Direk Avrupa (Europe Direct) Avrupa Birliği ile ilgili sorularınızı cevaplamak üzere sunulan bir hizmettir. Ücretsiz Aramak için Telefon Numarası(*):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Direk Avrupa (Europe Direct) Avrupa Birliği ile ilgili sorularınızı cevaplamak üzere sunulan bir hizmettir. Ücretsiz Aramak için Telefon Numarası(*):"

Transkript

1

2 Avrupa Komisyonu ya da Komisyon adına hareket eden herhangi bir birey bu yayında yer alan bilgilerin kullanılması sebebiyle sorumluluk altında bırakılamaz. Direk Avrupa (Europe Direct) Avrupa Birliği ile ilgili sorularınızı cevaplamak üzere sunulan bir hizmettir. Ücretsiz Aramak için Telefon Numarası(*): (*) Bazı mobil operatörler ile başlayan numaralara erişim sağlamamakta veya bu aramaları ücretlendirmektedirler. Avrupa Birliği ne ilişkin birçok bilgi internet ortamında kullanıcıların erişimine sunulmuştur. Bu bilgilere Avrupa sunucusunu (http://europe.eu) kullanarak ulaşabilirsiniz. European Communities, 2009 Kaynak belirtilmesi koşuluyla çoğaltım yapılabilir. Belçika da basılmıştır. Klor İçermeyen Beyaz Kağıt Üzerine Basılmıştır. ÖNEMLİ NOT: İşbu broşür kapsamında yer alan bilgiler, Bernard Brunhes International (BBI, tarafından ASF nin AB deki müdahalelerine dair Rapor (Reporting on ESF interventions in the EU) başlıklı sözleşme çerçevesinde yürütülen daha kapsamlı bir çalışmadan alınmıştır. Bu çalışma için arka planı oluşturan ASF, işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimi (ESF, adaptability of enterprises and continuing training of workers) başlıklı rapor Dr. Anna Kwiatkiewicz tarafından yazılmıştır. İngilizce rapor metni için bkz.

3 Uyum Yeteneği: Avrupa Sosyal Fonu için kilit önem taşıyan bir konu Günümüzdeki gelişmeler ve teknolojideki yenilik, küreselleşme, yeni iş modellerinin ortaya çıkması, Avrupa da tek pazarın yaratılması, tüketici taleplerinde yaşanan büyük değişiklikler ile ekonomik değişimler ve yeniden yapılanma hem işletmeler hem de iş gücünün sürekli olarak uyum sağlama yeteneğine sahip olmakla birlikte bunun için daima hazır ve istekli olmasını da gerektirmektedir. Şirketler açısından bunun anlamı operasyonlarını mevcut ve yeni ekonomik koşullara göre ayarlayabilmek ve sahip oldukları iş gücünü esnek bir şekilde yönetebilmek anlamına gelmektedir. Yenilikçi (inovatif) ürünler ve hizmetler, etkin şirket yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ve iş organizasyonu sistemlerinde yaratıcı yaklaşımlar kullanılması hızla değişen bir ortamda başarıyı sağlamak için gereken unsurlardır. Benzer şekilde, uyum yeteneğine haiz iş gücü aktarılabilen yetkinlikler kazanmış çalışanlardan oluşur. Böylelikle, bu kişiler işletme içinde ve gerektiğinde dışında dahi farklı mesleki roller üstlenebilirler. Bunun için becerilerin iş piyasasının mevcut gerekleri ve gelecek ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Öngörülerde bulunma, yeniden yapılandırma ve değişim yönetimi hem şirketlerin hem de kurumların istihdam stratejilerinde önemli bir konu haline gelmiştir. İş esnekliği ile gelir güvencesini birleştiren flexicurity (esneklikgüvence) kavramı Avrupa içerisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu ihtiyaç ve eğilimleri fark eden Avrupa Sosyal Fonu bunlara yanıt vermek üzere, yılları arasında kişilerin uyum yeteneği ve becerilerinin artırılması yoluyla istihdamın geliştirilmesi konusunu gündeminde yüksek öncelikli konular arasına yerleştirmiştir. Avrupa Sosyal Fonu, işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimine verdiği desteği programlama dönemi içerisinde de artırmıştır döneminde, 25 Üye Ülkeden 23 ü işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimi ile ilgili konularda çalışma yapmak üzere Avrupa Sosyal Fonu nu kullanmıştır. Bugün ASF 27 Üye Ülkenin tümünde uyum yeteneği ile ilgili müdahalelere destek vermektedir.

4 Kısaca Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Birliği içerisinde istihdamın teşvik edilmesi için oluşturulmuştur. Avrupa Sosyal Fonu sayesinde Üye Ülkeler Avrupa iş gücü ve şirketlerinin yeni ve küresel zorluklar karşısında daha donanımlı olmasını sağlayabilmektedir. ASF ulusal kamu fonları ile özel fonların desteklediği müdahalelere yönelik eş finansman sunmaktadır. Strateji ve bütçe AB ye Üye Ülkeler, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon arasında müzakere edilerek karara bağlanır. Bu temelde, yedi yıllık Operasyonel Programlar (OP) Üye Ülkeler tarafından planlanır ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır Operasyonel Programları: Her bir Üye Ülke tarafından talep edilen toplam harcama (Milyon Avro olarak) Üye Ülke Harcama Üye Ülke Harcama Avusturya 1,326 Letonya 115 Belçika 2,416 Litvanya 166 Kıbrıs 22 Lüksemburg 47 Çek Cumhuriyeti 297 Malta 9 Danimarka 779 Polonya 1,776 Estonya 71 Portekiz 7,145 Finlandiya 2,365 Slovakya 241 Fransa 12,204 Slovenya 60 Almanya 20,930 İspanya 17,388 Yunanistan 4,783 İsveç 2,661 Macaristan 288 Hollanda 2,458 İrlanda 1,778 Birleşik Krallık 13,285 İtalya 12,909

5 ASF : Durum ve Rakamsal Veriler Bu broşürde yer alan bilgilerin çoğu dönemi ile ilgilidir yılında, ASF o zaman sayısı 15 olan Üye Ülkeler için açılmıştır yılında ise 10 yeni Üye Ülkenin önceliklerine yer verebilmek üzere ilave programlar başlatılmıştır. ASF nin yatırımlarının ne kadar büyük olduğunu göstermek üzere aşağıda bazı rakamlara yer verlmiştir: 200 ü aşkın OP kapsamında, toplam 105 milyar Avro harcanmıştır: bunun yarısından fazlası (54 milyar Avro) ASF tarafından karşılanmıştır, geri kalan 51 milyar Avro ise Üye Ülkelerdeki kamu ve özel sektörler tarafından verilmiştir. ASF faaliyetlerine 75 milyondan fazla kişi katılmıştır. Bu rakam AB deki yaş arası toplam nüfusun %24 üne karşılık gelmektedir. ASF fırsat eşitliği ilkesine adanmıştır. ASF çalışmalarına katılım genel anlamda dengeli bir dağılım göstermektedir: %52 kadın ve %48 erkek. ASF gençlerin kendilerine uygun iş bulmalarına yönelik hazırlık çalışmalarına destek vermektedir: katılımcıların %37 si yaş grubundadır. İnsanların iş piyasasında kalmasını destekleyen girişimler, özellikle de yaşı ilerleyen çalışanlarla ilgili olanlar, ASF için kilit önem taşır: ASF katılımcılarının yüzde yedisi 55 yaşın üzerindedir. Toplamda, ASF katılımcılarının %54 ü işsiz, %38 i iş sahibi ve %8 i gayrifaal, yani iş bulmaya ve söz konusu işte kalmaya hazır olmayan, durumdadır. Değerlendirmeler ve izleme verileri, işsiz katılımcıların yaklaşık yarısının ilgili müdahaleleri tamamladıktan sonra 12 ay içerisinde iş bulduğunu göstermektedir. Bu oran %40 ila 80 arasındadır. Bu rakamlar yine ASF tarafından kurulan EQUAL Community girişimini temsil etmemektedir.

6 ASF bünyesinde uyum yeteneği ile ilgili müdahalelerin sınırlarını belirlemek Bu broşür için temel teşkil eden çalışma uyum yeteneğine iki açıdan bakmıştır: bir tarafta, yeniden yapılandırma sürecinin üç aşaması üzerine odaklanırkenekonomik değişimin etkilerinin öngörülmesi, yönetilmesi ve hafifletilmesi- diğer taraftan bu sürecin iki ana hedef grubuna hitap etmektedir: işletmeler ve çalışanlar. Girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği veya iş ile özel hayat arasında denge kurulması gibi konular bu çalışma kapsamında yer almaz. İLAVE BİLGİ: Birleşik Krallık- ASF fonlarının bütünsel kullanımına bir örnek Birleşik Krallık ta işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimini desteklemeye yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir. Hem şirket hem de çalışanlarının esnekliğini desteklemek üzere aşağıdaki girişimler benimsenmiştir: + Yapılması gerekenlere dair bilgi: 13,500 den fazla araştırma ve analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. + Mevcut çözümlerin desteklenmesi: 3,200 den fazla mevcut iş imkanı ASF nin yardımı ile desteklenmiştir ve 2,200 den fazla yeni kurulan işletmeye destek verilmiştir, bunların %50 sinden fazlası kuruluş aşamasından bir yıl sonra ayakta kalmayı başarmıştır + Yeni girişimler için çalışılması: Birleşik Krallık eğitim ve eğitim müfredatları geliştirilmesi konusunda lider ülkelerden bir tanesidir, ASF fonları ile 1,700 ü aşkın eğitim programı geliştirilmiş ve 26,800 den fazla yeterlilik kazanılmıştır. + Destekleyici ortamın sağlanması: ASF, 5 yaşından küçük çocuğu olup eğitimlere katılan çalışanlar için çocuk bakım hizmetlerinin sunulmasına destek vermiştir. Böyle bir girişim oldukça yüksek katma değer sağlamıştır- çocuğu olan çalışanların eğitim programlarına erişimi büyük ölçüde artırılmıştır.

7 ASF işletme ve çalışanların uyum yeteneğine yapılan yatırımlar alanında büyük bir kaynaktır döneminde ASF, ulusal kamu kurumları ve özel sektör katkılarının bir araya gelmesi ile ekonomik alanda yeniden yapılandırma sürecine destek olma amacını taşıyan müdahalelere 12 milyar Avro yatırım yapılmıştır. Ortalama değerlere bakıldığında ASF uyum yeteneği alanında toplam harcamanın %43 ünü karşılamıştır. Bu rakam ASF tarafından yapılan toplam yatırımın %10 una karşılık gelmektedir. Almanya ve Birleşik Krallık ta uyum yeteneğine yönelik müdahalelerin değeri 2 milyar Avro yu aşmış, Hollanda ve İsveç gibi bazı orta ölçekli üye ülkelerde ise söz konusu alanda harcanan miktar sırasıyla 1.5 milyar Avro nun biraz üzerinde ve biraz altında seyretmiştir dönemi için, ASF bütçesinde uyum yeteneğine yönelik müdahalelere eş finansman sunmak üzere 13.5 milyar Avro ayrılmıştır. Bu rakam ASF nin AB içerisindeki toplam yatırımının %18 ine karşılık gelmektedir. İrlanda (%76), Danimarka (%56) ve Hollanda (%49) gibi üye ülkeler ASF bütçelerinin önemli bir bölümünü uyum yeteneğine ayırmaktadır. Yeni üye ülkeler arasında Romanya bu konuda öne çıkmaktadır ve ASF bütçesinin %26 sını uyum yeteneğine ayırmaktadır. ASF İÇERİSİNDE UYUM YETENEĞİ ALANINA AYRILAN TOPLAM HARCAMALARIN DAĞILIMI, ULUSAL VE ÖZEL FON KAYNAKLARI ( ) ESF harcamaları Ulusal Kamu Fonları Ulusal Özel Fonlar

8 Kısaca AVRUPA SOSYAL FONU nun Uyum Yeteneği Alanında Sağladığı Destek döneminde, işletme ve çalışanların uyum yeteneği alanına yaklaşık 12 milyar Avro luk yatırım yapılmıştır. ASF katkısı bu miktarın %40 ından fazlasına karşılık gelmektedir. + Bu müdahalelerden 7 milyondan fazla kişi ve 400,000 den fazla işletme faydalanmıştır. + Yedi faydalanıcıdan biri yaşlı çalışandır. + ASF özellikle ekonomik değişimlerin öngörülmesine yönelik faaliyetlere destek vermiştir. + KOBİ leri desteklemeye yönelik faaliyetlere özellikle önem verilmiştir döneminde, ASF nin Uyum Yeteneğine ayrılan bütçesi 13.5 milyar Avro dur. 7 milyonu aşkın kişi destekten faydalandı döneminde, ASF çalışanlara yönelik birçok faaliyete finansman desteği vermiştir ve bunlardan 7 milyonu aşkın kişi faydalanmıştır. Katılımcı sayısının en fazla olduğu ülkeler, her ikisinde de 1 milyonu aşkın katılımcı ile, Birleşik Krallık ve İtalya olmuştur. Avusturya ve Portekiz gibi bazı orta ölçekli üye ülkeler katılımcı sayılarını sırasıyla 800,000 ve 650,000 olarak bildirmiştir. Polonya Avrupa Birliği ne 2004 yılında girmiş olmasına rağmen, ASF destekli uyum yeteneği müdahaleleri üç yıllık süre içerisinde 200,000 den fazla katılımcıya ulaşmıştır.

9 55 yaşın üzerindeki 1 milyonu aşkın kişi yardım aldı 12 üye ülke tarafından sunulan bilgiler uyum yeteneği tedbirlerinden faydalanan çoğu kişinin 26 ila 54 yaş arasında olduğunu göstermektedir. Hem gençler (25 yaş altı) hem de yaşlı çalışanlar (55 üzeri) katılımcıların %15 ini oluşturmaktadır. ASF destekli uyum yeteneği faaliyetlerinden faydalanan yaşlı çalışanların payı bu grubun ASF faaliyetlerine ortalama katılımından neredeyse iki kat daha fazladır. Günümüzde insanlar iş piyasasında daha uzun süre kalmakta ve iş yaşamları boyunca kariyetlerini birçok kez değiştirmek durumunda kalmaktadırlar. Finlandiya (%40) ve Belçika (%35) gibi bazı üye ülkelerde yaşlı çalışanlar ASF faydalanıcılarının çok önemli bir bölümünü temsil etmektedirler. 400,000 i aşkın şirket ASF destekli yeniden yapılandırma faaliyetlerine katılmıştır ASF işletmeler lehine çok çeşitli müdahaleleri desteklemiş ve bu çerçevede yılları arasında yaklaşık 400,000 şirkete ulaşıldığı bildirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalarda yer alan şirketlerin sayısı veya ASF desteği ile yaratılan iş imkanlarının sayısı tüm üye ülkeler tarafından bildirilmemiştir. Birleşik Krallık ta neredeyse 6,000 kişiye Finlandiya da ise 8,000 den fazla kişiye iş imkanı yaratılmıştır. Birkaç örnekte yeni iş imkanları sunulmasına dair tedbirler yalnızca kadınları hedef almıştır. ASF sadece var olan iş imkanlarını güvence altına almaya odaklanmamıştır. Birleşik Krallık ve Finlandiya nın da içinde bulunduğu bazı üye ülkelerde ASF desteğinin kullanılmasıyla 11,500 yeni firma kurulmuştur.

10 ASF yeniden yapılandırma ve ekonomik değişim sürecinin tüm aşamalarını desteklemektedir ASF, genellikle hafife alınan ekonomik değişim ve beceri ihtiyaçlarının öngörülmesi alanında üye ülkelere yardımcı olmuştur. İşletmeler çalışma süreleri ve kurumsal gelişim alanlarında sunulan bilgi ve danışmanlıktan faydalanırken, çalışanlar kariyer gelişimi, bireysel beceri geliştirme planları ve mesleki hareketlilik alanında sunulan destekten fayda sağlamışlardır. Aynı zamanda üye ülkeler ASF desteğini değişimi yönetmek ve uyum yeteneğini teşvik etmek üzere kullanmışlardır. Çeşitli türlerde sürekli eğitim, beceri ve yetkinlik geliştirme, modern teknolojiler alanındaki tedbirler ve yenilikçi iş organizasyonu alanında destekleyici faaliyetler, iş-hayat dengesi gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Birçok tedbir, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına yönelik olarak, yeterli eğitimlerin ve yetkinlik geliştirme yapıları ile ihtiyaca özel eğitim programları, iş rotasyon programları ve/veya kaynak havuzu oluşturma gibi sistemlerin geliştirilmesini desteklemiştir. ASF kilit sektörlerde yeterlilik geliştirilmesine yardım ediyor İLAVE BİLGİ: Yunanistan Turizm Eğitim ve Öğretim Teşkilatı (OTEK) döneminde Yunanistan Turizm sektöründe değişim yönetimi başlıklı bir eğitim projesi gerçekleştirmiştir. Kursun hedef kitlesi turizm sektöründe mevsimsel olarak çalıştırılan veya işsiz olan, yeterlilik seviyesi düşük kişiler olmuştur. Kişi seçim kampanyaları sırasında yaklaşık 3,500 katılımcı kayıt yaptırmıştır ve bunların neredeyse yarısı kadındır. Kursu tamamlayan katılımcılara sektör ve Yunanistan kurumları tarafından kabul edilen bir meslek belgesi verilmiştir.

11 İLAVE BİLGİ: Bireysel iş düzenlemeleri yapılmasına yönelik ASF desteği Hollanda da ASF yılları arasında esnek iş düzenlemeleri alanında toplam 140 deney çalışması için eş finansman sağlamıştır. Ders dışı saatlerde çocuklara yönelik boş zaman değerlendirme faaliyetleri sunulmasından endüstride esnek süreler veya yarı zamanlı çalışma uygulamaları getirilmesine kadar birçok deney yapılmıştır. Başarılı örneklerden bir tanesi çalışma saatlerini ebeveynlik sorumluluklarına göre ayarlama imkanı tanıyan yenilikçi bir iş akdi aracılığıyla operasyon ekiplerinde daha fazla kadın çalıştıran bir hastanedir. Bu sayede, beş ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlara 341 yeni operasyon eklenmiş ve hasta bekleme listeleri kısaltılmıştır. Bu deneylerin sonuçları şirketlerin, kurumların ve hükümetin hayat-iş politikaları içerisinde yer almaya başlamıştır. Üçüncü olarak, ASF işletme düzeyinde yeniden yapılandırma ve yapısal değişim çalışmalarına eşlik eden müdahalelere katkıda bulunarak işletme çalışanlarının yeniden yapılandırma ve değişimin etkileri ile başa çıkabilmesine yardımcı olmuştur. Yeniden düzenleme tedbirleri, serbest çalışma veya işletme kurulmasının teşvik edilmesi gibi girişimler veya ekonomik yeniden yapılandırma süreçlerinden geçen işletmelere yönelik destek tedbirleri Avrupa Birliği içerisinde ASF nin desteği ile yürütülmüştür. İLAVE BİLGİ: ASF kişilerin işlerini kaybetmemesine yönelik çabalara destek verir ASF iş eşleştirme, eğitim, bireysel eğitim olanları hazırlanması, dezavantajlı kişilere yardım edilmesi, beceri sahibi çalışanları istihdam eden işverenlere ücret teşviki uygulanması, ve iş kurma kredileri yoluyla Birleşik Krallık ta Rover tesisinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmalarına destek vermiştir. Rover ve tedarikçi şirketlerinde ilk başta yapılan tahminlere göre 13,000 ila 20,000 kişinin işsiz kalması beklenirken, yalnızca 3,200 kişi işsiz kalmıştır. ASF destekli müdahaleler aşağıdakilerin başarılmasını sağlamıştır: + yaklaşık 3,700 bireysel eğitim planı tamamlandı; + 2,600 ü aşkın faydalanıcı eğitime katıldı; + işten çıkarılan yaklaşık 4,400 kişi tekrar iş bulmuştur.

12 ASF nin odak noktası ekonomik değişim ve beceri ihtiyaçlarının öngörülmesi olmuştur Ekonomik yeniden yapılandırma sürecinin öngörüde bulunma aşaması genellikle ulusal politika yapıcılar tarafından çok fazla dikkat verilen bir alan değildir. Ancak ASF örneğinde, uyum yeteneğine ayrılan harcama bütçesinin dörtte biri çalışanların değişime hazırlanması ve işsiz olmalarını önlemek üzere kullanılmıştır. Hazırlık aşamasında çalışan ve işletmelere yönelik olarak aşağıda belirtilen faaliyetler oluşturulmuştur: ÇALIŞANLAR Bireysel kariyer gelişimi, rehberlik, danışmanlık, gelişim planlarının tasarlanması Becerilerin geliştirilmesi, çalışan esnekliğinin artırılması, yetkinlik geliştirilmesi Mesleki hareketlilik- hareketlilik için birden fazla beceri kazanılması İŞLETMELER Erken uyarı sistemleri, iş piyasası analizi ve istihdam ile beceri eğilimleri hakkında öngörüde bulunmayı sağlayan tahminler Kurumsal gelişime yönelik destek, işletmelere yönelik bilgi ve danışmanlık, rekabet edebilirliğin geliştirilmesi Ekonomik değişimin teşvik edilmesi Eğiticilerin eğitimi programları İsveç gibi bazı üye ülkeler yetkinlik çeşitliliği, erişilebilirlik ve eşitlik gibi konulara odaklanırken Birleşik Krallık ın da içinde bulunduğu diğer ülkeler girişimciliğin geliştirilmesi, serbest çalışmanın teşviki, yeterlilik kazanılması ve sürdürülebilir yönetim sistemleri kurulması gibi konulara odaklanmışlardır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin vurgulanması KOBİ ler ASF desteğinin önemli alıcılarından bir tanesi olmuştur. Üye Ülkelerin yarısından fazlası işletmelere ayrılan fonların belirli bir bölümünü KOBİ lere yönlendirmiştir. En aktif ülkeler Almanya, İspanya ve Portekiz olmuştur. Finlandiya ağırlıklı olarak mikro işletmeleri desteklemiştir: Finlandiya da destek alan şirketlerin yarısından fazlası 10 dan az kişi çalıştırmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık (346 milyon Avro) ve İtalya (22 milyon Avro) ASF kaynaklı finansmanın bir kısmını sadece KOBİ lere ayırmıştır. Her iki ülkede de harcamaların %10 undan fazlası özel kaynaklar kullanılarak karşılanmıştır.

13 KOBİ lere gösterilen ilgi mevcut uygulama döneminde de önemini yitirmemiştir, programların %40 ı alenen KOBİ lerin durumuna odaklanmaktadır. KOBİ lerin değişime hazırlanması İLAVE BİLGİ: Değişimi Şansa Dönüştür adlı proje yılları arasında Tampere Üniversitesi Uzaktan Eğitim Çalışmaları Enstitüsü ile Tempere Bölgesi İşletmeler Federasyonu ve Finn-Medi Research Ltd. tarafından yürütülmüştür. Bu proje üç girişim aracılığıyla Finlandiya ekonomisindeki değişimlere yanıt verebilmek üzere KOBİ lerin hazır bulunuşluk ve esnekliğini geliştirmiştir: + Öğren, Uyum Sağla ve Yenile kapsamında ekonomik değişimlere ayak uydurabilmek üzere etkili bir yönetim planı ve geçerli bir strateji oluşturulması için stratejik eğitim verilmiştir; + İş Yeteneği kapsamında marjinalleşme ve iş yeteneğinin azalması riski bulunan veya güçlü rehabilitasyon ihtiyaçları olan çalışanlara eğitim verilmiştir. Toplam 15 işletme ergonomi, iş sağlığı, sağlıkla ilişkili zindelik ve iş güvenliği gibi konularda kendi ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan eğitimler almıştır; + Temas kapsamında alandaki en küçük ve en fazla risk altında olan şirketlere yardım edilmiştir. Eğitim programları onların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş, kapsam daraltılmış, başlaması kolay hale getirilmiştir ve bu programlar düşük maliyetlidir. ASF nin çalışan ve işletmelerin uyum yeteneğine sağladığı katma değer Uyum yeteneği ASF için önemli bir politika alanıdır ve farklı hedef grupları içeren çok çeşitli çalışmaları kapsamaktadır. ASF nin ana görevi hem çalışanların hem de işletmelerin değişim yönetimi alanındaki kapasitelerini geliştirmeye yönelik ulusal ve bölgesel girişimleri tamamlamaktır. Bu yaklaşımıyla ASF nin sağladığı katma değer: bütünsel ve sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaştırılması, ilgili tüm paydaşların sürece dahil edilmesi ve işletmelerin yeniden yapılandırılması ile iş kayıpları hakkında öngörüde bulunulmasına yapılan vurgudur.

14 Avrupa Sosyal Fonu : İnsana yatırım şeklinde belirlenen mevcut programlama döneminde, ASF 27 üye ülkede 117 Operasyonel Programa eş finansman sağlamak üzere 76 milyar Avro luk bir bütçeye sahiptir. Ulusal kamu fonları ile özel fonlar da bu rakama 41 milyar Avro ilave yapmaktadır. Desteklenen müdahaleler aşağıda belirtilen alanlarda yer almaktadır: (i) (ii) (iii) (iv) (v) çalışan ve işletmelerin uyum yeteneği; istihdama erişim ve iş piyasasına katılım; dezavantajlı kişiler için sosyal içerme; eğitim veöğretim sistemlerinde reform; iyi yönetişim, ortaklık ve sosyal ortakların katılımı. Haritada ASF nin 27 üye ülkede yürütülen faaliyetleri iki amaç altında desteklediği gösterilmektedir. Yakınsama bölgesi (convergence region) adı verilen yerlerde desteklenen ilave öncelik alanları şu şekildedir: (i) (ii) hayat boyu öğrenme ve araştırma ile yenilik kamu kurum ve hizmetlerinde kapasite geliştirme Operasyonel Programlar : her bir üye ülke için toplam bütçe (milyon Avro) Üye Ülke Harcama Üye Ülke Harcama Avusturya 1,184 Letonya 657 Belçika 2,320 Litvanya 1,210 Bulgaristan 1,395 Lüksemburg 50 Kıbrıs 150 Malta 132 Çek Cumhuriyeti 4,436 Polonya 11,420 Danimarka 510 Portekiz 9,210 Estonya 462 Romanya 4,335 Finlandiya 1,420 Slovakya 1,764 Fransa 10,275 Slovenya 889 Almanya 15,666 İspanya 11,426 Yunanistan 5,726 İsveç 1,383 Macaristan 4,270 Hollanda 1,705 İrlanda 1,360 Birleşik Krallık 8,598 İtalya 15,321

15 Avrupa Sosyal Fonu : Geleceğe yatırım ASF fon düzeyi bölgenin zenginliğine bağlı olarak bölgeler arası farklılık göstermektedir. AB deki bölgeler kişi başına düşen bölgesel GSYİH ile AB ortalaması (27 veya 15 üye ülkeden oluşan AB) arasında yapılan kıyaslamaya dayalı olarak dört kategoriye ayrılmıştır: Yakınsama bölgeleri (Convergence Regions): Kişibaşı GSYİH ortalaması AB-27 kişi başı GSYİH ortalamasının %75 inin altında kalan bölgeler Phasing-out Bölgeleri: Kişibaşı GSYİH ortalaması AB-27 kişi başı GSYİH ortalamasının %75 inin üzerinde olan fakat AB-15 kişibaşı GSYİH ortalamasının %75 inin altında kalan bölgeler Phasing-in Bölgeleri: Kişibaşı GSYİH ortalaması AB-15 kişi başı GSYİH ortalamasının %75 inin altında kalan ( döneminde) fakat AB- 15 kişibaşı GSYİH ortalamasının %75 inin üzerinde olan ( döneminde) bölgeler Rekabet Edebilirlik ve İstihdam Bölgeleri: Diğer tüm AB bölgeleridir.

16 ASF nin sizin için yaptıkları ASF: aktif iş gücü piyasası politikaları ve kamu istihdam hizmetleri ASF: işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimi ASF: araştırma ve yenilik alanında beşeri potansiyelin geliştirilmesi ASF ve iş gücü hareketliliği ASF: eğitim ve hayat boyu öğrenme ASF: kadın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm alanlarda yaygınlaştırılması, iş ve özel hayat arasında denge kurma ASF ve Roma ASF: sürdürülebilir kalkınma ve eko teknolojiler ASF: göçmenler ve azınlıklar ASF: kentsel alanlar ve yerel istihdam ASF ve yaşlı çalışanlar ASF ve sağlık ASF ve girişimcilik ASF ve gençler ASF ve engelliler ASF ve kurumsal kapasite ASF ve sosyal içerme ASF ve eşitliğin tüm alanlarda yaygınlaştırılması ASF ve sosyal ortaklar ASF nin ortaklıklar kurulması alanında sağladığı destek ASF ve kültür Güncel yayınlar için bkz.

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI Lütfi Elvan Bu çalışma "YEREL EKONOMİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI VE ÇANAKKALE

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu politika notu, TEPAV EPRI, AB Çalışma Grubu Koordinatörü Derya Sevinç in başkanlığında, araştırmacılar

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, AB nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya başlamasıyla,

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

2010 AVRUPA ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

2010 AVRUPA ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2010 AVRUPA ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2010 Avrupa Endüstriyel İlişkiler raporu geçmiş iki yıl içersindeki işçiler, işverenler ve onların ilgili temsilcileri arasındaki kolektif ilişkilerdeki

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı