Yatlarda Güneşlenme Platformları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatlarda Güneşlenme Platformları"

Transkript

1 Yatlarda Güneşlenme Platformları Bu çalışma hareketli bir mimarlık ürünü olan yatlarda güneşlenme eylemi ve mahalleri üzerine bir araştırmadır. Araştırmayla amaçlanan, yatlarda kullanılan güneşlenme platformları hakkında bilgi vermektir. Güneşlenme platformuna bir mobilya olarak bakmadan önce, onu ortaya çıkaran koşulları işe koşmakta yarar vardır. Bunun için yat turizmi (yacht charter)ni ve yatlarda çevresel etkenleri hatırlamak gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, yatlar turizm mimarlığı çerçevesinde ele alınması gereken mimarlık ve endüstri ürünleridir. Turizm günümüz dünyasında organize olmuş biçimiyle dev bir endüstri koludur. Birçok ulusal ekonomi ağırlıkla turizme dayanmaktadır 1. II. Dünya Savaşı nın bitimiyle birlikte denizlerde güvenliğin artması ve teknolojik gelişmeler turizm endüstrisini yeni bir ekonomik sektör olarak yapılandırmaya başlamıştır. Turizm mimarlığı ise yaşanan bu değişim içinde önemli bir yere sahiptir. Savaş sonrasının yeni fikirlerinin, yeni akımlarının kendilerini gösterdikleri ilk alanın turizm mimarlığı olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır 2. Günümüzde endüstrileşmenin gelişmesi ile birlikte oluşan aşırı kentleşme, yaşam koşullarının güçleşmesi ve diğer olumsuz etkenler, özellikle kentsel alanlarda yaşayan insanlar üzerinde büyük baskılar oluşturmaktadır. Bu baskılardan kaçış, turizm hareketlerine yansımakta ve klasik turizm anlayışının yerini doğal ortamlarda dinlence arayışları almaktadır 3. Doğa turizmi ve ekoturizmin enstrümanı olan yat turizmi de liberal ekonomilerde özel sermaye birikimi Sibel Akpınar, Türkiye nin Turizm Merkezlerinde Ekoturizm Yaklaşimları. (Ankara: Turizm Bakanlığı, Yatırımlar Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi). 1

2 ve navigasyon sistemlerindeki gelişmelerden olumlu yönde etkilenmiş ve özellikle 1960 lı yıllarla birlikte yükselişe geçmiştir. Yat turizminin -önemli ölçüde- hava ısısının artmaya başladığı zamanlarda hareketlendiği bilinmektedir. Bu olgu özellikle teknelerin dış mekanlarında mimari kurgunun biçimlenmesi bakımından bağlayıcıdır. Böylelikle sıcaklığın yükselmesi yat dış mekanının tefrişini etkilemekte ve güneş insan-çevre ilişkisinde belirleyici bir konum almaktadır. Güneş ışınlarına daha çok maruz kalan açık mekanların sıcaktan korunması gerektiği kaçınılmazdır. Diğer taraftan yat güvertesi yolcuların güneşle olan ilişkisini örgütleyen mekandır. Yat dış mekanı insanın güneşle olan ilişkisini kontrol altında tutabilmeli ve optimize edebilmelidir. Bu noktada açık mekanlara özgü bir davranış olan güneşlenme eylemi bütünüyle turizme özgü bir boş zaman yaşantısı olarak kendini göstermektedir. Güneşin olumlu biçimde kullanıldığında - morötesi (ultraviyole) ışınlarından korunulduğu takdirde- insan cildine sayısız yararları olduğu 4 ifade edilmektedir. Güneşlenme platformları da güneşten yararlanma eylemi önceliği doğrultusunda tasarlanmış mobilyalardır. Yatlar sürekli hareket halinde olduklarından mobilya genellikle mekana bağlı biçimde tasarlanmaktadır. Bu durum yerleşim planı (layout)nın işlevsellik kazanması bakımından da önemlidir. Güverteler dolaşım (sirkülasyon)a çokça alternatif tanımayan ve yolcuların dışında mürettebatın da zorunlu olarak kullandığı mekanlardır. Ayrıca tekne boyutları küçüldükçe bu mekanlarda eylem alanları sıkışmakta, birbirinin içine geçmekte ve çalışmak güçleşmektedir. Böylelikle yatlarda mobilya ve gemi elemanları çoğunlukla birden fazla işleve aynı anda hizmet edecek biçimde tasarlanmakta; hatta birden çok isimle anılabilmektedir. Örneğin güneşlenme platformunun bütünüyle kapladığı bölüm aynı anda kıçüstü güvertesi olarak adlandırılabilmektedir. Güneşlenme platformlarının istisnasız yapısal özellikleri de çoğu yat mobilyası gibi mekana bağlı çözümler olmalarıdır. Bunun böyle olması da kaçınılmazdır; çünkü birkaç kişiye birlikte hizmet vermekte ve tekne boyutlarına göre büyük yer kaplamaktadırlar. 4 2

3 Güneşlenme platformları için seçilen bölgeler nerdeyse her zaman güvertelerin ölü alanlarıdır. Yürüme yolları (walkway) ve bordaya yakın bir platform güverte yerleşimi için kabul edilemez bir öneridir. Platformların en çok üst güvertelerin üzerinde, kıçüstü güvertelerinde konumlandırılmaktadırlar. Bu durum hem motoryatlarda hem de yelkenlilerde aşağı yukarı aynıdır. Sıklıkla olmamakla birlikte başüstü güvertesinde üstyapının ana güverteye bir eğimle bastığı bölgelere de yerleştirilebilmektedirler. Bir güneşlenme platformu tıpkı yatak gibi eğimsiz olmalı ve üzerinde oturmaktan çok yatma eylemine göre biçimlenmelidir. Kıçüstü güvertesi ve üstyapının tavanını oluşturan güverte üstü teknede eğimin 0 ye yaklaştığı düzlemlerdir. Bu nedenle platformun kendi eğiminin oluşturulması ve onun çevresiyle ilişkisi bakımından çok elverişlidirler. Başüstü güvertesi ise güverte eğiminin kıça doğru maksimum dereceye ulaştığı bölgedir. Bu yüzden yatma ve oturma amaçlı yatay düzlemlerin oluşturulması için çok elverişli bir bölge değildir. Yat dış mekanında güneşlenme eylemini iki faza ayırmak güneşlenme platformunun tefrişine ışık tutacaktır. Bu fazlardan biri teknenin seyir halinde olduğu, diğeriyse demirli bulunduğu durumdur. Tekne sabit durumdayken güvertede hareket olanağı çok kolaydır. Dolayısıyla teknenin dış mekanında güneş ışını alan herhangi bir noktada denge sorunu olmadan güneşlenmek kolaydır. Ancak tekne seyir halindeyken güneşlenmek zordur. Başüstü güvertesi başkıç vurma hareketinden çok etkileneceğinden oturma ve yatma eylemleri için elverişsiz olacaktır. Bu nedenle güneşlenme platformunun bu gölgede bulunması güvenlik açısından sıkıntılıdır. Üstyapının üzerinde bulunan platformlara çoğunlukla ana güverteden merdivenle çıkılmaktadır. Merdivenler teknenin iskele ya da sancak tarafında, yürüme yoluna basmaktadır. Bazı teknelerde ise üstyapı pruvaya doğru alçaldığı -güverte eğimi de başa doğru arttığı- için platforma merdiven olmadan da ulaşılabilmektedir. Ülkemizde çok sayıda bulunan ahşap guletlerin çok büyük bir bölümünde de durum böyledir. Flushdeck (kapalı güverte) motoryatlarda -özellikle powerboat, speedboat 3

4 ve hardtop motoryatlarda- güverte üzerindeki ise platformlara kokpitin yanından puntellere ya da tutamaklara tutunularak ya da başaltı kamarasından açılan bir heç (hatch)le ulaşılmaktadır. Üstyapının üzeri güneşlenme eylemi için en elverişli bölge olarak gözükmektedir. Zira bu bölge -özellikle seyir durumundayken- yürüme ve ayakta yapılan eylemler için elverişsizdir. Trim, başkıç vurma ve özellikle kayıcı teknelerde görülen yunuslama hareketi başüstü kadar olmasa da bu alanı da etkilemektedir. Güneş ışınlarını, tekne hangi konumda olursa olsun kesintisiz alan üstyapı üzerinde çok az gölge oluşmaktadır. Ayrıca geniş bir yüzeye sahip olan üstyapı diğer eylemler için programlanmadığından güneşlenme platformunun kapladığı alan da genişlemekte ve tasarımcılara geniş biçimlendirme olanağı sunmaktadır. Böylelikle üstyapıdaki platformlar yatın dış tasarımı (styling)nı tamamlayacak karakterde kare, dikdörtgen, daire, yarım daire gibi çeşitli formlar alabilmekte; hatta birden çok sayıda olabilmektedirler. Üstyapı üzerinin başlıca sorunu denge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dezavantajın giderilmesi için platformların yanlarına uygun malzemeden tutamaklar koyulmaktadır. Bu tutamaklar çoğunlukla paslanmaz çelik ya da ahşap malzemeden imal edilerek üstyapının tabanına monte edilmektedirler. Yolcular bu sayede otururken ve yatarken bu elemanlara tutunarak dengelerini sağlayabilmektedirler. Tutamakların monte edildiği düzlemden yüksekliği platformun yüksekliğini geçmemelidir. Aksi takdirde insanların ayağı takılabilir ve istenmeyen kazalar olabilir. Güneşlenme platformlarının çokça kullanıldığı bir diğer bölge flybridge (köprüüstü güvertesi) motoryatların en üst güverteleridir. Yatçılık terminolojisinde flybridge motoryatlar olarak adlandırılan bu tekne sınıfı kaç güverteli olursa olsun en üst güvertelerinde geniş bir alanı güneşlenme platformlarına ayırmaktadırlar. Bu bölgede platformlar genellikle pupada konumlandırıldığı gibi güvertenin genişliğine göre pruva, iskele ya da sancak tarafta da yer alabilmektedirler. Bu güvertede ölü alanların güneşlenme platformuyla doldurulduğuna sıkça tanık olunmaktadır. Kimi megayatlarda aynı anda 10 dan fazla insanın güneşlenebileceği platformlar yapılmaktadır. Flybridge güvertesi özellikle 4

5 25m nin üzerindeki megayatlarda lüks ve sosyal statü temsilciliği gibi rollere soyunduğundan platformların da konfor, güvenlik ve büyüklükleri son derece önemlidir. Güneşlenme platformları 25m yi geçen megayatlarda neredeyse istisnasız biçimde hidromasajlı jacuzzi ya da poolbarlarla yan yana bulunmaktadır. Kimi zaman jacuzzinin etrafını bütünüyle çevrelemektedirler. Flybridge deki platformlar çok konforlu ve güvenliklidir. Pupayı dolduran platformlar haliyle çok az sallanırlar. Pruvaya doğru gidildikçe seyir durumunda sallantı artacaktır. Flybridge de güneşlenme eylemini en çok etkileyen faktör rollbar lardır. Roll-bar flybridge güvertesinin üzerinde çoğunlukla güverte tabanına basarak yükselen ve iskeleden sancağa dek yatın üzerinden geçen, formula otomobillerinde görmeye alıştığımız hız kanatlarına benzer bir gemi elemanıdır. Bu elemanlar çoğunlukla flybridge in ortasından pupaya doğru eğimle yükselmektedirler. Megayat tasarımında genetik bir mutasyon olarak da değerlendirebileceğimiz roll-barların işlevselliğinin yönlendirilmesi konusu ise bu araştırmanın sınırlarını aşmaktadır. Çoğunlukla radar, projektör ve anten gibi navigasyon aygıtlarını taşıyan bu yat aksesuarı bazen flybridge üzerinde bir güvertecik varmış kadar geniş yapılabilmektedir. Böyle olunca güneşlenme platformu üzerinde büyük gölgeler oluşmakta ve güneş ışınlarını kesmektedir. Buna radar, anten vb. aygıtların gölgeleri de eklenince gölgelerin kapladığı alan genişlemekte ve istenmeyen lekeler oluşabilmektedir. Pupada yer alan platformlarda güvenliği sağlamak için kullanılan puntel ve küpeşteler ise hem görüntüyü hem de güneş ışınlarını kesebilmektedir. Güneşlenme platformları bazen salınımın en az olduğu kıçüstü güvertesinde konumlandırılmaktadırlar. Bu örneklerde platform güverteden yaklaşık 80cm yükseğe kıç aynasının bittiği hizadan ya da yüzme platformunun başladığı akstan pruvaya doğru 2-2.5m gidecek biçimde yerleştirilmektedir. Güneşlenme platformunun bu bölgeye yerleştirildiği tekneler genellikle 25m nin altındaki tek güverteli motoryatlardır. Zira eğer flybridge motoryatta platform bu bölgeye koyulursa üst güverte güneşi birçok açıdan kesebilecektir. Bazı örneklerde güneşlenme platformlarının altı jetski, tender boat vb. için depolama alanı, 5

6 mürettebat kabini ya da makine dairesi olarak işlevlendirilebilmektedir. Tekne boyutları küçüldükçe yatma ve oturma eylemlerinden başka depolama amacıyla da kullanılmaktadırlar. Bazı durumlarda -özellikle kıçüstünde- katlanarak oturma elemanı olarak işlev görmektedirler. Güneşlenme platformları kabaca süngerin üzerine kumaş kaplanarak oluşturulmaktadır. Platform için ayrılan bölgenin form ve büyüklüğüne göre birkaç parçadan oluşturulabilmektedir. Özellikle organik formların yer aldığı yastıklar kalıp çıkartılarak yapılmalıdır. Platformun kapladığı alan çoğunlukla centerline (teknenin boyuna merkez hattı)dan geçtiğinden simetrinin korunması gerekmektedir. Tekne, strüktürü gereği simetrik bir forma sahip olduğundan, algılanacak tutarlı birlikteli (gestlat)ği de bu nitelikle görülme eğiliminde olunması kaçınılmazdır. Böylelikle tekne güvertesinde simetriyi -istemeden- bozan ne varsa bu görsel birlikteliği olumsuz yönde etkileyecektir. Bazı örneklerde -yastıklar güverteyle hemzemin olacaksaplatformu oluştururken yastıkların yerleştirileceği yüzey yastık yüksekliğinden birkaç santimetre az olmak üzere daha düşük yapılmaktadır. Yastıklar bu sığ havuzun içine yerleştirilmektedir. Flushdeck yatlarda ve üstyapının üzerinde çoğunlukla bu yöntem uygulanmaktadır. Platform yastıkları mutlaka neme dayanıklı ve desimetreküp değeri yüksek süngerden imal edilmelidir. Tok bir sünger, üzerine uzun süre oturulsa dahi kendini hemen toparlayacak ve rijid bir görünüm alacaktır. Bu özellik bir otomobilde kullanılan oturma elemanı için ne derece önemliyse bir teknik ve endüstri ürünü olan yat için de durum farklı değildir. Otomotiv endüstrisinde seri üretim ve ayniyete duyulan güvenin bir yanölçütünün de katı ve sert cisimlerde somutlaştığını düşünmek bu sayıltıyı güçlendirmektedir. Bunun yanında sert bir yüzey temizlik ve antropometrik konforun sağlanması bakımından da gereklidir. Süngerin sert olması yatma, oturma ve zorunlu durumlarda üzerinde yürümeyi kolaylaştırmaktadır. Yastıkların üzeri özellikle tuzlu suya ve güneş yağına dayanıklı kumaşla kaplanmaktadır. Yatlarda inanlar denize girip çıktıktan ya da 6

7 güneş yağı sürdükten sonra güneşlenme platformlarının üzerine uzanmaktadırlar. Kaplama kumaşı olarak, genellikle işlevine en uygun kumaş olarak da tanımlayabileceğimiz yapay deri kullanılmaktadır. Bunun yanında tente, branda, keten hatta blue jean kumaşlarına varıncaya dek örneklerle karşılaşmak olasıdır. Kumaş yastığı bütünüyle içine almalı ve sık dikişle ek yerlerinden kapatılmalıdır. Aksi takdirde süngerin içine su girebilir ve çürümeye yol açabilir. Söz konusu dikişlerde kullanılan iplik sentetik malzemeden olmalıdır. Dikişlerde kesinlikle bakır tel zımba vb. metal parçalar kullanılmamalıdır; zira korozyona uğramaları deride büyük tahribat yaratacaktır. Yastıklar tabanlarında bulunan çeşitli paslanmaz çelik malzemeden yapılmış mekanizmalarla oturdukları yüzeylere sabitlenmektedirler. Bu mekanizmalar en basit biçimiyle çıt-çıtlı düğme ya da basit bir geçme sistemi olabilmektedirler. Güneşlenme platformunu oluşturan yastık kumaşları için en uygun renk beyaz olarak gözükmektedir....beyaz renk güneş ışınlarını daha fazla yansıttığı ve daha az ısındığı için koyu renklerden daha çok tercih edilmektedir 5. Yastıkların üzerlerine havlu serilebilmeli ve yanlarından da sıkıştırılabilmelidir. Esen rüzgar havluyu uçurmamalıdır. 5 Mehmet Aziz Göksel, Megayatlar Neden Beyazdır?. (Đstanbul: Tasarım, Tasarım Yayın Grubu, Sayı: 141, s. 150). 7

8 Kaynakça Akpınar, Sibel. Türkiye nin Turizm Merkezlerinde Ekoturizm Yaklaşimları. (Ankara: Turizm Bakanlığı, Yatırımlar Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi). Göksel, Mehmet Aziz. Megayatlar Neden Beyazdır?. (Đstanbul: Tasarım, Tasarım Yayın Grubu, Sayı: 141, s. 150). 8

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği

Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği Fatih Yazıcıoğlu 1 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET İstanbul daki yeni konut ihtiyacının

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

MEGAYAT ĐMGESĐ. Mehmet Aziz GÖKSEL (MA)

MEGAYAT ĐMGESĐ. Mehmet Aziz GÖKSEL (MA) MEGAYAT ĐMGESĐ Mehmet Aziz GÖKSEL (MA) ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2003 MEGAYAT ĐMGESĐ Mehmet Aziz Göksel MA, Temmuz, 2003, Đstanbul Bilgi Üniversitesi ONAYLAYANLAR: Prof. Dr. Aydın Uğur (Tez Yöneticisi)

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

ASKI-GEÇĠT SĠSTEMĠ: KENT MERKEZĠNDE GÜVENLĠKLĠ ULAġIM MEKANLARININ DÜZENLENMESĠNDEKĠ YERĠ.

ASKI-GEÇĠT SĠSTEMĠ: KENT MERKEZĠNDE GÜVENLĠKLĠ ULAġIM MEKANLARININ DÜZENLENMESĠNDEKĠ YERĠ. ASKI-GEÇĠT SĠSTEMĠ: KENT MERKEZĠNDE GÜVENLĠKLĠ ULAġIM MEKANLARININ DÜZENLENMESĠNDEKĠ YERĠ. Hülagü KAPLAN, Doçent Dr., Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Özgür KAYA, Yüksek Şehir Plancısı.

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kemal YILDIRIM İhsan KÜRELİ Gazi Üniv., Tek. Eğt. Fak., Dekorasyon Anabilim Dalı, Ankara / TÜRKİYE Ankara da farklı sosyo-ekonomik

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ O. S. Serdar AYTÖRE 1 ossaytore@yahoo.com Öz:İnsanların yaşadığı konutlar ya da iş yerleri

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ SEÇİL SÖZERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Ateş BAYAZIT HAYTA ÖZET Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU

AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU Bülent KAYGIN, Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Ahşap tekneler, deniz içinde kullanıldıklarından ötürü açık hava koşullarına dolayısıyla, güneş, yağmur,

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

Trakya daki İl Halk Kütüphanesi Binaları için Optimum Aydınlatma Tasarımı Önerileri

Trakya daki İl Halk Kütüphanesi Binaları için Optimum Aydınlatma Tasarımı Önerileri Trakya daki İl Halk Kütüphanesi Binaları için Optimum Aydınlatma Tasarımı Önerileri Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar DURSUN 1 Öğr.Gör. Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada doğal ve yapay aydınlatma sistemlerinin halk kütüphanesi

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

Programı : İç Mimarlık

Programı : İç Mimarlık İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOBİLYA TARİHİNE GENEL BAKIŞ VE ART DECO YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga ERDEM Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 040960001 Anabilim Dalı : İç Mimarlık ve Çevre

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO TASARIMINDA KULLANICI STANDARTLARI VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ertan VARLI Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Veyis ÖZEK Edirne-2004

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı