Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER"

Transkript

1 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER Sirküler, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Şirketler için getirmiş olduğu yenilikler, yeniliklerin yürürlüğe giriş tarihi ve yeni düzenleme ile öngörülen düzenlemelere riayet edilmemesi halinde hükmedilecek adli para ve hapis cezalarını içermekte olup 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un getirmiş olduğu yenilikleri de içermektedir. Elmadağ Hukuk İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy / İstanbul +90 (212) (212)

2 İçindekiler 1.Kamuoyunda Değişiklik Talep Edilen Hususlar Nelerdi? ve 6335 Sayılı Kanunla Neler Değişti? Borçlanma Yasağına ilişkin Hükümlerde Değişikliğe Gidildi İşlem Denetçisi Düzenlemesi Kaldırıldı Bağımsız Denetim Sisteminde Değişiklik Yapıldı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Müdürlerinden Birinin Türkiye'de Yerleşik Olma Şartı ve Yükseköğrenim Şartı Kaldırıldı Ana Sözleşmelerde Uyum İçin Yapılacak Değişikliklerde Süre Uzatıldı İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu Hafifletildi Elektronik Ortamda Kişisel Veriler Korunacak Ticaret Unvanı Şirketin Görülebilir Yerinde Olmalı Ticari Belgelerde Yer Alması Gereken Bilgiler Azaltıldı İnternet Sitesinde Başka Neler Yer Alacak? İşletmeyle İlgili Yanlış İzlenime Ceza SPK dan İzinsiz Para Toplayanın Cezası Ağırlaştırıldı Ticari defterlere İlişkin Düzenlemeler Ne Diyor? Defterler Vuk a Göre Tutulacak, Finansal Tablolar Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenecek Denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yapacak.6 3.Bu Tarihlere Dikkat Edin! Yeni TTK ya Hazır Mıyız?...8 Son Değişiklikler Tablosu 9 Yeni TTK da Öngörülmüş Cezai Yaptırımlar 12 1

3 Sayı: 2012/ Konu: 2013 e Girerken Yeni TTK nın Getirdikleri 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu değişikliklerle birlikte bizleri neler bekliyor? 6335 Sayılı kanunla, 2011 yılında kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun uygulamasında sorun yaşanmaması açısından bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 1. Kamuoyunda Değişiklik Talep Edilen Hususlar Nelerdi? 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu henüz yürürlüğe girmeden tartışmalara yol açmış, özellikle şirket yöneticilerine yönelik bilgilerin her türlü belgede yer alması zorunluluğu, ortakların şirkete borçlanma yasağı, yönetim kurulu üyelerinin dörtte birinin yükseköğrenim mezunu olma şartı, bağımsız denetim kapsamının çok geniş olması, kanunda düzenlenen cezaların ağır olması, adli para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi gerekliliği ve sermaye şirketlerine getirilen internet sitesi kurma yükümlülüğü kapsamıyla bu internet sitesinde bulundurulması gereken içeriğin geniş olması gibi konularda ciddi tepkiler almıştı. Bunun üzerine 6335 sayılı kanunla, şirketlerin internet sitesi oluşturma zorunluluğu, tescil işlemlerine ilişkin şartlar, kanuna aykırı hareket eden tacirlere uygulanacak cezalar, ticari davalar ve anonim şirketlere ilişkin bazı hükümleri de içeren hususlarda yeniden düzenlemeye gidilmiştir. 2

4 ve 6335 Sayılı Kanunla Neler Değişti? 2.1 Borçlanma Yasağına İlişkin Hükümlerde Değişikliğe Gidildi Şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarının belirli şartlar altında önü açılmıştır. Bu durumda Ortaklar, sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması halinde ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde ise şirkete borçlanabilecekler. 2.2 İşlem Denetçisi Düzenlemesi Kaldırıldı Yeni Ticaret Kanunuyla getirilen işlem denetçisi müessesesi yürürlüğe girmeden kaldırılmıştır. Hatırlanacağı üzere küçük-orta ölçekli şirketler açısından denetçi ücretlerinin yüksek olması ve maliyetler nedeniyle düzenleme yaklaşık iki yıldır eleştiriliyordu. Kabul edilen metin ile birlikte şirket kuruluşu, sermaye artırımı, birleşme, bölünme gibi işlemlerde işlem denetçisinden rapor alma şartını içeren hükümler TTK'dan tamamıyla çıkarıldı. 2.3 Bağımsız Denetim Sisteminde Değişiklik Yapıldı 6102 sayılı TTK, kurumsal yönetim ilkelerinin çatısını oluşturan bağımsızlık, tutarlılık ve hesap verilebilirlik kriterlerinin bir sonucu olarak sermaye şirketlerine bağımsız denetim zorunluluğu getirmişti. Küçük şirketler için bu zorunluluğun malî yük getireceği öngörülerek bu şirketlerin bağımsız denetçi tutma zorunluluğu metinden çıkarıldı. Bağımsız denetim yapabilecekler hususunda ise kimlerin denetçi olabileceği yönündeki belirsizlik giderildi. 2.4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Müdürlerinden Birinin Türkiye'de Yerleşik Olma Şartı ve Yükseköğrenim Şartı Kaldırıldı Yeni TTK' nın 359'uncu maddesinde yer alan ve "Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden en az birinin yerleşme yerinin Türkiye'de bulunması ve Türk vatandaşı olması" şartı, kaldırılmıştır. Keza, "limitet şirketlerde müdürlerden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması" şartını getiren TTK' nın 628'inci maddesi de kaldırılmaktadır. Öte yandan, "anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olma zorunluluğu da kaldırılmaktadır. 3

5 2.5 Ana Sözleşmelerde Uyum İçin Yapılacak Değişikliklerde Süre Uzatıldı Yeni TTK' da, mevcut ana sözleşme hükümlerinin tarihine kadar yeni kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunluluğu öngörülmüştü. Yapılan değişikliğe göre; ana sözleşmelerin yeni kanuna uygun hale getirilmesi için tanınan süre tarihine kadar uzatıldı. 2.6 İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu Hafifletildi Her tacir internet sitesi oluşturmak zorunda olmayacak sayılı kanunun 34/6. maddesine göre, İnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz. demek suretiyle denetime tabi olmayan şirketleri internet sitesi kurma zorunluluğunun dışına çıkarmıştır. 2.7 Elektronik Ortamda Kişisel Veriler Korunacak Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gereken kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunacak. 2.8 Ticaret Unvanı Şirketin Görülebilir Yerinde Olmalı Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılacak. 2.9 Ticari Belgelerde Yer alması Gereken Bilgiler Azaltıldı Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilecek. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanacak. 4

6 2.10 İnternet Sitesinde Başka Neler Yer alacak? Söz konusu sitede ayrıca anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları, soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanacak İşletmeyle İlgili Yanlış İzlenime Ceza Var İşletmesi ile ilgili, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunan tacirler ile tek başlarına ticaret yapan ancak ticaret unvanlarına, bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapan kişiler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. ''Türk'', ''Türkiye'', ''Cumhuriyet'' ve ''Milli'' kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilecek. Aksi davranan tacirler hakkında da aynı ceza uygulanacak SPK dan İzinsiz Para Toplayanın Cezası Ağırlaştırıldı Anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla ya da vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınacak. SPK'dan izin almadan halktan para toplayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek Ticari Defterlere İlişkin Düzenlemeler Neler Diyor? Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda olacak. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defteri ile defterlerin açılış onayı, kuruluş sırasında noter tarafından yapılacak. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilecek. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu 5

7 defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacak. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nca çıkarılacak tebliğle belirlenecek Defterler VUK a Göre Tutulacak, Finansal Tablolar Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenecek Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde, yalnız Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenerek yayımlanacak. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için, özel ve istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkili olacak. Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan durumlarda, milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanacak Denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yapacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanunun, ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkili olacak. Ticaret sicili müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyacaklar. Ticaret şirketlerinin, bu kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenecek. Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tabi olarak şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilecekler. 6

8 Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde, bu yönde hazırlıklarda ya da şaibeli iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, bir yıl içinde fesih davası açılabilecek. 3. Bu Tarihlere Dikkat Edin! Gerek 6335 sayılı kanunla değişik 6102 sayılı yeni TTK da gerekse 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun da belirtilen hükümler kapsamında dikkat edilmesi gerek tarihler şöyledir: Bu Tarihlere Dikkat Edin! 1 Temmuz Sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi (TTK md. 1534). Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler sözleşmelerini bu 14 Ağustos Ocak 2013 tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir (6103 sayılı kanun md. 22) sayılı yasa ile bu süre 1 Temmuz 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS/TFRS ye göre düzenlenmesi gerekecektir (TTK md. 1534/3). Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere 1 Mart Ocak 2014 mahkemece atama yapılacaktır (Geçici md. 6/3) sayılı yasa ile bu süre 31 Mart 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. TTK 39. Maddesine göre bilgilerin belgelerde gösterilmesine ilişkin yükümlülüğün 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenmiştir. Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, 14 Şubat 2014 Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabileceklerdir (6103 sayılı kanun md. 20). 7

9 4. Yeni TTK ya hazır mıyız? 1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan eski Ticaret Kanunu gelişen ekonomimiz ve ticari hayata ilişkin ihtiyaçlara cevap vermemeye başlamış, bunun üzerine değişen ekonomik yapı da dikkate alınarak yeni Ticaret Kanunu çalışmalarına başlanmıştı. Yaklaşık 9 yılı bulan bu çalışmalar sonuçlanmış ve 1535 maddelik 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 Tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda oluşan bazı tepkiler sonucu ise Kanunun bazı maddeleri 6335 sayılı kanun ile yürürlüğe girmeden önce değişikliğe uğramıştır. Yeni TTK, şirketlere ağır yükümlülükler getirmekle beraber, bu yükümlülüklerin birer fırsata dönüştürülebileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu yükümlülükleri farkına varabilmek ve yerine getirebilmek, fırsatları değerlendirmek açısından şirketlerin en yakın hazırlıklara başlamaları büyük önem arz etmektedir Sizler için hazırlanmış olan bu sirkülerde söz konusu hukuki, mali, bilgi teknolojileri ve denetim konularına ilişkin olan yükümlülüklere değinilmiş olup kanunun öngördüğü gerekli düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanacak adli para ve hapis cezaları tablo halinde gösterilmektedir. Burada yer alan bilgiler Elmadağ Hukuk Ofisi tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Bu kapsamda verilen bilgi, yorum ve tavsiyeler hukuk danışmanlığı kapsamında değildir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Elmadağ Hukuk Ofisi sorumlu değildir. 8

10 SON DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU DEĞİŞİKLİĞİN İÇERİĞİ Şirketler, ticaret unvanlarının haksız kullanıldığını öne sürerek, haksız olarak Ticaret Unvanı Sermayenin Ödenmesine Dair Taahhüt Süreleri Tedrici Kuruluş Elektronik imza ve KEP Hamiline ve Nama Yazılı Pay Senetleri Birleşmeler Bölünme kullanılan ticaret unvanından kullananı men etmek için mahkemeden talepte bulunabilir. Bunun yanında şayet söz konusu unvan tecil edilmişse tescilin iptali veya değiştirilmesi talep edilebilir. Bu haksız kullanımı karşı tarafın kusurundan kaynaklandığı ispat edilebilirse maddi- manevi tazminat talep edilebilecektir. Yürürlük tarihi olan tarihi itibariyle kurulacak olan şirketler için taahhüt edilen sermayenin ¼ ü tescil anında, kalan kısmı ise 24 ay içinde ödenmelidir.(eski düzenleme 36 ay) Şirketlerin tedrici kuruluş olanağı kaldırılarak sadece ani şekilde kurulacağı öngörülmüştür. Şirketler güvenli elektronik imza edinebilir ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) KEPaccount için KEP sistemine de başvurabilmektedir. Bedelleri tamamen ödenen hamiline yazılı paylar için üç ay içinde pay senetlerinin bastırılarak, sahiplerine şirket tarafından dağıtılması zorunludur. Buna ek olarak nama yazılı pay senetlerin de bastırılabilmesine olanak getirmiştir. Bir şirket veya pay sahibi grubu, başka bir şirketin paylarını elinde bulunduruyorsa kanunun öngördüğü açık ve pratik olan şekilde birleşebilmektedirler. Buna ek olarak sermayesi ve yedek akçeleri kaybolan zarara girmiş şirketler ile barca batık durumda bulunan şirketler bu zararı karşılayabilecek olan kar yapan bir şirketle birleşebilirler. Malvarlığı dağıtılmamış olması şartıyla tasfiye halinde şirketlere de aynı hüküm uygulanabilmektedir. Yeni düzenleme ile şirketlere tam bölünme ve kısmı bölünme imkanı sağlanmıştır. Birleşmeye paralel bir düzenleme öngörülerek bölünme sözleşmesi ve bölünme planı yapılarak bunların gerekli merciler tarafından onaylanması şart koşulmuştur. 9

11 Eşit İşlem İlkesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Kararlarının Butlan ı ve Buna Karşı Dava Hakkı tarihi itibariyle Pay sahiplerinin, yöneticilerinin ve yakınlarının şirkete borçlanmaları; tarihi itibariyle Ultra Vires Prensibi ve Ticaret Şirketlerinin Hak Ehliyeti e kadar Şirket Sözleşmelerinin Toplantı ve Karar Nisaplarına Dair tarihi itibariyle Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Toplantı ve Karar Nisapları Yeni TTK da belirli istisnalar hariç olmak üzere pay sahipleri için eşit işlem ilkesi öngörülmüştür. Bunun sonucu olarak eşit işlem ilkesi gözetilmeden alınan kararlar batıl sayılacaktır. Yönetim Kurulu nun tek üyeden oluşma imkânı getirilmiştir. Bunun yanında Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu da kaldırılarak üyelerin profesyonel ve uzmanlardan oluşabilmesinin yolu açılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin gerçek bir kişiyle temsil ettirilmesi şartıyla tüzel kişi olabilmesine de imkân tanınmıştır. Yabancı yatırımcılar düşünülerek elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılma imkânı getirilmiştir. Sorumluluk anlamında ise; farklılaştırılmış teselsül öngörülerek üyenin kusuru oranında sorumluluğu gündeme gelmiştir. Anonim şirketlerde sermayenin korunması ilkesine aykırı, eşit işlem ilkesini gözetmeden alınmış kararlar batıl olacaktır. Batıl olan kararlara, pay sahiplerinin vazgeçilemez nitelikteki haklarını ihlal eden veya kısıtlayan kararlar da batıl olacaktır. Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını şirkete karşı ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça, şirkete hiçbir surette borçlanamazlar. Gerekli şartlar gerçekleşmeden şirkete borçlanan pay sahipleri TCK anlamında suç işlemektedirler. Buna ek olarak kanunen tahdidi olarak sayılmış olan ortakların yakınları da şirkete borçlanamayacaklardır. Şirketin hak ehliyetinin şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde yazılı bulunan işletme konusu ile sınırlı olduğunu belirten hükümler Yeni TTK ile birlikte geçersiz olacaktır. Şirketin herhangi bir sözleşmesinde, taahhütnamesinde, temliknamesinde veya diğer bir belgesinde karar ve toplanma nisaplarına ilişkin olarak eski TTK nın nisapla ilgili düzenlemesine atıf yapılmışsa 12 ay içerisinde yeni TTK ya uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Yeni TTK da öngörülen olağan toplantı nisaplarına dair düzenlemeler ise, salt çoğunlukla toplanıp toplantıda bulunanların yine salt çoğunluğuyla karar verilmesidir. Yeni TTK da, esas sözleşme değişiklikleri konularına dair, esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Yeni TTK madde 418 hükmünde düzenlenen adi nisaplardan farklı olarak, 4 (dört) ağırlaştırılmış nisap öngörülmektedir. Bu ağırlaştırışmış nisapların hangi hallerde uygulanacağı kanunda belirtilmiştir. 10

12 tarihi itibariyle Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti tarihi itibariyle Yeni Olanak: Zarar Sigortası Yeni TTK ile şirketlerin aralarında açıkça anlaşmaları ve mutabakata varmaları durumunda birbirlerine elektronik ortamda tebligat gönderebilir, ihbar, fatura ve itiraz gibi hukuki işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Şayet tebligat idare tarafından sermaye şirketlerine yapılacaksa 2013 yılından itibaren elektronik yolla iletilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, sigorta ile güvence altına alınabilir. Mevcut Özel Denetçiye Dair tarihi itibariyle Ticari Defterler e kadar Şirketler İçin İnternet Sitesi Kurma Ve Mevcut İnternet Sitelerini Özgüleme Yükümlülüğü ve Hukuki Sonuçları YENİ TTK NIN DEĞİŞİKLİK GETİRDİĞİ tarihi itibariyle Bağımsız ve Özel Denetim ve Denetçi Seçimi Yeni TTK yürürlüğe girmeden önce atanmış bir özel denetçi var ise ve henüz raporunu teslim etmemiş ise raporunu Yeni TTK da öngörülen düzenlemeleri göz önüne alarak hazırlaması gerekmektedir. Şirketler, ticari defterlerini Vergi Usul Kanun una uygun olarak tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin mali durumunu, alacak ve borçlarını açıkça belirtmek zorundadır. Şirketin finansal tabloları Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmalıdır. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defteri ile defterlerin açılış onayı, kuruluş sırasında noter tarafından yapılacaktır. Şayet elektronik ortamda tutuluyorsa açılış ve kapanışlarında noter onayı aranmayacaktır. Yeni TTK yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitelerine sahip olmayanlar internet sitesi kuracak buna ek olarak sahip olanlar ise internet sitesinin belli bir kısmını 3 ay içinde kanunda sayılan içeriklerin yayımlanmasına özgüleyecektir. Denetime tabi olan ve internet sitesinin içerikleri Bakanlar Kurulunca belirlenecektir. Şirketler Yeni TTK nın öngördüğü koşullarda özel denetime tabiidirler. Buna ek olarak Bakanlar Kurulunca belirlenecek şirketler denetime tabii olmaktadırlar. Bu şirketler finansal tablolarını, bilançolarını, kapsamlı gelir tablolarını, nakit akış tablolarını, özkaynak değişim tablolarını bağımsız denetime sunmakla yükümlüdürler. Şirketler denetçilerini tarihine kadar Bakanlar Kurulunun Denetçilik yapabilecek olarak belirlediği şirketler arasından seçecektir. Bu tarihe kadar herhangi bir denetçi seçilmemiş olması durumunda mahkeme tarafından re sen bir denetçi atanacaktır. 11

13 tarihine kadar Şirket Sözleşmesi Ve Esas Sözleşme tarihi itibariyle Şirket Dokümanları ve Yazışmalar tarihine kadar Asgari Sermayenin Yükseltilmesi Şirketler sözleşmelerini yeni düzenlemelerle uyumlu hale getirmek zorundadırlar. Uyumlu hale getirmek için yapılacak olan Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmadan kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınacaktır. Şirketler şirketleriyle ilgili olarak düzenlemiş oldukları her türlü belge ve elektronik dokümanlarda şirketin ticaret unvanını ticaret sicil numarasını, şirketin merkezini belirtmek zorundadır. Buna ek olarak şirketin kanundan doğan internet sitesi oluşturma yükümlülüğü mevcutsa, internet sitesini de belgelere eklemek zorundadır. Limited şirketlerde asgari sermaye miktarı 10 bin TL, Anonim Şirketlerde ise 50 bin TL sermaye öngörülmüştür. Mevcut şirketlerin mevcut sermayelerini yeni kanunda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. YENİ TTK İLE ÖNGÖRÜLMÜŞ CEZAİ YAPTIRIMLAR; Yeni TTK ile kanunda öngörülmüş olan belirli düzenlemelerin belirlenen şekilde yapılmaması veya hiç yapılmaması durumunda ağır yaptırımlar öngörülmüştür. Yeni düzenleme ile getirilen bir diğer yenilik ise adli para cezalarının da yaptırım olarak belirlenmesidir. Kusurlu Şirket müdürleri, yönetim kurulu üyeleri davranışlarından ve ihmallerinden dolayı adli para cezalarına çarptırılabilecekleri gibi, hapis cezaları ile karşı karşıya kalmaları da söz konusu olabilecektir. SUÇ OLARAK BELİRLENEN FİİLLER ÖNGÖRÜLEN CEZA İşletme faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde ve işletme faaliyetlerinin oluşumunu ve gelişmesini defterden izlenemeyecek şekilde tutulmaması (md. 64/I 2,3) TL idari para cezası Ticari işletmeyle ilgili gönderilen her türlü belgenin Kanun da belirtilen şekilde kopyasının saklanmaması (md. 64/II) TL idari para cezası 12

14 Yeni TTK madde 64/III. uyarınca gerekli onayların yaptırılmaması Defterlerin Yeni TTK madde 65 hükmünde belirtilen usule uygun tutulmaması; (md. 65) Yeni TTK 66 ıncı maddesinde belirtilen usule aykırı envanter çıkarılması; (md. 66) Yeni TTK madde 86 uyarınca defter ve belgeleri ibraz edimemesi; (md. 86) Münferit ve konsolide finansal tabloları Yeni TTK madde 88 uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun hazırlanmaması (md. 88) Bağlı Şirket Yönetim Kurulunun, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde bağlı şirketin hâkim ve bağlı şirketler ile ilişkileri hakkında gerekli raporun düzenlememesi;(md. 199/IV) Bu Kanun a göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü oluna defter, kayıt ve belgeler ve buna ilişkin bilgileri, 210 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen, ibraz edilmemesi, eksik verilmesi veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarına engel olunması; (md. 210/I) Şirket Kurucularının gerçeğe aykırı beyannamede bulunulması;; (md. 349) Yeni TTK 358 inci maddesine aykırı olarak pay sahiplerine borç verilmesi; (md. 358) Yeni TTK madde 395 hükmü uyarınca, pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ve yakınlarının (Yeni TTK madde 393 hükmünde sayılan yakınlar; Yönetim Kurulu üyelerinin alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin, yahut üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları; Yönetim Kurulu üyelerinin, kendisinin veya yukarıda belirtilen yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri) sirkete nakit borçlanmaları; (md. 395/II 1,2) Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut Kanun a uygun saklanmaması hallerinde 404 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, görevleri dolayısıyla defter ve belgeleri inceleyenlerin öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklamaları; (md. 527) TL idari para cezası TL idari para cezası TL idari para cezası TL idari para cezası TL idari para cezası 200 günden az olmamak üzere 300 günden az olmamak üzere, meğerki bu fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluştursun 300 günden az olmamak üzere 300 günden az olmamak üzere 300 günden az olmamak üzere 300 günden az olmamak üzere Türk Ceza Kanunun 239. maddesi uyarınca ceza 13

15 Yeni TTK nın 549 uncu madddesinde belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapılması;. (md. 549) Taahhüt olunmamış veya ödenmemiş sermayeyi taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek veya sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin olmadığını bilerek taahhüde muvafakat edilmesi; (md. 550) Ayni sermaye veya devralınacak işletme veya ayınlara emsaline nazaran yüksek fiyat takdir etmek, bunların durumlarını farklı göstermek veya başka bir şekilde yolsuzluklar yapılması (md. 551) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunarak Sermaye Piyasası Kurulu ndan izinsiz olarak halktan para toplanılması (md. 552) Anonim ve Limited Şirketlerin Kanun un 1524 maddesi uyarınca internet sayfasını oluşturulmaması (md. 1524) Yeni TTK madde 1524 uyarınca internet sayfasına konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde konulmaması; (md. 1524) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 90 günden az olmamak üzere 1 yıla kadar hapis cezası Şirketin yönetim organları hk.: 100 günden 300 güne kadar Şirketin yönetim organları hk.: 100 güne kadar Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlere diğer belgeleri bu unvan altında imzalanması (md. 39/I) Ticaret mektuplarında ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanın, işletmenin merkezinin, ticaret sicil numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise, internet sitesi adresinin gösterilmesi (md. 39/II) Merkezi Türkiye de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmemesi (md. 40/II) Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye deki şubelerinin tescil ettirilmemesi, bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanmaması (md. 40/IV) TL idari para cezası TL idari para cezası TL idari para cezası TL idari para cezası 14

16 Ticaret unvanına Yeni TTK nın 46 ıncı maddesine aykırı yapılacak eklere ve Yeni TTK nın 49 ıncı maddesine aykırı ticaret unvanının devrine dair (md. 51/III) Ticaret unvanıyla ilgili olarak Yeni TTK nın 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddelerine aykırı işlemler dolayısıyla (md. 51/II) 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya TL idari para cezası Yukarıda da açıklandığı üzere, Yeni TTK ile Ticaret Hukukunda köklü değişiklikler yapılarak kanunun günümüz şartlarına uygun hale getirilip, ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliğe ulaşacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Değinilen değişiklikler yeniliklerin bir kısmı olup, detaylı incelendiğinde daha fazla yükümlülüğün ve fırsatların mevcut olduğu görülecektir. Bu yükümlülüklerin dikkatli bir şekilde uygulanarak sunulan fırsatları değerlendirmek şirket sahipleri açısından büyük önem arz etmektedir. İSTANBUL

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU Değerli müvekkillerimiz; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26.06.2012 tarihinde önemli değişikliklere uğramıştır. (değişiklikler

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Other laws by the people, Francisco Goya, 1823. Sayfa 1 / 27

Other laws by the people, Francisco Goya, 1823. Sayfa 1 / 27 Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin görevleri, hakları ve sorumlulukları anlamında yeni Türk Ticaret Kanunu ne gibi önemli yenilikler getirmiştir? Other laws by the people, Francisco Goya, 1823

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir;

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir; MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 140 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLER...5 A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER...5 B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER...

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri

6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri BLT: 03/12 [TR] 15.02.2012 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu, 13.01.2011 tarihinde kabul edildikten sonra, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı RG

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER B LD R LER 07-11 Kas m 2012 Ankara Aralık, 2013 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 28 Kızılay/ANKARA

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı