Direk Avrupa (Europe Direct) Avrupa Birliği ile ilgili sorularınızı cevaplamak üzere sunulan bir hizmettir. Ücretsiz Aramak için Telefon Numarası(*):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Direk Avrupa (Europe Direct) Avrupa Birliği ile ilgili sorularınızı cevaplamak üzere sunulan bir hizmettir. Ücretsiz Aramak için Telefon Numarası(*):"

Transkript

1

2 Avrupa Komisyonu ya da Komisyon adına hareket eden herhangi bir birey bu yayında yer alan bilgilerin kullanılması sebebiyle sorumluluk altında bırakılamaz. Direk Avrupa (Europe Direct) Avrupa Birliği ile ilgili sorularınızı cevaplamak üzere sunulan bir hizmettir. Ücretsiz Aramak için Telefon Numarası(*): (*) Bazı mobil operatörler ile başlayan numaralara erişim sağlamamakta veya bu aramaları ücretlendirmektedirler. Avrupa Birliği ne ilişkin birçok bilgi internet ortamında kullanıcıların erişimine sunulmuştur. Bu bilgilere Avrupa sunucusunu (http://europe.eu) kullanarak ulaşabilirsiniz. European Communities, 2009 Kaynak belirtilmesi koşuluyla çoğaltım yapılabilir. Belçika da basılmıştır. Klor İçermeyen Beyaz Kağıt Üzerine Basılmıştır. ÖNEMLİ NOT: İşbu broşür kapsamında yer alan bilgiler, Bernard Brunhes International (BBI, tarafından ASF nin AB deki müdahalelerine dair Rapor (Reporting on ESF interventions in the EU) başlıklı sözleşme çerçevesinde yürütülen daha kapsamlı bir çalışmadan alınmıştır. Bu çalışma için arka planı oluşturan ASF, işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimi (ESF, adaptability of enterprises and continuing training of workers) başlıklı rapor Dr. Anna Kwiatkiewicz tarafından yazılmıştır. İngilizce rapor metni için bkz.

3 Uyum Yeteneği: Avrupa Sosyal Fonu için kilit önem taşıyan bir konu Günümüzdeki gelişmeler ve teknolojideki yenilik, küreselleşme, yeni iş modellerinin ortaya çıkması, Avrupa da tek pazarın yaratılması, tüketici taleplerinde yaşanan büyük değişiklikler ile ekonomik değişimler ve yeniden yapılanma hem işletmeler hem de iş gücünün sürekli olarak uyum sağlama yeteneğine sahip olmakla birlikte bunun için daima hazır ve istekli olmasını da gerektirmektedir. Şirketler açısından bunun anlamı operasyonlarını mevcut ve yeni ekonomik koşullara göre ayarlayabilmek ve sahip oldukları iş gücünü esnek bir şekilde yönetebilmek anlamına gelmektedir. Yenilikçi (inovatif) ürünler ve hizmetler, etkin şirket yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ve iş organizasyonu sistemlerinde yaratıcı yaklaşımlar kullanılması hızla değişen bir ortamda başarıyı sağlamak için gereken unsurlardır. Benzer şekilde, uyum yeteneğine haiz iş gücü aktarılabilen yetkinlikler kazanmış çalışanlardan oluşur. Böylelikle, bu kişiler işletme içinde ve gerektiğinde dışında dahi farklı mesleki roller üstlenebilirler. Bunun için becerilerin iş piyasasının mevcut gerekleri ve gelecek ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Öngörülerde bulunma, yeniden yapılandırma ve değişim yönetimi hem şirketlerin hem de kurumların istihdam stratejilerinde önemli bir konu haline gelmiştir. İş esnekliği ile gelir güvencesini birleştiren flexicurity (esneklikgüvence) kavramı Avrupa içerisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu ihtiyaç ve eğilimleri fark eden Avrupa Sosyal Fonu bunlara yanıt vermek üzere, yılları arasında kişilerin uyum yeteneği ve becerilerinin artırılması yoluyla istihdamın geliştirilmesi konusunu gündeminde yüksek öncelikli konular arasına yerleştirmiştir. Avrupa Sosyal Fonu, işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimine verdiği desteği programlama dönemi içerisinde de artırmıştır döneminde, 25 Üye Ülkeden 23 ü işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimi ile ilgili konularda çalışma yapmak üzere Avrupa Sosyal Fonu nu kullanmıştır. Bugün ASF 27 Üye Ülkenin tümünde uyum yeteneği ile ilgili müdahalelere destek vermektedir.

4 Kısaca Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Birliği içerisinde istihdamın teşvik edilmesi için oluşturulmuştur. Avrupa Sosyal Fonu sayesinde Üye Ülkeler Avrupa iş gücü ve şirketlerinin yeni ve küresel zorluklar karşısında daha donanımlı olmasını sağlayabilmektedir. ASF ulusal kamu fonları ile özel fonların desteklediği müdahalelere yönelik eş finansman sunmaktadır. Strateji ve bütçe AB ye Üye Ülkeler, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon arasında müzakere edilerek karara bağlanır. Bu temelde, yedi yıllık Operasyonel Programlar (OP) Üye Ülkeler tarafından planlanır ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır Operasyonel Programları: Her bir Üye Ülke tarafından talep edilen toplam harcama (Milyon Avro olarak) Üye Ülke Harcama Üye Ülke Harcama Avusturya 1,326 Letonya 115 Belçika 2,416 Litvanya 166 Kıbrıs 22 Lüksemburg 47 Çek Cumhuriyeti 297 Malta 9 Danimarka 779 Polonya 1,776 Estonya 71 Portekiz 7,145 Finlandiya 2,365 Slovakya 241 Fransa 12,204 Slovenya 60 Almanya 20,930 İspanya 17,388 Yunanistan 4,783 İsveç 2,661 Macaristan 288 Hollanda 2,458 İrlanda 1,778 Birleşik Krallık 13,285 İtalya 12,909

5 ASF : Durum ve Rakamsal Veriler Bu broşürde yer alan bilgilerin çoğu dönemi ile ilgilidir yılında, ASF o zaman sayısı 15 olan Üye Ülkeler için açılmıştır yılında ise 10 yeni Üye Ülkenin önceliklerine yer verebilmek üzere ilave programlar başlatılmıştır. ASF nin yatırımlarının ne kadar büyük olduğunu göstermek üzere aşağıda bazı rakamlara yer verlmiştir: 200 ü aşkın OP kapsamında, toplam 105 milyar Avro harcanmıştır: bunun yarısından fazlası (54 milyar Avro) ASF tarafından karşılanmıştır, geri kalan 51 milyar Avro ise Üye Ülkelerdeki kamu ve özel sektörler tarafından verilmiştir. ASF faaliyetlerine 75 milyondan fazla kişi katılmıştır. Bu rakam AB deki yaş arası toplam nüfusun %24 üne karşılık gelmektedir. ASF fırsat eşitliği ilkesine adanmıştır. ASF çalışmalarına katılım genel anlamda dengeli bir dağılım göstermektedir: %52 kadın ve %48 erkek. ASF gençlerin kendilerine uygun iş bulmalarına yönelik hazırlık çalışmalarına destek vermektedir: katılımcıların %37 si yaş grubundadır. İnsanların iş piyasasında kalmasını destekleyen girişimler, özellikle de yaşı ilerleyen çalışanlarla ilgili olanlar, ASF için kilit önem taşır: ASF katılımcılarının yüzde yedisi 55 yaşın üzerindedir. Toplamda, ASF katılımcılarının %54 ü işsiz, %38 i iş sahibi ve %8 i gayrifaal, yani iş bulmaya ve söz konusu işte kalmaya hazır olmayan, durumdadır. Değerlendirmeler ve izleme verileri, işsiz katılımcıların yaklaşık yarısının ilgili müdahaleleri tamamladıktan sonra 12 ay içerisinde iş bulduğunu göstermektedir. Bu oran %40 ila 80 arasındadır. Bu rakamlar yine ASF tarafından kurulan EQUAL Community girişimini temsil etmemektedir.

6 ASF bünyesinde uyum yeteneği ile ilgili müdahalelerin sınırlarını belirlemek Bu broşür için temel teşkil eden çalışma uyum yeteneğine iki açıdan bakmıştır: bir tarafta, yeniden yapılandırma sürecinin üç aşaması üzerine odaklanırkenekonomik değişimin etkilerinin öngörülmesi, yönetilmesi ve hafifletilmesi- diğer taraftan bu sürecin iki ana hedef grubuna hitap etmektedir: işletmeler ve çalışanlar. Girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği veya iş ile özel hayat arasında denge kurulması gibi konular bu çalışma kapsamında yer almaz. İLAVE BİLGİ: Birleşik Krallık- ASF fonlarının bütünsel kullanımına bir örnek Birleşik Krallık ta işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimini desteklemeye yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir. Hem şirket hem de çalışanlarının esnekliğini desteklemek üzere aşağıdaki girişimler benimsenmiştir: + Yapılması gerekenlere dair bilgi: 13,500 den fazla araştırma ve analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. + Mevcut çözümlerin desteklenmesi: 3,200 den fazla mevcut iş imkanı ASF nin yardımı ile desteklenmiştir ve 2,200 den fazla yeni kurulan işletmeye destek verilmiştir, bunların %50 sinden fazlası kuruluş aşamasından bir yıl sonra ayakta kalmayı başarmıştır + Yeni girişimler için çalışılması: Birleşik Krallık eğitim ve eğitim müfredatları geliştirilmesi konusunda lider ülkelerden bir tanesidir, ASF fonları ile 1,700 ü aşkın eğitim programı geliştirilmiş ve 26,800 den fazla yeterlilik kazanılmıştır. + Destekleyici ortamın sağlanması: ASF, 5 yaşından küçük çocuğu olup eğitimlere katılan çalışanlar için çocuk bakım hizmetlerinin sunulmasına destek vermiştir. Böyle bir girişim oldukça yüksek katma değer sağlamıştır- çocuğu olan çalışanların eğitim programlarına erişimi büyük ölçüde artırılmıştır.

7 ASF işletme ve çalışanların uyum yeteneğine yapılan yatırımlar alanında büyük bir kaynaktır döneminde ASF, ulusal kamu kurumları ve özel sektör katkılarının bir araya gelmesi ile ekonomik alanda yeniden yapılandırma sürecine destek olma amacını taşıyan müdahalelere 12 milyar Avro yatırım yapılmıştır. Ortalama değerlere bakıldığında ASF uyum yeteneği alanında toplam harcamanın %43 ünü karşılamıştır. Bu rakam ASF tarafından yapılan toplam yatırımın %10 una karşılık gelmektedir. Almanya ve Birleşik Krallık ta uyum yeteneğine yönelik müdahalelerin değeri 2 milyar Avro yu aşmış, Hollanda ve İsveç gibi bazı orta ölçekli üye ülkelerde ise söz konusu alanda harcanan miktar sırasıyla 1.5 milyar Avro nun biraz üzerinde ve biraz altında seyretmiştir dönemi için, ASF bütçesinde uyum yeteneğine yönelik müdahalelere eş finansman sunmak üzere 13.5 milyar Avro ayrılmıştır. Bu rakam ASF nin AB içerisindeki toplam yatırımının %18 ine karşılık gelmektedir. İrlanda (%76), Danimarka (%56) ve Hollanda (%49) gibi üye ülkeler ASF bütçelerinin önemli bir bölümünü uyum yeteneğine ayırmaktadır. Yeni üye ülkeler arasında Romanya bu konuda öne çıkmaktadır ve ASF bütçesinin %26 sını uyum yeteneğine ayırmaktadır. ASF İÇERİSİNDE UYUM YETENEĞİ ALANINA AYRILAN TOPLAM HARCAMALARIN DAĞILIMI, ULUSAL VE ÖZEL FON KAYNAKLARI ( ) ESF harcamaları Ulusal Kamu Fonları Ulusal Özel Fonlar

8 Kısaca AVRUPA SOSYAL FONU nun Uyum Yeteneği Alanında Sağladığı Destek döneminde, işletme ve çalışanların uyum yeteneği alanına yaklaşık 12 milyar Avro luk yatırım yapılmıştır. ASF katkısı bu miktarın %40 ından fazlasına karşılık gelmektedir. + Bu müdahalelerden 7 milyondan fazla kişi ve 400,000 den fazla işletme faydalanmıştır. + Yedi faydalanıcıdan biri yaşlı çalışandır. + ASF özellikle ekonomik değişimlerin öngörülmesine yönelik faaliyetlere destek vermiştir. + KOBİ leri desteklemeye yönelik faaliyetlere özellikle önem verilmiştir döneminde, ASF nin Uyum Yeteneğine ayrılan bütçesi 13.5 milyar Avro dur. 7 milyonu aşkın kişi destekten faydalandı döneminde, ASF çalışanlara yönelik birçok faaliyete finansman desteği vermiştir ve bunlardan 7 milyonu aşkın kişi faydalanmıştır. Katılımcı sayısının en fazla olduğu ülkeler, her ikisinde de 1 milyonu aşkın katılımcı ile, Birleşik Krallık ve İtalya olmuştur. Avusturya ve Portekiz gibi bazı orta ölçekli üye ülkeler katılımcı sayılarını sırasıyla 800,000 ve 650,000 olarak bildirmiştir. Polonya Avrupa Birliği ne 2004 yılında girmiş olmasına rağmen, ASF destekli uyum yeteneği müdahaleleri üç yıllık süre içerisinde 200,000 den fazla katılımcıya ulaşmıştır.

9 55 yaşın üzerindeki 1 milyonu aşkın kişi yardım aldı 12 üye ülke tarafından sunulan bilgiler uyum yeteneği tedbirlerinden faydalanan çoğu kişinin 26 ila 54 yaş arasında olduğunu göstermektedir. Hem gençler (25 yaş altı) hem de yaşlı çalışanlar (55 üzeri) katılımcıların %15 ini oluşturmaktadır. ASF destekli uyum yeteneği faaliyetlerinden faydalanan yaşlı çalışanların payı bu grubun ASF faaliyetlerine ortalama katılımından neredeyse iki kat daha fazladır. Günümüzde insanlar iş piyasasında daha uzun süre kalmakta ve iş yaşamları boyunca kariyetlerini birçok kez değiştirmek durumunda kalmaktadırlar. Finlandiya (%40) ve Belçika (%35) gibi bazı üye ülkelerde yaşlı çalışanlar ASF faydalanıcılarının çok önemli bir bölümünü temsil etmektedirler. 400,000 i aşkın şirket ASF destekli yeniden yapılandırma faaliyetlerine katılmıştır ASF işletmeler lehine çok çeşitli müdahaleleri desteklemiş ve bu çerçevede yılları arasında yaklaşık 400,000 şirkete ulaşıldığı bildirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalarda yer alan şirketlerin sayısı veya ASF desteği ile yaratılan iş imkanlarının sayısı tüm üye ülkeler tarafından bildirilmemiştir. Birleşik Krallık ta neredeyse 6,000 kişiye Finlandiya da ise 8,000 den fazla kişiye iş imkanı yaratılmıştır. Birkaç örnekte yeni iş imkanları sunulmasına dair tedbirler yalnızca kadınları hedef almıştır. ASF sadece var olan iş imkanlarını güvence altına almaya odaklanmamıştır. Birleşik Krallık ve Finlandiya nın da içinde bulunduğu bazı üye ülkelerde ASF desteğinin kullanılmasıyla 11,500 yeni firma kurulmuştur.

10 ASF yeniden yapılandırma ve ekonomik değişim sürecinin tüm aşamalarını desteklemektedir ASF, genellikle hafife alınan ekonomik değişim ve beceri ihtiyaçlarının öngörülmesi alanında üye ülkelere yardımcı olmuştur. İşletmeler çalışma süreleri ve kurumsal gelişim alanlarında sunulan bilgi ve danışmanlıktan faydalanırken, çalışanlar kariyer gelişimi, bireysel beceri geliştirme planları ve mesleki hareketlilik alanında sunulan destekten fayda sağlamışlardır. Aynı zamanda üye ülkeler ASF desteğini değişimi yönetmek ve uyum yeteneğini teşvik etmek üzere kullanmışlardır. Çeşitli türlerde sürekli eğitim, beceri ve yetkinlik geliştirme, modern teknolojiler alanındaki tedbirler ve yenilikçi iş organizasyonu alanında destekleyici faaliyetler, iş-hayat dengesi gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Birçok tedbir, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına yönelik olarak, yeterli eğitimlerin ve yetkinlik geliştirme yapıları ile ihtiyaca özel eğitim programları, iş rotasyon programları ve/veya kaynak havuzu oluşturma gibi sistemlerin geliştirilmesini desteklemiştir. ASF kilit sektörlerde yeterlilik geliştirilmesine yardım ediyor İLAVE BİLGİ: Yunanistan Turizm Eğitim ve Öğretim Teşkilatı (OTEK) döneminde Yunanistan Turizm sektöründe değişim yönetimi başlıklı bir eğitim projesi gerçekleştirmiştir. Kursun hedef kitlesi turizm sektöründe mevsimsel olarak çalıştırılan veya işsiz olan, yeterlilik seviyesi düşük kişiler olmuştur. Kişi seçim kampanyaları sırasında yaklaşık 3,500 katılımcı kayıt yaptırmıştır ve bunların neredeyse yarısı kadındır. Kursu tamamlayan katılımcılara sektör ve Yunanistan kurumları tarafından kabul edilen bir meslek belgesi verilmiştir.

11 İLAVE BİLGİ: Bireysel iş düzenlemeleri yapılmasına yönelik ASF desteği Hollanda da ASF yılları arasında esnek iş düzenlemeleri alanında toplam 140 deney çalışması için eş finansman sağlamıştır. Ders dışı saatlerde çocuklara yönelik boş zaman değerlendirme faaliyetleri sunulmasından endüstride esnek süreler veya yarı zamanlı çalışma uygulamaları getirilmesine kadar birçok deney yapılmıştır. Başarılı örneklerden bir tanesi çalışma saatlerini ebeveynlik sorumluluklarına göre ayarlama imkanı tanıyan yenilikçi bir iş akdi aracılığıyla operasyon ekiplerinde daha fazla kadın çalıştıran bir hastanedir. Bu sayede, beş ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlara 341 yeni operasyon eklenmiş ve hasta bekleme listeleri kısaltılmıştır. Bu deneylerin sonuçları şirketlerin, kurumların ve hükümetin hayat-iş politikaları içerisinde yer almaya başlamıştır. Üçüncü olarak, ASF işletme düzeyinde yeniden yapılandırma ve yapısal değişim çalışmalarına eşlik eden müdahalelere katkıda bulunarak işletme çalışanlarının yeniden yapılandırma ve değişimin etkileri ile başa çıkabilmesine yardımcı olmuştur. Yeniden düzenleme tedbirleri, serbest çalışma veya işletme kurulmasının teşvik edilmesi gibi girişimler veya ekonomik yeniden yapılandırma süreçlerinden geçen işletmelere yönelik destek tedbirleri Avrupa Birliği içerisinde ASF nin desteği ile yürütülmüştür. İLAVE BİLGİ: ASF kişilerin işlerini kaybetmemesine yönelik çabalara destek verir ASF iş eşleştirme, eğitim, bireysel eğitim olanları hazırlanması, dezavantajlı kişilere yardım edilmesi, beceri sahibi çalışanları istihdam eden işverenlere ücret teşviki uygulanması, ve iş kurma kredileri yoluyla Birleşik Krallık ta Rover tesisinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmalarına destek vermiştir. Rover ve tedarikçi şirketlerinde ilk başta yapılan tahminlere göre 13,000 ila 20,000 kişinin işsiz kalması beklenirken, yalnızca 3,200 kişi işsiz kalmıştır. ASF destekli müdahaleler aşağıdakilerin başarılmasını sağlamıştır: + yaklaşık 3,700 bireysel eğitim planı tamamlandı; + 2,600 ü aşkın faydalanıcı eğitime katıldı; + işten çıkarılan yaklaşık 4,400 kişi tekrar iş bulmuştur.

12 ASF nin odak noktası ekonomik değişim ve beceri ihtiyaçlarının öngörülmesi olmuştur Ekonomik yeniden yapılandırma sürecinin öngörüde bulunma aşaması genellikle ulusal politika yapıcılar tarafından çok fazla dikkat verilen bir alan değildir. Ancak ASF örneğinde, uyum yeteneğine ayrılan harcama bütçesinin dörtte biri çalışanların değişime hazırlanması ve işsiz olmalarını önlemek üzere kullanılmıştır. Hazırlık aşamasında çalışan ve işletmelere yönelik olarak aşağıda belirtilen faaliyetler oluşturulmuştur: ÇALIŞANLAR Bireysel kariyer gelişimi, rehberlik, danışmanlık, gelişim planlarının tasarlanması Becerilerin geliştirilmesi, çalışan esnekliğinin artırılması, yetkinlik geliştirilmesi Mesleki hareketlilik- hareketlilik için birden fazla beceri kazanılması İŞLETMELER Erken uyarı sistemleri, iş piyasası analizi ve istihdam ile beceri eğilimleri hakkında öngörüde bulunmayı sağlayan tahminler Kurumsal gelişime yönelik destek, işletmelere yönelik bilgi ve danışmanlık, rekabet edebilirliğin geliştirilmesi Ekonomik değişimin teşvik edilmesi Eğiticilerin eğitimi programları İsveç gibi bazı üye ülkeler yetkinlik çeşitliliği, erişilebilirlik ve eşitlik gibi konulara odaklanırken Birleşik Krallık ın da içinde bulunduğu diğer ülkeler girişimciliğin geliştirilmesi, serbest çalışmanın teşviki, yeterlilik kazanılması ve sürdürülebilir yönetim sistemleri kurulması gibi konulara odaklanmışlardır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin vurgulanması KOBİ ler ASF desteğinin önemli alıcılarından bir tanesi olmuştur. Üye Ülkelerin yarısından fazlası işletmelere ayrılan fonların belirli bir bölümünü KOBİ lere yönlendirmiştir. En aktif ülkeler Almanya, İspanya ve Portekiz olmuştur. Finlandiya ağırlıklı olarak mikro işletmeleri desteklemiştir: Finlandiya da destek alan şirketlerin yarısından fazlası 10 dan az kişi çalıştırmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık (346 milyon Avro) ve İtalya (22 milyon Avro) ASF kaynaklı finansmanın bir kısmını sadece KOBİ lere ayırmıştır. Her iki ülkede de harcamaların %10 undan fazlası özel kaynaklar kullanılarak karşılanmıştır.

13 KOBİ lere gösterilen ilgi mevcut uygulama döneminde de önemini yitirmemiştir, programların %40 ı alenen KOBİ lerin durumuna odaklanmaktadır. KOBİ lerin değişime hazırlanması İLAVE BİLGİ: Değişimi Şansa Dönüştür adlı proje yılları arasında Tampere Üniversitesi Uzaktan Eğitim Çalışmaları Enstitüsü ile Tempere Bölgesi İşletmeler Federasyonu ve Finn-Medi Research Ltd. tarafından yürütülmüştür. Bu proje üç girişim aracılığıyla Finlandiya ekonomisindeki değişimlere yanıt verebilmek üzere KOBİ lerin hazır bulunuşluk ve esnekliğini geliştirmiştir: + Öğren, Uyum Sağla ve Yenile kapsamında ekonomik değişimlere ayak uydurabilmek üzere etkili bir yönetim planı ve geçerli bir strateji oluşturulması için stratejik eğitim verilmiştir; + İş Yeteneği kapsamında marjinalleşme ve iş yeteneğinin azalması riski bulunan veya güçlü rehabilitasyon ihtiyaçları olan çalışanlara eğitim verilmiştir. Toplam 15 işletme ergonomi, iş sağlığı, sağlıkla ilişkili zindelik ve iş güvenliği gibi konularda kendi ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan eğitimler almıştır; + Temas kapsamında alandaki en küçük ve en fazla risk altında olan şirketlere yardım edilmiştir. Eğitim programları onların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş, kapsam daraltılmış, başlaması kolay hale getirilmiştir ve bu programlar düşük maliyetlidir. ASF nin çalışan ve işletmelerin uyum yeteneğine sağladığı katma değer Uyum yeteneği ASF için önemli bir politika alanıdır ve farklı hedef grupları içeren çok çeşitli çalışmaları kapsamaktadır. ASF nin ana görevi hem çalışanların hem de işletmelerin değişim yönetimi alanındaki kapasitelerini geliştirmeye yönelik ulusal ve bölgesel girişimleri tamamlamaktır. Bu yaklaşımıyla ASF nin sağladığı katma değer: bütünsel ve sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaştırılması, ilgili tüm paydaşların sürece dahil edilmesi ve işletmelerin yeniden yapılandırılması ile iş kayıpları hakkında öngörüde bulunulmasına yapılan vurgudur.

14 Avrupa Sosyal Fonu : İnsana yatırım şeklinde belirlenen mevcut programlama döneminde, ASF 27 üye ülkede 117 Operasyonel Programa eş finansman sağlamak üzere 76 milyar Avro luk bir bütçeye sahiptir. Ulusal kamu fonları ile özel fonlar da bu rakama 41 milyar Avro ilave yapmaktadır. Desteklenen müdahaleler aşağıda belirtilen alanlarda yer almaktadır: (i) (ii) (iii) (iv) (v) çalışan ve işletmelerin uyum yeteneği; istihdama erişim ve iş piyasasına katılım; dezavantajlı kişiler için sosyal içerme; eğitim veöğretim sistemlerinde reform; iyi yönetişim, ortaklık ve sosyal ortakların katılımı. Haritada ASF nin 27 üye ülkede yürütülen faaliyetleri iki amaç altında desteklediği gösterilmektedir. Yakınsama bölgesi (convergence region) adı verilen yerlerde desteklenen ilave öncelik alanları şu şekildedir: (i) (ii) hayat boyu öğrenme ve araştırma ile yenilik kamu kurum ve hizmetlerinde kapasite geliştirme Operasyonel Programlar : her bir üye ülke için toplam bütçe (milyon Avro) Üye Ülke Harcama Üye Ülke Harcama Avusturya 1,184 Letonya 657 Belçika 2,320 Litvanya 1,210 Bulgaristan 1,395 Lüksemburg 50 Kıbrıs 150 Malta 132 Çek Cumhuriyeti 4,436 Polonya 11,420 Danimarka 510 Portekiz 9,210 Estonya 462 Romanya 4,335 Finlandiya 1,420 Slovakya 1,764 Fransa 10,275 Slovenya 889 Almanya 15,666 İspanya 11,426 Yunanistan 5,726 İsveç 1,383 Macaristan 4,270 Hollanda 1,705 İrlanda 1,360 Birleşik Krallık 8,598 İtalya 15,321

15 Avrupa Sosyal Fonu : Geleceğe yatırım ASF fon düzeyi bölgenin zenginliğine bağlı olarak bölgeler arası farklılık göstermektedir. AB deki bölgeler kişi başına düşen bölgesel GSYİH ile AB ortalaması (27 veya 15 üye ülkeden oluşan AB) arasında yapılan kıyaslamaya dayalı olarak dört kategoriye ayrılmıştır: Yakınsama bölgeleri (Convergence Regions): Kişibaşı GSYİH ortalaması AB-27 kişi başı GSYİH ortalamasının %75 inin altında kalan bölgeler Phasing-out Bölgeleri: Kişibaşı GSYİH ortalaması AB-27 kişi başı GSYİH ortalamasının %75 inin üzerinde olan fakat AB-15 kişibaşı GSYİH ortalamasının %75 inin altında kalan bölgeler Phasing-in Bölgeleri: Kişibaşı GSYİH ortalaması AB-15 kişi başı GSYİH ortalamasının %75 inin altında kalan ( döneminde) fakat AB- 15 kişibaşı GSYİH ortalamasının %75 inin üzerinde olan ( döneminde) bölgeler Rekabet Edebilirlik ve İstihdam Bölgeleri: Diğer tüm AB bölgeleridir.

16 ASF nin sizin için yaptıkları ASF: aktif iş gücü piyasası politikaları ve kamu istihdam hizmetleri ASF: işletmelerin uyum yeteneği ve çalışanların sürekli eğitimi ASF: araştırma ve yenilik alanında beşeri potansiyelin geliştirilmesi ASF ve iş gücü hareketliliği ASF: eğitim ve hayat boyu öğrenme ASF: kadın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm alanlarda yaygınlaştırılması, iş ve özel hayat arasında denge kurma ASF ve Roma ASF: sürdürülebilir kalkınma ve eko teknolojiler ASF: göçmenler ve azınlıklar ASF: kentsel alanlar ve yerel istihdam ASF ve yaşlı çalışanlar ASF ve sağlık ASF ve girişimcilik ASF ve gençler ASF ve engelliler ASF ve kurumsal kapasite ASF ve sosyal içerme ASF ve eşitliğin tüm alanlarda yaygınlaştırılması ASF ve sosyal ortaklar ASF nin ortaklıklar kurulması alanında sağladığı destek ASF ve kültür Güncel yayınlar için bkz.

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mayıs 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Nisan 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Şubat 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Haziran 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Eylül 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Temmuz 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ağustos 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2015 Nisan 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Ağustos 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 Ankara 2014 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 Ankara 2014 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mart 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 Ankara 2014 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2015 Ekim 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU HAZİRAN 2015 Haziran 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2016 Mayıs 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı