da. İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da Ve şimdi Konya da. 23 Bursa Prestij Modern 23 yıllık İstanbul Prestij Park Bakyapı Uzmanlığıyla Prestijli Bir Hayat Sakarya Çamlıca Apart Evleri Çanakkale

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

www.zeytuniteras.com Hayalini Kurduğunuz Müstakil Yaşam... www.zeytuniteras.com Diğerleri... Kargaşa içinde... Trafikten bunalmış... Şehir hayatını stres içinde yaşarken... Zeytuni Teras sakinleri ne

Detaylı

KENTİN YENİ ARMASI. YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE

KENTİN YENİ ARMASI.  YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE KENTİN YENİ ARMASI www.yunusoglu.com.tr YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE HER AÇIDAN KUSURSUZ İzmir in en hızlı büyüyen bölgesi Gaziemir de, çok özel bir proje yükseliyor. Site içerisinde, rezidans konseptinde

Detaylı

ONE ORTAKÖY KİRALIK OFİS

ONE ORTAKÖY KİRALIK OFİS GENEL ÖZELLİKLER İstanbul un Ortaköy semtinde yamaca konumlandırılan One Ortaköy projesi, ikonik tasarımıyla Mimar Gökhan Avcıoğlu imzasını taşımaktadır. Farklı bir tasarım çizgisi taşıyan One Ortaköy,

Detaylı

Hayat boyu, hayat dolu!..

Hayat boyu, hayat dolu!.. Hayat boyu, hayat dolu!.. KAYSERİ: Sivas Caddesi İpeksaray AVM A Kule 5. Kat Melikgazi - Kayseri Tel. +90352 224 24 10 Fax. +90352 224 2412 İSTANBUL: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

evim olsun...

evim olsun... www.eurotolia.com.tr evim olsun... evim olsun... Büyükçekmece Gölü PROJE KÜNYESİ Proje Adı : EUROTOLIA Büyükçekmece Panorama Evleri Projenin Yeri : Büyükçekmece / İSTANBUL Yüklenici : TURCO İnşaat Ltd.

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9 N BORNOVA KÜÇÜK PARK K N OB A A AR 1 A AR ÜN V R ANA V A AR AKÜ N Ü R A AR B Ü Ü 3 O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam hayal etmek ve bu hayali gerçekleștirmeye

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

Özel Dekoratif Kaplamalar

Özel Dekoratif Kaplamalar Özel Dekoratif Kaplamalar DOĞANIN BÜYÜLÜ DOKULARI Capatect Isı Yalıtım Sistemi yaşadığımız mekanlara doğallık taşıyan yepyeni bir kaplama serisi sunuyor. Özel efektli dış cephe kaplama ürünleri MagicFine

Detaylı

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 Tarihin, kültürün ve doğanın destansı aşkı; Türkiye Büyük bir aşkın adıdır Türkiye. Tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla,

Detaylı

O nu keşfettikten sonra, şehirden ayrılmak isteyenler tercihlerini yeniden düşünecek. 2 kumruankara.com 3

O nu keşfettikten sonra, şehirden ayrılmak isteyenler tercihlerini yeniden düşünecek. 2 kumruankara.com 3 Şehri içinde yaşa Şehrin Yeni Değeri Bugünden geleceğin yaşam standartlarını şekillendiren Kuzu Grup, Çankaya daki yeni projesiyle şehri, şehirde yaşamak isteyenlere çok özel bir değer hediye ediyor. O

Detaylı

LÜKS, LOCA ŞİRİNKÖY İLE YENİDEN TANIMLANIYOR...

LÜKS, LOCA ŞİRİNKÖY İLE YENİDEN TANIMLANIYOR... MÜKEMMELİ VE KUSURSUZU ARAYANLAR İÇİN, BİLİNEN STANDARTLARIN ÜSTÜNDE KALİTELİ BİR YAŞAMIN KAPILARINI AÇIYOR. LÜKS, İLE YENİDEN TANIMLANIYOR... SADECE ON İKİ SEÇKİN AİLEYE! Yeni lüks, hiç beklemediğiniz

Detaylı

Mimarhan Stil Satış Ofisi: Bağdat Cad. No:422/4 Maltepe / İstanbul mimarhan.com.tr. /mimarhan

Mimarhan Stil Satış Ofisi: Bağdat Cad. No:422/4 Maltepe / İstanbul mimarhan.com.tr. /mimarhan DAIMA EN IYISI Mimarhan Stil Satış Ofisi: Bağdat Cad. No:422/4 Maltepe / İstanbul info@mimarhan.com.tr 0216 527 53 53 mimarhan.com.tr /mimarhan 2 1 BAĞDAT CADDESİ NİN DİNAMİZMİ + ÖZGÜN MİMARİNİN DİNGİNLİĞİ

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

İş hayatında dengeleri değiştirecek

İş hayatında dengeleri değiştirecek İş hayatında dengeleri değiştirecek 1 2 3 Yıldız a İş imiz Düştü Ankara da iş hayatının nabzının attığı yer olan Yıldız, farklı mimarisiyle göz dolduran Yıldız Kule ye ev sahipliğine hazırlanıyor. İş hayatında

Detaylı

BARBAROS RESERVE BODRUM

BARBAROS RESERVE BODRUM BARBAROS RESERVE BODRUM SENSE His:/nesne görme, duyma, tad alma, koklama, dokunma ve bu geleneksel duyuların ötesinde olası farklı duyularla edinilen algı Live Doğallığın ve konforun yeni tanımı Kendine

Detaylı

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI Temel Tasarım Etkinliği Gurup çalışması Yrd.Doç.Dr. Doğan Arslan Bu çalışmada Tasarım eleman ve ilkelerin neler olduğu açıklanacak. Her bir eleman ve ilkelere endüstriyel ürünler

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

güzel bahçem MUTLULUĞUN EŞ ANLAMI www.meaguzelbahcem.com

güzel bahçem MUTLULUĞUN EŞ ANLAMI www.meaguzelbahcem.com güzel bahçem MUTLULUĞUN EŞ ANLAMI www.meaguzelbahcem.com Ve yine yolculuk başlıyor... Benim için her proje ekibim ile birlikte, güzeli aradığımız, heyecan verici bir yolculuk, bir arayış. Projenin gerçekleşeceğini

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

A.Ş. projesidir. 4 safir kadar parlak bir yaşam...

A.Ş. projesidir. 4 safir kadar parlak bir yaşam... 1 A.Ş. projesidir. 4 safir kadar parlak bir yaşam... 5 Pursaklar da Safİr kadar parlak bir yaşam... İnşaatın güven veren markası Çiftçioğlu Grup un 20 senelik deneyimiyle Pursaklar da yükselen bu prestijli

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

POWERPOINT İLE ETKİLİ SUNUM. Günay TEMUR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Bilgi ve İletişim Teknolojileri

POWERPOINT İLE ETKİLİ SUNUM. Günay TEMUR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Bilgi ve İletişim Teknolojileri POWERPOINT İLE ETKİLİ SUNUM Günay TEMUR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Bilgi ve İletişim Teknolojileri . 2. Slayt 1. Slayt SUNU Günay TEMUR 2 NELER YAPMAMALIYIZ? Günay TEMUR 3 Slayt Hazırlama Teknikleri Font

Detaylı

HER DÜŞ GERÇEĞE DÖNÜŞMEK İÇİN VARDIR

HER DÜŞ GERÇEĞE DÖNÜŞMEK İÇİN VARDIR HER DÜŞ GERÇEĞE DÖNÜŞMEK İÇİN VARDIR ÖNCE DÜŞLER VARDI Çok değil, 2007 yılında bir düş kurduk. İnşaat sektöründe edindiğimiz deneyim ve bize duyulan güvenden güç alarak, hayatlara renk katacak farklı

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

w w w. p a r k e r d e m l i. c o m

w w w. p a r k e r d e m l i. c o m w w w. p a r k e r d e m l i. c o m www.parkerdemli.com HAYATIN TAM ORTASINDAYIZ! PROFESYONEL DENEYiM GÜVENLİ YAPILAR... Tmz Yapı olarak, kaliteli ve prestijli yaşam alanları üretmek, güvenilir olmak,

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Sultanbeyli de ayrıcalıklı bir dünya...

Sultanbeyli de ayrıcalıklı bir dünya... Sultanbeyli de ayrıcalıklı bir dünya... Şehir hayatının kolaylıklarından vazgeçmeden şehrin karmaşasından uzaklaşmayı planlıyorsanız; evinize geldiğinizde huzurlu ve güvenli bir ortamda dinlenmek, sıcak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ [ Duymadım deme Görmedim deme Akıllı düşün AKILLI YATIRIM YAP! Konut projemizden yapacağınız yatırımlarda ayrıcalığı ile

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

Isparta nın Yeni Yaşam Merkezi İYİ FİKİRLER, İYİ HAYATLAR

Isparta nın Yeni Yaşam Merkezi İYİ FİKİRLER, İYİ HAYATLAR Isparta nın Yeni Yaşam Merkezi İYİ FİKİRLER, İYİ HAYATLAR MERHABA ISPARTA Isparta da yakında yepyeni bir yaşam başlayacak. Konut standartlarını yükselten modern mimarisi, olanakları ve kalitesiyle Centrum

Detaylı